www.metylan.sk
Distributér:
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384
Obsah
1
Tapety
Ako si vybrať tapetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Typy tapiet a ich rozdelenie. . . . . . . . . . . . . . 6-7
Symboly na tapetách . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
2
Pred tapetovaním
Príprava podkladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pevnosť podkladovej plochy . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontrola nasiakavosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odstránenie starých tapiet . . . . . . . . . . . . . 12-13
3
Pre krásu interiéru
Stále širšia ponuka a neustále sa vyvíjajúce technológie výroby,
potlače, razby a kašírovania radia tapety k všeobecne obľúbeným
materiálom na úpravu a dekorovanie interiérov. V poslednom čase
ich popularita rastie. Avšak skôr, ako sa zakúpená tapeta ocitne
úspešne na stene, je potrebná dôkladná príprava a zváženie
niekoľkých aspektov.
4
Tapetovanie
Náradie na tapetovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdelenie tapetových lepidiel . . . . . . . . . . . . 16
Spôsoby nanášania lepidla. . . . . . . . . . . . . . . 16
Príprava lepidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pracovný postup pri tapetovaní . . . . . . . . . 17-18
Tipy a triky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Produkty
Metylan Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Metylan Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Metylan Direct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Metylan Ovalit T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Metylan Odstraňovač tapiet . . . . . . . . . . . . . . 25
Metylan Crack Filler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Metylan Lepidlo na okraje a opravy tapiet . . . 27
Ostatné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-30
Ako si vybrať tapetu
Výber materiálu, farby a vzorkovania tapety je potrebné urobiť s náležitou starostlivosťou, aby bola izba po tapetovaní príjemná a poskytovala
priateľskú atmosféru obyvateľom bytu, či pracovníkom v kancelárii.
Farba a vzorkovanie tapety vyvolávajú určité optické
vnemy:
• V prípade vzorkovania vo zvislom smere sa izba javí ako vyššia.
• V prípade vzorkovania vo vodorovnom smere sa izba javí
ako širšia a nižšia.
• Drobné vzorky svetlej farby priestor rozširujú a veľké tmavé vzory
ho zužujú.
Kúpa tapety
1 Tapety
Pohodu každej miestnosti v rozhodujúcej miere ovplyvňuje farba
a textúra stien. Jeden z možných spôsobov vytvorenia príjemnej
nálady je tapetovanie. Rozmanitosť materiálu a vzorkovania tapiet
umožňuje, aby sme si vytvorili interiér izieb, ktorý je v súlade
s našim vkusom i vekom. Niektoré typy tapiet sa dajú ľahko čistiť,
umývať, natierať alebo podľa potreby znova pretrieť.
4
Pri stanovovaní množstva tapety musíme poznať výšku steny a súčet
šírok jednotlivých stien, respektíve plochu osadenú oknami a dverami.
Vo všeobecnosti by sa malo nakúpiť približne o 10% viac tapiet ako je
reálne potrebné, počítajúc so stratami pri vystrihovaní tapety na mieru.
Je dôležité, aby ste si zakúpili rolky tapiet z jednej výrobnej série.
Šarže sa môžu od seba farebne odlišovať.
5
Typy tapiet a ich rozdelenie
Dnes existuje veľmi veľa typov tapiet, ktoré sa podľa vlastností a materiálu dajú dostatočne dobre rozlišovať a triediť.
Rozdelenie tapiet na základe hmotnosti:
• ľahké tapety (<90 g/m2)
• stredne ťažké tapety (90-130 g/m2)
• ťažké tapety (>130 g/m2)
Rozdelenie tapiet podľa trvácnosti rozmerov:
• tapety s trvácnymi rozmermi
• tapety s premennými rozmermi
Rozdelenie tapiet podľa možnosti premaľovania:
• tapety s možnosťou premaľovania
• tapety, ktoré nie je možné premaľovať
Rozdelenie tapiet podľa ich základného materiálu:
• papierové
• vliesové
• vinylové (umelá hmota)
• textilné
• zo sklených vlákien
• špeciálne (korok, tŕstie atď.)
Papierové tapety
• najbežnejšie a najpoužívanejšie
• lepidlo sa nanáša priamo na tapetu
(tapeta sa nechá napučať), z tohto dôvodu
menia svoj rozmer
Vliesové tapety
• špeciálne tapety z netkanej textílie
• zachovávajú svoje rozmery
• lepidlo sa nanáša na stenu
• v suchom stave sa dajú zo steny ľahko stiahnuť
Vynilové tapety
• vyrábajú sa z umelej hmoty
• zadná strana môže byť z papiera alebo vliesu
• sú umývateľné
• vhodné do kuchýň a kúpeľní
Textilné tapety
• ťažké tapety
• zachovávajú svoje rozmery
Tapety so sklených vlákien
• sú umývateľné
• je možné ich premaľovať
• zachovávajú svoje rozmery
• odolávajú nárazom
Špeciálne tapety
• do tejto kategórie zaraďujeme tapety
z korku, tŕstia, velúru, koženky, tapety
s obsahom kovu a pod.
