PLUS
pre
Platnosť:
23. 9. – 31. 12. 2013
zubné ordinácie
Rukavic
e
VÝPLNE
Sempe
rcare
Safargam NG2
Nepudr
ované
4,90 €
Moderný práškový amalgám,
neobsahuje zinok
Cena: od 139,70
€
Rukavic
e
SPOFADENTAL
Elastic Cromo
Alginátová otiskovacia hmota, 450 g
Cena: od 4,96
€
ECOLAB
Sekusept Aktiv
Nástrojová dezinfekcia, 1,5 kg
Cena: od 31
€
Sempe
rcare
Pudrova
né
4,30 €
Sempercare
Rukavice – jemne pudrované i nepudrované
100 ks v balení
ECOLAB
Zetaflow Intro kit
Dezinfekcia ploch, 2 l
K-silikónová odtlačková hmota s príchuťou malín
Cena: od 16,80
Obsah: 900 ml Zetaflow Putty, ZetaFlow Light 140 ml,
60 ml Indurent gel, miešacia podložka
Incidur
€
www.medplus.sk
Akčná c
ena
35,95 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
Kavitan LC, PLUS, PRO
ZĽAV
A
Impressflex VPS
AKCI
A
Akčná cena od
Akčná cena od
9,44 €
28,90 €
Akčná cena od
34,50 €
Kód
Bežná cena
42,60 €
Obľúbené skloionomerné cementy.
SPOFADENTAL
Elastic Cromo
4+1
Balenie
Cena
Kavitan LC A2 (12 g prášku
+ 5 g tekutiny)
51,91 €
4113231xx
Kavitan Plus A2 (15 g prášku
+ 15 g tekutiny)
34,50 €
4113311xx
Kavitan PRO A2 (15 g prášku
+ 10 g tekutiny)
37,77 €
4113411xx
SPOFADENTAL
Calxyd
4221305
Elastic Cromo 450 g, 1 balenie
Cena
Kód
4,96 €
4142120
SPOFADENTAL
Retensin Plus
Balenie
Calxyd (2 x 3,5 g striekačky)
Cena
Siloflex Plus Catalyst 60 g
9,44 €
4217210
Impressflex VPS Light Normal, 2 x 50 ml
28,90 €
4213210
Siloflex Plus Light 200 g
15,10 €
4217110
Impressflex VPS Putty Normal, 2 x 230 ml
40,80 €
4213110
Siloflex Plus Putty 1350 g
28,36 €
SPOFADENTAL
AKCI
A
Akčná cena od
6,20 €
Alginátová univerzálna otiskovacia hmota.
Kód
Ypeen Premium
Balenie
Alginátová otiskovacia hmota.
Cena
Kód
Cena
9012811
450 g
5,90 €
4221215
450 g
6,20 €
6,00 €
4221130
800 g
11,26 €
4221220
500 g dóza
7,56 €
Balenie
Cena
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
AKCI
A
Balenie
4213310
5,90 €
Pasta s hydroxidom vápenatým, pôsobiaca alkalicky, s dezinfekčným a protizápalovým účinkom.
Kód
Cena
Akčná cena od
6,00 €
Balenie
Balenie
Ypeen
AKCIA 4+1 GRÁTIS!
Kód
Kód
SPOFADENTAL
Akčná cena
Alginátová otiskovacia hmota.
Kondenzačná silikónová otiskovacia hmota a katalyzátor.
Kondenzačná silikónová otiskovacia hmota a katalyzátor.
Akčná cena
4,96 €
Siloflex Plus
Depural Neo
Adhesor
ZĽAV
A
SPOFADENTAL
Akčná cena
2
4,72 €
Akčná cena
Kód
31,50 €
Kód
Balenie
Retensin Plus
Cena
Kód
31,50 €
4816215
Balenie
Cena
Depural neo 75 g
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Cena
411111xx
Original N 1, 2, 3, 4 (80 g prášku
+ 55 g tekutiny)
8,36 €
Bežná cena
4111420
Carbofine 80 g prášok + 40 g tekutina
10,36 €
8,36 €
Čistiaca a leštiaca pasta.
4122540
Balenie
Akčná cena od
www.medplus.sk
4,72 €
12,20 €
41112xx
FINE N 1, 2
9,56 €
41116xx
TC, TC NE
18,70 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
SPOFADENTAL
Super-Cor
AKCI
A
Akčná cena
Tray Adhesive
Stomaflex Sada
DAR
ČEK
8,68 €
Univerzálny svetlom tuhnúci mikrohybridný kompozitný
materiál.
Kód
SPOFADENTAL
Akčná cena
15,99 €
4122540xx
SPOFADENTAL
Balenie
Super-Cor 1 x 5 g – rôzne odtiene
Adhesivum pre odtlačkovacie lyžice.
Cena
Kód
15,99 €
4217920
Balenie
Tray Adhesive, 10 ml
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
Dentiplast
Evicrol
Cena
8,68 €
AKCI
A
Akčná cena
33,56 €
Akčná cena
Akčná cena
3,28 €
24,48 €
Pomocný odtlačkovací materiál z termoplastickej voskopryskyričnej hmoty.
4232110
Balenie
Dentiplast 20 g
Chemicky tuhnúce makrofilné kompozitum.
Cena
Kód
3,28 €
4121121
Balenie
Evicrol 70 g
Cena
GRÁ
TIS
GRÁTIS
Elastic Cromo 450 g
Balenie
33,56 €
4221305A
Stomaflex Putty 1 300 g
+ Stomaflex Light 130 g
+ Gél Catalyst 60 g
33,56 €
24,48 €
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
SPOFADENTAL
Kavitan CEM
Kavitan Kondicioner
Repin
LC Varnish
Akčná cena od
Akčná cena
20,36 €
Balenie
13,44 €
Akčná cena
Ideálny materiál k fixácii koruniek a mostíkov, podložky pod
kompozitné výplne typu "liner".
Kód
ZĽAV
A
Cena
Stomaflex Putty 1 300 g
+ Stomaflex Very Light 130 g
+ Gél Catalyst 60 g
Cena
4113279
Kavitan CEM 15 g tekutina
20,36 €
4113270
Kavitan CEM 20 g prášok
+ 15 g tekutina
40,36 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Akčná cena
21,92 €
7,12 €
Odtalčkovacia hmota s presnou reprodukciou detailu a objemovou stálosťou, jej konzistencia umožňuje odtlačkovanie
bez kompresie mäkkých tkanív.
Roztok určený k odstráneniu smear layer.
Kód
4113291
Balenie
Kavitan Kondicioner 15 g
Cena
Kód
7,12 €
4241110
Balenie
Repin (300 g + 125 g)
Svetlom tuhnúci ochranný lak.
Cena
Kód
13,44 €
4113280
Balenie
LC Varnish, 5 g tekutina
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Cena
21,92 €
www.medplus.sk
SPOFADENTAL
Kód
Kód
4221305B
3
IVOCLAR VIVADENT
Evetric IntroPack
DAR
ČEK
IVOCLAR VIVADENT
IVOCLAR VIVADENT
Te-Econom
Total Etch
NOV
É
Akčná cena
105,50 €
Bežná cena
120,36 €
GRÁ
TIS
Kód
IVOCLAR640101
Balenie
Cena
Evetric IntroPack 4 x 3,5 g
(2 x A2, 2 x A3 + ExciTE F 5 g)
105,50 €
IVOCLAR VIVADENT
Tetric Evoceram Bulk Fill
DAR
ČEK
Akčná cena
Balenie
Cena
Leptací gél s obsahom 37% kyseliny fosforečnej.
613726
Te-Econom Bond 5 g
24,00 €
Kód
613727
Te-Econom Fow A2, A3 striekačka 2 g
15,40 €
IVOCLAR 550588
Balenie
IVOCLAR VIVADENT
IVOCLAR VIVADENT
Plaque Test
Akčná cena
15,30 €
ExciTE F 2 ml VivaPen v hodnote
107 € GRÁTIS!
IVOCLAR649806
Kompozit pre rýchle distálne výplne.
Balenie
Fluorescentná odhaľujúca tekutina na detekciu plaku.
Cena
Tetric Evoceram Bulk Fill IVA
3x3g
133,50 €
Kód
IVOCLAR 558519
Balenie
Helioseal F 1 x 1,25 g
Cena
Kód
13,40 €
IVOCLAR 533299
Balenie
IVOCLAR VIVADENT
IVOCLAR VIVADENT
IVOCLAR VIVADENT
Email Preparator Blue
Tetric Evoflow
Polymeračná lampa Bluephase G2
– bezdrôtová LED lampa s vysokým výkonom pre všetky
indikácie v atraktívnom prevedení. Vysoká intenzita svetla
1200 mW / cm2 umožňuje rýchlu polymeráciu už od
10 s. Svetlovod umožňuje fotopolymeráciu i rozsiahlejších
plôch. Voliteľné programy pre maximálnu, hĺbkovú a pnutie
znižujúcu polymeráciu.
Bluephase C8
Akčná cena od
Bluephase G2
771,00 €
Akčná cena
Akčná cena
6,90 €
30,00 €
Cena
Plaque Test 10 ml + príslušenstvo
Bluephase C8, Bluephase G2
Polymeračná lampa Bluephase C8
– s káblom je úsporným riešením – disponuje svetelnou
intenzitou 800 mW / cm2 ±10 % a krátkymi polymeračnými
cyklamy. Ekonomická nadobúdzacia cena Bluephase C8
je naviac zárukou vynikajúceho pomeru medzi nákladmi
a výkonom.
Cena
18,00 €
Total Etch 2 x 2 g
Helioseal F
13,40 €
Kód
IVOCLAR VIVADENT
Kód
Akčná cena
133,50 €
4
18,00 €
15,40 €
ExciTE F 5 g v hodnote
47 € GRÁTIS!
Nanooptimalizovaný svetlom tuhnúci rtg–kontrastný
univerzálny kompozit pre estetické výplne v postrannom
i frontálmom úseku.
Obsah: 4 x 3,5 g striekačky (2 x A2, 2x A3) + 1 x 5 g Excite F.
GRÁ
TIS
Akčná cena
Akčná cena od
15,30 €
NOV
É
Bežná cena
996,00 €
Kód
Balenie
Cena
Gél pre leptanie skloviny a dentinu, 37% kyselina fosforečná
v kvapalnej forme.
IVOCLAR 613
Lampa Bluephase C8
771,00 €
Kód
IVOCLAR 607
Lampa Bluephase G2
930,00 €
IVOCLAR 533034
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
Balenie
Email Preparator Blue 6 g
Svetlom tuhnúci zatekavý kompozit s podielom keramického plniva.
Cena
Kód
6,90 €
IVOCLAR 595
Balenie
Tetric Evoflow striekačka 2 g
Cena
30,00 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
ULTRADENT
ULTRADENT
Ultra Etch
Viscostat
ULTRADENT
UltraPak vlákno
Akčná cena od
Akčná cena
3,96 €
13,48 €
Akčná cena od
5,96 €
Kód
Viskózny roztok 35% kyseliny fosforečnej.
