Projekt č.2
Zostrojenie modelu optického prístroja
Periskop
Vypracovali:
Alžbeta Horanová
Ivana Holubová
Téma:
Navrhnúť a zostrojiť z jednoduchých pomôcok
model periskopu a predviesť ho v triede.
Pomôcky – čo budeme potrebovať
Zrkadlá
Plastovú
rúrku
Fixku
Pílku alebo
nožík
Lepidlo
Potravinársku fóliu a chuť do práce
Postup výroby:
rúrku nožíkom narežeme vo vzdialenosti asi 10 cm od obidvoch
koncov – dávame však pozor aby sme ju neprerezali celú
obidva konce ohneme do pravého uhla
lepidlom na takto vzniknuté otvory prilepíme zrkadlá odrazovou
plochou dovnútra rúrky
po zaschnutí lepidla náš periskop vyzeral asi takto...
na spevnenie periskopu sme použili potravinársku fóliu – tou
sme celý periskop obalili
Pozorovanie:
pohľad cez náš periskop
Princíp fungovania:
Najjednoduchší periskop je tvorený dvojicou zrkadiel
Prvé odrazí svetelný
lúč kolmo k pôvodnému
smeru
Druhé späť do pôvodného
smeru, len posunutý o
vzdialenosť zrkadiel.
Využitie:
Používa sa predovšetkým vo vojenstve, kde umožňuje výhľad
bez toho, aby bol pozorovateľ vystavený priamej streľbe.
Je dôležitou súčasťou vybavenia ponoriek a bojových
vozidiel, používa sa ale aj v mnohých ďalších odboroch.
Zdroje informácií a obrázkov:
• http://www.physicsatweb.com/rev.php?id=Light&rid=3
• http://www.oskole.sk/?id_cat=3&clanok=22962
• http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri
&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=57&DeneyNo=1198
• http://www.algodoo.com/lessons/Mirrors
Ďakujeme za pozornosť! 
Download

Periskop1 - zskomnam.edu.sk