EKONOMİ BAKANLIĞI
PAZAR ARAŞTIRMASI, ÜLKE MASALARI ve
MEKSİKA PAZARINA İHRACAT İMKANLARI
İnci Selin BAL
İhracatı Geliştirme Uzmanı
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1-2 Ekim 2014
Bursa, Balıkesir
Pazar Araştırması
İHRACAT ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR KARARDIR.
Günümüzde rekabet çok şiddetli.
Müşteri sadakati azalıyor. Müşteri en kıt kaynak…
Uluslararası ticaretteki sınırlar ve kısıtlamalar azalıyor (Küreselleşme)
Herkes ihracat yapmak istiyor, ama ihracat yapmak isteyenlerin
cevaplaması gereken bir çok soru var…
• Müşteriler kimler?
• Müşterileri hangi ülkelerde aramak gerekir?
• İlk kez ihracat yapıyoruz, işe nereden başlamalıyız?
• Hangi pazarları hedeflemeliyim? …
Sağlam bir ihracat stratejisi kurmak için; DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI
Ekonomi Bakanlığı
2
Pazar Araştırması
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
1. MASA BAŞI ARAŞTIRMASI
(Ön araştırma)
2. ALAN ARAŞTIRMASI
(Pazarı yerinde inceleme)
Ekonomi Bakanlığı
3
1. Masa Başı Araştırması
• Hedef pazar, pazarın potansiyeli ve uygunluğu ölçülür.
• Belirlenmiş pazar/pazar bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın
teklifini satın alma gücü araştırılır.
• Rekabet yapısını, pazar büyüklüğünü, ekonomik ve kültürel farklılıkları
ve müşteri ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında
bilgi toplanır, karşılaştırma yapılır, pazarın yapısı ortaya çıkarılır.
AVANTAJLAR
DEZAVANTAJLAR
• Verinin hızlı toplanması
• Genel sonuçlar
• Düşük maliyetli
• Güvenilirliği ve güncelliği test
edilmeli
• Herhangi biri tarafından
yapılabilir.
• Çelişen istatistikler
Ekonomi Bakanlığı
• Farklı tanımlar
4
Gerekli Bilgiler
• Ürünün özellikleri / dış ticaret sınıflandırması
• Hedef pazardaki tüketim (pazarın büyüklüğü, bölümleri, eğilim)
• Hedef pazarda üretim, ithalat, ihracat
• Hedef pazarda ticaretin yapısı (dağıtım kanalları)
• Hedef pazara giriş (kalite standartları, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme, çevre ile ilgili kısıtlamalar, gümrük vergileri, kotalar,
ödeme yöntemleri, teslimat koşulları,vs)
• Fiyatlar ve kar marjları
• Ticari yayınlar + Fuarlar
• Potansiyel alıcılar + İlgili kurum ve kuruluşların adresleri
Ekonomi Bakanlığı
5
Bilgi Kaynakları
YURT İÇİ KAYNAKLAR
• Kamu Kuruluşları
• Özel Sektör Kuruluşları
• Yabancı Ülke Temsilcilikleri
• Ülke Masaları
YURT DIŞI KAYNAKLAR
• BM - Birleşmiş Milletler
• ITC - Uluslararası Ticaret Merkezi
• DTÖ - Dünya Ticaret Örgütü
• Bölgesel Entegrasyonlar
• Dış Ticaret Kuruluşları
Ekonomi Bakanlığı
6
2. Alan Araştırması
•
•
•
Hedef pazardaki alıcılarla yüz yüze görüşme
Ürünün satışa sunulduğu yerleri ziyaret (perakendeci,
toptancı, showroom, depo, zincir mağaza, marketler)
Ürün ile ilgili bir fuarı gezme / fuara katılma
OLASI SONUÇLAR
 Hedef pazara ihracata hemen başlayabilirim.
 Üründe ya da teklifte değişiklik gerekiyor.
 Hedef pazara ihracat yapmam kısa vadede mümkün
görünmüyor (rakiplerin çokluğu, yerel üretimin güçlü
olması, gümrük vergileri, pazarın küçük olması,
teknolojinin gelişmemiş olması vb.)
Ekonomi Bakanlığı
7
Alan Araştırması
AVANTAJLAR
• Doğrudan pazarda
yapılmaktadır.
• Potansiyel müşteriler ile
görüşme şansı vardır.
DEZAVANTAJLAR
• Maliyet daha yüksektir.
• Zaman harcamak
gereklidir.
• Gerekli bilgiye göre
görüşmeler planlanabilir.
Ekonomi Bakanlığı
8
Ülke Masaları
Ekonomi Bakanlığı
9
Ülke Masaları
Ekonomi Bakanlığı
10
Ülke Raporu İçeriği
• Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
• Siyasi ve İdari Yapı
• Genel Ekonomik Durum ve Sektörler
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
• Türkiye ile Ticari İlişkiler
• Yabancı Yatırımlar
• Pazarla İlgili Bilgiler
• İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
• Sektörel Matrisler
Ekonomi Bakanlığı
11
Ülke Masaları
SEKTÖREL
MATRİS
Ekonomi Bakanlığı
SEKTÖREL
DEĞERLENDİRMELER
12
Sektörel Matris İçeriği
•Hedef Ülkenin İthalatı
•Hedef Ülkenin İthalatındaki Değişim
•Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı
•Türkiye'nin Toplam İhracatı
•Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı
•Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatında Değişim
•Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları
•Hedef Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ülkelere Uyguladığı Gümrük Vergileri
Ekonomi Bakanlığı
13
EKONOMİ BAKANLIĞI
MEKSİKA - GENEL BİLGİLER
Coğrafi Konum
STRATEJİK KONUM: Kuzey Amerika’yı Güney Amerika’ya bağlayan bir köprü.
