HIRUDOTERA
PIA
a jej
využitie v
klinickej praxi
Mgr. Mária Habrmanová
Mgr. Mária Habrmanová1,2, MUDr. Viliam Slezák CSc.2,3 Henrieta Galátová2,
RNDr. Peter Takáč CSc.1,2
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
2
Scientica s.r.o, Hybešova 33, Bratislava
3
Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, Bratislava
1
OBSAH











Hirudoterapia - Pijavica lekárska
História
Anatómia a morfológia pijavice lekárskej
Bioaktívne zložky slín pijavíc - Hirudín
Indikácie a kontraindikácie hirudoterapie
Bioterapeutické centrum
Hirudoterapia v praxi
Chronické venózne ochorenia
Detoxikácia organizmu
Plastická a rekonštrukčná chirurgia
Sumarizácia
ÚVOD
Hirudoterapia (lat. hirudo –
pijavica)


Liečba veľkého spektra ochorení pijavicou
lekárskou (Hirudo medicinalis)
Pijavica saje krv a súčasne vylučuje do krvi
niekoľko desiatok bioaktívnych látok (hirudín,
pseudohirudín, hyaluronidáza, destabiláza, histamín,
bdelín, gilantín, apyráza, eglín, hementín, lipáza, esteráza,
triglycerid, kinín, ...) s liečivými účinkami
(antikoagulačný, trombolytický, antitrombotický,
antibakteriálny, protizápalový, detoxikačný, ...)
PIJAVICA LEKÁRSKA





Hirudo medicinalis: Hirudo medicinalis medicinalis, Hirudo
medicinalis orientalis, Hirudo medicinalis officinalis a Hirudo
verbana - CERTIFIKOVANÉ
1 pijavica vysaje v priemere 10 - 15 g krvi → krv trávi cca. 200 dní
dožíva sa aj 20 rokov (terapeutické účely – 3 – 5 ročné)
pred terapiou musia byť pijavice vyhladované
Pôvod slova PIJAVICA:
• gr. bdellos (= sací, sať)
• lat. hirudo (haeredo = držať sa, uviaznuť)
lat. sanguisuga (= cicať)

Pijavice lekárske sú na červenej listine, v prírode sa už skoro
vôbec nevyskytujú
1) Hirudo verbana
2) Hirudo
medicinalis
3) Hirudo
orientalis
4) Hirudo
medicinalis
x Hirudo
orientalis
5A) Hirudo
medicinalis
x Hirudo
verbana
5B) Hirudo
orientalis x
Hirudo
medicinalis
(PETREUSKIENE
et al. 2009)
HISTÓRIA








Hirudoterapia je stará 4000 rokov
Egypt (1500 r. p.n.l.) – nástenná maľba
v hrobke
Grécko a Rím - Hippokrates, Plínius,
Galén
Blízky východ, India, Čína –
hirudoterapia v spojení s akupunktúrou
Stredovek - Avicenna
Koniec 18. a začiatok 19. st. – zlatý vek
hirudoterapie – „všeliek“ , „púšťanie
krvi žilou“, „filtrovanie krvi“
Éra antibiotík – úpadok hirudoterapie
Súčasnosť - znovuobrodenie
MORFOLÓGIA A ANATÓMIA
BIOAKTÍVNE ZLOŽENIE SLÍN PIJAVICE
LEKÁRSKEJ A ICH ÚČINKY
Bioaktívna látka:
Účinok:
Hirudín
antikoagulačný
Gilantín
antikoagulačný
Hirustazín
antikoagulačný
Pseudohirudín
trombolytický
Hyaluronidáza
antitrombotický
Destabiláza
antiischematický
Histamín
aterosklerotický
Bdelín
antibakteriálny
Apyráza
imunostimulačný
Eglín
protizápalový
Hementín
inkoagulačný
Lipáza
mikrocirkulačný
Esteráza
rozkladajúca tuk
Triglycerid
detoxikačný
Kinín
analgetický
ďalšie: znecitlivejúce látky, látka rozpínajúca cievy, neurotransmitery,
antibiotikum chloromycetín

Pôsobenie na organizmus je komplexné
HIRUDÍN
 Zabraňuje zrážaniu krvi, bráni tvorbe trombov a
rozkladá ich, rozťahuje vlásočnice → cievne
ochorenia


acidický polypeptid s
molekulovou hmotnosťou
7000
pozostáva zo 65
aminokyselinových reziduí a
má 3 disulfidické mostíky


