Laboratórne prístroje
Príprava vzoriek
časť. 1
KUSYN – Laboratórne zariadenia
Pri hrádzi 1/A
821 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel/Fax: 02/44522977
Email: [email protected]
Web: www.kusyn.sk
Úprava vody
– Čistá a ultračistá voda je veľmi dôležitá chemická látka, ktorú je možné vyrobiť priamo z vodovodného kohútika niekoľkými
spôsobmi.
– Pre bežné laboratórne účely je najčastejšie používaná „čistá voda“, pričom do tejto kategórie patrí deionizovaná voda,
demineralizovaná voda (demi voda), destilovaná voda (Aqua Destilata), bidestilovaná voda (Bi Destilata, redestilovaná voda),
tridestilovaná voda (Tri Destilata).
– V oblasti výskumu a vývoja je väčšinou požadovaná „ultračistá voda“.
Najčastejšie používané aplikácie
Umývanie
Príprava
pufrových roztokov
Zdroj pre parnú sterilizáciu
Niektoré procesy
čistenia
Príprava
reagencií
Pojmy, normy a nariadenia o vode
Zdroj pre
špeciálne analyzátory
290
Príprava
kultivačných médií
Príprava bunečných a tkáňových kultúr
Pojmy, normy a nariadenia o vode
– Pitná voda je definovaná smernicou WHO ako voda vodovodná a mestská
– Voda pre farmaceutické účely je definovaná liekopisom PharmEUR /USP 27 ako Aqua Purificata AP/PW a Aqua ad
Iniectabilia)
– Voda pre laboratórne použitie je definovaná normami ASTM, CAP, NCCLS, DIN ISO 3696. Podľa týchto noriem sa
pripravuje čistá aj ultračistá voda (typ I a typ II)
Úprava vody – aplikácia
Ionomeniče/deionizácia
Kvalita:
Čistá voda
Typ II a III podľa ASTM
Typická aplikácia:
- umývanie skla
- voda pre MIELE umývacie automaty
- voda pre parnú sterilizáciu
- základná analytická práca
- voda pre batérie
- všeobecné čistiace procesy
- zdroj pre špeciálne analyzátory
Reverzná osmóza
Kvalita:
Čistá voda
Typ II a III podľa ASTM
Typická aplikácia:
- umývanie skla
- voda pre MIELE umývacie automaty
- voda pre parnú sterilizáciu
- základná analytická práca
- voda pre batérie
- všeobecné čistiace procesy
- zdroj pre špeciálne analyzátory
Typy zariadení:
Werner Aquadem DL, DF, SDF
Typy zariadení:
Aqual
Werner RO
Zariadenie na výrobu ultračistej vody
Kvalita:
Čistá voda
Typ I podľa ASTM
Typická aplikácia:
- voda pre prípravu reagencií
- kritické analytické aplikácie
- AAS
- maximálne účinné čistenie
- HPLC
- iontová chromatografia (IC)
- plynová chromatografia (GC)
- príprava bunkových a tkanivových kultúr
- monoklonálne protilátky
- PCR
- elektroforéza
- DNA štúdie
- príprava pufrov
Typy zariadení:
Werner EasyPure
Werner NANOpure Diamond
Výber vhodného typu prístroja
1
Pre správny výber prístroja je potrené zodpovedať si nasledujúce otázky:
1) kvalita vstupnej vody (tvrdosť, pH, vodivosť) a vstupný tlak
2) požadovaná kvalita výstupnej vody (vodivosť)
3) účel použitia upravenej vody
4) predpokladaná spotreba vody/hod. či za smenu
5) požiadavky na doplnkovú výbavu (konduktometer, vodomer, UV lampa, ...)
Prístroj destilačný stolový DP 1500
Prístroj na prípravu destilovanej vody sa skladá zo skleneného výparníka s výhrevnou
špirálou, skleneného chladiča napojeného na prívod vody z vodovodného rozvodu a
ovládacieho podstavca s hlavným vypínačom a poistkou. Voda sa privádza z vodovodného
rozvodu s minimálnym tlakom 200 kPa. Vodivosť destilátu pri 25°C je 1,5…2,5 μS/cm.
Zodpovedá požiadavkám ČL 97. Prístroj je vhodný pre pracoviská s malou spotrebou
destilovanej vody.
1
Obj. číslo
Typ
632 445 000 105
DP 1500
Výkon
(l/h)
2,4
Rozmery
š x d x v (mm)
190 x 190 x 600
Príkon
(kW)
1,5
Napätie
(V)
220
Zásobné fľaše (fľaše podľa Woulfa) nie sú súčasťou ceny prístroja, nájdete ich na str. 26.
2
Sklenené destilačné prístroje SIMAX sú určené na výrobu destilovanej vody, ktorej kvalita
zodpovedá ČSN 68 4063. Podľa typu je výkon 4…90 litrov za hodinu.
Prevedenie výhrevných telies:
- priame elektródové vyhrievanie (elektródy z nerez plechu alebo grafitových tvaroviek)
Destilačné prístroje na vodu sú určené výlučne na destiláciu vody tam, kde kapacitné
nároky na destilovanú vodu zodpovedajú menovitým výkonom jednotlivých typov
(predovšetkým vo farmácii, zdravotníctve, fotochemických a chemických prevádzkach).
Prístroje sú určené prevažne na destiláciu vôd bežnej tvrdosti 7 až 15°N, zložením
odpovedajúcich ČSN 830611 pre pitnú vodu (vstupná voda). Destilačný prístroj s
predradeným zmäkčovacím filtrom je vhodný zvlášť pre miesta, kde napájacia voda má
celkovú tvrdosť v rozmedzí od 15 do 20°N. Redestilačný prístroj poskytuje priemerne
desať litrov destilovanej a tri litre redestilovanej vody za hodinu. Kvalita výstupu je úmerná
zloženiu vstupnej vody, čistote prístroja a ovplyvňuje ju vstupné napätie.
Prístroje nie sú vhodné v prevádzkach, ktoré požadujú pre kvalitu vody certifikáciu podľa
ČL 1997 na vodu Aqua purificata alebo plnenie požiadaviek ČSN ISO 3696 na akosť vody
pre analytické účely I. stupňa akosti.
Napätie pre I-DPE 4RZ a 4RS 230 V/50 Hz, ostatné modely 3 x 400 V.
2
3
Obj. číslo
632 612 008 210
632 612 008 110
632 612 009 007
632 612 009 012
632 612 009 017
632 612 009 022
632 612 010 010
632 612 011 301
Typ
I-DPE 4 RZ
I-DPE 4 RS
I-DPE 10 /4-7/
I-DPE 10 /8-18/
I-DPE 10 /19-25/
I-DPE 10 /graf. vyhrievanie/
I-DPE 10-ZF
I-DPE 30-Z *)
Popis
závesné prevedenie
stolové prevedenie
delený, pre tvrdosť vody 4-7°N
delený, pre tvrdosť vody 8-18°N
delený, pre tvrdosť vody 19-25°N
delený, grafitové vyhrievanie
delený, so zmäkčovacím filtrom
závesné prevedenie
Výkon (l/h)
3,5...4
3,5...4
7,4...14,5
7,4...14,5
7,4...14,5
7,4...14,5
7,4...14,5
28...35
Chladiaca voda (l/h)
30...50
30...50
110...150
110...150
110...150
110...150
110...150
300...400
Príkon (kW)
2,8
2,8
5,9...10,5
5,9...10,5
5,9...10,5
5,9...10,5
5,9...10,5
19,9...26,6
Ponuka sklenených destilačných prístrojov s vyšším výkonom na vyžiadanie. Na želanie sme schopní zabezpečiť ako montáž, tak aj servisné opravy nových
prístrojov IDPE i starších typov DPE.
3
Elektródy náhradné
Obj. číslo
632 931 001 041
632 931 002 101
632 931 002 102
632 931 002 103
632 931 001 101
632 931 001 111
632 931 002 301
Typ
Elektróda k IDPE 4, grafitová
Elektróda k IDPE 10, 4-7°N
Elektróda k IDPE 10, 8-18°N
Elektróda k IDPE 10, 19-25°N
Elektróda k IDPE 10, grafitová 8-18°N
Elektróda k IDPE 10, grafitová 19-25°N
Elektróda k IDPE 30
Popis
mäkká voda
stredne tvrdá voda
tvrdá voda
stredne tvrdá voda
tvrdá voda
Ku všetkým typom sklenených destilačných prístrojov dodávame aj ostatné náhradné diely.
Dodávame aj priemyselné aparatúry, prístroje a diely SIMAX. Ponuku Vám radi zašleme na
vyžiadanie.
Prístroje destilačné, stolové a závesné
Prístroj destilačný sklenený I-DPE
291
Prístroj destilačný bez zásobníka, GFL
Dva modely s výkonom 2 a 4 litre za hodinu. Kvalita destilovanej vody spĺňa medzinárodné
farmaceutické požiadavky, je bez baktérií a pyrogénov: vodivosť približne 2,3 μS/cm
pri 20°C. Varná nádoba, chladič i výhrevná špirála sú vyrobené z nerezovej ocele.
Termostatická ochrana proti prepätiu chráni výhrevné teleso proti prevádzke bez vody.
Prívod i odvod chladiacej vody je na pravej strane prístroja. Teplota chladiacej vody
je zobrazovaná na teplomere, ktorý je súčasťou prístroja. Výstup destilovanej vody je
kontinuálny z prednej časti chladiča. Povrch je vybavený elektrostaticky naneseným
práškovým epoxidovým náterom bielej farby (RAL 9002) a vínovej farby (RAL 3005).
Prístroj je dodávaný s prívodnou šnúrou s vidlicou.
Napätie 230 V.
1
2
1
2
Obj. číslo
Typ
396 122 002 120
396 122 002 140
2001/2
2001/4
Výkon
(l/h)
2
4
Chladiaca
voda (l/h)
20
40
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
300 x 250 x 510
300 x 250 x 510
Príkon
(kW)
2
3
Prístroj destilačný so zásobníkom, GFL
Štyri modely s výkonom 2, 4, 8 a 12 litrov za hodinu. Konštrukcia prístroja umožňuje
zavesenie na stenu. Kvalita destilovanej vody spĺňa medzinárodné farmaceutické
požiadavky, je bez baktérií a pyrogénov; vodivosť približne 2,3 μS/cm pri 20°C. Varná
nádoba, zásobník, chladiaca výhrevná špirála sú vyrobené z nerezovej ocele. Prívod
chladiacej vody je na pravej strane prístroja cez solenoidný ventil. Tento ventil púšťa
chladiacu vodu a uzavrie sa po naplnení zásobníka, tým sa zamedzuje zbytočnej spotrebe
vody. Výstup destilovanej vody je cez vypúšťací kohút umiestnený v prednej časti prístroja.
Kohút môže byť otvorený buď stále alebo len počas stlačenia. Voda ohriata pri chladení
sa použije pre doplnenie hladiny vo varnej komore. Prebytočná voda vyteká odpadovou
hadicou. Po naplnení zásobníka elektronický spínač hladiny vypne prístroj a po odpustení
vody zo zásobníka ho opäť zapne. Termostatická ochrana proti prehriatiu chráni výhrevné
teleso proti prevádzke bez vody. Pokiaľ je stupeň znečistenia vysoký, elektronický
detektor znečistenia vypne prístroj a rozsvieti sa červená kontrolka. Varná komora sa
vypúšťa kohútom umiestneným na pravom boku prístroja. Odplynenie oxidu uhličitého sa
vykonáva výfukovou trubičkou umiestnenou v hornej časti prístroja. Destilačný prístroj má
dvojitý kryt. Vonkajší kryt je vyrobený z elektrolyticky galvanizovaného oceľového plechu a
je vybavený elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým náterom bielej farby (RAL
9002) a vínovej farby (RAL 3005). Prístroj je dodávaný s prívodnou šnúrou (modely pre
2 a 4 litre sú už s vidlicou). Napätie: u typu 2002 a 2004 - 230 V; u typu 2008 a 2012
- 380 V.
3
Obj. číslo
3
396 122 002 002
396 122 002 004
396 122 002 008
396 122 002 012
Typ
Výkon
(l/h)
2002
2004
2008
2012
2
4
8
12
Chladiaca
voda
(l/h)
30
48
72
198
Vonkajšie
Objem
rozmery š x h x v zásobníka
(mm)
(l)
540 x 290 x 420
4
620 x 330 x 460
8
780 x 410 x 540
16
780 x 410 x 670
24
Príkon
(kW)
1,5
3
6
9
Prístroje destilačné GFL
Prístroj destilačný pre dvojitú destiláciu, GFL
Tri plne automatické modely s výkonom 2, 4 a 8 litrov za hodinu. Konštrukcia prístrojov
umožňuje zavesenie na stenu. Kvalita destilovanej vody spĺňa medzinárodné farmaceutické
požiadavky, je bez baktérií a pyrogénov; vodivosť približne 1,6 μS/cm pri 20°C. Varná
nádoba, chladič prvého stupňa i výhrevná špirála sú vyrobené z nerezovej ocele. Chladič
druhého stupňa je z borosilikátového skla. Prívod chladiacej vody je cez solenoidný ventil,
ktorý sa otvorí po zapnutí prístroja. Voda ohriata pri chladení sa použije pre doplnenie
hladiny vo varnej komore. Prebytočná voda vyteká odpadovou hadicou.
Dvojstupňová ochrana poklesu hladiny vody:
1. plavákový spínač
2. tepelná poistka
Pokiaľ je stupeň znečistenia vo varnej komore prvého stupňa vysoký, elektronický
detektor znečistenia vypne prístroj a rozsvieti sa červená kontrolka. Po naplnení
zásobníka elektronický spínač hladiny vypne prístroj a po odpustení vody zo zásobníka ho
opäť zapne. Odplynenie oxidu uhličitého sa vykonáva výfukovou trubičkou umiestnenou
v hornej časti prístroja. Hlavný vypínač a signalizácia pre kontrolu činnosti obidvoch
stupňov sú umiestnené na prednej časti prístroja. Dvojdielny kryt destilačného prístroja je
vyrobený z elektrolyticky galvanizovaného oceľového plechu a je vybavený elektrostaticky
naneseným práškovým epoxidovým náterom bielej farby (RAL 9002) a vínovej farby
(RAL 3005). Horný kryt je ľahko odnímateľný po uvoľnení spôn. Prístroj je dodávaný s
prívodnou šnúrou.
