UČEBNICE CUDZÍCH JAZYKOV
ANGLIČTINA | NEMČINA | FRANCÚZŠTINA | ŠPANIELČINA | RUŠTINA
KATALÓG 2013
Langenscheidt
OBSAH
ANGLICKÝ JAZYK
2
chill out
NEMECKÝ JAZYK
3
direkt
4
DaF Kompakt
5
Berliner Platz Neu
6
Aussichten
7
Netzwerk
8
Mi elpunkt neu
9
Aspekte
10
Wir
11
Der grüne Max
12
Das neu Deutschmobil
13
Passwort Deutsch
14
Profesijne zamerané tuly
15
Mit Erfolg…
16
Príprava na jazykové skúšky
17
Získavanie odborných schopnos
18
Zjednodušené čítanie
EU English
Pre učiteľov
Príprava na maturitu
Genau!
Op mal
Mi elpunkt
Hallo Anna
Genial Klick
Magnet
Logisch!
Unternehmen Deutsch
Reálie
So geht´s…
Doplnkové materiály
Klipp und Klar
Pre učiteľov
ŠPANIELSKÝ JAZYK
19
Aventura
20
Aula
21
Bitacora
22
Gente Joven
23
Profesijne zamerané tuly
24
Zjednodušené čítanie
Príprava k maturite
Aula Interna onal
Gente hoy
¡Nos vemos!
Abanico
Príprava na jazykové skúšky
FRANCÚZSKÝ JAZYK
25
Quar er libre
26
Nouveau Rond-point
27
Version Originale
28
Zjednodušené čítanie
Príprava na jazykové skúšky
Pourquoi pas
Profesijne zamerané tuly
RUSKÝ JAZYK
29
Klass!
Zjednodušené čítanie
Gente
Reálie
[email protected]
REDAKCIA
OBCHOD
Edičný plán
Anglič na
chill out 3
5/2013
Distribúcia
Tovar skladom distribuujeme do 3 pracovných dní, tuly
na objednávku do 14 dní. Všetci naši veľkoodberatelia
držia najpredávanejšie tuly skladom.
Ruský jazyk
Klass! 3
3/2013
Doplnkové materiály zdarma pre učiteľov
Ku každému tulu na www.vydavatelstvokle .sk sme
nahrali množstvo metodických materiálov: doplňujúce
grama cké cvičenia, testy, pracovné listy, vzorové lekcie
a výukové materiály a pod. Všetko prístupné zdarma po
registrácii a následnom prihlásení.
Elektronické učebnice – učebnice ONLINE
chill out 1 ONLINE
direkt 1 ONLINE
Genau! 1 ONLINE
aventura 1 ONLINE
Quar er Libre 1 ONLINE
Klass! 1 ONLINE
Wir ONLINE
Všetky eto tuly (druhé a tre e diely budú nasledovať)
sú k dispozícii v elektronickom formáte pre výučbu
pomocou interak vnej tabule či dataprojektoru.
Online cvičenia
K všetkým používaným slovenským tulom sme vytvorili
online cvičenia. Sú k dispozícii všetkým bez potreby
registrácie.
Mgr. Karolina Myšková
vedúca redakcie
[email protected] .cz
Učiteľské sety
Pokiaľ u Vás škola alebo učiteľ objedná minimálne 15 ks
z jednej učebnice, dodáme zdarma príslušnú metodickú
príručku alebo jeden výtlačok rovnakej učebnice pre
učiteľa samotného. Metodiku alebo učebnicu môžeme
zaslať bezplatne na školu, Vám alebo Vášmu dodávateľovi
na základe predloženej faktúry z danej školy.
Difusión & EMDL
Na slovenský trh priamo importujeme tuly našich
sesterských spoločnos : španielskeho vydavateľstva
Difusión a francúzskeho Maison des Langues. Tituly ako
Aula, Gente, ¡Nos vemos! alebo Pourquoi pas, Version
Originale či Rond-Point dodáme do 14 dní.
Kle -Langenscheidt
Katalóg obsahuje aj tuly Kle -Langenscheidt.
Podpora predaja
Váš obchod môžeme vybaviť POS materiálmi podľa vášho
priania: plagáty, letáky, katalógy, vybrané vzorky zdarma.
Nový web
Spus li sme nové webové stránky www.
vydavatelstvokle .sk. Tie sú teraz prehľadnejšie, lepšie
a rýchlejšie sa v nich teraz zorientujete, prinášajú viac
informácií o jednotlivých tuloch. Sú tu nahrané aktuálne
cenníky a katalógy k s ahnu u v XLS a PDF formátoch.
Bc. Lukáš Tykal
sales manager
[email protected] .cz
ANGLICKÝ JAZYK
STREDNÉ ŠKOLY
CHILL OUT | SLOVENSKÉ VYDANIE
CHILL OUT 1 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + CD MP3
ISBN 978-80-7397-099-4
EAN 9788073970994
CHILL OUT 1 – ONLINE
elektronická učebnica s prac. zošitom
CHILL OUT 1 – MP
EAN
8595202600322
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Slovenské vydanie
učebnice angličtiny
pre stredné odborné školy.
Doložka MŠ SR.
metodická príručka na CD-Rom
CHILL OUT 2 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + CD MP3
ISBN 978-80-7397-109-0
EAN 9788073971090
CHILL OUT 2 – ONLINE
CHILL OUT 2 – MP
EAN
8595202600384
A1 A2
B1
B2
C1
C2
Druhý diel pre stredné
školy a odborné školy
s prípravou na maturitu.
metodická príručka na CD-Rom
CHILL OUT 3 – UČ/PZ
* v príprave | máj 2013
ISBN 978-80-7397-077-2
EAN 9788073970772
CHILL OUT 3 – ONLINE
* v príprave | jún 2013
CHILL OUT 3 – MP
EAN
A1
A2 B1
B2
C1
C2
Tretí diel pre stredné školy
s prípravou na maturitu.
8598595202616
* v príprave | august 2013
.....................................................................................
EU ENGLISH
EU ENGLISH – UČ
učebnica EÚ terminológie + CD
ISBN 978-96-3964-188-4
EAN 9789639641884
A1
A2
B1
B2
C1
C2
.....................................................................................
PRE UČITEĽOV
2 |
USING HUMOUR IN THE ENGLISH
CLASSROOM
ISBN 978-3-12-534645-1
EAN 978312534651
A1
A2
B1
B2
C1
C2
PUZZLE & QUIZZES
ISBN 978-3-12-534606-2
EAN 9783125346062
A1
A2
B1
B2
C1
C2
www.vydavatelstvoklett.sk
NEMECKÝ JAZYK
STREDNÉ ŠKOLY
DIREKT | SLOVENSKÉ VYDANIE
DIREKT 1 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + CD
ISBN 978-80-7397-011-6
EAN 9788073970116
DIREKT 1 – ONLINE
elektronická učebnica s prac. zošitom
DIREKT 1 – 2CD
EAN
8595202600056
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Slovenské vydanie
učebníc nemčiny pre SŠ
a gymnázia.
Doložka MŠ SR.
2 audio CD
DIREKT 1 – MP
metodická príručka na CD-Rom
DIREKT 2 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + CD
ISBN 978-80-7397-013-0
EAN 9788073970130
ISBN 978-80-7397-028-4
EAN 9788073970284
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DIREKT 2 – ONLINE
* v príprave 2Q. 2013
DIREKT 2 – CD
EAN
8595202600063
EAN
8595202600131
audio CD
DIREKT 2 – MP
metodická príručka na CD-Rom
DIREKT 3 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + CD
ISBN 978-80-7397-018-5
EAN 9788073970185
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DIREKT 3 – ONLINE
* v príprave 3Q. 2013
DIREKT 3 – CD
EAN
8595202600049
EAN
8595202600162
audio CD
DIREKT 3 – MP
metodická príručka na CD-Rom
.....................................................................................
PRÍPRAVA NA MATURITU
DIREKT: K MATURITE BEZ OBÁV
cvičebnica + 2CD
K (NOVÉ) MATURITĚ BEZ OBAV
kniha testov + CD (česká verzia)
ISBN 978-80-7397-106-9
EAN 9788073971069
ISBN 978-80-8690-678-2
EAN 9788086906782
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Cvičebnica na prípravu
k maturite.
.....................................................................................
GENAU!
|
SLOVENSKÉ VYDANIE
GENAU! 1 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-098-7
EAN 9788073970987
GENAU! 1 – ONLINE
elektronická učebnica s prac. zošitom
GENAU! 1 – MP
EAN 8595202600346
metodická príručka na CD-Rom
GENAU! 2 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-100-7
EAN 9788073971007
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Dvojdielne slovenské
vydanie učebníc
nemčiny pre stredné
odborné školy.
Doložka MŠ SR.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
GENAU! 2 – ONLINE
GENAU! 2 – MP
EAN
8595202600346
metodická príručka na CD-Rom
www.vydavatelstvoklett.sk
| 3
NEMECKÝ JA
JAZYK
DAF KOMPAKT – 1DIELNA EDÍCIA
DAF KOMPAKT – KB
učebnica + 2CD
DAF KOMPAKT – ÜB
pracovný zošit + 2CD
DAF KOMPAKT – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-676180-2
EAN 9783126761802
ISBN 978-3-12-676181-9
EAN 9783126761819
ISBN 978-3-12-676189-5
EAN 9783126761895
DAF KOMPAKT – TRANSKRIPTIONEN Z. KB
transkripcia k učebnici A1-B1
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Monolingválna učebnica
nemčiny pre dospelých
začínajúcich študentov
a študentov jazykových
škôl. Verzia s oddelenou
učebnicou a pracovným
zošitom.
DAF KOMPAKT – TRANSKRIPTIONEN Z. ÜB
transkripcia k pracovnému zošitu A1-B1
......................................................................................
DAF KOMPAKT – 3DIELNA EDÍCIA
DAF KOMPAKT – K/ÜB A1
učebnica s prac. zošitom + 2CD
DAF KOMPAKT A1 - DIGITAL DVD
elektronická učebnice s prac. zošitom
DAF KOMPAKT – K/ÜB A2
učebnica s prac. zošitom + 2CD
DAF KOMPAKT A2 - DIGITAL DVD
elektronická učebnice s prac. zošitom
DAF KOMPAKT – K/ÜB B1
učebnica s prac. zošitom + 2CD
DAF KOMPAKT B1 - DIGITAL DVD
elektronická učebnice s prac. zošitom
ISBN 978-3-12-676186-4
EAN 9783126761864
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A1
A2 B1
B2
C1
C2
ISBN 978-3-12-676196-3
EAN 9783126761963
ISBN 978-3-12-676187-1
EAN 9783126761871
ISBN 978-3-12-676197-0
EAN 9783126761970
ISBN 978-3-12-676188-8
EAN 9783126761888
ISBN 978-3-12-676198-7
EAN 9783126761987
Verzia učebnice
s integrovaným
pracovným zošitom.
......................................................................................
