2
P R V Ý
Denne otvárame milióny dverí…
Talianska firma Rossetti vyrába mosadzné kľučky viac ako
pol storočia. Tradícia a skúsenosť v odvetví nám umožňuje vytvoriť široký rozsah riešení pre architektúru administratívnych budov,
obytných komplexov i rodinných domov. Vyrábame kľučky rôznych
štýlov a módnych trendov s prihliadnutím na ich funkčnosť, kvalitu použitého materiálu a v neposlednom rade vo svete obľúbený
taliansky dizajn. V tomto katalógu ponúkame kolekciu kvalitných
i luxusných kľučiek na dvere v rôznych povrchových úpravách,
ktoré sa výborne kombinujú s drevom a zvyšujú tak eleganciu dverí.
Originálny dizajn a funkčná elegancia
Dôkladný prieskum trhu, sledovanie potrieb zákazníka,
precízne plánovanie a nekompromisný výber kvalitných
materiálov sú kľúčom k úspechu ROSSETTI Group.
Dôkazom toho je neutíchajúci záujem o mosadzné kľučky talianskej elegancie vybudovanej na tradíciach umeleckého remesla.
V priebehu niekoľkých rokov si firma získala reputáciu hlavne
z dôvodu vlastnej orientácie na zákazníka. Vybudovali sme solídnu základňu na okamžité plnenie požiadaviek našich zákazníkov.
Prednosťou sú okamžité, respektíve rýchle dodacie lehoty modelov
v širokom sortimente, v rôznych normách, v akomkoľvek množstve.
Zavádzanie nových technológií vo výrobnom procese a
dôraz na špecializáciu pracovníkov zvyšuje produktivitu práce
a kvalitu finálnych produktov a otvára dvere na svetové trhy...
Spoľahlivosť
Výrobky Rossetti spĺňajú najprísnejšie kritéria európskych
a národných noriem EN, DIN a SKG s prihliadnutím na
špecifiká ostatných európskych i mimo európskych krajín.
Mosadzné kovania sú vďaka svojmu zloženiu (meď, zinok,
olovo) neustále vystavované korózii. Avšak súčasná technológia
lakovania umožňuje čiastočne sa priblížiť vlastnostiam ušľachtilých kovov. Vďaka použitiu najprogresívnejšej technológie povrchovej úpravy sú výrobky Rossetti dokonale chránené pred oxidáciou.
Výrobky Rossetti spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a
zaručujú vysokú odolnosť voči oteru a dlhú stálosť jasu.
Výsledky antikoróznych testov podľa normy DIN 50021 a
ASTMB117-64 dokázali odolnosť 1000 hodín v soľnom roztoku. Elektroforézna úprava povrchu kovaniam trvalo prepožičiava trvanlivosť lesku a vysoký index lomu svetla dopadajúceho na povrch.
Výroba
Prvým krokom je predstava dizajnéra a nákres kľučky, ktoré
sa zhmotnia do odliatkov a výkovkov. Celý výrobný proces sa
začína tlakovým liatím horúceho kovu do foriem alebo kutím
D O T Y K
horúcej mosadze. Vďaka výberu najkvalitnejších materiálov a
technológií v súčasnosti vyrábame kľučky bez poréznosti. Tvarovú
a rozmerovú presnosť získavame brúsením. Uniformitu povrchu
dosahujeme leštením. Tieto operácie vykonávajú roboty Kawasaki.
Proces finálnej úpravy povrchu kľučky pozostáva z nanášania
transparentného akrylového laku na kov pri teplote 27-28 °C.
Následne sa lak vypaľuje v peciach pri teplote 150-155°C.
Kovania sa prepláchnu v deviatich roztokoch a sú vystavené
nízkonapäťovému elektroforéznemu procesu (6 voltov) počas 50
sekúnd. Tento proces výrazne zvyšuje odolnosť a štvornásobne zvyšuje
efektívnosť proti oteru v porovnaní s tradičnou úpravou povrchu.
Hodnota lesku sa týmto procesom zvyšuje nad 100 jednotiek Gloss.
Hrúbka ochrannej vrstvy na kľučkách dosahuje až 12 mikrónov.
Takto starostlivo opracované kovania dosahujú najvyšší stupeň
kvality a zachovávajú si svoje vlastnosti po dobu mnohých rokov.
