KULTÚRA A ŠPORT
TRNAVA
Mesto Trnava disponuje sieťou kultúrnych, spoločensko-zábavných a športových zariadení, ktoré
ponúkajú príležitosť na strávenie voľného času miestnemu obyvateľstvu aj návštevníkom mesta.
Bližšie informácie nájdete na www.trnava.sk
A Kultúrne podujatia
Január
Novoročný koncert - koncert vážnej hudby
Koncertná sála Marianum
Február
Reprezentačný ples mesta Trnava
Mestská športová hala
Marec
Trnavská hudobná jar – cyklus koncertov vážnej
hudby
Vino Tirnavia – medzinárodná súťažná výstava
vín
Mestská športová hala
Apríl
Trnavské literárne slávnosti – festival spojenia
študentských literárnych klubov na Slovensku
Západné krídlo, Hlavná ulica
Detský maškarný ples – zábavné podujatie pre
deti v maskách
Mestská športová hala
Lumen – medzinárodný festival gospelovej
hudby
Mestský amfiteáter, Trojičné námestie
Máj
Radničné hry – prehliadka najúspešnejších
divadelných predstavení
Nádvorie radnice, Hlavná ulica
Jún
Dobrovoľníci deťom – prezentácia práce
občianskych združení detí a mládeže
Trojičné námestie
Dni zdravia – podujatie zamerané na zdravý
životný štýl
60 rokov Lúčnice – reprezentačný program
umeleckého súboru Lúčnica
Mestský amfiteáter
Júl
Trnavské kultúrne leto – pravidelné koncerty
dychových hudieb
Mestský amfiteáter, Bernolákov sad
Trnavské záhradné slávnosti
Mestský amfiteáter
Letný kinematograf – výber najlepších českých
filmov na veľkoplošnej obrazovke
Trojičné námestie
August
Trnavská brána – medzinárodný festival
folklórnych súborov
Trojičné námestie, Mestský amfiteáter
Trnavské organové dni – festival organovej
hudby s medzinárodnou účasťou
www.bachsociety.sk
Bazilika svätého Mikuláša
Trnavský jazzyk – medzinárodný jazzový festival
Mestský amfiteáter
September
„Nežnosti“ po 20. rokoch – divadelné
predstavenie, výstava a koncert k 20. výročiu
Nežnej revolúcie
Mestský amfiteáter
Trienále plagátu Trnava – medzinárodné súťažné
podujatie plagátovej tvorby
Galéria Jána Koniarka, exteriéry mesta
Tradičný trnavský jarmok – ľudové umelecké
remeslá, koncerty, pouličné divadlá
To najlepšie z RND – predstavenie Radošinského
naivného divadla
Mestský amfiteáter
Trnavské dni, láska – pokoj – porozumenie stretnutie trnavských rodákov z celého sveta
ZOOM+ - medzinárodný festival a cappela súborov
www.zoomplus.sk
Koncertná sála Marianum
Október
Trnavská hudobná jeseň – cyklus koncertov
vážnej hudby
November
DIV – divadelné inšpiratívne vystúpenia
Divadlo Jána Palárika
Deň vínnych pivníc – ochutnávka vín
v starobylých pivniciach historického centra mesta
December
Mikuláš ide Trnavou – stretnutie detí
s Mikulášom
Hlavná ulica
Vianočné trhy – predajné trhy spojené s bohatým
kultúrnym programom – Trojičné námestie
Predvianočné tvorivé dielne pre deti – ponuka
tvorivých aktivít pre deti v predvianočnom období
nádvorie Radnice
Obr. Medzinárodný festival ZOOM+
Obr. Festival Divadelné inšpiratívne vystúpenia - DIV
Obr. Dobrovoľníci deťom
Obr. Ples Mesta Trnava
Obr. Medzinárodný festival Trnavská brána
Obr. Medzinárodný festival Trnavský Jazzyk
Kultúrne zariadenia
Divadlo Jána Palárika
budova trnavského divadla bola
postavená v roku 1831
Trojičné námestie 2, Trnava
033/55 11 353
[email protected]
Divadelné štúdio DISK,
KD Augustína Kubána
(vchod z ulice Rudolfa Dielonga)
0908 398 114
[email protected]
Západoslovenské múzeum
sídli v budove bývalého klariského
kláštora založeného v 13. storočí
