pánty
kľúče
panikové
ik ék
kovania
b
bezpečnostné
é vložky
bezpečnostné
kovania
bezpečnostné kovania
č
t ék
i
objektové kovania
kovania na úzke profily
panikové kovania
bezpečnostné vložky
b
vložkyakľúče
kovania nasklo
pánty
y
objektové
k
i
kovania
na sklo
madlá
na dvere
bezpečnostné vložky
kľučky
na dvere
systémy
y
s generálnym kľúčom
l žk
madlá
na dvere
katalóg 2013
kovania na úzke profily
p y
kľúče
madlá
na dvere
kľučky
na okná
vložky a kľúče
kľučky
na dvere
kľučky na dvere
kovania na úzke profily kľ
kľúče
vložky a kľúče
madlá na dvere
bezpečnostné vložky
kľučky
y
na okná
vložky
vložky
y a kľúče
e
panikové kovania
vložky
a kľúče
kľučky
y
na okná
pánty vložky a kľúče
pánty
bezpečnostné
p
vložky
y
kovania
na sklo
bezpečnostné kovania
systémy s generálnym kľúčom
objektové
kto é
kovania
bezpečnostné
p
kovania
kľučky na dvere
d
ÚVOD
Vážení zákazníci,
Záručné podmienky
Vďaka Vašej priazni Vám prinášame nové vydanie katalógu, kde zhŕňame
to najdôležitejšie z nášho sortimentu. Dôvera v značkových európskych
výrobcov je nielen vecou našej hrdosti, ale aj dlhodobej premyslenej
stratégie našej spoločnosti, aby sme tak napomohli k zvyšovaniu kvality života na Slovensku a v Česku. Precízny dizajn je našou srdcovou
záležitosťou, a preto naše kroky pri výbere dodávateľov automaticky
smerujú k tým, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty ako naši zákazníci.
Rokmi stále viac dbáme na charakter výrobného programu každého
z nich a osvojujeme si výhody výrobkov z pohľadu koncového užívateľa,
aby sme našli tú najlepšiu možnú alternatívu pre tých, ktorí chcú svoje
zdroje využiť efektívne a s vyššou pridanou hodnotou.
Výrobca poskytuje za nižšie uvedených podmienok záruku na trvácnosť materiálu a všetky vady dokázateľne spôsobené v procese výroby.
Na kľučky sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja vyznačenom
na pokladničnom doklade, ak nie je uvedené inak. Záručné podmienky
platia v prípade, že interiérové kľučky:
•
boli správne namontované v zmysle návodu na montáž
•
boli používané v interiéri (nie vlhkom, agresívnom a znečistenom
prostredí)
•
boli používané mimo miest so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí
•
sú v pôvodnom stave a neboli na nich vykonané zmeny alebo
opravy užívateľom alebo treťou osobou
•
sú bez zásahu, ktorý by mal za následok zmenu konštrukcie,
chodu a funkčnosti kovania
•
nie sú zlomené po neprimeranom mechanickom namáhaní
•
neboli vybavené inými prídavnými zariadeniami (iné druhy roziet,
štvorhranov, červíkov)
•
neboli mechanicky poškodené ostrými predmetmi a nástrojmi
•
boli správne udržiavané bez použitia akýchkoľvek čistiacich prostriedkov a detergentov (práškové, tekuté čistiace prostriedky,
rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty a pod.)
Typy otvorov a meranie rozstupu kovaní
BB
PZ
WC
BB - dózický otvor (obyčajný kľúč)
PZ - cylindrický otvor (vložka - fabka)
WC - otvor na WC západku
Meranie vložiek
Pri kontakte s kľúčami alebo podobnými kovovými predmetmi môže
dôjsť k zvýšenému opotrebeniu.
Doprava
Ako zistiť rozmery vložky nájdete na obrázku. K hrúbke dverí nezabudnite pripočítať hrúbku kovania. Vložka by nemala
presahovať kovanie na vonkajšej strane
o viac ako 3 mm.
Expedíciu tovaru v rámci Slovenska zabezpečuje externá prepravná
spoločnosť. Pri objednávkach v hodnote do 100,00 € bez DPH bude k
cene tovaru pripočítané poštovné a balné vo výške 5,50 € bez DPH. Pri
objednávkach v hodnote viac ako 100,00 € bez DPH je poštovné a
balné zdarma. Poštovné a balné pántov je potrebné overiť. Tovar je doručený spravidla do 1 pracovného dňa od odoslania. Čas doručenia je
možné si overiť u prepravcu.
Obchodné podmienky
Spätné zasielanie tovaru
Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.metalia.sk. Reklamovaný tovar zasielajte iba po predbežnej dohode. Pri zasielaní
Venujte im pozornosť ešte pred nákupom. Niektoré dôležité upozorne- tovaru tento dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškonia uvádzame nižšie.
deniu. Zásielky na dobierku nevyzdvihujeme. Náklady na dopravu nie
sú predmetom reklamácie.
Tovar zhotovený na mieru
Veľká časť tovaru je zhotovená na mieru podľa špecifikácií zadaných pri Ceny
objednávke (rozmery cylindrických vložiek, typy a počty kľúčov, typy Ceny v katalógu sú platné od 8.7.2013. Z dôvodu nestability cien vstupotvorov a rozstupy kovaní, množstvá a iné). Táto špecifikácia nesmie byť ných materiálov si vyhradzujeme právo na úpravu cien. Všetky aktuálne
predmetom reklamácie ani dôvodom na vrátenie, či výmenu tovaru.
ceny nájdete na našich internetových stránkach.
Kľučky na dvere a ich použitie
Kľučky sú určené na otváranie a zatváranie dverí a okien prenášaním
rotačného pohybu k dverovému zámku alebo okennému mechanizmu. Kovania sa montujtú podľa priloženého návodu na montáž tak, aby
nevzniklo pnutie medzi jednotlivými časťami.
Kovanie nie je určené:
•
na vyššie mechanické zaťaženie ako pri bežnom zaťažení rukou
•
na zdolávanie prekážky vytvorenej podložením predmetu pod
kľučku z druhej strany
Povrchová úprava:
•
na prekonanie iného druhu zablokovania
M0 - mosadz biela
Obrázky výrobkov v katalógu sú ilustratívne.
M1 - mosadz zlatá leštená
M2 - mosadz zlatá matná
Údržba
M3 - mosadz bronzovaná
Pri čistení od prachu a iných nečistôt používajte výhradne mäkkú
MC3 - mosadz bronzovaná česaná
vlnenú, hoci aj mierne navlhčenú handričku. Pri ošetrovaní povrchu sa
M4 - chróm leštený
vyhýbajte kontaktu s chemickými čistiacimi prostriedkami (práškové,
M7 - nikel leštený
tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá, brúsne a leštiace pasty
M9 - nikel matný
a pod.). Len tak vám bude výrobok slúžiť k plnej spokojnosti. Pri použití
M15 - inox (ušľachtilá oceľ matná)
v agresívnom alebo vlhkom prostredí žiadajte špeciálne kovania. Doba
M18 - chróm brúsený
životnosti závisí od prostredia, frekvencie a spôsobu používania, ako i
údržby.
M50 - chróm matný
2
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
M51 - chróm perla
M69 - antik strieborný
M75 - antik zlatohnedý
F1 - hliník strieborný
F2 - hliník champagne
F3 - hliník zlatý
F4 - hliník bronzový
F5 - hliník hnedý
F6 - hliník čierny
F9 - hliník INOX
F12 - hliník biely
OBSAH
INTERIÉROVÉ KĽUČKY
str. 4
MADLÁ NA DVERE
str. 32
KOVANIA NA SKLO
str. 40
KĽUČKY NA OKNÁ
str. 24
SYSTÉMY S GENERÁLNYM KĽÚČOM
str. 33
PÁNTY
str. 41
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA
str. 26
BEZPEČNOSTNÉ VLOŽKY
str. 34
PRÍSLUŠENSTVO
str. 42
KOVANIA NA ÚZKE PROFILY
str. 30
PANIKOVÉ KOVANIA
str. 38
OBJEKTOVÉ KĽUČKY
MATTEO
str. 9
SEA
str. 15
TIPO
str. 16
BAUHAUS
str. 4
MIRA
str. 7
SIRENA
str. 12
UNO
str. 16
CECIL
str. 4
MUSA
str. 8
SMART
str. 14
WIEN
str. 19
FABIO
str. 4
OMEGA
str. 10
S-NANU
str. 15
LEONA
str. 4
PALLAS
str. 8
SUI
str. 15
AREZIA
str. 20
LIDO K
str. 5
SIMONA
str. 10
TANGO
str. 14
CARLO
str. 20
TAVIRA
str. 4
TINO
str. 6
TECNO
str. 14
ENRICO
str. 20
TESSA D
str. 5
TREND
str. 7
TINO
str. 13
FEDERICO
str. 20
TIPO K
str. 5
TREND K
str. 7
TIPO
str. 13
ROMA
str. 20
TIPO OK
str. 5
VERENA
str. 6
TIRZA
str. 12
TOLOSA
str. 20
UNO K
str. 5
VIVIEN
str. 7
VERSA
str. 12
HLINÍKOVÉ KĽUČKY
UNO OK
str. 5
WING R M15
str. 6
VIVIEN
str. 14
EMA
str. 23
WING R M18
str. 7
VOGUE
str. 13
EMA R
str. 22
WING R MC3
str. 11
WING
str. 13
EMA S
str. 22
EMERALD
str. 23
KĽUČKY NA OKRÚHLEJ ROZETE
ALTEA
str. 11
ANTINEA
str. 11
AQUILA
str. 9
ASTRA
KĽUČKY NA HRANATEJ ROZETE
KĽUČKY NA ŠTÍTE
RUSTIKÁLNE KĽUČKY
CATANIA
str. 13
ALTEA
str. 19
EMERALD R
str. 22
str. 11
DEEP
str. 15
AMANDA
str. 18
GOLF R
str. 21
BEETHOVEN
str. 11
FOCUS
str. 13
ANITA
str. 17
LUCY
str. 22
CAPELLINO
str. 10
CHI
str. 15
ANTINEA
str. 18
LUCY R
str. 21
CATANIA
str. 6
KALISTA
str. 12
ASTRAL
str. 18
LUX
str. 23
EMERALD
str. 6
KUBE
str. 12
BEETHOVEN
str. 19
LUX I
str. 22
FIONA
str. 6
LISA
str. 13
BEVERLY
str. 17
LUX R
str. 21
GAIA
str. 11
LUBI
str. 14
CAPELLO
str. 17
LUX X
str. 22
IBIZA
str. 10
METRO
str. 13
DODO
str. 16
MODERN
str. 23
IRIS
str. 8
MIRA
str. 14
IBIZA
str. 17
MODERN R
str. 21
JOEL
str. 7
OTIS
str. 13
LIDO
str. 16
OMEGA
str. 23
KLOTHO 2
str. 8
OTTO
str. 15
MARCO
str. 18
OMEGA R
str. 21
LAVINIA
str. 8
PURE
str. 12
MATTEO
str. 18
REA R
str. 21
LISA
str. 6
QUATTRO
str. 14
SOIANO
str. 16
VERENA
str. 23
MARCO
str. 9
S-CUBE
str. 15
SUNNY
str. 19
VERENA R
str. 21
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
3
objektové kľučky
TAVIRA R M15
Interiérové kovanie
na kovovej rozete s pružinou
Antikorová oceľ AISI 304, matná
certifikát v 3. triede použitia
testované na 200 000 cyklov
antikorová oceľ
AISI 304
EN 1906
záruka
3
10
trieda použitia 3
200 000 cyklov
záruka 10 rokov
protipožiarny
certifikát
záruka
EN 1906
3
BB
28,14
33,77
PZ
28,14
33,77
WC
46,89
56,27
G/K
46,89
56,27
FABIO R M15
záruka
záruka
BB
€ s DPH
LEONA R M15
CECIL R M15
10
€
€
€ s DPH
10
27,58
33,10
EN 1906
3
BB
€
€ s DPH
10
27,58
33,10
EN 1906
3
€
€ s DPH
BB
41,93
50,32
PZ
27,58
33,10
PZ
27,58
33,10
PZ
41,93
50,32
WC
46,34
55,61
WC
46,34
55,61
WC
60,68
72,82
G/K
46,34
55,61
G/K
46,34
55,61
G/K
60,68
72,82
BAUHAUS R M15
3.Klasse
záruka
10
EN 1906
3
4
€
€ s DPH
BB
38,62
46,34
PZ
38,62
46,34
3
WC
57,37
68,84
G/K
57,37
68,84
trieda použitia 3
200 000 cyklov
EN 1906
Vhodné do objektov
s vysokou frekvenciou
používania verejnosťou
alebo inými osobami s nízkou
motiváciou k starostlivému
zaobchádzaniu.
