Jediný veterinárny prípravok
na liečbu hypotyreózy psov
Čo je to hypotyreóza psov?
•
•
50% prípadov je spojených s lymfocytárnou
infiltráciou a deštrukciou štítnej žľazy. Väčšina
prípadov je spôsobená idiopatickou atrofiou
štítnej žľazyi.
Hypotyreóza postihuje 0,2-0,6% psovii.
•
Väčšina postihnutých psov je stredného veku.
Určité plemená sú viac predisponované, ako
napr. doberman, nemecká doga, zlatý retríver,
rhodéský ridgeback (v posledných rokoch
neobvykle často), írsky seter, retríver, jazvečík,
othyroidism?
kokeršpaniel, bernský salašnícky pes, erdelteriér
a ďalšie.
NAJNOVŠIE zastúpené v SR prostredníctvom
Streda 01
Štvrtok 02
Piatok 03
Sobota 04
Nedeľa 05
Pondelok 06
Utorok 07
Streda 08
Štvrtok 09
Piatok 10
Sobota 11
Nedeľa 12
Pondelok 13
Utorok 14
Streda 15
Štvrtok 16
Piatok 17
Sobota 18
Nedeľa 19
Pondelok 20
Utorok 21
Streda 22
Štvrtok 23
Piatok 24
Sobota 25
Nedeľa 26
Pondelok 27
Utorok 28
Common
Clinical
signs
Streda 29
Štvrtok 30
• Lethargy, weakness,
v
exercise intolerance
c infiltration and destruction of the thyroid gland.
• Weightsúgain
• Choroba je zákerná, klinické príznaky sa rozvíjajú mesiace až roky a zvyčajne
sed by idiopathic thyroid atrophyi.
zamieňané s príznakmi starnutia.
• Alopecia
– 0.6% of dogsii.
• Stanovenie správnej diagnózy môže byť sťažené, pretože príznaky sú nenápadné.
• Seborrhoea
certain breeds such as Dobermanns,
Žiadny test nie je spoľahlivý na 100% a hladinu hormónov môžu ovplyvniť tiež
• Pyoderma
are more prone.
Zlepšenie nastáva
priebehu týždňov.
A pozitívny vplyv
liečby pretrváva
celý život.
liečivá používané na liečbu iných ochorení. Liečba hypotyreózy však je priamočiara.
ng over months or even years, often mistaken for
Zvyčajné
ng as symptoms
are vague, no klinické
test available ispríznaky
medications and
illness can
affect
• non-thyroidal
Letargia, slabosť,
unavenosť
f hypothyroidism
is
however
straightforward.
• Zvyšovanie telesnej hmotnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alopécia
Seborrhea
Pyodermia
Hyperpigmentácia
Neuropatia
Vestibulárny syndróm
Infertilita pri sukách, zhoršený spermiogram pri psoch
Myxedém
Keratopatia s ukladaním lipidov
Základné fakty o tyroidnom hormóne
•
•
•
•
•
Typická negatívna spätná väzba riadi množstvo tyroidného hormónu (T4 a T3) vylučovaného štítnou žľazou
Sekrécia je regulovaná hlavne stimulačným účinkom TSH
TSH stimuluje uvoľnenie T3 a T4 zo štítnej žľazy
TSH urýchľuje v štítnej žľaze premenu T4 na T3
U primárnej hypotyreózy je TSH skôr vysoké, ale pri 25%
prípadov môže zostávať v normálnej hladineiii
Hladinu hormónov ovplyvňuje:
•
The improvement can happen in weeks.
Vek, pohlavie, plemeno, hmotnosť, pohlavný cyklus,
medikácia,
konkurentné
The
positives
can last ochorenia
a lifetime.
• Hyperpigmentation
• Neuropathy
• Vestibular syndrome
• Female infertility
• Myxoedema (“Tragic” faces)
• Lipid keratopathy
Thyr
Hypotalamus
+
TRH
Hypofýza
• A typ
amou
by the
--
+
• Secre
effect
TSH
• TSH s
thyroi
-Štítna žľaza
• TSH e
thyroi
• In prim
but in
T4
T3
Adapted from podľa
Daminet.S.
