Company presentation
HSG Zander Slovakia 2012
HSG Zander je značka Bilfinger Berger Facility Services
brand pre medzinárodné riešenia integrovaného FM
5 kľúčových stanovísk
1
Trhová pozícia : Nemecko č. 11) a jeden z vedúcich poskytovateľov FM v Európe2)
2
Geografické pokrytie : 24 krajín, silná prezencia v Nemecku, Alpskom regióne, Strednej a
Východnej Európe, ďalší rozvoj MENA regióne, a spolupráca s partnermi na vybratých trhoch
3
Naše USP (Unique Selling Procedure): Silné vlastné výkony, flexibilná organizácia služieb, sila
inovácií, silná orientácia na klienta, priebežné procesy vylepšovania, vysoké štandardy kvality
4
Strategické ciele: Európske pokrytie, najschopnejší a inovatívny partner pre našich klientov,
regionálne aj medzinárodné zameranie, ‘follow our friends’’ stratégia
5
Obchodné „drivers“ : medzinárodné portfóliá, Key Account štruktúry, udržateľnosť, budúca
generácia európskeho FM
1) Lünendonk 2009
2) Frost & Sullivan 2009
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 2
Bilfinger Berger Facility Services kombinuje
medzinárodné kompetencie skupiny v sektore
Facility Managementu
Značky skupiny Bilfinger Berger Facility Services (BBFS)
Integrated Facility
Management
Building Technology
Asset and Property
Management
Infrastructural and
Health Care Services
Water and Vacuum
Technology
Integrovaný FM
Vykurovanie
Asset Management
Hotelový sektor
Technický FM
Sanitárne systémy
Funds Management
Upratovanie
Water, Wastewater
and Slurry Treatment
Infraštrukturálny FM
HVAC systémy
Domovnícke služby
Konzultačné služby v
oblasti FM
Chladenie
Investment
Consulting
Property Management
Energy Management
Systémy požiarnej
ochrany
Energy Contracting
Elektro Inžiniering
Center Management
Meranie a regulácia
Retail Development
Rental Services
Reštauračné služby
Catering
HR služby
Služby dočasného
zamestnania
Optimization of
Sewage Treatment
Plants
Vákuové kanalizačné
technológie
Vákuové sanitárne
technológie
BBFS: viac ako 14,000 zamestnancov a viac ako 1.3 mld € v tržbách (2011)
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 3
Rast v obratoch a počte zamestnancov
Rast tržieb a počet zamestancov 2002-2015
Integrovaný FM a Facility
Management
22,000 zam.
2,000m
Technické zariadenia
budov
14,000 zam.
1,300m
Asset a Property
Management
Infraštruktúrne Health Care
Služby
2,000 zam.
195m
Vodné Technologies
Tržby (v mil. EUR)
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Zamestnanci
Page 4
Ambície a filozofia: Sme Váš FM partner a
poskytnúť Vám vynikajúce, udržateľné riešenia pre
Vaše individuálne požiadavky
Vlastné zdroje a výkony, naše vlastné znalosti a inovácie a vysoko motivovaný team
zamestnancov je náš koncept pre prvotriedne služby.
Záujem nášho klienta a náš vlastný záujem je pre nás jedno a to isté.
Sprevádzame našich klientov v duchu partnerstva s najvyššou kvalitou služieb v ich
lokálnych a medzinárodných aktivitách.
Komplexný prístup k procesom a životným cyklom otvára plný potenciál optimalizácie
celkových FM služieb pre našich klientov.
V spolupráci s našimi klientami vytvárame nové riešenia a pridanú hodnotu.
2012+
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 5
HSG Zander: Medzinárodný poskytovateľ FM
služieb, líder v Európe, No. 1 v Nemecku
HSG Zander je trhový leader v Nemecku a má pobočky vo viac ako 20 krajinách ako
poskytovateľ integrovaného Facility Managementu. HSG Zander, s viac ako 8,000
zamestnancami, je single-source poskytovateľ celého spektra služieb integrovaného Facility
Managementu.
Portfólio služieb HSG Zander:
Integrovaný FM
Technický FM
Komerčný FM
Infraštrukturálny FM
FM Consulting
HSG Zander poskytuje služby klientom v privátnom
rovnako ako aj projektoch PPP (Public Private
Partnership).
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 6
HSG Zander pokrýva 23 krajín s vlastnými
pobočkami a lokálnymi organizáciami
Prítomnosť organizácií HSGZ / BBFS
Austria
Poland
Bulgaria
Romania
Croatia
Russia
Czech Rep.
