R
L E D L I G HT I NG T E CHNO L O G Y
...želajte si viac
Vážený zákazník, sme radi, že máme príležitos Vám predstavi produktovú značku svietidiel HECCA.
HECCA je obchodnou značkou spoločnosti Nábytkár. Portfóliom značky je svetelný program pre osvetlenie interiérových a exteriérových priestorov.
So svietidlami HECCA dokážete nasvieti akýko vek priestor. Hlavné prednosti ponúkaných svietidiel sú vysoká
kvalita, nízka spotreba, štýlový design a dlhá životnos .
akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre svietidlá HECCA.
R
4
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
Všeobecné informácie
6-7
LED bodové svietidlá
8 - 17
9 - 13
Pre zafrézovanie
Príslušenstvo
LED žiarovky
13 - 16
17
18 - 27
G4
19
GU10
20 - 21
MR16
LED bodové svietidlá
Na plochu
Všeobecné informácie
OBSAH
22
23 - 24
E27
LED pásy
25 - 27
28 - 53
Jednofarebné
LED žiarovky
E14
29 - 31
32
Hliníkové profily
35
36 - 45
Príklady zapojenia 46 - 53
LED podh adové svietidlá
54 - 55
LED osvetlenie políc
56 - 57
LED transformátory
58 - 60
prúdové
napä ové
58 - 60
61
LED transformátory
Konektory - preh ad
58
LED pásy
IR-senzory
34 - 35
LED podh adové
svietidlá
Dia kové ovládače
LED osvetlenie políc
RGB
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
5
R
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Čo je LED ?
LED je skratka z anglického Light-emitting Diode (svetlo vyžarujúca dióda). Je to polovodičová elektronická súčiastka, ktorá
vyžaruje úzkospektrálne svetlo, ke diódov prechádza elektrický prúd v priepustnom smere.
Prečo je technológia LED žiadaná?
Vysoká kvalita a prepracovanos výrobno - technologických postupov svietidiel HECCA, sú garanciou vysokej účinnosti použitých
LED diód. V aka vysokému pomeru svietivosti, spotreby a ceny, je LED osvetlenie stále žiadanejšie. Prvotná investícia pri nákupe LED
svietidiel je vyššia ako u bežných žiaroviek, ale vzh adom k výrazne dlhšej životnosti a nižšej spotrebe energie je táto investícia rýchlo
návratná.
Pri predpokladanom neustálom raste a zvyšovaní cien energií sa bude doba návratnosti prvotnej investície zakúpenia LED
svietidiel stále skracova . V porovnaní s úspornými žiarivkami a bežnými žiarovkami má LED osvetlenie celú radu výhod.
Výhody LED
•
•
•
•
•
•
Okamžité rozsvietenie do plnej intenzity
Dlhá životnos
Frekvencia zapínania a vypínania LED svietidiel bez vplyvu na životnos svietidla
Vysoká svetelná účinnos
Nízka spotreba el. energie
Moderný design a malý rozmer
•
Nízka spotreba el. energie
V aka vysokému el. príkonu a vysokej svetelnej účinnosti, majú LED svietidlá HECCA v porovnaní s úspornými a hlavne
bežnými žiarovkami až 10x menšiu spotrebu el. energie.
úspora energie
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
LED žiarovka
•
úsporná
žiarovka
halogénová
žiarovka
klasická
žiarovka
Okamžité rozsvietenie do plnej intenzity
Dôležitou vlastnos ou / výhodou LED svietidiel HECCA je 100% intenzita svietenia v momente zapnutia vypínača. Pri úsporných
žiarivkách je doba úplného 100 % rozsvietenia dosiahnute ná až po nieko kých minútach od rozsvietenia. S LED svietidlami HECCA máte
k dispozícii 100 % svetelný výkon v okamihu stlačenia vypínača.
intenzita ihne po zasvietení
100 %
intenzita ihne po zasvietení
60 %
intenzita po cca 2 min.
100 %
R
6
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
•
Dlhá životnos
Nepopierate nou výhodou LED svietidiel HECCA je ich životnos . Životnos LED je za ideálnych podmienok 100.000 hodín.
Pri bežných žiarovkách je takáto životnos iba 1000 hodín.
LED žiarovka HECCA
100.000 hodín
•
klasická žiarovka
1.000 hodín
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Frekvencia zapínania a vypínania LED svietidiel bez vplyvu na životnos svietidla
LED svietidlá HECCA je možné zapína a vypína bez výrazného vplyvu na životnos samotného svietidla. Naopak pri používaní
úsporných žiariviek, sú časté zapínanie a vypínanie hlavným faktorom, ktorý výrazne skracuje životnos žiarivky alebo žiarovky. A preto
v aka používaniu LED svietidiel HECCA, sa životnos svietidla nieko konásobne predlžuje.
•
Vysoká svetelná účinnos
Z celkového príkonu, ktorý svietidlo potrebuje pre správnu funkčnos , LED svietidlá HECCA využívajú v priemere až 92%
spotrebovanej el. energie priamo na svietenie. Pre porovnanie, bežná žiarovka vyžiari väčšinu spotrebovanej el. energie vo forme
tepla.
klasická žiarovka
LED svietidlo / žiarovka
Efektívnos svietivosti:
LED žiarovka HECCA
Klasická žiarovka
•
100 % využitie svetla
60 % využitie svetla
Moderný design a malý rozmer
Moderné LED svietidlá HECCA, ponúkajú v aka najmodernejšiemu designu a praktickým rozmerom svietidiel ve mi široké použitie
a vytvárajú nové designové možnosti pri tvorbe a zaria ovaní jedinečných interiérov.
•
Technológia budúcnosti a ochrana životného prostredia
Cie om dnešnej doby je znižova spotrebu všetkých zdrojov, obnovite ných ale hlavne neobnovite ných. Výrobný proces LED svietidiel
HECCA, je šetrný k životnému prostrediu a ich samotné používanie je zárukou, že ste urobili správny krok pre ochranu životného prostredia.
Certifikované
produkty
Produkty podliehajú
smernici Rohs
Recyklovate né
produkty
Produkt triedi do
separovaného odpadu
COMPLIANt
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
7
LED bodové svietidlá
R
LED bodové svietidlá - na plochu
LED bodové svietidlo NO65
HL1
LED bodové svietidlá
11
20
Ø8
Ø46
Ø65
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
na plochu
plast
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,5 W
DC 12 V
IP 44
3020 - EPISTAR
24 ks
50°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
110 / 130 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
15°
objednávací kód:
E01/BL-NO65-BT-SR
E01/BL-NO65-BN-SR
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
LED bodové svietidlo NH55
HL1
12
Ø8
55
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
na plochu
plast
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,6 W
DC 12 V
IP 44
3528 - EPISTAR
25 ks
55°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
120 / 140 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-NH55-BT-SR
E01/BL-NH55-BN-SR
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
WWW.HECCA.EU
9
R
LED bodové svietidlá - na plochu
LED bodové svietidlo NO67
HL1
8
LED bodové svietidlá
20
Ø
Ø67
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
na plochu
plast
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
3,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
3 ks
40°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
210 / 250 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/BL-NO67-BT-SR
E01/BL-NO67-BN-SR
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
LED bodové svietidlo NO83
HL1
6,5
Ø8
83
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
na plochu
plast
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
0,6 W
DC 12 V
IP 44
5050 - EPISTAR
3 ks
30°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
35 / 45 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
R
10
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-NO83-BT-SR
E01/BL-NO83-BN-SR
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
WWW.HECCA.EU
R
LED bodové svietidlá - na plochu
LED bodové svietidlo NO32
HL1
8
LED bodové svietidlá
23
Ø
32
Ø
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
na plochu
plast
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
1 ks
20°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
70 / 90 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/BL-NO32-BT-SR
E01/BL-NO32-BN-SR
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
R
LED bodové svietidlá - na plochu
9,5
LED bodové svietidlo set S3N06
Ø41
LED bodové svietidlá
Ø53
Ø65
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
set - 3 x bodové svietidlo LED
na plochu
plast
mat. chróm
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,2 W / 1 svietidlo
DC 12 V
IP 44
3528
18 ks / 1 svietidlo
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [3000 K]
biela studená [6000 K]
80 Lm / 1 svietidlo