Haycraft (koniec 19.st.) – objav
antikoagulačných vlastností
slín pijavíc
Markwardt (1950) –
charakterizoval vlastnosti látky
vyizolovanej zo slín pijavice,
ktorá sa správala ako vysoko
účinný inhibítor trombínu
(proteáza zabezpečujúca
zrážanie krvi) → HIRUDÍN
INDIKÁCIE HIRUDOTERAPIE













Srdcovo-cievne a
ischemické ochorenia
Infarkt myokardu
Kŕčové žily
Tromóza
Vysoký krvný tlak
Hematómy
Hemoroidy
Zápaly lymfatických uzlín
Gastroenterologické
choroby (gastritída – zápal
sliznice žalúdka,
cholecystitída - zápal
žlčníka, pankreatitída zápal pankreasu)
Cholesterol
Cukrovka
Chronická bronchitída,
zápal pľúc, astma
Pľúcna embólia











Očné, ušné a krčné
problémy
Paradentóza
Alergia
Gynekologické problémy
Urologické ochorenia,
močové cesty
Kožné choroby (akné,
ekzém, herpes)
Systémové choroby
(reumatická artritída)
Reumatizmus
Migréna a depresie
Bolesti svalov, natrhnutia a
natiahnutia svalov
Detoxikácia (regenerácia
organizmu)
Plastická a replantatívna
chirugia
KONTRAINDIKÁCIE












Alergia na histamín (alergia na uštipnutie hmyzom)
Nedostatok červených krviniek – anémia
Porucha zrážanlivosti krvi - hemofília
Diabetes mellitus 2.stupňa - zlé hojenie rán
Diagnostikovaná rakovina
Poruchy imunitného systému
Cirhóza pečene
Chirurgické zákroky (21 dní pred a 21 dní po zákroku)
Interkraniálna aneuryzma, aneuryzma na brušnej aorte
AIDS
Tehotenstvo a obdobie kojenia
Pod vplyvom alkoholu a drogy
 Nesmú
sa používať u novorodencov a malých detí
 Lieky na riedenie krvi
 Kontraindikácie po priložení pijavíc → pijavice už NEPRIKLADAŤ
BIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM
UCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O
PIJAVICE





Sklenené 5 l fľaše s plastovým vrchnákom s malými
otvormi (do 2/3 naplnené vodou) – max 50 ks pijavíc
Voda: bez chlóru ( 24 hodín odstáta, filtrovaná,
pramenitá), izbová teplota
Vodu vymieňať každý deň, podľa potreby aj
niekoľkokrát za deň
Miesto: čisté (bez zápachov), neslnečné
(deň – noc), vetrané
Od expedície je ich treba do pol roka
nakŕmiť
MATERIÁL NA HIRUDOTERAPIU
HIRUDOTERAPIA V PRAXI
1.
2.
3.
Liečba chronických venóznych ochorení
Detoxikácia organizmu
Plastická a rekonštrukčná chirurgia
3 mechanizmy účinku:
 Bioaktívny
 Reflexný
 Nervovo-c ievny
1. CHRONICKÉ VENÓZNE OCHORENIA

CHVO – všetky ochorenia alebo anonómálie
žilového systému s chronickým priebehom –
predstavujú veľký zdravotný a ekonomický
problém

