Vážení zákazníci,
už 17 rokov sme zameraní na riešenia Vašich požiadaviek
a potrieb, so zreteľom a citom pre kvalitu produktov, ich priaznivu
cenu, so zmyslom pre komplexnosť a flexibilitu služieb tak,
aby sme naplnili Vaše očakávanie.
• príprava
vzoriek
• analýza
vzoriek
• skladovanie
vzoriek
výhradný zástupca firiem
THERMO Scientific - divízia laboratórnej techniky
/Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead/
... riešenie pre vaše laboratórium
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
SPRIEVODCA NAŠOU PONUKOU:
Stolné a multifunkčné centrifúgy
Vysokotáčkové centrifúgy, Ultracentrifúgy, Veľkoobjemové centrifúgy
Laminárne boxy tr.II - biohazardy, Laminárne boxy tr.I, Elektrické plynové kahany
Bezodťahové digestory, Boxy na skladovanie chemikálií
Termostaty s reguláciou CO2, CO2/O2, vlhkosti
Anaeróbne, mikroaerofílne a hypoxické boxy
Termostaty, Sušiarne
Koncentrátory vzoriek
Lyofilizátory
Hlbokomraziace boxy
Chladiace a mraziace boxy
Kryokonzervácia – riedené zmrazovanie a skladovanie v LN2
Monitoring teploty, vlhkosti a tlaku
Počítanie kolónií a inhibičných zón, Bio-Imaging systémy - fotodokumentácia & analýza
Parné sterilizátory (autoklávy) – laboratórne, medicínske Tr.B
Profesionálne umývacie a dezinfekčné automaty (myčky)
Purifikácia vody
Trepačky
Vodné kúpele, Magnetické miešadlá
Mikroplatničkové inštrumentácia (fotometre, multifunkčné readre, dispenzory, premývačky, purifikátory)
Elektroforézy, PCR cyklery
Pipety a špičky
Laboratórne plasty
Servis a služby
Kancelária
Sklad & Logistika
Prezentácia
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
STOLNÉ A MULTIFUNKČNÉ
CENTRIFÚGY
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO ponúka ucelenú a komplexnú radu stolných a multifunkčných centrifúg. V ponuke nájdete mikrocentrifúgy, malé univerzálne centrifúgy, multifunkčné centrifúgy aj centrifúgy na veľké objemy. Ku všetkým
modelom ponúkame široké spektrum rotorov, adaptorov a skúmaviek. TRIGON s.r.o. vykonáva záručný a pozáručný servis, ako aj validácie na všetky typy prístrojov.
Model
maximálny výkon
(výk./uhl.) rotor
Espresso
CL 10
Megafuge 16
Megafuge 16R
Megafuge 40
Megafuge 40R
MR23i
14 600 rpm
14 500 x g
4 000 / 6 000 rpm
2 647 / 3 684 x g
5 500 / 15 200 rpm
5 580 / 25 830 x g
5 500 / 15 200 rpm
5 580 / 25 830 x g
5 300 / 15 200 rpm
5 590 / 25 314 x g
5 300 / 15 200 rpm
5 590 / 25 314 x g
23 000 rpm
36 668 x g
4 x 180, 4 x 180 ml
BIOShield, 4 x 400 ml
adaptory pre
175,180,200,250 ml
4/12/16x50 ml con
28/56 x 10/15 ml
32/36/76 x 5/7 ml
48/76 x 3/5 ml
48/136 x 2 ml
a ďalšie objemy
4 x 180, 4 x 180
BIOShield, 4 x 400 ml
adaptory pre
175,180,200,250 ml
4/12/16x50 ml con
28/56 x 10/15 ml
32/36/76 x 5/7 ml
48/76 x 3/5 ml
48/136 x 2 ml
a ďalšie objemy
4 x 750/4 x 750ml
BIOLiner
4 x 250 ml BIOShield
adaptory 100, 175, 200,
50, 45, 25, 15, 10 ml
84/64/148 x 10/15 ml
108/80196 x 5/7 ml
192/224 x 2 ml
a ďalšie objemy
4 x 750/4 x 750ml
BIOLiner
4 x 250 ml BIOShield
adaptory 100, 175, 200,
50, 45, 25, 15, 10 ml
84/64/148 x 10/15 ml
108/80196 x 5/7 ml
192/224 x 2 ml
a ďalšie objemy
4 x 200 ml
8 x 50 Oak Ridge
20 x 5/7 Vac
4 x 50 con
60 x 1,5/2
-
2 x 3 štandard
2 x 1 Deepwell
2 x 3 štandard
2 x 1 Deepwell
4 x 4 štandard
4 x 1 Deewell
4 x 4 štandard
4 x 1 Deewell
2 x 1 deep
6 x 1 štandard
bubnový rotor
6 x 50 ml
24 x 15 ml
20 x 2 ml
6 x 100 ml Fiberlite
6 x 94 ml HIGHConic
30 x 15ml CLINIConic
8 x 50 ml, 30 x 2 ml
+ ďalšie adaptory
6 x 100 ml Fiberlite
6 x 94 ml HIGHConic
30 x 15ml CLINIConic
8 x 50 ml, 30 x 2 ml
+ ďalšie adaptory
6 x 100 ml Fiberlite
6 x 94 ml HIGHConic
48 x 2 ml Fiberlite
+ ďalšie adaptory
6 x 100 ml Fiberlite
6 x 94 ml HIGHConic
48 x 2 ml Fiberlite
+ ďalšie adaptory
4 x 200 ml
6 x 100 ml
8 x 50 ml
10 x 10/13,5 ml
12 x 1,5/2 ml
+ ďalšie adaptory
áno, 6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digitálne
nastavenie parametrov,
časovač 9h99min. /
kontinuálny chod
pulzný mód (pre krátke
točenie)
áno, 6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digit. nast.
parametrov, časovač
9h99min./kontinuálne
pulzný mód (krátke
točenie)
tepl. rozsah -10° /+40°C,
pri max.otáčkach +4°C
(biolog. 0)
áno, 6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digitálne
nastavenie parametrov,
časovač 9h99min. /
kontinuálny chod
pulzný mód (pre krátke
točenie)
áno, 6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digit. nast.
parametrov, časovač
9h99min./kontinuálne
pulzný mód (krátke
točenie)
tepl. rozsah -10° /+40°C,
pri max.otáčkach +4°C
(biolog. 0)
-
áno
-
áno
výkyvný rotor - kapacita
rotora
12 x 2 ml
kapacita rotora pre µ
platničky, iný rotor
uhlové rotory
kusov x ml (max.g)
-
12 x 2 ml
4 x 135 ml
Adaptory pre 110, 100,
65, 50, 30, 25, 15, 8, 3,
1,5/2 ml a ďalšie
16 x 15 ml
16 x 5/7 ml
programovanie
parametre, ďalšie
funkcie
chladenie
nastavenie otáčok 5 000
až 14 600 rpm po 100
rpm, nastavenie
časovača 15 s až 99
min + funkcia hold
mikroprocesorové
ovládanie, digitálne
nastavenie, časovač 1 –
99 min + funkcia hold
-
-
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
áno, 32, možnosť
osobného hesla,
mikroprocesorové
ovládanie, grafické
zobrazenie VIDEOset,
akcel./brzdných profilov
10/10
áno
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Model
maximálny
výkon
(výk./uhl.) rotor
výkyvný rotor
(max.ot./min)
alebo
kapacita rotora
kapacita rotora
pre µplatničky,
iný rotor
uhlové rotory
kusov x ml
(max.g)
programovanie
parametre,
ďalšie funkcie
nie
Primo
Pico/Fresco 17/21
Labofuge 200
Labofuge 300
Labofuge 400
Multifuge X1/X1R
Multifuge X3/X3R
MultifugeX3F/X3FR
Contifuge/Stratos
15 000 rpm
21 890 x g
13300 / 14800 rpm
17000 / 21100 x g
5 300 rpm
3 030 x g
4 000 rpm
2 028 x g
13 000 rpm
16 060 x g
6 300 / 15 200 rpm
7 144 / 25 830 x g
6 000 / 15 200 rpm
7 164 / 25 314 x g
6 000 / 15 200 rpm
7 164 / 25 314 x g
23 300 rpm
50 377 x g
8 x 15 ml (3 600)
Adaptory
8 x 7 ml
4 x 180 ml (4 500)
bohatá výbava
adaptorov CentriLab
cyto príslušenstvo
4 x180/4 x180 ml
BIOShield
4 x 400 ml
adaptory pre 100,
175, 200, 50, 45,
25, 15,10,5,3,2 ml,
+ ďalšie objemy
4 x 750/4 x 750ml
BIOLiner
4x250ml BIOShield
adaptory
100,175,200,50,45
25, 15,10 ml
192/224 x 2 ml
a ďalšie objemy
4 x 750/4 x 750ml
BIOLiner
4x250ml BIOShield
adaptory
100,175,200,50,452
5, 15,10 ml
192/224 x 2 ml
a ďalšie objemy
-
2 x 1 štandard
2 x 3 štandard
2 x 1 Deepweell
2 x 5 štandard
28 štandard/ 8
Deepwell
2 x 5 štandard
28 štandard/ 8
Deepwell
2 x 1 štandard
bubnový rotor
premývací rotor
12 x 15 ml (1 915)
18 x 15 ml
(2 558)
24 x 1,5/2 ml
(16 060)
hematokritový rotor
na 24 kapilár
6 x 100 ml Fiberlite
14 x 50 ml Fiberlite
8 x 50 ml Fiberlite
30 x 15 ml
CLINIConic
48 x 2 ml Fiberlite
30 x 2 ml Sealed
6 x 100/250 ml
Fiberlite
14 x 50 ml Fiberlite
8 x 50 ml Fiberlite
6x94 HIGHConic
48 x 2 ml Fiberlite
48 x 2 ml Sealed
6 x 100/250 ml
Fiberlite
14 x 50 ml Fiberlite
8 x 50 ml Fiberlite
6x94 HIGHConic
48 x 2 ml Fiberlite
48 x 2 ml Sealed
6 x 94 ml (25410)
8 x 50 ml(26920)
16 x 16 ml(31660)
HighConic (10015)
24 x 1,5/2ml (28
110)
24 x 1,5 ml
(50 377)
mikropocesorové
ovládanie
Megacontrol II, 2 x
LED displej, rychlý
štart, nerez,
detekcia
imbalancie,
ochrana pred
vyššími otáčkami
rotora,
bezúdržbový
motor, bezpečná
prevádzka
6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digit.
nast. parametrov,
časovač
9h99min./kontinuál
ne
pulzný mód (krátke
točenie)
tepl. rozsah -10°
/+40°C, pri
max.otáčkach
+4°C (biolog. 0)
6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digit.
nast. parametrov,
časovač
9h99min./kontinuál
ne
pulzný mód (krátke
točenie)
tepl. rozsah -10°
/+40°C, pri
max.otáčkach
+4°C (biolog. 0)
6 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, digit.
nast. parametrov,
časovač
9h99min./kontinuáln
e
pulzný mód (krátke
točenie)
tepl. rozsah -10°
/+40°C, pri
max.otáčkach +4°C
(biolog. 0)
áno, 9+1
programov,
mikroprocesorové
ovládanie
Easycontrol II,
počet
akceleračných/brz
d. profilov 9/9
Labofuge 400R
Multifuge X1R
Multifuge X3R
Multifuge X3FR
áno
6 x 50 ml (4 000)
adaptory
12 x 1,5/2 ml
(13 000)
bubnový rotor
80 x 1,5/2
(14 005xg)
-
24 x 1.5/2ml
(21 885)
24 x 1.5/2ml
(16 060)
24 x 1,5/2 ml
v dodávke
18x0,5/2ml (2 rady)
0,2/0,5 ml pre PCR
Pico/Fresco 21
36 x 0,5 ml
PCR 8x8 kryt so
závitom
mikroprocesorové
ovládanie
Easycontrol II,
posledné data
zostávajú v pamäti,
počet
akceleračných/
brzdných profilov
2/9
výborne čitateľné
displeje, intuitívne
ovládanie,
časovač 1 – 99
min,
nízka hlučnosť
56dB, jednoduchá
údržba
Primo R
Fresco
-
12 x 15 ml (3 030)
12 x 10 ml
12 x 7 ml
12 x 5 ml
mikroprocesorové
ovládanie,
posledné
používané
nastavenie je
uložené, výborne
čitateľné displeje,
bezúdržbová
centrifúga, ľahké
čištenie, bezpečné
použitie
mikroprocesorové
ovládanie
Easycontrol I,
rychlý štart,
časovač 0-99 min,
výkyvný rotor
v cene,
jednoduchá
údržba, ľahké
čištenie
-
-
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
4 x 180 ml (5 000)
Contifuge +
sediment
adaptory
výhradný zástupca firiem
VEĽKOOBJEMOVÉ
CENTRIFÚGY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO ponúka ucelenú radu veľkoobjemových centrifúg a ultracentrifúg so širokým spektrom príslušenstva. TRIGON s.r.o. vykonáva záručný a pozáručný servis, ako aj validácie na všetky typy prístrojov.
KR4i
RC 3BP PLUS
RC 12BP
Cryofuge 5500i
Cryofuge 6000i
Cryofuge 8500i
maxim. výkon (výk./uhl.)
rotor
4 900 rpm
7 300 x g
5 000 rpm
7 277 x g
4 700 rpm
7 333 x g
9 300 rpm
13 250 x g
4 240 rpm
6 010 x g
5 050 rpm
8 525 x g
výkyvný rotor (max.ot./min)
alebo
kapacita rotora
12 x 4 až 5-vak
4 výkyvné rotory:
6 x 1 000 ml
6 x 1 000 ml
4 x 1 600 ml
66 x 50 ml
6 x 500 ml
krvný vak
12 x450/250ml vak
6 x 1 000 ml
6 x 500 ml fľaša
108 x 10/15 ml
132 x 5/7 ml
12 x 500 ml
krvný vak
6 x 2 400 ml
max kapacita 4 x 1000ml,
8 x 500 ml
krvné vaky
adaptory 1,5 až 1 000 ml
kapacita 6 x 1000 ml fľaše
12 x krvný vak v systéme
800ml každý bucket
adaptory pre 1,5 ml až
1 000 ml
max kapacita
6 x 1000 ml fľaše a/alebo
12 x krvný vak
v systéme 800 ml každý
bucket
-
-
-
-
Model
kapacita rotora pre
µplatničky, iný rotor
-
uhlové rotory
kusov x ml (max.g)
6 x 250 ml
6 x 50 ml
adaptory 1,5 ml
až 250 ml
áno, 32 programov, 10/10
akceleračných - brzdných
profilov, mikroprocesorové
ovládanie, grafické
zobrazenie Videoset
áno, 15 programov,
mikroprocesorové
ovládanie, tolerancia
imbalancie do 50 g,
časovač, ovládanie motora
systémom Gyro-Action,
zabudovaný integrátor
áno, 15 programov časovač
99min,59s detekcia
imbalancie,
pomalý štart a brzdenie
vždy s 10 profilmi,
Watchlog Network Plus,
Gyro-Action –systém
zavesenia rotora, čítačka
kódov
áno, 9+1 programov,
EASYcontrol II,
vnútorné nerezové
prevedenie, teplotná
stabilita +/- 2°C,
elektronická detekcia
imbalancie
áno, 33 programov,
SEPACONTROL, voľné
kombinovanie brzdných/
akceleračných kriviek
vnútorné nerezové
prevedenie
áno, 33 programov,
SEPACONTROL,
voľné kombinovanie
brzdných/ akceleračných
kriviek
vnútorné nerezové
prevedenie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
programovanie
parametre, ďalšie funkcie
chladenie
4 x 8 štandard
2 x 5 štandard
Diagnostik rotor pre
Hitachi, Olympus...
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
VYSOKOOTÁČKOVÉ
CENTRIFÚGY A
ULTRACENTRIFÚGY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
MR23i
RC6+
RC4
KR25i
Evolution RC
WX80,90,100
MTX 150
MX 120
MX 150
23 000 rpm
36 668 x g
22 000 rpm
55 200 x g
10 000 rpm
15 320 xg
13 000/22 500 rpm
27 200/63 400 x g
26 000 rpm
70 450 xg
80 000 rpm/602 000xg
90 000 rpm/692 000xg
100 000rpm/802000xg
150 000 rpm
1.048 680 xg
120 000 rpm
770 460 x g
150 000 rpm
1 048 680 x g
výkyvný rotor
(max.ot./min)
alebo
kapacita rotora
4 x 200 ml
8 x 50 ml Oak
Ridge
20 x 5/7 ml Vac
4 x 50 ml con
60 x 1,5/2 ml
4 x 750 ml
4 x 250 ml
6 x 50 ml
8 x 10 ml
4 x 100 ml
4 rôzne rotory,
objemy 1-750 ml
4 x 2,2 ml
4 x 5 ml
4 x 7 ml
4 x 2,2 ml
4 x 5 ml
4 x 7 ml
kapacita rotora
pre µplatničky/iný
rotor
2 x 1 deep
6 x 1 štandard
bubnový rotor
3 x štandard
Vertikálny rotor
8 x 2 (500.237x g)
Vertikálny rotor
8 x 2 (500.237x g)
Vertikálny rotor
8 x 2 (500.237x g)
8 x 2ml (899.744)
10 x 2ml (1.048 684)
14x0,5ml (649.826)
8x5ml (690.652)
6 x 3,5 ml (540.682)
8 x 8,3 (414.630)
20 x 0.2+20x0,5
8 x 2ml (899.744)
10 x 2ml (1.048 684)
14x0,5ml (649.826)
8x5ml (690.652)
6 x 3,5 ml (540.682)
8 x 8,3 (414.630)
20 x 0.2+20x0,5
8 x 2ml (899.744)
10 x 2ml (1.048 684)
14x0,5ml (649.826)
8x5ml (690.652)
6 x 3,5 ml (540.682)
8 x 8,3 (414.630)
20 x 0.2+20x0,5
8x13,5 ml (288.958)
6x30ml (209.438)
12x1,5ml (201.046)
8x13,5 ml (288.958)
6x30ml (209.438)
12x1,5ml (201.046)
8x13,5 ml (288.958)
6x30ml (209.438)
12x1,5ml (201.046)
20 programov,
LCD displej, 9
rozbehových a 9
brzdných stupňov,
programovateľné
parametre: otáčky,
"g" (odstredivá
sila), čas, teplota,
rozbeh, brzdenie
10 programov,
LCD displej, 9
rozbehových a 9
brzdných stupňov,
programovateľné
parametre: otáčky,
"g" (odstredivá
sila), čas, teplota,
rozbeh, brzdenie
profilov 9/9
10 programov,
LCD displej, 9
rozbehových a 9
brzdných stupňov,
programovateľné
parametre: otáčky,
"g" (odstredivá
sila), čas, teplota,
rozbeh, brzdenie
áno
áno
áno
Model
maxim. výkon
(výk./uhl.) rotor
uhlové rotory
kusov x ml
(max.g)
4 x 200 ml
6 x 100 ml
8 x 50 ml
6 x 50 ml
8 x 38 ml
10 x 10/13,5 ml
12 x 1,5/2 ml
Kapacita 4 X
1000ml a/alebo 8 x
krvný vak
4 x 8 štandardné
mikroplatničky
4 x 1 000 ml
6 x 500 ml
8 x 100 ml
10x50 ml,
12x50ml
32x16 ml,
12x14ml
60 x 1,8 ml
32 x 1,5 ml
30 x 1,5/2 ml
programovaniepa
rametre, ďalšie
funkcie
32 programov,
možnosť
osobného hesla,
mikroprocesorov
é ovládanie,
grafické
zobrazenie
VIDEOset,
akcel./brzdných
profilov 10/10
30 programov,
mikroprocesorov
é ovládanie,
nastavenie
rýchlosti 300 –
22 000 rpm,
9/10 akceler./
brzdných
profilov,
integrátor
chladenie
áno
áno
-
6 x 500 ml
6 x 250 ml
14 x 50 ml
8 x 100 ml
32 x 16 ml
8 x 50 ml con
vertikálny rotor
premývací rotor
zonálny rotor
20 rôznych
rotorov objemy 11000ml
6x4,4 ml, 6x5 ml
6 x 13,2 ml
6 x 36 ml
6 x 17 ml
6 x 20 ml
max kapacita 1,5 l
vertikálne rotory
premývací rotor
8x6 ml, 8x12,5 ml
10x4,4 ml, 12x2 ml
12 x 12,5 ml
8x36 ml, 12x36 ml
6 x 100 ml
40 x 6,0 ml
6 x 250 ml
9+1 programov,
mikroprocesorové
ovládanie
EASYcontrol II,
počet
akceleračných
/brzdných profilov
9/9, rýchly štart
32 programov,
10/10
akceleračných brzdných profilov,
mikroprocesorové
ovládanie, grafické
zobrazenie
Videoset, AUTOLOCK, časovač
áno, voliteľné,
počet
akceleračných
/brzdných profilov
3/4,
DC motor s gyro
zavesením
20 programov, LCD
displej, 10
rozbehových a 11
brzdných stupňov,
programovateľné
parametre: otáčky, "g"
(odstredivá sila), čas,
teplota, rozbeh,
brzdenie, integrál
áno
áno
áno
áno
4 x 2.2 ml
4 x 5 ml
4 x 7 ml
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
LAMINÁRNE BOXY TR.II
BIOHAZARDY
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka biohazardov firmy THERMO Scientific predstavuje ucelený súhrn typov rôznych kategórií, používaných v laboratoriách s prostredím rizika BSL 2 až BSL4. TRIGON s.r.o. je výhradným zástupcom
THERMO Scientific (Holten, Heraeus) pre Českú a Slovenskú republiku, rovnako služby súvisiace s technikou ochranných boxov patria ku kľúčovým v ponuke. Základnou filozofiou je dodávať ochranné boxy biohazardy ako súhrn hardware (samotný box) a nadväzujúcich služieb - know-how v tejto oblasti, servisných služieb, dekontaminácie, validácie.
MSC Advantage
TYP
HERAsafe KS
HERAsafe KSP
kategória
Class II A2/B3 (B3 po pripojení odťahu)
Class II A2/B3 (B3 po pripojení odťahu)
Class II A2/B3(B3 po pripojení odťahu)
veľkosť
90cm, 120 cm, 150cm, 180 cm
90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm
90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm
filtre
2 x H14 HEPA (voliteľne 2 x U15 ULPA)
2 x H14 HEPA (voliteľne ULPA), možnosť predfiltra
3 x H14 HEPA (voliteľne 3 x U15 ULPA)
použiteľnosť
BSL 2, BSL3, BSL4 (verzia suit laboratory)
BSL 2, BSL3, BSL4 (verzia suit laboratory)
BSL 2, BSL3, BSL4 (verzia suit laboratory)
ochrana
obsluha a produkt
obsluha a produkt
obsluha a produkt
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
(rýchlosť prúdenia v pracovnom okne a down flow)
dekontaminácia
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
konštrukcia
plášť s negatívnym tlakom
opierka na ruky
dva ventilátory
manuálne posuvné okno, ľahké čištenie
možnosť pripojenia na odťah
dva ventilátory, elektricky posuvné okno, záložný
systém diaľkové ovládanie všetkých funkcií (pohodlná
obsluha zvnútra), plášť s negatívnym tlakom, opierka na
ruky, možná inštalácia a prepojenie dvoch boxov vedľa
seba, možnosť pripojenia na odťah
dva ventilátory, elektricky posuvné okno, záložný
systém, diaľkové ovládanie všetkých funkcií (pohodlná
obsluha zvnútra), plášť s negatívnym tlakom, opierka na
ruky, možná inštalácia a prepojenie dvoch boxov vedľa
seba, možnosť pripojenia na odťah
príslušenstvo
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, odpadová nádoba pod pracovnou
plochou, UV na paneli alebo na zadnej stene, kahan,
dekontaminačná jednotka, filter s aktívnym uhlím
(riedenie cytostatík), predfilter hrubých nečistôt, modul
na pripojenie na odťah (prevedenie A aj B) a mnoho
ďaľších
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, odpadová nádoba pod pracovnou
plochou, transfer boxy (AirLock), UV na zadnej stene
alebo bokoch, kahan, dekontaminačná jednotka, filter s
aktívnym uhlím (riedenie cytostatík), predfilter,
prepojenie na izolátory, modul pre pripojenie na odťah
(prevedenie A aj B) a mnoho ďaľších
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, odpadová nádoba pod pracovnou
plochou, transfer boxy (AirLock), UV na zadnej stene
alebo bokoch, kahan, dekontaminačná jednotka, filter s
aktívnym uhlím (riedenie cytostatík), predfilter,
prepojenie na izolátory, modul pre pripojenie na odťah
(prevedenie A aj B) a mnoho ďaľších
norma
Ref.: STN EN 12469, STN EN 1822, STNEN12128, Laboratory biosefty manual (WHO), klasifikácia A/B podľa WHO (WHO B1 = B3 podľa U.S. noriem), Pozn. MPPS HEPA 0,3 µm, ULPA 0,12 µm
TRIGON - viac ako 500 inštalácií biohazardov v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
LAMINÁRNE BOXY TR.II
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
ELEKTRICKÉ KAHANY/PIŠTOLE
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka biohazardov firmy THERMO Scientific predstavuje ucelený súhrn typov rôznych kategórií, používaných v laboratoriách s prostredím rizika BSL 2 až BSL4. TRIGON s.r.o. je výhradným zástupcom
THERMO Scientific (Holten, Heraeus) pre Českú a Slovenskú republiku, rovnako služby súvisiace s technikou ochranných boxov patria ku kľúčovým v ponuke. Základnou filozofiou je dodávať ochranné boxy biohazardy ako súhrn hardware (samotný box) a nadväzujúcich služieb - know-how v tejto oblasti, servisných služieb, dekontaminácie, validácie.
Safe / Maxisafe 2020
TYP
BSC-700II
FUEGO SCS - elektrické kahany
Class II
elektrické plynové laboratórne kahany novej generácie,
verzie Basic a PRO
kompaktný dizajn a ergonomická prevádzka
ideálne riešenie na použitie v laminárnych boxoch
prevedenie z nerezovej ocele
piezoelektrické zapaľovanie nožným pedálom
štandardne dva režimy spínania - buď horí iba počas
stlačenia pedálu, alebo možnosť použitia časovača
verzia PRO naviac s možnosťou zapálenia IR senzorom
LCD displej so zobrazením menu
bezpečnostný kontrolný systém SCS (Safety Control
System), kontrola teploty horáka BHC (Burner Head Control)
automatické odpojenie plynu pri poruche, indikácia
horúceho povrchu kahana, indikácia znečistenia hlavy
horáka, teplotná ochrana
odnímateľná a rozložiteľná hlava horáka - ľahká údržba
možnosť nastavenia náklonu (vpravo/vľavo)
držiak na 3 inokulačné slučky
trysky na zemný plyn a propán/bután
turboplameň
teplota plameňa 1350°C pre P/B, 1300°C zemný plyn
kategória
Class II
veľkosť
90cm, 120 cm, 150cm a 180 cm
60 cm
filtre
2 x H14 HEPA – model Safe
3 x H14 HEPA – model Maxisafe
2 x HEPA filter
použiteľnosť
Maxisafe - verzia podľa normy DIN12980 pre prípravu
toxických liečiv (napr. cytostatík)
BSL 2, BSL3, BSL4 (verzia suit laboratory)
ochrana
obsluha, produkt a prostredie
obsluha, produkt a prostredie
norma
STN EN12469, DIN 12980 odpovedá doporučeniam
WHO v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO v rade
parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
dekontaminácia
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
konštrukcia
ochranná vzducová bariéra,plénum-kontaminovaný
priestor s negatívnym tlakom, opierka na ruky
programovateľné UV svetlo s časovačom 1m. až 24hod
motoricky ovládané čelné okno s proti-aerosolovým
tesnením, prehľadný ovládací panel s LCD displejom na
zobrazenie prevádzkových parametrov (stav filtrov, rýchlosť
prúdenia, počítadlo prevádzkových hodín)
možnosť pripojenia na odťah
ochranná vzducová bariéra, UV svetlo, elektricky
ovládané čelné okno, prehľadný ovládací panel s LCD
displejom na zobrazenie prevádzkových parametrov, 2x
elektrická zásuvka na bočnom paneli, nerezová pracovná
plocha,
príslušenstvo
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, UV svetlo, kahan, dekontaminačná
jednotka, a mnoho ďaľších
podstavec, plynový kahan, dekontaminačná jednotka, a
mnoho ďaľších
v ponuke aj sterilizačné pištole POWERJET
mobilné prevedenie - napájanie z plynových bombičiek
možnosť nastavenia intenzity plameňa
automatické zhasnutie plameňa po uvoľnení spúšte
TRIGON - viac ako 800 inštalácií laminárnych boxov v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
LAMINÁRNE BOXY TR.I
PCR BOXY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka laminárnych boxov firmy THERMO Scientific a Scanlaf predstavuje ucelený súhrn typov rôznych kategórií, používaných v laboratóriách . TRIGON s.r.o. je výhradným zástupcom THERMO Scientific
(Holten, Heraeus) a Scanlaf pre Českú a Slovenskú republiku, rovnako služby súvisiace s technikou ochranných boxov patria ku kľúčovým v ponuke. Základnou filozofiou je dodávať ochranné boxy ako súhrn
hardware (samotný box) a nadväzujúcich služieb - know-how v tejto oblasti, servisných služieb, dekontaminácie, validácie.