El. Kábel:
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,4 m
d žka 1,5 m
HL2
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/BL-S3N06-BT-MT
E01/BL-S3N06-BS-MT
farba svetla:
biela teplá
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a konektor HL2 (3 x vidlica) sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
3 x LED bodové svietidlo S3N06
1 x Transformátor DC12V s vypínačom + 1 x LED konektor HL2 (3 x vidlica)
9,5
LED bodové svietidlo set S3N08
Ø41
Ø53
Ø65
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
set - 3 x bodové svietidlo LED
na plochu
plast
mat. chróm
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,2 W / 1 svietidlo
DC 12 V
IP 44
3528
18 ks / 1 svietidlo
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [3000 K]
biela studená [6000 K]
80 Lm / 1 svietidlo
El. Kábel:
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,4 m
d žka 1,5 m
HL2
index farebného vyžarovania
R
12
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-S3N08-BT-MT
E01/BL-S3N08-BS-MT
farba svetla:
biela teplá
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a konektor HL2 (3 x vidlica) sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
3 x LED bodové svietidlo S3N08
1 x Transformátor DC12V s vypínačom + 1 x LED konektor HL2 (3 x vidlica)
WWW.HECCA.EU
R
LED bodové svietidlá - na plochu / pre zafrézovanie
LED bodové svietidlo set S4N11
7
HL2
LED bodové svietidlá
Ø47,5
Ø50,5
Ø57
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
set - 4 x bodové svietidlo LED
na plochu
plast
mat. chróm
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,2 W / 1 svietidlo
DC 12 V
IP 44
3020
12 ks / 1 svietidlo
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [3000 K]
biela studená [6000 K]
50 Lm / 1 svietidlo
El. Kábel:
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,4 m
d žka 1,5 m
HL2
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/BL-S4N11-BT-MT
E01/BL-S4N11-BS-MT
farba svetla:
biela teplá
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a konektor HL2 (4 x vidlica) sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
4 x LED bodové svietidlo S4N11
1 x Transformátor DC12V s vypínačom + 1 x LED konektor HL2 (4 x vidlica)
LED bodové svietidlo set S3V55
Ø48
Ø45
10
HL2
Ø40
Ø55
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
set - 3 x bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
ZnAl - zinkozliatina
hliník
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
0,8 W / 1 svietidlo
230 V
IP 44
vysokosvietivá
12 ks / 1 svietidlo
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [3000 K]
biela studená [6000 K]
60 Lm / 1 svietidlo
El. Kábel:
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,4 m
d žka 1,5 m
HL2
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-S3V55-BT-AL
E01/BL-S3V55-BS-AL
farba svetla:
biela teplá
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a konektor HL2 (3 x vidlica) sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
3 x LED bodové svietidlo S3V55
1 x Transformátor DC12V s vypínačom + 1 x LED konektor HL2 (3 x vidlica)
WWW.HECCA.EU
13
R
LED bodové svietidlá - pre zafrézovanie
LED bodové svietidlo VO53
HL1
Ø42,5
7
2,5
50
Ø
LED bodové svietidlá
10
Ø8
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
plast
hliník, chróm, inox
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
1 ks
60°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
70 / 90 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/BL-VO53-BT-AL
E01/BL-VO53-BT-CH
E01/BL-VO53-BT-IN
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
povrchová úprava
hliník
chróm
inox
E01/BL-VO53-BN-AL
E01/BL-VO53-BN-CH
E01/BL-VO53-BN-IN
biela neutrál
biela neutrál
biela neutrál
hliník
chróm
inox
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
LED bodové svietidlo VN50
HL1
42,5
8
7
Ø
10
Ø
50
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
plast
hliník, chróm, inox
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
1 ks
60°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
70 / 90 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
R
14
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-VN50-BT-AL
E01/BL-VN50-BT-CH
E01/BL-VN50-BT-IN
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
povrchová úprava
hliník
chróm
inox
E01/BL-VN50-BN-AL
E01/BL-VN50-BN-CH
E01/BL-VN50-BN-IN
biela neutrál
biela neutrál
biela neutrál
hliník
chróm
inox
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
WWW.HECCA.EU
R
LED bodové svietidlá - pre zafrézovanie
LED bodové svietidlo VO65
HL1
Ø65
Ø52
Ø48
HL1
Ø8
bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
ZnAL - zinkozliatina
hliník
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
3,0 W
DC 320mA
IP 44
COB - EPISTAR
1 ks
60°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
250 / 290 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
2
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
6
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
pre montáž
s použitím silikónu
Ø65
objednávací kód:
E01/BL-VO65-BT-SR
E01/BL-VO65-BN-SR
LED bodové svietidlá
2
Ø52
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
LED bodové svietidlo VO30
HL1
Ø27
5
12,6
Ø8
Ø30
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
ZnAL - zinkozliatina
hliník, chróm, inox
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
1 ks
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
70 / 90 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-VO30-BT-AL
E01/BL-VO30-BT-CH
E01/BL-VO30-BT-IN
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
povrchová úprava
hliník
chróm
inox
E01/BL-VO30-BN-AL
E01/BL-VO30-BN-CH
E01/BL-VO30-BN-IN
biela neutrál
biela neutrál
biela neutrál
hliník
chróm
inox
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
WWW.HECCA.EU
15
R
LED bodové svietidlá - pre zafrézovanie
LED bodové svietidlo VO38
HL1
33
2
13
Ø
LED bodové svietidlá
13,6
Ø
36
Ø
15°
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
ZnAL - zinkozliatina
hliník, chróm
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
1 ks
20°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
70 / 90 Lm
Kábel - svietidlo:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/BL-VO38-BT-AL
E01/BL-VO38-BT-CH
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
povrchová úprava
hliník
chróm
E01/BL-VO38-BN-AL
E01/BL-VO38-BN-CH
biela neutrál
biela neutrál
hliník
chróm
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
16
LED bodové svietidlo VO54
HL1
4
16,5
Ø44
15°
Ø52
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
bodové svietidlo LED
pre zafrézovanie
ZnAL - zinkozliatina
hliník, chróm
El. napájanie:
Príkon:
El.prúd:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,0 W
DC 350mA
IP 44
vysokosvietivá - EPISTAR
1 ks
20°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800-3200 K]
biela neutrál [4000-4800 K]
70 / 90 Lm
El. Kábel:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
R
16
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/BL-VO54-BT-AL
E01/BL-VO54-BT-CH
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
povrchová úprava
hliník
chróm
E01/BL-VO54-BN-AL
E01/BL-VO54-BN-CH
biela neutrál
biela neutrál
hliník
chróm
Informácie k produktu:
LED transformátor (prúdový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
16
WWW.HECCA.EU
R
LED bodové svietidlá - príslušenstvo
Materiál:
Farba:
Typ konektora:
objednávací kód:
LED konektor - 4 x vidlica, sériové zapojenie
plast
biela
HL1
E01/DK-K1U-BL
Informácie k produktu:
Uzatvárač použite ný len pre LED konektor
4 / 6 x vidlica, sériové zapojenie, typ konektora HL1.
LED konektor - 1 x vidlica
Materiál:
Farba:
Kábel:
Typ konektora:
plast
biela
d žka 1,5 m
HL1
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
objednávací kód:
E01/DK-K4C-BL
LED konektor - 6 x vidlica, sériové zapojenie
uzatvárače obvodu sú súčas ou balenia
Materiál:
Farba:
Kábel:
Typ konektora:
plast
biela
d žka 1,5 m
HL1
Materiál:
Farba:
Kábel:
Typ konektora:
plast
čierna
d žka 1,5 m
HL1
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAP.