Kvalitné kovania za dostupné ceny
Dlhodobo
venujeme
pozornosť
kvalite
svojich
výrobkov. Pre obľúbenosť modelov OTERO sa na trhu
objavujú podobné modely, avšak s kratšími a užšími kľučkami alebo tenšími štítmi. Venujte pozornosť rozmerom kľučiek na
náčrtkoch, aby kvalita a cena tovaru bola porovnateľná s našou.
Pri nákupe je dôležité poznať rozstup kovania. Tento rozmer
vyjadruje vzdialenosť medzi osou otvoru na kľučku a osou
otáčania kľúča. V orientácii vám pomôže informácia na str. 59.
Údržba
Pri čistení od prachu a iných nečistôt používajte výhradne
mäkkú vlnenú, hoci aj mierne navlhčenú handričku. Pri ošetrovaní povrchu sa vyhýbajte kontaktu s chemickými čistiacimi prostriedkami (práškové, tekuté čistiace prostriedky,
rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.). Len tak
vám bude výrobok slúžiť k plnej spokojnosti. Pri použití v agresívnom
alebo vlhkom prostredí žiadajte špeciálne kovania. Doba životnosti
závisí od prostredia, frekvencie a spôsobu používania, ako i údržby.
10-ročná záruka
Ako výrobca poskytujeme za nižšie uvedených podmienok
záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne
spôsobené v procese výroby. Záruka sa vzťahuje na prenos rotačného pohybu k dverovému zámku alebo okennému mechanizmu.
Na kľučky všeobecne poskytujeme záruku 2 roky od dátumu
predaja vyznačenom na pokladničnom doklade. Poskytujeme
rozšírenú záruku 10 rokov (na kľučky označené piktogramom).
záručné podmienky sú uvedené na str. 59
OBSAH
2
3
Povrchová úprava
M0 mosadz biela
M15 Inox - ušľachtilá oceľ (nerez)
M1 mosadz leštená
M17 cín matný
M2 mosadz matná
M18 chróm brúsený
M3 mosadz bronzovaná
M25 mosadz čierna matná
M4 chróm leštený
M50 chróm matný
M7 nikel leštený
M51 chróm biely
M9 nikel matný
M69 antik strieborná
M75 antik zlatohnedá
Použité piktogramy:
Odliatok vzniká tlakovým liatím horúcej mosadze do formy.
Výkovok vzniká kutím horúceho mosadzného odliatku.
Kľučka je pripevnená k štítu/rozete. Vratná pružina zabezpečuje návrat kľučky do vodorovnej polohy.
Otero kľučky a rozety (s pružinou) sú oddelené, čo umožňuje jednoduchú montáž.
Rozšírená záruka na funkčnosť a materiál.
3
4
O B S A H
Exkluzív a Modern
Exkluzív
Otero
Iris
Lavinia
Astoria
Lotis
Dione
Pallas
Klotho
Klotho II
Amalia
str. 15
Lamia
str. 16
Leda
str. 16
Capellino
str. 26
Hera
str. 17
Aquila R
str. 26
Chiara
str. 18
Verena R
str. 27
Zita
str. 19
Noxia R
str. 27
Delphi
str. 19
Omega R
str. 28
Arethusa
str. 20
Antinea R
str. 28
Elektra
str. 21
Gaia
str. 29
Lara
str. 21
Astra R
str. 29
Adler R
str. 30
str. 6
str. 6
str. 7
str. 7
str. 8
str. 8
str. 9
str. 9
str. 10
Kö n i g Co l l e c t i o n
Galatea str. 10
Ida
Berlin
str. 22
Beta
str. 31
Carlo
str. 23
Ulla R
str. 31
Riccardo
str. 23
Havana
str. 32
Enrico
str. 24
Fiona
str. 32
Fabio
str. 24
Oslo
str. 33
Federico
str. 25
Massimo
str. 33
Antonio
str. 25
Matteo R
str. 34
str. 11
str. 12
str. 13
Kalypso str. 13