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY PRE OBE EDÍCIE
DAF KOMPAKT - GRAMMATIKTRAINER
prehľad gramatiky A1-B1
A1
A2
B1
B2
C1
C2
ISBN 978-3-12-676183-3
EAN 9783126761833
A1
A2
B1
B2
C1
C2
ISBN 978-3-12-676184-0
EAN 9783126761840
A1
A2
B1
B2
C1
C2
ISBN 978-3-12-676192-2
EAN 9783126761922
A1
A2
B1
B2
C1
C2
ISBN 978-3-12-676193-2
EAN 9783126761932
......................................................................................
DAF KOMPAKT – INTENSIVTRAINER A1
doplnkové cvičenia ku každej lekcii
DAF KOMPAKT – INTENSIVTRAINER A2
doplnkové cvičenia ku každej lekcii A2
DAF KOMPAKT – INTENSIVTRAINER B1
doplnkové cvičenia ku každej lekcii B1
4 |
www.vydavatelstvoklett.sk
NEMECKÝ JAZYK
BERLINER PLATZ NEU
BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + 2CD
uč. s prac. zošitom + 2CD, Im Alltag Extra
BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + 2CD
uč. s prac. zošitom + 2CD, Treffpunkt D-A-CH
BERLINER PLATZ 1 NEU – 2CD
2 audio CD k učebnici
BERLINER PLATZ 1 NEU – DVD
DVD
ISBN 978-3-12-606025-7
EAN 9783126060257
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606026-4
EAN 9783126060264
ISBN 978-3-12-606028-8
EAN 9783126060288
ISBN 978-3-12-6060271
EAN 9783126060271
ISBN 978-3-12-606030-1
EAN 9783126060301
BERLINER PLATZ 1 NEU – TESTHEFT + CD ISBN 978-3-12-606031-8
EAN 9783126060318
precvičovací materiál + CD
BERLINER PLATZ 1 NEU – LHB
metodická príručka
BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + 2CD
uč. s prac. zošitom + 2CD, Im Alltag Extra
BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + 2CD
uč. s prac. zošitom + 2CD, Treffpunkt D-A-CH
BERLINER PLATZ 3 NEU – L/AB + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
BERLINER PLATZ 4 NEU – L/AB + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-3-12-606032-5
EAN 9783126060325
ISBN 978-3-12-606039-4
EAN 9783126060394
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606040-0
EAN 9783126060400
ISBN 978-3-12-606042-4
EAN 9783126060424
ISBN 978-3-12-606056-1
EAN 9783126060561
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606077-6
EAN 9783126060776
A1 A2 B1 B2 C1 C2
.....................................................................................
BERLINER PLATZ NEU –DELENÁ EDÍCIA
BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + CD TEIL 1
uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 1
ISBN 978-3-12-606065-3
EAN 9783126060653
A1 A2 B1 B2 C1 C2
BERLINER PLATZ 1 NEU – CD Z. LB TEIL 1 ISBN 978-3-12-606067-7
EAN 9783126060677
audio CD k učebnici, diel 1
BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + CD TEIL 2
uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 2
ISBN 978-3-12-606066-0
EAN 9783126060660
BERLINER PLATZ 1 NEU – CD Z. LB TEIL 2 ISBN 978-3-12-606068-4
EAN 9783126060684
audio CD k učebnici, diel 2
BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + CD TEIL 1
uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 1
BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + CD TEIL 2
uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 2
BERLINER PLATZ 3 NEU – L/AB + CD TEIL 1
uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 1
BERLINER PLATZ 3 NEU – L/AB + CD TEIL 2
uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 2
ISBN 978-3-12-606069-1
EAN 9783126060691
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606070-7
EAN 9783126060707
ISBN 978-3-12-606073-8
EAN 9783126060738
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606074-5
EAN 9783126060745
.....................................................................................
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY PRE OBE EDÍCIE
BERLINER PLATZ 1 NEU – INTENSIVTRAINER ISBN 978-3-12-606029-5
EAN 9783126060295
A1 A2 B1 B2 C1 C2
BERLINER PLATZ 2 NEU – INTENSIVTRAINER ISBN 978-3-12-606043-1
EAN 9783126060431
A1 A2 B1 B2 C1 C2
BERLINER PLATZ 3 NEU – INTENSIVTRAINER ISBN 978-3-12-606060-8
doplnkové cvičenia
EAN 9783126060608
A1 A2 B1 B2 C1 C2
doplnkové cvičenia
doplnkové cvičenia
BERLINER PLATZ NEU – EINSTIEGKURS
* v príprave 3Q. 2013
ISBN 978-3-12-606309-8
EAN 9783126063098
www.vydavatelstvoklett.sk
| 5
NEMECKÝ JAZYK
AUSSICHTEN
AUSSICHTEN A1 – KB
učebnica + 2CD
AUSSICHTEN A1 – AB
pracovný zošit + CD + DVD
AUSSICHTEN A1 – DIGITAL DVD
elektronická učebnica s prac. zošitom
AUSSICHTEN A2 – KB
učebnica + 2CD
AUSSICHTEN A2 – AB
pracovný zošit + CD + DVD
AUSSICHTEN A2 – DIGITAL DVD
elektronická učebnica s prac. zošitom
AUSSICHTEN B1 – KB
učebnica + 2CD
AUSSICHTEN B1 – AB
pracovný zošit + CD + DVD
AUSSICHTEN B1 – DIGITAL DVD
elektronická učebnica s prac. zošitom
ISBN 978-3-12-676200-7
EAN 9783126762007
ISBN 978-3-12-676201-4
EAN 9783126762014
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválne
učebnice nemčiny.
ISBN 978-3-12-676235-9
EAN 9783126762359
ISBN 978-3-12-676210-6
EAN 9783126762106
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676211-3
EAN 9783126762113
ISBN 978-3-12-676236-6
EAN 9783126762366
ISBN 978-3-12-676220-5
EAN 9783126762205
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676221-2
EAN 9783126762212
ISBN 978-3-12-676237-3
EAN 9783126762373
......................................................................................
AUSSICHTEN – DELENÁ EDÍCIA
AUSSICHTEN A1.1 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
AUSSICHTEN A1.2 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
AUSSICHTEN A2.1 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
AUSSICHTEN A2.2 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
AUSSICHTEN B1.1 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
AUSSICHTEN B1.2 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
ISBN 978-3-12-676205-2
EAN 9783126762052
A1.1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676206-9
EAN 9783126762069
A1.2 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676215-1
EAN 9783126762151
A1 A2.1 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676216-8
EAN 9783126762168
A1 A2.2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676225-0
EAN 9783126762250
A1 A2 B1.1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676226-7
EAN 9783126762267
A1 A2 B1.2 B2 C1 C2
......................................................................................
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY PRE OBE EDÍCIE
AUSSICHTEN – INTENSIVTRAINER A1
precvičovací materiál ku každej lekcii
AUSSICHTEN – INTENSIVTRAINER A2
precvičovací materiál ku každej lekcii A2
AUSSICHTEN – INTENSIVTRAINER B1
precvičovací materiál ku každej lekcii B1
ISBN 978-3-12-676203-8
EAN 9783126762038
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676223-6
EAN 9783126762236
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676223-6
EAN 9783126762236
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
AUSSICHTEN – INTEGRATION SPEZIAL A1
ISBN 978-3-12-676202-1
EAN 9783126762021
A1 A2 B1 B2 C1 C2
AUSSICHTEN – INTEGRATION SPEZIAL A2 ISBN 978-3-12-676212-0
EAN 9783126762120
A1 A2 B1 B2 C1 C2
AUSSICHTEN – INTEGRATION SPEZIAL B1 ISBN 978-3-12-676222-9
EAN 9783126762229
A1 A2 B1 B2 C1 C2
integračný kurz
integračný kurz
integračný kurz
......................................................................................
AUSSICHTEN – PHONETIKTRAINER
posluchové cvičenia + 2CD
6 |
w
www.vydavatelstvoklett.sk
ww
w.v
.vyd
vyd
ydavattelstvo
ISBN 978-3-12-676232-8
EAN 9783126762328
A1 A2 B1 B2 C1 C2
NEMECKÝ JAZYK
NETZWERK
NETZWERK A1 – KB + 2CD
učebnica + 2CD
NETZWERK A1 – KB + 2CD + DVD
učebnica + 2CD + DVD
NETZWERK A1 – AB + 2CD
pracovný zošit + 2CD
NETZWERK A1 – INTENSIVTRAINER
precvičovací materiál
NETZWERK A1 – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-606128-5
EAN 9783126061285
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606129-2
EAN 9783126061292
ISBN 978-3-12-606130-8
EAN 9783126061308
ISBN 978-3-12-606138-4
EAN 9783126061384
ISBN 978-3-12-606133-9
EAN 9783126061339
NETZWERK A2 – KB + 2CD
A1 A2 B1 B2 C1 C2
* v príprave 2Q. 2013
......................................................................................
NETZWERK – DELENÁ EDÍCIA
NETZWERK A1.1 – K/AB + 2CD + DVD
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
NETZWERK A1.2 – K/AB + 2CD + DVD
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
NETZWERK A2.1 – K/AB + 2CD + DVD
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
NETZWERK A2.2 – K/AB + 2CD + DVD
učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD
ISBN 978-3-12-606131-5
EAN 9783126061315
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606132-2
EAN 9783126061322
ISBN 978-3-12-606142-1
EAN 9783126061421
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606143-8
EAN 9783126061438
NETZWERK B1.1 – K/AB + 2CD + DVD
A1 A2 B1 B2 C1 C2
* v príprave 4Q.2013
......................................................................................
OPTIMAL
OPTIMAL A1 – LB
učebnica
OPTIMAL A1 – AB
pracovný zošit
OPTIMAL A1 – 2CD
2 audio CD
OPTIMAL A1 – LHB + CD-ROM
metodická príručka + CD-Rom
OPTIMAL A2 – LB
učebnica
OPTIMAL A2 – AB
pracovný zošit
OPTIMAL A2 – 2CD
2 audio CD
OPTIMAL A2 – LHB + CD-ROM
metodická príručka + CD-Rom
OPTIMAL B1 – LB
učebnica
OPTIMAL B1 – AB
pracovný zošit
OPTIMAL B1 – 2CD
2 audio CD
OPTIMAL B1 – LHB + CD-ROM
metodická príručka + CD-Rom
ISBN 978-3-12-606144-5
EAN 9783126061445
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606145-2
EAN 9783126061452
ISBN 978-3-12-606147-6
EAN 9783126061476
ISBN 978-3-12-606146-9
EAN 9783126061469
ISBN 978-3-12-606157-5
EAN 9783126061575
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606158-2
EAN 9783126061582
ISBN 978-3-12-606160-5
EAN 9783126061605
ISBN 978-3-12-606159-9
EAN 9783126061599
ISBN 978-3-12-606168-1
EAN 9783126061681
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606169-8
EAN 9783126061698
ISBN 978-3-12-606171-1
EAN 9783126061711
ISBN 978-3-12-606170-4
EAN 9783126061704
www.vydavatelstvoklett.sk
| 7
NEMECKÝ JAZYK
UČEBNICE PRE POKROČILÝCH
MITTELPUNKT NEU
MITTELPUNKT NEU B2 – LB
učebnica
MITTELPUNKT NEU B2 – AB
pracovný zošit + CD
MITTELPUNKT NEU B2 – 3CD
3 audio CD
MITTELPUNKT NEU B2 – LHB
metodická príručka
MITTELPUNKT NEU B2 – DIGITAL DVD
elektronická učebnica s prac. zošitom
ISBN 9783-12-676652-4
EAN 9783126766524
ISBN 9783-12-676653-1
EAN 9783126766531
ISBN 9783-12-676654-8
EAN 9783126766548
ISBN 9783-12-676655-5
EAN 9783126766555
ISBN 978-3-12-676670-8
EAN 9783126766708
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Aktualizované vydanie
monolingválnej učebnice
pre študentov
s pokročilými znalosťami
nemčiny pripravujúce
na skúšky GZ B2/C1,
telc Deutsch B2/C1
a DSD B2/C1.