Doğusunda Meksika Körfezi ve Karayip Denizi, batısında Pasifik Okyanusu,
kuzeyinde ABD, güneyinde Guatemala ve Belize bulunmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı
15
Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı
Yönetim Şekli
Başkenti
Devlet Başkanı
Meksika Birleşik Devletleri
Federal Cumhuriyet (31 Eyalet ve Federal Bölge)
Mexico City
Enrique Peña Nieto (1 Aralık 2012)
Resmi Dili
İspanyolca (Ayrıca 60’tan fazla yerel dil)
Din
Katolik %84, Protestan %5, Diğer %10,9
Etnik Yapı
Döviz Kuru
Ekonomi Bakanlığı
Melez %60, Yerli %30, Beyaz %9, Diğer %1
Meksika Pesosu (Ps)
16
Temel Ekonomik Göstergeler
2011a
Nüfus (milyon)
113,8
2012a
115,0
2013a
116,2b
2014b
117,5
GSYİH (milyar ABD$, cari fiyatlarla)
1.169,2 1.183,5
1.258,5 1.336,3
Kişi Başı GSYİH (ABD$, cari fiyatlarla)
16.943 17.679
18.986b
18.640
Reel Büyüme Oranı (%)
4,0
3,7
1,3
3,0
İşsizlik Oranı (%, ortalama)
5,2
5,0
4,9
4,7
Enflasyon Oranı (%, ortalama, TÜFE)
3,4
4,1
3,8
3,8
12,42
13,17
12,77
13,02
Döviz Kuru (Ps/ABD$, ortalama)
a Gerçekleşen
b
Tahmini
Kaynak: The Economist Intelligence Unit
Ekonomi Bakanlığı
17
Sektörler
 Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Havacılık, Beyaz Eşya, Medikal, Kimya, DemirÇelik, Plastik-Kauçuk, Tekstil, Selüloz
 Petrol ve Madencilik (PEMEX, petrol, doğal gaz, altın, gümüş, bakır)
 Yenilenebilir Enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik)
 Tarım ve Gıda Sanayi
 Turizm
 Bilgi teknolojileri (IT), yaratıcı sektörler (film, dizi, oyun)
 Otomotiv üretiminin %80’i kuzeydeki “maquiladora”larda gerçekleşiyor. İmalat
sanayi ABD sınırındaki 6 eyalette (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas)
 Jalisco, Puebla ve Guanajato, refah seviyesi yüksek ve sanayisi gelişmiş eyaletler.
Veracruz’da tarım ve petrol sanayi gelişmiş.
PROMEXICO (http://www.promexico.gob.mx)
Ekonomi Bakanlığı
18
EKONOMİ BAKANLIĞI
MEKSİKA’NIN DIŞ TİCARETİ
Liberal Dış Ticaret ve Yatırım Ortamı
Dünyanın 14. büyük ekonomisi (IMF).
Dünyanın 15. büyük ithalatçısı ve ihracatçısı.
LAK içinde ihracatta ve ithalatta en yüksek paya sahip ülke.
Gelecekte
Goldman Sachs – 2050 yılında dünyanın 5. büyük ekonomisi
Accenture – 2025 yılında dünyanın 6. büyük ekonomisi
HSBC – 2050 yılında dünyanın 8. büyük ekonomisi
Yabancı sermaye girişinde LA’da 3. sırada (2013)
Ekonomik Serbestlikte LA’da 10., dünyada 55. (2014)
İş yapma kolaylığı açısından LA’da 4., dünyada 53. (DB 2014)
Rekabetçilik düzeyi açısından LA’da 6., dünyada 55. (2013-14)
Ekonomi Bakanlığı
20
Daha Büyük Pazarlara Giriş ve İşbirliği İmkanı
Kuzey ve Güney Amerika arasında bağlantı noktası >>> ABD ve Latin Amerika
Kriz sonrasında pazar çeşitlendirme politikalarına ağırlık vermekte.
Ticaretinin %90’ından fazlasını STA imzaladığı ülkeler ile yapmakta.
45 ülke ile imzalanan 12 STA ile dünya nüfusunun %60’ına (1,2 milyar) erişim
STA’ları: NAFTA, EFTA, AB, Japonya, İsrail, Şili, Kosta Rika, Kolombiya-Venezuela,
Bolivya, Nikaragua, Uruguay, Panama, El Salvador-Guatemala-Honduras
Pasifik İttifakı: Meksika, Şili, Peru, Kolombiya
200 milyon nüfuslu bir alanı kapsayan üye ülkeler arasında Haziran 2012’de ticaretin
serbestleştirilmesi ve Asya bölgesine özgü bir yönelim gerçekleştirilmesini hedefleyen
bir ekonomik bütünleşme olarak kurulmuştur.
Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması
Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan 12 ülke (ABD, Kanada, Meksika, Peru, Şili, Yeni
Zelanda, Avustralya, Malezya, Brunei, Singapur, Vietnam, Japonya) (ÇİN YOK!!!)
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması müzakereleri (AB-ABD)
Ekonomi Bakanlığı
21
Latin Amerika ve Karayipler İhracatı (milyar$)
Ülke
Dünya Toplam
2011
2012
2013
LAK Payı
2013 (%)
Dünya Payı
2013 (%)
100,0
18.189,2
18.101,5
17.994,5
-
1.102,4
1.018,7
1.018,8
100,0
5,7
Meksika
349,6
370,6
380,1
37,3
2,1
Brezilya
256,0
242,6
242,2
23,8
1,3
Şili
81,5
78,3
77,4
7,6
0,4
Arjantin
84,1
80,9
76,6
7,5
0,4
Kolombiya
57,0
60,3
58,8
5,8
0,3
Peru
45,6
45,9
41,2
4,0
0,2
Ekvator
22,3
23,9
25,0
2,4
0,1
Trinidad Tobago
20,0
19,9
18,1
1,8
0,1
Kosta Rika
10,2
11,3
11,6
1,1
0,1
9,1
11,8
10,4
1,0
0,1
LAK Toplam
Bolivya
Kaynak: ITC Trademap
Ekonomi Bakanlığı
22
Latin Amerika ve Karayipler İthalatı (milyar$)
2011
2012
2013
LAK Payı
2013 (%)
Dünya Payı
2013 (%)
18.372,2
18.424,0
18.779,7
-
100,0
1.062,6
1.146,2
1.169,0
100,0
6,2
Meksika
350,8
370,8
381,2
32,6
2,0
Brezilya
226,2
223,1
239,6
20,5
1,3
Şili
75,2
79,5
79,6
6,8
0,4
Arjantin
74,3
68,5
73,3
6,3
0,4
Panama
21,8
69,8
62,6
5,4
0,3
Kolombiya
54,7
58,1
59,4
5,1
0,3
Venezuela
36,4
49,7
45,9
3,9
0,2
Peru
37,7
42,3
38,0
3,2
0,2
Ekvator
24,3
25,2
27,1
2,3
0,1
Dominik Cum.
18,2
19,2
19,3
1,7
0,1
Ülke
Dünya Toplam
LAK Toplam
Kaynak: ITC Trademap
Ekonomi Bakanlığı
23
Meksika’nın Ülkeler İtibarıyla İhracatı (milyar$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ülke
Tüm Ülkeler
2011 2012 2013 Pay (%)
349,6 370,6 380,1
100,0
ABD
Kanada
İspanya
Çin
Brezilya
Kolombiya
Almanya
Hindistan
Japonya
Venezuela
275,0
10,7
4,9
6,0
4,9
5,6
4,3
1,8
2,3
1,7
Ekonomi Bakanlığı
288,2
10,9
7,0
5,7
5,7
5,6
4,5
3,3
2,6
2,1
300,0
10,5
7,3
6,5
5,4
4,7
3,8
3,5
2,2
2,2
78,9
2,8
1,9
1,7
1,4
1,2
1,0
0,9
0,6
0,6
Türkiye,
Meksika’nın
ihracatında
39. sırada
(%0,1 pay)
İhracatının
%79’u,
ithalatının
%49’u
ABD ile
24
Meksika’nın Ülkeler İtibarıyla İthalatı (milyar$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ülke
Tüm Ülkeler
2011 2012 2013 Pay (%)
350,8 370,8 381,2
100,0
ABD
Çin
Japonya
Güney Kore
Almanya
Kanada
Tayvan
İtalya
Malezya
Brezilya
174,9
52,2
16,5
13,7
12,9
9,6
5,8
5,0
5,6
4,6
Ekonomi Bakanlığı
185,7
56,9
17,7
13,3
13,5
9,9
6,2
5,5
4,7
4,5
187,8
61,3
17,1
13,5
13,5
9,8
6,7
5,6
5,4
4,4
49,3
16,1
4,5
3,5
3,5
2,6
1,8
1,5
1,4
1,2
Türkiye,
Meksika’nın
ithalatında
39. sırada
(%0,1 pay)
25
Meksika’nın İhracatı (milyar $)
GTİP
2709
8703
8708
8517
8704
8471
8528
8544
7108
2710
8701
9401
9018
8418
8409
2011 2012 2013
Tüm Ürünler
349,6 370,6 380,1
Ham petrol
49,4 46,8 42,8
Otomobil, steyşın vagonlar
26,8 29,2 32,4
Kara taşıtları için aksam, parçaları
16,8 19,0 20,5
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
16,0 17,2 18,0
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
12,5 14,8 17,6
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri
16,5 18,4 17,4
TV alıcıları, video monitörleri ve projektör
18,8 17,8 16,7
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; 8,0
8,9 10,2
fiber optik kablolar
Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)
7,7
8,0
5,8
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
6,0
5,0
5,7
Traktörler
5,8
6,0
5,6
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksamı
3,8
4,6
5,3
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazı
4,7
4,7
5,1
Buzdolabı, dondurucu, soğutucu, ısı pompası
4,1
4,1
4,4
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksamı
3,6
3,7
3,6
Ekonomi Bakanlığı
Ürün Adı
26
Meksika’nın İthalatı (milyar $)
GTİP
2710
8708
8517
8542
8529
8471
8703
8536
2711
8473
8544
8408
3926
8409
9013
2011 2012 2013
Tüm Ürünler
350,8 370,8 381,2
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
27,9 27,2 25,3