Múzejné námestie 3, Trnava
033/55 12 914
Múzeum knižnej kultúry,
Olahov seminár
Námestie sv. Mikuláša 10, Trnava
033/5512556
Krajská štátna knižnica J. Fándlyho
Rázusova 1, Trnava
033/55 11 782
www.knižnicatrnava.sk
Hudobné oddelenie
M. Sch. Trnavského 5, Trnava
033/55 11 590
Synagóga – centrum súčasného umenia
Halenárska 2, Trnava
tel.: 033/55 14 657
Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27, Trnava
tel.: 55 11 187
www.osveta.sk
Dom kultúry Tirnavia
Trojičné námestie 10, Trnava
tel.: 033/55 11 00
AND GALLERY
Štefánikova 3
tel.: 033/55 13 811
www.andgallery.sk
Kino Hviezda
Paulínska 1, Trnava
tel.: 033/55 110 42
Kino OKO
Námestie Jána Herdu 2, Trnava
Mestský amfiteáter
Halenárska 29, Trnava
Tel.: 033/55 14 817
Spolok svätého Vojtecha
Radlinského 5, Trnava
tel.: 033/59 07 711
Galéria Jána Koniarka- Kopplov kaštieľ
Zelený kríček 3, Trnava
033/55 11 659
www.gjk.sk
Obr. Divadlo Jána Palárika
Obr. Západoslovenské múzeum
Obr. Krajská štátna knižnica J. Fándlyho
Záujmovo-umelecké súbory pôsobiace na území mesta Trnava
Folklór
Názov
Charakteristika
Vedúci
Telefón
TRNAVČEK
detský folklórny súbor
Ing. Ivona Táčovská
0905 638 207
zriaďovateľ Kalokagatia,
CVČ, Trnava
DRIENKA
detský folklórny súbor
Mgr. Stanislava Borisová
0905 298 625
zriaďovateľ ZŠ A. Merici Trnava
TRNKA
dievčenská spevácka skupina
Mgr. Silvia Kövérová
0915 709 704
zriaďovateľ Gymnázium Jána Hollého
Trnava
TRNAFČAN
folklórny súbor
Ľudová hudba folklórneho
súboru TRNAFČAN
ľudová hudba
Jozef Stacho
Stanislava Križanová
Peter Reiter
Stanislava Križanová
0905 822 921
0907 686 406
0907497 728
0907686 406
Vladimír Polakovič
0910 317 478
Hollého 1, Trnava
Mgr. Katarína Rozičová
033/5543 191
0907 060 852
Jana Chmúrová,
033/5501 497
Dedinská 43, 917 05 Trnava Modranka
Materská škola, Spartakovská 6,
Trnava
cimbalová kapela
MODRANČANKA
folklórny súbor
Krúžok ľudových tradícií
J. Bottu 23, 917 02 Trnava
J. Bottu 23, 917 02 Trnava
KOLOVRÁTOK
detský folklórny súbor
Anna Šimovičová
033/5501 517
Materská škola, Tekela 1, Trnava
spevácky krúžok
spev ľudových piesní
Gabriela Belanská
033/5531 349
Základná škola, Gorkého Trnava
ROMANO SUNO
rómsky folklór
Mária Šándorová
0908 421 397
Základná škola, Gorkého Trnava
Tanečno-ľudový krúžok
tanečné prvky podľa hudby
Mária Schmidtová, Martina
Rippelová
033/5543 049
Základná škola I. Krasku 29, 917 05
Trnava - Modranka
Tanečno-ľudový krúžok
ľudové tance a zvykoslovia
Mgr. Zemková
033/5521 083
Základná škola K. Mahra 11, Trnava
Tanečno-ľudový krúžok
ľudové tance
Mgr. Miklovičová
033/5515 017
Základná škola Vančurova 38, Trnava
TRNAVIENKA
detská spevácka skupina
Milota Vincová
033/5511 204
Základná škola A. Merici Trnava
Hudobné skupiny
Názov
Charakteristika
Vedúci
Telefón
BLUESOVA SVOKRA
Anton Šidlík
0904 212 426
OLD BOYS JAZZ BAND
Mgr. Marián Mrva
0903 195 422
IM BAND
Vladimír Machala
0905 725 122
FUSE JAZZ
M. Bugala
0905 113 913
SUPPLE PEOPLE
Gabriel Vohlárik
0905 602 776
Peter Radvanyi
0904 369 845
BONZO& REZONATORS
country blues
GRASSCOUNTRY
bluegrass
STORM
pop-rock, vlastná tvorba
KAMION
COUNTRY DOSTAVNÍK
Hudobný krúžok
Hudobný krúžok
Kontakt
J. Sambucusa 2, Trnava
Roman Áč, Špačinská 25,
0905 439 897
Trnava
Peter Koleno, Vl.Clementisa
0902 684 477
36, Trnava
[email protected]
www.countryteam.sk
country
Gustáv Michalov
0907 720 938
Vl. Clementisa 62, Trnava
country
