Pri viac ako 100 ročnej skúsenosti v prakticky všetkých typoch zváracích
a rezacích aplikácií a vo všetkých priemyslových odvetviach nemá ESAB
konkurenciu pri riešení problému v odbore zvárania a rezania, nech sa vyskytnú
kdekoľvek na svete. Sortiment výrobkov ESAB patrí medzi najrozsiahlejšie
v oblasti priemyslu zvárania a rezania.
KATALÓG 2010-07-26
OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY
A PRÍSLUŠENSTVO NA ZVÁRANIE
Sortiment výrobkov ESAB zahŕňa:
Automatické rezacie zariadenia:
• Na ručné oblúkové zváranie
• Stroje na rezanie kyslíkom
• Poloautomatické zváračky MIG/MAG
• Stroje na rezanie plazmou
• Zváračky TIG
• Laserové rezačky
• Pulzné oblúkové zváračky
• Rezačky na rezanie vodným prúdom
• Ručné plazmové rezačky
• Zváračky na zváranie pod tavidlom
Zváracie prídavné materiály:
• Orbitálne zváračky TIG
• Elektródy na ručné oblúkové zváranie
• Motorové zváračky
• Drôty MIG/MAG
• Drôty plnené tavivom
Automatizované zváracie zariadenia:
• Drôty s kovovým práškom
• Stĺpové a výložníkové
• Drôty TIG
• Polohovacie zariadenie
• Tavivá a drôty na oblúkové zváranie
• Valčekové dopravníky
• Pásky na naváranie pod tavivom
• Systémy na zváranie elektronovým
paprskom
Zváracie príslušenstvo:
• Mechanizovaná TIG
• Kukly a ochranné okuliare
• Plazmové zváračky
• Ochrana sluchu
• Zváracie ťahače
• Dýchacie zariadenie a masky
• Zváračky so zásobnými nádržami
• Príslušenstvo na zaistenie proti pádu
• Páskové plátovacie systémy
• Odevy a rukavice
• Kĺbové sledovacie systémy
• Zváračské zásteny
• Integrované technické systémy
• Zváračské káble, konektory a svorky
• Inštalácie dodané na kľúč
• Držiaky elektród
• Stroje na trecie premiešavacie
zváranie
• Spreje proti rozstreku a chemické
prostriedky
• Univerzálne nástroje
Globálne riešenia pre lokálnych
zákazníkov – kdekoľvek.
Viac zistíte na www.esab.com
Part No: E07ACCY
FMS/104674
KATALÓG 2010-07-26 OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY A PRÍSLUŠENSTVO NA ZVÁRANIE
Štandardné zváracie zariadenia:
OSOBNÁ OCHRANA
NÁSTROJE A PRÍSLUŠENSTVO NA ZVÁRANIE
ŠPECIÁLNE ZARIADENIA
Popredný
Od roku 1904 je ESAB priekopníkom
a poprednou spoločnosťou
zaoberajúcou sa vývojom technológií
na zváranie a rezanie. V súčasnosti
ESAB kombinuje svoje svetové
vedúce postavenie vo zváraní
s rozsiahlymi skúsenosťami.
svetový
výrobca technológií a systémov
na zváranie a rezanie
Vďaka viac než storočným skúsenostiam a aktivitám vo viac ako 80 krajinách
celého sveta je ESAB pravdepodobne najuznávanejšou obchodnou značkou
v odbore zvárania a rezania. Portfólio výrobkov ESAB zahŕňa:
Štandardné zariadenia na zváranie a rezanie
Automatizované zváracie systémy
Automatizované rezacie systémy
Prídavné zváracie materiály
Osobné ochranné prostriedky
Príslušenstvo na zváranie
Neustálym zlepšovaním a vývojom našich výrobkov a výrobných procesov
plníme náročné úlohy technologického pokroku vo všetkých oblastiach
a na všetkých trhoch, kde pôsobíme. Dodávanie kvalitných výrobkov
a služieb zostáva podstatou všetkého, čo podnikáme v rámci všetkých
našich celosvetových predajných a výrobných aktivít.
Obsah
Osobná ochrana
Kukly, masky a ochranné štíty
Filtračné a krycie sklá
Ochranné prilby a ochrana sluchu
4-42
43
44
Dýchacie zariadenia (respirátory)
45-53
Okuliare, ochranné okuliare a štíty
54-57
Zváracie zásteny
58-59
Nehorľavé krycie textílie
60-61
Odevy pre zváračov a kombinézy
62-64
Ochrana hlavy
65
Zváracie rukavice
66-69
Bezpečnostná obuv
70-72
Nástroje na zváranie a príslušenstvo
Káble, konektory a držiaky elektród
74-76
Svorky
77-79
Spreje proti rozstreku
80-81
Ostatné chemické prostriedky a indikátory
82
Oklepávacie kladivá
83-84
Mierky zvarov
85-87
Vozíky na plynové fľaše
88
Špeciálne zariadenia
Sušiace pece a zariadenia
90-95
Brúsky na volfrámové elektródy
96-98
Volfrámové elektródy
99
Drážkovacie kliešte a náhradné diely,
drážkovacie elektródy
Zariadenia na odsávanie splodín
100-103
104
Osobná
ochrana
Spoločnosť ESAB ponúka kompletný rad osobných
ochranných prostriedkov na ochranu tela od hlavy
až k päte, na zváranie a rezanie a všeobecné technické
aplikácie. Všetky výrobky ESAB spĺňajú príslušné
predpisy a normy EU.
Normy na ochranu zdravia a bezpečnosti sa každoročne
zdokonaľujú. ESAB sa preto zaväzuje, že zaistí sortiment
výrobkov schopný splniť všetky zvyšujúce sa požiadavky
trhov, na ktoré dodávame.
Ako popredný dodávateľ systémov na zváranie a rezanie,
ESAB sa snaží, aby dodával len najlepšie výrobky
z hľadiska kvality a spoľahlivosti.
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Rad New-TechTM
Rad samozatmievacích kukiel New-Tech™ využíva najnovšie technológie. Všetky štyri modely sú ľahké a dobre vyvážené.
Aby sa dosiahol maximálny komfort, hlavový kríž sa môže nastaviť individuálne. Kukly New-Tech™ majú široký priezor s dobrým
výhľadom na pracovisko. Dizajn masky maximálne chráni celý obličaj, krk a okolie uší. Zväčšený priestor pred ústami zlepšuje
cirkuláciu vzduchu a znižuje obsah oxidu uhličitého. Samozatmievacie filtre sa napájajú zo solárnych článkov a automaticky
aktivujú na dennom svetle, nie je teda potrebné ich zapínať a vypínať. Všetky typy majú schválenie CE (EN 349 a EN175).
Kukly New-Tech™ sú univerzálne. Je možné ich použiť
v kombinácii s respiračnými jednotkami ESAB, ochrannou
prilbou a vnútorným štítom na brúsenie:
New-Tech™ s vybavením pre jednotky Air
New-Tech™ s vybavením pre jednotky Air a s vnútorným štítom
na brúsenie
New-Tech™ s ochrannou prilbou a s vybavením pre jednotky Air
Ďalšie informácie na str. 8 - 9.
4
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
New-Tech™ 6-13 ADC
Kuklu New-Tech™ 6-13 možno použiť na všetky aplikácie. Zatmenie filtrov sa nastavuje
od DIN 6 do DIN 13. Všetko nastavovanie sa deje na vonkajšom ovládacom paneli.
Kukla má aj režim na brúsenie, keď je samozatmievací filter vypnutý. New-Tech™ 6-13 je
vybavený technológiou ADC, ktorá zabezpečuje rovnomerné stmavnutie aj pri pohľade pod
uhlom - vhodné na zváranie v polohách. Unikátny lesklý striebristý povrch vonkajšej strany
masky New-Tech™ odráža teplo, zvyšuje odolnosť kukly proti vysokým teplotám a pomáha
redukovať teplotu vo vnútri kukly.
New-Tech™ 6-13 ADC
0700 000 280
New-Tech™ 9-13 ADC
Kukla New-Tech™ 9-13 ADC je vybavená technológiou ADC, ktorá zabezpečuje rovnomerné
stmavnutie aj pri pohľade pod uhlom - vhodné na zváranie v polohách. Funkcie ako
stmavnutie od DIN 9 do DIN 13, citlivosť a oneskorenie rozjasnenia sa nastavujú
na externom ovládacom paneli. Kukla sa môže použiť na takmer všetky technológie zvárania
ako sú TIG, MIG/MAG, ROZ a zváranie/spájkovanie plameňom. Unikátny lesklý striebristý
povrch vonkajšej strany masky New-Tech™ odráža teplo, zvyšuje odolnosť kukly proti
vysokým teplotám a pomáha redukovať teplotu vo vnútri kukly.
New-Tech™ 9-13 ADC
0700 000 281
New-Tech™ 9-13
Kukla New-Tech™ 9-13 má plynulú reguláciu stmavnutia filtra od DIN 9 do DIN 13.
Funkcie stmavnutia a citlivosti sa ovládajú z vnútra kukly.
New-Tech™ 9-13
0700 000 282
New-Tech™ 11
Kukla New-Tech™ má filter s jednotným stmavnutím DIN 11. Je určená na opravy
a renovácie, predovšetkým metódami ROZ a MIG/MAG.
New-Tech™ 11
0700 000 283
5
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely pre New-Tech™ 6-13 ADC Plus / ADC Plus XL (Obr. 1)
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
7
8
8
9
Maska New-Tech™ 6-13 / 9-13 ADC Plus
Maska New-Tech™ 6-13 ADC Plus XL
Samozatmievací filter New-Tech™ 6-13 ADC Plus
Samozatmievací filter New-Tech™ 6-13 ADC Plus XL
Sada ovládacích prvkov
Predné krycie sklo New-Tech™ ADC Plus / ADC Plus XL
Predné krycie sklo CR39 New-Tech™ ADC Plus (vyššia odolnosť)
Predné krycie sklo CR39 New-Tech™ ADC Plus XL (vyššia odolnosť)
Rámček New-Tech™
Kovová pružina New-Tech™
Vnútorné krycie sklo New-Tech™
Potná páska New-Tech™
Potná páska New-Tech™ komfort
Kompletný hlavový kríž New-Tech™
Temenná podložka
* Kit na dodatočné pripojenie jednotiek Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0701
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
416
000
000
000
000
000
000
000
002
210
269
200
270
223
227
139
354
220
221
228
226
231
222
232
047
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
210
201
223
227
139
220
221
228
226
222
047
* Nie je znázornené
Náhradné diely pre New-Tech™ 9-13 ADC Plus (Obr. 1)
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
*
Maska New-Tech™ 6-13 / 9-13 ADC Plus
Samozatmievací filter New-Tech™ 9-13 ADC Plus
Sada ovládacích prvkov
Predné krycie sklo New-Tech™
Predné krycie sklo CR39 New-Tech™ (vyššia odolnosť)
Rámček New-Tech™
Kovová pružina New-Tech™
Vnútorné krycie sklo New-Tech™
Potná páska New-Tech™
Kompletný hlavový kríž New-Tech™
Kit na dodatočné pripojenie jednotiek Air
* Nie je znázornené
9
7
Náhradné diely pre New-Tech™ 6-13 / 9-13 ADC Plus Obr. 1
6
5
1
4
8
3
2
6
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely pre New-Tech™ 9-13 (Obr. 2)
1
2
3
3
4
5
6
7
8
*
Maska New-Tech™ 9-13 / 11
Samozatmievací filter New-Tech™ 9-13
Predné krycie sklo New-Tech™
Predné krycie sklo CR39 New-Tech™ (vyššia odolnosť)
Rámček New-Tech™
Kovová pružina New-Tech™
Vnútorné krycie sklo New-Tech™
Potná páska New-Tech™
Kompletný hlavový kríž New-Tech™
Kit na dodatočné pripojenie jednotiek Air
0700 000 212
0700 000 202
0700 000 227
0700 000 139
0700 000 220
0700 000 221
0700 000 228
0700 000 226
0700 000 222
0700 002 047
* Nie je znázornené
Náhradné diely pre New-Tech™ 11 (Obr. 2)
1
2
3
3
4
5
6
7
8
*
Maska New-Tech™ 11 / 9-13
Samozatmievací filter New-Tech™ 11
Predné krycie sklo New-Tech™
Predné krycie sklo CR39 New-Tech™ (vyššia odolnosť)
Rámček New-Tech™
Kovová pružina New-Tech™
Vnútorné krycie sklo New-Tech™
Potná páska New-Tech™
Kompletný hlavový kríž New-Tech™
Kit na dodatočné pripojenie jednotiek Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
212
203
227
139
220
221
228
226
222
047
* Nie je znázornené
8
Náhradné diely pre New-Tech™ 9-13 / 11 Obr. 2
6
5
4
1
3
7
2
7
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Kombinácie New-Tech™
Kukly New-Tech™ v kombinácii s jednotkou Air
Všetky typy kukiel New-Tech™ sa môžu používať v kombinácii s jednotkami Air 160, Air 200
a jednotkou CA na stlačený vzduch. Kukly sa dodávajú výhradne zmontované a obsahujú
ochranu hlavy a brady.
New-Tech™ 6-13 ADC Plus XL s vybavením pre jednotky Air
New-Tech™ 6-13 ADC Plus s vybavením pre jednotky Air
New-Tech™ 9-13 ADC Plus s vybavením pre jednotky Air
New-Tech™ 9-13 s vybavením pre jednotky Air
New-Tech™ 11 s vybavením pre jednotky Air
Air 200 komplet
ESAB Air 160-8H komplet
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - 1m
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - HD
New-Tech vybavená
pre jednotky Air
+
Vzduchová
hadica
+
Air 160/200/CA
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0468
0700
0700
=
000
000
000
000
000
002
002
127
002
002
954
284
285
286
287
999
926
011
055
081
Komplet
Kukly New-Tech™ pre ochrannú prilbu
Po nahradení hlavového kríža adaptérom pre ochrannú prilbu (0700 000 230) sa môže
kukla New-Tech™ nasadiť na ochrannú prilbu ESAB. Táto kombinácia je veľmi dobre
vyvážená a jej používanie je pohodlné. Kukly New-Tech™ sa nasadzujú a snímajú
z prilby jednoduchým hmatom. Špeciálne tvarovaná prilba spĺňa najvyššie požiadavky
na bezpečnosť. Je vybavená nastaviteľnou objímkou hlavy.
New-Tech™ 6-13 ADC Plus XL
New-Tech™ 6-13 ADC Plus
New-Tech™ 9-13 ADC Plus
New-Tech™ 9-13
New-Tech™ 11
Adaptér pre ochrannú prilbu
Ochranná prilba žltá
Ochranná prilba biela
Ochranná prilba modrá
Ochranná prilba zelená
Ochranná prilba červená
New-Tech
8
+
Adaptér
pre ochrannú prilbu
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
+
Ochranná prilba
Concept
=
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Komplet
305
280
281
282
283
230
052
135
136
137
138
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Kukly New-Tech™ s vnútorným priezorom na brúsenie
Kukly New-Tech™ s vnútorným priezorom na brúsenie sa dodávajú s namontovaným
priezorom triedy odolnosti B a s ochranou hlavy a brady. Priezor na brúsenie je vhodný pre
všetky kukly New-Tech™ a navyše sa môže doplniť jednotkami Air 160, Air 200 a jednotkou
CA na stlačený vzduch. Je to ideálny systém pre všetky aplikácie ktoré súvisia s technológiou
zvárania. Jeden typ ochrany hlavy na zváranie aj brúsenie.
New-Tech™ 6-13 ADC Plus XL s vnútorným priezorom
New-Tech™ 6-13 ADC Plus s vnútorným priezorom
New-Tech™ 9-13 ADC Plus s vnútorným priezorom
New-Tech™ 9-13 s vnútorným priezorom
New-Tech™ 11 s vnútorným priezorom
Air 200 komplet
ESAB Air 160-8H komplet
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - 1m
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - HD
New-Tech s vnútorným
priezorom na brúsenie
+
Vzduchová hadica
+
Air 160/200/CA
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0468
0700
0700
=
000
000
000
000
000
002
002
127
002
002
310
288
289
290
291
999
926
011
055
081
Komplet
Kukly New-Tech™ s jednotkou Air
Všetky typy kukiel New-Tech™ sa môžu používať v kombinácii s ochrannou prilbou a s jednotkami
Air 160, Air 200 a jednotkou CA na stlačený vzduch. Kukly sa dodávajú výhradne zmontované
a obsahujú ochrannú prilbu s vnútorným vzduchovým kanálom a ochranu hlavy a brady.
New-Tech™ 6-13 ADC Plus XL s ochrannou prilbou pre Air
New-Tech™ 6-13 ADC Plus s ochrannou prilbou pre Air
New-Tech™ 9-13 ADC Plus s ochrannou prilbou pre Air
New-Tech™ 9-13 s ochrannou prilbou pre Air
New-Tech™ 11 s ochrannou prilbou pre Air
Air 200 komplet
ESAB Air 160-8H komplet
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - 1m
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - HD
New-Tech s ochrannou
prilbou vybavená pre
jednotky Air
+
Vzduchová
hadica
+
Air 160/200/CA
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0468
0700
0700
=
000
000
000
000
000
002
002
127
002
002
311
292
293
294
295
999
926
011
055
081
Komplet
Náhradné diely kombinácie New-Tech™ s príslušenstvom
Ochrana hlavy pre vnútorný priezor na brúsenie
Ochrana brady pre vnútorný priezor na brúsenie
Náhradný štít na brúsenie
Vrstvený štít *
0700
0700
0700
0700
002
002
002
002
051
052
053
054
* Štít s viacvrstvovou odnímateľnou fóliou.
9
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Príslušenstvo pre New-Tech™
Dioptrické sklá New-Tech™
Kukly New-Tech™ možno vybaviť dioptrickými sklami. Tieto sklá sa upevňujú znútra, preto
nie je potrebný žiadny adaptér. K dispozícii sú štyri typy +1,0 / +1,5 / +2,0 / +2,5.
Dioptrie +1,0 New-Tech
Dioptrie +1,5 New-Tech
Dioptrie +2,0 New-Tech
Dioptrie +2,5 New-Tech
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
084
085
086
087
Ochrana sluchu pre New-Tech™
S kuklami New-Tech™ možno použiť chránič sluchu upevňovaný na krk.
Hodnota SNR = 26 dB.
Chránič sluchu s upevnením na krk
0700 001 880
Dodatočná ochrana hlavy a krku
Spodná ochrana brady a krku
Horná ochrana hlavy a temena
0700 000 062
0700 000 063
Easy-Lite lampa
Easy-Lite je malá ale výkonná lampa, ktorú je možné jednoducho a rýchlo upevniť
na zváračskú kuklu, ochrannú prilbu, ochranné okuliare alebo kdekoľvek, kde sú
zhoršené svetelné podmienky. Lampa má vypínač, kapacita batérie postačuje na 50 hodín
nepretržitej prevádzky.
ESAB Easy-lite
40 mm
10
0700 014 040
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Rad Eye-TechTM II
Rad kukiel Eye-Tech™ II pozostáva zo štyroch profesionálnych typov. Kukly sú extrémne odolné a sú určené na použitie v náročných
podmienkach. Maska dobre odoláva zvýšeným teplotám, širší priestor medzi predným krycím sklom a filtrom ADF umožňuje lepšie
prúdenie vzduchu a tým intenzívnejšie chladenie. Samozatmievacie filtre sa napájajú solárnymi panelmi so záložnými batériami
a sú odolné proti vode. Všetky typy Eye-Tech™ II vyhovujú CE (EN 379 a EN 175), CSA, ANSI, AS/NZA a DIN.
Kukly Eye-Tech™ II sú univerzálne, môžu sa použiť
s respiračnými jednotkami ESAB, ochrannou prilbou
a vnútorným štítom na brúsenie:
Eye-Tech™ II pre jednotky Air
Eye-Tech™ II pre ochrannú prilbu
Eye-Tech™ II pre Air a s vnútorným štítom na brúsenie
Eye-Tech™ II pre Air a ochrannú prilbu
Ďalšie informácie na str. 14-15.
11
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Eye-Tech™ II 5-13
Kukla Eye-Tech II 5-13 je vhodná takmer na všetky aplikácie zvárania metódou MIG, ROZ
a TIG, aj na ručné oblúkové zváranie obalenými elektródami, pri veľmi nízkej intenzite
elektrického prúdu, ďalej na brúsenie, zváranie plameňom a plazmové rezanie. Všetky
nastavenia, napr. nastavenie stmavenia, citlivosti a oneskorenia, sa ovládajú pomocou
ovládačov, umiestnených na vonkajšej strane škrupiny kukly. Režim brúsenie (DIN 4)
sa dá ľahko aktivovať z vonkajšej strany.
Eye-Tech™ II 5-13
0700 000 907
Eye-Tech™ II 9-13
Pri nastavení prepínača ručného/automatického režimu na polohu auto, kukla detekuje
intenzitu zváracieho oblúka a vhodne nastaví stupeň stmavenia. Ďalej je možné jemné
prispôsobenie zvoleného odtieňa pomocou potenciometra. Prípadne sa dá nastaviť
prepínač na manuál a nastaviť stupeň stmavenia ručne. Všetky ovládacie prvky sa
nachádzajú na vonkajšej strane kukly Eye-Tech II, 9-13, preto nie je nutné na nastavenie
citlivosti a oneskorenia kuklu snímať .