Diana
Xenia
4
str. 14
str. 14
Beethoven R str. 30
str. 22
Ariadne str. 12
Selene
Kova nia s rozetou
Svezia
Apollonia str. 11
Arete
Modern
Helena
5
O B S A H
M o d e r n a Tra d i t i o n
Faggio
str. 34
Gina
str. 43
Marco R
str. 35
Ada
str. 44
Dea
str. 54
Appia
str. 35
Sunny
str. 44
Antinea
str. 55
Astral
str. 45
Valeria
str. 55
Kova nia so štítom
uzamykateľné str. 54
Pololivy na eurokná
Capello
str. 36
Antinea
str. 45
Aquila
str. 36
Marco
str. 46
Dedra DK
str. 53
Beethoven
str. 37
Matteo
str. 46
Antinea DK
str. 55
Wien
str. 37
Tradition
Omega DK
str. 55
Valeria
str. 38
Arezia
str. 47
Valeria DK
str.55
Venus
str. 38
Area
str. 47
Verena DK
str. 55
Verena
str. 39
Andrea
str. 48
Gloria
str. 39
Firenze
str.48
zastavovače str. 56
Anita
str. 40
Ulla
str. 49
otvor na listy str. 56
Omega
str. 40
Impero
str. 49
Florida
str. 41
Beverly
str. 41
Noxia
str. 42
Adela
str. 42
Dedra
str. 53
Amanda
str. 43
Dea
str. 54
Kľučky na sklo
Ferrari
str. 50
Kľučky na okná
Doplnky
mušle
str. 56
klopadlá
str. 57
rozety
str. 57
gombíky
str. 57
WC západky str. 58
redukcie a
štvorhrany str. 58
5
6
Iris
M1
M4
M9
M1
M51
M1/M2
M4/M9
M4/M50
6
Lavinia
M4/M50
7
Astoria
M4/M9
M4/M50
M50/M9
M50/M9
M1/M15
M4/M15
M1/M15
Lotis
7
8
Dione
M1/M4
M2/M50
M4/M9
M4/M9
M1/M2
M4/M50
M9/M4
M4/M50
M50/M4
8
Pallas
9
Klotho
M2
M9
M50
60
30
132
11,8
18
52
M1/M2
M7/M9
M4/M18
Klotho II
9
10
Amalia
M1
M4
M9
M4
M51
M1/M2
M1/M9
M4/M50
M4/M50
10
Galatea
11
Apollonia
M1/M2
M4/M50
M1/M2
M9
31
58
20
124
124
11,8
18
52
20
M1/M4
M2/M15
M4/M15
M4/M15
Arete
11
12
Ariadne
49
51
24
21
132
130
11,8
18
52
21
M1/M2
M4/M9
M4/M50
M4/M50
31
55
20
132
154
11,8
18
52
20
M1/M2
M1/M4
M1/M2
M4/M15
12
Selene
13
Ida
49
24
130
21
M4/M9
M9
M1/M4
M2/M15
M4/M15
M4/M15
M50/M15
Kalypso
13
14
Diana
M1/blu
M9/blu
M1/verde
M9/bianco
M4/blu
M18/blu
M4/bianco
M18/bianco
M4/M9
M4/perleť
M4/M9
M9/perleť
14
Xenia
15
Helena
31
18
128
150
55
50
17
M1/M2
M4/M18
M1/M2
M7/M9
65
17
55
31
127
6
55
16
38
17
M1/M2
M4/M18
M4/M18
M7/M9
Helena S
15
16
Lamia
18
140
62
50
M1/M2
M4/M50
54
141
55
16
6
38
22
M1
M4
16
Leda S
17
Hera
31
18
55
128
150
50
19
M1/M2
M1/M2
M7/M9
31
55
128
65
18
55
19
M1/M2
M7/M9
Hera S
M7/M9
17
18
Chiara
55
35
120
128
7
43
18
55
M7
M7/M25
M7
M18
57
31
128
65
18
55
20
M4/M25
M7
M7/M25
M7
M18
18
Chiara S
19
Zita
54
140
18
55
8
M1/M2
M4/M18
M7/M9
M4/M9
M4/M50
Delphi
M4/M9
19
20
Arethusa
31
58
120
142
18
52
17
M1/M2
M4/M50
M1/M2
31
58
120
142
18
55
17
M1/M2
M4/M50
20
Arethusa S
M4/M50
21
Elektra S
65
15
50
31
135
7
55
16
38
17
M4
M7
M9
M9
65
M51
8
125
52
M2
M9
M18
Lara
21
22
Svezia
58
120
18
50
M69
M75
51
115
18
50
M69
M75
22
Berlin
23
Carlo
31
65
55
130
55
M1
M4
M4
M17
31
65
70
43
35
124
7
55
124
M1
M17
Riccardo
M1
23
24
Enrico
31
65
55
130
55
M1/čierne drevo
M4/porcelán
18
M4/porcelán
31
124
146
50
50
26
M1/eben
M4/eben
M7/eben
M7/eben
24
Fabio
25
Federico
35
120
120
7
43
58
65
31
55
M1
M4
M4
M17
18
122
68
