21.9.2014, Gemerská Poloma
Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014
Dňa 19.9.2014 sa v Športovej hale v Rožňave uskutočnil Turnaj tímov v integrovanej
bocci, organizovaný Mestom Rožňava, Domom Matice slovenskej v Rožňave a firmou
BASHTO. Turnaj prišiel otvoriť primátor Rožňavy Pavol Burdiga, úvodné slovo mala
riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Rožňave Zlatica Halková a organizačné pokyny dostali
hráči na začiatku turnaja od hlavného rozhodcu turnaja Ondreja Baštáka Ďurána. Na otvorení
sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských miest Rožňavy z Českej Republiky, Maďarska
a Srbska.
Turnaja sa zúčastnilo 17 trojčlenných tímov:
Občianske združenie ZOM Prešov (3), Nezisková organizácia LUX Košice (2), Klub boccie
Rimavská Sobota (1), Špeciálna základná škola Dobšiná (2), Špeciálna základná škola
Rožňava (2), Diecézna charita Rožňava (3), Slovenský zväz telesne postihnutých Gemerská
Poloma (1), Domov sociálnych služieb Jasanima (2), Domov sociálny služieb Amália (1).
Tím Klubu dôchodcov Rožňava svoju účasť zrušil.
V prvej polovici turnaja tímy súťažili v 6 základných skupinách po 3 tímoch.
V každej skupine súťažili systémom každý s každým. Zo základných skupín do štvrťfinále
postúpili víťazi skupín a 2 tímy z druhého miesta s najlepším skóre.
Do finále sa prebojovali tímy ZOM Prešov 1 a Diecézna charita Rožňava Šmolkovci,
o tretie miesto zápasili tímy Špeciálna základná škola Dobšiná 2 a ZOM Prešov 3.
Medailové pozície obsadili nasledovné tímy:
1.
2.
3.
4.
ZOM Prešov 1
Diecézna charita Rožňava Šmolkovci
ZOM Prešov 3
Špeciálna základná škola Dobšiná 2
– zlato
– striebro
– bronz
– Cena Matice Slovenskej
Podrobné výsledky a umiestnenie ďalších tímov nájdete v tabuľke nižšie. Výherné poháre,
vyrezávané z dreva, ktoré pre víťazov vyrobil hlavný rozhodca, odovzdal medailistom
primátor Rožňavy Pavol Burdiga. Každý hráč obdržal účastnícky list a drobnú vecnú cenu
v podobe básnickej zbierky Ondreja Bašták Ďurána Dážď a Slnko.
Napriek tomu, že mnohí hráči, vrátane hráčov z Diecéznej charity a ŠZŠ Dobšiná
hrali bocciu po prvý krát, zachránili medailové pozície pre domácich. Viacerí hráči
z Občianskeho združenia ZOM Prešov hrávajú bocciu na súťažnej úrovni a nebyť toho, že ich
druhý tím ZOM Prešov 2 sa stretol v štvrťfinále s ich prvým tímom ZOM Prešov 1, takže
jeden z nich musel nutne prísť o možnosť siahnuť na medailové pozície, mohol byť boj
Diecéznej charity Rožňava o striebro komplikovanejší. Hráči Diecéznej charity však hrali
skvele a svoje 2. miesto si plne zaslúžili.
ŠK Boccia ZOM Prešov vznikol ako prvý a dosiaľ jediný športový klub boccie na
Východnom Slovensku v septembri 2013 a na turnaji v Rožňave tak víťazstvom svojho tímu
oslávil ročné jubileum svojho fungovania.
Charakter turnaja bol nielen súťažný, ale aj vzdelávací a propagačný. Hráčom, ktorí
sa s bocciou nikdy predtým nestretli, boli na začiatku turnaja v prezentačnej hre vysvetlené
základné pravidlá hry a ostatní, skúsenejší hráči boccie počas celého turnaja dozerali na
svojich nových kolegov a na správny priebeh hry.