• lepia sa špeciálnymi druhmi lepidiel
6
7
Symboly na tapetách
Ako kúpiť správny počet tapetových roliek?
Najdôležitejšie vlastnosti tapiet vyznačujú výrobcovia na tapetách
rôznymi symbolmi. Tieto značky sú nápomocné pri tapetovaní (spotreba lepidla, spájanie, atď.) a informujú o tom, ako sa má nalepená
tapeta odborne udržiavať, aké mechanické namáhania vydrží a ako je
možné neskôr ju odstrániť zo steny. Teraz sa pozrieme na to, čo tieto
značky znamenajú.
Skôr ako si pôjdete tapetu zakúpiť, nemali by ste zabudnúť na dôkladné premeranie rozmerov miestnosti. Ušetrí vám to čas aj peniaze.
Pre istotu si zakúpte o 1-2 rolky viac.
Možnosti čistenia povrchu tapety
Utierateľný
počas
tapetovania
Umývateľný
Vysoko
umývateľný
Odolný proti
drhnutiu
Vysoko odolný
proti drhnutiu
Stálofarebnosť na svetle
Dostatočná
Uspokojivá
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
Zoradenie vzoru jednotlivých pásov
Bez zoradenia
Priame
zoradenie
Zoradenie
s posunutím
Spôsob aplikácie lepidla na povrch
Lepidlo
sa nanáša
na obklad steny
Lepidlo
sa nanáša
na tapetovú
podložku
Odlúpiteľný
Skladba
a vzorkovanie
tapety
Prednatieraný
Postupy odstránenia tapiet zo steny
Stiahnuteľný
Obrátené
lepenie
Odstrániteľný
za mokra
8
Duplexový
razený obklad
steny
Výška steny
v metroch
Šírka steny
v metroch
Počet roliek
tapety*
Počet roliek Rauhfaser
tapety**
2,25
10
5
2
2,25
15
7
2
2,25
20
9
3
2,25
25
12
4
2,50
10
6
2
2,50
15
8
3
2,50
20
10
3
2,50
25
12
4
2,75
10
6
2
2,75
15
8
3
2,75
20
11
4
2,75
25
14
4
3,00
10
6
2
3,00
15
9
3
3,00
20
12
4
3,00
25
15
5
3,25
10
7
2
3,25
15
10
3
3,25
20
13
4
3,25
25
16
5
* dĺžka 10,05 m
** dĺžka 33,5 m
Rozmery euro roliek tapiet sú nasledovné: 53 cm šírka a 10,05 m
dĺžka. Rauhfaser tapety: zvyčajne 33,5 m dĺžka. Tapetové rolky sa
predávajú aj v iných dĺžkach (napr. 17 m). Preto je pred kúpou potrebné skontrolovať údaje na tapete.
Odolnosť
proti nárazu
9
Príprava podkladu
Podkladová plocha musí byť hladká, s dobrou nasiakavosťou, bez
prasklín, nemá obsahovať látky obmedzujúce priľnavosť a musí byť
dostatočne pevná. O týchto vlastnostiach sa musíme v každom prípade
presvedčiť ešte pred tapetovaním.
Vlhkosť podkladovej plochy
Príliš vysoká zvyšková vlhkosť omietky (nanesená malta ešte nie je
dostatočne vyschnutá) predstavuje pre tapetovanie vážne riziko.
Vlhkosť sa vplyvom parnej difúzie snaží dostať von, čím spomaľuje
schnutie tapetovacieho lepidla a samotnej tapety. V niektorých prípadoch môže dôjsť z zničeniu a odlepeniu tapiet.
Typ omietky
Prípustná zostatková
vlhkosť (CM%)
Omietka s obsahom sadry
< 1,0
Vápenatá, cementová a cement
obsahujúca omietka
< 2,5
Pevnosť podkladovej plochy
2 Pred tapetovaním
Podkladová plocha musí byť hladká, s dobrou nasiakavosťou, bez
prasklín, nemá obsahovať látky obmedzujúce priľnavosť a musí byť
dostatočne pevná.
Kvalitu povrchu najjednoduchšie posúdime tak, že dlaňou
pohladíme omietnutú plochu. Ak sa na prsty prilepia zrnká prachu,
pevnosť nie je dostatočná. Takýto test môžeme urobiť aj s pomocou
lepiacej pásky.
Aj tie najestetickejšie úpravy povrchu steny si dokážu uplatniť
svoju krásu iba po nalepení na náležite upravenú plochu. Nie
náhodou predpisujú normy to, že základová plocha (stena) musí
byť pevná, čistá, suchá, bez prasklín a bez látok brániacich lepeniu.