Kód
Balenie
Cena
Kód
Balenie
Cena
UP0168
Ultra Etch 1,2 ml (1 ks)
3,96 €
UP1087
Viscostat, 1 striekačka 1,2 ml
5,96 €
UP0685
Ultra Etch 35% – 30 ml
66,80 €
UP0645
Viscostat, 30 ml
39,96 €
ULTRADENT
ULTRADENT
File-Eze
AKCI
A
Cena
UltraPak vlákno 000 čierne
15,56 €
DOUP9332
UltraPak vlákno 00 žlté
14,68 €
DOUP9233
UltraPak vlákno 0 fialové
13,48 €
DOUP9234
UltraPak vlákno 1 modré
13,48 €
DOUP9235
UltraPak vlákno 2 zelené
13,48 €
ULTRADENT
OpalDam
ZĽAV
A
Opalescence PF 16%
13,00 €
7,56 €
Akčná cena
Účinný viskózny preparát s obsahom 19% EDTA rozpustnej
vo vode.
UP297
Retrakčné vlákno Ultrapak je vyrobené zo 100% bavlny.
Vďaka unikátnemu pletenému prevedeniu vlákno vyvíja stály ľahký tlak smerom von, pretože spletené očká sa
rozvíjajú. Vlákno je určené na použitiu pri metóde zaistenia
pracovného poľa.
Balenie
DOUP9231
Akčná cena
Akčná cena
Kód
AKCI
A
Balenie
File-Eze, 1 ks striekačka, 1,2 ml
Adhezivna ochranná pryskyrica na báze metakrylátu, ktorá
odráža svetlo a izoluje tkanivo, ktoré susedí s bielenými
zubami.
Cena
Kód
7,56 €
UP0326
Balenie
Opal Dam, 1 ks striekačka, modrá
Cena
13,00 €
40,76 €
Kód
Opalescence sa doporučuje pre bielenie diskolorovaných
zubov pred zhotovením kompozitných výplní, fazet alebo
koruniek.
ULTRADENT
ULTRADENT
ULTRADENT
Porcelain Etch
Sable-Seek
Opalescence pasta
Balenie
Cena
UP4480
Pac. kit mäta
40,76 €
UP4481
Pac. kit melón
40,76 €
3+1
Akčná cena
8,75 €
Akčná cena
30,36 €
Bežná cena
3+1
11,20 €
Leptadlo keramiky a silan pre opravu poškodených keramických prác.
Kód
UP0406
Balenie
Porcelain Etch, 1 ks striekačka
AKCIA 3+1 GRATIS! 4 ks kúpite len
za 35 €! 1 ks kúpite za 8,75 €!
Kód
Cena
Kód
30,36 €
UUP0233
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
11,60 €
Balenie
Sable-Seek, 1 ks striekačka
UUP0876
Cena
11,20 €
Pasta na dlhodobé uchovanie odtieňa vybielených zubov.
Balenie
Cena
Opalescence pasta 100 ml, 1 kus
11,60 €
Opalescence pasta 100 ml, 3 + 1 grátis
35,00 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
ULTRADENT
Akčná cena
5
GC
GC
GC
G-aenial
Fuji Triage kit 1-1
Fuji I 1-1
Akčná cena od
Akčná cena
51,60 €
Akčná cena
64,60 €
Bežná cena
107,92 €
60,00 €
Univerzálny kompozitný materiál pre zhotovenie priamych
neviditeľných výplní.
Balenie obsahuje: 7 x 4 g (A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE),
vzorkovník.
Rtg. – kontrastný skloionomerný materiál k ochrane povrchu zubu.
Kód
Balenie
Cena
GC3909
G-aenial Quick Start Kit Syringe
359,96 €
GC3940xx
G-aenial Anterior – rôzne odtiene
51,60 €
GC
GC
Fuji IX GP
FujiCEM 2 Automix
Refill
Kód
GC111
Balenie
Cena
Fuji Triage kit 1-1 1 x 15 g prášok, 1 x 10 g
tekutina, 1 x 6 g Dentin condit., prísluš.
64,60 €
GC
AKCI
A
Klasický skloiomerný cement pre fixáciu kovových koruniek, mostíkov.
Kód
Balenie
GC136
Cena
Fuji I 1-1, 35 g prášok + 20 ml tekutina
GC
G-CEM Automix A2
AKCI
A
Gradia Direct Loflow
107,92 €
2+1
Akčná cena
Akčná cena od
33,40 €
52,08 €
Akčná cena
Akčná cena
138,20 €
252,00 €
AKCIA 2+1 GRÁTIS!
Kód
Balenie
Cena
109,00 €
GC212
Fuji IX GP/ Fast A2 50 kapslí
GC153
Fuji IX GP kit 1-1 A3, 15 g + 6,4 ml
85,20 €
GC158
Fuji IX prášok A2, A3, B3 15 g – dopln. bal.
47,80 €
Kód
GC164
Fuji IX tekutina 6,4 ml – doplnkové balenie
33,40 €
GC4602
Pryskyricou modifikovaný samoadhezívny skloionomerný
fixačný cement tolerantný k vlhkosti, tixotropný.
Balenie
FujiCEM 2 Automix Refill, 2 x 13,3 g
Duálne tuhnúci, samoadhezívny, univerzálny pryskyričný
cement
Cena
Kód
252,00 €
GC4603
Balenie
G-CEM Automix A2
GC
GC
GC
everStick C&B
Equia Coat
Fuji VIII GP 1-1
ZĽAV
A
Cena
138,20 €
Vysoko viskózny svetlom tuhnúci tekutý hybridný kompozitný materiál.
Kód
Balenie
GC2290
Gradia Direct Loflow, 2 ks striekačiek,
1 balenie
Cena
52,08 €
NOV
É
Akčná cena
70,40 €
Akčná cena
Akčná cena
50,00 €
68,40 €
Bežná cena
79,20 €
Výstuže zo sklených vlákien everStick pre každodennú
stomatologickú praxi (mostíky, koreňové čapy, dlahovanie).
GC
Kód
6
GC 900853
Balenie
everStick C&B 1 x 8 cm
Ochranný lak pre systém výplní EQUIA
Cena
Kód
68,40 €
004379
Balenie
Cena
Equia Coat, 4 ml
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
70,40 €
Chemicky tuhnúci pryskyricou modifikovaný skloionomerný výplňový cement pre použitie v frontálnom úseku.
Rôzne odtiene.
Kód
Balenie
GC1870
Fuji VIII GP 1-1, tekutina a prášok
Cena
50,00 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
DENTSPLY
DENTSPLY
DENTSPLY
Seal&Protect
SDR Refill
AKCI
A
Dyract eXtra A2
Kód: 60604901
Akčná cena
69,00 €
Akčná cena od
13,84 €
Akčná cena od
121 €
Bežná cena
129 €
Kód
Svetlom tuhnúci sealant chráni obnažený koreňový dentin.
Balenie
Cena
60604705
Seal&Protect Refill (2 x 4,5 ml)
196,00 €
60604700
Seal&Protect Standard Pack (1 x 4,5 ml
+ Applicator Tips + Dishes)
121,00 €
Zatekavý podložkový kompozit určený ako náhrada dentínu
pre veľké výplne. Obsahuje novo patentovanú živicu
s minimálnou úrovňou polymerizačného napätia.
Kód
Balenie
Cena
60603002
SDR Refill 15 kompulí
59,80 €
60603001
SDR striekačka 1 g
13,84 €
DENTSPLY
AH PLUS
pasta A 4 ml + pasta B 4 ml
Kód: 60620110
Akčná cena
103,80 €
DENTSPLY
DENTSPLY
DENTSPLY
K-File Colorinox
SpectrumTPH 3
Syringes
1+1
AH Plus Jet
1 x 15 g striekačka
Kód: 60620112
Akčná cena
87,96 €
Akčná cena
Kód
Akčná cena od
7,96 €
Balenie
Cena
A012D925/15
K-File Colorinox 25/15
11,68 €
A012D-25/20
K-File Colorinox 25/20
10,28 €
A012D-25/25
K-File Colorinox 25/25
9,76 €
A012D-25/30
K-File Colorinox 25/30
7,96 €
A012D-25/35
K-File Colorinox 25/35
7,96 €
A012D-25/40
K-File Colorinox 25/40
7,96 €
64,00 €
DENTSPLY
AH Plus Jet
AKCIA 1+1 GRÁTIS!
2 x 15 g striekačka
Kód: 60620113
Cena za 1 ks pouze 32 €!
Kód
60605301
Balenie
SpectrumTPH 3 Syringes 4,5 g,
rôzne farby
Akčná cena
128,00 €
Cena
64,00 €
DENTSPLY
DENTSPLY
DENTSPLY
Glyde File Prep
ChemFil Rock
Akčná cena
AKCI
A
112,00 €
Akčná cena
91,60 €
DENTSPLY
Aquasil Ultra XIV
Regular
50,80 €
4 x 50 ml
Kód: 678112
Skloionomerný výplňový cement.
Kód
A090100000000
Balenie
Glyde File Prep, 3 x 3 ml
Cena
Kód
45,84 €
60606592
Balenie
ChemFil Rock kapsle A2, A3
Akčná cena
119,96 €
Cena
112,00 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
DENT SPLY
Bežná cena
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
1 x 4,5 ml
Kód: 60667211
Akčná cena
45,84 €
Chelatačné činidlo a lubrikant ideálny na zmäkčenie
kalcifikácií a ako pomocník pri čistení koreňových
kanálikov.
Prime&Bond NT
7
KEER
Herculite XRV Ultra - Standard Kit
AKCI
A
KEER
KEER
Cleanic
Kefky
Akčná cena
19,40 €
Akčná cena
13,32 €
Osvedčená univerzálna pasta pre profylaxiu s integrovanou
leštiacou variabilitou, v tube, s kalíškami pre dávkovanie.
Kód
Balenie
Cena
3180
Cleanic mäta
19,40 €
3181
Cleanic Bubble Gum
19,40 €
3182
Cleanic Green Apple
19,40 €
KEER
Najmenšia forma tohto typu kefky. Absolútne najlepší
produkt s ohľadom na kvalitu a design.
Kód
Balenie
HN831NYLON
Kefky na čistenie a leštenie
zubov, nylon 10 ks
Cena
13,32 €
KEER
Super Polish
AKCI
A
OptiBond Solo Plus
Akčná cena
203,10 €
Bežná cena
344,40 €
Akčná cena
Akčná cena
Obsah balení: 10 x 4 g striekačka – sklovina A1, A2, A3,
A3,5, B2, B3, C2, D2; Dentin: A2, A3; 1 x Premise Flowable
A2, 1 x 5 ml OptiBond Solo Plus, 1 x 3 g Etching Gél,
leštiaca sada, príslušenstvo.