HERAguard
TYP
FORTUNA
JUPITER
kategória
Class I (horizontálne prúdenie)
Class I (vertikálne prúdenie)
Class I ( horizontálne prúdenie )
veľkosť
90cm, 120 cm, 150cm a 180 cm
výška pracovného priestoru 650mm alebo 950mm
90cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm
výška pracovného otvoru 350 mm alebo 550mm
90cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm
výška pracovného priestoru 250mm
filtre
použiteľnosť
hlavný filter H14 HEPA, 99,999% pre 0,3µm častice
predfilter G3 (EN779)
filtre: H14 , EN1822 , 99.999% pre častice ≥ 0.3µm
možnosť použitia ULPA filtra s účinnosťou 99.9999% pre
častice 0.3µm
filtre: H14 , EN1822 , 99.999%
vhodný pre prácu s neškodnými látkami pri požiadavke
na zabezpečenie sterility vzoriek
vhodný pre prácu s neškodnými látkami pri požiadavke
na zabezpečenie sterility vzoriek
vhodný pre prácu v oblastiach Life Science –
mykológia, mikrobiológia ,klinická a priemyselná
farmakológia
ochrana
produkt
produkt
obsluha
norma
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN14269, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
dekontaminácia
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
konštrukcia
intuitívny ovládací panel , priehľadné bočné steny z
bezpečnostného skla, pracovná plocha z melamínu
(voliteľne nerezová plocha), ľahko vymeniteľný
predfilter, osvetlenie
intuitívny ovládací panel , priehľadné bočné steny z
bezpečnostného skla, pracovná plocha z melamínu
(voliteľne nerezová plocha), ľahko vymeniteľný filter,
osvetlenie
intuitívny ovládací panel , priehľadné bočné steny z
bezpečnostného skla, pracovná plocha z nerezu, ľahko
vymeniteľný filter, osvetlenie, možnosť pripojenia na
odťah
príslušenstvo
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, UV svetlo, kahan, dekontaminačná
jednotka, a mnoho ďalších
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, UV svetlo, kahan, dekontaminačná
jednotka, a mnoho ďalších
plyn, zásuvky, vákuum, nastaviteľný stojan, varianty
pracovnej plochy, UV svetlo, kahan, dekontaminačná
jednotka, a mnoho ďalších
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
LAMINÁRNE BOXY TR.I
PCR BOXY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka laminárnych boxov firmy THERMO Scientific a Scanlaf predstavuje ucelený súhrn typov rôznych kategórií, používaných v laboratóriách . TRIGON s.r.o. je výhradným zástupcom THERMO Scientific
(Holten, Heraeus) a Scanlaf pre Českú a Slovenskú republiku, rovnako služby súvisiace s technikou ochranných boxov patria ku kľúčovým v ponuke. Základnou filozofiou je dodávať ochranné boxy ako súhrn
hardware (samotný box) a nadväzujúcich služieb - know-how v tejto oblasti, servisných služieb, dekontaminácie, validácie.
TITAN PCR
TYP
TITAN
ATLAS
kategória
Class I (vertikálne prúdenie)
Class I (vertikálne prúdenie)
Class I (horizontálne prúdenie)
veľkosť
62,6 cm
62,6 cm
filtre
filter H14 HEPA, 99,995%
filter H14 HEPA, 99,995%
filter H14 HEPA, 99,995%
použiteľnosť
vhodný pre prácu s neškodnými látkami pri požiadavke
na zabezpečenie sterility vzoriek
vhodný pre prácu s neškodnými látkami pri požiadavke
na zabezpečenie sterility vzoriek
vhodný pre prácu s chemickými látkami
ochrana
produkt
produkt
obsluha
norma
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
STN EN12469, odpovedá doporučeniam WHO
v rade parametrov spĺňa prísnejšie požiadavky
dekontaminácia
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
formaldehydový systém ako s uzatvoreným boxom
(dekontaminácia interiéru boxu), tak s ochrannou fóliou
(dekontaminácia celého boxu)
konštrukcia
garancia čistého prostredia v boxe, priehľadné bočné
panely, pracovná doska z nerezu, UV,osvetlenie,
digitálny displej , indikátor alarmu prúdenia
garancia čistého prostredia v boxe, priehľadné bočné
panely, pracovná doska z nerezu
priehľadné bočné panely, pracovná doska z nerezu,
UV, osvetlenie, digitálny displej , indikátor alarmu
prúdenia, ventilátor
príslušenstvo
prefilter EU3, USB port, nastaviteľný podstavec
prefilter EU3, nastaviteľný podstavec
prefilter EU3, USB port, nastaviteľný podstavec
62,6 cm
TRIGON - viac ako 600 inštalácií laminárnych boxov v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Bezodťahové digestory Captair FLEX
BEZODŤAHOVÉ
DIGESTORY
Možné kombinácie filtrov v závislosti od aplikácie
pracovné boxy s filtráciou vzduchu bez odťahového potrubia, ktoré
slúžia na manipuláciu s chemikáliami a súčasnú elimináciu plynov,
výparov, zápachov a prašných častíczaručená ochrana obsluhy a
vonkajšieho prostredia
účinná filtrácia molekúl z kvapalných látokvďaka použitiu
vysokošpecializovaných uhlíkových filtrov pracujúcich na princípe
adsorbcie je koncentrácia emisií škodlivých látok na výstupe filtra
menej ako 1 % TLV (Treshold Limit Value - prahová hraničná hodnota
pri ktorej je dýchanie výparov daného produktu nebezpečné pre
zdravie)
účinná filtrácia čiastočiek z pevných látok použitie H14 HEPA filtra
umožňuje zachytenie pevných čiastočiek s priemerom väčším ako
0,1µm s účinnosťou 99,995%
boxy Tr.I. alebo Tr. II.rozdelenie podľa kvality vzduchu na výstupe
filtra, podľa počtu filtračných jednotiek
boxy Captair FLEX spĺňajú prísne požiadavky podľa normy AFNOR
NFX 15-211*
pracovná plocha poskytuje dostatok priestoru pre umiestnenie všetkých
potrebných zariadení (pipety, držiaky, termocyklery, ...)
ergonomický dizajn umožňujúci pohodlnú prácu obsluhy
boxy môžu byť vybavené 1 až 4 filtračnými komorami v závislosti od
potrieb laboratórií
ochrana životného prostredia, úspora financií, úspora energie, vysoká
mobilita bezproblémový presun boxov v rámci miestnosti,
budovy....
Rozdelenie boxov podľa štandardu AFNOR NFX 15-211
Trieda I. hlavná filtračná jednotka + bezpečnostná filtračná jednotka
Trieda II.hlavná filtračná jednotka
Rozdelenie boxov na základe účinnosti filtrácie:
Trieda I. a II. počas normálnej prevádzky - koncentrácia na výstupe filtra je nižšia ako 1% TLV
Trieda I.
Trieda II:
počas fázy detekcie - koncentrácia na výstupe filtra je nižšia ako 1% TLV
počas fázy detekcie - koncentrácia na výstupe filtra je nižšia ako 50% TLV
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
BEZODŤAHOVÉ
DIGESTORY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Možnosť výberu z modelov štandard – Captair FLEX M (s jednou filtračnou komorou), alebo Captair FLEX XLS (s dvoma až štyrmi filtračnými komorami)
Model
Captair FLEX M Tr. I alebo Tr.II
M321
M391
M481
Captair FLEX XLS Tr. I. alebo Tr. II.
Obrázky
XLS392
XLS483
XLS633
XLS714
460
690
690
920
Captair FLEX M
Množstvo upraveného vzduchu
(m3/hod)
230
Rýchlosť prúdenia (m/s)
0,4 – 0,6
0,4 – 0,6
Počet komôr
1
2
3
3
4
Počet ventilátorov
1
2
3
3
4
Hlučnosť (dbA)
52
52
55
58
58
1000
1274
1600
1800
1566
1765
141
194
Šírka
Vonkajšie
rozmery (mm)
Vnútorné
rozmery
Max. Príkon (W)
800
1000
1274
Hĺbka
620
800
Výška
1120 min
1290 max
1290 min
1470 max
Šírka
764
965
1240
Hĺbka
540
540
540
680
Výška
860
860
860
1038
53
965
88
1240
141
Možné využitie
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
Captair FLEX XLS
výhradný zástupca firiem
BEZODŤAHOVÉ
DIGESTORY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
NOVINKA - rada boxov Captair FLEX so špeciálnou úpravou na váženie
Model
Captair FLEX M321, M481, M391, XLS392
Štandardné vybavenie
(všetky boxy)
Air Flow meter - indikátor
rýchlosti prúdenia vzduchu
neustále monitoruje aktuálnu
rýchlosť
testovací port na manuálnu
detekciu nasýtenia filtra
pomocou reakčných trubiček
60-hodinový časovač –
pripomienka na vykonanie
detekcie nasýtenia filtra
Typy filtračných komôr
(všetky boxy)
C – filtrácia molekúl
z kvapalných látok
P – filtrácia častíc z pevných
látok
PC – filtrácia molekúl
z kvapalných látok a častíc
z pevných látok
*Norma NF X 15-211 popisuje požiadavky na boxy pre toxické látky s použitím filtrácie vzduchu recirkuláciou. Bezodťahové filtračné boxy chránia obsluhu pred škodlivými a toxickými výparmi. Každá znečisťujúca látka vo vzduchu a na pracovnej
ploche nesmie byť dýchaná vo vyššej koncentrácii ako je prahová hraničná hodnota (TLV - Treshold Limit Value). Táto hodnota sa zhoduje s hodnotou, pri ktorej je dýchanie výparov daného produktu nebezpečné pre zdravie. Hodnota TLV jednej
znečisťujúcej látky nemôže byť kumulovaná s hodnotou TLV inej látky. Je dané, že úroveň toxicity vo vzduchu musí byť čo najnižšia v porovnaní s hodnotou TLV.
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
SKLADOVANIE
CHEMIKÁLIÍ
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka skladovacích boxov ERLAB predstavuje ucelenú radu skladovacích boxov na uskladnenie chemikálií, ktoré zaručujú elimináciu škodlivých a nepríjemných zápachov z uskladnených chemikálií. Použitím
skladovacích boxov ERLAB zaručíte elimináciu výparov, ako aj nepretržitú 24-hodinovú filtráciu vzduchu v celej miestnosti. TRIGON s.r.o. ako autorizovaný zástupca spol. ERLAB pre SR a ČR Vám ponúka všetky
služby súvisiace s týmito prístrojmi, od poradenstva pri výbere, až po komplexné servisné služby a validácie.
Model
Popis
Kapacita
Shelf 812
Ministore 822
AVP 804
AVPD 804
AVPS 804
AVPSD 804
skrinka na uskladnenie
chemikálií
skrinka na uskladnenie
chemikálií
uskladnenie chemikálií,
1-dverové prevedenie
uskladnenie chemikálií,
2-dverové prevedenie
uskladnenie chemikálií,
1-dverové prevedenie
s vnútorným delením možné skladovať organické
látky aj kyseliny súčasne
uskladnenie chemikálií,
2-dverové prevedenie
s vnútorným delením možné skladovať organické
látky aj kyseliny súčasne
10 x 1 liter
45 x 1 liter
100 x 1 liter
200 x 1 liter
100 x 1 liter
200 x 1 liter
Použiteľné filtre
AS (pre prevládajúce organické výpary) / BE (pre prevládajúce kyselinové výpary)
Množstvo upraveného
vzduchu (m3/hod)
75 m3/hod
75 m3/hod
90 m3/hod
90 m3/hod
90 m3/hod
90 m3/hod
Výmena vzduchu
25x / min
9,9x / min
180x / hod
90x / hod
180x / hod
90x / hod
45 dBA
45 dBA
49 dBA
49 dBA
49 dBA
49 dBA
Vonkajšie rozmery (mm)
(ŠxHxV)
821 x 285 x 719
819 x 354 x 725
800 x 505 x 2150
1600 x 505 x 2150
800 x 505 x 2150
1600 x 505 x 2150
Vnútorné rozmery (mm)
(ŠxHxV)
783 x 188 x 348
753 x 322 x 519
700 x 425 x 1730
1400 (2x700) x 425 x 1730
700 x 425 x 1730
1400 (2x700) x 425 x 1730
Hlučnosť (dbA)
Materiál
Odpadová vanička
galvanizovaná oceľ s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou
2 x 1 liter
2 x 2 litre
3 litre
2 x 3 litre
3 litre
2 x 3 litre
Napájanie / Príkon (W)
230 V / 50 Hz / 20W
230 V / 50 Hz / 20 W
230 V / 50 Hz / 48 W
230 V / 50 Hz / 48 W
230 V / 50 Hz / 48 W
230 V / 50 Hz / 48 W
Možnosti prevedenia
stolné prevedenie,
uchytenie na podstavec,
uchytenie na stenu
umiestnenie na stôl, podstavec,
uchytenie na stenu,
vstavané prevedenie (pod stôl)
skriňové prevedenie
skriňové prevedenie
skriňové prevedenie
skriňové prevedenie
Obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
TERMOSTATY S REGULÁCIOU
CO 2 - CO 2 /O 2 - VLHKOSTI
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka termostatov THERMO s reguláciou teploty, CO2/O2 a vlhkosti pokrýva celú modelovú radu pre všetky typy kultivácií. V ponuke sú veľmi spoľahlivé základné typy aj verzie spĺňajúce extrémne nároky na
dodržanie triedy čistoty. Termostaty ponúkame vrátane bohatého príslušenstva, vrátane monitorovacieho systému. TRIGON s.r.o. Vám, okrem štandardného servisu zabezpečí aj kompletnú validáciu všetkých
parametrov, teploty, koncentrácie plynov, vlhkosti a triedy čistoty.
P o n ú k a n é t yp y t e r m o s t a t o v C O 2 / O 2
TYP
objem
parametre
spôsob vyhrievania
filtrácia
sterilizácia
popis
Direct-Heat Forma
Water-Jacket Forma
Steri-Cycle Forma
Steri-Cult Forma
184 litrov
184 litrov
184 litrov
232 a 322 litrov
CO2 (0-20%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť 95%
CO2 (0-20%)
voliteľne O2 (1-21%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť 95%
CO2 (0-20%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť 95%
CO2 (0-20%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť (okolie až 95%), presnosť ±2%
priame vyhrievanie
priame vyhrievanie
priame vyhrievanie
priame vyhrievanie
HEPA filter, tr. čistoty A (Class 100, ISO 5)
voliteľne filter pre organické výpary
HEPA filter, tr. čistoty A (Class 100, ISO 5)
voliteľne filter pre organické výpary
HEPA filter, tr. čistoty A (Class 100, ISO 5)
voliteľne filter pre organické výpary
HEPA filter, tr. čistoty A (Class 100, ISO 5)
laminárne prúdenie
voliteľne filter pre organické výpary
---
---
horúcovzdušná, 140°C
interiér z nerezu alebo zliatiny medi, hladké
vnútorné steny, zaoblené rohy bez špár,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom IR alebo TC
interiér z nerezu alebo zliatiny medi, hladké
vnútorné steny, zaoblené rohy bez špár,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom IR alebo TC
interiér z nerezu alebo zliatiny medi, hladké
vnútorné steny, zaoblené rohy bez špár,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom IR alebo TC
voliteľne: RS485 alebo analógové výstupy,
prepínač fľiaš plynu, monitoring
parametrov, delené vnútorné dvere
voliteľne: RS485 alebo analógové výstupy,
prepínač fľiaš plynu, monitoring
parametrov, delené vnútorné dvere
voliteľne: RS485 alebo analógové výstupy,
prepínač fľiaš plynu, monitoring
parametrov, delené vnútorné dvere
horúcovzdušná, 140°C
interiér z nerezu alebo zliatiny medi, hladké
vnútorné steny, zaoblené rohy bez špár,
vstavaný plochý HEPA filter,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom IR alebo TC
voliteľne RS485 alebo analógové výstupy,
prepínač fľiaš plynu, monitoring
parametrov, delené vnútorné dvere
kompletný servis
TRIGON s.r.o.
TRIGON - cca 400 inštalácií CO2 termostatov v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
TERMOSTATY S REGULÁCIOU
CO 2 - CO 2 /O 2 - VLHKOSTI
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka termostatov THERMO s reguláciou teploty, CO2/O2 a vlhkosti pokrýva celú modelovú radu pre všetky typy kultivácií. V ponuke sú veľmi spoľahlivé základné typy aj verzie spĺňajúce extrémne nároky na
dodržanie triedy čistoty. Termostaty ponúkame vrátane bohatého príslušenstva, vrátane monitorovacieho systému. TRIGON s.r.o. Vám, okrem štandardného servisu zabezpečí aj kompletnú validáciu všetkých
parametrov, teploty, koncentrácie plynov, vlhkosti a triedy čistoty.
P o n ú k a n é t yp y t e r m o s t a t o v C O 2 / O 2
TYP
objem
parametre
spôsob vyhrievania
filtrácia
sterilizácia
popis
HERAcell 150i / 240i
Cytoperm2 Heraeus
Midi 40
Reach-In Forma
150, 240 litrov
220 litrov
40 litrov
820 litrov
CO2 (0-20%)
voliteľne O2 (1-90%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť 95%
CO2 (0-20%)
voliteľne O2 (3-90%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť 60 ÷ 95%, ±1%
CO2 (0-20%)
teplota (okolie+5°C ÷ 50°C)
vlhkosť 60 ÷ 95%, ±1%
CO2 (0-20%)
teplota (okolie+ 5°C ÷ 60°C)
vlhkosť 95% @ 37°C
vzduchový plášť
vzduchový plášť
priame vyhrievanie
vzduchový plášť
---
---
---
---
horúcovzdušná, 90°C
horúcovzdušná, 180°C
interiér z nerezu alebo zliatiny medi, hladké
vnútorné steny, zaoblené rohy bez špár,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom IR alebo TC
interiér z nerezu alebo zliatiny medi, hladké
vnútorné steny, zaoblené rohy bez špár,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom TC
voliteľne: RS485 alebo analógové výstupy,
prepínač fľiaš plynu, monitoring
parametrov, delené vnútorné dvere
voliteľne: analógové výstupy, prepínač fľiaš
plynu, monitoring parametrov, delené
vnútorné dvere
---
---
interiér z nerezu, hladké vnútorné steny,
zaoblené rohy bez špár, mikroprocesorová
regulácia, veľký digitálny displej, nastavenie
teploty,CO2,alarmov,vyhrievané vnútorné
sklené dvere
meranie CO2 senzorom TC, štandardne
výstup RS485
unikátne veľkokapacitné prevedenie
interiér z nerezu, hladké vnútorné steny,
mikroprocesorová regulácia, displeje
nastavených a skutočných hodnôt, alarmy
všetkých nastavených parametrov,
meranie CO2 senzorom TC
voliteľne: RS485 alebo analógové výstupy,
prepínač fľiaš plynu, monitoring parametrov
kompletný servis
TRIGON s.r.o.
TRIGON - cca 400 inštalácií CO2 termostatov v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
ANAERÓBNE
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
BOXY
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka anaeróbnych boxov RUSKINN, svetového lídra v oblasti anaeróbnych boxov a boxov s mofikivovanou atmosférou, predstavuje ucelenú radu anaeróbnych, mikroaerofílnych a hypoxických boxov spĺňajúcu
rôznorodé požiadavky užívateľov. Inovovaná ponuka boxov ponúka široké spektrum noviniek a inovácií, ktoré výrazne uľahčujú prácu a významne zlepšujú kvalitu dosiahnutých výsledkov. TRIGON s.r.o. ako
výhradný zástupca spol. RUSKINN pre SR a ČR Vám ponúka všetky služby súvisiace s anaeróbnymi boxami, vrátane servisných služieb, validácií a dodávky plynov, fľiaš a príslušných komponentov.
Model
Bugbox
Bugbox Plus
Kapacita (90mm misiek)
200 misiek
200 misiek
Teplotný rozsah
Plyn
Kapacita prechodovej komory
Čas odplynenia prechodovej komory
Otváranie dvierok prechodovej komory
popis
Concept 400
Concept Plus
Concept 1000
400 misiek
600 misiek
1000 misiek
Tokolia +5°C až 45°C, presnos ť regulácie ±0,1°C
N2 + ANO2 (mix)
N2 + ANO2 (mix)
N2 + ANO2 (mix)
N2 + ANO2 (mix)
N2 + ANO2 (mix)
10 misiek
20 misiek
45 misiek
100 misiek
100 misiek
15 s
35 s
45 s
3,5 min
3,5 min
manuálne
manuálne
manuálne
automatické
automatické
mikroprocesorová regulácia,
automatický regulátor
vlhkosti, inšpekčné
halogénové osvetlenie,
vnútorné osvetlenie, alarm
nedostatku plynu, EZEE
SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, 3 držiaky
Petriho misiek
mikroprocesorová
regulácia,
automatický regulátor
vlhkosti, inšpekčné
halogénové osvetlenie,
vnútorné osvetlenie, alarm
nedostatku plynu, EZEE
SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový
a detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, 3 držiaky
Petriho misiek
mikroprocesorová
regulácia,
automatický regulátor vlhkosti,
inšpekčné halogénové
osvetlenie, vnútorné
osvetlenie, alarm nedostatku
plynu, alarm nadbytku alarmu,
EZEE SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, 3 držiaky
Petriho misiek, 1 drôtený
zásobník na misky, SPES
mikroprocesorová
regulácia,
automatický regulátor vlhkosti,
inšpekčné halogénové
osvetlenie, vnútorné
osvetlenie, alarm nedostatku
plynu, alarm nadbytku alarmu,
EZEE SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, 10 držiakov
Petriho misiek, 2 drôtené
zásobníky na misky, SPES
(polica na vkladanie misiek)
(polica na vkladanie misiek)
mikroprocesorová
regulácia,
automatický regulátor vlhkosti,
inšpekčné halogénové
osvetlenie, vnútorné
osvetlenie, alarm nedostatku
plynu, alarm nadbytku alarmu,
EZEE SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, odnímateľný
predný panel, vnútorná
elektrická zásuvka, 20 držiakov
Petriho misiek, 4 drôtené
zásobníky na misky, SPES
(polica na vkladanie misiek)
vnútorná elektrická zásuvka, SPES
(polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti, otvor
na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger, záložný
napájací zdroj
vnútorná elektrická zásuvka, SPES
(polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger, záložný
napájací zdroj
odnímateľný predný panel
vnútorná elektrická zásuvka,
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger, záložný
napájací zdroj
odnímateľný predný panel
vnútorná elektrická zásuvka,
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)
650 x 800 x 660 mm
650 x 860 x 660 mm
650 x 1120 x 660 mm
750 x 1620 x 720 mm
780 x 2400 x 720 mm
Vnútorné rozmery (VxŠxH)
420 x 500 x 460 mm
420 x 500 x 460 mm
480 x 800 x 500 mm
480 x 1000 x 500 mm
480 x 800 x 500 mm (2x)
voliteľné príslušenstvo
obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger
výhradný zástupca firiem
MIKROAEROFÍLNE A
HYPOXICKÉ BOXY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
V ponuke TRIGON nájdete aj mikroaerofílne pracovné boxy vhodné najmä pre mikrobiológiu, ako aj spektrum hypoxických a anoxických staníc vhodných na rôzne vedecké a výskumné aplikácie.
Model
Kapacita (90mm misiek)
Teplotný rozsah
Regulované parametre
Plyn
Kapacita prechodovej komory
Čas odplynenia prechodovej komory
Otváranie dvierok prechodovej komory
popis
voliteľné príslušenstvo
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)
Bugbox-M
Concept 400-M
Invivo2 200
Invivo2 400
Invivo2 1000
mikroaerofílny box
mikroaerofílny box
hypoxická stanica
hypoxická stanica
hypoxická stanica
200 misiek
400 misiek
180 misiek
560 misiek
1000 misiek
teplota: Tokolia +5°C až 45°C, presnos ť regulácie ±0,1°C
teplota: T okolia +5°C až 45°C, presnos ť regulácie ±0,1°C
teplota, vlhkosť, kyslík (0-21%), CO2 (0-12%), vodík
teplota, vlhkosť, kyslík (0-21%), CO2 (0-12%)
H2/N2; CO2; N2; vzduch
H2/N2; CO2; N2; vzduch
H2/N2; CO2; N2; vzduch
H2/N2; CO2; N2; vzduch
H2/N2; CO2; N2; vzduch
10 misiek
20 misiek
10 misiek
40 misiek
100 misiek
15 s
35 s
15 s
45 s
5 minút
manuálne
manuálne
manuálne
manuálne
automatické
mikroprocesorová regulácia,
zmiešavací modul,
automatický regulátor
vlhkosti, inšpekčné
halogénové osvetlenie,
vnútorné osvetlenie, alarm
nedostatku plynu, EZEE
SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, 3 držiaky Petriho
misiek
mikroprocesorová
regulácia,
zmiešavací modul,
automatický regulátor
vlhkosti, inšpekčné
halogénové osvetlenie,
vnútorné osvetlenie, alarm
nedostatku plynu, EZEE
SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový
a detox filter, 3 držiaky
Petriho misiek
mikroprocesorová regulácia,
zmiešavací modul,
automatický regulátor vlhkosti,
inšpekčné halogénové
osvetlenie, vnútorné osvetlenie,
alarm nedostatku plynu, EZEE
SleeveTM rukávy (práca voľnými
rukami), paládiový a detox filter,
anaeróbne indikačné prúžky,
elektrická zásuvka, detox filter,
3 držiaky Petriho misiek
mikroproc. regulácia,
zmiešavací modul,
automatický regulátor vlhkosti,
inšpekčné halogénové
osvetlenie, vnútorné
osvetlenie, alarm nedostatku
plynu, alarm nadbytku plynu,
EZEE SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, elektrická
zásuvka, detox filter, 3 držiaky
Petriho misiek
mikroproc. regulácia,
zmiešavací modul,
automatický regulátor vlhkosti,
inšpekčné halogénové
osvetlenie, vnútorné
osvetlenie, alarm nedostatku
plynu, alarm nadbytku plynu,
EZEE SleeveTM rukávy (práca
voľnými rukami), paládiový a
detox filter, anaeróbne
indikačné prúžky, elektrická
zásuvka, detox filter, 3 držiaky
Petriho misiek
vnútorná elektrická zásuvka, SPES
(polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti, otvor
na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger, záložný
napájací zdroj
vnútorná elektrická zásuvka, SPES
(polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port, vozík,
pripojenie na datalogger, záložný
napájací zdroj
SPES (polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti, otvor
na kábel, vákuový port, inšpekčné
halogénové osvetlenie, vnútorné
osvetlenie,pripojenie na datalogger,
paládiový filter
SPES (polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port,
inšpekčné halogénové osvetlenie,
vnútorné osvetlenie,pripojenie na
datalogger, paládiový filter,
odnímateľný predný panel
SPES (polica na vkladanie misiek),
ultrazvukový regulátor vlhkosti,
otvor na kábel, vákuový port,
inšpekčné halogénové osvetlenie,
vnútorné osvetlenie,pripojenie na
datalogger, paládiový filter,
odnímateľný predný panel
650 x 800 x 660 mm + modul
650 x 860 x 660 mm + modul
575 x 1100 x 650 mm
720 x 1500 x 700 mm
720 x 2575 x 700 mm
obrázok
Ac-tive
®
IVF System na prenatálnu diagnostiku
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
TERMOSTATY A
SUŠIARNE
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka termostatov a sušiarní THERMO s reguláciou teploty pokrýva celú modelovú radu pre všetky typy laboratórnych aplikácií. V ponuke sú vľemi spoľahlivé základné modely, ako aj verzie spĺňajúce extrémne
nároky rôznych aplikácií, napríklad aj nároky na dodržanie čistoty. V ponuke máme aj bohaté príslušenstvo, vrátane monitorovacích systémov. TRIGON s.r.o. Vám zabezpečí aj komplexný záručný a pozáručný
servis, rovnako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
Heraeus B6/12/20 / UB6/12/20
Heraeus B/UB 6000
Heraeus T6/12/20 - UT6/12/20
Heraeus T/UT 6000
Kategória
termostaty
termostaty
sušiarne
sušiarne
Objem [l]
B: 73, 131, 233 - UB: 64, 112, 210
30, 57, 107, 196, 409, 751
60, 110, 200
30, 57, 107, 409, 751, 52, 94
Teplotný rozsah
Cirkulácia vzduchu
Počet políc (štandardne/maxim.)
