PÁSOVÉ PÍLY • BANDSAW MACHINES FOR METAL
0
45
250
470 x 190
JAMP PTX 246 TAR
JAMP PTX 246 TSA 45/60
JAMP PTX 246 TAL CNC
90¡
• rez pod uhloml
• cutting under angle
90¡/-45¡
0
45
250
300
300
390 x 150
520 x 240
420 x 210
0
45
+45¡/-60¡
JAMP PTX 296 TSA
0
45
60
250
250
250
250
250
470 x 190
390 x 150
220 x 100
471 x 190
390 x 150
0
45
0
90¡/-45¡
45
JAMP PTX 246 TH
JAMP PTX 296 TAL CNC
250
250
300
300
470 x 190
390 x 150
520 x 240
420 x 210
+/- 60¡
• rez pod uhloml
• cutting under angle
90¡/-45¡
• rez pod uhloml
• cutting under angle
+45¡/-60¡
• rez pod uhloml
• cutting under angle
• automat
• automatic
90¡/-45¡
90¡/-45¡
90¡/-45¡
• poloautomat
• semiautomatic
JAMP PTX 246 F
JAMP PTX 296 FAR
JAMP PTX 246 FAL CNC
• manuál
• manual
0
90¡
0
45
250
250
250
470 x 190
470 x 190
390 x 150
0
45
300
300
300
520 x 240
520 x 240
420 x 210
0
0
JAMP PTX 246 T
90¡
90¡
JAMP PTX 296 TH
JAMP PTX 296 FAL CNC
250
300
520 x 240
• hydraulický zdvih ramena
• hydraulic lift of arm
• manuálne napínanie pásu
• manual blade tension
90¡/-45¡
90¡
0
470 x 190
• manuálny zdvih ramena
• manual lift of arm
90¡/-45¡
• hydraulické napínanie pásu
• hydraulic blade tension
JAMP PTX 346 T 60/60
0
60L
60R
350
260
200
+/- 60¡
JAMP PTX 296 T
520 x 350 350 x 260 350 x 200
JAMP PTX 346 TSA 60/60
0
60L
60R
350
260
200
+/- 60¡
JAMP PTX 246 TSA
520 x 350 350 x 260 350 x 200
JAMP PTX 446 TSA 60/60
0
60L
60R
450
350
300
620 x 450 350 x 250 300 x 250
+/- 60¡
JAMP PTX 246 FAR
0
45
300
300
520 x 240
420 x 210
0
45
250
250
470 x 190
390 x 150
0
250
470 x 190
90¡/-45¡
90¡/-45¡
90¡
JAMP PTX 346 CTAL CNC
JAMP PTX 446 CFSA
JAMP PTX 346 CFSA
• manuál
• manual
90¡/-45¡
90¡
0
45
350
350
350
520 x 350
500 x 350
520 x 350
0
JAMP PTX 346 CFAL CNC
90¡
JAMP PTX 696 CFSA
0
90¡
0
450
700
620 x 450
800 x 700
0
90¡
JAMP PTX 346 CFAL CNC
90¡
0
350
350
520 x 350
520 x 350
• manuálny zdvih ramena
• manual lift of arm
• hydraulický zdvih ramena
• hydraulic lift of arm
• manuálne napínanie pásu
• manual blade tension
• hydraulické napínanie pásu
• hydraulic blade tension
JAMP PTX 546 CTSA 45/60
0
45L
60R
550
520
520
+45¡/-60¡
1100
1020 x 550 700 x 520 530 x 520
JAMP PTX 346 CTSA 60/60
0
60L
60R
350
270
350
1250 x 1100
+/- 60¡
JAMP PTX 446 CTSA 45/60
0
0
45L
60R
450
450
450
+45¡/-60¡
620 x 450 540 x 450 450 x 350
520 x 350 350 x 270 360 x 350
JAMP PTX 646 CFSA
90¡
0
JAMP PTX 1096 CFSA
90¡
90¡
0
JAMP PTX 446 CFAL CNC
650
450
800 x 650
620 x 450
JAMP, s.r.o.
Pivovarská 458, 019 01 Ilava
tel.: +421 (0)69 201 0925
fax: +421 (0)42 4464290
[email protected] www.jamp.sk
Žilina
Ilava
Trenčín
Bratislava
Košice
Download

Stiahnite si katalóg pásových píl na kov Veľkosť 1,6 MB