Rovnako viacerí rozhodcovia, ktorí rozhodovali na 6 ihriskách, boli nováčikovia. Na
ich korektné rozhodovanie dávali pozor ich skúsenejší kolegovia, hráči boccie a nakoniec
hlavný rozhodca Ondrej Bašták Ďurán, ktorí bol privolaní pri sporných prípadoch.
Boccia je šport určený primárne pre ťažko telesne postihnutých športovcov, ale jeho
integrovaná verzia je vhodná pre všetkých – či už rôzne zdravotne postihnutých, telesne alebo
mentálne, seniorov, deti, zdravých ľudí. Boccia je vhodným integračným prostriedkom,
pretože má v sebe potenciál spájať ľudí bez hendikepu s ľuďmi so zdravotným postihnutím
bez toho, aby sa hendikep zdravotne postihnutých hráčov prejavil negatívne na úrovni ich hry
– všetci hrajú vyrovnanú hru. Je to jednoduchý, ľahko pochopiteľný šport. Jeho základným
princípom je hádzanie loptičiek na cieľ. Charakter boccie je pokojný, ide skôr o strategickú
hru a nie o podávanie veľkého fyzického výkonu, napriek tomu však prináša hráčom
adrenalínové zážitky, vyžaduje sústredenie a ako každý šport si žiada od hráčov, ktorí majú
ambície hrať bocciu súťažne, tréning.
Od roku 1984 je boccia zaradená medzi paralympijské disciplíny. Slovenskí hráči
dosahujú v tomto športe popredné priečky na medzinárodných súťažiach. V čase konania
turnaja v Rožňave je naša reprezentácia na Majstrovstvách sveta v Pekingu.
V Rožňave bocciu hrávajú klienti Domova sociálnych služieb Jasanima a Amália,
ktorí už takmer rok trénujú pravidelne v priestoroch DSS Jasanima. Na turnaj sa prišli pozrieť
aj klienti Domova dôchodcov Rožňava, ktorí sa s bocciou stretli začiatkom tohto roka a mali
možnosť trénovať bocciu aj vo svojom zariadení, pretože si zakúpili sadu boccia loptičiek.
Bocciu si už v Rožňave vyskúšali aj na Psychiatrickom oddelení v rožňavskej nemocnici a
v Červenom kríži Rožňava.
Verím, že aj tento turnaj prispeje k spopularizovaniu boccie medzi širšou
verejnosťou a informácia o tejto hre sa vďaka nemu dostane medzi ľudí s ťažkým telesným
postihnutím, ktorí by v bocci mohli nájsť záľubu, prospešnú fyzickú aktivitu a plnohodnotnú
sebarealizáciu.
Autor článku: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán
Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014
Celkové poradie tímov
Tímy
Poradie
Počet
výher
Celkové
skóre
Počet
výherných
loptičiek
ZOM Prešov 1
5
8,00
48
2
DCH RV Šmolkovci
4
1,24
26
3
ZOM Prešov 3
3
1,92
25
ŠZŠ Dobšiná 2
2
0,72
21
DSS Amália
2
2,50
13
2
