Pavol Sokol
Centrum aplikovanej informatiky
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v KE
Košice, 8.8.2013
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút







Joomla CMS
Inštalácia
Správa používateľov
Správa kategórií a článkov
Správa menu
Správa rozšírení
Správa šablón
2
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút



je Content Management System
(CMS), redakčný systém
určený pre vytváranie
webstránok a ďalších online
aplikácií.
je open source riešenie voľne
dostupné pre každého.
Použitie:
 Osobné stránky
 Stránky organizácii, priojektov
 Správa dokumentov
 Obrázkové a multimediálne
galérie
 E-commerce riešenia
 Diskusné fóra a chaty
 Kalendáre
 Blogy
Katalógové riešenia
E-mail newslettre
Dôležité odkazy:
• Domovská stránka Joomly - http://www.joomla.org/
• Rozšírenia Joomly - http://extensions.joomla.org/
• Joomla templates - http://www.bestofjoomla.com/
3
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
1.0, 1.5 , 1.6
Zraniteľnosť Joomly do 2.5.4:
https://www.dsidata.sk/sub.asp?p=251&title=z
ranitelnost-redakcneho-systemu-joomla
4
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút

Webhostingový server PF:
 Spravovací poriadok webhostingového servera PF UPJŠ
 Žiadateľ - zamestnanec alebo doktorand PF UPJŠ
 Obsah webového sídla (účel, súlad)
 Základná konfigurácia:
 500 MB úložný priestor,
 FTPs prístup a
 názov webového sídla v tvare web.science.upjs.sk/nazov
 Rozšírená konfigurácia:
 podpora skriptovacieho jazyka PHP 5
 databáza MySQL a phpmyadmin,
 Web CRON a
 názov webového sídla v tvare nazov.science.upjs.sk.
 Webové sídlo nie je zálohované
 Žiadosť
5
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút

Kopírovanie na SFTP –
 WinSCP - http://winscp.net/eng/docs/lang:sk
 (SFTP,server,login,heslo,port)


Databáza
Požiadavky (Php,Mysql)
6
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
7
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
8
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút

Problém zápisu – configuration.php
9
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút

Oprávnenia
(System -> System information
-> Directory permissions)

10
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
• Ovládanie
• Uložiť, Uložiť a zavrieť, Uložiť a nové, Zrušiť
11
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
•
•
•
•
Názov stránky
Offline/Online
Editor
Meta dáta, kľúčové slová
12
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
• Pridanie používateľa
• Úprava nastavení používateľa
13
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút




Koncepcia kategórií a článkov
Pridávanie kategórií
Pridávanie článkov
(status, prístup, zvýraznený,


jazyk, tagy)
Najlepšie články
Obrázky, odkazy a pod.
14
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút


Manažér menu
Menu
 Názov menu
 Alias
 Prístup
 Predvolená stránka
 Typ menu
15
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
Typy rozšírení:
 Moduly
 Pluginy
 Komponenty
16
17
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
• cca 7000 registrovaných rozšírení
• http://extensions.joomla.org






JEvents
Phoca Download
Phoca Gallery
GoogleMaps plugin
JCE Editor, JCK Editor
Akeeba Backup
JNews





ChronoForms
eXtplorer
FlexiContact
Joom!Fish
jDownloads
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút


Inštalácia
Umiestnenie
 Na stránke
 Priradenie k
menu


Konfigurácia
Príklady:
 Hľadanie
 Vlastné html
 ...
18
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
• Inštalácia
• Konfigurácie
19
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút

20
Jazyk:
 Web stránka
 administrácia
Slovenský preklad:
http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation3_x/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_
package_id=6444
21
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút

Šablóny – vzor vzhľadu web stránky
 Web stránka
 administrácia
http://www.bestofjoomla.com/
Sokol: Joomla 3 - ako pripraviť web za 90 minút
[email protected]
22
Download

Prezentácia - Joomla 3.pdf