objednávací kód:
E01/DK-K1V-BL
LED konektor - 1 x zásuvka
objednávací kód:
E01/DK-K6C-CR
LED konektor - 6 x vidlica, paralelné zapojenie
Materiál:
Farba:
Kábel:
Typ konektora:
plast
biela
d žka 1,5 m
HL1
Materiál:
Farba:
Kábel:
Typ konektora:
plast
čierna
d žka 1,5 m
HL1
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
objednávací kód:
E01/DK-K1Z-BL
objednávací kód:
E01/DK-K6V-CR
LED bodové svietidlá
LED konektor - uzatvárač obvodu
LED žiarovky
R
LED žiarovky - G4
LED žiarovka G4
8
39
Ø2
5
LED žiarovka
pre päticu G4 / MR16
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
1,5 W
DC 12 V
IP 20
5050
9 ks
120°
75
Farba svetla:
biela teplá [3000 K]
biela studená [6000 K]
90 / 100 Lm
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
objednávací kód:
E01/Z-G4-1,5-T
E01/Z-G4-1,5-S
LED žiarovky
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
5,5
farba svetla:
biela teplá
biela studená
LED žiarovka G4
0
40
Ø3
5
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
LED žiarovka
pre päticu G4 / MR16
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
1,2 W
DC 12 V
IP 20
3528
24 ks
120°
75
Farba svetla:
biela teplá [2700-3300 K]
biela studená [6000-6500 K]
90 / 100 Lm
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/Z-G4-24X3528-T
E01/Z-G4-24X3528-S
6
farba svetla:
biela teplá
biela studená
WWW.HECCA.EU
19
R
LED žiarovky - GU10
LED žiarovka GU10
57
24,5
Ø50
LED žiarovky
Ø22
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre keramickú päticu GU10
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
2,5 W
230 V
IP 44
5050
12 ks
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
145 Lm = cca 20 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
objednávací kód:
E01/Z-GU10-12X5050-T
E01/Z-GU10-12X5050-S
farba svetla:
biela teplá
biela studená
LED žiarovka GU10
57
24,5
Ø50
Ø22
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre keramickú päticu GU10
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
3W
230 V
IP 44
3014
30 ks
120°
85
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
300 Lm = cca 30 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
R
20
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/Z-GU10-30X3014-T
E01/Z-GU10-30X3014-S
farba svetla:
biela teplá
biela studená
WWW.HECCA.EU
R
LED žiarovky - GU10
LED žiarovka GU10
18,5
88
55
5,5
Ø49
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre keramickú päticu GU10
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
5W
230 V
IP 44
vysokosvietivá
1 ks
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
350 / 400 Lm = cca 40 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
objednávací kód:
E01/Z-GU10-01XHPL-T
E01/Z-GU10-01XHPL-S
farba svetla:
biela teplá
biela studená
LED žiarovky
Ø22
R
LED žiarovky - MR16
LED žiarovka MR16
48
41
24,5
Ø50
LED žiarovky
Ø22
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre päticu MR16
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
2,5 W
DC 12 V
IP 44
5050
12 ks
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
145 Lm = cca 20 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
objednávací kód:
E01/Z-MR16-12X5050-T
E01/Z-MR16-12X5050-S
farba svetla:
biela teplá
biela studená
LED žiarovka MR16
48
41
24,5
Ø50
Ø22
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre päticu MR16
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
3W
DC 12 V
IP 44
3014
30 ks
120°
85
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
300 Lm = cca 30 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
R
22
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/Z-MR16-30X3014-T
E01/Z-MR16-30X3014-S
farba svetla:
biela teplá
biela studená
WWW.HECCA.EU
R
LED žiarovky - E14
103
76
LED žiarovka E14
Ø37,5
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E14
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
3,5 W
230 V
IP 44
5630
6 ks
160°
80
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2700 - 3200 K]
230 Lm = cca 25 W žiarovka
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/Z-E14-06X5630-6T
LED žiarovka E14
LED žiarovky
40
farba svetla:
biela teplá
112
32
Ø60
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E14
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
6W
230 V
IP 44
5630
12 ks
160°
85
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2700 - 3200 K]
400 / 450 Lm = cca 40 W žiarovka
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/Z-E14-12X5630-6T
farba svetla:
biela teplá
WWW.HECCA.EU
23
R
LED žiarovky - E14
LED žiarovka E14
LED žiarovky
89
55
5,5
Ø49
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E14
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
5W
230 V
IP 44
vyskosvietivá
1 ks
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
350 / 400 Lm = cca 40 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
objednávací kód:
E01/Z-E14-01XHPL-T
E01/Z-E14-01XHPL-S
LED žiarovka E14
farba svetla:
biela teplá
biela studená
116
81
Ø40
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E14
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
7,5 W
230 V
IP 20
5050
54 ks
270°
80
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2700 - 3300 K]
690 / 710 Lm = cca 60 W žiarovka
index farebného vyžarovania
R
24
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/Z-E14-54X5050-T
farba svetla:
biela teplá
WWW.HECCA.EU
R
LED žiarovky - E27
LED žiarovka E27
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E27
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
5W
230 V
IP 44
vysokosvietivá
1 ks
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
350 / 400 Lm = cca 40 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
objednávací kód:
E01/Z-E27-01XHPL-T
E01/Z-E27-01XHPL-S
LED žiarovka E27
LED žiarovky
92
55
5,5
Ø49
farba svetla:
biela teplá
biela studená
110
81
Ø40
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E27
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
7,5 W
230 V
IP 20
5050
54 ks
270°
80
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2700 - 3300 K]
690 / 710 Lm = cca 60 W žiarovka
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/Z-E27-54X5050-T
farba svetla:
biela teplá
WWW.HECCA.EU
25
R
LED žiarovky - E27
LED žiarovka E27
LED žiarovky
114
32
Ø60
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E27
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
6W
230 V
IP 44
5630
12 ks
180°
80
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2700 - 3200 K]
400 / 450 Lm = cca 40 W žiarovka
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/Z-E27-12X5630-6T
farba svetla:
biela teplá
LED žiarovka E27
107
32
Ø60
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E27
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED
4W / 6 W:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
4W
230 V
IP 20
5630 - EPISTAR
index farebného vyžarovania
Farba svetla:
Svetelný tok
4W / 6 W:
12 / 14 ks
180°
80
biela teplá [2500 - 3000 K]
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
280 / 400 Lm = cca 30 / 40 W žiarovka
R
26
objednávací kód:
E01/Z-E27-36X3014-4T
E01/Z-E27-60X3014-6T
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
LED žiarovky - E27
LED žiarovka E27
LED žiarovky
114
77
Ø60
farba tela:
čierna
farba tela:
hliník
Typ svietidla:
Montáž:
LED žiarovka
pre objímku E27
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
8W
230 V
IP 44
5630
13 ks
180°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
550 Lm = cca 50 W žiarovka
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
farba tela:
modrá
farba tela:
biela
farba tela:
objednávací kód:
farba svetla:
čierna
čierna
hliník
modrá
biela
E04/E27-13XHPL-SC
E04/E27-13XHPL-TC
E04/E27-13XHPL-TA
E04/E27-13XHPL-TM
E04/E27-13XHPL-TB
biela studená
biela teplá
biela teplá
biela teplá
biela teplá
WWW.HECCA.EU
27
LED pásy
R
LED pásy - jednofarebné
0,5
1,5
LED pás - bočný
nalepením (samolepiaci)
5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
24 W / 5 m
DC12V
IP 20
335
60 ks / m
85°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2700 - 3200 K]
240 Lm / mžiarovka
index farebného vyžarovania
17
L=5000
objednávací kód:
E01/P335-T5
farba svetla:
biela teplá
Informácie k produktu:
LED transformátor a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
58 - 60
37 - 45
LED pásy
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
8
10
1,5
LED pás - bočný, IP20, dióda 335, počet 60 ks / m
3
4
LED pás, IP20, dióda 3528, počet 96 ks / m
0,5
11
2,5
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
LED pás - priamy
nalepením (samolepiaci)
5m
objednávací kód:
E01/P3528-B240-S5
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
35 W / 5 m
DC12V
IP 20
3528
96 ks / m
120°
80
Informácie k produktu:
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela studená [6000 - 6500 K]
480 / 580 Lm / m
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
L=5000
farba svetla:
biela studená
LED transformátor a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
58 - 60
35
37 - 45
WWW.HECCA.EU
29
R
LED pásy - jednofarebné
8
10
3,5
LED pás, IP20, dióda 3528, počet 60 ks / m
0,5
17
2,5
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
LED pás - priamy
nalepením (samolepiaci)
2/3/5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
4,8 W / m
DC12V
IP 20
3528
60 ks / m
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
300 / 360 Lm / m
index farebného vyžarovania
LED pásy
Svetelný tok:
L=5000
objednávací kód:
E01/P3528-B280-T2
E01/P3528-B280-T3
E01/P3528-B280-T5
d žka:
2m
3m
5m
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
E01/P3528-B280-S2
E01/P3528-B280-S3
E01/P3528-B280-S5
2m
3m
5m
biela studená
biela studená
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Vzor zapojenia LED pásu vi . str.: 52 - 53.
Volite né príslušenstvo:
názov
Spojovacie príslušenstvo LED pásu
El. transformátor
LED stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
52 - 53
58 - 60
35
37 - 45
8
10
3,5
LED pás, IP65, dióda 3528, počet 60 ks / m
0,5
17
2,5
L=5000
3
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
LED pás - priamy
nalepením (samolepiaci)
1/2/3/5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
4,8 W / m
DC12V
IP 65
3528
60 ks / m
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
300 / 360 Lm / m
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
R
30
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/P3528-B680-T1
E01/P3528-B680-T2
E01/P3528-B680-T3
E01/P3528-B680-T5
d žka:
1m
2m
3m
5m
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
biela teplá
E01/P3528-B680-S1
E01/P3528-B680-S2
E01/P3528-B680-S3
E01/P3528-B680-S5
1m
2m
3m
5m
biela studená
biela studená
biela studená
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Vzor zapojenia LED pásu vi . str.: 50 - 51.