Popis
Tokolia+5°C až +70°C
prirodzená (B) / nútená (UB)
T
okolia+5°C až +70°C
prirodzená (B) / nútená (UB)
T
okolia+10°C až +250°C
prirodzená (T) / nútená (UT)
T
okolia+5°C
až +300°C
prirodzená (T) / nútená (UT)
2 / 16
1 až 2 / 4 až 39 (podľa typu)
2 / 15
1 až 2 / 4 až 39 (podľa typu)
nerezový interiér, vnútorné presklené
dvere, mikroprocesorová regulácia
Kelvitron, citlivosť nastavenia teploty
0,1°C, časovač, možnosť nepretržitej
prevádzky, RS232 výstup, alarm
prekročenia teploty, teplotná odchýlka
<1°C pri teplote 37°C, čas potrebný na
vyhriatie z izbovej teploty na 37°C cca 40
minút, rýchly návrat na nastavenú teplotu
po otvorení dverí, maximálne zaťaženie
20 (polica) / 50kg (celkom)
nerezový interiér s oblými rohmi,
kompaktný dizajn s ergonomickými
prvkami a množstvom doplnkovej
výbavy,
inteligentný regulátor KELVITRON
s presným PID riadením a digitálnym
zobrazením teploty, teplotná odchýlka
max. ±1,0°C, teplotná odchýlka v
priestore ± 0,5°C, nastavite ľný
bezpečnostný termostat s vizuálnou
indikáciou, ventilačná klapka s reguláciou
otvorenia, elektronický 24-hod. časovač,
pri modeloch rady UB nastaviteľný výkon
nútenej cirkulácie,
ďalšie možnosti príslušenstva
horúcovzdušný sterilizátor FunctionLine,
možnosť prirodzenej alebo nútenej
cirkulácie vzduchu, nastavenie teploty po
1°C, robustné odolné prevedenie,
nerezový interiér, čas vyhriatia na max.
teplotu cca 60 min., mikroprocesorové
regulácia teploty a času, displej, časovač
až 99h59min, standby režim,
prednastavené programy
teplotná odchýlka ±0,5°C, teplotná
odchýlka v priestore pri 70°C ± 1,5°C, pri
150°C ±3°C, pri 300°C ±6°C, doba
vyhriatia na 98% teploty 70°C -15min,
150°C - 30min, 300°C - 75min,
KELVITRON inteligentný regulátor
s presným PID riadením a digitálnym
zobrazením teploty, elektronický 24-hod.
časovač, bezpečnostný termostat Tr. 2
(teplotná ochrana), nerezový interiér ako
štandard, kompaktný dizajn s
ergonomickými prvkami a množstvom
doplnkovej výbavy
Obrázok
K termostatom a sušiarňam ponúkame aj široké možnosti napojenia na monitorovací systém teploty - dataloggery, záznamové ústredne, pripojenie na telefónny hlásič, GSM komunikátor.
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
TERMOSTATY S
CHLADENÍM
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka termostatov s chladením THERMO s reguláciou teploty pokrýva celú modelovú radu pre všetky typy laboratórnych aplikácií. V ponuke sú vľemi spoľahlivé základné modely, ako aj verzie spĺňajúce extrémne
nároky rôznych aplikácií, napríklad aj nároky na dodržanie čistoty. V ponuke máme aj bohaté príslušenstvo, vrátane monitorovacích systémov. TRIGON s.r.o. Vám zabezpečí aj komplexný záručný a pozáručný
servis, rovnako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
Heraeus BK 800
Heraeus BK 6160
Kategória
termostat s chladením
testovacia komora
termostat s chladením
Objem [l]
200
166
56 / 112/ 245 / 424 / 749
Teplotný rozsah
+3°C až +40°C
0°C až +50°C
ILW STD 53 / 115 / 240 / 400 / 750
0°C až +70°C
Cirkulácia vzduchu
nútená
prirodzená (alternatívne nútená )
nútená
Počet políc (štandardne/maxim.)
3 / 14
2/7
2 / 5 - ILW 53; 2 / 7 - ILW 115; 3 / 10 - ILW 240
3 / 14 – ILW 400; 5 / 16 – ILW 750
mikroprocesorová presná kontrola a regulácia
teplotná stabilita časová ± 1°C , teplotná
stabilita priestorová ± 1°C,
nastaviteľný časovač 1 až 9999 minút,
nútená cirkulácia vzduchu,
interná elektrická zásuvka s krytím (2),
zaoblené vnútorné rohy pre jednoduché
čistenie, chladenie kompresorovým systémom
mikroprocesorová presná kontrola a regulácia
teplotná stabilita časová ± 0,1°C , teplotná
stabilita priestorová ± 0,8°C,
zvlhčovacia miska zabraňuje vysúšaniu
relatívna vlhkosť >75%@ 5°C ( >90% @
37°C)
možnosť nastavenia rôznych teplotných cyklov
možnosť nastavenia svetelných cyklov
(simulácia deň / noc)
interiér s nerezovej ocele, zaoblené vnútorné
rohy pre jednoduché čistenie , chladenie
kompresorovým systémom
PID mikroprocesorová, presná kontrola a regulácia, digitálne nastavenie a
zobrazenie teploty
teplotná stabilita priestorová ± 0,2°C (pri 37°C), teplotná stabilita časová ±
0,2°C (pri 37°C)
možnosť nastavenia časových a teplotných programov alebo kontinuálna
prevádzka
možnosť vytvorenia 6-krokového cyklu (6 teplôt/časov) / odloženie štartu,
nútená cirkulácia vzduchu, nastaviteľná v rozsahu 10 až 100%,
bezpečnostný termostat Tr. 3.2 (ochrana proti prehriatiu), chladenie
kompresorovým systémom, funkcia odmrazovania, interiér z nerezovej
ocele, exteriér oceľ s ochranným lakom
Popis
termostaty dostupné aj v TOP verzii: teplotný rozsah 0 až 100°C,
Ethernet pripojenie, 9-segmentový programovací profil, pamäť na 9
programov , grafický displej, pamäť nameraných hodnôt, vzdialená
kontrola cez internet, možnosť vytvorenia 9-krokového cyklu (9
teplôt/časov)
Obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
KONCENTRÁTORY VZORIEK
INTEGROVANÉ SYSTÉMY
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO Scientific ponúka široké spektrum integrovaných centrifugačných koncentrátorových systémov vhodných pre rôzne aplikácie - od systémov vhodných na vodné roztoky až po systémy vhodné na použitie
agresívnych rozpúšťadiel. Všetky modely sú vybavené bezúdržbovou vákuovou pumpou. Samozrejmosťou je široký výber rotorov pre jednotlivé modely. TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific
zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
DNA 120 / DNA120OP
ISS 110
SPD 1010
SPD 2010
Explorer
Maximálna kapacita
72 x 0,5 ml
2 x mikrotitračná platnička
120 x 1,5 / 2 ml
2 x mikrotitračná platnička
120 x 1,5 / 2 ml
2 x mikrotitračná platnička
200 x 1,5 / 2 ml
12 x mikrotitračná platnička
200 x 1,5 ml, 144 x 15ml, ...
30 x mikrotitračná platnička
koncentrátor určený na účinné
sušenie malých objemov, použitie
pri vodných rozpúšťadlách
obsahuje SpeedVac koncentrátor
a bezúdržbovú chemicky odolnú
vákuovú pumpu, kompaktný
dizajn, automatická regulácia
pumpy, dva nezávislé digitálne
časovače pre nastavenie času
ohrevu a centrifugácie,
3 nastavenia teploty (vysoká,
stredná, nízka), teflónová komora
odolná voči korózií, malé rozmery
integrovaný koncentrátor
SpeedVac, vhodný pre
spracovanie RNA/DNA vo
vodných roztokoch a
neagresívnych rozpúšťadlách
(metanol, etanol, acetonitril)
bezúdržbová membránová
pumpa, zmrazovacia jednotka 50°C,
odolná teflónová komora,
integrovaný ohrev vo veku
centrifúgy na urýchlenie procesu
odparovania, rozsah ohrevu v
rozsahu 45 až 80°C, krok 5°C
integrovaný koncentrátor
SpeedVac, vhodný pre vodné a
neagresívne rozpúšťadlá, v rade
aplikácií aj pre DNA, bezúdržbová
membránová pumpa,
zmrazovacia jednotka -50°C so
4L nádobou, odolná teflónová
komora, 3 nastavenia teploty
(okolie, 43°C, 65°C),
dva nezávislé digitálne časovače nezávislé nastavenie času pre
ohrev a centrifugáciu,
časovač 1min až 9hod + HOLD,
regulácia dvoch úrovní vákua
(ultimátne/riadené)
súčasťou dodávky rotor RH40-12
s kapacitou 40 x 1,5 / 2 ml
integrovaný koncentrátor
SpeedVac, vhodný pre vodné a
neagresívne rozpúšťadlá, v rade
aplikácií aj pre DNA, bezúdržbová
membránová pumpa,
zmrazovacia jednotka -50°C so
4L nádobou, odolná teflónová
komora, integrovaný ohrev vo
veku centrifúgy na urýchlenie
procesu odparovania, rozsah
ohrevu v rozsahu 45 až 80°C,
krok 5°C, dva nezávislé digitálne
časovače - nastavenie času pre
ohrev a centrifugáciu, časovač
1min až 9hod + HOLD,
regulácia dvoch úrovní vákua
(ultimátne/riadené)
súčasťou dodávky rotor RH20012 s kapacitou 200 x 1,5 / 2 ml,
široké spektrum rotorov ako
voliteľné príslušenstvo
kompaktný koncentrátor so
širokým spektrom využitia,
príprava oligonukleotidov, výskum
liečiv, chemický priemysel,
vhodný pre veľký počet vzoriek...
odolná komora z hliníka s
teflónovým povlakom, odolnosť
voči DMSO,DCM,DMF,TFA,HCl
teplotný rozsah 35°C až 85°C,
predhriatie 45°C, 4 IR lampy s
ovládaním ON/OFF/ časovač,
prevádzkové režimy Auto-dry,
Time mode, Time+mode,
99 programov, 3 prednastavené
RS232 rozhranie, zobrazenie
parametrov na LED displeji,
časovač 1m až 10h + hold,
zmrazovacia jednotka -50°C, 4L
kondenzačná nádoba, vypúšťací
port kondenzora, elektronické
otváranie veka
Popis
súčasťou dodávky rotor RD36 s
kapacitou 36 x 1,5 ml,
široké spektrum rotorov ako
voliteľné príslušenstvo
DNA120OP - Oligo model, väčšia
chemická odolnosť voči
rozpúšťadlám (metanol,etanol,acetonitril)
Vákuová pumpa
Konečná hodnota vákua
Chemická odolnosť
súčasťou dodávky rotor RH64-11
s kapacitou 64 x 1,5 / 2 ml,
voliteľne rotor s kapacitou až 120
x 1,5 / 2ml
široké spektrum rotorov ako
voliteľné príslušenstvo
široké spektrum rotorov ako
voliteľné príslušenstvo
2-st. diafragmová ETFE, 30 L/min
2-st. diafragmová ETFE, 30 L/min
2-st. diafragmová ETFE, 30 L/min
2-st. diafragmová ETFE, 30 L/min
2-st. diafragmová ETFE, 32 L/min
7 torr (9 mbar)
10 torr (13 mbar)
1 až 5 torr / 30,0 až 5,1 torr
1 až 5 torr / 30,0 až 5,1 torr
200 až 0,7 torr (0,9 mbar)
(DNA120)
/
(OP)
Obrázok
vodné roztoky
neagresívne rozpúšťadlá
(etanol,metanol,acetonitril)
kyseliny s koncentráciou pod 1.0N
(TFA,HCl,kyselina dusičná)
agresívne organické rozpúšťadlá
(acetón,CH2CL2,toluén,hexán,DMSO,DMF)
silne koncentrované kyseliny a zásady
(TFA,HCl,kyselina dusičná, hydroxid sodný, amónny)
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
kombinatorická chémia
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
CENTRIFUGAČNÉ
KONCENTRÁTORY
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO Scientific ponúka široké spektrum centrifugačných koncentrátorových systémov vhodných pre rôzne aplikácie - od systémov vhodných na vodné roztoky až po systémy vhodné na použitie agresívnych
rozpúšťadiel. Z jednotlivých centrifugačných koncentrátorov je možné poskladať zostavu priamo "na mieru" užívateľa, v ponuke široké spektrum rotorov, vákuových púmp, zmrazovacích jednotiek, filtrov, atď...
TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
SPD 111V
SPD 121P
SPD 131DDA
SC 210A / SC 210ARC
SC 250EXP
Maximálna kapacita
0,4 - 100ml nádoby (veľký výber rotorov)
2 x deepwell / 6 x shallow well
0,4 - 100ml nádoby (veľký výber rotorov)
2 x deepwell / 6 x shallow well
0,4 - 100ml nádoby (veľký výber rotorov)
2 x deepwell / 6 x shallow well
0,4 - 500ml nádoby (veľký výber rotorov)
8 x deepwell / 20 x shallow well
0,4 - 500ml nádoby (veľký výber rotorov)
8 x deepwell / 20 x shallow well
Popis
základný model pre molekulárnu
biológiu, sklené veko zvyšuje
ochranu voči organickým
rozpúšťadlám, odolná hliníková
komora potiahnutá teflónom,
digitálne ovládanie, LED displeje
na zobrazenie teploty a času,
nezávislé nastavenie času ohrevu
a centrifugácie, rozsah ohrevu 35
až 80°C, krok 5°C, možnos ť
vypnutia ohrievania, časovač 1m
až 9h59m+hold, ukončenie cyklu
po uplynutí nastaveného času,
vypúšťací ventil - jednoduché
čistenie komory,
vyhrievané veko, bezpečnostný
zámok veka na ochranu užívateľa,
široké spektrum rotorov a iného
príslušenstva
rozšírený model vhodný aj pre
organické rozpúšťadlá, sklené veko
zvyšuje ochranu voči organickým
rozpúšťadlám, odolná hliníková
komora potiahnutá teflónom,
digitálne ovládanie, LED displeje
na zobrazenie teploty, času a
vákua, ohrev vo veku na urýchlenie
procesu odparovania, rozsah
ohrevu 35 až 80°C, krok 5°C,
možnosť vypnutia ohrievania,
časovač 1m až 9h59m+hold,
vypúšťací ventil - jednoduché
čistenie komory,
dve možnosti ukončenia cyklu - po
uplynutí nastaveného času alebo
po dosiahnutí konečnej hodnoty
vákua (1-20 torr),
vyhrievané veko, bezpečnostný
zámok veka na ochranu užívateľa,
široké spektrum rotorov a iného
príslušenstva
model odolný voči silným
kyselinám (TFA, DCM a DMSO)
ideálny na kombinatorickú chémiu,
pre väčší počet vzoriek,
teflónová komora a komponenty,
2 infračervené lampy na urýchlenie
odparovania, vyhrievané veko
eliminuje kondenzáciu,
SUMAXSPD - chemicky odolný
mechanizmus uchytenia rotora,
LED displeje na zobrazenie teploty,
času a vákua,
vákuová pumpa 0,1 - 20 torr,
vákuový port s väčším priemerom,
rozsah ohrevu 45 až 80°C, krok
5°C, možnos ť vypnutia ohrevu, ,
časovač 1m až 9h59m+hold,
vypúšťací ventil - čistenie komory,
dve možnosti ukončenia cyklu: po
uplynutí času alebo dosiahnutí
nastavenej hodnoty vákua,
bezpečnostný zámok veka,
široké spektrum rotorov a iného
príslušenstva
veľkokapacitný koncentrátor
model odolný voči silným
kyselinám (TFA, DCM a DMSO)
ideálny na kombinatorickú chémiu,
pre väčší počet vzoriek,
keramické magnetické úchyty maximálna chemická odolnosť
4 infračervené lampy v komore na
urýchlenie odparovania, vyhrievané
veko eliminuje kondenzáciu,
LED displeje na zobrazenie teploty,
času a vákua,
vákuová pumpa 0 - 50 torr,
dvojitá regulácia vákua (level, ramp)
na ochranu pred degradáciou
alebo namŕzaním vzorky
vákuový port s väčším priemerom,
rozsah ohrevu 35 až 80°C, krok
5°C, možnos ť vypnutia ohrievania,
časovač 1m až 9h59m+hold
vypúšťací ventil - čistenie komory,
(200x1,5ml / 4x500ml / 20x platnička)
vhodný pre vodné roztoky a
neagresívne rozpúšťadlá,
komora potiahnutá teflónom,
3 stupne ohrevu: nízky (teplota
okolia), stredný na 43°C, vysoký na
65°C,
integrovaný automatický ventil na
reguláciu vákua
štandardne Plexiglas® veko,
voliteľne sklené veko s radiačným
žiaričom na zvýšenie chemickej
odolnosti a urýchlenie odparovania
(model SC210ARC)
široké spektrum rotorov a iného
príslušenstva
UPR-4A rotor súčasťou dodávky
široké spektrum rotorov a iného
príslušenstva
Chemická odolnosť
Obrázok
vodné roztoky
neagresívne rozpúšťadlá
(etanol,metanol,acetonitril)
kyseliny s koncentráciou pod 1.0N
(TFA,HCl,kyselina dusičná)
agresívne organické rozpúšťadlá
(acetón,CH2CL2,toluén,hexán,DMSO,DMF)
silne koncentrované kyseliny a zásady
(TFA,HCl,kyselina dusičná, hydroxid sodný, amónny)
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
kombinatorická chémia
výhradný zástupca firiem
LYOFILIZÁTORY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka lyofilizátorov THERMO Scientific poskytuje široký výber modelov divízie HETO s vymrazovacou kapacitou od 1,5kg až do 9kg/24h. Ku každej zostave pristupujeme individuálne a staviame ich presne "na
mieru" zákazníka, podľa vyšpecifikovaných požiadaviek. Samozrejmosťou je široký výber príslušenstva (manifoldy, akrylové komory, policové systémy, vyhrievané police, nadstavce na ampulky, zatváranie pod vákuom, atď...).
TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
LL 1500
LL 3000
PL 3000
PL 6000
PL 9000
1,5 kg / 24 hod
3 kg / 24 hod
3 kg / 24 hod
6 kg / 24 hod
9 kg / 24 hod
2,6 kg ľadu
6 kg ľadu
6 kg ľadu
10 kg ľadu
20 kg ľadu
Objem kondenzora
3,8 l (ø 160 x 190 mm)
10,4 l (ø 230 x 210 mm)
10,4 l (ø 230 x 210 mm)
12,5 l (ø 230 x 300 mm)
Teplota kondenzora
< -110°C
Vymrazovacia kapacita
Celková kapacita kondenzora
Popis
stolné prevedenie
vysoká teplota -110°C umož ňuje
zachovanie aktivity a integrity
štruktúry vzorky
kondenzor z nerezovej ocele,
akrylátové veko
digitálny displej so zobrazením
aktuálnej teploty kondenzora a
indikátorov stavu procesu
vypúšťací port na jednoduché
vypustenie kondenzátu a čistenie
kondenzora
prepojovací ventil na vákuovú
pumpu
výkonná vákuová pumpa - model
podľa požadovanej aplikácie
široký výber príslušenstva manifoldy, akrylové komory,
policové systémy, vyhrievané
police, nadstavce na ampulky a
mnoho ďalších...
< -55°C
stolné prevedenie
kondenzor z nerezovej ocele
akrylátové veko
digitálny displej so zobrazením
aktuálnej teploty kondenzora a
indikátorov stavu procesu
vypúšťací port na jednoduché
vypustenie kondenzátu a čistenie
kondenzora
prepojovací ventil na vákuovú
pumpu
konzola na pripojenia manifoldov
výkonná vákuová pumpa - model
podľa požadovanej aplikácie
široký výber príslušenstva manifoldy, akrylové komory,
policové systémy, vyhrievané
police, nadstavce na ampulky a
mnoho ďalších...
< -55°C
-55°C alebo -90°C
kondenzor z nerezovej ocele,
akrylátové veko
integrované mikroprocesorové
ovládanie, grafický displej so
zobrazením teploty kondenzora a
produktu, zobrazenie nastavenej
a aktuálnej hodnoty tlaku/vákua,
indikácia stavu procesu, presné
monitorovanie a regulácia vákua,
automaticky otváraný ventil
vákuovej pumpy, detekcia
netesnosti, RS232 rozhranie,
vypúšťací port na ľahké
vypustenie kondenzátu a čistenie
kondenzora, prepojovací ventil
na vákuovú pumpu,
konzola na pripojenia manifoldov,
výkonná vákuová pumpa - model
podľa požadovanej aplikácie
kondenzor z nerezovej ocele,
akrylátové veko
integrované mikroprocesorové
ovládanie, grafický displej so
zobrazením teploty kondenzora a
produktu, zobrazenie nastavenej
a aktuálnej hodnoty tlaku/vákua,
indikácia stavu procesu, presné
monitorovanie a regulácia vákua,
automaticky otváraný ventil
vákuovej pumpy, detekcia
netesnosti, RS232 rozhranie,
vypúšťací port na ľahké
vypustenie kondenzátu a čistenie
kondenzora, prepojovací ventil
na vákuovú pumpu,
konzola na pripojenia manifoldov,
výkonná vákuová pumpa - model
podľa požadovanej aplikácie
široký výber príslušenstva vyžiadajte si bližšie informácie
široký výber príslušenstva vyžiadajte si bližšie informácie
Obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
75 l (ø 400 x 610 mm)
-50°C al
ebo -90°C
samostatne stojace prevedenie,
kondenzor z nerezovej ocele,
akrylátové veko
integrované mikroprocesorové
ovládanie, grafický displej so
zobrazením teploty kondenzora a
produktu, zobrazenie nastavenej
a aktuálnej hodnoty tlaku/vákua,
indikácia stavu procesu, presné
monitorovanie a regulácia vákua,
automaticky otváraný ventil
vákuovej pumpy, detekcia
netesnosti, RS232 rozhranie,
vypúšťací port na ľahké
vypustenie kondenzátu a čistenie
kondenzora, prepojovací ventil
na vákuovú pumpu,
konzola na pripojenia manifoldov,
výkonná vákuová pumpa - model
podľa požadovanej aplikácie
široký výber príslušenstva vyžiadajte si bližšie informácie
výhradný zástupca firiem
LYOFILIZÁTORY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka lyofilizátorov THERMO Scientific poskytuje široký výber modelov divízie SAVANT s vymrazovacou kapacitou od 1 kg až do 10,5 kg/24h. Ku každej zostave pristupujeme individuálne a staviame ich presne
"na mieru" zákazníka, podľa vyšpecifikovaných požiadaviek. Samozrejmosťou je široký výber príslušenstva (manifoldy, akrylové komory, policové systémy, vyhrievané police, nadstavce na ampulky, zatváranie pod vákuom, atď...).
TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
Vymrazovacia kapacita
Celková kapacita kondenzora
MicroModulyo
ModulyoD
SuperModulyo
2,0 kg / 24 hod
2,3 kg / 24 hod
10,5 kg / 24 hod
1,35 kg ľadu
4,5 kg ľadu
18 kg ľadu
Objem kondenzora
1,5 litra
5 litrov
20 litrov
Teplota kondenzora
< -50°C
< -50°C
< -50°C
stolné prevedenie
PowerDry technológia kondenzora (vonkajšie, zdvojené
vinutie chladiacej špirály), vysoká chladiaca kapacita,
rovnomerné tvorenie námrazy, vymrazovacia nádoba
z nerezovej ocele AISI 316 (rezistentná voči kyselinám),
chladiaca zmes CFC-free
akrylátový kryt kondenzora
analógové riadenie, indikátor vymrazenia kondenzora
vypúšťací kohútik kondenzora, jednoduché čistenie
kompaktné prevedenie s minimálnymi nárokmi na
priestor
stavebnicový systém, široký výber rôzneho príslušenstva
pre rôzne aplikácie
2-stupňová vákuová pumpa, olejový filter, gas ballast,
prepojovací kit, hadice, spojky...
stolné prevedenie
PowerDry technológia kondenzora (vonkajšie, zdvojené
vinutie chladiacej špirály), vysoká chladiaca kapacita,
rovnomerné tvorenie námrazy, vymrazovacia nádoba
z nerezovej ocele AISI 316 (rezistentná voči kyselinám),
chladiaca zmes CFC-free
akrylátový kryt kondenzora
mikroprocesorové riadenie, LED displej na zobrazenie
hodnoty teploty a vákua
rozsah zobrazenia teploty od teploty okolia do -60°C,
rozsah zobrazenia tlaku 50mbar až 30µbar
rozhranie RS232 na zber údajov
vypúšťací kohútik kondenzora, jednoduché čistenie
kompaktné prevedenie s minimálnymi nárokmi na
priestor, stavebnicový systém, široký výber rôzneho
príslušenstva pre rôzne aplikácie
2-stupňová vákuová pumpa, olejový filter, gas ballast,
prepojovací kit, hadice, spojky...
stolné prevedenie
PowerDry technológia kondenzora (vonkajšie, zdvojené
vinutie chladiacej špirály), vysoká chladiaca kapacita,
rovnomerné tvorenie námrazy, vymrazovacia nádoba
z nerezovej ocele AISI 316 (rezistentná voči kyselinám),
chladiaca zmes CFC-free
akrylátový kryt kondenzora
mikroprocesorové riadenie, LED displej na zobrazenie
hodnoty teploty a vákua
rozsah zobrazenia teploty od +100°C do -100°C
rozsah zobrazenia tlaku 5.0mbar až 10µbar
rozhranie RS232 na zber údajov
vypúšťací kohútik kondenzora, jednoduché čistenie
kompaktné prevedenie s minimálnymi nárokmi na
priestor, stavebnicový systém, široký výber rôzneho
príslušenstva pre rôzne aplikácie
2-stupňová vákuová pumpa 280 l/min, olejový filter, gas
ballast, prepojovací kit, hadice, spojky...