Kara taşıtları için aksam, parçaları
17,6 20,6 20,6
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
13,7 13,4 15,1
Elektronik entegre devreler
12,5 11,7 13,4
Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksamı
9,8
9,9
9,6
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri
7,6
8,3
8,8
Otomobil, steyşın vagonlar
7,3
7,6
8,5
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı
4,7
5,1
5,6
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
4,8
3,9
5,6
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve
5,1
5,7
5,6
cihazların aksamı
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri;
4,5
4,7
5,4
fiber optik kablolar
Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)
3,5
4,1
3,7
Plastikten diğer eşya
3,3
3,6
3,7
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları
3,0
3,3
3,4
Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler
3,3
3,2
3,2
Ekonomi Bakanlığı
Ürün Adı
27
EKONOMİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE – MEKSİKA İKİLİ TİCARETİ
Türkiye-Meksika İkili İlişkilerin Gelişimi
2014 yılı Meksika ile ilk temasların başlamasının 150. yılı
• 1864 yılı - Meksika İmparatoru İstanbul’a bir temsilci
göndermiş, ertesi yıl Orta Elçi atamıştır.
• 1927 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile başlayan
diplomatik ilişkiler
• 28 Eylül 1998 - Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
• 2006 yılı – Latin Amerika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik
İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi
• 8-10 Aralık 2009 – Başbakanımızın Meksika ziyareti.
• 3-6 Ekim 2012 - Meksika’da ilk kez “Türk İhraç Ürünleri
Fuarı” gerçekleştirildi.
Ekonomi Bakanlığı
29
Türkiye-Meksika İkili İlişkilerin Gelişimi
16-17 Aralık 2013 - Meksika Devlet Başkanı Sn. Enrique
Peña Nieto’nun ziyareti,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Çerçeve Belgesi
Türkiye-Meksika 21. Yüzyıl İçin Stratejik İşbirliği ve Ortaklık Çerçevesi
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Gümrük İşbirliği Anlaşması
Hava Ulaştırma Anlaşması
Terörizmle Mücadele Anlaşması
Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Anlaşması
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türk Eximbank ve TÜBİTAK ile İşbirliği Anlaşmaları
14-16 Temmuz 2014 – STA Müzakereleri 1. Turu yapıldı.
Ekonomi Bakanlığı
30
2014-15 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler
Hedef Ülkeler (17 Ülke)
•Çin
•Rusya
•Hindistan
•ABD
•Polonya
•Romanya
•Brezilya
•S.Arabistan
•İran
•Nijerya
•Libya
•Cezayir
•Irak
•Kazakistan
•Ukrayna
•Japonya
•Güney Kore
Öncelikli Ülkeler (27 Ülke)
•Malezya
•Angola
•Almanya
•Gana
•Etiyopya
•Şili
•Arjantin
•Vietnam
•Türkmenistan
•Kuveyt
•Kolombiya
•Azerbaycan
•BAE
•Kanada
•Peru
•Tanzanya
•Endonezya
•Meksika
•Mısır
•Güney Afrika C.
•İngiltere
•Bulgaristan
•Tayland
•Bangladeş
•Gürcistan
•Umman
•Katar
Meksika, Bakanlığımız 2014-15 dönemi
“Öncelikli Ülkeler” arasında
Ekonomi Bakanlığı
31
2014 Yılında İlave Fuar Desteği Sağlanan Hedef Ülkeler
1. ABD
2. Brezilya
3. Çin
4. Endonezya
5. Etiyopya
6. Güney Afrika C.
7. Hindistan
8. Japonya
9. Malezya
Destek Oranı
10. Meksika
%50 + %20
%70
11. Nijerya
12. Peru
13. Polonya
14. Tanzanya
15. Tayland
Ekonomi Bakanlığı
32
Türkiye - Meksika Dış Ticareti (milyon $)
Yıl
İhracat
İthalat
Denge
Hacim
2003
40,4
100,0
-59,6
140,4
2004
150,6
120,1
30,5
270,7
2005
163,7
196,4
-32,7
360,1
2006
140,8
261,9
-121,2
402,7
2007
196,8
352,2
-155,4
548,9
2008
152,2
382,0
-229,8
534,1
2009
93,3
335,2
-241,9
428,5
2010
145,5
494,6
-349,1
640,1
2011
145,0
699,4
-554,4
844,4
2012
206,0
867,2
-661,2
1.073,2
2013
+%16
238,7
+%15
1.000,8
+%15
-762,1
+%16
1.239,6
2013 (8 ay)
160,0
623,5
-463,5
783,4
2014 (8 ay)
184,5
562,2
-377,7
746,7
Ekonomi Bakanlığı
33
Türkiye’nin LAK Ülkelerine İhracatı (milyon $)
Ülke
LAK Toplam
Brezilya
Arjantin
Peru
Meksika
Panama
Şili
Cayman Ad.