Eye-Tech™ II 9-13
0700 000 908
Eye-Tech™ II 10-12
Kukla 10-12 je vynikajúcim riešením pre pracovníkov vykonávajúcich opravy a údržbu
a zaisťuje ochranu pri zváraní metódou ROZ a MIG v rozsahu 100-300 A. Kuklu je možné
tiež použiť na zváranie TIG v rozsahu 70-300 A. Potenciometer na nastavenie stmavenia
je umiestnený na vonkajšej strane kukly, kde je ho možné nastaviť i rukou v rukavici.
Eye-Tech™ II 10-12
0700 000 909
Eye-Tech™ II 10/11
Kukla základnej úrovne v rozsahu stmavenia 10/11, s 2 odtieňmi určená na zváranie
metódou MIG/MAG a ROZ.
Eye-Tech™ II 10/11
12
0700 000 910
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Eye-Tech™ II 5-13 (Obr. 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*
Predné krycie sklo Eye-Tech II
Súprava spôn pre Eye-Tech II 5-13
Eye-Tech II 5-13 bez kazety
Excentrický gombík
Vnútorné krycie sklo Eye-Tech II
Rám na upevnenie ovládača
Potný pásik
Hlavový kríž
Kazeta Eye-Tech II 5-13
Gombík potenciometra
Nastavenie citlivosti
Sada na dodatočnú montáž Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
059
077
054
009
061
056
005
003
055
037
038
047
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
059
079
064
009
061
056
005
003
065
067
038
047
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Eye-Tech™ II 9-13 (Obr. 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*
Predné krycie sklo Eye-Tech II
Súprava spôn pre Eye-Tech II 5-13
Eye-Tech II 9-13 bez kazety
Excentrický gombík
Vnútorné krycie sklo Eye-Tech II
Rám na upevnenie ovládača
Potný pásik
Hlavový kríž
Kazeta Eye-Tech II 9-13
Gombík potenciometra Eye-Tech II 9-13
Nastavenie citlivosti
Sada na dodatočnú montáž Air
* Not
shown
Nie je
znázornené
8
Spares for Eye-Tech™ II 5-13 / 9-13 Fig 3
7
6
4
5
3
2
10
1
9
11
13
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Eye-Tech™ II 10-12 (Obr. 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*
Predné krycie sklo Eye-Tech II
Sústava spôn žltá
Eye-Tech II 10-12 bez kazety
Excentrický gombík
Vnútorné krycie sklo Eye-Tech II
Rám na upevnenie ovládača
Potný pásik
Hlavový kríž
Kazeta Eye-Tech II 10-12
Ovládač senzora Eye-Tech II
Gombík potenciometra Eye-Tech II
Sada na dodatočnú montáž Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
059
079
068
009
061
056
005
003
069
070
071
047
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
059
079
072
009
061
056
005
003
073
070
047
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Eye-Tech™ II 10-11 (Obr. 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*
Predné krycie sklo Eye-Tech II
Sústava spôn žltá
Eye-Tech II 10-11 bez kazety
Excentrický gombík
Vnútorné krycie sklo Eye-Tech II
Rám na upevnenie ovládača
Potný pásik
Hlavový kríž
Kazeta Eye-Tech II 10-11
Ovládač senzora Eye-Tech II
Sada na dodatočnú montáž Air
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Eye-Tech™ II 10-12 / 10-11 Obr. 4
8
7
6
4
5
Použiteľné len s kuklou
Eye-Tech II 10-12.
3
10
2
1
9
14
11
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Kombinácie Eye-Tech™ II
Kukly Eye-Tech™ II v kombinácii s jednotkou Air
Kukly Eye-Tech II sa môžu použiť v kombinácii s jednotkami Air 160, Air 200 alebo
s jednotkou CA na stlačený vzduch. Dodávajú sa kompletne zmontované, s ochranou hlavy
a brady.
Eye-Tech II
Eye-Tech II
Eye-Tech II
Eye-Tech II
5-13 pripravená pre jednotky Air
9-13 pripravená pre jednotky Air
10/12 pripravená pre jednotky Air
10/11 pripravená pre jednotky Air
Eye-Tech™ II vybavená
pre jednotky Air
+
Vzduchová
hadica
+
0700
0700
0700
0700
Air 160/200/CA
=
002
002
002
002
969
970
971
972
Komplet
Eye-Tech™ II s ochrannou prilbou
Po odmontovaní hlavového kríža a nahradení adaptérom pre ochrannú prilbu je možné
Eye-Tech II nasadiť na ochrannú prilbu ESAB (0700 000 052). Kombinácia je veľmi
dobre vyvážená a pohodlná pri použití. Kuklu Eye-Tech II je možné odpojiť a znovu
pripojiť behom sekundy. Špeciálne navrhnutá ochranná prilba spĺňa najvyššie normy
a je vybavená západkovým nastavovacím mechanizmom.
Eye-Tech II 5-13
Eye-Tech II 9-13
Eye-Tech II 10-12
Eye-Tech II 10-11
Adaptér pre ochrannú prilbu Eye-Tech
Ochranná prilba žltá
Ochranná prilba biela
Ochranná prilba modrá
Ochranná prilba zelená
Ochranná prilba červená
Eye-Tech™ II
+
Adaptér
pre ochrannú prilbu
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
+
Ochranná prilba
Concept
=
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
907
908
909
910
043
052
135
136
137
138
Komplet
Eye-Tech™ II s vnútorným priezorom
Eye-Tech II je možné použiť s kompletným ochranným priezorom na brúsenie s prívodom
vzduchu triedy B s tesnením tvárovej a hlavovej časti. Priezor na brúsenie sa dá použiť na
ktorúkoľvek štandardnú kuklu Eye -Tech II a kombinovať s filtračnou jednotkou Air 160,
Air 190 alebo dýchacími systémami na stlačený vzduch. Jedná sa o systém na všetky
zváracie aplikácie. Jeden hlavový systém slúži na zváranie aj brúsenie.
Eye-Tech II
Eye-Tech II
Eye-Tech II
Eye-Tech II
5-13 s vnútorným priezorom
9-13 s vnútorným priezorom
10-12 s vnútorným priezorom
10-11 s vnútorným priezorom
Eye-Tech™ II s vnútorným
priezorom na brúsenie
+
Vzduchová
hadica
0700
0700
0700
0700
+
Air 160/200/CA
=
000
000
000
000
916
917
918
919
Komplet
15
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Eye-Tech™ II s ochrannou prilbou a prívodom vzduchu
V prostredí, kde sa požaduje ochrana hlavy i dýchacích ciest, je ideálnym riešením
Eye-Tech II s ochrannou prilbou a prívodom vzduchu. Systém tvorí kukla Eye-Tech II
a veľmi kvalitná ochranná prilba s vnútorným rozvodom vzduchu. Systém je možné
pripojiť k Air 160/190 alebo k rozvodu stlačeného vzduchu pomocou štandardnej
vzduchovej hadice Eye-Tech (0468 127 011).
Eye-Tech II
Eye-Tech II
Eye-Tech II
Eye-Tech II
5-13 Air/ochranná prilba
9-13 Air/ochranná prilba
10-12 Air/ochranná prilba
10-11 Air/ochranná prilba
Eye-Tech™ II
s ochrannou prilbou
vybavená pre jednotky Air
+
Vzduchová
hadica
0700
0700
0700
0700
+
Air 160/200/CA
=
000
000
000
000
920
921
922
923
Komplet
Náhradné diely pre kombinácie Eye-Tech™ II
Ochrana hlavy pre vnútorný priezor
Ochrana brady pre vnútorný priezor
Náhradné sklo pre vnútorný priezor
Vrstvený štít *
0700
0700
0700
0700
002
002
002
002
051
052
053
054
Ochrana hlavy pre ochrannú prilbu
Ochrana brady pre ochrannú prilbu
Ochranná prilba so vzduchovým kanálom
0700 000 093
0700 000 094
0700 000 097
* Štít s odnímateľnou vrstvenou fóliou
Príslušenstvo pre Eye-Tech™ II
Dioptrické sklá Eye-Tech™ II
Eye-Tech II je možné vybaviť dioptrickým sklom. Dioptrické sklo sa inštaluje z vnútornej
strany (adaptér nie je potrebný). Je možné ich zakúpiť v 4 úrovniach: +1,0 / +1,5 / +2,0 /
+2,5.
Dioptrie +1,0 Eye-Tech II
Dioptrie +1,5 Eye-Tech II
Dioptrie +2,0 Eye-Tech II
Dioptrie +2,5 Eye-Tech II
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
084
085
086
087
Ochrana sluchu Eye-Tech™ II
Pre Eye Tech II je k dispozícii chránič sluchu s úchytom na krk. Index SNR = 26 dB.
Chránič sluchu s úchytom na krk
16
0700 001 880
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Rad Eye-Tech™
Kukly Eye-Tech™ sú jedným z najpredávanejších druhov zváračských kukiel na trhu v svojej triede a sú obľúbené už 15 rokov.
Sú stále žiadané a populárne a preto majú stále pevné miesto v našom sortimente. Rad kukiel Eye-Tech™ pozostáva zo štyroch
typov profesionálnych kukiel. Sú vybavené solárnymi panelmi so záložnou batériou, sú vodotesné a odolné proti mrazu. Všetky
kukly Eye-Tech™ sú certifikované CE (EN 379, EN 175), CSA, ANSI, AS/NZA a DIN.
Kukly Eye-Tech™ sú univerzálne, možno ich použiť v kombinácii
s respiračnými jednotkami a ochrannou prilbou ESAB.
Eye-Tech pre jednotky AIR
Eye-Tech v kombinácii s ochrannou prilbou
Ďalšie informácie na str. 20.
17
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Eye-Tech™ 5-13
Eye-Tech 5-13 umožňuje neobmedzené osobné nastavenie. Najnovšia LCD technológia
umožňuje nastavenie odtieňa v rozsahu DIN 5-9 a /alebo DIN 9-13. ‘Režim brúsenia’
(DIN 4) je možné ľahko aktivovať z vonkajšej strany. Eye-Tech 5-13 je možné použiť
na všetky zváracie aplikácie vrátane zvárania plameňom.
Eye-Tech™ 5-13
0700 000 890
Eye-Tech™ 9-13
Eye-Tech 9-13 je vybavená plynulým nastavením stmavenia v rozsahu 9 až 13. Nastavuje
sa z vonkajšej strany aj behom zvárania.
Eye-Tech™ 9-13
0700 000 880
Eye-Tech™ 10-12
Eye-Tech 10-12 má prepínače na vnútornej strane kukly na ľahké prepínanie medzi
odtieňmi 10-11 a 11-12.
Eye-Tech™ 10-12
0700 000 884
Eye-Tech™ 10/11
Eye-Tech 10/11 má na vnútornej strane kukly prepínač, ktorý umožňuje pevné nastavenie
úrovne stmavenia 10 alebo 11 i behom zvárania.
Eye-Tech™ 10/11
18
0700 000 888
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Eye-Tech™ 5-13 (Obr. 5)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
*
*
Škrupina kukly Eye-Tech™ 5-13
Kazeta 5-13
Predné krycie sklo
Držiak predného krycieho skla
Gombík potenciometra
Gombík citlivosti
Krycia doska ovládača
Pokrývka hlavy
Potný pásik
Vnútorné krycie sklo
Sada na dodatočnú montáž Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
034
035
010
006
037
038
039
003
005
011
030
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Eye-Tech™ 5-13 Obr. 5
19
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Eye-Tech™ 9-13 (Obr. 6)
Náhradné diely na Eye-Tech™ 10-12 (Obr. 7)
1
3
4
5
6
9
10
11
*
*
*
1
3
4
5
6
9
10
*
*
*
Škrupina kukly Eye-Tech™ 9-13
Držiak predného krycieho skla
Predné krycie sklo
Vnútorné krycie sklo
Excentrický gombík
Gombík potenciometra
Ovládač senzora
Kazeta 9-13
Hlavový kríž
Potný pásik
Sada na dodatočnú montáž Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
002
006
010
011
009
007
008
001
003
005
030
Škrupina kukly Eye-Tech™ 10-12
Držiak predného zväčšovacieho skla
Predné krycie sklo
Vnútorné krycie sklo
Excentrický gombík
Kazeta 10-12
Ovládač senzora
Hlavový kríž
Potný pásik
Sada na dodatočnú montáž Air
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
002
006
010
011
009
022
008
003
005
030
* Nie je znázornené
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Eye-Tech™ 9-13 Obr. 6
Náhradné diely na Eye-Tech™ 10-12 / 10/11 Obr. 7
Náhradné diely na Eye-Tech™ 10/11 (Obr. 7)
1
3
4
5
6
9
10
*
*
*
Škrupina kukly Eye-Tech™ 10/11
Držiak predného zväčšovacieho skla
Predné krycie sklo
Vnútorné krycie sklo
Excentrický gombík
Kazeta 10/11
Ovládač senzora
Hlavový kríž
Potný pásik
Sada na dodatočnú montáž Air
* Nie je znázornené
20
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
002
006
010
011
009
028
008
003
005
030
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Kombinácie Eye-Tech™
Eye-Tech™ na použitie s filtračnou jednotkou
Všetky kukly Eye-Tech™ možno kombinovať s niektorou z respiračných jednotiek Air 160,
Air 200 alebo CA. Kukly sa dodávajú kompletne zmontované a pripravené na použitie.
Eye-Tech™ 5-13 s výbavou pre filtračnú jednotku
Eye-Tech™ 9-13 s výbavou pre filtračnú jednotku
Eye-Tech™ 10/12 s výbavou pre filtračnú jednotku
Eye-Tech™ 10/11 s výbavou pre filtračnú jednotku
Air 200 komplet
ESAB Air 160-8H komplet
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - 1m
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - HD
Eye-Tech™ vybavená
pre jednotky Air
+
Vzduchová
hadica
+
Air 160/200/CA
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0468
0700
0700
=
002
002
002
002
002
002
127
002
002
922
923
924
925
999
926
011
055
081
Komplet
Eye-Tech™ s ochrannou prilbou
Po odmontovaní hlavového kríža a nahradení adaptérom pre ochrannú prilbu je možné EyeTech nasadiť na ochrannú prilbu ESAB (0700 000 052). Kombinácia je veľmi dobre vyvážená
a pohodlná pri použití. Kuklu Eye-Tech je možné nasadiť a odložiť behom sekundy. Špeciálne
navrhnutá ochranná prilba spĺňa najvyššie normy a je vybavená západkovým nastavovacím
mechanizmom.
Na zostavenie celej kombinácie je potrebné:
1. Kukla Eye-Tech™ podľa výberu 2. Adaptér pre ochrannú prilbu 3. Ochranná prilba
Eye-Tech™ 5-13
Eye-Tech™ 9-13
Eye-Tech™ 10-12
Eye-Tech™ 10/11
Adaptér pre ochrannú prilbu Eye-Tech™
Ochranná prilba Eye-Tech™ žltá
Ochranná prilba Concept, biela
Ochranná prilba Concept, modrá
Ochranná prilba Concept, zelená
Ochranná prilba Concept, červená
Air 200 komplet
ESAB Air 160-8H komplet
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - 1m
Vzduch. hadica New/Eye-Tech™ I a II - HD
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0468
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
002
002
127
002
002
890
880
884
888
043
052
135
136
137
138
999
926
011
055
081
21
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Príslušenstvo pre Eye-Tech™
Dioptrické sklá Eye-Tech™
Eye-Tech sa dá vybaviť dioptrickým sklom. Dioptrické sklo sa inštaluje z vnútornej strany
pomocou adaptéra (0700 000 030). Sklo sa dodáva v 4 rôznych úrovniach: +1,0 / +1,5 /
+2,0 / +2,5.
Dioptrie +1.0 Eye-Tech™
Dioptrie +1.5 Eye-Tech™
Dioptrie +2.0 Eye-Tech™
Dioptrie +2.5 Eye-Tech™
Adaptér pre dioptrické sklo
0367
0367
0367
0367
0700
951
951
951
951
000
001
002
003
004
030
Chrániče sluchu Eye-Tech™
Pre Eye-Tech™ sú k dispozícii chrániče sluchu s úchytom na krk. Index SNR = 26 dB.
Chránič sluchu s úchytom na krk
0700 001 880
Prídavná ochrana hlavy a krku
Spodná ochrana brady a krku
Horná ochrana hlavy a temena
0700 000 062
0700 000 063
Easy-Lite lampa
Easy-Lite je malá ale výkonná lampa, ktorú je možné jednoducho a rýchlo upevniť na
zváračskú kuklu, ochrannú prilbu, ochranné okuliare alebo kdekoľvek, kde sú zhoršené
svetelné podmienky. Lampa má vypínač, kapacita batérie postačuje na 50 hodín
nepretržitej prevádzky.
ESAB Easy-lite
40 mm
22
0700 014 040
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Origo™-Tech 9-13
Origo™-Tech 9-13 uvádzajú nový štýl riešenia kukiel
ESAB. Maska kukly s hladkým a lesklým povrchom
sa vyrába v dvoch vyhotoveniach, žltom a čiernom.
Kukly majú komfortný hlavový kríž, sú veľmi ľahké
a úplne chránia obličaj, hlavu, uši a bradu zvárača.
Možno ich použiť vo všetkých polohách zvárania
vrátane polohy nad hlavou. Samostmievacie filtre
využívajú najnovšiu technológiu a majú dlhú životnosť.
Sú montované v rámiku ktorý vytvára vonkajšie vydutie
ochranného skla, čím vzniká väčší priestor pred filtrom
a jeho chladenie je lepšie.
Origo™-Tech 9-13 ‘čierna’
Rozsah stmievania kukly Origo™-Tech 9-13 od DIN 9 do 13 sa nastavuje vonkajším
ovládacím prvkom. Oneskorenie rozjasnenia a citlivosť sa nastavujú vo vnútri kukly.
Origo™-Tech 9-13 sa môže použiť pri zváraní MIG/MAG, ROZ a TIG (nad 20 A).
Origo™-Tech ‘čierna’
0700 000 296
Origo™-Tech 9-13 ‘žltá’
Rozsah stmievania kukly Origo™-Tech 9-13 od DIN 9 do 13 sa nastavuje vonkajším
ovládacím prvkom. Oneskorenie rozjasnenia a citlivosť sa nastavujú vo vnútri kukly.
Origo™-Tech 9-13 sa môže použiť pri zváraní MIG/MAG, ROZ a TIG (nad 20 A).
Origo™-Tech ‘žltá’
0700 000 298
23
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Origo™-Tech 9-13 (Obr. 8)
1
2
3
4
5
6
Hlavový kríž
Potný pásik
Predné krycie sklo Origo™-Tech
Vnútorné krycie sklo Origo™-Tech
Rámček samostmievacieho filtra
Upevnenie so skrutkami
0700
0700
0700
0700
0700
0700
2
Náhradné diely na Origo™-Tech 9-13 Obr. 8
1
6
5
4
24
3
000
000
000
000
000
000
243
244
245
246
235
237
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Origo™ Air
Origo™ Air je respiračná jednotka určená pre kukly Origo™-Tech. Zabezpečuje čistý
filtrovaný vzduch pre väčší komfort a bezpečnosť zvárača. Origo™ Air sa dodáva
kompletná s batériou 8 h., filtrom P3, komfortným opaskom a vzduchovou hadicou
s ochranným návlekom. Predĺženie životnosti batérie obmedzením jej prebíjania
zaisťuje súčasne dodávaná inteligentná nabíjačka. Jednotka Origo™ Air má alarm
na signalizáciu upchatia filtra alebo nízkej kapacity batérie. Celý systém je veľmi ľahký,
odolný a pohodlný.
Origo™ Air komplet
Origo™ Tech 9-13 ‘čierna‘ vybavená pre jednotku Air
Origo™ Tech 9-13 ‘žltá‘ vybavená pre jednotku Air
Origo-Tech vybavená
pre jednotku Origo™ Air
+
Origo Air komplet
0700 002 100
0700 000 300
0700 000 301
=
Komplet
Origo™ Tech 9-13 s ochrannou prilbou
Po nahradení hlavového kríža adaptérom pre ochrannú prilbu (0700 000 230) sa môže
kukla Origo™ Tech nasadiť na ochrannú prilbu ESAB. Kombinácia je veľmi dobre
vyvážená a jej používanie je pohodlné. Kukla Origo™ Tech sa dá na prilbu nasadiť a sňať
jednoduchým hmatom. Špeciálne tvarovaná ochranná prilba spĺňa najvyššie požiadavky
na bezpečnosť. Je vybavená nastaviteľnou objímkou hlavy.
Origo™ Tech 9-13 „čierna“
Origo™ Tech 9-13 „žltá“
Adaptér pre ochrannú prilbu
Ochranná prilba žltá
Ochranná prilba biela
Ochranná prilba modrá
Ochranná prilba zelená
Ochranná prilba červená
Origo-Tech
+
Adaptér
0700 000 230
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
+
Ochranná
prilba
=
000
000
000
000
000
000
000
000
296
298
230
052
135
136
137
138
Komplet
25
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Accessories for New-Tech™
Príslušenstvo
Origo-Tech™
Prídavná ochrana hlavy a krku
Spodná ochrana brady a krku
Horná ochrana hlavy a temena
0700 000 062
0700 000 063
Easy-Lite lampa
Easy-Lite je malá ale výkonná lampa, ktorú je možné jednoducho a rýchlo upevniť na
zváračskú kuklu, ochrannú prilbu, ochranné okuliare alebo kdekoľvek, kde sú zhoršené
svetelné podmienky. Lampa má vypínač, kapacita batérie postačuje na 50 hodín
nepretržitej prevádzky.
ESAB Easy-lite
0700 014 040
40 mm
Dioptrické sklá Origo™ Tech
Kukly Origo™ Tech možno vybaviť dioptrickým sklom. Dioptrické sklo sa inštaluje
z vnútornej strany, takže nie je potrebný žiadny adaptér. Sklo sa dodáva v 4 rôznych
úrovniach: +1,0 / +1,5 / +2,0 / +2,5.