Len takto je totiž možné predísť neočakávaným nepríjemnostiam.
Táto kapitola sa podrobne zaoberá týmito dôležitými aspektmi.
10
11
Kontrola nasiakavosti povrchu
Pri tapetovaní je dôležitá nasiakavosť povrchu. Ak je povrch veľmi
nasiakavý, hrozí, že nanesené lepidlo rýchlo vsiakne do podkladu
a nedokáže vytvoriť potrebnú väzbu a tapeta môže zo steny odpadnúť.
Preto je dobré na začiatku urobiť test nasiakavosti. Na stenu
štetcom alebo rozprašovačom nastriekajte vodu. Ak je nasiakavosť
povrchu dobrá, základová plocha vplyvom
nasiaknutej vody po krátkom čase zmení
farbu. Ak je príliš vysoká, plocha rýchlo
stmavne. V tomto prípade je potrebné
použiť hĺbkový penetračný náter.
Stav tapety
Správna metóda odstránenia tapety
Staré tapety
prepúšťajúce vodu
Tento druh tapiet ľahko absorbuje
vodu. Ak na tapetu aplikujete
vodu pomocou maliarskeho
štetca, tapeta sa sfarbí (stmavne)
a v krátkej dobe napučí.
Nečistoty a materiály brániace priľnavosti povrchu
Staré tapety
nepriepustné
Mastné, olejové a dechtové škvrny sa z povrchu musia mechanicky
odstrániť. Môžu spôsobiť škvrny na tapete a na takto znečistenú plochu
lepidlo ani tapeta nepriľne.
Odstránenie takéhoto druhu tapiet
je v tomto prípade veľmi jednoduché a pomerne rýchle. Po
aplikácii vody tapeta v krátkej
dobe napučí a dá sa odstrániť.
Na rýchlejšie odstránenie tohto
typu tapiet použite Metylan
odstraňovač tapiet. Na povrch
tapety aplikujte odstraňovač
Metylan, nechajte ho vsiaknuť
a pôsobiť 15 minút. V prípade
potreby použite na odstránenie
tapety špachtľu.
Ak aplikujete vodu na tapetu 1. Viacvrstvové tapety
a tá zostáva na jej povrchu, Zvyčajne sa tento typ tapety dá
nevsiakne a jej povrch sa nesfarbí, odstrániť stiahnutím vrchnej vrstvy.
ide o vodovzdorné tapety.
Na zvyšnú, podkladovú časť tapety
je možné aplikovať nový druh
tapety, alebo je možné ju odstrániť.
Nerovnosti povrchu a praskliny
2. Odstránenie tapiet
Aby ste urýchlili preniknutie
odstraňovača Metylan do tapety,
ešte pred nanesením roztoku
tapetu narežte alebo perforujte
pomocou „ostnatého“ valčeka.
Na zistenie nerovností povrchu steny používajte rovnú latu alebo vodováhu.
Ak sa na stene nachádzajú praskliny, je potrebné vyplniť ich pružným
škárovacím materiálom, napr. stierkovými hmotami Metylan Crack Filler.
Odstránenie starých tapiet
Na odstránenie starých tapiet je potrebné použiť odstraňovač tapiet
Metylan, zriedený podľa návodu na použitie.
Povrch tapety navlhčite týmto prostriedkom,
najlepšie pomocou klasického maliarskeho
štetca. Odstraňovač sa bez ťažkostí dostane
cez papierovú tapetu, ľahko a rýchlo rozpustí
vrstvu lepidla, ktorá ju drží. Na odstránenie
viacvrstvovej tapety bude potrebné viacero navlhčení. Každá zostávajúca vrstva na stene sa
musí znova dôkladne navlhčiť. Perforovať môžete
škrabkou, drôtenou kefou, hviezdicovým valčekom na strhávanie tapiet alebo pomocou
„ježovitého valčeka“.
12
Maliarsky štetec a vedro
Maliarska špachtľa
„Ostnatý“ valček
13
Náradie na tapetovanie
Pred začatím tapetovacích prác sa oplatí premyslieť si, aké náradie
budete potrebovať. Ak je všetko náradie poruke, realizácia pôjde
dobrým tempom.
Olovnica
Hladidlo na tapety
Meracie pásmo alebo skladací meter
Valček na vyhladzovanie okrajov tapety
Tapetárska špachtľa
Gumový valček
Maliarska špachtľa
Valček na priame nanášanie lepidla
Metylan Direct
Nožnice
Orezávací nôž
Tapetárska kefa
Maliarsky štetec a vedro na namiešanie lepidla
3 Tapetovanie
Ceruzka
Po ukončení príprav na tapetovanie (výber a kúpa tapety, odstránenie starej tapety zo steny, výber vhodného lepidla, stanovenie
spotreby tapiet a lepidla, nákup lepidla, tapiet a potrebného náradia, náležitá príprava lepidla atď.) môžete pristúpiť k samotnému
nalepovaniu tapety.