S. Damineta
(2002)
Upravené
(2002)
Horm
are
• Age
• Sex
Vplyv rôznych faktorov na hladinu T4
Faktor
Celkový T4
Voľný T4
TSH
NSAID



Etodolac
=
=
=
Glukokortikoidy


& =
Furosemid

Fenobarbital



=
=
Liečivo
KBr
=
Progestagen

Zvýšenie príjmu
jódu v potrave



Protilátky proti
štítnej žľaze

=
=
Existuje priama úmernosť medzi závažnosťou a klinickými prejavmi
ochorenia a znížením koncentrácie celkového T4 a voľného T4
v krvnom sére
T4 = tyroxín
Voľný T4 = voľný tyroxín meraný rovnovážnou analýzou
TSH = hormón stimulujúci štítnu žľazu
Choroby, ktoré neovplyvňujú štítnu žľazu, ale majú za následok
zníženie celkového tyroxínu:
•
Diabetes mellitus
•
Zlyhanie pečene
•
Chronické zlyhanie obličiek
•
Hyper- alebo hypoadrenokorticizmus
•
Srdcová insuficiencia
•
Neoplazie
Hoci sa v týchto prípadoch znižuje T3 a T4, prognóza a mortalita
nie sú suplementáciou tyroxínu ovplyvnené.
Podľa N. Jansena a N. Neigera (2009)
Diagnostika
hypotyreózy
pri psoch
Diagnostika je založená
na rozpoznaní klinických
príznakov typických
pre hypotyreózu a
na hematologickom
a biochemickom náleze,
ktorý diagnózu podporí
a zároveň môže vylúčiť iné
konkurentné ochorenia.
Najvhodnejšie na stanovenie
diagnózy sú celkový T4
a TSH. Na posúdenie funkcie
štítnej žľazy má stanovenie
celkového T4
85-90% presnosť. Referenčné
rozmedzie pre celkový T3
vykazuje omnoho väčšiu
fluktuáciu a kompenzačný
mechanizmus mnohokrát T3
udrží v normále. Stanovenie
celkového T3 teda nemá
veľký diagnostický význam.
Príznaky hypotyreózy
sú veľmi podobné
hyperadrenokorticizmu.
Aby sa predišlo
nesprávnej diagnóze,
musí byť najprv vylúčený
hyperadrenokorticizmus.
Anamnéza a klinické príznaky typické
pre hypotyreózu
Rutinné klinickopatologické vyšetrenia,
ktoré vylúčia netyroidálnu príčinu ochorenia
Podozrenie na netyroidálne
ochorenie
Prvá fáza testov na hypotyreózu
Ďalšie zodpovedajúce
vyšetrenia a liečba
T4 nízky
TSH normálny
T4 nízky
TSH zvýšený
T4 normálny
TSH normálny
T4 normálny
TSH zvýšený
Netyroidálne
ochorenie
Vplyv liečiv 25% psov
s hypotyreózou
Hypotyreóza
Eutyroidný stav
Kompenzovaná
hypotyreóza
Nedávne vysadenie liekov,
tlmiacich štítnu žľazu
Uzdravovanie
z netyroidálneho
ochorenia
Interferencia
s autoprotilátkami proti T4
Ďalšie vyšetrenia
Druhá fáza testov
na hypotyreózu
Voľný T4, protilátky
proti štítnej žľaze
Zopakovať vyšetrenia o dlhší
čas po vysadení liečiv alebo
vyliečení z netyroidálneho
ochorenia
Voľný T4 normálny
Protilátky negatívne
Voľný T4 normálny
Protilátky pozitívne
Voľný T4 znížený
Protilátky negatívne
Voľný T4 znížený
Protilátky pozitívne
Hypotyreóza je
nepravdepodobná
Lymfocytárna
tyroiditída so skorou
alebo kompenzovanou
hypotyreózou
Hypotyreóza alebo
závažné netyroidálne
ochorenie
Lymfocytárna tyroiditída
s hypotyreózou
Ak je nutné potvrdiť eutyroidný stav alebo hypotyreózu, je možné zvážiť
prínos dynamických funkčných testov štítnej žľazy alebo scintigrafiu štítnej žľazy.
Reprodukované so súhlasom BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, 4.ed. ©BSAVA
Liečba
Rýchly nástup účinku znamená skorší návrat do normálneho života. Hypotyreóza je druhou najčastejšou diagnostikovanou endokrinnou poruchou pri psoch.
