SLOVENSKÝ
PARALYMPIJSKÝ
VÝBOR
B e n e d i k t i h o 5, 811 05 B r a t i s l a v a
tel: 02 57789700, fax: 02 54414684
e-mail: [email protected], www.spv.sk
Majstrovstvá
100 m FINÁLE
1 Horváth Mário
2 Demeter Peter
3 Baszcsúr Ján
4 Beňák Jakub
5 Dzurko Martin
6 Turtákk Roman
7 Čonka Ján
8 Tomaško Michal
VÝSLEDKY
SR v atletike športovcov so zdravotným znevýhodnením
Košice, 27. september 2013
muži MZ
970309
931107
Reedukačné centru Veľké Leváre
Odborné učilište interná Snina
Odborné učilište Bankov Košice
Spojená škola Alejová Košice
Spojená škola internátn Prešov
Spojená škola Alejová Košice
Spojená škola Dobšiná
Domko DSS Košice
12,48
12,76
12,88
13,19
13,28
13,47
13,51
13,72
100 m 1.rozbeh
muži MZ
1 Beňák Jakub
950214
2 Čonka Ján
970309
3 Turtákk Roman
4 Gonda Lukáš
961016
5 Gábor Miroslav
940818
6 Boček Dávid
951112
7 Marinica Marcel
8 Jurica Alexander
761205
Spojená škola Alejová Košice
Spojená škola Dobšiná
Spojená škola Alejová Košice
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
Odborné učilište interná Snina
Spojená škola Vojenská Košice
Domko DSS Košice
Lúč DSS Šemša
13,38
13,46
13,70
15,14
15,31
16,54
17,42
17,58
100 m 2.rozbeh
muži MZ
1 Tomaško Michal
931107
2 Kulák Tomáš
961203
3 Pacsay Ivan
760413
4 Gašpar Miloš
890615
5 Balog Marek
980926
6 Makula Alexander
740824
7 Dzedzina Štefan
721010
Roman Igor
640219
Domko DSS Košice
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
Harmónia DSS Strážske
JASANIMA-DSS Rožňava
ŠZŠ Rovníková Košice
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
Stredisko kríz.interv Kráľovce
13,93
14,27
15,70
15,87
16,90
17,03
18,67
DQ
100 m 3.rozbeh
muži MZ
1 Dzurko Martin
980508
2 Kroščen Lukáš
970415
3 Baloun Miroslav
980805
4 Štefan Marek
860421
5 Zubaj Štefan
820118
6 Kotlár Ľudovít
970714
7 Paľko Ján
860630
8 Sedlák Jozef
780320
Spojená škola internátn Prešov
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
ŠZŠ Rovníková Košice
Ondava DSS Rakovec nad Ondavou
Lúč DSS Šemša
Spojená škola Dobšiná
Lúč DSS Šemša
Združenie na Spišská Nová Ves
13,11
14,88
14,99
15,59
15,67
16,27
16,32
25,72
100 m 4.rozbeh
muži MZ
1 Horváth Mário
2 Kállai Róbert
960129
3 Kešeľ Alexander
901127
4 Dome Florián
700703
5 Grega Ondrej
830517
6 Borbély Tomáš
830405
7 Ides Parik
930604
8 Leb Lukáš
960904
Reedukačné centru Veľké Leváre
Detský domov Mauriciu Kremnica
Harmónia DSS Strážske
ŠK Oáza Šoporňa-Štrkovec
Lúč DSS Šemša
Domko DSS Košice
Domko DSS Košice
ŠK Hrabiny
12,65
14,53
15,21
15,32
15,85
16,57
16,69
17,41
941201
961122
950214
980508
1/7
100 m 5.rozbeh
muži MZ
1 Kováč Roman
92
2 Baszcsúr Ján
961122
3 Demeter Peter
941201