Popis
Obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
HLBOKOMRAZIACE BOXY
sk riňo vé pr eved enie
Ponuka hlbokomraziacich boxov THERMO pokrýva celú modelovú radu. V ponuke sú veľmi spoľahlivé základné modely, ako aj verzie spňujúce extrémne nároky na uchovávanie vzoriek. K mraziacim boxom
ponúkame široké spektrum nerezových zásobníkov, ako aj možnosť CO2 zálohovania a možnosť pripojenia na monitorovací systém, ústredňu alebo GSM komunikátor. TRIGON s.r.o. vykonáva záručný a
pozáručný servis, ako aj validácie na všetky typy prístrojov.
TS
FORMA 700 / 900 / 8600
HERAFREEZE
UPUL / ULUF
Objem [l]
368, 490, 651
368, 490, 651, 792
310, 400, 510, 630, 691
450
Teplotný rozsah
-65°C až -86°C
Model
Popis
Power FREEZE technológia (mrazí
každá polica zvlášť). Maximálne
zachovanie kvality vzoriek: vysoký výkon
chladenia - vysoká teplotná homogenita
a stabilita, krátky čas obnovenia teploty,
4 nezávisle chladené oddelenia s
vlastným uzatváraním, vnútorné dvere
s izoláciou, najvyššia ochrana vzoriek,
booster chladenia (rýchle vymrazenia po
otvorení dverí),chladiaca zmes a izolácia
CFC/HCFC-free, Enviro-Scan mikroprocesorový riadiaci a monitorovací
systém, kalibrácia, diagnostika
chybových stavov, možnosť pripojenia
vzdialených alarmov a kontinuálneho
monitorovania parametrov,
alarmy: výpadok napájania, nezatvorené
dvere, zanesený filter, nízká a
vysoká teplota, stav batérie zálohovania
alarmu, voliteľne CO2 alebo LN2
zálohovanie
-50°C až -86°C
Enviro-Scan - mikroprocesorový riadiaci /
monitorovací systém s alfanumerickým
displejom a s audiovizuálnymi alarmami.
Výstup RS232.
Možnosť kalibrácie riadiacej teplotnej
sondy vzorky (option).
Nerezový interiér, 4 vnútorné oddelenia.
Alarm teploty (spodná/horná úroveň),
teplota pre aktiváciu CO2 zálohovania
(option).
Trojité silikónové tesnenie zaručuje
vynikajúce utesnenie, eliminuje tvorbu
námrazy na dverách.
Široké možnosti voliteľného príslušenstva
(zásobníky na materiál, záznamník
teploty, CO2 / LN2 zálohovanie).
-50°C až -86°C
Jednotka s 2 kompresormi, 130 mm
CFC-free izolácia, na veku 75 mm.
Vonkajší plášť so zvýšenou odolnosťou
proti poškriabaniu, ľahké otváranie
uzamykateľného veka, LED displej zobrazovanie teploty, alarm pri zvýšenej
teplote, odolné pojazdové kolieska,
voliteľne zmena smeru otvárania dverí,
vnútorný priestor delený na menšie
oddelenia s vlastnými dvierkami, kľúčom
ovládateľné nastavenie alarmu, možnosť
napojenia na monitorovací systém,
široké možnosti voliteľného príslušenstva
(zásobníky na materiál, záznamník
teploty, CO2 / LN2 zálohovanie).
-40°C
až -85°C
UPUL: kompletné nerezové prevedenie s
batériovým zálohovaním alarmu
chladené police - maximálne zachovanie
kvality vzoriek: vysoký výkon chladenia vysoká teplotná homogenita a stabilita,
krátky čas obnovenia teploty, vnútorné
dvere s izoláciou a tesnením, vnútorné
osvetlenie. Najvyššia ochrana vzoriek:
teplotný alarm, základy pre CO2
zálohovanie, batéria s kapacitou 72
hodín pre alarm, zámok dverí.
Dlohodobá spoľahľivosť:
Ekonomický s jednoduchým ovládaním:
pohodlné otváranie aj jednou rukou,
jednoduché programovanie, tichý chod.
ULUF: mikroprocesorové ovládanie,
digitálny displej na zobrazenie teploty,
akustická a vizuálna signalizácia alarmu,
výstup na externý alarm s batériovým
zálohovaním, unikátna 1-kompresorová
technogia
Obrázok
TRIGON - viac ako 1200 inštalácií mraziacich a chladiacich v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
HLBOKOMRAZIACE BOXY
pulto vé pr eved enie
Ponuka hlbokomraziacich boxov THERMO pokrýva celú modelovú radu. V ponuke sú veľmi spoľahlivé základné modely, ako aj verzie spňujúce extrémne nároky na uchovávanie vzoriek. K mraziacim boxom
ponúkame široké spektrum nerezových zásobníkov, ako aj možnosť CO2 zálohovania a možnosť pripojenia na monitorovací systém, ústredňu alebo GSM komunikátor. TRIGON s.r.o. vykonáva záručný a
pozáručný servis, ako aj validácie na všetky typy prístrojov.
Model
Objem [l]
Teplotný rozsah
Popis
FORMA 700 / 8600
HFC
VXS 80
ULTF
85, 190, 360, 481, 566
220, 375, 525
80
74, 320, 420
-50°C až -86°C
Enviro-Scan - mikroprocesorový riadiaci /
monitorovací systém s alfanumerickým
displejom a s audiovizuálnymi alarmami.
Výstup RS232.
Možnosť kalibrácie riadiacej teplotnej
sondy vzorky (option).
Nerezový interiér, 4 vnútorné oddelenia.
Alarm teploty (spodná/horná úroveň),
teplota pre aktiváciu CO2 zálohovania
(option).
Trojité silikónové tesnenie zaručuje
vynikajúce utesnenie, eliminuje tvorbu
námrazy na dverách.
Široké možnosti voliteľného príslušenstva
(zásobníky na materiál, záznamník
teploty, CO2 / LN2 zálohovanie).
-50°C až -86°C
Displej teploty, programovateľný alarm,
diagnostika, mikroprocesorové ovládanie,
možnosť pripojenia na PC monitoring,
kontakt na externý alarm, možnosť
pripojenia telefónneho hlásiča, externý
alarm - teplota, otvorenie dverí, výpadok
napájania.
Ekologické chladivo - 100% CFC free,
neexplozívna izolácia, vynikajúca
homogenita izolácie - znížené
namŕzanie, uzamykateľné veko so
zdvojeným vákuovým tesnením a
izoláciou, nízka hlučnosť, voliteľne vodou
chladený kondenzor
-65°C až -86°C
Personálny hlbokomraziaci box s
vynikajúcou teplotnou homogenitou a
stabilitou, teplotná stabilita vzorky ±1°C.
Mikroprocesorové ovládanie, jednoduché
programovanie, audiovizuálny alarm
teploty, nerezový interiér, zámok dverí,
tichý chod, CFC/HCFC free chladivo.
Široké možnosti príslušenstva: široké
spektrum nerezových zásobníkov na
vzorky, CO2 zálohovanie, teplotný
zapisovač, digitálny teplotný monitoring,
monitorovanie pomocou RS485 na PC,
kontakt na externý alarm, možnosť
pripojenia na telefónny hlásič / GSM
komunikátor
-40°C
až -86°C
Mikroprocesorové ovládanie, digitálny
displej teploty, diagnostika alarmových
stavov, regulátor a audiovizuálny alarm s
batériovým zálohovaním pre prípad
výpadku napájania - výdrž batérie až 72
hodín, indikátor poruchy teplotnej sondy,
nízky príkon, CFC/HCFC free chladivo,
jednokompresorový systém s vysokým
výkonom, 80mm izolácia, zámok dverí,
prevedenie na kolieskach, predpríprava
pre CO2 zálohovanie, široké spektrum
príslušenstva, možnosť pripojenia na
monitoring teploty
Obrázok
široké možnosti monitoringu teploty:
TRIGON - viac ako 1200 inštalácií mraziacich a chladiacich v ČR a SR
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
CHLADIACE A
MRAZIACE BOXY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka ucelenej rady chladiacich a mraziacich boxov. V ponuke sú veľmi spoľahlivé základné modely aj verzie spĺňajúce extrémne nároky na uchovanie vzoriek. Chladiace aj mraziace boxy sú ponúkané vrátane
možnosti inštalácie monitorovacích systémov, ústrední a GSM komunikátorov. TRIGON s.r.o. vykonáva komplexný záručný a pozáručný servis, vrátane validácií všetkých prístrojov.
Model
MPR / LR
BBR
LCRF, LCRDF
130, 270, 370, 440, 530, 625, 925, 1160,
1365, 2100
130, 270, 370, 440, 530, 625, 925, 1160,
1365, 2100
530, 625, 1160, 1365
teplotný rozsah
+2o / +15oC MPR
0o / +15oC LR
+4oC
+2o / +10oC -5o / -20 oC
+2o / +10oC -20o / -40oC - LCRDF
-5o /-20o od typu 1160 -25oC LF
-15oC / -30 oC LDF
počet poličiek
2 až 9, podľa typu
výsuvné zásuvky, 81 až 1008 krvných vakov
2/2, 3/3, 6/3, podľa typu
2 až 9, podľa typu (2-6 LDF)
presnosť regulácie ± 1°C/MPR, ±2°C/LR
prevedenie nerez alebo kov potiahnutý
plastom
vnútorné osvetlenie
počet dverí 1, u typov 925 a vyššie dvoje
nútená cirkulácia, digitálna regulácia,
zobrazenie aktuálnej teploty na LED
displeji, optický a akustický alarm s
batériovým zálohováním, externý kontakt
HCFC free chladivo
chladiaci box na skladovanie krvných vakov
prevedenie nerez alebo kov potiahnutý
plastom
sklenené trojvrstvové dvere s úpravou proti
zahmlievaniu, voliteľne zámok dverí
výsuvné zásuvky na teleskopických
nosičoch
vnútorné osvetlenie
digitálna regulácia - programovanie,
vstavaný optický a akustický alarm nezávislý
na el. sieti (záložný zdroj), možnosť
pripojenia externého alarmu, garancia
teploty v rozsahu +2°C až +6°C v celom
priestore boxu
automatické odmrazovanie (programovateľné)
- max. teplota +6°C
nútená cirkulácia vzduchu
HCFC free chladivo
kombinovaný chladiaci / mraziaci box
prevedenie z nerezu, LCRDF kov potiahnutý
plastom
vnútorné osvetlenie chladiacej časti
2 ovládacie panely (pre každý priestor zvlášť)
digitálny elektronický termostat s alarmom
mikroprocesorové ovládanie
zobrazenie teploty na LED displeji s
presnosťou 0,1°C
akustický a vizuálny alarm, možnosť
vypnutia akustického alarmu
nútená cirkulácia vzduchu
vysoká homogenita vnútornej teploty
automatické odmrazovanie
kondenzát zvedený do spoločnej misky
2 nezávislé kompresory
HCFC free chladivo
výkonný mraziaci box
prevedenie nerez alebo kov potiahnutý
plastom,zobrazenie aktuálnej teploty na
LED displeji s presnosťou 0,1°C
digitálna elektronická regulácia ±2°C
digitálny elektronický termostat s
alarmom
hrúbka izolácie 50-60mm, izolácia dverí
automatické odmrazovanie
nútená vnútorná cirkulácia vzduchu
HCFC free chladivo
typ - objem [l]
popis
*verzia PRO - vstavaný akustický a
vizuálny alarm nezávislý na el. sieti,
teplotný alarm, alarm otvorených dverí,
alarm výpadku napájania, možnosť
vypnutia akustického alarmu,
ukladanie alarmov do pamäte, možnosť
zamknutia tlačidiel, 12V batéria, RS 485,
kontakt NO/NC, senzor Pt1000
LF /LDF
270, 370, 440, 530, 625, 925, 1160,
1365, 2100
*verzia PRO - vstavaný akustický a
vizuálny alarm nezávislý na el. sieti,
teplotný alarm, alarm otvorených dverí,
alarm výpadku napájania, možnosť
vypnutia akustického alarmu,
ukladanie alarmov do pamäte, možnosť
zamknutia tlačidiel, 12V batéria, RS 485,
kontakt NO/NC, senzor Pt1000
obrázok
TRIGON s.r.o. - popredný dodávateľ chladiacej, mraziacej a hlbokomraziacej techniky vrátane vybavovania transfúznych oddelení. V ČR a SR viac než 1.200 inštalácií chladiacich a mraziacich boxov.V ponuke
máme aj šokové zmrazovače, zariadenia na skladovanie LN2, transportné boxy, výrobníky ľadu a iné...
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
CHLADIACE A
MRAZIACE BOXY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka mraziacich boxov pokrýva celú modelovú radu. V ponuke sú veľmi spoľahlivé základné modely aj verzie spĺňajúce extrémne nároky na uchovanie vzoriek. Mraziace boxy sú ponúkané vrátane bohatého
príslušenstva z nerezu, vrátane možnosti inštalácie monitorovacích systémov, ústrední a GSM komunikátorov. TRIGON s.r.o. vykonáva komplexný záručný a pozáručný servis, vrátane validácií všetkých prístrojov.
Model
typ - objem [l]
teplotný rozsah
počet poličiek
popis
PDF
BLF
FIM / CIM výrobníky ľadu
CF - Transportné mraziace boxy
270, 370, 440, 530, 625
80, 95, 175, 200, 225, 250
90, 95, 140, 150 FIM / 20, 28, 42, 65 CIM
18, 25, 35, 40, 50, 80, 110
-20oC / -40 oC
-5o / -25oC
-
-18°C až +10°C
2 alebo 3, podľa typu
3 až 5, podľa typu
-
-
výkonný mraziaci box
prevedenie nerez alebo kov potiahnutý
plastom, zobrazenie aktuálnej teploty na
LED displeji s presnosťou 0,1°C
digitálna elektronická regulácia
akustický a optický alarm teploty
hrúbka izolácie 50-60mm, podľa typu
inteligentné riešenie výparníka eliminuje
namŕzanie, automatické
programovateľné odmrazovanie, HCFC
free chladivo
výkonný mraziaci box
prevedenie nerez alebo kov potiahnutý
plastom
zobrazenie aktuálnej teploty na LED
displeji s presnosťou 0,1°C
digitálny elektronický termostat
hrúbka izolácie 40/80mm, podľa typu
izolácia dverí
manuálne odmrazovanie
možnosť vybavenia zámkom
HCFC free chladivo
*verzia PRO - vstavaný akustický a
vizuálny alarm nezávislý na el. sieti,
teplotný alarm, alarm otvorených dverí,
alarm výpadku napájania, možnosť vypnutia
akustického alarmu, ukladanie alarmov do
pamäte, možnosť zamknutia tlačidiel, 12V
batéria, RS 485, kontakt NO/NC, senzor
Pt1000
Model FIM : výsledný produkt - granulát
(drť)
FIM90A: výkon 90kg/24 hod,
objem komory 20kg
FIM95A: výkon 90kg/24 hod,
objem komory 30kg
FIM140A: výkon 150kg/24 hod,
objem komory 40kg
FIM150A: výkon 150kg/24 hod,
objem komory 55kg
Model CIM: výsledný produkt – kocky
CIM20A: výkon 20kg/24 hod,
objem komory 6kg / 310 kociek
CIM28A:výkon 28kg/24 hod,
objem komory 9kg / 530 kociek
CIM42A: výkon 42kg/24 hod,
objem komory 16kg / 950 kociek
CIM65A: výkon 65kg/24 hod,
objem komory 40kg / 2350 kociek
výkonný kompresorový chladiaci systém
zaručuje vynikajúcu reguláciu a dosiahnutie
nízkej teploty aj pri vysokých teplotách okolia
plynulá digitálna regulácia teploty
zobrazenie aktuálnej teploty na displeji
vynikajúca teplotná izolácia
špeciálny úsporný režim šetrí batériu
automobilu
3-stupňový monitor batérie zaručuje ochranu
batérie automobilu pred vybitím
(od modelu CF35)
automatická ochrana proti prepólovaniu
napájanie 12V/24V DC + 110-230V AC
odnímateľné veko
vnútorné osvetlenie
CF18: nastavenie teploty pomocou
elektronického termostatu s LED indikáciou
obrázok
TRIGON s.r.o. - popredný dodávateľ chladiacej, mraziacej a hlbokomraziacej techniky vrátane vybavovania transfúznych oddelení. V ČR a SR viac než 1200 inštalácií chladiacich a mraziacich boxov.
V ponuke máme aj šokové zmrazovače, zariadenia na skladovanie LN2, transportné boxy, výrobníky ľadu a iné...
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
RIADENÉ ZMRAZOVANIE
A SKLADOVANIE LN2
Kryokonzervácia - riadené zmrazovanie ponúka nekonečné možnosti kontrolovaného zmrazenia a dlhodobého uchovávania Vašich vzoriek pri ultra – nízkej teplote .
THERMO Scientific ponúka ucelenú a komplexnú radu zariadení pre riadené zmrazovanie, dlhodobé skladovanie a transport vzoriek spĺňajúcu najnáročnejšie požiadavky užívateľov. Samozrejmosťou je široký
výber príslušenstva; kryoskúmavky, stojany na plnenie kryoskúmaviek, kryorukavice a mnohé ďalšie. TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný
servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Riadené zmrazovacie zariadenia LN2
Skladovacie systémy LN2
Skladovacie systémy LN2
CryoMed LN2
Cryo PLUS LN2 (mikroprocesorové ovládanie)
Cryo LN2 (elektronický kontrolný panel s LED indikáciou)
Boxy pre riadené zmrazovanie s patentovaným systémom
vstrekovania LN2 a mikroprocesorovým riadením. Úžitkové
objemy 17, 34 a 48 litrov. Teplotný rozsah +50°C/-180°C,
predný vstup. Mikroprocesorové ovládanie, prehľadný ovládací
panel, digitálny displej na zobrazenie teploty komory a teploty
vzorky, indikátor stavu procesu, indikácia výpadku napájania
počas cyklu. Zariadenie tvorí kompletný, ucelený systém;
integrované riadenie, software, integrovaná tlačiareň, RS232C,
teplotná sonda. Možnosť pripojenia na PC.
6 predprogramovaných zmrazovacích profilov, 10 užívateľských
profilov.
CryoPlus - skladovacie kontajnery na dlhodobé uskladnenie
vzoriek, mikroprocesorové ovládanie, digitálny LED displej na
zobrazenie teploty pod vekom (najteplejšie miesto), nepretržitá
indikácia hladiny LN2, akustický a vizuálny alarm, možnosť
voľby mierky (plynná/kvapalná fáza), exteriér z vysokoodolnej
ocele, nerezový interiér, automatické dopĺňanie LN2, vákuová
izolácia
Cryo - skladovacie kontajnery na dlhodobé uskladnenie vzoriek,
akustický a vizuálny alarm, exteriér - vysokoodolná oceľ,
nerezový interiér, automatické dopĺňanie LN2, vákuová izolácia
CryoMed IVF LN2
Boxy pre riadené zmrazovanie s patentovaným systémom
vstrekovania LN2 a mikroprocesorovým riadením. Úžitkové
objemy 17 a 34 litrov. Teplotný rozsah +50°C/-180°C, plnenie
zvrchu a spredu. Mikroprocesorové ovládanie, prehľadný
ovládací panel, digitálny displej na zobrazenie teploty komory a
teploty vzorky, indikátor stavu procesu, indikácia výpadku
napájania počas cyklu. Zariadenie tvorí kompletný, ucelený
systém; integrované riadenie, software, integrovaná tlačiareň,
RS232C,
teplotná sonda.
Možnosť
pripojenia na
PC.
6 nastavených
zmrazovacích
profilov, 10
užívateľských
profilov.
CryoPlus 1 LN2
úžitkový objem 90 L, statické odparovanie 3 L/deň,
maximálna výdrž 30 dní, priemer hrdla 406mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 546x1041x660mm
hmotnosť: 97 / 160 kg (prázdny/plný)
Cryo 100 LN2
úžitkový objem 90 L, statické odparovanie 3 L/deň,
maximálna výdrž 30 dní, priemer hrdla 406mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 546x1041x660mm
hmotnosť: 97 / 160 kg (prázdny/plný)
Cryo 200 LN2
úžitkový objem 200 L, statické odparovanie 5 L/deň,
maximálna výdrž 40 dní, priemer hrdla 610mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 724x1041x864mm
hmotnosť: 147 / 308 kg (prázdny/plný)
CryoPlus 2 LN2
úžitkový objem 200 L, statické odparovanie 5 L/deň,
maximálna výdrž 40 dní, priemer hrdla 610mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 724x1041x864mm
hmotnosť: 147 / 308 kg (prázdny/plný)
Cryo 300 LN2
úžitkový objem 340 L, statické odparovanie 8 L/deň,
maximálna výdrž 42 dní, priemer hrdla 787mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 876x1041x1054mm
hmotnosť: 188 / 463 kg (prázdny/plný)
CryoPlus 3 LN2
úžitkový objem 340 L, statické odparovanie 8 L/deň,
maximálna výdrž 42 dní, priemer hrdla 787mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 876x1041x1054mm
hmotnosť: 188 / 463 kg (prázdny/plný)
Cryo 400 LN2
úžitkový objem 552 L, statické odparovanie 10 L/deň,
maximálna výdrž 55 dní, priemer hrdla 1003mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 1105x1194x1270mm
hmotnosť: 371 / 734 kg (prázdny/plný)
CryoPlus 4 LN2
úžitkový objem 552 L, statické odparovanie 10 L/deň,
maximálna výdrž 55 dní, priemer hrdla 1003mm
rozmery kontajnera (ŠxVxH): 1105x1194x1270mm
hmotnosť: 371 / 734 kg (prázdny/plný)
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PRENOSNÉ SKLADOVACIE
KONTAJNERY LN2
Kryokonzervácia - riadené zmrazovanie ponúka nekonečné možnosti kontrolovaného zmrazenia a dlhodobého uchovávania Vašich vzoriek pri ultra – nízkej teplote .
THERMO Scientific ponúka ucelenú a komplexnú radu zariadení pre riadené zmrazovanie, dlhodobé skladovanie a transport vzoriek spĺňajúcu najnáročnejšie požiadavky užívateľov. Samozrejmosťou je široký
výber príslušenstva; kryoskúmavky, stojany na plnenie kryoskúmaviek, kryorukavice a mnohé ďalšie. TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný
servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
CMR
prenosné skladovacie kontajnery LN2
CMC
prenosné skladovacie kontajnery LN2
Lab DEWAR príručné kontajnery LN2
CMR
CMC
Lab Dewar
CMR 8030 – prenosný skladovací kontajner, vysokoodolný
trvácny materiál, vákuová izolácia, uzamykací vrchnák,
úžitkový objem 110 L, statické odparovanie 0,7 L/deň,
stabilita 169 dní, priemer hrdla 216mm
rozmery kontajnera: priemer 559x942 mm
kapacita 3564 (2ml), 2376 (4ml), 1980 (5 ml) skúmaviek
obsahuje 4x nerez rack (kváder) 140x140 mm
hmotnosť: 27,2 kg (prázdny)
Prenosné
skladovacie kontajnery, vysokoodolný trvácny
materiál, vákuová izolácia, uzamykací vrchnák...
Prenosné
ručné skladovacie kontajnery,
skladovanie a transport vzoriek v LN2.
CMC 8036
úžitkový objem 20,5 L, statické odparovanie 0,1 L/deň
stabilita 186 dní, priemer hrdla 51mm
rozmery kontajnera: priemer 368x653 mm
kapacita 180 (2ml), 90 (4ml), 60 (5 ml) skúmaviek
obsahuje 6x nerez kanister (valec)
hmotnosť: 11 kg (prázdny)
Lab DEWAR 8122
kapacita 5 L, statické odparovanie 0,15 L/deň
stabilita 33,3 dní, priemer hrdla 56mm
rozmery kontajnera: priemer (vonkajší) 222x462 mm
hmotnosť: 4 kg (prázdny)
CMR 8031 – prenosný skladovací kontajner, vysokoodolný
trvácny materiál, vákuová izolácia, uzamykací vrchnák,
úžitkový objem 110 L, statické odparovanie 0,4 L/deň,
stabilita 275 dní, priemer hrdla 152mm
rozmery kontajnera: priemer 559x942 mm
kapacita 2808 (2ml), 1872 (4ml), 1560 (5 ml) skúmaviek
obsahuje 8x nerez rack (kváder) 84x127 mm
hmotnosť: 51,7 kg (prázdny)
CMC 8037
úžitkový objem 33,4 L, statické odparovanie 0,1 L/deň
stabilita 303 dní, priemer hrdla 51mm
rozmery kontajnera: priemer 462x658 mm
kapacita 180 (2ml), 90 (4ml), 60 (5 ml) skúmaviek
obsahuje 6x nerez kanister (valec)
hmotnosť: 15,4 kg (prázdny)
CMC 8038
úžitkový objem 47,4 L, statické odparovanie 0,4 L/deň
stabilita 121 dní, priemer hrdla 127mm
rozmery kontajnera: priemer 508x673 mm
kapacita 1512 (2ml), 756 (4 ml), 504 (5 ml) skúmaviek
obsahuje 6x nerez kanister (valec)
hmotnosť: 16,3 kg (prázdny)
na
Lab DEWAR 8123
kapacita 10 L, statické odparovanie 0,18 L/deň
stabilita 55,6 dní, priemer hrdla 56mm
rozmery kontajnera: priemer (vonkajší) 260x546 mm
hmotnosť: 6 kg (prázdny)
Lab DEWAR 8124
kapacita 21 L, statické odparovanie 0,18 L/deň
stabilita 116,7 dní, priemer hrdla 51mm
rozmery kontajnera: priemer (vonkajší) 368x627 mm
hmotnosť: 9 kg (prázdny)
Lab DEWAR 8125
kapacita 32 L, statické odparovanie 0,25 L/deň
stabilita 128 dní, priemer hrdla 64mm
rozmery kontajnera: priemer (vonkajší) 432x611mm
hmotnosť: 12 kg (prázdny)
CMC 8033
úžitkový objem 79 L, statické odparovanie 0,4 L/deň
stabilita 197 dní, priemer hrdla 152mm
rozmery kontajnera: priemer 559x749 mm
kapacita 2880 (2ml), 1440 (4ml), 960 (5 ml) skúmaviek
obsahuje 8x nerez kanister (valec)
hmotnosť: 23,6 kg (prázdny)
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
pohodlné
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
MONITORING
TEPLOTY, VLHKOSTI A TLAKU
... riešenie pre vaše laboratórium
Spoločnosť COMET SYSTEM ponúka široký sortiment meracej techniky na meranie a záznam hodnôt teploty, relatívnej vlhkosti, tlaku a iných elektrických aj neelektrických veličín. V ponuke
nájdete riešenia od malých snímačov, cez viackanálové záznamníky veličín s internou pamäťou až po komplexné monitorovacie ústredne. Produkty sú vhodné pre zdravotnícke zariadenia,
lekárne, potravinársky a farmaceutický priemysel, výskum a vývoj, skladové hospodárstvo a iné odvetvia.
TRIGON s.r.o. ako autorizovaný zástupca zabezpečuje predaj, odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis, ako aj komplexný projektový návrh "na mieru" podľa požiadaviek užívateľa.