4
Obj. číslo
4
292
Typ
396 122 002 102 2102
396 122 002 104 2104
396 122 002 108 2108
Výkon
(l/h)
2
4
8
Chladiaca
voda
(l/h)
72
120
198
Vonkajšie
Objem
rozmery š x h x v zásobníka
(mm)
(l)
500 x 260 x 470
3,5
550 x 280 x 570
6,5
700 x 390 x 700
11,5
Príkon
(kW)
220
380
380
Zariadenie na výrobu čistej (demineralizovanej) vody, AQUAL
Parametre výstupnej vody
Obsah ťažkých kovov:
Obsah špecifických látok (CHSK):
Špecifická elektrická vodivosť (AQUAL 35, 35-20”)
Odsolenie oproti vstupnej vode (AQUAL 25 až 29-2) *)
Odsolenie oproti vstupnej vode (AQUAL 25 AŽ 29-2
s demikolónou) **)
2
max. 0,01 mg/l
max. 0,1 mg/l
pod 1 μs/cm
min. 96%
pod 1 μs/cm
Použitie
AQUAL 25 až 29-2 (bez ionexovej kolóny)
AQUAL 25 až 29-2 (s demikolónou SFC 07)
pre technické účely
pre analytické účely
- ČSN ISO 3696, ČL 2005
AQUAL 35 a 35-20” (s ionexovou kolónou 0,75-1,5 l)
pre analytické účely - ČSN
ISO 3696, ČL 2005
Rozmery
š x v (mm)
š x v (mm)
AQUAL 25, 27 a 29
350 x 400
AQUAL 29-2
350 x 675
AQUAL 35
560 x 400
AQUAL 35-20“ 500 x 675
DEMIKOLÓNA DK 07 φ159 x 525
1
2
ilustračné foto
Obj. číslo
Typ
Popis
Výkon (l/h) ***)
624 026 010 025
A25 S
AQUAL 25 bez konduktometra (základné prevedenie)
5
624 026 010 027
A27 S
AQUAL 27 bez konduktometra (základné prevedenie)
7
624 026 010 029
A29 S
AQUAL 29 bez konduktometra (základné prevedenie)
9
624 026 010 292
A292 S
AQUAL 29-2 bez konduktometra (základné prevedenie)
18
624 026 020 025
A25S M
AQUAL 25 bez konduktometra s vodomerom
5
624 026 020 027
A27S M
AQUAL 27 bez konduktometra s vodomerom
7
624 026 020 029
A29S M
AQUAL 29 bez konduktometra s vodomerom
9
624 026 020 292
A292 SM
AQUAL 29-2 bez konduktometra s vodomerom
18
624 026 030 025
A25 SL
AQUAL 25 bez vodomeru, s dig. konduktometrom
5
624 026 030 027
A27 SL
AQUAL 27 bez vodomeru, s dig. konduktometrom
7
624 026 030 029
A29 SL
AQUAL 29 bez vodomeru, s dig. konduktometrom
9
624 026 030 292
A292 SL
AQUAL 29-2 bez vodomeru, s dig. konduktometrom
18
624 026 040 025
A25 ML
AQUAL 25 s vodomerom a dig. konduktometrom
5
624 026 040 027
A27 ML
AQUAL 27 s vodomerom a dig. konduktometrom
7
624 026 040 029
A29 ML
AQUAL 29 s vodomerom a dig. konduktometrom
9
624 026 040 292
A292 ML
AQUAL 29-2 s vodomerom a dig. konduktometrom
18
624 026 050 025
A25 XL
AQUAL 25 s vodomerom, dig. konduktometrom, a demikolónou 07
5
624 026 050 027
A27 XL
AQUAL 27 s vodomerom, dig. konduktometrom, a demikolónou 07
7
624 026 050 029
A29 XL
AQUAL 29 s vodomerom, dig. konduktometrom, a demikolónou 07
9
624 026 050 292
A292 XL
AQUAL 29-2 s vodomerom, dig. konduktometrom, a demikolónou 07
18
624 026 060 035
A35 S
AQUAL 35 bez kond. (základné prevedenie) (MIX 0,75 l)
5
624 026 063 520
A3520 S
AOUAL 35-20“ bez kond. (zákl. prevedenie) (20“ = MIX 1,5 l)
5
624 026 070 035
A35 SM
AQUAL 35 bez kond. s vodomerom (MIX 0,75 l)
5
624 026 073 520
A3520 SM
AQUAL 35-20“ bez kond. s vodomerom (20“ = MIX 1,5 l)
5
624 026 072 035
A35 SL
AQUAL 35 bez vodomeru s dig. konduktometrom
5
624 026 075 520
A3520 SL
AQUAL 35-20“ bez vodomeru s dig. konduktometrom
5
624 026 080 035
A35 XL
AQUAL 35 s vodomerom a dig. kond. (MIX 0,75 l)
5
624 026 083 520
A3520 XL
AQUAL 35-20“ s vodomerom a dig. kond. (20“ = MIX 1,5 l)
5
*)
U AQUALU 25-29-2 bez demikolóny sa udáva len percentuálne odsolenie, pretože nie je dopredu známa vstupná vodivosť a preto nie je možné
stanoviť výslednú vodivosť.
**) U AQUALU 29-29-2 s demikolónou sa udáva kvalita výslednej vody v μS/cm preto, že je relatívne jedno (podľa vstupnej vodivosti), aká je hodnota
vodivosti za reverznom osmózou, pretože zostávajúcu časť dočisťuje práve zaradená demineralizačná kolóna. Z tohto dôvodu garantujeme hodnotu
pod 1 μS/cm. Demineralizačná kolóna je schopná z akejkoľvek vstupnej vodivosti (bežnej) upraviť vodu práve na dopredu uvedené hodnoty.
***) Výkon je závislý na tlaku a teplote vstupnej vody
Zariadenia na výrobu čistej (demineralizovanej) vody AQUAL
Prístroje sú certifikované podľa: ČSN ISO 3696. Akosť vody pre analytické účely, pre 2.
stupeň akosti vody podľa Českého Lékopisu 2005.
Prístroje AQUAL sú určené pre prípravu vysoko kvalitnej čistej (demineralizovanej) vody,
ktorá sa používa pre analytické i technické účely. K výrobe nie je potrebná elektrická
energia (úprava iba tlakom vstupnej vody - náhrada elektrodestilácie) a náklady na výrobu
1 litra vysoko kvalitnej demineralizovanej vody sú výrazne nižšie ako u iných systémov
úpravy vody. Všetky typy prístrojov sa skladajú z filtrov, ktoré slúžia na odstránenie
hrubých a jemných mechanických nečistôt a na dechloráciu, a z reverzne osmotického
modulu, ktorý vodu zbavuje podstatnej časti rozpustených minerálnych solí a ostatných
prímesí minimálne na 96% oproti vstupnej vode. Uvedené zariadenie sa tiež používa
pre napájanie sterilizátorov, analyzátorov, umývačiek laboratórneho skla atď. Prístroje
typového radu začínajúceho 2 (napr. 25) je možné doplniť dočišťovacím stupňom o
objeme iontomeničovej živice minimálne 7 litrov, nazývame ich DEMIKOLÓNOU. U týchto
DEMIKOLÓN je najväčšou výhodou (vzhľadom k veľkému obsahu iontomeničovej náplne)
ich dlhá životnosť, z čoho vyplývajú minimálne nároky na obsluhu. Výsledná vodivosť je
výrazne menšia ako 1 μS/cm. U prístrojov typového radu začínajúceho 3 (napr. 35)
je v základnom prevedení ako dočisťovací stupeň použitá iontomeničová živica 0,75 l.
Pri tejto variante je potrebné počítať s častejšou výmenou náplne. Výsledná vodivosť
je menšia ako 1 μS/cm. Neoddeliteľnou súčasťou prístrojov AQUAL môže byť napr.
digitálny konduktometer, UV lampa, bakteriálny filter, čerpadlo pre zvýšenie tlaku na
vstupe, elektromagnetické spúšťanie prístroja v kombinácii so zásobnou nádržou alebo
tiež centrálne rozvody upravenej vody.
1
Výkonový rad prístrojov AQUAL pokračuje prístrojmi o výkone 40 l/hod, 80 l/hod, 100 l/hod, 150 l/hod, 300 l/hod a 600 l/hod. Ponuka zásobníkov na
vodu na vyžiadanie. Po dobu 1 mesiaca Vám zapožičiame prístroj na vyskúšanie zadarmo.
293
Zariadenie na prípravu ultračistej vody EasyPure RoDI, Werner
1
Systém EASYpure RoDI™ je plne automatizovaný systém na prípravu ultračistej vody a je
určený pre tie laboratóriá, ktorých spotreba ultračistej vody je nízka a zároveň nemajú vyriešenú
ani predúpravu vody na kvalitu demineralizovanej vody. Systém zahŕňa predfiltráciu, RO
membránu, zásobník na vodu, výpustný filter, náplne s ultračistými patrónami a UV-lampou.
Vlastnosti:
• produkcia vody podľa ASTM typu 1 z vodovodného kohútika v jednom systéme
• kompaktné zariadenie Vám poskytuje jednoduchý prístup k zdroju ultračistej vody
• voda má kvalitu s odporom 18,2 MΩ/cm a s obsahom < 5 ppb TOC
• recirkulácia vody medzi zásobníkom, patrónou a UV lampou zabezpečuje kvalitu vody
pre väčšinu aplikácií a hlavne v čase, kedy to potrebujete
• mikroprocesorom ovládaný monitoring vody zobrazuje na digitálnom displeji aktuálnu
kvalitu vody v systéme
• bezpečnostný monitorovací systém informuje o hlavných funkciách, vrátane účinnosti
membrány a čase, kedy je potrebné vymeniť patróny
• 6,5 litrový zabudovaný zásobník je vybavený vzduchovým filtrom, ktorý zabraňuje
kontaminácii vody nečistotami zo vzduchu
• membrána reverznej osmózy s vysokým prietokom zabezpečuje dostupnosť vody v
reálnom čase
• duálna kremenná ultrafialová lampa (185 a 254 nm) znižuje obsah organických nečistôt
na veľmi nízku úroveň, kontroluje výskyt baktérií v systéme
• integrovaná ochrana nízkej hladiny zabezpečuje ochranu pumpy v prípade
nedostatočného zdroja vody v zásobníku
Vhodný pre aplikácie: GC, IC, ICP, ICP/MS, AAS, HPLC, TOC, pufrové a štandardové
slepé vzorky.
Zariadenia na prípravu ultračistej vody WERNER
1
294
Obj. číslo
395 702 101 016
395 702 141 115
395 702 142 009
395 702 103 001
Typ
UPW Systém EASYpure direct RoDI 0,8 l/min
Sada 3 prázdnych patrón s dezinfekčným materiálom D7034
Filter koncový 0,2 m s náplňovým zvonom; D3750
UV lampa s 2 vlnovými dĺžkami (254 a 185 nm)
Zariadenie na prípravu ultračistej vody EasyPure II, Werner
Systém EASYpure II™je určený pre tie laboratóriá, ktorých spotreba ultračistej vody je väčšia ako 15 litrov za deň. Easypure II systém sa
dodáva v 6 prevedeniach, spĺňa požiadavky kladené na kvalitu vody.
Spoločné vlastnosti:
• mikroprocesorom ovládaná kvalita vody umožňuje digitálne odčítanie vodivosti teplotných kompenzácií na 25°C
• v režime „standby“ voda recirkuluje, aby bola zabezpečená kvalita vody
• použité sú vysoko kvalitné inertné materiály ako PP, PTFE a PVDF, ktoré spoľahlivo zabraňujú vlastnej kontaminácii spôsobenej čistou
vodou
• vstupná voda musí byť predupravená na kvalitu „de mineralizovaná“ reverznou osmózou, destiláciou alebo deionizáciou
• výstupná kvalita vody spĺňa požiadavky podľa noriem ASTM, NCCLS a CAP Typ I
• integrovaná ochrana nízkeho stavu vody a nízkeho tlaku v čerpadle zabraňuje poškodeniu čerpadla v prípade prerušenia dodávky vody
• zabudovaný výstupný tlakový ventil umožňuje zásobovanie ďalších prístrojov vodou
Prevedenie RF – demineralizovanú vodu si systém odoberá zo zásobníka
Prevedenie LF - požadovaný je permanentný zdroj predupravenej vody alebo zo zásobníka alebo on-line pripojenie na upravenú vodu
EASY Pure II RF a RF/UV
Prenosný systém s integrovaným zásobníkom (6,5 l). Základný systém pre analytické
postupy vyžadujúce vodu bez organických a anorganických látok a bez bakteriálneho
znečistenia. Výkon je 0,8 l/min. Vhodné pre: HPLC,GC/MS, AA, ICP/MS a ICP.
EASY Pure II LF
Je vhodný do analytických laboratórií s potrebou výkonu 1 l/min. Je vybavený pevnou
prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom. Vhodné pre: AA, ICP,
GC a ICP/MS.
2
EASY Pure II UV
Pre všetky analytické účely, kde je potrebné mať nízku hodnotu TOC. Je vybavený pevnou
prípojkou pre vstupnú vodu, integrovaným redukčným ventilom a dvomi UV lampami
(185/254 nm). Vhodné pre: HPLC pre nízke vlnové dĺžky (< 230 nm), IC, GC/ MS a pre
aplikácie organickej syntézy.
EASY Pure II UF
Systém je určený pre biologické aplikácie a niektoré aplikácie Life Science. Je vybavený
pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom. Obsahuje
ultrafilter pre vytvorenie apyrogénnej vody 0,005 EU/ml.
EASY Pure II UV/UF
Vytvára vodu najvyššej čistoty. Odstraňuje prakticky všetky typy kontaminantov. Je určený
pre všetky analytické, biologické a Life Science aplikácie. Výsledná voda je zbavená
Rnázy a DNA. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu, integrovaným redukčným
ventilom a dvomi UV lampami (185/254 nm). Obsahuje ultrafilter pre vytvorenie
apyrogénnej vody 0,005 EU/ml.