Prečo by mal byť Forthyron® Vašou prvou voľbou? Je
to jediný veterinárny liek na trhu v Slovenskej republike.
Prípravok je ochutený mäsovou príchuťou, čo uľahčuje každodenné a často doživotné podávanie tabliet pacientom.
Tablety sú dostupné v dvoch veľkostiach a každú tabletu je
možné rozdeliť na štvrtiny, aby bolo dávkovanie presnejšie.
Deň po dni sú pacienti užívajúci Forthyron® čulejší a aktívnejší. Pre psa aj majiteľa je to prísľub k návratu k takému
zdravotnému stavu, aký bol pred stanovením diagnózy.
Forthyron® flavoured obsahuje levotyroxín sodný, syntetický T4. Levotyroxín stabilizuje hladiny T4 a T3 a má nízke
riziko vzniku iatrogénnej hypertyreózy.
Nahradenie tyroxínu vo forme T4 je fyziologicky opodstatnené a konverzia T4 na T3 zostáva zachovaná.
Odporúčaná začiatočná dávka je 10 μg/kg každých
12 hodín.
Levotyroxín vykazuje farmakokinetiku závislú od podanej dávky – konečná dávka sa bude pri jednotlivých
pacientoch lišiť, pretože niektorí ho zrejme absorbujú lepšie
a/alebo ho eliminujú pomalšie ako iní.
Hlavné vlastnosti a výhody
less time.
divisible
w lease of
Monitoring
•
and T3
absorb
w allergenicity.
•
•
30
300 µg
40
400 µg
flavour
• Tablety je možné rozdeliť na štvrtiny, aby bolo možné
200 µg
800 µg
presnejšie
dávkovanie. 400 µg
• Rozdelenú tabletu je možné v blistri uchovávať 4 dni.
• Flexibilné dávkovanie umožňuje presnú titráciu potrebnej dávky.
Vždy odoberajte krv v rovnakom dennom čase, aby
• Ak sa hladina T4 nenachádza v referenčnom roz60
600
µg
boli výsledky naozaj porovnateľné.
medzí a ak nie je klinická odozva na liečbu uspokojivá, mala by sa dávka prispôsobiť. Zvyšovanie by sa
Plazmatická koncentrácia 80
dosahuje vrchol o800
1-5µg
homalo diať postupne po 50-200 μg, až sa pacient javí
dín po podaní Forthyronu®. Odporúča sa odoberať
•
For
dogs
with
impaired
heart
function
or
concurrent
hypothyroidism
start
with 25%T4
of the
klinicky ako
eutyroidný
a hladina
je vnormal
referenčkrv o 3 hodiny po rannej dávke.
dose, increasing by 25% increments everynom
2 weeks
until
optimal
stabilisation
is
achieved.
rozmedzí.
Pri správne kompenzovaných psoch má byť plazma• Po dosiahnutí optimálneho dávkovania by mal byť
tická koncentrácia T4 (3 hodiny po podaní lieku)
klinický a biochemický monitoring vykonávaný kažv hornej hranici referenčného rozmedzia (približne
dých 6-12 mesiacov.
30-47 nmol/l).
Telesná
hmotnosť
kg
Dávka 2x
denne
5
50 µg
10
100 µg
15
150 µg
20
200 µg
30
300 µg
40
400 µg
flavoured
Monitoring
200 µg
400 µg
• Always take the blood sample at the
ráno same
večertimeráno
of day,večer
allowing a true
comparison of the results.
• Plasma peak concentrations achieved
1-5 hours after administration of
Forthyron therefore it is recommended
to take a monitoring blood sample 3
hours after the morning tablet.
• In adequately dosed dogs the plasma
concentration (3 hours after dosing) of
60
600 µg
T4 should be in the high-normal range
80
800 µg
(approximately 30-47 nmol/l).
Podľa N. Jansena a N. Neigera (2009)
• If T4hypotyreózou
levels are outside
thiszoreference
Psy s ochorením srdca alebo s konkuretnou
dostávajú
začiatku 25% normálnej dávky a dávka range
sa postupne
o 25%response
každé dva to
and ifzvyšuje
the clinical
týždne, až kým nie je dosiahnutá stabilizácia.
the therapy is not satisfactory the
dose should be adjusted in 50 to 200
μg increments, until patient clinically
euthyroid and serum T4 is within
50
Plazmatická hladina levotyroxínu
he lust for
difference
• Prirodzená príchuť mäsa uľahčuje podávanie lieku
Aróma sa vyrába z kvasníc, ktoré sú málo alergénne.
