Ventilátory | Vzduchotechnické jednotky | Distribučné elementy | Požiarna technika | Vzduchové clony | Tunelové ventilátory
Vetracie mriežky a výustky série NOVA
Najlepšie riešenie pre vzduchotechniku
2 / 44
|
Mriežky a Výustky
NOVA mriežky a výustky
Obsah
NOVA-A
NOVA-R
Jedno-, alebo dvojradová hliníková
Nepriehľadná hliníková stenová
výustka s nastaviteľnými lamelami
mriežka pre odvod vzduchu.
pre prívod, alebo odvod vzduchu.
3
25
NOVA-B
NOVA-F
Jedno -, alebo dvojradová oceľová,
Stenová mriežka s filtrom pre odvod
výustka s nastaviteľnými lamelami
vzduchu. Jednoduchou výmenou filtra
pre prívod, alebo odvod vzduchu.
je ideálnym partnerom fancoilov.
6
27
NOVA-C
NOVA-E
Jedno -, alebo dvojradová oceľová,
Odvodná mriežka so štvorcovým
výustka pre kruhové potrubie
profilom pre veľké odvody vzduchu
s nastaviteľnými lamelami pre prívod,
s možnosťou vloženia do kazetového
alebo odvod vzduchu.
stropu.
9
30
NOVA-L
NOVA-D
Jedno -, alebo dvojradová hliníková
Dverová mriežka s nepriehľadným
mriežka s pevnými lamelami
usporiadaním lamiel.
pre prívod, prípadne odvod vzduchu
s možnosťou vytvorenia súvislej
neprerušovanej línie mriežok.
15
33
NOVA-S
Príslušenstvo
Parapetná hliníková mriežka
4 typy regulácií, montážny rámik,
s pevnými lamelami pre prívod,
filter G4 a pretlakové komory
alebo odvod vzduchu.
pre sériu NOVA.
20
36
Mriežky a Výustky
|
3 / 44
NOVA-A
Hliníková výustka do štvorhranného potrubia
NOVA-A
Popis
Objednávací kód
NOVA-A Jednoradová
Dvojradová
Upínanie 1
1
2
skrutkami
pružinkami
upínací mechanizmus
Rozmery
L×H
R1, RS1
R2, RS2
R3, RS3
R4, RS4
Typ regulácie 2
Montážny rámik 1
Lamely
1
2
4
UR
horizontálne
vertikálne 3
Povrchová úprava 4
H
V
RALxxxx
Príklad objednávacieho kódu:
NOVA-A - 2 - 2 - 400 × 200 - R1 - UR - H - RAL9010
Hliníková mriežka do hranatého potrubia s dvomi radmi lamiel a upínaním
na pružinky, pre rozmer stavebného otvoru 400 × 200 mm, s reguláciou
typ 1, s upínacím rámikom, s horizontálne orientovaným prvým radom
lamiel a v povrchovej úprave práškovou farbou RAL 9010.
1. Montážny rámik nie je štandardne súčasťou dodávky pre upínanie “1“
a “2“, v prípade záujmu je nutné doplniť objednávací kód o UR.
Pre upínanie “4“ nie je nutné uvádzat v kóde UR ( je súčasťou dodávky).
2. Regulácia s označením RS je dodávaná s práškovo lakovaným povrchom
RAL 9005 (čierna).
3. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie
lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané
horizontálne vyhotovenie lamiel (H).
4. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
NOVA-A je hranatá hliníková výustka s jedným,
alebo dvomi radmi nastaviteľných lamiel. Je vhodná
na použitie v priestoroch s vyšším dôrazom na vzhľad.
Výustka NOVA-A usmerňuje vzduch pomocou
nastaviteľných lamiel vo vodorovnom aj zvislom smere.
Je určená na prívod a odvod vzduchu. Pre rovnomernú
distribúciu vzduchu cez celú výustku je vhodné použiť
niektorú z regulácií, alebo pretlakových komôr.
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 36.
• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - regulácie
• NOVA-UR - montážny rámik
• ODEN - pretlaková komora
• PB-NOVA - pretlaková komora
Montáž
Výustka NOVA-A može byť montovaná priamo
na hranaté potrubie skrutkami so zápustnou hlavou
(upínanie “1”), alebo na stenu pomocou montážneho
rámika a pružín (upínanie “2”+UR), prípadne na stenu
a strop pomocou montážneho rámika a upínacieho
mechanizmu (upínanie “4”).
Konštrukčné vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie:
Výustka NOVA-A je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL
sú k dispozícii na požiadanie.
Vyhotovenie lamiel:
Jednoradové i dvojradové výustky môžu mať predné
lamely v horizontálnom, alebo vertikálnom usporiadaní.
Druhý rad lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad.
Lamely majú osový rozstup 20 mm.
20
NOVA-A-1-4-L×H-V
5
Obr. 1: Základné rozmery a typy výustiek NOVA-A
40
NOVA-A-2-1-L×H-V
5
40
5
NOVA-A-2-2-L×H-V-UR
NOVA-A-1-1-L×H-V
5
20
40
NOVA-A-2-4-L×H-V
5
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
25
NOVA-A-1-4-L×H-H
H×L
25
40
(H + 30) × (L + 30)
25
20
5
(H - 20) × (L - 20)
5
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
20
H×L
NOVA-A-2-4-L×H-H
H×L
25
5
(H + 30) × (L + 30)
25
(H - 20) × (L - 20)
NOVA-A-1-2-L×H-H-UR
(H - 20) × (L - 20)
40
(H + 30) × (L + 30)
20
H×L
25
5
(H - 20) × (L - 20)
5
(H + 30) × (L + 30)
NOVA-A-2-2-L×H-H-UR
H×L
25
NOVA-A-1-1-L×H-H
H×L
40
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
20
(H + 30) × (L + 30)
25
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
25
25
25
25
|
(H - 20) × (L - 20)
H×L
NOVA-A
4 / 44
Mriežky a Výustky
5
NOVA-A-2-1-L×H-H
5
NOVA-A-1-2-L×H-V-UR
Mriežky a Výustky
|
5 / 44
Technické parametre
Rozmery
Rozmery
L
Voľná plocha
H
A V1
(mm)
200
400
500
600
800
1000
1200
m1
(m )
0,012
0,019
0,026
0,018
0,030
0,041
0,064
0,025
0,041
0,055
0,086
0,117
0,031
0,051
0,070
0,109
0,148
0,187
0,038
0,062
0,085
0,132
0,179
0,226
0,051
0,084
0,114
0,177
0,240
0,303
0,064
0,105
0,143
0,222
0,302
0,381
0,076
0,126
0,172
0,268
0,363
0,459
m2
L
(kg)
2
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
Rozmery
0,009
0,016
0,021
0,015
0,024
0,033
0,051
0,020
0,033
0,045
0,070
0,095
0,025
0,042
0,057
0,088
0,120
0,151
0,030
0,050
0,068
0,107
0,145
0,183
0,041
0,068
0,092
0,143
0,194
0,246
0,051
0,085
0,116
0,180
0,244
0,309
0,062
0,102
0,139
0,217
0,294
0,372
0,20
0,25
0,32
0,27
0,34
0,44
0,60
0,34
0,43
0,55
0,77
0,98
0,41
0,52
0,67
0,93
1,19
1,45
0,48
0,61
0,79
1,10
1,40
1,71
0,63
0,79
1,03
1,43
1,83
2,23
0,77
0,97
1,26
1,76
2,25
2,74
0,91
1,15
1,50
2,09
2,67
3,26
Voľná plocha
H
A V1
(mm)
0,30
0,40
0,52
0,42
0,57
0,73
1,04
0,54
0,73
0,95
1,35
1,75
0,67
0,89
1,16
1,66
2,16
2,65
0,79
1,05
1,38
1,97
2,56
3,15
1,03
1,38
1,81
2,58
3,36
4,14
1,27
1,71
2,23
3,20
4,17
5,13
1,51
2,03
2,66
3,82
4,97
6,13
225
325
425
525
625
825
1025
1225
AV1, m1, ...NOVA-A-1 - jednoradová
AV2, m2, ...NOVA-A-2 - dvojradová
Tab. 1: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť výustiek NOVA-A
POZNÁMKA: Ďalšie technické parametre pre výustky NOVA-A sú na stranách 12-14.
Hmotnosť
A V2
m1
0,008
0,014
0,028
0,012
0,021
0,041
0,062
0,016
0,028
0,055
0,082
0,108
0,019
0,035
0,068
0,102
0,135
0,168
0,023
0,042
0,082
0,122
0,162
0,201
0,031
0,056
0,109
0,162
0,215
0,268
0,039
0,070
0,136
0,202
0,268
0,334
0,046
0,084
0,163
0,242
0,321
0,401
0,17
0,25
0,38
0,22
0,33
0,50
0,68
0,28
0,41
0,63
0,85
1,08
0,33
0,49
0,76
1,03
1,30
1,57
0,38
0,57
0,88
1,20
1,52
1,84
0,48
0,73
1,14
1,55
1,96
2,37
0,59
0,89
1,39
1,90
2,41
2,91
0,69
1,05
1,65
2,25
2,85
3,45
(m )
75
125
225
75
125
225
325
75
125
225
325
425
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
0,010
0,018
0,034
0,014
0,026
0,051
0,076
0,019
0,035
0,068
0,100
0,133
0,024
0,043
0,084
0,125
0,166
0,207
0,029
0,052
0,101
0,150
0,199
0,248
0,038
0,069
0,134
0,200
0,265
0,330
0,048
0,086
0,168
0,249
0,331
0,412
0,057
0,104
0,201
0,299
0,396
0,494
m2
(kg)
2
0,26
0,39
0,62
0,35
0,53
0,86
1,19
0,44
0,67
1,09
1,52
1,94
0,53
0,81
1,33
1,85
2,36
2,88
0,62
0,95
1,56
2,18
2,79
3,40
0,80
1,24
2,04
2,84
3,64
4,44
0,98
1,52
2,51
3,50
4,48
5,47
1,16
1,80
2,98
4,15
5,33
6,51
NOVA-A
300
A V2
Hmotnosť
6 / 44
|
Mriežky a Výustky
NOVA-B
NOVA-B
Oceľová výustka do štvorhranného potrubia
Popis
Objednávací kód
NOVA-B1
2
Jednoradová
Dvojradová
Upínanie
skrutkami 1
pružinkami 1
1
2
Poistný mechanizmus
s upínacím rámikom
4
Rozmery
L×H
R1, RS1, RN1
R2, RS2, RN2
R3, RS3, RN3
R4, RS4, RN4
Typ regulácie 2, 3
Montážny rámik 1
Lamely
UR
H
V
horizontálne 4
vertikálne
Nehrdzavejúca oceľ
A-304
A-316
Povrchová úprava 5
RALxxxx
Príklad objednávacieho kódu:
NOVA-B - 2 - 4 - 625 × 125 - RS2 - H - RAL9005
Oceľová výustka do hranatého potrubia s dvomi radmi lamiel, s poistným
upínacím mechanizmom (obsahuje UR), pre rozmer stavebného otvoru
625 × 125 mm, s reguláciou typu 2 striekanou práškovou farbou
(RS - štt. RAL 9005), s horizontálne orientovaným prvým radom lamiel
a s povrchovou úpravou mriežky RAL 9010.
1. Montážny rámik nie je štandardne súčasťou dodávky pre upínanie “1“
a “2“, v prípade záujmu je nutné doplniť objednávací kód o UR.
Pre upínanie “4“ nie je nutné uvádzat v kóde UR ( je súčasťou dodávky).
2. Regulácia s označením RS je dodávaná s povrchovou úpravou RAL 9005
(čierna).
3. Pri požiadavke na kompletné vyhotovenie vyústky aj s reguláciou
z nehrdzavejúcej ocele je potrebné vyšpecifikovať do objednávacieho
kódu reguláciu typu RN.
4. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie
lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané
horizontálne vyhotovenie lamiel (H).
5. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava pozinkovaný plech.
NOVA-B je hranatá oceľová výustka s jedným alebo
dvomi radmi nastaviteľných lamiel. Je vhodná ako
štandardný prvok pre vetranie priemyselných a úžitkových
priestorov. Výustka NOVA-B usmerňuje vzduch pomocou
nastaviteľných lamiel vo vodorovnom aj zvislom smere.
Je určená na prívod a odvod vzduchu.Pre rovnomernú
distribúciu vzduchu cez celú výustku je vhodné použiť
niektorú z regulácií, alebo pretlakových komôr.
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 36.
• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - regulácie
• NOVA-UR - montážny rámik
• ODEN - pretlaková komora
• PB-NOVA - pretlaková komora
Montáž
Výustka NOVA-B môže byť montovaná priamo
na potrubie skrutkami so zápustnou hlavou (upínanie
“1”), alebo na stenu pomocou montážneho rámika
a pružín (upínanie “2”+UR), prípadne na stenu a strop
pomocou montážneho rámika a upínacieho mechanizmu
(upínanie “4”).
Konštrukčné vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie:
Výustka NOVA-B je vyrobená z oceľových profilov
s pozinkovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL
sú k dispozícii na požiadanie, rovnako ako aj vyhotovenie
z nehrdzavejúcej ocele A-304, resp. A-316.
Vyhotovenie lamiel:
Jednoradové i dvojradové výustky môžu mať predné
lamely v horizontálnom alebo vertikálnom usporiadaní.
Druhý rad lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad.
Lamely majú osový rozstup 20 mm.