Volite né príslušenstvo:
názov
Spojovacie príslušenstvo LED pásu
El. transformátor
LED stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
50 - 51
58 - 60
35
37 - 45
WWW.HECCA.EU
R
LED pásy - jednofarebné, vysokosvietivé
10
5
LED pás, IP20, dióda 5050, počet 60 ks / m, vysokosvietivý
0,5
17
L=5000
2
LED pás - priamy
nalepením (samolepiaci)
1/3/5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
14,4 W / m
DC12V
IP 20
5050 vysokosvietivé
60 ks / m
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
1000 Lm / m
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
d žka:
1m
3m
5m
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
E01/P5050-B260-S1
E01/P5050-B260-S3
E01/P5050-B260-S5
1m
3m
5m
biela studená
biela studená
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Vzor zapojenia LED pásu vi . str.: 48 - 49.
Volite né príslušenstvo:
názov
Spojovacie príslušenstvo LED pásu
El. transformátor
LED stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
48 - 49
58 - 60
35
37 - 45
LED pásy
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
objednávací kód:
E01/P5050-B260-T1
E01/P5050-B260-T3
E01/P5050-B260-T5
10
5
LED pás, IP65, dióda 5050, počet 60 ks / m, vysokosvietivý
0,5
17
L=5000
2
3
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
LED pás - priamy
nalepením (samolepiaci)
1/3/5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
14,4 W / m
DC12V
IP 65
5050 vysokosvietivé
60 ks / m
120°
80
Farba svetla:
biela teplá [2700 - 3200 K]
biela studená [6000 - 6500 K]
1000 Lm / m
index farebného vyžarovania
Svetelný tok:
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/P5050-B660-T1
E01/P5050-B660-T3
E01/P5050-B660-T5
d žka:
1m
3m
5m
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
biela teplá
E01/P5050-B660-S1
E01/P5050-B660-S3
E01/P5050-B660-S5
1m
3m
5m
biela studená
biela studená
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Vzor zapojenia LED pásu vi . str.: 48 - 49.
Volite né príslušenstvo:
názov
Spojovacie príslušenstvo LED pásu
El. transformátor
LED stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
48 - 49
58 - 60
35
37 - 45
WWW.HECCA.EU
31
R
LED pásy - RGB
10
5
LED pás RGb, IP65, dióda 5050, počet 60 ks / m
0,5
17
L=5000
2
3
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
LED pás priamy - RGB analóg
nalepením (samolepiaci)
5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
14,4 W / m
DC12V
IP 65
5050
60 ks / m
120°
70
Farba svetla:
Svetelný tok:
volite ná / RGB
1000 Lm / m
LED pásy
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/PRGB-B660-A5
farba svetla:
RGb
Informácie k produktu:
LED transformátor, ovládač a ostatné príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Vzor zapojenia LED pásu vi . str.: 46 - 47.
Volite né príslušenstvo:
názov:
Spojovacie príslušenstvo LED pásu
El. transformátor
LED RGB stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
46 - 47
58 - 60
34
37 - 45
10
5
LED pás RGb, IP65, dióda 5050, počet 30 ks / m
0,5
2
3
Typ svietidla:
Montáž:
D žka:
LED pás priamy- RGB analóg
nalepením (samolepiaci)
5m
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
7,2 W / m
DC12V
IP 65
5050
30 ks / m
120°
70
Farba svetla:
Svetelný tok:
volite ná / RGB
540 Lm / m
index farebného vyžarovania
R
32
LIGHTING
TECHNOLOGY
35
L=5000
objednávací kód:
E01/PRGB-B630-AG
farba svetla:
RGb
Informácie k produktu:
LED transformátor, ovládač a ostatné príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Vzor zapojenia LED pásu vi . str.: 46 - 47.
Volite né príslušenstvo:
názov:
Spojovacie príslušenstvo LED pásu
El. transformátor
LED RGB stmievač / ovládací panel
LED profily a príslušenstvo
info. strana:
46 - 47
58 - 60
34
37 - 45
WWW.HECCA.EU
R
LED dia kové ovládače - RGB
LED ovládač k pásu RGb
objednávací kód:
E01/OD-POV-RGB-E
Informácie k produktu:
LED transformátor a ostatné príslušenstvo nie sú súčas ou balenia.
Typ:
Ovládanie:
dia kový ovládač k RGB LED pásu
na dia ku DO
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia::
Funkčný dosah DO:
LED transformátor
max. 72 W
DC 12 V
IP 44
5m
Volite né príslušenstvo:
názov:
LED pás - RGB
El. transformátor
info. strana:
32
58 - 60
LED ovládač k pásu RGb
čierna varianta:
biela varianta:
objednávací kód:
E01/OD-RGB-CR
E01/OD-RGB-BL
Informácie k produktu:
LED pásy
LED transformátor je súčas ou balenia.
Typ:
Ovládanie:
dia kový ovládač k RGB LED pásu
na dia ku DO
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia::
Funkčný dosah DO:
LED transformátor
max. 216 W (12V) / max. 288 W (24V)
DC 12 / 24 V
IP 40
5m
Volite né príslušenstvo:
názov:
LED pás - RGB
info. strana:
32
LED ovládací panel k pásu RGb
objednávací kód:
E01/ODP-RGB-CR
Informácie k produktu:
LED transformátor je súčas ou balenia.
Typ:
Ovládanie:
Montáž:
ovládací panel k RGB LED pásu
dotykom
na stenu / DT
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
LED transformátor
max. 216 W (12V) / max. 288 W (24V)
DC 12 / 24 V
IP 40
R
34
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov:
LED pás - RGB
info. strana:
32
WWW.HECCA.EU
R
LED dia kové ovládače - jednofarebné stmievače, IR - senzor
LED stmievač k jednofarebnému pásu
objednávací kód:
E01/OD-JF-CR
Informácie k produktu:
LED transformátor je súčas ou balenia.
Typ:
Ovládanie:
dia kový ovládač / stmievač k jednofarebnému LED pásu
na dia ku DO / dotykom
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia::
Funkčný dosah DO:
LED transformátor
max. 144 W (12V) / max. 288 W (24V)
DC 12 / 24 V
IP 40
5m
Volite né príslušenstvo:
názov:
LED pás - jednofarebný
info. strana:
29 - 31
LED ovládací panel - stmievací k jednofarebnému pásu
objednávací kód:
E01/ODP-JF-CR
Informácie k produktu:
Typ:
Ovládanie:
Montáž:
stmievací panel k jednofarebému LED pásu
dotykom
na stenu / DT
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
LED transformátor
max. 216 W (12V) / max. 288 W (24V)
DC 12 / 24 V
IP 40
LED pásy
LED transformátor je súčas ou balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov:
LED pás - jednofarebný
info. strana:
29 - 31
LED IR - senzor, MOVE / NEAR
typ: MOVE
Typ:
Ovládanie:
Montáž:
IR - senzor
dotykom
nalepením na vybrané miesto
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Rozmer (senzor)
El. Kábel (vstup; výstup)
Konektor
30 / 60 W
DC12 V / DC24 V
IP 20
15x10x65 mm (š x v x h)
d žka 1,5 m
HL1
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/IR-MOVE10-60
E01/IR-NEAR10-60
typ: NEAR
typ:
pre vnút. priestor šatníka / skrinky (na prekážku)
pre vonk. priestor (na pohyb rukou)
Informácie k produktu:
LED transformátor (info.str. 58 - 60) a distribútor (info.str. 17) nie sú súčas ou balenia.