• Tablety sú dostupné v dvoch veľkostiach - 200 μg
5
50 µg
a 400 μg, aby mohlo byť dávkovanie flexibilné.
10
100 µg
• Balené sú v praktických blistroch.
150 µg po
• Každé balenie obsahuje 25015tabliet, tzn. 25 blistrov
10 tabletách.
20
200 µg
Grafické znázornenie
dynamiky levotyroxínu
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
25
Čas po podaní liečiva (v hodinách)
• When the optimum replacement dose has been attained,
clinical and biochemical monitoring should be
performed every 6 – 12 months.
FORTHYRON FLAVOURED 200 mikrogramov tablety pre psy
FORTHYRON FLAVOURED 400 mikrogramov tablety pre psy
Zloženie: Levothyroxinum natrium
Jedna tableta obsahuje: 200 mikrogramov, čo zodpovedá 194
mikrogramom levotyroxínu alebo Levothyroxinum natrium 400
mikrogramov, čo zodpovedá 389 mikrogramom levotyroxínu.
Sivastá guľatá tableta s hnedými škvrnami, rozdelená na štyri
časti deliacou ryhou. Tablety je možné deliť na polovice alebo
štvrtiny.
Cieľový druh zvierat: psy.
Liečba hypotyroidizmu (nedostatočná tvorba hormónov
štítnej žľazy) pri psoch.
Kontraindikácia: Nepoužívať pri psoch trpiacich nekorigovanou
adrenálnou insuficienciou. Nepoužívať v prípade známej precitlivenosti na levotyroxín sodný.
Nežiaduce účinky: Obnovenie fyzickej aktivity môže odhaliť alebo zvýrazniť ďalšie ťažkosti, napríklad osteoartrózu. Nežiaduce
účinky hormónov štítnej žľazy sú všeobecne spájané s nadmerným dávkovaním a zhodujú sa s príznakmi hypertyreózy napr.
zvýšený smäd a močenie, strata hmotnosti bez straty chuti do
jedla. Ak zaznamenáte akékoľvek závažné nežiaduce účinky či
iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa, oznámte to prosím Vášmu veterinárnemu lekárovi.
Interakcie: Rôzne liečivá môžu narúšať väzbu hormónov
štítnej žľazy v plazme či v tkanive, prípadne pozmeniť metabolizmus hormónu štítnej žľazy (napr. barbituráty, antacidá, anabolické steroidy, diazepam, furosemid, mitotan, fenylbutazon, fenytoin, propranolol, veľké dávky salicylátov a sulfonamidov). Zvýšenie dávky digitalisu môže byť nevyhnutné pri pacientovi, ktorý
mal predchádzajúce stabilizované kongestívne srdcové zlyhanie
a ktorý je prestavený na náhradnú terapii hormónmi štítnej žľazy.
Estrogény môžu zvýšiť potrebu hormónu štítnej žľazy. Ketamín
môže spôsobiť tachykardiu a hypertenziu pri podaní pacientovi užívajúcom hormóny štítnej žľazy. Levotyroxín zvyšuje účinok
katecholamínov a sympatomimetík. Po liečbe hypotyroidizmu
pri psoch súčasne trpiacich diabetom sa odporúča starostlivé
sledovanie kontroly diabetu. Väčšina psov s dlhodobou terapiou
glukokortikoidmi vo vysokých denných dávkach bude mať veľmi
nízke alebo nedetekovateľné sérové koncentrácie T4, rovnako
ako subnormálne hodnoty T3.
Diagnózu hypotyroidizmu je potrebné potvrdiť príslušnými
testami.