MS5/MS5D
DATALOGGERY S/R
INTERIÉROVÉ SNÍMAČE
komplexná monitorovacia ústredňa
• 16-kanálový monitorovací systém na zber a vyhodnocovanie signálov
rôznych veličín
• komponentový systém - možnosť dopĺňania podľa potrieb užívateľa
• konfigurácia pomocou vstupných modulov
• možnosť ovládania externých zariadení
• prevedenie s 2-riadkovým displejom (MS5D) alebo bez displeja (MS5)
• individuálna konfigurácia vstupných kanálov (názov, interval
záznamu, alarmové podmienky, indikácia alarmu, atď.)
• interval snímania 1s až 24hod
• rôzne typy záznamu (nepretržitý, časovo obmedzený, záznam v
prípade alarmu, atď...)
• nastavenia dvoch alarmových úrovní pre každý kanál (vrchná/spodná
hranica alarmu)
• akustická a vizuálna signalizácia alarmu
• možnosť pripojenia na externý akustický alarm, telefónny hlásič
alarmu, GSM komunikátor, odosielanie alarmov na email...
• rozhranie RS232, RS485, USB (voliteľne LAN)
• v prípade potreby viacerých kanálov možnosť prepájať ústredne do
siete
• súčasťou komplexný softvér (zber a vyhodnocovanie nameraných
údajov, tabuľkové a grafické zobrazenie, tlač, ochrana heslom)
• široké spektrum príslušenstva (vstupné moduly, prevodníky, teplotné
sondy, záložné zdroje, hlásiče alarmu, terminály, a mnoho ďalších)
dataloggery teploty, vlhkosti a tlaku (s displejom)
• kompaktné prevedenie, veľmi malé rozmery
• záznam teploty, vlhkosti a tlaku (podľa modelu)
• 1-, 2- alebo 4-kanálové prevedenie (možnosť
merania parametrov vo viacerých prístrojoch)
• spĺňa požiadavky EN12830 na prepravu a
skladovanie
potravín,
požiadavky
pre
potravinársky a pivovarnícky priemysel (HACCP),
SLP (správna laboratórna prax)
• prevedenie s displejom (S) alebo bez displeja (R)
• kapacita 32.000 zaznamenaných hodnôt
• interval záznamu 10s až 24hod
• napájanie z batérie, životnosť až 7 rokov
• prepojenie s PC cez RS232, LAN, alebo USB
• rýchly prenos údajov do PC (do 30s)
• zobrazenie minimálnej a maximálnej hodnoty
• vizuálna indikácia alarmu
• spustenie/zastavenie záznamu magnetom
• robustné vodotesné puzdro
• prevedenie s internou alebo externou sondou
• súčasťou
komplexný
softvér
(zber
a
vyhodnocovanie nameraných údajov, tabuľkové aj
grafické zobrazenie, tlač)
• kalibračný list od výrobcu alebo z akreditovaného
laboratória
•
•
•
•
•
•
T-PRINT
záznamník teploty s integrovanou tlačiarňou
• ideálny na záznam teploty pri transporte
liečiv a iného tovaru
• možná inštalácia v kabíne vodiča
• 1-, 2- alebo 4-kanálové prevedenie
• teplotný rozsah -90°C až +260°C
• presnosť vstupu ±0,2°C
• kapacita pamäte 170.000 hodnôt
• interval záznamu 1 až 60 minút
• jednoduchá inštalácia
• záznam z 1 alebo 2 teplotných sond
• numerický a grafický výstup teploty
• napájanie z batérie, životnosť až 5 rokov
• výstup RS232 napr. pre GSM modem
• široké možnosti príslušenstva
interiérové snímače teploty, vlhkosti a tlaku
dvojriadkový prehľadný LCD displej
dlhodobá stálosť parametrov
interná sonda
programovateľné,kalibrovateľné, justovateľné
kalibračný list od výrobcu alebo z
akreditovaného laboratória
• výstup 4-20mA, 0-10V, RS232 alebo RS485
• možnosť online ukladania údajov do PC
PRIEMYSELNÉ SNÍMAČE
•
•
•
•
•
•
priemyselné snímače teploty, vlhkosti a tlaku
dvojriadkový prehľadný LCD displej
dlhodobá stálosť parametrov
prevedenie s internou alebo externou sondou
programovateľné, kalibrovateľné, justovateľné
kalibračný list od výrobcu alebo z akreditovaného
laboratória
• výstup 4-20mA, 0-10V, RS232 alebo RS485,
Ethernet
• možnosť online ukladania údajov do PC
SNÍMAČE / REGULÁTORY
• snímače teploty, vlhkosti a tlaku a reléovými
výstupmi na indikáciu alarmového stavu alebo
ovládanie externých zariadení (napr. vyhrievanie,
klimatizácia, zvlhčovanie, a pod.)
• dvojriadkový prehľadný LCD displej
• dlhodobá stálosť parametrov
• prevedenie s internou alebo externou sondou
• programovateľné, kalibrovateľné, justovateľné
• kalibračný list od výrobcu alebo z akreditovaného
laboratória
• výstup RS232, RS485 alebo Ethernet
• nastavenie priamo z klávesnice prístroja alebo z
počítača
• teplotná kompenzácia senzora vlhkosti
• široké možnosti príslušenstva
• možnosť
montáže
na
stenu,
do
vzduchotechnického kanálu (potrubia), prípadne
priamo na prístroj
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
POČÍTANIE KOLÓNIÍ
MERANIE ZÓN INHIBÍCIE
Spoločnosť SYNBIOSIS je svetovým lídrom medzi výrobcami automatických počítačiek kolónií a systémami ne marenia inhibičných zón. Výhodou týchto systémov je vysoká verzatilita a možnosť využitia pre rôzne
aplikácie - monitoring životného prostredia, kontrola v potravinárstve, farmaceutická výroba, klinická mikrobiológia, molekulárna biológia. TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca spoločnosti SYNBIOSIS v SR
vykonáva na tieto systémy komplexné poradenstvo, záručný a pozáručný servis, ako aj IQ/OQ/PQ validácie na všetky modely.
Počítanie kolónií
aCOLyte
Počítanie farebných a fluorescenčných kolónií
Merania inhibičných zón
ProtoCOL 2
AutoZONE
Cenovo výhodný systém na
počítanie kolónií. Automatické
funkcie softvéru, rýchle počítanie
kolónií na platničke (cca 1s pre
SuperCount),
vstavaný
algoritmus separácie spojených
kolónií, nastaviteľná citlivosť
snímania umožňuje optimálnu
detekciu kolónií, prepínateľné
režimy
osvetlenia
(vrchné,
spodné,
kombinované)
pre
meranie svetlých aj tmavých
médií, LED svetlo s dlhou
životnosťou.
Komplexný systém vhodný aj na počítanie farebných a
fluoresnenčných kolónií. Unikátny systém LED osvetlenia s
možnosťou 3 farieb zaručuje vysoký kontrast a rozpoznanie
rôznych špecifických mikroorganizmov, vysokokvalitná CCD
kamera rozozná rôzne farby kolónií na platničke, detekcia
kolónií až do 43µm, priemerný čas merania 0,9 sek na misku.
Prepojenie počítačky s PC cez USB port, komfortné zobrazenie
misky priamo na veľkom monitore PC, zobrazenie v reálnom
čase. Tvorba automatických reportov, prenos výsledkov do PC,
archivácia výsledkov aj obrázku misky.
Nový softvér a algoritmus zaručujé
veľmi presné a reprodukovateľné
výsledky. Možnosť merania na
klasických miskách, špirálových
platničkách, meranie inhibičných
zón a antibakteriálnej citlivosti.
Automatický systém na
meranie inhibičných zón,
plneautomatický systém s
vysokým výkonom (až
25x
rýchlejší
v
porovnaním
s
manuálnymni metódami),
intuitívne
ovládanie,
výkonná
kamera
s
vysokým
rozlíšením
zaručuje presné výsledky
a archiváciu kvalitných
obrázkov vzoriek, veľký
farebný
displej
so
zobrazením
vzorky v
reálnom čase, zaznamenávania dátumu a času (GLP),
AutoZONE softvér na rýchlu analýzu údajov, generovanie
profesionálnych reportov, okumentácia pre audity, automatický
prenos údajov eliminuje chyby pri prepisoch.
Click'n'Count - poloautomatický systém, rýchlosť počítania cca
4 kolónie za sekundu, pripočítanie kolónií po kliknutí
SuperCount - plnoautomatický systém, rýchlosť počítania cca
500 kolónií za sekundu, možnosť prepnutia do manuálneho
režimu.
Integrovaný procesor, harddisk,
obrazovka a DVD mechanika,
funguje ako samostatná jednotka
bez potreby pripojenia na externý
PC.
Dotyková
obrazovka
umožňuje rýchle a pohodlné
ovládanie.
V ponuke je dostupná aj verzia na
počítanie
fluorescenčných
médií.
Komora s integrovaným UV svetlom a
bielym svetlom. Automatický zámok
dverí, držiak na filtre s možnosťou
dopĺňania farebných filtrov. Počítanie
fluorescenčných kolónií, automatické
uloženie výsledkov aj obrázku v BMP
formáte.
Možnosť
automatického
exportu do Excelu alebo LISu.
Rozlíšenie zón > 0,01mm, snímanie obrazu v reálnom čase, čas
merania cca 1 sekunda na zónu. Široké spektrum aplikácií meranie multizón na 64 a 36 pozičných platničkách, reakčné
zóny SRD, inhibičné zóny okolo antibiotických diskov, ,nhibičné
zóny okolo antibiotických jamiek, atď...
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
BIO-IMAGING SYSTÉMY
fot odok u mentác ia & a nal ýz a
Vyžadujete od Bio - Imaging systému maximálnu citlivosť a presnosť ?
Pouvažujte nad systémami SYNGENE ,
vhodnými pre všetky chemiluminiscenčné aj fluorescenčné aplikácie !
Gélová dokumentácia a analýza
U:Genius
Bio-Imaging systém, vhodný pre
užívateľov ktorí vyžadujú kompaktné
riešenie bez počítača. Ideálny pre
rutinné analýzy a náhľady.
DigiGenius
Dokumentačný a analytický BioImaging systém pre UV a VIS
fluorescenčné aplikácie s digitálnym
fotoaparátom 14MPix, možnosť realtime ovládania z PC.
Softvérový balík na snímanie a
úpravu obrazu + analytický softvér
GeneTools.
Kompaktná komora s posuvným
krytom vhodná pre transiluminátor
20x30cm, vrchné biele osvetlenie.
16bit EDR kamera, 8 - 48mm zoom
(manuálny), citlivosť detekcie 0,01
ng, zobrazenie v reálnom čase.
Ukladanie dát na interný harddisk,
USB port na prenos údajov, možnosť
pripojenia do Ethernet siete.
Komora
riešená
ako
tubus
(21x28cm) na transiluminátor UV,
VIS, 460nm alebo ako uzatvárateľná minikomora s možnosťou
rôzneho osvetlenia (Epi, voliteľne UV, VIS).
Výkonný analytický softvér GeneTools Match súčasťou
dodávky. Voliteľné príslušenstvo: tlačiareň, transiluminátor,
konvertor UV/VIS, filtre...
InGenius
G:BOX
Univerzálny dokumentačný a
analytický Bio-Imaging systém.
Verzie s rozlíšením 0,3 až 5,5MPix,
zobrazenie vzorky v reálnom čase.
Dynamický rozsah 16bit poskytuje
kvalitný obraz a umožňuje presnú
kvalitatívnu analýzu.
Transiluminátory:
20x20cm
pre
vlnovú dĺžku 302nm, voliteľne
rozmery 20x30cm a vlnové dĺžky
254, 302, 365 a 460nm. Voliteľné Epi
(vrchné) osvetlenie, UV, VIS.
Analytický softvér GeneTools Match.
Automatizovaný dokumentačný a
analytický Bio-Imaging systém pre UV
a VIS fluorescenčné aplikácie.
Kamery s rozlíšením 0,3 alebo 1,4
Mpix, 12/16bit EDR. Kompletné
ovládanie z počítača, zobrazenie
vzorky v reálnom čase.
Motoricky ovládaná optika vrátane
zoomu. Dynamický rozsah 16bit
poskytuje kvalitný obraz a umožňuje
presnú kvalitatívnu analýzu.
Transiluminátory: 20x20cm pre vlnovú
dĺžku 302nm, voliteľne 20x30cm a
vlnové dĺžky 254, 302, 365 a 460nm. Voliteľné Epi (vrchné)
osvetlenie, UV, VIS, výsuvný transiluminátor, motoricky
ovládaný karusel na 7 filtrov.
Súčasťou dodávky analytický softvér GeneTools Match + 1
extra licencia zdarma.
GeneTools
Unikátny analytický
softvér Syngene
pre 1D analýzu
gélov a 2D spot
analýzu všetkých
druhov gélov,
rádiogramov, PCR,
membrán,
makropolí, spot
blotov a
bakteriálnych
misiek.
Integrovaná
knižnica
štandardov, automatické porovnávanie bandov, dendrogramy.
GeneDirectory
Databázový softvér pre
rozsiahle genomické
štúdie, VNTR analýzu,
analýzu klusterov a
RFLP.
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
BIO-IMAGING SYSTÉMY
fot odok u mentác ia & a nal ýz a
Proteomics
Chemiluminiscencia
GeneGnome HR
SYNGENE ponúka radu produktov na snímanie a analýzu 2D
proteínových gélov.
Plnoautomatický dokumentačný
a analytický systém, určený pre
chemiluminiscenčné aplikácie.
Vďaka použitému hardvéru a
koncepcii je dosiahnutá veľmi
vysoká
citlivosť.
Opticky
izolovaná komora, automatický
zakladač pre gély (membrány)
do 15x15cm, veľmi citlivá
chladená
16-bitová
CCD
kamera, rozlíšenie 1,4MPix,
výborná optika F0,8, vstavaný
počítač, 17" monitor, možnosť
pripojenia externého systému na klasické gély.
DYMENSION - revolučný softvér na analýzu 2D gélov. 3 verzie
softvéru:
Dymension 1 - základný softvér na analýzu proteínových spotov
na jednom géli.
Dymension 2 - detekcia proteínov na viacerých géloch.
Dymension 3 - detekcia proteínov na viacerých géloch a na
géloch s viacnásobným farbením.
DYVERSITY - inovatívny systém na snímanie fluorescenčných a
nefluorescenčných proteínových gélov.
PROTEOMESCAN - skenovací systém pre nefluorescenčné
proteínové gély.
Chemiluminiscencia & Fluorescencia
G:BOX Chemi
Verzie:
Veľmi citlivý a presný Bio-Imaging
systém
pre
náročné
chemiluminiscenčné aplikácie a
UV/VIS fluorescenčné aplikácie.
Veľmi kvalitné chladené CCD
kamery s rozlíšením až 4,2MPix,
16-bit, citlivosť až 90% QE.
G:Box iChemi - 16-bitová chladená CCD kamera (-30°C),
rozlíšenie 0,3MPix (640x480) / 1,4 MPix digitálne (funkcia
effective pixel binning), motorizovaná optika f1.2, 8 - 48 mm,
dynamický rozsah 4,8 so spätnou väzbou (Feedback - uloženie
nastavenia kamery a optiky)
G:Box iChemi XR - 16-bitová chladená CCD kamera (-30°C),
rozlíšenie 1,4MPix (1360x1024) / 5,5 MPix digitálne (funkcia
effective pixel binning), motorizovaná optika f1.2, 12,5 - 75 mm,
dynamický rozsah 4,8 so spätnou väzbou (Feedback - uloženie
nastavenia kamery a optiky)
Kompletné ovládanie systému z
počítača, zobrazenie vzorky v
reálnom čase. Motoricky ovládaná
optika vrátane zoomu. Dynamický
rozsah 16-bit poskytuje kvalitný
obraz
a
umožňuje
presnú
kvalitatívnu analýzu.
Transiluminátory. 20x20cm pre
vlnovú dĺžku 302nm, voliteľne
rozmery 20x30cm a vlnové dĺžky 254, 302, 365 a 460nm.
Voliteľne Epi (vrchné) osvetlenie, UV, VIS, RGB osvetlenie,
výsuvný transiluminátor, motoricky ovládaný karusel na 7 alebo
9 filtrov. Výkonný dokumentačný a analytický softvér GeneTools
Match + 1 extra licencia zdarma.
G:Box iChemi XT - 16-bitová chladená CCD kamera, rozlíšenie
4,2MPix / 6,3 MPix digitálne, 2-stupňové Peltier chladenie 35°C, fixná optika f0.95/f1.4, dynamický rozsah 4, 8, zoom motoricky ovládaný posuv držiaka vzorky /transiluminátora)
G:Box iChemi XL - 16-bitová chladená CCD kamera (-30°C),
rozlíšenie 1,4MPix (1360x1024) / 5,5 MPix digitálne (funkcia
effective pixel binning), fixná optika f0.85, dynamický rozsah 4,8,
zoom - motoricky ovládaný posuv držiaka vzorky
/transiluminátora)
+ + + + +
záruka na všetky modely až 36 mesiacov
kompletná inštalácia systému, hardware,
software, príslušenstvo...
zaškolenie obsluhy
dožitovný upgrade softvéru zdarma
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PARNÉ STERILIZÁTORY
AUTOKLÁVY
"H+P"
... riešenie pre vaše laboratórium
TYP
objem
prevedenie
25 T
75 T
25 litrov
75 litrov
135 T
135 litrov
stolné (horizontálne)
stolné (horizontálne)
použitie
sterilizácia roztokov, pôd, pevných látok, plastov, textílií, skla,
deštrukcia odpadu
sterilizácia roztokov, pôd, pevných látok, plastov, textílií, skla, deštrukcia odpadu
vonkajšie rozmery
385 (š) x 680 (h) x 525 (v) mm / komora: ø 255 x 490 mm
540 (š) x 810 (h) x 780 (v) mm / komora: ø 400 x 600 mm
640 (š) x 890 (h) x 880 (v) mm / komora: ø 500 x 700 mm
špecifikácia
mikroprocesorová regulácia, intuitívny ovládací panel
4 až 16 programov (v závislosti od vybavenia)
priamy výber troch najčastejšie používaných programov
sterilizačná teplota 98 - 134°C, čas sterilizácie 1 - 999min
nastaviteľná teplota vybratia vzoriek 40 - 95°C (bezpečn. funkcia)
0 až 8 cyklov zmeny tlaku
automatické spúšťanie cyklu pomocou časovača (nočná prevádzka)
mikroprocesorová regulácia, intuitívny ovládací panel
4 až 16 programov (v závislosti od vybavenia)
priamy výber troch najčastejšie používaných programov
sterilizačná teplota 98 - 134°C, čas sterilizácie 1 - 999min
nastaviteľná teplota vybratia vzoriek 40 - 95°C pri roztokoch (bezpečnostná funkcia)
0 až 8 cyklov zmeny tlaku
automatické spúšťanie cyklu pomocou časovača (nočná prevádzka)
konštrukcia
konštrukcia z nerezovej ocele
integrovaný zásobník na vodu s možnosťou automatického
dopĺňania vody
integrovaný parný generátor (vyvíjač pary)
vyhrievacie telesá mimo sterilizačnej komory
automatický uzatvárací systém s pneumatickým tesnením
4 nastaviteľné polohy poličiek
RS232 výstup na monitorovanie procesu sterilizácie
konštrukcia z nerezovej ocele
integrovaný parný generátor (vyvíjač pary)
vyhrievacie telesá mimo sterilizačnej komory
automatický uzatvárací systém s pneumatickým tesnením
3 nastaviteľné polohy poličiek
integrované vodné čerpadlo -> automatické dopĺňanie vody
možnosť prívodu vody z vodovodného rozvodu aj zo zásobníka
RS232 výstup na monitorovanie procesu sterilizácie
okrúhla banka: 5 - 6 x 500ml / 4 x 1000ml
hranatá banka: 14 x 250ml / 12 x 500ml / 5 x 1000ml
Erlenmeyerova banka: 3 x 1000ml
≤ 8 kg pevných látok
≤ 5 kg odpadu
okrúhla banka: 21 - 28 x 500ml / 14 - 16 x 1000ml / 8 x 2000ml okrúhla banka: 52 x 500ml / 21 - 28 x 1000ml / 14 x 2000ml
hranatá banka: 32 x 250ml / 21 x 500ml / 15 x 1000ml
hranatá banka: 100 x 250ml / 52 x 500ml / 21 - 28 x 1000ml
Erlenmeyerova banka: 8-9 x 1000ml / 6 x 2000ml / 3 x 3000ml Erlenmeyerova banka: 15 x 1000ml / 8 x 2000ml / 6 x 3000ml
≤ 25 kg pevných látok
≤ 30 kg pevných látok
≤ 25 kg odpadu
≤ 30 kg odpadu
rýchle chladenie, sušenie, vákuum, sterilné odvzdušnenie,
filtrácia vypúšťanej pary a kondenzánu (ochrana voči patogénom)
rýchle chladenie, sušenie, vákuum, sterilné odvzdušnenie, filtrácia vypúšťanej pary a kondenzánu (ochrana voči patogénom)
tlačiareň alebo softvér na monitorovanie procesu sterilizácie,
teplotná sonda pre kvapalné média, automatické dopĺňanie
vody do zásobníka, široké spektrum košov, kontainerov atď...
tlačiareň alebo softvér na monitorovanie procesu sterilizácie, teplotná sonda pre kvapalné média, široké spektrum košov,
kontainerov atď...
max. kapacita
prídavné moduly
príslušenstvo
certifikácia
CE, ISO 9001, ISO 13485, DIN 58951, TRB 402, GLP, GMP, validácia podľa EN 554, IQ/OQ dokumentácia, certifikácia pre armádu
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
PARNÉ STERILIZÁTORY
AUTOKLÁVY
"H+P"
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
TYP
75 S
135 S
Classic 400 EP-Z
Classic 500 EP-Z
objem
75 litrov
135 litrov
80 litrov
142 litrov
prevedenie
voľne stojace (vertikálne)
voľne stojace (vertikálne)
použitie
sterilizácia roztokov, pôd, pevných látok, plastov, textílií, skla, deštrukcia odpadu
sterilizácia roztokov, inštrumentov, deštrukcia odpadu
vonkajšie rozmery
500 (š) x 650 (h) x 1000 (v) mm
600 (š) x 750 (h) x 1050 (v) mm
600 (š) x 620 (h) x 750 (v) mm
700 (š) x 720 (h) x 850 (v) mm
ø 400 x 600 mm
ø 500 x 700 mm
ø 400 x 600 mm
ø 500 x 700 mm
rozmery komory
špecifikácia
mikroprocesorová regulácia, intuitívny ovládací panel
4 až 16 programov (v závislosti od vybavenia)
priamy výber troch najčastejšie používaných programov
sterilizačná teplota 98 - 134°C, čas sterilizácie 1 - 999min
nastaviteľná teplota vybratia vzoriek 40 - 95°C pri roztokoch (bezpečnostná funkcia)
0 až 8 cyklov zmeny tlaku
automatické spúšťanie cyklu pomocou časovača (nočná prevádzka)
základný model s manuálnym plnením vody
mikroprocesorová regulácia, intuitívny ovládací panel
3 prednastavené programy s možnosťou zmeny parametrov
sterilizačná teplota 98 - 135°C, čas sterilizácie 1 - 199min
teplota vybratia 80°C pri roztokoch (bezpečnostná funkcia)
možnosť zablokovania ovládacieho panela proti neoprávnenému použitiu
automatické spúšťanie cyklu pomocou časovača (nočná prevádzka)
konštrukcia
konštrukcia z nerezovej ocele
integrovaný parný generátor (vyvíjač pary)
vyhrievacie telesá mimo sterilizačnej komory
automatický uzatvárací systém s pneumatickým tesnením
integrované vodné čerpadlo -> automatické dopĺňanie vody
možnosť prívodu vody z vodovodného rozvodu aj zo zásobníka
RS232 výstup na monitorovanie procesu sterilizácie
konštrukcia z nerezovej ocele
centrálny uzamykací mechanizmus so 6 uzávermi
blokovanie veka na základe teploty a tlaku
optimálna výška prístroja na pohodlné vkladanie a vyberanie vzoriek
možnosť umiestnenia 2 košov na seba
teplotná sonda pre kvapalné média (meria teplotu priamo v roztoku)
RS232 výstup na monitorovanie procesu sterilizácie
max. kapacita
prídavné moduly
príslušenstvo
certifikácia
okrúhla banka: 26x500ml / 16-18x1000ml / 8x2000ml okrúhla banka: 63-66x500ml / 30x1000ml / 16x2000ml
hranatá banka: 80x250ml / 28x500ml / 10x1000ml
hranatá banka: 140x250ml / 66x500ml / 24x1000ml
Erlenmeyerova banka: 10x1000ml / 3-6x2000ml
Erlenmeyerova banka: 24x1000ml / 10x2000ml
≤ 25 kg pevných látok
≤ 30 kg pevných látok
≤ 25 kg odpadu
≤ 30 kg odpadu
okrúhla banka: 12x500ml / 9x1000ml / 4x2000ml
Erlenmeyerova banka: 16x500ml / 10x1000ml /
6x2000ml
≤ 25 kg pevných látok
≤ 25 kg odpadu
okrúhla banka: 22x500ml / 16x1000ml / 9x2000ml
Erlenmeyerova banka: 28x500ml / 16x1000ml /
10x2000ml
≤ 30 kg pevných látok
≤ 30 kg odpadu
rýchle chladenie, sušenie, vákuum, sterilné odvzdušnenie, filtrácia vypúšťanej pary a
kondenzánu (ochrana voči patogénom)
filtrácia vypúšťanej pary a kondenzánu (ochrana voči patogénom)
tlačiareň alebo softvér na monitorovanie procesu sterilizácie, teplotná sonda pre kvapalné
média, široké spektrum košov, kontainerov atď...
softvér na monitorovanie procesu sterilizácie, rôzne koše
ISO 9001, ISO 13485, CE, DIN 58951, TRB 402, GLP, GMP, validácia podľa EN 554, IQ/OQ dokumentácia, certifikácia pre armádu
H+P = "Plus" v kvalite, výkone, službách...
v ponuke aj autokláv na sterilizáciu odpadovej vody, autoklávy pre armádu a použitie v teréne
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PARNÉ STERILIZÁTORY /
AUTOKLÁVY TUTTNAUER
... riešenie pre vaše laboratórium
TRIGON s.r.o. ponúka komplexnú radu parných sterilizátorov TUTTNAUER, svetového výrobcu a špecialistu v oblasti sterilizácie. V ponuke nájdete množstvo modelov pre rôzne účely použitia - laboratórne
autoklávy, "life-science" autoklávy, autoklávy pre ambulancie a zdravotnícke zariadenia, autoklávy pre centrálnu sterilizáciu, ako aj veľké priemyselné autoklávy "na mieru". Samozrejmosťou je komplexná aplikačná
podpora, záručný a pozáručný servis, ako aj ponuka validácií na všetky typy prístrojov.
