Innovatieve producten
Lepšia viditeľnosť s nižšou spotrebou
Innolumis
1
Profil spoločnosti Innolumis
„Lepšia viditeľnosť s nižšou spotrebou”
Spoločnosť Innolumis Public Lighting vyvinula priekopnícky koncept
osvetlenia verejných priestranstiev. LED svietidlá s dlhou dobou životnosti
vytvárajú svetlo, ktoré je perfektne prispôsobené potrebám a citlivosti
ľudského oka pri večernom a nočnom videní. Spotrebujú pri tom menej
elektrickej energie ako bežné svietidlá, no zároveň zaručujú lepšiu viditeľnosť.
Spoločnosť Innolumis je známa pre inovatívnosť svojich produktov. Spája
najnovšie poznatky o vizuálnych vnemoch s najnovšími LED svetelnými
technológiami – holandským objavom, ktorý znamenal prelom v problematike verejného osvetlenia. Náš svetelný systém výrazne prispieva
k jeho trvácnosti, ako aj k úspore energie a zníženiu emisií CO2.
Nehospodárne verejné osvetlenie nech je minulosťou raz a navždy! LED
osvetlenie Innolumis môžete aplikovať do obytných štvrtí, pozdĺž ciest,
do parkov či na parkoviská. Rovnako však aj v oblastiach, kde je nevyhnutné obmedziť svetelné znečistenie na minimum, napríklad v prírode
a na vidieku. Práve tu preukazuje naše osvetlenie svoju pridanú hodnotu.
Náš cieľ
Innolumis sa usiluje o urýchlenie prechodu od konvenčných svietidiel k ich
dlhodobej a vysokokvalitnej alternatíve, ktorú reprezentujú LED svietidlá.
Ako spoločnosť sa snažíme byť symbolom zmeny v otázkach trvácnosti
a udržateľnosti osvetlenia, a aplikovať naše energeticky úsporné svetelné
systémy po celom svete.
2
Inovatívne produkty
Koncept
Kombinujeme poznatky o zraku a jeho vnemoch s najnovšími LED svetelnými technológiami. Svetelnými zdrojmi v svietidlách Innolumis sú
červené, zelené a modré LED diódy. Pri tomto RGB koncepte je optimálne
svetelné spektrum vytvorené tak, aby zaručilo vynikajúce podmienky
pre ľudské oko, a to všetko pri nízkej spotrebe elektrickej energie.
Pri relatívne nízkej svetelnej úrovni, akú poskytuje verejné osvetlenie,
t.j. do 10 luxov (okolo 0,6 cd/m2), sú naše oči najcitlivejšie na zelené
a modré svetlo. To dokazuje napríklad fakt, že ľudia sú schopní vidieť aj
pri modrastom svite mesiaca. Z tohto dôvodu obsahujú svietidlá Innolumis
pomerne veľké množstvo modrého a zeleného spektra. Červené spektrum
Inovatívne produkty
sa pridáva na zlepšenie vnímania farebnej škály. Kombináciou týchto spektier sme vyvinuli štyri svetelné farby, pričom každá z nich je optimálna
pre konkrétne využitie. Základným princípom je vysoký S/P pomer, ktorý
zabezpečuje maximálne šetrenie energie.
S/P pomer
S/P pomer je jedna z vlastností svetelného spektra a je definovaná ako
pomer medzi modro-zeleným svetlom (skotopickým), čiže nočným
videním, a zeleno-žltým svetlom (fotopickým), čiže denným videním.
Verejné osvetlenie s vysokým S/P pomerom vyžaduje menej energie
na dosiahnutie rovnakej úrovne viditeľnosti. Týmto spôsobom môže byť
ušetrená energia. Dosiahnete tak lepšiu viditeľnosť pri nižšej spotrebe!
3
Štyri farebné spektrá
LED svietidlá Innolumis si môžete zaobstarať v štyroch farebných
spektrách: Green, Golden Green, Moonlight a White Moonlight.