20
NOVA-B-1-4-L×H-V
5
Obr. 2: Základné rozmery a typy výustiek NOVA-B
40
NOVA-B-2-1-L×H-V
5
40
NOVA-B-1-1-L×H-V
5
20
5
40
NOVA-B-2-2-L×H-V-UR
NOVA-B-2-4-L×H-V
5
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
25
NOVA-B-1-4-L×H-H
H×L
25
40
(H + 30) × (L + 30)
25
20
5
(H - 20) × (L - 20)
5
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
20
H×L
NOVA-B-2-4-L×H-H
H×L
25
5
(H + 30) × (L + 30)
25
(H - 20) × (L - 20)
NOVA-B-1-2-L×H-H-UR
(H - 20) × (L - 20)
40
(H + 30) × (L + 30)
20
H×L
25
5
(H - 20) × (L - 20)
NOVA-B-2-2-L×H-H-UR
H×L
25
5
(H + 30) × (L + 30)
40
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
NOVA-B-1-1-L×H-H
H×L
25
20
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
NOVA-B
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
25
25
25
25
Mriežky a Výustky
|
7 / 44
5
NOVA-B-2-1-L×H-H
5
NOVA-B-1-2-L×H-V-UR
8 / 44
|
Mriežky a Výustky
Technické parametre
Rozmery
Rozmery
L
Voľná plocha
H
A V1
(mm)
NOVA-B
200
300
400
500
600
800
1000
1200
A V2
Hmotnosť
m1
(m )
0,012
0,019
0,026
0,018
0,030
0,041
0,064
0,025
0,041
0,055
0,086
0,117
0,031
0,051
0,070
0,109
0,148
0,187
0,038
0,062
0,085
0,132
0,179
0,226
0,051
0,084
0,114
0,177
0,240
0,303
0,064
0,105
0,143
0,222
0,302
0,381
0,076
0,126
0,172
0,268
0,363
0,459
m2
L
(kg)
2
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
Rozmery
0,009
0,016
0,021
0,015
0,024
0,033
0,051
0,020
0,033
0,045
0,070
0,095
0,025
0,042
0,057
0,088
0,120
0,151
0,030
0,050
0,068
0,107
0,145
0,183
0,041
0,068
0,092
0,143
0,194
0,246
0,051
0,085
0,116
0,180
0,244
0,309
0,062
0,102
0,139
0,217
0,294
0,372
0,32
0,45
0,54
0,45
0,64
0,77
1,08
0,58
0,82
0,99
1,40
1,80
0,72
1,01
1,21
1,71
2,21
2,71
0,85
1,20
1,44
2,03
2,62
3,21
1,11
1,57
1,89
2,66
3,44
4,22
1,37
1,94
2,33
3,29
4,26
5,22
1,64
2,32
2,78
3,93
5,07
6,22
Voľná plocha
H
A V1
(mm)
0,54
0,77
0,97
0,78
1,11
1,39
2,00
1,02
1,45
1,82
2,61
3,40
1,26
1,79
2,24
3,22
4,20
5,17
1,50
2,13
2,66
3,83
4,99
6,15
1,98
2,82
3,51
5,04
6,58
8,11
2,46
3,50
4,36
6,26
8,16
10,06
2,93
4,18
5,21
7,48
9,75
12,02
225
325
425
525
625
825
1025
1225
AV1, m1, ...NOVA-B-1 - jednoradová
AV2, m2, ...NOVA-B-2 - dvojradová
Tab. 2: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť výustiek NOVA-B
POZNÁMKA: Ďalšie technické parametre pre mriežky NOVA-B sú na stranách 12-14.
Hmotnosť
A V2
m1
0,008
0,014
0,028
0,012
0,021
0,041
0,062
0,016
0,028
0,055
0,082
0,108
0,019
0,035
0,068
0,102
0,135
0,168
0,023
0,042
0,082
0,122
0,162
0,201
0,031
0,056
0,109
0,162
0,215
0,268
0,039
0,070
0,136
0,202
0,268
0,334
0,046
0,084
0,163
0,242
0,321
0,401
0,30
0,41
0,65
0,42
0,56
0,89
1,23
0,53
0,71
1,14
1,57
2,00
0,64
0,86
1,38
1,90
2,42
2,94
0,75
1,01
1,62
2,23
2,85
3,46
0,98
1,31
2,10
2,90
3,70
4,50
1,21
1,61
2,59
3,57
4,56
5,54
1,43
1,90
3,07
4,24
5,41
6,58
(m )
75
125
225
75
125
225
325
75
125
225
325
425
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
0,010
0,018
0,034
0,014
0,026
0,051
0,076
0,019
0,035
0,068
0,100
0,133
0,024
0,043
0,084
0,125
0,166
0,207
0,029
0,052
0,101
0,150
0,199
0,248
0,038
0,069
0,134
0,200
0,265
0,330
0,048
0,086
0,168
0,249
0,331
0,412
0,057
0,104
0,201
0,299
0,396
0,494
m2
(kg)
2
0,49
0,71
1,17
0,69
0,99
1,64
2,29
0,89
1,27
2,10
2,94
3,77
1,09
1,55
2,57
3,59
4,61
5,63
1,28
1,83
3,03
4,24
5,44
6,65
1,68
2,39
3,96
5,54
7,11
8,69
2,07
2,95
4,90
6,84
8,78
10,73
2,47
3,51
5,83
8,14
10,45
12,77
Mriežky a Výustky
|
9 / 44
NOVA-C
Oceľová výustka do kruhového potrubia
NOVA-C
Popis
Objednávací kód
NOVA-C
Typ zalomenia
A
C
Jednoradová
Dvojradová
1
2
Rozmery
L×H
R1, RS1, RN1
R2, RS2, RN2
R3, RS3, RN3
R4, RS4, RN4
Typ regulácie 1, 2
Lamely
horizontálne
vertikálne 3
Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava
4
H
V
A-304
A-316
RALxxxx
NOVA-C je hranatá oceľová výustka s jedným,
alebo dvoma radmi nastaviteľných lamiel. Je vhodná
ako štandardný prvok pre vetranie priemyselných
a úžitkových priestorov. Výustka NOVA-C usmerňuje
vzduch pomocou nastaviteľných lamiel vo vodorovnom
aj zvislom smere. Je určená na prívod a odvod vzduchu.
Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú výustku je
vhodné použiť niektorú z regulácií.
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 36.
• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - regulácie
Montáž
Výustka NOVA-C je určená pre montáž priamo na kruhové
potrubia pomocou skrutiek so zápustnou hlavou.
Konštrukčné vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie:
Príklad objednávacieho kódu:
NOVA-C - 1 - 1025 × 75 - RN3 - V - A-304
Výustka na kruhové potrubie s jedným radom lamiel, pre rozmer
stavebného otvoru 1025 × 75 mm, s reguláciou typu 3 vo vyhotovení
z nehrdzavejúcej ocele (RN), s lamelami vo vertikálnom usporiadaní
a kompletne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A-304.
1. Pri požiadavke na kompletné vyhotovenie vyústky aj s reguláciou
z nehrdzavejúcej ocele je potrebné vyšpecifikovať do objednávacieho
kódu reguláciu typu RN.
2. Regulácia s označením RS je dodávaná s povrchovou úpravou RAL 9005
(čierna).
3. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie
lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané
vertikálne vyhotovenie lamiel (V).
4. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava pozinkovaný plech.
Výustka NOVA-C je vyrobená z oceľových plechov
a oceľových profilov s pozinkovaným povrchom,
prípadne je povrch práškovo lakovaná (RAL 9010 - biela);
ostatné odtiene RAL sú k dispozícii na požiadanie,
rovnako ako aj vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele A-304,
resp. A-316.
Výustka do kruhového potrubia sa dodáva s tromi rôznymi
typmi zalomenia čelnej strany (viď. obr. 4 na strane 10).
• C - 1 ohyb na 71°
• CC - 1 ohyb na 55°
• CA - 2 ohyby na 50° a 15°
Vyhotovenie lamiel:
Jednoradové i dvojradové výustky môžu mať predné
lamely v horizontálnom, alebo vertikálnom usporiadaní.
Druhý rad lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad.
Lamely majú osový rozstup 20 mm.
Mriežky a Výustky
E
E
E
NOVA-C-1-V
NOVA-C-1-H
E
NOVA-C-2-V
NOVA-C-2-H
Obr. 3: Základné rozmery a typy výustiek NOVA-C
(H + 23) × (L + 30)
21,5
(H - 20) × (L - 20)
(H + 21) × (L + 30)
20,5
(H - 20) × (L - 20)
(H - 5) × (L - 5)
øD
°
(H - 5) × (L - 5)
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
(H - 5) × (L - 5)
55
øD
25
71
øD
50°
°
15°
E
E
E
NOVA-C
NOVA-CC
NOVA-CA
Obr. 4: Porovnanie tvaru a rozmerov výustiek NOVA-C, CC a CA
Technické parametre
Rozmery
Presah do potrubia
Menovitý
rozmer
Priemer potrubia
øD
E
H
min
NOVA-
C-1
C-2
CC-1
CC-2
CA-1
CA-2
75
100
125
150
175
200
225
325
32
30
32
40
45
49
54
52
54
62
67
71
36
36
36
36
36
38
-
58
58
58
58
58
60
-
31
33
34
34
34
33
-
53
55
56
56
56
55
-
Tab. 3: Odporúčané rozmery potrubia (mm)
max
min
450
800
900
1000
1000
1250
100
160
224
280
400
500
-
C
150
250
315
450
500
900
max
min
180
250
355
450
630
800
-
100
160
224
315
450
500
-
CC
max
CA
160
224
315
450
630
710
-
(H + 30) × (L + 30)
25
(H - 20) × (L - 20)
(H - 5) × (L - 5)
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
(H - 5) × (L - 5)
(H + 30) × (L + 30)
25
25
(H - 5) × (L - 5)
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
øD
NOVA-C
(H - 5) × (L - 5)
øD
øD
25
øD
(H - 20) × (L - 20)
|
10 / 44
|
Mriežky a Výustky
Rozmery
L
Voľná plocha
H
A V1
A V2
(mm)
300
500
600
800
1000
1200
225
325
425
525
625
825
1025
1225
A V2
m1
m2
m1
(m )
m2
m1
m2
(kg)
NOVA-CC, CA
NOVA-C
NOVA-CC
NOVA-CA
100
150
200
100
150
200
100
150
200
100
150
200
100
150
200
100
150
200
100
150
200
100
150
200
0,012
0,026
0,018
0,041
0,025
0,055
0,031
0,070
0,038
0,085
0,051
0,114
0,064
0,143
0,076
0,172
0,009
0,021
0,015
0,033
0,020
0,045
0,025
0,057
0,030
0,068
0,041
0,092
0,051
0,116
0,062
0,139
0,012
0,020
0,027
0,019
0,031
0,042
0,026
0,042
0,057
0,033
0,053
0,072
0,040
0,064
0,086
0,054
0,087
0,116
0,068
0,109
0,146
0,081
0,131
0,176
0,009
0,015
0,019
0,014
0,023
0,031
0,019
0,031
0,042
0,025
0,040
0,053
0,030
0,048
0,064
0,040
0,065
0,087
0,051
0,082
0,109
0,061
0,099
0,131
0,33
0,57
0,45
0,75
0,59
0,98
0,73
1,21
0,86
1,44
1,13
1,90
1,41
2,37
1,69
2,84
0,53
0,98
0,75
1,32
0,99
1,75
1,22
2,18
1,48
2,65
1,95
3,50
2,44
4,37
2,91
5,22
0,33
0,43
0,58
0,45
0,59
0,79
0,58
0,75
1,00
0,70
0,91
1,22
0,82
1,07
1,43
1,02
1,34
1,81
1,32
1,71
2,29
1,57
2,03
2,71
0,57
0,78
1,02
0,81
1,09
1,43
1,04
1,41
1,85
1,28
1,73
2,26
1,52
2,04
2,68
1,91
2,60
3,43
2,46
3,31
4,34
2,93
3,94
5,17
0,33
0,43
0,57
0,46
0,60
0,79
0,58
0,76
1,01
0,71
0,92
1,22
0,84
1,08
1,44
1,03
1,35
1,81
1,34
1,73
2,30
1,59
2,06
2,73
0,58
0,78
1,02
0,81
1,10
1,44
1,05
1,42
1,85
1,29
1,74
2,27
1,53
2,06
2,69
1,93
2,62
3,45
2,48
3,33
4,36
2,96
3,97
5,19
75
125
175
225
75
125
175
225
325
75
125
175
225
325
75
125
175
225
325
75
125
175
225
325
75
125
175
225
325
75
125
175
225
325
75
125
175
225
325
0,010
0,018
0,034
0,014
0,026
0,051
0,076
0,019
0,035
0,068
0,100
0,024
0,043
0,084
0,125
0,029
0,052
0,101
0,150
0,038
0,069
0,134
0,200
0,048
0,086
0,168
0,249
0,057
0,104
0,201
0,299
0,008
0,014
0,028
0,012
0,021
0,041
0,062
0,016
0,028
0,055
0,082
0,019
0,035
0,068
0,102
0,023
0,042
0,082
0,122
0,031
0,056
0,109
0,162
0,039
0,070
0,136
0,202
0,046
0,084
0,163
0,242
0,010
0,018
0,026
0,015
0,027
0,039
0,019
0,036
0,052
0,024
0,045
0,065
0,029
0,054
0,077
0,039
0,072
0,103
0,048
0,090
0,129
0,058
0,108
0,154
-
0,007
0,014
0,019
0,011
0,020
0,029
0,014
0,027
0,038
0,018
0,034
0,048
0,022
0,041
0,058
0,029
0,054
0,077
0,036
0,068
0,096
0,043
0,082
0,115
-
0,28
0,40
0,66
0,39
0,56
0,91
1,25
0,51
0,72
1,16
1,58
0,62
0,87
1,40
1,91
0,73
1,03
1,65
2,24
0,95
1,34
2,14
2,91
1,17
1,65
2,63
3,57
1,40
1,97
3,13
4,23
0,42
0,66
1,14
0,59
0,93
1,59
2,24
0,76
1,20
2,04
2,86
0,93
1,48
2,50
3,50
1,11
1,77
2,98
4,17
1,46
2,31
3,90
5,45
1,80
2,85
4,80
6,70
2,14
3,39
5,69
7,95
0,30
0,42
0,57
0,41
0,56
0,77
0,51
0,70
0,96
0,62
0,84
1,16
0,73
0,98
1,35
0,94
1,27
1,74
1,15
1,55
2,13
1,36
1,83
2,53
-
0,51
0,74
1,00
0,71
1,01
1,38
0,91
1,29
1,75
1,10
1,57
2,12
1,30
1,84
2,50
1,69
2,39
3,25
2,08
2,95
4,00
2,47
3,50
4,75
-
0,31
0,42
0,57
0,41
0,56
0,77
0,52
0,71
0,97
0,63
0,85
1,17
0,74
1,00
1,36
0,96
1,28
1,76
1,17
1,57
2,16
1,39
1,86
2,55
-
0,52
0,74
1,00
0,72
1,02
1,38
0,92
1,30
1,76
1,11
1,58
2,13
1,31
1,86
2,51
1,71
2,41
3,27
2,10
2,97
4,02
2,50
3,53
4,78
-
AV1, m1, ...NOVA-C-1, CC-1, CA-1 - jednoradová
AV2, m2, ...NOVA-C-2, CC-2, CA-2 - dvojradová
Tab. 4: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť výustiek NOVA-C, CC a CA
POZNÁMKA: Ďalšie technické parametre pre výustky NOVA-C, CC a CA sú na stranách 12-14.