objektové kľučky
TIPO OK M15
kovové naliatky s metrickým závitom a presahom 15 mm
pevnejšia montáž
zvýšená trvácnosť konštrukcie
všetky inoxové kovania sú vybavené
zaisťovacím červíkom a prierazným
štvorhranom, ktoré zamedzujú
pohybu kľučky
antikorová oceľ
AISI 304
UNO OK M15
€
€ s DPH
BB
15,82
18,98
PZ
15,82
18,98
WC
27,97
33,56
G/K
29,97
35,96
TESSA D M15
€
€ s DPH
BB
22,95
27,54
18,98
PZ
22,95
27,54
33,56
WC
29,95
35,94
35,96
G/K
34,95
41,94
€
€ s DPH
BB
15,82
18,98
PZ
15,82
WC
27,97
G/K
29,97
TIPO K M15
UNO K M15
€
€ s DPH
BB
12,47
14,96
PZ
12,47
14,96
WC
24,60
G/K
28,26
»
»
»
Jednoduchá montáž na preskrutkovanie
cez dvere
Kovové svorníky s metrickým závitom
presahujú 15 mm od spodnej kovovej
konštrukcie a zaručujú pevné uchytenie
Zaisťovací červík hrotom prerazí stenu
štvorhranu a znemožní nežiaduci
pohyb kľučky
LIDO K M15
€
€ s DPH
BB
12,47
14,96
PZ
12,47
14,96
29,52
WC
24,60
33,91
G/K
28,26
€
€ s DPH
BB
12,47
14,96
PZ
12,47
14,96
29,52
WC
24,60
29,52
33,91
G/K
28,26
33,91
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
5
kľučky na okrúhlej rozete
FIONA R M15
Interiérové kovanie
na trvácnej plastovej (ABS)
podrozete s integrovanou
pružinou
Antikorová oceľ AISI 304, matná
antikorová oceľ
AISI 304
CATANIA R M15
LISA R M15
€
€ s DPH
BB
15,95
19,14
PZ
15,95
WC
27,75
G/K
29,83
€ s DPH
BB
22,89
27,47
19,14
PZ
22,89
33,30
WC
35,03
35,80
G/K
35,03
6
€ s DPH
BB
15,62
18,74
PZ
15,62
18,74
WC
27,75
G/K
29,83
27,80
33,36
PZ
27,80
33,36
WC
39,67
47,60
G/K
39,67
47,60
€ s DPH
BB
23,67
28,40
27,47
PZ
23,67
28,40
42,04
WC
35,81
42,97
42,04
G/K
35,81
42,97
VERENA R M15
€
€ s DPH
BB
28,33
34,00
PZ
28,33
34,00
33,30
WC
41,53
35,80
G/K
49,53
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
BB
€
EMERALD M9
€
€ s DPH
WING R M15
€
TINO R M15
€
€
€ s DPH
BB
20,96
25,15
PZ
20,96
25,15
49,84
WC
33,10
39,72
59,44
G/K
33,10
39,72
inoxové kovania
nic
TREND R M4/M9
€ s DPH
BB
33,04
39,65
PZ
33,04
WC
42,95
G/K
47,95
€
€ s DPH
BB
22,95
27,54
39,65
PZ
22,95
51,54
WC
30,95
57,54
G/K
32,95
JOEL M4
€ s DPH
BB
33,05
39,66
PZ
33,05
39,66
WC
45,18
G/K
53,18
BB
28,14
33,77
PZ
28,14
33,77
WC
46,89
56,27
G/K
45,51
54,61
€
€ s DPH
BB
34,95
41,94
27,54
PZ
34,95
41,94
37,14
WC
44,95
53,94
39,54
G/K
44,95
53,94
WING R M18
€
€ s DPH
VIVIEN R M4/M15
MIRA R M4/M15
€
€
TREND K M4/M18
€
€ s DPH
BB
19,00
22,80
PZ
19,00
22,80
54,22
WC
26,00
31,20
63,82
G/K
29,45
35,34
€
€ s DPH
BB
22,95
27,54
PZ
22,95
27,54
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
7
kľučky na okrúhlej rozete
KLOTHO 2
€
€ s DPH
BB
45,00
54,00
PZ
45,00
54,00
WC
58,00
69,60
G/K
63,00
75,60
M7/M9
M4/M18
M1/M2
PALLAS
PALLAS
IRIS
M7/M9
M50/M4
M1/M2
M9/M4
M1
záruka
záruka
10
BB
EN 1906
3
PVD povrch
viac na str. 12
€
€ s DPH
78,94
94,73
BB
€
€ s DPH
10
59,00
70,80
EN 1906
PZ
78,94
PZ
59,00
70,80
WC
98,80 118,56
WC
72,00
86,40
G/K 105,20 126,24
G/K
72,00
86,40
94,73
LAVINIA
8
M9
MUSA R
M9
M50/M4
M4
€ s DPH
BB
57,00
68,40
PZ
57,00
68,40
WC
69,00
G/K
69,00
PVD povrch
viac na str. 12
€ s DPH
BB
67,50
81,00
PZ
67,50
81,00
WC
86,78 104,14
G/K
93,78 112,54
nic
M9/M4
€
3
€
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
11,75
11,75
BB
43,00
51,60
PZ
11,75
11,75
82,80
PZ
43,00
51,60
WC
11,75
11,75
82,80
WC
53,00
63,60
G/K
11,75
11,75
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
kľučky na okrúhlej rozete
MARCO R
M7/M9
M4/M18
M1/M2
MATTEO R
AQUILA R M2
€
€ s DPH
BB
29,95
35,94
PZ
29,95
35,94
WC
36,95
44,34
AQUILA R
M9
M7/M9
M4/M18
M18
€
€ s DPH
BB
31,95
38,34
31,14
PZ
31,95
31,14
WC
38,95
39,30
G/K
38,95
€
€ s DPH
BB
25,95
PZ
25,95
WC
32,75
nic
€
€ s DPH
BB
31,95
38,34
38,34
PZ
31,95
38,34
46,74
WC
38,95
46,74
46,74
G/K
38,95
46,74
€
€ s DPH
nic
nic
€
€ s DPH
BB
11,75
11,75
BB
11,75
11,75
PZ
11,75
11,75
PZ
11,75
11,75
68,84
WC
11,75
11,75
WC
11,75
11,75
67,19
G/K
11,75
11,75
G/K
11,75
11,75
€
€ s DPH
BB
38,62
46,34
PZ
38,62
46,34
WC
57,37
G/K
55,99
9
kľučky na okrúhlej rozete
CAPELLINO
€
€ s DPH
BB
19,95
23,94
PZ
19,95
23,94
WC
29,95
35,94
G/K
29,95
35,94
€
€ s DPH
BB
25,95
31,14
PZ
25,95
31,14
WC
35,95
43,14
G/K
35,95
43,14
M2, M3
M9
M4, M9
M2
M3
IBIZA R
M4
IBIZA R MC3
IBIZA R M9
M1
M2
€
€ s DPH
BB
12,95
15,54
PZ
12,95
WC
19,95
G/K
19,95
€
€ s DPH
BB
12,95
15,54
15,54
PZ
12,95
23,94
WC
19,95
23,94
G/K
19,95
SIMONA R M9
€
€ s DPH
BB
12,95
15,54
15,54
PZ
12,95
15,54
23,94
WC
19,95
23,94
23,94
G/K
19,95
23,94
SIMONA R
OMEGA R M18
M4
M18
10
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
12,90
15,48
PZ
12,90
15,48
WC
21,40
G/K
21,40
BB
12,90
15,48
PZ
12,90
15,48
25,68
WC
21,40
25,68
G/K
21,40
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
€
€ s DPH
BB
19,95
23,94
PZ
19,95
23,94
25,68
WC
25,95
31,14
25,68
G/K
25,95
31,14
kľučky na okrúhlej rozete
BEETHOVEN R
M3
M1
ASTRA R
€
€ s DPH
BB
36,95
44,34
PZ
36,95
44,34
WC
43,95
52,74
G/K
43,95
52,74
WING R MC3
GAIA R MC3
M3
M1
€
€ s DPH
BB
25,97
31,16
PZ
25,97
WC
32,97
G/K
32,97
€
€ s DPH
BB
18,95
22,74
31,16
PZ
18,95
39,56
WC
26,45
39,56
G/K
29,45
ANTINEA R
€
€ s DPH
BB
20,45
24,54
22,74
PZ
20,45
24,54
31,74
WC
27,45
32,94
35,34
G/K
29,45
35,34
ANTINEA R M4
ALTEA R M75
M2
M3
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
24,85
29,82
PZ
24,85
29,82
BB
28,56
34,27
PZ
28,56
34,27
WC
31,85
G/K
31,85
38,22
WC
35,56
38,22
G/K
35,56
€
€ s DPH
BB
43,58
52,30
PZ
43,58
52,30
42,67
WC
53,58
64,30
42,67
G/K
53,58
64,30
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
11
kľučky na hranatej rozete
ekologická technológia
nanášania povrchovej úpravy
výnimočná kvalita
so zárukou 10 rokov
KUBE S M4
PVD povrch
záruka 10 rokov
EN 1906
záruka
3
10
trieda použitia 3
200 000 cyklov
kovová konštrukcia
certifikovaná
na 200 000 cyklov
€
€ s DPH
BB
65,99
79,19
PZ
65,99
79,19
WC
82,72
99,26
G/K
88,37 106,04
záruka 10 rokov
KUBE S M9
VERSA S
TIRZA S
M9
M9
M4/M9
záruka
záruka
10
EN 1906
3
BB
€
€ s DPH
10
65,99
79,19
EN 1906
PZ
65,99
79,19
WC
82,72
99,26
G/K
88,37 106,04
3
3
12
€ s DPH
10
77,99
93,59
EN 1906
PZ
77,99
WC
97,76 117,31
93,59
3
€ s DPH
10
BB
71,47
85,76
EN 1906
PZ
71,47
85,76
WC
G/K
BB
77,99
93,59
PZ
77,99
93,59
WC
97,76 117,31
záruka
€
€ s DPH
10
BB
65,99
79,19
EN 1906
PZ
65,99
79,19
88,21 105,85
WC
82,72
93,87 112,64
G/K
3
€ s DPH
SIRENA S M15
záruka
€
€
G/K 104,44 125,33
KALISTA S M15
záruka
EN 1906
BB
€
G/K 104,44 125,33
PURE S M15
10