Dioptrie +1,0 Origo™ Tech
Dioptrie +1,5 Origo™ Tech
Dioptrie +2,0 Origo™ Tech
Dioptrie +2,5 Origo™ Tech
26
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
084
085
086
087
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Rad Albatross
Albatross je rad pasívnych kukiel so sklopným štítom. Kukly Albatross predstavujú kompletný a flexibilný systém.
Možno ich vybaviť ochrannou prilbou, chráničmi sluchu a filtračnými jednotkami. Hlavový kríž je komfortný a plne
regulovateľný. Kukly sa dodávajú kompletne zmontované s ochranou hlavy. Sú schválené podľa CE.
Albatross 1000, 60 x 110 a 90 x 110
Albatross 1000 má výklopnú prednú časť, do ktorej je inštalované zváračské sklo. Používa
sa taktiež plastové krycie sklo, ktoré chráni tvár pri zdvihnutí prednej časti. Zváračská kukla
o
Albatross Toughweld je vyrobená z teplovzdorného polyesteru (až do 240 C) vhodného na
zváranie v náročných podmienkach. Súčasťou všetkých kukiel je zváracie sklo 10 DIN.
Albatross 1000 60 x 110 štandardný
Albatross 1000 60 x 110 vybavená pre ochrannú prilbu
(adaptér Peltor 0368 975 883)
Albatross 1000 60 x 110 vybavená pre ochrannú prilbu
(hliníkový adaptér FH 0000 595 204)
Albatross 1000 60 x 110 s výbavou pre filtračnú jednotku
Albatross 1000 60 x 110 vybavená pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku
Albatross Toughweld, 60 x 110 štandardný
Albatross Toughweld, 60 x 110 s výbavou pre filtračnú jednotku
Albatross 1000, 90 x 110 štandardné
Albatross 1000, 90 x 110 vybavená pre ochrannú prilbu
Albatross 1000, 90 x 110 s výbavou pre filtračnú jednotku
Albatross 1000, 90 x 110 vybavená pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku
0000 595 200
0000 595 205
0000 595 201
0000
0000
0700
0700
0349
0349
0349
0349
595
595
000
000
502
502
502
502
202
203
896
898
204
205
206
207
Albatross 2000
Vnútorné krycie sklo u Albatross 2000 má odtieň 2. Špeciálne navrhnutá výklopná
predná časť je vybavená zváračským sklom 60 x 110 mm, priezorom sa dá však tiež
vidieť počiatočný bod zvaru. Po zapálení oblúku užívateľ sklopí priezor s tmavým sklom.
Vynikajúci prostriedok na zaistenie presného začiatku zvárania. Súčasťou je zváračské sklo
9 DIN.
Albatross 2000 štandardný
Albatross 2000 vybavená pre ochrannú prilbu
Albatross 2000 s výbavou pre filtračnú jednotku
Albatross 2000 vybavená pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku
0000
0000
0000
0000
595
595
595
595
600
601
602
603
Albatross 3000X
Albatross 3000X je kombináciou zváračskej kukly s priezorom na brúsenie. Veľký
panoramatický priezor umožňuje vynikajúci výhľad a dobrú ochranu behom brúsenia.
Zváračský priezor je možné dodať s rôznymi veľkosťami okna. Súčasťou je zváračské sklo
10 DIN.
Albatross 3000X štandardný
Albatross 3000X vybavená pre ochrannú prilbu
Albatross 3000X s výbavou pre filtračnú jednotku
Albatross 3000X vybavená pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
931
932
933
934
27
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Albatross 3000X 9-13 Automatic
Kukla Albatross 3000X Automatic kombinuje samostmievací filter a brúsiaci priezor.
Samostmievací filter je upevnený v sklopnom štíte. Brúsiaci priezor je vybavený sklom triedy
odolnosti B, umožňuje široký výhľad. Samostmievací filter má rozsah od DIN 9 do 13.
Albatross 3000X 9-13 Automatic Standard
Albatross 3000X 9-13 Automatic pre jednotky Air
0700 000 944
0700 000 945
Kombinácie s filtračnou jednotkou:
0000 595 202
0700 000 898
0349 502 206
0000 595 602
0700 000 932
0700 000 945
Vzduchová
Albatross 1000 60 x 110 pre Air
Albatross Toughweld 60 x 110 pre Air
Albatross 1000 90 x 110 pre Air
Albatross 2000 60 x 110 pre Air
Albatross 3000X 90 x 110 pre Air
Albatross 3000X 9-13 pre Air
+ hadica
+
0700 000 032
jednotky Air
Air 200
0700 002 999
Air 160
0700 002 926
=
Komplet
Kombinácie s ochrannou prilbou:
0000 595 205
0349 502 205
0000 595 601
0700 000 933
+
Albatross 1000 60 x 110
Albatross 1000 90 x 110
Albatross 2000 60 x 110
Albatross 3000X
+
Adaptér G2000
0368 975 883
= Komplet
Prilba G2000
0468 051 881
Kombinácie s filtračnou jednotkou a ochrannou prilbou:
0000 595 251
0349 502 207
0000 595 603
0700 000 934
Albatross 1000 60 x 110 pre Air
Albatross 1000 90 x 110 pre Air
Albatross 2000 60 x 110 pre Air
Albatross 3000X 90 x 110 pre Air
+
Vzduchová hadica
0700 000 032
+
jednotky Air
160/200/CA
0700 002 999
0700 002 879
0349 501 072
+
Adaptér G2000
0368 975 883
+
Prilba G2000
0468 051 881
=
Komplet
Dioptrické sklá Albatross
Kukly Albatross možno vybaviť dioptrickým sklom. Dioptrické sklo sa inštaluje z vnútornej
strany. Sklo sa dodáva v 4 rôznych úrovniach: +1,0 / +1,5 / +2,0 / +2,5.
Dioptrie +1.0 Albatross
Dioptrie +1.5 Albatross
Dioptrie +2.0 Albatross
Dioptrie +2.5 Albatross
28
0367
0367
0367
0367
951
951
951
951
001
002
003
004
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 1000 Standard a filtračnú jednotku Air (Obr. 8)
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
*
Výklopný rám 60 x 110
Výklopný rám 90 x 110
Plastové krycie sklo 60 x 110
Plastové krycie sklo 90 x 110
Pružina 60 x 110
Pružina 90 x 110
Hlavový kríž
Náhradné diely na hlavový kríž
Vzduchová hadica spolu s adaptérom
Adaptér
Nepriedyšné tesnenie
Tesnenie tvárovej časti spolu so zásterkou
Zváračské sklo DIN 10, 60 x 110
Zváračské sklo DIN 10, 90 x 110
Potný pásik
0000
0349
0160
0160
0000
0000
0000
0000
0000
0349
0000
0000
0160
0760
0369
595
501
307
307
595
595
500
500
595
501
595
595
292
031
768
152
084
001
004
153
383
519
520
239
085
216
178
002
632
001
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Albatross 1000 Obr. 8
29
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 1000 pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku (Obr. 9)
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
*
Výklopný rám 60 x 110
Výklopný rám 90 x 110
Plastové krycie sklo 60 x 110
Plastové krycie sklo 90 x 110
Pružina 60 x 110
Pružina 90 x 110
Vzduchová hadica spolu s adaptérom
Adaptér
Nepriedyšné tesnenie
Tesnenie tvárovej časti spolu so zásterkou
Zváračské sklo DIN 10, 60 x 110
Zváračské sklo DIN 10, 90 x 110
Adaptér pre kuklu
Potný pásik
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Albatross 1000 Obr. 9
30
0000
0349
0160
0160
0000
0000
0000
0349
0000
0000
0160
0760
0368
0369
595
501
307
307
595
595
595
501
595
595
292
031
975
768
152
084
001
004
153
383
239
085
216
178
002
632
883
001
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 2000 Standard a filtračnú jednotku (Obr. 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*
Výklopný rám 60 x 110
Ochranné sklo DIN 2
Plastové krycie sklo 60 x 110
Pružina 90 x 110
Pružina 60 x 110
Hlavový kríž
Náhradné diely na hlavový kríž
Vzduchová hadica spolu s adaptérom
Adaptér
Tesnenie vzduchovej hadice
Tesnenie tvárovej časti spolu so zásterkou
Zváračské sklo DIN 10
Potný pásik
0000
0160
0160
0000
0000
0000
0000
0000
0349
0000
0000
0160
0369
595
307
307
595
595
500
500
595
501
595
595
292
768
384
005
001
383
153
519
520
239
085
216
178
002
001
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Albatross 2000 Obr. 10
31
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 2000 pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku (Obr. 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*
Výklopný rám 60 x 110
Ochranné sklo DIN 2
Plastové krycie sklo 60 x 110
Pružina 90 x 110
Pružina 60 x 110
Vzduchová hadica spolu s adaptérom
Adaptér
Nepriedyšné tesnenie
Tesnenie tvárovej časti spolu so zásterkou
Zváračské sklo DIN 10
Adaptér pre ochrannú prilbu
Potný pásik
* Nie je znázornené
Náhradné diely na Albatross 2000 Obr. 11
32
0000
0160
0160
0000
0000
0000
0349
0000
0000
0160
0368
0369
595
307
307
595
595
595
501
595
595
292
975
768
384
005
001
383
153
239
085
216
178
002
883
001
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 3000X Standard a filtračnú jednotku (Obr. 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
Priezor 90 x 110
Plastové krycie sklo 90 x 110
Pružina 90 x 110
Veľký priezor Albatross 3000X
Hlavový kríž
Náhradné diely na hlavový kríž
Vzduchová hadica spolu s adaptérom
Adaptér
Nepriedyšné tesnenie
Tesnenie tvárovej časti spolu so zásterkou
Zváračské sklo DIN 10
Samostmievací filter New-Tech™ 9-13
Súprava závesu priezoru
0700
0160
0000
0700
0000
0000
0000
0349
0000
0000
0760
0700
0700
000
307
595
000
500
500
595
501
595
595
031
000
000
101
004
383
102
519
520
239
085
216
178
632
202
048
Náhradné diely na Albatross 3000X Obr. 12
33
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 3000X pre ochrannú prilbu a filtračnú jednotku (Obr. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
Priezor 90 x 110
Plastové krycie sklo 90 x 110
Pružina 90 x 110
Veľký priezor Albatross 3000X
Vzduchová hadica spolu s adaptérom
Adaptér
Nepriedyšné tesnenie
Tesnenie tvárovej časti spolu so zásterkou
Zváračské sklo DIN 10
Samostmievací filter New-Tech™ 9-13
Adaptér kukly
Súprava závesu priezoru
Náhradné diely na Albatross 3000X Obr. 13
34
0700
0160
0000
0700
0000
0349
0000
0000
0760
0700
0368
0700
000
307
595
000
595
501
595
595
031
000
975
000
101
004
383
102
239
085
216
178
632
202
883
048
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Náhradné diely na Albatross 3000X 9-13 a filtračnú jednotku
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hlavový kríž ESAB Pro
Tesnenie obličajovej časti vrátane zásterky
Nepriedyšné tesnenie
Horné utesnenie
Adaptér
Vzduchová hadica s adaptérom
Veľký priezor Albatross 3000X
Samostmievací filter 3000X 9-13
Plastové krycie sklo 90 x 110
Priezor 90 x 110
Súprava upevňovacích prvkov
Potný pásik ESAB Pro, 2 ks
0700
0000
0000
0000
0349
0000
0700
0700
0160
0700
0700
0700
000
595
595
595
501
595
000
000
307
000
000
000
243
178
193
216
085
239
102
261
004
101
048
244
Náhradné diely na Albatross 3000X 9-13 Obr. 14
1
1
1
1
5
4, 5
11
5
2
3
5
5
5
6
8
7
10
10
10
10
9
35
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
ESAB Globe-Arc - pasívne kukly
Kukla Globe-Arc umožňuje ideálnu ochranu pri všetkých prácach v kovovýrobe. Vnútorný štít je kombinovaný s vonkajším
sklopným štítom a zabezpečuje plnú ochranu proti tepelnému aj UV žiareniu. Vnútorný štít sa dodáva v niekoľkých verziách:
číry, DIN 2, DIN 3 a DIN 5. Kukla je preto vhodná na brúsenie, zváranie, rezanie kyslíkom aj plazmou.
Schválenie CE
na zváranie, rezanie
a brúsenie
36
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Globe-Arc
Kukla Globe-Arc je veľmi vhodná na kombináciu prác pri zváraní a brúsení. Priezory
zabezpečujú ochranu pred UV a tepelným žiarením. Kukla je vybavená pevným
a komfortným hlavovým krížom.
Globe-Arc DIN 10
Globe-Arc DIN 11
0700 000 947
0700 000 943
Kuklu Globe Arc možno použiť s respiračnou jednotkou Origo TM Air. Kukla sa dodáva
kompletne zostavená aj s tesniacimi prvkami a pripravená na použitie.
Globe Arc 10 pripravená pre Air
Globe Arc 11 pripravená pre Air
Origo™ Air komplet
0700 000 935
0700 000 936
0700 002 100
Náhradné diely na Globe-Arc
1
2
2
2
3
3
3
4
5
6
Upevňovacie prvky
Vnútorný priezor Globe-Arc DIN 2
Vnútorný priezor Globe-Arc DIN 3
Vnútorný priezor Globe-Arc DIN 5
Sklopný priezor Globe-Arc DIN 5
Sklopný priezor Globe-Arc DIN 8
Sklopný priezor Globe-Arc DIN 10
Sklopný štít Globe-Arc
Hlavový kríž Globe-Arc
Potný pásik
6
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
5
4
1
3
2
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
267
239
240
241
242
247
248
249
243
244
Náhradné diely na Globe-Arc obr. 14
Globe-Arc s ochrannou prilbou
Po nahradení hlavového kríža adaptérom pre ochrannú prilbu (0700 000 230) sa môže
kukla Globe-Arc nasadiť na ochrannú prilbu ESAB. Kombinácia je veľmi dobre vyvážená
a pohodlne sa používa. Kukly Globe-Arc sa na prilbu nasadzujú a snímajú jedným
hmatom. Špeciálne tvarovaná ochranná prilba spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť.
Je vybavená nastaviteľnou objímkou hlavy.
Globe-Arc DIN 10 (2+9)
Globe-Arc DIN 11 (2+10)
Adaptér pre ochrannú prilbu
Ochranná prilba žltá
Ochranná prilba biela
Ochranná prilba modrá
Ochranná prilba zelená
Ochranná prilba červená
Globe-Arc
+
Adaptér
0700 000 230
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
+
Ochranná
prilba
=
000
000
000
000
000
000
000
000
947
943
230
052
135
136
137
138
Komplet
37
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Zváracia kukla Eco-Arc
Kukla Eco-Arc je pasívna kukla s najnovším dizajnom. Maska kukly je vyrobená z polypropylénu, je veľmi ľahká a výborne chráni
hlavu. Kukla je vhodná na použitie vo všetkých zváracích polohách. Sklopný štít sa dodáva v šiestich veľkostiach. Kukla sa dodáva
kompletná, so sklopným štítom s minerálnym sklom DIN 11 a veľkým vnútorným priezorom.
38
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Kukly Eco-Arc
Eco-Arc 60 x 110 nezmontované - 20 ks*
Eco-Arc 60 x 110 individuálne balené
Eco-Arc 90 x 110 nezmontované - 20 ks*
Eco-Arc 51 x 108 nezmontované - 20 ks*
Eco-Arc 83 x 108 nezmontované - 20 ks *
Eco-Arc 98 x 75 nezmontované - 20 ks*
Eco-Arc 55 x 110 nezmontované - 20 ks*
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
938
950
939
940
941
942
949
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
000
000
000
252
244
255
256
257
258
259
260
* Tieto kukly sa dodávajú s nenamontovaným hlavovým krížom.
Náhradné diely na Eco-Arc
1
2
3
3
3
3
3
3
Vnútorné krycie sklo Eco-Arc, balenie 10 ks
Potný pásik
Upevňovací klip 60 x 110
Upevňovací klip 90 x 110
Upevňovací klip 98 x 75
Upevňovací klip 83 x 108
Upevňovací klip 55 x 110
Upevňovací klip 51 x 108
Náhradné diely na Eco-Arc
Ochranné sklá
pozri str. 43
2
1
3
39
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Euromask
Euromask je kukla určená na zváranie a rezanie. Účinne chráni pred UV a tepelným žiarením.
Počas zvárania musí byť štít v dolnej polohe. Veľké zorné pole je výhodné pri brúsení.
Euromask sa môže kombinovať s rôznymi filtrami chrániacimi pred UV a tepelným žiarením.
Dodáva sa aj s ochrannou prilbou alebo pripravená na použitie s filtračnou jednotkou.
Euromask DIN 10 1.7 + 8 DIN
Euromask DIN 11 1.7 + 10 DIN
Euromask s ochrannou prilbou DIN 10
Euromask s ochrannou prilbou DIN 11
Euromask vybavená pre ochrannú prilbu DIN 10
Euromask vybavená pre ochrannú prilbu DIN 11
Euromask DIN 10 s výbavou pre filtračnú jednotku
Euromask DIN 11 s výbavou pre filtračnú jednotku
Vzduchová hadica
Ochrana brady
Štít DIN 5
Štít DIN 8
Štít veľký DIN 8
Štít DIN 10
Štít veľký DIN 10
UV filter, číry (vnútorné sklo)
UV filter, DIN 1.7 (vnútorné sklo)
UV filter, DIN 3 (vnútorné sklo)
UV filter, DIN 5 (vnútorné sklo)
Rám štítu
Hlavový kríž
Náhradné diely pre hlavový kríž
Zostava závesu štítu
Tesnenie obličajovej časti
0000
0000
0349
0349
0000
0000
0700
0700
0468
0000
0000
0000
0000
0000
0349
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0700
500
500
501
501
500
500
000
000
127
500
500
500
500
500
501
500
500
500
500
500
500
500
595
002
501
500
913
912
502
503
901
902
011
522
525
514
318
515
088
526
512
513
524
511
519
520
208
078
ESAB Easy-Lite
Easy-Lite je malá ale výkonná lampa, ktorú je možné jednoducho a rýchlo upevniť
na zváračskú kuklu, ochrannú prilbu, ochranné okuliare alebo kdekoľvek, kde sú
zhoršené svetelné podmienky. Lampa má vypínač, kapacita batérie postačuje na 50 hodín
nepretržitej prevádzky.
ESAB Easy-Lite
40
0700 014 040
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Kožená maska
Táto kožená maska je určená na použitie v priestoroch, kde nie je dosť miesta na zváranie
s klasickými zváracími kuklami. Veľkosť skla 90 x 110 mm.
Kožená maska
0000 593 221
Kukla SF11 s krátkou škrupinou
Tradičná kukla s krátkou škrupinou z vysoko odolného skleného vlákna. Otvor pre sklo
108 x 83 mm (41/4” x 31/4”).
SF11
Gumový rámik skla 5 ks
Penový pásik 10 ks
Matica na upevnenie skla 5 ks
Penový pásik (biely) 10 ks
0700
0701
0701
0701
0701
654
380
380
386
415
889
163
214
154
838
380
380
380
386
415
430
163
214
154
838
Ľahká kukla SF8
Ľahká termoplastická kukla o hmotnosti 420 g. Otvor pre sklo 108 x 83 mm
(41/4” x 31/4”).
SF8
Gumový rámik skla 5 ks
Penový pásik 10 ks
Matica na upevnenie skla 5 ks
Penový pásik (biely) 10 ks
0701
0701
0701
0701
0701
Ochranný štít E s držadlom
Bezpečnostný zvárací štít s výmenným ochranným sklom, 60 x 110 mm.
Ochranný štít E s držadlom
0332 109 880
41
Zváračské kukly, masky
a ochranné štíty
Ochranný štít H s držadlom
Zvárací štít, ktorý chráni obličaj aj ruku. Výmenné zváracie sklo o rozmeroch 60 x 110 mm.
Hmotnosť 330 g.
Ochranný štít H s držadlom, čírym aj filtračným sklom
0160 294 880
Ochranný štít Delta s držadlom
Zvárací štít, ktorý chráni obličaj aj ruku. Veľkosť skla je 90 x 110 mm. Dodávka neobsahuje
ochranné sklo.
Ochranný štít Delta s držadlom
0700 000 900
Ochranný štít SF 12 s držadlom
Ochranný štít s držadlom, zo skleného vlákna. Hmotnosť 525 g. Veľkosť skla 108 x 83 mm
(4 1/4” x 3 1/4”).
SF12
0700 654 890
Ochranný štít s držadlom SF2
Ochranný štít s držadlom, s plochou prednou časťou zo skleného vlákna. Hmotnosť 450 g.
Veľkosť skla 108 x 83 mm (4 1/4” x 3 1/4”).
SF2
42
0700 655 002
Filtračné a krycie sklá
Filtračné sklá
Tradičné minerálne filtračné sklá s vynikajúcou ochranou proti tepelnému a UV žiareniu
a tepelnou stálosťou.Pevné minerálne sklá nie sú hrubé, musia sa používať spolu so
zadným sklom z polykarbonátu a minerálnym alebo plastovým krycím sklom.