1,86
15
4
5
6
štvrťfinálové tímy
1
DSS Jasanima 2
ZOM Prešov 2
2
1,00
8
8
LUX Košice 2
1
1,13
18
9
DSS Jasanima 1
1
1,33
8
DCH RV Úsmeváci
1
1,00
9
ŠZŠ Dobšiná 1
1
0,62
8
Boccia klub Rimavská
Sobota
1
0,50
6
DCH RV Blesky
1
0,25
4
ZO SZTP Gemerská
Poloma
0
0,42
5
ŠZŠ Rožňava Draci
0
0,36
5
ŠZŠ Rožňava Trpazlíci
0
0,36
4
0
0,05
1
0
0,00
0
10
11
12
13
14
16
15
17
18
umiestnenie podľa výsledkov zápasov v skupinách
7
LUX Košice 1
Klub Dôchodcov RV
Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014 - Výsledky
Zápasy v skupinách
Skupina A
ZOM Prešov LUX Košice
1
1
ZOM Prešov 1
LUX Košice 1
ŠZŠ Dobšiná 1
Skupina B
:
1
0
:
:
:
1
DSS Jasanima 1
ŠZŠ Rožňava Trpazlíci 2
:
:
ZOM Prešov 3
3
3
4
:
3
Klub Dôchodcov RV
0
:
6
DCH RV Blesky
DCH RV
Blesky
:
LUX Košice 2
12
:
0
ŠZŠ Dobšiná 2
3
:
4
Skupina E
DCH RV
Úsmeváci
DCH RV Úsmeváci
4
:
3
ŠZŠ Rožňava Draci
4
:
6
DCH RV Šmolkovci
3
:
2
:
:
12
:
0
2
22 : 2 = 11,00
1
0
:
:
8
0
1
1 : 19 = 0,05
8 : 13 = 0,62
3
2
0
1
ŠZŠ
Rožňava
Trpazlíci
výhry koeficient skóre Poradie
3
:
2
2
6 : 4 = 1,50
1
7
:
:
2
1
0
8 : 6 = 1,33
4 : 11 = 0,36
2
3
7
DCH RV
Šmolkovci
:
:
0
:
6
6
LUX Košice
2
0 : 12
:
10
:
:
:
1
:
7
ZO SZTP
Gemerská
6Poloma
: 2
0
ŠZŠ
Dobšiná 2
4 : 3
3
4
:
:
3
DSS
Jasanima 2
3
:
DSS Jasanima 2
Skupina F
8
:
:
1
výhry koeficient skóre Poradie
ZOM Prešov DSS Amália
Klub
výhry koeficient skóre Poradie
3
Dôchodcov
:
3 : 4
6 RV
: 0
1
9 : 5 = 1,80
2
DSS Amália
Skupina D
:
ZOM Prešov
DSS
2
Jasanima 1
ZOM Prešov 2
Skupina C
10
12
10
ŠZŠ
Dobšiná 1
:
10
:
ŠZŠ
Rožňava
Draci
2
10 : 4 = 2,50
1
0
0 : 13 = 0,00
3
výhry koeficient skóre Poradie
1
4 : 16 = 0,25
3
1
15 : 11 = 1,36
1
13 : 8 = 1,63
2
1
výhry koeficient skóre Poradie
6
:
4
1
9 : 9 = 1,00
2
7
:
1
2
11 : 5 = 2,20
1
0
5 : 14 = 0,36
3
:
Boccia klub
výhry koeficient skóre Poradie
Rimavská
8Sobota
: 1
2
14 : 4 = 3,50
1
ZO SZTP Gemerská
2 : 6
:
3 : 5
0
5 : 12 = 0,42
Poloma
Boccia klub Rimavská
1 : 8
5 : 3
:
1
6 : 12 = 0,50
Sobota
koeficient skóre = (počet výherných bodov tímu) / (počet výherných bodov súpera + 1)
postupujúce tímy
3
2
Štvrťfinále
Štvrťfinálové tímy
ZOM Prešov 1
:
ZOM Prešov 2
4 : 2
DSS Amália
:
ŠZŠ Dobšiná 2
3 : 3
DSS Jasanima 2
:
ZOM Prešov 3
4 : 6
DCH RV Šmolkovci
:
LUX Košice 2
5 : 3
ZOM Prešov 1
:
ŠZŠ Dobšiná 2
9 : 2
ZOM Prešov 3
:
DCH RV Šmolkovci
1 : 7
ZOM Prešov 1
:
DCH RV Šmolkovci
13 : 0
O 1. miesto
ŠZŠ Dobšiná 2
:
ZOM Prešov 3
3 : 9
O 3. miesto
Semifinále
Semifinálové tímy