M4/M9
záruka
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
€
€ s DPH
BB
65,99
79,19
PZ
65,99
79,19
99,26
WC
82,72
99,26
88,37 106,04
G/K
88,37 106,04
3
kľučky na hranatej rozete
FOCUS S M15
BB
OTIS S M15
€
€ s DPH
38,56
46,27
BB
VOGUE S M15
€
€ s DPH
38,56
46,27
BB
€
€ s DPH
38,56
46,27
PZ
38,56
46,27
PZ
38,56
46,27
PZ
38,56
46,27
WC
51,80
62,16
WC
51,80
62,16
WC
51,80
62,16
G/K
51,80
62,16
G/K
51,80
62,16
G/K
51,80
62,16
CATANIA S M15
LISA S M15
€
€ s DPH
BB
25,65
30,78
PZ
25,65
WC
39,44
G/K
39,44
METRO S M15
€
€ s DPH
BB
32,93
39,52
30,78
PZ
32,93
47,33
WC
46,72
47,33
G/K
46,72
TIPO S M15
€
€ s DPH
BB
29,79
35,75
39,52
PZ
29,79
35,75
56,06
WC
43,58
52,30
56,06
G/K
43,58
52,30
TINO S M15
€
€ s DPH
BB
22,51
27,01
PZ
22,51
27,01
WC
36,30
G/K
36,30
WING S M15
€
€ s DPH
BB
25,65
30,78
PZ
25,65
30,78
43,56
WC
39,44
43,56
G/K
39,44
€
€ s DPH
BB
33,70
40,44
PZ
33,70
40,44
47,33
WC
47,50
57,00
47,33
G/K
47,50
57,00
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
13
kľučky na hranatej rozete
55 mm
QUATTRO S M9
55 mm
TECNO S M18
LUBI
€
€ s DPH
BB
47,00
56,40
PZ
47,00
56,40
WC
57,00
68,40
VIVIEN S M4/M15
M4/nero
55 mm
M4/M9
€
€ s DPH
BB
38,56
46,27
56,40
PZ
38,56
56,40
WC
50,70
68,40
G/K
59,70
€
€ s DPH
BB
47,00
PZ
47,00
WC
57,00
SMART
€
€ s DPH
BB
39,95
47,94
46,27
PZ
39,95
47,94
60,84
WC
49,95
59,94
71,64
G/K
49,95
59,94
TANGO M9
MIRA S M4/M15
M9
M4/M18
14
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
29,95
35,94
BB
23,72
28,46
PZ
29,95
35,94
29,88
PZ
23,72
28,46
WC
38,95
46,74
40,68
WC
32,72
39,26
G/K
38,95
46,74
€
€ s DPH
BB
24,90
29,88
PZ
24,90
WC
33,90
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
kľučky na hranatej rozete
CHI
M9
€
€ s DPH
BB
47,88
57,46
PZ
47,88
57,46
WC
56,28
67,54
M50
OTTO M9
S-CUBE
SEA
M9
M9
M50
€
€ s DPH
M51
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
47,88
57,46
BB
47,88
57,46
BB
59,88
71,86
PZ
47,88
57,46
PZ
47,88
57,46
PZ
59,88
71,86
WC
56,28
67,54
WC
56,28
67,54
S-NANU M50
SUI M9
DEEP
M9/čierne drevo
M9/orech
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
47,88
57,46
BB
47,88
57,46
PZ
47,88
57,46
BB
59,88
71,86
PZ
47,88
57,46
WC
56,28
67,54
PZ
59,88
71,86
WC
56,28
67,54
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
15
kľučky na štíte
UNO A M15
TIPO B M15
BB
€
€ s DPH
20,97
25,16
€
€ s DPH
20,28
24,34
€
€ s DPH
BB
20,97
25,16
PZ
20,97
25,16
PZ
20,28
24,34
PZ
20,97
25,16
WC
37,08
44,50
WC
36,39
43,67
WC
37,08
44,50
G/K
37,08
44,50
G/K
36,39
43,67
G/K
37,08
44,50
LIDO A M15
DODO M9
€
€ s DPH
BB
20,28
24,34
PZ
20,28
WC
36,39
G/K
36,39
SOIANO M9
€
€ s DPH
BB
34,62
41,54
24,34
PZ
34,62
43,67
WC
43,62
43,67
G/K
43,62
nic
16
BB
UNO B M15
€
€ s DPH
BB
34,62
41,54
41,54
PZ
34,62
41,54
52,34
WC
43,62
52,34
52,34
G/K
43,62
52,34
€
€ s DPH
nic
nic
€
€ s DPH
BB
38,62
46,34
BB
27,58
33,10
BB
41,93
50,32
PZ
38,62
46,34
PZ
27,58
33,10
PZ
41,93
50,32
WC
57,37
68,84
WC
46,34
55,61
WC
60,68
72,82
G/K
55,99
67,19
G/K
44,96
53,95
G/K
59,30
71,16
€
€ s DPH
kľučky na štíte
IBIZA MC3
IBIZA M9
IBIZA
M1
M2
BB
€
€ s DPH
17,95
21,54
BB
€
€ s DPH
14,55
17,46
BB
€
€ s DPH
14,55
17,46
PZ
17,95
21,54
PZ
14,55
17,46
PZ
14,55
17,46
WC
25,95
31,14
WC
21,95
26,34
WC
21,95
26,34
G/K
25,95
31,14
G/K
21,95
26,34
G/K
21,95
26,34
CAPELLO
CAPELLO M3
CAPELLO M2
M4
M9
€
€ s DPH
BB
25,95
31,14
PZ
25,95
WC
35,95
G/K
35,95
€
€ s DPH
BB
19,95
23,94
31,14
PZ
19,95
43,14
WC
27,95
43,14
G/K
29,95
ANITA
€
€ s DPH
BB
19,95
23,94
23,94
PZ
19,95
23,94
33,54
WC
27,95
33,54
35,94
G/K
29,95
35,94
BEVERLY M4
ANITA M4
M3
M2
€
€ s DPH
BB
29,95
35,94
PZ
29,95
35,94
WC
36,95
G/K
36,95
€
€ s DPH
BB
32,95
39,54
PZ
32,95
39,54
44,34
WC
39,95
44,34
G/K
39,95
€
€ s DPH
BB
28,56
34,27
PZ
28,56
34,27
47,94
WC
35,56
42,67
47,94
G/K
39,56
47,47
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
17
kľučky na štíte
MARCO M7/M9
MARCO M4/M18
€
€ s DPH
BB
32,95
39,54
PZ
32,95
39,54
WC
39,95
47,94
MATTEO M7/M9
MARCO M1/M2
€
€ s DPH
BB
32,95
39,54
PZ
32,95
39,54
WC
39,95
47,94
MATTEO M4/M18
€
€ s DPH
BB
32,95
39,54
PZ
32,95
39,54
WC
39,95
47,94
ANTINEA
M1
M3
€
€ s DPH
BB
32,95
39,54
PZ
32,95
39,54
WC
39,95
47,94
AMANDA
€
€ s DPH
BB
28,56
34,27
39,54
PZ
28,56
34,27
39,54
WC
35,56
42,67
47,94
G/K
35,56
42,67
€
€ s DPH
BB
32,95
PZ
32,95
WC
39,95
AMANDA M3
ASTRAL
M2
M3
M1
18
M1
€
€ s DPH
BB
29,95
35,94
PZ
29,95
35,94
WC
36,95
G/K
36,95
€
€ s DPH
BB
28,56
34,27
PZ
28,56
34,27
44,34
WC
35,56
42,67
44,34
G/K
35,56
42,67
€
€ s DPH
BB
29,95
35,94
PZ
29,95
35,94
44,34
WC
36,95
44,34
G/K
36,95
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
kľučky na štíte
BEETHOVEN M3
BEETHOVEN M1
SUNNY
M3
M1
€
€ s DPH
BB
29,95
35,94
49,20
PZ
29,95
35,94
58,80
WC
36,95
44,34
58,80
G/K
36,95
44,34
€
€ s DPH
BB
41,00
49,20
49,20
PZ
41,00
58,80
WC
49,00
58,80
G/K
49,00
€
€ s DPH
BB
41,00
49,20
PZ
41,00
WC
49,00
G/K
49,00
WIEN M1
ALTEA MC3
€
€ s DPH
BB
26,86
32,23
PZ
26,86
WC
33,86
G/K
33,86
ALTEA M75
€
€ s DPH
BB
32,83
39,40
32,23
PZ
32,83
40,63
WC
42,83
40,63
G/K
42,83
WIEN MC3
€
€ s DPH
BB
43,58
52,30
39,40
PZ
43,58
52,30
51,40
WC
53,58
64,30
51,40
G/K
53,58
64,30
€
€ s DPH
nic
€
€ s DPH
BB
26,86
32,23
PZ
26,86
32,23
WC
33,86
G/K
33,86
nic
€
€ s DPH
BB
00,00
00,00
BB
43,58
52,30
PZ
00,00
00,00
PZ
43,58
52,30
40,63
WC
00,00
00,00
WC
53,58
64,30
40,63
G/K
00,00
00,00
G/K
53,58
64,30
19
rustikálne kľučky
TOLOSA M75
AREZIA M0
€
€ s DPH
BB
39,75
47,70
PZ
39,75
47,70
WC
49,75
59,70
G/K
49,75
59,70
FEDERICO M4
ROMA M75
€
€
72 BB 27,58
BB
97,45 116,94
€ s DPH
PZ
97,45 116,94
33,10
WC
108,05 129,66
ROMA R M69
€
€ s DPH
€ s DPH
CARLO R M4
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
136,10 163,32
BB
132,40 158,88
BB
117,55 141,06
PZ
136,10 163,32
PZ
132,40 158,88
PZ
117,55 141,06
WC
152,50 183,00
WC
143,00 171,60
WC
134,50 161,40
FEDERICO R M75
FEDERICO R M69
ENRICO R
M18/nero
M1/nero
€
20
€
€ s DPH
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
129,75 155,70
BB
129,75 155,70
BB
134,50 161,40
PZ
129,75 155,70
PZ
129,75 155,70
PZ
134,50 161,40
WC
146,70 176,04
WC
146,70 176,04
WC
150,59 180,71
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
hliníkové kľučky
LUX R
LUX R
F1
LUX R
F4
F12
F2
€
F3
€
€ s DPH
BB
7,61
9,13
BB
7,61
9,13
PZ
7,61
9,13
PZ
7,61
9,13
WC
10,95
13,14
WC
10,95
13,14
G/K
10,95
13,14
G/K
10,95
13,14
LUCY R
F6
€ s DPH