Filtračné sklo 60 x 110, odtieň 8 ks 25
Filtračné sklo 60 x 110, odtieň 9 ks 25
Filtračné sklo 60 x 110, odtieň 10 ks 25
Filtračné sklo 60 x 110, odtieň 11 ks 25
Filtračné sklo 60 x 110, odtieň 12 ks 25
Filtračné sklo 60 x 110, odtieň 13 ks 25
0160
0160
0160
0160
0160
0160
292
292
292
292
292
292
000
001
002
003
004
005
Filtračné sklo 90 x 110 odtieň 9 ks 25
Filtračné sklo 90 x 110 odtieň 10 ks 25
Filtračné sklo 90 x 110 odtieň 11 ks 25
Filtračné sklo 90 x 110 odtieň 12 ks 25
Filtračné sklo 90 x 110 odtieň 13 ks 25
0760
0760
0760
0760
0760
031
031
031
031
031
631
632
633
634
635
Filtračné sklo 50 x 105 odtieň 9 ks 25
Filtračné sklo 50 x 105 odtieň 10 ks 25
Filtračné sklo 50 x 105 odtieň 11 ks 25
Filtračné sklo 50 x 105 odtieň 12 ks 25
Filtračné sklo 50 x 105 odtieň 13 ks 25
0590
0590
0590
0590
0590
028
028
028
028
028
216
217
218
219
220
Filtračné sklo 51 x 108, odtieň 9 ks 25
Filtračné sklo 51 x 108, odtieň 10 ks 25
Filtračné sklo 51 x 108, odtieň 11 ks 25
Filtračné sklo 51 x 108, odtieň 12 ks 26
Filtračné sklo 51 x 108, odtieň 13 ks 25
0760
0760
0760
0760
0760
031
031
031
031
031
601
602
603
604
605
Filtračné sklo 50 mm priemer, odtieň 4
Filtračné sklo 50 mm priemer, odtieň 5
Filtračné sklo 50 mm priemer, odtieň 6
0000 665 604
0000 665 605
0000 665 606
Krycie sklá
Všetky filtre treba opatriť vhodnými krycími sklami kvôli ochrane skla filtru pred
rozstrekom a poškriabaním.
Krycie sklo 60 x 110, sklo, ks 25
Krycie sklo 60 x 110, plast, ks 100
0291 102 701
0160 307 001
Krycie sklo 90 x 110, sklo, ks 100
Krycie sklo 90 x 110, plast, ks 100
0760 031 040
0160 307 004
Krycie sklo 51 x 108, sklo, ks 25
Krycie sklo 51 x 108, plast, ks 100
0760 031 010
0160 307 002
Krycie sklo 50 x 105, sklo, ks 100
Krycie sklo 50 x 105, plast, ks 100
Krycie sklo 50 mm priemer, sklo, ks 50
Krycie sklo 50 mm priemer, plast, ks 50
0590
0590
0000
0000
CR 39 krycie skla
Krycie sklo CR39 60 x 110 ks 10
Krycie sklo CR39 90 x 110 ks 10
0701 416 352
0700 000 139
028
028
665
665
221
222
600
618
43
Ochranné prilby a ochrana sluchu
Ochranná prilba pre kukly New-Tech a Eye-Tech
Ochranné prilba pre New-Tech a Eye-Tech dáva užívateľovi najľahšiu, najodolnejšiu
a najkomfortnejšiu ochranu hlavy. Je vyrobená z odolných plastov typu ABS a váži len 300 g.
Hlavový kríž má prvok na rýchle nastavenie obvodu hlavy. Prilba zodpovedá EN 397.
Ochranná prilba žltá
Ochranná prilba biela
Ochranná prilba modrá
Ochranná prilba zelená
Ochranná prilba červená
0700
0700
0700
0700
0700
000
000
000
000
000
052
135
136
137
138
Ochranné prilby G2000 a G22
Ochranná prilba G2000 je určená na použitie s kuklou Albatross. Ochrannú prilbu G22
možno použiť s kuklou Euromask.
Ochranná prilba G2000
Ochranná prilba G22
0468 051 881
0468 051 880
Ochrana sluchu
Chrániče sluchu ESAB sa dodávajú v troch rôznych verziách; dajú sa buď pripevniť
k ochrannej prilbe alebo sa vyrábajú s upevnením na krk, či s hlavovým oblúkom.
Všetky verzie účinne chránia proti hluku na rôznej úrovni.
Chránič sluchu s úchytom na krk
Chránič sluchu s hlavovým oblúkom SNR 26 dB
Chránič sluchu pre prilbu G22c, žltý SNR 26 dB
Chránič sluchu pre prilbu G2000c, žltý SNR 26 dB
Ekonomický chránič sluchu SNR 21 dB
0700
0000
0367
0367
0701
001
595
420
420
380
880
199
002
003
477
Ochranná čiapka
Bejzbalová ochranná čiapka poskytuje ľahkú ochranu hlavy v prípadoch, kedy nie je nutná
vysoká odolnosť proti nárazom, kedy však existuje nebezpečie menších nárazov alebo
škrabancov na hlave. Podšívka a vyhotoveniem čiapky zaisťujú vysokú úroveň pohodlia.
Veľké bočné sieťované plochy umožňujú maximálne odvetrávanie podľa požiadaviek
EN 812.
Ochranná čiapka
44
0700 000 925
Respiračné jednotky
Respiračné jednotky ESAB Air
ESAB vždy odporúča použitie úplného dýchacieho systému na dosiahnutie maximálnej ochrany proti splodinám
vznikajúcim pri zváraní. Na neobmedzenú ochranu a použitie v najagresívnejších zváracích podmienkach ponúka ESAB
poháňané filtračné jednotky Air 200, Air 160 a Origo™ Air.
Respiračná jednotka ESAB Air 200
Jednotka Air 200 je poháňaný respiračný systém zodpovedajúci EN 12941:1998. Jednotka
je vybavená akustickou a svetelnou signalizáciou upchatia filtra alebo nízkej kapacity
batérie, zabezpečuje prietok 200 l čistého prefiltrovaného vzduchu za minútu. Batéria je
vylepšená, s menšími rozmermi. Kapacita batérie vystačuje na 8 hodín neprerušovanej
prevádzky. Inteligentná nabíjačka znižuje riziko prebíjania a predlžuje životnosť batérie.
Air 200 komplet
0700 002 999
Respiračná jednotka ESAB Air 160
Jednotka Air 160 po modernizácii zvyšuje úroveň pohodlia a bezpečnosti zvárača.
Zabezpečuje prietok 160 l čistého prefiltrovaného vzduchu za minútu. Jednotka má
hmotnosť len 1kg, je však odolná aj v najnáročnejších podmienkach. Filter P3 má
mimoriadnu filtračnú schopnosť. Batéria má kapacitu 8 hodín v prevádzke, je možné
ju nabíjať aj po vyňatí z jednotky. Po výmene batérie možno jednotku využívať na prácu
v ďalšej zmene. Air 16 sa môže používať s Eye-Tech™, Eye-Tech™ II, New-Tech™,
Euromask, Albatross a aj so štítmi na brúsenie a lakovanie.
ESAB Air 160-8H komplet
0700 002 926
Respiračná jednotka Origo™ Air
Jednotka Origo™ Air je poháňaný respiračný systém pre kukly Origi-Tech, zabezpečuje
čistý, prefiltrovaný vzduch pre vyšší komfort a bezpečnosť zvárača. Origo™ Air sa dodáva
kompletná s batériou na 8 hodín prevádzky, filtrom P3, komfortným opaskom a vzduchovou
hadicou s ochranným návlekom. S jednotkou sa dodáva inteligentná nabíjačka, ktorá
znižuje riziko prebíjania a zvyšuje tak životnosť batérie. Origo™ Air je vybavená alarmom
na signalizáciu upchatia filtra alebo nízkej kapacity batérie. Celý systém je ľahký, odolný
a komfortne sa používa.
Origo™ Air komplet vrátane vzduchovej hadice
0700 002 100
45
Respiračné jednotky
Náhradné diely na Air 160/200
1
1
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
Tesnenie hlavovej časti Eye-Tech™
Tesnenie hlavovej časti New/Eye-Tech™ II
Vzduchový kanál Eye-Tech™
Vzduchový kanál New/Eye-Tech™ II
Skrutky pre vzduchový kanál Pk 2
Tesnenie tvárovej časti Eye-Tech™
Tesnenie tvárovej časti New/Eye-Tech™ II
Vzduchová hadica Albatross
Vzduchová hadica New/Eye-Tech™ I a II
Vzduchová hadica New/Eye-Tech™ I a II - 1m
Vzduchová hadica New/Eye-Tech™ I a II - HD
Súprava suchých zipsov (len pre Eye-Tech)
Komfortné obloženie, štandardné
Komfortné obloženie, veľké
Samostatná motorová jednotka Air 160
Samostatná motorová jednotka Air 200
Filter P3
Filter P2
Uhlíkový filter P2
Predradený filter ks 5
Uhlíkový predradený filter ks 10
Náhradné diely na Air 160/200
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0468
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
002
002
002
002
002
002
002
002
127
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
012
048
002
050
028
019
049
032
011
055
081
015
021
022
042
079
024
018
041
023
040
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
15
15
16
16
16
17
18
Batéria malá Air 160
Batéria malá Air 200
Nabíjačka batérií malá, 2 kolíky (Európa)
Nabíjačka batérií malá 3 kolíky (UK)
Nabíjačka batérií veľká 2 kolíky (Európa)
Nabíjačka batérií veľká 3 kolíky (UK)
Inteligentná nabíjačka
Inteligentná nabíjačka pre 5 batérií
Opasok
Držiak vzduchového kanálu
Batéria veľká Air 160
Batéria veľká Air 200
Air 160 kompletný (EU)
Air 160 kompletný (UK)
Air 200 kompletný (EU a UK)
Kryt hadice
Prietokomer pre test znečistenia filtrov
Zadná doska (neznázornené)
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0701
0701
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0349
0468
0701
002
002
002
002
002
002
416
416
002
002
002
002
002
002
002
501
127
502
013
080
020
044
031
045
203
136
027
029
014
082
926
954
999
071
004
396
KOMPLETNÁ MONTÁŽNA SADA
Sada na dodatočné vybavenie kukiel Eye-Tech™,
Eye-Tech™ II a New-Tech™ umožňuje kuklu
dodatočne vybaviť na prácu s jednotkou Air 160
alebo Air 200.
Montážny kit
Eye-Tech™
0700 002 030
(Ochrana hlavy, suchý zips, tesnenie hlavovej
časti, vzduchový kanál)
Montážny kit
New-Tech™ / Eye-Tech™ II
0700 002 047
(Ochrana hlavy, suchý zips, tesnenie hlavovej
časti, vzduchový kanál)
46
Respiračné jednotky
Náhradné diely na Origo™ Air
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Utesnenie tvárovej časti
Vzduchový kanál
Hlavový kríž
Vzduchová hadica
Kryt hadice
Motorová jednotka
Filter
Nabíjačka
Batéria
Opasok
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
002
002
000
002
002
002
002
002
002
002
101
102
243
103
104
105
106
107
108
109
Náhradné diely na Origo™ Air
1
2
5
3
4
6
7
O
rig
o™ Air
10
8
9
47
Respiračné jednotky
Filtračný systém na stlačený vzduch (CA)
ESAB Air CA
Regulátor, ktorý sa montuje na opasok, je určený na reguláciu z vysokého na nízky tlak.
Má zabudovaný výstražný alarm nízkeho prietoku. Je umiestnený v ochrannom puzdre.
Dodáva sa s konektorom prívodu vzduchu, ktorý spája vzduchovú hadicu s regulátorom.
Možno ho spájať s Eye-Tech™, Eye-Tech™ II a New-Tech™, kuklou na brúsenie/lakovanie
a s štítom na brúsenie po doplnení o adaptér vzduchovej hadice ku kukle. Zariadenie sa
dodáva kompletné s opaskom. Maximálny vstupný pracovný tlak je 10 bar (145 psi).
Regulátor stlačeného vzduchu (CA)
Konektor prívodu vzduchu
Vzduchová hadica 10 m
0349 501 072
0701 416 178
0701 416 188
Filtračný systém (CA)
Filtračný systém obsahuje tri filtračné jednotky, ktoré odstraňujú kvapaliny, pevné nečistoty,
výpary i zápach nafty a oleja z prívodu stlačeného vzduchu na zaistenie čistého vzduchu
na dýchanie. Filtračný systém by sa mal použiť všade tam, kde nie je k dispozícii prívod
čistého vzduchu z okolia pracovníka. Jednotky sú vybavené koncovým adaptérom pre
vstupnú hadicu 1/4” (6,4 mm), regulátorom na nastavenie tlaku 0,5-10 bar, výstupnými
‘rýchlymi’ konektormi pre 1 alebo 2 pracovníkov a meradlom výstupného tlaku. Filtračný
systém sa dodáva prispôsobený pre montáž na stenu alebo na prenosnom ráme.
48
Filtračný systém s rámom
Filtračný systém pre inštaláciu na stenu
0701 416 183
0701 416 184
Náhradné diely pre filtračný systém
Predradený filter
Separačný filter
Filter s aktívnym uhlím
0701 416 185
0701 416 186
0701 416 187
Respiračné jednotky
Systém BA
Systém BA je možné použiť v kombinácii s kuklou Eye-Tech a ochrannou prilbou. Systém masky
na tvár zakrývajúci celú tvár s dodávkou čerstvého vzduchu sa dá použiť bez zdroja (podtlak),
keď sa vzduch čerpá do systému pri normálnom dýchaní užívateľa, alebo s poháňaným
systémom, keď sa vzduch privádza pomocou mini ventilátora Martindale pripojeného na
koniec hadice pre prívod vzduchu. Výber použitého systému sa ponecháva na užívateľovi.
Za normálnych okolností, keď je pravdepodobné, že sa systém bude používať po určitú dlhšiu
dobu (tj. viac ako hodinu), sa dáva prednosť použitiu s pohonnou jednotkou na zaistenie
pohodlia užívateľa. Systém bez zdroja by sa mal použiť, ak nie je k dispozícii žiadny zdroj pre
ventilátor alebo ak prostredie, kde má byť ventilátor umiestnený nedovoľuje použitie elektrického
zariadenia (napr. potenciálne výbušné prostredie). Oba systémy spĺňajú vyššiu špecifikáciu
EN 138, tj. čerstvý vzduch BA EN 138, trieda 2. Systém s hadicami triedy 2 ponúka menovitý
faktor ochrany 2000, ako je definované v EN 138. Vhodné použitie pre prostredie s potenciálnym
nedostatkom kyslíka, napr. pri práci v stiesnených a uzavretých priestoroch (nádrže, silá, vane,
šachty).
Kompletný systém bez pohonu I.
0701 502 440
(Plastový kufor na uloženie, vzduchová hadica 9 m, opasok, dvojitá vzduchová hadica,
úplná maska na tvár, zostava hákov a kotevného čapu)
Komplet. systém bez pohonu II. - pripravený pre miniventilátor
0701 502 441
(Plastový kufor na uloženie, vzduchová hadica 10 m, opasok, dvojitá vzduchová hadica
s pretlakovým ventilom, úplná maska na tvár, zostava hákov a kotevného čapu)
Kompletný systém s pohonom miniventilátorom
0701 502 442
(Plastový kufor na uloženie, vzduchová hadica 10 m, opasok, dvojitá vzduchová hadica
s pretlakovým ventilom, úplná maska na tvár, zostava hákov a kotevného čapu)
Náhradné diely pre systém BA
Úplná maska na tvár
Úplná maska na tvár s dvojitou vzduchovou hadicou
Úplná maska na tvár s dvojitou vzduch. hadicou a pretlak. ventil.
Dvojitá hadica s pretlakovým ventilom
Dvojitá hadica
Súprava hadíc 9 m
Súprava hadíc 10 m
Súprava hadíc 20 m
Súprava hadíc 30 m
Súprava hadíc 40 m
Miniventilátor 110V
Miniventilátor 240V
Opasok s hadicovým konektorom
Výmenný pás s nehorľavým obložením 1.5 m
Zostava háku a kotevného čapu
Plastový kufor na uloženie
Čistiace textílie na masku
Výmenný priezor masky na tvár
Chránič priezoru masky na tvár
Výmenná zostava ventilov masky na tvár
Výmenné O- krúžky pre hadice
Výmenný penový filter pre miniventilátor
Adaptér
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
49
Respiračné jednotky
Prilby na brúsenie pre jednotky Air
Prilba na brúsenie a lakovanie pre jednotky Air
Systém obsahuje ochrannú prilbu kombinovanú so sklopným štítom z polykarbonátu.
Vzduch sa privádza do prilby vzduchovou hadicou z filtračnej jednotky. ESAB dodáva kryty
štítov, ktoré zvyšujú ich životnosť.
Kukla na brúsenie/lakovanie vrátane hadice
0701 416 189
Náhradné diely
Výmenný štít, číry
Výmenný štít, DIN 5 zelený
Kryty štítu
Tesnenie tvárovej časti
Chránič sluchu
Ochrana čela a paží
0701
0701
0701
0701
0701
0700
416
500
416
416
416
002
233
000
182
234
200
056
Štít na brúsenie pre Air 160/200/CA
Filtrovaný vzduch sa vedie zo zdroja alebo regulátora vystuženou hadicou z PVC do hornej
časti a do vzduchového kanála priezoru. Vzduch sa smeruje do hornej časti priezoru kvôli
jeho ochrane pred zahmlením pri dýchaní. Priezor je možné kombinovať s Air 160/200
alebo jednotkou CA.
Štít na brúsenie s prívodom vzduchu
0700 002 915
Náhradné diely na štít na brúsenie pre jednotky Air
Tesnenie tvárovej časti
0700 002 057
Tesnenie hlavovej časti
0700 002 058
Výmenný štít
0700 002 059
50
Respiračné jednotky
Jednorázové respirátory
Pre väčšie pohodlie pri nosení a upevnení na hlave sa vyvinuli
nové respirátory. Využívajú najnovšie poznatky o filtračných
materiáloch, sú vybavené nízkoprofilovým jednocestným
výdychovým ventilom. Jednodielna upevňovacia páska zaisťuje
rovnomerný prítlak respirátora na tvár. Nastaviteľný klip zaisťuje
priľnutie respirátora a bráni samovoľnému uvoľneniu. Farebné
rozlíšenie uľhčuje orientáciu v jednotlivých typoch a umožňuje
jednoduchú vizuálnu kontrolu pracovníkov, či používajú správny
typ pre dané pracovisko.
Najnovšie filtračné látky a technológie umožňujú minimálny
odpor pri dýchaní.
Výrobky vyhovujú norme EN 149:2001.
51
Respiračné jednotky
Respirátor ESAB Pro 8010
Respirátor s filtrom P1. Používa sa v netoxickom prostredí, ktoré obsahuje čiastočky
pevného prachu.
Respirátor ESAB Pro P1 ‘Biely’ Pk 20
0700 002 200
Respirátor ESAB Pro 8020V
Respirátor s filtrom P2, vybavený nízkoprofilovým ventilom na zníženie teploty a vlhkosti
vo vnútri respirátora. Vhodné použitie pri tryskaní kovov a práškovom lakovaní.
Respirátor ESAB Pro P2V ‘Modrý’ Pk 10
0700 002 201
Respirátor ESAB Pro 8020CV
Respirátor s filtrom P2, vybavený nízkoprofilovým ventilom na zníženie teploty a vlhkosti
vo vnútri respirátora. Súčasťou je aj uhlíkový filter s výdychovým ventilom. Vhodné
použitie pri zváraní, tvrdom aj mäkkom spájkovaní, lakovaní a nástreku farieb.
Respirátor ESAB Pro P2CV ‘Sivý’ Pk 5
0700 002 202
Respirátor ESAB Pro 8030V
Respirátor s filtrom P3, vybavený nízkoprofilovým ventilom na zníženie teploty a vlhkosti
vo vnútri respirátora. Používa sa pri práci s roztaveným kovom, zváraní, obrábaní, tvárnení
a brúsení vo vysoko toxickom prostredí.
Respirátor ESAB Pro P3V ‘Oranžový’ Pk 5
52
0700 002 203
Respiračné jednotky
Respirátor ESAB A-1, plochý
Respirátor s filtrom P1. Používa sa v netoxickom prostredí, ktoré obsahuje čiastočky
pevného prachu.
Respirátor ESAB P1 ‘Biely’ Pk 20
0700 002 204
Respirátor ESAB - A 2V, plochý
Respirátor s filtrom P2, vybavený nízkoprofilovým ventilom na zníženie teploty a vlhkosti
vo vnútri respirátora. Vhodné použitie pri tryskaní kovov a práškovom lakovaní.
Respirátor ESAB P2V, plochý, “Modrý’ Pk 20
0700 002 205
Respirátor ESAB A-2CV, plochý
Respirátor s filtrom P2, vybavený nízkoprofilovým ventilom na zníženie teploty a vlhkosti
vo vnútri respirátora. Súčasťou je aj uhlíkový filter s výdychovým ventilom. Vhodné
použitie je v toxickom prostredí, plnom splodín a výparov, pri zváraní, tvrdom aj mäkkom
spájkovaní, lakovaní a lepení a pri práci s polyesterovou živicou.
Respirátor ESAB P2CV, plochý, “Sivý” Pk 20
0700 002 206
Respirátor ESAB A-3V, plochý
Respirátor s filtrom P3, vybavený nízkoprofilovým ventilom na zníženie teploty a vlhkosti
vo vnútri respirátora. Používa sa pri práci s roztaveným kovom, zváraní, obrábaní, tvárnení
a brúsení vo vysoko toxickom prostredí.
Respirátor ESAB P3V, plochý, ‘Oranžový’ Pk 20
0700 002 207
53
Ochranné okuliare a štíty
Ochranné okuliare ESAB Pro
Nové modely okuliarov so štýlovým športovým dizajnom možno použiť pri vŕtaní, hoblovaní a obecne práci s kovmi. Sú ľahké,
pružné a pritom odolné. Súčasťou je šnúrka na krk s guľkou na upevnenie okuliarov na tvári a zabránenie samovoľnému spadnutiu.