TYP
EL
ELV
HORIZONTAL
T-MAX
účel
laboratórne autoklávy
laboratórne autoklávy
"Life Science" autoklávy
autokláv pre nemocnice / centrálne sterilizácie
prevedenie
stolné (horizontálne)
voľne stojace (vertikálne)
voľne stojace (vertikálne)
voľne stojace (vertikálne)
23, 40, 62, 85, 110, 160 litrov
23, 40, 55, 62, 85, 110, 160 litrov
120 až 1015 litrov (14 modelov)
175 až 1300 litrov (2 až 15 STU)
obrázok
objem
použitie
špecifikácia
príslušenstvo
sterilizácia roztokov, pôd, pevných látok, plastov,
textílií, skla, deštrukcia odpadu
sterilizácia roztokov, pôd, pevných látok, plastov, sterilizácia roztokov, pôd, pevných látok, balených a nebalených nástrojov, plastov, textílií,
textílií, skla, deštrukcia odpadu
skla, deštrukcia odpadu
plneautomatická mikroprocesorová regulácia
prehľadný ovládací panel
digitálne zobrazenie prevádzkových parametrov
6 individuálnych programov
plneautomatická mikroprocesorová regulácia
prehľadný ovládací panel
digitálne zobrazenie prevádzkových parametrov
6 individuálnych programov
(2xinštrumenty, 1xdeštrukcia, 3xroztoky)
(2xinštrumenty, 1xdeštrukcia, 3xroztoky)
možnosť zmeny všetkých parametrov
sterilizačná teplota 105 - 138°C
čas sterilizácie 1 - 99 min
nastaviteľná teplota vybratia roztokov 80 - 95°C
možnosť zmeny všetkých parametrov
sterilizačná teplota 105 - 138°C
čas sterilizácie 1 - 99 min
nastaviteľná teplota vybratia roztokov 80 - 95°C
(bezpečnostná funkcia - podľa normy)
(bezpečnostná funkcia - podľa normy)
teplotný senzor média na sterilizáciu roztokov
integrovaný zásobník na demi vodu
detektor hladiny vody v zásobníku
indikácia hladiny vody v komore
chladenie vypúšťanej pary
blokovanie dverí v závislosti na tlaku a teplote
bezpečnostný teplotný termostat
pretlakový ventil
RS232 výstup na kontrolu procesu sterilizácie
teplotný senzor média na sterilizáciu roztokov
integrovaný zásobník na demi vodu
detektor hladiny vody v zásobníku
indikácia hladiny vody v komore
chladenie vypúšťanej pary
blokovanie dverí v závislosti na tlaku a teplote
bezpečnostný teplotný termostat
pretlakový ventil
RS232 výstup na kontrolu procesu sterilizácie
tlačiareň, chladenie,vzduchový kompresor, vákuová pumpa, biohazard filtrácia, samostatný parný
generátor (modely 110 a 160 litrov), SW na monitorovanie priebehu sterilizácie, IQ/OQ validácia,
široké spektrum košového príslušenstva
plneautomatická mikroprocesorová regulácia,
prehľadný ovládací panel, možnosť prevedenia s LCD displejom alebo dotykovou
obrazovkou
automatická diagnostika systému, automatické vypnutie v prípade zlyhania základných
prvkov
12 individuálnych programov, Bowie-Dick test, vákuový test
možnosť zmeny všetkých parametrov sterilizačného programu, ochrana programov heslom
sterilizačná teplota 105 - 137°C, čas sterilizácie 1 - 99 min
integrovaná tlačiareň, RS232 port na výstup do PC
dvojité nezávislé monitorovanie systému
vákuová pumpa - účinná penetrácia pary, predvákuové a gravitačné cykly
možnosť napojenia na externý prívod pary alebo prevedenie s vlastným generátorom pary
široké možnosti konštrukčného prevedenia: 1 alebo 2-dverové prevedenie,
manuálne alebo automatické ovládanie dverí, otváranie dverí horizontálne alebo vertikálne
konštrukcia z nerezovej ocele
množstvo bezpečnostných prvkov - indikácia otvorenia dverí, automatická kontrola a
blokovanie druhých dverí pri dvojdverovom prevedení (vždy je možné otvoriť iba jedny
dvere),
validačné porty na zavedenie kontrolných externých senzorov
široké možnosti príslušenstva
systém rýchleho chladenia, vlastný vyvíjač pary, vzduchový kompresor na podporu
chladenia, biohazard bariéra, filtrácia vypúšťanej pary, systém recyklácie vody, program na
dezinfeciu, systém na výrobu upravenej vody pre autokláv, vozíky na transport materiálu,...
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PARNÉ STERILIZÁTORY /
AUTOKLÁVY TUTTNAUER
... riešenie pre vaše laboratórium
Okrem laboratórnych autoklávov a veľkých autoklávov pre nemocnice a centrálne sterilizácie nájdete v ponuke TUTTNAUER aj univerzálne parné steilizátory a viacero modelov spĺňajúce požiadavky triedy B podľa
normy EN 13060, ktoré sú vhodné pre zdravotnícke zariadenia a ambulancie.
TYP
E / EK / EA / EKA
NOVA
ELARA
HSG
účel
univerzálny autokláv
autokláv tr. B (EN 13060)
autokláv tr. B (EN 13060)
autokláv tr. B (EN 13060)
prevedenie
stolné (horizontálne)
stolné (horizontálne)
stolné (horizontálne)
voľne stojace (vertikálne)
7, 19 , 23 , 34 , 64, 85 litrov
23 litrov
6, 23, 28 litrov
85, 160 litrov
balené a nebalené inštrumenty, porézne
produkty, duté predmety tr.A
balené a nebalené inštrumenty, porézne
produkty, duté predmety tr.A
balené, nebalené aj viacnásobne balené
produkty, porézne materiály, duté predmety
triedy A a B
mikroprocesorová regulácia
intuitívny ovládací panel
6 prednastavených sterilizačných programov
2 testovacie programy (B&Dick/Helix + vákuum)
výkonná vákuová pumpa (pre/post vacuum)
vákuové sušenie
ochrana heslom na kontrolu prístupu
kompaktný dizajn, malé rozmery
integrovaný parný generátor
predhrievanie komory
integrovaná tlačiareň - záznam sterilizácie
RS232 výstup na monitorovanie procesu
sterilizácie na PC
komora z nerezovej ocele
dvojitý zásobník na vodu
pamäť s históriou posledných 40 programov
akustické a vizuálne alarmy
blokovanie dverí v závislosti na tlaku a teplote
bezpečnostný teplotný termostat
pretlakový ventil
mikroprocesorová regulácia
intuitívny ovládací panel
6 prednastavených sterilizačných programov
2 testovacie programy (B&Dick/Helix + vákuum)
výkonná vákuová pumpa (pre/post vacuum)
vákuové sušenie
ochrana heslom na kontrolu prístupu
kompaktný dizajn, malé rozmery
integrovaný parný generátor
predhrievanie komory
integrovaná tlačiareň - záznam sterilizácie
RS232 výstup na monitorovanie procesu
sterilizácie na PC
komora z nerezovej ocele
pamäť s históriou posledných 40 programov
akustické a vizuálne alarmy
blokovanie dverí v závislosti na tlaku a teplote
bezpečnostný teplotný termostat
pretlakový ventil
vhodný aj pre operačné sály
mikroprocesorová regulácia
intuitívny ovládací panel
prevedenie na kolieskach, ľahká manipulácia
možnosť fixného (stacionárneho) alebo
flexibilného prevedenia (zásobník na vodu)
integrovaný parný generátor a plášť komory
(výrazné skrátenie sterilizačného cyklu)
najkratší cyklus iba 22min (134°C/3min) !
výkonná vákuová pumpa (pre/post vacuum)
vákuové sušenie
5 prednastavených programov
2 testovacie programy (B&Dick/Helix + vákuum)
ochrana heslom na kontrolu prístupu
integrovaná tlačiareň - záznam sterilizácie
RS232 výstup na monitorovanie procesu
sterilizácie na PC
blokovanie dverí v závislosti na tlaku a teplote
bezpečnostný teplotný termostat
pretlakový ventil
ADMC softvér (monitorovanie priebehu
sterilizácie cez PC), IQ/OQ/PQ validácia
ADMC softvér (monitorovanie priebehu
sterilizácie cez PC), IQ/OQ/PQ validácia
ADMC softvér (monitorovanie priebehu
sterilizácie cez PC), IQ/OQ/PQ validácia
obrázok
objem
použitie
mikroprocesorová regulácia
intuitívny ovládací panel
prednastavené sterilizačné programy
(počet programov závisí od modelu)
kompaktný dizajn
rýchle sterilizačné cykly, vysoký výkon
4 typy konštrukčného prevedenia:
špecifikácia
E - štandardný model
EA - obsahuje pumpu na sušenie
EK - program rýchlej sterilizácie
EKA - sušenie + program rýchlej sterilizácie
akustické a vizuálne alarmy
blokovanie dverí v závislosti na tlaku a teplote
RS232 port na možnosť ukladania dát do PC
bezpečnostný teplotný termostat
pretlakový ventil
príslušenstvo
tlačiareň na záznam priebehu sterilizačného
cyklu, ADMC softvér (monitorovanie priebehu
sterilizácie cez PC), IQ/OQ/PQ validácia
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
PROFESIONÁLNE
LABORATÓRNE MYČKY
SK
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
Potrebujete profesionálnu umývačku pre vaše laboratórium ?
Vyberte si zo širokého sortimentu profesionálnych laboratórnych myčiek L A N C E R .
Komplexná ponuka ktorá splní všetky Vaše potreby a očakávania...
Zabudovateľné
umývačky
S umývačkami 810LX, 815LX a 820LX môžete vhodne
optimalizovať pracovný priestor. Všetky 3 modely sú
zabudovateľné, čo znamená že myčky je možné umiestniť do
priestoru pod pracovný stôl. Prístroj je možné vybaviť
kondenzorom, aby sa zabránilo vytváraniu vlhkosti v
uzatvorenom priestore. Myčky je možné samozrejme umiestniť
aj priamo do priestoru v prevedení ako voľne stojace.
Všetky modely ponúkajú široké možnosti konfigurácie samotnej
myčky ako aj možnosti doplnkového vybavenia (príslušenstvo,
koše, atď...) podľa požiadaviek užívateľa.
8 1 0 L X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konštrukcia z nerezovej ocele s vysokou odolnosťou
vysokoúčinný hydraulický okruh zaručuje kvalitné umytie
materiálu
2 premývacie úrovne
uchytenie košov na výsuvných teleskopických lištách
uľahčuje nakladanie a manipuláciu s materiálom
mikroprocesorové ovládanie, digitálny displej
automatické dávkovanie čistiacich roztokov
automatická diagnostika chybových stavov
4 predprogramované umývacie programy
nastaviteľné parametre jednotlivých fáz (teplota, dávkovanie
čistiacich roztokov, počet, atď...)
programovateľné fázy (predumytie, umytie, oplach,
neutralizácia, oplach demi vodou)
široké možnosti príslušenstva - klasické koše na skúmavky a
sklo, koše s injektormi, koše na misky, pipety a množstvo
ďalšieho príslušenstva...
Voľne
stojace
Voľne stojace umývačky sú ergonomicky riešené a umožňujú
jednoduchšiu manipuláciu s materiálom.
Jednotlivé modely poskytujú 2 až 4 premývacie úrovne s rôznou
konfiguráciou, čím sa výrazne zvyšuje kapacita umytého
materiálu.
8 1 5 L X
•
•
parametricky rovnaká myčka ako 810LX
naviac obsahuje fázu sušenia a chladenia
8 2 0 L X
•
•
•
umývačky
parametricky rovnaká myčka ako 810LX
naviac obsahuje fázu injektorového sušenia (HEPA filter) a
chladenia s nastaviteľnými parametrami
6 predprogramovaných umývacích programov so širokými
možnosťami úprav
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
9 1 0 L X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROFESIONÁLNE
LABORATÓRNE MYČKY
SK
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
Príslušenstvo
konštrukcia z nerezovej ocele s vysokou odolnosťou
vysokoúčinný hydraulický okruh zaručuje kvalitné umytie
materiálu
2 premývacie úrovne, vrchná úroveň s medzipolohou
uchytenie košov na výsuvných teleskopických lištách
uľahčuje nakladanie a manipuláciu s materiálom
4 predprogramované programy + 38 užívateľských
elektrický zámok dverí
autodiagnostický režim s vizuálnym a akustickým alarmom
automatické dávkovanie čistiacich roztokov, čistiace roztoky
sú umiestnené priamo v prístroji v odkladacom priestore
injektorové sušenie a HEPA filtrácia komory
trojitý filtračný systém na ochranu čerpadiel
široké možnosti príslušenstva - klasické koše na skúmavky a
sklo, koše s injektormi, koše na misky, pipety a množstvo
ďalšieho príslušenstva...
LANCER ponúka široké možnosti príslušenstva pre všetky
prístroje. Pre laboratórne myčky je v ponuke viac ako 60
rôznych košov a stojanov na sklo, na základe čoho vieme
užívateľovi poskytnúť najoptimálnejšie riešenie presne podľa
špecifikovaných potrieb.
Príklady využitia košov:
Ďalšie
produkty
LANCER ponúka široký sortiment umývačiek aj pre ďalšie
odvetvia:
umývačky pre nemocnice a centrálne sterilizácie
o
modelová rada HOSPITALIA
priemyselné umývačky
o
modelová rada TI
o
modelová rada LXA
umývačky pre farmaceuticky priemysel a GLP
o
modelová rada PCM
o
modelová rada PRO
sušičky
o
modelová rada LABSEC
1300LX / 1400LX / 1600LX
• technické parametre
a funkcie sú rovnaké
ako u myčky 910LX
• 1300LX
o 3 umývacie úrovne
so 4 možnosťami
nastavenia košov
+ + + + +
• 1400LX
o 3 umývacie úrovne
so 4 možnosťami
nastavenia košov
LANCER, to je:
30-ročné skúsenosti v oblasti umývania a dezinfekcie
široký sortiment produktov a príslušenstva pre rôzne
• 1600LX
o 4 umývacie úrovne s
5 možnosťami
nastavenia košov
laboratóriá
Ponuka príslušenstva obsahuje špecifické stojany na sklo,
skúmavky, misky, pipety a ďalší materiál, tak aj kombinované
koše, s ktorými je možné maximálne využiť celý priestor a
ušetriť tak náklady na prevádzku.
množstvo významných referencií
záruka kvality, spoľahlivosti a Vašej spokojnosti
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PURIFIKÁCIA VODY
ULTRAČISTÁ VODA ( TY P I )
... riešenie pre vaše laboratórium
Vzhľadom na čoraz väčší dôraz kladený na kvalitu vody používanú v moderných laboratórnych procesoch, THERMO Scientific prichádza s novou produktovou líniou divízie BARNSTEAD. V tejto ponuke nájdete
široké spektrum prístrojov a príslušenstva na výrobu ultračistej vody pomocou rôznych technológií (uhlíková adsorpcia, destilácia, reverzná osmóza, deionizácia, mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, UV oxidácia).
TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
Kategória vody
Rezistivita
NANOpure
®
®
®
EASYpure II
EASYpure RoDi
Trieda I (ultračistá voda)
Trieda I (ultračistá voda)
Trieda I (ultračistá voda)
18,2 MΩ/cm
18,2 MΩ/cm
18,2 MΩ/cm
TOC
< 1 ppb
1-5 ppb
< 5 ppb
Výkon
1,6 l/min
0,8 l/min
0,8 l/min
AA, ICP, ICP/MS, IC, HPLC, GC/MS, stanovenie TOC
väčšina aplikácií vrátane
HPLC, GFAA, TOC, GC/MS, ICP/MS, IC
vhodný pre laboratóriá s relatívne nízkou spotrebou, kde
nie je vyriešená predúprava vody
vhodné pre HPLC, AAS, TOC, GC, IC, ICP, ICP/MS
Aplikácie
(v závislosti od modelu)
(v závislosti od modelu)
Popis
ergonomický dizajn, mikroprocesorové ovládanie,
prehľadný ovládací panel, kontinuálny monitoring
dôležitých parametrov, indikácia alarmu v prípade
prekročenia nastavenej hodnoty rezistivity, voliteľne
monitoring TOC (modely TOC), komunikácia vo viacerých
svetových jazykoch, integrovaný tlakový regulátor eliminuje
zmeny tlaku na vstupe, 0,2µm filter, konštrukcia všetkých
komponentov z inertných materiálov, 3 režimy dávkovania:
objem dávky, čas dávkovania, manuálne dávkovanie,
RS232 výstup na tlač alebo ukladanie prevádzkových
hodnôt, tichá prevádzka, automatický čistiaci cyklus,
automatická recirkulácia vody v standby režime,
umiestnenie na stole alebo montáž na stenu, široké
možnosti príslušenstva (filtračné vložky, externé
dávkovače, tlačiareň, kalibračný modul...)
dostupné modely:
NANOpure DIamond Analytical, NANOpure DIamond UV,
NANOpure DIamond, NANOpure DIamond Life Science
(všetky modely v prevedení štandard alebo TOC)
systém vhodný pre laboratória so spotrebou do 15 l/deň,
kompaktné prenosné prevedenie, ľahký presun z miesta na
miesto, mikroprocesorové ovládanie, nepretržité
monitorovanie a zobrazenie rezistencie na digitálnom
displeji (kompenzácia na 25°C) ,
automatická recirkulácia vody v standby režime,
konštrukcia všetkých komponentov z inertných materiálov,
v ponuke viacero rôznych vložiek na prispôsobenie
systému špecifickým požiadavkám, 0,2µm filter, tichá
prevádzka, široké možnosti príslušenstva (filtračné vložky,
externé dávkovače, zásobníky na vodu...)
vstupná voda musí byť predpripravená reverznou
osmózou, destiláciou alebo deionizáciou
dostupné modely:
®
EASYpure II RF, EASYpure® II RF/UV
EASYpure® II LF, EASYpure® II UV
EASYpure® II UF, EASYpure® II UV/UF
ulzračistá voda priamo z vodovodného okruhu
kompaktný dizajn, plneautomatická prevádzka,
integrovaná predfiltrácia, recirkulácia vody medzi
zásobníkom, filtračnou vložkou a UV lampou zaručuje
vysokú kvalitu vody v ktoromkoľvek okamihu,
mikroprocesorové ovládanie, nepretržité monitorovanie a
zobrazenie rezistencie na digitálnom displeji,
bezpečnostný monitorovaní systém s upozornením na
účinnosť membrány a potrebu výmeny predfiltračnej vložky,
6,5-litrový integrovaný zásobník s integrovaným
vzduchovým filtrom na prevenciu možnej kontaminácie
nečistotami zo vzduchu,
vysokoprietoková membrána reverznej osmózy zaručuje
rýchlu dostupnosť vody,
UV lampa s dvomi vlnovými dĺžkami (185 a 254nm) znižuje
obsah organických látok a eliminuje baktérie,
ochrana pumpy pre prípad nedostatku vody v zásobníku,
0,2µm filter na výstupe,
široké možnosti príslušenstva
Obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
PURIFIKÁCIA VODY
TYP II / TYP III
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Vzhľadom na čoraz väčší dôraz kladený na kvalitu vody používanú v moderných laboratórnych procesoch, THERMO Scientific prichádza s novou produktovou líniou divízie BARNSTEAD. V tejto ponuke nájdete
široké spektrum prístrojov a príslušenstva na výrobu analyticky čistej vody a laboratórnej čistej vody (Typ II a III) pre bežné potreby laboratórií.
TRIGON s.r.o. ako výhradný zástupca THERMO Scientific zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, rovnako ako aj profylaktické prehliadky a validácie všetkých deklarovaných parametrov.
Model
Kategória vody
Výkon
Aplikácie
Popis
Barnstead TII
Barnstead RO
Trieda II (analyticky čistá voda)
Trieda III (čistá laboratórna voda)
12 l/hod alebo 24 l/hod (podľa modelu), maximálny okamžitý výkon 1 l/min
6 l/hod , 12 l/hod alebo 24 l/hod (podľa modelu)
široké spektrum aplikácií, napr. pri rôznych analytických metódach, výroba reagencií,
mikrobiológia, prípadne ako predúprava vody pre výrobu ultračistej vody (typ I)
široké spektrum aplikácií, voda do laboratórnych myčiek, autoklávov, atď...
predúprava vody pre výrobu ultračistej vody (typ I)
priame pripojenie na bežnú vodu, automatická prevádzka, kombinácia predfiltrácie,
reverznej osmózy, deionizácie a UV oxidácie, prehľadný a ľahko čitateľný ovládací panel,
veľký LCD displej so zobrazením prevádzkových parametrov, monitoring čistoty vstupnej
vody a výstupnej vody po reverznej osmóze, monitorovanie tlaku v systéme, kontinuálne
zobrazenie a monitorovanie rezistivity alebo konduktivity na displeji, sledovanie hladiny
vody v rezervoári, indikácia neštandardných stavov, indikácia výmeny filtra alebo
membrány, komunikácia vo viacerých jazykoch, možnosť dávkovania presného objemu
alebo dávkovania na požadovaný čas - eliminácia pretečenia, pripojenie filtračnej vložky
jediným konektorom - jednoduchá inštalácia a výmena filtrov,
v prípade potreby dávkovanie až 1 l vody za minútu,
UV lampa na baktérie, organicky čistá voda,
možnosť umiestnenia na stole alebo uchytenie na stene,
3/8" prípojka na vstup vody
kompaktný dizajn, možnosť umiestnenia na stole alebo na stene, obsahuje predfilter, MPS
(Membrane Protection System), filter, uhlíkový filter a emmbránu, automatická prevádzka,
indikácia stavu procesu na ovládacom paneli, indikácia stavu membrány a stavu hladiny
vody v zásobníku,
po naplnení zásobníka sa rozsvieti indikátor "standby",
6-litrový model využíva tlak vo vodovodnom okruhu, 12-l./24-litrový majú pumpu s novou
technológiou, tichá prevádzka, unikátny MPS systém zaručuje ochranu membrány a
eliminuje potrebu zmäkčenia vstupnej vody, automatický oplach prečisťuje membránu
reverznej osmózy, eliminuje vytváranie povlaku - predĺženie životnosti membrány, viacero
interných snímačov tlaku umožňuje kontrolu prevádzkového tlaku membrány a kontrolu
predfiltrov, indikácia potreby výmeny uhlíkového filtra, indikátor poruchy membrány,
možnosť osadenia ovládacieho panela až do vzdialenosti 3 metrov od prístroja, vhodné ak
je napr. prístroj umiestnený vyššie na stene,
voliteľne 30 alebo 60-litrový rezervoár s možnosťou doplnenia o čerpadlo a/alebo UV
lampy
parametre membrány: ióny 94-99%, organické látky 99% (<100dalton), častice 99%, baktérie 99%,
SDI<5%, LSI<1, Fe<0,5ppm, Si<30ppm, max. TDS: 800ppm, turbidita < 1.0 NTU
Obrázok
ponúkame komplexnú starostlivosť
individuálny prístup ku každému užívateľovi poradenstvo vstupný rozbor vody užívateľa test report
vyhodnotenie rozboru návrh komplexného riešenia inštalácia záručný a pozáručný servis
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
LABORATÓRNE
TREPAČKY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka trepačiek THERMO ponúka ucelenú modelovú radu so všetkými druhmi pohybu pre najrôznejšie aplikácie. Modelová rada obsahuje veľmi spoľahlivé základné typy aj verzie spĺňajúce extrémne nároky;
napríklad niektoré modely je možné umiestniť do CO2 inkubátorov. Spolu s trepačkami je v ponuke aj bohaté príslušenstvo – rôzne typy a rozmery plošín, úchytky pre banky s rôznym objemom, mikrotitračné
platničky a mnohé ďaľšie.......
Model
Druh pohybu
MaxQ 2000
MaxQ 3000
MaxQ 2508
2345Q / 2346Q
MaxQ 4450 s inkubátorom
orbitálny
orbitálny
orbitálny, recipročný
orbitálny
orbitálny
3x6L, 4x4L, 5x2L, 10x1L,
20x500ml, 23x250ml, 40x125ml,
40x50ml, 15x mikrotitračná
platnička
6x6L, 11x4L, 11x2L, 21x1L,
40x500ml, 40x250ml, 80x125ml,
160x50ml, 29x mikrotitračná
platnička
3x6L, 4x4L, 4x2L, 10x1L,
20x500ml,23x250ml, 40x125ml,
40x50ml, 15x mikrotitračná
platnička
maximálna nosnosť
model 2345Q – 13 x 125ml
model 2346Q – 9 x 250 ml
4x1L, 6x500ml, 9x250ml,
13x125ml, 30x50ml, 5x
mikrotitračná platnička
max. nosnosť 15,9 kg
max. nosnosť 22,7 kg
max. nosnosť 6,8 kg
ovládanie
analógové alebo digitálne
analógové alebo digitálne
analógové
parametre
orbit 19 mm
rýchlosť trepania:
40 - 400 ot/min (analógové)
15 - 500 ot/min (digitálne)
analógový časovač:
1-60 min / kontinuálne
digitálny časovač:
0,1 min - 999 h / kontinuálne
max.rozmery plošiny:
609 x 457 mm
pracovné podmienky:
teplota 0- 40°C
relatívna vlhkosť 20-80%
10% CO2 –model
MaxQ2000CO2
orbit 25 mm
rýchlosť trepania:
40 - 400 ot/min (analógové)
15 - 500 ot/min (digitálne)
analógový časovač:
1-60 min / kontinuálne
digitálny časovač:
0,1 min - 999 h /kontinuálne
max.r ozmery plošiny:
610 x 910 mm
pracovné podmienky:
teplota 0- 40°C
relatívna vlhkosť 20-80%
pohon s trojitým excentrickým
protizávažím zaručuje hladký
pohyb aj pri nepretržitom chode.
možnosť umiestniť do termostatu,
chladničky, klima-boxu; model
MaxQCO2 do CO2 inkubároru
pohon s trojitým excentrickým
protizávažím zaručuje hladký
pohyb aj pri nepretržitom chode.
163 x 442 x 343 mm
21,3 kg
Max. kapacita (ilustračne) /
nosnosť
popis
rozmery (VxŠxH)
váha
max. nosnosť 15,9 kg
analógové
analógové alebo digitálne
orbit 19 mm
rýchlosť trepania:
40 - 220 ot/min
časovač:
1-60 min / kontinuálne
rozmery plošiny:
310 x 310 mm
pracovné podmienky:
teplota 0- 40°C
relatívna vlhkosť 20-80%
orbit 19 mm
rýchlosť trepania:
40 - 400 ot/min (analógové)
15 - 500 ot/min (digitálne)
analógový časovač:
1-60 min / kontinuálne
digitálny časovač:
0,1 min - 999 h /kontinuálne
max.r ozmery plošiny:
330 x 279 mm
teplotný rozsah +5°C nad
teplotu okolia až 80°C,
presnosť ±0,1°C v banke
voliteľne chladenie od - 5°C
pod teplotu okolia do +80°C
ideálne použitie pre aplikácie
ako, rast buniek, farbenie gélov,
separácie, miešanie krvi .....
v príslušenstve päťnásobná
plošina vhodná na miešanie napr.
trombocytových vakov
ekonomicky výhodné trepačky
pre Erlenmayerove banky 125
a 250 ml. Hladký, uniformný
pohyb. Trepačky môžu byť
umiestnené v termostate,
chladničke, klima-boxoch
ideálna na inkubovanie malého
počtu fľašiek, možnosť zaviesť
CO2 priamo do trepaných
a inkubovaných fľašiek.
246 x 747 x 655 mm
163 x 442 x 343 mm
160 x 310 x 350 mm
400 x 690 x 360 mm
93,9 kg
17,2kg
8 kg
35 kg
orbit 12 mm
rozsah výkyvu: 12 mm
rýchlosť trepania:
40 - 400 ot/min orbitálny pohyb
10 - 250 ot/min recipročný pohyb
časovač:
1-60 min / kontinuálne
max.r ozmery plošiny:
609 x 457 mm
pracovné podmienky:
teplota 0- 40°C
relatívna vlhkosť 20-80%
obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
LABORATÓRNE
TREPAČKY
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka trepačiek THERMO ponúka ucelenú modelovú radu so všetkými druhmi pohybu pre najrôznejšie aplikácie. Modelová rada obsahuje veľmi spoľahlivé základné typy aj verzie spĺňajúce extrémne nároky;
napríklad niektoré modely je možné umiestniť do CO2 inkubátorov. Spolu s trepačkami je v ponuke aj bohaté príslušenstvo – rôzne typy a rozmery plošín, úchytky pre banky s rôznym objemom, mikrotitračné
platničky a mnohé ďaľšie.......