......................................................................................
MITTELPUNKT NEU B2.1 – L/AB 1
učebnica s prac. zošitom – lekcie 1–6 + CD
MITTELPUNKT NEU B2.1 – 2CD
2 audio CD
MITTELPUNKT NEU B2.2 – L/AB 2
učebnica s prac. zošitom – lekcie 7–12 + CD
MITTELPUNKT NEU B2.2 – 2CD
2 audio CD
ISBN 9783-12-676656-2
EAN 9783126766562
ISBN 9783-12-676658-6
EAN 9783126766586
ISBN 9783-12-676657-9
EAN 9783126766579
A1 A2 B1 B2.1 C1 C2
Rozdelené vydanie B2.1
a b2.2
A1 A2 B1 B2.2 C1 C2
ISBN 9783-12-676659-3
EAN 9783126766593
......................................................................................
MITTELPUNKT NEU C1 – LB
* v príprave 3Q. 2013
MITTELPUNKT NEU C1 – AB
* v príprave 4Q. 2013
MITTELPUNKT NEU C1 – 4CD
* v príprave 4Q. 2013
MITTELPUNKT NEU C1 – LHB
* v príprave 4Q. 2013
MITTELPUNKT NEU C1 – DIGITAL DVD
* v príprave 4Q. 2013
ISBN 978-3-12-676660-9
EAN 9783126766609
ISBN 978-3-12-676661-6
EAN 9783126766616
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Aktualizované vydanie
monolingválnej učebnice
na úrovni C1.
ISBN 978-3-12-676662-3
EAN 9783126766623
ISBN 978-3-12-676663-0
EAN 9783126766630
ISBN 978-3-12-676671-5
EAN 9783126766715
......................................................................................
MITTELPUNKT NEU B1+ – L/AB
* v príprave 3Q. 2013
MITTELPUNKT NEU B1+ – CD
* v príprave 4Q. 2013
MITTELPUNKT NEU B1+ – LHB
* v príprave 1Q. 2014
MITTELPUNKT NEU B1+ – DIGITAL DVD
* v príprave 4Q. 2013
MITTELPUNKT NEU B1+ – LB + DVD
Gestern, heute, morgen + DVD
ISBN 978-3-12-676645-6
EAN 9783126766456
A1 A2 B1+ B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676646-3
EAN 9783126766463
ISBN 978-3-12-676647-0
EAN 9783126766470
ISBN 978-3-12-676672-2
EAN 9783126766722
ISBN 978-3-12-676650-0
EAN 9783126766500
......................................................................................
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY
MITTELPUNKT B2 – INTENSIVTRAINER
cvičebnica čítania a posluchov + CD
MITTELPUNKT B2 – GRAMMATIKTRAINER
cvičebnica gramatiky B2
SAG MIR, WO DU STEHTS
materiál pre učiteľov + DVD
8 |
www.vydavatelstvoklett.sk
ISBN 9783-12-676604-3
EAN 9783126766043
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 9783-12-676603-6
EAN 9783126766036
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 9783-12-676637-1
EAN 9783126766371
A1 A2 B1 B2 C1 C2
NEMECKÝ JAZYK
ASPEKTE
ASPEKTE B1+ – LB
učebnica
ASPEKTE B1+ – LB + DVD
učebnica + DVD
ASPEKTE B1+ – AB
pracovný zošit
ASPEKTE B1+ – DVD Z. LB
DVD k učebnici
ASPEKTE B1+ – 2CD
2 audio CD
ASPEKTE B1+ – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-606001-1
EAN 9783126060011
A1 A2 B1+ B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606004-2
EAN 9783126060042
ISBN 978-3-12-606002-8
EAN 9783126060028
ISBN 978-3-12-606005-9
EAN 9783126060059
ISBN 978-3-12-606006-6
EAN 9783126060066
ISBN 978-3-12-606003-5
EAN 9783126060035
......................................................................................
ASPEKTE B2 – LB
učebnica
ASPEKTE B2 – LB + DVD
učebnica + DVD
ASPEKTE B2 – AB + CD-ROM
pracovný zošit + CD-Rom
ASPEKTE B2 – DVD Z. LB
DVD k učebnici
ASPEKTE B2 – 3CD
2 audio CD
ASPEKTE B2 – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-606009-7
EAN 9783126060097
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606012-7
EAN 9783126060127
ISBN 978-3-12-606010-3
EAN 9783126060103
ISBN 978-3-12-606013-4
EAN 9783126060134
ISBN 978-3-12-606014-1
EAN 9783126060141
ISBN 978-3-12-606011-0
EAN 9783126060110
......................................................................................
ASPEKTE C1 – LB
učebnica
ASPEKTE C1 – LB + DVD
učebnica + DVD
ASPEKTE C1 – AB + CD-ROM
pracovný zošit + CD-Rom
ASPEKTE C1 – DVD Z. LB
DVD k učebnici
ASPEKTE C1 – 3CD
2 audio CD
ASPEKTE C1 – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-606017-2
EAN 9783126060172
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606020-2
EAN 9783126060202
ISBN 978-3-12-606018-9
EAN 9783126060189
ISBN 978-3-12-606021-9
EAN 9783126060219
ISBN 978-3-12-606022-6
EAN 9783126060226
ISBN 978-3-12-606019-6
EAN 9783126060196
......................................................................................
ASPEKTE - DELENÁ EDÍCIA
ASPEKTE B1+ – L/AB + CD TEIL 1
učebnica s prac. zošitom + CD, diel 1
ASPEKTE B1+ – L/AB + CD TEIL 2
učebnica s prac. zošitom + CD, diel 2
ASPEKTE B2.1 – L/AB + CD
učebnica s prac. zošitom + CD
ASPEKTE B2.2 – L/AB + CD
učebnica s prac. zošitom + CD
ASPEKTE C1.1 – L/AB + CD
učebnica s prac. zošitom + CD
ASPEKTE C1.2 – L/AB + CD
učebnica s prac. zošitom + CD
ISBN 978-3-12-606007-3
EAN 9783126060073
A1 A2 B1+ B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606008-0
EAN 9783126060080
ISBN 978-3-12-606015-8
EAN 9783126060158
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606016-5
EAN 9783126060165
ISBN 978-3-12-606023-3
EAN 9783126060233
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606024-0
EAN 9783126060240
www.vydavatelstvoklett.sk
| 9
NEMECKÝ
C JJAZYK
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
WIR | SLOVENSKÉ VYDANIE
WIR 1 – UČ
učebnica
WIR 1 – PS
pracovný zošit
ISBN 978-80-7397-019-2
EAN 9788073970192
ISBN 978-80-7397-019-2
EAN 9788073970192
WIR 1 – ONLINE
elektronická učebnica s prac. zošitom
WIR 1 – CD
EAN
8595202600018
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Slovenské vydanie
učebnice nemčiny pre
žiakov 2. stupňa ZŠ
pripravujúce na skúšky
Fit in Deutsch 1 a 2
a ZD. Doložka MŠ SR.
audio CD
WIR 1 – MP
metodická príručka
WIR 2 – UČ
učebnica
WIR 2 – PS
pracovný zošit
ISBN 978-80-7397-021-5
EAN 9788073970215
ISBN 978-80-7397-024-6
EAN 9788073970246
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-80-7397-025-3
EAN 9788073970253
WIR 2 – ONLINE
elektronická učebnica s prac. zošitom
WIR 2 – CD
EAN
8595202600025
audio CD
WIR 2 – MP
metodická príručka
WIR 3 – UČ
učebnica
WIR 3 – PS
pracovný zošit
ISBN 978-80-8690-652-2
EAN 9788086906522
ISBN 978-80-7397-068-0
EAN 9788073970680
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-80-7397-027-7
EAN 9788073970277
WIR 2 – ONLINE
* v príprave 3Q. 2013
WIR 3 – CD
EAN
8595202600032
audio CD
WIR 3 – LHB
metodická príručka, nemecké vydanie
ISBN 978-3-12-675772-3
EAN 9783126757720
......................................................................................
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY
WIR PLUS
doplnkové cvičenia k Wir 1, 2 a 3, nemecké vydanie
WIR… LIVE
DVD k Wir 1, 2 a 3
ISBN 978-3-12-675777-5
EAN 9783126757775
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675778-2
EAN 9783126757782
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
HALLO ANNA
HALLO ANNA 1 – LB
učebnica + 2CD
HALLO ANNA 1 – AB
pracovný zošit
HALLO ANNA 1 – LHB
metodická príručka + CD-Rom
HALLO ANNA 2 – LB
* v príprave 2Q.2013
HALLO ANNA 2 – AB
* v príprave 2Q.2013
HALLO ANNA 2 – LHB
* v príprave 3Q.2013
ISBN 978-83-7715-324-6
EAN 9788377153246
ISBN 978-83-7715-323-9
EAN 9788377153239
ISBN 978-83-7715-322-2
EAN 9788377153222
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválne vydanie
učebnice nemčiny pre
žiakov 1. stupňa ZŠ.
NEMECKÝ JAZYK
DER GRÜNE MAX NEU
DER GRÜNE MAX 1 NEU – LB
učebnica
DER GRÜNE MAX 1 NEU – AB
pracovný zošit
DER GRÜNE MAX 1 NEU – CD
audio CD k učebnici a prac. zošitu
DER GRÜNE MAX 1 NEU – LHB
metodická príručka
DER GRÜNE MAX 2 NEU – LB
učebnica
ISBN 978-3-12-606192-6
EAN 9783126061926
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606193-3
EAN 9783126061933
ISBN 978-3-12-606195-7
EAN 9783126061957
ISBN 978-3-12-606194-0
EAN 9783126061940
ISBN 978-3-12-606208-4
EAN 9783126062084
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DER GRÜNE MAX 2 NEU – AB
* v prípravě 2Q. 2013
......................................................................................