OMEGA R F1
€
€ s DPH
BB
11,59
13,91
PZ
11,59
13,91
VERENA R
F2
F1
F4
€
BB
F9
€ s DPH
7,96
€
9,55
BB
€ s DPH
€
€ s DPH
8,95
10,74
BB
11,41
13,69
PZ
7,96
9,55
PZ
8,95
10,74
PZ
11,41
13,69
WC
11,58
13,90
WC
11,95
14,34
WC
15,39
18,47
G/K
11,58
13,90
G/K
11,95
14,34
G/K
15,39
18,47
GOLF R
MODERN R
REA R
F1
F1
F1
F2
F9
F4
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
BB
9,99
11,99
BB
9,95
11,94
BB
9,39
11,27
PZ
9,99
11,99
PZ
9,95
11,94
PZ
9,39
11,27
WC
12,50
15,00
WC
13,75
16,50
WC
13,29
15,95
G/K
12,50
15,00
G/K
13,75
16,50
G/K
13,29
15,95
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
21
hliníkové kľučky
EMERALD R F1
EMA R
EMA S
F1
F1
F9
€
BB
F9
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
9,57
11,48
BB
10,39
12,47
BB
13,95
16,74
PZ
9,57
11,48
PZ
10,39
12,47
PZ
13,95
16,74
WC
13,29
15,95
WC
13,90
16,68
WC
18,95
22,74
G/K
13,29
15,95
G/K
13,90
16,68
G/K
18,95
22,74
LUX I F1
LUX I F4
€
BB
6,95
PZ
WC
G/K
€ s DPH
LUX I F2
€
8,34
BB
6,95
6,95
8,34
PZ
9,95
11,94
WC
9,95
11,94
G/K
LUCY F4
€ s DPH
€
€ s DPH
8,34
BB
6,95
6,95
8,34
PZ
6,95
8,34
9,95
11,94
WC
9,95
11,94
9,95
11,94
G/K
9,95
11,94
LUCY F2
8,34
LUX X
F6
F12
€
22
€
€ s DPH
€ s DPH
BB
6,95
8,34
BB
6,95
8,34
PZ
6,95
8,34
PZ
6,95
8,34
WC
9,41
11,29
WC
9,41
11,29
G/K
9,95
11,94
G/K
9,95
11,94
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
€
92 PZ
9,59
€ s DPH
11,51
hliníkové kľučky
LUX F1
LUX F3
LUX
F2
F4
€
BB
6,51
€
€ s DPH
7,81
€
€ s DPH
BB
6,51
€ s DPH
7,81
PZ
6,51
7,81
PZ
6,51
7,81
WC
9,15
10,98
BB
6,51
7,81
WC
9,15
10,98
G/K
9,95
11,94
PZ
6,51
7,81
G/K
9,95
11,94
EMERALD F1
VERENA
MODERN
F4
F9
F1
F1
€
BB
€ s DPH
€
€ s DPH
€
9,95
11,94
BB
11,65
13,98
BB
PZ
9,95
11,94
PZ
11,65
13,98
WC
11,62
13,94
WC
12,95
15,54
G/K
11,62
13,94
G/K
12,95
15,54
EMA
OMEGA F1
€ s DPH
9,95
11,94
PZ
9,95
11,94
WC
13,75
16,50
G/K
13,75
16,50
OMEGA F1 stit
F9
F1
€
€ s DPH
BB
10,57
12,68
BB
8,95
10,74
BB
8,95
10,74
PZ
10,57
12,68
PZ
8,95
10,74
PZ
8,95
10,74
WC
12,29
14,75
WC
11,95
14,34
WC
11,95
14,34
G/K
12,29
14,75
G/K
11,95
14,34
G/K
11,95
14,34
€
€ s DPH
€
€ s DPH
23
kľučky na okná
DEA POLOLIVA
ELEGANT POLOLIVA
DEA OLIVA
€
€
€ s DPH
9,50
11,40
M3
9,50
11,40
M1
M4
9,50
11,40
M2
M9
9,50
11,40
M9
LUNA DK
POLOLIVY DK
Valeria
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
€
€ s DPH
M1
11,95
14,34
MC3
11,95
14,34
M9
11,95
14,34
MUSA DK
M1
9,50
11,40
€ s DPH
M2
9,50
11,40
9,50
11,40
M3
9,50
11,40
9,50
11,40
M4
9,50
11,40
9,50
11,40
M9
9,50
11,40
€
M1
DEDRA DK
OMEGA DK
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
Antinea
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
€
€ s DPH
M2
13,95
16,74
M3
13,95
16,74
MC3
11,95
14,34
Valeria DK M1
15,95
19,14
M4
15,95
19,14
M4
11,95
14,34
Antinea DK M3
15,95
19,14
M9
15,95
19,14
M9
11,95
14,34
POLOLIVY
POLOLIVY DK
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
€
24
€ s DPH
€ s DPH
Quattro
M4
€
€
APPIA DK
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
€ s DPH
Tecno
s polohovacím mechanizmom
(na eurookná)
Dedra
€ s DPH
€
€ s DPH
M4
25,00
30,00
€
€ s DPH
M9
25,00
30,00
Quattro DK M9
19,00
22,80
20,00
24,00
M18
25,00
30,00
Tecno DK M9
23,00
27,60
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
Oasi
Vivien
€
€ s DPH
7,95
9,54
Oasi DK M1
11,95
14,34
Vivien DK M4/M15
17,95
21,54
Dedra pololiva M1
kľučky na okná
ELEGANT ROZVORA
ROZVORY
Dedra
Antinea
M1
€
€ s DPH
Antinea rozvora M1
16,95
20,34
Dedra rozvora M3
12,95
15,54
Dedra rozvora M4
14,95
17,94
POLOLIVY DK
MC3
€
€ s DPH
M1
12,95
15,54
MC3
12,95
15,54
POLOLIVY DK
M15
Uno
Lido
€
€ s DPH
Tipo DK
11,95
14,34
Uno DK
11,95
14,34
Lido DK
11,95
14,34
POLOLIVA 2010
€
€ s DPH
Alt Wien rozvora M1
25,22
30,26
Alt Wien pololiva M1
19,00
22,80
POLOLIVY DK
M15
Tipo
WIEN
POLOLIVY DK
M15
Tino
M15
Tipo
Fiona
Uno
Lido
€
€ s DPH
€
€ s DPH
Tipo DK
12,95
15,54
Tino DK
12,95
15,54
Uno DK
12,95
15,54
Fiona DK
12,95
15,54
Lido DK
12,95
15,54
OLIVA 3013
Tino
Fiona
€
€ s DPH
Tino DK
13,95
16,74
Fiona DK
13,95
16,74
30 GU
POLOLIVY
2013
F4
F4
F1
4010 DK
F12
€
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€ s DPH
F2
F1
F1
3,46
4,15
Pololiva 2013 F1
3,10
3,72
F1
2,92
3,50
F2
3,46
4,15
Pololiva 2013 F2
3,10
3,72
F4
2,92
3,50
F4
3,46
4,15
Pololiva 4010 DK F1 5,50
6,60
Oliva 30 GU
6,20
7,44
F12
2,92
3,50
F12
3,46
4,15
Pololiva 4010 DK F4 5,50
6,60
Rozvora 30 GU 8,30
9,96
€
€ s DPH
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
25
bezpečnostné kovania
ALPHA E M
ALPHA E II
BEZPEČNOSTNÁ ROZETA7030
F4
F4
F4
F9
F1
F9
€
€ s DPH
F1
24,95
29,94
F1
€
€ s DPH
€
F9
€ s DPH
F1
F1
31,50
37,80
F1
31,50
37,80
F2
24,95
29,94
F4
31,50
37,80
F4
31,50
37,80
F4
24,95
29,94
F9
36,00
43,20
F9
36,00
43,20
F9
24,95
29,94
BEZPEČNOSŤ
VYHOTOVENIE
- spoľahlivá ochrana proti vlámaniu
- certifikované v bezpečnostnej triede 3 – stupeň vysokej ochrany
- certifikát NBÚ T10-0743/2005 pre stupeň utajenia TAJNÉ, platný do 24.06.2015
- lichobežníkový tvar štítu zmierni nárazy akéhokoľvek náradia
- prekrytie vložky – ochrana proti nedovolenej manipulácii
- z vonkajšej strany kovanie nie je možné demontovať alebo ukradnúť
- celooceľové svorníky a skrutky znemožnia odvŕtanie a násilnú demontáž
povrchy: hliník strieborný (F1), hliník bronzový
(F4) a hliník inox (F9)
rozstupy: 72 mm, 90 mm, 92 mm, ak nie je
uvedené inak (ako zmerať rozstup kovania sa
dozviete na str. 2)
súčasťou balenia je aj spojovací materiál na
hrúbku dverí 40-45 mm
KVALITA
nadštandardné rozmery (69-75 mm, 79-85 mm)
za príplatok
- značkový výrobok prestížneho nemeckého výrobcu – záruka vysokej kvality
- vysoko odolný legovaný hliník je pevnejší
- viacnásobná galvanizácia povrchu – vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- pevný vonkajší štít hrúbky 15 mm z masívneho materiálu
- dizajn Dieckmann: hranatý alebo oválny
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- jednoduchá výmena starého kovania za nové – možnosť rozpätia skrutiek ako na kovaní R1
- odpružené prekrytie bezpečnostnej vložky sa prispôsobí vložke prečnievajúcej z dverí
- kovanie je pravo-ľavé – bezproblémová montáž
ALPHA SAFE M
ALPHA SAFE II
BEZPEČNOSTNÁ ROZETA 7031
SAFE
F4
F4
F9
F1
26
F4
F9
€
€ s DPH
F1
€
€ s DPH
F1
51,00
61,20
F1
47,00
56,40
F4
55,00
66,00
F4
51,00
61,20
F9
55,00
66,00
F9
51,00
61,20
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
F1
€