Model
Druh pohybu
Max. kapacita (ilustračne) / nosnosť
MaxQ 4000 s inkubátorom
orbitálny
orbitálny
orbitálny
6x2L, 9x1L, 16x500ml, 16x300ml
16x250ml, 32x125ml, 32x50ml,
64x25ml, 113x10ml, 10x mikrotitračná
platnička
3x6L, 6x4L, 6x2L, 12x1L, 18x500ml,
20x300ml, 24x250ml, 18x mikrotitračná
platnička
12x2L, 15x1L, 24x500ml,
40x300ml,40x125 ml, 91x50ml,
91x25 ml, mikrotitračná platnička
max. nosnosť 22,7 kg
max. nosnosť 15,9 kg
max. nosnosť 34 kg
max. nosnosť 8,2 kg
analógové alebo digitálne
orbit 19 mm
rýchlosť trepania:
40 - 400 ot/min (analógové)
15 - 500 ot/min (digitálne)
analógový časovač:
1-60 min / kontinuálne
digitálny časovač:
0,1 min - 999 h / kontinuálne
max.rozmery plošiny: 457 x 457 mm
teplotný rozsah +10°C nad teplotu
okolia až 60°C, presnos ť ±0,1°C v
banke
voliteľne – chladiaca jednotka
15°C pod teplotu okolia až +60°C
váha
MaxQ 8000 s inkubátorom
orbitálny
parametre
rozmery (VxŠxH)
MaxQ 5000 s inkubátorom
4x2L, 9x1L, 16x500ml, 16x300ml,
16x250ml, 32x125ml, 32x50ml,
64x25ml, 113x10ml, 10x mikrotitračná
platnička
ovládanie
popis
MaxQ 6000 s inkubátorom
analógové alebo digitálne
digitálne
orbit 19 mm
rýchlosť trepania:
15 - 500 ot/min
časovač:
0,1 min - 999 h /kontinuálne
2 x prestaviteľná plošina 457 x 457 mm
teplotný rozsah +10°C nad teplotu
okolia až 60°C, presnos ť ±0,1°C v
banke
voliteľne – chladiaca jednotka
15°C pod teplotu okolia až +60°C
digitálne
orbit 25,4 mm
rýchlosť trepania:
40 - 400 ot/min (analógové)
15 - 500 ot/min (digitálne)
analógový časovač:
1-60 min / kontinuálne
digitálny časovač:
0,1 min - 999 h / kontinuálne
max.rozmery plošiny: 762 x 457 mm
teplotný rozsah +10°C nad teplotu
okolia až 60°C, presnos ť ±0,1°C v
banke
voliteľne – chladiaca jednotka
15°C pod teplotu okolia až +60°C
orbit 25 mm
rýchlosť trepania:
25 - 400 ot/min
časovač:
0,1 min - 999 h / kontinuálne
rozmery plošiny: 749 x 457 mm
teplotný rozsah +10°C nad teplotu
okolia až 60°C, presnos ť ±0,15°C v
banke
voliteľne – chladiaca jednotka
20°C pod teplotu okolia až +60°C
priestranná inkubačná komora, možnosť
zaviesť CO2 priamo do trepaných
a inkubovaných fľašiek. pohon s trojitým
excentrickým protizávažím zaručuje
hladký pohyb aj pri nepretržitom chode.
presklené dvere, interné osvetlenie
komory, ideálne na inkubáciu
väčšieho počtu fliaš, možnosť
vertikálnej zostavy 2 trepačiek na
seba
prístup do trepačky zhora, otváranie
veka pomocou nášľapného pedálu,
možnosť zaviesť CO2 priamo do
trepaných a inkubovaných fľašiek.
prístup do trepačky z predu sklené
okienko vo dverách, vysúvateľná
polica, interné osvetlenie komory,
nútená cirkulácia, HEPA filter, možné
položiť až 3 trepačky na seba
559 x 572 x 813 mm
1 118 x 686 x 8385 mm
1 041 x 813 x 1 041 mm
605 x 846 x 300 mm
75,8kg
195 kg
215,9 kg
300 kg
obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
MAGNETICKÉ
INDUKČNÉ MIEŠAČKY
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO Scientific ponúka ucelenú špičkovú radu magnetických miešačiek. V ponuke nájdete pre rôzne široké spektrum prístrojov, od najzákladnejšej magnetickej miešačky až po ucelené systémy s vodným
kúpelom, cirkulátorom a samotnou miešačkou. Magnetické miešačky Variomag zaručujú presné a reprodukovateľné miešanie, ideálne pre rutinné, ale aj vysokošpecifické aplikácie. Okrem toho nájdete v ponuke
široký sortiment príslušenstva.
Model
Variomag
Mini / Micro
Variomag
Mono / Maxi Direct
Variomag
Compact / Maxi
Poly15
Multipoint 6 / 9
Telesystem
Variomag SPS
maximálny objem
5 ml / 1000 ml
3L / 5L
1,5 L / 5 L
15 x 250 ml / 6 x 1 L
6 / 9 pozícií (3L)
6 / 15 / 60 pozícií (2L)
6 / 15 / 60 pozícií (2L)
priame alebo externé
priame
priame alebo externé
priame
priame
externé
externé
MINI:
kompaktné rozmery
bezúdržbový dizajn
postupná akcelerácia
nerezové prevedenie
mechanická, fyzikálna,
termálna a chemická
odolnosť
možnosť ponorenia
pre teploty do 50°C
bezúdržbový dizajn
krytie IP68
mikroprocesorové
ovládanie
digitálny displej
pamäť na posledné
použité nastavenie
nerezové prevedenie
bezúdržbový dizajn
postupná akcelerácia
synchronizované
miešanie vo všetkých
nádobách
ideálne pre miešanie
vo viacerých nádobách
súčasne
krytie IP32
mikroprocesorové
ovládanie
digitálny displej
pamäť na posledné
použité nastavenie
nerezové prevedenie
bezúdržbový dizajn
postupná akcelerácia
synchronizované
miešanie vo všetkých
nádobách
ideálne pre miešanie
vo viacerých nádobách
súčasne
možnosť nastavenia
4 stupňov výkonu
krytie IP64
žiadna údržba
ponorenie do 50°C
synchronizované
miešanie vo všetkých
nádobách
nerezové prevedenie
pamäť na posledné
použité nastavenie
krytie IP68
kompletný systém:
vodný kúpeľ 15L
cirkulátor
miešačka
ponorenie do 50/95°C
žiadna údržba
ovládanie
popis
ideálny pre kyvety
max. objem 5 ml
130 - 1000 rpm
rozmer 12x12x5mm
priame alebo externé
ovládanie
MICRO:
objem do 1000 ml
130 - 1000 rpm
rozmer 48x48x15mm
hermeticky uzavretý,
možnosť ponorenia
pre teploty do 95°C
nerezové prevedenie
Mono Direct:
jednoduché ovládanie
130 - 1200 rpm
krytie IP32
Maxi Direct::
80 - 2000 rpm
mikroprocesor
digitálny displej
pamäť na posledný
spustený program
chemicky rezistentný
krytie IP64
Compact:
130 - 1000 rpm
130 - 1400 rpm (T20C)
Maxi:
130 - 1000 rpm
130 - 1400 rpm (T20C)
130 - 2000 rpm (T40C)
15 pozícií
130 - 990 rpm
6 / 15 / 60 pozícií
max. 2 L celkovo
6P: 1,5/2L/bod
15P: 1,0/1,2L/bod
60P: 50/100ml/bod
100 - 2000 rpm (T40C)
130 - 1400 rpm (T20C)
6 / 9 pozícií, max. 3 L
80 - 2000 rpm
rozmery (VxŠxH)
MINI: 12 x 12 x 5 mm
MICRO: 48x48x15 mm
180 x 215 x 35 mm
120 x 120 x 35 mm
180 x 180 x 35 mm
240 x 420 x 35 mm
240 x 420 x 35 mm
240 x 420 x 35 mm
obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
teplotný rozsah:
0°C/+60°C (akryl kúpeľ)
-10/+200°C (nerez)
6 / 15 / 60 pozícií
max. 2 L celkovo
6P: 1,5/2L/bod
15P: 1,0/1,2L/bod
60P: 50/100ml/bod
100 - 2000 rpm (T40C)
130 - 1400 rpm (T20C)
330 x 610 x 185 mm
výhradný zástupca firiem
VODNÉ KÚPELE
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
V ponuke sú aj miešačky pre veľké objemy (10 / 25 / 40 / 200 / 600 litrov) ako aj BIOSYSTEM miešačky pre bankové kultúry. V prípade záujmu si vyžiadajte bližšie informácie.
TRIGON s.r.o. ponúka široký sortiment vodnúch kúpeľov pre rôzne aplikácie. V našej ponuke nájdete univerzálne kúpele s rôznymi teplotnými rozsahmi, kúpele s integrovanou trepačkou a aj kúpele s chladením.
Model
AquaBath Analog
AquaBath Digital
Precisterm
Precisdig
SHKA 7000
SAHARA
ARCTIC
Objem (l)
2, 5, 10, 5+10, 20, 28
2, 5, 10, 5+10, 20, 28
2, 5, 12, 20, 45
5, 12, 20, 45
33
5 až 49 litrov
5, 10, 12, 15, 20, 30 litrov
Tokolia+5°C / 110°C
Tokolia+5°C / 200°C
Tokolia+5°C / 100°C
Tokolia+5°C / 200°C
Tokolia+5°C / 65°C
Tokolia+13°C / 60°C (A)
Tokolia+13°C / 100°C (P/S)
-5°C / 100°C
-25°C / 150°C
Teplotný rozsah
ovládanie
popis
Tokolia+5°C / 100°C
T
okolia+5°C
/ 100°C
analógové
digitálne
analógové
digitálne
analógové/digitálne
digitálne
digitálne
univerzálny kúpeľ
otočný termostat na
nastavenie a reguláciu
teploty
indikátor vyhrievania
bezpečnostný
termostat proti
prehriatiu
teplotná homogenita
±0,2°C pri 37°C
teplomer na indikáciu
teploty vo vani
nerezový interiér
akrylové transparentné
veko súčasťou
90° vyklápanie veka
alebo úplné vybratie
modely nad 10L s
vypúšťacím portom
univerzálny kúpeľ
mikroprocesorové
ovládanie
digitálny displej
indikátor vyhrievania
bezpečnostný
termostat proti
prehriatiu
teplotná homogenita
±0,1°C pri 37°C
stabilita ±0,5°C
nerezový interiér
akrylové transparentné
veko súčasťou
90° vyklápanie veka
alebo úplné vybratie
modely nad 10L s
vypúšťacím portom
univerzálny kúpeľ
interiér aj exteriér
z nerezovej ocele
hlavný vypínač s
indikátorom
otočný termostat na
nastavenie a reguláciu
teploty
indikátor vyhrievania
bezpečnostný
termostat proti
prehriatiu
univerzálny kúpeľ
interiér aj exteriér
z nerezovej ocele
mikroprocesorové
ovládanie
digitálny displej hodnôt
časovač behu
programu
1min až 100hod
časovač s
oneskorením 1 až 24 h
vypúšťací port
indikátor vyhrievania
bezpečnostný
termostat proti
prehriatiu
vodný kúpeľ s
orbitálnou trepačkou
orbit 12,7 mm
digitálne ovládanie
3 digitálne displeje
veľmi presná regulácia
teploty ±0,2°C
detektor hladiny vody
bezpečnostný teplotný
termostat
3-tá excentrická hriadeľ
trepačky
max. zaťaženie 35 kg
vodné kúpele s
nútenou cirkuláciou
cirkulácia 17 l/min
stabilita ±0,02°C
digitálny displej teploty
vodné kúpele s
nútenou cirkuláciou a
chladením
stabilita ±1°C (110°C)
stabilita ±2°C (200°C)
modely do 110°C
stabilita ±0,1°C
homodenita ±1°C
modely do 200°C
stabilita ±0,5°C
homodenita ±2,5°C
príslušenstvo
nerezové veko, stojany na nerezové veko, stojany na
skúmavky
skúmavky
držiak na externý
teplomer, stojany na
slúmavky,...
analógové ovládanie:
14 - 400 rpm
časovač 1 - 60 min
digitálne ovládanie:
15- 500 rpm
časovač
0,1min - 999min alebo
0,1h - 999h
regulátor hladiny vody,
nosné platne, nerezové
nerezové veko, stojany na
veko, plexi veko,
skúmavky,...
chladenie, mobilný vozík
držiaky na banky,...
W - akrylová vaňa
6, 12 a 19 litrov
P - polyfenylenoxid
5, 14 a 21 litrov
S - nerezová vaňa
5, 7, 13, 20, 30, 45,49L
ponorný termostat
umiestnený na nosnom
mostíku, možnosž
umiestnenia na
ktorúkoľvek stranu
vane
stojany na slúmavky,
veko
obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
vertikálne prevedenie
nerezová komora
cirkulácia 17 l/min
stabilita ±0,02°C
digitálny displej teploty
vypúšťací port
ponorný termostat
umiestnený na nosnom
mostíku, možnosž
umiestnenia na
ktorúkoľvek stranu
vane
stojany na slúmavky,
veko
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
MIKROPLATNIČKOVÁ
INŠTRUMENTÁCIA
... riešenie pre vaše laboratórium
TRIGON s.r.o. Vám ponúka široký sortiment laboratórnych prístrojov pre mikroplatničkovú inštrumentáciu. Naša ponuka obsahuje kompletnú radu produktov THERMO
Labsystems v oblastiach detekcie, purifikácie, dávkovania, premývania a spotrebného materiálu. Na prístroje zabezpečujeme komplexný servis, pravidelné prehliadky a validácie
podľa IQ/OQ/PQ.
MULTIDROP® COMBI/COMBI nL
VARIOSKAN® FLASH
LUMINOSKAN ASCENT®
dávkovač reagencií
• nastaviteľný objem v rozsahu 0,5 - 2500µl
• flexibilná výška mikroplatničiek od 5 do 50mm
• vhodný pre 6- / 12- / 24- / 48- / 96- / 384- /
1536-jamkové mikroplatničky
• autoklávovateľné rozplňovacie kazety
• intuitívne ovládanie, farebný displej
• kompatibilný s robotickým systémom
®
• verzia Multidrop Combi SMART
so zabudovaným monitorovacím
systémom
Multidrop COMBI nL:
• optimalizovaná
verzia
pre
rozplňovanie malých objemov
• verzia nL : nastaviteľný objem
v rozsahu
50nl
50µl,
96,384,1536 j.platničky
multifunkčný reader, spektrálny
• kompatibilný pre 96- / 384- / 1536-jamkové
platničky
• kombinovaný spektrofotometer s plynule
nastaviteľnou vlnovou dlžkou, fluorometer
a luminometer
• možnosť merania TRF, FRET, TR-FRET,
BRET
• 2 verzie - samostatne s vrchnou detekciou
alebo kombinácia vrchnej aj spodnej detekcie
• možnosť max. 3 dávkovačov, integrovaný inkubátor a trepačka
• ovládanie cez počítač pomocou SkanIt® softvéru (dostupná aj verzia v
súlade s 21 CFR Part 11, napr. pre farmáciu)
luminometer
• kompatibilný pre platničky 1-384 jamiek
• vrchná/spodná detekcia
• max. 3 dávkovače
• integrovaný inkubátor a trepačka
• vysoká citlivosť
• kompatibilný s robotickým systémom
MULTIDROP 384
MULTIDROP DW (DEEP WELL)
dávkovače reagencií
• vhodné pre 96 a 384-jamkové platničky + deep-well
• odnímateľné autoklávovateľné rozplňovacie kazety
• rýchle rozplňovanie reagencií - vysoký výkon
• vynikajúca presnosť a reprodukovateľnosť
• kompatibilné s robotickým systémom
Multidrop 384:
• rýchle rozplňovanie reagencií
• nastaviteľný objem v rozsahu 5 - 395µl
APPLISKANTM
multifunkčný reader, filtrový
• špičková kvalita
• všetky detekčné technológie pre
všetky aplikácie
• kompatibilný pre 6 - 384-jamkové platničky
• fotometer, fluorometer a luminometer
• možnosť merania TRF, FRET, TRFRET,
BRET,
fluorescenčná
polarizácia
• excelentná citlivosť merania =>
vynikajúca presnosť výsledkov
• možnosť 2 dávkovačov
• integrovaný inkubátor a trepačka
• tvorba vlastných protokolov, tlačové výstupy cez PC
•
Multidrop DW:
• rýchle rozplňovanie veľkých objemov
• nastaviteľný objem v rozsahu 20 - 995µl
ovládanie cez počítač pomocou SkanIt® softvéru (dostupná aj verzia v
súlade s 21 CFR Part 11, napr. pre farmáciu)
FLUOROSKAN ASCENT®
fluorometer
RAPIDSTAKTM
automatický zakladač mikroplatničiek
• možnosť súčasného pripojenia 2 prístrojov
šetrí čas a zvyšuje výkon systému
• kapacita 30 - 150 platničiek
• grafické rozhranie s intuitívnym
ovládaním
• kompatibilný s väčšinou
prístrojov a platničiek
MULTISKAN GO
fotometer, spektrálny
• kompatibilný pre 96/384-j. platničky
• možnosť merania platničiek aj kyviet
• rozsah 200 - 1000nm, krok 1nm
• prehľadná grafická obrazovka
• integrovaný inkubátor a trepačka
• ovládanie priamo z prístroja alebo
cez počítač pomocou SkanIt®
softvéru
• vysoká rýchlosť merania (endpoint do
6s, celé spektrum cca 10 sekúnd)
• kompatibilita s robotickým systémom
MULTISKAN FC S INKUBÁTOROM
fotometer, filtrový
• kompatibilný pre platničky 96 / 384 jamiek
• rozsah 340 - 850nm
• end point, kinetika, krivky,atď...
• integrovaná trepačka
• integrovaný inkubátor do 45°C
• prehľadná farebná obrazovka
• ovládanie priamo z prístroja alebo
cez PC (SkanIt software)
• kompatibilný s robotickým systémom
FLUOROSKAN ASCENT FL
MULTISKAN FC
kombinovaný fluorometer/luminometer
• kompatibilný pre platničky 1-384 jamiek
• vrchná/spodná detekcia
• max. 3 dávkovače
• integrovaný inkubátor a trepačka
• vysoká citlivosť
• kompatibilný s robotickým systémom
fotometer, filtrový
• 96-jamkové platničky
• rozsah 340 - 850nm
• end point, kinetika, cut-off, cubic
spline, krivky,atď...
• integrovaná trepačka
• ovládanie priamo z prístroja alebo
cez PC (SkanIt software)
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
MIKROPLATNIČKOVÁ
INŠTRUMENTÁCIA
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
KINGFISHER® FLEX
WELLWASH VERSA
iEMS® INCUBATOR SHAKER
automatický purifikátor
• purifikácia na 96-jamkových,
PCR a deep-well platničkách
• vysokorýchlostný systém
• pracovný objem 20µl - 5ml
• vysoký výkon - 96 vzoriek na 1
cyklus, stovky vzoriek denne
• inkubátor do 96°C
• veľká prehľadná obrazovka
• možnosť ovládania priamo z prístroja alebo prepojenie s počítačom
(USB rozhranie)
• flexibilný BindIt softvér na tvorbu protokolov pre vlastné aplikácie
• preddefinované protokoly, tvorba vlastných protokolov
• široké spektrum magnetov
premývačka najnovšej generácie
• bezkompresorový systém, tichý chod
• podpora 96 / 384-j. platničiek
• výber zo 7 premývacích hláv
• vysoká rýchlosť premývania
• premývací objem 50 - 1000µl (96j),
20 - 300µl (384j)
• zostatkový objem <1µl
• automatické čistenie
• integrovaná trepačka
• prehľadný ovládací panel, flexibilné programovanie
• 2 fľaše na premývacie roztoky (2L), 4L odpadová nádoba
• rozhranie USB, RS232
• kompatibilita s robotickým systémom
inkubátor s orbitálnou trepačkou
• vynikajúca teplotná homogenita
na celej platničke
• integrovaná orbitálna trepačka
• vynikajúca citlivosť a špecifičnosť
pre EIA
KINGFISHER ML / KINGFISHER
WELLWASH
automatický purifikátor
• vysoký výkon
• možnosť použitia platničiek, stripov a
skúmaviek
KingFisher:
• 24 vzoriek na 1 cyklus
• pracovný objem 20 - 200µl
premývačka najnovšej generácie
• bezkompresorový systém, tichý chod
• 8 a 12-kanálová premývacia hlava
• nastaviteľný premývací objem 50 - 1000µl
• zostatkový objem <1µl
• prehľadný ovládací panel, grafická obrazovka,
flexibilné programovanie
• USB rozhranie na ukladanie protokolov
• 1 fľaša na premývací roztok, 1 fľaša na odpad
• vysoká spoľahlivosť
V PONUKE ĎALEJ NÁJDETE:
KingFisher mL:
• 15 vzoriek na 1 cyklus
pracovný objem 50 - 1000µl
iEMS Shaker:
• teplotný rozsah do 40°C
• kapacita 9 platničiek
iEMS Shaker HT:
• teplotný rozsah do 69°C
• kapacita 3 platničky
široký sortiment mikroplatničiek
kompletný rozsah jedno aj
viackanálových
pipiet
Finnpipette® a špičiek Finntip®
automatizované riešenia
mikroplatničkovú
inštrumentáciu
pre
KOMPLE X NÁ PONU K A PR ÍST R OJOV ÉH O VY BA VE NIA PRE VŠ ETKY A PL IKÁ CIE
...svetový líder v službách vedy
Prístroje na prípravu a uskladnenie vzoriek:
...bližšie informácie na www.trigon-plus.sk
centrifúgy, chladiace/mraziace boxy, koncentrátory vzoriek, atď...
vzorka + kit
rozplnenie
vzoriek
rozplnenie
reagencií
inkubácia
premytie
rozplnenie
reagencií
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
meranie
vyhodnotenie
výhradný zástupca firiem
ELEKTROFORÉZY
NAPÁJACIE ZDROJE
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
THERMO Scientific ponúka širokú paletu elektroretických prístrojov pre potreby molekulárnej biológie. V ponuke nájdete horizontálne elektroforézy, vertikálne elektroforézy, sekvenátory, blottery a napájacie zdroje
OWL.
Horizontálne systémy
Vertikálne systémy
OWL D3-14
OWL P8DS
ideálne na skríningové vyšetrenia PCR
•
•
•
•
veľkosť gélu 10x8-10 cm
rozmery 17x13x14 cm
maximálny počet vzoriek 20
ideálne pre 2D elektroforézu, SDS
a
agarózové
gély,
PAGE
elektroforézu
• odolná akrylová konštrukcia
• 3-ročná záruka
• jednoduchá metóda uchytenia,
jednoduchá obsluha
•
•
•
•
•
veľkosť gélu 23x14 cm
buffer 800 ml
maximálny počet vzoriek 200
rozmery 27x30x11 cm
25 až 200 vzoriek súčasne na jedinom
agarózovom géli
• zostava obsahuje hrebeň a spacer
• ideálne pre PCR vzorky, klonovanie, atď...
OWL EasyCast
TM
TM
OWL S3S
•
•
•
•
•
•
sekvenátor
veľkosť gélu 35x45 cm
rozmery 44x23x50 cm
celkový objem bufferu 800 ml
78 lanes
vrchná komora vyžaduje minimálny
objem buffera
• in-line vypúšťací port
• kompletne vyberateľná spodná bufrová
komora
• pozdĺžne svorky zaručujú spoľahlivé
utesnenie
Napájacie zdroje
OWL JGC-4
B1
• veľkosť gélu 10x10 cm
• rozmery 13x13x11 cm
• jednoduchý
spôsob
odlievania
polyakrilamidových gélov
• "pouch" systém umožňuje zhromažďovanie
nadmerného polyakrylamidu a utesnenie
spodnej časti gélu - eliminácia potreby
spodných spacerov alebo pásky
• skladovanie gélov bez dehydratácie
• odliatie 1 až 4 gélov, dlhodobá životnosť
ideálne pre menšie počty vzoriek, vedecké účely, výučbu
•
•
•
•
•
•
veľkosť gélu 9x11 cm
buffer 600 ml
maximálny počet vzoriek 34
rozmery 15x22x9,5 cm
zostava obsahuje hrebeň a spacer
5 až 34 vzoriek súčasne na
jedinom agarózovom géli
OWL A3-1
Blottery & sekvenátory
ideálne pre veľké RNA/DNA analýzy, high-throughput experimenty
• veľkosť gélu 23x40 cm
• buffer 4500 ml
• maximálny
počet
vzoriek 600
• rozmery 53x32x11
cm
• zostava
obsahuje
hrebeň a spacer
• až
600
vzoriek
súčasne na jedinom
agarózovom géli
• priame natiahnutie z 96-j. platničky pomocou multikanálovej pipety
TM
OWL HEP-1
• elektroblotovacia jednotka na transfer
proteínov a nukleových kyselín na
membrány
• veľkosť gélu 20x20 cm
• rozmery 25x25x5 cm
• nerezová katódová platňa v spodnej
časti
• veko
obsahuje
platinum/titániovú
anódovú platňu
• transfer za menej ako 15 minút
• ideálne na proteíny < 150 kd
• vyžaduje minimálne množstvo buffera
V ponuke 5 modelov napájacích zdrojov:
kompaktné zdroje:
EC-105: 250V / 300mA / 75W / 2 výstupy, vhodný
pre DNA/RNA
EC-300XL:
300V /
400mA / 75W / 3 výstupy,
vhodný pre DNA/RNA,
proteíny, blotovanie
zdroje s vysokým prúdovým rozsahom:
EC-200XL: 200V / 2,0A / 200W / 4 výstupy, vhodný pre DNA/RNA,
proteíny, blotovanie
programovateľné zdroje:
EC-1000XL: 1000V / 500mA / 250W / 4 výstupy, vhodný pre DNA/RNA,
proteíny, blotovanie
EC-3000XL: 3000V / 400mA / 400W / 4 výstupy, vhodný pre DNA/RNA,
proteíny, sekvenátory
zdroje rady XL:
• uchovanie nastavení po
výpadku napájania
• možnosť ukladania na seba
• membránová klávesnica
• jednoduchá obsluha
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
PCR CYKLERY
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
... riešenie pre vaše laboratórium
SK
V ponuke PCR cyklerov nájdete modelovú radu labcycler. V ponuke je základný model bez gradientu, ako aj sofistikovanejší model s gradientom. TRIGON s.r.o. vykonáva záručný a pozáručný servis na všetky
nami dodávané prístroje..
