Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Prehľad vydaných certifikátov
Stav k: 29.4.2014
AGROBET s.r.o.
Prevádzka:
Velký Pesek 315, 937 01 Želiezovce
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04728
Certifikovaný produkt
Štatút
Pšenica ozimná (Triticum aestivum L.)
Slnečnica (Helianthus annuus L.)
Platnosť certifikátu
Komodita
K
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
K
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Agrobiosfer, s.r.o.
Prevádzka:
Šúrska 5, 900 01 Modra
Kontrolované činnosti:
Hnojiva
Certifikát:
3/2014
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
AlgaSoil - prírodne organické granulovane hnojivo
Možné
požiť v
EPV
28.2.2014 - 30.4.2015
Hnojiva
Balázs Gabriel
Prevádzka:
Farná 7, 935 66 Farná pri Hrone
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04758
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Kukurica cukrová (Zea mays convar. saccharata Sturt.)
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Pšenica ozimná (Triticum aestivum L.)
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Slnečnica (Helianthus annuus L.)
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Bertók Štef an
Prevádzka:
Kamenín 126, 943 57 Kamenín
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04732
Certifikovaný produkt
Štatút
Slnečnica (Helianthus annuus L.)
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 1 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
BIOCENTRUM, s.r.o.
Prevádzka:
Jabloňovce 329, 937 01 Želiezovce
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04735
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
Čerešne (Prunus avium (L.) L.)
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
Červená repa (Beta vulgaris L. var. conditiva)
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Plodiny iné ako trvalé
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Ovocie
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
21.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
Broskyne (Prunus persica (L.) Batsch)
Cesnak (Allium sativum L.)
Cibuľa (Allium cepa L.)
Hrach dreňový (Pisum sativum L. convar. Medullare)
Hrozna vinnej revy (Vitis vinifera L.)
Hrušky (Pirus sativa L.)
Jablká (Malus domestica Borkh.)
Kukurica (Zea mays L.)
Lieskové orechy (Corylus avellana L. )
Lucerna (Medicago sativa L.)
Marhule (Prunus armeniaca L.)
Melón cukrový (Cucumis melo L.)
Mrkva (Daucus carota L.)
Paprika koreninová (Capsicum annuum L.)
Paprika zeleninová (Capsicum annuum L.)
Paradajky (Solanum lycopersicum L.)
Paštrnák (Pastinaca sativa L. )
Petržlen (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill )
Pšenica ozimná (Triticum aestivum L.)
Repka ozimná (Brassica napus subsp. Napus)
Slivky (Prunus domestica L.)
Slnečnica (Helianthus annuus L.)
Tekvica kuchynská (Cucurbita maxima Duchesne)
Višne (Prunus cerasus L.)
Vlašské orechy (Juglans regia L.)
Zeler (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Gaudin)
Zemiaky (Solanum tuberosum L.)
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 2 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
BIOCENTRUM, s.r.o.
Prevádzka:
SNP 57, 937 01 Želiezovce
Kontrolované činnosti:
Výroba biopotravín, obchodovanie
Certifikát:
A 04734
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO Mletá koreninová paprika sladká
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Orechy vlašské
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušená cibuľa
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušená cvikla
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušená mrkva
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušené jablká
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušené melóny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušené rajčiaky
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušené slivky
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušené višne
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušené zemiaky
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušený paštrnák
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušený petržlen
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Sušený zeler
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
Jačmeň - EBSON
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Jačmeň jarný - KANGO
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Jačmeň jarný - MALZ
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Jačmeň ozimný - NK FERTI
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Jačmeň ozimný - WINTHALT
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Kukurica - ONDINA
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Kukurica - OXYGEN
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Kukurica - MVNK
BIO
20.5.2013 – 30.6.2014
Obilniny
Kukurica - SYONDINAH
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Pšenica ozimná - BARDOTKA
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Pšenica ozimná – EPOS, VIGINTA
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Pšenica ozimná - ISCORVINUS, ALTIGO
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Pšenica ozimná - MONSUN
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Repka ozimná - AROT
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Repka ozimná - TATRA
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Slnečnica - KODIZOL
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Slnečnica - LG5655
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 3 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Slnečnica – NK FERTI
BIO
20.5.2013 – 30.6.2014
Olejniny
BIOCENTRUM, s.r.o.