GENIAL KLICK
GENIAL KLICK A1 – KB + 2CD
učebnica + 2CD
GENIAL KLICK A1 – AB + 2CD
pracovný zošit + 2CD
GENIAL KLICK A1 – LHB MIT INTEGR. KB
metodická príručka s integ. učebnicou
GENIAL KLICK A2 – KB + 2CD
učebnica + 2CD
GENIAL KLICK A2 – AB + 2CD
pracovný zošit + 2CD
GENIAL KLICK A2 – LHB MIT INTEGR. KB
metodická príručka s integr. učebnicou
GENIAL KLICK B1 – KB + 2CD
* v príprave 3Q. 2013
GENIAL KLICK B1 – AB + 2CD
* v príprave 3Q. 2013
ISBN 978-3-12-606280-0
EAN 9783126062800
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606281-7
EAN 9783126062817
ISBN 978-3-12-606283-1
EAN 9783126062831
ISBN 978-3-12-606296-1
EAN 9783126062961
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606297-8
EAN 9783126062978
ISBN 978-3-12-606299-2
EAN 9783126062992
ISBN 978-3-12-605069-2
EAN 9783126050692
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-605070-8
EAN 9783126050708
GENIAL KLICK B1 – LHB MIT INTEGR. KB
* v prípravě 4Q. 2013
......................................................................................
LOGISCH!
LOGISCH! A1 – KB
učebnica
LOGISCH! A1 – AB + CD
pracovný zošit + CD
LOGISCH! A1 – LHB MIT INTEGR. KB
metodická príručka s integr. učebnicou
LOGISCH! A2 – KB
učebnica
LOGISCH! A2 – AB + CD
pracovný zošit + CD
LOGISCH! A2 – LHB MIT INTEGR. KB
metodická príručka s integr. učebnicou
LOGISCH! B1 – KB
učebnica
LOGISCH! B1 – AB + 2CD
pracovný zošit + 2CD
LOGISCH! B1 – LHB MIT INTEGR. KB
metodická príručka s integr. učebnicou
ISBN 978-3-12-606319-7
EAN 9783126063197
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606320-3
EAN 9783126063203
ISBN 978-3-12-606327-2
EAN 9783126063272
ISBN 978-3-12-606328-9
EAN 9783126063289
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606329-6
EAN 9783126063296
ISBN 978-3-12-606330-2
EAN 9783126063302
ISBN 978-3-12-606335-7
EAN 9783126063357
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606336-4
EAN 9783126063364
ISBN 978-3-12-606337-1
EAN 9783126063371
www.vydavatelstvoklett.sk
| 11
NEMECKÝ JAZYK
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – LB
učebnica + CD
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – AB
pracovný zošit
ISBN 978-3-12-676104-8
EAN 9783126761048
ISBN 978-3-12-676101-7
EAN 9783126761017
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – TESTHEFT ISBN 978-3-12-676108-6
EAN 9783126761086
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválna učebnica
nemčiny ako ďalšieho
jazyka pre 2. stupeň ZŠ.
Doložka MŠ SR.
zošit na testovanie
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – WH
slovníček
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – LHB
metodická príručka
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – LB
učebnica + CD
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – AB
pracovný zošit
ISBN 978-3-12-676103-1
EAN 9783126761031
ISBN 978-3-12-676102-4
EAN 9783126761024
ISBN 978-3-12-676124-6
EAN 9783126761246
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676121-5
EAN 9783126761215
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – TESTHEFT ISBN 978-3-12-676128-4
EAN 9783126761284
zošit na testovanie
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – WH
slovníček
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – LHB
metodická príručka
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – LB
učebnica + CD
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – AB
pracovný zošit
ISBN 978-3-12-676123-9
EAN 9783126761239
ISBN 978-3-12-676122-2
EAN 9783126761222
ISBN 978-3-12-676144-4
EAN 9783126761444
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676141-3
EAN 9783126761413
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – TESTHEFT ISBN 978-3-12-676148-2
EAN 9783126761482
zošit na testovanie
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – WH
slovníček
ISBN 978-3-12-676143-7
EAN 9783126761437
DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – LHB
ISBN 978-3-12-676142-0
metodická príručka
......................................................................................
MAGNET
MAGNET 1 – KB
učebnica + CD
MAGNET 1 – AB
pracovný zošit + CD
MAGNET 1 – TESTHEFT
zošit na testovanie + Mini-CD
MAGNET 1 – LHB
metodická príručka
MAGNET 2 – KB
učebnica + CD
MAGNET 2 – AB
pracovný zošit + CD
MAGNET 2 – TESTHEFT
zošit na testovanie + Mini-CD
MAGNET 2 – LHB
metodická príručka
MAGNET 3 – KB
učebnica + CD
MAGNET 3 – AB
pracovný zošit + CD
MAGNET 3 – LHB
metodická príručka
12 |
www.vydavatelstvoklett.sk
ISBN 978-3-12-676010-2
EAN 9783126760102
ISBN 978-3-12-676011-9
EAN 9783126760119
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválna učebnica
nemčiny pre 2. stupeň ZŠ.
ISBN 978-3-12-676012-6
EAN 9783126760126
ISBN 978-3-12-676013-3
EAN 9783126760133
ISBN 978-3-12-676020-1
EAN 9783126760201
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676021-8
EAN 9783126760218
ISBN 978-3-12-676022-5
EAN 9783126760225
ISBN 978-3-12-676023-2
EAN 9783126760232
ISBN 978-3-12-676030-0
EAN 9783126760300
ISBN 978-3-12-676031-7
EAN 9783126760317
ISBN 978-3-12-676033-1
EAN 9783126760331
A1 A2 B1 B2 C1 C2
NEMECKÝ JAZYK
OSTATNÉ
PASSWORT DEUTSCH – 5DIELNA EDÍCIA
PASSWORT DEUTSCH 1 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + CD
PASSWORT DEUTSCH 1 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 1 – WH
slovníček
PASSWORT DEUTSCH 2 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + CD
PASSWORT DEUTSCH 2 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 2 – WH
slovníček
PASSWORT DEUTSCH 2 – CD-ROM
CD-Rom s doplňujúcimi cvičeniami
PASSWORT DEUTSCH 3 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + CD
PASSWORT DEUTSCH 3 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 3 – WH
slovníček
PASSWORT DEUTSCH 4 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + CD
PASSWORT DEUTSCH 4 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 4 – WH
slovníček
PASSWORT DEUTSCH 5 – K/ÜB
učebnica s prac. zošitom + CD
PASSWORT DEUTSCH 5 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 5 – WH
slovníček
ISBN 978-3-12-675807-9
EAN 9783126758079
ISBN 978-3-12-675802-4
EAN 9783126758024
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monoligválna učebnica
nemčiny – päťdielne
vydanie.
ISBN 978-3-12-675803-1
EAN 9783126758031
ISBN 978-3-12-675827-7
EAN 9783126758277
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675822-2
EAN 9783126758222
ISBN 978-3-12-675823-9
EAN 9783126758239
ISBN 978-3-12-675824-6
EAN 9783126758246
ISBN 978-3-12-675847-5
EAN 9783126758475
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675842-0
EAN 9783126758420
ISBN 978-3-12-675843-7
EAN 9783126758437
ISBN 978-3-12-675867-3
EAN 9783126758673
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675862-8
EAN 9783126758628
ISBN 978-3-12-675863-5
EAN 9783126758635
ISBN 978-3-12-675887-1
EAN 9783126758871
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675882-6
EAN 9783126758826
ISBN 978-3-12-675883-3
EAN 9783126758833
......................................................................................
PASSWORT DEUTSCH – 3DIELNA EDÍCIA
PASSWORT DEUTSCH 1 – KB
učebnica + 2CD
PASSWORT DEUTSCH 1 – ÜB
pracovný zošit
PASSWORT DEUTSCH 1 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 2– KB
učebnica + 2CD
PASSWORT DEUTSCH 2 – ÜB
pracovný zošit
PASSWORT DEUTSCH 2 – LHB
metodická príručka
PASSWORT DEUTSCH 3 – KB
učebnica + 2CD
PASSWORT DEUTSCH 3 – ÜB
pracovný zošit
PASSWORT DEUTSCH 3 – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-675915-1
EAN 9783126759151
ISBN 978-3-12-675911-4
EAN 9783126759113
ISBN 978-3-12-675912-2
EAN 9783126759120
ISBN 978-3-12-675925-0
EAN 9783126759250
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monoliguálna učebnica
nemčiny – trojdielne
vydanie pre prípravu
k maturite a skúške
Zertifikat Deutsch.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675921-1
EAN 9783126759212
ISBN 978-3-12-675922-X
EAN 9783126759229
ISBN 978-3-12-675935-9
EAN 9783126759359
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675931-1
EAN 9783126759311
ISBN 978-3-12-675932-7
EAN 9783126759328
www.vydavatelstvoklett.sk
| 13
NEMECKÝ JAZYK
PROFESIJNE ZAMERANÉ TITULY
DEUTSCH FÜR DAS BERUFSLEBEN – KB
učebnica + 2CD
DEUTSCH FÜR DAS BERUFSLEBEN – AB
pracovný zošit / cvičebnica
DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - L/AB
prof. nemčina pro lekárov a sestry
DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - 2CD
2 audio CD
DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - LHB
metodická príručka
ZIMMER FREI - L/AB + 3CD
Deutsch im Hotel
ZIMMER FREI - LHB
metodická príručka
HERZLICH WILLKOMMEN - L/AB + 3CD
Deutsch in Restaurant und Tourismus
HERZLICH WILLKOMMEN - LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-675725-6
EAN 9783126757256
ISBN 978-3-12-675726-3
EAN 9783126757263
ISBN 978-3-12-606179-7
EAN 9783126061797
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnice profesijnej
nemčiny.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606181-0
EAN 9783126061810
ISBN 978-3-12-606180-3
EAN 9783126061803
ISBN 978-3-12-606177-3
EAN 9783126061773
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606178-0
EAN 9783126061780
ISBN 978-3-12-606182-7
EAN 9783126061827
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606183-4
EAN 9783126061834
......................................................................................
UNTERNEHMEN DEUTSCH…
GRUNDKURS – LB
učebnica
GRUNDKURS – AB
pracovný zošit
GRUNDKURS – 2CD
2 audio CD
GRUNDKURS – LHB
metodická príručka
AUFBAUKURS – LB
učebnica
AUFBAUKURS – AB
pracovný zošit
AUFBAUKURS – 2CD
2 audio CD
AUFBAUKURS – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-675740-5
EAN 9783126757409
ISBN 978-3-12-675741-3
EAN 9783126757416
ISBN 978-3-12-675739-1
EAN 9783126757393
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica nemčiny pre
mládež a dospelých
k výučbe odborného
jazyka.
ISBN 978-3-12-675742-1
EAN 9783126757423
ISBN 978-3-12-675745-4
EAN 9783126757454
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675746-1
EAN 9783126757461
ISBN 978-3-12-675744-7
EAN 9783126757447
ISBN 978-3-12-675748-5
EAN 9783126757485
......................................................................................
REÁLIE
RUNDUM – L/ÜB
učebnica s prac. zošitom + CD
RUNDUM – LHB
metodická príručka
GENERATION E – L/ÜB
učebnica s integrovanou cvičebnicou
GENERATION E – 2CD
2 audio CD
GENERATION E – LHB
metodická príručka
DREIMAL DEUTSCH NEU – LB
učebnica + CD
DREIMAL DEUTSCH NEU – AB
pracovný zošit + CD
14 |
www.vydavatelstvoklett.sk
ISBN 978-3-12-675255-8
EAN 9783126752558
ISBN 978-3-12-675256-5
EAN 9783126752565
ISBN 978-3-12-675247-3
EAN 9783126752473
ISBN 978-3-12-675248-0
EAN 9783126752480
ISBN 978-3-12-675249-7
EAN 9783126752497
ISBN 978-3-12-675237-4
EAN 9783126752374
ISBN 978-3-12-675241-1
EAN 9783126752411
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Reálie nemecky
hovoriacich krajín.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Reálie pre študentov
od 16 rokov.