34,60 €
9,28 €
Svetlom tuhnúci mikrohybridný kompozitný materiál.
Kód
Balenie
33856KERR
Herculite XRV Ultra – Standard Kit
KEER
Cena
Kód
203,10 €
HAWE361
2+1
Herculite® XRV
Balenie
Super Polish 45 g
Cena
Kód
9,28 €
KERRSOLO3ML
Balenie
OptiBond Solo Plus 3 ml
OPTIDAM
KEER
Intro Kit Anterior
Kalíšky Pro-Cup
Cena
34,60 €
Akčná cena
25,90 €
Akčná cena
34,30 €
KERR
2+1
8
Akčná cena
20,60 €
Bežná cena
AKCIA 2+1 GRÁTIS! 3 ks kúpite len
za 76,80 €! 1 ks kúpite za 25,90 €!
Svetlom tuhnúci mikro-hybridný kompozitný materiál
v striekačke. Určený pre frontálne a distálne výplne, krčkové
erózie a priame fasetovanie.
23,96 €
Kofferdam s jednoduchým použitím.
Kód
Balenie
Cena
34001
Herculite® XRV, 1 x 4 g striekačka
34,30 €
34001
Herculite® XRV, 2 + 1 grátis
76,80 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
Kód
HN5200AN
Balenie
Intro Kit Anterior: 10 x Optidam
Anterior, 1x anatomický rámček
na kofferdam
Kalíšky Pro-Cup 30 ks.
Cena
20,60 €
Kód
Balenie
Cena
HN990M
Mäkké
23,96 €
HN990T
Tvrdé
23,96 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
3M ESPE
3M ESPE
3M ESPE
Filtek Ultimate Flow
Ketac™ Fil Plus
Filtek™ Z250 úvodné balenie
DAR
ČEK
Akčná cena
98,30 €
Akčná cena
49,00 €
Bežná cena
120,00 €
Bežná cena
Akčná cena
58,40 €
Fotokopozitný RTG-kontrastný výplňový materiál obsahujúci nanoplnivo.
Kód
Balenie
3930
Filtek Ultimate Flow, 2 x 2 g
Cena
Kód
49,00 €
55030
3M ESPE
AKCI
A
Cena
98,30 €
Radioopákný skloionomerný upevňovací cement pre
korunky a mostíky, prefabrikované interpulpulárne čapy,
ortodontické aparáty a dlahy. Extrémne tenká sila vrstvy.
Ketac Cem Radiopaque
AKCI
A
70,00 €
62,00 €
Balenie
Ketac Cem Easymix
Akčná cena
Akčná cena
37200
Balenie
Ketac™ Fil Plus, 50 kapsulí
3M ESPE
Ketac Cem Radiopaque
Kód
306,00 €
Skloionomerný výplňový materiál je k dispozícii vo forme pre
ručné miešanie a v užívateľsky praktickej forme Aplicap™,
ktorá zjednodušuje manipuláciu s materiálom, zaručuje
konštantné pracovné vlastnosti materiálu a spoľahlivú kvalitu.
Cena
62,00 €
Skloionomerný upevňovací cement vhodný pre upevňovanie koruniek a mostíkov, tiež ako upevňovací cement
v čeľustnej ortopédii a ako podložkový materiál.
Kód
56900
Balenie
Cena
Ketac Cem Easymix – 1 x 30 g prášok,
1 x 12 ml tekutina, miešacie bločky
70,00 €
Univerzálny kompozitný materiál v striekačkách pre frontálny
i postranný úsek chrupu.
Uvádzacie balenie obsahuje:
8 x tuba 4 g, odtiene A1, A2, A3, A3.5, B3, C2,D3, UD,
1 x fľaška Adper Single Bond2 á 6 g, 1 x tuba Single Bond
leptací gél 3 ml, príslušenstvo, farebný vzorkovník
3M ESPE
3M ESPE
Filtek™ Z250
Impregum PENTA
ZĽAV
A
GRÁ
TIS
Kód
6020E
Ketac Molar Easymix
v hodnote 35 € GRÁTIS!
Balenie
Cena
306,00 €
Filtek™ Z250, úvodné balenie + Ketac
Molar Easymix grátis
3M ESPE
AKCI
A
Valux Plus
AKCI
A
Akčná cena
Akčná cena
35,00 €
Akčná cena
15,00 €
89,80 €
18,00 €
Bežná cena
Bežná cena
40,00 €
Pri kúpe 3 kusov zaplatíte len 15 € za kus!
Ideálny pre jednoduché zhotovenie jedno odtieňových
výplní vo frontálnom a zvlášť v postrannom úseku chrupu.
Rôzne odtiene.
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
35,00 €
6020
Balenie
Filtek™ Z250 rôzne odtiene, 4 g
Cena
35,00 €
Kód
31793DB
Balenie
Impregum PENTA doplnkové balenie:
(1 x báza, 1 x katalyzátor)
Cena
89,80 €
Univerzálny výplňový materiál s vysokou pevnosťou.
Kód
Balenie
5540
Valux Plus striekačka 4 g rôzne odtiene
18,00 €
Valux Plus striekačka 4 g – 3 ks
45,00 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Cena
www.medplus.sk
3M ESPE
Presný poly éterový otiskovací materiál v pevnej konzistencii,
automaticky miešateľný v systéme Pentamix.
9
HERAEUS
Charisma
AKCI
A
HERAEUS
HERAEUS
Gluma Comfort Bond
Gluma Self Etch
Akčná cena
Akčná cena
56,30 €
49,00 €
Akčná cena
168,40 €
Kód
66035641AKCE
Univerzálny kompozit s plnivom mikroskla.
CHARISMA
Balenie
Cena
Charisma 6 x 4 g / Gluma Comfort Bond
+ Desensitizer, Charisma 6 x 4 g, Gluma Comfort
Bond, Desensitizer 4 ml, Gluma Etch 20 2 x 2,5 ml,
príslušenstvo, odtiene: A1, A2, A3, B1, OA2, OA3
168,40 €
1x4g
23,99 €
Jednozložkové adhezívum pre priamu i nepriamu reštauráciu zubov. Svetlom vytvrdzovaný bonding prípravok pre
sklovinu a dentin na báze alkoholu.
Kód
Balenie
66003762
ZĽAV
A
Gluma Comfort Bond
Adhezívum 7. generácie. Gluma Self Etch je jednozložkové
adhezívum, ktoré leptá, primuje a bonduje v jedinom kroku
a navyše má desenzitizující účinok. Je vhodný pre všetky
typy dostavieb, priamych aj nepriamych.
Cena
Kód
49,00 €
66046246
Balenie
Cena
56,30 €
Gluma Self Etch, 4 ml
HERAEUS
HERAEUS
HERAEUS
Gluma2bond
Variotime - Easy Putty
Optosil Comfort,
Xantropen
AKCI
A
Akčná cena
67,50 €
Akčná cena
44,50 €
Akčná cena
36,50 €
Bežná cena
53,10 €
Inovatívny A-silikón, ktorý garantuje výborné výsledky a je
variabilný pri zhotovovaní odtlačku. Variotime kontroluje
rýchlosť tuhnutia otiskovacej hmoty teplotou v ústnej
dutine a tuhne rýchlo po vložení do úst.
Vytvára excelentnú adhéziu ku sklovine, tiež k dentínu
a zabezpečuje optimálny okrajový uzáver.
Kód
66040972
Balenie
Gluma2bond 4 ml
Cena
Kód
44,50 €
66044993
5+1
HERAEUS
Alligat Chroma Fast Set
Balenie
Variotime – Easy Putty 600 ml
Optosil / Xantopren Comfort majú predĺženú stabilitu odtlačkov na 7 dní a kartušové balenia (4:1) nízkoviskóznych
odtlačkových materiálov umožňujú presnejšie miešanie.
Cena
Kód
67,50 €
66003996
Balenie
Cena
Optosil Comfort, Xantropen zostava
HERAEUS
HERAEUS
Gluma Etch 20
Charisma Diamond
– Intro Kit
36,50 €
Akčná cena
142,00 €
Akčná cena
HERAEUS
4,66 €
10
5+1
Akčná cena
3,95 €
Akcia 5+1 GRÁTIS! 6 ks kúpite len
za 28 €! 1 ks kúpite za 4,66 €!
Kód
Rýchlo tuhnúca bezprašná alginátová otiskovacia hmota.
Balenie
Cena
66018507
Alligat Chroma Fast Set 5+1 grátis
28,00 €
Kód
66018507
Alligat Chroma Fast Set, 1 ks
5,60 €
66013020
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Nanohybridní, univerzálný fotokompozit. Umožňuje zhotoviť
výbornú estetickú rekonštrukciu malých defektov s dosiahnutím prirodzeného a estetického vzhľadu.
www.medplus.sk
Balenie
Cena
Gluma Etch 20 2,5 ml
3,95 €
Kód
66043863
Balenie
Charisma Diamond – Intro Kit – 3 striekačky (4 g) / A2, A3, OM, vzorkovník
Cena
142,00 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
SAFINA
SAFINA
Safargam NG2
ZĽAV
A
Akčná cena od
SAFINA
Safargam NG2
AKCI
A
Akčná cena od
40,00 €
139,70 €
Bežná cena
Bežná cena
47,99 €
189,00 €
Balenie
Cena
Safargam NG2 50 ks kapsule č. 1
40,00 €
Kód
AO9327000
Safargam NG2 50 ks kapsule č. 2
50,50 €
AZ1887401
Safargam NG2 250 g
139,70 €
AO9327200
Safargam NG2 50 ks kapsule č. 3
52,50 €
AZ1887501
Safargam NG2 500 g
276,00 €
Balenie
VOCO
Calcimol LC
Provicol set
Akčná cena
Akčná cena
43,90 €
31,00 €
Kód
Balenie
Calcimol LC tuby 2 x 5 g
Akčná cena od
299,00 €
VOCO
Svetlom tuhnúca, röntgen kontrastná, jednozložková
kalcium hydroxidová pasta. Podložka pod všetky výplňové
materiály.
Cena
EKONOMICKÉ BALENIE
Najlacnejšie na trhu!
Bezeugenolový, provizórny upevňovací cement s hydroxidom vápenatým pre provizórne upevňovanie koruniek,
mostíkov.
Cena
Kód
43,90 €
VOCO1075
Balenie
Provicol set 2 x 25 g tuby
Cena
31,00 €
Kód
Je moderná zliatina pre dentálny amalgám bez fáze gama2. Neobsahuje zinok. Je vhodná pre prípravu dentálneho
amalgámu zmiešaním s dentálnou ortuťou.