2
Obj. číslo
395 702 101 010
395 702 101 011
395 702 101 012
395 702 101 014
395 702 101 013
395 702 101 015
Typ
EasyPure II RF
EasyPure II RF UV
EasyPure II LF
EasyPure II UV
EasyPure II UF
EasyPure II UV/UF
Prietok vody (l/min)
0,8
0,8
1,1
1,1
1,1
1,1
Počet patrón
3
3
3
3
3
3
Zariadenie na prípravu ultračistej vody NANOpure Diamond, Werner
NANOpure Diamond sa dodáva podľa požiadaviek GMP a GLP v štyroch prevedeniach.
Každé z nich je vybavené podľa daných požiadaviek len jednou sadou patrón.
Alfanumerický displej umožňuje 3 spôsoby dávkovania:
• nastaviteľné dávkovanie v rozsahu 0,25...60 litrov
• časovo nastaviteľné dávkovanie
• manuálne dávkovanie
NANOpure Diamond umožňuje výstup a záznam hodnôt odporu vody a TOC v reálnych
časových intervaloch cez RS 232 rozhranie. Aktuálne hodnoty odporu vody, jej vodivosť,
TOC a teplotu je možné zobraziť s kompenzáciou na 25°C alebo bez kompenzácie v
súlade s USP 24.
1
NANOpure Analytical
Základné prevedenie vhodné pre väčšinu laboratórií a pre laboratóriá s AAS prístrojmi.
Vybavené 0,2 μm výstupným filtrom s integrovaným redukčným tlakovým ventilom.
NANOpure UV
Je vhodné pre analytické laboratóriá s HPLC, IC, GC, GC/MS, TOC analýzy, ICP a
ICP/OES, kde sú kladené zvýšené nároky na obsah organizmov. Vybavený je pevnou
prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom, dvomi UV lampami
(185/254 nm).
NANOpure LifeScience UV/UF
Kompletný systém s integrovaným tlakovým redukčným ventilom, ultrafiltrom a dvomi
UV lampami (185/254 nm). Je doporučený pre aplikácie PCR techník, DNA štúdií a
2-D elektroforézy a bunkových a tkanivových kultivácií, ktoré si vyžadujú beznukleovú a
apyrogénnu vodu.
Technická špecifikácia
Prietok:
Odpor vody:
TOC:
Pyrogény:
Baktérie:
Kvalita vody:
1
Obj. číslo
395 702 121 007
395 702 121 008
395 702 121 009
395 702 121 010
1,5 ml/min (pod tlakom), 1,3 ml/min (bez tlaku)
18,2 MΩ/cm (<0,055 μS/cm) pri 25°C
1-5 ppb (UV verzia)
<0,001 EU/ml (UF, UV/UF verze)
<1 cfu/ml
CAP, NCCLS, ASTM typ I
Typ
NANOpure Diamond Analytical
NANOpure Diamond UV
NANOpure Diamond Bioresearch
NANOpure Diamond LifeScience
2
2
Obj. číslo
395 702 141 125
395 702 141 126
395 702 141 127
395 702 141 128
Typ
Diamond Kit Ultra Low organics pri RO/destilovanej vode pre UV
LifeScience verziu
Diamond Kit Ultra Low organics pri deionizovanej vode pre UV
a LifeScience verziu
Diamond Kit Low organics pri RO/destilovanej vode pre Analytical
a Bioresearch verziu
Diamond Kit Ultra Low organics pri deionizovanej vode pre Analytical
a Bioresearch verziu
Príslušenstvo k zariadeniu NANOpure Diamond
Obj. číslo
395 702 103 001
395 702 142 009
395 702 113 016
395 702 123 032
Typ
Lampa UV - náhradná
Filter koncový, 0,2 μm, autoklávovateľný
Dávkovač samostatný umožňujúci dávkovať vo vzdialenosti do 2 m
Tlačiareň ihličková pre dokumentáciu podľa GMP
Zariadenia na prípravu ultračistej vody WERNER
NANOpure Bioresearch UF
Systém s integrovaným tlakovým redukčným ventilom a ultrafiltrom. Je vhodný pre
aplikácie, ktoré si vyžadujú biologicky čistú apyrogénnu vodu. Používa sa pri bunkových
a tkanivových kultiváciách.
295
Automaty umývacie a dezinfekčné MIELE
Automaty MIELE spĺňajú najnovšie požiadavky na umývanie a dezinfekciu laboratórneho skla, ktoré sú dôležitým predpokladom pre
analyticky spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky. V porovnaní s manuálnou prípravou laboratórneho inštrumentária ponúkajú tieto
automaty maximálnu ochranu pracovníkov laboratórií a zároveň umožňujú celý proces štandardizovať, validovať a dokumentovať. Vzhľadom
na celý rad faktorov majúcich vplyv na výber vhodnej zostavy (aplikácie, inštrumenty, kontaminácia, analytická čistota, atď.) odporúčame
vždy konzultovať vhodné riešenie umývačky a košového vybavenia. Z tohto dôvodu je potrebné nižšie uvedenú cenovú ponuku brať len
ako orientačnú a radšej sa na nás vždy obráťte s Vašimi konkrétnymi potrebami a špecifikáciou požiadaviek. V cene dodávaného prístroja
je zahrnutá doprava na miesto určenia v SR, inštalácia a zaškolenie. Pred inštaláciou je potrebná stavebná príprava podľa technických
dispozícií, ktoré Vám na vyžiadanie zašleme.
Automat umývací a dezinfekčný G 7883 TD bez teplovzdušného sušenia*), MIELE
Konštrukčné prevedenie: prístroj so sklopnými dvierkami na čelnej strane so šikmým
obslužným panelom, 2-plášťová konštrukcia pre tepelnú a zvukovú izoláciu.
Ovládanie: MULTITRONIC Novo Plus, elektronické ovládanie s 10 programami a
programovacími tlačítkami s možnosťou vykonávať zmeny rôznych parametrov umývania.
Vybavenie: systém s prívodom čerstvej vody, umývací priestor z nerezovej ocele, 2
postrekovacie ramená z nerezovej ocele, systém pripojenia na horné koše, obehové
čerpadlo Qmax. = 400 l/min, dávkovacie zariadenie pre práškové i tekuté prostriedky,
zmäkčovač vody pre studenú i teplú vodu do 70°C (WES), kondenzátor pary (DK)
Vybavenie voliteľné: (SST) port RS 232 pre dokumentáciu procesov/výstup na tlačiareň.
Rozmery (v x š x h): 850 x 600 x 600 mm
1
1
Obj. číslo
Typ
Vonkajší plášť
396 362 788 313 G 7883 WES DK
biely smalt
396 362 788 337 G 7883 WES DK
nerez
*) umývačka disponuje štandardným sušením pomocou taktovania výhrevnej špirály
Automaty umývacie a dezinfekčné MIELE
Automat umývací a dezinfekčný G 7893 CD s teplovzdušným sušením, MIELE
Konštrukčné prevedenie: kompaktná konštrukcia CD, sklopné dvierka na čelnej strane
so šikmým obslužným panelom. Prístroj je použiteľný ako samostatne stojaci alebo pre
zabudovanie pod pracovnú dosku linky, bez krytu.
Ovládanie: MULTITRONIC Novo Plus, elektronické ovládanie s 10 programami a
programovacími tlačítkami s možnosťou vykonávať zmeny rôznych parametrov umývania.
Vybavenie: systém s prívodom čerstvej vody, umývací priestor z nerezovej ocele,
2 postrekovacie ramená z nerezovej ocele, obehové čerpadlo Qmax. = 400 l/min,
dávkovače pre tekuté i práškové prostriedky, sušiaci agregát pre teplovzdušné sušenie
(TA), kondenzátor pary (DK), zmäkčovač vody pre studenú i teplú vodu do 70°C (WES),
(SST) port RS 232 pre dokumentáciu procesov/výstup na tlačiareň.
Rozmery (v x š x h): 850 x 600 x 600 mm
2
1
Typ
G7893 AE WES TA DK SST
Vonkajší plášť
nerez
Automat umývací a dezinfekčný G 7883 CD s teplovzdušným sušením, MIELE
Konštrukčné prevedenie: kompaktná konštrukcia CD, sklopné dvierka na čelnej strane
so šikmým obslužným panelom. Prístroj je použiteľný ako samostatne stojaci alebo pre
zabudovanie pod pracovnú dosku linky, bez krytu.
Ovládanie: MULTITRONIC Novo Plus, elektronické ovládanie s 10 programami,
programovacími tlačítkami s možnosťou vykonávať zmeny rôznych parametrov umývania.
Vybavenie: systém s prívodom čerstvej vody, umývací priestor z nerezovej ocele,
2 postrekovacie ramená z nerezovej ocele, obehové čerpadlo Qmax. = 400 l/min,
dávkovače pre tekuté i práškové prostriedky, 2 automatické dávkovače tekutých
detergentov, sušiaci agregát pre teplovzdušné sušenie (TA), kondenzátor pary (DK),
zmäkčovač vody pre studenú i teplú vodu do 70°C (WES)
Vybavenie voliteľné: (SST) port RS 232 pre dokumentáciu procesov/výstup na
tlačiareň, (ADP) výtlačné čerpadlo DEMI vody.
Rozmery (v x š x h): 850 x 900 x 700 mm
2
Obj. číslo
396 362 788 357
396 362 788 360
Typ
Vonkajší plášť
G 7883 CD WES TA DK SST
nerez
G 7883 CD WES TA DK SST ADP
nerez
Automat umývací a dezinfekčný G 7835 CD s teplovzdušným sušením, MIELE
Konštrukčné prevedenie: kompaktná konštrukcia CD, sklopné dvierka na čelnej strane
s kolmým obslužným panelom. Prístroj je použiteľný ako samostatne stojaci alebo pre
zabudovanie pod pracovnú dosku linky, bez krytu.
Ovládanie: PT PROFITRONIC, elektronické ovládanie s textovými informáciami pre
užívateľa, 64 programových miest, z ktorých je 11 vyhradených pre štandardné umývacie
programy a 8 pre servisné programy.
Vybavenie: umývací priestor z nerezovej ocele, 2 umývacie ramená z nerezovej ocele,
obehové čerpadlo Qmax. = 400 l/min, sušiaci agregát pre teplovzdušné sušenie (TA),
kondenzátor pary (DK), zmäkčovač vody pre studenú i teplú vodu do 70°C (WES), 2
automatické dávkovače tekutých detergentov
Vybavenie voliteľné: (SST) port RS 232 pre dokumentáciu procesov/výstup na
tlačiareň, (ADP) výtlačné čerpadlo DEMI vody.
Rozmery (v x š x h): 820 x 900 x 700 mm
3
3
296
Obj. číslo
396 362 789 301
Obj. číslo
396 362 783 551
396 362 783 554
Typ
G 7835 WES TA DK SST
G 7835 WES TA DK SST ADP
Vonkajší plášť
nerez
nerez
Konštrukčné prevedenie: kompaktná konštrukcia CD, sklopné dvierka na čelnej strane
s kolmým obslužným panelom. Prístroj je použiteľný ako samostatne stojaci.
Ovládanie: PT PROFITRONIC, elektronické ovládanie s textovými informáciami pre
užívateľa, 64 programových miest, z ktorých je 11 vyhradených pre štandardné umývacie
programy, vrátane patentovaného umývacieho a dezinfekčného programu Oxivario
(za príplatok, potrebné uviesť v objednávke) k chemickej deštrukcii prionproteínov a k
zamedzeniu priľnavosti krvných rezíduí na nástrojoch, a 8 pre servisné programy.
Vybavenie: umývací priestor z nerezovej ocele, 2 umývacie ramená z nerezovej ocele, 4 –
násobný systém filtrácie umývacieho roztoku, systém filtrácie v prívodových hadiciach, obehové
čerpadlo Qmax. = 600 l/min, sušiaci agregát pre teplovzdušné sušenie (TA), kondenzátor pary
(DK), zmäkčovač vody pre studenú i teplú vodu do 70°C (WES), 4 automatické dávkovače
detergentov (v prípade varianty s programom Oxivario sú dávkovače len 2).
Vybavenie voliteľné: (SST) port RS 232 pre dokumentáciu procesov/výstup na
tlačiareň, (ADP) výtlačné čerpadlo DEMI vody.
Rozmery: 1175 x 900 x 700 mm (v x š x h)
1
Obj. číslo
396 362 783 651
Typ
G 7836 WES TA DK
1
2
Vonkajší plášť
nerez
Kôš/lafeta vrchný, MIELE
Horný kôš prázdny, využiteľná výška 165 mm, s vstavaným postrekovacím ramenom, s
možnosťou použitia rôznych nástavcov.
2
Obj. číslo
396 369 118 801
Typ
O 188
Rozmery v x š x h (mm)
215 x 531 x 475
3
Kôš dolný, MIELE
Dolný kôš prázdny, pre vloženie rôznych nástavcov.
Obj. číslo
396 369 187 402
Typ
O 874
Rozmery v x š x h (mm)
50 x 534 x 515
Vozík injektorový, MIELE
Injektorový vozík 1/1 „INTERMIEL“ s 33 tryskami/aretáciami „MIELAVA“ pre úzkohrdlé
laboratórne sklo: 15 trysiek 4,0 x 160 mm, 18 trysiek 6,0 x 220 mm, 1 vyplachovacia
tryska pre automatické dávkovanie práškových prostriedkov.
3
Obj. číslo
396 369 535 001
4
Typ
E 350
Injektor na pipety, MIELE
Injektorový vozík pre 38 pipiet, na ukladanie pipiet v 3 radoch: (v dĺžke až 550 mm)
1. rada 10 pipiet á 100 ml, 2. rad 14 pipiet á 25 ml, 3. rad 10 pipiet á 10 ml.