NEMECKÝ JAZYK
PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY MIT ERFOLG…
... ZU START DEUTSCH – ÜB
cvičebnica + CD
... ZU START DEUTSCH – TB
kniha testov + CD
... ZU START DEUTSCH - ÜB/TB
cvičebnica so súborom testov
ISBN 978-3-12-676802-3
EAN 9783126768023
ISBN 978-3-12-676803-0
EAN 9783126768030
ISBN 978-3-12-675397-5
EAN 9783126753975
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúšky Start Deutsch
1 a 2.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
... ZU FIT IN DEUTSCH 1 – ÜB/TB
cvičebnica so súborom testov + CD
... ZU FIT IN DEUTSCH 1 – LHB
metodická príručka
... ZU FIT IN DEUTSCH 1 – CD
audio CD
... ZU FIT IN DEUTSCH 2 – ÜB/TB
cvičebnica so súborom testov + CD
... ZU FIT IN DEUTSCH 2 – LHB
metodická príručka
... ZU FIT IN DEUTSCH 2 – CD
audio CD
ISBN 978-3-12-676330-1
EAN 9783126763301
ISBN 978-3-12-676331-8
EAN 9783126763318
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúšky Fit in Deutsch
1 a 2.
ISBN 978-3-12-676332-5
EAN 9783126763325
ISBN 978-3-12-676334-9
EAN 9783126763349
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-676335-6
EAN 9783126763356
ISBN 978-3-12-676336-3
EAN 9783126763363
......................................................................................
... ZUM ZERTIFIKAT DEUTSCH – ÜB
cvičebnica + CD
... ZUM ZERTIFIKAT DEUTSCH – TB
kniha testov + CD
ISBN 978-3-12-676800-9
EAN 9783126768009
ISBN 978-3-12-676801-6
EAN 9783126768016
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúška ZD a prij. skúšky
na VŠ.
......................................................................................
... ZUM GOETHE/ÖSD-ZERT. B1 – ÜB
A1 A2 B1 B2 C1 C2
* v príprave 2Q. 2013
... ZUM GOETHE/ÖSD-ZERT. B1 – TB
* v príprave 3Q. 2013
......................................................................................
... ZU TELC DEUTSCH – ÜB
cvičebnica + CD
... ZU TELC DEUTSCH – TB
kniha testov + CD
ISBN 978-3-12-676804-7
EAN 9783126768047
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúšky telc Deutsch B2.
ISBN 978-3-12-676805-4
EAN 9783126768054
......................................................................................
... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – ÜB
cvičebnica + CD
... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – TB
kniha testov + CD
... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – ÜB
cvičebnica + CD
... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – TB
kniha testov + CD
ISBN 978-3-12-675830-7
EAN 9783126758307
ISBN 978-3-12-675831-4
EAN 9783126758314
ISBN 978-3-12-675834-5
EAN 9783126758345
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúšky
Goethe-Zertifikat.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675835-2
EAN 9783126758352
... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT C2 – ÜB/TB
A1 A2 B1 B2 C1 C2
* v príprave 2Q. 2013
......................................................................................
... ZUM TEST DAF – ÜB/TB
cvičebnica so súborom testov + 2CD
ISBN 978-3-12-675785-0
EAN 9783126757850
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
... ZUR DSH – ÜB
cvičebnica + CD
... ZUR DSH – TB
kniha testov + CD
ISBN 978-3-12-676806-1
EAN 9783126768061
ISBN 978-3-12-676807-8
EAN 9783126768078
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúška Deutsche
Sprachprüfung für den
Hochschulzugang.
NEMECKÝ JAZYK
PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY
ZD: DER SCHNELLE WEG - TH
kniha testov na Zert. Deutsch
ZD: DER SCHNELLE WEG - CD
audio CD
ISBN 978-3-12-606640-2
EAN 9783126066402
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606641-9
EAN 9783126066419
TRAINING DSD II - PRÜFUNGSTRAINING + CD ISBN 978-3-12-606817-8
EAN 9783126068178
A1 A2 B1 B2 C1 C2
príprava na DSD II + CD
TRAINING DSD II - LHB + DVD
metodická príručka + DVD
TRAINING TESTDAF - TB + 2CD
cvičebnica + 2CD
ISBN 978-3-12-606768-3
EAN 9783126067683
ISBN 978-3-12-606639-6
EAN 9783126066396
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY ÖSD
B2-FINALE, VORBEREIT. Z ÖSD – ÜB
cvičebnica + CD
B2-TESTS ZUR VORBEREIT. Z ÖSD – TB
kniha testov + CD
ISBN 978-3-12-675393-7
EAN 9783126753937
ISBN 978-3-12-675399-9
EAN 9783126753999
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúška ÖSD-Prüfung B2
Mittelstufe Deutsch.
......................................................................................
SO GEHT´S…
... NOCH BESSER – ÜB
cvičebnica + 2CD
... NOCH BESSER – LHB
metodická príručka
… NOCH BESSER ZUM ZD – TB
kniha testov + 2CD
… NOCH BESSER ZUM ZD – LHB
metodická príručka
ISBN 978-3-12-675578-8
EAN 9783126755788
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúška Zertifikat Deutsch.
ISBN 978-3-12-675579-5
EAN 9783126755795
ISBN 978-3-12-675571-9
EAN 9783126755719
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675572-6
EAN 9783126755726
......................................................................................
... ZUM DSD II – ÜB
cvičebnica
... ZUM DSD II – LHB ZUM ÜB
metodická príručka + CD
... ZUM DSD II – TB/LEITFADEN
kniha testov s návodom na ústnu skúšku
... ZUM DSD II – LHB ZUM TB/LEITFADEN
metodická príručka + CD + DVD
ISBN 978-3-12-675970-0
EAN 9783126759700
ISBN 978-3-12-675972-4
EAN 9783126759724
ISBN 978-3-12-675971-7
EAN 9783126759717
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúška Deustches
Sprachdiplom.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675973-1
EAN 9783126759731
......................................................................................
KLIPP UND KLAR
KLIPP UND KLAR MIT LOESUNGEN NEU
cvičebnica gramatiky s kľúčom
ISBN 978-3-12-675322-7
EAN 9783126753227
A1 A2 B1 B2 C1 C2
KLIPP UND KLAR OHNE LOESUNGEN NEU ISBN 978-3-12-675327-2
EAN 9783126753272
cvičebnica gramatiky bez kľúča
KLIPP UND KLAR MITTELSTUFE – ÜB
cvičebnica gramatiky + CD
ISBN 978-3-12-675317-3
EAN 9783126753173
KLIPP UND KLAR MITTELSTUFE LÖSUNGEN ISBN 978-3-12-675307-4
EAN 9783126753074
kľúč
16
A1 A2 B1 B2 C1 C2
NEMECKÝ JAZYK
ZÍSKAVANIE ODBORNÝCH SCHOPNOSTÍ
EINFACH SPRECHEN! – ÜB
ISBN 978-3-12-676230-4
EAN 9783126762304
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-13-676231-1
EAN 9783136762311
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606382-1
EAN 9783126063821
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606189-6
EAN 9783126061896
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-606185-8
EAN 9783126061858
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DAS TB WIRTSCHAFTSDEUTSCH + CD, kniha ISBN 978-3-12-606184-1
EAN 9783126061841
A1 A2 B1 B2 C1 C2
nácvik hovorenia + CD
EINFACH SCHREIBEN! – ÜB
nácvik písania
SCHREIBEN IN ALLTAG UND BERUF
Intensivtrainer
KOMMUNIZIEREN IM BERUF
1000 užitočných fráz
WIRTSCHAFTSDEUTSCH VON A-Z - L/AB
učebnica s prac. zošitom
testov + CD
......................................................................................
VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – KB
učebnica + CD
ISBN 978-3-12-676040-9
EAN 9783126760409
A1 A2 B1 B2 C1 C2
VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – ÜB ISBN 978-3-12-676041-6
EAN 9783126760416
cvičebnica
VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – LHB ISBN 978-3-12-676042-3
EAN 9783126760423
metodická príručka
VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – SH ISBN 978-3-12-676043-0
EAN 9783126760430
nácvik písania
VON A BIS Z - PRAXISHANDBUCH
praktická príručka
ISBN 978-3-12-675244-2
EAN 9783126752442
......................................................................................
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY
SAGE UND SCHREIBE – Ü/WORTSCHATZ
cvičebnica slovnej zásoby s kľúčom
DAS A UND O - DEUTSCHE REDEWEND.
slovná zásoba
DIE SCHÖNE IST ANGEKOMMEN
cvičebnica gramatiky s kriminálnou tematikou
GRAMMATIK MIT SINN, NEU – ÜB
učebnica s integrovanou cvičebnicou bez kľúča
ISBN 978-3-12-675345-6
EAN 9783126753456
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-558202-6
EAN 9783125582026
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675318-3
EAN 9783126753180
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-675422-4
EAN 9783126754224
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
PRE UČITEĽOV
DER VORKURS, NEU
učebnica s integrovanou cvičebnicou + CD
111 KURZREZEPTE DAF
výber cvičení “na zahriatie”
ISBN 978-3-12-675789-8
EAN 9783126757898
ISBN 978-3-12-768781-1
EAN 9783127687811
22 BRETTSPIELE DEUTSCH
ISBN 978-3-12-768812-2
EAN 9783127688122
33 AUSSPRACHESPIELE DAF
ISBN 978-3-12-675183-4
EAN 9783126751834
55 KOMMUNIKATIVE SPIELE
ISBN 978-3-12-675184-1
EAN 9783126751841
66 GRAMMATIKSPIELE DEUTSCH
ISBN 978-3-12-768810-8
EAN 9783127688108
88 UNTERRICHTSREZEPTE DAF
ISBN 978-3-12-768790-3
EAN 9783127687903
SCHON MAL GEHÖRT?
ISBN 978-3-12-675084-4
EAN 9783126750844
súbor hudobných ukážok + CD
www.vydavatelstvoklett.sk
| 17
NEMECKÝ JAZYK
ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE
KLETTS BUNTE LESEWELT
DIE BREMER STADTMUSIKANTEN
ISBN 978-3-12-674903-9
EAN 9783126749039
A1 A2 B1 B2 C1 C2
MAX UND DER OZEANRIESE
ISBN 978-3-12-674902-2
EAN 9783126749022
A1 A2 B1 B2 C1 C2
MECKI DUDEL UND SEINE BAND
ISBN 978-3-12-674900-8
EAN 9783126749008
A1 A2 B1 B2 C1 C2
MIRA ZIEHT ANS MEER
ISBN 978-3-12-674901-5
EAN 9783126749015
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ABENTEUER IM SCHNEE + CD
ISBN 978-3-12-557002-3
EAN 9783125570023
A1 A2 B1 B2 C1 C2
BLINDER PASSAGIER + CD
ISBN 978-3-12-557004-7
EAN 9783125570047
DER SCHATZ VON HIDDENSEE + MP3
ISBN 978-3-12-556997-3
EAN 9783125569973
GEFAHR AM STRAND + CD
ISBN 978-3-12-557001-6
EAN 9783125570016
STADT, LAND, FLUSS…
SPANNENDE TOUR IM SCHWARZWALD + MP3 ISBN 978-3-12-556999-7
EAN 9783125569997
UNHEIMLICHES IM WALD + CD
ISBN 978-3-12-557003-0
EAN 9783125570030
WEIMAR
ISBN 978-3-12-557000-9
EAN 9783125570009
......................................................................................