€ s DPH
F1
31,20
37,44
F4
34,30
41,16
bezpečnostné kovania
ROMBUS II
ROMBUS M
BEZPEČNOSTNÁ ROZETA 6532
F2
F4
F9
F4
F12
F1
F4
F1
€ s DPH
€
€
€ s DPH
F1
13,95
16,74
€ s DPH
F2
13,95
16,74
13,95
16,74
F1
€
F12
F12
F1
45,00
54,00
F1
39,00
46,80
F4
F4
55,00
66,00
F4
49,00
58,80
F9
13,95
16,74
F12
66,00
79,20
F12
60,00
72,00
F12
13,95
16,74
ROMBUS SAFE M
ROMBUS SAFE II
BEZPEČNOSTNÁ ROZETA 7156
F4
F2
F4
F12
F4
F12
F9
F1
F1
F1
€
€ s DPH
F1
63,00
75,60
F4
66,00
79,20
F12
79,00
94,80
FORTE M F1
€
€ s DPH
F1
21,15
25,38
67,20
F2
21,15
25,38
70,80
F4
23,26
27,91
86,40
F9
23,26
27,91
€
€ s DPH
F1
56,00
F4
59,00
F12
72,00
HERCULES II
STRONG SAFE M F9
92 mm
90 mm
92 mm
90 mm
F12
F2
€
€
92 mm 29,17
€ s DPH
35,00
€
90 mm 39,90
€ s DPH
€ s DPH
F2
23,95
28,74
47,88
F12
23,95
28,74
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
27
bezpečnostné kovania mosadzné
621 M1
628 M1
madlo/kľučka
€
608 M1
guľa/kľučka
€ s DPH
€
118,45 142,14
628 M3
kľučka/kľučka
€ s DPH
118,45 142,14
621 M3
madlo/kľučka
€
€ s DPH
118,45 142,14
844
99,50 119,40
kľučka/kľučka
€
118,45 142,14
€ s DPH
608 M3
guľa/kľučka
€ s DPH
€
842
€
€ s DPH
99,50 119,40
328 M M9
madlo/kľučka
M3
M1
M3
kľučka/kľučka
28
M1
madlo/kľučka
€
€ s DPH
€
€ s DPH
62,30
74,76
74,45
89,34
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
€
€ s DPH
89,50 107,40
bezpečnostné kovania mosadzné
408 M4/M9
428 M4/M9
madlo/kľučka
€
TORNADO 419 M1
kľučka/kľučka
€ s DPH
129,25 155,10
OKTAN 412 M1
€
€ s DPH
€
€ s DPH
89,50 107,40
310 G M1
€
118,45 142,14
OKTAN 404/50
madlo/kľučka
madlo/kľučka
€ s DPH
138,55 166,26
OKTAN 404/703
kľučka/kľučka
€
kľučka/kľučka
€ s DPH
€
99,50 119,40
€ s DPH
99,50 119,40
K 328 SAFE M M1
guľa/kľučka
madlo/kľučka
824 II M1
822 M M1
€
€ s DPH
99,50 119,40
€
€ s DPH
99,00 118,80
€
€ s DPH
822 M M1
28,00
33,60
824 II M1
25,00
30,00
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
29
kovania na okná a dvere z profilov
KRONOS II
NOVINKA 2013
F4
F1
rozstup 92 mm
F5
F9
€
€ s DPH
F1
49,00
58,80
F4
52,00
62,40
F5
57,00
68,40
F9
52,00
62,40
F12
49,00
58,80
kovania na okná a dvere z profilov
F12
KOMU JE KATALÓG URČENÝ:
- každému, kto uvažuje o hliníkových alebo
plastových oknách či dverách
- výrobcom a predajcom hliníkových a
plastovách okien a dverí
- stavebným firmám
- architektom a projektantom
KRONOS M
ČO V KATALÓGU NÁJDETE:
KOVANIA NA DVERE
A OKNÁ Z PROFILOV
EN 1906
4
antikorová oceľ
AISI 304
F4
F1
rozstup 92 mm
F5
F9
€
€ s DPH
F1
52,00
62,40
F4
55,00
66,00
F5
60,00
72,00
F9
55,00
66,00
F12
52,00
62,40
KRONOS SAFE M
78,00
F4
69,50
83,40
F5
74,00
88,80
F9
69,50
83,40
F12
65,00
78,00
10
protipožiarny
certifikát
KRONOS R9
KRONOS SAFE II
€
€ s DPH
65,00
záruka
záruka 10 rokov
F12
KRONOS F4/F12
F1
trieda použitia 4
200 000 cyklov
- kľučky na okná
- kľučky na dvere
- protipožiarne kovania
v 4. triede zaťaženia
- bezpečnostné kovania
- bezpečnostné vložky
- cylindrické vložky
- bezpečnostné rozety
- madlá na vchodové
dvere
vonkajšia kľučka vhodná
pod roletu
kľučka/kľučka
II
KRONOS SAFE M
€
€ s DPH
F1
rozstup 92 mm
30
F1
69,50
83,40
F4
75,50
90,60
F5
85,90 103,08
F9
75,50
90,60
F12
69,50
83,40
M
€
€ s DPH
II
57,00
68,40
M
60,00
72,00
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
F12
€
€ s DPH
64,90
77,88
kovania na okná a dvere z profilov
ALBA F1
ALBA F1
1200/2033 *
ROZETY F1
2000/2033 *
812 PZ *
1200/2034 *
2000/2034 *
813 BL *
hrúbka 6 mm
811 PZ *
€
protipožiarny
certifikát
€ s DPH
811
8,30
9,96
€
€ s DPH
€
€ s DPH
812
8,30
9,96
24,00
28,80
24,00
28,80
813
8,30
9,96
PLAYA MADLO F1
RONDO C M15
RONDO MADLO M15
rozstup 90 a 92 mm
K4/2033 *
67172 *
K4/2034 *
67170 *
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
67170 26,48
31,78
34,80
41,76
49,44
59,33
67172 23,18
27,82
KRONOS B1
KRONOS 1200
všetky kovania Kronos dostupné
aj s kľučkou 1200 vo všetkých
povrchoch
madlo/kľučka
* cena za ks
€
€ s DPH
F1
65,10
78,12
F4
65,10
78,12
F5
69,00
82,80
F9
65,10
78,12
F12
65,10
78,12
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
31
madlá na dvere
MADLO ROMA F12
200 (300)
MADLO ROMA F1
MADLO ROMANA F1
MADLO ROMANA F12
300 (425)
Ø 30 (35)
Ø 30 (35)
záruka
antikorová oceľ
AISI 304
10
záruka
10
záruka 10 rokov
PH64
PH70
PH63
PH61
PH65
PH50
www.madlo.sk
PH90
(45°)
MADLÁ TESERO
PH60
Nájdete:
- technickú špecifikáciu
- rozmery
- ceny
- viac madiel a doplnkov
PH54
BEZPEČNOSTNÉ ROZETY (ks)
Na dvere:
- sklenené
- hliníkové
- plastové
- drevené
Upevnenie:
- jednostranné
- obojstranné
KĽUČKY
K JEDNOSTRANNÝM MADLÁM
92450 - 6 mm
92460 - 6 mm
Tipo UK *
16,45 € / 19,74 €
18,57 € / 22,28 €
16,90 € / 20,28 €
92451 - 10 mm
92461 - 10 mm
19,10 €/ 22,92 €
21,22 € / 25,46 €
92452 - 15 mm
92462 - 15 mm
22,28 €/ 26,74 €
24,40 € / 29,28 €
Lido UK *
16,90 € / 20,28 €
92455 - 15 mm
92465 - 15 mm
26,52 €/ 31,82 €
28,64 € / 34,37 €
831 831Z (45°)
- celokovová masívna konštrukcia
- jednoduchá montáž
- bez viditeľných skrutiek
- vrchnú krytku nie je možné
demontovať, ak je vo dverách bezpečnostná vložka
32
Clara UK *
štvorhran
s háčikom
na montaž
jednostrannej kľučky
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
18,90 € / 22,68 €
* cena za ks
GHS
Bezpečnosť je pocit – my ho meníme na skutočnosť
miestnosti
v dome
bočný vchod
KDE MÁM KĽÚČ OD GARÁŽE?
záhradný domček
Vo viacčlennej domácnosti môže byť niekedy ťažké mať pod kontrolou
kľúče od brány, vchodu, či garáže. Buď nosí každý z Vás ťažký zväzok
alebo sústavne hľadáte kľúče, ktoré práve potrebujete. S riešením DOM
sa zbavíte zväzkov kľúčov a už nikdy ich nebudete hľadať. Budete si istí,
že správny kľúč je vždy po ruke.
KTO MAL PRÍSTUP DO KANCELÁRIE, ODKIAĽ
ZMIZOL POČÍTAČ?
Máte dokonalú kontrolu nad pohybom osôb vo firme? Je možné presne zistiť, kto má prístup do archívu k najcennejším dátam? Koľko kľúčov
je potrebné vyrobiť novému zamestnancovi? Môže niekto vojsť
do firmy po pracovnej dobe? S riešením DOM presne vymedzíte
prístupové práva osôb podľa ich kompetencií. Predídete škodám
či problémom spojeným s neprehľadnou evidenciou kľúčov a ľahšie
vyvodíte osobnú zodpovednosť.
garáž
balkón
hlavný vchod
bránička
riaditeľ
vedúci
výroby
manažér
predaja
výroba
kotolňa
majster
údržbár
schránka
hlavný vchod
sklad
serverovňa
vrátnik
kancelária 1 kancelária 2
predajca 1
Dajte nám vedieť Vaše
požiadavky a my Vám
navrhneme riešenie,
s ktorým budete
spokojní.