WWW.HECCA.EU
35
LED hliníkové proily
R
LED hliníkové profily
12
1
7,5
LED proil - 002
17,5
objednávací kód:
E01/PR-002-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta nie je súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
3m
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
info. strana:
42
42
42
42
LED proil - 003
1
7,5
12
17,5
52
objednávací kód:
E01/PR-003-AL
Krycia lišta nie je súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
LED pásy
Informácie k produktu:
Volite né príslušenstvo:
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
3m
názov
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
info. strana:
42
42
42
42
LED proil - 004
15,5
R9
1
12
18
objednávací kód:
E01/PR-004-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta nie je súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
3m
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
info. strana:
42
42
42
42
WWW.HECCA.EU
37
R
LED hliníkové profily
15
13
10
8
6
2,2
LED proil - 01VP
19,5
objednávací kód:
E01/PR-01VP-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta a koncovky profilu nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
2m
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta
Koncovka profilu
LED proil - 07x17
objednávací kód:
E01/PR-KL-C-O
E01/PR-01VK-SV
info. strana:
42
44
1
7
12
17
objednávací kód:
E01/PR-07X17P-2M-AL
E01/PR-07X17P-3M-AL
d žka:
2m
3m
Informácie k produktu:
LED pásy
Krycia lišta a koncovky profilu nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
2/3m
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Koncovka profilu
Držiak profilu
LED proil - 07x10
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
E01/PR-07X17K-SV
E01/PR-07X17D-SV
info. strana:
42
42
42
42
44
44
1
7
1,3
8
12
objednávací kód:
E01/PR-07X10P-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta a koncovky profilu nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
2m
R
38
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta
Koncovka profilu
objednávací kód:
E01/PR-07X10L-ML
E01/PR-07X10K-SV
info. strana:
43
44
WWW.HECCA.EU
R
LED hliníkové profily
LED proil - 13 x14
13
2
12,4
11
11,6
14
objednávací kód:
E01/PR-13X14P-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta (mliečna) je súčas ou balenia. Koncovky nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
2m
Volite né príslušenstvo:
názov
Koncovka profilu
objednávací kód:
E01/PR-13X14K-SV
info. strana:
45
LED proil - 07x14
objednávací kód:
E01/PR-07X14P-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta (mliečna) je súčas ou balenia. Koncovky nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
hliník
hliník
2m
LED pásy
14
1
7
1
2
12,4
11,2
Volite né príslušenstvo:
názov
Koncovka profilu
objednávací kód:
E01/PR-07X14K-SV
info. strana:
45
LED proil - 10x14
13,2
10,5
1,5
10,5
15,5
objednávací kód:
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
naložený
na povrch
plast
biela
2m
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
E01/PR-10X14P-BL
Informácie k produktu:
Krycia lišta (mliečna) je súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
WWW.HECCA.EU
39
R
LED hliníkové profily
LED proil - 006
7
25
12
17
objednávací kód:
E01/PR-006-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta nie je súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Volite né príslušenstvo:
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
zafrézovate ný
zafrézovaním
hliník
hliník
3m
názov
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
info. strana:
42
42
42
42
LED proil - 02ZP
1
7
1,2
0,8
24
16
10,2
objednávací kód:
E01/PR-02ZP-AL
LED pásy
Informácie k produktu:
Krycia lišta a koncovky profilu nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
zafrézovate ný
zafrézovaním
hliník
hliník
2m
LED proil - 03OP
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta
Koncovka profilu
objednávací kód:
E01/PR-KL-C-O
E01/PR-02ZK-AL
info. strana:
42
45
30
1,2
1,2
11,6
14
28
objednávací kód:
E01/PR-03OP-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta a držiaky profilu nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
oválny / vešiaková tyč
do korpusu
hliník
hliník
2m
R
40
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta
Držiak profilu
objednávací kód:
E01/PR-KL-M
E01/PR-03OD-SV
info. strana:
43
44
WWW.HECCA.EU
R
LED hliníkové profily
LED proil - 005
18
12
26
objednávací kód:
E01/PR-005-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta nie je súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Volite né príslušenstvo:
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
rohový
na povrch
hliník
hliník
3m
názov
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
Krycia lišta - 2m
Krycia lišta - 3m
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
info. strana:
42
42
42
42
LED proil rohový - 20x16
20
16
,7
13
,3
10
16
objednávací kód:
Informácie k produktu:
Krycia lišta a koncovky profilu nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
rohový
na povrch
hliník
hliník
2m
LED pásy
E01/PR-20X16P-AL
Volite né príslušenstvo:
názov
Krycia lišta
Koncovka profilu
Uchytenie profilu
objednávací kód:
E01/PR-KL-C-O
E01/PR-20X16K-SV
E01/PR-UCH
info. strana:
42
45
44
44,5
31
30,5
11
16
1,5
LED proil rohový - 30x30
objednávací kód:
E01/PR-30X30P-AL
Informácie k produktu:
Krycia lišta (mliečna) je súčas ou balenia. Koncovky nie sú súčas ou balenia.
Použitie: LED pás priamy- stupe krytia IP20, šírka PCB 4 / 8 / 10 mm
(šírka PCB = šírka LED pásu, vi . technický nákres)
Typ profilu:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
rohový
na povrch
hliník
hliník
2m
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
Koncovka profilu
objednávací kód:
E01/PR-30X30K-SV
info. strana:
45
WWW.HECCA.EU
41
R
LED hliníkové profily - Krycie lišty
krycia lišta
6
0,8
9,6
14
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-ML
E01/PR-07X17L-3M-ML
d žka:
2m
3m
Informácie k produktu:
Použitie: Krycia lišta pre LED profil.
Typ lišty:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
krycia
nasunutím do profilu
plast
mliečna
2/3m
Volite né príslušenstvo:
názov
Led profil 07x17- 2 m
Led profil 07x17- 3 m
objednávací kód:
E01/PR-07X17P-2M-AL
E01/PR-07X17P-3M-AL
info. strana:
38
38
krycia lišta
6
0,8
9,6
14
LED pásy
objednávací kód:
E01/PR-07X17L-2M-C
E01/PR-07X17L-3M-C
d žka:
2m
3m
Informácie k produktu:
Použitie: Krycia lišta pre LED profil.
Typ lišty:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
krycia
nasunutím do profilu
plast
číra
2/3m
Volite né príslušenstvo:
názov
Led profil 07x17- 2 m
Led profil 07x17- 3 m
krycia lišta
objednávací kód:
E01/PR-07X17P-2M-AL
E01/PR-07X17P-3M-AL
info. strana:
38
38
14
3,5
8
10
objednávací kód:
E01/PR-KL-C-O
Informácie k produktu:
Použitie: Krycia lišta pre LED profil.
Typ lišty:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
krycia (opticky zvýrazní svietivos )
nasunutím do profilu
plast
číra
2m
R
42
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
Led profil - 01VP
Led profil - 02ZP
Led profil rohový - 20x16
objednávací kód:
E01/PR-01VP-AL
E01/PR-02ZP-AL
E01/PR-20X16P-AL
info. strana:
38
40
41
WWW.HECCA.EU
R
LED hliníkové profily - Krycie lišty
1
krycia lišta
1
15,5
objednávací kód:
E01/PR-KL-M
Informácie k produktu:
Použitie: Krycia lišta pre LED profil.
Typ lišty:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
krycia
nasunutím do profilu
plast
mliečna
2m
Volite né príslušenstvo:
názov
Led profil - 01VP
Led profil - 02ZP
Led profil rohový - 20x16
objednávací kód:
E01/PR-01VP-AL
E01/PR-02ZP-AL
E01/PR-20X16P-AL
info. strana:
38
40
41
1
krycia lišta
objednávací kód:
LED pásy
10
E01/PR-07X10L-ML
Informácie k produktu:
Použitie: Krycia lišta pre LED profil.
Typ lišty:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
D žka:
krycia
nasunutím do profilu
plast
mliečna
2m
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil - 07x10
objednávací kód:
E01/PR-07X10P-AL
info. strana:
38
WWW.HECCA.EU
43
R
LED hliníkové profily - komponenty
Držiak LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-03OD-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje komplet (2 x držiak).
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
priskrutkovaním na vnútornú stenu korpusu
plast
sivá
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil - 03OP
objednávací kód:
E01/PR-03OP-AL
info. strana:
40
Uchytenie LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-UCH
Informácie k produktu: Balenie obsahuje komplet (2 x uchytenie).
Volite né príslušenstvo:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na LED profil
hliník
sivá
názov
LED profil - 01VP
LED profil - 02ZP
LED profil rohový - 20x16
objednávací kód:
E01/PR-01VP-AL
E01/PR-02ZP-AL
E01/PR-20X16P-AL
info. strana:
38
40
41
Uchytenie LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-07X17D-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje 1 x uchytenie.
Volite né príslušenstvo:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
zaklapnutím / nasunutím na LED profil
plast
číra
názov
LED profil - 07x17 - 2 m
LED profil - 07x17 - 3 m
objednávací kód:
E01/PR-07X17P-2M-AL
E01/PR-07X17P-3M-AL
info. strana:
38
38
LED pásy
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-01VK-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje komplet (2 x koncovka).
Volite né príslušenstvo:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
sivá
názov
LED profil - 01VP
objednávací kód:
E01/PR-01VP-AL
info. strana:
38
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-07X10K-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje komplet (2 x koncovka).
Volite né príslušenstvo:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
sivá
názov
LED profil -07x10
objednávací kód:
E01/PR-07X10P-AL
info. strana:
38
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-07X17K-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje 1 x koncovka.
Volite né príslušenstvo:
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
mliečna
R
44
LIGHTING
TECHNOLOGY
názov
LED profil - 07x17 - 2 m
LED profil - 07x17 - 3 m
objednávací kód:
E01/PR-07X17P-2M-AL
E01/PR-07X17P-3M-AL
info. strana:
38
38
WWW.HECCA.EU
R
LED hliníkové profily - komponenty
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-02ZK-AL
Informácie k produktu: Balenie obsahuje komplet (2 x koncovka).