4
Obj. číslo
396 369 540 501
396 369 540 401
Typ
E 405
E 404
Prípojka pre sušiací agregát (TA)
áno
nie
Vozík viacúčelový na ukladanie úzkohrdlého skla, MIELE
Obj. číslo
396 369 535 501
5
Typ
E 355
Kôš injektorový, MIELE
Horný kôš/injektor, využiteľná výška 170 mm pre uloženie rôzneho úzkohrdlého skla.
5
Obj. číslo
396 369 117 501
Typ
O 175
Rozmery v x š x h (mm)
250 x 531 x 475
Polokôš univerzálny, MIELE
6
Univerzálny polokôš s 28 pružinovými háčikmi v dvoch veľkostiach na odmerky.
Obj. číslo
396 369 510 601
Typ
E 106
Kôš segmentový, MIELE
6
Obj. číslo
396 369 510 301
396 369 510 401
396 369 513 501
396 369 513 901
Typ
E 103 / UT
E 104 / UT
E 105 / UT
E 139 / UT
Popis
Pre 160 skúmaviek do 75 mm (pre horný/dolný kôš)
Pre 160 skúmaviek do 105 mm (pre dolný kôš)
Pre 160 skúmaviek do 165 mm (pre dolný kôš)
Pre 160 skúmaviek do 200 mm (pre dolný kôš)
Polokôš, MIELE
kôš 1/2 – pre horný/dolný kôš.
7
Obj. číslo
396 369 501 201
Typ
AK 12/E
7
Automaty umývacie a dezinfekčné, koše vozíky injektory, polokoše
Automat umývací a dezinfekčný G 7836 CD s teplovzdušným sušením, MIELE
Komplexnú ponuku príslušenstva k automatom umývacím a dezinfekčným MIELE zašleme na vyžiadanie.
297
Vzorová zostava umývacieho a dezinfekčného automatu, MIELE
Premývačka pipiet
1
1
Vzorová zostava umývacieho a dezinfekčného automatu MIELE
●
2
3
298
2
Obj. číslo
396 362 788 357
396 369 216 609
Typ
Automat G 7883 CD WES TA DK SST - nerez
Veko DE-CS7-78 nie je potrebné pre prevádzku umývacieho
a dezinfekčného automatu, ktorý je zabudovaný pod pracovnú dosku
396 369 431 001
Patróna iontomeničová E 310 – pre úplné odsoľovanie vody DEMI vody)
- naplnená patróna z nerez ocele, odolná proti pôsobeniu tlaku, s náplňou
20 l homogénnej zmesi regenerovateľných živíc – odvzdušňovací
a pretlakový ventil 2,5...10 bar
396 369 000 001
Merač vodivosti na batériovú prevádzku
Pre prípravu širokohrdlého laboratórneho skla a skúmaviek:
396 369 118 801
kôš/lafeta vrchný, O 188
396 369 187 402
kôš dolný, U 874
396 369 501 201
Polokôš, AK 12
396 369 745 002
Veko A 14 pre polokôš AK 12
396 369 501 101
Podložný rám A 11/E - z nerez ocele, 450 x 450 mm, použiteľný
pre horný, príp. spodný kôš
396 369 513 501
Nástavec E 105/UT – pre 160 skúmaviek do 165 mm pre dolný kôš)
396 369 513 901
Nástavec E 139/UT – pre 160 skúmaviek do 200 mm pre dolný kôš)
396 369 511 801
Nástavec (1/1) E 118/E – napr. pre Petriho misky o priemere 100 mm,
38 držiakov o výške 70 mm, vo vzdialenostiach 26 mm, pre horný, príp.
spodný kôš
396 369 513 601
Nástavec (1/1) E 136/E – napr. pre 56 Petriho misiek o priemere
100 mm (len pre dolný kôš)
396 369 513 701
Vložka (1/1) E 137/E – napr. pre 56 Petriho misiek o priemere 100 mm
pre nástavec E 136
Pre prípravu úzkohrdlého laboratórneho skla a malého množstva pipiet:
396 369 538 001
Injektorový vozík E 380 - s 32 tryskami/aretáciami,
15 trysiek 4,0 x 160 mm, 17 trysiek 6,0 x 220 mm, s prípojkou
pre teplovzdušné sušenie
396 369 733 601
Púzdro na pipety E 336 – našraubovateľné umývacie púzdro pre pipety
a MIC inštrumentárium
Doporučené čistiace a dezinfekčné prostriedky pre G7883 CD:
221 017 000 529
Neodisher FT, bal. 12 kg
221 017 000 563
Neodisher Z, bal. 5 l
Doporučené čistiace a dezinfekčné prostriedky pre G7883:
221 017 000 301
Neodisher A8, bal. 10 kg
221 017 000 563
Neodisher Z, bal. 5 l
Náhradná náplň
Výmena regenerovanej živice za pôvodnú, 20 l
Nová regenerovaná živica, 20 l
Výmena na mieste (podľa miesta určenia)
Tabuľka uvádza celkovú kapacitu odsoľovacej patróny (jej životnosť) pri kvalite vstupnej
vody a požiadavkách na kvalitu výstupnej vody.
3
Vstupná voda s celkovým
obsahom soli
zodpovedajúcim
5°dH=150 μS/cm
10°dH=300 μS/cm
15°dH=450 μS/cm
20°dH=600 μS/cm
25°dH=750 μS/cm
30°dH=900 μS/cm
Očakávaná kapacita v litroch podľa voľby
pri medznej hodnote výstupnej vodivosti
5 μS/cm
10 μS/cm
15 μS/cm
4 250 l
2 125 l
1 420 l
1 070 l
850 l
710 l
4 500 l
2 250 l
1 500 l
1 125 l
950 l
750 l
5 000 l
2 500 l
1 670 l
1 250 l
1 000 l
830 l
Príklad:
Pokiaľ je tvrdosť vstupnej vody 10°dH a požadovaná maximálna výstupná vodivosť vody
je 5 μS/cm, dokáže patróna prefiltrovať 2 125 litrov vody bez toho, aby došlo k zníženiu
kvality výstupnej vody.
Ponuka ostatných zariadení na výrobu demineralizovanej vody vhodných pre umývacie
a dezinfekčné automaty MIELE viď str. 293.
4
Premývačka pipiet, automatická
Predstavuje rýchle a kvalitné umývanie pipiet až do dĺžky 600 mm, kedy sa pipety
umiestnené v koši s mäkkou PE základňou najskôr vylúhujú v nádobe s čistiacim
prostriedkom (pozor na prípustnú koncentráciu kyselín) a potom sa v tom istom koši
umiestnia do premývacej nádoby, ktorá je pomocou dvoch hadích napojená na prívod a
odvod vody. Prácu je možné urýchliť použitím niekoľkých košov a nádob na lúhovanie.
Doporučená zostava:
2 x kôš na premývanie pipiet (∅ 130 mm, v: 650 mm)
1 x nádoba na lúhovanie pipiet (∅ 165 mm, v: 650 mm)
1 x automatická premývacia nádoba, PE + PP (∅ 170 mm, v: 735 mm)
4
Obj. číslo
331 850 019 278
331 850 000 219
331 850 000 218
331 850 000 217
Typ
Zostava - doporučená
Kôš na premývanie pipiet
Nádoba na lúhovanie
Nádoba na premývanie
Synonymom
umývanie
Synonymem pre
pre umývanie
laboratórneho
skla je
je Miele.
Miele.
laboratorného skla
Príprava laboratorného
laboratórnehoskla
skla
v umývacích
a dezinfekčných
automatoch
Miele je
Príprava
v umývacích
a dezinfekčných
automatoch
Miele je štandardištandardizovaný
preto aj validovateľný
postup s možnosťou
dokumentácie
procesov.
zovaný
a tudíž i avalidovateľný
postup s možnosťou
dokumentáciece
procesov.
Riadiaci
RiadiaciMiele
systém
Miele
aby boli
dodržanéprocesné
požadované
procesné
parametre
systém
zaistí,
abyzabezpečí,
boly dodržané
požadované
parametre
- výsledkom
je
- výsledkom
je analyticky
čisté a suché
analyticky
čisté
a suché laboratorné
sklo.laboratorné sklo.
Ultrazvukové čistenie
Ultrazvukové čistenie je fyzikálno-chemický proces, ktorý prebieha na rozhraní povrchu čisteného
predmetu a kvapaliny. V kvapaline sa pôsobením kavitácie *) vyvoláva intenzívne mikro- a makro- prúdenie
a tým dochádza k rozpusteniu a odplavovaniu nečistôt z čisteného povrchu.
*) tvorenie dutín vo vnútri prúdiacej kvapaliny uvoľňovaním pohlteného kyslíka alebo iného plynu
Štyri prednosti ultrazvukového čistenia:
1. Ekonomické
• úspora peňazí
• predĺžená životnosť čistených predmetov
vďaka jemnému čistiacemu efektu ultrazvuku,
taktiež sa znižuje potreba náhradných dielov
• rýchle a účinné čistenie znižuje čas prestojov
3. Dôkladné
• ultrazvukové čistenie je veľmi efektívne
• je tiež dosiahnutý vysoký čistiaci efekt
• nie je potrebné kefovanie a utieranie
• jednoduché čistenie aj ťažko dostupných častí
2. Šetrné k životnému prostrediu
• pri čistení sú použité biologicky odbúrateľné
čistiace médiá
• oddeľovače olejov a filtrácia kúpeľa predlžujú
životnosť čistiacich médií, čím sa znižuje ich
spotreba, taktiež vzniká menej odpadovej vody
4. Ľahko ovládateľné
Ultrazvukové čističky:
• ľahko sa inštalujú
• jednoducho sa ovládajú
• majú bezúdržbovú prevádzku
• nevyžadujú žiadne špeciálne školenie
Štyri faktory úspešného ultrazvukového čistenia:
Ultrazvukové čistenie
1. Ultrazvuk
300
Ultrazvuk vyrába v kúpeli veľmi
drobné vákuové bublinky, tie
potom ihneď impodujú tzv.
kavitácie *). Sila, ktorá sa pri
tomto jave uvoľní, umožňuje
veľmi intenzívne a šetrné
oddelenie nečistoty od čisteného predmetu.
3. Teplota
Mnoho čistiacich médií zvyšuje
efektívnosť pri vysokých
teplotách vodného kúpeľa. Preto
je možné toto čistiace médium
ohriať pomocou výhrevných
telies prístroja.
4. Čas
2. Chemie
Čistiaca chémia podporuje
kavitáciu, znižuje povrchové
napätie vody, oddeľuje a
viaže čiastočky nečistoty.
Pre rôzne typy znečistenia
sa používajú rôzne typy
čistiacich koncentrátov.
V porovnaní s ostatnými metódami je možné kombináciou
ultrazvuku a čistiacich chemikálií dosiahnuť úsporu času až
90%. V závislosti na rozsahu
znečistenia môže čistenie trvať
od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút.
Premývačka pipiet ultrazvuková, SONOREX
1
Zabezpečuje súčasné čistenie ultrazvukom a automatické preplachovanie v jednom
prístroji. Pokiaľ chceme čistiť pipetu, ktorá má vo vnútri zaschnuté nečistoty,
preplachovanie obvykle nepomôže. Možnosťou, ako racionalizovať tento druh práce
v laboratóriách, je použitie ultrazvukovej premývačky pipiet. Premývanie pipiet čistiacim
roztokom za súčasného pôsobenia ultrazvuku je účinné a rýchle a je vlastne kombináciou
mechanického účinku ultrazvuku a chemického účinku rozpúšťadla. Čistiaci efekt
ultrazvuku dosiahne i do dutín, kam sa nedostanete kefkou.
Ultrazvuková premývačka je určená pre pipety s dĺžkou až 750 mm. Pripája sa na prívod
vody z rozvodu, spotreba vody cca 2 l/min. Pipety v košíku vložíte do premývačky
s náplňou čistiaceho prostriedku a môžete nechať ľubovoľne dlhý čas v pôsobení
ultrazvuku. Chod ultrazvukového generátora je ovládaný časovým spínačom v rozsahu
1-60 min. Nakoniec otvoríte prívod vody a vyčistené pipety dôkladne prepláchnete.
Všetko sa môže vykonávať len s minimálnou účasťou obsluhy.
Súčasťou dodávky je: premývačka pipiet, kôš, veko, čistiaci koncentrát TICKOPUR R33
(5 litrov) a TICKOPUR R27 (1 liter).
Hmotnosť: 22 kg
395 367 100 140
PR 140 C
Rozmery
∅ x v (mm)
150/765
Objem
(l)
13,5
Výtokový
kohút
Ano
Mechanickú premývačku pipiet nájdete na strane 298.
Čistička ultrazvuková s mechanickým ovládaním, KLN
Táto ultrazvuková čistička s nerezovým plášťom je určená pre čistenie a odmasťovanie
drobných predmetov a súčiastok z kovu, skla, umelej hmoty atď. Je využívaná zvlášť
v optike, jemnej mechanike, stomatológii. Vo vani je zabudovaný moderný ultrazvukový
generátor s pracovnou frekvenciou 40 kHz. Ohrev v rozmedzí +30…+80°C (u typu
K-50 rozmedzie +20...+80°C) je riadený termostatom a mechanickým časovým spínačom
pracujúcim v rozmedzí 0…15 minút alebo možnosť trvalého chodu. Model K -1 a K - 2 sú
modely bez ohrevu a časovača. Čističky sú dodávané vrátane horného nerezového veka,
bez vnútorných vyberateľných košov.
Napájanie: 230 V/50 Hz.
2
3
4
Obj. číslo
Názov
396 121 001 001
396 121 001 002
396 121 001 005
396 121 001 010
396 121 001 012
396 121 001 025
K-1
K-2
K-5
K-10
K-12
K-25
Min. prac. rozmery
d x š x v (mm)
120 x 110 x 100
210 x 110 x 100
265 x 120 x 150
265 x 210 x 150
290 x 260 x 150
460 x 270 x 200
Pracovný
objem (l)
1,5
2
5
9,2
11,7
27
Výtokový
kohút
nie
nie
nie
áno
áno
áno
Ohrev
(kW)
0,2
0,5
0,5
0,7
2
4
3
●
Ponuku na väčšie objemy alebo neštandardné rozmery Vám zašleme na vyžiadanie.