Prevádzka:
Velký Pesek 347, 937 01 Želiezovce
Kontrolované činnosti:
Výroba biopotravín, obchodovanie
Certifikát:
A 04746
Certifikovaný produkt
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO Alibernet 2013
Štatút
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Broskyňové víno 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cabernet sauvignon - ľadový zber 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cabernet sauvignon - slamový zber 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cabernet sauvignon 2008
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cabernet sauvignon 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cuvé - Furmint, Bianka, Cserszegi Füszeres 2012
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cuvé - Furmint, Bianka, Cserszegi Füszeres 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Cuvé - Semilon, Sauvignon blanc 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Dornfelder 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Frankovka modrá 2008
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Frankovka modrá 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Chasselas 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Modrý portugal 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Müller Thurgau 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Pesecká leánky 2008
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Pesecká leánky 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Rizling rýnský - ľadový zber 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Rizling rýnský 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Rizling vlašský 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Slivkové víno 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Svätovavrinecké 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Syraz 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
BIO Zweigeltreben 2013
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Alibernet 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov Bianka
2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Cabernet sauvignon 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Cabernet Sauvignon rosé 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Cabernet sauvignon slámové 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Cserszegi Füszeres 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Dornfelder 2009
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 4 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Furmint 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Chasselas 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Muškát ottonel 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Pesecká leánka 2009
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Víno vyrobené z ekologicky pestovaných hroznov
Sauvignon blanc 2011
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Komodita
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Víno z vinných hroznov
Bio-hospodárstvo Zbrojníky s.r.o.
Prevádzka:
Zbrojníky 115, 935 55 Hontianská Vrbica
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04731
Certifikovaný produkt
Štatút
Kukurica cukrová - SYONDINA H (Zea mays convar.
saccharata Sturt. )
Pšenica ozimná – VIGINTA (Triticum aestivum L.)
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Biolinea, s.r.o.
Prevádzka:
Dlhá 282/12, 094 13 Vranov nad Toplou
Kontrolované činnosti:
Výroba biopotravín, obchodovanie
Certifikát:
A 05742
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Barleygrass
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
BIO Hrachový protein
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
BIO Konopný protein
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
BIO REISHI
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
BIO Ryžový protein
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Chlorella
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Kokosový olej
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Korenie
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Korenie a aromatické a
farmaceutické rastliny
Maca powder
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Nápoje
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Nápoje
New Zealand Barley Grass
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Obilniny
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Obilniny
Oleje, olejnatá semena a orechy
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Oleje a tuky
Spirulina
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Strukoviny
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Strukoviny
Sušené ovocie a zelenina
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 5 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Výživové doplnky
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
Wheatgrass
BIO
2.12.2013 - 28.2.2015
Doplnky stravy
BioTatry odbytové družstvo
Prevádzka:
Východná 465, 032 32 Východná
Kontrolované činnosti:
Obchodovanie
Certifikát:
A 05193
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Mäso a mäsové výrobky
BIO
19.7.2013 – 31.8.2014
Mäso a mäsne výrobky
Mlieko a mliečne výrobky
BIO
19.7.2013 – 31.8.2014
Mlieko a mliečne výrobky
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Bohák Ferdinand
Prevádzka:
Keť 357, 935 64 Keť
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04759
Certifikovaný produkt
Štatút
Jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.)
Pšenica ozimná (Triticum aestivum L.)
BÚŠLAK OIL, s.r.o.
