Databáze pracovišť poskytujících péči nemocným s chronickou ránou v České republice
Následující databáze obsahuje pracoviště, která se chtějí dobrovolně zapojit do celostátní
sítě poskytovatelů péče pacientům s chronickou ránou. K zařazení do databáze došlo na
základě vyplnění kontaktního formuláře ČSLR. V případě, že splňují potřebné podmínky,
mohou být tyto subjekty zároveň i držiteli certifikátu Garance kvality komplexní péče o
chronickou ránu, jejichž seznam je uveden na webu České společnosti pro léčbu rány.
Dermatovenerologické oddělení
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5
Olomouc
772 00
Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Dominika Diamantová, www.vnol.cz
Ambulance chronických ran
Bílovecká nemocnice a.s.
17. listopadu 538
Bílovec
743 01
Kontaktní osoba: Hana Vlhová, [email protected]
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
Brno
602 00
Kontaktní osoba: MUDr. Milada Franců, PhD., www.fnbrno.cz
I.chirurgická klinika
FN U svaté Anny
Pekařská 53
Brno
602 00
Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Lenka Veverková, PhD., www.fnusa.cz
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí a.s.
Konská 453
Třinec
739 61
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Stryja, [email protected]
Komplexní domácí péče, s.r.o.
Anna Kulakowská
K. Čapka 812
Přelouč
535 01
Kontaktní osoba: Anna Kulakowská
Dermatovenerologická klinika
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 00
Kontaktní osoba: Kateřina Křemenová, www.fnb.cz
Chirurgická ambulance
Městská nemocnice Ostrava
Nemocniční 20
Ostrava 2
728 80
Kontaktní osoba: Danuše Ličková, www.mnof.cz
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Klinika popáleninové medicíny
Šrobárova 50
Praha 10
100 43
Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Ludomír Brož, www.fnkv.cz
Psychiatrická léčebna Opava
Olomoucká 88
Opava
746 01
Kontaktní osoba: Putírková Miluška, www.plopava.cz
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Plzeň
E. Beneše 13
Plzeň
305 99
Kontaktní osoba: MUDr. Zdenka Poklopová, www.fnplzen.cz
Palas Athena s.r.o.
Klinika jednodenní chirurgie
Hviezdoslavova 509/25
Praha 11
149 00
Kontaktní osoba: MUDr. Maixnerová, www.palas-athena.cz
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Kontaktní osoba: MUDr. Štěpánka Dočekalová, www.fnkh.cz
II. interní klinika
FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Šeflová, www.fnol.cz
Další adresář ambulancí a poraden, která se věnují léčbě pacientů s chronickou
ránou, je na webu České společnost podpory zdraví: Hojení 21 (www.hojeni21.cz),
sekce Ambulance a poradny: http://www.hojeni21.cz/adresar.php
Seznam podiatrických ambulancí je uveřejněn na webu České diabetologické
společnosti:
http://www.diab.cz/modules.php?name=Seznamp
Seznam podiatrických center je uveřejněn na webu České diabetologické společnosti
www.diab.cz, adresa http://www.diab.cz/modules.php?name=Centra
Download

Databáze pracovišť poskytujících péči nemocným s chronickou