4 Horváth Dominik
970503
5 Miškovčík Milan
960430
6 Gábor Erik
981110
7 Szeles Zoltán
931010
8 Žiga Dominik
980330
SNSSS Martin
Odborné učilište Bankov Košice
Odborné učilište interná Snina
Odborné učilište Bankov Košice
Stonožka Námestovo
ŠZŠ Vtáčkovce
Spojená škola Vojenská Košice
ŠZŠ Vtáčkovce
12,82
12,94
12,97
13,92
14,11
15,27
15,78
16,34
200 m celkové poradie muži MZ
1 Dzurko Martin
980508
2 Jano Alex
960324
3 Horváth Alojz
970622
4 Sedlák Dávid
5 Grobarčík Dávid
961031
6 Jagnešák Tomáš
950130
7 Gonda Lukáš
961016
8 Jano Jaroslav
980108
9 Hudák Matej
890530
10 Palaj Slavomír
11 Šarkozi Július
971104
12 Grega Ondrej
830517
13 Boček Dávid
951112
14 Orbán Adrián
830802
15 Juhás Ján
810601
Spojená škola internátn Prešov
Odborné učilište interná Snina
Odborné učilište Bankov Košice
Spojená škola Alejová Košice
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
Stonožka Námestovo
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
ŠZŠ Rovníková Košice
ŠK Hrabiny
ŠK Hrabiny
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Lúč DSS Šemša
Spojená škola Vojenská Košice
JASANIMA-DSS Rožňava
Stredisko kríz.interv Kráľovce
27,72
27,78
28,53
29,30
30,82
31,63
32,38
32,66
32,83
33,66
34,52
34,75
37,10
38,93
40,90
200 m 1.beh
1 Jano Alex
2 Horváth Alojz
3 Jagnešák Tomáš
4 Jano Jaroslav
5 Hudák Matej
6 Šarkozi Július
7 Grega Ondrej
8 Orbán Adrián
muži MZ
960324
970622
950130
980108
890530
971104
830517
830802
Odborné učilište interná Snina
Odborné učilište Bankov Košice
Stonožka Námestovo
ŠZŠ Rovníková Košice
ŠK Hrabiny
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Lúč DSS Šemša
JASANIMA-DSS Rožňava
27,78
28,53
31,63
32,66
32,83
34,52
34,75
38,93
200 m 2.beh
muži MZ
1 Dzurko Martin
980508
2 Sedlák Dávid
3 Grobarčík Dávid
961031
4 Gonda Lukáš
961016
5 Palaj Slavomír
6 Boček Dávid
951112
7 Juhás Ján
810601
Spojená škola internátn Prešov
Spojená škola Alejová Košice
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
ŠK Hrabiny
Spojená škola Vojenská Košice
Stredisko kríz.interv Kráľovce
27,72
29,30
30,82
32,38
33,66
37,10
40,90
400 m celkové poradie muži MZ
1 Horváth Dominik
970503
2 Miškovčík Milan
960430
3 Kroščen Lukáš
970415
4 Dzurko Dávid
980209
5 Pumpa Alexander
931223
6 Baloun Miroslav
980805
7 Lacko Martin
981231
8 Baláž Miroslav
980422
9 Bretl Štefan
790508
Odborné učilište Bankov Košice
Stonožka Námestovo
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
Spojená škola internátn Prešov
Odborné učilište interná Snina
ŠZŠ Rovníková Košice
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Stredisko kríz.interv Kráľovce
1:04,10
1:08,93
1:10,37
1:11,34