Tibor Záhora, Lovecká 20,
Trnava
0904 282 571
detský hudobný krúžok, hra na zobcovu
Jana Dudová
flautu
detský hudobný krúžok, hra na zobcovu
Mgr. Iveta Benedikovičová
flautu
0903 190 952
[email protected]
tibor.@zoznam.sk
www.cdostavnik.szm.sk
Materská škola, Čajkovského 28,
Trnava
033/ 5501 316
Materská škola, Okružná 27, Trnava
Hudobná skupina
stredoškolská mládež
Mgr. Andrej Havlík
033/ 5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
Hudobná skupina
dospelí folk, country
Mgr. Marián Mrva
033/5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
Michal Štofej
0915 735 840
Peter Radványi
0904 369 845
HUDBA Z MARSU
BREAKERS
big beat, 60-te roky
MIKE&COMPANY
oldies
Marián Mrva
0903 195 422
SECOND BAND
akustické bluesove duo
Peter Stojka
0905 407 469
Janka Ružičková + blues
house
elektricky blues rock
Janka Ružičková
ANSWER
dievčenská rocková kapela
MARINERO, gitarovoflautový súbor
keltské, historické, indiánske piesne
Mária Smažáková
033/5511 143
DIXIELANMD
jazz, swing, tanečná hudba
Peter Bunček
033/5511 143
Jozef Lančarič
0907 325 591
BLUE SUNDOWN
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
www.bluesundown.sk
Občianske združenia
Názov
Charakter
Vedúca
Šikovné ruky
občianske združenie
Jozefína Bíliková
[email protected]
Trnavský ľudový cech
občianske združenie
Ing. Ivona Táčovská
[email protected]
občianske združenie detí a mládeže
Mgr. Zuzana Páleniková, A.
Žarnova 7, Trnava
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev
ako dar, pobočka Trnava
Klub filatelistov Tirnavia v
Trnave
Diamant
Domka - združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Trnava
občianske združenie
umelcov BONART
občianske združenie
občianske združenie detí a mládeže
Telefón
0949 065 259
Mgr. Ján Mička, Rovná 4,
Trnava
Ing Štefan Moncman,
Sereďská 93, Trnava
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mgr. Bohumil Piešťanský,
SDB, J.Hlúbika, Trnava
033/5502 335
0908 720 280
[email protected]
Mykola Biloshytsky, pri
Kalvárii 20, Trnava
0904 896 351
[email protected]
eRko - HKSD, oblastné
centrum Trnava
občianske združenie detí a mládeže
Martin Petrášek, Koceľova
28, Trnava
Mestská rada mládeže v
Trnave
Strešná organizácia občianskych
združení detí a mládeže
Slovenský skauting – 2. zbor
Občianske združenie detí a mládeže
Dlhých mačiek
Slovenský skauting – 88.
zbor skautov a skautiek
Občianske združenie detí a mládeže
Trnava
Pionier, okresná rada Trnava Občianske združenie
Spoločenstvo Hrubáci
Občianske združenie detí a mládeže
Spoločenstvo Tulipánci
Občianske združenie detí a mládeže
0911 652 258
[email protected]
Mgr. Rastislav Mráz, Dolné
bašty 13, Trnava
0905 186 719
[email protected]
Mgr. Miloš Bučka, J. Slottu
21, Trnava
0903 471 769
[email protected]
Ing. Ľubomír Ondrejka,
Strelecká 3, Trnava
0905 816 803
[email protected]
0905 262 016
[email protected]
0904 857 906
[email protected]
0914 146 944
[email protected]
Ing. Róbert Schmidt, Dolné
bašty 13, Trnava
Mgr. Matúš Sitár,
J. Slottu 4, Trnava
Michal Veselský,
Tulipánova 22, Trnava
Tanec
Názov
Charakteristika
Vedúci
Telefón
Kontakt
tanečný krúžok
moderný tanec
Mgr. Petronela Gáborová
033/5531 349
Základná škola, Gorkého, Trnava
tanečný krúžok
discotanec
Mgr. Kloknerová
033/5521 083
Základná škola K. Mahra 11, Trnava
tanečný krúžok DISCO
discofreestyle
Mgr. Beníčková
033/5522 240
Základná škola K. Mahra 11, Trnava