NOVA-C
400
Hmotnosť
2
NOVA-C
200
A V1
11 / 44
12 / 44
|
Mriežky a Výustky
Aerodynamické a akustické údaje: NOVA-A, NOVA-B a NOVA-C
Príklad výpočtu a návrhu výustky pre prívod vzduchu
qV
(l/s)
9
8
vA (m/s)
LWA [dB(A)]
7
00
6
20
40
0
l (m)
10
45
5
40
30
0
30
50
0
30
00
NOVA-A, -B, -C
40
00
10
00
(m3/h)
20
15
4
00
0
30
10
20
3
30
25
0
40
0
10
0
50
0
30
35
30
10
2
50
40
8
20
0
9
1,5
30
7
10
5
40
10
10
20
0
6
30
20
4
10
5
Δpt (Pa)
3
5
4
2,5
3
5
2
AV (m2)
1
0,005
0,30 0,25 0,20
0,01
0,02
0,03 0,04 0,05
0,1
0,2
0,15
vl (m/s)
Diagram 1: Návrhový diagram platí pre prívod vzduchu, dvojradú výustku pri Δt0 = 0°C a horizontálnom smere prúdenia so vzdialenosťou od stropu H = 0,2 m
Legenda
h
(m)
- Vzdialenosť od stropu
l
(m)
- Dosah
qV
(m /h)
- Prietok privádzaného vzduchu
ql
(m /h)
- Prietok vzduchu vo vzdialenosti l
vl
(m/s)
- Maximálna rýchlosť v mieste pobytu
vA
(m/s)
- Rýchlosť vo voľnej ploche
A V2
(m )
- Voľná plocha
LWA
[dB (A)]
- Hladina akustického výkonu vážená filtrom A
∆pt
(Pa)
- Tlaková strata
∆t0
(K)
- Teplotný rozdiel privádzaného vzduchu a vzduchu okolia
∆tl
(K)
- Teplotný rozdiel vzduchu okolia - vzduch okolia vo vzdialenosti l
3
3
2
CA
- Korekčný koeficient miestnosti
CH
- Korekčný koeficient umiestnenia od stropu
Mriežky a Výustky
Korekčné koeficienty pre výpočet parametrov
jednoradovej výustky
Minimálna vzdialenosť medzi 2 výustkami
Ak sú dve výustky inštalované blízko seba, môže dojsť
k ovplyvneniu prúdu vzduchu. Pre zamedzenie tohto javu
je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť B, ktorá
sa vypočíta ako násobok dosahu prúdu vzduchu l (m).
Ak je vzdialenosť B menšia, tak je nutné vynásobiť
rýchlosť vl (m/s) a teplotný rozdiel Δtl v dosahu prúdu
koeficientom v tab. 7. Dosah prúdu je l = konšt.
Jednoradová mriežka
Rýchlosť
Dosah prúdu
Tlaková strata
Hladina ak. výkonu
vA (m/s)
l (m)
Δpt (Pa)
LWA [dB(A)]
× 0,8
× 0,9
× 0,8
× 0,9
B
Tab. 5: Korekčné koeficienty jednoradovej výustky
Obr. 6: Ovplyvňovanie prúdu dvoch výustiek inštalovaných vedľa seba
Korekcie
Diagram 1 platí pre dvojradovú výustku, priame
nastavenie lamiel, horizontálny smer prúdenia s vplyvom
stropu pri H = 0,2 m a Δt0 = 0 °C. Pri zmene umiestnenia
príp. nastavenia lamiel sa menia aj jednotlivé hodnoty
z diagramu. Preto je nutné parametre korigovať nižšie
uvedenými koeficientmi.
Korekčné koeficienty pre divergentné nastavenie
lamiel
Pri zmene uhla natočenia predných lamiel sa menia
aj nižše uvedené parametre diagramu, ktoré je nutné
korigovať koeficientmi z Tab. 7 a Diagramu 2.
Korekčný koeficient vplyvu stropu
Pri zmene vzdialenosti umiestnenia výustky od stropu
sa mení tiež rýchlosť vl (m/s) a teplotný rozdiel medzi
privedeným vzduchom a vzduchom okolia Δtl /Δt0
v dosahu prúdu, a je nutné ich vynásobiť koeficientmi
z tabuľky 6. Dosah prúdu je l = konšt.
1,0
CD
0,8
0,6
0,4
h
α
0,2
0
22,5
45
67,5
Uhol nastavenia lamiel α [°]
Obr. 5: Ovplyvňovanie prúdu stropom
Prúdenie s /bez vplyvu stropu
Diagram 2: Koeficient CD
Výška H
Typ prúdenia
Koeficient
Bmin ≥ l × 0,15
0,1
0,2
0,4
0,6
s vplyvom stropu
0,1 ≤ H ≤ 0,6 m
× 1,14
× 1,00
× 0,91
× 0,86
Bmin ≥ l × 0,2
≥ 0,6
bez vplyvu stropu (voľný prúd)
H ≥ 0,6 m
× 0,80
Tab. 6: Korekčný koeficient vplyvu stropu
(m)
13 / 44
90
NOVA-A, -B, -C
U jednoradovej výustky sa mení rýchlosť vo voľnej
ploche vA (m/s), dosah prúdu l (m), tlaková strata
Δpt (Pa) a hladina akustického výkonu LWA [dB(A)].
Pre výpočet je nutné hodnoty z Diagramu 1 vynásobiť
nižšie uvedenými korekčnými koeficientmi.
|
14 / 44
|
Mriežky a Výustky
Uhol natočenia α
NOVA-A, -B, -C
Δpt (Pa)
Tlaková strata
LWA [dB(A)]
Hluk
vl (m/s)
Rýchlosť
Teplotný rozdiel Δt0 (K)
i = qv /ql
Indukcia
Min. vzdialenosť (s vplyvom stropu)
Min. vzdialenosť (bez vplyvu stropu)
45°
90°
× 1,1
+1
× CD
× CD
× 1 / CD
Bmin ≥ l × 0,2
Bmin ≥ l × 0,25
× 1,2
+3
× CD
× CD
× 1 / CD
Bmin ≥ l × 0,3
Bmin ≥ l × 0,3
Tab. 7: Korekčný koeficient pre divergentné nastavenie predných lamiel
Príklad: Stanovenie rýchlosti vl
Parametre:
Vzdialenosť od stropu:
H = 0,4 m
Prietok:
qv = 150 m3/h
Dosah prúdu vzduchu:
l = 5,3 m
Vzdialenosť medzi miežkami:
B=1m
Typ výustky:
AV = 0,015 m2 => NOVA-B - 2 - 2 - 300 × 100
Podľa tabuľky 6:
koeficient = 0,91
Z diagramu:
vA = 2,8 m/s
vl = 0,21 m/s => vl = 0,21 × 0,91 = 0,19 m/s
LWA < 25 dB(A)
Δpt = 3,2 Pa
Príklad:
Parametre:
l = 5,3 m
AV = 0,015 m2
qv = 150 m3/h
Z diagramu:
Indukčný vzťah:
ql / qv = 14
Indukovaný vzduch:
ql = 150 × 14 = 2100 m3/h
Teplotný rozdiel
1,0
1
2
3
l (m)
4 5
10
20
30
0,5
0,4
0,3
Δtl 0,2
Δt0
0,1
0,2
0,1
0,05
0,04
0,05
0,04
0,03
AV (m2)
Bmin ≥ l × 0,15 => Bmin = 5,3 × 0,15 = 0,795 m
B ≥ Bmin
1 > 0,795 m
0,005 0,01 0,02 0,03
Diagram 4: Teplotný rozdiel vo vzdialenosti I medzi privádzaným vzduchom
a vzduchom okolia.
Príklad:
Parametre:
l = 5,3 m
AV = 0,016 m2
Δt0 = 10°C
H = 0,4 m => koeficient = 0,91 (tab. 6)
Ďalšie vlastnosti
Indukcia
AV (m2)
0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
30
0,2
20
10
ql
qv 5
4
3
2
1
1
2
3
4 5
l (m)
10
20
30
Diagram 3: Množstvo vzduchu indukovaného vo vzdialenosti I na základe
prietoku prívodného vzduchu qv.
Z diagramu:
Teplotný vzťah:
Δtl / Δt0 = 0,12
Teplotný rozdiel vo vzdialenosti l = 5,3 m:
Δtl / Δt0 = 0,1 => zisk Δtl = 1,2 × 0,91 = 1,1 °C
Mriežky a Výustky
|
15 / 44
NOVA-L
Hliníková mriežka s pevnými lamelami
NOVA-L
Objednávací kód
NOVA-L Jednoradová
Dvojradová 3b
1
2
skrutkami 1
pružinkami 1
poistný mechanizmus
Upínanie s upínacím rámikom
1
2
4
Rozmery (stavebný otvor) L × H
R1, RS1
R2, RS2
R3, RS3
Typ regulácie 2
Upínací rámik 1 (štandard)
Lamely
horizontálne 3a
vertikálne
12,5
17,5
20,0
Rozstup lamiel 3
štandardné 4
krajné
stredové
Povrchová úprava 5
H
V
1
2
3
4
Typ tvarovania lamiel 3
Vyhotovenie
UR
0
C
M
RALxxxx
Príklady objednávacieho kódu:
NOVA-L - 1 - 1 - 600 × 100 - RS1 - H - 2 - 12,5 - C
Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na skrutky
cez pohľadový rám, pre rozmer stavebného otvoru 600 × 100 mm,
s reguláciou typu 2 v povrchovej úprave RAL 9005 (RS), s horizontálne
osadeným prvým radom lamiel; lamely typu 1 v rozstupe 12,5 mm; krajné
vyhotovenie.
Nova-L - 1 - 2 - 1025 × 125 - R1 - 4 - 20 - O - 9001
Hliníková stenová mriežka s jedným radom lamiel, s upínaním na pružinky,
pre rozmer stavebného otvoru 1025 × 125 mm, s reguláciou typu 1,
s lamelami typu 4, s rozstupom lamiel 20 mm; štandardná uzavretá
mriežka s povrchovou úpravou RAL 9001.
1. Montážny rámik nie je štandardne súčasťou dodávky pre upínanie “1“
a “2“, v prípade záujmu je nutné doplniť objednávací kód o UR.
Pre upínanie “4“ nie je nutné uvádzat v kóde UR ( je súčasťou dodávky).
2. Regulácia s označením RS je dodávaná s povrchovou úpravou RAL 9005
(čierna).
3. a - Na požiadanie sú dostupné 4 typy lamiel (viď obrázok 8).
V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedený typ tvarovania,
usporiadanie a rozstup lamiel, bude vždy dodaný typ lamely “1“, lamely
horizontálne a rozstup 12,5 mm.
b - Pre druhý rad mriežky je možné použiť len typ lamely “4“ a rozstup
20 mm.
4. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené vyhotovenie
mriežky krajné (C) alebo stredové (M), bude vždy dodané vyhotovenie
štandardné (v kóde sa neoznačuje).
5. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
16 / 44
|
Mriežky a Výustky
H + 30
Vyhotovenie 0 (max. L = 1225)
L + 30
L1 + 15
L1 + 15
H + 30
NOVA-L je hranatá hliníková mriežka s jedným,
alebo dvomi radmi lamiel. Prvý rad lamiel je pevný, druhý
nastaviteľný. Mriežka NOVA-L je vhodná na použitie
v priestoroch s vyšším dôrazom na vzhľad; pre prívod,
alebo odvod vzduchu. V prípade potreby môže byť
mriežka rozdelená na časti a inštalovaná v neobmedzene
spojenom rade lineárnych mriežok. Pre rovnomernú
distribúciu vzduchu cez celú mriežku je vhodné použiť
niektorú z regulácií, alebo pretlakových komôr.
L + 30
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 36.
Vyhotovenie E + E (max. L = 4000)
L + 30
• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - regulácie
L1 + 15
i × 2000 *
L1 + 15
• NOVA-UR - montážny rámik
• ODEN - pretlaková komora
• PB-NOVA - pretlaková komora
Montáž
Mriežka NOVA-L može byť montovaná priamo na hranaté
potrubie skrutkami so zápustnou hlavou (upínanie “1”),
na stenu pomocou montážneho rámika a pružín (upínanie
“2”+UR), prípadne na stenu a strop pomocou montážneho
rámika a upínacieho mechanizmu (upínanie “4”).
Konštrukčné vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie:
Mriežka NOVA-L je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL
sú k dispozícii na požiadanie.
Vyhotovenie lamiel:
Jednoradové i dvojradové mriežky môžu mať predné lamely
v horizontálnom, alebo vertikálnom usporiadaní. Druhý rad
lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad. Tvar
a rozstup lamiel prvého radu je voliteľný, vid obr. 8, resp.
obj. kód. Druhý rad má lamely tvaru 4 a rozstup 20 mm.