1:12,77
1:13,22
1:21,81
1:25,46
1:55,14
400 m 1.beh
muži MZ
1 Miškovčík Milan
960430
2 Kroščen Lukáš
970415
3 Pumpa Alexander
931223
4 Lacko Martin
981231
5 Baláž Miroslav
980422
Stonožka Námestovo
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
Odborné učilište interná Snina
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
1:08,93
1:10,37
1:12,77
1:21,81
1:25,46
2/7
400 m 2.beh
muži MZ
1 Horváth Dominik
970503
2 Dzurko Dávid
980209
3 Baloun Miroslav
980805
4 Bretl Štefan
790508
Odborné učilište Bankov Košice
Spojená škola internátn Prešov
ŠZŠ Rovníková Košice
Stredisko kríz.interv Kráľovce
1:04,10
1:11,34
1:13,22
1:55,14
800 m
1 Rigo Radoslav
2 Beňák Jakub
3 Jano Jaroslav
4 Jagnešák Tomáš
5 Šarkozi Július
6 Lacko Martin
7 Leb Lukáš
muži MZ
961129
950214
980108
950130
971104
981231
960904
Odborné učilište Bankov Košice
Spojená škola Alejová Košice
ŠZŠ Rovníková Košice
Stonožka Námestovo
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
ŠK Hrabiny
2:36,42
2:37,26
2:45,46
2:48,82
2:52,06
2:56,50
3:38,06
1500
1
2
3
4
5
muži MZ
960402
960324
980422
971013
Spojená škola Dobšiná
Odborné učilište interná Snina
Spojená škola Alejová Košice
Reedukačné c Mlynky-Biele Vody
Odborné učilište Bankov Košice
5:32,27
5:36,06
5:40,22
5:59,01
5:59,90
diaľka
muži MZ
1 Horváth Mário
2 Pumpa Alexander
931223
3 Ficu Jozef
950511
4 Radič Lukáš
960708
5 Jano Dušan
950807
6 Baszcsúr Ján
961122
7 Turták Roman
8 Kešeľ Alexander
901127
9 Palaj Slavomír
10 Gábor Erik
981110
11 Dzurko Dávid
980209
12 Žiga Dominik
980330
13 Kállai Róbert
960129
14 Juhás Ján
810601
15 Sedlák Jozef
780320
Reedukačné centru Veľké Leváre
Odborné učilište interná Snina
Spojená škola Alejová Košice
Detský domov Mauriciu Kremnica
Spojená škola Dobšiná
Odborné učilište Bankov Košice
Spojená škola Alejová Košice
Harmónia DSS Strážske
ŠK Hrabiny
ŠZŠ Vtáčkovce
Spojená škola internátn Prešov
ŠZŠ Vtáčkovce
Detský domov Mauriciu Kremnica
Stredisko kríz.interv Kráľovce
Združenie na Spišská Nová Ves
523
520
507
476
473
470
466
373
367
356
339
317
314
282
116
m
Holmok Erik
Jano Alex
Sedlák Dávid
Baláž Miroslav
Dužda Karol
Horváth
Pumpa
Ficu
Radič
Jano
Baszcsúr
Turták
Kešeľ
Palaj
Gábor
Dzurko
Žiga
Kállai
Juhás
Sedlák
guľa
1
2
3
4
5
6
7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
x
493
x
463
473
470
410
373
330
x
339
295
314
282
x
523
x
507
474
458
428
394
x
367
356
324
277
276
240
116
Demeter Peter
Pacsay Ivan
Gábor Miroslav
Jano Dušan
Ficu Jozef
Holmok Erik
Horváth Alojz
518
481
471
x
470
460
328
231
x
354
319
317
266
270
x
521
480
x
x
434
451
442
x
518
520
x
476
453
454
466
x
muži MZ
941201
760413
940818
950807
