MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Kod
Yayın Tarihi : 14.10.2010
BİRİM
1
YÖNETİM
HİZMETLERİ
2
HASTA BAKIM
HİZMETLERİ
3
ENFEKSİYONLARIN
KONTROLU VE
ÖNLENMESİ
4
5
TESİS YÖNETİMİ
ACİL DURUM VE
AFET YÖNETİMİ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
16.04.2014
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
BİRİM SORUMLUSU
Başhekim / Yardımcıları
İdari ve Mali işler Müdürü /
Yardımcıları
Sağlık Bakım İşleri Müdürü /
Yardımcıları
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği
Müdürü
15.04.2014
Başhekim Yrd.Uzm.Dr.
Ahmet Zeki KAYGISIZ
Sağlık Bakım İşleri Müd.
Tülin ÇEVİKOL
15.04.2014
Uzm.Dr.Abdullah ÇOŞKUN
Hemşire Türkan YILMAZ
15.04.2014
İdari ve Mali İşler Müd.
Ercan SÖZBİLEN
İdari ve Mali işler Müd.Yrd.
Semih BAŞBELEN
15.04.2014
Sivil Savunma Uzmanı
Birol ARI
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
Hastane Yöneticisi Süleyman SOUKSU
Başhekim Uzm.Dr.Mazhar ESERDAĞ
İdari ve Mali işler Müdürü Ercan
SÖZBİLEN
Sağlık Bakım İşleri Müdürü Tülin
ÇEVİKOL
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği
Müdürü Refik GÜNDOĞDULAR
Hasta Hiz.ve Sağlık Otelciliği Müdürü
Refik GÜNDOĞDULAR
Kalite Yönetim Direktörü Suna SOUKSU
Eğitim Hem. Banu SEKRETER
Başhekim Op.Dr.Mazhar ESERDAĞ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Tülin ÇEVİKOL
Eğitim Hem. Banu SEKRETER
Başhekim Yrd.Uzm.Dr. Zeki KAYGISIZ
Sivil Savunma Uzmanı Birol ARI
Hemşire Hasret UZUN
Makine Mühendisi Salih Oktay EŞME
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müd.
Refik GÜNDOĞDULAR
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.
Semih BAŞBELEN
Makine Mühendisi Salih Oktay EŞME
Sayfa 1 / 8
RAPORTÖR
Başhekim Uzm.Dr.
Mazhar ESERDAĞ
Eğitim Hemşiresi
Banu SEKRETER
Eğitim Hemşiresi
Banu SEKRETER
Makine Mühendisi
Salih Oktay EŞME
İdari ve Mali İşler
Müdür Yrd.
Semih BAŞBELEN
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Kod
6
7
8
9
10
Yayın Tarihi : 14.10.2010
BİRİM
BİLGİ YÖNETİMİ
STOK YÖNETİMİ
ATIK YÖNETİMİ
POLİKLİNİK
HİZMETLERİ
ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
BİRİM SORUMLUSU
15.04.2014
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ercan SÖZBİLEN
Tıbbi Teknolog Aysel YILMAZ
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
Başhekim Yrd.Uzm.Dr. Zeki KAYGISIZ
Sağlık Bakım Hiz.Müd. Tülin ÇEVİKOL
17.04.2014
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ercan SÖZBİLEN
Hastane Yöneticisi Süleyman SOUKSU
Dr. Ahmet Aydın ERTABAKLAR
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
18.04.2014
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ercan SÖZBİLEN
Sağlık Bakım Hiz. Müd.
Tülin ÇEVİKOL
Hemşire Hasret UZUN
Sağlık Bakım Hiz.Müd. Tülin ÇEVİKOL
Hasta Hiz. ve Sağlık Otelciliği Müdürü
Refik GÜNDOĞDULAR
Uzm.Dr. Derya DEMİR
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
17.04.2014
15.04.2014
Başhekim Yrd. Uzm.Dr.