Farbu svetla Green tvoria zelená a červená LED dióda a má zelenkavý
odtieň. Pridanie červenej zlepšuje úroveň vnímania farieb. Golden Green
vytvárajú zelená a červená LED dióda a jej svetlo má zlato-zelený odtieň.
Najčastejšie sa využíva v prostredí, v ktorom môže zdôrazniť jeho zelený
charakter, napríklad v parkoch alebo na vidieku. Moonlight je naším
„intenzívnejším mesačným svitom“ a tvorí sa pomocou modrej, zelenej
a červenej LED diódy. Vzniká tak biele svetlo s ľahko zeleným odtieňom.
White Moonlight obsahuje najviac bieleho svetla zo všetkých farebných
spektier Innolumis. Túto farbu vytvára modrá, zelená a červená LED dióda
a najlepšie sa uplatní v mestských častiach.
Inovatívne produkty
Vnímanie farieb
Vnímanie farieb pri LED svetelných zdrojoch je ťažké vyjadriť v hodnotách Indexu podania farieb alebo v Ra hodnote, ktoré sa používajú pre
klasické svietidlá. Preto uvádzame orientačné porovnanie referenčných
farieb za denného svetla, pri osvetlení typu White Moonlight od spoločnosti Innolumis a pri osvetlení tradičným, vysokotlakovým sodíkovým
svietidlom.
Denné svetlo (7395 K)
White Moonlight
Vysokotlakové
sodíkové svietidlo (SON)
4
Udržateľnosť
Dlhá životnosť
Naše svietidlá majú dlhú životnosť a potrebujú menej energie i údržby.
Údržba je obmedzená len na čistenie, pretože výmena svetelných zdrojov
nie je potrebná. Svetelnými zdrojmi sú čisté LED diódy bez fosforovej
vrstvy, preto majú vyššiu účinnosť a dlhšiu životnosť. LED diódy, elektronika a samotné svietidlá sú navrhované a vyberané tak, aby minimálna
doba ich životnosti bola 80 000 hodín.
Žiadne škodlivé materiály
Spoločnosť Innolumis pracuje podľa noriem a pravidiel RoHS. Materiály
použité v našich svietidlách vydržia dlhú dobu a na životné prostredie
vplývajú len minimálne. Nepoužívame materiály, ktoré sú škodlivé pre
životné prostredie.
V rámci procesov navrhovania a výroby svietidiel vykonáva spoločnosť
Innolumis tzv. analýzu životného cyklu, pri ktorej sa snaží stanoviť vplyv
svojich výrobkov na životné prostredie, a následne ho čo najviac obme-
Udržateľnosť
dziť.
Celkové náklady na vlastníctvo a čas návratnosti investícií
Innolumis svojim zákazníkom ochotne poskytuje výpočty Celkových nákladov na vlastníctvo. Je to komplexná metóda výpočtu výdavkov, ktorá
zahŕňa nielen nákup, ale aj životnosť, spotrebu energie a náklady
na údržbu. Skúsenosti ukazujú, že investície do osvetlenia Innolumis
môžu zákazníci získať späť behom 3 až 8 rokov.
5
Videre Videnda: Nicole
Vidieť, čo má byť videné: Nicole
Svietidlo Nicole je najnovší produkt spoločnosti Innolumis, ktorý je vhodný
pre všetky stĺpy pouličného osvetlenia, čím eliminuje potrebu nahrádzať
ich novými. Nie je to len jednoduché a pohodlné, ale tiež sa to zhoduje
s našou snahou o trvalú udržateľnosť a opätovné použitie materiálov.
Priestor svetelných zdrojov je prístupný, rovnako aj priestor pre napájací
zdroj, ktorý je dostatočne dimenzovaný a ponúka dostatok priestoru pre
voliteľné stmievacie príslušenstvo.
Nicole
Použitie práškovej antistatickej povrchovej úpravy pôsobí proti usádzaniu
nečistôt v čo najvyššej možnej miere. Hodnota svietidla IP66 znamená, že
prach a vlhkosť nemôže preniknúť k jeho komponentom.