Vyrábajú sa z materiálov, ktoré sa komfortne nosia. V ponuke sú 4 rôzne typy skiel, všetky obsahujú UV filter, optická trieda 1.
Spĺňajú normu EN 166-F. Balenie po 10 kusov v škatuli ESAB.
Ochranné okuliare ESAB Pro, číre
Okuliare s čírymi sklami na všeobecnú ochranu očí pri práci v interiéroch.
Ochranné okuliare ESAB Pro, číre
0700 012 013
Ochranné okuliare ESAB Pro, dymové
Okuliare s dymovými sklami do prostredia s vysokou intenzitou svetla a na vonkajšie
podmienky.
Ochranné okuliare ESAB Pro, dymové
0700 012 014
Ochranné okuliare ESAB Pro, jantárové
Okuliare s jantárovými sklami najmä do prostrenia s nízkou intenzitou svetla. Zvyšujú
kontrast a ostrosť za znížených svetelných podmienok.
Ochranné okuliare ESAB Pro, jantárové
0700 012 015
Ochranné okuliare ESAB Pro, DIN 5
Okuliare s filtrom DIN 5 chránia nielen pred UV a tepelným žiarením ale zaisťujú ochranu
aj pri zváraní alebo spájkovaní plameňom. Vhodné pre pracovníkov, ktorí sa dlhší čas
pohybujú v blízkosti zváračov a zdrojov svetla vysokej intenzity.
Ochranné okuliare ESAB Pro, DIN 5
54
0700 012 016
Ochranné okuliare a štíty
Ochranné okuliare ESAB Eco
Nové modely okuliarov so štýlovým športovým dizajnom možno použiť pri vŕtaní, hoblovaní a obecne práci s kovmi. Vyrábajú sa
z materiálov, ktoré sa komfortne nosia. V ponuke sú 3 rôzne typy skiel, všetky obsahujú UV filter, optická trieda 2. Sú certifikované
CE, spĺňajú normu EN 166-F. Balenie po 10 kusov v škatuli ESAB.
Ochranné okuliare ESAB Eco, číre
Okuliare s čírymi sklami na všeobecnú ochranu očí pri práci v interiéroch.
Ochranné okuliare Eco, číre
0700 012 017
Ochranné okuliare ESAB, dymové
Okuliare s dymovými sklami do prostredia s vysokou intenzitou svetla a na vonkajšie
podmienky.
Ochranné okuliare Eco, dymové
0700 012 018
Ochranné okuliare ESAB, jantárové
Okuliare s jantárovými sklami najmä do prostrenia s nízkou intenzitou svetla. Zvyšujú
kontrast a ostrosť za znížených svetelných podmienok.
Ochranné okuliare Eco, jantárové
0700 012 019
55
Ochranné okuliare a štíty
Ochranné okuliare ESAB pre návštevy
Okuliare ESAB pre návštevy sú určené na príležitostné použitie. Majú číre polykarbonátové
sklá. Okuliare (rámiky aj sklá) spľňajú normu EN 1666:2001. Sú vhodné aj na použitie cez
dioptrické okuliare.
Ochranné okuliare pre návštevy
0700 012 021
Ochranné okuliare ESAB SKI, číre
Okuliare so špeciálnym rámikom sú komfortné a vysoko odolné. Majú široké zorné
pole. Vďaka krížovej ventilácii čerstvý vzduch prúdi donútra a vlhkosť von. Lisované
polykarbonátové sklá hrúbky 2 mm sú vysoko odolné proti nárazu. Okuliare vyhovujú
norme ANSI Z87.1, sú sertifikované CE a spľňajú normu EN 166:2001.
Ochranné okuliare ESAB Ski, číre
0700 012 027
Ochranné okuliare ESAB SKI, DIN 5
Okuliare so špeciálnym rámikom sú komfortné a vysoko odolné. Majú široké zorné
pole. Vďaka krížovej ventilácii čerstvý vzduch prúdi donútra a vlhkosť von. Lisované
polykarbonátové sklá hrúbky 2 mm sú vysoko odolné proti nárazu. Okuliare vyhovujú
norme ANSI Z87.1, sú sertifikované CE a spľňajú normu EN 166:2001.
Ochranné okuliare ESAB Ski, DIN 5
0700 012 026
Ochranné okuliare ESAB na prácu s chemikáliami
Okuliare chránia oči proti zasiahnutiu chemikáliami a proti prachu.
Ochranné okuliare ESAB na prácu s chemikáliami
56
0700 012 025
Ochranné okuliare a štíty
Štít na brúsenie kompletný
Veľmi ľahký štít s ochranou čela, nastaviteľný hlavový kríž a polykarbonátový štít (200
mm) číry alebo stmavený, DIN 5.
Štít na brúsenie, kompletný
Výmenný štít, číry
0700 012 020
0700 012 023
Ochranné okuliare ESAB so sklopným rámikom 4 x 2,
DIN 5
Kompaktné ochranné okuliare s vnútornou ventiláciou s mäkkým tvarovaným profilom,
sklo priezoru 108 x 51 mm (4 1/4” x 2”). Sú vybavené filtračným sklom DIN 5. Používajú
sa aj cez dioptrické okuliare.
Ochranné okuliare so sklopným rámikom 4 x 2 1/4, , DIN 5
0700 012 024
Ochranné okuliare ESAB so sklopným rámikom,
guľaté, DIN 5
Ochranné okuliare DIN 5 na zváranie a rezanie plameňom a tvrdé spájkovanie. Okuliare sú
odvetrané, predné sklá sú vo výklopnom rámiku. Certifikované CE podľa EN 166:2001.
Ochranné okuliare so sklopným rámikom 4 x 2 1/4, , DIN 5
0700 012 022
57
Zváracie zásteny
Zváracie zásteny
Dodávajú sa tri typy zástien v rôznych farbách. Všetky tri je možné objednať buď ako
štandardné zásteny alebo ako zásteny páskové. Zásteny sú vyrobené z ohňovzdorného
materiálu a poskytujú dobrú ochranu pred nebezpečným žiarením. Zásteny sú vybavené
patentnými gombíkmi na ľahké a bezpečné upínanie a sú hore aj dole založené,
aby vydržali náročné používanie. Páskové zásteny umožňujú prístup i v prípade, že je zástena
zavretá. Všetky zásteny sú schválené podľa prEN 1598. Montážne krúžky sa dodávajú
v obale po siedmich, čo je dostatočný počet na montáž (štandardných i páskových) zástien.
Možno zvoliť kovové krúžky alebo krúžky z PVC so západkou. Krúžky sú súčasťou dodávky
u všetkých objednaných zástien.
Zváračská zástena, tmavo červená, 1.8 x 1.4 m
Zváračská zástena, zelená, transparentná, 1.8 x 1.4 m
Zváračská, tmavo zelená (DIN 9), 1.8 x 1.4 m
0700 008 004
0700 008 005
0700 008 006
Zváračská pásková zástena, tmavo červená, 1.8 x 1.4 m
Zváračská pásková zástena, zelená (DIN 6), 1.8 x 1.4 m
Zváračská pásková zástena, tmavo zelená (DIN 9), 1.8 x 1.4 m
0700 008 001
0700 008 002
0700 008 003
Mobilná zástena, bez kolies, tmavo červená, 2 x 1.4 m
Mobilná zástena, bez kolies, tmavo červená, 2 x 2 m
0000 595 313
0000 595 315
Montážne krúžky z PVC
Montážne krúžky kovové
0700 008 007
0700 008 008
Navíjačka drôtu pre zváračskú zástenu
Oceľové zasúvateľné vedenie dlhé 8 m na zavesenie zváračských zásten. Zariadenie sa
pripevní na stenu a vedenie sa utiahne pomocou špeciálne konštruovaného momentového
kľúča.
Navíjačka drôtu pre zváračskú zástenu
58
0700 008 018
Zváracie zásteny
Rámový systém ESAB VersiFlex
Nový rám zásteny je vyrobený z oceľových rúrok priemeru 32 a 35 mm. Stabilita rámu
je určená šírkou podstavca 700 mm, štandardne vybaveného gumovými podložkami.
Je možné spojiť spolu dva rámy pod uhlom 90°.
Štandardný rámový systém VersiFlex sa dodáva v troch šírkach:
1) 1000 mm - rám so zástenou z nehorľavej krycej látky
2) 1400 mm - štandardná zváracia zástena
3) 2000 mm - širšia verzia predchádzajúceho typu
Príslušenstvo rámu
1) sada 4 koliesok, ktoré možno jednoducho namontovať namiesto gumových podložiek
2) sada 2 rámových spojok/kĺbov na napojenie dvoch rámov a dosiahnutie maximálnej
dĺžky 2000 mm. Spojky možno použiť ako kĺb a vytvoriť tak roh zakrytého pracoviska.
Rámový systém ESAB VersiFlex
Sada rámových spojok/kĺbov (2 kusy)
Sada koliesok (4 kusy)
0700 008 020
0700 008 021
0700 008 022
59
Nehorľavé krycie textílie
Nehorľavé krycie textílie
Nehorľavé krycie textílie ESAB sa vyrábajú z materiálov odolávajúcim žiaru a zvýšeným teplotám. Tieto krycie textílie chránia pred iskrami
pri zváraní a brúsení, časticami trosky a roztaveného kovu. ESAB ponúka široký sortiment krycích textílií rôznych vlastností a veľkostí,
ktoré sa odlišujú farebne.
Pri výbere nehorľavej krycej textílie pre konkrétne aplikácie sa musia dodržať nasledovné podmienky:
Poloha nehorľavých krycích textílií - keď iskry dopadajú na kryciu textíliu položenú horizontálne, pôsobia na materiál veľmi intenzívne
a je nutné použiť materiál hrubší alebo s vyššou odolnosťou.
Pracovné aplikácie - pri brúsení, spájkovaní a v ľahšej výrobe postačí materiál s nižšou odolnosťou.
Náročné zváranie alebo rezanie, keď vznikajú častice žeravého kovu, si vyžaduje odolnejšie krycie textílie.
Flexibilita a hmotnosť textílie ovplyvňuje jej prispôsobivosť. Ľahšiu textíliu možno použiť na ochranu menších predmetov a komponentov.
60
Nehorľavé krycie textílie
Ľahké priemyslové aplikácie
Nehorľavá krycia textília 1850
Nehorľavá krycia textília so skleným vláknom na ochranu pred menšími iskrami
a rozstrekom. Optimálne použitie v sklone min. 15°.
Max. teplota 550°C, hmotnosť 460 g, farba hnedá.
2m x 1m
2m x 2m
0700 008 023
0700 008 024
1m x 25m bal
0700 008 025
Nehorľavá krycia textília 3001
Nehorľavá krycia textília so skleným vláknom s živicou na ochranu pred menšími iskrami
a rozstrekom. Vhodné na použitie v mastnom a vlhkom prostredí.
Max. teplota 550°C, hmotnosť 460 g, farba sivá.
2m x 1m
2m x 2m
0700 008 026
0700 008 027
1m x 25m bal
0700 008 028
Stredne ťažké priemyslové aplikácie
Nehorľavá krycia textília 906
Nehorľavá krycia textília so skleným vláknom s Vermikulitom s vyššou žiaruvzdornosťou.
Vhodné použitie na stredné a ťažšie priemyslové aplikácie. Nevhodné pre mastné prostredie.
Max. teplota 750°C, hmotnosť 750 g, farba čierna.
2m x 1m
2m x 2m
0700 008 029
0700 008 030
1m x 25m bal
0700 008 031
Ťažké priemyslové aplikácie
Nehorľavá krycia textília 2-1900
Silikátová nepovlakovaná krycia textília určená na náročné zváracie aplikácie. Výborná
možnosť použitia v prostredí, kde hrozí rozstrek roztaveného kovu, lebo má teplotu tavenia
až 1350°C. Odoláva aj kyselinám.
Max. teplota 1300°C, hmotnosť 600 g, farba bronzová.
2m x 1m
2m x 2m
0700 008 032
0700 008 033
1m x 25m bal
0700 008 034
Nehorľavá krycia textília 5180
Textília na náročné aplikácie, vyrobená z uhlíkových vlákien. Odoláva
externým teplotám až do 1650°C. Je ľahká a jednoducho sa čistí,
vhodná na použitie v automobilovom priemysle a opravovniach.
Max. teplota 1600°C, hmotnosť 425 g, farba čierna.
2m x 1m
2m x 2m
0700 008 035
0700 008 036
1m x 25m bal
0700 008 037
61
Odevy pre zváračov
Zváračská bunda ESAB
Zváračské bundy vyrobené z kombinácie materiálov Proban a kože sú riešené na
maximálne pohodlie a bezpečnosť. Rukávy a ramenné časti najviac vystavené iskrám
pri zváraní sú z prvotriednej kože. Predné a zadné diely sú zo špičkového nehorľavého
materiálu Proban. Bunda má vnútorné vrecká, nastaviteľné rukávy a stojatý golier.
Švíky sú z kevlaru.
Zváračská bunda ESAB
Zváračská bunda ESAB
Zváračská bunda ESAB
Zváračská bunda ESAB
Proban/koža, M
Proban/koža, L
Proban/koža, XL
Proban/koža, XXL
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
301
302
303
304
Zváračské nohavice
Zváračské nohavice vyrobené z kombinácie materiálov Proban a kože sú riešené na
maximálne pohodlie a bezpečnosť. Predné diely nohavíc, najviac vystavené iskrám pri
zváraní sú vystužené koženým dielom. Švíky sú z kevlaru.
Zváračské nohavice ESAB
Zváračské nohavice ESAB
Zváračské nohavice ESAB
Zváračské nohavice ESAB
Proban/koža, M
Proban/koža, L
Proban/koža, XL
Proban/koža, XXL
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
333
334
335
336
Zváračská bunda
Zváračské bundy ESAB sú vyrobené z vysoko kvalitnej kože. Predná časť je vystužená,
aby sa zaistila odolnosť proti mechanickému a tepelnému namáhaniu. Majú stojatý golier,
vnútorné vrecko a nastaviteľné manžety, švíky sú z kevlaru.
Zváračská bunda, M
Zváračská bunda, L
Zváračská bunda, XL
Zváračská bunda, XXL
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
266
002
003
267
Ochrana ramien s odpínacou zásterou
Krátka bunda - ochrana ramien umožňuje voľný pohyb a pri práci v teplom prostredí
je pohodlnejšia ako štandardná bunda. Má vystuženú prednú časť a nastaviteľné manžety.
Je ju treba nosiť so zásterou určenou na použitie s týmto typom bundy.
Ochrana ramien, L
Ochrana ramien, XL
Zástera na ochranu ramien (jedna veľkosť)
62
0700 010 004
0700 010 005
0700 010 268
Odevy pre zváračov
Zváračské zástery
Ochranná zástera s nastaviteľnými popruhmi na pohodlné nosenie. Zástera je dlhá
107 cm, švíky sú z kevlaru.
Zástera ESAB
0700 010 007
Kožené gamaše
Kožené gamaše na ochranu obuvi počas zvárania, zapínajú sa pomocou suchého zipsu.
Kožené gamaše - pár
0700 010 008
Zváračský rukáv
Rukávy z chrómovej kože, s celkovou dĺžkou 47 cm. Majú elestickú manžetu a zapínanie
na suchý zips.
Zváračský rukáv - 1ks
0000 595 039
63
Kombinézy
Zváračská kombinéza ESAB
Čierno-žltá kombinéza riešená na maximálne pohodlie a bezpečnosť zvárača. Vyrobená
z nehorľavého materiálu INDURA ULTRA SOFT. Má elastický pások takže je pohodlnejšia
a lepšie sedí v pase. Rukávy a nohavice sú nastaviteľné, s krytým zapínaním. Stojatý golier
chráni krk, kolenné časti sú vystužené.
Zváračská kombinéza ESAB, S
Zváračská kombinéza ESAB, M
Zváračská kombinéza ESAB, L
Zváračská kombinéza ESAB, XL
Zváračská kombinéza ESAB, XXL
0700
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
010
328
329
330
331
332
Zváračská kombinéza (ohňovzdorná)
Tmavomodrá nehorľavá bavlnená kombinéza ESAB zo 100% bavlny má 2 náprsné vrecká,
vrecká a zapínanie sú na gombíky. Spĺňa normy EN 531, EN 470-1 a EN 533.
Zváračská kombinéza ESAB, Proban, M
Zváračská kombinéza ESAB, Proban, L
Zváračská kombinéza ESAB, Proban, XL
Zváračská kombinéza ESAB, Proban, XXL
64
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
038
039
040
041
Ochrana hlavy
Kapucňa Proban
Nehorľavá ochrana hlavy. Kryje hlavu, krk, zátylok a ramená.
Kapucňa Proban
0000 593 269
Kožená ochrana hlavy a hrudníka
Ochrana zadnej časti hlavy, hrudníka a zátylku pozostáva z dvoch kožených dielcov, ktoré
sa upevňujú na zváracie kukly. Sú vhodné v prípadoch, keď sa vyžaduje celková ochrana
hlavy. Chránia pred rozstrekom a iskrami v priestore zvárania. Jeden diel zakrýva hrudník,
zatiaľ čo druhý chráni časť hlavy a zátylku v zadnej časti kukly. Dajú sa ľahko nastaviť na
zváracie kukly Origo™-Tech, New-Tech™, Eye-Tech™ & Eye-Tech™ II.
Kožená ochrana hrudníka
Kožená ochrana hlavy
0700 000 062
0700 000 063
Kukla
Táto kukla sa nosí pod zváracou kuklou na úplnú ochranu hlavy pri práci v studenom
prostredí. Je nehorľavá, vyrobená zo 100% vlny s úpravou zirpro, 385 g/m2 EN531.
Kukla
0700 010 269
Izolovaná podšívka kukly
Izolovaná podšívka kukly sa nosí pod zváraciu kuklu na ochranu hlavy pri práci
v chladnom prostredí.
Izolovaná podšívka kukly
0000 904 378
65
Zváracie rukavice
Zváracie rukavice MIG/MAG/MMA
Všetky rukavice ESAB a Murex majú certifikát CE. Zváračské a montážne rukavice na veľké zaťaženie boli testované a overené
orgánom tretej strany. Rukavice sú výrobky kat. 2.
Skúška odolnosti proti mech. namáhaniu, napr. odretiu, rezaniu, roztrhnutiu a prerazeniu.
Skúška tepelnej odolnosti, napr. vystavenie otvorenému ohňu, kontaktu s teplom, konvekčnému ohrevu, sálavému teplu,
malým a veľkým čiastočkám roztaveného kovu.
Ergonomické rukavice MIG
Nové vysoko kvalitné rukavice v ponuke ESAB s úplne novým poňatím funkčnosti.
Ergonomické prispôsobenie prirodzenej polohe ruky zlepšuje pohodlie zvárača a zvyšuje
kvalitu jeho práce. Rukavice perfektne sedia na ruke, palcová časť je zosilnená a pritom
ohybná, znižuje námahu. Rukavice majú vystužené kevlarové švy, sú veľmi kvalitné
a zaisťujú vysoký stupeň ochrany zvárača pri práci.
Ergonomické rukavice MIG, L
Ergonomické rukavice MIG, XL
0700 005 043
0700 005 040
Rukavice Basic
Zváračské rukavice vyrobené z vybranej hovädzej štiepanej kože silnej 1,3 mm na veľké
zaťaženie s podšívkou, ktorá poskytuje pohodlie i ochranu. Uhol pripojeného palca
zaisťuje pohodlie i pohyblivosť pri práci. Kat. 2.
Rukavice Basic
0700 005 007
Rukavice Regular
Zváračské rukavice vyrobené z trvanlivej, tepelne odolnej hovädzej štiepanej kože, hrubej
1,3 mm. Vystužený palec je celý olemovaný, švy sú z kevlaru. Certifikované CE. Kat. 2.
Rukavice Regular
66
0700 005 008
Zváracie rukavice
Rukavice Black
Zváračské rukavice vyrobené z čiernej, hrubej hovädzej usne. Vysoká pohyblivosť zaistená
pomocou švov z kevlaru umožňuje, že rukavice sú odolné voči veľkému mechanickému
zaťaženiu. Plne olemované. Certifikované CE. Kat. 2.
Rukavice Black
0467 222 007
Rukavice Excellent
Zváračské rukavice vyrobené z hovädzej štiepanej kože a usne s vatovanou zadnou stranou
na zaistenie vynikajúcej odolnosti proti sálavému teplu. Trojitý kevlarový šev zaisťuje
odolnosť rukavice proti veľkému mechanickému namáhaniu. Palec je zosilený. Kat. 2.
Rukavice EXL, L
Rukavice EXL, XL
0700 005 009
0700 005 029
Rukavice ALU
Zváračské rukavice vyrobené z hovädzej usne. Horná časť je pokrytá pohliníkovanou
tkaninou z umelého hodvábu PFR, ktorá odráža 95 % tepelného žiarenia. Rukavice sú
podložené materiálom COMFOflex zošité štvornásobným kevlarom. Uhol palca zaisťuje
pohodlie pri práci.
Rukavice ALU
0700 005 010
67
Zváracie rukavice
Červené rukavice
Základné rukavice vyrobené z vybranej štiepanej hovädzej kože s podšívkou, ktorá zvyšuje
pohodlie aj ochranu. Vyuhlenie palca zlepšuje pohodlie zvárača.
Červené rukavice
0701 380 498
Ochrana ruky
Ochrana ruky sa používa spolu so zváracou rukavicou. Slúži ako štít proti vyžarovanému
teplu.