Zeki KAYGISIZ
Sağlık Bakım Hiz. Müd.
Tülin ÇEVİKOL
Lab.Teknisyeni Bayram ILGIN
Uzm.Dr.Aytaç BUKIRAN
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Yeşim ÖZERLEN
Hemşire Ahmet KILIÇ
Op.Dr.Serkan YILMAZ
İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.
Semih BAŞBELEN
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Yeşim ÖZERLEN
Başhekim Op.Dr.Mazhar ESERDAĞ
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
Hemşire Şafak AYCAN
Sayfa 2 / 8
RAPORTÖR
Sağlık Bakım
Hizm.Müd.
Tülin ÇEVİKOL
Dr. Ahmet Aydın
ERTABAKLAR
Hasta Hiz. ve Sağlık
Otelciliği Müdürü
Refik
GÜNDOĞDULAR
Acil Servis Sorumlu
Hemşiresi
Yeşim ÖZERLEN
Eğitim Hemşiresi
Nezaket BURGUCU
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Yayın Tarihi : 14.10.2010
Kod
BİRİM
11
BİYOKİMYA
LABORATUVARI
HİZMETLERİ
12
MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI
HİZMETLERİ
13
PATOLOJİ
LABORATUVAR
HİZMETLERİ
14
15
GÖRÜNTÜLEME
HİZMETLERİ
ENDOSKOPİ
HİZMETLERİ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
17.04.2014
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
BİRİM SORUMLUSU
Uzm.Dr.Arzu KELEŞ
18.04.2014
Mikr. Uzm. Senem AKGÜL
Mikr.Uzm. Sema PAÇACI
16.04.2014
Uzm. Dr.Derya DEMİR
Tek.Ahmet BAĞIŞ
17.04.2014
17.04.2014
Rad.Uzm.Dr. Şahabettin GÖNENÇ
Rad.Uzm.Dr.H.Hüsnü KARAMAN
Rad.Sor.Tek.Yasin DOĞRUSOY
Op.Dr.Erdem NALBANT
Hem.Filiz ÇINAR
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Münire KURU
Uzm.Dr.Mustafa ARPAZ
Lab.Teknisyeni Selami DEMİRKAYA
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Münire KURU
Uzm.Dr.Mustafa ARPAZ
Lab.Teknisyeni Selami DEMİRKAYA
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
Uzm.Dr. Arzu KELEŞ
Lab.Teknisyeni Selami DEMİRKAYA
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Zeki KAYGISIZ
Uzm.Dr.İsmail SUCU
Uzm.Dr.Volkan ÖZKOL
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Münire KURU
Uzm.Dr. Kayhan GÖKTALAY
Enf Kont. Hemşiresi Türkan YILMAZ
Sayfa 3 / 8
RAPORTÖR
Eğitim Hemşiresi
Nezaket BURGUCU
Lab.Teknisyeni
Selami DEMİRKAYA
Uzm.Dr. Arzu
KELEŞ
Uzm.Dr.Volkan
ÖZKOL
Uzm.Dr. Kayhan
GÖKTALAY
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Kod
Yayın Tarihi : 14.10.2010
BİRİM
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
BİRİM SORUMLUSU
Op. Dr. Mehmet Celalettin KELEŞ
Hemşire Gökhan SİNE
Hemşire Arife GÜRGENTEPE
16
AMELİYATHANE
HİZMETLERİ
21.04.2014
17a
3.B.YOĞUN BAKIM
HİZMETLERİ
21.04.2014
17b
2.B.YOĞUN BAKIM
HİZMETLERİ
18
ECZANE
HİZMETLERİ
19
STERİLİZASYON
HİZMETLERİ
20
TRANSFÜZYON
TIBBI HİZMETLERİ