Prevádzka:
Dunajský Klátov 186, 930 21 Jahodná pri Dunajské Strede
Kontrolované činnosti:
Výroba biopotravín, krmív, obchodovanie
Certifikát:
A 06030
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO hidegen sajtolt napraforgó étolaj BIOPONT 1 l
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO Slnečnicové výlisky
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Krmivo
BIO slnečnicový olej na vyprážanie a fritovanie 1 l
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej na vyprážanie a fritovanie,
panenský 5 l PET
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej Sungarden na vyprážanie a
fritovanie, panenský 1 l PET
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej voľne ložené
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej WINTER CLASSIC
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej WINTER CLASSIC s bazalkou
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej WINTER CLASSIC s cesnakom
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO slnečnicový olej WINTER CLASSIC s čilli
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
BIO Tekvicové výlisky
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Krmivo
BIO tekvicový olej Sungarden, panenský 250 ml
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 6 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIOMILA slnečnicový olej
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Gaya BIO slnečnicový olej panenský
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Gaya BIO slnečnicový olej s bazalkou
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Gaya BIO slnečnicový olej s cesnakom
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Gaya BIO slnečnicový olej s čilli
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Gaya BIO slnečnicový olej s čilli a cesnakom
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
NAŠE BIO slunečnicový/slnečnicový olej 500 ml
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
ORGANIC sunflower oil BIOnaturalis 1 l
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
ORGANIC sunflower oil Sungarden for frying 1 l
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Sungarden BIO slnečnicový olej panenský
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Sungarden BIO slnečnicový olej s bazalkou
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Sungarden BIO slnečnicový olej s cesnakom
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Sungarden BIO slnečnicový olej s čilli
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Sungarden BIO slnečnicový olej s čilli a cesnakom
BIO
18.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
Deltus s.r.o.
Prevádzka:
Eötvösa 1/19/A, 945 05 Komárno 5
Kontrolované činnosti:
Obchodovanie
Certifikát:
A 05721
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Obilniny
BIO
27.11.2013 - 31.1.2015
Obilniny
Olejniny
BIO
27.11.2013 - 31.1.2015
Olejniny
Strukoviny
BIO
27.11.2013 - 31.1.2015
Strukoviny
ENSOFT s.r.o.
Prevádzka:
Hviezdoslavova 927/25, 940 01 Nové Zámky
Kontrolované činnosti:
Obchodovanie
Certifikát:
A 05723
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Kŕmne doplnky a krmivá
BIO
21.11.2013 - 31.1.2015
Kŕmne doplnky a krmivá
Obilniny
BIO
21.11.2013 - 31.1.2015
Obilniny
Olejniny
BIO
21.11.2013 - 31.1.2015
Olejniny
Osiva
BIO
21.11.2013 - 31.1.2015
Osiva
Strukoviny
BIO
21.11.2013 - 31.1.2015
Strukoviny
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 7 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Georgica, s.r.o.
Prevádzka:
Hlavná 36, 986 01 Fiľakovo
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 05073
Certifikovaný produkt
Štatút
Orechy vlašské - Milotai 10 (Juglans regia L.)
Slivky(Prunus domestica L.)
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
19.7.2013 - 31.8.2014
Ovocie
BIO
19.7.2013 - 31.8.2014
Ovocie
Platnosť certifikátu
Komodita
20.5.2013 - 30.6.2014
Plodiny iné ako trvalé
Holosová Mária
Prevádzka:
Hrkovce 9, 936 01 Šahy
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04755
Certifikovaný produkt
Štatút
Seno lúčne
BIO
Hönyi Ľudovít
Prevádzka:
SNP 35, 935 41 Tekovské Lužany
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04733
Certifikovaný produkt
Štatút
Jačmeň jarný – Malz( Hordeum vulgare L.)
Repka olejka – Tatra (Brassica napus subsp. Napus)
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Kovács Tibor
Prevádzka:
Pastovce 292, 935 74 Pastovce
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04760
Certifikovaný produkt
Štatút
Repka (Brassica napus subsp. Napus)
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 8 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Kómár Štef an
Prevádzka:
Hlavná 36, 986 01 Fiľakovo
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 05072
Certifikovaný produkt
Štatút
Vlašské orechy (Juglans regia L.)