14
Tapetársky stôl
15
Rozdelenie tapetových lepidiel
Pracovný postup pri tapetovaní
Ako pri každom lepení je najdôležitejšie vybrať správny typ lepidla.
Avšak predtým je potrebné zvážiť všetky aspekty lepenia; na aký podklad ideme lepiť, akú tapetu máme k dispozícií a samozrejme zohľadniť
klimatické podmienky v miestnosti.
Stena je pripravená, lepidlo a pracovné nástroje taktiež. Tak
poďme na to! Ponúkame vám 5 krokov k dokonalému výsledku
tapetovania!
Spôsoby nanášania lepidla
1) Narezanie tapety. Odmerajte výšku plochy, ktorú budete tapetovať
(od podlahy až po hornú hranicu) a vypočítajte, koľko
tapetových pásov budete potrebovať. Odstrihnuté
zvitky majú byť o 5-10 cm dlhšie ako výška tapetovania, aby sa prípadné nezrovnalosti mohli korigovať.
Ak lepíte vzorované tapety, jednotlivé vzory musia lícovať.
1) Nanášanie lepidla na tapetu: používa sa hlavne pri tapetách, ktoré
po nanesení lepidla menia svoje rozmery.
2) Nanášanie lepidla na stenu: v prípade tapiet, ktoré si zachovávajú
svoje rozmery, odpadá proces „zmäkčovania“ (napučania), napr.
vliesové tapety, preto je potrebné lepidlo naniesť na stenu.
3) Nanášanie lepidla na stenu aj na tapetu: využíva sa pri tapetách,
ktoré zachovávajú svoju rozmerovú stálosť a majú na zadnej strane
vlisované vzorky, ktoré podstatne zvyšujú spotrebu lepidla.
2) Nanášanie lepidla a napúčanie. Lepidlo naneste rovnomerne pomocou kefy alebo štetca na stred tapetového pásu
v pozdĺžnom smere. Potom ho
rozotrite smerom k okrajom tak,
aby rovnomerne pokrylo celú
zadnú stranu. Tapetový pás potom zložte (2/3 nahor,
1/3 nadol) a na 10–15 minút ho nechajte zmäknúť – napučať.
Podľa zloženia:
• na báze škrobu
• na báze karboxyl-metyl-celulózy
• na báze metyl-celulózy • disperzné (na báze polyvinyl-acetátu)
Príprava lepidla
Tapetové lepidlá Metylan na báze metyl-celulózy sú charakteristické
jednoduchou a rýchlou prípravou. Vyznačujú sa dobrou rozpustnosťou
a vysokou výdatnosťou. Pred začatím prípravy lepidla je potrebné
dôkladne si naštudovať návod na použitie. Lepidlá Metylan spĺňajú
náročné požiadavky na:
• vysokú pevnosť lepenia
• silnú počiatočnú priľnavosť
• výdatnosť navlhčovania
• odolnosť proti lúhom
• odolnosť proti vlhkosti
• rýchlu rozpustiteľnosť
• priehľadnosť (po uschnutí)
• ľahkú napraviteľnosť (polohy tapety)
16
Nezabudnite dôkladne naniesť lepidlo od stredu
ku krajom a obzvlášť na okraje tapety.
3) Vymeranie priestoru. Pomocou olovnice je potrebné vyznačiť
vodiacu čiaru s ohľadom na to, že v rohu začiatku
tapetovania prehnete tapetu v šírke 2 cm na plochu
susednej steny, pretože po uzavretí kruhu sa na
tejto stene ukončuje tapetovanie. Ak lepíme
prekladaním, je vhodné začať tapetovať zo strany svetla (od okna),
aby svetlo nenarážalo do spojov a spoje nevytvárali tiene.
4) Lepenie. Prvý tapetový pás nalepte na stenu na presne stanovené
miesto, vyrovnajte vzniknuté nerovnosti a pomocou
kefy, gumového valčeka alebo špachtle na vyhladenie tapiet vytlačte nahromadené vzduchové bubliny
spod tapety, od stredu smerom k okrajom.
17
5) Dokončovacie práce. Spoje tapiet k sebe nepriliehajú alebo sa vlnia?
Ak áno, jednoducho ich vyhlaďte valčekom na vyhladenie rohov a spojov (okrem reliéfnych tapiet).
Ak chcete, aby boli tapety čím skôr suché, pracujte
pri optimálnej izbovej teplote 18–20°C. Vyhnite
sa vysokým teplotám a prievanu.