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
22.04.2014
Uzm.Dr. Kıvanç AŞIK
Hemşire Şafak AYCAN
Uzm.Dr. Hamide AYDOĞAN
Hemşire Cevriye ARSAN
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
Başhekim Mazhar ESERDAĞ
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Zeki KAYGISIZ
Uzm.Dr.Abdullah ÇOŞKUN
Enf Kont. Hemşiresi Ebru TEBER
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Zeki KAYGISIZ
Uzm.Dr.Mustafa ARPAZ
Enf Kont. Hemşiresi Ebru TEBER
Enf. Kont. Hemşiresi
Ebru TEBER
Enf Kont. Hemşiresi
Ebru TEBER
Enf. Kont. Hemşiresi
TürkanYILMAZ
Dr.Ahmet Aydın
ERTABAKLAR
17.04.2014
Başeczacı İsmail TAŞYÜZ
Eczacı Gözde ÖZEL
24.04.2014
Hemşire Gökhan SİNE
Sağlık Memuru İsmet BOZ
Uzm.Dr.Abdullah ÇOŞKUN
Kalite Yönetim Direktörü Suna SOUKSU
Enf Kont. Hemşiresi Ebru TEBER
Uzm.Dr.Şafak YÜKSEL
Lab.Tekn.Kasım UYAN
RAPORTÖR
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Münire KURU
Uzm.Dr.Abdullah ÇOŞKUN
Enf. Kont. Hemşiresi TürkanYILMAZ
Başhekim Uzm.Dr.Mazhar ESERDAĞ
Dr.Ahmet Aydın ERTABAKLAR
Lab.Teknisyeni Selami DEMİRKAYA
15.04.2014
Sayfa 4 / 8
Mik. Uzm. Senem AKGÜL
Lab.Teknisyeni (Stok Birim Sorumlusu)
Barış KARATAŞ
Enf Kont. Hemşiresi
Ebru TEBER
Lab.Teknisyeni (Stok
Birim Sor.)
Barış KARATAŞ
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Kod
Yayın Tarihi : 14.10.2010
BİRİM
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
BİRİM SORUMLUSU
16.04.2014
Uzm.Dr.Özlem BALABAN
Fizyoterapist Süheyla ULAŞ
ÇOŞKUN
22
DİYALİZ
HİZMETLERİ
18.04.2014
Uzm.Dr. Servet SERBEST
Dr.Adnan YAZGANOĞLU
Hemşire Çilem AYTEKİ
Hemşire Sibel YILDIZ
23
PSİKİYATRİ
HİZMETLERİ
KAPSAM DIŞI
KAPSAM DIŞI
24
NÜKLEER TIP
HİZMETLERİ
21.04.2014
Uzm.Dr.İsmail SUCU
Uzm.Dr.Burak AKÇAY
Uzm.Dr.Volkan ÖZKOL
21
FİZİK TEDAVİ
HİZMETLERİ
25
26
HASTA DOSYASI VE
ARŞİV HİZMETLERİ
MUTFAK
HİZMETLERİ
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
SağlıkBakım Hiz.Müd.Yrd.
Mahmut BELER
Uzm.Dr.Serhan Vahit PİŞKİNPAŞA
Nefroloji Servis Sorumlu Hemşiresi
Güler BAKIRCIGİL
Başhekim Yrd.Uzm.Dr.Münire KURU
Kalite Yönetim Direktörü Suna SOUKSU
Hematoloji Servis Sorumlu Hemşiresi
Ramazan AK KUZU
KAPSAM DIŞI
Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Zeki KAYGISIZ
Rad.Uzm.Dr. Şahabettin GÖNENÇ
Rad.Sor.Tekn.Yasin DOĞRUSOY
18.04.2014
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ercan SÖZBİLEN
İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.
Semih BAŞBELEN
Başhekim Yrd.Uzm.Dr.Münire KURU
Tıbbi Teknolog Sevda KÖSE
TİG birim Sor.Serap GALAYIR
KBB Ser.Sor.Hemş.Filiz SEZER
22.04.2014
Hasta Hiz. ve Sağlık Otel. Müd.