Čistička ultrazvuková, programovateľná s elektronickým časovačom, KLN
Ako modelový rad vyššie, ale naviac programovateľná s elektronickým časovačom:
- 10 programov s nastavením parametrov (teplota, čas, intenzita UZ poľa)
- možnosť zmeny programov
- regulácia intenzity UZ poľa
- indikácia aktuálneho stavu teploty kúpeľa a času zostávajúceho do konca čistiaceho cyklu
Čističky sú dodávané vrátane horného nerezového veka, bez vnútorných vyberateľných
košov.
Napájanie: 230 V/50 Hz.
5
Obj. číslo
Názov
396 121 002 005
396 121 002 010
396 121 002 012
396 121 002 025
K-5E
K-10E
K-12E
K-25E
Min. prac. rozmery
d x š x v (mm)
265 x 120 x 150
265 x 210 x 150
290 x 260 x 150
460 x 270 x 200
Pracovný
objem (l)
5
9,2
11,7
27
Výtokový
kohút
nie
áno
áno
áno
Ohrev
(kW)
0,2
0,5
0,5
0,7
Ponuku na väčšie objemy alebo neštandardné rozmery Vám zašleme na vyžiadanie.
Kôš vyberateľný k čističke ultrazvukovej, nerezový, KLN
Sieťovina - oko 7 x 7 mm.
Obj. číslo
396 121 000 101
396 121 000 102
396 121 000 105
396 121 000 110
396 121 000 112
396 121 000 125
Typ
Kôš K 1
Kôš K 2
Kôš K 5
Kôš K 10
Kôš K 12
Kôš K 25
Pre čističky
K-1
K-2
K-5, K-5E
K-10, K-10E
K-12, K-12E
K-25, K-25E
ističky ultrazvukové KLN
Názov
Rozmery d x š x h (mm)
120 x 110 x 60
205 x 110 x 60
265 x 120 x 60
265 x 210 x 60
290 x 260 x 60
450 x 260 x 60
5
Premývačka pipiet SONOREX
1
Obj. číslo
301
Čistička ultrazvuková SONOREX Super, nerezový plášť
1
Kúpele určené k umývaniu a čisteniu drobných, členitých predmetov - spektrofotometrických
kyviet, optických dielov, sít, trysiek, šperkov apod. Pri prevádzke kúpeľa je vhodné, aby sa
čistené predmety nedotýkali dna a stien vane. Pre tento účel môžete doobjednať závesné
koše, rovnako ako veká, viď nasledujúca strana.
Časový spínač je možné nastaviť v rozsahu 1-15 min a na nepretržitý režim.
Modely „H“ sú s nastaviteľným ohrevom v rozsahu +30…+80°C.
Model RK31H má ohrev pevne nastavený na teplotu +65°C.
Obj. číslo
1
2
2
3
3
Typ
Vnútorné rozmery
Objem
Výtokový
š x d x v (mm)
(l)
kohút
395 367 100 310
RK 31
190/85/60
0,9
nie
395 367 100 311
RK 31 H
190/85/60
0,9
nie
395 367 100 520 RK 52
150/140/100
1,8
nie
395 367 100 521
RK 52 H
150/140/100
1,8
nie
395 367 101 100
RK 100
240/140/100
3,0
nie
395 367 101 101
RK 100 H
240/140/100
3,0
nie
395 367 101 102
RK 100 SH
240/140/100
3,0
hadička
395 367 101 020
RK 102 H
240/140/100
3,0
áno
395 367 101 031
RK 103 H
240/140/150
4,0
áno
395 367 101 060
RK 106*)
∅245/130
5,6
áno
395 367 101 560
RK 156
500/140/100
6,0
áno
395 367 101 562
RK 156 BH
500/140/150
9,0
áno
395 367 101 580
RK 158 S
700/150/180
18,0
áno
395 367 101 701
RK 170 H
1000/200/200
39,0
áno
395 367 102 551
RK 255 H
300/150/150
5,5
áno
395 367 105 100
RK 510
300/240/150
9,7
áno
395 367 105 101
RK 510 H
300/240/150
9,7
áno
395 367 105 121
RK 512 H
300/240/200
13,0
áno
395 367 105 130
RK 513
330/240/220
17,0
áno
395 367 105 140
RK 514
325/300/150
13,5
áno
395 367 105 141
RK 514 H
325/300/150
13,5
áno
395 367 105 142
RK 514 BH
325/300/200
18,7
áno
395 367 110 280
RK 1028
500/300/200
28,0
áno
395 367 110 281
RK 1028 H
500/300/200
28,0
áno
395 367 110 282
RK 1028 C*)
500/300/300
45,0
áno
395 367 110 400
RK 1040**)
∅ 500/195
38,0
áno
395 367 110 500
RK 1050
600/500/200
58,0
áno
*) Pre čistenie sít ∅ 200 mm: RK 106 + držiak SH 7 RK 1028 C + držiak SH 28C
**) Pre čistenie sít ∅ 400 mm
Ohrev
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Čistička ultrazvuková SONOREX Longlife, nerezový plášť kvality V4A
Typ Longlife sa vyznačuje dlhou životnosťou vďaka výnimočne pevnej vani vyrobenej
z nerezu hrúbky 2 mm s prímesou titanu (AISI 316 TI).
Časový spínač je možné nastaviť v rozsahu 1-15 min a na nepretržitý režim.
Modely „H“ sú s nastaviteľným ohrevom v rozsahu +30...+80°C.
Všetky modely okrem RK52CH majú výtokový kohút.
ističky ultrazvukové SONOREX
Obj. číslo
4
4
Vnútorné rozmery
š x d x v (mm)
395 367 100 523
RK 52 CH
140/135/100
395 367 101 023
RK 102 CH
220/135/100
395 367 101 033
RK 103 CH
220/135/100
395 367 102 553
RK 255 CH
280/150/150
395 367 105 123
RK 512 CH
280/234/200
395 367 105 153
RK 515 CH
280/234/300
395 367 110 283
RK 1028 CH *)
500/300/300
395 367 110 503
RK 1050 CH
600/500/300
*) Pre čistenie sít ∅ 200 mm: RK 1028 CH + držiak SH 28C
Objem
(l)
1,9
3,0
4,5
6,3
13,1
19,7
45,0
90,0
Hmotnosť
(kg)
4,0
5,6
6,4
7,9
13,6
16,0
23,7
37,0
Čistička ultrazvuková SONOREX Digital, nerezový plášť
Kúpeľ s digitálnym programom riadeným mikroprocesorom – komfortná obsluha. Hlavné
odlišnosti od kúpeľa typu Sonorex Super je možnosť v desiatich stupňoch nastaviť intenzitu
ultrazvukového poľa a maximálne ho tak prispôsobiť povahe čistených predmetov, zabezpečiť
dobrú reprodukovateľnosť pokusov apod. Zároveň je zabudovaná funkcia DEGAS na
odstránenie vzduchu z kvapaliny. Ohrev je automaticky zabudovaný pre všetky modely.
Možnosť programovania všetkých hodnôt vrátane uloženia do pamäte (10 programov).
Ohrev:
+20...+80°C.
Časovač: 0...99 min. alebo nekonečno (trvalá prevádzka).
Výtokový kohút majú všetky typy okrem DK 102.
Displej ultrazvukovej čističky SONOREX Digital
302
Názov
Obj. číslo
Názov
395 367 110 780
395 367 110 781
395 367 110 782
395 367 110 783
395 367 110 784
395 367 110 786
DK 102 P
DK 156 BP
DK 255 P
DK 512 P
DK 514 BP
DK 1028 P
Vnútorné rozmery
š x d x v (mm)
240/140/100
500/140/150
300/150/150
300/240/200
325/300/200
500/300/200
Objem
(l)
3,0
9,0
5,7
13,0
18,7
28,0
Hmotnosť
(kg)
4,5
7,6
6,0
8,8
10,2
15,2
K čističkám ultrazvukovým je potrebné doobjednať príslušenstvo, ktoré nie je v základnej cene
prístroja, viď str. 303-304.
Kôš závesný, vyberateľný k čističke ultrazvukovej SONOREX, nerezový
2
Obj. číslo
395 367 200 002
395 367 200 051
395 367 200 052
Typ
K08
K1C
K3C
Pre typ čističky
RK 31/H
RK 52 /H/CH
RK 100/H/SH
RK 102/H/CH
DK 102 P
395 367 200 082
K3CS
RK 100/H/SH
RK 102/H/CH
DK 102 P
395 367 200 053K3CL
395 367 200 055
K5C
RK 255/H/CH
DK 255 P
395 367 200 006
K6
RK 106
395 367 200 007
K6L
RK 156
395 367 200 017
K6BL
RK 156 BH
DK 156 BP
395 367 200 027
K7
RK 170 /H
395 367 200 009
K10
RK 510 /H
395 367 200 020
K10B
RK 512 H/CH,
DK 512 P
395 367 200 010
K13
RK 513
395 367 200 031
K14
RK 514/H
395 367 200 011
K14B
RK 514 BH
DK 514 BP
395 367 200 071
K14AZ
RK 514 BH
395 367 200 058
K15C
RK 515 CH
395 367 200 024
K18S
RK 158 S
395 367 200 012
K28
RK 1028/H,
DK 1028 P
395 367 200 013
K28C
RK 1028 C/CH
395 367 200 033
K28CS
RK 1028 C/CH
395 367 200 043
K28CA
RK 1028 CH
395 367 200 063
K28CV
RK 1028 CH
395 367 200 025
K40
RK 1040
395 367 200 014
K50
RK 1050
395 367 200 015
K50C
RK 1050 CH
395 367 200 035
K50CS
RK 1050 CH
395 367 200 045
K50CA
RK 1050 CH
395 367 200 065
K50CV
RK 1050 CH
*) s možnosťou odstránenia priehradky
Popis
Veľkosť ôk (mm)
4x4
3,5x3,5
3,5x3,5
6 priehradiek
RK 103 H/CH
2x2
3,5x3,5
3,5x3,5
5x5
5x5
2
5x5
12,5x12,5
5x5
5x5
5x5
5x5
2 priehradky *)
do 30 kg
2 priehradky *)
2 priehradky *)
do 10kg
do 40 kg
2 priehradky *)
2 priehradky *)
5x5
12,5x12,5
5x5
5x5
5x5
5x5
5x5
12,5x12,5
12,5x12,5
12,5x12,5
5x5
5x5
12,5x12,5
12,5x12,5
12,5x12,5
ilustračné foto
3
Veko nerezové k čističke ultrazvukovej SONOREX
3
4
5
Obj. číslo
395 367 300 008
395 367 300 052
395 367 300 100
Typ
D 08
D 52
D 100
395 367 300 255
395 367 300 006
395 367 300 156
395 367 300 510
395 367 300 513
395 367 300 514
395 367 301 028
395 367 303 028
395 367 300 040
D 255
D6
D 156
D 510
D 513
D 514
D 1028
D 1028C
D 40
Pre typ čističky
RK 31/H
RK 52/H/CH
RK 100/H/SH, 102 H/CH, 103 H/CH,
DK 102P, TK 100/H
RK 255 H/CH, DK 255 P
RK 106
RK 156/BH, DK 156 BP
RK 510/H, 512 H/CH, DK 512P, RK 515 CH
RK 513
RK 514/H/BH, DK 514 BP
RK 1028/H, DK 1028 P
RK 1028 C/CH
RK 1040
4
5
Kôš závesný z plastu
Obj. číslo
395 367 203 082
Typ
PK 2 C
395 367 210 005
K 5P
Pre typ čističky
RK 100 H/SH/102H, DK 102 P,
DT 100 H/SH, DT 102 H/H-RC
RK 255 H, DK 255 P
6
Veko nerezové, upevniteľné k čističke na zakrytie vibrujúcej vaničky
6
Obj. číslo
395 367 310 006
395 367 310 014
395 367 310 018
395 367 310 028
Typ
D 6 LK
D 14 K
D 18 SK
D 28 K
Pre typ čističky
RK 156/BH
RK 514/H/BH
RK 158 S
RK 1028/H
Koše závesné a veká nerezové pre ultrazvukové čističky SONOREX
1
1
303
Kôš vkladací nerezový s veľkosťou otvorov 4 x 4 mm
1
Obj. číslo
395 367 240 014
395 367 240 029
Typ
K 14 EM
K 29 EM
Pre typ čističky
RK 514/H
RK 1028/H
Držiak košov nerezový pre vkladacie koše
Roztoky čistiace
Obj. číslo
395 367 241 131
395 367 241 014
Pre typ čističky
pre vkladací kôš K14EM pre RK 514/H
pre vkladací kôš K 29 EM pre RK 1028/H
Držiak na sitá a mikrotitračné dosky
Obj. číslo
395 367 250 007
395 367 250 028
395 367 250 006
2
Typ
SH 7
SH 28 C
MT 6
Pre typ čističky
držiak pre sito pre RK 106
držiak na 5 sít pre RK 1028 C
držiak na mikrotitračné dosky
Svorka na uchytenie baniek (skúmaviek)
Slúži na pevné uchytenie laboratórneho skla ku košom s veľkosťou otvorov 12,5 x 12,5
mm. Vhodné pre koše K3C/CL, K 5C, K 6, K 10, K 14 B, K 28.
Obj. číslo
395 367 260 010
395 367 260 025
395 367 260 050
395 367 260 100
395 367 260 002
●
Príslušenstvo k ultrazvukovej čističke SONOREX
304
Typ
KT 14
KT 30
Typ
EK 10
EK 25
EK 50
EK 100
RG 2
Pre typ čističky
na banky do ∅ 31 mm
na banky do ∅ 42 mm
na banky do ∅ 52 mm
na banky do ∅ 65 mm
na 6 skúmaviek do ∅ 25 mm a 8 skúmaviek do ∅ 8 mm
Roztok čistiaci TICKOPUR pre ultrazvukové kúpele
Dodáva sa vo forme koncentrátu, ktorý sa riedi v pomere 1:10 až 1:20.