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na koniec LED profilu
plast
sivá
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil - 02ZP
objednávací kód:
E01/PR-02ZP-AL
info. strana:
40
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-13X14K-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje 1 x koncovka.
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
sivá
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil - 13x14
objednávací kód:
E01/PR-13X14P-AL
info. strana:
39
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-07X14K-SV
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
sivá
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil - 07x14
objednávací kód:
E01/PR-07X14P-AL
info. strana:
39
LED pásy
Informácie k produktu: Balenie obsahuje 1 x koncovka.
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-30X30K-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje 1 x koncovka.
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
sivá
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil rohový - 30x30
objednávací kód:
E01/PR-30X30P-AL
info. strana:
41
koncovka LED proilu
objednávací kód:
E01/PR-20X16K-SV
Informácie k produktu: Balenie obsahuje komplet (2 x koncovka).
Montáž:
Materiál:
Povrchová úprava:
nasunutím na konce LED profilu
plast
sivá
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
Volite né príslušenstvo:
názov
LED profil rohový - 20x16
objednávací kód:
E01/PR-20X16P-AL
info. strana:
41
WWW.HECCA.EU
45
R
LED pás RGB - vzor zapojenia:
RGb LED pás priamy, stupe krytia IP65, 12 V, dióda 5050 - počet LED diód 30 / 60 m
9. Kábel s koncovkou - samec 5,5
d žka: 30 cm
objednávací kód: E01/LED-KAB-K005
6. LED trafo 12V, 6 W - 200 W
objednávací kód / info str. 58-60
7. Ovládače k RGB pásu
10. Spojovací konektor 4 - pin
samec - samec
Nástenný RGb
ovládací panel
RGb ovládač
objednávací kód: E01/L-SP-4
17. Kábel predlžovací
RGb ovládač - čierny
d žka: 1 m
koncovky: 4-pin samica - 4-pin samica
prepojenie: LED pás a DC kábel
/ LED pás a LED pás
RGb ovládač - biely
objednávací kód / info str.: 34
LED pásy
objednávací kód: E01/L-KP-01
19. Spojovací kábel - zaklápací
d žka: 14 cm
22. Spojovací kábel EKO
d žka: 15 cm
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-KS1-RGB
objednávací kód: E01/L-KS-EKO-RGB
11. Spojka jednoduchá - EKO
R
46
12. Spojka zaklápacia
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-SP-EKO-10
objednávací kód: E01/L-SPZ-RGB
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
LED pás RGB - vzor zapojenia:
21. Spojovací kábel
20. Spojovací kábel
- záklápací
- záklápací
viac info. str.: 37-45
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
d žka: 14 cm
d žka: 50 cm
objednávací kód:
objednávací kód:
1.
LED profily
a príslušenstvo
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
E01/L-KS2-RGB
E01/L-KP03
LED pás - RGB 30
d žka: 1 m
typ LED: 5050
počet LED: 30 / m
výkon: 7,2 W / m
stupe krytia: IP65 - silikón
šírka PCb: 10 mm
viac info str.: 32
typ konektora: 4-pin samica objednávací kód:
2.
E01/PRGB-B630-AG
LED pás - RGB 60
d žka: 5 m
typ LED: 5050
počet LED: 60 / m
výkon: 72 W / 5 m
stupe krytia: IP65 - silikón
šírka PCb: 10 mm
viac info str.: 32
typ konektora: 4-pin samica objednávací kód:
34. Spojka typu X
počet diód: 3 ks
typ diód: 5050
stupe krytia: IP63 - silikón
E01/PRGB-B660-A5
33. Spojka typu T
neobsahuje diódy
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód:
objednávací kód:
neobsahuje diódy
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód:
E01/S-X-5050
E01/S-X-3LS-RGB
30. Spojka typu L
počet diód: 3 ks
typ diód: 5050
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód: E01/S-L-3LS-RGB
R
E01/S-T-5050
35. Spojka typu X
LIGHTING
TECHNOLOGY
32. Spojka typu T
počet diód: 3 ks
typ diód: 5050
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód: E01/S-T-3LS-RGB
31. Spojka typu L
neobsahuje diódy
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód:
E01/S-L-5050
WWW.HECCA.EU
47
R
LED pás vysokosvietivý - vzor zapojenia:
LED pás priamy, stupe krytia IP20 / IP65, 12 V, dióda 5050 - počet LED diód 60 / m, vysokosvietivý
9. Kábel s koncovkou - samec 5,5
6. LED trafo 12V, 6 W - 200 W
d žka: 30 cm
objednávací kód: E01/LED-KAB-K005
objednávací kód: info str. 58-60
8.
Ovládače LED pásu - stmievače
Stmievač
Nástenný ovládací
panel - stmievač
29. Konektor 1 x zásuvka
28. Konektor 1 x zásuvka
d žka: 50 cm
typ konektora: 4-pin samica
/ HL3
d žka: 30 cm
typ konektora: 4-pin samica
/ HL3
objednávací kód:
E01/DK-KP1Z-50-BL
objednávací kód:
E01/DK-KP1Z-30-BL
objednávací kód / info str.: 35
27. Konektor 4 x vidlica
LED pásy
d žka: 1 m
možnos zapojenia 1 až 4 LED pásov
kábel: samica 2,1 x 5,5 mm
distribútor: konektor HL3
objednávací kód: E01/DK-KP4V-BL
23. Spojovací kábel - zaklápací
d žka: 14 cm
33. Spojka typu T
neobsahuje diódy
stupe krytia: IP63 - silikón
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód:
E01/L-KS-10
objednávací kód:
31. Spojka typu L
R
48
LIGHTING
TECHNOLOGY
E01/S-T-5050
35. Spojka typu X
neobsahuje diódy
stupe krytia: IP63 - silikón
neobsahuje diódy
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód:
E01/S-L-5050
objednávací kód:
E01/S-X-5050
WWW.HECCA.EU
R
LED pás vysokosvietivý - vzor zapojenia:
10. Spojovací konektor 4 - pin
samec - samec
13. Spojka jednoduchá - EKO
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód:
3.
E01/L-SPZ-4
objednávací kód:
E01/L-SP-EKO-10
LED pás - vysokosvietivý
d žka: 1 / 3 / 5 m
typ LED: 5050
počet LED: 60 / m
farba svetla: biela teplá / biela studená
výkon: 14,4 W / m
stupe krytia: IP20 - bez silikónu / IP65 - silikón
šírka PCb: 10 mm
typ konektora: 4-pin samica
24. Spojovací kábel - EKO
d žka: 10 cm
objednávací kód: info str. 31
14. Spojka zaklápacia
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód:
E01/L-KS-EKO-10
E01/L-SPZ-10
17. Kábel predlžovací
d žka: 1 m
koncovky: 4-pin samica - 4-pin samica
prepojenie: LED pás a DC kábel
/ LED pás a LED pás
LED pásy
objednávací kód:
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
LED profily
a príslušenstvo
viac info. str.: 37-45
objednávací kód: E01/L-KP-01
18. Kábel predlžovací
d žka: 50 cm
koncovky: 4-pin samec - 4-pin samica
prepojenie: LED pás a LED pás
objednávací kód:
R
E01/L-KP-02
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
49
R
LED pás - vzor zapojenia:
LED pás priamy, stupe krytia IP65, 12 V, dióda 3528 - počet LED diód 60 / m
6.
6. LED trafo 12V,
27. Konektor 4 x vidlica
6 W - 200 W
objednávací kód:
info str. 58-60
d žka: 1 m
možnos zapojenia 1 až 4 LED pásov
kábel: samica 2,1 x 5,5 mm
distribútor: konektor HL3
9. Kábel s koncovkou - samec 5,5
9.
d žka: 30 cm
objednávací kód: E01/LED-KAB-K005
8.
objednávací kód: E01/DK-KP4V-BL
Ovládače stmievača
Nástenný ovládací
panel - stmievač
29. Konektor 1 x zásuvka
Stmievač
d žka: 50 cm
typ konektora: 4-pin samica / HL3
objednávací kód / info str.: 35
40. Spojka typu T
LED pásy
počet diód: 3 ks
typ diód: 3528
výkon: 0,24 W
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód:
biela teplá: E01/S-T-3LS-3528-BT
biela studená: E01/S-T-3LS-3528-BN
26. Spojovací kábel - EKO
d žka: 10 cm
objednávací kód: E01/DK-KP1Z-50-BL
28. Konektor 1 x zásuvka
d žka: 30 cm
typ konektora: 4-pin samica
/ HL3
objednávací kód:
E01/DK-KP1Z-30-BL
15. Spojka jednoduchá - EKO
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-SP-EKO-8
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-KS-EKO-8
R
50
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
LED pás - vzor zapojenia:
4.