Zaradíte sa tak medzi
spokojných Slovákov,
ktorí denne používajú
viac ako 1 200 systémov
s generálnym kľúčom
z dielne Metalie.
predajca 2
VÝHODY SYSTÉMU S GENERÁLNYM KĽÚČOM
finančná úspora za údržbu – bezporuchovosť kľúčov a vložiek a
len sporadický servis
komfortné odomykanie viacerých dverí jedným kľúčom
menší počet kľúčov – väčšie pohodlie
zvýšenie bezpečnosti voči napadnutiu – zvonka ako aj z vnútra
z radov Vašich ľudí (tiché vlámania)
časová úspora – čas, ktoý by ste inak strávili hľadaním správneho
kľúča pri každom odomykaní a zamykaní
poriadok na pracovisku – všetci budú na mieste, ktoré im určíte
a nedostanú sa tam, kam nesmú
výrazné zvýšenie flexibility – integrácia s elektronickým uzamknutím (viac na strane 35)
osobná zodpovednosť zamestnancov – individuálne značenie
kľúčov pre konkrétne osoby
ochrana investície do uzamknutia – uzamykací systém môže byť
kedykoľvek rozšírený a upravovaný pri organizačných zmenách
jednoduché spravovanie kľúčov – prehľadná mapa všetkých
prístupových práv
22 ročné skúsenosti – oceníte ich pri tvorbe Vášho individuálneho riešenia (viac ako 1 200 systémov s generálnym kľúčom
vyrobených na Slovensku)
prevencia proti škodám – napr. krádeže zo skladu nepovolanými
zamestnancami
okamžitý servis – zmena prístupových práv, výroba dodatočných kľúčov či vložiek spravidla do 2-48 hodín
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
33
bezpečnostné vložky
BEZPEČNOSŤ
Firma DOM je po celé desaťročia držiteľom tých najlepších certifikátov. Najvyššia úroveň ochrany
pred napadnutím. Vysoký počet autorizačných bodov vás ochráni pred všetkými modernými
metódami napadnutia vrátane nedeštruktívnej dynamickej metódy „SG“ (bumping).
núdzová funkcia emergency („T”)
umožní otvoriť dvere, aj keď je
z vnútornej strany zasunutý kľúč
ZK: zhodný kód umožňuje
otvárať dve alebo viac
vložiek tým istým kľúčom
KOMFORT
Odomykanie si doslova zamilujete. Tento zážitok Vám zaručí v prvom rade ochrana proti zlomeniu
kľúča, preto postačí menšia sila na plynulé, hladké otáčanie. Vložka s kónickým vstupom a vylepšená
nábehová hrana kľúča zabezpečia pohodlné vloženie. Hlavička kľúča je tvarovaná na šikovné
uchopenie, kľúče z alpaky sa neohýbajú, nelámu a nehrdzavejú.
Váš komfort je navyše umocnený okamžitým plnením požiadaviek na mieru podľa individuálnych
potrieb.
dodatočné kľúče iba
po predložení
bezpečnostnej karty
ochrana
proti odvŕtaniu
vložky
pohyblivý disk
v kľúči
ABSOLÚTNA KONTROLA NAD VÝROBOU DUPLIKÁTOV KĽÚČOV
Kľúč DOM sa stal symbolom bezpečnosti vďaka najmodernejšej technologickej ochrane proti výrobe
duplikátov kľúčov. Vložky DOM sú vyrobené s najvyššou presnosťou, a preto sa duplikáty kľúčov
nevyrábajú na bežných konvenčných kopírovacích strojoch, nevyrobia ich v kľúčových službách.
Dĺžka patentovej ochrany zodpovedá požiadavkám najvyššej bezpečnosti a ochrany. Kľúče Vám
po predložení karty vyrobí iba výrobca vložiek – Metalia.
technologická ochrana
proti kopírovaniu kľúča
vložka je dostupná
v uzamykacích systémoch
SPOĽAHLIVOSŤ
Dôverujte najprestížnejšej značke na nemeckom trhu. Uvidíte, že vložky
DOM spoľahlivo fungujú dlhé roky. Vďaka prvotriednemu materiálu
a majstrovskému opracovaniu s najvyššou presnosťou sa duplikáty DOM
nevyrábajú kľúč od kľúča, každý kľúč DOM sa vyrába ako originál.
Bezpeč
nosť na
1.
SERVIS
BEZPE
Spoľahnite sa na záručný a pozáručný servis
všetkých našich výrobkov:
- výroba kľúčov a zjednotených vložiek
- prekódovanie vložky v prípade straty kľúča
- zmena rozmerov vložky
- revitalizácia a iné...
DOM ix 6 SR plus
Vysoký stupeň ochrany domu, bytu,
firmy a obchodných priestorov
mieste
jednotka
vo svete
uzamknut
ia
najvyššia
trieda bez
pečnos
ti
nemeck
á kvalita
– dlhá živ
otn
osť
výroba
na Sloven
sku od
roku 199
extrém
1
ne rýchly
a spoľah
livý ser
vis
riešenia
na mieru
ČNOS
Ť , K VA
LI
vložka dostupná v rôznych prevedeniach (napr. vložka do dverí,
skrinková vložka, visiaci zámok,
okenná ...)
vložka certifikovaná
podľa normy STN EN 1303
TA , D O
M.
Bližšie informácie o riešeniach
DOM v katalógu
Bezpečnosť na 1. mieste,
ktorý nájdete aj na
patentová ochrana
do xxxx
VdS certifikát
www.metalia.sk
DOM ix 6 SR
Vysoký stupeň ochrany domu, bytu,
firmy a obchodných priestorov
DOM ix DAS
Zvýšený stupeň ochrany
vchodových dverí do domu,
bytu, kancelárií
extrémne vysoká ochrana proti odvŕtaniu a
vytrhnutiu jadra
zvýšená ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu
jadra
zvýšená ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu
jadra
najvyššia technologická ochrana
proti kopírovaniu kľúča - pohyblivý disk v kľúči
najvyššia technologická ochrana
proti kopírovaniu kľúča - pohyblivý disk v kľúči
vysoká ochrana proti manipulácii
2 odpružené horizontálne závory
až 23 autorizačných bodov na kľúči
znemožňuje prekonanie vložky
vysoká ochrana proti manipulácii
1 odpružená horizontálna závora
až 23 autorizačných bodov na kľúči
znemožňuje prekonanie vložky
vysoká technologická ochrana
proti kopírovaniu kľúča technológia
“high-deep” - profil kľúča znemožňuje výrobu
duplikátov vysoký počet autorizačných bodov
na kľúči (21) chráni pred modernými metódami
prekonania a manipulácie
dlhodobá patentová ochrana
dlhodobá patentová ochrana
dlhodobá patentová ochrana
najvyšší komfort a spoľahlivosť - kľúče z alpaky sa
neohýbajú
trieda bezpečnosti kľúča 6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )
trieda bezpečnosti kľúča 6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )
124,32 € / 149,18 €
108,10 € / 129,72 €
34
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
trieda bezpečnosti kľúča 6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )
87,00 € / 104,40 €
bezpečnostné vložky
DOM Protector®
bezpečnostná mechatronická vložka
s čítačkou – elektronická kontrola vstupov
flexibilný systém prístupových práv – okamžité
riešenie pri strate kľúča, prijatí nového
zamestnanca, zastupovaní alebo návšteve
presné určenie prístupových práv – definovanie
časových zón
pamäť až do 3 000 užívateľov
zaznamenáva posledných až 2 000 udalostí
(vstupy, pokusy...)
rôzne dodatočné funkcie – zákaz opakovaného vstupu, autorizácia 2 osobami, dlhodobo
otvorené...
jednoduchá obsluha a programovanie (pomocou
Master karty alebo Vášho PC)
jednoduchá montáž bez káblov a zásahov do
dverí a kovania – rozmery totožné s mechanickou vložkou (otvor PZ)
DOM Access Manager
čítačka prístupových kariet, transponderov a
elektronických kľúčov – elektronická kontrola
vstupov
flexibilný systém prístupových práv – okamžité
riešenie pri strate kľúča, prijatí nového
zamestnanca, zastupovaní alebo návšteve
presné určenie prístupových práv – definovanie
časových zón
pamäť až do 3 000 užívateľov
zaznamenáva posledných až 3 000 udalostí
(vstupy, pokusy...)
množstvo dodatočných funkcií – zákaz opakovaného vstupu, autorizácia 2 osobami, počítanie
osôb, sledovanie dĺžky návštevy medzi príchodom a odchodom, nastaviteľný povinný časový
odstup medzi jednotlivými dverami...
jednoduchá obsluha a programovanie (pomocou
Master karty alebo Vášho PC)
DOM Guardian®
mechatronické kovanie s čítačkou – elektronická
kontrola vstupov
flexibilný systém prístupových práv – okamžité
riešenie pri strate kľúča, prijatí nového
zamestnanca, zastupovaní alebo návšteve
presné určenie prístupových práv – definovanie
časových zón
pamäť až do 3 000 užívateľov
zaznamenáva posledných až 2 000 udalostí
(vstupy, pokusy...)
rôzne dodatočné funkcie – zákaz opakovaného vstupu, autorizácia 2 osobami, dlhodobo
otvorené...
jednoduchá obsluha a programovanie (pomocou
Master karty alebo Vášho PC)
jednoduchá montáž bez káblov
šírka štítu 38 mm – vhodné aj na dvere z úzkych
profilov
vodotesnosť – IP65
od 522,00 € / 626,40 €
DOM Diamant
Extrémne vysoká ochrana domu, bytu
a firemných priestorov
najvyššia kvalita a bezpečnosť - oceľová vložka
21 rotujúcich diskov
extrémna ochrana proti odvŕtaniu
absolútna nemožnosť vytrhnúť jadro
najvyššia technologická ochrana
proti kopírovaniu kľúča - oceľový 3D kľúč
s multilineárnym profilom
od 462,00 € / 554,40 €
DOM SV
Vysoká ochrana domu, bytu
a firemných priestorov
od 524,00 € / 628,80 €
DOM LS 5
Vysoká ochrana domu, bytu
a firemných priestorov
vysoká kvalita a bezpečnosť
vysoká kvalita a bezpečnosť
ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra
ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra
vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
vložený disk v kľúči uvedie do pohybu odpružené
stavidlo
teleso cylindrickej vložky vyrobené z vysokokvalitnej zliatinovej ocele (MIM) zaručuje maximálnu
odolnosť a ochranu proti odvŕtaniu a vytrhnutiu
trieda bezpečnosti kľúča 6 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )
242,80 € / 291,36 €
trieda bezpečnosti kľúča 4 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )
59,80 € / 71,76 €
trieda bezpečnosti kľúča 4 (STN EN 1303)
trieda odolnosti 4 (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné”
odoláva dynamickej SG metóde („bumping” )
49,80 € / 59,76 €
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
35
PRE BEZPEČNEJŠÍ SVET
ochrana
proti odvŕtaniu
vložky
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostné vložky ISEO – 3. bezpečnostná trieda
(BT 3), odolnosť proti nedeštruktívnej dynamickej metóde
„SG“ (bumping). Unikátny patent – odpružené aktívne stavidlá. Registračná karta na výrobu duplikátov originálnych
kľúčov.