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
19.7.2013 - 31.8.2014
Ovocie
Kubena Ján
Prevádzka:
Urbárska 363/16, 013 02 Gbeľany
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 06179
Certifikovaný produkt
Štatút
Cesnak paličak (Allium sativum L. (var. sagittatum Kaz.))
Zemiaky (Solanum tuberosum L.)
BIO
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Cibula (Allium cepa L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Petržlen (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill )
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Mrkva (Daucus carota L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Šalat (Lactuca sativa L. )
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Repa (Beta vulgaris L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Paprika (Capsicum annuum L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Rajčiak (Solanum lycopersicum L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Kapusta (Brassica oleracea convar. capitata L. )
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Tekvica (Cucurbita pepo L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Cuketa (Cucurbita pepo cv. Goldena)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Uhorka (Cucumis sativus L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Brokolica (Brassica oleracea var. italica Plenck)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Zeler (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Gaudin)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
Pór (Allium porrum L.)
BIO
17.4.2014 – 30.6.2015
Zelenina
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 9 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Kubulák Martin
Prevádzka:
Hviezdoslavov 41, 930 41 Kvetoslavov
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04813
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
K
3.6.2013 - 31.7.2014
Zelenina
Červená repa (Beta vulgaris L. var. Ccnditiva)
Kútnik Ján
Prevádzka:
Preseľany nad Ipľom 38, 956 12 Preseľany nad Ipľom
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04748
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Platnosť certifikátu
Komodita
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Pšenica ozimná (Triticum aestivum L.)
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Slnečnica (Helianthus annuus L.)
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Olejniny
Jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.)
Jačmeň ozimný (Hordeum vulgare L.)
Kukurica cukrová (Zea mays convar. saccharata Sturt. )
Pšenica ozimná (Triticum aestivum L.)
Slnečnica ročná (Helianthus annuus L.)
Obilniny
Obilniny
Ľudovít Németh HRON-AGRO
Prevádzka:
Dlhá 7, 935 61 Hronovce
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04747
Certifikovaný produkt
Štatút
Jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.)
BIO
Móczár Gabriel
Prevádzka:
Bíňa 273,943 56 Bíňa
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04757
Certifikovaný produkt
Štatút
Jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.)
Kukurica (Zea mays L.)
Obilniny
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 10 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Nagyová Ella
Prevádzka:
Farná 582, 935 66 Farná pri Hrone
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04756
Certifikovaný produkt
Štatút
Kukurica na zrno (Zea mays L.)
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
20.5.2013 - 30.6.2014
Obilniny
Pásztori Ladislav
Prevádzka:
Dolné Semerovce 158, 935 85 Demendice
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04721
Certifikovaný produkt
Štatút
Seno lúčne
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
20.5.2013 - 30.6.2014
Plodiny iné ako trvalé
Pol'nohospodárske družstvo Važec
Prevádzka:
Urbárska 72, 032 61 Važec
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia, živočíšna produkcia, výroba biopotravín
Certifikát:
A 05848
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO čerstvý ovčí syr
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO jogurt ovčí - biely (kyslomliečny výrobok)
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčí solený syr
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčí syr - oštiepok
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčí syr - oštiepok údený
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčí syr - parenice údené
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčí syr - parenice
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčí údený syr
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO ovčia bryndza 100%
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO Žinčica
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Plodiny iné ako trvalé
Bryndza
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
Jatočné ovce
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Zvieratá
Jatočné teľatá
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Zvieratá
Jatočný dobytok okrem jatočných teliat
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Zvieratá
Kravský čerstvý syr
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
Bôb - vlhké zrno (Vicia faba L.)
Kravský solený syr
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
Kravský syr - parené syry
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
Kravský údený syr
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 11 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Obilniny
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Semeno ďateliny lúčnej
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Plodiny iné ako trvalé
Senáž trávna
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Plodiny iné ako trvalé
Seno lúčne
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Plodiny iné ako trvalé
Surové kravské mlieko
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mlieko
Surové ovčie mlieko
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mlieko
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Zelenina
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Obilniny
BIO
20.12.2013 - 31.1.2015
Mliečne výrobky
Kyslomliečne výrobky z kravského mlieka
Ovos (Avena sativa L.)
