B B
FNsP F.D.Roosevelta
Banská Bystrica
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D. ROOSE VELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. S vobodu 1,
975 17 BANS KÁ BYSTRICA, S R, IČO: 00 165 549
Profesijný životopis
Meno a priezvisko: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Oddelenie: RaSA
Pracovná činnosť: riaditeľka
Stredoškolské vzdelanie: Obchodná akadémia
Vysokoškolské vzdelanie: Univerzita Mateja Bela - Ekonomická fakulta - odbor verejná ekonomika a
správa
Ďalšie vzdelanie: Sales Manager Akademie - MBA
Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: žiadne
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
- samostatný odborný referent – hlavný učtovník FNsP FDR BB
- vedúca oddelenia ekonomiky a rozpočtu
- ekonomicko-prevádzková námestníčka
Členstvo v odborných spoločnostiach: nie
Publikačná činnosť:
Iné dosiahnuté úspechy:
Download

Profesijný životopis - FNsP FD Roosevelta