Model
labcycler Basic
labcycler Gradient
labcycler 48
labcycler 48 Gradient
labcycler 48s Gradient
Kategória
PCR cykler
PCR cykler
PCR cykler
PCR cykler
PCR cykler
Kapacita
3 x 21 x 0,2ml (Triple block)
48 x 0,5ml (Thermoblock 48)
96 x 0,2ml (Thermoblock 96)
384-j. platnička (Thermoblock 384)
3 x 21 x 0,2ml (Triple block)
48 x 0,5ml (Thermoblock 48)
96 x 0,2ml (Thermoblock 96)
384-j. platnička (Thermoblock 384)
48 x 0,5ml
(hliníkový blok)
48 x 0,5ml
(gradient blok)
48 x 0,5ml
(gradient blok)
mikroprocesorová regulácia
vynikajúca homogenita teploty
uniformita bloku 0,4°C
rýchly čas ohrevu a chladenia
rýchlosť ohrevu 4,2°C/s
rýchlosť chladenia 3,6°C/s
elektronicky vyhrievané veko
nastaviteľná teplota a tlak veka
intuitívny softvér
farebná 5,7" TFT obrazovka
ovládanie cez dotykový panel
kapacita pamäte na 680 programov
ochrana programov pomocou hesla
ukladanie posledných 16 cyklov
systém rýchlej výmeny bloku
nízke tepelné emisie
nízka hlučnosť
automatický reštart po výpadku a
obnovení napájania
RS232 rozhranie
komunikácia v EN alebo NJ
príkon max. 350W, standby 25W
mikroprocesorová regulácia
vynikajúca homogenita teploty
uniformita bloku 0,4°C
rýchly čas ohrevu a chladenia
rýchlosť ohrevu 4,2°C/s
rýchlosť chladenia 3,6°C/s
elektronicky vyhrievané veko
nastaviteľná teplota a tlak veka
intuitívny softvér
farebná 5,7" TFT obrazovka
ovládanie cez dotykový panel
kapacita pamäte na 680 programov
ochrana programov pomocou hesla
ukladanie posledných 16 cyklov
systém rýchlej výmeny bloku
nízke tepelné emisie
nízka hlučnosť
automatický reštart po výpadku a
obnovení napájania
RS232 rozhranie
komunikácia v EN alebo NJ
príkon max. 350W, standby 25W
mikroprocesorová regulácia
vynikajúca homogenita teploty
uniformita bloku 0,4°C
rýchly čas ohrevu a chladenia
rýchlosť ohrevu 3,5°C/s
rýchlosť chladenia 3,2°C/s
elektronicky vyhrievané veko
nastaviteľná teplota a tlak veka
intuitívny softvér
farebná 5,7" TFT obrazovka
ovládanie cez dotykový panel
kapacita pamäte na 680 programov
ochrana programov pomocou hesla
ukladanie posledných 16 cyklov
automatický reštart po výpadku a
obnovení napájania
RS232 rozhranie
príkon max. 180W, standby 25W
Popis
strieborný blok potiahnutý zlatom
možnosť kopírovania programov
z/do cyclerov labcycler Basic a
labcycler Gradient
funkcia gradientu 20°C (±10°C)
Gradient
nie
áno
nie
mikroprocesorová regulácia
vynikajúca homogenita teploty
uniformita bloku 0,4°C
rýchly čas ohrevu a chladenia
rýchlosť ohrevu 3,5°C/s
rýchlosť chladenia 3,2°C/s
elektronicky vyhrievané veko
nastaviteľná teplota a tlak veka
intuitívny softvér
farebná 5,7" TFT obrazovka
ovládanie cez dotykový panel
kapacita pamäte na 680 programov
ochrana programov pomocou hesla
ukladanie posledných 16 cyklov
automatický reštart po výpadku a
obnovení napájania
RS232 rozhranie
príkon max. 180W, standby 25W
mikroprocesorová regulácia
vynikajúca homogenita teploty
uniformita bloku 0,4°C
rýchly čas ohrevu a chladenia
rýchlosť ohrevu 5°C/s
rýchlosť chladenia 5°C/s
elektronicky vyhrievané veko
nastaviteľná teplota a tlak veka
intuitívny softvér
farebná 5,7" TFT obrazovka
ovládanie cez dotykový panel
kapacita pamäte na 680 programov
ochrana programov pomocou hesla
ukladanie posledných 16 cyklov
automatický reštart po výpadku a
obnovení napájania
RS232 rozhranie
príkon max. 180W, standby 25W
možnosť kopírovania programov z/do možnosť kopírovania programov z/do
cyclerov labcycler Basic a labcycler
cyclerov labcycler Basic a labcycler
Gradient
Gradient
funkcia gradientu 20°C (±10°C)
funkcia gradientu 20°C (±10°C)
áno
áno
Obrázok
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PIPETY
1-KANÁLOVÉ
... riešenie pre vaše laboratórium
Ponuka širokej palety pipiet FINNPIPETTE® spolu so spotrebným materiálom popredného svetového výrobcu THERMO Scientific poskytuje široké uplatnenie pri laboratórnych
aplikáciách a/alebo pri inom použití. Poskytujeme aj následný servis vrátane preventívnych prehliadok a kalibrácií podľa výrobcom odporúčaných postupov, za porovnateľných
podmienok a pomocou originálneho softvéru.
FINNPIPETTE F1
najnovšia generácia pipiet - majster medzi pipetami
• prevedenie s fixným aj nastaviteľným objemom
• objemy od 0,2µl do 10ml
• prvá pipeta s antimikrobiálnym povrchom,
strieborné ióny na povrchu pipety vytvárajú
prostredie ktoré zabraňuje rastu baktérií, mikróbov a
plesní
• vylepšená nastaviteľná opierka prstov v rozsahu
otočenia až 120°
• nový
mechanizmus
nastavenia
objemu
s
bezpečnou fixáciou umožňuje voľné otáčanie piesta
bez zmeny nastaveného objemu
• vysoká presnosť a reprodukovateľnosť
• veľký a ľahko čitateľný displej
• vynikajúca ergonómia
• telo odolné voči UV
• extra hladký chod piesta
• citlivý vyhadzovač špičiek
• farebné rozlíšenie identifikujúce rozsah pipety
• záruka 5 rokov
FINNPIPETTE F3
MATRIX HYBRID
nová generácia pipiet
• prevedenie s fixným aj nastaviteľným objemom
• objemy od 1µl do 10ml
• unikátny systém nastavenia objemu pomocou
nastavovacieho
krúžku
s
uzamykateľným
mechanizmom
• veľký a ľahko čitateľný displej
• vynikajúca ergonómia
• telo odolné voči UV žiareniu, vlhkosti a chemikáliám
• extra hladký chod piesta
• citlivý vyhadzovač špičiek
• farebné rozlíšenie identifikujúce rozsah pipety
• autoklávovateľný kónus
• zdokonalená opierka prstov
• tepelná izolácia nastavovacieho mechanizmu od
tela pipety (eliminácia prípadných nežiaducich efektov
hybridná pipeta
• kombinácia manuálnej pipety a elektronickej pipety
• elektronické nastavenie objemu pomocou
dvoch tlačidiel
• objemy od 0,5µl do 1250µl
• pamäť pre 6 najčastejšie používaných
objemov s možnosťou rýchleho vyvolania
programu
• výnimočný ergonomický dizajn
• komfortná opierka prstov
• minimálne namáhanie prstov pri pipetovaní
• možnosť jednoduchej kalibrácie
spôsobených teplotou ľudského tela)
• možnosť jednoduchej kalibrácie a údržby
• záruka 5 rokov
FINNPIPETTE F2
NOVUS
ultraľahká pipeta s nezameniteľným dizajnom
• prevedenie s fixným aj nastaviteľným objemom
• objemy od 0,2µl do 10ml
• vysoký komfort a výkon
• spoľahlivosť a reprodukovateľnosť
• veľmi presný mechanizmus nastavenia objemu
umožňuje plynulé nastavenie mikroobjemov v
krokoch 0,2µl alebo 1µl (v závislosti od modelu)
• "double action" tlačidlo eliminuje náhodné zmeny
objemu počas pipetovania
• super "blow-out" mechanizmus na veľmi presné
dávkovanie mikroobjemov
• extra hladký chod piesta
• pipeta je plne autoklávovateľná pri teplote 121°C
• veľký a ľahko čitateľný displej
• vynikajúca ergonómia
• telo odolné voči UV
• citlivý vyhadzovač špičiek
• farebné rozlíšenie identifikujúce rozsah pipety
• záruka 5 rokov
plne elektronická pipeta
• objemy od 1µl do 10ml
• Funkcie stepper, riedenie, miešanie
• grafický podsvietený displej
• 9 rýchlostí pipetovania
• intuitívne ovládanie
• jednoduchá kalibrácia
• nastaviteľná opierka prsta
• ľahko ovládateľný vyhadzovač špičiek
• Li-Ion batéria, 4 hodiny prevádzky na jedno nabitie,
možnosť dobíjania aj počas práce s pipetou, dobitie
do 1 hodiny
• pipetovací nadstavec je možné autoklávovať
• najľahšia elektronická pipeta na trhu
• pohodlné a presné ovládanie aj v
rukaviciach
• možnosť vytvorenia užívateľského profilu,
voľba komunikačného jazyka a ďalšie
nastavenia
STEPPER
• stepper pre jednoduché a pohodlné opakované
pipetovanie
• 7 rôznych veľkostí špičiek
• objemy 500µl, 1250µl, 2500µl, 5ml, 12,5ml, 25ml a
50ml
• 5 nastaviteľných objemov pre každú špičku
• jednoduché nastavenie pomocou otočného kolieska
• ergonomická rukoväť zvyšuje komfort obsluhy
• opierka prstov
• vhodný aj na prácu s viskóznymi alebo agresívnymi
roztokmi
• 25ml a 50ml špičky s použitím adaptéra
FINNPIPETTE C1
serologická pipeta
• ľahká prenosná serologická pipeta
• jednoduché a reprodukovateľné pipetovanie s
maximálnym komfortom
• Li-ion technológia, výdrž až 15 hodín nepretržitej
prevádzky na jedno nabitie
• rýchle dobíjanie akumulátora
• ergonomický dizajn
• veľmi malá hmotnosť - vysoký komfort obsluhy
• možnosť regulácie rýchlosti nasávania a vypúšťania
roztokov
• autoklávovateľný silikónový adaptér
• univerzálny napájací zdroj
• možnosť držiaka na stôl alebo na stenu
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
PIPETY
VIACKANÁLOVÉ
... riešenie pre vaše laboratórium
Okrem jednokanálových pipiet nájdete v ponuke FINNPIPETTE® aj 8, 12 a 16-kanálové pipety, ktoré Vám výrazne uľahčia prácu napr. pri pipetovaní do mikroplatničiek. V ponuke
nájdete aj široké spektrum príslušenstva a originálneho spotrebného materiálu.
Zaujímavou pre Vás bude určite aj ponuka tzv. "GLP kitov", v ktorých nájdete balíčky pipiet vrátane príslušenstva a spotrebného materiálu za zvýhodnenú cenu...
FINNPIPETTE F1 MULTICHANNEL
NOVUS MULTICHANNEL
GLP KITY
najnovšia generácia viackanálových pipiet
• 8- / 12- / 16-kanálové prevedenie
• objemy od 1µl do 300µl
• prvá pipeta s antimikrobiálnym povrchom,
strieborné ióny na povrchu pipety vytvárajú
prostredie ktoré zabraňuje rastu baktérií, mikróbov
a plesní
• vylepšená nastaviteľná opierka prstov v rozsahu
otočenia až 120°
• nový mechanizmus nastavenia objemu s
bezpečnou fixáciou umožňuje voľné otáčanie
piesta bez zmeny nastaveného objemu
• vysoká presnosť a reprodukovateľnosť
• veľký a ľahko čitateľný displej
• vynikajúca ergonómia
• telo odolné voči UV
• extra hladký chod piesta
• citlivý vyhadzovač špičiek
• farebné rozlíšenie identifikujúce rozsah pipety
• záruka 5 rokov
plne elektronická viackanálová pipeta
• 8- / 12- / 16-kanálové prevedenie
• objemy od 1µl do 300µl
• Funkcie stepper, riedenie, miešanie
• grafický podsvietený displej
• 9 rýchlostí pipetovania
• intuitívne ovládanie
• jednoduchá kalibrácia
• nastaviteľná opierka prsta
• ľahko ovládateľný vyhadzovač špičiek
• Li-Ion batéria, 4 hodiny prevádzky na jedno
nabitie, možnosť dobíjania aj počas práce s
pipetou, dobitie do 1 hodiny
• pipetovací nadstavec je možné autoklávovať
• najľahšia elektronická pipeta na trhu
• pohodlné a presné ovládanie aj v rukaviciach
• možnosť vytvorenia užívateľského profilu,
voľba komunikačného jazyka a ďalšie
nastavenia
špeciálna ponuka balíčkov pipiet za
zvýhodnenú cenu
• akciový balíček 3 pipiet za cenu 2
(rôzne objemy)
• akciový balíček 4 pipiet za cenu 3
(rôzne objemy)
• balíčky naviac obsahujú zdarma stojan
na pipety, 3 (resp.4) balenia špičiek
Finntip (rack 96), pipetovacie vaničky a
USB kľúč
MATRIX HYBRID MULTICHANNEL
FINNPIPETTE F2 MULTICHANNEL
ultraľahká pipeta s nezameniteľným dizajnom
• 8- / 12- / 16-kanálové prevedenie
• objemy od 1µl do 300µl
• vysoký komfort a výkon
• spoľahlivosť a reprodukovateľnosť
• veľmi presný mechanizmus nastavenia objemu
umožňuje plynulé nastavenie mikroobjemov v
krokoch 0,2µl alebo 1µl (v závislosti od modelu)
• "double action" tlačidlo eliminuje náhodné zmeny
objemu počas pipetovania
• super "blow-out" mechanizmus na veľmi presné
dávkovanie mikroobjemov
• extra hladký chod piesta
• pipeta je plne autoklávovateľná pri teplote 121°C
• veľký a ľahko čitateľný displej
• vynikajúca ergonómia
• telo odolné voči UV
• citlivý vyhadzovač špičiek
• farebné rozlíšenie identifikujúce rozsah pipety
• záruka 5 rokov
hybridná viackanálová pipeta
• 6- / 8- / 12- / 16-kanálové prevedenie
• objemy od 2µl do 1250µl (6-kanálové)
• objemy od 0,5µl do 1250µl (8-kanálové)
• objemy od 0,5µl do 850µl (12-kanálové)
• objemy od 0,5µl do 125µl (16-kanálové)
• kombinácia manuálnej pipety a elektronickej
pipety
• elektronické nastavenie objemu pomocou
dvoch tlačidiel
• objemy od 0,5µl do 1250µl
• pamäť pre 6 najčastejšie používaných
objemov s možnosťou rýchleho vyvolania
programu
• výnimočný ergonomický dizajn
• komfortná opierka prstov
• minimálne namáhanie prstov pri pipetovaní
• možnosť jednoduchej kalibrácie
• široké možnosti príslušenstva a spotrebného
materiálu
FINNPIPETTE DISPENSER
dávkovač kvapalín
• možnosť dávkovania kvapalín do teploty 50°C
• 6 modelov pre objemy 0,2ml až 60ml
• rýchle a presné nastavenie objemu
• dávkovanie s presnosťou 0,5%, SD 0,1%
• keramický piest s protisklzovým povrchom
• plastové diely z fluoropolymérov
• ECTFE ventil
• ergonomický tvar
• ideálne aj na prácu s agresívnymi roztokmi
• plne autoklávovateľný pri teplote 121°C
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
•
•
•
•
stojany na pipety (jedno / viacpozičné)
karuselový stojan
pipetovacie vaničky
špičky v rôznych baleniach (sáčky, stojančeky,
bulkové verzie, atď...)
• špičky Flex, sterilné špičky, nesterilné špičky,
špičky s filtrom, IVD verzie...
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
LABORATÓRNE
PLASTY
... riešenie pre vaše laboratórium
Vám ponúka širokú paletu plastových výrobkov NALGENE & NUNC určených na jednorázové alebo opakované laboratórne použitie. NUNC patrí medzi špičkových výrobcov
polystyrénových pomôcok na jednorazové laboratórne použitie. NALGENE vyrába plastové pomôcky (polypropylén, polyetylén, teflon) na opakované použitie.
NALGENE® 1Lcentrifugačné fľaše
• špeciálne centrifugačné fľaše
• odolné / nepresakujúce až do 15.810 x
g (1L fľaše) / 7.333 x g (2L BioBottle)
• materiál PC – priehľadné, alebo PPCO
– chemická rezistencia
• USP Trieda VI - necytotoxické
NUNC IVF platničky
• špeciálne
upravený
povrch
(hydrofilný) pre rast buniek
• dva typy povrchu
TM
• NUNCLON - certifikovaný povrch
s vysokou afinitou - hydrofilný
• "non treated" - menej hyrdofilný
• CE certifikácia 93/42/EEC
NUNC mikrotitračné platničky
• platničky pre fotometriu,
fluorescenciu a luminiscenciu
• čierne, biele a transparentné
prevedenie
• 96 / 384 / 1536 jamiek
• výber z niekoľkých typov povrchu s
rôznou afinitou na bunky
• niektoré platničky aj s certifikátom
NALGENE® 2Lcentrifugačné fľaše
• špeciálne centrifugačné fľaše
• odolné / nepresakujúce až do
7.333 g
• vhodné
na
bunkové
alebo
tkanivové izolácie
• USP Trieda VI - necytotoxické,
nehemolytické
NALGENE® ultračisté fľaše s certifikátom
• obsah 20 častíc s veľkosťou
≥0,3µm na mililiter
• LDPE - nízky obsah stopových
prvkov
• FEP teflón - vysoko trvácny
materiál vhodný na skladovanie
chemických látok
• certifikát priložený v každom
balení
®
NALGENE MF75 filtračné jednotky
0,1µm membrána
(PES)
• ultračistá sterilná filtrácia - vysoká
ochrana proti kontaminácii
• níska
väzba
proteínov
na
membránu
• veľmi rýchla filtrácia
• zabudovaná
NUNC UpCellTM povrch
• vysokokvalitné
polystyrénové
platničky na prácu s bunkami a
bunkovými kultúrami
• vhodné pre rast jednotlivých buniek
a bunkových kultúr pri nižšej
teplote (20°C)
• bez potreby stierania buniek alebo
pridávania trypsínu
• ochrana receptorov a antigénov na
povrchu buniek
NUNC Cryobank a Bank-ItTM kryoskúmavky
• kryoskúmavky
pre výskum a
dlhodobé skladovanie vzoriek
• bez DNAzy, RNAzy
na uskladnenie v
• použiteľné
tekutom dusíku - v plynnej fáze
NUNC Hydro-CellTM povrch
• špeciálne upravený povrch - nízka
schopnosť väzby
• kultivácia buniek a bunkových zhlukov v
suspenzii s max. výťažkom
• minimálna väzba buniek - max. výťažok
• vysoký výťažok bunkových proteínov
apyrogenity
NUNC Cell Factories
• využitie
pri produkcii vakcín,
monoklonálnych protilátok, liečiv
• ideálne pre adhézne bunky
• vhodné pre kultivačné suspenzie
• nízke riziko kontaminácie
• certifikovaný Nunclon™ povrch
zabezpečuje
rovnomerný
rast
buniek
NUNC In Vitro fľaše
• využitie
pri produkcii vakcín,
monoklonálnych protilátok, liečiv
• dlhá životnosť - PETG
• excelentný podklad pre adhézne
bunky
• široká ponuka veľkostí, 1050 až
4200 cm2
• 2 typy povrchu - štandardný a XPS
(patentovaný
expandovaný
povrch), umožňuje zvýšený rast
buniek, poskytuje väčší výťažok
…. a mnoho ďalších... pre kompletnú ponuku
navštívte www.nalgenunc.com
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
... riešenie pre vaše laboratórium
S E R V I S
THERMO – Jouan, Heraeus, Forma, Labsystems, Hybaid, Sorvall, Savant, H+P, Barnstead
SYNGENE TECNIPLAST RUSKINN LANCER
SK
TRIGON je skutočným riešením aj v oblasti služieb !
Našou filozofiou je zapezpečiť
komplexnú starostlivosť o Vaše prístroje.
… máme tradíciu a to správne „know-how“
TRIGON s. r.o. - Štefunkova 13 - 821 03 Bratislava
tel.: 02-635 31 241 - 0905 707 597 - 0905 728 896 - fax: 02-635 31 240 - e-mail: [email protected] - www.trigon-plus.sk
výhradný zástupca firiem
THERMO Scientific – divízia laboratórnej techniky
JOUAN/ HETO/ FORMA/ HYBAID/ SAVANT/ LABSYSTEMS/ HERAEUS/ SORVALL/ H+P/BARNSTEAD
SYNGENE - SYNBIOSIS - TECNIPLAST – LANCER - RUSKINN
Ak máte záujem o akékoľvek bližšie informácie, označte požadované a pošlite nám tento list
na fax: (02) 635 31 240 alebo e-mail: [email protected]
LA B O R A T Ó R NE P R Í S T R O JE S VET O VÝ C H VÝ R O B C O V
CENTRIFÚGY
multifunkčné centrifúgy
vysokootáčkové centrifúgy
veľkokapacitné centrifúgy
mikrocentrifúgy a mini-centrifúgy
centrifugačné skúmavky a príslušenstvo
LAMINÁRNE BOXY, DIGESTORY
biohazard boxy Tr. II a III
boxy s vertikál. alebo horizontál. prúdením Tr.I
boxy pre PCR
bezodťahové stolné digestóriá
skladovacie skrine pre chemikálie
plynové kahany a pištole, vákuové pumpy
CHOVNÉ BOXY PRE LABORATÓRNE
ZVIERATÁ
LABORATÓRNE UMÝVAČKY, SUŠIČKY
voľne stojace, prevedenie pre umiestnenie pod
stôl, rôzne príslušenstvo
BIO-IMAGING a ANALÝZA
gelová dokumentácia a analýza
fluorescencia a chemiluminescencia
analytický software
transiluminátory, UV lampy
obrazová analýza
KONCENTRÁTORY, LYOFILIZÁTORY
koncentrátory vzoriek - kompletné systémy
centrifugačné odparky, vyzmrazovacie jednotky
lyofilizátory - laboratórne, priemyselné
vákuové pumpy, rôzne príslušenstvo
POĆÍTAČE KOLÓNIÍ a INHIBIČNÝCH ZÓN
automatické počítače kolónií
analýza inhibičných zón
MONITORING TEPLOTY, VLHKOSTI ...
stacionárne monitorovacie ústredne
záznamníky teplôt / %RH, čierne skrinky
PURIFIKÁCIA VODY
zariadenia na výrobu ultračistej vody (typ I)
zariadenia na výrobu analytickej a lab. vody (typ II a III)
poradenstvo, rozbor vody, návrh riešenia, servis
BOXY S ANAERÓBNOU ATMOSFÉROU
anaeróbne, mikroaerofílne, hypoxické a IVF boxy
MIKROPLATNIČKOVÁ INŠTRUMENTÁCIA
dávkovače, premývačky
fluorometre, luminometre
nefelometre
spektrofotometre, fotometre
trepacie inkubátory - mikroplatničky
TERMOSTATY, VODNÉ KÚPELE
SUŠIARNE, AUTOKLÁVY
termostaty s riadenou atmosférou CO2/ O2/ RH
biologické termostaty do 100°C, s chladením
termostaty s trepačkou
testovacie klimakomory ( teplota, vlhkosť )
vodné kúpele - univerzálne, s cirkuláciou,
kryokúpele, kalibračné
sušiarne / sterilizátory do 300°C
autoklávy vertikálne / horizontálne
MRAZIACE A CHLADIACE BOXY
mraziace boxy tr. -86°C, stojanové / pultové
riadené zmrazovanie do -198°C
skladovacie zariadenia -198°C
mraziace boxy -55°C až -20°C
chladiace boxy 0° až 10°C
krvné banky +4°C
šokové zmrazovače
výrobníky ľadu - kocky, drť
transportné chladiace / mraziace boxy
MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA
PCR termocykléry
KingFisher
hybridizačné pece
elfo horizontálne / vertikálne, zdroje
blotovanie, sekvencie
elektroporátory
sučičky gelov
PIPETY, PLASTY
nastaviteľné / s fixným objemo, digitálne,
viac-kanálové, špičky, kalibrácie
mikrotitračné platničky
Môžete bližšie špecifikovať Vaše želanie:
Meno a priezvisko:
Firma / Inštitúcia:
Oddelenie:
Adresa, PSČ:
Tel.:
Predpokladám nákup:
Fax:
čo najskôr
E-mail:
do konca roka
výhľadove
PONUKA LABORATÓRNYCH PRÍSTROJOV
POPREDNÝCH SVETOVÝCH VÝROBCOV
v rámci výhradného zastúpenia pre SR a ČR ponúkame kvalitné obchodné
a servisné služby a to v dlhodobom horizonte
vyžiadajte si detailnú ponuku alebo návštevu zástupcu firmy
CENTRIFÚGY
multifunkčné centrifúgy
vysokootáčkové centrifúgy
veľkokapacitné centrifúgy
mikrocentrifúgy a mini-centrifúgy
centrifugačné skúmavky
a príslušenstvo
LAMINÁRNE BOXY, DIGESTORY
biohazard boxy Tr. II a III
boxy s vertikál. alebo horizontál.
prúdením Tr.I
boxy pre PCR
bezodťahové stolné digestóriá
skladovacie skrine pre chemikálie
plynové kahany a pištole, vákuové
pumpy
CHOVNÉ BOXY PRE LABORATÓRNE
ZVIERATÁ
MRAZIACE A CHLADIACE BOXY
mraziace boxy tr. -86°C,
stojanové / pultové
riadené zmrazovanie do -198°C
skladovacie zariadenia -198°C
mraziace boxy -55°C až -20°C
chladiace boxy 0° až 10°C
krvné banky +4°C
šokové zmrazovače
výrobníky ľadu - kocky, drť
transportné chladiace / mraziace boxy
TERMOSTATY, VODNÉ KÚPELE SUŠIARNE,
AUTOKLÁVY
termostaty s riadenou atmosférou
CO2/ O2/ RH
biologické termostaty do 100°C,
s chladením
termostaty s trepačkou
testovacie klimakomory ( teplota,
vlhkosť )
vodné kúpele - univerzálne,
s cirkuláciou,
kryokúpele, kalibračné
sušiarne / sterilizátory do 300°C
autoklávy vertikálne / horizontálne
BOXY S ANAERÓBNOU ATMOSFÉROU
anaeróbne, mikroaerofílne, hypoxické,
IVF boxy
LABORATÓRNE UMÝVAČKY, SUŠIČKY
voľne stojace, prevedenie pre
umiestnenie pod stôl, rôzne
príslušenstvo
MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA
PCR termocykléry
KingFisher®
hybridizačné pece
elfo horizontálne / vertikálne, zdroje
blotovanie, sekvencie
elektroporátory
sučičky gelov
MIKROPLATNIČKOVÁ INŠTRUMENTÁCIA
dávkovače, premývačky
fluorometre, luminometre
nefelometre
spektrofotometre, fotometre
trepacie inkubátory - mikroplatničky
BIO-IMAGING a ANALÝZA
gelová dokumentácia a analýza
fluorescencia a chemiluminescencia
analytický software
transiluminátory, UV lampy
obrazová analýza
KONCENTRÁTORY, LYOFILIZÁTORY
koncentrátory vzoriek - kompletné
systémy
centrifugačné odparky, vyzmrazovacie
jednotky
lyofilizátory - laboratórne, priemyselné
vákuové pumpy, rôzne príslušenstvo
POČÍTAČE KOLÓNIÍ a INHIBIČNÝCH ZÓN
automatické počítače kolónií
analýza inhibičných zón
Kontakty:
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
TRIGON, s.r.o.
Štefunkova 13, 821 03 Bratislava 2
registrácia OS BA I, OR, odd. Sro,
vl.č. 4225/B
Prevádzka:
TRIGON, s.r.o.
Goralská 40, Bratislava – Petržalka
tel.: 02 635 31 241
mob: 0905 707 597, 0905 728 896
tel./fax: 02 635 31 240
e–mail: [email protected]
web: www.trigon–plus.sk
sevice hot–line: 0905 215 212
MONITORING TEPLOTY, VLHKOSTI ...
stacionárne monitorovacie ústredne
záznamníky teplôt / %RH,
čierne skrinky
PURIFIKÁCIA VODY
zariadenia na výrobu ultračistej vody
(typ I)
zariadenia na výrobu čistej vody
(typ II a III)
poradenstvo, rozbor vody, návrh
riešenia, servis
PIPETY, PLASTY
nastaviteľné / s fixným objemom,
digitálne,
viac-kanálové, špičky, kalibrácie
mikrotitračné platničky
Download

• príprava vzoriek • analýza vzoriek • skladovanie vzoriek