SMARTY FORCE
in
de
Ma
ia
vak
Slo
Prenosné TIG DC zváracie zariadenia
SMARTY FORCE sú prenosné zváracie zdroje pre TIG zváranie s jednosmerným prúdom pre profesionálne
použitie. Tieto zariadenia zvládnu mnoho aplikácií a to hlavne vďaka pulzným funkciám pre zváranie tenkých materiálov a 2 úrovniam zváracieho prúdu pre prácu v polohách. Vďaka technológii POWER vykazujú
zníženú spotrebu elektrickej energie a môžu byť napájané cez 70m dlhý prívodný predlžovací kábel.
Funkcie a vlastnosti
•Napájanie: 230 V jednofázové.
•Kolísanie napätia v sieti: 230 V ± 20%.
•Digitálny displej: % / Hz / Sec / A.
•Zaťažovateľ: 60% pri 40 C.
•Univerzálnosť: TIG DC / TIG DC pulz/ MMA.
•Technológia: použitie dvoch úrovní prúdu.
•Prosfesionalita: stupeň ochrany IP 23.
•Diaľkové ovládanie: ručné i pedálové.
•Dodávané so 16 A zástrčkou.
SMARTY FORCE predný panel
•Kompletný zvárací cyklus s jednoduchým nastavením: počiatočný prúd, zvárací prúd, nábehový prúd, dobehový prúd, čas bodovania, predfuk, dofuk, znížený prúd (4T), nastavenie pulzného prúdu.
•Vysoký výkon pre MMA: až 180 A pri 40% pri 40 °C.
•Kapacita pre uloženie 30 programov.
MOTOR
GENERATOR
Pripojiteľné
1. Metóda zvárania: MMA, TIG s PAC alebo s HF zapaľovaním
2. Zváranie TIG: 2-takt, 4-takt, bodovanie
3. Voľba prúdu: DC alebo DC pulzné
4. Voľba typu diaľkového ovládania: ručné alebo pedálové
5. Ovládanie ukladania a nahrávania programov
6. Digitálny displej
7. Kompletný zvárací cyklus
POWER
Mechanické rýchloupínanie
ku zváraciemu zdroju.
www.airliquidewelding.sk
Prierez: 3 3x x2,5
SECTION:
2.5mm
mm2
ÚsporaENERGY
energie
SAVE
6
7
5
FREEZTIG nezávislá chladiaca jednotka
Ak chcete zvýšiť produktivitu vášho zariadenia SMARTY FORCE, pridajte úplne novú jednofázovú samostatnú chladiacu jednotku
FREEZTIG.
Budete mať
možnosť zvárať
s vodou chladeným
horákom
so 100%
zaťažením.
LONG:
70 m
m
Dĺžka: 70
16
A zástrčka
16A
plug
ku generátoru
COMPATIBLE
1
2
3
4
Predĺžená záruka
Na SMARTY FORCE zváracie zariadenia sa poskytuje
štandardne tak, ako na všetky zariadenia CEMONT
záručná doba 2 roky.
Od tejto chvíle jednoduchou registráciou svojho
SMARTY FORCE obdržíte zadarmo dodatočné záručné obdobie jedného roka a tým sa na vaše zariadenie
SMARTY FORCE bude vzťahovať záruka 3 roky.
2
SMARTY FORCE sú vybavené technológiou POWER
v súlade s normou EN 61000-3-2 / 12 s účinnosťou od
decembra 2010, ktorou sa obmedzujú harmonické prúdy
vytvárané zariadením pripojeným k verejným sieťam nízkeho
napätia.
Technické údaje
Doplnky a príslušenstvo
SMARTY
180 FORCE
MMA
TIG
230 V +/- 20%
50/60 Hz
Jednofázové napájanie
Efektívny primárny prúd
Napätie na prázdno
Rozsah regulácie prúdu
30%
35%
Zaťažovateľ
40%
pri 40 °C
60%
100%
Priemer pripojení
Trieda ochrany
Hmotnosť
Rozmery
EN 60974.1
Európske
EN 60974.10
normy
EN 61000-3-2/12
15 A
11 A
50 V
5 - 160 A
160 A
160 A
140 A
140 A
120 A
130 A
SMARTY
220 FORCE
MMA
TIG
Diaľkové ovládanie
Pedálové ovládanie
Univerzálny vozík
Plastový kufrík
230 V +/- 20%
50/60 Hz
16 A
12 A
50 V
5 - 180 A 5 - 220 A
220 A
180 A
150 A
180 A
130 A
150 A
13 mm
IP 23 S
9,5 kg
205 x 345 x 460 mm






Napájací kábel, návod na použitie, bezpečnostné
Dodávané v zostave
pokyny, plynová hadička a zemniaci kábel (3 m)
Objednávacie čísla
Zdroje
W000382582
W000382583
Doplnky a príslušenstvo
Diaľkové ovládanie 10 m
W000242069
Pedálové ovládanie
W000241602
Univerzálny vozík
W000375730
FREEZTIG chladiaca jednotka
W000382728
Plastový kufrík
W000371907
FREEZTIG jednofázová samostatná
chladiaca jednotka
Prídavné materiály
Materiály
Nelegované ocele
Normy
ER 70S-6 (AWS A 5-18)
W42 4 W3 Si1 (EN ISO 636-A)
ER 308L (AWS A 5-9)
W19 9 L (EN ISO 14343-A)
Názov
CARBOROOD 1
WL ROD 308L
Nehrdzavejúce
ocele
ER 316L (AWS A 5-9)
W19 12 3 L (EN ISO 14343-A)
AIR LIQUIDE WELDING CENTRAL EUROPE s.r.o.
HLOHOVECKÁ 6, 951 41 LUŽIANKY,
tel.: 037 692 46 01, fax 037 651 28 04
WL ROD 316L
Priemer
Obj. číslo
1,6 mm
W000283322
2.0 mm
W000283323
2,4 mm
W000283324
1,2mm
W000274504
1,6 mm
W000283609
2.0 mm
W000283610
2,4 mm
W000283611
1,2 mm
W000274503
1,6 mm
W000283606
2.0 mm
W000283607
2,4 mm
W000283608
Download

SMARTY FORCE