52
M1
Antonio
25
26
Capellino
65
50
32
18
43
112
35
7
50
112
M1
M2
M4
M9
M4
M18
55
M3
128
52
M2
M9
M18
26
AquilaR
27
Verena R
65
55
32
18
43
120
35
7
50
120
M2
M9
18
M9
48
65
31
43
7
115
35
50
120
M4
M9
M18
Noxia R
27
28
Omega R
50
18
65
31
120
43
7
35
50
120
M1
M4
M9
M4
M18
47
16
123
6,7
50
M1
M2
M3
M1
M9
28
Antinea R
29
Gaia
31
62
150
125
18
50
21
M2
M3
M2
62
120
18
50
M1
M3
Astra R
29
30
Adler R
54
16
6,7
114
50
M1
M3
18
123
58
50
M1
M3
M9
30
B e e t h ove n R
31
Beta
35
50
120
120
7
43
18
50
M1
M4
18
M4
31
127
63
150
50
32
M1/porcelán
M1/borovica
M1/orech
M1
palisander
M1/palisander
Ulla R
31
32
Havana
18
32
35
122
120
7
43
65
55
50
M9
M18
45
32
35
7
43
65
18
M18
142
142
8
52
M9
M18
32
Fiona
33
Oslo
18
120
58
52
M1/porcelán
M4/porcelán
M69/M25
55
18
31
132
154
50
20
M1/M2
M4/M15
M4/M15
M7/M9
Massimo
33
Matteo R
50
18
124
34
50
M1/M2
M4/M18
M7/M9
35
55
132
121
43
7
18
31
65
50
M1 smrek
M2 dub
M1 dub
M1 orech
34
Faggio
M1 dub
M4 dub
35
Marco R
18
128
50
50
M1/M2
M4/M18
46
129
25
50
M1
M4
M18
Appia
35
36
Capello
83
50
237
112
32
65
43
8
39
35
7
112
M1
M2
M3
štít s guľou
M1
M4
M9
M18
128
237
90
55
9
40
M2
M9
M18
36
Aquila
štít s guľou
M18
37
Beethoven
230
123
58
6
46
M1
M3
štít s guľou
M1
240
115
88
46
8
45
M1
štít s guľou
M1
Wien
37
38
Valeria
246
122
92
53
10
45
M1
M3
štít s guľou
M1
246
123
92
58
10
45
M1
M9
štít s guľou
M1
38
Venus
39
Verena
65
32
90
55
120
237
43
9
35
7
40
120
M2
M9
štít s guľou
M9
237
125
90
62
9
40
M2
M3
štít s guľou
M2
Gloria
39
40
Anita
237
123
90
47
9
40
M1
M2
M3
M4
štít s guľou
M2
50
237
120
31
87
65
43
35
7
8
120
39
M1
M4
M9
M18
40
Omega
štít s guľou
M4
41
Florida
237
120
90
62
9
40
M1
M3
štít s guľou
M1
237
120
90
50
9
40
M4
štít s guľou
M4
Beverly
41
42
Noxia
48
90
65
237
115
31
43
7
35
9
120
40
M9
M18
štít s guľou
M9
237
114
90
54
9
40
M1
M3
štít s guľou
M3
42
Adela
43
Amanda
230
123
47
6
46
M1
M2
M3
štít s guľou
M1
230
125
62
6
46
M2
M3
štít s guľou
M3
Gina
43
44
Ada
230
114
54
6
46
M1
M3
štít s guľou
M1
230
120
62
6
46
M1
M3
štít s guľou
M3
44
Sunny
45
Astral
225
120
62
6
47
M1
M3
štít s guľou
M3
225
123
47
6
47
M1
M3
štít s guľou
M1
Antinea
45
46
Marco
246
128
92
50
45
10
M1/M2
M4/M18
M7/M9
124
246
92
50
10
45
M1/M2
M4/M18
M7/M9
46
Matteo
47
Arezia
220
113
62
5
55
M1
225
113
62
6
47
M1
Area
47
48
Andrea
225
120
65
6
47
M1
123
229
51
39
6
M1
48
Firenze
49
Ulla
230
138
85
60
5
45
M1 porcelán
M1 borovica
M1 orech
M1 palisander
59
65
114
212
5
31
44
M1
Impero
49
50
Ferrari M1
185
47
47
50,4
61 60
24
10
12
76
200
D 47
61
27
otvory v skle
60
Ferrari M1 Iris M1
Ferrari M1 Iris M1
Ferrari M1 Klotho II M1/M2
Ferrari M1 Selene M1/M4
185
47
47
50,4
61 60
24
10
12
76
200
otvory v skle
27
D 47
61
Ferrari M2 Klotho M2
Ferrari M2 Klotho M2
Ferrari M2 Apollonia M1/M2
Ferrari M2 Dione M2/M50
50
Ferrari M2
60
51
Ferrari M4
185
47
47
50,4
61 60
24
10
12
76
200
D 47
61
27
otvory v skle
60
Ferrari M4 Lavinia M4/M9