TATORT DAF
18 |
DER SCHUETZENKOENIG VOM CHIEM.
NEU + CD
DIE LORELEY LEBT! NEU + CD
ISBN 978-3-12-556032-1
EAN 9783125560321
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-3-12-556034-5
EAN 3125560345
A1 A2 B1 B2 C1 C2
KALT ERWISCHT IN HAMBURG NEU + CD
ISBN 978-3-12-556031-4
EAN 9783125560314
A1 A2 B1 B2 C1 C2
VERSCHOLLEN IN BERLIN NEU + CD
ISBN 978-3-12-556033-8
EAN 9783125560338
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DAS AUGE VOM BODENSEE + CD
ISBN 978-3-12-556009-3
EAN 9783125560093
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DIE LERCHE AUS LEIPZIG + CD
ISBN 978-3-12-556010-9
EAN 9783125560109
A1 A2 B1 B2 C1 C2
GEFAEHRLICHES SPIEL IN ESSEN + CD
ISBN 978-3-12-556011-6
EAN 9783125560116
A1 A2 B1 B2 C1 C2
BOESES ERWACHEN IN HEIDELBERG + CD
ISBN 978-3-12-556023-9
EAN 9783125560239
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DAS HERZ VON DRESDEN + CD
ISBN 978-3-12-556020-8
EAN 9783125560208
A1 A2 B1 B2 C1 C2
FRANKFURTER GESCHAEFTE + CD
ISBN 978-3-12-556022-2
EAN 9783125560222
A1 A2 B1 B2 C1 C2
HEISSE SPUR IN MUENCHEN + CD
ISBN 978-3-12-556012-3
EAN 9783125560123
A1 A2 B1 B2 C1 C2
WIENER BLUT + CD
ISBN 978-3-12-556021-5
EAN 9783125560215
A1 A2 B1 B2 C1 C2
www.vydavatelstvoklett.sk
ŠPANIELSKÝ JAZYK
AVENTURA | SLOVENSKÉ VYDANIE
AVENTURA 1 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-023-9
EAN 9788073970239
AVENTURA 1 – ONLINE
elektronická učebnica s prac. zošitom
AVENTURA 1 – MP
EAN
8595202600148
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Slovenské vydanie
učebnice španielčiny
pre SŠ a JS.
Doložka MŠ SR.
metodická príručka na CD-Rom
AVENTURA 2 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-073-4
EAN 9788073970734
A1 A2 B1 B2 C1 C2
AVENTURA 2 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
AVENTURA 2 – MP
EAN
8595202600179
metodická príručka na CD-Rom
AVENTURA 3 – UČ/PZ
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-107-6
EAN 9788073971076
A1 A2 B1 B2 C1 C2
AVENTURA 3 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
AVENTURA 3 – MP
EAN
8595202600254
metodická príručka na CD-Rom
......................................................................................
PRÍPRAVA K MATURITE
K (NOVÉ) MATURITĚ BEZ OBAV
kniha testov + CD (česká verzia)
ISBN 978-80-7397-046-8
EAN 9788073970468
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Príprava k maturite.
......................................................................................
GRAMATIKA
GRAMÁTICA BÁSICA DEL ESTUD. DE
ESPAÑOL
ISBN 978-84-8443-726-0
EAN 9788484437260
cvičebnica gramatiky
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválna cvičebnica
gramatiky.
......................................................................................
CUADERNO DE GRAMÁTICA
ESPAÑOLA – A1-B1
ISBN 978-84-8443-858-8
EAN 9788484438588
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-474-0
EAN 9788484434740
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-475-7
EAN 9788484434757
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-476-4
EAN 9788484434764
A1 A2 B1 B2 C1 C2
prehľad a cvičebnica gramatiky + CD
CUADERNO DE GRAMÁTICA
ESPAÑOLA – A1
prehľad a cvičebnica gramatiky + CD
CUADERNO DE GRAMÁTICA
ESPAÑOLA – A2
prehľad a cvičebnica gramatiky + CD
CUADERNO DE GRAMÁTICA
ESPAÑOLA – B1
prehľad a cvičebnica gramatiky + CD
......................................................................................
PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – A1
materiál pre prípravu na DELE
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – A2
materiál pre prípravu na DELE
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – B1
* v príprave 2Q. 2013
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – B2
* v príprave 1Q. 2014
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – C1
materiál pre prípravu na DELE
ISBN 978-84-8443-633-1
EAN 9788484436331
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-657-7
EAN 9788484436577
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-658-4
EAN 9788484436584
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-659-1
EAN 9788484436591
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-725-3
EAN 9788484437253
A1 A2 B1 B2 C1 C2
www.vydavatelstvoklett.sk
| 19
ŠPANIELSKÝ JAZYK
AULA NUEVA ED.
AULA NEUVA ED. 1 – LA
* v príprave 2Q. 2013
......................................................................................
AULA
AULA 1 – LA
učebnica + CD
AULA 1 – LP
metodická príručka
AULA 2 – LA
učebnica
AULA 2 – LP
metodická príručka
AULA 3 – LA
učebnica + CD
AULA 3 – LP
metodická príručka
AULA 4 – LA
učebnica + CD
AULA 4 – LP
metodická príručka
AULA 5 – LA
učebnica + CD
AULA 5 – LP
metodická príručka
ISBN 978-84-8443-254-8
EAN 9788484432548
ISBN 978-84-8443-123-7
EAN 9788484431237
ISBN 978-84-8443-255-5
EAN 9788484432555
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Kurz španielčiny pre
mládež aj dospelých.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-126-8
EAN 9788484431268
ISBN 978-84-8443-256-2
EAN 9788484432562
A1 A2 B1.1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-151-0
EAN 9788484431510
ISBN 978-84-8443-257-9
EAN 9788484432579
A1 A2 B1.2 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-154-1
EAN 9788484431541
ISBN 978-84-8443-191-6
EAN 9788484431916
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-192-3
EAN 9788484431923
......................................................................................
AULA INTERNACIONAL NUEVA ED.
AULA INTERNACIONAL NUEVA ED. 1 – LA
* v príprave 2Q. 2013
......................................................................................
AULA INTERNACIONAL
AULA INTERNACIONAL 1 – LA
učebnica + CD
AULA 1 INTERNACIONAL – LP
metodická príručka
AULA INTERNACIONAL 2 – LA
učebnica + CD
AULA 2 INTERNACIONAL – LP
metodická príručka
AULA INTERNACIONAL 3 – LA
učebnica + CD
AULA 3 INTERNACIONAL – LP
metodická príručka
AULA INTERNACIONAL 4 – LA
učebnica + CD
AULA 4 INTERNACIONAL – LP
metodická príručka
20 |
www.vydavatelstvoklett.sk
ISBN 978-84-8443-228-9
EAN 9788484432289
ISBN 978-84-8443-229-6
EAN 9788484432296
ISBN 978-84-8443-230-2
EAN 9788484432302
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica španielčiny
pre študentov aj
dospelých.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-231-9
EAN 9788484432319
ISBN 978-84-8443-232-6
EAN 9788484432326
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-233-3
EAN 9788484432333
ISBN 978-84-8443-234-0
EAN 9788484432340
ISBN 978-84-8443-235-7
EAN 9788484432357
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ŠPANIELSKÝ JAZYK
BITACORA
BITACORA A1 – LA
učebnica + CD
BITACORA A1 – CE
pracovný zošit + CD
BITACORA A2 – LA
učebnica + CD
BITACORA A2 – CE
pracovný zošit + CD
ISBN 978-84-8443-746-8
EAN 9788484437468
ISBN 978-84-8443-747-5
EAN 9788484437475
ISBN 978-84-8443-805-2
EAN 9788484438052
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválna
učebnica španielčiny
pre dospelých.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-806-9
EAN 9788484438069
BITACORA B1 – LA
A1 A2 B1 B2 C1 C2
* v príprave 2Q.2013
BITACORA B1 – CE
* v príprave 2Q. 2013
......................................................................................
GENTE HOY
GENTE HOY 1 – LA
* v prípravě 2Q.2013
GENTE HOY 1 – CE
* v prípravě 2Q.2013
......................................................................................
GENTE
GENTE 1 NUEVA ED. – LA
učebnica + CD
GENTE 1 NUEVA ED. – LT
pracovný zošit + CD
GENTE 1 NUEVA ED. – LP
metodická príručka
GENTE 2 NUEVA ED. – LA
učebnica + CD
GENTE 2 NUEVA ED. – LT
pracovný zošit + CD
GENTE 2 NUEVA ED. – LP
metodická príručka
GENTE 3 NUEVA ED. – LA
učebnica + CD
GENTE 3 NUEVA ED. – LT
pracovný zošit + CD
GENTE 3 NUEVA ED. – LP
metodická príručka
ISBN 978-84-8443-138-1
EAN 9788484431381
ISBN 978-84-8443-139-8
EAN 9788484431398
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválna učebnica
španielčiny pre študentov
stredných škôl.
ISBN 978-84-8443-140-4
EAN 9788484431404
ISBN 978-84-8443-145-9
EAN 9788484431459
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-146-6
EAN 9788484431466
ISBN 978-84-8443-147-3
EAN 9788484431473
ISBN 978-84-8443-188-6
EAN 9788484431886
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-189-3
EAN 9788484431893
ISBN 978-84-8443-190-9
EAN 9788484431909
......................................................................................
GENTE JOVEN NUEVA ED.
GENTE JOVEN NUEVA ED. 1 – LA
* v príprave 2Q.2013
GENTE JOVEN NUEVA ED. 1 – CE
* v príprave 2Q.2013
www.vydavatelstvoklett.sk
| 21
ŠPANIELSKÝ JAZYK
GENTE JOVEN
GENTE JOVEN 1 – LA
učebnica + CD
GENTE JOVEN 1 – CE
pracovný zošit
GENTE JOVEN 2 – LA
učebnica + CD
GENTE JOVEN 2 – CE
pracovný zošit
ISBN 978-84-8443-157-2
EAN 9788484431572
ISBN 978-84-8443-158-9
EAN 9788484431589
ISBN 978-84-8443-176-3
EAN 9788484431763
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica španielčiny pre
mládež.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-177-0
EAN 9788484431770
GENTE JOVEN 2 – CARPETA DE RECURSOS ISBN 978-84-8443-178-7
EAN 9788484431787
súbor nástrojov
GENTE JOVEN 3 – LA
učebnica + CD
GENTE JOVEN 3 – CE
pracovný zošit
ISBN 978-84-8443-359-0
EAN 9788484433590
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-360-6
EAN 9788484433606
GENTE JOVEN 3 – CARPETA DE RECURSOS ISBN 978-84-8443-361-3
EAN 9788484433613
súbor nástrojov
GENTE JOVEN 4 – LA
učebnica + CD
GENTE JOVEN 4 – CE
pracovný zošit
GENTE JOVEN – BIBLIOTEACA 1 + 2
doplnkový materiál pre učiteľov na CD
GENTE JOVEN – BIBLIOTEACA 3 + 4
doplnkový materiál pre učiteľov na CD
ISBN 978-84-8443-583-9
EAN 9788484435839
A1 A2 B1+ B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-584-6
EAN 9788484435846
ISBN 978-84-8443-599-0
EAN 9788484435990
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-600-3
EAN 9788484436003
A1 A2 B1 B1.2 C1 C2
......................................................................................