Pšenica (Triticum aestivum L.)
Raž (Secale cereale L.)
Topinambur (Helianthus tuberosus L.)
Tritikale (Triticosecale rimpaui Wittmack)
Zákvas
Obilniny
Obilniny
Pol'nohospodárske družstvo Východná
Prevádzka:
Východná 465, 032 32 Východná
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia, živočíšna produkcia, výroba biopotravín
Certifikát:
A 05916
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Bryndza ovčia - 100%
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Bryndza zmesna, letná
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Bryndza zmesna, zimná
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Gazdovské mlieko (SKM)
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mlieko
Horal extra vyzretý
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Horal kravský, prírodný, zrejúci syr
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Horal Ovčí exklusiv
BIO
3.2.2014 – 30.4.2015
Mliečne výrobky
Horal ovčí
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Koliba, parený syr
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Oštiepok, parený syr
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Ovce, živé
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Zvieratá
Ovčí hrudkový syr
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Obilniny
Plnotučné kyslé mlieko
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Senáž ĎTM - VRK
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Plodiny iné ako trvalé
Senáž TTP
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Plodiny iné ako trvalé
Seno z TTP
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Plodiny iné ako trvalé
Sudovka
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Surové kravské mlieko (SKM)
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mlieko
Ťahaničky, parený syr
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Teľaťa skotu, živá
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Zvieratá
Valach, parený syr
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Ozimná pšenica (Triticum aestivum L.)
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 12 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Žinčica
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Mliečne výrobky
Živý mliečny dobytok
BIO
3.2.2014 - 30.4.2015
Zvieratá
PROSPEKTA, spol. s r.o.
Prevádzka:
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2
Kontrolované činnosti:
Obchodovanie
Certifikát:
A 05257
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO Čaje
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Čaj
BIO Likéry
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Nápoje
BIO Müsli
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Mlynské výrobky
BIO Ovocné nátierky
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Ovocné oblátky (rezy)
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Suchary a sušenky
BIO Potravinové doplnky
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Doplnky stravy
BIO Sušené plody
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Spracované a konzervované
ovocie a zelenina
BIO Šťavy
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Nápoje
BIO Vína ovocná
BIO
22.8.2013 - 30.9.2014
Nápoje
ROVS JANEX, s.r.o.
Prevádzka:
Karola Salvu 2, 034 01 Ružomberok
Kontrolované činnosti:
Obchodovanie, dovoz
Certifikát:
A 05968
Certifikovaný produkt
BIO Panenský kokosový olej
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
5.3.2014 - 31.5.2015
Oleje a tuky
SEMPOL spol. s r.o.
Prevádzka:
závod Dolný Štál, 930 10 Dolný Štál
Kontrolované činnosti:
Výroba osív
Certifikát:
A 05406
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
Pšenica ozimná ASTARDO (Triticum aestivum L.)
BIO
23.9.2013 - 31.12.2014
Osivo
Pšenica ozimná ENERGO (Triticum aestivum L.)
BIO
23.9.2013 - 31.12.2014
Osivo
Pšenica ozimná KERUBINO (Triticum aestivum L.)
BIO
23.9.2013 - 31.12.2014
Osivo
Zea mays L. SPENDIS
BIO
23.9.2013 - 31.12.2014
Osivo
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 13 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
Prevádzka:
Búšlak 1, 929 01 Dunajská Streda 1
Kontrolované činnosti:
Výroba osív, obchodovanie, rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04811
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Korenie a aromatické a
farmaceutické rastliny
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Ovocie
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Zelenina
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Ovocie
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Plodiny iné ako trvalé
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Ovocie
Kukurica siata (Allscor, Monalie, Splendis) (Zea mays
L.)