1
2
Obj. číslo
221 267 300 021
Názov
TR 2
221 267 300 031
TR 3
221 267 300 071
TR 7
221 267 300 131
TR 13
221 267 300 271
221 267 300 301
221 267 300 321
221 267 300 331
221 267 300 361
R 27
R 30
R 32
R 33*)
R 36
221 267 300 601
R 60
221 267 300 611
R 61
221 267 300 771
RW 77
*) vhodný na čistenie sít
Zloženie
Balenie (l)
Špeciálny koncentrát s demulgačným účinkom bez silikátov s ochranou proti korózii, s pH 3
1
pri 3 % koncentrácii. Vhodný na čistenie prístrojov a častí zo skla, keramiky, kovov (i ľahkých), plastov, gumy
Špeciálny koncentrát, bezfosfátový, s ochranou proti korózii s pH 2.5 pri 5 % koncentrácii.
1
Vhodný na čistenie prístrojov a častí zo skla, keramiky, kovov (i farebných a ľahkých), nerezu, plastov, gumy
Univerzálny koncentrát s demulgačným účinkom, bezfosfátový, s ochranou proti korózii, mierne alkalický.
1
Vhodný na čistenie prístrojov a častí zo skla, keramiky, kovov, plastov, gumy a na čistenie pipiet
Špeciálny koncentrát s demulgačným účinkom, bez fosfátov a silikátov s pH 12 pri 3 % koncentrácii.
1
Vhodný na čistenie prístrojov a častí zo skla, keramiky a kovov
Kyslý, pH 1.5, vhodný na minerálne usadeniny, vodný kameň, hrdzu, organické a anorganické zvyšky
1
Neutrálny, pH 7, vhodný na destilačné zvyšky, oleje a tuky, organické a anorganické zvyšky
1
Stredne alkalický, pH 10, vhodný na destilačné zvyšky, oleje a tuky, organické a anorganické zvyšky
1
Stredne alkalický, pH 10, univerzálny, na odstraňovanie olejov, tukov, sadzí, atramentu
1
Stredne alkalický, pH 10, vhodný na destilačné zvyšky, oleje a tuky, organické a anorganické zvyšky
1
na čistenie kyviet
Veľmi alkalický, pH 13, vhodný na karbonizačné zvyšky, živicové zvyšky, oleje a tuky, pigmenty
1
Alkalický, pH 11, vhodný na karbonizačné zvyšky, oleje a tuky, pigmenty
1
S prímesou NH3, vhodný zvlášť na čistenie drahých kovov, pH 10
1
Roztok čistiaci STAMMOPUR pre ultrazvukové kúpele
Dodáva sa vo forme koncentrátu, ktorý sa riedi v pomere 1:10 až 1:20.
Obj. číslo
221 267 310 002
Názov
DR 2
221 267 310 008
DR 8
221 267 310 023
23
221 267 310 024
24
221 267 310 010
221 267 310 011
R
GR
Zloženie
Balenie (l)
Určený na čistenie prístrojov a príslušenstva v medicíne. Veľmi dobre rozpúšťa krvavé stopy.
1
Neobsahuje aldehydy, chlór ani fenoly.
Určený na čistenie so súčasnou dezinfekciou prístrojov. Výborne rozpúšťa krv a sekréty.
2
Neobsahuje aldehydy, chlór ani fenoly. Baktericídny, vrátane Tb-B, fungicídny, virocídny (HBV/HIV).
Doporučené pre endoskopy.
Vhodný na čistenie ochranných dýchacích masiek, ochranných okuliarov. Neobsahuje formaldehyd,
1
chlór ani fenoly. Baktericídny, vrátane Tb-B, fungicídny, virocídny (HBV/HIV, polio-, adeno- papovavakziniavirus).
Odstraňuje prach, pot, častice sadzí, oleje, tuky, pigmenty, proteíny, vápenné zákaly, zvyšky tkanív
Vhodný na čistenie ochranných dýchacích masiek, ochranných okuliarov. Neobsahuje aldehydy,
2
chlór ani fenoly. Baktericídny, vrátane Tb-B, fungicídny, virocídny, vrátane HBV/HIV.
Určený na čistenie prístrojov od zaschnutých zrazenín krvi a sekrétov
1
Určený na základné čistenie prístrojov používaných v lekárskych, zubárskych ambulanciách
1
a pracovnej medicíne. Vhodné pre ušľachtilú oceľ, drahé kovy a plasty. Nevhodné pre hliník, cín a zinok
Vákuum v laboratóriu
V laboratórnych podmienkach sa zdroj zníženého tlaku či pretlaku využíva najčastejšie pre urýchlenie filtrácie, sušenia, destilácie a ďalšie
deliace procesy.
Vákuum pre filtráciu a odsávanie
Nevyžaduje zvláštnu chemickú odolnosť a presnú reguláciu vákua, vyžaduje stredný alebo vyšší sací výkon a dobrú odolnosť voči vznikajúcim
kondenzátom.
Vákuum pre rotačnú odparku
Vyžaduje vyššiu chemickú odolnosť, stabilitu vákua (dobrú reguláciu), musí umožniť kondenizáciu použitých rozpúšťadiel.
Doporučený medzný tlak:
- 1 kPa pre prácu s vodnými roztokmi
- 0,2 kPa pre odparovanie vysokovriacich rozpúšťadiel pri nízkej teplote
Vákuum pre vákuové sušiarne
Vyžaduje dobrú chemickú odolnosť, sací výkon odpovedajúci veľkosti sušiarne, odolnosť voči vznikajúcim kondenzátom.
Doporučený medzný tlak:
- 1kPa, stačí pre bežné sušenie
- 0,2 kPa, zaručuje rýchle sušenie aj pri vysokovriacich látkach
- 0,01 kPa, pre sušenie s vysokými nárokmi, napr. pri poréznych materiáloch so zlým prestupom tepla.
Priemerne dosiahnuteľný medzný tlak (vákuum)
Typ vývevy
Jednotka
kPa
Pa
atm
bar
mbar
Torr
Rotačná olejová
výveva
0,01
10
9,86923 x 10-5
0,0001
0,1
0,0750064
Membránová výveva
trojkomorová
0,2
200
1,97385 x 10-3
0,002
2
1,50013
Membránová výveva
dvojkomorová
1
1 000
9,86923 x 10-3
0,01
10
7,50064
Vodná
výveva
2
2 000
1,97385 x 10-2
0,02
20
15,0013
Membránová výveva
jednokomorová
8
8 000
7,89539 x 10-2
0,08
80
60,0051
Prevodná tabuľka používaných jednotiek tlaku
1 Pa =
1 kPa =
1 atm =
1 bar =
1 mbar =
1 Torr =
Pa
1
1 000
101 325
100 000
100
133,322
kPa
1 x 10-3
1
101,325
100
0,1
0,133322
atm
9,86923 x 10-6
9,86923 x 10-3
1
0,986923
9,86923 x 10-4
1,31579 x 10-3
bar
1 x 10-5
0,01
1,01325
1
0,001
1,3332200 x 10-3
mbar
1 x 10-2
10
1013,25
1000
1
1,33322
Torr
7,50064 x 10-3
7,50064
760,002
750,064
0,750064
1
Vývevy vodné
Pri vodných vývevách závisí medzný tlak na teplote a tlaku pracovnej kvapaliny, kedy so zvyšujúcou sa teplotou (tlakom) pracovnej kvapaliny
rastie hodnota medzného tlaku. Sklenenú vodnú vývevu nájdete na strane 40. Plastové vodné vývevy nájdete na strane 71.
Pri týchto vývevách nedochádza k styku odčerpávaného prostredia s mechanickým
ústrojenstvom vývev, pretože sú od seba oddelené kmitajúcou membránou. Sú preto
vhodné i pre odčerpávanie agresívnych látok za predpokladu, že membrána aj ventile
sú zhotovené z chemicky odolných materiálov, napr. z teflonu. Tieto vývevy sú potom
použiteľné univerzálne.
Medzi výhody membránových vývev patrí, že pracujú bez oleja, prvky konštrukcie
prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú väčšinou pasívne (pri chode vývevy
vzniká pomerne málo tepla, čo uľahčuje prípadnú kondenzáciu pár odsávaných látok na
výstupe).
Vývevy rotačné olejové
Sú vhodné pre laboratórne a prevádzkové účely. Odsávaný vzduch nesmie obsahovať agresívne plyny a mechanické nečistoty. Oproti
membránovým vývevám majú výrazne nižší medzný tlak („lepšie vákuum“), nevýhodou je možnosť znečistenia olejovej náplne agresívnymi
látkami z odsávaného prostredia a naopak olejové výpary môžu znečisťovať čerpané médium. Ďalšou nevýhodou oproti membránovým
pumpám je väčšie množstvo pohyblivých súčastí, teda náročnejšia údržba a zároveň väčší zdroj tepla, ktoré môže mať nežiadúci vplyv na
čerpané médium.
Vákuum v laboratóriu
Vývevy membránové
Na vyžiadanie vypracujeme kompletnú ponuku rozvodu vákua.
305
Výveva membránová, jednokomorová - štandardné prevedenie, KNF
Pre menšie čerpané množstvá. Malé rozmery, tichý chod, minimálne nároky na údržbu
a dobrá chemická odolnosť.
U typov KN je membrána z neoprénu, u typov KT s teflónovou vrstvou, čo zvyšuje jej
chemickú odolnosť. Membránové pumpy sú plynotesné, s napájaním 230 V, neobsahujú
olej a nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu.
Obj. číslo
1
1
395 469 221 010
395 469 221 020
395 469 221 030
395 469 221 040
Typ
Rýchlosť
Medzný tlak
čerpania (l/min)
(kPa)
N86KN.18
6
10
N86KT.18
5,5
16
N811KN.18
11,5
24
N811KT.18
11,5
29
Pretlak
(kPa)
250
250
200
200
Hmotnosť
(kg)
1,9
1,9
2,5
2,5
Výveva membránová, jednokomorová – pre agresívne látky, KNF
Moderné membránové vývevy pre všeobecné použitie, pri ktorých sú všetky časti,
prichádzajúce do styku s čerpaným médiom, vyhotovené z teflónu. Odolávajú tak
agresívnym plynom, parám kyselín a žieravín i organickým rozpúšťadlám. Vývevy majú
veľmi tichý chod a nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu. Sú napájané zo siete 230 V. Za
povšimnutie stojí aj nový kompaktný design s integrovaným držadlom, umožňujúcim ľahkú
manipuláciu a prenášanie.
Obj. číslo
2
2
395 469 221 050
395 469 221 055
395 469 221 060
Typ
Rýchlosť
Medzný tlak
čerpania (l/min)
(kPa)
N810.FT.18
10
10
N820.FT.18
20
10
N840.FT.18
34
10
Pretlak
(kPa)
100
100
100
Hmotnosť
(kg)
5,9
7,1
10,3
Výveva membránová, dvojkomorová – pre agresívne látky, KNF
Stanica vákuová KNF
Základná konštrukcia je zhodná s prevedením jednostupňovým.
Obj. číslo
3
Rýchlosť
Medzný tlak
čerpania (l/min)
(kPa)
N810.3FT18
10
0,8
N820.3FT18
20
0,8
N840.3FT18
34
0,8
Pretlak
(kPa)
100
100
100
Hmotnosť
(kg)
6,9
9,3
12,6
Výveva membránová samovysúšacia na vlhké plyny, dvojkomorová, KNF
Teflónová membránová výveva so samovysúšacím systémom pre vlhké – ťažké plyny. Ak
sa majú odsávať plyny s vysokým obsahom vlhkosti, môže sa hromadiť kondenzát v hlave
vývevy, v dôsledku toho klesá výkon vývevy a predlžuje sa doba odsávania. Vysoký obsah
vlhkosti vzniká v hlave vývevy pri jej použití pri vákuových sušiacich skriniach – pre sušenie
a tepelné úpravy substancií a súčiastok – alebo u parných sterilizátorov, nástrojov, nádob,
filtrov a látok. Samovysúšacie vývevy umožňujú počas odsávania vysokou rýchlosťou
vyfúkavať kondenzovanú kvapalinu, zatiaľ čo vákuum v recipiente zostáva konštantné.
Pritom je možné sušiaci cyklus individuálne nastaviť pomocou troch premenných. Po
vysušení hláv vývevy dosahuje výveva badateľne lepšie vákuum a dokáže podstatne
rýchlejšie odsávať ako vývevy bez výsúšacieho systému. Systém pracuje samočinne
a zapína sa v prípade potreby vypínačom na riadiacej skrini. Ak zostane vysúšací systém
vypnutý, pracuje výveva v bežnom pracovnom stave.
3
●
Vývevy membránové KNF
306
395 469 222 050
395 469 222 055
395 469 222 060
Typ
4
Obj. číslo
Typ
395 469 222 120
N 820.3
FT.40.18
N 840.3
FT.40.18
N 842.3
FT.40.18
N 860.3
FT.40.18
395 469 222 140
395 469 222 142
4
395 469 222 160
Rýchlosť
Medzný tlak
čerpania (l/min)
(kPa)
20
≤1
Pretlak
(kPa)
100
Hmotnosť
(kg)
9,6
34
≤1
100
12,9
34
≤ 0,4
100
13,7
60
≤ 0,4
100
14,8
Modulárne vákuové systémy KNF
Firma KNF ponúka vákuové systémy pre laboratóriá aj priemysel, ktorých súčasťou sú chemicky odolné membránové vývevy. Podľa Vašej
aplikácie môžete nasadiť systém s vývevou jednohlavovou alebo alebo dvojhlavovou – podľa potreby dosiahnutého vákua (2/8/100 mbar). Ďalej
si môžete vybrať aj rôznu veľkosť – podľa potreby prietoku (10/20/34/60 l/min - 0,6/1,2/2,04/3,6 m3/h). V prípade odsávania ťažkých vlhkých
plynov, ktoré by mohli vďaka zmene tlaku v hlave vývevy skondenzovať, je možnosť nasadiť vákuovú jednotku so samovysúšacou vývevou.
Stanica vákuová LABOPORT SR, KNF
SR - systém s vývevou + 2 odlučovače na základovej doske, pripojenie pre hadice ID 10 mm.