Klinické príznaky:
1) subjektívne ťažkosti
2) objektívne nálezy
DIAGNÓZY CHVO
Trombóza
nahromadenie veľkého množstva fibrínu a
trombocytov v žilách
1) Tromboflebitída - zápalové ochorenie povrchových žíl sprevádzané
rôznymi infekciami a sekundárnym vznikom trombu.
 Primárny proces: FLEBITÍDA (zápal žíl)
 Sekundárny proces: TROMBUS (krvná zrazenina)
2) Flebotrombóza - intravitálna, intravaskulárna krvná zrazenina,
ktorá
ovplyvňuje hĺbkový venózny systém dolných končatín.
 Primárny proces: TROMBÓZA
 Sekundárny proces: FLEBITÍDA (zápal žilovej steny)
3) Posttrombotický syndróm – následok flebotrombózy, dominuje
edém
4) Chronická venózna insuficiencia - venózna hypertenzia
povrchovom žilovom systéme
KLASIFIKÁCIA CHVI
(Porter et al., 1995; Eklof et al.,
2004)
C
Klinická
E
Etiologická
A
Anatomická
P
Patofyziologická
C0
C1
C2
C3
C4
-
nezistené príznaky žilového ochorenia
teleangiektázie a retikulárne žily
kŕčové žily
edém
trofické zmeny kože (hyperpigmentácie, ekzém, lipodermatoskleróza)
C5 - trofické kožné zmeny + zhojený ulcus cruris (vred predkolenia)
C6 - ulcus cruris (vred predkolenia)
Ec - kongenitálna
Ep - primárna
Es - sekundárna
En - nezistená
Povrchové žily
1 - teleangiektázie
2 - vena saphena magna (VSM) – nad kolenom
3 - vena saphena magna (VSM) – pod kolenom
4 - vena saphena parva (VSP)
5 - iné
Hĺbkové žily
6 - vena cava inferior (caudalis)
7 - vena iliaca communis
8 - vena iliaca interna
9 - vena iliaca externa
10 - pelvické žily (gonadálne a iné)
11 - vena femoralis communis
12 - vena profunda femoris
13 - vena femoralis superficialis
14 - vena poplitea
15 - vena tibialis anterioris, vena tibialis posterioris, vena fibulares (peroneae)
16 - svalovej žily
Spojovacie žily
17 - na stehne
18 - na predkolení
Pr - reflux
Po - obštrukcia
Pr,o - reflux aj obštrukcia
Pn - nezistená
METODIKA LIEČBY CHVO
36 pacientov (19 mužov vo veku 32-84 rokov a 15
žien vo veku 34-85 rokov) rozdelených do 5 skupín:
1) Tromboflebitída
2) Flebotrombóza
3) Posttrombotický syndróm
4) CHVI I-IV št. CEAP kl.
5) CHVI V-VI št. CEAP kl.
 Kombinácia konvenčnej farmakologickej liečby s
hirudoterapiou (liečba s Hirudo medicinalis a
Hirudo verbana)
CHVO
A) CHVI IV. št., CEAP kl.
B) CHVI V. št., CEAP kl.
C) Flebotrombóza VP + CHVI
VI št., CEAP kl.
D) Flebotrombóza
+Posttrombotický syndróm
A+B) Flebotrombóza +
Posttrombotický syndróm
C+D)
Tromboflebitída + CHVI VI št., CEAP kl.
VYŠETRENIE
1) Anamnéza a klinické vyšetrenie
Nález oslabených alebo vymiznutých pulzácií na AF, AP, ADP
alebo ATP, cievnych šelestov a trofických kožných zmien
2) Ultrazvukové – Dopplerovské vyšetrenie
Ultrazvukové vyšetrenie povrchového a hĺbkového žilového
systému dolných končatín - Doppler je nebolestivé vyšetrenie
pomocou ultrazvukovej sondy. Zisťuje priechodnosť žilového
systému, zisťuje miesto poruchy a príčinu tvorby kŕčových žíl
APLIKÁCIA PIJAVÍC

Neaspiračná metóda prikladania pijavíc
• Príprava pacienta (anamnéza, kontraindikácie, dotazník)
• Príprava pijavíc (dezinfekcia)
• Výber vhodného miesta na končatine pacienta na priloženie pijavíc (NIKDY
neprikladať na veľké cievy, povrchové žily, kosti, kĺby, zle prekrvené miesta,
otvorené rany, dlane,... )
• Dezinfekcia končatiny alkoholovým tampónom
• Prikladanie pijavíc (1 - 3ks)
Fázy: prisatie na pokožku → narezávanie kože → zahryznutie → sanie
• Doba sania krvi: cca 20 – 45 minút (v priebehu prvých 10 minút začínajú do tela
vylučovať komplex bioaktívnych látok)
• Odstránenie pijavíc pomocou alkoholového tampónu a uskladnenie vo fľaši s
použitými pijavicami
• Ošetrenie končatiny pacienta (krvácanie 5 – 12 hodín)
ODPORÚČANIA
Pred terapiou:
 •deň pred terapiou sa nesmie miesto natierať

sprchovými gélmi a emulziami (len čistou vodou)
 •deň pred terapiou treba jesť len ľahkú stravu,

vyhýbať sa aromatickým a štipľavým jedlám,

nekonzumovať alkohol
Po terapii
 •24 hodinový kľud
 •2 dni po terapii sa len sprchovať (nie kúpať)
 •zdvojnásobiť pitný režim
Pijavice sa používajú JEDNORÁZOVO !!!
VÝSLEDKY
1 terapia: 6 - 8 sedení s odstupom 3 – 7 dní