6
Svietidlo môže byť jednoducho polohovateľné
v päťstupňových krokoch, vďaka ozubenému kĺbu
na svorke stĺpu.
Priestor pre napájací zdroj
Priestor pre napájací zdroj je jednoducho prístupný. Jeho gumové tesnenie zabraňuje vstupu vlhkosti a prachu.
V priestore je použitá aj špeciálna poistka. Tá slúži
na oddelenie priestoru svetelných zdrojov
a priestoru napájacieho zdroja. LED diódy sú prepojené špeciálnou prípojkou Unicable® M12.
Napájací zdroj - predradník MeanWell® má IP67, je
zaliaty živicou, galvanicky izolovaný a je vymeniteľný.
Tiež je tu dostatok priestoru na pridanie stmievača.
Priestor svetelných zdrojov
Pretože sú LED diódy veľmi citlivé na prach
a vlhkosť, priestor svetelných zdrojov (ktorý obsahuje svetelné zdroje a optiku) je kompletne
Nicole
bezprašný a suchý. Nie je v ňom žiadne otvorené
spojenie s priestorom pre napájací zdroj. Ak sa
otvorí priestor pre elektrický zdroj, napríklad pri
umiestnení stmievača, LED diódy nie sú vystavené
prašnosti alebo vlhkosti.
7
LED svetelné zdroje
Svetelné zdroje sú čisté LED diódy bez flourescenčnej vrstvy, preto majú
vyššiu účinnosť a dlhú životnosť.
Pre životnosť LED diódy je rovnako dôležité teplotné riadenie, preto majú
svetelné zdroje priamy kontakt s celým svietidlom. Týmto spôsobom sú
LED diódy optimálne chladené, čím je zaručená dlhšia životnosť.
Konštantný svetelný tok CLO
Predradník MeanWell® zabezpečuje štandardný konštantný svetelný tok
(CLO). To v praxi znamená, že LED diódy vždy dostanú rovnakú kvalitu
elektrickej energie, bez ohľadu na dodané napätie a prípadné starnutie
diód. Týmto spôsobom môžu svetelné zdroje poskytovať rovnaké množstvo svetla po celú dobu životnosti.
Nicole
8
Stmievanie
Stmievanie je zaujímavou možnosťou pre dosiahnutie ďalšej úspory energie. Všetky svietidlá Innolumis sú navrhnuté tak, aby do nich bolo možné
túto voľbu integrovať. Predradník v našich svietidlách (Meanwell®) má
štandardný spôsob ovladania stmievania 1-10V. S ohľadom na to je upravený aj stmievač - tak, aby celú inštaláciu bezproblémovo stmieval a dosiahol požadované úspory energie.
Pre zákazníkov sú v ponuke aj svietidlá s vopred naprogramovaným stmievacím režimom.
Príklady tlmiacich režimov
Graf úrovne osvetlenia
100
Od zapnutia do 19. hodiny: 100%
90
80
Od 19. hodiny do polnoci: 80%
70
Od polnoci do 6. hodiny: 50%
60
50
Od 6. do 7. hodiny: 80%
40
Od 7. hodiny do vypnutia: 100%
30
20
10
Režim I
Ušetrených 45% energie navyše
Innolumis
Stmievanie
15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00
Graf úrovne osvetlenia
100
Režim II
Od zapnutia do 23. hodiny: 100%
90
80
Od 23. hodiny do 7. hodiny : 70%
70
Od 7. hodiny do vypnutia: 100%
60
50
Ušetrených 28% energie navyše
40
30
20
10
Innolumis
15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00
9
Technické informácie
Nicole Green
Teleso svietidla
Povrchová úprava
Farebná úprava
Optické materiály
Hmotnosť
Rozmery svietidla
Rozmery priestoru pre predradník
Stupeň ochrany
Ochrana proti vandalizmu
Činiteľ oslnenia
Priemer stĺpu
Uhol natočenia
Maximálne veterné zaťaženie oblasti
Predradník
Stmievateľnosť
Doporučené stmievače
Výkon
Cos(phi)
Konektor
Zdroj
Prevádzková teplota
Počet svetelných priestorov
Počet diód v jednom priestore
Hliník, kvalita LM6
Prášková antistatická vrstva
Dostupné sú všetky RAL farby, RAL 7035 je štandardom
Sklo a hliník (miro6)
7.0 kg
743 mm x 204 mm x 122 mm (d x š x v)
235 mm x 175 mm x 84 mm (d x š x v)
IP66
IK10
G6
48 - 60 mm
V krokoch po 5 stupňoch
Ac = 0.11628 m2
MeanWell® / CLQ Quad Output
Áno, 0 - 10 V (od 16 W)
Dyna-stmievač, Lian-stmievač, SDU, OLC, PLM
8 až 34 W
> 0.95
Konektor pre 3 alebo 5 vodičov
100-240 VAC 50/60Hz
Od -40 do +50 °C
4
6 x zelená a 2 x červená
Svetelný tok
Svetelný tok
8 W: 760 lumenov
14 W: 1020 lumenov
22 W: 1300 lumenov
34 W: 2000 lumenov
Farebný bod
S/P pomer
x/y = 0,31/0,57
2,9
Predpokladaná životnosť
Zachovanie lumenov
Pomer chybovosti
Certifikáty kvality
Príkon svietidla
9W
16 W
24 W
36 W
Svetelný tok s S/P pomerom
8 W: 2204 lumenov
14 W: 2958 lumenov
22 W: 3770 lumenov
34 W: 5800 lumenov
20 rokov alebo 80 000 hodín
> 70% po 80 000 hodinách
< 10% po 80 000 hodinách
Certifikát CE
Certifikát KEMA
Svietidlo Nicole bolo vyvinuté v súlade s:
IEC 60598-1:
Svietidlá − časť 1: Základné požiadavky a testy
IEC 60598-2-3:
Požiadavky − Svietidlá pre cesty a pouličné osvetlenie
IEC 62031:
LED moduly pre všeobecné osvetlenie - Bezpečnostná špecifikácia
IEC 62471:
Fotobiologická bezpečnosť svietidiel a svetelných systémov
IEC 55015:
Charakteristiky rádiového rušenia elektrického osvetlenia
IEC 61547:
EMC požiadavky na odolnosť
IEC 61000-3-2:
Limity pre harmonické kmity
IEC 61000-3-3:
Limity pre kolísanie a kmitanie napätia
RoHS:
Produkt zodpovedá štandardom RoHS, založených na
európskej RoHS smernici 2002/95/EC.
Certifikát KEMA je porovnateľný s TUV, ENEC a VDE.
10
Technické informácie
Nicole Golden Green
Teleso svietidla
Povrchová úprava
Farebná úprava
Optické materiály
Hmotnosť
Rozmery svietidla
Rozmery priestoru pre predradník
Stupeň ochrany
Ochrana proti vandalizmu
Činiteľ oslnenia
Priemer stĺpu
Uhol natočenia
Maximálne veterné zaťaženie oblasti
Predradník
Stmievateľnosť
Doporučené stmievače
Výkon
Cos(phi)
Konektor
Zdroj
Prevádzková teplota
Počet svetelných priestorov
Počet diód v jednom priestore
Hliník, kvalita LM6
Prášková antistatická vrstva
Dostupné sú všetky RAL farby, RAL 7035 je štandardom
Sklo a hliník (miro6)
7.0 kg
743 mm x 204 mm x 122 mm (d x š x v)
235 mm x 175 mm x 84 mm (d x š x v)
IP66
IK10
G6
48 - 60 mm
V krokoch po 5 stupňoch
Ac = 0.11628 m2
MeanWell® / CLQ Quad Output
Áno, 0 - 10 V (od 16 W)
Dyna-stmievač, Lian-stmievač, SDU, OLC, PLM
10 až 56 W
> 0.95
Konektor pre 3 alebo 5 vodičov
100-240 VAC 50/60Hz
Od -40 do +50 °C
4
6 x zelená a 4 x červená
Svetelný tok
Svetelný tok
10 W: 760 lumenov
16 W: 1020 lumenov
24 W: 1300 lumenov
36 W: 2000 lumenov
56 W: 3200 lumenov
Farebný bod
S/P pomer
x/y = 0,41/0,50
2,4
Predpokladaná životnosť
Zachovanie lumenov
Pomer chybovosti
Certifikáty kvality
Príkon svietidla
12 W
19 W
29 W
39 W
60 W
Svetelný tok s S/P pomerom
10 W: 1824 lumenov
16 W: 2448 lumenov
24 W: 3120 lumenov
36 W: 4800 lumenov
56 W: 7680 lumenov
20 rokov alebo 80 000 hodín
> 70% po 80 000 hodinách
< 10% po 80 000 hodinách
Certifikát CE
Certifikát KEMA
Svietidlo Nicole bolo vyvinuté v súlade s:
IEC 60598-1:
Svietidlá − časť 1: Základné požiadavky a testy
IEC 60598-2-3:
Požiadavky − Svietidlá pre cesty a pouličné osvetlenie
IEC 62031:
LED moduly pre všeobecné osvetlenie - Bezpečnostná špecifikácia
IEC 62471:
Fotobiologická bezpečnosť svietidiel a svetelných systémov
IEC 55015:
Charakteristiky rádiového rušenia elektrického osvetlenia
IEC 61547:
EMC požiadavky na odolnosť
IEC 61000-3-2:
Limity pre harmonické kmity
IEC 61000-3-3:
Limity pre kolísanie a kmitanie napätia
RoHS:
Produkt zodpovedá štandardom RoHS, založených na
európskej RoHS smernici 2002/95/EC.
Certifikát KEMA je porovnateľný s TUV, ENEC a VDE.
11
Technické informácie
Nicole Moonlight
Teleso svietidla
Povrchová úprava
Farebná úprava
Optické materiály
Hmotnosť
Rozmery svietidla
Rozmery priestoru pre predradník
Stupeň ochrany
Ochrana proti vandalizmu
Činiteľ oslnenia
Priemer stĺpu
Uhol natočenia
Maximálne veterné zaťaženie oblasti
Predradník
Stmievateľnosť
Doporučené stmievače
Výkon
Cos(phi)
Konektor
Zdroj
Prevádzková teplota
Počet svetelných priestorov
Počet diód v jednom priestore
Hliník, kvalita LM6
Prášková antistatická vrstva
Dostupné sú všetky RAL farby, RAL 7035 je štandardom
Sklo a hliník (miro6)
7.0 kg
743 mm x 204 mm x 122 mm (d x š x v)
235 mm x 175 mm x 84 mm (d x š x v)
IP66
IK10
G6
48 - 60 mm
V krokoch po 5 stupňoch
Ac = 0.11628 m2
MeanWell® / CLQ Quad Output
Áno, 0 - 10 V (od 16 W)
Dyna-stmievač, Lian-stmievač, SDU, OLC, PLM
10 až 56 W
> 0.95
Konektor pre 3 alebo 5 vodičov
100-240 VAC 50/60Hz
Od -40 do +50 °C
4
5 x zelená, 4 x červená a 1 x modrá
Svetelný tok
Svetelný tok
10 W: 640 lumenov
16 W: 1022 lumenov
24 W: 1340 lumenov
36 W: 1670 lumenov
56 W: 3200 lumenov
Farebný bod
S/P pomer
x/y = 0,33/0,38 (ako 3500K)
3,2
Predpokladaná životnosť
Zachovanie lumenov
Pomer chybovosti
20 rokov alebo 80 000 hodín
> 70% po 80 000 hodinách
< 10% po 80 000 hodinách
Certifikáty kvality
Príkon svietidla
12 W
19 W
29 W
39 W
60 W
Svetelný tok s S/P pomerom
10 W: 2432 lumenov
16 W: 3264 lumenov
24 W: 4160 lumenov
36 W: 6400 lumenov
56 W: 10240 lumenov
Certifikát CE
Certifikát KEMA
Svietidlo Nicole bolo vyvinuté v súlade s:
IEC 60598-1:
Svietidlá − časť 1: Základné požiadavky a testy
IEC 60598-2-3:
Požiadavky − Svietidlá pre cesty a pouličné osvetlenie
IEC 62031:
LED moduly pre všeobecné osvetlenie - Bezpečnostná špecifikácia
IEC 62471:
Fotobiologická bezpečnosť svietidiel a svetelných systémov
IEC 55015:
Charakteristiky rádiového rušenia elektrického osvetlenia
IEC 61547:
EMC požiadavky na odolnosť
IEC 61000-3-2:
Limity pre harmonické kmity
IEC 61000-3-3:
Limity pre kolísanie a kmitanie napätia
RoHS:
Produkt zodpovedá štandardom RoHS, založených na
európskej RoHS smernici 2002/95/EC.
Certifikát KEMA je porovnateľný s TUV, ENEC a VDE.
12
Technické informácie
Nicole White Moonlight
Teleso svietidla
Povrchová úprava
Farebná úprava
Optické materiály
Hmotnosť
Rozmery svietidla
Rozmery priestoru pre predradník
Stupeň ochrany
Ochrana proti vandalizmu
Činiteľ oslnenia
Priemer stĺpu
Uhol natočenia
Maximálne veterné zaťaženie oblasti
Predradník
Stmievateľnosť
Doporučené stmievače
Výkon
Cos(phi)
Konektor
Zdroj
Prevádzková teplota
Počet svetelných priestorov
Počet diód v jednom priestore
Hliník, kvalita LM6
Prášková antistatická vrstva
Dostupné sú všetky RAL farby, RAL 7035 je štandardom
Sklo a hliník (miro6)
7.0 kg
743 mm x 204 mm x 122 mm (d x š x v)
235 mm x 175 mm x 84 mm (d x š x v)
IP66
IK10
G6
48 - 60 mm
V krokoch po 5 stupňoch
Ac = 0.11628 m2
MeanWell® / CLQ Quad Output
Áno, 0 - 10 V (od 16 W)
Dyna-stmievač, Lian-stmievač, SDU, OLC, PLM
10 až 56 W
> 0.95
Konektor pre 3 alebo 5 vodičov
100-240 VAC 50/60Hz
Od -40 do +50 °C
4
5 x zelená, 4 x červená a 1 x modrá
Svetelný tok
Svetelný tok
10 W: 640 lumenov
16 W: 1022 lumenov
24 W: 1340 lumenov
36 W: 1670 lumenov
56 W: 3200 lumenov
Farebný bod
S/P pomer
x/y = 0,23/0,29 (ako 4500K)
3,2
Predpokladaná životnosť
Zachovanie lumenov
Pomer chybovosti
20 rokov alebo 80 000 hodín
> 70% po 80 000 hodinách
< 10% po 80 000 hodinách
Certifikáty kvality
Príkon svietidla
12 W
19 W
29 W
39 W
60 W
Svetelný tok s S/P pomerom
10 W: 2432 lumenov
16 W: 3264 lumenov
24 W: 4160 lumenov
36 W: 6400 lumenov
56 W: 10240 lumenov
Certifikát CE
Certifikát KEMA
Svietidlo Nicole bolo vyvinuté v súlade s:
IEC 60598-1:
Svietidlá − časť 1: Základné požiadavky a testy
IEC 60598-2-3:
Požiadavky − Svietidlá pre cesty a pouličné osvetlenie
IEC 62031:
LED moduly pre všeobecné osvetlenie - Bezpečnostná špecifikácia
IEC 62471:
Fotobiologická bezpečnosť svietidiel a svetelných systémov
IEC 55015:
Charakteristiky rádiového rušenia elektrického osvetlenia
IEC 61547:
EMC požiadavky na odolnosť
IEC 61000-3-2:
Limity pre harmonické kmity
IEC 61000-3-3:
Limity pre kolísanie a kmitanie napätia
RoHS:
Produkt zodpovedá štandardom RoHS, založených na
európskej RoHS smernici 2002/95/EC.
Certifikát KEMA je porovnateľný s TUV, ENEC a VDE.
13
Vonkajšie rozmery (mm)
Rozmery priestoru
pre napájací zdroj (mm)
Rozloženie osvetlenia
14
Innolumis Nicole 56 W
Innolumis Nicole 36-56 W
Innolumis Nicole 16-24-36 W
Innolumis Nicole 10-16 W
Výška svietidla 10 m
Výška svietidla 8 m
Výška svietidla 6 m
Výška svietidla 4 m
16
Tabuľka náhrad
PL
SON
CPO
Súčasný typ lampy
Nový typ lampy
Návratnosť
investície
(v rokoch)
Prevádzkové
úspory
Úspory
energie
PL 18W (EVSA)
Innolumis Nicole 10W
10.5
70%
51%
PL 24W (EVSA)
Innolumis Nicole 10W
9.8
75%
64%
PL 36W (EVSA)
Innolumis Nicole 16W
8.7
61%
46%
PL 55W (EVSA)
Innolumis Nicole 24W
8.5
62%
50%
SON-E 50W
Innolumis Nicole 24W
4.6
70%
56%
SON-E 70W
Innolumis Nicole 36W
3.8
66%
53%
SON-E 100W
Innolumis Nicole 56W
7.7
62%
51%
SON-E 150W
Innolumis Nicole 56W
2.7
73%
68%
SON-T 50W
Innolumis Nicole 24W
4.6
70%
56%
SON-T 70W
Innolumis Nicole 36W
3.8
66%
53%
SON-T 100W
Innolumis Nicole 56W
7.7
62%
51%
SON-T 150W
Innolumis Nicole 56W
2.7
73%
68%
CPO 45 W
Innolumis Nicole 24W
1.9
77%
45%
CPO 60 W
Innolumis Nicole 36W
1.7
71%
40%
CPO 90 W
Innolumis Nicole 56W
4.8
68%
43%
CDO TT 70W
Innolumis Nicole 36W
2.7
69%
53%
CDO TT 100W
Innolumis Nicole 56W
6.5
65%
51%
SOX 18W
Innolumis Nicole 10W
4.3
86%
61%
SOX 35W
Innolumis Nicole 16W
3.9
77%
50%
SOX 55W
Innolumis Nicole 24W
2.1
77%
58%
SOX 90W
Innolumis Nicole 36W
1.0
77%
64%
SOX 135W
Innolumis Nicole 56W
1.3
76%
63%
SOX-E 18W
Innolumis Nicole 10W
4.3
86%
61%
SOX-E 26W
Innolumis Nicole 16W
3.7
77%
46%
SOX-E 36W
Innolumis Nicole 24W
3.3
73%
41%
SOX-E 66W
Innolumis Nicole 36W
1.2
73%
51%
SOX-E 91W
Innolumis Nicole 56W
3.4
70%
45%
CDO
SOX
Tabuľka náhrad
16
Innolumis
www.lumis-led.sk
Adresa:
FREYA Slovakia s.r.o.
Bánovská 134
913 21 Trenčianska Turná
Slovenská Republika
Telefón: (+421) 32 286 14 84
(+421) 904 40 40 16
(+421) 915 914 500
E-mail: [email protected]
Freya Slovakia s.r.o. je autorizovaný distribútor firmy Innolumis na území Slovenskej a Českej republiky.
Download

svietidlá NICOLE