POZÝVAME VÁS
NA KONCERT
Streda 20. 2. 2013 o 18.00
19.12.
2012
o 18:00
Cyklus koncertov poslucháčov operného spevu
MOMENTO MUSICALE – Stretnutia so slovenskou
vokálnou budúcnosťou
VOLANIE KRVI v opere a operete
Sprievodný program výstavy KRV
Dramaturgia koncertov Momento musicale | Dagmar Livorová
Spolupráca Opera mobile, o. z.
koncerty v SNG
momento musicale
stretnutia so slovenskou vokálnou budúcnosťou
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
ESTERHÁZYHO PALÁC, ÁTRIUM
NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA 4, BRATISLAVA
VSTUPNÉ 1,50 €
diela
VA
N
NOČ
OČ
Č
N
NÉ
É
S
SOIRÉE
OIRÉE
ÉE
J. S. BACHA
CH. GOUNODA
A. ADAMA
L. CHERUBINIHO
G. F. HÄNDLA
Vážení návštevníci & poslucháči,
prajeme Vám pekné Vianoce,
zdravie a šťastie v novom roku
Tešíme sa na stretnutia s vami v roku 2013
na koncertoch z cyklov SNG
— Musica poetica da camera
— Hudba dneška
— Momento musicale
F. SCHUBERTA
G. PEROSIHO
Koncert z cyklu vokálnej tvorby v interpretácii študentov operného spevu
A. DVOŘÁKA
a ďalších,
s černošskými spirituálmi
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
ÁTRIUM ESTERHÁZYHO PALÁCA
NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA 4, BRATISLAVA
WWW.SNG.SK
VÝSTAVA KRV TRVÁ OD 14. 12. 2012 DO 31. 3. 2013
so slovenskými
a českými
koledami
www.sng.sk
Dramaturgia koncertu Dagmar Livorová
V spolupráci s Opera mobile, o. z.
PROGRAM
Tu Jesu dulcissime
Judita Andelová → mezzosoprán
Ave Maria
Dominika Výberová → soprán
O Jesulein suss
Ich steh an deiner Krippe
Andrea Pietrová → mezzosoprán
J. J. Ryba
L. Luzzi
J. S. Bach
11
6
1
V. Bellini
J. J. Ryba
14
9
Ave Maria
Adriana Banásová → soprán
Noel
Amir Khan → tenor
Biblické piesne č. 4 a č. 6
Juraj Purdeš → bas
L. Cherubini
A. Adam
A. Dvořák
13
8
Slavíček
Dominika Výberová → soprán
Dva spirituály
Belinda Sandiová → soprán
J. J. Ryba
L. Brown
12
7
2
G. F. Händel
Dignare o Domine
Simona Groschmidtová
→ mezzosoprán
3
4
10
Angiol di pace
Dominika Výberová → soprán
Adriana Banásová → soprán
Ave Maria
Amir Khan → tenor
Z ruže vzkvétla lilie
Carmen Ferenceiová → mezzosoprán
F. Schubert
5
G. Perosi
Ave Maria
Carmen Ferenceiová → mezzosoprán
Gabriela Pappová → soprán
Ch. Gounod
Kým v poli bdeli pastieri
Simona Groschmidtová
→ mezzosoprán
15
I. Valenta
ÚČINKUJÚ
Adriana Banásová
Gabriela Pappová
Dominika Výberová
Belinda Sandiová
↘ soprán
Judita Andelová
Adriana Pietrová
Simona Groschmidtová
Carmen Ferenceiová
↘ mezzosoprán
Amir Khan
↘ tenor
Juraj Purdeš
↘ bas
Monika Mockovčáková
↘ klavírna spolupráca
Mária Pindešová
↘ flauta
Noel
Judita Andelová → mezzosoprán
16
F. Gruber
Tichá noc
Download

POZÝVAME VÁS NA KONCERT