Refik GÜNDOĞDULAR
Diyetisyen Teslime BİLGİN
Diyetisyen Ayşe UÇAN
Diyetisyen
Selma URHAN KAYIPOĞLU
Hastane Yöneticisi Süleyman SOUKSU
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Tülin ÇEVİKOL
İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.
Semih BAŞBELEN
Sayfa 5 / 8
RAPORTÖR
Nefroloji Servis
Sorumlu Hemşiresi
Güler BAKIRCIGİL
Hemşire
Ramazan AKKUZU
KAPSAM DIŞI
Rad.Sor.Teknisyeni
Yasin DOĞRUSOY
KBB
Ser.Sor.Hemş.Filiz
SEZER
İdari ve Mali İşler
Müd.Yrd.
Semih BAŞBELEN
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Yayın Tarihi : 14.10.2010
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
BİRİM SORUMLUSU
24.04.2014
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği
Müdürü
Refik GÜNDOĞDULAR
28
MORG
HİZMETLERİ
25.04.2014
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ercan SÖZBİLEN
İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.
Semih BAŞBELEN
29
KALİTE
İNDİKATÖRLERİ
28.04.2014
Kalite Yönetim Direktörü
Suna SOUKSU
Veri Analiz Sorumlusu Sevda KÖSE
30
KLİNİKLER
NİSAN 2014
KLİNİK SORUMLU
HEKİMLERİ
SORUMLU HEMŞİRELERİ
Kod
27
BİRİM
ÇAMAŞIRHANE
HİZMETLERİ
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ercan SÖZBİLEN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Tülin ÇEVİKOL
Eğitim Hemş.Banu SEKRETER
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müd.
Refik GÜNDOĞDULAR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Lab.Tek.(Stok Birim Sor.)Selami
DEMİRKAYA
HastaneYöneticisi Süleyman SOUKSU
Tıbbi Teknolog Aysel YILMAZ
Sayfa 6 / 8
RAPORTÖR
Eğitim Hemşiresi
Banu SEKRETER
Sağlık Bakım Hiz.
Müd.Yrd.
Mahmut BELER
Tıbbi Teknolog
Aysel YILMAZ
DEĞERLENDİRİCİ PERSONEL
RAPORTÖR
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Kod
30a
Yayın Tarihi : 14.10.2010
BİRİM
DAHİLİYE
30b
GENEL CERRAHİ
30c
HEMATOLOJİ,
TIBBİ ONKOLOLİSİ,
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
30d
GÖZ
HASTALIKLARI
CİLDİYE
30e
KBB- ÜROLOJİ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
BİRİM SORUMLUSU
25.04.2014
Uzm. Dr. Kadir AYDIN
Hemşire Hatice AYSAL
Hemşire Dilek İNCE
25.04.2014
Op. Dr. Celalettin KELEŞ
Hemşire Kezban DEDELİ
Hemşire Neşe AKDEMİR
28.04.2014
Uzm. Dr. Şafak YÜKSEL
Hemşire Ramazan AKKUZU
28.04.2014
Op. Dr. İlker BİÇER
Uzm.Dr.Nüket AYDIN
Hemşire Nuriye GÜNGÖR
29.04.2014
Op. Dr. Buket ASLAN ÇELİK
Op. Dr.Mehmet Oğuz ŞAHİN
Hemşire Filiz SEZER
Hemşire Ayşe SÖNMEZ
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
Sağlık Bakım Hiz.Müd.Tülin EREL
Op.Dr.Serkan YILMAZ
Ortopedi Ser.Sor.Hem.Gülay CECE
Diyaliz Ser.Sor.Hem.Çilem AYTEKİ
Sağlık Memuru Muhammed TÜRE
Başhekim Uzm.Dr.Mazhar ESERDAĞ
Op.Dr.Erdoğan EROĞLU
Anestezi Teknisyeni Mehmet SEZER
Nöroşirüji Ser.Sor.Hemş.İffet BARUTÇU
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Op.Dr.Erdem NALBANT
3.B.Y.B.Ser.Sor.Hem.Şafak AYCAN
Göğüs Hast.Ser.Sor.Hem.Nurten GÜLEN
Sağlık Bakım Hiz.Müd.Tülin EREL
Uzm.Dr.Ali Haydar ERCİYES
Eğitim Hemşiresi Nezaket BURGUCU
Hemşire Filiz ŞAHİN
Sağlık Bakım Hiz.Müd.Tülin EREL
Op. Dr. Celalettin KELEŞ
Kalite Yönetim Direktörü Suna SOUKSU
Eğitim Hemşiresi Banu SEKRETER
Sayfa 7 / 8
RAPORTÖR
Diyaliz Ser.Sor.Hem.