Kolombiya
Ekvator
Venezuela
Ekonomi Bakanlığı
2010
2011
1.835,3 2.466,6
614,6 883,5
179,2 214,1
159,3 286,8
145,5 145,0
140,6 217,1
81,2 130,6
38,2
52,9
35,1
44,2
15,9
111,4
50,1
84,2
2012
2.961,4
1.002,8
316,5
246,4
206,0
224,3
174,9
20,0
152,1
51,3
156,3
2013 Pay (%)
3.092,2 100,0
936,1
30,3
318,2
10,3
275,6
8,9
238,7
7,7
230,4
7,5
219,3
7,1
126,9
124,6
79,0
75,8
4,1
4,0
2,6
2,5
34
Türkiye’nin LAK Ülkelerinden İthalatı (milyon $)
Ülke
LAK Toplam
Brezilya
Meksika
Kolombiya
Şili
Arjantin
Paraguay
Venezuela
Bahamalar
Uruguay
Ekvator
Ekonomi Bakanlığı
2010
2011
3.565,1 5.403,1
1.347,5 2.074,4
494,6 699,4
296,8 678,3
311,7 474,3
281,1 490,6
221,9 229,4
149,8
1,5
171,7
79,1
153,3
1,2
230,1
102,9
2012
5.148,7
1.770,1
867,2
814,1
466,0
367,9
150,3
197,7
8,4
98,0
105,7
2013 Pay (%)
5.025,9 100,0
1.408,8
28,0
1.000,8
19,9
674,7
13,4
405,9
8,1
394,1
7,8
280,7
5,6
193,6
136,3
109,3
98,1
3,9
2,7
2,2
2,0
35
Türkiye’nin Meksika’ya İhracatı (milyon $)
Ürün Adı
GTİP
Tüm Ürünler
2011
2012
2013
145,2
206,0
238,7
8708
Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları
10,2
15,9
24,9
7113
Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Mücevherci Eşyası
10,4
10,8
15,8
7214
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)
0,1
9,7
11,2
8707
Kara taşıtları için karoserileri
1,9
7,0
9,8
2401
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
2,5
4,8
8,2
8409
İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam-Parçaları
5,0
1,8
7,8
5209
Pamuklu Mensucat (Dokuma %85 < Pamuklu 200g/m2’den Fazla)
2,3
5,8
6,8
8462
Metalleri Dövme, İşleme, Kesme, Şataflama Presleri, Makine
2,7
5,1
6,5
4011
Kauçuktan yeni dış lastikler
7,5
9,7
6,0
8483
Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar
6,9
9,0
5,6
8704
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
0,01
0
5,5
2608
Çinko cevherleri ve konsantreleri
11,2
8,9
4,9
8702
Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar
0
0,4
4,5
5211
Pamuk men (dokuma, %85 >pamuklu, suni-sentetik karışık, 200g/m2)
1,0
2,7
4,5
0,5
2,2
3,9
7312 Demir-çelik tellerden örme halat, kablo, örme hantlar
Ekonomi Bakanlığı
36
Türkiye’nin Meksika’dan İthalatı (milyon $)
Ürün Adı
GTİP
2011
2012
Tüm Ürünler
699,4
867,2 1.000,8
8703
Otomobil, steyşın vagonlar
232,8
235,1
365,7
3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)
52,7
68,5
91,9
8517
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
57,0
71,5
68,8
1001
Buğday ve mahlut
0,2
33,1
64,2
9018
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları
36,0
35,8
42,8
3206
Diğer boyayıcı maddeler
7,0
7,9
22,2
3902
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
21,5
15,4
17,4
5502
Suni lif demetleri
0
0,1
16,0
8536
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı
12,8
11,0
15,2
8708
Kara taşıtları için aksam, parçaları
18,5
15,7
13,3
2529
Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; florspat
6,6
11,3
12,8
7304
Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş profil
9,8
0,007
11,6
8471
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri
19,9
15,5
10,8
8418
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları
11,1
7,0
9,2
7106
Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde)
0,04
32,6
8,5
Ekonomi Bakanlığı
2013
37
İl Bazında İhracat
Meksika, Türkiye’nin 2013 yılı ihracatında 79. sırada.
Meksika’ya ihracat yapan iller arasında Bursa 2., Balıkesir 6. sırada
Meksika…
Bursa’nın 2013 yılı ihracatında 54. sırada. %26 artışla 21,3 milyon
Dolar ihracat (Bursa’nın toplam ihracatının %0,17’si) (72 firma)
Balıkesir’in 2013 yılı ihracatında 15. sırada. %39 artışla 9,9 milyon
Dolar ihracat (Balıkesir’in toplam ihracatının %1,6’sı) (3 firma)
Ekonomi Bakanlığı
38
İl Bazında İhracat (milyon dolar)
Sıra
2012
152.462
83.324
2013
Değişim % Genele Oranı % Firma Adet
151.796
-0,44
100,00
-7,42
50,81
30.973
77.134
9,29
8,15
3.683
12.387
1
İl Adı
GENEL TOPLAM
İSTANBUL
2
BURSA
11.327
3
İZMİR
8.760
9.328
6,50
6,15
4.437
4
KOCAELİ
8.928
8.141
-8,82
5,36
1.344
5
ANKARA
6.825
7.556
10,73
4,98
4.079
6
GAZİANTEP
5.843
6.495
11,16
4,28
1.697
7
DENİZLİ
2.471
2.840
14,95
1,87
902
8
SAKARYA
1.767
2.243
26,92
1,48
325
9
HATAY
2.048
2.058
0,47
1,36
836
10 ADANA
1.760
1.905
8,25
1,26
1.005
11 KAYSERİ
1.647
1.825
10,79
1,20
911
12 MANİSA
1.579
1.801
14,06
1,19
445
13 MERSİN
1.227
1.460
19,00
0,96
971
14 KONYA
1.275
1.370
7,44
0,90
1.427
15 TRABZON
1.165
1.166
0,10
0,77
217
22 BALIKESİR
480,1
623,6
29,90
0,41
272
Kaynak: TUİK
Ekonomi Bakanlığı
35
Meksika’ya İhracatımız Niçin Potansiyelinin Altında?
• Türkiye’nin yıllardır AB pazarına, Meksika’nın ABD’ye odaklanması
nedeniyle yeni bir pazar.
• Coğrafi uzaklık + Saat farkı (Meksika Türkiye’den 8 saat geri) +
Doğrudan uçak seferi yok + Vize temini + Fuarlara katılım az
Karşılıklı ziyaret az
• Yerel üretimi güçlü + Ürünler benzer
İhraç ürünleri kısıtlı
• Tekel holdingler ve güçlü rakipler pazara hakim (NAFTA, AB, Latin,
Çin, Güney Kore…) ve pazarda Türk malı imajı yetersiz
• Gümrük prosedürleri uzun ve karmaşık (Bürokratik işlemler fazla,
şekil şartlarına uygunsuzlukta para cezaları, belgeler tam olmalı,
perakende olarak satılacak mallarda İspanyolca etiket zorunlu)
• Henüz STA yok (Gümrük vergileri yüksek + Ticarette trafik sapması)
RİSK BÜYÜK
Ekonomi Bakanlığı
KAR BÜYÜK !!!
40
Serbest Ticaret Anlaşmaları
AB’nin Latin Amerika ülkeleri ile STA’ları:
Yürürlükte: Meksika, Şili, ANDEAN (Kolombiya, Peru), Orta
Amerika (6), CARIFORUM (16)
Müzakere Süreci Devam Eden: MERCOSUR, ANDEAN (Ekvator)
Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleri ile STA’ları:
Yürürlükte: Şili.
Müzakere Süreci Devam Eden: Kolombiya, Ekvator, Peru,
MERCOSUR, Orta Amerika (6)
Ekonomi Bakanlığı
41
Neler Yapılmalı?
•
•
•
•
•
Ülkemize ilişkin önyargı yok, BİLGİ EKSİKLİĞİ mevcut!!!
Uzun vadeli ilişkiler, sık ziyaret, referans ve GÜVEN önemli!!!
Uzak ülkelerden tarım ve gıda ürünleri ithalatında “broker”
Fiyat duyarlılığı yüksek bir pazar, ancak kalite de çok önemli
Acente, distribütör veya yerel temsilci ile çalışmak faydalı.
Hukuksal yollar yavaş işlediğinden, ilk defa veya hakkında çok bilgiye
sahip olunmayan bir firmaya mal gönderilecekse akreditif tercih edilmeli!!!
• Ticari ilişkilerin artırılması, yeni işbirliklerinin yaratılması ve
ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi için; TANITIM gerekli!!!
İspanyolca broşür, Fuarlara ve URGE Heyetlerine katılım + Pazar
Araştırması Desteği gibi desteklerden faydalanılmalı
Ekonomi Bakanlığı
42
Potansiyel İşbirliği Alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri
Madencilik
Kimya
Müteahhitlik
Güvenlik ekipmanları ve yazılımı
Bilgi teknolojileri
Sağlık / Medikal
Turizm
Havacılık
Savunma sanayi
Tersane ve gemi yapım/onarım
TV dizileri
Perakende
Ekonomi Bakanlığı
43
Meksika’ya İhracatta Potansiyel Ürünler
TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ
Şekerli ve Çikolatalı Mamuller
Konserve Meyve Sebze
Bisküvi
Tütün
Zeytin ve Zeytinyağı
Kuru Meyveler
Kurutulmuş Sebzeler
Baharat
Sert Kabuklu Meyveler
Ekonomi Bakanlığı
SANAYİ ÜRÜNLERİ
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
Elektrikli Makine ve Kablo
Pompa ve Kompresör
İnşaat Malz. (alüminyum, seramik)
Hazır Giyim
Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi
(kumaş, iplik, suni deri, denim)
Takım Tezgahları (metal işleme)
Altın Mücevherat
Boru ve Bağlantı Parçaları (petrol)
Ambalaj Malzemeleri
Ev Tekstili
Sofra Mutfak Eşyası
Beyaz Eşya
44
EKONOMİ BAKANLIĞI
MEKSİKA DIŞ TİCARET MEVZUATI
Gümrük Vergileri ve Diğer Vergiler
• Meksika’nın GTİP sistemi 8’li bazdadır.
