Download

filozoficko – estetický pohľad na vývoj piesne a vokálnej