950511
960402
970622
x
485
465
473
450
469
424
354
Odborné učilište interná Snina
Harmónia DSS Strážske
Odborné učilište interná Snina
Spojená škola Dobšiná
Spojená škola Alejová Košice
Spojená škola Dobšiná
Odborné učilište Bankov Košice
3/7
10,00
8,35
8,22
7,64
7,39
7,38
6,88
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Halkai Patrik
Kotlár Ľudovít
Radič Lukáš
Štefan Marek
Gažík Marián
Paľko Ján
Zubaj Štefan
Makula Alexander
Kinyiska Ľudovít
Bretl Štefan
Pecha Emil
Hudák Matej
Balog Marek
Žiga Róbert
Jurica Alexander
Rečlo Tomáš
Demeter
Pacsay
Gábor
Jano
Ficu
Holmok
Horváth
Halkai
Kotlár
Radič
Štefan
Gažík
Paľko
Zubaj
Makula
Kinyiska
Bretl
Pecha
Hudák
Balog
Žiga
Jurica
Rečlo
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9,77
6,80
7,81
7,20
7,34
7,15
x
6,56
5,95
6,50
5,51
5,43
5,63
4,54
5,85
5,61
5,58
4,72
4,38
4,50
4,31
3,06
3,06
960212
970714
960708
860421
970102
860630
820118
740824
730828
790508
971125
890530
980926
810326
761205
9,63
7,76
7,32
7,32
7,19
6,86
6,88
6,31
6,02
6,28
6,10
6,17
5,92
5,29
5,56
4,99
1,80
4,55
4,58
4,50
3,96
3,57
-
8,44
x
7,42
6,63
7,39
7,38
6,54
6,86
6,03
5,93
6,18
5,36
5,98
5,94
5,21
4,82
5,43
5,04
4,92
4,53
3,96
3,72
disk 2kg
1 Rečlo Tomáš
muži MZ
Rečlo
5,72
: 6,20
Spojená škola Alejová Košice
Spojená škola Dobšiná
Detský domov Mauriciu Kremnica
Ondava DSS Rakovec nad Ondavou
Spojená škola Dobšiná
Lúč DSS Šemša
Lúč DSS Šemša
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
JASANIMA-DSS Rožňava
Stredisko kríz.interv Kráľovce
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
ŠK Hrabiny
ŠZŠ Rovníková Košice
ŠK Oáza Šoporňa-Štrkovec
Lúč DSS Šemša
ŠK Hrabiny
9,70
8,35
7,90
6,89
6,83
-
10,00
7,94
8,22
7,64
7,18
-
8,90
x
8,19
7,58
7,10
-
5,99
6,13
6,34
ŠK Hrabiny
7,20
7,10
oštep 800g
muži MZ
1 Kulák Tomáš
961203
2 Roman Igor
640219
3 Grobarčík Dávid
961031
Pecha Emil
971125
7,50
Kulák
Roman
Grobarčík
Pecha
:
:
:
:
x
12,90
x
x
4 x 100 m
1 KE_Alejova
2 KE_Rovniko
3 KE_Domko
4 Soporna
SNV_OU
x
x
6,66
x
20,93
13,72
7,37
x
7,50
6,30
OU pri Spojen Spišská
Stredisko kríz.interv
OU pri Spojen Spišská
OU pri Spojen Spišská
18,32
10,07
x
x
6,86
6,34
6,28
6,18
6,17
5,98
5,94
5,85
5,61
5,58
5,04
4,92
4,53
4,31
3,96
3,72
16,93
11,00
x
x
Nová Ves
Kráľovce
Nová Ves
Nová Ves
20,93
13,72
7,37
0,00
16,55
12,45
x
x
muži MZ
Spojená škola Alejová Košice
ŠZŠ Rovníková Košice
Domko DSS Košice
ŠK Oáza Šoporňa-Štrkovec
OU pri Spojen Spišská Nová Ves
4/7
55,48
64,69
67,27
76,63
NF
SNV_OU
SOPORNA
KE_Domko
KE_Rovniko
KE_Alejova
:
:
:
:
:
Grovarčík, Kulák, Pecha, Kroščen
Angermeyer, Piaček, Dóme, Žiga
Borbély, Marinica, Ides, Tomaško