H + 30
NOVA-L
Popis
Vyhotovenie E + i × M + E (L > 4000)
3
L1: dĺžka modulu podľa tabuľky 9
(L1 = (L - i × 2000 *) / 2)
* platí len pre typ lamely “1“ a “3“; pre typ lamely “2“ a “4“ platí i × 1000;
pri dvojradových s typom lamely “1“ a s reguláciou platí i × 1225
Obr. 7: Delenie mriežok podľa dĺžky
|
Mriežky a Výustky
17 / 44
2
17,5
20
5
40
NOVA-L-1-4-L×H
3
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
NOVA-L-1-2-L×H-UR
20
2
5
25
NOVA-L-1-1-L×H
Tab. 8: Výpočet pre voľnú plochu rôznych typov a rozstupov lamiel
1
H×L
(H + 30) × (L + 30)
20
(H - 20) × (L - 20)
12,5
5
(H + 30) × (L + 30)
20
20
H×L
17,5
1,24
1,63
1,24
1,46
1,34
1,67
1,34
1,53
0,47
1,12
0,47
0,85
0,76
1,22
0,76
1,03
0,88
1,27
0,88
1,10
(H + 30) × (L + 30)
1
viď tabulka 10
viď tabulka 9
0,94
1
0,84
0,78
0,74
0,78
0,67
0,73
0,69
0,73
0,63
viď tabulka 9
0,96
1
0,89
0,85
0,82
0,85
0,77
0,82
0,79
0,82
0,75
25
12,5
Korekčný
faktor Km
NOVA-L
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Korekčný
faktor KAv
(H - 20) × (L - 20)
Typ lamely
H×L
Rozstup
lamiel
H×L
Počet
radov
(H - 20) × (L - 20)
Korekčný koeficient voľnej plochy pre rôzne typy
rozstupov a typov lamiel: AX = AV × K Av
m X = m1 × K m
25
25
Koeficient K Av a Km
5
NOVA-L-2-1-L×H
4
40
NOVA-L-2-2-L×H-UR
40
5
NOVA-L-2-4-L×H
Obr. 9: Základné rozmery a typy mriežok NOVA-L
5
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
H×L
(H - 20) × (L - 20)
25
25
Obr. 8: Typy tvarovania lamiel
18 / 44
|
Mriežky a Výustky
Technické parametre
Rozmery
Rozostup lamiel
Typ lamely
12,5 mm
1
2
Rozmery
L
3
300
400
500
600
800
1000
1200
NOVA-L
1
Voľná plocha
H
A V1
A V2
A V1
A V2
(mm)
200
4
Hmotnosť
A V1
A V2
A V1
A V2
m1
0,007
0,012
0,016
0,012
0,019
0,026
0,039
0,016
0,026
0,035
0,054
0,073
0,021
0,033
0,045
0,069
0,093
0,117
0,025
0,039
0,054
0,083
0,112
0,141
0,033
0,053
0,073
0,112
0,152
0,191
0,042
0,067
0,091
0,141
0,190
0,240
0,051
0,081
0,111
0,170
0,230
0,290
0,003
0,005
0,007
0,006
0,009
0,012
0,017
0,008
0,012
0,016
0,024
0,033
0,010
0,015
0,021
0,031
0,042
0,053
0,012
0,018
0,025
0,037
0,050
0,063
0,016
0,025
0,034
0,051
0,069
0,086
0,020
0,031
0,042
0,064
0,086
0,108
0,025
0,038
0,051
0,078
0,105
0,131
0,010
0,015
0,021
0,015
0,024
0,034
0,052
0,021
0,034
0,046
0,072
0,097
0,027
0,043
0,059
0,091
0,124
0,156
0,032
0,051
0,071
0,109
0,148
0,187
0,043
0,070
0,096
0,149
0,201
0,254
0,054
0,087
0,120
0,187
0,253
0,319
0,066
0,106
0,146
0,226
0,306
0,386
0,006
0,009
0,013
0,010
0,016
0,021
0,033
0,014
0,022
0,030
0,045
0,061
0,017
0,028
0,038
0,058
0,079
0,099
0,021
0,033
0,045
0,069
0,094
0,118
0,028
0,045
0,062
0,095
0,128
0,162
0,035
0,056
0,077
0,119
0,161
0,202
0,043
0,068
0,094
0,144
0,195
0,246
0,26
0,37
0,48
0,37
0,52
0,68
0,99
0,47
0,68
0,88
1,29
1,69
0,58
0,83
1,08
1,58
2,09
2,59
0,69
0,99
1,29
1,89
2,50
3,10
0,90
1,30
1,69
2,49
3,28
4,08
1,11
1,61
2,11
3,10
4,09
5,08
1,33
1,92
2,51
3,69
4,88
6,06
(m )
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
0,007
0,012
0,016
0,012
0,019
0,026
0,039
0,016
0,026
0,035
0,054
0,073
0,021
0,033
0,045
0,069
0,093
0,117
0,025
0,039
0,054
0,083
0,112
0,141
0,033
0,053
0,073
0,112
0,152
0,191
0,042
0,067
0,091
0,141
0,190
0,240
0,051
0,081
0,111
0,170
0,230
0,290
0,003
0,005
0,007
0,006
0,009
0,012
0,017
0,008
0,012
0,016
0,024
0,033
0,010
0,015
0,021
0,031
0,042
0,053
0,012
0,018
0,025
0,037
0,050
0,063
0,016
0,025
0,034
0,051
0,069
0,086
0,020
0,031
0,042
0,064
0,086
0,108
0,025
0,038
0,051
0,078
0,105
0,131
0,011
0,018
0,025
0,018
0,029
0,040
0,061
0,024
0,039
0,054
0,084
0,115
0,031
0,050
0,069
0,108
0,146
0,184
0,037
0,060
0,083
0,129
0,175
0,221
0,051
0,082
0,113
0,175
0,238
0,300
0,064
0,103
0,142
0,220
0,298
0,376
0,077
0,124
0,172
0,266
0,361
0,455
AV1, m1, ...NOVA-L-1 - jednoradová
AV2, m2, ...NOVA-L-2 - dvojradová
Tab. 9 - 1. časť: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-L
0,008
0,013
0,017
0,013
0,021
0,028
0,044
0,018
0,028
0,039
0,061
0,082
0,023
0,036
0,050
0,078
0,105
0,133
0,027
0,043
0,060
0,093
0,126
0,159
0,037
0,059
0,082
0,127
0,172
0,216
0,046
0,074
0,102
0,159
0,215
0,271
0,056
0,090
0,124
0,193
0,261
0,329
m2
(kg)
2
0,36
0,52
0,67
0,52
0,75
0,97
1,43
0,67
0,97
1,27
1,87
2,46
0,83
1,20
1,57
2,31
3,05
3,79
0,99
1,43
1,88
2,76
3,65
4,54
1,30
1,88
2,47
3,65
4,82
5,99
1,61
2,34
3,08
4,54
6,01
7,47
1,92
2,80
3,67
5,42
7,17
8,93
|
Mriežky a Výustky
Rozostup lamiel
Typ lamely
12,5 mm
1
2
Rozmery
L
3
A V1
A V2
A V1
A V2
(mm)
325
425
525
625
825
1025
1225
1
Hmotnosť
A V1
A V2
A V1
A V2
m1
0,006
0,011
0,021
0,009
0,017
0,032
0,047
0,012
0,022
0,043
0,063
0,083
0,015
0,028
0,054
0,079
0,105
0,130
0,018
0,033
0,064
0,094
0,124
0,155
0,024
0,045
0,085
0,126
0,167
0,208
0,03
0,056
0,106
0,157
0,208
0,258
0,037
0,067
0,128
0,189
0,250
0,311
0,003
0,005
0,009
0,005
0,008
0,015
0,021
0,006
0,011
0,02
0,029
0,038
0,008
0,014
0,025
0,036
0,048
0,059
0,009
0,016
0,029
0,043
0,056
0,07
0,012
0,021
0,040
0,058
0,076
0,094
0,015
0,027
0,049
0,072
0,094
0,117
0,019
0,032
0,060
0,087
0,114
0,142
0,008
0,014
0,027
0,012
0,022
0,042
0,062
0,016
0,029
0,056
0,083
0,111
0,020
0,037
0,071
0,105
0,139
0,173
0,023
0,044
0,084
0,125
0,165
0,206
0,031
0,058
0,113
0,167
0,222
0,276
0,039
0,073
0,141
0,208
0,276
0,344
0,047
0,088
0,169
0,251
0,333
0,415
0,005
0,009
0,017
0,008
0,014
0,027
0,039
0,01
0,019
0,036
0,053
0,071
0,013
0,024
0,045
0,067
0,089
0,111
0,015
0,028
0,054
0,079
0,105
0,131
0,021
0,038
0,072
0,107
0,142
0,176
0,026
0,047
0,09
0,133
0,176
0,219
0,031
0,057
0,109
0,161
0,213
0,265
0,23
0,35
0,59
0,31
0,48
0,81
1,15
0,39
0,61
1,04
1,47
1,90
0,47
0,74
1,26
1,79
2,32
2,84
0,56
0,87
1,50
2,13
2,75
3,38
0,72
1,13
1,95
2,77
3,59
4,41
0,89
1,39
2,41
3,43
4,44
5,46
1,05
1,65
2,86
4,07
5,28
6,49
(m )
75
125
225
75
125
225
325
75
125
225
325
425
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
0,006
0,011
0,021
0,009
0,017
0,032
0,047
0,012
0,022
0,043
0,063
0,083
0,015
0,028
0,054
0,079
0,105
0,130
0,018
0,033
0,064
0,094
0,124
0,155
0,024
0,045
0,085
0,126
0,167
0,208
0,03
0,056
0,106
0,157
0,208
0,258
0,037
0,067
0,128
0,189
0,250
0,311
0,003
0,005
0,009
0,005
0,008
0,015
0,021
0,006
0,011
0,02
0,029
0,038
0,008
0,014
0,025
0,036
0,048
0,059
0,009
0,016
0,029
0,043
0,056
0,07
0,012
0,021
0,040
0,058
0,076
0,094
0,015
0,027
0,049
0,072
0,094
0,117
0,019
0,032
0,060
0,087
0,114
0,142
0,009
0,017
0,032
0,013
0,025
0,049
0,073
0,018
0,034
0,066
0,098
0,13
0,023
0,043
0,083
0,124
0,164
0,204
0,027
0,051
0,099
0,147
0,195
0,243
0,036
0,068
0,133
0,197
0,262
0,326
0,045
0,085
0,165
0,246
0,326
0,406
0,054
0,103
0,199
0,296
0,393
0,489
AV1, m1, ...NOVA-L-1 - jednoradová
AV2, m2, ...NOVA-L-2 - dvojradová
Tab. 9 - 2. časť: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-L
0,006
0,012
0,023
0,010
0,018
0,036
0,053
0,013
0,025
0,048
0,071
0,094
0,017
0,031
0,060
0,090
0,119
0,148
0,02
0,037
0,071
0,106
0,14
0,175
0,027
0,050
0,096
0,143
0,189
0,236
0,033
0,062
0,12
0,178
0,236
0,293
0,040
0,075
0,145
0,215
0,284
0,354
m2
(kg)
2
0,31
0,49
0,83
0,43
0,68
1,16
1,65
0,55
0,87
1,50
2,13
2,76
0,67
1,06
1,83
2,61
3,38
4,15
0,79
1,26
2,18
3,10
4,02
4,94
1,03
1,64
2,84
4,05
5,26
6,47
1,27
2,02
3,52
5,02
6,52
8,02
1,51
2,41
4,19
5,97
7,76
9,54
NOVA-L
225
4
Voľná plocha
H
19 / 44
20 / 44
|
Mriežky a Výustky
NOVA-S
Hliníková parapetná mriežka
inštalácie na parapety okien, alebo samostatne.
Konštrukčné vyhotovenie
NOVA-S
Materiálové vyhotovenie:
Mriežka NOVA-S je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL
sú k dispozícii na požiadanie.
Objednávací kód
Vyhotovenie lamiel:
NOVA-SL×H
Rozmery
Obvodový rámik UR3 1
UR3
Typ tvarovania lamiel 2
1
2
3
4
12,5
17,5
20
Rozstup lamiel 3
Mriežka má lamely v horizontálnom usporiadaní. Ich tvar
a rozstup je voliteľný, vid obr. 10, resp. obj. kód.
1
2
3
4
Obr. 10: Typy tvarovania lamiel
max. 5
RALxxxx
16
Povrchová úprava 4
Príklad objednávacieho kódu:
NOVA-S - 500 × 100 - UR3 - 1 - 17,5
Hliníková parapetná mriežka s menovitým rozmerom 500 × 100 mm,
s obvodovým rámčekom pre osadenie, s lamelou typu 1 v rozstupe
17,5 mm.
1. Mriežka NOVA-S nie je pevne spojená s UR3
2. Na požiadanie sú dostupné 4 typy tvarovania lamiel (viď obrázok 10).
3. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedený typ tvarovania
a rozstup lamiel, bude vždy dodaný typ lamely “1“ a rozstup 12,5 mm.
4. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
Popis
NOVA-S je hranatá hliníková mriežka s jedným radom
pevných lamiel. Je vhodná na použitie v priestoroch
s vyšším dôrazom na vzhľad; pre prívod, alebo odvod
vzduchu.