LIENKY - tanečný krúžok
discofreestyle
Mgr. Halušová
033/5522 240
Základná škola K. Mahra 11, Trnava
MALÉ TANEČNICE
moderné tance
Mgr. Halásová
033/5446 895
Základná škola Nám. SUT 12, Trnava
tanečný krúžok
moderné tance
Mgr. Klinovská
033/5515 017
Základná škola Vančurová 38, Trnava
Zuzana Pisátová
033/5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
DISCO-TANCE
HIP-HOP
Martina Vicianová
033/5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
BRUŠNÉ TANCE
Ľubica Blažeková
033/5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
BREAK-DANCE
Rastislav Halás
033/5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
Mgr. Mária Poláčková
033/5354 031
Základná škola, Spartakovská 5,
Trnava
Tanečný krúžok
Súkromná ZUŠ pri štúdiu
baletu Dušana Nebylu
Súkromné tanečné
konzervatórium D. Nebylu
deti základnej školy
balet
Dušan Nebyla, Hollého 8,
Trnava
Dušan Nebyla, Hollého 8,
Trnava
[email protected]
[email protected]
Štúdio moderného tanca
hip-hop
Alena Lukáčiková
033/5511 143
CANDY cheerleaders
roztlieskavanie, povzbudzovanie, tanec
na kult. a šport. podujatiach
Miroslava Holá
0908 170 584
tanečný krúžok
Martin Sianta
tanečný krúžok
Ján Sianta
0905 984563
tanečný krúžok
Martin Sianta
0905 195 887
Tanečná škola SWING
Martin Sianta
0905195 887
033/5532 023
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
Materská škola Vl. Clementisa 60,
Trnava
Materská škola, Čajkovského 28,
Trnava
Materská škola, Hodžova 40, Trnava
Lienka
detský tanečný krúžok
Janka Martinkovičová
Materská škola Jiráskova 25, Trnava
tanečný krúžok
detský tanečný krúžok
Ján Sianta
Lienka
detský tanečný krúžok
Chorváthová
033/5531 394
Materská škola, Limbová 4, Trnava
tanečný krúžok
detský tanečný krúžok
Eva Šugrová
033/5502 374
Materská škola Murgašova 13, Trnava
tanečný krúžok
detský tanečný krúžok
Martin Sianta
0905 195 887
Materská škola, Ružindolská 8,
Trnava
Materská škola, K. Mahra 9, Trnava
tanečný krúžok
detský tanečný krúžok
Ján Sianta
0903 233 669
Materská škola Tekela 1, Trnava
tanečný krúžok
detský tanečný krúžok
Martin Sianta
0905 195 887
Materská škola, Vajanského 3, Trnava
tanečný krúžok
detský tanečný krúžok
Ján Sianta
0903 233 669
Materská škola V jame 27, Trnava
tanečný krúžok
moderný tanec
J. Fridrichová
033/5501 491
Základná škola Atómová 1, Trnava
tanečný krúžok
moderný tanec
G. Remenárová
033/5501 491
Základná škola Atómová 1, Trnava
Názov
Charakteristika
Vedúci
Telefón
Kontakt
Trnavský komorný orchester
vážna hudba
Alžbeta Ševečková
0904 282 690
Špačinská 101, Trnava
spevácky zbor s orchestrom
Ladislav Vymazal
0904 644 473
Vážna hudba
Rímsko-katolícky cirkevný
hudobný spolok sv. Mikuláša
Žiacky sláčikový komorný
orchester
SCHNEIDER GUITAR
CONSORD, gitarový súbor
klasická hudba, úpravy populárnych
Mgr. Alžbeta Ševečková
melódií
stará hudba 14., 15. storočie , španielske
Mgr. Peter Čeleďa
tance
033/3236 671
033/3236 671
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
Zborový spev
Názov
CANTICA NOVA
Charakteristika
miešaný mládežnícky spevácky zbor
trnavských gymnázií
Vedúci
Telefón
PaedDr. Gabriel Kalapoš
0905 531 216
Kontakt
TIRNAVIA
miešaný spevácky zbor
Ing. Andrej Rapant, Hlavná
0915 739 432
17, 917 01 Trnava
[email protected]
www.tirnavia.com
MUSICA VOCALIS
miešaný spevácky zbor
doc. Andrej Horňák
dirigent: Branislav Kostka
Robotnícky spevokol
BRADLAN
mužský spevácky zbor
Pavol Rampák, Ľ.