10. Spojovací konektor
LED pás
4 - pin samec - samec
typ: priamy
typ LED: 3528
farba svetla: biela teplá / biela studená
stupe krytia: IP65 - silikón
šírka PCb: 8 mm
typ konektora: 4-pin samica
objednávací kód: info str. 30
18. Kábel predlžovací
d žka: 50 cm
koncovky: 4-pin samec - 4-pin samica
slúži na prepojenie LED pásov
LED profily
a príslušenstvo
viac info. str.: 37-45
objednávací kód: E01/L-SPZ-4
17. Kábel predlžovací
d žka: 1 m
koncovky: 4-pin samica - 4-pin samica
prepojenie: LED pás a DC kábel
/ LED pás a LED pás
LED pásy
objednávací kód: E01/L-KP-01
16. Spojka zaklápacia
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-KP-02
25. Spojovací kábel
- zaklápací
d žka: 14 cm
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-SPZ-8
41. Spojka typu X
39. Spojka typu L
počet diód: 3 ks
typ diód: 3528
výkon: 0,24 W
stupe krytia: IP63 - silikón
počet diód: 3 ks
typ diód: 3528
výkon: 0,24 W
stupe krytia: IP63 - silikón
objednávací kód:
biela teplá: E01/S-X-3LS-3528-BT
biela studená: E01/S-X-3LS-3528-BN
objednávací kód:
biela teplá: E01/S-L-3LS-3528-BT
biela studená: E01/S-L-3LS-3528-BN
objednávací kód: E01/L-KS-8
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
51
R
LED pás - vzor zapojenia:
LED pás priamy, stupe krytia IP20, 12 V, dióda 3528 - počet LED diód 60 / m
6. LED trafo 12V,
9. Kábel s koncovkou - samec 5,5
6 W - 200 W
d žka: 30 cm
objednávací kód:
info str. 58-60
10. Spojovací konektor
4 - pin samec - samec
objednávací kód: E01/LED-KAB-K005
objednávací kód: E01/L-SPZ-4
8. Ovládače stmievača
27. Konektor 4 x vidlica
d žka: 1 m
možnos zapojenia 1 až 4 LED pásov
kábel: samica 2,1 x 5,5 mm
distribútor: konektor HL3
Stmievač
Nástenný ovládací
panel - stmievač
38. Spojka typu X
počet diód: 3 ks
typ diód: 3528
výkon: 0,24 W
stupe krytia: IP20 - bez silikónu
objednávací kód: E01/DK-KP4V-BL
objednávací kód:
biela teplá: E01/S-X-3L-3528-BT
biela studená: E01/S-X-3L-3528-BN
objednávací kód / info str.: 35
28. Konektor 1 x zásuvka
LED pásy
d žka: 30 cm
typ konektora: 4-pin samica
/ HL3
29. Konektor 1 x zásuvka
d žka: 50 cm
typ konektora: 4-pin samica /
HL3
15. Spojka jednoduchá
- EKO
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód:
E01/DK-KP1Z-30-BL
objednávací kód:
E01/DK-KP1Z-50-BL
objednávací kód: E01/L-SP-EKO-8
25. Spojovací kábel
- zaklápací
LED profily
a príslušenstvo
d žka: 14 cm
viac info. str.: 37-45
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-KS-8
R
52
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
LED pás - vzor zapojenia:
16. Spojka zaklápacia
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-SPZ-8
5.
36. Spojka typu L
počet diód: 3 ks
typ diód: 3528
výkon: 0,24 W
stupe krytia: IP20 - bez silikónu
objednávací kód:
biela teplá: E01/S-L-3L-3528-BT
biela studená: E01/S-L-3L-3528-BN
26. Spojovací kábel - EKO
LED pás
typ: priamy
typ LED: 3528
farba svetla: biela teplá / biela studená
stupe krytia: IP20 - bez silikónu
šírka PCb: 8 mm
typ konektora: 4-pin samica
objednávací kód: info str. 30
d žka: 10 cm
* potrebné odstráni silikón
na kontakt. miestach
objednávací kód: E01/L-KS-EKO-8
LED pásy
37. Spojka typu T
počet diód: 3 ks
typ diód: 3528
výkon: 0,24 W
stupe krytia: IP20 - bez silikónu
objednávací kód:
biela teplá: E01/S-T-3L-3528-BT
biela studená: E01/S-T-3L-3528-BN
18. Kábel predlžovací
d žka: 50 cm
koncovky: 4-pin samec - 4-pin samica
slúži na prepojenie LED pásov
17.
Kábel predlžovací
d žka: 1 m
koncovky: 4-pin samica - 4-pin samica
prepojenie: LED pás a DC kábel
/ LED pás a LED pás
objednávací kód: E01/L-KP-02
objednávací kód: E01/L-KP-01
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
53
LED podh adové svietidlá
2xØ
16
50
345
285 - 20 LED
Podh adové svietidlo LED t-342
3
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
175
podh adové svietidlo LED
na plochu - podh ad
ZnAL - zinkozliatina
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,5 W
DC 12 V
IP 44
20 ks
70°
75
objednávací kód:
E01/SL-T-342-BT-SR
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela studená [6000 K]
150 Lm
Volite né príslušenstvo:
El. Kábel:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
N/A
index farebného vyžarovania
R
54
LIGHTING
TECHNOLOGY
40
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
Ø12
2
11
farba svetla:
biela studená
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
WWW.HECCA.EU
R
Podh adové svietidlá LED
20
10
Podh adové svietidlo LED V107
89
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
podh adové svietidlo LED
na plochu - podh ad
ZnAL - zinkozliatina / plast
chróm, inox
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,8 W
DC 12 V
IP 44
3020 - EPISTAR
9 ks
65°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800 - 3200 K]
biela neutrál [4000 - 4800 K]
130 / 160 Lm
El. Kábel:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
objednávací kód:
E01/SL-V107-BT-CH
E01/SL-V107-BT-IN
farba svetla:
biela teplá
biela teplá
povrchová úprava
chróm
inox
E01/SL-V107-BN-CH
E01/SL-V107-BN-IN
biela neutrál
biela neutrál
chróm
inox
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
Podh adové svietidlo LED V100
100
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
podh adové svietidlo LED
na plochu - podh ad
ZnAL - zinkozliatina / plast
strieborná
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
1,8 W
DC 12 V
IP 44
5050 - EPISTAR
9 ks
65°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800 - 3200 K]
biela neutrál [4000 - 4800 K]
120 / 150 Lm
El. Kábel:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
objednávací kód:
E01/SL-V100-BT-SR
E01/SL-V100-BN-SR
LED podh adové
svietidlá
20
1,5
10
62
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou
balenia.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
WWW.HECCA.EU
55
LED osvetlenie políc
R
LED osvetleníe políc - klips
LED klips H40
40
22
10
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAP.
40
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
LED osvetlenie políc
na sklo (hrúbka 10 mm)
ZnAL - zinkozliatina / plast
leštený nerez
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
0,22 W
DC 12 V
IP 44
3528 - EPISTAR
3 ks
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
biela teplá [2800 - 3200 K]
biela neutrál [4000 - 4800 K]
15 / 18 Lm / 1 klips
Kábel - klips:
Typ konektora:
d žka 1,5 m
HL1
index farebného vyžarovania
27
objednávací kód:
E01/KL-H40-BT-LN
E01/KL-H40-BN-LN
farba svetla:
biela teplá
biela neutrál
Informácie k produktu:
LED transformátor (napä ový) a ostatné volite né príslušenstvo nie sú súčas ou.
Volite né príslušenstvo:
názov
El. transformátor
LED konektory
info. strana:
58 - 60
17
LED klips set S2H66 / S4H66
70
set: 2 x klips
set: 4 x klips
25
Typ svietidla:
Spôsob montáže:
Materiál:
Povrchová úprava:
LED osvetlenie políc - 2 / 4 x klips
na sklo (hrúbka 10 mm)
ZnAL - zinkozliatina
inox
El. napájanie:
Príkon:
Napätie:
Stupe krytia:
Typ LED:
Počet LED:
Uhol vyžarovania:
RA (CRI):
LED transformátor
0,16 W / 1 klips
230 V
IP 20
3528
3 ks / 1 klips
120°
75
Farba svetla:
Svetelný tok:
El. Kábel:
Kábel - klips:
Typ konektora:
biela studená [6000 K]
10 Lm / 1 klips
d žka 1,4 m
d žka 1,5 m
HL2
index farebného vyžarovania
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
set:
2 x klips
4 x klips
objednávací kód:
E01/KL-S2H66-BS-IN
E01/KL-S4H66-BS-IN
farba svetla:
biela studená
biela studená
Informácie k produktu:
LED osvetlenie políc
10
22
LED transformátor a distribútor sú súčas ou balenia.