Obr. 11: Montáž mriežky NOVA-S priamo do otvoru parapety
Koeficient K Av a Km
Korekčný koeficient voľnej plochy a hmotnosti pre rôzne
typy rozstupov a typov lamiel: AX = AV × K Av
m X = m1 × K m
Rozstup lamiel
s
12,5
Príslušenstvo:
• NOVA-UR3 - obvodový rámik
Montáž
Mriežka NOVA-S môže byť montovaná do otvoru
v parapetnej doske pomocou obvodového rámika
(NOVA-UR3) pre jednoducho čistiteľné a demontovateľné
17,5
20
Typ
lamely
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Korekčný faktor Korekčný faktor
KAv
* viď Tab. 11
1,24
1,63
1,24
1,46
1,34
1,67
1,34
1,53
Km
* viď Tab. 11
0,94
1
0,84
0,78
0,74
0,78
0,67
0,73
0,69
0,73
0,63
Tab. 10: Výpočet pre voľnú plochu rôznych typov a rozstupov lamiel
Mriežky a Výustky
|
21 / 44
(H + 30) × (L + 30)
H×L
15
26
1
18,5
s
s
(H + 10) × (L + 10)
H×L
NOVA-S
NOVA-S-UR3
NOVA-S
Obr. 11: Základné rozmery a typy mriežok NOVA-S
Technické parametre
Rozmery
Rozstup lamiel
Typ lamely
Rozmery
L
H
(mm)
200
300
400
500
600
800
1000
1200
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
12,5 mm
1
2
3
Voľná plocha Hmotnosť Voľná plocha Hmotnosť Voľná plocha Hmotnosť Voľná plocha
AV
m
AV
m
AV
m
AV
(m )
(kg)
(m )
(kg)
(m )
(kg)
m
0,006
0,010
0,014
0,010
0,016
0,023
0,036
0,013
0,023
0,032
0,050
0,069
0,017
0,029
0,041
0,065
0,088
0,112
0,021
0,035
0,049
0,077
0,106
0,134
0,028
0,048
0,067
0,106
0,145
0,184
0,035
0,060
0,084
0,133
0,182
0,231
0,043
0,073
0,102
0,161
0,221
0,280
0,17
0,27
0,36
0,25
0,40
0,54
0,83
0,34
0,53
0,72
1,11
1,49
0,42
0,66
0,90
1,38
1,87
2,35
0,51
0,80
1,09
1,68
2,26
2,84
0,68
1,07
1,45
2,23
3,00
3,78
0,85
1,34
1,83
2,80
3,77
4,74
1,02
1,60
2,19
3,35
4,52
5,68
0,010
0,017
0,024
0,017
0,028
0,038
0,060
0,023
0,038
0,053
0,083
0,113
0,030
0,049
0,068
0,106
0,144
0,182
0,036
0,058
0,081
0,127
0,173
0,218
0,048
0,080
0,111
0,173
0,235
0,297
0,061
0,100
0,139
0,217
0,295
0,373
0,074
0,121
0,168
0,263
0,357
0,451
0,16
0,25
0,33
0,23
0,37
0,50
0,77
0,31
0,49
0,66
1,02
1,37
0,39
0,61
0,83
1,27
1,71
2,16
0,47
0,74
1,01
1,54
2,08
2,61
0,62
0,98
1,34
2,05
2,76
3,47
0,78
1,23
1,68
2,57
3,46
4,36
0,94
1,47
2,01
3,08
4,15
5,22
0,006
0,010
0,014
0,010
0,016
0,023
0,036
0,013
0,023
0,032
0,050
0,069
0,017
0,029
0,041
0,065
0,088
0,112
0,021
0,035
0,049
0,077
0,106
0,134
0,028
0,048
0,067
0,106
0,145
0,184
0,035
0,060
0,084
0,133
0,182
0,231
0,043
0,073
0,102
0,161
0,221
0,280
0,17
0,27
0,36
0,25
0,40
0,54
0,83
0,34
0,53
0,72
1,11
1,49
0,42
0,66
0,90
1,38
1,87
2,35
0,51
0,80
1,09
1,68
2,26
2,84
0,68
1,07
1,45
2,23
3,00
3,78
0,85
1,34
1,83
2,80
3,77
4,74
1,02
1,60
2,19
3,35
4,52
5,68
0,008
0,014
0,020
0,014
0,023
0,032
0,050
0,019
0,032
0,044
0,069
0,094
0,024
0,040
0,056
0,088
0,120
0,152
0,029
0,048
0,068
0,106
0,145
0,183
0,040
0,066
0,092
0,145
0,197
0,249
0,050
0,083
0,116
0,182
0,247
0,313
0,061
0,101
0,140
0,220
0,300
0,379
2
2
Tab. 11: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-S
2
UR3
4
Hmotnosť
m
(kg)
2
0,13
0,21
0,29
0,20
0,32
0,43
0,66
0,27
0,42
0,57
0,88
1,18
0,33
0,52
0,71
1,09
1,47
1,85
0,40
0,63
0,86
1,32
1,79
2,25
0,53
0,84
1,15
1,76
2,37
2,98
0,67
1,06
1,44
2,21
2,97
3,74
0,80
1,26
1,72
2,64
3,56
4,47
0,13
0,15
0,17
0,17
0,19
0,21
0,26
0,21
0,24
0,26
0,30
0,34
0,26
0,28
0,30
0,34
0,39
0,43
0,30
0,32
0,34
0,39
0,43
0,47
0,39
0,41
0,43
0,47
0,51
0,56
0,47
0,49
0,51
0,56
0,60
0,64
0,56
0,58
0,60
0,64
0,68
0,73
22 / 44
|
Mriežky a Výustky
Technické parametre: NOVA-L a NOVA-S
Návrhový diagram
qv
0
(l/s)
LwA [dB (A)]
50
40
20
0
00
50
(m3/h)
10
30
0
8
45
l (m)
00
6
10
20
NOVA-L, S
0
25
20
40
5
4
30
40
0
10
50
0
15
0
35
30
0
25
vA (m/s)
30
20
40
0
50
15
10
3
8
2
10
20
0
15
6
1,5
50
5
4
50
40
30
5
20
3
4
Δpt (Pa)
3
5
2
5
10
3
3
2
AV (m2)
3
0,005
0,30 0,25 0,20
0,01
0,02
0,03 0,04 0,05
0,1
0,15
vl (m/s)
Diagram 5: Návrhový diagram platí pre prívod vzduchu NOVA-L-1 a NOVA-S-1 s rozstupom lamiel 12,5 mm, pri Δt0 = 0°C, horizontálnom smere prúdenia
s vplyvom stropu pri H = 0,2 m
Legenda
h
(m)
- Vzdialenosť od stropu
l
(m)
- Dosah
qV
(m /h)
- Prietok privádzaného vzduchu
ql
(m /h)
- Prietok vzduchu vo vzdialenosti l
vl
(m/s)
- Maximálna rýchlosť v mieste pobytu
vA
(m/s)
- Rýchlosť vo voľnej ploche
A V2
(m )
- Voľná plocha
LWA
[dB (A)]
- Hladina akustického výkonu vážená filtrom A
∆pt
(Pa)
- Tlaková strata
∆t0
(K)
- Teplotný rozdiel privádzaného vzduchu a vzduchu okolia
∆tl
(K)
- Teplotný rozdiel vzduchu okolia - vzduch okolia vo vzdialenosti l
3
3
2
CA
- Korekčný koeficient miestnosti
CH
- Korekčný koeficient umiestnenia od stropu
Mriežky a Výustky
|
Minimálna vzdialenosť medzi 2 mriežkami
Korekcie
Ak sú dve mriežky inštalované blízko seba, môže dojsť
k ovplyvneniu prúdu vzduchu. Pre zamedzenie tohto javu
je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť B, ktorá
sa vypočíta ako násobok dosahu prúdu vzduchu l (m).
Ak je vzdialenosť B menšia, tak je nutné vynásobiť
rýchlosť vl (m/s) a teplotný rozdiel Δtl v dosahu prúdu
koeficientom z tabuľky 12. Dosah prúdu je l = konšt.
Diagram 6 platí pre jednoradovú mriežku, rozstup lamiel
12,5 mm, horizontálny smer prúdenia s vplyvom stropu
pri H = 0,2 m a Δt0 = 0 °C. Pri zmene umiestnenia
sa menia aj jednotlivé hodnoty z grafu. Preto je nutné
parametre korigovať nižšie uvedenými koeficientmi.
Korekčný koeficient vplyvu stropu, resp. steny
Pri zmene vzdialenosti umiestnenia mriežky od stropu
sa mení tiež rýchlosť vl (m/s) a teplotný rozdiel medzi
privedeným vzduchom a vzduchom okolia Δtl /Δt0
v dosahu prúdu a je nutné ich vynásobiť koeficientmi
z tabuľky 12. Dosah prúdu je l = konšt.
Obr. 12: Ovplyvňovanie prúdu stropom, resp. stenou
(na obrázku je vyobrazený príklad inštalácie NOVA-L v stene)
B
Príklad: Stanovenie rýchlosti vl
Parametre:
Vzdialenosť od stropu:
H = 0,4 m
Prietok:
qv = 144 m3/h
Dosah prúdu vzduchu:
l = 6,1 m
Vzdialenosť medzi miežkami:
B=1m
Typ mriežky:
AV = 0,014 m2 => NOVA-L 1 - 2 - 425 × 75 - 1 - 12,5
Podľa tabuľky 12:
koeficient = 0,91
Z diagramov:
vA = 2,9 m/s
vl = 0,2 m/s => vl = 0,2 × 0,91 = 0,18 m/s
LwA < 25 dB(A)
Δpt = 4,8 Pa
Bmin ≥ l × 0,15 => Bmin = 6,1 × 0,15 = 0,915 m
B ≥ Bmin
1 > 0,915 m
Obr. 13: Ovplyvňovanie prúdu dvoch výustiek inštalovaných vedľa seba
(na obrázku je vyobrazený príklad inštalácie NOVA-L v stene)
Prúdenie s /bez
vplyvu stropu
Výška H
Bmin ≥ l × 0,15
Bmin ≥ l × 0,15
Bmin ≥ l × 0,15
Bmin ≥ l × 0,15
H ≥ 0,6 m
Typ prúdenia
Koeficient
0,1
0,2
0,4
0,6
s vplyvom stropu
0,1 ≤ H ≤ 0,6 m
× 1,14
× 1,00
× 0,91
× 0,86
H ≥ 0,6 m
bez vplyvu stropu
(voľný prúd)
H ≥ 0,6 m
× 0,80
(m)
Tab. 12: Korekčný koeficient vplyvu stropu
NOVA-L, S
h
23 / 44
24 / 44
|
Mriežky a Výustky
Ďalšie vlastnosti
Indukcia
Teplotný rozdiel
l (m)
AV (m2)
0,005 0,01 0,02
30
0,05 0,1
1,0
1
2
3
4
5
10
20
30
0,2
20
NOVA-L, S
0,5
0,4
10
0,3
ql
q
Δtl
5
0,2
Δt0
4
3
0,1
0,2
2
0,1
0,05
0,04
1
1
2
3
4 5
10
20
30
0,05
0,04
0,005 0,01 0,02 0,03
0,03
l (m)
AV (m2)
Diagram 6: Množstvo vzduchu indukovaného vo vzdialenosti I na základe
prietoku prívodného vzduchu q.
Diagram 7: Teplotný rozdiel vo vzdialenosti I medzi privádzaným vzduchom
a vzduchom okolia.
Príklad:
Parametre:
Príklad:
Parametre:
l = 6,1 m
AV = 0,014 m2
qv = 144 m3/h
l = 6,1 m
AV = 0,014 m2
Δt0 = 9°C
H = 0,4 m => koeficient = 0,91 (tab. 12)
Z diagramu:
Indukčný vzťah:
ql / q = 17
Indukovaný vzduch:
ql = 144 × 17 = 2448 m /h
3
Teplotný vzťah:
Δtl / Δt0 = 0,09
Teplotný rozdiel vo vzdialenosti l = 6,1 m:
Δtl / Δt0 = 0,09 => zisk Δtl = 0,8 × 0,91 = 0,7 °C
Mriežky a Výustky
|
25 / 44
NOVA-R
Hliníková nepriehľadná mriežka
Popis
Objednávací kód
NOVA-RUpínanie
1
2
skrutkami
pružinkami 1
Rozmery
L×H
R1, RS1
R2, RS2
R3, RS3
R4, RS4
Typ regulácie 2
Montážny rámik 1
Sito
UR
S
pozinkovaný drôt
Povrchová úprava 3
RALxxxx
Príklad objednávacieho kódu:
NOVA-R - 2 - 325 × 125 - UR - S
Hliníková nepriehľadná mriežka s upínaním na pružinky, pre rozmer
stavebného otvoru 325 × 125 mm, s upínacím rámikom a ochranným
sitom 10 × 10 mm.
1. Montážny rámik nie je štandardne súčasťou dodávky, v prípade záujmu
je nutné u upínania “2“ pomocou pružín doplniť objednávkový kód o UR.
2. Regulácia s označením RS je dodávaná s povrchovou úpravou RAL 9005
(čierna).
3. V prípade, že nebude uvedená v objednávacom kóde povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 36.
• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - regulácie
• NOVA-UR - montážny rámik
• S - sito s otvormi 10 × 10 mm
• ODEN - pretlaková komora
• PB-NOVA - pretlaková komora
Montáž
Mriežka NOVA-R môže byť montovaná priamo na hranaté
potrubie skrutkami so zápustnou hlavou (upínanie “1”),
alebo na stenu pomocou montážneho rámika a pružín
(upínanie “2”).
Konštrukčné vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie:
Mriežka NOVA-R je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL sú
k dispozícii na požiadanie.
Voliteľné sito je vyrobené z pozinkovaného drôtu s okami
veľkosti 10 × 10 mm. Na požiadanie môže byť vyrobené
z nehrdzavejúcej ocele.
Vyhotovenie lamiel:
Mriežka má pevné lamely s rozstupom 20 mm,
naklonené nadol v uhle 45°.
NOVA-R
NOVA-R je hranatá nepriehľadná hliníková mriežka
s pevnými lamelami. Je vhodná na použitie v priestoroch
s vyšším dôrazom na vzhľad; pre odvod vzduchu. Ak je
vybavená ochranným sitom, môže byť inštalovaná
aj v exteriéri na budovách ako mriežka na prívod
vzduchu. Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú
mriežku je vhodné použiť niektorú z regulácií
alebo pretlakových komôr.