1 sedenie : 1 – 3 pijavice (váha, vek, rozsah a závažnosť
ochorenia, akútne alebo chronické ochorenia)

odporúčané 3 terapie do roka, s odstupom 2 – 3 mesiacov
medzi terapiami

Subjektívne zmeny:
• Úľava od bolesti, napätia, pálenia a tŕpnutia v nohách
• Zmiernenie opuchov a kŕčov končatín
• Psychické zlepšenie

Objektívne zmeny
• Rekanalizácia hĺbkového venózneho systému
• Redukcia hyperpigmentácie kože
• Zhojenie Ulcus cruris
→ subjektívne zlepšenie zdravotného stavu už po niekoľkých
aplikáciách pijavíc

DIAGNÓZA: TROMBÓZA DISTÁLNEJ VENA POPLITEA A MEDIÁLNEJ VETVY
LÝTKOVEJ ŽILY, BEZ ZN.REKANALIZÁCIE
Priečny rez arteria a vena
poplitea
Vena
Arteri
a
Pozdĺžny rez arteria a vena
poplitea
Ven
a
Arteria
Distálnejší úsek arteria a vena poplitea /v úrovni štrbiny kolenného kĺbu
trombotizovaná v. poplitea /šedá/
a. poplitea /čierna/
Vena poplitea kompletne vyplnená subakútnym, homogénnym
hypoechogénnym trombom = mierne dilatovaná, pri kompresii /vpravo/
nekomprimovanteľná, bez prietoku
DIAGNÓZA: TROMBÓZA DISTÁLNEJ VENA POPLITEA A MEDIÁLNEJ VETVY
LÝTKOVEJ ŽILY, BEZ ZN.REKANALIZÁCIE
Priečny rez trombotizovanou v.
poplitea
Počas augmentačného manévru
+ CFM /farebné mapovanie toku/
- červená –prietok v v. poplitea
- šedá napravo od nej – v.
poplitea bez prietoku
- bez farby = trombóza
2 vetvy VTP /vena tibialis
posterior/ v hornej
tretine lýtka
VTP zdvojená – obe vetvy VTP
okolo arterie /červená/
trombotizované,
nekomprimovateľné, bez
prietoku /šedé/
PO KOMBINOVANEJ LIEČBE FRAXIPARINOM S HIRUDOTERAPIOU
30%
rekanalizácia VP
Priečny rez arteria a vena
poplitea
Parciálna rekanalizácia v.poplitea
- cca 30% rekanalizácia - pri
augmentačnom manévri červená –
tok v centrálnej 1/3 žily
Pozdĺžny rez arteria a vena
poplitea
Žila/červená /– periférne
obtekanie trombu - tok v
periférnej cca 2/3 žily
PO KOMBINOVANEJ LIEČBE FRAXIPARINOM S HIRUDOTERAPIOU
50-100% rekanalizácia VTP
Periférne hlboké lýtkové žily v
dolnej tretine lýtka/ červené/,
kompletne rekanalizované, bez
zn. trombózy
Kompletná
rekanalizácia
Lýtkové žily tesne pred sútokom
do v. poplitea v hornej tretine
lýtka
- 2 vetvy /horné červené/
kompletne
rekanalizované,
- 1 vetva /v strede/
rekanalizovaná cca na 50%
50%
rekanalizácia
Arteria
poplitae
KOMPLIKÁCIE

Zosilnené krvácanie
(kŕčové žily, podliatiny, lieky na
riedenie krvi)







Krvné podliatinky
Jazvy (tvar Y) v okolí raniek
Erytém - zápalová reakcia, začervenanie
Opuchy
Svrbenie v okolí raniek - histamín
Dočasná slaboť – strata krvi
Zvýšená teplota
Nebola zaznamenaná infekcia A.aeruginosa ani anafylaktický
šok
ZÁVER – LIEČBA CHVO




Epidemiológia
Kombinovaná terapia
Hirudoterapia ako alternatívna metóda
liečby CHVO
Komplikácie
 Zlepšenie celkového zdravotného
stavu a úľava od bolesti po samotnej
aplikácií pijavíc do 24 hodín
2.DETOXIKÁCIA ORGANIZMU
 Triglycerid, Esteráza, Lipáza,
Destabiláza