Ochrana ruky
0700 010 009
Zváracie rukavice TIG
Ergonomické rukavice TIG
Nové vysoko kvalitné rukavice ESAB prinášajú úplne nové poňatie prispôsobenia, formy
a funkčnosti. Ergonomické prispôsobenie prirodzenej polohe ruky zvyšuje pohodlie
zvárača a zlepšuje kvalitu jeho práce. Rukavica TIG je vyrobená z tenkej kože vysokej
kvality, podporuje zručnosť zvárača. Rukavice sú trvanlivé, s obrubou, kevlarovým
prešívaním a zosilnením palca.
Ergonomické rukavice TIG, L
Ergonomické rukavice TIG, XL
0700 005 041
0700 005 042
Rukavice TIG Basic
Ľahké, klasické rukavice TIG. Kat. 1, jednoduchý dizajn.
Rukavice TIG Basic
68
0700 653 532
Zváracie rukavice
Rukavice TIG Soft
Tenké zváračské rukavice z bravčovej štiepanej kože vhodné pre aplikácie TIG. Majú
13 cm dlhú koženú manžetu a vystužený palec na zaistenie dobrého úchopu. Absencia
švov ukazováčka zvyšuje flexibilitu. Plne olemované. Kat. 2.
Rukavice TIG Soft
0700 005 005
Rukavice TIG SuperSoft
Zváračské rukavice výhradne pre aplikácie TIG vyrobené z kozej kože so švami z kevlaru.
Vyhotovenie ukazováčka uľahčuje úchop rôznych predmetov. Kožená manžeta je 13 cm
dlhá a absencia švov ukazováčka zvyšuje flexibilitu. Ohybnosť pri práci je vynikajúca.
Plne olemované. Kat. 2.
Rukavice TIG SuperSoft
0700 005 006
Rukavice TIG Professional
Kvalitné rukavice TIG s vystuženým palcom a 13 cm dlhou koženou manžetou. Dlaň je celá
podšitá kvôli zvýšeniu pohodlia a ochrany. Kat. 2.
Rukavice TIG Professional
0701 415 963
Pracovné rukavice
Pracovné rukavice ESAB Worker
Trvanlivé pracovné rukavice vyrobené z vybranej hovädzej usne s bavlnenou podšívkou na
zvýšenie pohodlia. Gumová, vystužená manžeta zaisťuje lepšiu ochranu, palec pripojený
pod uhlom. Kat. 2.
Rukavice Worker na veľké zaťaženie
0700 005 011
69
Bezpečnostná obuv
Bezpečnostná obuv
Všetky zváračské topánky ESAB sú testované a schválené podľa EN 345 (bezpečnostná obuv).
Bezpečnostná obuv by mala vždy zaistiť vhodnú ochranu pri práci, v EN 345 sú uvedené nasledujúce symboly:
Nízka a vysoká bezpečnostná obuv
Legenda k symbolom:
SB
Bezpečnostná základná obuv podľa EN345, ochrana prstov 200 J
S1
Bezpečnostná základná obuv, antistatické podpätky pohlcujúce energiu
S2
Bezpečnostná základná obuv, antistatické podpätky pohlcujúce energiu a zvršok odolný proti vode
S3
Bezpečnostná základná obuv, antistatické podpätky pohlcujúce energiu a zvršok odolný proti vode a oceľová vložka v podošve
Antistatická obuv
DD
S dvojitou hustotou
Oceľová vložka v podošve
Nízka bezpečnostná obuv ESAB
S3
DD
Pohodlie štandardnej obuvi s úplnou ochranou podľa S3. Ľahko sa obúva a vďaka
špeciálnej mäkkej podšívke z mikrovlákna je veľmi pohodlná na nosenie. Topánka je odolná
proti vode a oleju a šev je vystužený pomocou nitov na zaistenie maximálnej trvanlivosti.
Podrážka s dvojitou hrúbkou má mäkkú hornú časť s prednými a zadnými ‘nárazníkmi’
a podporou klenby. Spodná časť, ktorá je v priamom kontakte so zemou, má vynikajúcu
protisklzovú úpravu. Topánka je vybavená systémom tlmenia otrasov a TF systémom na
ochranu pred vymknutím členku. Podrážka odoláva teplotám do 170° C. Má elastický klin,
ktorý sa prispôsobí chodidlu. Sú použité nite Nomex® a podrážky s vysoko protisklzovou
úpravou.
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 6 1/2 (40)
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 7 (41)
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 8 (42)
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 9 (43)
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 10 (44)
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 10 1/2 (45)
Bezpečnostná nízka obuv ESAB, veľkosť 11 (46)
70
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
010
010
010
182
183
184
185
186
187
218
Bezpečnostná obuv
Bezpečnostné poltopánky ESAB
S3
DD
Zaisťujú ochranu podľa S3 a zabraňujú vniknutiu rozstreku pri zváraní dovnútra topánky.
Špeciálna mäkká podšívka z mikrovlákna zaisťuje vynikajúce pohodlie pri nosení.
Topánka je odolná proti vode a oleju a švy sú vystužené nitmi na zaistenie maximálnej
trvanlivosti. Predná časť je preložená a zapína sa na suchý zips, preto je horná časť plochá
a dostatočne chránená. Podrážka s dvojitou hrúbkou má mäkkú hornú časť s prednými
a zadnými ‘nárazníkmi’ a podporu klenby. Spodná časť, ktorá je v priamom kontakte
so zemou, má vynikajúcu protisklzovú úpravu. Topánka je vybavená systémom tlmenia
otrasov a TF systémom na ochranu pred vymknutím členku. Podrážka odoláva teplotám
do 170° C. Má elastický klin, ktorý sa prispôsobí chodidlu. Sú použité nite Nomex®
a podrážky s vysoko protisklzovou úpravou.
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 6 1/2 (40)
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 7 (41)
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 8 (42)
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 9 (43)
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 10 (44)
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 10 1/2 (45)
Bezpečnostné poltopánky ESAB, veľkosť 11 (46)
Bezpečnostná obuv ESAB pre montérov
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
S3
010
010
010
010
010
010
010
188
189
190
191
192
193
219
DD
Zaisťuje ochranu podľa S3. Vysoký zvršok úplne chráni holeň a zabraňuje vnikaniu
kvapiek pri zváraní dovnútra topánky. Topánka má v hornej časti kožené úchytky na
uľahčenie obúvania. Topánka je odolná proti vode a oleju a šev je vystužený nitmi na
zaistenie maximálnej trvanlivosti. Podrážka s dvojitou hrúbkou má mäkkú hornú časť
s prednými a zadnými ‘nárazníkmi’ a podporu klenby. Spodná časť, ktorá je v priamom
kontakte so zemou, má vynikajúcu protisklzovú úpravu. Topánka je vybavená systémom
tlmenia otrasov a TF systémom na ochranu pred vymknutím členku. Podrážka odoláva
teplotám do 170° C. Má elastický klin, ktorý sa prispôsobí chodidlu. Sú použité nite
Nomex® a podrážky s vysoko protisklzovou úpravou.
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 6 1/2 (40)
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 7 (41)
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 8 (42)
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 9 (43)
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 10 (44)
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 10 1/2 (45)
Bezpečnostná vysoká obuv ESAB, veľkosť 11 (46)
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
010
010
010
194
195
196
197
198
199
220
71
Bezpečnostná obuv
Obuv ESAB Army
S3
DD
Zabezpečuje ochranu podľa S3. Šnurovanie, ktoré vedie až navrch na zaistenie
vynikajúceho prispôsobeniu obuvi nohe, je chránené pred kvapkami pri zváraní pomocou
koženej časti, ktorá sa zapína na suchý zips. Topánka je odolná proti vode a oleju a šev
je vystužený nitmi na zaistenie maximálnej trvanlivosti. Podrážka s dvojitou hrúbkou má
mäkkú hornú časť s prednými a zadnými ‘nárazníkmi’ a podporu klenby. Spodná časť,
ktorá je v priamom kontakte so zemou, má vynikajúcu protisklzovú úpravu. Topánka je
vybavená systémom tlmenia otrasov a TF systémom na ochranu pred vymknutím členku.
Podrážka odoláva teplotám do 170° C. Má elastický klin, ktorý sa prispôsobí chodidlu.
Sú použité nite Nomex® a podrážky s vysoko protisklzovou úpravou.
Obuv ESAB Army, veľkosť 6 1/2 (40)
Obuv ESAB Army, veľkosť 7 (41)
Obuv ESAB Army, veľkosť 8 (42)
Obuv ESAB Army, veľkosť 9 (43)
Obuv ESAB Army, veľkosť 10 (44)
Obuv ESAB Army, veľkosť 10 1/2 (45)
Obuv ESAB Army, veľkosť 11 (46)
Poltopánky Eco ESAB
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
010
010
010
S2
200
201
202
203
204
205
221
DD
Poltopánky Eco ESAB zabezpečujú úroveň bezpečnosti S2. Topánka sa zapína pomocou
pracky a podrážka, ktorá tlmí otrasy, má dobrú protisklzovú úpravu.
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 6 1/2 (40)
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 7 (41)
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 8 (42)
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 9 (43)
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 10 (44)
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 10 1/2 (45)
Poltopánky Eco ESAB, veľkosť 11 (46)
Obuv pre montérov Eco ESAB
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
010
010
010
S2
206
207
208
209
210
211
222
DD
Zváračská obuv Eco ESAB pre montérov zaisťuje úroveň bezpečnosti S2. Vysoký zvršok
poskytuje dobrou ochranu holene a zabraňuje vniknutí kvapiek pri zváraní dovnútra
topánky. Podrážka, ktorá tlmí otrasy, má dobrú protisklzovú úpravu.
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 6 1/2 (40)
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 7 (41)
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 8 (42)
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 9 (43)
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 10 (44)
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 10 1/2 (45)
Obuv Eco ESAB pre montérov, veľkosť 11 (46)
72
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
010
010
010
010
010
010
010
212
213
214
215
216
217
223
Zváracie nástroje
a príslušenstvo
Sortiment kvalitných nástrojov a príslušenstva na zváranie,
rezanie a všeobecné technické aplikácie ponúkajúci všetko
od káblových spojok po dokonalé elektródové sušiace skrine.
Všetky naše zváračské nástroje a príslušenstvo spĺňajú príslušné
predpisy a normy EU.
Káble a konektory
Zvárací kábel, <HAR> H01N2-D
Zváračský kábel ESAB je vysoko kvalitný a má vynikajúce prevádzkové vlastnosti.
Tento kábel je schválený v súlade s medzinárodnými normami a je harmonizovaný <HAR>.
Kábel je veľmi odolný voči svetlu, chemikáliám a mechanickému poškodení a uchováva
si svoju pružnosť i pri použití v chladnom prostredí.
Prierez 16 mm2, predáva sa po 50 m zvitkoch
Prierez 25 mm2, predáva sa po 50 m zvitkoch
Prierez 35mm2, predáva sa po 50 m zvitkoch
Prierez 50 mm2, predáva sa po 50 m zvitkoch
Prierez 70 mm2, predáva sa po 50 m zvitkoch
Prierez 95 mm2, predáva sa po 50 m zvitkoch
Prierez 120 mm2, predáva sa po 25 m zvitkoch
0190
0262
0262
0262
0262
0262
0262
50 mm oko, 3 ks
95 mm oko, 3 ks
0701 380 049
0701 380 050
Prierez kábla
(mm2)
429
613
613
613
613
613
613
801
601
602
606
603
604
605
Maximálne prúdové zaťaženie pri:
60% DZ
35% DZ
20% DZ
16
133
144
167
25
182
203
244
35
233
268
324
50
303
356
439
70
307
400
578
95
478
582
734
120
564
692
880
Káblová spojka OKC
Nová generácia káblových spojok s certifikátom CE. Sú plne izolované neoprénovou
gumou. Spojka bajonetového typu, ktorá zaisťuje pevné spojenie a bezpečný a účinný
kontakt. Kábel je upevnený v zástrčke pomocou 2 imbusových skrutiek.
74
OKC zástrčka 10-25 mm2 ESAB
OKC zástrčka 35-50 mm2 ESAB
OKC zástrčka 70-95 mm2 ESAB
OKC zástrčka 120 mm2 ESAB
0160
0160
0160
0160
360
360
360
360
880
881
882
883
OKC zásuvka 10-25mm2 ESAB
OKC zásuvka 35-50 mm2 ESAB
OKC zásuvka 70-95 mm2 ESAB
OKC zásuvka 120 mm2 ESAB
0160
0160
0160
0160
361
361
361
361
880
881
882
883
OKC adaptér 25-50 mm
0590 046 800
Konektory a držiaky elektród
OKC konektory a uhlové spojky
Kontakty sa montujú na predný panel stroja, je možné ich zakúpiť v 3 veľkostiach. Uhlová
spojka sa dodáva ako zástrčka a zásuvka OKC 50-95.
OKC konektor na stroj pre OKC 25
OKC konektor na stroj pre OKC 50/95
OKC konektor na stroj pre OKC 120
0160 362 880
0160 362 881
0160 362 882
Uhlová spojka, typ 1, 1 zástrčka, 2 zásuvky
Uhlová spojka, typ 2, 2 zástrčky, 1 zásuvka
0365 557 001
0365 558 001
Držiaky elektród
Držiak elektród ESAB 200, 400 a 500
Skrutkovací držiak elektród ESAB s certifikátom CE má mnohé výhody, vrátane
nasledujúcich:
Vynikajúci prenos prúdu medzi elektródou a držiakom.
Dve polohy otvorov 45° a 90° na zváranie v rôznych polohách.
Elektródový kábel uchytený pomocou 2 imbusových skrutiek.
Všetky elektródové držiaky sú plne izolované na zaistenie maximálnej bezpečnosti.
ESAB 200, 200 A (35%)
ESAB 400, 400 A (35%)
ESAB 500, 500 A (35%)
0333 249 001
0369 849 880
0369 850 880
Držiak elektród Optimus
Držiak elektród so zakrytou hlavou umožňujúci prispôsobenie elektródy vo vodorovnom
i zvislom smere. Elektródový držiak je vyrobený zo skleného plastu. Všetky elektródové
držiaky Optimus sú plne izolované.
Optimus 300, 400 A (35%)
Optimus 400, 500 A (35%)
Optimus 600, 600 A (35%)
0760 001 300
0760 001 400
0760 001 600
75
Držiaky elektród
Držiak elektród Samson
Držiak elektród Samson s otvorenou hlavou má ‘klasický’ vzhľad elektródových klieští.
Je vyrobený zo skleného plastu. Všetky elektródové držiaky Samson sú plne izolované.
Samson 300, 300 A (60%)
Samson 400, 400 A (60%)
Samson 500, 500 A (60%)
0760 002 300
0760 002 400
0760 002 500
Držiak elektród Eco Handy
“Skrutkovací” držiak elektród s plne izolovanou hlavou a držadlom.
Handy 200, 200 A (35%)
Handy 300, 300 A (35%)
Handy 400, 400 A (35%)
0700 006 003
0700 006 016
0700 006 013
Držiak elektród Eco Comfort
Držiak elektród s otvorenou hlavou a plne izolovanou hlavou a držadlom.
Confort 200, 200 A (35%)
Confort 300, 300 A (35%)
Confort 400, 400 A (35%)
0700 006 004
0700 006 005
0700 006 015
Držiak elektród Eco Prima
Držiak elektród s uzavretou hlavou a plne izolovanou hlavou a držadlom.
Prima 200, 200 A (35%)
Prima 300, 300 A (35%)
Prima 400, 400 A (35%)
76
0700 006 006
0700 006 007
0700 006 014
Uzemňovacie svorky
Uzemňovacie svorky
MK 150, MP 200, MP 300 a MP450
MK 150 je plne galvanizovaná uzemňovacia svorka s maximálnym rozovretím 50 mm.
MP 200, MP 300 a MP 450 sú robustné uzemňovacie svorky s vysokou upínacou silou
na zaistenie dobrého kontaktu. Maximálne rozovretie typu MP 200 je 50 mm, u MP 300
a MP 450 je to 55 mm a 60 mm.
MK 150, 150 A (35%)
MP 200, 200 A (35%)
MP 300, 300 A (35%)
MP 450, 450 A (35%)
0682
0367
0682
0000
103
558
103
419
801
880
803
450
Uzemňovacie svorky Eco
Uzemňovacia svorka, ktorá zaisťuje dobrý kontakt so zvarkom. Dodáva sa v dvoch
veľkostiach.
Svorka Eco 250, 250 A (35%)
Svorka Eco 400, 400 A (35%)
0700 006 001
0700 006 002
Uzemňovacie svorky EG 600
EG 600 je veľmi robustná uzemňovacia svorka vyrobená z mosadze. Zváračský kábel
je pripojený pomocou skrutky s vnútorným šesťhranom a svorka má maximálne
rozovretie 50 mm a maximálne prúdové zaťaženie 600 A. JK3 je C-svorka, galvanizovaná
a s maximálnym rozovretím 48 mm a maximálnym zaťažením 500 A.
EG 600, 600 A (35%)
JK3, 500 A (35%)
0160 288 001
0000 103 588
Svorka JK3
Svorka JK3 má rozovretie 48 mm, max. prúdová záťaž do 500 A.
JK3, 500 A (35%)
0000 103 588
77
Uzemňovacie svorky
Uzemňovacia svorka CC11
Svorka robustnej konštrukcie, vyrobená z veľkého odliatku. Páka skrutky umožňuje
maximálne pritlačenie na obrobok. Vhodná max. pre 600 A.
Skrutkovacia uzemňovacia svorka CC11
0701 400 000
Magnetické uzemňovacie svorky
Magnetické uzemňovacie svorky s vysokou upínacou silou, ktorá dovoľuje pripojenie
k akémukoľvek železnému predmetu. Tieto svorky zaisťujú veľkú kontaktnú plochu s menším
prehrievaním vďaka menšiemu počtu spojov.
78
Magnetická uzemňovacia svorka 400 A (35%)
0000 500 415
Magnetická uzemňovacia svorka 600 A (35%)
0000 500 416
Uzemňovacie svorky
pre rotujúce výrobky
Rotačné uzemňovacie spojky
Dobré spojenie so zvarkom je potrebné na zaistenie optimálneho ručného alebo
automatického zvárania. Pre rotujúce výrobky je najbezpečnejším riešením rotačná
uzemňovacia spojka. Dodáva sa rad prúdových spojok. Na pripojenie spojky ku zvarku
sú k dispozícii špeciálne svorky. (Pozri: uzemňovacie svorky pre rotujúce výrobky).
NKK 400 - max 400 A, (1.65 kg)
NKK 600 - max 600 A, (2.2 kg)
NKK 800 - max 800 A, (2.7 kg)
NKK 1200 - max 1200 A, (4.0 kg)
NKK 2000 - max 2000 A, (7.3 kg)
0000
0700
0700
0700
0700
595
004
004
004
004
133
007
001
002
003
Uzemňovacie svorky pre rotujúce výrobky
Uzemňovacie svorky K2 alebo PZ3 je možné namontovať priamo na rotačnú uzemňovaciu
svorku na vytvorenie dobrého kontaktu medzi zvarkom a vratným káblom. Uzemňovacie
svorky je možné použiť spoločne s GA 800 na vytvorenie úplnej uzemňovacej svorky,
ktorá je vhodná na zváranie vysokým prúdom na nerotujúcich výrobkoch.
GA 800 - spojenie pre K2
0700 004 005
K2 - hlava svorky pre NKK 800 alebo 1200
0700 004 004
PZ3 - pól svorky pre NKK 2000
0700 004 006
79
Spreje proti rozstreku
Sprej proti rozstreku ESAB PRE-WELD
Kvapalina ESAB Pre-Weld je viac než klasický sprej s ochranou proti rozstreku.
ESAB vyvinul výrobok, ktorý má vyššiu koncentráciu aktívnej látky než ktorýkoľvek
iný podobný výrobok. Výrobok sa nevyparuje zo zvarku, poskytuje vynikajúcu celkovú
ochranu od úplného okraja zvaru cez celý zvarok. Výrobok obsahuje rastlinný olej, je
celkom bezpečný, neobsahuje nebezpečné/škodlivé látky. Kvapalina neobsahuje silikón
a je rozpustná vo vode, nenarušuje nátery ani iné povrchové úpravy. Sprej obsahuje
600 ml aktívnej kvapaliny, neobsahuje rozpúšťadlá. Kvapalina sa uchováva v hliníkovom
sáčku vloženom v plechovke. Tlak okolo sáčku spôsobuje, že kvapalina vyteká po otvorení
ventilu von. To umožňuje, že je možné vykonávať nástrek v akomkoľvek uhle a spotrebovať
náplň v plechovke do poslednej kvapky. Účinnosť výrobku je zaistená tým, že sa uvoľňuje
iba aktívna kvapalina.
Sprej proti rozstreku ESAB PRE-WELD 600 ml
Sprej proti rozstreku ESAB PRE-WELD 10 l
Sprej proti rozstreku ESAB PRE-WELD 25 l
Pumpička na 10 l
Pumpička na 25 l
Mechanický rozprašovač
0700
0700
0700
0700
0700
0000
013
013
013
014
014
138
013
014
015
017
018
408
Sprej proti rozstreku ESAB HIGH-TECH
Kombinuje vynikajúcu účinnosť s aktívnou ochranou životného prostredia a zdravia.
Sprej High-Tech účinne zabraňuje ulpievaniu rozstreku na obrobku. Zváračský
sprej High-Tech je celkom nehorľavý, nie je klasifikovaný ako toxický, neobsahuje
škodlivé plyny a je bezpečný pre pokožku. Ako hnací plyn sa používa stlačený vzduch.