5
5
Obj. číslo
Typ
395 469 231 010
395 469 232 010
395 469 231 020
395 469 232 020
395 469 231 040
395 469 232 040
SR810
SR810.3
SR820
SR820.3
SR840
SR840.3
Rýchlosť
čerpania (l/min)
10
10
20
20
34
34
Medzný tlak
(kPa)
10
0,8
10
0,8
10
0,8
Vstavaná
výveva
N810 FT.18
N810.3 FT.18
N820 FT.18
N820.3 FT.18
N840 FT.18
N840.3 FT.18
LABORATÓRNE
VÁKUOVÉ SYSTÉMY
Stanica vákuová LABOPORT SH, KNF
SH - systém s vývevou + odlučovač a kondenzátor na základovej doske, pripojenie pre
hadice ID 10 mm.
1
1
Obj. číslo
Typ
395 469 231 011
395 469 232 011
395 469 231 021
395 469 232 021
395 469 231 041
395 469 232 041
SH810
SH810.3
SH820
SH820.3
SH840
SH840.3
Rýchlosť
čerpania (l/min)
10
10
20
20
34
34
Medzný tlak
(kPa)
10
0,8
10
0,8
10
0,8
Zabudovaná
výveva
N810 FT.18
N810.3 FT.18
N820 FT.18
N820.3 FT.18
N840 FT.18
N840.3 FT.18
Stanica vákuová automatická LABOPORT SC, KNF
SC – kombinácia vývevy s odlučovačom, kondenzátorom a automatickým regulátorom
vákua, na ktorom sa dá nastaviť pracovné vákuum vrátane hysterézie a výveva sa tak
po dosiahnutí nastaveného vákua vypína a zapína opäť po zvýšení tlaku na nastavenú
hornú hodnotu. Regulátor si vie nájsť destilačný bod odsávaného média, zapamätá si
ho a vákuovú jednotku môžte vďaka regulátoru na destilačný bod prevádzkovať. Systém
s vývevou + odlučovač a kondenzátor a jeden automatický regulátor vákua na základovej
doske, pripojenie pre hadice ID 10 mm.
2
2
Obj. číslo
Typ
395 469 231 012
395 469 232 012
395 469 231 022
395 469 232 022
395 469 231 042
395 469 232 042
395 469 232 052
SC810
SC810.3
SC820
SC820.3
SC840
SC840.3
SC842.3
Rýchlosť
čerpania (l/min)
10
10
20
20
34
34
34
Medzný tlak
(kPa)
10
0,8
10
0,8
10
0,8
0,2
Zabudovaná
výveva
N810 FT.18
N810.3 FT.18
N820 FT.18
N820.3 FT.18
N840 FT.18
N840.3 FT.18
N842.3 FT.18
3
Stanica vákuová automatická LABOPORT SCC, KNF
SCC – SC jednotka s druhým regulátorom vákua. Jednotka je určená pre dve rôzne
aplikácie. Systém s vývevou + odlučovač a kondenzátor a dva automatické regulátory
vákua na základovej doske pre dve nezávislé aplikácie, pripojenie pre hadice ID 10 mm.
Stanice vákuové automatické KNF
3
Typ
395 469 231 013
395 469 232 013
395 469 231 023
395 469 232 023
395 469 231 043
395 469 232 043
395 469 232 053
SCC810
SCC810.3
SCC820
SCC820.3
SCC840
SCC840.3
SCC842.3
Rýchlosť
čerpania (l/min)
10
10
20
20
34
34
34
Medzný tlak
(kPa)
10
0,8
10
0,8
10
0,8
0,2
Zabudovaná
výveva
N810 FT.18
N810.3 FT.18
N820 FT.18
N820.3 FT.18
N840 FT.18
N840.3 FT.18
N842.3 FT.18
4
Stanica vákuová s manuálnou reguláciou LABOXACT SEM, KNF
SEM – na rozdiel od plne automatickej jednotky SC je tento systém manuálne
regulovateľný, má digitálny vákuometer, ventil s reguláciou vákua a zavzdušňovací ventil.
N 810.3 FT.18, NP810/820, NR800, NH800, digitálna meracia jednotka, (vrátane
trubíc, ventilov a el. vedenia).
4
5
Obj. číslo
Typ
395 469 242 010
395 469 242 020
395 469 242 040
395 469 242 050
SEM 810
SEM 820
SEM 840
SEM 842
Rýchlosť
čerpania (l/min)
10
20
34
34
Medzný tlak
(kPa)
< 0,8
< 0,8
< 0,8
< 0,2
Zabudovaná
výveva
N810.3.FT.18
N820.3.FT.18
N840.3.FT.18
N842.3.FT.18
Stanica vákuová centrálna LABOBASE SBC, KNF
SBC – ideálne lacné riešenie centrálneho vákua v laboratóriu, ktoré nahradí až 10
vývev. Ako SC – LABOPORT má odlučovač s kondenzátorom a regulátor vákua, ktorý
nemá funkciu nájdenia destilačného bodu odsávaného média. LABOBASE je možné
vhodné schovať do laboratórneho nábytku a na stôl umiestniť len regulátor vákua, ktorým
je možné ovládať vákuum v celom laboratóriu. K systému ponúkame aj príslušenstvo:
mobilný stojan regulátora, chemicky odolné olivky s integrovaným spätným ventilom pre
odberové miesta. Viacúčelový vákuový systém, jednotná základňa (chemicky odolná).
5
308
Obj. číslo
Obj. číslo
Typ
395 469 252 040
395 469 252 060
SBC 840
SBC 860
Rýchlosť
čerpania (l/min)
34
60
Medzný tlak
(kPa)
< 0,8
< 0,2
Zabudovaná
výveva
N840.3.FT.18
N840.3.FTE
1
Výveva membránová, LAVAT
Vhodná na získavanie podtlaku alebo ako dopravné čerpadlo pre neagresívne
a nevýbušné plyny bez mechanických nečistôt a všade tam, kde je potrebné vylúčiť riziko
znečistenia olejovými parami. Komory je možné spojiť sériovo (zvýšenie vákua) alebo
paralelne (zvýšenie čerpacej rýchlosti na dvojnásobok) - okrem VM 30 S12. Je možné ich
využiť ako dve samostatné jednotky okrem VM 30 S12. Chemická odolnosť je limitovaná
použitím membrány z nitrilkaučuku. Pohon zabezpečený jednofázovými asynchrónnymi
motormi – okrem typu VM 30 S12, ktorého pohon je zabezpečený 12V jednosmerným
elektromotorčekom.
Obj. číslo
Typ
396 220 000 120
VM 20D
396 220 000 121
VM 20Q
396 220 000 130
VM 30S12
396 220 000 140
VM 40D
*) pri sériovom zapojení
Rýchlosť
čerpania (l/min)
20
20
32
40
Medzný tlak
(kPa)
< 2*)
0,4
< 20
< 4*)
1
Počet
komôr
2
4
1
2
2
Výveva membránová, Vacuubrand
Výhody:
- nepretržité bezolejové čerpanie
- veľký výber medzného vákua a rýchlostí čerpania
- nízka hlučnosť
- optimalizovaná flexibilná FPM zosilnená dvojitá membrána
- ľahká výmena membrány a ventilov
Chemické prevedenie (PTFE komponenty) s označením typu „C“ navyše poskytujú
vysokú odolnosť voči agresívnym chemikáliám. Všetky časti prichádzajúce do styku
s médiom sú z fluorovaných plastov. Vývevy s prevedením 2 AK sú vybavené lapačmi na
vstupe a výstupe. Vstupný lapač zabraňuje vniknutiu kvapiek a častíc do pumpy. Výstupný
lapač umožňuje zachytávanie kondenzovaných pár.
3
Vývevy s prevedením AK + EK sú na vstupe vybavené lapačom na zachytenie častíc.
Na výstupnej strane je sklenený chladič s bankou. Tento systém je určený pre vákuové
destilácie a regenerovanie rozpúšťadiel s takmer 100 % výťažnosťou.
Prevedenie AK Synchro + EK je určené pre simultánnu prácu dvoch na sebe nezávislých
systémov. Keď vstupný lapač zabraňuje vniknutiu častíc do vývevy, na výstupnej strane
dochádza k regenerácii rozpúšťadiel. Typickými aplikáciami je prenos agresívnych plynov,
rotačné odparovanie a sušenie gélov.
Obj. číslo
2
3
4
Jednostupňové
395 444 696 120
395 444 696 121
395 444 696 140
395 444 696 141
395 444 696 152
395 444 696 180
395 444 696 181
395 444 696 427
395 444 696 467
Dvojstupňové
395 444 696 240
395 444 696 241
395 444 688 018
395 444 688 024
Trojstupňové
395 444 696 080
395 444 696 600
395 444 696 290
395 444 696 292
395 444 688 021
395 444 688 030
395 444 710 000
395 444 710 150
Štvorstupňové
395 444 710 050
395 444 710 200
Typ
Rýchlosť
čerpania (l/min)
Medzný tlak
(kPa)
Hmotnosť
(kg)
31,7
28,3
61,7
60
60
118,3
2 x 60
186,7
168,3
8
8
8
8
10
8
8
8
8
6,3
6,6
10,1
10,5
10,8
15,5
16,3
25
25
31,7
28,3
28,3
28,3
0,9
0,9
0,9
0,9
10,1
10,5
11,9
14,1
MD 1
20
MD 1C
20
MD 4
55
MD 4C
50
MD 4C+AK+EK
50
MD 4C+AK Syn.+EK 50
MD 12
160
MD 12C
138,3
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
6,5
6,5
15,5
16,2
19,9
20,9
24
25
MV 10
MV 10C
0,06
0,09
24
25
ME 2
ME 2C
ME 4
ME 4C
ME 4 R
ME 8
ME 8C
ME 16
ME 16C
MZ 2
MZ 2C
MZ 2C+2 AK
MZ 2C+AK Syn.+EK
135
116,6
4
Vývevy membránové LAVAT a VACUUBRAND
Membránové vývevy sú bezolejové, bezúdržbové mechanické vákuové pumpy. Sú vhodné
pre široký rozsah vákuových aplikácií (od atm. tlaku do 0,3 mbar) alebo pre prenos plynov
v chemických a fyzikálnych laboratóriách. V štandardnom prevedení prichádza médium
do styku s hliníkovými a vitonovými dielmi. Tieto vývevy sa vyznačujú veľkým výkonom
vďaka veľkému zdvihovému objemu v kombinácii s minimálnym „mŕtvym“ objemom.
309
Stanica vákuová s manuálnou reguláciou PC 101 a PC 201, Vacuubrand
Chemické vákuové jednotky PC 101 a PC 201 sú charakteristické vysoko ekonomickým
prevedením s použitím dvoj- alebo trojstupňových chemických membránových čerpadiel.
Ovládanie prietoku s ihlovým ventilom umožňuje jednoduché manuálne ovládanie
rýchlosti čerpania i vákua.
Výhody:
- bezolejové vákuum
- výťažnosť rozpúšťadiel takmer 100%
- použitie chemicky odolných materiálov - vákuový ihlový ventil
- vysoká účinnosť i pri nízkom vákuu
- ovládací ventil prietoku/vákua
1
1
Obj. číslo
Typ
Výveva
395 444 688 102
395 444 688 116
PC 101
PC 201
MZ 2C
MD 4C
Rýchlosť
čerpania (l/min)
28,3
50
Medzný
tlak (kPa)
0,9
0,2
Hmotnosť
(kg)
12,1
17,7
Vákuové stanice série PC 500/600 sú najpoužívanejšie zostavy určené pre vytváranie
vákua a pre kontrolu procesov v chemických laboratóriách.
PC 520/620: nezávislá práca 2 samostatných aplikácií pri veľkosti jedného systému
PC 510/511/520: membránové čerpadlo MZ 2C (9 mbar)
PC 610/611/620: membránové čerpadlo MD 4C (2 mbar)
Výhody:
- vákuové vývevy s vysokou odolnosťou voči agresívnym látkam
- 1 alebo 2 regulované vákuové ventily
- kondenzátor na výstupe odstraňuje výpary kondenzujúce pri atmosférickom tlaku
a teplote chladiacej kvapaliny
- 1 alebo 2 regulačné jednotky CVC 2 pre optimálne ovládanie vákua
2
Obj. číslo
Typ
Výveva
MZ 2C
MZ 2C
Rýchlosť
čerpania (l/min)
28,3
28,3
Medzný
tlak (kPa)
0,9
0,9
395 444 688 000
395 444 688 006
PC 510
PC 511
395 444 688 003
395 444 688 009
395 444 688 015
PC 520
PC 610
PC 611
MZ 2C
MD 4C
MD 4C
28,3
50
50
0,9
0,2
0,2
395 444 688 012
PC 620
MD 4C
50
0,2
Stanice vákuové VACUUBRAND
310
Popis
1 elektronicky ovládaný vákuový ventil
1 elektronicky ovládaný vákuový ventil/
1 manuálne ovládaný vákuový ventil
2 elektronicky ovládané vákuové ventily
1 elektronicky ovládaný vákuový ventil
1 elektronicky ovládaný vákuový ventil/
1 manuálne ovládaný vákuový ventil
2 elektronicky ovládané vákuové ventily
Výveva rotačná olejová, jednokomorová, LAVAT
Typ VR 1,5/12 je vybavený podtlakovým mazaním a je preto vhodný len pre satie
z uzavretého priestoru. Nesmie sa s ním nasávať z otvoreného priestoru s trvalým tlakom
blízkym atmosférickému. Ostatné vývevy majú tlakové mazanie, nezávislé na tlaku na
vstupe vývevy, a preto sú použiteľné pre satie zo zatvoreného i otvoreného priestoru.
Sú vybavené (okrem modelov 1,5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri
výpadku napájacieho napätia. Najnižšia dovolená teplota vývevy pre studený štart +15°C
a maximálne dovolené oteplenie oleja vývevy +60°C.