Sety sú pripravené na zapojenie do el. siete a priame použitie.
Balenie obsahuje:
Set
2 x klips:
2 x LED klips
1 x LED transformátor s vypínačom a distribútorom
Set
4 x klips:
4 x LED klips
1 x LED transformátor s vypínačom a distribútorom
WWW.HECCA.EU
57
R
LED transformátory - prúdové, napä ové
LED transformátor, 350 mA, 6 / 15 W
Vstupné napätie:
Výstupný prúd:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
PRÚDOVÉ - SÉRIOVÉ ZAPOJENIE
AC 100 - 240 V
350 mA
6 / 15 W
19,5x41x90 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-MA350-06
E01/TF-MA350-15
výkon:
6W
15 W
Informácie k produktu:
Vstupné a výstupné káble nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x transformátor
LED transformátor 12 V, 6 / 12 / 15 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
100 - 240 V
DC 12V
6 / 12 / 15 W
19,5x41x90 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-LN12V-06
E01/TF-LN12V-12
E01/TF-LN12V-15
výkon:
6 W, 0.5 A
12 W, 1 A
15 W, 1.25 A
Informácie k produktu:
Vstupné a výstupné káble nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x transformátor
LED transformátor 12 V, 30 - 50 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
100 - 240 V
DC 12V
30 / 50 W
37x46x168 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-LN12V-30
E01/TF-LN12V-50
výkon:
30 W, 2.5 A
50 W, 4.17 A
Informácie k produktu:
Vstupné a výstupné káble nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x transformátor
LED transformátor, 12V, 12 W
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
100 - 240 V
DC 12V
12 W
28x80x75 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-AV12V-012
výkon:
12 W, 1 A
Balenie obsahuje:
1 x transformátor s Euro zástrčkou a kábel s koncovkou samec
DC12V; 2,1 x 5,5 mm (d žka: 110 cm)
LED transformátor, 12V, 24 W
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
LED transformátory
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
100 - 240 V
DC 12V
24 W
30x47x85 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-AV12V-024
výkon:
24 W, 2 A
Balenie obsahuje:
1 x transformátor s Euro zástrčkou a kábel s koncovkou samec
DC12V; 2,1x5,5 mm (d žka: 110 cm)
R
58
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
LED transformátory - napä ové
LED transformátor, 12V, 36 W
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
100 - 240 V
DC 12V
36 W
33x52x120 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-AV12V-036
výkon:
36 W, 3 A
Balenie obsahuje:
1 x transformátor
1 x kábel s koncovkou samec DC12V; 2,1x5,5 mm (d žka: 110 cm)
1 x kábel s Euro zástrčkou (d žka: 110 cm)
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
LED transformátor, 12V, 60 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
100 - 240 V
DC 12V
60 W
33x52x120 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-AV12V-060
výkon:
60 W, 5 A
Informácie k produktu:
Kábel s Euro zástrčkou nie je súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x transformátor s káblom s koncovkou samec DC12V; 2,1x5,5 mm (d žka: 110 cm)
LED transformátor, 12V, 84 W
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
100 - 240 V
DC 12V
84 W
33x60x140 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-AV12V-084
Balenie obsahuje:
1 x transformátor s káblom s koncovkou samec DC12V; 2,1x5,5 mm (d žka: 110 cm)
1 x kábel s Euro zástrčkou (d žka: 110 cm)
LED transformátor, 12V, 120 W
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
100 - 240 V
DC 12V
120 W
42x72x170 mm
IP 20
objednávací kód:
E01/TF-AV12V-120
výkon:
120 W, 10 A
Balenie obsahuje:
1 x transformátor s káblom s koncovkou samec DC12V; 2,1x5,5 mm (d žka: 110 cm)
1 x kábel s Euro zástrčkou (d žka: 110 cm)
LED transformátory
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
výkon:
84 W, 7 A
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
59
R
LED transformátory - vodeodolné - napä ové
LED transformátor - vodeodolný, 12 V, 15 / 18 / 30 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
AC 170 - 264 V
DC 12V
15 / 18 / 30 W
20x28x150 mm
IP 67
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
objednávací kód:
E01/TF-VD12V-015
E01/TF-VD12V-018
E01/TF-VD12V-030
Informácie k produktu:
Elektrická zásuvka, zástrčka alebo iná koncovka nie sú súčas ou balenia.
1 x vodeodolný transformátor
Balenie obsahuje:
LED transformátor - vodeodolný, 12 V, 45 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
výkon:
15 W, 1.25 A
18 W, 1.5 A
30 W, 2.5 A
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
AC 170 - 264 V
DC 12V
45 W
23x40x220 mm
IP 67
objednávací kód:
E01/TF-VD12V-045
výkon:
45 W, 3.75 A
Informácie k produktu:
Elektrická zásuvka, zástrčka alebo iná koncovka nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x vodeodolný transformátor
LED transformátor - vodeodolný, 12 V, 60 / 80 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
AC 170 - 264 V
DC 12V
60 / 80 W
55x70x180 mm
IP 67
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
objednávací kód:
E01/TF-VD12V-060
E01/TF-VD12V-080
výkon:
60 W, 5 A
80 W, 6.6 A
Informácie k produktu:
Elektrická zásuvka, zástrčka alebo iná koncovka nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x vodeodolný transformátor
LED transformátor - vodeodolný, 12 V, 100 / 150 W
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
AC 170 - 264 V
DC 12V
100 / 150 W
60x65x240 mm
IP 67
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
objednávací kód:
E01/TF-VD12V-100
E01/TF-VD12V-150
výkon:
100 W, 8.33 A
150 W, 12.5 A
Informácie k produktu:
Elektrická zásuvka, zástrčka alebo iná koncovka nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x vodeodolný transformátor
LED transformátor - vodeodolný, 12 V, 200 W
LED transformátory
Vstupné napätie:
Výstupné napätie:
Výkon:
Rozmery [vxsxd]:
Stupe krytia:
AC 170 - 264 V
DC 12V
200 W
65x130x230 mm
IP 67
NAPÄ OVÉ - PARALELNÉ ZAPOJENIE
objednávací kód:
E01/TF-VD12V-200
výkon:
200 W, 16.66 A
Informácie k produktu:
Elektrická zásuvka, zástrčka alebo iná koncovka nie sú súčas ou balenia.
Balenie obsahuje:
1 x vodeodolný transformátor
R
60
LIGHTING
TECHNOLOGY
WWW.HECCA.EU
R
LED konektory - všeobecný preh ad
LED konektor typ HL1 - zásuvka
LED konektor HL1 (4 x vidlica)
LED bodové svietidlá
LED konektor typ HL1 - vidlica
LED konektor HL1 (6 x vidlica)
LED konektor typ HL2 - zásuvka
Príklad zapojenia typu HL1:
bodové svietidlo
LED konektor typ HL2 - vidlica
LED konektor HL2 (4 x vidlica)
konektor 1 x vidlica
LED transformátor
Príklad zapojenia typu HL2:
LED konektor HL2 (3 x vidlica)
3 x bodové svietidlo
transformátor s konektorom (3 x vidlica)
LED pásy
Príklad zapojenia typu HL3:
LED konektor typ HL3 - zásuvka
konektor 4-pin
konektor 1 x zásuvka
LED transformátor
LED konektor typ HL3 - vidlica
konektor 4 x vidlica
kábel - samec 5,5
LED konektor 4-pin samec
LED konektor DC12V, 2,1 x 5,5 mm - samica
LED konektor 4-pin samica
R
LIGHTING
TECHNOLOGY
LED transformátory
LED konektor DC12V, 2,1 x 5,5 mm - samec
LED osvetlenie políc
LED konektor HL3 (4 x vidlica)
LED podh adové svetlá
LED pás
WWW.HECCA.EU
61
Autorizovaný prodejce pro Českou Republiku
NábytkáR Česká republika, s.r.o.
blanenská 1764
664 34 brno - ku im
tel. + 420 541 212 271
fax + 420 541 212 490
[email protected]
www.nabytkar.com
Autorizovaný predajca pre Slovenskú Republiku
NábytkáR, s.r.o.
Nábrežie oravy 2909/5
026 01 Dolný kubín
tel. + 421 43 586 40 72
fax + 421 43 582 36 49
[email protected]
www.nabytkar.com
www.hecca.eu
Download

20131005_hecca_download