Mriežky a Výustky
40
NOVA-R-1-L×H
5
40
NOVA-R-2-L×H-UR
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
(H -20) × (L - 20)
(H + 30) × (L + 30)
H×L
NOVA-R
5
40
25
25
|
25
26 / 44
5
NOVA-R-1-L×H-S
Obr. 14: Základné rozmery a typy mriežok NOVA-R
Technické parametre
Rozmery
Rozmery
L
H
(mm)
200
300
400
500
600
800
1000
1200
Voľná plocha
Hmotnosť
AV
m
(m )
(kg)
0,005
0,008
0,012
0,008
0,013
0,020
0,033
0,011
0,018
0,029
0,047
0,064
0,014
0,023
0,037
0,060
0,083
0,106
0,017
0,028
0,045
0,073
0,102
0,130
0,023
0,038
0,061
0,099
0,137
0,175
0,029
0,048
0,077
0,126
0,174
0,222
0,035
0,059
0,094
0,152
0,211
0,270
0,28
0,37
0,48
0,38
0,49
0,63
0,88
0,47
0,60
0,78
1,10
1,42
0,56
0,72
0,94
1,32
1,70
2,08
0,65
0,83
1,09
1,53
1,97
2,42
0,84
1,08
1,42
2,00
2,58
3,16
1,03
1,32
1,73
2,44
3,14
3,85
1,21
1,55
2,04
2,87
3,70
4,53
2
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
Rozmery
L
H
(mm)
225
325
425
525
625
825
1025
1225
Voľná plocha
Hmotnosť
AV
m
(m )
(kg)
0,007
0,016
0,011
0,025
0,039
0,015
0,035
0,054
0,073
0,019
0,044
0,068
0,093
0,117
0,024
0,053
0,083
0,112
0,142
0,031
0,071
0,110
0,149
0,188
0,040
0,089
0,139
0,188
0,238
0,048
0,108
0,168
0,228
0,288
0,35
0,56
0,46
0,73
1,00
0,56
0,89
1,23
1,56
0,66
1,06
1,45
1,85
2,24
0,77
1,22
1,68
2,14
2,60
0,99
1,59
2,18
2,78
3,37
1,20
1,92
2,64
3,36
4,08
1,41
2,25
3,10
3,94
4,79
2
125
225
125
225
325
125
225
325
425
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
Tab. 13: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-R
Mriežky a Výustky
|
27 / 44
NOVA-F
Hliníková nepriehľadná mriežka s filtrom triedy G4
Montáž
Objednávací kód
NOVA-FUpínanie
skrutkami
gombíkovými skrutkami
1
2
Rozmery
L×H
Filter G4
F
Povrchová úprava 1
RALxxxx
Konštrukčné vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie:
Mriežka NOVA-F je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL sú
k dispozícii na požiadanie.
Skrinka je z pozinkovanej ocele a je vybavená sitom.
Vo vnútri skrinky je voľný priestor pre filter.
Vyhotovenie lamiel:
Príklad objednávacieho kódu:
NOVA - F - 2 - 500 × 300 - F
Mriežka má pevné lamely s rozstupom 20 mm, naklonené
nadol v uhle 45°.
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 40.
• F - filter triedy G4
43
NOVA-F-1-L×H-F-S
5
40
NOVA-F-2-L×H-F-S
Obr. 15: Základné rozmery a typy mriežok NOVA-F
5
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
F i l t e r
H×L
(H + 30) × (L + 30)
F i l t e r
NOVA-F je hranatá nepriehľadná hliníková mriežka
s pevnými lamelami a pozinkovanou oceľovou skrinkou.
Je vhodná na použitie v priestoroch s vyšším dôrazom
na vzhľad; pre filtrovanie odvádzaného vzduchu.
H×L
Popis
(H - 20) × (L - 20)
25
1. V prípade, že nebude uvedená v objednávacom kóde povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
25
Hliníková mriežka s filtráciou, s pripojením pomocou pántov a otočného
gombíka, pre rozmer stavebného otvoru 500 × 300 mm, s filtrom triedy G4.
NOVA-F
Mriežka NOVA-F môže byť montovaná priamo na hranaté
potrubie, alebo na stenu pomocou skrutiek v otvoroch
oceľovej skrinky. Mriežka je na skrinku pripojená
pomocou pántov a bezpečne sa uzatvára otočným
gombíkom, alebo je možné priskrutkovať ju na oceľovú
skrinku priamo. Pre inštaláciu do stropu odporúčame
použiť skrutky so zápustnou hlavou (upínanie “1”).
28 / 44
|
Mriežky a Výustky
Technické parametre
Rozmery
Rozmery
L
H
(mm)
NOVA-F
300
400
500
600
800
1000
1200
Hmotnosť
AV
m
(m )
(kg)
0,005
0,008
0,012
0,008
0,013
0,020
0,033
0,011
0,018
0,029
0,047
0,064
0,014
0,023
0,037
0,060
0,083
0,106
0,017
0,028
0,045
0,073
0,102
0,130
0,023
0,038
0,061
0,099
0,137
0,175
0,029
0,048
0,077
0,126
0,174
0,222
0,035
0,059
0,094
0,152
0,211
0,270
0,53
0,67
0,83
0,72
0,89
1,08
1,44
0,90
1,09
1,33
1,77
2,22
1,09
1,31
1,60
2,11
2,62
3,13
1,27
1,52
1,85
2,43
3,01
3,60
1,64
1,96
2,38
3,12
3,86
4,60
2,01
2,39
2,89
3,78
4,66
5,55
2,37
2,81
3,40
4,43
5,46
6,48
2
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
200
Voľná plocha
Rozmery
L
200
300
600
KP
0,98
0,95
0,94
0,93
0,91
ΔpK = pt × KP
Korekcia tlaku pre mriežku zabudovanú v potrubí
Pokiaľ je mriežka zabudovaná v potrubí a rýchlosť
vzduchu v potrubí je vyššia než rýchlosť vo voľnej ploche
vA, tak pre tlakovú stratu platí:
Δpt = Δpt Diagr. + Δp K kde Δp K určíme z diagramu 8
m
(m )
(kg)
0,007
0,016
0,011
0,025
0,039
0,015
0,035
0,054
0,073
0,019
0,044
0,068
0,093
0,117
0,024
0,053
0,083
0,112
0,142
0,031
0,071
0,110
0,149
0,188
0,040
0,089
0,139
0,188
0,238
0,048
0,108
0,168
0,228
0,288
0,65
0,96
0,85
1,24
1,62
1,05
1,50
1,96
2,42
1,24
1,77
2,30
2,83
3,35
1,45
2,04
2,64
3,24
3,84
1,85
2,61
3,37
4,13
4,88
2,25
3,15
4,05
4,95
5,85
2,65
3,69
4,74
5,78
6,83
(mm)
125
225
125
225
325
125
225
325
425
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
225
325
425
525
625
825
1025
1225
Tab. 14: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-F
Rýchlosť vzduchu v potrubí (m/s)
80
Tlaková strata ΔpK (Pa)
150
AV
2
100
100
Hmotnosť
H
Korekčný faktor pre výšku mriežky KP
H
Voľná plocha
12
10
60
50
8
30
6
20
15
5
10
8
4
1
1,5
2
3
4
5
6 7
10
Nábehová rýchlosť v (m/s)
Diagram 8: Korekcia tlakovej straty mriežky zabudovanej do potrubia
Mriežky a Výustky
|
29 / 44
Návrhový diagram výustky bez filtra
qv
(l/s)
00
00
40
00
10
30
0
8
LWA [dB(A)]
55
7
6
5
00
50
4
30
0
20
40
0
50
vA (m/s)
(m3/h)
45
00
20
0
3
35
10
50
0
10
0
2
25
30
20
0
40
50
30
0
40
0
30
60
10
0
20
1
60
40
20
10
6
Δpt (Pa)
4
2
Av (m2)
0,005
0,01
0,02 0,03 0,04 0,05
0,1
0,2
0,3
Diagram 9: Odvod vzduchu pre NOVA-F
Tlaková strata filtra G4
Legenda
h
(m)
Vzdialenosť od stropu
l
(m)
Dosah
qV
(m /h)
Prietok privádzaného vzduchu
ql
(m /h)
Prietok vzduchu vo vzdialenosti l
vl
(m/s)
Maximálna rýchlosť v mieste pobytu
vA
(m/s)
Rýchlosť vo voľnej ploche
A V2
(m2)
Voľná plocha
LWA
[dB (A)]
Hladina akustického výkonu vážená
filtrom A
∆pt
(Pa)
Tlaková strata
∆t0
(K)
Teplotný rozdiel privádzaného vzduchu
a vzduchu okolia
∆tl
(K)
Teplotný rozdiel vzduchu okolia - vzduch
okolia vo vzdialenosti l
3
3
CA
Korekčný koeficient miestnosti
CH
Korekčný koeficient umiestnenia od
stropu
Tlaková strata mriežky s filtrom G4 je daná súčtom
tlakovej straty mriežky Δp K a tlakovej straty filtra Δp F.
p = Δp F + Δp K
Príklad: Stanovenie tlakovej straty a hladiny hluku
Parametre:
Prietok:
qv = 800 m3/h
Max. rýchlosť:
vA = 3,5 m/s
Max. hladina hluku:
LWA = 45 dB(A)
Typ mriežky:
NOVA-F - 2 - 825 × 225
AV = 0,071 m2
Z diagramu:
vA = 3,4 m/s
LWA = 43 dB(A)
Δpt = 10,5 Pa
Δp K = Δpt × KP => Δp K = 10,5 × 0,94 = 9,87 Pa
p = Δp F + Δp K = 48 + 9,87 = 57,87 Pa
NOVA-F
40
30 / 44
|
Mriežky a Výustky
NOVA-E
Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi
Popis
NOVA-E
NOVA-E je hranatá hliníková mriežka s veľkou voľnou
plochou (až 90%). Je vhodná na použitie v priestoroch
s vyšším dôrazom na vzhľad; pre prívod, alebo odvod
vzduchu. Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú
mriežku je vhodné použiť niektorú z regulácií
alebo pretlakových komôr.
Objednávací kód
Upínanie
NOVA-E-
skrutkami
pružinkami 1
1
2
Poistný mechanizmus
s upínacím rámikom
4
Rozmery
Typ regulácie 2
Montážny rámik
Povrchová úprava 3
L×H
R1, RS1
R2, RS2
R3, RS3
R4, RS4
UR
RALxxxx
Informácie o príslušenstve pre mriežky NOVA
sú k dispozícii na strane 36.
• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - regulácie
• NOVA-UR - montážny rámik
Montáž
Mriežka NOVA-E môže byť montovaná priamo
na potrubie skrutkami so zápustnou hlavou (upínanie “1”),
alebo na stenu pomocou montážneho rámika a pružín
(upínanie “2”), prípadne na stenu a strop pomocou
montážneho rámika a upínacieho mechanizmu
(upínanie “4”).
Príklad objednávacieho kódu:
Konštrukčné vyhotovenie
NOVA-E - 1 - 800 × 100 - R1
Materiálové vyhotovenie:
Hliníková mriežka s veľkou voľnou plochou, s upínaním na skrutky
cez pohľadový rámik, pre rozmer stavebného otvoru 800 × 100 mm
a s reguláciou typu 1.
Mriežka NOVA-E je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL
sú k dispozícii na požiadanie.
Výplňou NOVA-E je mreža (s otvormi 12,7 × 12,7 mm)
vyrobená z hlíkoveho plechu bez povrchovej úpravy,
alebo práškovo lakovaná.
1. Montážny rámik nie je štandardne súčasťou dodávky, v prípade záujmu
je nutné u upínania “2“, pomocou pružín doplniť objednávkový kód o UR.
2. Regulácia s označením RS je dodávaná s povrchovou úpravou RAL 9005
(čierna).
3. V prípade, že nebude uvedená v objednávacom kóde povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
40
5
20
NOVA-E-2-L×H-UR
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
13
H×L
(H + 30) × (L + 30)
25
13
H×L
(H - 20) × (L - 20)
25
(H - 20) × (L - 20)
(H + 30) × (L + 30)
H×L
13
5
5
NOVA-E-4-L×H
Obr. 16: Základné rozmery a typy mriežok NOVA-E
Technické parametre
Rozmery
Rozmery
L
H
(mm)
200
300
400
500
600
800
1000
1200
Voľná plocha
Hmotnosť
AV
m
(m )
(kg)
0,013
0,022
0,030
0,021
0,034
0,047
0,073
0,028
0,046
0,064
0,100
0,135
0,036
0,058
0,081
0,126
0,171
0,216
0,043
0,071
0,098
0,152
0,207
0,261
0,058
0,095
0,132
0,205
0,278
0,351
0,073
0,119
0,165
0,257
0,349
0,441
0,088
0,144
0,199
0,310
0,420
0,531
0,24
0,29
0,34
0,31
0,37
0,43
0,55
0,38
0,45
0,53
0,67
0,81
0,45
0,54
0,62
0,79
0,95
1,12
0,53
0,62
0,72
0,91
1,10
1,29
0,67
0,79
0,91
1,14
1,38
1,62
0,81
0,95
1,10
1,38
1,67
1,95
0,95
1,12
1,29
1,62
1,95
2,29
2
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
31 / 44
NOVA-E
40
NOVA-E-1-L×H
|
25
Mriežky a Výustky
Rozmery
L
H
(mm)
225
325
425
525
625
825
1025
1225
563*
Voľná plocha
Hmotnosť
AV
m
(m )
(kg)
0,017
0,036
0,026
0,054
0,082
0,035
0,072
0,109
0,146
0,044
0,090
0,137
0,183
0,230
0,053
0,109
0,164
0,220
0,276
0,071
0,145
0,220
0,294
0,369
0,089
0,182
0,275
0,368
0,461
0,106
0,218
0,330
0,442
0,554
0,262
0,28
0,38
0,36
0,49
0,61
0,44
0,59
0,74
0,88
0,52
0,69
0,86
1,03
1,21
0,59
0,79
0,99
1,18
1,38
0,75
0,99
1,23
1,48
1,72
0,90
1,19
1,48
1,78
2,07
1,06
1,40
1,73
2,07
2,41
1,36
2
125
225
125
225
325
125
225
325
425
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
563*
* Rozmer do rastrového podhľadu 600 × 600 mm
Tab. 15: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-E
|
32 / 44
Mriežky a Výustky
Korekcia tlaku pre mriežku zabudovanú v potrubí
Rýchlosť vzduchu v potrubí (m/s)
100
Pokiaľ je mriežka zabudovaná v potrubí a rýchlosť
vzduchu v potrubí je vyššia než rýchlosť vo voľnej ploche
vA , tak pre tlakovú stratu platí:
Δpt = Δpt Diagr. + Δp K kde Δp K určíme z diagramu 10
Tlaková strata ΔpK (Pa)
80
8
30
6
20
15
5
10
8
NOVA-E
12
10
60
50
4
1
1,5
2
3
4
5
6 7
10
Nábehová rýchlosť v (m/s)
Diagram 10: Korekcia tlakovej straty mriežky zabudovanej do potrubia
Návrhový diagram
50
100
200
300 400500
1000
2000
3000 4000
13,9
27,8
55,6
83,3
277,8
555,6
833,31111,1 1666,7
m3/h
qV
l/s
138,9
6000
10000
2777,8
15
15
LWA = 55 dB(A)
50
10
9
8
7
45
40
6
35
5
30
4
3
L
W
A
+
L
W
15
A
3
10
25
+
4
%
5
10
6
0
10
9
8
7
25
%
50
%
2
2
vK
vK
m/s
m/s 1
1
100
150
200
300
200
200
300
400
500
600
400
600 800 1200
500
1000
300 400 500
800 1200
600
1000
200
300 400 500 600
1000
800
1200
300 400
600
1000
500
800 1200
400
800 1000
500 600
1200
600 800
1200
500
1000
600
1000
800 1200
0 12
3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 60 80 100
Δp (Pa)
Diagram 11: Návrhový diagram pre prívod vzduchu NOVA-E
Legenda
h
(m)
- Vzdialenosť od stropu
l
(m)
- Dosah
qV
(m /h)
- Prietok privádzaného vzduchu
ql
(m3/h)
- Prietok vzduchu vo vzdialenosti l
vl
(m/s)
- Maximálna rýchlosť v mieste pobytu
vA
(m/s)
- Rýchlosť vo voľnej ploche
A V2
(m )
- Voľná plocha
LWA
[dB (A)]
- Hladina akustického výkonu
vážená filtrom A
3
2
∆pt
(Pa)
- Tlaková strata
∆t0
(K)
- Teplotný rozdiel privádzaného
vzduchu a vzduchu okolia
∆tl
(K)
- Teplotný rozdiel vzduchu okolia
- vzduch okolia vo vzdialenosti l
CA
- Korekčný koeficient miestnosti
CH
- Korekčný koeficient umiestnenia
od stropu
|
Mriežky a Výustky
33 / 44
NOVA-D
Hliníková dverová mriežka
Popis
Montáž
1
skrutkami
lepidlom
Upínanie
Mriežka NOVA-D môže byť montovaná do dverí skrutkami
so zápustnou hlavou (upínanie “1”), alebo môže byť
dodaná bez dier pre montáž lepením. Voliteľné sú dva
druhy montážnych “protirámikov” pre tenšie (UR1),
alebo hrubšie (UR2) dvere (viď obr. 17).