Terapeutické sledovanie: Na adekvátne sledovanie terapie by
mali byť zmerané spodné hodnoty (tesne pred liečbou) a najvyššie hodnoty (asi tri hodiny po podaní) T4 v plazme. Pri psoch
dostávajúcich adekvátnu dávku by sa najvyššie plazmatické
koncentrácie T4 mali nachádzať v oblasti vyšších hodnôt normálneho rozsahu hodnôt (približne 30 až 47 nmol/l) a najnižšie
hodnoty by sa mali pohybovať približne okolo 19 nmol/l. Ak sú
koncentrácie T4 mimo tento rozsah, dávka levotyroxínu sa musí
upraviť zvýšením o 50-200 mikrogramov, až kým pacient nie je
eutyreoidný a koncentrácia T4 sa nebude nachádzať v rámci referenčného rozsahu. Koncentráciu T4 v plazme je možné opätovne
stanoviť o dva týždne po zmene dávky, ale klinické zlepšenie je
rovnako tak dôležitým faktorom pri stanovení individuálnej dávky a to potrvá štyri až osem týždňov. Hneď ako bude dosiahnutá
optimálna substitučná dávky, klinické a biochemické sledovanie
je možné vykonávať každých 6-12 mesiacov.
Dávkovanie: Odporúčaná počiatočná dávka levotyroxínu sodného je 10 mikrogramov/kg živej hmotnosti perorálne každých 12 hodín. Kvôli variabilite absorpcie a metabolizmu môže
byť nutné zmeniť dávku predtým než bude pozorovaná úplná
klinická odozva. Počiatočná dávka a frekvencia podávania sú
len východiskovým bodom. Terapia musí byť vysoko individuálna a šitá na mieru podľa požiadaviek každého jednotlivého psa
v súlade so sledovaním veterinárnym lekárom.
Prítomnosť potravy môže ovplyvniť pri psoch absorpciu levotyroxínu sodného. Načasovanie liečby a jej vzťah ku kŕmeniu
by sa preto malo dôsledne každý deň dodržiavať. Keď začínate
podávať psom s menšou živou hmotnosťou ako 5 kg, mala by sa
raz denne podávať štvrtina jednej 200 mikrogramovej tablety. Je
nutné, aby takéto prípady veterinárny lekár starostlivo sledoval.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Zvyšnú časť tablety vráťte do otvoreného blistra a spotrebujte
do 4 dní.
Balení: 250 tabliet v škatuľke (25x10 tabliet v blistry)
POM-V: Len na lekársky predpis – veterinárny prípravok
Optimálna podporná liečba
Malaseb® Shampoo
Hypotyreóza vyžaduje medicinálnu liečbu. Niektoré jej bežné komplikácie, ako sú dermatologické
zmeny a nárast telesnej hmotnosti však môžu
byť úspešne ovplyvnené podpornou liečbou. Pri
každej kontrole sa odporúča zhodnotiť nutričný
manažment pacientaiv. Pre každého psa by mala
byť stanovená optimálna výživa.
• Jediná receptúra s najvyššou
účinnosťou proti kožným
bakteriálnym a kvasinkovým
infekciámv.
SPECIFIC™ CED Endocrine Support obsahuje jedinečne vysokú koncentráciu omega-3 mastných
kyselín a esenciálnych živín, dôležitých pre metabolizmus kože. Je určený špeciálne pre pacientov
s endokrinnými poruchami. Vysoká koncentrácia
omega-3 mastných kyselín a betaglukánov
ovplyvňuje produkciu eikozanoidov a cytokíno
a podporuje imunitnú odpoveď.
• Účinné látky: 2% chlorhexidin
diglukonát a 2% mikonazol nitrát
• Medikovaný veterinárny šampón
pre mačky a psy
• Liečebné vlastnosti –
antimykotický a antibakteriálny
účinok
• Kozmetické vlastnosti – čistiaci
a kondičný účinok
Literatúra
i Mooney, C and Peterson, M eds (2012) BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, 4th Edition
63-64
v Muller, R et al (2012) A review of topical therapy for skin infections with bacteria and yeast. Veterinary
Dermatology 20: 330 - 362
ii Panciera, DL (1994) Hypothyroidsm in dogs: 66 cases (1987-1992). Journal of American Veterinary
Medical Association 204: 761-767
www.dechra.com
©Dechra Veterinary Products A/S April 2014
iii Daminet, S (2002) Hypothyreoidie bijde hond. Vlaams dierg. Tijdchr 71: 39 -52
iv WSAVA Nutritional Assesment Guidelines Task Force Members (2011) WSAVA Nutritional Assessment
Guidelines. Journal of Small Animal Practice 52: 385-396.
Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 54 000 40, fax: +421 45 54 000 41
email: [email protected] • www.cymedica.com
Download

Čo je to hypotyreóza psov?