Balog, Baloun, Sariozi, Jano
Turpák, Sedlák, Ficu, Beňák
100 m FINÁLE
ženy MZ
1 Toráčová Stanislava
961115
2 Slepčíková Simona
961120
3 Nogová Erika
961020
4 Kašparová Ivana
970327
5 Oslovičová Mária
890228
6 Gorčiová Eva
980409
7 Vaňová Alena
8 Matíková Eliška
930708
Detský domov Mauriciu
Spojená škola Alejová
Stonožka Námestovo
Spojená škola Dobšiná
Domko DSS Košice
Detský domov Mauriciu
Spojená škola Alejová
Spojená škola Alejová
100 m 1.rozbeh
ženy MZ
1 Gorčiová Eva
980409
2 Kašparová Ivana
970327
3 Oslovičová Mária
890228
4 Kroščenová Kristína
650708
5 Tomasová Michaela
830102
Murgašová Jarmila
870113
Detský domov Mauriciu Kremnica
Spojená škola Dobšiná
Domko DSS Košice
Lúč DSS Šemša
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
Združenie na Spišská Nová Ves
17,40
17,60
17,65
20,50
23,41
NF
100 m 2.rozbeh
ženy MZ
1 Toráčová Stanislava
961115
2 Nogová Erika
961020
3 Slepčíková Simona
961120
4 Vaňová Alena
5 Matíková Eliška
930708
Detský domov Mauriciu
Stonožka Námestovo
Spojená škola Alejová
Spojená škola Alejová
Spojená škola Alejová
16,65
17,53
17,69
17,92
19,45
200 m
ženy MZ
1 Toráčová Adriana
960713
2 Duždová Ružena
970707
3 Čipková Táňa
950919
4 Topláková Ingrid
770211
5 Tomasová Michaela
830102
Reedukačné centrum Trstín
Spojená škola Alejová Košice
Reedukačné centrum Trstín
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
31,78
34,25
41,45
43,09
58,49
400 m
ženy MZ
1 Toráčová Adriana
960713
2 Balogová Ema
981224
3 Szilagyiová Kristína 960208
4 Čipková Táňa
950919
5 Topláková Ingrid
770211
Reedukačné centrum Trstín
ŠZŠ Rovníková Košice
Spojená škola Alejová Košice
Reedukačné centrum Trstín
ŠK Batizovský kľúč p Batizovce
1:14,63
1:23,73
1:25,42
1:37,62
1:55,38
800 m
ženy MZ
1 Duždová Ružena
970707
2 Toráčová Stanislava
961115
3 Gorčiová Eva
980409
Spojená škola Alejová Košice
Detský domov Mauriciu Kremnica
Detský domov Mauriciu Kremnica
3:23,64
4:04,72
4:04,73
1500 m
ženy MZ
1 Slavíková Patrícia
960611
2 Mojková Angelika
961017
Reedukačné centrum Trstín
Reedukačné centrum Trstín
6:39,22
7:28,54
diaľka
ženy MZ
1 Slepčíková Simona
961120
2 Nogová Erika
961020
3 Horváthová Monika
820908
4 Murgašová Jarmila
870113
Spojená škola Alejová Košice
Stonožka Námestovo
Ondava DSS Rakovec nad Ondavou
Združenie na Spišská Nová Ves
Slepčíková
Nogová
Horváthová
Murgašová
:
:
:
:
291
273
285
155
x
291
271
185
269
x
x
192
308
x
288
x
x
298
288
x
247
189
280
x
5/7
Kremnica
Košice
Kremnica
Košice
Košice
Kremnica
Košice
Košice
Košice
16,86
17,26
17,54
17,86
17,86
18,14
18,34
18,66
308
298
288
192
guľa
1
2
3
4
5
6
7
ženy MZ
Krištofičová Ivana
900524
Kroščenová Kristína
650708