¡NOS VEMOS!
¡NOS VEMOS! 1 – LA
učebnica + CD
¡NOS VEMOS! 1 – CE
pracovný zošit + CD
¡NOS VEMOS! 2 – LA
učebnica + CD
¡NOS VEMOS! 2 – CE
pracovný zošit + CD
¡NOS VEMOS! 3 – LA
učebnica + CD
¡NOS VEMOS! 3 – CE
pracovný zošit + CD
ISBN 9788484436515
EAN 9788484436515
ISBN 9788484436522
EAN 9788484436522
ISBN 9788484436539
EAN 9788484436539
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica španielčiny
pre stredné školy.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 9788484436546
EAN 9788484436546
ISBN 9788484438595
EAN 9788484438595
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 9788484438601
EAN 9788484438601
......................................................................................
VIA RÁPIDA A1-B1 – LA
učebnica + CD
VIA RÁPIDA A1-B1 – CE
pracovný zošit + CD
RÁPIDO, RÁPIDO – LA
učebnica + CD
RÁPIDO, RÁPIDO – CE
pracovný zošit
RÁPIDO, RÁPIDO – GP
metodická príručka
22 |
www.vydavatelstvoklett.sk
ISBN 978-84-8443-655-3
EAN 9788484436553
ISBN 978-84-8443-656-0
EAN 9788484436560
ISBN 978-84-8443-461-0
EAN 9788484434610
ISBN 978-84-8443-083-4
EAN 9788484430834
ISBN 978-84-8443-084-1
EAN 9788484430841
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica pre
dospelých študentov.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ŠPANIELSKÝ JAZYK
PROFESIJNE ZAMERANÉ TITULY
SOCIOS 1 NUEVA EDICIÓN – LA
učebnica + CD
SOCIOS 1 NUEVA EDICIÓN – CE
pracovný zošit + CD
SOCIOS 2 NUEVA EDICIÓN – LA
učebnica + CD
SOCIOS 2 NUEVA EDICIÓN – CE
pracovný zošit + CD
ISBN 978-84-8443-415-3
EAN 9788484434153
ISBN 978-84-8443-416-0
EAN 9788484434160
ISBN 978-84-8443-418-4
EAN 9788484434184
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica profesijnej
španielčiny.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-419-1
EAN 9788484434191
......................................................................................
EXPERTOS – LA
učebnica + CD
EXPERTOS – CE
pracovný zošit
EL VENTILADOR – LA + DVD
učebnica + CD + DVD
ISBN 978-84-8443-586-0
EAN 9788484435860
ISBN 978-84-8443-587-7
EAN 9788484435877
ISBN 978-84-8443-226-5
EAN 9788484432265
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica obchodnej
španielčiny.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
ABANICO NUEVA ED.
ABANICO NUEVA ED. – LA
učebnica + CD
ABANICO NUEVA ED. – CE
pracovný zošit + CD
ISBN 978-84-8443-686-7
EAN 9788484436867
ISBN 978-84-8443-687-4
EAN 9788484436874
......................................................................................
REÁLIE
TODAS LAS VOCES A1-A2 – LA
španielske reálie + CD +DVD
TODAS LAS VOCES B1 – LA
španielske reálie + CD +DVD
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Učebnica španielčiny
pre pokročilých
študentov stredných
škôl aj dospelých.
ISBN 978-84-8443-754-3
EAN 9788484437543
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-722-2
EAN 9788484437222
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
PESNIČKY
¡CANTA CONMIGO!
pesničky + CD
ISBN 978-3-12-514920-5
EAN 9783125149205
www.vydavatelstvoklett.sk
| 23
ŠPANIELSKÝ JAZYK
ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE
SERIE GRANDES PERSONAJES
PICASSO
ISBN 978-84-8443-735-2
EAN 9788484437352
A1 A2 B1 B2 C1 C2
FRIDA KAHLO
ISBN 978-84-8443-736-9
EAN 9788484437369
A1 A2 B1
LORCA
ISBN 978-84-8443-737-6
EAN 9788484437376
A1 A2 B1 B2 C1 C2
CHE GUEVARA
ISBN 978-84-8443-767-3
EAN 9788484437673
A1 A2 B1 B2 C1 C2
LAS D. MUERTES DEL BUQUE DE LA RIB.
ISBN 978-84-8443-768-0
EAN 9788484437680
A1 A2 B1 B2 C1 C2
AL MANSUR DE ALANDALUS
ISBN 978-84-8443-743-7
EAN 9788484437437
A1 A2 B1 B2 C1 C2
B1+
EL LUGAR DE LA GARZA BLANCA
ISBN 978-84-8443-744-4
EAN 9788484437444
A1 A2
EL POETA CAUTIVO
ISBN 978-84-8443-745-1
EAN 9788484437451
A1 A2
SHAKIRA
ISBN 978-84-8443-732-1
EAN 9788484437321
A1 A2 B1 B2 C1 C2
NADAL
ISBN 978-84-8443-733-8
EAN 9788484437338
A1 A2 B1 B2 C1 C2
MESSI
ISBN 978-84-8443-734-5
EAN 9788484437345
A1 A2 B1 B2 C1 C2
JUANES
ISBN 978-84-8443-766-6
EAN 9788484437666
A1 A2 B1 B2 C1 C2
FLAMENCO EL DUENDE
ISBN 978-84-8443-729-1
EAN 9788484437291
A1 A2 B1 B2 C1 C2
COCINA MADE IN SPAIN
ISBN 978-84-8443-730-7
EAN 9788484437307
A1 A2 B1 B2 C1 C2
LOS JÓVENES ESPAÑOLES
ISBN 978-84-8443-862-5
EAN 9788484438625
A1 A2 B1 B2 C1 C2
EMPRESAS MADE IN SPAIN
ISBN 978-84-8443-731-4
EAN 9788484437314
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DESCUBRE ESPAÑA + DVD
ISBN 978-84-8443-592-1
EAN 9788484435921
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DESCUBRE EL CARIBE + DVD
ISBN 978-84-8443-593-8
EAN 9788484435938
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DESCUBRE LOS ANDES + DVD
ISBN 978-84-8443-594-5
EAN 9788484435945
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DESCUBRE ARGENTINA + DVD
ISBN 978-84-8443-595-2
EAN 9788484435952
A1 A2 B1 B2 C1 C2
B2 C1 C2
SERIE NOVELA HISTÓRICA
B1+
B2 C1 C2
B2 C1 C2
SERIE PERFILES POP
SERIE MARCA ESPAÑA
DESCUBRE
24 |
www.vydavatelstvoklett.sk
FRANCÚZSKÝ JAZYK
QUARTIER LIBRE | SLOVENSKÉ VYDANIE
QUARTIER LIBRE 1 – UČ/PZ + DVD
učebnica s prac. zošitom + CD + DVD + časopis
ISBN 978-80-7397-069-7
EAN 9788073970697
QUARTIER LIBRE 1 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
QUARTIER LIBRE 1 CZ – MP
EAN
8595202600216
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Multimediálne
učebnice francúzštiny
pre SŠ.
Doložka MŠ SR.
metodická príručka na CD-Rom
QUARTIER LIBRE 2 – UČ/PZ + DVD
učebnica s prac. zošitom + CD + DVD
ISBN 978-80-7397-076-5
EAN 9788073970765
A1 A2 B1 B2 C1 C2
QUARTIER LIBRE 2 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
QUARTIER LIBRE 2 CZ – MP
EAN
8595202600308
metodická príručka na CD-Rom
......................................................................................
PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A1 – LE
príprava na DELF A1 + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A1 – GP
metodická príručka + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A2 – LE
príprava na DELF A2 + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A2 – GP
metodická príručka + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B1 – LE
príprava na DELF B1 + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B1 – GP
metodická príručka + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B2 – LE
príprava na DELF B2 + CD
LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B2 – GP
metodická príručka + CD
ISBN 978-84-8443-350-7
EAN 9788484433507
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Skúšky DELF.
ISBN 978-84-8443-352-1
EAN 9788484433521
ISBN 978-84-8443-353-8
EAN 9788484433538
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-355-2
EAN 9788484433552
ISBN 978-84-8443-356-9
EAN 9788484433569
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-358-3
EAN 9788484433583
ISBN 978-84-8443-429-0
EAN 9788484434290
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-430-6
EAN 9788484434306
......................................................................................
EN ROUTE VERS... A1 – SC. ET JUN.- LE
materiál pre prípravu na DELF A1 + CD
EN ROUTE VERS... A1 – SC. ET JUN. - GP
metodická príručka + CD
EN ROUTE VERS... A2 – SC. ET JUN.- LE
materiál pre prípravu na DELF A2 + CD
En route vers... A2 – Sc. et Jun. - GP + CD
metodická príručka
EN ROUTE VERS... B1 – SC. ET JUN.- LE
materiál pre prípravu DELF B1 + CD
EN ROUTE VERS... B1 – SC. ET JUN. - GP
metodická príručka + CD
ISBN 978-84-8443-667-6
EAN 9788484436676
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-668-3
EAN 9788484436683
ISBN 978-84-8443-669-0
EAN 9788484436690
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-670-6
EAN 9788484436706
ISBN 978-84-8443-763-5
EAN 9788484437635
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-769-7
EAN 9788484437697
www.vydavatelstvoklett.sk
| 25
FRANCÚZSKÝ JAZYK
NOUVEAU ROND-POINT
NOUVEAU ROND-POINT 1 – LE
učebnica + CD
NOUVEAU ROND-POINT 1 – CE
pracovný zošit + CD
NOUVEAU ROND-POINT 1 – GP
metodická príručka
NOUVEAU ROND-POINT 2 – LE
učebnica + CD
NOUVEAU ROND-POINT 2 – CE
pracovný zošit + CD
NOUVEAU ROND-POINT 2 – GP
metodická príručka
ISBN 978-84-8443-661-4
EAN 9788484436614
ISBN 978-84-8443-662-1
EAN 9788484436621
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingvuálne
učebnice francúzštiny
pre stredné školy.
ISBN 978-84-8443-663-8
EAN 9788484436638
ISBN 978-84-8443-695-9
EAN 9788484436959
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-696-6
EAN 9788484436966
ISBN 978-84-8443-697-3
EAN 9788484436973
......................................................................................