NOVA-D2
L×H
Rozmery
UR1
UR2
úzky
široký
Montážny rámik
Konštrukčné vyhotovenie
RALxxxx
Povrchová úprava 1
Materiálové vyhotovenie:
NOVA-D - 2 - 400 × 150 - UR1
Mriežka NOVA-D je vyrobená z hliníkových profilov
s eloxovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo
lakovaný (RAL 9010 - biela); ostatné odtiene RAL
sú k dispozícii na požiadanie.
Hliníková dverová mriežka pre montáž lepením na dvere do stavebného
otvoru 400 × 150 mm, s protirámom typu 1.
Vyhotovenie lamiel:
1. V prípade, že nebude uvedená v objednávacom kóde povrchová úprava
v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava prírodný elox.
Mriežka má pevné lamely s rozstupom 15 mm v tvare
obráteného “V”. Lamely sa vzájomne prekrývajú.
min. 38
max. 65
min. 26
max. 42
NOVA-D-2-L×H
5
29
NOVA-D-1-L×H
Obr. 17: Základné rozmery a typy mriežok NOVA-D
5
NOVA-D-2-L×H-UR1
40
25
25
15
H×L
(H1 + 3) × (L - 17)
(H1 + 53) × (L + 33)
25
H1 × (L - 20)
29
5
(H1 + 50) × (L + 30)
25
20
15
H×L
(H1 + 3) × (L - 17)
(H1 + 53) × (L + 33)
(H1 + 50) × (L + 30)
H1 × (L - 20)
15
H×L
H1 × (L - 20)
29
(H1 + 50) × (L + 30)
15
H×L
25
25
5
H1 × (L - 20)
Príklad objednávacieho kódu:
5
29
NOVA-D-2-L×H-UR2
5
(H1 + 50) × (L + 30)
Objednávací kód
NOVA-D
NOVA-D je hranatá nepriehľadná hliníková mriežka
s pevnými lamelami. Je vhodná na použitie v priestoroch
s vyšším dôrazom na vzhľad; pre voľný priechod vzduchu
cez obe strany mriežky.
34 / 44
|
Mriežky a Výustky
Technické parametre
Rozmery
Voľná
plocha
Rozmery
L
H
H1
NOVA-D
(mm)
200
300
400
500
600
800
1000
1200
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
AV
Hmotnosť
m
(m2)
91
136
181
91
136
181
286
91
136
181
286
391
91
136
181
286
391
491
91
136
181
286
391
491
91
136
181
286
391
491
91
136
181
286
391
491
91
136
181
286
391
491
0,005
0,007
0,009
0,007
0,011
0,015
0,023
0,010
0,015
0,020
0,032
0,043
0,013
0,019
0,025
0,040
0,055
0,070
0,015
0,023
0,031
0,048
0,066
0,084
0,021
0,031
0,041
0,065
0,089
0,114
0,026
0,039
0,052
0,082
0,113
0,143
0,031
0,047
0,063
0,099
0,136
0,172
UR1
UR2
L
(kg)
0,33
0,43
0,53
0,46
0,60
0,75
1,09
0,58
0,77
0,96
1,40
1,84
0,71
0,94
1,17
1,71
2,25
2,78
0,84
1,11
1,38
2,02
2,66
3,29
1,10
1,45
1,81
2,64
3,48
4,30
1,35
1,79
2,24
3,27
4,30
5,32
1,61
2,13
2,66
3,89
5,12
6,34
0,14
0,15
0,17
0,17
0,18
0,20
0,23
0,20
0,22
0,23
0,27
0,30
0,24
0,25
0,27
0,30
0,34
0,37
0,27
0,28
0,30
0,33
0,37
0,40
0,34
0,35
0,37
0,40
0,44
0,47
0,40
0,42
0,43
0,47
0,50
0,54
0,47
0,49
0,50
0,54
0,57
0,60
Voľná
plocha
Rozmery
H
H1
(mm)
0,17
0,19
0,21
0,21
0,23
0,26
0,30
0,30
0,28
0,30
0,35
0,40
0,31
0,33
0,35
0,39
0,44
0,49
0,35
0,37
0,39
0,44
0,49
0,53
0,44
0,46
0,48
0,53
0,58
0,61
0,53
0,55
0,57
0,62
0,67
0,71
0,62
0,64
0,66
0,71
0,76
0,80
225
325
425
525
625
825
1025
1225
125
225
125
225
325
125
225
325
425
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
125
225
325
425
525
AV
Hmotnosť
m
(m2)
116
211
116
211
316
116
211
316
416
116
211
316
416
511
116
211
316
416
511
116
211
316
416
511
116
211
316
416
511
116
211
316
416
511
0,007
0,012
0,011
0,019
0,028
0,014
0,025
0,037
0,050
0,018
0,031
0,047
0,062
0,075
0,021
0,037
0,056
0,075
0,091
0,028
0,050
0,075
0,099
0,121
0,036
0,062
0,093
0,124
0,151
0,043
0,075
0,112
0,149
0,181
UR1
UR2
(kg)
0,43
0,66
0,59
0,90
1,27
0,75
1,14
1,61
2,07
0,90
1,39
1,95
2,50
2,99
1,06
1,63
2,29
2,94
3,51
1,37
2,11
2,97
3,82
4,56
1,68
2,59
3,64
4,70
5,60
1,99
3,07
4,32
5,57
6,65
0,15
0,18
0,19
0,22
0,25
0,22
0,25
0,29
0,32
0,25
0,28
0,32
0,35
0,38
0,29
0,32
0,35
0,39
0,42
0,35
0,38
0,42
0,45
0,49
0,42
0,45
0,49
0,52
0,55
0,49
0,52
0,55
0,59
0,62
Tab. 16: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť mriežok NOVA-D
0,19
0,23
0,24
0,28
0,33
0,28
0,33
0,37
0,42
0,33
0,37
0,42
0,46
0,51
0,37
0,42
0,46
0,51
0,55
0,46
0,51
0,56
0,60
0,64
0,56
0,6
0,65
0,69
0,73
0,65
0,69
0,74
0,78
0,83
Mriežky a Výustky
|
35 / 44
Návrhový diagram
50
100
200
300
13,9
27,8
55,6
83,3
m3/h
qv
l/s
400 500
138,89
1000
277,8
15
15
LWA = 55 dB(A)
10
9
8
10
9
8
50
7
7
45
6
5
40
5
4
35
4
3
30
3
NOVA-D
6
25
2
2
vK
vK
m/s
100
1
m/s
300
400
300
150
200
1
0 1 2
500
3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 60 80 100
Δp (Pa)
400 500
600
300 400 500
300
600
500
400
600
500
600
Diagram 12: Návrhový diagram NOVA-D
Legenda
h
(m)
- Vzdialenosť od stropu
l
(m)
- Dosah
qV
(m /h)
- Prietok privádzaného vzduchu
ql
(m /h)
- Prietok vzduchu vo vzdialenosti l
vl
(m/s)
- Maximálna rýchlosť v mieste pobytu
vA
(m/s)
- Rýchlosť vo voľnej ploche
A V2
(m )
- Voľná plocha
LWA
[dB (A)]
- Hladina akustického výkonu vážená filtrom A
∆pt
(Pa)
- Tlaková strata
∆t0
(K)
- Teplotný rozdiel privádzaného vzduchu a vzduchu okolia
∆tl
(K)
- Teplotný rozdiel vzduchu okolia - vzduch okolia vo vzdialenosti l
3
3
2
CA
- Korekčný koeficient miestnosti
CH
- Korekčný koeficient umiestnenia od stropu
36 / 44
|
Mriežky a Výustky
Príslušenstvo
NOVA - príslušenstvo
Regulácie pre sériu NOVA
Objednávací kód
Vyhotovenie
pozinkovaný plech
striekaná RAL 9005
nehrdzavejúca oceľ *
Typ regulácie
Rozmery
* Možnosti pre vyhotovenie N
NOVA-R2
NOVA-R
S
N
1
2
3
4
L×H
A-304
A-316
Regulácia NOVA-R2 je vybavená nastaviteľným
nábehovým listom, ktorý sa používa na reguláciu
prietoku vzduchu cez mriežku. Zmena nastavenia polohy
listu, a tým aj prietoku vzduchu, sa vykonáva tiahlom.
NOVA-R3
Regulácia NOVA-R3 reguluje prietok vzduchu pomocou
dvoch prekrývajúcich sa mreží. K zmene prietoku
vzduchu cez mriežku dochádza podľa toho, ako sa mení
prekrytie otvorov regulácie. Pohyblivá mreža je fixovaná
skrutkami, ktoré sa uvoľňujú plochým skrutkovačom.
NOVA-R4
Príklady objednávacieho kódu:
NOVA-R1 - 325 × 225
Oceľová regulácia typu 1 pre mriežky NOVA do stavebného otvoru
325 × 225 mm
Regulácia NOVA-R4 sa skladá z dvoch naklonených
mreží, ktoré sa prekrývajú. Prietok vzduchu sa u tejto
regulácie mení podľa toho, ako sa prekrývajú otvory
mreží. Pohyblivá mreža sa posúva nastavovacím
kolieskom, ovládaným plochým skrutkovačom.
NOVA-RS2 - 400 × 200
Oceľová regulácia typu 2 pre mriežky NOVA do stavebného otvoru
400 × 200 mm, s povrchovou úpravou Ral 9005.
NOVA-RN3 - 625 × 225
Regulácia typu 3 z nehrdzavejúcej ocele pre mriežky NOVA do stavebného
otvoru 625 × 225 mm.
Popis
Všetky typy regulácií sú určené ako nadstavba pre mriežky
a výustky série NOVA a používajú sa na rovnomerné
rozloženie a nastavenie prietoku vzduchu cez mriežku.
Nastavovanie regulácií je zobrazené na obr. 19.
NOVA-R1
Regulácia NOVA-R1 reguluje prietok vzduchu vďaka
možnosti nastavenia sklonu protibežných lamiel. Tie sú
vzájomne prepojené. Pre zmenu prietoku vzduchu
cez mriežku slúži nastavovacie koliesko, ovládané
plochým skrutkovačom.
Konštrukčné vyhotovenie
Regulácie NOVA-R1, R2, R3 a R4 sa vyrábajú
z pozinkovaného oceľového plechu.
Regulácie NOVA- RS1, RS2, RS3 a RS4 sú
z pozinkovaného oceľového plechu a ich povrch je
práškovo lakovaný (RAL 9005 - čierna).
Regulácie NOVA-RN1, RN2, RN3 a RN4 sú vyhotovené
z nehrdzavejúcej ocele.
Regulácie sa s mriežkou spájajú pomocou “S“ pružín,
u vyhotovenia “RN“ sa používajú nity.