Horváthová Monika
820908
Matíková Eliška
930708
Balogová Ema
981224
Antalová Zlata
660217
Horváthová Monika
930330
Krištofičová
Kroščenová
Horváthová
Matíková
Balogová
Antalová
Horváthová
: 11,63
: 5,72
: 5,20
: 4,86
: 3,89
: 4,26
: 1,75
12,41
4,56
4,75
5,03
4,76
4,41
1,71
ŠK OLYMP Slovakia
Lúč DSS Šemša
Ondava DSS Rakovec nad Ondavou
Spojená škola Alejová Košice
ŠZŠ Rovníková Košice
JASANIMA-DSS Rožňava
Stredisko kríz.interv Kráľovce
x
5,89
4,44
4,92
4,23
4,28
2,05
disk 1kg
ženy MZ
1 Krištofičová Ivana
900524
Krištofičová : 35,05
4 x 100 m
1 Trstin
2 KE_Alejova
38,46
11,37
5,36
5,25
4,96
4,75
4,33
2,01
x
5,05
5,12
5,02
4,42
4,13
2,09
12,08
5,97
5,26
4,96
4,94
4,39
1,88
ŠK OLYMP Slovakia
x
41,64
40,86
12,41
5,97
5,26
5,03
4,94
4,41
2,09
41,64
41,40
ženy MZ
Reedukačné centrum Trstín
Spojená škola Alejová Košice
67,54
69,90
KE_Alejova : Vaňová, Szilagyiová, Slečíková, Duždová
Trstín
: Čipková, Slavíková, Mojková, Toráčová
100 m
1 Kováč Roman
muži ZZ
920703
diaľka
muži ZZ
1
Kováč
Kováč Roman
: x
920703
x
495
523
muži ZZ
860113
Kováč
7,76
7,54
12,82
SNSSS Martin
523
x
guľa
1 Kováč Štefan
: 7,55
SNSSS Martin
x
7,96
ŠK OLYMP Slovakia
7,97
7,97
7,77
400 m
muži TZ stoj.
1 Hrebeňár Patrik
951205 MŠK Kežmarok
2 Rigelský Dávid
980808 OZ Usmej sa na mňa,Opat Košice
1:04,42
2:21,54
1500 m
muži TZ stoj.
1 Hrebeňár Patrik
951205 MŠK Kežmarok
5:32,74
guľa
muži TZ sed.
1 Hady Jozef
741116
2 Marcinčák Tomáš
881030
3 Kopunič Tomáš
Hady
: 3,48
Marcinčák : 2,87
Koplnič
: 3,00
4,12
3,50
2,82
3,98
3,82
2,52
TK-VŠTP Košice
Bajany
OZ Usmej sa na mňa,Opat Košice
4,42
3,89
2,20
disk
1 Kuřeja Marián
muži TZ sed.
800730
Kuřeja : 6,48
6,50
6,20
6,00
4,92
3,27
2,60
4,62
3,06
2,40
NRC Kováčová
6,40
6,40
6/7
4,92
3,89
3,00
6,50
oštep 600g
Hady Jozef
Hady
: x
muži TZ sed.
741116
x
x
TK-VŠTP Košice
8,23
x
hod kolkou
muži TZ sed.
1 Kuřeja Marián
800730
2 Marcinčák Tomáš
881030
3 Breznay Michal
920702
4 Kopunič Tomáš
Kuřeja
Marcinčák
Breznay
Kopunič
:
:
:
:
17,20
13,56
11,94
x
19,33
14,69
12,35
4,43
18,93
14,69
12,94
7,94
NRC Kováčová
Bajany
OZ Usmej sa na mňa,Opat Košice
OZ Usmej sa na mňa,Opat Košice
18,41
11,52
x
9,90
guľa
ženy TZ sed.
1 Madajová Kristína
910822
Madajová
: 3,33
8,27
3,33
x
x
14,86
12,65
10,12
19,12
x
12,76
11,32
Paralympijské motivač Kováčová
3,30
3,32
Paralympijské motivač Kováčová
Madajová : 6,62
8,26
8,17
8,91
hod kolkou
ženy TZ sed.
1 Popovičová Viktória
971229
Popovičová : 12,48
12,28
10,72
8,91
6,21
OZ Usmej sa na mňa,Opat Košice
12,42
8,27
3,04
oštep 500g
ženy TZ sed.
1 Madajová Kristína
910822
7,88
19,33
14,86
12,94
11,32
10,25
7/7
12,23
12,48
Download

vysledkova listina