Podjavorinskej 28
91701 Trnava
033/5446 109
dirigentka: Hana Borbélyová
CANTICA SACRA
TYRNAVIAE
miešaný spevácky zbor
Mgr. Peter Reiffers
0908 717 292
spevácky zbor pri Jezuitskom kostole
JEŽI
miešaný mládežnícky spevácky zbor
Milan Tıkıly
0905 555 944
spevácky zbor pri Jezuitskom kostole
Zbor HVIEZDIČKA
detský spevácky zbor
Zuzana Hrnčárová
GAMGROUP
gospel
Mgr. Jana Kovácsová
0905 747 730
KRUHY
vokálna skupina
Lucia Duchoňová
0905 310 830
NEZÁBUDKA
detský spevácky zbor
Mária Šišková
033/5521 001
Materská škola, Botanická 12, Trnava
ZVONČEK
detský spevácky zbor
Oľga Konečná,
Marta Plešková
033/5531 023
Materská škola, Jiráskova 25, Trnava
NEZÁBUDKA
detský spevácky zbor
Chorváthová
033/5531 394
Materská škola, Limbová 9, Trnava
Hudobno-spevácky krúžok
ľudové a moderné piesne
Mgr. M.Sopko
033/5501 491
Základná škola Atómová 1, Trnava
SLÁVIČEK
spevácky súbor
Mgr. Pavlisová
033/5515 017
Základná škola Vančurova 38, Trnava
CANTILENA
spevácky zbor
Mgr. Benciová
033/5446 895
Základná škola Nám. SUT 12, Trnava
URŠULÍNČEK
spevácky zbor
Alena Marková
033/5511 204
Základná škola A. Merici Trnava
spevácky zbor
detský spevácky zbor
Mgr. Helena Juricová
033/5354 031
Základná škola Spartakovská 5, Trnava
KOPANČÁRI
miešaný spevácky zbor
Anna Surjaková
0905 147 883
DETI SVETLA
dievčenský spevácky zbor
Mária Kráľovičová
033/5353 671
LAUDAMUS TE
miešaný spevácky zbor
Mgr.Viliam Kolarovič
033/5353 671
HELENKÁRI
miešaný spevácky zbor
Stanislav Veselský
033/5501 772
spevácky zbor pri Jezuitskom kostole
ZŠ A.Merici Trnava
CAROMAN
miešaný spevácky zbor
Ján Mitošinka
033/5514 424
TULIPÁNCI
miešaný spevácky zbor
Mária Balajková
033/5516 298
TRINITY GROUP
vokálna skupina
Mgr. Martin Brestovanský
0905 751 295
0908 751 295
OMEN
vokálna skupina
Mgr. Ľubica Šimurdová
0907 532 884
TRINITAS
miešaný spevácky zbor
Mgr. Agnesa Petková,
033/5543 416
[email protected]
Dedinská 53
91705 Trnava-Modranka
Dychová hudba
Názov
Charakteristika
Vedúci
Telefón
Kontakt
DH TATRACHEMKA
dospelá dychová hudba
Ivan Drábik
0908 780 075
J. Slotu 2, Trnava
TRNAVSKÁ 6
dospelá dychová hudba
Jozef Hrčka
033/5446931
Peter Bunček
033/3236671
Fanfárový súbor pri ZUŠ M.
Sch. Trnavského
DH MODRANČAKA
dospelá dychová hudba
Emil Šaštinský, Sereďská 203,
917 05 Trnava
033/5543086
Dychová hudba pri ZUŠ
mládežnícka dychová hudba
Milan Kuzma
033/3236671
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
Základná umelecká škola M. Sch.