Oblasti použitia
Prívod
Odvod
R1, RS1, RN1
R2, RS2, RN2
R3, RS3, RN3
R4, RS4, RN4
x
x
x
x
x
Tab. 17.: Použitia regulácií
x
NOVA-R1
NOVA-R2
NOVA-R3
(H - 20) × (L - 20)
NOVA-R4
c
L
(mm)
200
300
400
500
600
800
1000
1200
225
325
425
525
625
825
1025
1225
73
113
168
Tab. 18: Výška “c” regulácie NOVA-R4
NOVA-R1
NOVA-R2
2
2×(4×)
1
3
NOVA-R3
Obr. 19: Spôsoby nastavovania regulácií NOVA
c
(mm)
NOVA-R4
73
113
168
(H + 30) × (L + 30)
H×L
C
Obr. 18: Základné rozmery regulácií NOVA
L
37 / 44
25
25
(H - 20) × (L - 20)
(H + 30) × (L + 30)
H×L
(H - 20) × (L - 20)
(H + 30) × (L + 30)
(H - 20) × (L - 20)
H×L
H×L
32
min. 42
40
|
NOVA - príslušenstvo
(H + 30) × (L + 30)
25
25
Mriežky a Výustky
38 / 44
|
Mriežky a Výustky
Technické parametre
Rozmery
L
Hmotnosť
H
R1
R2
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
0,36
0,48
0,61
0,53
0,71
0,90
1,27
0,69
0,93
1,18
1,67
2,15
0,86
1,15
1,47
2,07
2,67
3,29
1,03
1,38
1,75
2,47
3,19
3,93
1,40
1,86
2,35
3,30
4,25
5,23
1,73
2,30
2,92
4,10
5,28
6,50
2,08
2,76
3,49
4,91
6,32
7,78
0,27
0,35
0,44
0,39
0,50
0,61
0,82
0,50
0,64
0,78
1,05
1,32
0,62
0,78
0,95
1,27
1,60
1,92
0,73
0,92
1,12
1,50
1,88
2,26
0,98
1,23
1,48
1,96
2,46
2,95
1,21
1,51
1,82
2,41
3,02
3,62
1,44
1,80
2,15
2,86
3,58
4,29
(mm)
200
300
400
500
600
800
1000
1200
Rozmery
R3
R4
0,35
0,48
0,61
0,51
0,69
0,88
1,25
0,67
0,91
1,15
1,63
2,11
0,82
1,12
1,42
2,01
2,60
3,19
0,98
1,33
1,68
2,38
3,08
3,78
1,31
1,77
2,24
3,15
4,08
4,99
1,63
2,20
2,77
3,91
5,05
6,19
1,95
2,63
3,31
4,67
6,03
7,38
0,40
0,53
0,66
0,59
0,77
0,96
1,33
0,77
1,01
1,25
1,73
2,21
0,96
1,25
1,55
2,14
2,73
3,32
1,14
1,49
1,84
2,54
3,24
3,94
1,53
1,99
2,45
3,37
4,29
5,21
1,90
2,47
3,04
4,18
5,32
6,46
2,27
2,95
3,63
4,99
6,35
7,71
L
(kg)
Hmotnosť
H
R1
R2
75
125
225
75
125
225
325
75
125
225
325
425
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
0,32
0,47
0,75
0,46
0,67
1,06
1,46
0,61
0,87
1,39
1,90
2,42
0,74
1,07
1,70
2,33
2,96
3,61
0,88
1,26
2,01
2,76
3,50
4,28
1,17
1,68
2,65
3,63
4,61
5,62
1,45
2,08
3,29
4,50
5,71
6,96
1,72
2,47
3,91
5,36
6,80
8,29
0,26
0,35
0,53
0,37
0,48
0,71
0,94
0,47
0,61
0,89
1,18
1,46
0,57
0,74
1,08
1,42
1,76
2,10
0,67
0,87
1,26
1,66
2,05
2,45
0,89
1,14
1,65
2,15
2,66
3,16
1,09
1,40
2,02
2,63
3,24
3,86
1,30
1,66
2,38
3,11
3,83
4,56
(mm)
225
325
425
525
625
825
1025
1225
R3
R4
0,32
0,47
0,75
0,45
0,65
1,05
1,45
0,58
0,84
1,35
1,85
2,36
0,71
1,02
1,64
2,26
2,88
3,49
0,84
1,21
1,94
2,66
3,39
4,12
1,12
1,60
2,54
3,49
4,44
5,39
1,38
1,97
3,13
4,30
5,47
6,64
1,64
2,34
3,72
5,11
6,50
7,89
0,38
0,52
0,81
0,54
0,74
1,13
1,53
0,70
0,95
1,46
1,97
2,47
0,85
1,16
1,78
2,40
3,02
3,63
1,01
1,38
2,10
2,83
3,56
4,29
1,34
1,82
2,76
3,71
4,66
5,61
1,66
2,24
3,41
4,58
5,74
6,91
1,97
2,67
4,06
5,44
6,83
8,22
(kg)
Tab. 19: Rozmery a hmotnosť regulácií NOVA
Tlaková strata regulácií
Hladina akustického výkonu platí pre regulácie s plochou
A = 0,1 m2. Pre inú plochu A platí:
LWA = LWA + ΔL kde ΔL určíme z diagramu:
ΔL (dB)
NOVA - príslušenstvo
Rozmery
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
0,005
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
A (m2)
Diagram 13: Korekcia akustického výkonu v závislosti na ploche regulácie
|
Mriežky a Výustky
39 / 44
Montážny rámik pre rad NOVA
Nehrdzavejúca oceľ
L×H
Rozmery
H
(mm)
200
Upínací rámik pre mriežky NOVA do stavebného otvoru 325 × 225 mm.
300
Popis
NOVA-UR je montážny rámik, určený pre jednoduchšiu
montáž mriežok radu NOVA do steny, stropu, alebo potrubia.
400
Montáž
500
Montážny rámik NOVA-UR je navrhnutý tak,
aby sa k nemu mohla prichytiť akákoľvek mriežka NOVA,
a to bez ohľadu na jej typ upínania. Na čele rámika sú
otvory pre skrutky na uchytenie NOVA-UR do pevného
povrchu. Pre sadrokartón alebo maltu ma rámik
po stranách trojuholníkové pätky, ktoré sa pri montáži
vyhnú o potrebný uhol.
600
800
Konštrukčné vyhotovenie
Montážny rámik je vyrobený z pozinkovaného oceľového
plechu. Na požiadanie je aj vyhotovenie z nehrdzavejúcej
ocele A-304, resp. A-316.
(H + 23) × (L + 23)
max. ø 7,5
max. 3
Obr. 20: Montáž do rôznych druhov materiálov
L
NOVA-UR - 525 × 225 - A-304
H×L
A - murivo, betón
B - sádrokartón
C - drevo
A-304
A-316
Príklad objednávacieho kódu:
(H + 23) × (L + 23)
H×L
(H + 23) × (L + 23)
H×L
Rozmery
NOVA-UR-
26
1000
1200
Hmotnosť
UR
Rozmery
L
(kg)
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
0,19
0,22
0,26
0,26
0,29
0,33
0,39
0,33
0,36
0,39
0,46
0,53
0,39
0,43
0,46
0,53
0,59
0,66
0,46
0,49
0,53
0,59
0,66
0,73
0,59
0,63
0,66
0,73
0,79
0,86
0,73
0,76
0,79
0,86
0,93
1,00
0,86
0,90
0,93
1,00
1,06
1,13
H
(mm)
225
325
425
525
625
825
1025
1225
Hmotnosť
UR
(kg)
75
125
225
75
125
225
325
75
125
225
325
425
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
75
125
225
325
425
525
Tab. 20: Rozmery a hmotnosť montážnych rámikov NOVA-UR
0,19
0,22
0,29
0,26
0,29
0,36
0,43
0,33
0,36
0,43
0,49
0,56
0,39
0,43
0,49
0,56
0,63
0,69
0,46
0,49
0,56
0,63
0,69
0,76
0,59
0,63
0,69
0,76
0,83
0,90
0,73
0,76
0,83
0,90
0,96
1,03
0,86
0,90
0,96
1,03
1,10
1,16
NOVA - príslušenstvo
26
26
Objednávací kód
C
B
A
40 / 44
|
Mriežky a Výustky
H-3
NOVA - príslušenstvo
Filter triedy G4 pre rad NOVA
L-3
Obr. 21: Rozmery filtra NOVA-G4
Objednávací kód
Rozmery (podľa NOVA-F)
NOVA-G4100
L×H
90
80
NOVA-G4 - 600 × 400
Filter triedy filtrácie G4 pre mriežku Nova-F do stavebného otvoru
600 × 400 mm.
∆pF (Pa)
70
Príklad objednávacieho kódu:
60
50
40
30
20
10
0,5
Popis
NOVA-G4 je filter, ktorý slúži na odlučovanie prachových
častíc zo vzduchu, prechádzajúceho cez mriežku NOVA-F,
pre ktorú je určený. Ma strednú odlučiteľnosť (Am)
92,5 % a odolnosť voči teplote až 100 °C.
Údržba
Filter zachytáva prachové častice, a po určitom čase
je nutné vymeniť ho za nový. Hranicou pre výmenu je
nárast tlakových strát o 200 Pa, resp. zjavné znečistenie
filtra.
Kontrola znečistenia, prípadne výmena filtra sa vykonáva
jednoduchým otvorením mriežky.
Materiál
Filter NOVA-G4 je vyrobený z polyesteru vo forme bielej
netkanej textílie. Jeho hrúbka je 12 – 15 mm.
1
1,5
vA (m/s)
Diagram 14: Tlakové straty filtra v čistom stave
2
2,5
|
Mriežky a Výustky
41 / 44
Pretlakové komory ODEN
A + 24
C
E
1
2
F
F/2
2
3
3
80 - 140
E-12
12
A
Objednávací kód
Strana pripojenia
ODEN zo zadnej strany
z bočnej strany
z hornej strany
Rozmery
B
2
1
1
2
3
øD
L×H
Obr. 22: Základné rozmery pretlakovej komory ODEN
Príklad objednávacieho kódu:
ODEN - 1 - 400 × 100
Popis
ODEN je pretlaková komora určená na prívod aj odvod
vzduchu. Môže byť použitá v spojení s mriežkami radu
NOVA pre redukciu rýchlosti vzduchu privádzaného
z potrubia ku mriežke, a pre lepšie rozloženie
(optimalizáciu) prietoku vzduchu cez mriežku. ODEN má
nastaviteľnú hĺbku nadstavca pre mriežky.
Pre nastavenie požadovaného prietoku vzduchu slúži
uzatváracia perforovaná klapka a s plastovými hadičkami
pre meranie tlakovej straty (regulácia Zeus - viď str. 43).
Klapku je možné mechanicky nastaviť bez demontáže
mriežky a pretlakovej komory.
Konštrukčné vyhotovenie
Pretlaková komora ODEN je vyrobená z pozinkovaného
oceľového plechu s predným, bočným alebo horným
kruhovým pripojením s gumenným tesnením.
ODEN
200 × 100
300 × 100
400 × 100
500 × 100
300 × 150
400 × 150
500 × 150
500 × 200
600 × 200
A
B
C
200
300
400
500
300
400
500
500
600
100
100
100
100
150
150
150
200
200
175
210
210
250
250
300
300
370
370
øD
E
F
123
158
158
198
198
248
248
313
313
60
60
60
70
70
60
60
60
60
250
290
290
320
320
370
370
430
430
(mm)
Tab 21: Rozmery pretlakovej komory ODEN
NOVA - príslušenstvo
1
42 / 44
|
Mriežky a Výustky
NOVA - príslušenstvo
Pretlakové komory PB-NOVA
Popis
Objednávací kód
PB-NOVA -
Rozmery
LxH
Výška boxu
V
Počet nádstavcov / Priemer
ks / øD
Netesný nádstavec s klapkou 1
Lisovaný tesný nadstavec s reg. Zeus 1
Poloha
nádstavca
D1
D2
1
2
3
Horizontálna - strana L
Horizontálna - strana H
Vertikálna
Sito
PB-NOVA je pretlaková komora určená na prívod
aj odvod vzduchu. Môže byť použitá v spojení
s mriežkami NOVA pre redukciu rýchlosti vzduchu
privádzaného z potrubia ku mriežke, a pre lepšie
rozloženie (optimalizáciu) prietoku vzduchu cez mriežku.
Ďalej slúži na tlmenie hluku a tiež na spojenie mriežky
s rozvodnou VZT sústavou.Ako voliteľná súčasť komory
je k dispozícii sito, ktoré môže zlepšiť rovnomernosť
rozloženia prietoku vzduchu cez mriežku.
Konštrukčné vyhotovenie
Pretlaková komora PB-NOVA je vyrobená
z pozinkovaného oceľového plechu s bočným
alebo horným kruhovým pripojením. Na požiadanie je
aj vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele A-304, resp. A-316.
Existujú 2 typy pripojenia:
• D1: jednoduchý nadstavec bez tesnenia s klapkou
• D2: lisovaný nadstavec s tesnením vrátane regulácie
Zeus (viď. str. 43)
S
øD
I
T
IT
1
1
2
øD
3
Príklad objednávacieho kódu:
PB-NOVA - 800 × 300 - 325 - 1 / 200 - 2 - D1 - S - IT
V
Nehrdzavejúca oceľ
A-304
A-316
øD
Izolácia
Zvuková 6 mm
Tepelná 13 mm
Zvuková + Tepelná
2
L
11
1. Ak nieje uvedený požadovaný typ nadstavca, bude dodaný typ “D1“.
Obr. 23: Základné rozmery pretlakovej komory PB-NOVA
3
H
Mriežky a Výustky
Pripojenie 1
L×H
V
Pripojenie 2
øD
Pripojenie 3
øD
V
øD
80
200
80
225
100
125
250
125
250
125
285
160
285
325
200
325
(mm)
200 × 100
300 × 100
400 × 100
500 × 100
600 × 100
200 × 150
300 × 150
400 × 150
500 × 150
600 × 150
200 × 200
300 × 200
400 × 200
500 × 200
600 × 200
300 × 300
400 × 300
500 × 300
600 × 300
800 × 300
600 × 400
800 × 400
1000 × 400
225 × 75
325 × 75
425 × 75
225 × 125
325 × 125
425 × 125
525 × 125
325 × 225
425 × 225
525 × 225
625 × 225
150
160
200
-
2 × 200
250
250
375
-
-
-
225
100
100
225
100
250
125
285
160
285
2 × 250
150
160
Regulačná klapka Zeus má vyvedené impulzné
hadičky pre meranie diferenciálneho tlaku pomocou
prenosného meracieho prístroja. Umožňuje ručné
nastavenie pomocou lankového prevodu.
160
375
2 × 250
Regulácia Zeus
200
2 × 200
250
200
160
200
POZNÁMKY: Pre pripojenie 1 v prípade použitia regulácie ZEUS výška V
musí byť 225 mm. Regulácia ZEUS použitelná len do krabíc so šírkou H
väčšou ako 150 mm vrátane.
Tab 22: Rozmery pretlakovej komory PB-NOVA
43 / 44
Obr. 24: Regulácia Zeus
NOVA - príslušenstvo
V
|
|
Mriežky a Výustky
Systemair 01/2013
44 / 52
www.systemair.com
Download

Vetracie mriežky a výustky série NOVA