KOMFORT
Ochrana proti zlomeniu kľúča pri bežnom používaní, masívny celokovový kľúč s úpravou pre bezproblémové zasunutie. Zjednotenie vložiek na spoločný uzáver, napr. dvere
v rodinnom dome alebo malej firme.
dodatočné kľúče iba po
predložení bezpečnostnej
karty
ZK: zhodný kód
umožňuje otvárať
dve alebo viac vložiek
tým istým kľúčom
vložka dostupná v rôznych
prevedeniach (napr. vložka
do dverí, skrinková vložka,
visiaci zámok, okenná ...)
vložka je dostupná
v uzamykacích
systémoch
protipožiarna odolnosť
SPOĽAHLIVOSŤ
Predĺžená životnosť – test durability na 100 000 cyklov.
Vhodné do protipožiarnych dverí. Výrobca poskytuje
rozšírenú záruku 10 rokov.
BT 3
bezpečnostná trieda 3
záruka záruka 10 rokov
10
SERVIS
Záručný a pozáručný servis, výroba štandardných ako aj
neštandardných vložiek na mieru do 2 hodín.
trieda bezpečnosti kľúča 6 (STN EN 1303)
ISEO F5
ISEO R6
ISEO R7
GERA 3000
záruka
10
záruka
záruka
záruka
10
10
10
BT 3
BT 3
BT 3
farby: nikel, mosadz
farby: nikel
farby: nikel
farby: nikel
11,97 € / 14,36 €
20,50 € / 24,60 €
32,65 € / 39,18 €
57,20 € / 68,64 €
36
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
bezpečnostné vložky
Typy vložiek
Certifikáty
visiaci zámok
50/100 mm
základná vložka
obojstranná vložka s funkciou proti zabuchnutiu
(emergency)
visiaci zámok
50/75 mm
polovičná vložka
visiaci zámok
60/85 mm
vložka s gombíkom
z vnútornej strany
celooceľový visiaci
zámok VHS
Certifikát - bezpečnostná trieda 3
podľa STN P ENV 1627 a STN EN 1303
vložka s ozubeným vencom
Cena vrátane 3 kľúčov
mm
30/30
30/35
30/40
30/45
30/50
30/55
30/60
30/65
30/70
30/75
30/80
35/35
35/40
35/45
35/50
35/55
35/65
40/40
40/45
40/50
40/55
40/60
40/70
45/45
45/50
45/55
45/60
45/65
50/50
50/55
50/60
55/65
ISEO F5
€
11,37
11,97
12,97
13,97
15,27
16,77
18,47
20,27
23,47
25,47
28,47
12,97
13,97
15,27
16,77
18,47
23,47
14,52
16,77
18,47
20,27
23,47
18,47
20,27
22,97
25,57
28,47
23,45
25,47
28,47
34,47
s DPH
13,64
14,36
15,56
16,76
18,32
20,12
22,16
24,32
28,16
30,56
34,16
15,56
16,76
18,32
20,12
22,16
28,16
17,42
20,12
22,16
24,32
28,16
22,16
24,32
27,56
30,68
34,16
28,14
30,56
34,16
41,36
ISEO R6
€
20,50
20,50
22,50
24,50
26,50
28,50
30,50
32,50
34,50
36,50
38,50
22,50
24,50
26,50
28,50
30,50
34,50
26,50
28,50
30,50
32,50
34,50
38,50
30,50
32,50
34,50
36,50
34,50
36,50
38,50
42,50
s DPH
24,60
24,60
27,00
29,40
31,80
34,20
36,60
39,00
41,40
43,80
46,20
27,00
29,40
31,80
34,20
36,60
41,40
31,80
34,20
36,60
39,00
41,40
46,20
36,60
39,00
41,40
43,80
41,40
43,80
46,20
51,00
Certifikát NBÚ T10-0003/2011
platný do 21.04.2018
ISEO F5
kľúče
s vložkou
dodatočne
príplatky
gombík
núdzová funkcia
(emergency)
ozubený veniec
zjednotenie vložiek
ISEO R6
ISEO R7
GERA 3000
€
0,83
1,49
s DPH
1,00
1,79
€
3,99
6,59
s DPH
4,79
7,91
€
4,79
8,69
s DPH
5,75
10,43
€
5,00
15,80
s DPH
6,00
18,96
€
8,95
s DPH
10,74
8,95
10,74
8,95
10,74
9,30
11,16
-
-
8,95
10,74
8,95
10,74
9,90
11,88
4,95
4,51
5,94
5,41
4,95
6,51
5,94
7,81
4,95
6,51
5,94
7,81
0,00
0,00
15,96
22,39
20,86
27,37
19,15
26,87
25,03
32,84
10,10
10,40
10,70
11,10
11,30
11,80
12,30
13,40
14,50
12,12
12,48
12,84
13,32
13,56
14,16
14,76
16,08
17,40
visiace zámky (2kľ.)
50/75 mm
50/100 mm
60/85 mm
70/105 mm
polovičné vložky (3 kľ.)
30/10
35/10
40/10
45/10
50/10
55/10
60/10
65/10
70/10
Ako merať cylindrickú vložku
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
37
panikové kovania a zámky
Všetky panikové kovania v súlade so štandardom EN 1125:2008
sú určené na použitie v panikových situáciach. Majú zabezpečiť
spoľahlivý a bezpečný únik dverami s použitím minimálnej námahy ľahkým zatlačením na dvere bez akejkoľvek znalosti zariadenia
na otvorenie dverí. Používajú sa na dverách únikových východov
z verejných budov (škôl, úradov, kín, divadiel, nákupných stredísk,
športových hál, hotelov), ktoré navštevuje vyšší počet ľudí.
• elegantný moderný dizajn
• ochrana proti zraneniu
• antibakteriálny povrch zadarmo
• záruka 10 rokov
Prečo
panikové
kovania
?
Trvalá antibakteriálna ochrana
Antigerm je antibakteriálna povrchová úprava založená na
postupnom uvoľňovaní iónov striebra, ktoré prenikajú do mikróbov,
napádajú ich DNA a zabraňujú ich množeniu. Povrchová úprava
Antigerm nie je pre ľudí škodlivá a už v priebehu niekoľkých minút
je schopná zneškodniť viac ako 650 druhov baktérií (Salmonella,
Legionella, MRSA).
Efekt povrchovej úpravy Antigerm je trvalý a nevyžaduje žiadnu
údržbu. Neustále uvoľňovanie iónov striebra zaručuje efektívne
pôsobenie počas celej doby životnosti produktu, dokonca aj v
prípade poškodenia povrchu.
Antibakteriálna povrchová úprava je bezplatnou súčasťou každého
panikového kovania ISEO. Takto sa zvyšuje Vaša bezpečnosť,
spoľahlivosť a celková užitočnosť produktu.
Riešenie na každú situáciu
tlačné kovanie
s integrovaným
zámkom
panikové kovanie
dotykové
dotykové
kovanie
s integrovaným
zámkom
panikové
kovanie
tlačné
PAnati-npaikniokové
vé kova
n
ko va ni
na ún iko
a
a po žia vé vý ch od y
rn e uz
áv er y
ia
inox PVD
do agresívneho
prostredia
panikové
kovanie
Pad
ZADARM
O
• ele ga
ntn
• och ran ý mo de rný
diz ajn
• an tib a pro ti zra ne
akt eri
niu
áln
• zár uk
a 10 rok y po vrc h zad
ov
armo
panikové
kovanie
na sklo
Riešenie na každú situáciu
nájdete v katalógu Panikové kovania
na www.metalia.sk
2013
akustická
signalizácia
riešenia
na požiarne
uzávery
Bolt - západka proti
vylomeniu, prerezaniu
38
panikové zámky
Ďalšie výhody
Montáž na:
• elegantný moderný dizajn – oblé tvary chránia pred zranením
• nízka uvoľňovacia sila
• veľmi vysoká odolnosť proti korózii 240h (prEN1670)
• dlhá životnosť - test durability > 200.000 cyklov
• ľahká motáž bez zásahu do dverného krídla
• jednokrídlové i dvojkrídlové
• všeobecné i protipožiarne dvere
• dvere z úzkych profilov - šírka konzoly 37 mm
• montážna doska zaručí pevné ukotvenie na konštrukciu
dverí v prípade vysokej frekvencie používania
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
záruka
panikové kovania a zámky
10
záruka 10 rokov
1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 1-BODOVÉ
2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie
príprava na 2- a 3-bodové uzamknutie
oceľová samozápadka s bezpečnostnou poistkou
vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)
záruka 10 rokov
antibakteriálny povrch zadarmo
povrchy: červeno-čierne, sivé
3
7
6
B
1
4
2
2
A
záruka
10
1121
šírka krídla
1300 mm
A
bez DPH
1500 mm
s DPH
bez DPH
s DPH
128,00 153,60 143,00 171,60
1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 2-BODOVÉ
2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie
vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)
zámkové moduly HD (horné+dolné)
oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou
zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)
záruka 10 rokov
antibakteriálny povrch zadarmo
povrchy: červeno-čierne, sivé
záruka
10
1121
dverné
krídlo
výška
Base 2HD
šírka
1300 mm
bez DPH
1500 mm
s DPH
bez DPH
s DPH
2270 mm 218,00 261,60 233,00 279,60
3400 mm 238,00 285,60 253,00 303,60
1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ
2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie
vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)
zámkové moduly HD (horné+dolné)
oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou
zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)
záslepka vodorovnej západky
záruka 10 rokov
povrchy: červeno-čierne, sivé
záruka
10
7
6
B
1
4
2
2
A
šírka
dverné
krídlo
výška
3
A
Base 3HBD
1121
1300 mm
bez DPH
1500 mm
s DPH
bez DPH
s DPH
2270 mm 242,00 290,40 257,00 308,40
3400 mm 262,00 314,40 277,00 332,40
2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE aktívne krídlo + pasívne krídlo
Aktívne krídlo sa otvára ako prvé a zatvára ako posledné
Aktívne
Aktívne
1121
Aktívne
1121
1121
záruka
záruka
záruka
10
10
10
Base 2K-B/HD
dverné
krídlo
výška
Base 2K-HD/HD
šírka
1300 mm
bez DPH
s DPH
dverné
krídlo
1500 mm
bez DPH
výška
s DPH
šírka
1300 mm
bez DPH
s DPH
1500 mm
bez DPH
s DPH
Base 2K-BHD/HD
šírka
dverné
krídlo
výška
1300 mm
bez DPH
s DPH
1500 mm
bez DPH
s DPH
2270 mm 378,00 453,60 406,00 487,20
2270 mm 497,00 596,40 509,00 610,80
2270 mm 527,00 632,40 539,00 646,80
3400 mm 398,00 477,60 428,00 513,60
3400 mm 521,00 625,20 532,00 638,40
3400 mm 551,00 661,20 562,00 674,40
Potrebujete riešenie s panikovým zámkom a kľučkami?