• Ortalama gümrük vergisi düşük (%6,2) ancak ülkemiz ihracatı
açısından önem arz eden sektörlerde genellikle yüksek.
•
•
•
•
Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergileri %5-20.
Sınai ürünlerde %20-30 (binek otomobili ve hazır giyimde %20-25)
Tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilya, tekstil, kozmetik %10-15
Otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde ara malı ihracatında
gümrük vergileri nispeten düşük.
Meksika Ekonomi Bakanlığı http://www.economiasnci.gob.mx/siavi4/fraccion.php
KDV %16, Kurumlar Vergisi %30
46
İthalat Kısıtlamaları ve Gümrük Uygulamaları
• Meksika’ya gönderilen bir mal gümrüklerde en fazla 30 gün; kimyasal,
yanıcı veya patlayıcı bir ürün ise en fazla 3 gün kalabilmekte. (iade/sevk)
• Referans Fiyat Uygulaması: Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere
* Meksika’ya ithalat sırasında belirtilen mal değeri, referans
fiyatından düşük ise vergilerin hesaplanmasında o ürüne ait
referans fiyatı esas alınmakta.
* Referans fiyat belirlenirken, uluslararası veri kaynakları ve sektörel
örgütlerden gelen bilgiler değerlendirilerek; o ürünün üretiminde
en önemli hammadde girdisinin uluslararası değeri dikkate
alınmakta; işçilik, navlun, sigorta gibi kalemler dikkate alınmamakta.
• Tarife Kotaları (peynir, et, yenilebilir sakatat, kahve, hayvansal yağ,
patates, fasulye, buğday, arpa, mısır, şeker ve yüksek oranda şeker içeren
ürünler) (62 ürün)
• Tek Taraflı Tarife Kotaları: Fasulye, şeker, yulaf, oyuncak (92 ürün)
Ekonomi Bakanlığı
47
Lisans ve İzin Uygulamaları
İthalat İzni
• Belirli petrol ürünleri, ikinci el araç lastiği, ikinci el hazır giyim eşyası, ikinci el motorlu
araç, çevre kirliliği ile mücadelede kullanılan araçlar, araştırma laboratuvarlarında
kullanılan cihaz ve ekipmanlar, ham elmas, Sektörel Teşvik Programları kapsamındaki
makine ve yedek parçalar (Meksika Ekonomi Bakanlığı)
• Oyuncak, şarap, likör, kimyasallar ve tekstil ürünlerinde ayrıca Sektör Kaydı gerekli.
İthal Lisansı
• Silah ve mühimmat (Meksika Ekonomi Bakanlığı’ndan)
• Bazı deri ürünleri, taze/donmuş et, tarımsal makine (Meksika Tarım Bakanlığı’ndan)
• Sağlık malzemesi, ilaç, çeşitli kozmetik malzemeleri, çeşitli işlenmiş gıda ürünleri
(Meksika Sağlık Bakanlığı’ndan)
• Ve bu ürünlerin numuneleri
Muayene, tetkik ve laboratuvar masrafları yüksek olabilmekte.
Ekonomi Bakanlığı
48
Standartlar
Meksika’da ürün ve hizmet standartları ve bu standartlara uyumluluk konusunda
çok fazla sayıda kuruluşu mevcut (11 sektör kuruluşu), tek bir kuruluş yok.
1. Zorunlu Standartlar (NOM)
Meksika Ekonomi Bakanlığı http://www.economianoms.gob.mx/noms/inicio.do
• İspanyolca dilinde, mal bazında arama yapılabilmekte.
• Ürün güvenliği, sağlık, çevre, telekomünikasyon, kullanıcıya yönelik bilgi ve
enerji verimliliği alanlarında kullanılmakta.
• İthal edilecek mal, devlet kurum ya da kuruluşu ya da akredite edilmiş özel
kuruluşlarca uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.
• Devlet kurum ya da kuruluşu veya akredite özel kuruluşlarca yapılır.
2. Zorunlu Olmayan Standartlar (NMX)
http://normas.economia.gob.mx/normasmx/index.nmx
Mal ve hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve bilgi vermek amacıyla kullanılmakta.
3. Referans Standartlar
Mevcut standartların ihtiyacı karşılamadığı durumlarda; devlet petrol şirketi
PEMEX ve devlet elektrik şirketi CFE gibi kamu kuruluşları yayınlayıp uyguladığı st.
Ekonomi Bakanlığı
49
EKONOMİ BAKANLIĞI
MEKSİKA PAZARI İLE İLGİLİ
FAYDALI BİLGİLER
Meksika Pazarı ile İlgili Faydalı Bilgiler
Başlıca Şehirleri: Mexico City (20,1 milyon), Guadalajara (4,4 m),
Monterrey (4,1 m), Puebla ve (2,7 m), Tijuana (2 m)
İthalatçı ve distribütörlerin merkezi Mexico City’de.
Batıdaki limanlar Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile; Veracruz
limanı ise Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Hindistan ile ticarette kullanılıyor.
Türkiye’den deniz yoluyla giden konteynırlar, genellikle Avrupa
limanlarındaki aktarmadan sonra, toplamda 25-35 günde Meksika’ya
varıyor (Örn: Gıda ürünlerinde vakumlu ambalaj!!!)