Çilem AYTEKİ
Nöroşirüji
Ser.Sor.Hemş.
İffet BARUTÇU
3.B.Y.B.Ser.Sor.Hem.
Şafak AYCAN
Hemşire
Filiz ŞAHİN
Eğitim Hemşiresi
Banu SEKRETER
MANİSA DEVLET HASTANESİ
ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
(2014 YILI 1. DÖNEM)
YÖN.PL.001
Kod
30f
30g
30h
30j
30k
Yayın Tarihi : 14.10.2010
BİRİM
ORTOPEDİ – KDC
NÖROLOJİ
BEYİN CERRAHİSİ
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
NEFROLOJİ
Revizyon Tarih / No: 01.03.2013/06
DEĞERLENDİRME
TARİHİ / SAATİ
BİRİM SORUMLUSU
29.04.2014
Op. Dr. Ünal ZÜMRÜT
Hemşire Gülay CECE
Op. Dr. İsmail Derya YAVAŞ
Hemşire Fatma KAPÇAK
24.04.2014
Uzm. Dr.Zeynep Sibel
SEYMENOĞLU
Hemşire Aynur ALTAN
Hemşire Şükran DÜZENOĞLU
30.04.2014
Op. Dr. Mustafa MİNOĞLU
Hemşire İffet BARUTÇU
Hemşire Sema SAVRAN
30.04.2014
Uzm. Dr. Nurhan KARADENİZ
Hemşire Nurten GÜLEN
Hemşire Fadime SARAÇ
30.04.2014
Uzm.Dr. Servet SERBEST
Hemşire Güler BAKIRCIGİL
Sayfa 8 / 8
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
RAPORTÖR
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Op. Dr. Metin GÖKMEN
Hemşire İffet BARUTÇU
Ameliyathane Sor.Hem.Gökhan SİNE
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Op. Dr. Mustafa MİNOĞLU
G. C. Ser.Sor.Hem.Kezban DEDEELİ
Hemşire Gülşen KINAY
Ameliyathane
Sorumlu Hemşiresi
Gökhan SİNE
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Op. Dr. İsmail FERHAT
Lab.Tekn.Kasım UYAN
KBB Ser.Sor.Hem. Filiz SEZER
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Op.Dr.Sabiha Neşe TAŞOLUK
Eğitim Hem. Nezaket BURGUCU
Sağlık Memuru Sor.Serhat ARSLAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.
Mahmut BELER
Op.Dr. Yücel ÖZSOY
2.B.Y.B.Ser.Sor.Hem.Cevriye ARSAN
Sağlık Memuru Özcan HARMANDALI
Genel Cerrahi
Ser.Sor.Hem.Kezban
DEDEELİ
KBB Ser.Sor
Hemşire
Filiz SEZER
Sağlık Mem. Sor.
Serhat ARSLAN
2.B.Y.B.Ser.Sor.Hem.
Cevriye ARSAN
Download

Kod 1 2 3 4 5 - Manisa Devlet Hastanesi