Tipy a triky
Tapetovanie rohov
Okraje pásu tapety sa nesmú dostať do rohu miestnosti, pretože tam sa dajú len ťažko orezať. Preto
je potrebné vodiacu čiaru prvého tapetového pásu
natiahnuť pomocou olovnice a šnúry takým spôsobom, aby zvitok tapety o 1-2 cm presahoval za roh, na susednú
stenu. Nastrihnite ho horizontálne. Takto postupujte pri vnútorných,
ako aj pri vonkajších rohoch.
Výklenky okien a dverí
Ako prvé v poradí tapetujte vnútorné výklenky stien. Tapetové pásy je vhodné vystrihnúť tak, aby presne lícovali k vonkajším okrajom steny. Až potom
môžeme pristúpiť k lepeniu vhodne vystrihnutých tapetových pásov
na vonkajšie steny, a to takým spôsobom, že okraje zo strany dverí/okien
(v šírke 1-2 cm) zahnite smerom do už vytapetovaného výklenku.
Sokle a lišty
Na túto aplikáciu je ideálne použiť orezávací nôž.
Ceruzkou si predkreslite (kopírujte) tvar lišty alebo
soklu. Buďte opatrní pri použití ceruzky na citlivých
tapetách, mohli by sa poškodiť. Vodiacou doskou
(napr. tapetovacou špachtľou) tapetu pritlačte k soklu a zvyšnú časť
tapety opatrne orežte nožom.
ho cez okno. Vodiacu čiaru potrebnú pri nalepovaní prvého pásu tapety
natiahnite pomocou úderovej šnúry tak, aby šírka tapetového
zvitku o niekoľko centimetrov presahovala na stenu.
Okolie spodných častí elektrických vypínačov a zásuviek
Vypnite poistky! Demontujte kryty. Nalepte tapetu
a v časti vypínačov (zásuviek) vytvorte zárez v tvare
X, z tapety vystrihnite štvorec asi o 0,5 x 0,5 cm
menších rozmerov ako sú okraje spodku vypínača
či zásuvky. Tapetu v okolí otvoru je potrebné vyhladiť, aby sa dobre
prilepila. Kryty spodných častí vypínačov a zásuviek odporúčame namontovať až po uschnutí lepidla.
Bezpečné prilepenie okrajov tapety
Pri nanášaní lepidla je potrebné dbať na to, aby aj
okraje dostali dostatok lepidla. Ak sa okraje tapety
pri schnutí odlepia od steny, znamená to, že neboli
dostatočne natreté lepidlom. Na dolepenie použite
Metylan lepidlo na okraje a opravy tapiet.
Dokončovacie práce
Na dokončenie a dekorovanie interiéru sa v poslednej dobe používajú
polystyrénové lišty, rozety a dekorácie rôznych
tvarov. Na nalepenie týchto
dekoračných prvkov použite
montážne disperzné lepidlo
Pattex Super Fix alebo Pattex Power Fix v tlakovej
nádobe. Lepidlo má dostatočne vysokú počiatočnú priľnavosť a lepené
prvky nemusíte k povrchu dodatočne fixovať.
Strop
Ak ste sa rozhodli pre tapetovanie stropu, musíte
začať práve ním. Tento úkon si vyžaduje spoluprácu
minimálne dvoch osôb. Lepenie tapety začnite pri
stene, rovnobežne so smerom svetla prichádzajúce18
19
Metylan Normal
Lepidlo na lepenie ľahkých a ťažkých papierových tapiet a tapiet odstrániteľných suchou metódou.
Vlastnosti:
• vysoká lepiaca sila
• vysoká odolnosť proti vlhkosti
• možnosť korekcie tapety aj napriek vysokej počiatočnej priľnavosti
• odolnosť proti kolísaniu teploty, vápnu a cementu
• jednoduchá príprava lepidla a aplikácia
• homogénna lepiaca hmota bez hrudiek
Použitie:
• použiteľné na sadrové, vápenaté, cementové omietky a farbené omietky
• na lepenie papierových tapiet a tapiet so zadnou papierovou stranou
a korkových tapiet
• pH neutrálne
Technické údaje:
Materiál: metylcelulóza
Príprava: prášok sa zmieša so studenou vodou, príprava 20 minút
Balenie: 125 g
4 Produkty
Vždy je potrebné vybrať si ten najvhodnejší produkt Metylan.
V našom sortimente produktov Metylan sa nachádzajú všetky
lepidlá, ktorými sa spoľahlivo dajú lepiť tapety dostupné na domácom trhu. Na uľahčenie výberu tapety sme roztriedili produkty
dostupné na trhu, v krátkosti rozpísali ich najdôležitejšie
vlastnosti a oblasti ich použiteľnosti.