Ferrari M4 Lavinia M4/M9
Ferrari M4 Arete M4/M15
Ferrari M4 Lotis M4/M15
185
47
47
50,4
61 60
24
10
12
76
200
otvory v skle
27
D 47
61
60
Ferrari M9 Dione M4/M9
Ferrari M9 Dione M4/M9
Ferrari M9 Iris M9
Ferrari M9 Amalia M9
Ferrari M9
51
52
Ferrari M50
185
47
47
50,4
61 60
24
10
12
76
200
D 47
61
27
otvory v skle
60
Ferrari M50 Diana M50 blu
Ferrari M50 Diana M50 blu
Ferrari M50 Lavinia M4/M50
Ferrari M50 Astoria M4/M50
185
47
47
50,4
61 60
24
10
12
76
200
otvory v skle
27
D 47
61
Ferrari M51 Amalia M51
Ferrari M51 Amalia M51
Ferrari M51 Iris M51
Ferrari M51 Xenia M4/perleť
52
Ferrari M51
60
53
Kľučky na okná
12
20
172
106
35
172
Dedra rozvora a oliva
17
40
M1
M2
M3
M4
M9
Dedra DK pololiva
31
113
135
65
12
14
M1
M2
M3
M4
M9
Dedra pololiva
31
113
135
65
5
M1
14
Kľučky na okná
53
54
54
Kľučky na okná
31
6
62
90
62
Dea oliva
14
M2
M1
M3
M4
M18
M9
Dea pololiva
31
M3
M2
M4
60
81
60
M1
5
M9
M18
14
48
uzamykateľné kľučky na okná
Federico M4
Carlo M4
Enrico M4 eben
28
35
Helena M4/M18
54
Chiara M7
Fabio M7 eben
Kľučky na okná
Elektra M9
95
95
7
43
Enrico M1
55
Kľučky na okná
Antinea rozvora
Valeria rozvora
12
106
172
20
35
106
172
172
20
35
172
12
23
14
40
40
M3
M1
M1
Valeria DK pololiva
Antinea DK pololiva
31
M3
12
32
7
120
46
M1
M3
Omega DK pololiva
Verena DK pololiva
35
31
120
120
M2
M9
Kľučky na okná
35
7
7
65
43
65
32
M3
43
14
M1
43
113
135
65
65
12
M1
M4
55
56
Doplnky
zastavovače podlahové stĺpikové - 430
M1
M9
M50
zastavovače podlahové polguľaté - 405
M1
M2
M4
M3
M9
M18
M0
zastavovače podlahové stĺpikové - 407
M1
M2
M3
M4
M9
M50
otvory na listy - Victorian
M1
M3
M9
mušle na posuvné dvere - Malaga
M1
56
M2
Doplnky
M3
M4
M9
M18
57
Doplnky
klopadlá
klopadlo Lev M1 - malý
klopadlo Lev M1 - veľký
klopadlo Impero M1
klopadlo Lev M3 - veľký
klopadlo Impero M3
západky na WC a rozety
WC západka M1
vnútorná strana
WC západka M1
vonkajšia strana
kľučková rozeta BB dózický otvor PZ otvor na vložku
Otero gombíky
M1
M2/M9
Doplnky
M1/M2
M9/M4
M1/M4
M9/M50
M2/M50
M50
57
58
Doplnky
WC západky
M1
M3
redukcie a štvorhrany
redukcia - 6/7 mm
redukcia - 6/8 mm
redukcia - 8/8,5 mm
redukcia - 8/9 mm
redukcia - 8/10 mm
skrutka do bezpečnostných kovaní
lámateľná na rôzne veľkosti
skrutka LK M4 x 50 M1, M4
skrutka LK M4 x 90 M1, M4
štvorhran P 8 x 70
štvorhran P 8 x 90
štvorhran so závitom 14 mm 8 x 70
štvorhran so závitom 14 mm 8 x 90
štvorhran so závitom 14 mm 8 x 115
štvorhran so závitom 14 mm 10 x 80
štvorhran so závitom 14 mm 10 x 100
štvorhran 8 x 70
štvorhran 8 x 90
štvorhran 8 x 95
štvorhran 8 x 100
štvorhran 8 x 105
štvorhran 8 x 110
štvorhran 8 x 130
štvorhran 8 x 150
štvorhran 10 x 90
štvorhran 10 x 110
štvorhran 10 x 130
štvorhran 10 x 150
58
Doplnky
M4
59
Čo by ste mali vedieť pred nákupom:
Informácia o produkte:
Veľkosť štvorhranu:
10 mm 8 mm 5 mm
Štvorhrany na dvere majú hrúbku 8 mm až 10 mm. Štvorhrany
na okná majú hrúbku 5 až 8 mm.