Finále
Finálové tímy
Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014
Harmonogram turnaja a výsledky zápasov
Čas
Program
Otvorenie
9:00 9:30
Kurt 1
turnaja
9:30 11:45 Zápasy v základných skupinách
9:30 10:15
1. kolo
rozhodca
10:15 11:00
2. kolo
rozhodca
11:00 11:45
3. kolo
rozhodca
11:45 12:00 Prestávka
Kurty
Kurt 2
Kurt 3
Kurt 4
Kurt 5
Kurt 6
Klub
ZO SZTP
Boccia klub
LUX Košice ŠZŠ Dobšiná
ŠZŠ Rožňava
LUX Košice ŠZŠ Dobšiná
ŠZŠ Rožňava
DSS
DSS
:
:
DSS Amália : Dôchodcov
:
:
Gemerská : Rimavská
1
2
1
Jasanima 1
Trpazlíci
2
Jasanima 2
Draci
RV
Poloma
Sobota
0
:
8
7
:
2
6
:
0
3
:
10
7
:
1
3
:
5
Miro Očkaik
Ján Bašták
kontumačne
Ján Rybár
Matej Lada
Matúš Grega
ZO SZTP
DCH RV
ZOM Prešov LUX Košice ZOM Prešov
DSS
ZOM Prešov
LUX Košice
DCH RV
DSS
DCH RV
:
:
: DSS Amália
:
:
: Gemerská
1
1
2
Jasanima 1
3
Blesky
2
Úsmeváci
Jasanima 2 Šmolkovci
Poloma
10
:
1
3
:
1
3
:
4
0
:
12
3
:
4
6
:
2
Miro Očkaik
Ján Bašták
Michal Devečka
Ján Rybár
Matej Lada
Rasťo Kurilák
Klub
Boccia klub
ZOM Prešov ŠZŠ Dobšiná ZOM Prešov ŠZŠ Rožňava ZOM Prešov
DCH RV
ŠZŠ Dobšiná DCH RV
ŠZŠ Rožňava DCH RV
:
:
: Dôchodcov
:
:
: Rimavská
Blesky
1
1
2
Trpazlíci
3
2
Úsmeváci
Draci
Šmolkovci
RV
Sobota
12
:
0
3
:
2
6
:
0
4
:
3
6
:
4
8
:
1
Miro Očkaik
Michal Devečka
kontumačne
Ján Rybár
Matej Lada
Štefan Franek
12:00 15:00 Finálové zápasy
12:00 12:45
Štvrťfinále
ZOM Prešov ZOM Prešov
ŠZŠ Dobšiná
ZOM Prešov DCH RV
LUX Košice
DSS Amália :
Jasanima 2 :
:
:
1
2
2
3
Šmolkovci
2
4
rozhodca
12:45 13:30
Semifinále
rozhodca
13:30 14:15
Finále
rozhodca
:
2
3
:
4
Miro Očkaik
Michal Devečka
ZOM Prešov ŠZŠ Dobšiná ZOM Prešov
DCH RV
:
:
1
2
3
Šmolkovci
9
:
2
1
:
7
Miro Očkaik
Michal Devečka
ZOM Prešov
DCH RV ŠZŠ Dobšiná ZOM Prešov
:
:
1
Šmolkovci
2
3
13
:
0
9
:
3
Miro Očkaik
Michal Devečka
14:15 15:00 Vyhlásenie výsledkov
4
:
6
Matej Lada
5
:
3
Ján Rybár
Kurty vyhradené na tréningové a rekreačné zápasy
Kurty vyhradené na tréningové a rekreačné zápasy
Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014
Zoznam tímov a hráčov
Tímy
Skupina
1
2
A
3
4
5
B
6
7
8
C
Hráči tímu
2
3
Klimčo
ZOM Prešov 1
Grega Matúš
Klohna Boris Marián
Michal
Vladimír
Andrea
LUX Košice 1
Breznay
Lacko
Kankulyová
Alexandra
Martina
Beáta
ŠZŠ Dobšiná 1
Gonová
Gonová
Pompová
Franeková
Franek
ZOM Prešov 2
Štefan
Mihová Anna Marcela
Lucia
Monika
DSS Jasanima 1
Horváthová Horváthová Ondrej Gallo
Mlejneková Oláhová
Horváth
ŠZŠ Rožňava Trpazlíci