20
Objem vody
na jedno balenie
Výdatnosť balenia
m2 steny
počet roliek
Oblasť použitia
Pomer miešania
Základný náter
na stenu
Ľahká tapeta
1:80
8
100
-
1:70
8 3/4
50
10
Normálna tapeta
1:60
7 1/2
40
8
Ťažká tapeta
1:50
6 1/4
30
6
21
Metylan Special
Metylan Direct
Tapetové lepidlo na lepenie ťažkých papierových tapiet, štruktúrovaných, textilných, razených tapiet, tapiet z prírodných vlákien, fototapiet a makulatúr.
Vysoko kvalitné lepidlo s prísadou na jednoduché nanášanie lepidla. Na lepenie tapiet z netkaných textílií.
Vlastnosti:
• vysoká lepiaca sila
• vysoká odolnosť proti vlhkosti
• možnosť korekcie tapety aj napriek vysokej počiatočnej priľnavosti
• výborná nasiakavosť do tapiet
• odolnosť proti kolísaniu teploty, vápnu a cementu
• jednoduchá príprava lepidla a aplikácia
• homogénna lepiaca hmota bez hrudiek
Vlastnosti:
• jednoduchá aplikácia valčekom alebo tapetovacími zariadeniami
• vysoká odolnosť proti vlhkosti
• možnosť korekcie tapety aj napriek vysokej počiatočnej priľnavosti
• jednoduchá príprava lepidla a aplikácia
• optimálna lepiaca sila
• umožňuje ľahké odstránenie netkaných tapiet zo stien
Použitie:
• použiteľné na sadrové, vápenaté, cementové omietky a farbené omietky
• na lepenie ťažkých papierových tapiet, tapiet so zadnou papierovou
stranou, vinylových, Rauhfaser tapiet
• vhodné aj na problematické podklady
• zabraňuje tvorbe plesní
Použitie:
• aplikuje sa priamo na stenu
Technické údaje:
Materiál: metylcelulóza so syntetickou živicou
Príprava: prášok sa zmieša so studenou vodou, príprava 3 - 5 minút
Balenie: 200 g
Technické údaje:
Materiál: metylcelulóza so syntetickou živicou
Príprava: prášok sa zmieša so studenou vodou, príprava 20 minút
Balenie: 200 g
Oblasť použitia
Pomer miešania
Objem vody
na jedno balenie
Výdatnosť balenia
m2 steny
počet roliek
Základný náter
na stenu
Ťažká špeciálna
tapeta
1:40
8
60-80
-
1:20
4
22-26
4-5
Rauhfaser tapeta
1:20
4
22-26
cca 2
22
Výdatnosť balenia
Oblasť použitia
Pomer miešania
Objem vody
na jedno balenie
m2 steny
počet roliek
Základný náter
na stenu
Tapety z netkaných
textílií hladké
Tapety z netkaných
textílií reliéfne
1:40
8
60-80
-
1:20
4
20-22
0
1:17,5
3,5
18-20
4
23
Metylan Ovalit T
Metylan Odstraňovač tapiet
Disperzné lepidlo pripravené na okamžité použitie. Vhodné na lepenie textilných, hrubých tkaných tapiet, kovových tapiet, PVC filmov na tkaných povrchoch, velúrových tapiet so semišovým efektom.
Prostriedok na jednoduché odstránenie všetkých druhov tapiet a disperzných
náterov.
Vlastnosti:
• vysoká odolnosť proti vlhkosti, vhodné na použitie v kuchyniach
a kúpeľniach
• hotová zmes pripravená na okamžité použitie, jednoduchá aplikácia
• po vytvrdnutí transparentné
• požiarna odolnosť (podľa iMO-FTPL časť 5)
Použitie:
• na textilné tapety a tapetové obloženia
• na tapety s kovovým povrchom
• na PVC filmy s tkanou zadnou stranou
• na tkané sklené tapety a obloženia
• na velúrové tapety so semišovým efektom
• na posilnenie priľnavosti sa používa ako aditívum do Metylanu Special
Technické údaje:
Materiál:
disperzné lepidlo
Pracovný čas: cca 30 minút, v závislosti od aplikovaného množstva,
povrchu a teploty v miestnosti
Aplikačná teplota: nad 10°C
Spotreba:
10 kg cca na 40 m2
Balenie:
10 kg
Vlastnosti:
• výdatný koncentrát
• neutrálny zápach
• bez rozpúšťadiel
• pôsobí bez poškodenia podkladu
• veľmi účinný vďaka špeciálnej kombinácií tenzidov
Použitie:
• na odstraňovanie rôznych druhov tapiet a disperzných náterov
• uzáver slúži ako odmerka na prípravu zmesi
• nanáša sa vo výdatnej vrstve pomocou štetca alebo rozprašovača
• účinkuje po cca 5–15 minútach, v závislosti od druhu odstraňovaných
tapiet
Technické údaje:
Materiál: kombinácia tenzidov
Spotreba: cca 100 ml/m2
Balenie: 500 ml
Výdatnosť balenia
Oblasť použitia
Pomer miešania
Objem vody
na jedno balenie
m2 steny
počet roliek
Základný náter
na stenu
Ťažká špeciálna
tapeta
1:40
8
60-80
-
Odstraňovaná vrstva
Počet odmeriek na 10 l vody
1:20
4
22-26
4-5
Ľahká tapeta, disperzný náter
1:40
Rauhfaser tapeta
1:20
4
22-26
cca 2
Ťažká tapeta (lepená lepidlom Special)
1:20
24
25
Metylan Crack Filler
Metylan Lepidlo na okraje a opravy tapiet
Špeciálna pružná hmota na vypĺňanie dier a prasklín.