 Görüşmeleri planlarken; trafik yoğunluğu dikkate alınmalı!!!
 Kaçırılma ve hırsızlığa karşı güvenliğe dikkat edilmeli!!!
 Oda ve Birlikler, danışmanlık ücreti / yıllık üyelik bedeli alıyor.
 İş kültürü bakımından Latin etkisi baskın + ABD etkisi
(Şekilcilik, bürokrasi, kişisel ilişkiler, güven önemli. Hayır demek yerine sonraya
bırakıp hiç cevap vermeme vb…)
Ekonomi Bakanlığı
51
Tüketici Tercihleri
•
•
•
•
•
•
•
•
117 milyonluk geniş bir iç pazar >>> Pazar bölümlendirmesi!
Orta sınıfın genişlemesi ve tüketimin artması.
Çalışan kadın nüfusunun artması >>> Hazır gıda tüketimi
Çocuk ve yetişkin nüfusta obezitenin artması.
Sağlıklı ve bilinçli beslenme eğiliminin artması
Çevre duyarlılığının artması.
Fason ürünlere ve Çin malı eşyalara eğilimin artması.
Kriz sonrası özel markalı ürünlerin (private label)
popülerliğinin daha da artması.
• Orta Doğulu (çoğu Lübnan asıllı) göçmen nüfusun (El Turco)
benzer tüketim alışkanlıkları
• Helal ve Koşer ürünlerin tüketimi
• İnşaat ve mücevherat sektöründe Yahudi nüfusun etkisi
Ekonomi Bakanlığı
52
Genel Değerlendirme
• Enerji Reformu ile petrol devlet mülkiyetinde kalmakla birlikte; özel sektöre
ve yabancı firmalara kar-zarar ortaklığı şeklinde petrol arama ve çıkarma izni
veriliyor. Doğal gaz ve kaya gazında da yatırımların artması bekleniyor. Dolaylı
olarak bu sektörlerde kullanılan ürünlerin ithalatında artış bekleniyor.
• Demir-çelik ve kara taşıtları aksamında gümrük vergileri düşük, pazarda
şansımız yüksek.
• Tekstilde Türk ürünleri genellikle üst ve orta-üst gelir gruplarına hitap ediyor,
yüksek gümrük vergilerine rağmen ürünlerimiz kalitesiyle ve bu kaliteye
ödenen fiyatla tutuluyor. Gelir dağılmı adaletsizliğinden dolayı her gelir
grubuna yönelik ürünün potansiyeli olabilir.
• Makine sektöründe önemli miktarda yabancı yatırım girişine ve ABD için bir
üretim üssü olmasına rağmen gelişmiş olmayıp, her türlü makineye ihtiyaç
var. Ancak makinelerde Alman veya İtalyan malı tercihinin kırılması için
fuarlar veya ziyaretler vasıtasıyla Türk makinelerinin kalitesini tanıtmak ve
ikna etmek gerekmektedir. Finansman sıkıntılı olabilir. Özellikle küçük çaplı
alıcılar taksit gibi finansman seçeneği isteyebilmektedir.
Ekonomi Bakanlığı
53
EKONOMİ BAKANLIĞI
YARARLI KAYNAKLAR
www.ekonomi.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı
55
Ekonomi Bakanlığı
56
Ekonomi Bakanlığı
57
www.musavirlikler.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı
58
Yararlı Kaynaklar
GÜMRÜK VERGİSİ ARAMA MODÜLÜ
Meksika Ekonomi Bakanlığı web sitesinde, 8’li GTİP bazında
gümrük vergisi oranlarını ve aylık/yıllık ithalat/ihracat miktar ve
değerlerini gösteren bir modül (Ücretsiz, İspanyolca)
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php
Kamu Alımları ve İhaleleri için Kamu Yönetimi
Bakanlığı Bilgi Platformu ‘CompraNet’
www.compranet.gob.mx/
İthalat prosedürleri, belge ve izinler için
AB Pazara Giriş web sitesi ‘Import Formalities’
http://madb.europa.eu
İthalat-İhracat istatistikleri için www.trademap.org
Ekonomi Bakanlığı
59
Yararlı Adresler
Meksika Ekonomi Bakanlığı http://www.economia.gob.mx
Yatırım ve İhracatı Teşvik Kuruluşu (PROMEXICO) www.promexico.gob.mx
Meksika Gümrükleri www.aduanas.gob.mx
Mexico City Ticaret Odası www.camaradecomercio.com.mx
İthalatçılar İhracatçılar Birliği (ANIERM) www.anierm.org.mx
Ticaret, Hizmet ve Turizm Odaları Konfederasyonu www.concanaco.com.mx
Sanayi Odaları Konfederasyonu www.concamin.org.mx
Fuarlar için; T.C. Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=fuarlar
AUMA www.auma.de
Ekonomi Bakanlığı
60
TEŞEKKÜRLER…
İnci Selin BAL
İhracatı Geliştirme Uzmanı
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md.
Tel: 0312 2048109
E-posta: [email protected]
Ekonomi Bakanlığı
Download

Inci_Selin_Bal_sunus_mx - Balıkesir Ticaret Odası