NOUVEAU ROND-POINT PAS À PAS
N. ROND-POINT PAS À PAS A1 – LE/CE
učebnica s prac. zošitom + CD
N. ROND-POINT PAS À PAS A2 – LE/CE
učebnica s prac. zošitom + CD
N. ROND-POINT PAS À PAS B1.1 – LE/CE
učebnica s prac. zošitom
N. ROND-POINT PAS À PAS B1.2 – LE/CE
učebnica s prac. zošitom
ISBN 978-84-8443-665-2
EAN 9788484436652
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-666-9
EAN 9788484436669
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-853-3
EAN 9788484438533
A1 A2 B1.1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-854-0
EAN 9788484438540
A1 A2 B1.2 B2 C1 C2
Delená edícia.
......................................................................................
POURQUOI PAS
POURQUOI PAS 1 – LE učebnica + CD
POURQUOI PAS 1 – CE
pracovný zošit + CD
POURQUOI PAS 1 – DVD
DVD
POURQUOI PAS 1 – GP
metodická príručka
POURQUOI PAS 2 – LE učebnica + CD
POURQUOI PAS 2 – CE
pracovný zošit + CD
POURQUOI PAS 2 – DVD
DVD
POURQUOI PAS 2 – GP
metodická príručka
POURQUOI PAS 3 – LE učebnica + CD
POURQUOI PAS 3 – CE
pracovný zošit + CD
POURQUOI PAS 3 – GP
metodická príručka
POURQUOI PAS 4 – LE učebnica + CD
POURQUOI PAS 4 – CE
pracovný zošit + CD
POURQUOI PAS 4 – GP
metodická príručka
26 |
www.vydavatelstvoklett.sk
ISBN 978-84-8443-500-6
EAN 9788484435006
ISBN 978-84-8443-501-3
EAN 9788484435013
ISBN 978-84-8443-556-3
EAN 9788484435563
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválne učebnice
pre stredné školy
a dospelých začínajúcich
študentov.
ISBN 978-84-8443-410-8
EAN 9788484434108
ISBN 978-84-8443-503-7
EAN 9788484435037
A1 A2.1 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-504-4
EAN 9788484435044
ISBN 978-84-8443-557-0
EAN 9788484435570
ISBN 978-84-8443-413-9
EAN 9788484434139
ISBN 978-84-8443-532-7
EAN 9788484435327
A1 A2.2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-534-1
EAN 9788484435341
ISBN 978-84-8443-535-8
EAN 9788484435358
ISBN 978-84-8443-537-2
EAN 9788484435372
ISBN 978-84-8443-539-6
EAN 9788484435396
ISBN 978-84-8443-540-2
EAN 9788484435402
A1 A2 B1 B2 C1 C2
FRANCÚZSKÝ JAZYK
VERSION ORIGINALE
VERSION ORIGINALE 1 – LE + DVD
učebnica + CD + DVD
VERSION ORIGINALE 1 – CE
pracovný zošit + CD
VERSION ORIGINALE 1 – GP
metodická príručka
VERSION ORIGINALE 2 – LE + DVD
učebnica + CD + DVD
VERSION ORIGINALE 2 – CE
pracovný zošit + CD
VERSION ORIGINALE 2 – GP
metodická príručka
VERSION ORIGINALE 3 – LE + DVD
učebnica + CD + DVD
VERSION ORIGINALE 3 – CE
pracovný zošit + CD
VERSION ORIGINALE 3 – GP
metodická príručka
VERSION ORIGINALE 4 – LE + DVD
učebnica + CD + DVD
VERSION ORIGINALE 4 – CE
pracovný zošit + CD
VERSION ORIGINALE 4 – GP
metodická príručka
ISBN 978-84-8443-560-0
EAN 9788484435600
ISBN 978-84-8443-561-7
EAN 9788484435617
ISBN 978-84-8443-562-4
EAN 9788484435624
ISBN 978-84-8443-563-1
EAN 9788484435631
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválne
učebnice francúzštiny
pre stredné školy
a dospelých študentov.
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-564-8
EAN 9788484435648
ISBN 978-84-8443-565-5
EAN 9788484435655
ISBN 978-84-8443-566-2
EAN 9788484435662
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-567-9
EAN 9788484435679
ISBN 978-84-8443-568-6
EAN 9788484435686
ISBN 978-84-8443-569-3
EAN 9788484435693
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-84-8443-570-9
EAN 9788484435709
ISBN 978-84-8443-571-6
EAN 9788484435716
LES ÉVALUATIONS VERSION ORIGINALE 1 ISBN 978-84-8443-851-9
EAN 9788484438519
A1 A2 B1 B2 C1 C2
súbor doplnkových materiálov + CD
LES ÉVALUATIONS VERSION ORIGINALE 2 ISBN 978-84-8443-852-6
EAN 9788484438526
súbor doplnkových materiálov + CD
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
PROFESIJNE ZAMERANÉ TITULY
POUR PARLER AFFAIRES – LE/CE + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
POUR PARLER AFFAIRES – GP
metodická príručka
ISBN 978-84-8443-856-4
EAN 9788484438564
ISBN 978-84-8443-857-1
EAN 9788484438571
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Monolingválna
učebnica profesijnej
francúzštiny.
HOTELERIE ET RESTAURATION
* v príprave 2Q. 2013
TOURISME
* v príprave 2Q. 2013
......................................................................................
[email protected]
[email protected] 1 – LE
* v príprave 2Q.2013
[email protected] 1 – CE
* v príprave 2Q.2013
......................................................................................
ZOOM
ZOOM 1 - LE
* v príprave 2Q.2013
ZOOM 1 - CA
* v príprave 2Q.2013
ZOOM 1 - 3D
* v príprave 2Q.2013
www.vydavatelstvoklett.sk
| 27
FRANCÚZSKÝ JAZYK
ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE
COLLECTION PLANÈTE ADOS
DIAPORAMA D´HISTOIRES
ISBN 978-84-8443-892-2
EAN 9788484438922
A1 A2 B1 B2 C1 C2
COEUR DE PIRATE
ISBN 978-84-8443-887-8
EAN 9788484438878
A1 A2 B1 B2 C1 C2
SOUS LES FALAISES DE CRAIE
ISBN 978-84-8443-889-2
EAN 9788484438892
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ARRÊTE TON CINÉMA, TAREK!
ISBN 978-84-8443-891-5
EAN 9788484438915
A1 A2 B1 B2 C1 C2
TOUT AU BOUT DE MES REVES
ISBN 978-84-8443-890-8
EAN 9788484438908
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DANS L´OEIL DU CYCLONE
ISBN 978-84-8443-888-5
EAN 9788484438885
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
COLLECTION ALEX LEROC
JEUX DANGEREUX
ISBN 978-84-8443-397-2
EAN 9788484433972
A1 A2 B1 B2 C1 C2
L'ANGE GARDIEN
ISBN 978-84-8443-398-9
EAN 9788484433989
A1 A2 B1 B2 C1 C2
MYSTÈRE AUX ANTILLES
ISBN 978-84-8443-393-4
EAN 9788484433934
A1 A2 B1 B2 C1 C2
À TOUT PRIX
ISBN 978-84-8443-395-8
EAN 9788484433958
A1 A2 B1 B2 C1 C2
LES STATUETTES
ISBN 978-84-8443-399-6
EAN 9788484433996
A1 A2 B1 B2 C1 C2
UN CAS HARD ROCK
ISBN 978-84-8443-400-9
EAN 9788484434009
A1 A2 B1 B2 C1 C2
CRIME À CANNES
ISBN 978-84-8443-394-1
EAN 9788484433941
A1 A2 B1 B2 C1 C2
LES ADVERSAIRES
ISBN 978-84-8443-396-5
EAN 9788484433965
A1 A2 B1 B2 C1 C2
......................................................................................
COLLECTION INTRIGUES POLICIÈRES
SOS JURA EN DANGER
ISBN 978-84-8443-894-6
EAN 9788484438946
A1 A2 B1 B2 C1 C2
UN ÉTÉ À PARIS
ISBN 978-84-8443-893-9
EAN 9788484438939
A1 A2 B1 B2 C1 C2
COLO EN AUVERGNE
ISBN 978-84-8443-895-3
EAN 9788484438953
A1 A2 B1 B2 C1 C2
LE MONSTRE DU POITOU
ISBN 978-84-8443-896-0
EAN 9788484438960
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DANGER À LYON
ISBN 978-84-8443-902-8
EAN 9788484439028
A1 A2 B1 B2 C1 C2
COURAGE, YOUKI!
ISBN 978-84-8443-164-0
EAN 9788484431640
A1 A2 B1 B2 C1 C2
OPÉRATION CADEAU
ISBN 978-84-8443-167-1
EAN 9788484431671
A1 A2 B1 B2 C1 C2
LES FANTÔMES ÇA N´EXISTE PAS!
ISBN 978-84-8443-170-1
EAN 9788484431701
A1 A2 B1 B2 C1 C2
COLLECTION AVENTURES JEUNES
28 |
www.vydavatelstvoklett.sk
d t lt
RUSKÝ JAZYK
KLASS! | SLOVENSKÉ VYDANIE
KLASS! 1 – UČ/PZ + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-074-1
EAN 9788073970741
KLASS! 1 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
KLASS! 1 – MP
EAN
8595202600186
EAN
8598595202647
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Slovenské vydanie
učebnice ruštiny
pre študentov
stredných škôl.
metodická príručka na CD-Rom
KLASS! 1 – MAPA
A1 A2 B1 B2 C1 C2
mapa
KLASS! 2 – UČ/PZ + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-108-3
EAN 9788073971083
KLASS! 2 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
KLASS! 2 – MP
EAN
8595202600278
A1 A2 B1 B2 C1 C2
metodická príručka na CD-Rom
KLASS! 3 – UČ/PZ + 2CD
učebnica s prac. zošitom + 2CD
ISBN 978-80-7397-072-7
EAN 9788073970727
KLASS! 3 – ONLINE
elektronická verzia učebnice s prac. zošitom
KLASS! 3 – MP
EAN
8595202600360
metodická príručka na CD-Rom
......................................................................................
ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE
SPASIBO ZA VNIMANIE
Boris Laskin
TAMAN´
Michail Lermontov
BEZ SVIDETELEJ
Igor Zabelin
CUK A GEK
Arkadij Gajdar
PIKOVAJA DAMA
Alexandr Puškin
CHOZJAIN I RABOTNIK
Lev N. Tolstoj
ISBN 978-87-2390-462-1
EAN 9788723904621
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-87-2390-465-2
EAN 9788723904652
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-87-2390-460-7
EAN 9788723904607
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-87-2390-463-8
EAN 9788723904638
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-87-2390-166-8
EAN 9788723901668
A1 A2 B1 B2 C1 C2
ISBN 978-87-2390-442-3
EAN 9788723904423
A1 A2 B1 B2 C1 C2
www.vydavatelstvoklett.sk
| 29
Slovenská republika
Kle nakladatelství s.r.o.
Panenská 33
811 03 Bra slava 1
Tel.: +421 904 008 552
Fax: +420 233 084 115
[email protected] .sk
www.vydavatelstvokle .sk
Download

klett katalog 2013 SK_komplet.indd