Trnavského
Výtvarníctvo, Foto
Názov
Charakteristika
Vedúci
Telefón
Kontakt
Výtvarný krúžok
detský výtvarný krúžok
Mária Návojová
033/5514 495
Základná škola A. Merici Trnava
FOTOSKUPINA IRIS
fotoklub - dospelí
Peter Babka
033/551 223
ZUŠ Hollého 8, Trnava
Výtvarný krúžok
rôzne techniky maľovania a prípravy
dekoračných vecí
Mgr. Anna Ďurišová
033/5511 709
Gymnázium Jána Hollého Trnava
Krúžok Filmový divák
Expozícia a rozbor filmovej klasiky
Mgr. Andrea Červenková
033/5521 107
Kreslenie a abstrakcia
Kresba, maľba figurálna a krajinná
Ing. Drahomír Slušný
033/5521 107
Ing. Daniela Mareková
033/5504 830
Stredná poľnohospod. škola Trnava
Anna Fridrichová
033/5521 001
Materská škola, Botanická 12, Trnava
0903 544 764
Materská škola, Jiráskova 25, Trnava
Aranžérsky krúžok
Výtvarný krúžok
Aranžérske práce na rozličných
kultúrnych podujatiach
práca s rôznymi druhmi materiálov,
techník
Farbička
detský výtvarný krúžok
Výtvarný krúžok
detský výtvarný krúžok
Maliarsky krúžok
Zuzana Škultétyová
Jana Kojdová
Ľubica Bročková
Anna Maronová
Stredná priemyselná škola stavebná
Trnava
Stredná priemyselná škola stavebná
Trnava
Materská škola, K. Mahra 9, Trnava
Lýdia Pajtinková
033/5501 420
Materská škola, V jame 27,Trnava
Výtvarný krúžok
detský výtvarný krúžok
Mgr. Ľ. Kaššovicová
033/5501 491
Základná škola, Atómová 1, Trnava
Výtvarný krúžok
detský výtvarný krúžok
Martina Rippelová,
Jarmila Havlínová
033/5543 049
Základná škola I. Krasku 29, Modranka
Výtvarný krúžok
detský výtvarný krúžok
Eva Venhartová
033/5511 193
Kalokagatia, CVČ, Trnava
Detská tvorivá dielňa
Mgr. Viera Messingerová
033/5501 412
Základná škola, Spartakovská 5, Trnava
Výtvarno-umelecký krúžok
Mgr. Mária Marková
033/5501 412
Základná škola, Spartakovská 5, Trnava
Výtvarný krúžok
Ľubica Stillerová
033/5501 412
Základná škola, Spartakovská 5, Trnava
Výtvarný krúžok
Mgr. Ľubica Treflíková
033/5354 031
Základná škola, Spartakovská 5, Trnava
Sólisti
Názov
Charakteristika
Patrik Žigmund
Bystrík Červený
Vedúci
Telefón
Kontakt
huslista
033/5531713
Golianova 54, Trnava
víťaz COCA-COLA POP STAR,
vlastné skladby
0907 616 755
Trnava
0903 417 426
Trnava
sestry Lucia a Daniela Gubiové gitarové duo
Lucia Duchoňová
soprán
[email protected] 0905 310 830
Divadlo a literatúra
Názov
DISK
Charakteristika
občianske združenie divadelná
skupina
TÚLAVÉ DIVADLO
DIVADLO NA STRNISKU
Divadelný krúžok
Divadelno-dramatický krúžok
Dramatický krúžok
Divadelno-dramatický krúžok
Dramatický krúžok
Krúžok bábkového divadla
Dramatický krúžok
Tvorivá dramatika v spojení so
základmi nemec.jazyka
Hudobno - dramatický krúžok
Tvorivá dramatika
občianske združenie, ochotnícky
súbor
študentské divadlo
študentské divadlo
detský divadelný súbor
študentské divadlo
detský divadelný súbor
bábkové divadlo
zoznamovanie s rôznymi druhmi
bábok a žánrov
Vedúci
Telefón
Dr. Milan Brežák
0908 390 814
Jakub Nvota
Milan Sabo
Roman Beňo
PhDr. Štefániková
Erika Hájkokvá
Mgr. Šmatláneková
Erika Hájkokvá
Mgr. Šmatláneková
L. Kalinayová
0905 981 758
033/5543 561
0905 433 786
033/5513 192
033/5536 279
033/53319 890
033/5536 279
033/53319 890
033/5331 9890
[email protected]
Jana Horváthová
033/5521 001
Materská škola, Botanická 12, Trnava
Mgr. Silvia Kozoňová
0908 725 901
Materská škola Hollého 8, Trnava
Andrea Križanová
Mária Turisová
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola Trnava
Stred. odbor. učilište strojárske Trnava
Špeciálna ZŠ, Beethovenova, ul. Trnava
Stred. odbor. učilište strojárske Trnava
Špeciálna ZŠ, Beethovenova, ul. Trnava
Špeciálna ZŠ, Beethovenova, ul. Trnava
Materská škola, K. Mahra 9, Trnava
033/5511 570
Materská škola, Vajanského 3, Trnava
Hudobno-dramatický krúžok
divadelné žánre
Divadelný krúžok
BZUČALKA
detský divadelný súbor
Literárno-dramatický krúžok
Paed.Dr. J. Slobodová
033/5501 491
Základná škola, Atómová 1, Trnava
Mgr. Ivica Krajčovičová
0908 754 306
Základná škola Gorkého, Trnava
Jana Suchelová
0907 681 562
ZUŠ, Hollého 8, Trnava
Mária Návojová
033/5514 495
Základná škola A. Merici, Trnava
Recitačný krúžok
prednes poézie a prózy
Mgr. Ľubica Marková
033/5511 709
Gymnázium Jána Hollého Trnava
Krúžok Mladých literárnych
autorov
tvorba vlastnej poézie a prózy
Paed.Dr. Mariana Pavelková
033/5571 427
Gymnázium Jána Hollého Trnava
Rozhlasový krúžok
vysielanie v školskom rozhlase
Mgr. Ľubica Važanová
033/5511 388
Športové gymnázium, Bottova ul.