Otvor kovania:
BB
PZ
Záruka
WC
Kovania sú k dispozícii bez alebo s ľubovoľným otvorom na kľúč
- dózickým (BB), cylindrickým (PZ), i s otvorom na WC západku.
Pravé dvere
Ľavé dvere
Kovania s guľou potrebujú presnú definíciu kľučky (ľavej alebo
pravej).
72 mm
72 mm
72 mm
Rozstup:
72 mm
Kľučky sú určené na otváranie a zatváranie dverí a okien prenášaním
rotačného pohybu k dverovému zámku alebo okennému mechanizmu. Kovania montujte podľa priloženého návodu na montáž tak, aby
nevzniklo pnutie medzi jednotlivými časťami.
Kovanie nie je určené
• na vyššie mechanické zaťaženie ako pri bežnom zaťažení rukou
• na zdolávanie prekážky vytvorenej podložením predmetu pod
kľučku z opačnej strany dverí
• na prekonanie iného druhu zablokovania
Najčastejší rozstup u nás je 72 a 90 mm. Pri kúpe bezpečnostného kovania je mimoriadne dôležité vedieť správny rozstup, pretože existujúce normy sa od seba líšia doslova milimetrami.
Výrobca poskytuje za nižšie uvedených podmienok záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne spôsobené v procese
výroby. Na kľučky všeobecne poskytujeme záruku 2 roky (na piktogramom označené kľučky rozšírená záruka 10 rokov) od dátumu predaja vyznačenom na pokladničnom doklade v prípade, že interiérové
kľučky
• boli správne namontované v zmysle návodu na montáž
• boli používané v interiéri (nie vlhkom, agresívnom a znečistenom
prostredí)
• boli používané mimo miest so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí
• sú v pôvodnom stave a neboli na nich vykonané zmeny alebo opravy užívateľom alebo treťou osobou
• sú bez zásahu, ktorý by mal za následok zmenu konštrukcie, chodu
a funkčnosti kovania
• nie sú zlomené po neprimeranom mechanickom namáhaní
• neboli namontované s inými prídavnými zariadeniami (iné druhy
roziet, štvorhranov, červíkov)
• neboli mechanicky poškodené ostrými predmetmi a nástrojmi
• boli správne udržiavené bez použitia akýchkoľvek čistiacich prostriedkov a detergentov (práškové, tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.)
Pri reklamácii je potrebné s tovarom predložiť originál nadobúdacieho dokladu (pokladničný blok alebo faktúru).
Náklady na dopravu nie sú predmetom reklamácie.
Reklamovaný tovar zasielajte iba po predbežnej dohode. Pri zasielaní
tovaru tento dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Zásielky na dobierku nevyzdvihujeme.
Pri kontakte s kľúčami alebo podobnými kovovými predmetmi môže
dôjsť k zvýšenému opotrebeniu. Výrobca nezodpovedá za mechanické poškodenie povrchu a poškodenie povrchu, spôsobené agresívnymi, či inak nevhodnými chemickými prostriedkami.
59
Download

Mosadzné kovania (rossetti)