Sprej neobsahuje rozpúšťadlá a nie je zdrojom nepriameho znečistenia vzduchu ani
neprispieva ku skleníkovému efektu. Neobsahuje silikón a je rozpustný vo vode.
HIGH-TECH 400 ml - sprej
HIGH-TECH 10 l
HIGH-TECH 25 l
Pumpička na 10 l
Pumpička na 25 l
Mechanický rozprašovač
0760
0760
0760
0700
0700
0000
025
025
025
014
014
138
500
010
025
017
018
408
Sprej proti rozstreku ESAB ECO-TECH
ESAB Eco-Tech je vysoko účinný sprej proti rozstreku, ktorý je bezpečný pre zváračov
i životné prostredie. Ako hnací plyn sa používa stlačený vzduch, preto je celkovo
nehorľavý. Ide o kvapalinu bez rozpúšťadiel, ktorú je možné naniesť v tenkej vrstve pred
zváraním. Eco-Tech je vyrobený na báze vody a neobsahuje látky narušujúce nátery,
pozinkovanie alebo iné povrchové úpravy.
Sprej proti rozstreku ESAB Eco-Tech 300 ml
Sprej proti rozstreku ESAB Eco-Tech 10 l
Sprej proti rozstreku ESAB Eco-Tech 25 l
Pumpička na 10 l
Pumpička na 25 l
Nádoba na ručný sprej
80
0700
0700
0700
0700
0700
0000
013
013
013
014
014
138
007
008
009
017
018
408
Chemické prípravky
a indikátory
Ochrana prípravkov a nástrojov ESAB
Ochrana prípravkov a nástrojov ESAB predlžuje životnosť zváracích hubíc a kontaktných
špičiek a taktiež poskytuje vynikajúcu ochranu nástrojov a prípravkov. Sprej rýchle schne
a zanechá tepelne odolnú vrstvu (1300ºC) a nehorí. Na povrchu nezostane takmer žiadny
rozstrek, pokiaľ áno, stačí ho jemne zotrieť rukavicou.
Ochrana prípravkov a nástrojov ESAB, 400 ml
0700 013 016
Prípravok proti rozstreku ESAB
Prípravok proti rozstreku ESAB predlžuje životnosť zváračských hubíc a kontaktných špičiek.
Naneste kvapalinu ponorením horáku a nechajte zaschnúť. Kvapalina vytvorí tepelne odolnú
vrstvu, ktorá zabraňuje ulpievaniu rozstreku. Prípravok proti rozstreku je na zaistenie
ochrany treba naniesť 2 – 3 krát za 8 hodinovú smenu. Na rozdiel od ostatných prípravkov,
nanášaných ponorením hubíc horáku do prípravku, nebudete mať problémy s pórovitosťou
spôsobenou kvapkami výrobku na ochranu proti rozstreku, ktoré sa dostanú do zvaru.
Štít proti rozstreku ESAB, 250 ml
0700 013 017
Zváracia pasta CLEANWELD
Zabraňuje ulpievaniu rozstreku, pretože vytvorí tepelne odolnú vrstvu. Na dosiahnutie
spoľahlivých výsledkov je nutné horúcu hubicu zváracieho horáku ponoriť približne
20-25 mm do pasty. Pasta je bez zápachu a neobsahuje rozpúšťadlá, silikón ani brusné
činidlá, dodáva sa v kovových plechovkách po 0,5 kg.
Zváracia pasta Clean Weld, čistá hmotnosť 0,5 kg
0365 560 001
Aerosoly na nedeštruktívne skúšanie
Aerosóly na nedeštruktívne skúšanie ESAB sa používajú na detekciu prasklín vo zvare.
Proces pozostáva zo 6 krokov a na vykonanie skúšky je potrebný čistiaci prostriedok,
fluorescenčná látka a vývojka. Postup je nasledujúci:
1. Naneste čistiaci prostriedok ESAB a utrite dosucha.
2. Nastriekajte penetračnú látku ESAB a nechajte pôsobiť 15 minút.
3. Utrite penetračnú látku z povrchu.
4. Naneste čistiaci prostriedok na suchú handričku, stierajte iba jedným smerom.
Utrite dosucha.
5. Zatrepte a potom nastriekajte vývojku, nechajte pôsobiť 10 minút.
6. Odstráňte vývojku a farbivo zotrite pomocou čistiaceho prostriedku.
Penetrant ESAB NDT 300 ml, aerosol
Vývojka ESAB NDT 400 ml, aerosol
Čistiaci prostriedok ESAB NDT 300 ml, aerosol
0700 013 018
0700 013 019
0700 013 020
81
Chemické prípravky a indikátory
Detektor netesností ESAB
Detektor netesností ESAB je možné použiť na plynových hadiciach vedúcich od plynových
fľaší alebo na regulátoroch na zistenie unikania plynu. Výrobok sa nastrieka na povrch
a v miestach unikania plynu sa vytvoria bublinky. Zlúčenina neobsahuje žiadne agresívne
látky.
Detektor netesností ESAB, 500 ml
0700 013 021
Sprej Mask ESAB
Sprej ESAB sa používa na čistenie kukiel a ako ochrana proti zahmlievaniu.
Sprej Mask, 300 ml
0700 013 026
Ochranný krém s UV faktorom
Ochranný krém ESAB s ÚV faktorom chráni časti tela, ktoré sú vystavené ÚV žiareniu
počas zvárania alebo pri kontrole zvarov. Tento krém tiež odoláva vode. Faktor 19.
Ochranný krém, 100 ml
0349 501 033
Značkovač zvarov
Značkovačom zvarov ESAB je možné označovať všetky kovové, drevené, plastové, sklené
a tvrdé povrchy. Vďaka obsahu chloridovej farby je bezpečne použiteľný aj na značenie
nehrdzavejúcej ocele a pri nukleárnych aplikáciach. Tubu nerolujte. Doba schnutia päť minút.
Značkovač zvarov, biely
Značkovač zvarov, žltý
0700 013 003
0701 415 418
Súprava značkovačov zvarov
Súprava značkovačov zvarov obsahuje tri rôzne sfarbené perá: červené, zelené a čierne.
Perá je možné použiť na väčšinu materiálov.
Súprava značkovačov zvarov
82
0700 013 004
Oklepávacie kladivá
Pneumatické oklepávacie kladivo HCB
Pri práci s týmto vysoko výkonným oklepávacím kladivom nevznikajú v ruke prakticky
žiadne vibrácie vďaka zabudovanému vyvažovaciemu systému, ktorý absorbuje spätný ráz
a otrasy. Pre kladivo HCB sa dodáva rad sekáčov. Všetky majú hrot z karbidu volfrámu,
a teda dlhú prevádzkovú životnosť. Úzky sekáč: 15 mm široký na normálne odstraňovanie
trosky a čistenie. Široký sekáč: 35 mm široký na odstránenie rozstreku a okovín po rezaní
plameňom.
Oklepávacie kladivo HCB
0193 305 001
Náhradné diely na pneumatické oklepávacie kladivo HCB (Obr. 18)
1
2
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
Matica HCB
Predné puzdro HCB
Nárazový piest, kompletný
Puzdro HCB
Pružina HCB
Ventil prívodu vzduchu
O - krúžok HCB
Prstencový ventil HCB
O - krúžok HCB
Tesniaci krúžok HCB
Vyrovnávací piest HCB
Puzdro HCB
O - krúžok HCB
Rúrka kompletná HCB
Spúšť HCB
Pružina HCB
O - krúžok HCB
O - krúžok HCB
Ventilový piest
O - krúžok HCB
0156
0193
0156
0156
0156
0193
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0193
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
626
306
626
626
626
306
626
626
626
626
626
626
306
626
626
626
626
626
626
626
001
004
004
007
008
012
009
010
011
012
013
014
014
015
016
017
018
019
020
021
26
27
28
29
31
32
33
35
36
37, 30
38
39
39
39
39
40
41
*
*
Klietka guličkového ložiska
Kryt HCB
Podložka HCB
Zaisťovací krúžok HCB
Vsuvka HCB
Puzdro HCB
O - krúžok HCB
Gulička ventilu HCB
Skrutka HCB
Pružina HCB
O - krúžok HCB
Sekáč 15 x 100mm
Sekáč 35 x 100mm
Sekáč 15 x 200mm
Sekáč 15 x 300mm
Spojovací prstenec HCB
Sekáč s tlmičom hluku
Predĺženie sekáča
Dorazová skrutka HCB
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
626
626
626
626
626
626
626
626
626
626
626
627
627
627
627
626
627
627
626
022
023
024
025
027
028
029
031
032
026
033
001
002
006
007
034
004
005
030
* Nie je znázornené
Náhradné diely na pneumatické oklepávacie kladivo HCB Obr. 18
83
Oklepávacie kladivá
a mierky na zvary
Oklepávacie kladivo SH2 a SH3
Oklepávacie kladivo SH2 je vyrobené zo špeciálnej prvotriednej odolnej ocele,
má pohodlné držadlo. SH3 je malé kladivo so sekáčom a hrotom, má oceľové držadlo
s plastovou rukoväťou.
Oklepávacie kladivo SH2
Oklepávacie kladivo SH3
0000 663 000
0683 200 001
Oklepávacie kladivo s drevenou rúčkou
Prvotriedne kladivo s tvrdenou hlavou a drevenou rúčkou.
Drevená rúčka Martellina
Oklepávacie kladivo s drevenou rúčkou TH/5
0000 915 051
0701 380 106
Mierka na zvary KL-1 Laser
Na meranie rozmerov kútových zvarov. Dva rozsahy meraní: max. 7 mm a max. 15 mm.
Kompletná s koženým puzdrom.
Mierka na zvary KL-1 laser
0000 139 931
Mierka na zvary KL-2 Laser
Na meranie rozmerov kútových zvarov, odvesny a výšky vystuženia zvaru. Kompletná
s koženým puzdrom.
Mierka na zvary KL-2 laser
0000 139 932
Mierka na zvary Filarc
Na meranie rozmerov a v rozsahu meraní 3-11 mm, rozmeru t a uhlu drážky 50° a 60°.
Taktiež na rýchle meranie rozmerov a 4, 5, 6 a 7 mm a medzier 1.5, 2 a 3.5 mm.
Mierka na zvary Filarc
84
0000 593 268
Mierky na zvary
a malé nástroje
Mierka na zvary INOX
Na meranie rozmerov a kútových zvarov a na meranie výšky vystužení tupých zvarov.
Má 3 stupnice. Oblasť meraní 0-15 mm a rozlíšiteľnosť +0,1 mm.
Mierka na zvary INOX
0000 593 720
Univerzálne kliešte
Kliešte špeciálne navrhnuté na použitie pri zváraní metódou MIG/MAG. Používajú sa
na odstránenie rozstreku z plynovej hubice, ako štiepacie kliešte na drôt a na montáž
a demontáž kontaktnej špičky a plynovej hubice.
Univerzálny nástroj
Univerzálny nástroj Mini
0000 134 716
0000 139 054
Pevné kliešte
Používajú sa na odstránenie rozstreku z plynovej hubice, ako štiepacie kliešte na drôt
a na montáž a demontáž kontaktnej špičky a plynovej hubice.
Pevné kliešte 1 12-15 mm
Pevné kliešte 2 15-18 mm
0760 022 100
0760 022 200
Kontrolné zrkadielka
Kontrolné zrkadielko z nehrdzavejúcej ocele na kontrolu zvarov.
Kontrolné zrkadielko 500 mm, s magnetickou základňou
0000 595 319
85
Malé nástroje
Držiak horáku MIG/MAG
Držiak horáku MIG/MAG je jednoduché a praktické zariadenie na klasické odloženie
nepoužívaného horáku MIG/MAG. Je vybavený magnetickou pätkou na zaistenie stability
a je vhodný pre väčšinu zváracích horákov MIG/MAG.
Držiak horáku MIG/MAG
0760 022 300
Držiak horáku TIG
Držiak horáku TIG je jednoduché a praktické zariadenie na klasické odloženie
nepoužívaného horáku TIG. Je vybavený magnetickou pätkou na zaistenie stability
a je vhodný pre väčšinu zváracích horákov TIG.
Držiak horáku TIG
0760 022 400
Magnetické držiaky polohy
Výkonné magnety držia zvarok počas zvárania kútových zvarov alebo spájania dosiek.
Veľký model je vhodný pre hmotnosti do 80 kg, malý model do 45 kg.
Magnetický polohovací držiak malý
Magnetický polohovací držiak velký
0700 014 015
0700 014 016
Súprava nástrojov Murex na čistenie kontaktných
špičiek
Predlžuje životnosť zváracích a rezacích trysiek. Nástroj na čistenie trysiek Murex
neobrusuje vývrt trysky. Každá súprava obsahuje rad nástrojov na čistenie trysiek
priemerov od 0.46 mm do 1.74 mm.
Súprava nástrojov na čistenie špičiek
86
0700 153 391
Malé nástroje
Merače prietoku plynu
Na kontrolu správnej hodnoty prietoku ochranného plynu cez horáky MIG/MAG alebo TIG
odporúča ESAB používať samostatné merače prietoku. Merací rozsah 5-25 l/hod.
Merače prietoku plynu 5-25 lit/min, 2 ks
0155 716 880
Zapaľovač Murex SL3
Štandardný zapaľovač.
Zapaľovač SL3
Kamienky do zapaľovača SL3, 5ks
0701 380 220
0701 380 221
Pištolový zapaľovač Murex SL2
Štandardný pištolový zapaľovač.
Pištolový zapaľovač SL2
Kamienky do zapaľovača SL2, 9ks
0700 154 807
0700 119 695
Oceľové kefy
Ľahké oceľové kefy s drevenými rúčkami. Vyrábajú sa s 2, 3 alebo 4 radmi štetín.
Dvojradová oceľová kefa
Trojradová oceľová kefa
Štvorradová oceľová kefa
Dvojradová kefa z nehrdzavejúcej ocele
Trojradová kefa z nehrdzavejúcej ocele
Štvorradová kefa z nehrdzavejúcej ocele
0760
0760
0760
0760
0760
0760
024
024
024
024
024
024
100
200
300
500
600
700
87
Vozíky na plynové fľaše
Vozíky na plynové fľaše
Všetky vozíky majú trvanlivú červenú epoxidovú povrchovú úpravu a reťaze na zaistenie zvislej polohy fľaše.
Veľké robustné kolesá umožňujú jazdu vozíka i po veľmi nerovnom podklade.
Vozík TR3
Určený pre jednu kyslíkovú a jednu acetylénovú fľašu.
Vozík TR3
0700 014 042
Vozík na kyslík/propán
Určený pre jednu kyslíkovú a jednu propánovú fľašu.
Vozík na kyslík/propán
0700 014 043
Univerzálny jednoduchý vozík
Určený pre jednu štandardnú fľašu.
Univerzálny jednoduchý vozík
88
0700 014 044
Špeciálne zariadenia
pre výrobu
Rozsiahly sortiment výrobkov ESAB dopĺňa rad špeciálnych
zariadení, ako sú brúsky na volfrámové elektródy, drážkovacie
horáky a zariadenia na odsávanie splodín. Podobne ako naše
ostatné výrobky, aj tieto špeciálne zariadenia spĺňajú všetky
príslušné predpisy a normy EN.
Sušiace zariadenia ESAB
Sušiareň elektród PK 1
PK 1 je ľahké a praktické zariadenie na suché skladovanie elektród. Dá sa ľahko
prenášať a má skladovaciu teplotu približne 100º C. Vykurovací článok vedie zhora
dolu a hore je izolovaný.
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (Ø/výška, mm)
Vnútorný rozmer (Ø výška, mm)
Hmotnosť (kg)
PK 1, 24 V
PK 1, 42 V
PK 1, 110 V
PK 1, 230 V
9kg
100
24/42/110/230
0,1
225/610
100/470
6
0000
0000
0000
0000
515
515
515
515
063
052
062
064
Sušiareň elektród PK 5
PK 5 je kombinované zariadenie na sušenie a suché skladovanie väčšiny typov elektród.
Doba sušenia na plný výkon je 1-7 hodín v závislosti od typu elektródy. Teplota sa
ovláda termostatom v rozsahu 50 - 300° C. Elektródy by sa mali skladovať bez obalov.
Vykurovací článok vedie zhora dolu a hore je úplne izolovaný.
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (Ø/výška, mm)
Vnútorný rozmer (Ø/výška, mm)
Hmotnosť (kg)
24kg
70-300
110/230
0,5
345/660
116/460
13
Sušiace zariadenie PK 5, 110 V
Sušiace zariadenie PK 5, 230 V
0700 011 070
0000 515 075
Sušiareň elektród SK 40
SK 40 je sušiaca skriňa so 4 vyberateľnými policami na skladovanie elektród. Elektródy by
sa mali skladovať bez obalov. Skriňa je vybavená teplomerom, termostatom a kontrolkou.
Rozsah teplôt 50-180° C.
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (š x d x v, mm)
Vnútorný rozmer (š x d x h, mm)
Hmotnosť (kg)
Skriňa na suché skladovanie SK 40, 230 V
90
120kg
50-180
230
0,7
530 x 640 x 750
470 x 510 x 520
55
0000 515 102
Sušiace zariadenia ESAB
Sušiareň elektród PK 40
K 40 je robustná skriňa na sušenie a suché skladovanie elektród s priestorom pre 10
balíkov. Doba sušenia sa nastaví v rozsahu 50 až 350° C.
Kapacita
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (š x d x v, mm)
Vnútorný rozmer (š x d x v, mm)
Hmotnosť (kg)
Sušiareň elektród PK 40, 230 V
72kg
50-350
230
1,5
570 x 620 x 790
460 x 510 x 520
70
0000 515 105
Sušiareň elektród PK 410
PK 410 je robustná skriňa na sušenie a suché skladovanie elektród. Teplota sušenia sa
môže regulovať v rozsahu 50 až 400° C (450° C, 3 fáze). Teplota suchého skladovania
je približne 150º C. PK 410 je vybavená kontrolkou, elektronickým teplomerom
a elektronickým termostatom. PK 410 má taktiež sedemdenný časovač. Tento časovač
umožňuje automatické prepnutie zo sušenia na suché skladovanie vo zvolených časoch
a rozsahoch teplôt.
Napájanie 230V
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (š x h x v, mm)
Vnútorný rozmer (š x h x v, mm)
Hmotnosť (kg)
252kg
50-400
50-400
230
3,5
860 x 760 x 1280
655 x 485 x 635
230
Napájanie 400V
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (š x h x v, mm)
Vnútorný rozmer (š x h x v, mm)
Hmotnosť (kg)
252kg
50-400
50-400
400-3
4,5
860 x 760 x 1280
665 x 485 x 635
230
Sušiareň elektród PK 410, 230 V, 1 fáze
Sušiareň elektród PK 410, 400 V, 3 fáze
0000 515 103
0000 515 108
91
Sušiace zariadenia ESAB
Skladovacie silo JS 200
JS 200 je skladovacie silo na zváracie (spájkovacie) tavivo. JS 200 zachová tavivo suché
a čisté a taktiež veľmi uľahčuje manipuláciu s ním. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu
100 až 300° C.
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (š x h x v, mm)
Hmotnosť (kg)
Skladovacie silo JS 200
200 l
100-300
230
2
510 x 570 x 1755
110
0000 515 090
Sušička na zváracie tavivo JK 50
JK 50 je skriňa na sušenie a skladovanie zváracieho (spájkovacieho) taviva. JK 50 vysuší
50 l taviva pri maximálnej teplote 500° C približne za tri hodiny. Po vysušení teplota
automaticky klesne na nastavenú teplotu skladovania (150° C) počas 12 hodín.
Kapacita
Teplota skladovania (°C)
Teplota sušenia (°C)
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajší rozmer (Ø/výška, mm)
Hmotnosť (kg)
JK 50, 400 V, 3 fáze
92
50 l
50-250
50-500
400-3
3,7
860/1600
190
0000 515 091
Sušiace zariadenia Murex
Schránky
Vykurované schránky sú určené na použitie so 100 V alebo 240 V napájaním. Schránka
udržiava rovnomernú teplotu 100° C v závislosti na množstve uskladnených elektród.
Kompletné s držadlom/stojanom.
Napájanie
Výkon
Celkové rozmery (š x h x v, mm)
Prázdna hmotnosť
Kapacita
Vykurovaná schránka 110 V
Vykurovaná schránka 110/240 V
Izolovaná vykurovaná schránka 240 V
110V alebo 110/240V. AC 50/60Hz
150W
120 x 500 x 110
3 kg
9 kg zvár. elektrod
0701 380 485
0701 380 486
0701 502 358
Prenosná pec na sušenie s duálnym napájaním
Táto pec je určená pre náročné podmienky. Dá sa použiť aj ako skladovacia pec.
Teplota sušenia, ovládaná termostatom
Napájanie
Výkon
Celkové rozmery (š x h x v, mm)
Vnútorné rozmery (š x h x v, mm)
Prázdna hmotnosť
Kapacita
Prenosná pec na sušenie s duálnym napájaním
100-300°C
110 alebo 240V. (duálne napätie)
300W
175 x 610 x 210
115 x 480 x 150
10 kg
13 kg zvár. elektród
0701 380 083
Stacionárna pec na sušenie
Tieto pece sa môžu použiť ako samostatné na sušenie alebo na dočasné uskladnenie pred
premiestnením do prenosnej pece alebo schránky.
Teplota sušenia
Napájanie
Výkon
Celkové rozmery (š x h x v, mm)
Vnútorné rozmery (š x h x v, mm)
Prázdna hmotnosť
Kapacita
Stacionárna pec na sušenie 250V AC
Stacionárna pec na sušenie 110V AC
100-300°C riadené termostatom
110V alebo 250V AC. 50/60Hz
1500W
520 x 620 x 610
455 x 470 x 455
42 kg
136 kg zvár. elektród
0700 655 258
0700 655 259
93
Alternatívne pece na sušenie
Stacionárna digitálna pec na sušenie
Stacionárna pec s digitálnym displejom.