Vyčistenie organizmu (detoxikácia) má veľmi priaznivý
vplyv na zdravie a vitalitu → uvoľňovanie toxických
látok v tele, rozpúšťanie rôznych ložísk a uvoľňovanie
hlienov
Terapia sa robí 1 – 2-krát do roka
Pijavice sa prikladajú na presne stanovené časti tela
a sajú pacientovu krv cca 30 – 60 minút
Obnovuje sa normálna teplota, klesá krvný tlak, ustáli
sa hladina cukru, znižuje sa cholesterol, zlepšuje sa
látková výmena, zvyšuje sa aktivita imunitného
systému → CELKOVÉ ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
DETOXIKAČNÁ TABUĽKA
Poradie
aplikácie
Miesto
prikladania
Počet
pijavíc
1.
pečeň (popod
rebrový oblúk)
3
2.
kostrč (chrupavka,
kríže)
3
3.
4.
5.
6.
7.
obličky
ľavá ruka (hrudník
– oblasť srdca)
za uši
2-3 na
každú
3
2 za každé
pečeň + kríže
2
pri pravej lopatke,
vedľa Th3
4
Odstup medzi
aplikáciami
4 – 7 dní
DETOXIKAČNÉ ZÓNY
4. Zóna srdca a
hrudníka
5. Zóna
uší
6. Zóna lopatk
3. Obličková
zóna
1. Pečeňová
zóna
2. Oblasť
kostrče a
krížov
SLEDOVANÉ PARAMETRE
17 pacientov
(11 žien vo veku 24-57 r. a 6 mužov vo veku
21-61r.)



Krvný obraz (cholesterol, glukóza,
triglyceridy) – pred terapiou a po terapii
Tlak krvi (pred a po každej aplikácii)
Subjektívne zmeny (dotazník – pred a
po terapii)
ZÁVER – DETOXIKAČNÁ TERAPIA


Predbežné výsledky:
 u väčšiny pacientov došlo k fyzickému zlepšeniu
 pacienti udávali aj psychické zlepšenie
 pokles krvného tlaku
 dostatok energie a menej únavy
 pravidelný biorytmus
Podmienka dobrej detoxikácie:
 vylučovanie odpadových látok → pravidelný
pitný režim
PLASTICKÁ A REKONŠTRUKČNÁ CHIRURGIA




Venózna kongescia = hromadenie krvi
v žilách
Odtok venóznej krvi pomocou pijavíc
1955 – 1.použitie pijavíc na tieto účely
3 – 6 pijavíc (najlepšie hneď počas
operácie)
→ nechajú sa na postihnutom mieste do
samovoľného odpadnutia → samovoľné
krvácanie ranky → opakovať podľa
potreby 2 – 3x
3. PLASTICKÁ A REKONŠTRUKČNÁ CHIRURGIA
ZÁVER


Zatiaľ len 3 prípady
Obnova krvného obehu v
postihnutej oblasti
HIRUDOTERAPIA VS. AKUPUNKTÚRA

Pijavice reagujú na infračervené a elektrické žiarenie – používa sa
na biologicky aktívne body (body z meridiánov)

Tradičná čínska medicína využívala pijavice súčasne
s akupunktúrou. Prikladali sa na akupunktúrne body, kde
zvyšovali účinnosť terapie, predovšetkým pri liečení rôznych
horúčkovitých ochorení, chorobách pečene a krvných
zrazeninách

Gynekologička Galina Afanasievna Chačaturová z Ruska–
liečenie neplodnosti, cýst na vaječníkoch, hypoplázie
maternice, endometriózy a iných ochorení → pijavice prikladá
na akupunktúrne body (maternicu lieči priložením pijavice
medzi palec a ukazovák)
SÚHRN
Pijavice sa používajú na liečenie celého spektra ochorení – aj vo
viacerých oblastiach naraz
 Naša štúdia:
 Liečba CHVO - zmiernenie pocitov únavy, bolestí, kŕčov, opuchov
DK, vstrebávanie trombov pri CHVO, rekanalizácia HVS
 Detoxikačná terapia - ustálenie hladiny cholesterolu, glukózy a
triglyceridov v krvi, zníženie krvného tlaku, zlepšenie imunity a
metabolizmu
 Plastická chirurgia - obnova krvného obehu v replantovanej
oblasti
 Komplexné pôsobenie na organizmus → BIOAKTÍVNE zloženie slín
pijavíc
 Účinok pijavíc pretrváva ešte mesiac po terapii
 Výzva pre modernú medicínu

Ďakujem za
pozornosť
Download

Hirudoterapia a jej využitie v klinickej praxi