RUTILOVÉ ELEKTRODY
OVERCORD E
OVERCORD E je středně silně obalená rutilová elektroda pro MMA
svařování, speciálně navržená pro svařování uhlíkových ocelí určených
pro lehké ocelové konstrukce a tenké plechy. Využívá se pro stavební
konstrukce, stavbu lodí a vozidel, výrobu kotlů a nádrží.
Chemické složení (typické hodnoty v %)
C
0.05-0.11
Mn
0.4-0.7
Si
0.2-0.4
P
≤0.03
S
≤0.02
Normy
EN ISO 2560-A:
AWS A5.1:
E 42 0 R 12
E 6013
Volba proudu a polohy svařování
AC; DC-
Mechanické vlastnosti - svarový kov
Tepelné zpracování
Mez kluzu (MPa)
Mez pevnosti (MPa)
Tažnost
KV (J) / °C 0 °C
Bez tepelného zprac.
≥ 430
490-550
≥ 24
≥ 47
FINCORD
FINCORD je univerzální, rutilová MMA elektroda se silnostěnným obalem
a skvělými charakteristikami. Výjimečně skvělé operativní vlastnosti
dovolují použití této elektrody i nezkušeným svářečům. Elektroda
poskytuje snadné zapálení a znovuzapálení, možnost vedení elektrody
tahem po základním materiálu, oblouk s malým rozstřikem a odpadávající
strusku. Svarová housenka má jemnou a čistou kresbu a plynulý přechod
do základního materiálu bez vrubů. Od průměru 3,2 má zvýšenou kapacitu
přenosu svařovacího proudu. Použitelná pro svařovací transformátory.
Pro rentgenové sváry v kombinaci s MAG výplňovými housenkami
je doporučena elektroda FINCORD DB. Při svařování vodorovných
koutových svárů tato elektroda poskytuje excelentní vzhled svárů.
Chemické složení (typické hodnoty v %)
C
0.08
Mn
0.6
Normy
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
EN 499:
E 42 0 RR 12
AWS A5.1:
E 6013
Schválení
ABS; BV; DB; DNV; GL; LRS; TÜV
Volba proudu a polohy svařování
AC; DC-
Si
0.45
Mechanické vlastnosti - svarový kov
Tepelné zpracování
Mez kluzu (MPa)
Mez pevnosti (MPa)
Bez tepelného zprac.
≥ 420
500-640
www.airliquidewelding.cz
Tažnost
A5 (%)
≥ 22
KV (J) / °C
+20 °C
≥ 60
0 °C
≥ 47
BAZICKÉ ELEKTRODY
SUPERCITO
SUPERCITO je MMA elektroda s tlustostěnným, bazickým obalem pro
svařování konstrukcí se statickým i dynamickým namáháním. Používá se
pro svařování ocelových konstrukcí, tlakových nádob, v automobilovém
průmyslu, lodním stavitelství i při výrobě mostů.
Použitelná pro aplikace s pracovní teplotou až k -50°C.
Chemické složení (typické hodnoty v %)
C
0.05-0.08
Mn
1.0-1.5
Si
≤0.55
P
≤ 0.020
S
≤ 0.020
Normy
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H5
AWS A5.1:
E 7018-1-H4
Schválení
ABS; BV; DB; DNV; GL; LRS; TÜV
Volba proudu a polohy svařování
AC; DC+
Mechanické vlastnosti - svarový kov
Tepelné zpracování
Mez kluzu (MPa)
Mez pevnosti (MPa)
Bez tepelného zprac.
≥ 430
≥ 510
Tažnost
A5 (%)
≥ 24
KV (J) / °C
-50 °C
≥ 47
SPEZIAL
SPEZIAL je víceúčelová, bazická elektroda s dvojtým obalem. Chemické
složení obalu poskytuje elektrodě vyjímečné svařovací charakteristiky
a velmi stabilní a usměrněný oblouk. Velmi dobře překlenuje kořenové
mezery, používá se tedy pro svařování kořenových vrstev a také pro
svařování v polohách. Sklovitá struska se velmi dobře odstraňuje s povrchu sváru, garance vrubové houževnatosti do -30°C.
Elektroda SPEZIAL získala renomé pro svojí spolehlivost při svařování
ocelových konstrukcí, výroba konstrukčních průmyslových celků a
výstavbě produktovodů a potrubních systémů. Svary vykazují rentgenovou čistotu. Pro optimální výsledky svařování doporučujeme použít
střídavý svařovací zdroj (AC) s napětím na oblouku > 65V.
Chemické složení (typické hodnoty v %)
C
0.06
Mn
0.9
Si
0.7
P
≤ 0.020
Normy
EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS A5.1:
E 7016-H8
AS/NZS 1553.1 E 4816-3 H10
Schválení
ABS; BV; DB; DNV; GL; LRS; RMRS; TÜV
Volba proudu a polohy svařování
AC; DC+
S
≤ 0.015
Mechanické vlastnosti - svarový kov
Tepelné zpracování
Mez kluzu (MPa)
Mez pevnosti (MPa)
Bez tepelného zprac.
≥ 380
470-600
Air Liquide Welding CZ s.r.o.
Podnikatelská 565 - Areál SVUM - 190 11 PRAHA 9 - Běchovice
Tel.: +420 274 023 163 - Fax: +420 274 023 233
Tažnost
A5 (%)
≥ 25
KV (J) / °C
+20 °C
-30 °C
≥ 150
≥ 60
Download

RUTILOVÉ ELEKTRODY