VOCO
VOCO
SAFINA
Calcicur
Grandio SO flow
Safargam Dentis 60
AKCI
A
ZĽAV
A
Kód
Safina Safargam NG2 vel. 1, vrecúško
500 ks
299,00 €
A0932502
Safina Safargam NG2 vel. 2, vrecúško
500 ks
379,00 €
Bežná cena
51,20 €
Okamžite aplikovateľný kalcium hydroxid na priame prekrytie pulpy a dočasné plnenie koreňových kanálikov.
VOCO1093
A0932501
47,60 €
59,90 €
32,50 €
Cena
Akčná cena od
Akčná cena
Akčná cena
Balenie
Balenie
Calcicur 2 ml
Stredne viskózne zatekavé nanohybridné kompozitum.
Univerzálne použitie pre indikácie pokrývajúce ošetrenie
kavit všetkých tried.
Cena
Kód
32,50 €
VOCO 2724XX
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Balenie
Grandio SO flow 2 x 2 g
Cena
59,90 €
Moderná zliatina disperzného typu pre dentálny amalgám
bez gama-2 fázy. Prášok zliatiny je zmesou pilín klasickej
zliatiny a sférických častíc eutektické zliatiny AgCu. Zliatina
je dodávaná v samoaktivačních kapsuliach s presnými
dávkami zliatiny a dentálnej ortuti.
Kód
Balenie
Cena
AO9327300
Safargam Dentis 60 – 50 kapslí č. 1
47,60 €
AO9327400
Safargam Dentis 60 – 50 kapslí č. 2
56,00 €
AO9327500
Safargam Dentis 60 – 50 kapslí č. 3
65,00 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
VOCO + SAFINA
Kód
AO9327100
VOCO1047
Safina Safargam NG2
11
SDI
SDI
SDI Permite kapsule
DAR
ČEK
Riva light cure HV kapsule
Akčná cena
91,60 €
Bežná cena
109,40 €
Kód
Balenie
Cena
91,60 €
8730001A1
SDI Riva light cure HV kapsule A1
8730001A2
SDI Riva light cure HV kapsule A2
91,60 €
8730001A3
SDI Riva light cure HV kapsule A3
91,60 €
SDI Riva light cure HV kapsule A3,5
91,60 €
8730001A3,5
SDI
Wave HV
Akčná cena
71,96 €
GRÁ
TIS
Cognoscin v hodnote
5,90 € GRÁTIS!
veľkosť 1
veľkosť 2
veľkosť 3
Kód
Balenie
Cena
4001303
SDI Permite kapsle, vel. 1 ružová
REG 50 ks
71,96 €
4002303
SDI Permite kapsle, vel. 2 fialová
REG 50 ks
87,60 €
4003303
SDI Permite kapsle, vel. 3 žltá
REG 50 ks
106,00 €
Akčná cena
11,00 €
Kód
7510102xx
SDI
SDI
Riva self cure HV kapsule
PolaDay Mini Kit
AKCI
A
Balenie
Wave HV 1 x 1 g striekačka
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, C3
Cena
11,00 €
Akčná cena
35,32 €
Akčná cena
99,60 €
SDI
Kód
12
Kód
Balenie
Cena
8630001A1
SDI Riva self cure HV kapsule A1
99,60 €
8630001A2
SDI Riva self cure HV kapsule A2
99,60 €
8630001A3
SDI Riva self cure HV kapsule A3
99,60 €
SDI Riva self cure HV kapsule A3,5
99,60 €
8630001A3,5
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
Balenie
Cena
7700100
PolaDay Mini Kit 4 x 1,3 g
striekačka 3 %
35,32 €
7700106
PolaNight Mini Kit 4 x 1,3 g
striekačka 10 %
35,32 €
7700108
PolaNight Mini Kit 4 x 1,3 g
striekačka 16 %
35,32 €
7700110
PolaNight Mini Kit 4 x 1,3 g
striekačka 22 %
35,32 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
COLTÉNE
Brilliant Flow
ZĽAV
A
COLTÉNE
COLTÉNE
Kovové brúsne pásky
Roeko
Artikulačný papier
Akčná cena
8,20 €
Akčná cena
Akčná cena od
9,96 €
Ilustračné foto
Bežná cena
Jednostranné kovové separačné pásky posypané korundovými zrnkamy strednej hrubosti. 12 ks šírka 6 mm.
Kód
CO7100
Kód
6,88 €
Balenie
Cena
Kód
Brilliant Flow (1,25 ml striekačka),
rôzne odtiene
9,96 €
ROEKO570006
COLTÉNE
Activ Point
NOV
É
Balenie
Cena
Kovové brúsne pásky Roeko
– 12 ks 6 mm
8,20 €
7,94 €
SEPTODONT
SEPTODONT
Endomethasone N
Ihly Septoject
Balenie
Cena
480384
Artikulačný papier 144 listov I 80u, modro-červený
6,88 €
480387
Hanel Artikulačný papier 144 listov I 80u, modrý
6,88 €
ROEKO480332
Artikulačný papier 72 listov 40u U, červená
11,80 €
ROEKO480337
Artikulačný papier 72 listov 40u U, modrá
11,80 €
ROEKO480382
Artikulačný papier 120 listov I červený 40u
7,16 €
ROEKO480387
Artikulačný papier 120 listov I modrý 40u
7,16 €
AKCI
A
Akčná cena
10,36 €
Akčná cena
Bežná cena
23,85 €
13,50 €
Pasta na zinko oxideugenolovej báze pre plnenie koreňových
kanálikov, bez obsahu formaldehydu, rentgenokontrastná.
Kód
ROEKO 36725
Kód
03X12
Balenie
Activ Point 60 ks
Cena
Kód
23,85 €
SEPTO1410
Balenie
Endomethasone N 1 x 14 g prášok
Cena
44,00 €
Vynikajúce, špecificky tvarované ihly pre karpulové striekačky alebo intraligamentárnu anestéziu.Unikátny, trojito skosený koniec ihly zaistí jednoduchý a bezbolestný vpich do
tkaniva. Povrch ihly je pokrytý silikónom pre šahší a menej
bolestivý prienik tkaniva. Dodávané v 2 priemeroch:
0,4 mm a 0,3 mm
COLTÉNE
COLTÉNE
COLTÉNE
Vatové guličky
Gelatamp
Coltosol F
Cena
10,36 €
03X16
Ihly Septoject G30 0,3 x 16 mm
10,36 €
03X25
Ihly Septoject G30 0,3 x 25 mm
10,36 €
04X21
Ihly Septoject G27 0,4 x 21 mm
10,36 €
04X25
Ihly Septoject G27 0,4 x 25 mm
10,36 €
04X35
Ihly Septoject G27 0,4 x 35 mm
10,36 €
AKCI
A
Akčná cena od
Akčná cena od
11,96 €
15,28 €
Mäkké a veľmi savé vatové guličky
z vysoko kvalitnej bielenej bavlny.
Kód
Balenie
Ihly Septoject G30 0,3 x 12 mm
Balenie
Cena
Akčná cena
11,00 €
Bežná cena
Hemostatická želatinová hubka s 5% prímesou koloidného striebra. V prípade aplikácie na chirurgickú kavitu
zaisťuje optimálnu liečbu rán.
ROEKO2100
Vatové guličky 000
17,28 €
ROEKO2101
Vatové guličky 00
20,40 €
Kód
ROEKO21010
Vatové guličky 0
16,08 €
ROEKO274002
Gelatamp 14 x 7 x 7 mm, 20 ks
11,96 €
ROEKO21011
Vatové guličky 1
15,28 €
ROEKO274007
Gelatamp 14 x 7 x 7 mm, 50 ks
24,00 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Balenie
14,80 €
Cena
Provizórny rentgenokontrastný výplňový materiál bez eugenolu, samotuhnúci vo vlhkom prostredí, s fluoridom.
Kód
CO5906
Balenie
Coltosol F 38 g
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Cena
11,00 €
www.medplus.sk
COLTÉNE + SEPTODONT
44,00 €
Akčná cena
13
OMNIDENT
Miešacie kanyly
AKCI
A
OMNIDENT
TOKUYAMA
Omniflow prášok
do pieskovača
Estelite Sigma Quick
3,8 g
Kód: ESTELITEAx
Akčná cena
39,99 €
Bežná cena
51,95 €
Akčná cena
Akčná cena
18,76 €
27,96 €
Bežná cena
30,40 €
Kód
Balenie
Cena
58809
Miešacie kanyly žlté, 50 ks
27,96 €
58808
Miešacie kanyly zelené, 50 ks
27,96 €
Kód
Balenie
15647-OMNIDENT
OMNIDENT
M+W
Zubné zrkadielko
Kaltespray
Akčná cena od
Cena
18,76 €
Omniflow prášok do
pieskovača, mäta, 300 g
2x2g
Kód: KERR3440x
1 x 12,5 g prášok A3, 1 x 8,5 ml
tekutina, príslušenstvo
Kód: 56633
12,40 €
Kód
Balenie
Cena
70878
Zrkadielko zubné zväčšujúce, veľ. 4 (12 ks)
11,56 €
Kód
70880
Zrkadielko zubné ploché, veľ. 4 (12 ks)
11,16 €
000093
Balenie
Kaltespray 200 ml
M+W
M+W
MicroTips + MicroTips Plus
Kefka na zuby
ZĽAV
A
OMNIDENT + MW
14
Bežná cena
7,50 €
Kód
Balenie
Cena
200507
MicroTips M+W modré, 100 ks
5,56 €
200506
MicroTips Plus M+W žlté, 100 ks
5,56 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
Balenie
Akčná cena
38,75 €
Bežná cena
48,00 €
GLASSIX
Akčná cena
Kompozitné čapy
22,40
so sklennými vláknami Bežná cena€
Glassic 01, 02, 03, 04, 6 ks v balení
5,56 €
69,20 €
5,96 €
11,56 €
Kód
Bežná cena
Cena
Akčná cena
Akčná cena
63,99 €
KETAC
Molar Easymix A.R.T.
5,96 €
Bežná cena
Akčná cena
AKCI
A
Akčná cena
11,16 €
KERR
Vertise Flow
28,60 €
Cena
400820
Kefka na zuby M+W, impregnovaná,
jednorazová, modrá, 100 ks
11,56 €
400821
Kefka na zuby M+W, impregnovaná,
jednorazová, zelená, 100 ks
11,56 €
400824
Kefka na zuby M+W, impregnovaná,
jednorazová, žltá, 100 ks
11,56 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
EURONDA
EURONDA
Ústenky Floral
NOV
É
Bavlnené valčeky
Kód
Akčná cena od
8,40 €
Akčná cena
7,16 €
8,90 €
CRD01/A
-EURONDA-B
Zásobník na vatové valčeky
– biely
8,90 €
CR108
-EURONDA
Bavlnené valčeky – ø 8 mm
300 g
8,40 €
CR110
-EURONDA
Bavlnené valčeky – ø 10 mm
300 g
8,50 €
9,00 €
Kód
Balenie
Cena
Ústenky Floral, 3 vrstvové 50 ks
7,16 €
EURONDA
EURONDA
Chladiaci obklad
Kanyly Monoart EM19
Cena
Zásobník na vatové valčeky
– modrý
Bežná cena
EUROFLORAL
Balenie
CRD01/A
-EURONDA-M
Vyrobené zo 100% bavlny. Vyznačujú sa vysokou absorpčnou schopnosťou.
EURONDA
AKCI
A
Savky Euronda
DAR
ČEK
Akčná cena
2,60 €
Akčná cena
13,32 €
11,99 €
Kód
Balenie
FR020-EURONDA
Cena
11,99 €
Chladiaci obklad 14 x 18 cm
10 bal
GRÁ
TIS
Plastové odsávacie kanyly, autoklavovateľné do 134 °C.
Kód
Balenie
Kanyly Monoart EM19 10 ks v balení - rôzne farby
Cena
Kód
13,32 €
EURONDA
EURONDA
EURONDA
Tray papier
Rolka sterilizačná plochá
Akčná cena
15,99 €
Kód
9451
4,80 €
9483
Kód
Balenie
Euronda čapica Bandana 1 ks, rôzne farby
Balenie
Cena
15,99 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Cena
Stomatologické utierky 500 ks
20,80 €
Tray papier, rôzne farby
4,80 €
Ústenky, rôzne farby
6,00 €
Cena
2,60 €
AKCI
A
Akčná cena od
Akčná cena od
Pohodlná bavlnená šatka s nastaviteľnými pútkami.
Sterilizovateľná pri 121 °C.
Balenie
Savky Euronda, 100 ks, rôzne farby
Čapica Bandana
AKCI
A
Pri odbere 5 balení
stomatol. utierky (50 ks) GRÁTIS!
15,90 €
Bežná cena
19,00 €
9449
000102125
000101130
Pre sterilizáciu nástrojov parou.
000102137
Balenie
Rolka sterilizačná plochá Euronda
55 mm x 200 m
Rolka sterilizačná plochá Euronda
75 mm x 200 m
Rolka sterilizačná plochá Euronda
100 mm x 200 m
Rolka sterilizačná plochá Euronda
150 mm x 200 m
Rolka sterilizačná plochá Euronda
200 mm x 200 m
Rolka sterilizačná plochá Euronda
250 mm x 200 m
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Cena
66,00 €
15,90 €
19,99 €
36,99 €
51,20 €
66,00 €
www.medplus.sk
EURONDA
Akčná cena
15
ZHERMACK SpA
4+1
Orthoprint
ZHERMACK SpA
ZHERMACK SpA
Zeta 3 Ultra, Soft
Zeta 3 Foam
AKCI
A
Akčná cena od
11,99 €
Akčná cena
7,00 €
4+1
Dezinfekcia nástrojov a malých plôch. Zeta 3 Ultra
– nevhodný na povrchy citlivé na alkohol, vôňa mora.
Zeta 3 Soft – citrónová vôňa.
AKCIA 4+1 GRÁTIS! 5 ks kúpite len
za 35 €! 1 ks kúpite za 7 €!
Kód
Alginátová otiskovacia hmota s vanilkovou príchuťou vhodná pre deti, vhodná pre ortodonciu, rýchle tuhnutie možnosť
odliatia otisku až za 120 hodín.
Balenie
Cena
0019ORT
Orthoprint 500 g, 4+1 grátis
35,00 €
0019ORT
Orthoprint 500 g, 1 ks
8,80 €
ZHERMACK SpA
4+1
Hydrogum 5
Akčná cena
Cena
ZHERMACK
48,50 €
Kód
Zeta 3 Soft 750 ml
11,99 €
C810034
Zeta 4 Wash
Zeta 5 Unit
Kód
9,60 €
C810036
Balenie
Zeta 4 Wash 3 l
37,99 €
Cena
Kód
C810035
Cena
ZHERMACK SpA
Zeta 7 Spray
Tropicalgin 453 g, 4+1 grátis
32,16 €
Kód
Tropicalgin 453 g, 1 ks
8,40 €
C810038
www.medplus.sk
Balenie
Zeta 7 Solution 1l
AKCI
A
Akčná cena
22,50 €
Dezinfekčný prípravok na otisky s širokým spektrom účinnosti. Nemá vplyv na rozmerovú stálosť silikónu, alginátu
ani polyeterov, kompatibilný so všetkými sádrami.
0018TRO
Cena
37,99 €
Zeta 5 Unit 5 l
ZHERMACK SpA
0018TRO
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Balenie
Zeta 7 Solution
26,50 €
Balenie
Deodoračný a dezinfekčný roztok pre sacie zariadenia. Používa sa denne pre odstránenie a prevenciu tvorby biofilmu
a odstránenie anorganických usadenín.
Z 5 l pripravíte 100 l roztoku.
29,40 €
Akčná cena
Kód
AKCI
A
Akčná cena
Dezinfekcia na všetky umývateľné povrchy. Vhodné pre
gumové, drevené, porcelánové, keramické, smaltované
a kovové povrchy. Z 3 l pripravíte 85 l čistiaceho roztoku.
Hydrogum 5 453 g, 1 ks
Cena
17,60 €
Zeta 3 Foam 750 ml
ZHERMACK SpA
8075
AKCIA 4+1 GRÁTIS 5 ks kúpite len
za 32,16 €! 1 ks kúpite za 6,42 €!
Balenie
ZHERMACK SpA
38,25 €
6,42 €
16
Zeta 3 Ultra 3 l
C810023
Hydrogum 5 453 g, 4+1 grátis
4+1
Dezinfekcia na čistenie povrchov zubných súprav.
C810022
Balenie
Akčná cena
Otiskovacia alginátová hmota, jednoducho sa mieša,
vynikajúca presnosť, farebná indikácia tuhnutia, ovocná
príchuť – mango.
Cena
15,99 €
Kód
ZHERMACK SpA
17,60 €
Zeta 3 Ultra 750 ml
8075
Tropicalgin
4+1
Balenie
29,40 €
AKCIA 4+1 GRÁTIS! 5 ks kúpite len
za 38,25 €! 1 ks kúpite za 7,65 €!
Alginátová otiskovacia hmota s vysokou objemovou stálosťou. Ovocná príchuť.
Kód
C810033
Akčná cena
7,65 €
4+1
Akčná cena
Dezinfekčný prípravok na otisky. Citrónová vôňa.
Cena
Kód
26,50 €
C810050
Balenie
Zeta 7 Spray 750 ml
Cena
22,50 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
ZHERMACK SpA
ZHERMACK SpA
Zeta 2 Enzyme
AKCI
A
ZetaPlus
AKCI
A
Akčná cena
19,99 €
Bežná cena
28,00 €
Dezinfekcia nástrojov pred autoklávováním alebo studenou sterilizáciou. Vhodné pre skalpely, kliešte, vrtáčiky,
zrkadielka, sondy apod.
Z jedného balenia pripravíte 60 l dezinfekčného roztoku.
Kód
C810032
Balenie
Zeta 2 Enzyme, 1 200 g
Cena
19,99 €
Akčná cena
35,99 €
Bežná cena
ZHERMACK SpA
ZetaFlow
AKCI
A
VEĽMI VÝHODNÁ
cena za sadu!
43,90 €
Akčná cena
35,96 €
Bežná cena
VEĽMI VÝHODNÁ
cena za sadu!
Kód
43,99 €
Balenie
Obľúbená C-silikónová otiskovacia hmota.
Obsah: 900 ml (1,53 kg) Zeta Plus, 140 ml Oranwash L,
60 ml Indurent gél.
Cena
ZetaPlus Intro L Kit
(Zetaplus + Oranwash + Indurent)
35,99 €
C100600
ZetaPlus 1,53 kg (900 ml)
21,56 €
C100660
Oranwash L 140 ml
10,76 €
C100700
ZetaPlus Indurent gel 60 ml (ružový)
9,16 €
C1006000
(ZETAPROM)
ZHERMACK SpA
Zeta 1 Ultra
AKCI
A
Akčná cena od
19,16 €
Bežná cena
23,00 €
K-silikonová otiskovacia hmota s príchuťou malín.
Obsah: 900 ml Zetaflow Putty, ZetaFlow Light 140 ml,
60 ml Indurent gél a miešacia podložka.
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Balenie
Cena
ZetaFlow Intro Kit
35,96 €
000101494
ZetaFlow Putty 900 ml
21,56 €
000101488
ZetaFlow Catalyst 60 ml (žltý)
10,76 €
C100810
ZetaFlow Light krém 140 ml
9,16 €
Ideálny pre chirurgické a rotačné nástroje, vhodné tiež pre
jemné nástroje ako sú skalpely, kliešte, vrtáčiky, zrkadielka,
sondy apod.
Z 1 l balenia pripravíte 100 l roztoku.
Kód
Balenie
Cena
C810031
Zeta 1 Ultra 1 l
19,16 €
C810001
Zeta 1 Ultra 5 l
91,96 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
ZHERMACK
Kód
C100850
17
DÜRR
M+W
Dürr Dental MD, Orotol Plus
Dezinfekcia
AKCI
A
Akčná cena od
7,96 €
Akčná cena
14,30 €
Kúpeľ na vrtáčiky NEU – samočinný čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre vrtáčiky, diamantové nástroje a ďalšie
rotačné dentálne inštrumenty
Kúpeľ na nástroje AF – koncentrát pre všetky stomatologické nástroje
M+W postreková dezinfekcia AF – pre rýchlu dezinfekciu medicínskeho inventára, sanitárnych zariadení, malých
plôch i násadcov a kolienok
Kód
Balenie
Cena
000730
Kúpeľ na vrtáčiky NEU 2 l
12,04 €
000768
Kúpeľ na nástroje AF 2 l
26,76 €
000787
M+W Ultrasuc Super 5 l
35,96 €
000795
M+W postreková dezinfekcia AF 1 l citrón
7,96 €
DÜRR
Dürr Dental ID, FD
Dürr Dental MD 530 – odstraňovač cementu
Dürr Dental MD 550 – hotový bezaldehydový roztok k čisteniu a údržbe pľuvátok a sacích zariadení zubných súprav
Dürr Dental MD 555 – čistiaci prostriedok odsávančiek
a odpadov, nepenivý
Dürr Dental MD 520 – bez formaldehydový hotový roztok
k dezinfekcii a čisteniu otiskov, protetických prác, artikulátorov
Orotol Plus Dürr Dental – nepenivý bezaldehydový
koncentrát pre súčasnú dezinfekciu, dezodoráciu, čistenie
a údržbu všetkých zubolekárskych odsávacích zariadení
a odlučovačov amalgámu
Kód
Balenie
Cena
Dürr Dental MD 530 2,5 l
29,16 €
CCS550C455
Dürr Dental MD 550 800 ml
14,30 €
CCS555C6150
Dürr Dental MD 555 2,5 l
34,32 €
CDA520C6150
Dürr Dental MD 520 2,5 l
37,44 €
Dürr Dental Orotol Plus 2,5 l
45,00 €
CCA530C6150
CDS110P615
Akčná cena od
33,56 €
M+W
DÜRR + MW DEZINFEKCE
Dezinfekčné utierky
18
DAR
ČEK
Akčná cena od
5,96 €
Kód
000733
GRÁ
TIS
Pri nákupe 5 náhradných balení obdržíte
dózu utierok v hodnote 6,80 € GRÁTIS!
00073NN
100712
Vlhčené dezinfekčné utierky (14 x 22 cm) bez aldehydu pre
rýchle, účinné čistenie a dezinfekciu plôch a predmetov.
100713
Balenie
Cena
Dezinfekčné utierky M+W AF
citrón, dóza
6,76 €
Dezinfekčné utierky M+W AF
citron, náhradné balenie 100 ks
5,96 €
Dezinfekčné utierky M+W AF
zelené jablko, dóza 100 ks
6,76 €
Dezinfekčné utierky M+W AF
zelené jablko, náhradné balenie 100 ks
5,96 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
Dürr Dental ID 212 – čistiaci dezinfekčný koncentrát na
nástroje, neobsahuje aldehydy
Dürr Dental ID 213 – koncentrát bez aldehydu k dezinfekcii
a čisteniu všeobecných i chirurgických nástrojov
Dürr Dental ID 220 – bezaldehydový roztok k priamemu
použitiu – kúpeľ na vrtáčiky – pre súčasnú dezinfekciu vo
frezátore
Dürr Dental FD 322 – bezaldehydový roztok pre účinnú
dezinfekciu postrekom alebo utieraním
Kód
CDI212C6150
Balenie
Dürr Dental ID 212 2,5 l
Cena
54,00 €
CDI213C6150
Dürr Dental ID 213 2,5 l
57,92 €
CDI220C6150
(CDI520C615)
Dürr Dental ID 220 2,5 l
33,56 €
CDF322C6150
Dürr Dental FD 322 2,5 l
41,56 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
BOCHEMIE
BOCHEMIE
Discleen Extra, Chirosan
Savo
TIP
Akčná cena od
10,00 €
Chirosan – dezinfekcia a mytie nástrojov a pomôcok
– práškový dezinfekčný prípravok
Balenie
Akčná cena od
Discleen Extra 1 l
– dezinfekcia nástrojov
10,00 €
0,99 €
BOC2091034
Discleen Extra 5 kg
– dezinfekcia nástrojov
42,00 €
BOC2090291
Chirosan 500 g
12,57 €
BOC2090292
Chirosan 2,5 kg, vedro
44,52 €
Kód
BOC1500017
ECOLAB
Incidur, Incidur Spray
Balenie
Savo dezinfekčné utierky
v dóze, 50 ks
Cena
Kód
2,99 €
BOC2090846A
Balenie
SAVO Plus Gél Atlantic 750 ml
2,20 €
Cena
BOC2090846E
SAVO Plus Gél Eucalyptus 750 ml
2,20 €
BOC2090789
SAVO WC 750 ml
1,90 €
BOC2090827
SAVO Profi pasta na ruky 450g
1,20 €
BOC2090837
SAVO Profi Universal 5 kg
5,48 €
BOC1505059
Savo Profi Derm – tekuté
mydlo 5 kg
5,30 €
BOC1505060
Savo Profi derm – krém
na ruky 100 ml
0,99 €
BOC1505082
SAVO Glanc čistiaci krém
Citrón 600g
1,76 €
BOC2090972
SAVO Univerzal Lemongrass
750 ml (jarná lúka)
2,50 €
BOC1505090
SAVO Glanc čistiaci krém
Levanduľa 600g
1,76 €
BOC2090973
SAVO Univerzal Magnolia
750 ml (letná záhrada)
2,50 €
BOC1505054
SAVO Glanc okná 500 ml
2,25 €
BOC2091319
SAVO Originál 1 l
1,50 €
BOC2090800
SAVO Glanc kúpeľňa 500 ml
s rozprašovačom
1,90 €
BOC2090841
SAVO Originál 5 kg
5,40 €
SAVO Prim s vôňou 5 kg
6,50 €
SAVO Glanc kuchyňa 500 ml
s rozprašovačom
1,90 €
BOC2090845
BOC2090802
BOCHEMIE
Desam, Desprej
Akčná cena od
5,67 €
Dezinfekcia plôch.
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Akčná cena od
Kód
Balenie
Cena
F2420140040
Incidur 6 l
45,00 €
F2420140070
Incidur 2 l
16,80 €
F2420140101
Incidur Spray 5 l
27,84 €
F2420140111
Incidur Spray 1 l
7,38 €
F2420140121
Incidur Spray 500 ml
s rozprašovačom
5,67 €
3,90 €
Kód
Dezinfekcia a mytie povrchov – koncentrovaný kvapalný
dezinfekčný prípravok.
Balenie
Cena
BOC2089605
Desam GK 5 l
29,30 €
BOC2090027
Desam GK 1 l
7,70 €
BOC2090098
Desprej 500 ml s rozprašovačom
3,90 €
BOC2090099
Desprej 5 l
25,50 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
DEZINFEKCIA – BOCHEMIE, ECOLAB
Kód
Discleen Extra – umožňuje dezinfekciu a mytie v jednom
kroku, vďaka svojmu súčasnému čistiacemu efektu
Cena
BOC2091033
19
ECOLAB
TIP
Sekusept Aktiv
ECOLAB
ECOLAB
Sekusept Extra N
Sekusept Forte
Akčná cena od
Akčná cena od
26,76 €
22,90 €
Akčná cena od
31,00 €
Bežná cena
34,00 €
K dezinfekcii a čisteniu nástrojov z kovu, skla, plastu.
Cena
Kód
Cena
Kód
F28532
Sekusept Aktiv 1,5 kg
31,00 €
F584540
Sekusept Extra N 2 l
22,90 €
F2420140420
Sekusept Forte 2 l
26,76 €
F817424
Sekusept Aktiv 6 kg
118,00 €
F586140
Sekusept Extra N 6 l
63,00 €
F586220
Sekusept Forte 6 l
71,56 €
Kód
K dezinfekcii a čisteniu nástrojov, pomôcok z nerezu, skla,
gumy.
Balenie
Balenie
K dezinfekcii a vyššiemu stupňu dezinfekcie nástrojov
z kovu, skla a plastu.
Balenie
ECOLAB
SCHÜLKE
ECOLAB
Sekusept Plus
Gigasept Instru AF
Sekudrill
Cena
AKCI
A
Akčná cena od
45,65 €
Akčná cena
Dezinfekčný a čistiaci prípravok pre chirurgické a stomatologické inštrumentárium.
Akčná cena od
40,73 €
Cena
Kód
F302032
Sekusept Plus 2 l
40,73 €
SCH107425
Gigasept Instru AF 2 l
45,65 €
Kód
F302034
Sekusept Plus 6 l
99,00 €
SCH107426
Gigasept Instru AF 5 l
113,16 €
F302024
Kód
Bežná cena
42,35 €
Balenie
Balenie
23,00 €
Cena
Balenie
Sekudrill 2 l
ECOLAB
SCHÜLKE
SPOFADENTAL
SCHÜLKE
Seku Zyme
Aspirmatic Cleaner
Desident CaviCide
Rotasept
ZĽAV
A
Cena
23,00 €
Akčná cena od
ECOLAB + SCHÜLKE
4,20 €
20
Akčná cena
23,30 €
Účinný prostriedok určený k dezinfekcii plôch a predmetov postrekom.
Akčná cena
41,08 €
Kód
Kód
Balenie
Seku Zyme 2 l
Cena
Kód
23,30 €
150313
Balenie
Aspirmatic Cleaner 2 l
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
30,46 €
Balenie
Cena
4731270
Desident CaviCide sprej
700 ml s pumpičkou
8,30 €
Cena
4731295
Desident CaviCide sprej 5 l
24,99 €
Kód
41,08 €
PHAD744106
Desident CaviCide sprej 200 ml
4,20 €
104743
Enzymatický detergent pre prečistenie nástrojov a pomôcok.
F303119
Akčná cena
Balenie
Rotasept 2 l
Cena
30,46 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Jar na riad
Osviežovač vzduchu
Brise
Návleky na obuv
Akčná cena od
1,40 €
3,00 €
2,56 €
Balenie
Cena
920000
Jar na riad 500 ml
1,40 €
Kód
920001
Jar na riad 1 l
2,30 €
923903
Mydlo tekuté
Balenie
Osviežovač vzduchu Brise sprej 300 ml
Bežná cena
3,80 €
Cena
Kód
Balenie
2,56 €
1670
Návleky na obuv, 100 ks v balení
Papierové servítky
Harmony
Akčná cena od
Indulona
AKCI
A
Akčná cena
0,99 €
1,00 €
Akčná cena
1,65 €
Kód
Balenie
Cena
950210
Mydlo tekuté s pumpičkou 500 ml obyčajné
0,99 €
950222
Mydlo tekuté 5l obyčajné
3,50 €
Miska emitná
Cena
3,00 €
AKCI
A
Kód
Bežná cena
Kód
7-0057
Balenie
Papierové servítky Harmony,
100 ks v boxe, 2-vrstvové
Cena
2,00 €
1,00 €
Medplast
Balenie
Cena
951010
Indulona univerzálna 100 ml
1,65 €
951011
Indulona dezinfekčná 100 ml
1,65 €
951012
Indulona mesiačiková 100 ml
1,65 €
ECOLAB, BODE
TIP
Dezinfekčná vaňa
Akčná cena od
0,80 €
Akčná cena od
Akčná cena
1,24 €
Kód
AVI0651
48,00 €
Nádoby na kontaminovaný odpad.
Balenie
Cena
Dezinfekčná vaňa ECOLAB 1,5 l
48,00 €
Dezinfekčná vaňa ECOLAB 3 l
51,00 €
Kód
Balenie
Cena
FX0148
0516
Medplast 1 l
0,80 €
BOD-BD882960
Dezinfekčná vaňa BODE 3 l
84,00 €
BOD-BD882860
Dezinfekčná vaňa BODE 5 l
155,76 €
Dezinfekčná vaňa ECOLAB 5 l
63,20 €
Balenie
Cena
0517
Medplast 2 l
1,10 €
Miska emitná 22 cm plastová
1,24 €
0518
Medplast 4 l
1,40 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Kód
FX0147
Program pre dezinfekciu nástrojov vo všetkých oblastiach
nemocníc, zdravotníckych zariadení a laboratórií.
FX0149
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
SPOTREBNÝ MATERIÁL A DROGÉRIA
Kód
Akčná cena
Akčná cena
21
BD
CHIRANA
BBRAUN
Ihla injekčná
Injekčná striekačka
AKCI
A
Injekčná striekačka
Injekt
AKCI
A
Akčná cena od
3,80 €
Akčná cena od
Akčná cena
3,00 €
2,00 €
Bežná cena
2,46 €
Kód
Kód
300300
Balenie
Cena
BD Ihla injekčná 0.45 x 10 mm hnedá
SP 26G
2,00 €
HARTMANN
Celluron valčeky
Akčná cena od
6,72 €
Kód
Balenie
Cena
0101A
Injekčná striekačka Chirana 2 ml, 100 ks
3,00 €
0103B
Injekčná striekačka Chirana 5 ml, 100 ks
4,30 €
Cena
BRA460602/7
Injekčná striekačka BBraun INJEKT
2 ml, Luer modrá, 100 ks
3,80 €
BRA460605/1
Injekčná striekačka BBraun INJEKT
5 ml, Luer červená, 100 ks
5,48 €
BATIST
BATIST
Tampóny z buničitej
vaty
Kompresy z gázy
Akčná cena od
1,10 €
Balenie
Cena
430181/1
Celluron valčeky 8 mm priemer,
bal á 300 g, veľkosť 1
8,80 €
430182/1
Celluron valčeky 10 mm priemer,
bal á 300 g, veľkosť 2
7,36 €
430183/1
Celluron valčeky 12 mm priemer,
bal á 300 g, veľkosť 3
6,92 €
Celluron valčeky 14 mm priemer,
bal á 300 g, veľkosť 4
6,72 €
430184/1
Kód
Balenie
Toaletný papier
Kód
Akčná cena
1,60 €
Kód
Balenie
Cena
0080
Tampóny z buničitej vaty, delené
40 x 50 mm 2 kotúče á 500 ks
1,60 €
Operačná ústenka
NOV
Balenie
Cena
1320100217
Kompresy z gázy – klasické
8 vrstiev 5 cm x 5 cm / 100 ks
1,20 €
1320100227
Kompresy z gázy – klasické
8 vrstiev 7,5 cm x 7,5 cm / 100 ks
2,20 €
1320100510
Kompresy z netkaného textilu
5 x 5 cm / 100 ks
1,10 €
1320100520
Kompresy z netkaného textilu
7,5 x 7,5 cm / 100 ks
2,20 €
Papierové utierky
É
TIP
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Akčná cena od
22
16,50 €
Akčná cena
Kód
Balenie
Cena
Toaletný papier, 2-vrstvový, biely
recykl, v balení 8 ks
1,76 €
404925
Toaletný papier 1-vrstvový, recykl,
v balení 64 ks
12,10 €
404989
Toaletný papier, 3-vrstvový jemný,
celulóza, v balení 32 ks
12,10 €
404521
Akčná cena od
1,76 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
4,50 €
Ilustračné foto
Kód
MLN4334
Balenie
Ústenka operačná 3 vrstvová Basic
s gumičkami, 50 ks v balení
Cena
4,50 €
Kód
Balenie
2011
Utierky zelené, sklad Z-Z jednovrstvové,
5 000 ks
16,50 €
2015
Papierové utierky biele Katrin
dvojvrstvové, 3 000 ks
26,00 €
Utierky sklad Z-Z, biele – celulóza, 4 000 ks
19,50 €
3323001
Cena
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Návlek na kábel zubnej vŕtačky
AKCI
A
Stomatologické utierky
– 500 ks v balení
AKCI
A
Akčná cena
16,80 €
Akčná cena
1,24 €
Kód
Bežná cena
1,65 €
Silikonová miska
Alpha-Tex, návlek na kábel zubnej
vŕtačky, 120 x 7 cm
1,24 €
ATSPS8
Alpha-Tex, návlek na kábel zubnej
vŕtačky, 170 x 7 cm
1,24 €
TIP
Akčná cena
1,99 €
Bežná cena
18,40 €
Kód
Farebné prevedenie: biela, fialová, limetková, modrá,
oranžová, ružová, zelená, žltá.
Balenie
MEDPLUS500
Cena
Stomatologické utierky
Medplus 500 ks
Návleky na opierku hlavy, pľuvátkové filtre
16,80 €
AKCI
A
Akčná cena od
1,60 €
1,70 €
Cena
MSIL1
Miska silikonová 1 – ø 100 mm
1,99 €
MSIL2
Miska silikonová 2 – ø 120 mm
2,30 €
MSIL3
Miska silikonová 3 – ø 140 mm
2,60 €
Kód
MSIL4
Miska silikonová 4 – ø 160 mm
5,20 €
KRAPL
Trecia sklenená doska
Plastová krabička na ortodontické aparáty, protetické práce
a iné.
Balenie
Krabička na aparáty
Obrúčka
Akčná cena od
Cena
1,60 €
AKCI
A
Kód
Vyrobené z netkanej textílie. Umožňujú jednoduché a hygienické odstránenie odpadov po stomatologickom zákroku.
Špeciálna veľkosť filtrov umožňuje pohodlné odstránenie
odpadu z pľuvátka. Priemer: 28 cm.
Balenie
MEDPLUS25
MEDPLUSFIL50
Cena
Návleky na opierku hlavy,
25 ks rôzne farby
2,00 €
Pľuvátkové filtre, 50 ks
rôzne farby
1,70 €
Zubná drenáž
Akčná cena
2,20 €
17,50 €
Sklíčko na miešanie cementu.
Ochranný štít umožňuje hygienicky a pohodlne pracovať
lekárom i zubným technikom.
Kód
Balenie
Cena
DTS4
Trecia doska sklenená hrúbka 4 mm
2,20 €
Kód
DTS5
Trecia doska sklenená hrúbka 5 mm
2,40 €
M31713
Obrúčka modrá + 5 štítkov
17,50 €
DTS6
Trecia doska sklenená hrúbka 6 mm
2,76 €
M31633
Obrúčka bezfarebná + 5 štítkov
17,50 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Balenie
Cena
Akčná cena od
0,25 €
Bežná cena
0,40 €
Kód
Balenie
Cena
0360STER
Zubná drenáž 1 x 40 cm, sterilná
0,40 €
0359STER
Zubná drenáž 1 x 6 cm, sterilná
0,25 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Balenie
Cena
ATSPS7
Krabička na aparáty
Akčná cena od
Kód
Balenie
23
META
4+1
Gutaperčové čapy, papierové čapy META
Microbrush Plus
Akčná cena
7,90 €
Kód
Akčná cena
3,75 €
4+1
Balenie
Cena
PF400PI
Microbrush Plus fine, ružové, 100 ks
7,90 €
4,40 €
PF400YE
Microbrush Plus fine, žlté,100 ks
7,90 €
4,75 €
PR400PU
Microbrush Plus regular, fialový, 100 ks
7,90 €
5,20 €
PR400BL
Microbrush Plus regular, modrý, 100 ks
7,90 €
Papierové čapy META, konicita 2, 1 balenie
3,75 €
PR400PE
Microbrush Plus regular, oranžový, 100 ks
7,90 €
Papierové čapy META, konicita 4, 1 balenie
4,00 €
PR400GR
Microbrush Plus regular, zelený, 100 ks
7,90 €
Papierové čapy META, konicita 6, 1 balenie
4,00 €
PSF400
Microbrush Plus superfine, 100 ks
7,90 €
Balenie
Cena
Gutaperčové čapy, konicita 2, 1 balenie
Gutaperčové čapy, konicita 4, 1 balenie
Gutaperčové čapy, konicita 6, 1 balenie
AKCIA 4+1 GRÁTIS! Pri kombinácii
rôznych konicit, získate produkt
s najnižšou cenou GRÁTIS!
AKCI
A
LASCOD
Kromopan
AKCI
A
Pana Spray NSK,
KaVo Spray
TIP
Hydroxid vápenatý
Akčná cena od
Akčná cena
22,50 €
26,00 €
AKČNÁ CENA
za 4 balení!
Akčná cena
Pana Spray NSK – Olejový sprej s alkoholom, pre NSK turbíny
KaVo Spray – čistiaci a ošetrujúci sprej, univerzálne použitie
Prvý alginát s chromatickým fázovým indikátorom. Chromatický fázový indikátor zaručuje vytvorenie otisku bez nutnosti
obáv zo zmeny teploty okolia alebo tvrdosti vody.
Kód
Balenie
12,00 €
Cena
Kód
Balenie
LA450AKCE
Lascod Kromopan 450 g, 4 balení
22,50 €
9141
Pana Spray NSK 500 ml
26,00 €
Kód
LA450
Lascod Kromopan 450 g, 1 balenie
7,20 €
14020
KaVo Spray 500 ml
33,00 €
12038
HERAEUS
Agfa Dentus E-SPEED
DAR
ČEK
ANA 2000 HCAA
Cena
AKCI
A
Balenie
Hydroxid vápenatý 50 g
Cena
12,00 €
Kefka na čistenie
vrtáčikov
Akčná cena
36,00 €
Akčná cena
OSTATNÉ
38,00 €
24
GRÁ
TIS
Akčná cena
2,28 €
Vývojka a ustaľovač (Agfa Dentus F, D)
125 ml v hodnote 16 € GRÁTIS!
Kód
66035581
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Balenie
Agfa Dentus E-SPEED
3 x 4, 150 ks
www.medplus.sk
Cena
38,00 €
Amalgám bez gama 2 fáze v lisovaných tabletách s kapsulami ortuti
Kód
1178101
Balenie
ANA 2000 HCAA, 50 tablet
Cena
Kód
Balenie
36,00 €
6904
Kefka na čistenie vrtáčikov
Cena
2,28 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
PHILIPS
CURAPROX
Nite White ACP 16%
Zubná kefka
TIP
Akčná cena od
3,80 €
Bežná cena
Akčná cena od
4,20 €
Nite White ACP 16% – domáce bielenie – aplikácia na noc.
ACP-amorfné kalcium fosfát- látka posilňujúca sklovinu,
doplňuje ionty vápnika, pomáha znižovať citlivosť zubov po
bielení. Eliminuje prípadné nežiaduce účinky bielenia.
2,40 €
Balenie
Cena
M00001
1 x 2,4 ml
3,80 €
CURAPROX zubná kefka 1 ks blister CS 1560,3960,5460
2,70 €
M34623
3 x 2,4 ml
7,28 €
CURAPROX zubná kefka 3 ks blister, PROMOCS 1560,3960,5460
6,90 €
M43762
6 x 2,4 ml
14,20 €
CURAPROX zubná CURAKIDS Supersoft detská zubná kefka 1 ks
2,40 €
M43763
9 x 2,4 ml
19,56 €
CURAPROX zubná kefka Sensitive Young zubná kefka 1 ks
2,40 €
BAUSCH
TIP
Artikulačné papiery
Balenie
Bežná cena
2,80 €
Cena
Ústná voda ADS 220, ADS 212
ADS 220 ústná voda 200 ml 0,20% CHX, ústna voda
vhodná na krátkodobé používanie pred chirurgickým zákrokom, po ňom a ako prevencia pooperačných komplikácií.
Ústna voda Curasept ADS 220 je tiež veľmi vhodná na
obmedzenie tvorby zubného plaku.
Akčná cena od
11,00 €
Bežná cena
12,00 €
BATIST
Vata buničitá prierezy
TIP
Kód
Balenie
Cena
BK01
Modrý, 300 ks
15,10 €
BK02
Červený, 300 ks
15,10 €
BK03
Podkova modrá, 50 ks
11,00 €
BK04
Podkova červená, 50 ks
11,00 €
CHIRMAX
38,10 €
1,70 €
CHR527-2
Silon braided white 4/0 (EP1,5)
3 x 45 cm, 24 ks v balení
38,10 €
CHR528-2
Silon braided white 3/0 (EP2)
3 x 45 cm, 24 ks v balení
38,10 €
Silon braided white (EP2,5)
3 x 45 cm, 24 ks v balení
39,99 €
Cena
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
CHR529-2
Balenie
Cena
ADS 220 ústná voda 200 ml 0,20 % CHX
7,00 €
ADS 212 ústná voda 200 ml 0,12 % CHX
7,00 €
Balenie
NOV
É
Akčná cena
Kód
od 1,70 €
7,00 €
Otiskovacie lyžice Exploit
Akčná cena od
Akčná cena od
Vata buničitá prierezy – rôzne balenia
Akčná cena
LASCOD
Šitie
Rozšírená ponuka šitia na našom eshope
www.stomatologicke-potreby.sk.
Balenie
ADS 212 ústna voda 200 ml 0,12% CHX. Efektívna
chemická kontrola plaku. Vďaka CURASEPT ADS môžete
obmedziť tvorbu plaku bez vedľajších účinkov. Nemá
žiadne z dodnes známych vedľajších účinkov: nefarbí zuby
nahnedo a nespôsobuje zmenu chuti. Okrem toho neobsahuje CURASEPT ADS žiadny alkohol, takže membrány
sliznice pri jeho používaní neštípu.
Cena
5,99 €
Otiskovacie lyžice EXPLOIT - jedinečná otiskovacia lyžica
s mnoho výhodami, ktoré umožňujú moderný a hospodárny spôsob vytvárania otiskov.
Kód
LASCOD
Balenie
Cena
Tri veľkosti pre dolný a horný oblúk (small
– malý, médium – stredný, large – veľký),
perforované a neperforované
5,99 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
CURAPROX, OSTATNÉ
Kód
25
Optiline
Dentiline,
– 200 ks v balení
Cleantexx MPXX
Akčná cena
Akčná cena
Akčná cena
5,50 €
4,10 €
8,60 €
ZĽAV
A
Bežná cena
9,10 €
Nitrilové rukavice tyrkysovej farby sú vhodné nielen pre
osoby s alergiu na latex. Špeciálna technológia výroby
zaisťuje vysokú pružnosť a odolnosť týchto rukavíc. Pre
dobrý úchop nástrojov sú končeky prstov opatrené
textúrou. Rukavice sú jemné a zachovávajú vysokú citlivosť
Vašich rúk.
100 ks v balení.
Kód
Kód
DENTIL200
Balenie
Cena
Rukavice vyš. nitril. Dentiline,
200 ks v balení
8,60 €
Elite Professional
AKCI
A
Balenie
Cena
0018OPTI
Vyšetrovacie rukavice Optiline,
jemne pudrované, všetky veľkosti
4,10 €
0022OPTI
Vyšetrovacie rukavice Optiline,
nepudrované, všetky veľkosti
4,30 €
Cleantexx zachovávajú vlastnosti latexových rukavíc v kombinácii s MPXX technológiou, ktorá raz pre vždy riešia problémy
s alergiou. Cleantexx sú veľmi pevné so špeciálnou vonkajšou
úpravou, zabezpečujúce vysokú priľnavosť. 100 ks v balení.
Kód
Optiline Nutouch
MPXX72L
Balenie
Vyšetrovacie rukavice Cleantexx
MPXX, nepudrované – veľ. S, M, L, XL
Cena
5,50 €
Optiline nitrilové,
– 200 ks v balení
Akčná cena
3,60 €
Akčná cena
5,50 €
Akčná cena
8,60 €
Bežná cena
6,50 €
Vinylové vyšetrovacie rukavice bielej farby. Špeciálne
vinylové rukavice, ktoré sú mierne elastické a splňujú normu
EN 455 a EN 474.
Mentolová
vôňa
Elite Professinal – latexové, pudrované rukavice s mentolovou
vôňou a mikrotextúrovaným povrchom.
100 ks v balení.
Kód
Balenie
0027
Rukavice Elite Professional
Sempercare
Cena
5,50 €
AKCI
A
Kód
4908213
Balenie
Rukavice vyš. vinylové Optiline Nutouch
– všetky veľkosti
Cena
Kód
3,60 €
OPTI0014NIT
Balenie
Vyšetrovacie rukavice Optiline,
nitrilové – všetky veľkosti
Cena
8,60 €
Chirurgické rukavice Sempermed sterilné
Akčná cena od
0,30 €
Bežná cena
0,35 €
RUKAVICE
Akčná cena od
26
4,30 €
100 ks v balení.
Kód
Balenie
Cena
0015SEMPP
Vyšetrovacie rukavice Sempercare,
jemne pudrované, veľ. XS
4,30 €
0016
SEMPERBEZ
Vyšetrovacie rukavice Sempercare,
nepudrované, veľ. S (6-7)
4,90 €
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
www.medplus.sk
Sterilný jednotlivo balený pár rukavíc z čistého prírodného
latexu, anatomické, majú obmedzené množstvo púdru.
Optimálna hmatová citlivosť, vysoká istota úchopu.
Kód
0012-0029
Balenie
Chirurgické rukavice Sempermed
sterilné, 1 pár, rôzne veľkosti
Cena
0,30 €
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
SIRONA
KAVO
Kolienko T1 LINE C 40 L
PROPHYflex3
TIP
Akčná cena
639,00 €
Bežná cena
868,00 €
Kolienko T1 LINE C 40 L 1:1.
Svetelný uhlový násadec pre elektrický mikromotor
s prevodom 1:1 (modrý prúžok), titánové puzdro, keramické
ložiská, tlačítkové upínanie, jednobodový spray, zábrana
spätného nasávania, sterilizácia do 135 °C. Pre kolienkové
vŕtačky (2,35 mm).
Kód
Balenie
3328437
Kolienko T1 LINE C 40 L
Cena
639,00 €
SIRONA
Kolienko T1 LINE C 200 L
Akčná cena
1 159,00 €
Akčná cena
Bežná cena
1 036,00 €
1 240,00 €
Bežná cena
1 520,00 €
KaVo PROPHYflex3 odstraňuje plak, pigment a fajčiarske škvrny. Kanyla otočná o 360o pre ideálne pracovné
podmienky.
Kolienko T1 LINE C 200 L 1:5 červené.
Rýchlobežný násadec pre elektrický mikromotor s prevodom
1:5 , titánové puzdro, keramické ložiská, tlačítkové upínanie,
trojbodový spray, zábrana spätného nasávania, sterilizácia do
135 °C. Pre nástroje FG (1,6 mm).
Kód
Balenie
Cena
Celý sterilizovateľný (max. 135 v Autoclave).
1 036,00 €
Kompatibilný s rýchlo spojkou KaVo a Sirona.
KOMETDENTAL
SIRONA
Komet vrtáčiky
AKCI
A
SIROInspect
3328452
Kolienko T1 LINE C 200 L
Kód
1004672
Balenie
KaVo PROPHYflex3
Cena
1 159,00 €
599,00 €
2,96 €
Ako funguje?
Kód
Komet vrtáčiky. Rôzne typy v ponuke.
Všetky ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH.
Balenie
Cena
H1S.204
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23
2,96 €
H1.314
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23
2,96 €
H1S.204
8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23
3,10 €
Sonda osvetľuje zuby svetlom krátkej vlne dĺžky. To
stimuluje produkty rozkladu baktérií zubného kazu,
ktoré potom fluoreskujú. Okuliare s filtrom, dodávané so
SIROInspect, toto svetlo odfiltrujú a vďaka tomu možno
červené fluoreskujúce oblasti (kazy) rýchlejšie lokalizovať.
Sklovina zdravých zubov fluoreskuje zelene.
Kód
6325174
Balenie
SIROInspect
Pre viac informácií volajte: +421 902 411 673, +421 911 411 673
Cena
599,00 €
www.medplus.sk
TURBÍNY, PIESKOVAČ
Akčná cena
Akčná cena od
27
Nakupujte a získate darček! Designové osvetlenie Philips
• Stolová lampa
• Svietidlo Candle Light 3 ks
Pri nákupe nad 200 EUR • rôzne farby • v hodnote 40 EUR
Pri nákupe nad 300 EUR • vrátane zdroja • v hodnote 60 EUR
Vrátane
dialkové
ho
ovládan
ia
Dig
itá
hod lne
iny
dík
Bu
Mení
ňov
o
6 dtie
farieb
• Detská stolová lampa myBuddy
• Svietidlo LivingColours Aura
Pri nákupe nad 400 EUR • rôzne farby • v hodnote 100 EUR
alebo pri nákupe nad 400 EUR • vrátane zdroja • v hodnote 100 EUR
Pri nákupe nad 200 EUR získate stolovú lampu, pri nákupe nad 300 EUR získate svietidlo CandleLight 3 ks, pri nákupe nad 400 EUR získate detskú stolovú lampu
myBuddy nebo svietidlo LivingColours Aura. Viac informácií na www.stomatologicke-potreby.sk/philips
Pozor,
nepremeškajte časovo obmedzené akcie!
Šťastný týždeň od 14. – 20. 10. 2013:
20 % zľava na všetky výrobky firmy Zhermack
"Obchod
nemôže byť jednoduchší"
Medplus s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika
www.stomatologicke-potreby.sk
10 % zľava na všetok spotrebný materiál a dezinfekciu
Obchodné referentky:
Ing. Aneta Peničková
Tel.: 0902/ 411 673
E-mail: [email protected]
Šťastný týždeň od 1. – 8. 12. 2013:
Martina Grácová
Tel.: 0911/ 411 673
E-mail: [email protected]
Šťastný týždeň od 11. – 17. 11. 2013:
20 % zľava na všetky výrobky firmy Heraeus
www.stomatologicke-potreby.sk.
DOPRAVA NAD 99 EUR ZDARMA. Tovar dodáme do 48 hodín, alebo podľa želania zákazníka.
Vydavateľ si vyhradzuje právo meniť sortiment bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za chyby z tlače.
Download

Sempercare - Stomatologické potřeby Medplus