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Obilniny
Kukuričná siláž
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Plodiny iné ako trvalé
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Olejniny
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Plodiny iné ako trvalé
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Ovocie
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Korenie a aromatické a
farmaceutické rastliny
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Zelenina
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Obilniny
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Obilniny
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Korenie a aromatické a
farmaceutické rastliny
Semeno tekvice obyčajnej
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Olejniny
Senáž z ozimnej miešanky
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Plodiny iné ako trvalé
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Olejniny
Trávna senáž
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Plodiny iné ako trvalé
Trávne seno
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Plodiny iné ako trvalé
Kukurica siata - Allscor
Zea mays L.
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
Pšenica špaldová – Merkantil (Triticum aestivum subsp.
spelta (L.) Thell. )
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
Pšenica špaldová - Öko 10 (Triticum aestivum subsp.
spelta (L.) Thell. )
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
Bazalka pravá (Ocimum basilicum L.)
Broskyne (Prunus persica (L.) Batsch)
Cesnak kuchynský (Allium sativum L.)
Hrozno (Vitis vinifera L. )
HySo senáž - medziplodina
Jablká (Malus domestica Borkh.)
Ľan siaty (Linum usitatissimum L.)
Lucernová senáž
Marhule (Prunus armeniaca L.)
Materina dúška (Thymus serpyllum L. )
Paprika ročná – čili (Capsicum frutescens L. (C. annuum
L.)
Pšenica ozimná (Merkantil) (Triticum aestivum L.)
Pšenica špladová (Merkantil, Öko 10)
Triticum aestivum subsp. spelta (L.) Thell.
Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis L. )
Slnečnica ročná (Merkantil) (Helianthus annuus L.)
Kukurica siata – Monalie (Zea mays L.)
Kukurica siata – Splendis (Zea mays L.)
Ľan siaty – Merkantil (Linum usitatissimum L.)
Pšenica ozimná – Merkantil (Triticum aestivum L.)
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 14 z 15
Biokont
®
Biokont CZ, s.r.o.
Kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby - Inšpekcia a certifikácia BIO
Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h
Certifikovaný produkt
Štatút
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
3.6.2013 - 31.7.2014
Osivo
Slnečnica ročná – Merkantil (Helianthus annuus L.)
Šlinský Ján, Ing.
Prevádzka:
Samota "Brnov les" 245, 925 25 Hrubý Šúr
Kontrolované činnosti:
Rastlinná produkcia
Certifikát:
A 04761
Certifikovaný produkt
Štatút
Cukety (Cucurbita pepo cv. Goldena)
Cvikla (Beta vulgaris L. var. Conditiva)
Fazuľka (Phaseolus vulgaris L.)
Hrach cukrový (Pisum sativum L. convar. Axiphium)
Hrach stržňový (Pisum sativum L. convar. Medullare)
Chilli papričky (Capsicum frutescens L. (C. annuum L.)
Kukurica cukrová - klasy
Paradajky (Solanum lycopersicum L.)
Saturejka (Satureja hortensis L. )
Tekvice (Cucurbita pepo L.)
Zemiaky (Solanum tuberosum L.)
Paprika zeleninová (Capsicum annuum L.)
Uhorky nakladačky (Cucumis sativus L. )
Platnosť certifikátu
Komodita
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
BIO
20.5.2013 - 30.6.2014
Zelenina
TeaPack, s.r.o.
Prevádzka:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava 2
Kontrolované činnosti:
Výroba biopotravín
Certifikát:
A 05256
Certifikovaný produkt
Štatút
BIO čaje
BIO
Platnosť certifikátu
Komodita
22.8.2013 - 30.9.2014
Čaje
_______________________________________________________________________________________
_
IČ:
269 78 474
DIČ:
CZ26978474
Mezinárodní kód:
www.biokont.cz
[email protected]
CZ-BIO-003
www.biokont.sk
[email protected]
SK-BIO-003
Telefon / fax: +420 541 212 308; +420 545 225 565
Mobil
+420 606 605 728; +420 776 206 027
Strana 15 z 15
Download

Prehľad vydaných certifikátov