Slovakia
Denmark
Slovenia
Egypt
Spain
Germany
Switzerland
Hungary
Turkey
Ireland
UAE
Jordan
UK
Kazakhstan
Ukraine
Luxemburg
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 7
HSG Zander Slovakia s.r.o. - lokálna organizácia
Kľúčové fakty :
Rok založenia :
Tržby 2011 :
Počet zamestnancov :
2004
5,4 mil. EUR
67 (k 1.7.2012)
Kľúčoví klienti v SR :
IBM Slovakia
Giesecke & Devrient Slovakia
Zurich Insurance, NOKIA, BASF
HSG Zander Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26
851 01 Bratislava 2
Telefón: +421 2 44 64 00 14
Fax
: +421 2 44 64 00 15
[email protected]
www.hsgzander.com
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 8
HSG Zander key competence –
prehľad poskytovaných FM služieb
Process Management
Infrastructural FM
Technical FM
HVAC
Refrigeration technology
Water and sewage
treatment
Process-, measuringand control technology
Building automation
Electrical engineering
Telecommunications
Safety engineering
Conveyor Systems
Safety Systems
Structural engineering
Network Management
Energy management
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Janitorial services
Cleaning
Winter service
Guarding
Building security
Landscaping
Indoor plant care
Waste disposal
Renovation
Relocations/Moves
Reception
Switchboard
Post service
Messenger Service
Fleet management
Central archives
Printing
Copying
Supply and disposal of utilities
and material for production process
Commercial FM
Contract Management
Insurance
Rental adjustment
Tenant consulting
Property bookkeeping
Dunning management
Reporting
Cost recording
Cost controlling
Cost optimization
Invoicing
Budgeting
Floor-space management
Inventory
etc.
Operation and maintenance
of process-support machines
and units
Support Management
Financial concepts for properties
Analysis of location/old burdens
Contracting concepts
Construction management
Office service
Event management
Page 9
Činnosti a služby správcu
Plánovaná /
Preventívna
údržba
Reaktívna
údržba
Poruchy /
Havárie
VSTUPY
- plán revízií a kontrol,
- plán preventívnej údržby,
- SLA,
- zmluva,
- požiadavky nájomcov,
- výstupy s preventívnej údržby,
- plán opráv,
- požiadavky majiteľa.
- havárie,
- poruchy na zariadeniach,
- poškodenia majetku tretími stranami.
NÁSTROJE
- CAFM,
- plán údržby,
- výkazy denných činností.
- CAFM,
- Helpdesk,
- výstupy MaR.
- CAFM,
- Helpdesk,
- havarijné plány.
HODNOTENIE
-CAFM,
-KPI,
-Manažment hodnotenie a pod.
-CAFM,
-KPI,
-Manažment hodnotenie a pod.
-KPI - reakčné časy, akčné plány.
-- súčasť GMP
- súčasť GMP,
- projekty,
- variabilná časť rozpočtu.
- hodinové sadzby,
- projekty,
- variabilná časť rozpočtu.
CENA
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 10
Denná komunikácia
Bežná komunikácia v celkovom procese FM
Zákazník
Návrhy na
optimalizáciu
Strategické
Ciele
Technické
zariadenia
Hodnotenie
Výkonov
Služby
Objektový manager
HSG Zander
Zákazník
Objekt
Požiadavky zákazníka
týkajúce sa :
Energie
Operatívne
Ciele
Meranie výkonov
=
Kvalita
Bezpečnosť
Komfort
Dostupnosť
Riešenie problémov
Stratégia rozvoja
budovy
Energy Management
Výkon
HSG Zander Team
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 11
Finančný model pre koncept správy
Štruktúra nákladov a cena
Rok n
Rok n+1
Úspory
Odmena za správu
+ management Fee
Material
1:1
Subdodávky
1:1
Operatívne náklady
správy
Vlastné výkony správcu
(fix)
Konroling na pravidelnej
kvartálnej báze
Cost Baseline
GMP
Zmluva
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
vs
Aktuálne náklady
Rekalkulácia
Štruktúra
Aktuálnych
nákladov
Page 12
Finančný model pre koncept správy
Dokumenty a nástroje
Cenová
matrica
Zmluva
SLA
KPI
Hodnotiace
nástroje
Správy o
objekte
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Účtovné
doklady
Faktúry
Page 13
Helpesk
Helpdesk – formulár je
umiestnený buď na HSG
Zander internet serveri
alebo
na
intranete
klienta.
Tu
môžu
koneční
užívatelia
(definovaný
klientom)
definovať
svoje
požiadavky
a
odkazy sú adresované
priamo na servisný team
HSG Zander.
Po odoslaní požiadavky
je táto archivovaná a dá
sa
monitorovať
(prepojenie na CAFM
systém)
Formulár
biteľný
klienta
je prispôsopožiadavkám
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 14
Total Facility Management Kontrola Kvality
Quality Circle
Plan
Do
Contract
(SLA):
Service
Delivery:
- Contractually
agreed
service level
- acc. to SLA /
specifications
Corrective
Action:
- Elimination of
weak points
- Investment
- Exploitation of
synergy
- Change of
Service Level
Customer
Satisfaction
Survey
(status quo):
- User surveys
with customers
Evaluation:
Correct
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
- User surveys
- Analysis of critical points
- Energy flow chart
- Cost analysis
- Measurements
Measure
Page 15
Pridaná hodnota pre zakazníka
Non measurable added values /
Take over of Facility Management
through HSG Zander
Relief of central
departments of
Customer
Best practice /
Know-how
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Defined
performances
(SLA), performance
transparency
Cost transparency
Clear defined
interfaces /
processes
Page 16
Z našich medzinárodných referencií ...
Shopping center
Ruhr-Park, Bochum
City Galerie, Aschaffenburg
• Center management
• Center management
• Property management
• Property management
• Hard services
• Rental area approx. 59,500 m2
• Soft services
• Rental area approx. 125,000 m2
Cevahir Mall, Istanbul - Turkey
Mercado, Nuremberg
• Center management
• Hard services
• Property management
• Soft services
• Rental area approx. 44,500 m2
• Property management
• Approx. 350 shops, 50 restaurants,
13 cinemas, underground car park
• Gross floor area approx. 412,000 m2
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 17
Z našich medzinárodných referencií ...
High-rise buildings
DG Building, Frankfurt
• Commercial management and hard
services
• Lease coordination
• Gross floor area approx. 70,000 m²
Messeturm, Frankfurt
• Hard services
• 24 h operation (shift operation)
• Planning and implementation of
special projects
• Soft services
• Budget planning and controlling
• Hight 257 m, gross floor area
approx. 62,000 m²
„FBC“ Frankfurt Office Center,
Frankfurt
Trianon, Frankfurt
• Hard services
• Hard services
• Soft services
• Soft services
• Gross floor area approx. 118,000 m²
• Gross floor area approx. 60,000 m²
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 18
Z našich medzinárodných referencií ...
Venues
LANXESS Arena, Cologne
• Hard services incl. energy management
• Soft services incl. key management
COMMERZBANK ARENA, Frankfurt
• Hard services
• Soft services (cleaning, security,
gardening, winter services)
• 83,700 m² total floor area on 12 levels
for 22,000 visitors
• Rights marketing (SPORTFIVE)
• Car park with 3,000 parking spaces
• Gross floor area approx. 138,000 m²
• Event management
• 43,500 seats, 12,000 standing
• Business center with 74 boxes and
individual business lounges
Alte Oper, Frankfurt
• Hard services incl. event management
(technical) and energy management
• Soft services (cleaning services,
security services, gardening)
• 3,550 seats
• Gross floor area approx. 39,000 m²
Ludwig Erhard Haus, Berlin
• Hard services, soft services and
property management
• Event management & event catering
• Operation of car park
• Operation of logistics center
• Conference center with 2 lecture halls
(450 and 100 seats) and foyer
• Additional event areas (conference
center, passage and 2 atria)
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 19
Z našich medzinárodných referencií ...
Consulting
EADS Airbus
E.ON Kernkraft
• FM outsourcing at 7 nuclear power
plants
• Management consulting
• Conception
• Performance analysis
• Conception and implementation cost
optimization EADS
• Implementation of a CAFM-system
• Calculation of relocation expenses
Thomas Cook, Aldiana Clubs &
Iberostar Hotels
• Inventory and analysis of building
structure and technical installations
• Analysis of 14 hotels and clubs in
Senegal, Turkey, Spain, Austria
• Investment planning
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
• Implementation
• Change management for approx. 200
employees
g.e.b.b.
(Company of the Ministry of Defense with the task to
reorganize civilian services for the Bundeswehr)
• Techn. analysis of building structure,
technical installations,
infrastructure, staffing,
investment costs
• Calculation of management
• 14 properties with approx.
120 buildings
• 400,000 m² floor area
• 3 mil. m² evaluated area
Page 20
Z našich medzinárodných referencií ...
Shopping center
Ruhr-Park, Bochum
City Galerie, Aschaffenburg
• Center management
• Center management
• Property management
• Property management
• Hard services
• Rental area approx. 59,500 m2
• Soft services
• Rental area approx. 125,000 m2
Cevahir Mall, Istanbul - Turkey
Mercado, Nuremberg
• Center management
• Hard services
• Property management
• Soft services
• Rental area approx. 44,500 m2
• Property management
• Approx. 350 shops, 50 restaurants,
13 cinemas, underground car park
• Gross floor area approx. 412,000 m2
Presentation HSG Zander Slovakia | Jul 2012
Page 21
Ďakujeme za pozornosť.
Contact:
HSG Zander GmbH
An der Gehespitz 50
63263 Neu-Isenburg, Germany
Phone + 49 6102 45-3400
HSG Zander Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
Phone + 421 2 4464 0014
Download

Company presentation - HSG Zander Slovakia