Trnava
Mediálny krúžok
propagácia školy a mesta v médiách
Ing. Ján Piešťanský
033/5501 611
Stredná poľnohospodár. škola Trnava
033/5331 989
Špeciálna ZŠ Beethovenova ul.
Trnava
033/5521 028
Špeciálna ZŠ Čajkovského ul. Trnava
Maudrá
033/5521 083
Základná škola K. Mahra 11, Trnava
Bc.Blanka Blesáková
033/3236 671
Základná umelecká škola
M.Sch.Trnavského, Trnava
Tvorivá dramatika
Dramatický krúžok
rozvoj komunikačných zručností detí
Mgr.A Mršťáková
s kombinovaným postihnutím
rozvíjanie komunikačných zručností
Mgr. Daniela Petrašovičová
žiakov s diagnózou autizmus
Literárno-dramatický krúžok
Literárno-dramatický odbor
recitácie, autorské predstavenia,
scénky
Zdroj informácií: MsÚ Trnava, 2009
Naši jubilanti
40. výročie založenia speváckeho zboru gymnázií mesta Trnavy
Cantica nova
V tomto roku uplynie 40 rokov od založenia vynikajúceho
mládežníckeho zboru študentov trnavských gymnázií Cantica nova.
Za 40 rokov svojej existencie si zbor získal pevné miesto v slovenskom
a európskom zborovom živote a stal sa pojmom a neoddeliteľnou
súčasťou kultúrneho života v meste Trnava.
25. výročie založenia folklórneho súboru
Trnafčan
Trnaf an
Folklórny súbor Trnafčan Trnava bol založený v roku 1984 pod názvom
FS Dudváh Trnava. Členmi súboru sú milovníci ľudového umenia,
prevažne študenti stredných a vysokých škôl. Program súboru pozostáva
z piesní a tancov z regiónov celého Slovenska, ale prezentujú aj folklór
trnavského regiónu. Od svojho založenia súbor úspešne absolvoval
vystúpenia na viacerých domácich ale i zahraničných festivaloch
a úspešne sa predstavil na súťažiach tancov a choreografií.
10. výročie založenia detského folklórneho súboru
Trnavček
Trnav ek
Detský folklórny súbor Trnavček vznikol v roku 1999 pri Kalokagatii –
CVČ Trnava
Členmi súboru sú deti od 4 do 15 rokov. Repertoár DFS je zostavený
prevažne z tancov, hier a spevov trnavského regiónu, Myjavska a Detvy.
Súbor sa zúčastňuje všetkých folklórnych súťaží a festivalov v meste i po
celom Slovensku.