kľučka k panikovému kovaniu
gombík k panikovému
kovaniu
bez DPH
s DPH
kľučka
65,80
78,96
27,54
gombík
55,80
66,96
39,54
vložka
10,10
12,12
€
€ s DPH
22,95
panikový zámok 32,95
Tessa D M15
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
39
kovania na sklo
OVAL F1 (alu)
OVAL M15 (inox)
€
€
€ s DPH
s kľučkou 139,00 166,80
s kľučkou 198,00 237,60
BB, PZ
139,00 166,80
BB, PZ
198,00 237,60
WC
164,00 196,80
WC
223,00 267,60
protikus
45,00
54,00
OVAL M1 / M2 / M4 / M9 / M18
€
protikus
45,00
54,00
FERRARI M1 / M2 / M4 / M9 / M18
€ s DPH
€
s kľučkou 249,00 298,80
€ s DPH
s kľučkou 275,00 330,00
BB, PZ
249,00 298,80
BB, PZ
275,00 330,00
WC
259,00 310,80
WC
290,00 348,00
protikus
125,00 150,00
protikus
90,00 108,00
STAR GOMBÍK (pár)
SUN GOMBÍK (pár)
Ø 40 mm
matný
M15
lesklý
Ø 40 mm
€
€ s DPH
29,24
35,09
33,74
40,49
M15
PHOENIX GOMBÍK (pár)
M15
€
€ s DPH
matný
28,12
33,74
lesklý
32,61
39,13
€
€ s DPH
20,25
24,30
ENTRO 50 GOMBÍK (ks)
38 x 38 mm
40
€ s DPH
Ø 50 mm
€
€ s DPH
matný
39,37
47,24
lesklý
44,43
53,32
M15
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
matný
pánty
3D nastaviteľné pánty ø 14, 16, 20 mm
335 / ø 15 mm
3D nastaviteľné pánty ø 18 mm
221 / ø 15 mm
103 / ø 15 mm
pánty 101 / ø 15 mm
pánty 100 / ø 15 mm
www.panty.sk
Nájdete:
- technickú špecifikáciu
- rozmery
- ceny
samozatvárače Telesco s tlmením zatvárania - povrch strieborný
EXPERT 3605F (EN 5)
EXPERT 3606F (EN 6)
EXPERT Flexi (EN 2 - 4)
na dvere max 110 cm 80 kg
na dvere max 125 cm 100 kg
na dvere max 140 cm 120 kg
€
Expert 3605F
€ s DPH
126,70 152,04
€
Flexi F3606F
€ s DPH
€
135,00 162,00
HLUK
DYM
Flexi F3659F
HMYZ
€ s DPH
142,94 171,53
POČASIE bezbariérový
prístup
padacie prahové lišty
padacie prahové lišty
do drážky
externé
€
€ s DPH
63 cm
22,94
27,53
18,60
73 cm
23,04
27,65
15,80
18,96
83 cm
23,57
28,28
16,22
19,46
93 cm
23,95
28,74
103 cm
16,63
19,96
103 cm
24,37
29,24
113 cm
17,32
20,78
113 cm
24,98
29,98
€
€ s DPH
63 cm
15,27
18,32
73 cm
15,50
83 cm
93 cm
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
41
príslušenstvo
gombíky antikorové (ks)
Entro 96100
Mira M4/M9
Ferrara S M15
Palermo S M15
Ferrara M15
Palermo M15
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
€
€ s DPH
20,25
24,30
19,00
22,80
17,95
21,54
19,95
23,94
16,95
20,34
16,95
20,34
mušle na posuvné dvere (ks)
mušľa 01022 M15
€
mušľa 01023 M15
mušľa 01024 M15
€ s DPH
asymetrická
ø 40 mm
3,86
4,63
ø 50 mm
4,74
5,69
ø 70 mm
6,17
7,40
50x50
5,41
6,49
70x70
8,27
9,92
13,12
70x70
8,27
9,92
110x110
15,34
18,41
ø 110 mm 10,93
€
€ s DPH
€
€ s DPH
mušľa Piccolo M15
€
€ s DPH
7,20
ø 50 mm
ø 75 mm
8,64
výška 120 mm
€
antikorová oceľ
AISI 304
piktogramy
11,50
dverné zarážky
€
€ s DPH
13,80
číslice
6,34
7,61
písmená
6,34
7,61
2032 voľne stojaca
1997
€
25 / ø 25 mm
2004
€ s DPH
1997
4,36
5,23
2004
5,46
6,55
2001
10,50
12,60
2034
8,00
9,60
40 / ø 90 mm
€
€ s DPH
2032
13,80
16,56
2038
26,85
32,22
2039
21,14
25,37
2001
40 / ø 30 mm
stenová 2034
Robust 2038 s aretáciou
na ťažké dvere
52 / ø 32 mm
42
48 / ø 25 mm
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
€ s DPH
2039
príslušenstvo
klopadlo Impero
klopadlo Lev
gombíky mosadzné (ks)
Victorian
otvor na listy
190 x 95 mm
135 x 80 mm
€
€ s DPH
M1, M2, M3
12,95
15,54
M4, M9, M18
13,95
16,74
M1, M2, M3
€
€ s DPH
17,59
21,11
mušle na posuvné dvere (ks)
M1, M2, M3,
€
€ s DPH
MC3, M4,
15,79 18,95
M9, M18
mušľa Arezia M1
M1, M3, M9
€
€ s DPH
23,65
28,38
€
€ s DPH
mušľa Piccolo
mušľa Malaga
€
€ s DPH
M1, M2, M3
11,58
13,90
M4, M9, M18
13,95
16,74
€
€ s DPH
10,00
12,00
mušľa 30 mm
€
dverné zarážky
M1,M3
5,90
7,08
M4,M18
7,90
9,48
mušľa so zámkom WC (komplet)
€ s DPH
M2, M3
2,95
3,54
M9
3,79
4,55
€
€ s DPH
€
€ s DPH
dverná zarážka 405
M1, M2, M3 2,95
3,54
M4, M9, M18 3,95
4,74
M0
5,94
4,95
M1, M2, M3
M4, M9, M18
M1, M9, M50
7,25
8,70
M4, M9, M50
10,95
13,14
€
€ s DPH
19,00
22,80
mušľa Lucy
€ s DPH
M1, M2, M3
23,88
27,18
dverná zarážka 430
dverná zarážka 407
€
19,90
22,65
mušľa Ema
madielko na dvere
gombíky ALU (ks)
€
€
F1, F4, F9 2,29
€
€ s DPH
€ s DPH
2,75
F1, F4 2,20
2,64
F9
2,88
2,40
ALU Ferrara S (ks)
€
€ s DPH
F1, F2, F4 6,95
8,34
F1
9,50
11,40
F9
9,54
F9 10,90
13,08
7,95
€ s DPH
€
€ s DPH
F1, F4 4,90
5,88
F9
8,28
6,90
Potrebujete s niečim poradiť? Zavolajte nám na +421 2 43 63 61 94
43
Anti-panikové kovania
Panikové
kovania
na únikové východy
a požiarne uzávery
hliníkové kovania
objektové kovania z inoxu
• elegantný moderný dizajn
• ochrana proti zraneniu
• antibakteriálny povrch zadarmo
• záruka 10 rokov
ZADARMO
2013
prehľadný sprievodca panikovými
riešeniami ako aj bližšie informácie o novej antibakteriálnej
povrchovej úprave a 10 ročnej
záruke
40 - stranový katalóg
antikorových (inox) stavebných
kovaní vrátane objektových
a protipožiarnych kovaní
ečnosť na 1. mies Be
mieste
Bezpečnosť na 1.Bezp
te zpeč
no
sť na
jednotka vo svete
jednotka vo svete uzamknutia
uzamk
nutia
najvyššia trieda bezpeč
najvyššia trieda bezpečnosti
nosti
jedno
tka vo
1. mie
ste
svete
uzam
knutia
najvy
ššia tri
eda be
životnosť
nemecká kvalita – dlhá nemec
ká kvalita – dlhá životno
zpečno
sťme
ne
sti
cká kv
alita –
roku 1991
výroba na Slovensku odvýroba
na Slovensku od roku
dlhá živ
1991
výroba
otnosť
na Slo
vensku
extrémservis
extrémne rýchly a spoľahlivý
ne rýchly a spoľah
od roku
livýex
servis
trémn
1991
e rýchly
riešenia na mieru
riešenia na mieru
a spoľa
hlivý se
riešenia
rvis
na mi
eru
E Z,PD
EČ
MO. S Ť , K VA L I TA , BDEO
ON
B E Z P E Č N O S Ť , K VA LBI TA
ZM
P E. Č N
O
SŤ, K
VA L
I TA ,
DOM
20 - stranový katalóg hliníkových
bezpečnostných kovaní
Dieckmann a interiérových kovaní
všetky potrebné informácie
o uzamknutí Vášho bytu,
domu či kancelárie
KOVANIA NA DVERE
A OKNÁ Z PROFILOV
EN 1906
.
4
antikorová oceľ
AISI 304
Metalia, a.s.
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 43 63 61 94 - 96
fax: +421 2 43 63 61 97
trieda použitia 4
200 000 cyklov
záruka
10
záruka 10 rokov
kovania na dvere a okná
z profilov, cylindrické
a bezpečnostné vložky
a protipožiarne kovania
v 4. triede zaťaženia
protipožiarny
certifikát
Ivan Buresch
Humenné
tel./fax: 057 / 77 23 234
mobil: 0905 564 101
[email protected]
www.klucky-ib.sk
mobil:
+421 915 772 821
+421 915 772 822
+421 915 650 421
CK20130713
www.metalia.sk
www.klucky.sk
www.kluce.sk
Download

bezpečnostné kovania p