Jana
Mária
Adrián
Kovér
Lysáková
ZOM Prešov 3
Markus
Mihová Irena Jana
Róbert
Sylvia
DSS Amália
Adrián Orbán Vanyo
Petrenková
Meno tímu
9
Klub Dôchodcov RV
10
DCH RV Blesky
11
D
LUX Košice 2
12
ŠZŠ Dobšiná 2
13
DCH RV Úsmeváci
14
E
15
16
17
18
F
DSS Jasanima 2
1
4
Kurilák
Rastislav
Barbora
Kotlárová
Mihová
Emília
Sandra
Tkáčová
Patrik Hiczér
Fejerčák
Jozef
Kristián Józsa
účasť zrušená
Nagy
Vladislav
Vanta Juraj
Jakub
Viktor Macko Boldižár
Lukáš
Jakub Kotlár Rusznyák
Balog
Rastislav
Ďurán Jozef
Vasil Žiga
Gažík
ŠZŠ Rožňava Draci
Sebastián
Smerek
DCH RV Šmolkovci
Zdenko
Roman
ZO SZTP Gemerská
Zatroch
Poloma
Boccia klub Rimavská Sofia
Albertová
Sobota
Milko
Alexander
Róbert
Turták
Róbert Ferko
Bado Ondrej
Zlatka
Robert
Miloš Gašpar Antalová
Ďuraško
Ferko
Mlejnek
Ladislav
Roman
Juraj Horváth
Roxer Karol
Dana Robert Evka Hricová
náhradník 1 náhradník 2
Scarlet
Oľga
Albertová
Köbölová
26.8.2014, Gemerská Poloma
O hlavnom rozhodcovi – Mgr. Ondrej Bašták Ďurán
Narodil sa 6.3.1976 v Rožňave, vyrastal v Henckovciach a Gemerskej Polome. Základnú
školu navštevoval vo Vlachove, Gemerskej Polome a Rožňave. Študoval na Gymnáziu v Rožňave
a Banskej Štiavnici. Vyštudoval biomedicínsku fyziku na FMFI UK a po štúdiu pôsobil v
Bratislave.
Vlastnou tvorbou sa angažuje literárne, pracoval v sociálnej oblasti ako osobný asistent,
administratívny pracovník, organizátor šachových turnajov pre telesne postihnutých a tréner
boccie.
Športu boccia sa venoval popri ostatných aktivitách spojených so zdravotne postihnutými
ľuďmi viac ako 12 rokov a to v pozícii asistenta hráčov, rozhodcu, trénera a spoluorganizátora
turnajov a sústredení v bocci.
Od roku 2013 v oblasti športu zdravotne postihnutých aj podniká pod názvom firmy
BASHTO. Stal sa distribútorom boccia vybavenia dánskej firmy Handi Life Sport na Slovensku, je
výrobcom boccia príslušenstva – najmä boccia rámp, získal trénerskú licenciu v športe pre všetkých
so zameraním zdravotná telesná výchova, publikoval príručku k tréningom boccie (BOCCIA:
Základné techniky tréningu pre hráčov a asistentov, 2013), organizuje tréningy a turnaje v športe
boccia.
Sídli v Gemerskej Polome a jedným z jeho podnikateľských zámerov je propagácia boccie
v rožňavskom regióne ako aj v košickom samosprávnom kraji, kde je boccia zatiaľ známa len málo.
[email protected]
www.parahry.sk
www.bashto.sk
Download

Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014