B Športové podujatia
Január
* Trnavský novoročný beh o Pohár primátora mesta
– mestský areál AŠK Slávia, Ul. J. Hajdóczyho
* Trojkráľová šestka – vytrvalostný beh na 6 km
– mestský areál AŠK Slávia
Február
* Memoriál Karola Holoviča v ľadovom hokeji žiakov,
medzinárodný turnaj, Mestský zimný štadión
Marec
* Veľká cena Trnavy, 35. ročník,
medzinárodné preteky v plávaní, krytý bazén MtF STU
Apríl
* Memoriál Jozefa Čavaru, 7. ročník
preteky v športovej streľbe, Národné strelecké centrum
Máj
* Grand Prix Tirnavia o Pohár primátora mesta
– medzinárodná súťaž v tanečnom športe všetkých
vekových a výkonnostných kategórií, súčasť Svetového
pohára IDSF, Mestská športová hala
* Slovenská liga v dráhovom golfe
Národné minigolfové centrum na sídlisku Družba
Jún
* Grand Prix Trnava, 32. ročník
– medzinárodné preteky v športovej streľbe
* GYM festival Trnava 2009 – medzinárodné preteky
v športovej gymnastike (aj 41. ročník Pohára starobylej
Trnavy)
* Pohár primátora mesta Trnavy vo futbale
– medzinárodný turnaj partnerských miest a mestských
polícií
Júl
* Trnava – Rysy 2006,
celoštátna nonstop-jazda cykloturistov po stopách
Trnavskej posádky v SNP
August
* Memoriál Mariána Hirnera
4. ročník spomienkového turnaja hádzanárov, Mestská
športová hala
September
* Trnava Cup – preteky v rýchlokorčuľovaní na
krátkej dráhe, s medzinárodnou účasťou, Mestský
zimný štadión
* Trnavská jarmočná časovka 6666m
– masové podujatie pre priaznivcov cestnej cyklistiky,
Malženická cesta
September
* Jarmočný Trnava Cup
medzinárodný basketbalový turnaj žien, mestská
telocvičňa Slávie
* Trnavská hodinovka
53. vytrvalostný beh na dráhe, Mestský atletický
štadión Antona Hajmássyho
* Turnaj priateľstva v halovom futbale
– medzinárodné podujatie O pohár veľvyslanca Srbska
v SR, mestská športová hala
* ATP Challenger Trophy 2009
medzinárodný turnaj v tenise mužov, antukové dvorce
TC Slávia, a. s.
Október
* Grand Prix Slovakia 2009 – medzinárodná súťaž
v kulturistike, nominačná súťaž na MS
November
* Beh priateľstva – medzinárodné preteky pre všetky
vekové kategórie – mestský športový areál AŠK Slávia
December
* Vianočný turnaj v karate – mestská športová hala
* Trnavský vianočný smeč, medzinárodný turnaj
v nohejbale trojíc, Mestská športová hala
* Zimný beh zdravia
Obr. Mestský futbalový štadión Antona Malatinského
Obr. Mestský športový areál AŠK Slávia
Významné športoviská
* Mestský zimný štadión – s dvoma krytými plochami, Spartakovská 1/b, Trnava, tel.: 033/544 22 79
* Mestský futbalový štadión Antona Malatinského – Spartak Trnava, Športová 1, Trnava, tel.: 033/550 38 04
* Mestská športová hala – Rybníková 15, Trnava, tel.: 033/551 28 96
* Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho (s conipurovou dráhou), Ulica Jána Hajdóczyho
* Mestský športový areál AŠK Slávia – Rybníková 15, Trnava, tel.: 033/551 29 08
* Mestský športový areál FK Lokomotíva – Ulica Jur. Slottu 45, Trnava, tel.: 033/550 43 60
* Národné minigolfové centrum (sídl. Družba), Ul. Jur. Slottu, 0905 305 338
* Národné strelecké centrum Štrky – tel.: 033/554 58
* Nafukovacia tenisová hala – Botanická ulica, tel.: 033/552 22 07
* Nafukovacia tenisová hala AŠK Slávia – Rybníková 1, tel.: 033/551 16 42
* Mestská krytá plaváreň Zátvor – Rovná 9, Trnava, tel.: 033/554 17 59
* Tenisové centrum Trnava (TCT) Empire, Ul. Jána Hajdóczyho 11, tel. 033/592 08 98
* Jazdecký areál Kačín – Ružindolská 2, Trnava, tel.: 033/550 16 06
V lete sú verejnosti prístupné kúpalisko
Castiglione s 50 m bazénom a vyhrievanou
vodou, kúpalisko Relax a prírodné
kúpalisko v Kamennom mlyne. Na
sídliskách a vo štvrtiach sú pre verejnosť
vybudované volejbalové, basketbalové a
futbalové ihriská.
Trnavčanom a návštevníkom mesta je k
dispozícii
niekoľko
sáun,
viacero
aerobikových štúdií a fitnes centier. V okolí
mesta sa rozprestiera pohorie Malých Karpát,
ktoré poskytuje široké možnosti pešej turistiky
a cykloturistiky.
Obr. Mestský športový areál FK Lokomotíva
s umelým trávnikom
Obr. Mestská športová hala
Kontakt: Mestský úrad v Trnave, trhová 3, 917 71 Trnava, Odbor Vzdelávania, športu a kultúry, Úsek športu,
mládeže a kultúry, Anna Pekárová, tel. +421 33 3236 145, email: [email protected], Mgr. Jaroslav
Lieskovský, [email protected], tel. +421 33 3236 129,Ing. Katarína Haršányiová, tel.: +421 33 3236
126, [email protected]
2009
Download

Kultúra a šport