Rozsah teplôt
Napätie (V)
Výkon (W)
Vonkajšie rozmery (š x h x v), mm
Vnútorné rozmery (š x h x v), mm
Hmotnosť (kg)
Kapacita zváracích elektród (kg)
Digitálny displej
Stacionárna digitálna pec 250V AC
0-300°C riadený termostatom
110/240
1500
530 x 620 x 620
465 x 480 x 465
45
136
ÁNO
0701 502 381
Vysokoteplotná pec
Robustná vysokoteplotná pec s digitálnym displejom. Má presné digitálne ovládanie teploty v rozsahu 0 - 500 °C.
Rozsah teplôt
Napätie (V)
Výkon (kW)
Vonkajšie rozmery (š x h x v), mm
Vnútorné rozmery (š x h x v), mm
Prázdna hmotnosť (kg)
Kapacita zváracích elektród (kg)
Digitálny displej
Vysokoteplotná pec – Digitálny displej
0-500°C riadené termostatom
110 alebo 240
3
600 x 685 x 760
470 x 480 x 470
75
136
ÁNO
0701 380 408
Podobne, ako predchádzajúci typ, ale so zapisovačom
Teplota skladovania
Dĺžka cyklu 1
Teplota sušenia
Dĺžka cyklu 2
Napätie (V)
Výkon (kW)
Programovanie
Záznam priebehu teplôt
Vonkajšie rozmery (š x h x v), mm
Vnútorné rozmery (š x h x v), mm
Prázdna hmotnosť (kg)
Kapacita zváracích elektród (kg)
Digitálny displej
Vysokoteplotná pec – CR DD programovanie
94
0-500°C
ÁNO
0-500°C
ÁNO
110 alebo 240
3
7 dní
ako príslušenstvo
600 x 685 x 760
470 x 480 x 470
75
136
ÁNO
0701 380 410
Náhradné diely
Náhradné diely na ESAB PK1
Vyhrievací článok 24V
Vyhrievací článok 42V
Vyhrievací článok 110V
Vyhrievací článok 230V
Signálka 24V
Signálka 42V
0700
0700
0700
0700
0700
0700
011
011
011
011
011
011
001
002
003
004
005
006
Signálka110V
Signálka 230V
Vyklápacie veko
Gombík
Rukoväť
0700
0700
0700
0700
0700
011
011
011
011
011
007
008
010
011
012
Termostat
Teplomer
0700 011 017
0700 011 018
Termostat
Teplomer
0700 011 023
0700 011 024
Termostat
Stykač
0700 011 073
0700 011 074
Ovládač
Senzor
Časovač
Stykač
Hlavný vypínač
Prepínač automatický/ ručný režim
0700
0700
0700
0700
0700
0700
Termostat
Teplomer
0700 011 032
0700 011 033
Súprava článkov 240V (prenosná pec)
Termostat 110/240V (pece)
0701 411 237
0701 411 240
Náhradné diely na ESAB PK5
Vyhrievací článok
Signálka
0700 011 015
0700 011 016
Náhradné diely na ESAB SK40
Vyhrievací článok
Signálka červená
Signálka zelená
0700 011 020
0700 011 021
0700 011 022
Náhradné diely na ESAB PK40
Vyhrievací článok, horný
Vyhrievací článok, dolný
0700 011 071
0700 011 072
Náhradné diely na ESAB PK410
EMC-Filter
Vyhrievací článok, horný
Vyhrievací článok, dolný
Signálka zelená, veľká
Signálka červená, veľká
Signálka červená, malá
0700
0700
0700
0700
0700
0700
011
011
011
011
011
011
039
040
041
042
043
044
011
011
011
011
011
011
045
046
047
048
049
050
Náhradné diely na ESAB JS200
Vyhrievací článok
Signálka
0700 011 030
0700 011 031
Náhradné diely na JK50
Vyhrievací článok
0700 011 082
Náhradné diely na sušičky Murex
Článková stac. pec 240 V Pk 2
Článok 110 V (schránka)
Pákový prepínač (schránka)
0701 380 149
0701 380 487
0701 380 488
95
Brúsky na volfrámové elektródy
G-Tech Handy II
G-Tech Handy II je prenosná brúska volfrámových elektród s jednoduchým použitím.
Volfrámové elektródy sa môžu brúsiť bez nutnosti uchytenia do držiaku alebo iného
nástroja. Brúsná hlava sa môže nastaviť do 3 rôznych pozícií: 0, 1 a 2. V každej pozícii
sa využíva iná strana brúsneho kotúča. Využitie oboch strán brúsneho kotúča zväčšuje
použiteľný rozsah brusnej plochy a tak znižuje náklady na brúsenie.
Kryt brúsky G-Tech Handy II umožňuje brúsenie elektród aj v uhle 90°. Na pevnú
dosku pracovného stola sa brúska upevňuje pomocou ďalšieho príslušenstva.
G-Tech Handy II brúsi volfrámové elektródy priemeru: 1,6 – 2,0 - 2,4 - 3,2 mm.
Brúsna hlava na brúsenie elektród priemeru 1,0 – 4,0 – 4,8 – 6,0 mm sa môže dodať
ako príslušenstvo.
Výhody G-Tech Handy II :
Ergonomický tvar, nízka hmotnosť
Nastaviteľný uhol brúsenia (20°-60°)
Obojstranný brúsny kotúč – s diamantovým práškom sa môže pripojiť na vysávač.
Ďalšie vybavenie: Sada na brúsenie krátkych TIG elektród do 15 mm.
G-Tech Handy II Komplet 240V/50Hz
0700 009 886
G-Tech Handy II Komplet US verze 120V/50Hz
0700 009 067
Náhradné diely a príslušenstvo na G-Tech Handy II (obr. 19)
1 Brúsny kotúč
2 Brúsna hlava pre priemery:
1,0/4,0/4,8/6,0 mm, červená
3 Náhradná brúsna hlava pre priemery
1,6/2,0/2,4/3,2 mm, čierna
4 Sada na brúsenie krátkych TIG elektród
5 Sada klieštín (85mm)
6 Kovový kufrík ‘ESAB’
96
0700 009 068
Náhradné diely na G-Tech Handy II. Obr. 19
0700 009 069
0700
0700
0700
0700
009
009
009
009
070
071
072
073
Brúsky na volfrámové
elektródy
G-Tech Handy
G-Tech Handy je jednoduchá ľahko použiteľná brúska volfrámových elektród.
Uhol brúsenia sa dá ľahko nastaviť jednou rukou. G-Tech Handy brúsi elektródy
s rozmermi 1.0 až 4.0 mm a je vybavená prachovým filtrom. Rýchlosť (ot/min) sa dá
nastaviť, hmotnosť zariadenia je iba 2.8 kg. G-Tech Handy sa dodáva v trvanlivom
tvrdom kufríku, ktorý uľahčuje prepravu.
G-Tech Handy, 230 V, 50 Hz
0700 009 883
Náhradné diely na G-Tech Handy (Obr. 20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
24
24
24
24
Motor 230 V
Vypínač ON/Off
Uhlíková kefa
Brusná hlava
Vreteno pre diamantový kotúč
Brusná komora
Vodič pre držiak elektród
Imbusový kľúč
Imbusový kľúč
Pružina
Volič polohy brúsenia
Skrutka
Puzdro filtra
Kryt filtra
Imbusový kľúč na inštaláciu krytu filtra
Gumové tesnenie, veľké
Skrutka na inštaláciu kazety filtra
Skrutka na pripevnenie diamantového kotúča
Gumové tesnenie, malé
Kazeta filtra
Diamantový kotúč
Kontrolné sklo
Držiak elektród
Klieština 1,0 mm
Klieština 1,6 mm
Klieština 2,0 mm
Klieština 2,4 mm
Klieština 3,2 mm
Klieština 4,0 mm
Skriňa stroja
(neznázornené)
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
041
042
044
045
046
047
048
049
050
056
051
052
053
054
055
057
058
059
060
029
028
037
030
034
031
035
032
033
036
061
Náhradné diely na G-Tech Handy Obr. 20
97
Brúsky na volfrámové elektródy
a elektródy
G-Tech a náhradné diely
ESAB G-Tech je brúska volfrámových elektród s unikátnym uzavretým systémom na
brúsenie za mokra. Systém brúsenia za mokra je najúčinnejšou ochranou pred brúsnym
prachom s prímesou thória. Všetok prach sa zachytáva kvapalinou a znižuje sa nebezpečie
oxidácie elektród. Uhol brúsenia sa dá nastaviť a hrot sa dá zabrúsiť v uhle 90° pred
vlastným brúsením. Malý stôl znázornený na obrázku nie je súčasťou zariadenia a ESAB
ho nedodáva.
G-Tech 230V, 50Hz
G Tech 115V 50Hz (UK)
Tesnenie
Diamantový kotúč, G-Tech (vrátane matice)
Kvapalina 250 ml
Vratná fľaška 250 ml
Upínacie teleso 1,0 mm G-Tech
Upínacie teleso 1,6 mm G-Tech
Upínacie teleso 2,0 mm G-Tech
Upínacie teleso 2,4 mm G-Tech
Upínacie teleso 3,2 mm G-Tech
Upínacie teleso 4,0 mm G-Tech
Upínacie teleso 4,8 mm G-Tech
T-kus
Rozpierka
Kvapalina 5l
Skrinka príslušenstva, kompletná
Kontajner na odpad
Skrinka príslušenstvo, kompletná
Kontrolné sklo
Súprava – Kontrolné okienko G-Tech s tesnením
Súprava – Držiak elektród a držadlo
Súprava – Brúsny kotúč s tesnením a O - krúžkom
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
880
881
001
002
004
005
007
008
018
009
010
011
019
012
013
015
016
017
020
037
038
039
040
TIG PEN
TIG PEN umožňuje zváračovi ovládať posuv zváracieho drôtu s veľkou presnosťou i pri
veľkých vzdialenostiach od zvaru a pri práci pomáha zváračovi dosiahnuť vyššiu kvalitu
zvaru. Taktiež znižuje odpad zváracieho drôtu. TIG Pen sa dá použiť s priemerom drôtu
od 1.0 do 3.2 mm.
TIG PEN
98
0700 009 026
Volfrámové elektródy
Volfrámové elektródy
Jedná sa o vysoko kvalitný sortiment volfrámových elektród. Vyrábajú sa vo verziách čistý
volfrám, legované tóriom, cérom alebo lantánom (Gold Plus). Volfrámové elektródy ESAB
majú vynikajúce zváracie a zapaľovacie vlastnosti. Dodávajú sa v plastových obaloch,
každý obsahuje desať elektród. Elektródy sa dodávajú v dĺžkach 150 a 175 mm.
WT20 1,0 x 175mm (tórium)
WT20 1,6 x 175mm (tórium)
WT20 2,4 x 175mm (tórium)
WT20 3,2 x 175mm (tórium)
WT20 4,0 x 175mm (tórium)
W 1,0 x 175mm
W 1,6 x 175mm
W 2,4 x 175mm
W 3,2 x 175mm
W 4,0 x 175mm
červená
červená
červená
červená
červená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
WC20 1,0 x 175mm (cér) sivá
WC20 1,6 x 175mm (cér) sivá
WC20 2,4 x 175mm (cér) sivá
WC20 3,2 x 175mm (cér) sivá
WC20 4,0 x 175mm (cér) sivá
WL15 1,0 x 175mm Gold Plus (lantán)
WL15 1,6 x 175mm Gold Plus (lantán)
WL15 2,4 x 175mm Gold Plus (lantán)
WL15 3,2 x 175mm Gold Plus (lantán)
WL15 4,0 x 175mm Gold Plus (lantán)
WL15 4,8 x 175mm Gold Plus (lantán)
WT20 1,0 x 150mm (tórium)
WT20 1,6 x 150mm (tórium)
WT20 2,0 x 150mm (tórium)
WT20 2,4 x 150mm (tórium)
WT20 3,2 x 150mm (tórium)
WT20 4,0 x 150mm (tórium)
W 1,0 x 150mm
W 1,6 x 150mm
W 2,0 x 150mm
W 2,4 x 150mm
W 3,2 x 150mm
W 4,0 x 150mm
červená
červená
červená
červená
červená
červená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
WC20 1,0 x 150mm (cér) sivá
WC20 1,6 x 150mm (cér) sivá
WC20 2,0 x 150mm (cér) sivá
WC20 2,4 x 150mm (cér) sivá
WC20 3,2 x 150mm (cér) sivá
WC20 4,0 x 150mm (cér) sivá
zlatá
zlatá
zlatá
zlatá
zlatá
zlatá
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
001
002
003
004
005
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
008
009
010
011
012
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
036
037
038
039
040
0151
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
574
050
051
052
053
054
055
0151
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
574
201
202
244
203
204
205
0151
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
574
208
209
245
210
211
212
0151
0151
0151
0151
0151
0151
574
574
574
574
574
574
236
237
242
238
239
240
99
Drážkovacie kliešte
K4000 (Obr. 21)
Kliešte na oblúkové vzduchové drážkovanie sa dodávajú s káblom dlhým 2,14 m.
Kliešte sú vhodné pre kruhové i ploché elektródy. Rozsah veľkosti kruhových elektród
je od 4 mm do 13 mm a plochých elektród 10 mm a 16 mm. Kliešte K4000 sú určené pre
prúdy do 1000 A, tlak vzduchu v rozsahu 5,6 až 7,0 kg/cm2 a spotreba 0,85 až 0,99 m3/min.
Hmotnosť klieští a kábla je 2,4 kg. Dodávajú sa bez prípojok.
1&2
3&4
5 to 8
9
10 & 11
12
13
14
15
Drážkovacie kliešte vrátane jednoduchého kábla
Kliešte K4000
Jednoduchý kábel K4000
Zostava izolátora
Zostava pák
Zostava ventilovej skrine
Horné rameno
Tryska
Teleso
Závesný čap
Pružina
Rukoväť
0760
0760
0760
0760
0760
0760
0760
0760
0760
0760
0760
0760
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
100
110
119
101
103
106
112
113
115
116
117
118
0760
0760
0760
0760
0768
018
018
018
018
018
121
125
126
130
131
Náhradné diely pre jednoduchý kábel
Sada O-krúžkov
Sada svoriek
Sada vodičov
Kryt hadice
Izolátor
Náhradné diely na K4000 Obr. 21
100
Drážkovacie kliešte
Flair 600 a 1600
Drážkovacie kliešte Flair 600 pre uhlíkové elektródy do priemeru 10 mm a ploché 4 x 15 mm.
Drážkovacie kliešte Flair 1600 pre uhlíkové elektródy do priemeru 19 mm a ploché 5 x 20 mm.
Flair 600, vrátene jednoduchého kábla
Iba kliešte
Iba jednoduchý kábel
0468 253 880
0468 253 016
0468 253 015
Flair 1600, vrátane jednoduchého kábla
Iba kliešte
Iba jednoduchý kábel
0468 253 881
0468 253 036
0468 253 035
Náhradné diely na Flair 600 (Obr. 22)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
15 a 16
11,12,14
13
Sada skrutiek
Izolačné čiapočky
Mosadzná páka
Vstrekovacia tryska
Izolácie páky
Pružina
Závesný čap
Teleso
Ventil
Sedlo ventilov
Tlačidlo + vedenie
Rukoväť
0468
0468
0468
0160
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
253
253
253
580
253
253
253
253
253
253
253
253
001
002
003
001
006
007
008
005
010
009
014
013
Náhradné diely na Flair 600 Obr. 22
101
Drážkovacie kliešte
Náhradné diely na Flair 1600 (Obr. 23)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
15 a 18
11,12,14
13,16,17
Sada skrutiek
Izolačné čiapočky
Mosadzná páka
Vstrekovacia tryska
Izolácia páky
Pružina
Závesný čap
Teleso
Ventil
Sedlo ventilu
Gombík + vedenie
Rukoväť
Náhradné diely na Flair 1600 Obr. 23
102
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
0468
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
001
002
023
024
006
027
008
025
010
009
014
033
Drážkovacie elektródy
OK Carbon™
Oblúkové drážkovanie uhlíkovými elektródami a stlačeným vzduchom je najrýchlejší
a najlacnejší proces na rezanie /drážkovanie materiálu pri opravách a pod. Uhlíková
elektróda sa používa na roztavenie kovu a súčasne mohutný prúd vzduchu odfukuje
roztavený materiál. Stlačený vzduch taktiež chladí uhlíkovú elektródu. Uhlíkové elektródy
možno použiť na oblúkové vzduchové drážkovanie nelegovaných a nízko legovaných ocelí,
nehrdzavejúcich ocelí, liatiny a iných kovov. Kompletná sústava príslušenstva na oblúkové
vzduchové drážkovanie obsahuje horák Flair 600 alebo Flair 1600, alternatívne K4000
s jednoduchým káblom. OK Carbon je rozsiahly rad špecializovaných uhlíkových elektród
ESAB, ktoré umožňujú užívateľovi drážkovanie v širokom rade aplikácií v zlievarniach,
v hutníckom priemysle, pri stavbe lodí, oceľových konštrukcií a v údržbárskych dielniach.
Sortiment OK Carbon dáva užívateľovi najvyššiu možnú výkonnosť pri odstraňovaní kovu
na jednotku dĺžky alebo času.
obj. číslo
popis
ks/bal.
prúd
A
dĺžka 305 mm
0700 007 002
0700 007 003
0700 007 004
0700 007 006
0700 007 007
dĺžka 510 mm
0700 007 104
0700 007 106
0700 007 107
0700 007 108
úbytok kovu šířka drážky
g/cm
mm
DC 4 x 305mm
DC 5 x 305mm
DC 6,35 x 305mm
DC 8 x 305mm
DC 10 x 305mm
100
100
200
200
100
150-200
150-200
200-250
250-350
350-450
10
12
18
33
49
DC 6,35 x 510mm
DC 8 x 510mm
DC 10 x 510mm
DC 13 x 455mm
200
150
50
50
200-250
250-350
350-450
700-900
19
32
49
89
nadpájateľné bezzvyškové elektródy:
0700 007 410
DC, 10 x 430mm
0700 007 411
DC, 13 x 430mm
0700 007 412
DC, 16 x 430mm
0700 007 413
DC, 19 x 430mm
0700 007 414
AC, 4 x 355mm
0700 007 415
AC, 5 x 355mm
0700 007 416
AC, 6,5 x 355mm
0700 007 417
AC, 8 x 355mm
0700 007 418
AC, 9,5 x 355mm
100
50
50
25
100
50
50
50
50
350-450
700-900
1000-1200
1200-1400
100-250
200-300
250-350
300-450
350-500
49
89
105
148
6
10
15
24
32
elektródy obdĺžnikového prierezu:
0114 800 112
DC, 4 x 15 x 305mm
0700 007 502
DC, 5 x 15 x 305mm
0700 007 503
DC, 5 x 20 x 305mm
125
125
100
250-350
350-450
450-600
28
45
67
hĺbka drážky
mm
otvor
mm
6-8
7-9
9-11
11-13
13-15
3-4
3-5
4-6
6-9
8-12
8
8
10
12
14
9-11
11-13
12-15
4-6
6-9
8-12
10
12
15
6-8
7-9
9-11
10-12
12-14
3-4
3-5
4-6
5-7
6-8
7
8
10
11
13
103
Zariadenie na odsávanie splodín
CarryVac 2
Carryvac 2 P150/P150 AST sú dve malé, ľahké, prenosné odsávacie zariadenia určené
na prenášanie do pracovnej oblasti. Po pripojení ku zváraciemu horáku alebo odsávacej
hubici odsávajú zariadenia Carryvac 2 výpary priamo u zdroja. Znečistený vzduch sa
filtruje a zachytáva v hygienicky balenom filtri. Carryvac 2 je vybavený indikátorom,
ktorý ukazuje, kedy je nutné filter vymeniť. Je ideálny na údržbárske zváranie, pre nízko
a stredne náročný cyklus. Kapacita filtra umožňuje vyvarenie približne 200 kg plného
drôtu alebo cca dvanásť cievok po 15 kg. Carryvac 2 P150 AST je vybavený automatickou
funkciou štart/stop, ktorá zvyšuje prevádzkovú životnosť každého filtra a zariadenia
samotného. Pozri tiež sortiment odsávacích horákov ESAB Centrovac.
CarryVac 2 P150 220-240V
CarryVac 2 P150 AST 220-240V
CarryVac 2 P150 110-120V
CarryVac 2 P150 AST 110-120V
Motor 220-240V
Hadica 45mm, 1.6m
Hadica 45mm, 3.5m
Hadica 45mm, 5m
Hadica 45mm, 15m
Hlavný filter CarryVac 2
Hlavný filter CarryVac (predchádzajúci model)
Predradený filter
Doska s plošnými spojmi vrátane káblov
Uhlíkové kefky
Hrubý separátor, kompletný
Odsávacia tryska TM-80, kruhová 80mm
Odsávacia tryska TM-200, široká 200mm
Odsávacia tryska PM-300, široká 300mm
Magnet na uchytenie odsávacej trysky
104
0700
0700
0700
0700
0468
0154
0154
0154
0154
0700
0468
0468
0700
0700
0468
0700
0700
0700
0332
003
003
003
003
455
352
352
352
352
003
455
455
003
003
455
100
100
100
010
883
884
885
886
021
015
008
006
002
004
001
002
005
010
014
080
200
300
880
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Download

KATALÓG 2010-07-26 OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY A