Průvodka přijaté faktury
demo
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0005/2014
89756
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
kancelářské doplňky
05.03.2014
Splatnost:
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 1
05.03.2014
9889693
DIČ:
CZ9889693
05.03.2014
Datum zdaň.pl.:
05.03.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
980,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
980,00 DPH celkem
0,00
Základ celkem
Celkem:
Účtování:
Účet MD
501001
980,00
Účet Dal
Součet Středisko
321001
980,00 C
Schválil
Činnost
Zaúčtoval
Zakázka
Průvodka přijaté faktury
demo
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0002/2014
99632
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
doprava
06.01.2014
Splatnost:
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 2
06.01.2014
9889693
DIČ:
CZ9889693
06.01.2014
Datum zdaň.pl.:
05.01.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
0,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 19%
840,29 DPH 19%
159,71
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
Základ celkem
Celkem:
Účtování:
Účet MD
840,29 DPH celkem
159,71
1 000,00
Účet Dal
Součet Středisko
518001
321001
840,29 C
ZAK
343019
321001
159,71 C
ZAK
Schválil
Činnost
Zaúčtoval
Zakázka
Průvodka přijaté faktury
demo
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 3
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0016/2014
36450
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
9889693
DIČ:
CZ9889693
13.03.2014
30.03.2014
Datum zdaň.pl.:
13.03.2014
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Splatnost:
13.03.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
6 540,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
Základ celkem
Celkem:
Účtování:
Účet MD
501001
6 540,00 DPH celkem
0,00
6 540,00
Účet Dal
321001
Schválil
Součet Středisko
Činnost
6 540,00 C
Zaúčtoval
Zakázka
Průvodka přijaté faktury
demo
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0008/2014
61542
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
nová křesla
07.03.2014
Splatnost:
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 4
07.03.2014
9889693
DIČ:
CZ9889693
07.03.2014
Datum zdaň.pl.:
07.03.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
10 200,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
Základ celkem
10 200,00 DPH celkem
Celkem:
10 200,00
Účtování:
Účet MD
Účet Dal
501001
321001
Schválil
Součet Středisko
0,00
Činnost
10 200,00 C
Zaúčtoval
Zakázka
Průvodka přijaté faktury
demo
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0010/2014
48522
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
promítačka
09.03.2014
Splatnost:
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 5
09.03.2014
9889693
DIČ:
CZ9889693
09.03.2014
Datum zdaň.pl.:
09.03.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
40 000,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
Základ celkem
40 000,00 DPH celkem
Celkem:
40 000,00
Účtování:
Účet MD
Účet Dal
501001
321001
Schválil
Součet Středisko
0,00
Činnost
40 000,00 C
Zaúčtoval
Zakázka
Průvodka přijaté faktury
demo
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0009/2014
48521
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
server
09.03.2014
Splatnost:
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 6
09.03.2014
9889693
DIČ:
CZ9889693
09.03.2014
Datum zdaň.pl.:
09.03.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
68 000,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
Základ celkem
68 000,00 DPH celkem
Celkem:
68 000,00
Účtování:
Účet MD
Účet Dal
501001
321001
Schválil
Součet Středisko
0,00
Činnost
68 000,00 C
Zaúčtoval
Zakázka
Průvodka přijaté faktury
demo
Interní číslo:
Variabilní symbol:
PF0017/2014
36451
Firma:
VYRKANC
IČ:
Výroba kancelářských potřeb
nákup příručních počítačů
15.03.2014
Splatnost:
Popis:
Přijato:
Řádky DPH:
Rekapitulace DPH:
Dat. zaúčt.:
Tisknuto dne: 01.04.2015
Stránka 7
15.03.2014
9889693
DIČ:
CZ9889693
15.03.2014
Datum zdaň.pl.:
15.03.2014
40-41
Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0%
250 000,00 DPH 0%
0,00
Základ 15%
0,00 DPH 15%
0,00
Základ 21%
0,00 DPH 21%
0,00
Základ celkem
Celkem:
Účtování:
Účet MD
501001
250 000,00 DPH celkem
0,00
250 000,00
Účet Dal
321001
Schválil
Součet Středisko
Činnost
250 000,00 C
Zaúčtoval
Zakázka
Download

report-name=pruvodka;Průvodka přijaté faktury