Metylan lepidlo na opravy je určené na opravy
a lepenie okrajov tapiet na exponovaných miestach, napríklad okolo dverí alebo vypínačov.
Balenie: 60 g
Vlastnosti:
• hladký povrch po vytvrdnutí
• nezmrašťuje sa a nepraská
• jednoduchá aplikácia
• ľahko spracovateľná a brúsiteľná
Použitie:
• na zarovnávanie a vyhladzovanie povrchov stien
• na ukotvovanie hmoždiniek, modelovanie, sadrovanie
• v jednom pracovnom úkone je možné naniesť aj hrubšie vrstvy
• vynikajúca priľnavosť (aj pri práci na strope)
• pretierateľná disperznými farbami a lakmi
• po zaschnutí biela
Technické údaje:
Materiál:
Doba spracovania:
Aplikačná teplota:
Farba:
Balenie:
prášková stierková hmota s obsahom sadry
cca 60 minút, pri teplote 20°C
nad 5°C
biela
500 g, 1,5 kg
*Špeciálne produkty Metylan
Metylan penetračný náter – betón
Penetračný náter na vodnej báze s obsahom syntetických
živíc. Emulzia bez zápachu vhodná na stabilizovanie povrchov a regulovanie ich nasiakavosti pred tapetovaním
a maľovaním. Vhodná na všetky typy omietok, betónu,
sadrokartónových dosiek.
Metylan penetračný náter – sadrokartón
Penetračný náter na vodnej báze s obsahom syntetických
živíc. Vhodný na prípravu povrchov stien pred tapetovaním
papierovými tapetami, štruktúrovanými tapetami so zadnou papierovou stranou alebo drevovláknitých tapiet
na sadrokartón a sadrové podklady. Náter reguluje
absorpčnú schopnosť podkladu a chráni ho, keď sa
rozhodnete tapety odstrániť.
Metylan penetračný náter – vliesové tapety
Penetračný náter na vodnej báze špeciálne na netkané
tapety s pigmentom. Emulzia bez zápachu vhodná
na stabilizovanie povrchov a regulovanie ich nasiakavosti pred tapetovaním. Vhodná na všetky typy
omietok, betónu, sadrokartónových dosiek.
Oblasť použitia
Počet objemových dielov vody
Počet objemových dielov
Crack Filleru
Vyplňovanie dier a prasklín
1
1,5-2
Vyhladzovanie povrchu
1
2
Nanášanie hrubších vrstiev
1
2,5
Modelovanie
1
2-2,5
26
Metylan Secura
Vysokokvalitné metylcelulózové tapetové lepidlo so syntetickými živicami a aditívami. Vhodné na lepenie štandardných a špeciálnych drevotrieskových tapiet,
reliéfnych, razených netkaných tapiet, na renovovanie
netkaných tapiet a tapiet zo sklených vlákien.
27
Metylan TG granulát
Vysokokvalitné metylcelulózové tapetové lepidlo v granulách so syntetickými živicami. Na lepenie papierových,
drevotrieskových tapiet a vliesových tapiet Stabilit®.
Doplnkový sortiment pre
každý interiér
Pattex Super Fix PL50
Metylan Ovalit B
Disperzné lepidlo na lepenie textilno-laminátových tapiet,
rozmerovo stálych PVC tapiet, dokonca aj na málo nasiakavé podklady, papierových, textilných, netkaných
a vinylových bordúr na tapety a obloženia.
Metylan Ovalit P
Lepidlo s vysokou lepiacou silou pripravené na okamžité
použitie. Používa sa na lepenie Styropor®, polystyrénových stropných panelov, extrudovaného polystyrénu, korkových stenových dekoračných prvkov
a obnovu vliesových tapiet.
Metylan Ovalit S
Lepidlo s vysokou lepiacou silou pripravené na okamžité
použitie. Vhodné na lepenie polystyrénových a stropných
panelov s polystyrénovou zadnou stranou, panelov
a obložení z PVC, korkových panelov atď. Vhodný aj na
drobné opravy, napr. dolepenie odpadnutých dlaždíc
v kuchyni.
Metylan KS
Disperzné lepidlo a tmel na fixovanie polystyrénových
a polyuretánových dekorácií, profilov, ríms, roziet, pilierov
a pod. Ideálne na lepenie a vytmelenie dekoratívnych
predmetov v interiéri. Vysoká lepiaca sila a počiatočná
priľnavosť. Vytvára hladký povrch, ktorý nepraská.
*Tieto produkty sú len na špeciálnu objednávku (2-3 mesiace vopred).
28
Disperzné montážne lepidlo na lepenie polystyrénových
a sadrových dekorácií. Má vysokú počiatočnú priľnavosť.
Po vytvrdnutí je biele a pretierateľné.
Balenie: 50 g, 250 g, 400 g
Pattex Power Fix – tlaková nádoba
Revolučné disperzné montážne lepidlo v tlakovej nádobe.
Lepidlo sa dávkuje stlačením spúšte. Jednoduché a praktické použitie bez kartušovej pištole. Má vysokú počiatočnú priľnavosť, bez potreby dodatočného fixovania lepeného predmetu. Na lepenie polystyrénových, sadrových
dekoračných líšt a roziet, parketových líšt.
Balenie: 250 g tlaková nádoba
Pattex Express Fix PL600
Rozpúšťadlové montážne lepidlo s vysokou okamžitou
priľnavosťou. Nemusí sa odvetrať. Na lepenie materiálov
z dreva, kovu, kameniny, tvrdených a drevovláknitých
dosiek, sadrokartónu, kameňa, PVC a ostatných plastov.
Balenie: 357 g
Pattex Total Fix PL700
Montážne lepidlo na báze polymérov vhodné na lepenie,
tmelenie a fixovanie. Vyznačuje sa vysokou počiatočnou
priľnavosťou bez potreby fixovania materiálu. Lepí: tehly,
keramiku, betón, drevovláknité a drevotrieskové dosky,
hliník, kameninu, drevo, PVC a ostatné plasty, sklo aj
zrkadlá.
Balenie: 350 g
Pattex Čistič a polish 2v1
Čistič na parkety vhodný na čistenie a ošetrovanie
všetkých typov laminátových, drevených a upravených
korkových podláh. Odstraňuje povrchové zvyšky lepidla,
zatvrdnuté nečistoty a mastnoty. Predlžuje životnosť
podláh, poskytuje ochranu proti nečistote a vode.
Balenie: 1 l
29
Ceresit Stop Vlhkosti
Prístroj na pohlcovanie nadmernej vzdušnej vlhkosti
v izbách, kúpeľniach, kuchyniach, pivniciach
a ostatných obytných aj úžitkových priestoroch.
Zabraňuje vzniku plesní, zrážaniu vodnej pary, stuchnutému vzduchu. Systém náhradných náplní.
Jednoduché, bezpečné a čisté použitie.
Balenie:
prístroj 500 g – priestory do 20m2
prístroj 1 kg - priestory do 40m2 (systém dvoch tabliet)
náhradné tablety: 2 x 500 g
kliknite na
www.metylan.sk
Ceresit Stop Vlhkosti – absorpčné vrecúška 2v1
Pohlcovač vlhkosti do menších priestorov do 1 m2. Ideálne
na použitie v skriniach, šatníkoch a ostatných menších
uzavretých priestorov. Trvanlivosť vrecúška je 4-6 týždňov.
Jemná levanduľová vôňa priestor zároveň osviežuje.
Balenie: 2 x 50 g vrecúško
Ceresit Stop Plesni
Vysoko účinný dezinfekčný a čistiaci prostriedok
na likvidáciu plesní, baktérií a nečistôt. Účinný proti
hubám, machom a lišajníkom v interiéri aj exteriéri.
Použiteľný na múry, omietky, silikóny, keramické obklady
a dlažby, škárovacie hmoty v kúpeľniach, kuchyniach,
sprchových kútoch, bazénoch atď.
Balenie: 500 ml pištoľ s rozprašovačom
www.pattex.sk
www.makroflex.sk
www.tangit.sk
www.thomsit.sk
Ceresit Stop Baktériám
Je viacúčelový sanitačný sprej účinný proti baktériám,
plesniam a vírusom vo vzduchu alebo na kontaminovaných povrchoch v interiéri a klimatizačných systémoch v automobiloch. Znižuje riziko vzniku infekcií,
alergií v priebehu 15 minút. Vďaka jemnej mentolovoeukalyptovej vôni neutralizuje pach vyvolaný mikroorganizmami a fajčením.
Balenie: 150 ml
30
www.stopvlhkosti.sk
www.superattak.sk
www.ponal.sk
www.ceresit.sk
Download

Stiahnuť - Metylan.sk