2
●
Vývevy rotačné olejové LAVAT
Stanica vákuová automatická, Vacuubrand
3
Obj. číslo
Typ
396 220 015 012
396 220 004 011
396 220 004 013
396 220 008 011
396 220 008 013
*) pri tlaku 105 Pa
VR 1,5/12
VRO 04/11
VRO 04/13
VRO 08/11
VRO 08/13
Rýchlosť
čerpania (l/min)*
25
70
70
140
140
Medzný
tlak (kPa)
10 x 10-3
5 x 10-3
5 x 10-3
5 x 10-3
5 x 10-3
Napájanie
(V)
230
230
400
230
400
Výveva rotačná olejová, dvojkomorová, LAVAT
Typy VR 1,5/21, VRO 05/20, 05/21 a 15/20 sú vybavené podtlakovým mazaním, a preto
sú vhodné len pre satie z uzatvoreného priestoru. Nesmie sa s nimi nasávať z otvoreného
priestoru s trvalým tlakom blízkym atmosférickému. Ostatné vývevy majú tlakové mazanie,
nezávislé na tlaku na vstupe vývevy, a preto sú použiteľné pre satie z uzatvoreného
i otvoreného priestoru. Sú vybavené (okrem modelov 1,5) automatickým odpojením
a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia. Najnižšia dovolená teplota
vývevy pre studený štart +15°C a maximálne dovolené oteplenie oleja vývevy +60°C.
3
4
4
Obj. číslo
Typ
396 220 015 021
396 220 005 020
396 220 005 021
396 220 015 020
396 220 004 021
396 220 004 023
396 220 008 021
396 220 008 023
*) pri tlaku 105 Pa
VR 1,5/21
VRO 05/20
VRO 05/21
VRO 15/20
VRO 04/21
VRO 04/23
VRO 08/21
VRO 08/23
Rýchlosť
čerpania (l/min)*
25
80
80
220
70
70
140
140
Medzný
tlak (kPa)
5 x 10-4
2 x 10-4
2 x 10-4
2 x 10-4
1 x 10-4
1 x 10-4
1 x 10-4
1 x 10-4
Napájanie
(V)
230
400
230
400
230
400
230
400
Olej k rotačným olejovým vývevám LAVAT
Obj. číslo
396 220 000 056
396 220 000 071
396 220 000 100
Typ
Olej SN 56
Olej RN 71
Olej LN
Popis
vakuový
vakuový
vakuový
Balenie (l)
0,5
1
1
Výveva rotačná olejová, jednostupňová, Vacuubrand
Typ
395 444 697 150
395 444 697 160
395 444 697 170
395 444 697 080
RE 2.5
RE 6
RE 9
RE 16
Rýchlosť
čerpania (l/min)*
38,3
95
143,3
276,7
Medzný
tlak (kPa)
0,03
0,01
0,01
0,01
Príkon
(W)
180
300
370
550
Vakuometre elektronické VACUUBRAND
Obj. číslo
1
Výveva rotačná olejová, dvojstupňová, Vacuubrand
Parametre sú až na počet komôr rovnaké s vývevami jednokomorovými radu RE. Vstup
všetkých vývev je vybavený prírubovým prstencom. Vývevy sa dodávajú naplnené olejom
a s jedným prírubovým prstencom .
1
Obj. číslo
Typ
395 444 698 120
395 444 698 130
395 444 698 140
395 444 698 050
RZ 2.5
RZ 6
RZ 9
RZ 16
Rýchlosť
čerpania (l/min)*
38,3
93,3
143,3
276,7
Medzný
tlak (kPa)
2 x 10-4
2 x 10-4
2 x 10-4
2 x 10-4
Príkon
(W)
160
300
370
550
2
Príslušenstvo
Obj. číslo
395 444 698 000
395 444 698 006
395 444 698 007
395 444 698 003
395 444 698 017
395 444 698 010
Názov
Odlučovač vstupný AK
Odlučovač vstupný AK
Odlučovač vstupný AK
Odlučovač olejový FO
Odlučovač olejový FO
Filter olejový s plným prietokom
Pre typy
RE 2,5 / RZ 2,5
RE 6 / RZ 6
RE 9 - RZ 16
RE 2,5 - RZ 6
RE 9 - RZ 16
RE 9 - RZ 16
Výveva chemická hybridná, dvojstupňová, Vacuubrand
Chemická hybridná výveva RC 6 je dvojstupňová rotačná olejová výveva spojená s dvojstupňovým
membránovým čerpadlom v chemickom prevedení, ktorej úlohou je nepretržitým prečisťovaním
znížiť kondenzáciu odsávaných pár. Týmto usporiadaním sa vytvorí systém s predĺženou
životnosťou, vhodný i pre aplikácie vyžadujúce jemné vytváranie vákua (lyofilizácia) s možnosťou
dosiahnuť medzné vákuum na úrovni 10-3 mbar (10-4 kPa). Frekvencia výmeny oleja pri tejto
kombinácii sa znižuje o 90 % v porovnaní s klasickými rotačnými olejovými čerpadlami.
Charakteristika:
- v mnohých prípadoch je možné pracovať bez potreby vymrazovania
- maximálne redukované množstvo odpadových olejov
- minimálna korózia pri práci s agresívnymi parami
- efektívna a jednoduchá kondenzácia a odstránenie nebezpečných výparov na výstupe
- výborná účinnosť pri odstraňovaní kondenzátov
Typ
395 444 698 570
RC 6
Rýchlosť
čerpania (l/min)
93,3
Medzný
tlak (kPa)
2 x 10-4
Príkon
(W)
370
●
2
Obj. číslo
3
Vákuometer elektronický DVR 2, Vacuubrand
Plne elektronický prístroj pre meranie vákua, s výhodou použiteľný v prípadoch, kedy
z akéhokoľvek dôvodu (nízka citlivosť, rýchle zmeny tlaku, neľahké odčítanie) nie je možné
použiť klasický mechanický alebo kvapalinový manometer. Prístroj DVR 2 má veľmi citlivý
keramický snímač z oxidu horčíka, umožňujúci presné meranie nezávisle na druhu plynu.
Výsledky je možné podľa želania odčítať buď v mbar, torr alebo hPa. Duálny zobrazovač
ukazuje jednak presné hodnoty tlaku v digitálnom tvare, a tiež i simuláciu ručičky na
analógovej stupnici, čo umožňuje rýchlu kontrolu tlaku letmým pohľadom.
Napájanie: 2x 1,5 V AA
Rozmery: 115 x 115 x 66 mm
3
Obj. číslo
395 444 682 902
Typ
DVR 2
Rozsah merania
1...1100 mbar
1...1100 hPa
1... 825 torr
Presnosť
±1 mbar
±1 digit
Regulátor vákua CVC 2, Vacuubrand
Plne elektronický prístroj pre meranie a reguláciu vákua. Duálny LCD displej zobrazuje výsledok súčasne
ako v presnej digitálnej, tak i prehľadnej analógovej forme. Podľa voľby obsluhy môže ukazovať mbar,
hPa alebo torr. Prístroj ovláda okrem solenoidového ventilu pre reguláciu vákua i dva programovateľné
spínače, ktorých bod zopnutia je možné nastaviť kedykoľvek v rozmedzí od 1 do 1060 hPa.
Napájanie/príkon: 230 V/13 W
Rozmery: 241 x 132 x 86 mm
Hmotnosť: 1,5 kg
4
Obj. číslo
395 444 683 150
Typ
CVC 2
Rozsah merania
1..1300 mbar
1..1300 hPa
1...975 torr
Presnosť
4
Vývevy rotačné olejové
Rotačné olejové vývevy sú určené pre dosiahnutie medzného vákua v rozsahoch
od 1 mbar do 10-1 (jednostupňové) alebo 10-3 mbar (dvojstupňové), tj. 10-2 kPa
(u jednostupňovej) a 10-4 kPa (u dvojstupňovej). Ponúkame Vám široký výber modelov,
ktoré splnia Vaše technické i ekonomické požiadavky na vákuové vývevy. Rotačné
olejové vývevy s integrovanou olejovou vývevou a vysoko účinným odlučovačom nečistôt
v plynoch umožňujú dosiahnuť veľmi dobrý pomer vysokej účinnosti za priaznivú cenu.
Kombináciou vývev s modulárnymi doplnkami sa vytvára systém, ktorý je možné využiť
v širokom spektre laboratórnych a procesných aplikácií.
±0,5% rozsahu prístroja
311
1
Čerpadlo membránové kvapalinové LIQUIDPORT, KNF
Je určené k dávkovaniu malých objemov neutrálnych i agresívnych kvapalín. Ich prednosťou je bezúdržbovosť a možnosť chodu nasucho.
Chemická odolnosť čerpadla je daná materiálom dielov, ktoré prichádzajú do styku s čerpanou látkou. Všetky majú membránu chránenú vrstvou
PTFE. Modely, v ktorých označení sú písmena KT, majú ostatné diely hlavy čerpadla z PP, skratka TT označuje PVDF (polyvinylidendifluorid) a
skratka FT označuje PTFE. Po stránke ovládania sa ponúkajú dve verzie. Základná verzia s označením S má jednoduché manuálne ovládanie
čerpaného objemu otočným spínačom, ktorým sa čerpaný objem nastavuje od 10 do 100 % rozsahu a vyššia verzia označená skratkou RC
má možnosť voliť 0 až 100 % čerpaného objemu a to manuálne alebo externým analógovým alebo impulzným riadením.
Maximálna sacia výška: 3 m
Dovolená teplota kvapaliny: +5...+80°C
Krytie:
IP 65
Dovolená okolitá teplota:
+5...+40°C
Rozmery (d x š x v)/hmotnosť: NF 100/1.100……….130 x 99 x 177 mm/1,0 kg
1
NF 300/1.300……….160 x 104 x 188 mm/1,5 kg
Obj. číslo
Typ
395 469 264 010
395 469 264 020
395 469 264 011
395 469 264 021
395 469 264 030
395 469 264 040
395 469 264 031
395 469 264 041
NF 100 KT.18S
NF 1.100 KT.18S
NF 100 TT.18S
NF 1.100 TT.18S
NF 300 KT.18S
NF 1.300 KT.18S
NF 300 TT.18S
NF 1.300 TT.18S
Rýchlosť
čerpánia (l/min)
0,2 až 1,3
0,2 až 1,3
0,2 až 1,3
0,2 až 1,3
0,5 až 3
0,5 až 3
0,5 až 3
0,5 až 3
Výtlačná
výška (m)
10
60
10
60
10
60
10
60
Pripojenie
ID (mm)
8
8
8
8
12
12
12
12
Ponuku čerpadiel LIQUIDPORT v prevedení FT, príp. RC s externým ovládaním Vám zašleme na vyžiadanie.
Kompresory Schneider
Čerpadlo membránové dávkovacie STEPDOS, KNF
Nové, mikroprocesorom riadené, membránové dávkovacie čerpadlo, navrhnuté pre prácu
s neutrálnymi a agresívnymi kvapalinami. STEPDOS spája KNF „know-how“ s aplikáciou
modernej elektroniky. Čerpadlo STEPDOS dáva kontinuálne ustálený prúd kvapaliny i pri
nízkych otáčkach. Toto je dosahované pomocou krokového motora, ktorý zabezpečuje, že
sacia časť cyklu je vykonávaná pri maximálnej rýchlosti, ale výtlačná časť cyklu je riadená na
základe zadaných premenných podľa zvolenej rýchlosti čerpania. Konštantné prispôsobovanie
rýchlosti motora vedie k ustálenému výtlaku počas celého cyklu. Čerpadlo je možné prepnúť do
disperzného módu pre dávkovanie nastaveného objemu: - dávkovanie objemu od 50 mikrolitrov
do 115,2 l - dávkovanie časové od 0,34 s do 24 h - opakované dávkovanie (1-65 000 krát)
s nastaviteľnou časovou pauzou (až do 24 h). Prístroj sa dodáva v dvoch modeloch: S verzia pre
manuálnu prevádzku, RC verzia pre manuálne alebo externé riadenie pomocou software.
2
Technické parametre:
Otáčky:
Objem (nastaviteľný):
Časovač:
Čerpacia rýchlosť:
Maximálna sacia výška:
Maximálna výtlačná výška:
Dovolená teplota kvapaliny/plynu:
Dovolená okolitá teplota:
Maximálna viskozita:
Krytie:
Hlučnosť:
Rozmery (d x š x v):
Hmotnosť:
erpadlá membránové KNF
●
3
312
2
3
Obj. číslo
395 469 272 013
395 469 272 018
395 469 272 023
395 469 272 028
395 469 272 033
395 469 272 038
395 469 272 043
395 469 272 048
Typ
FEM03KT.18S
FEM08KT.18S
FEM03TT.18S
FEM08TT.18S
FEM03ST.18S
FEM08ST.18S
FEM03FT.18S
FEM08FT.18S
FEM 03
FEM 08
0,180...180 ot./min.
50 μl … 43,2 l
80 μl … 115,2 l
0,34 s … 24 h
0,34 s … 24 h
0,03...30 ml/min
0,08...80 ml/min
4m
3m
60 m
40 m
+5°C ... +80°C
+5°C ... +40°C
150 cSt
IP 65
<40 dB
190 x 115 x 80 mm
1,5 kg
Prevedenie hlavy
PP
PP
PVDF
PVDF
nerez. oceľ 1.4435
nerez. oceľ 1.4435
PTFE
PTFE
Kompresor Medic-Air Silent, Schneider
- zdroj stlačeného vzduchu v najčistejšej forme pre laboratóriá a potravinársky priemysel
- vysoko kvalitné bezolejové agregáty s piestami so špeciálnou teflonovou povrchovou úpravou
- žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte
- pokojný a tichý chod vďaka hluk tlmiacej skrini, dlhá životnosť vďaka nízkemu počtu otáčok
- vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou úpravou, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu
- pre celkom usušený a čistý stlačený vzduch je možné k týmto kompresorom ponúknuť adsorpčnú sušičku, ktorá je osadzovaná mimo
zostavu kompresora
Medic-Air Silent 150-25 W - stacionárne prevedenie, s odlučovačom kondenzátu (s filtračnou vložkou) a zbernou nádobkou na kondenzát
Medic-Air Silent 300-50 W - stacionárne prevedenie, s odlučovačom kondenzátu (s filtračnou vložkou) a zbernou nádobkou na kondenzát
Medic-Air Silent 600-90 D - stacionárne prevedenie, dvojitý agregát s flexibilným riadením (agregáty môžu byť použité buď samostatne,
striedavo alebo spoločne s rozbehom).
Obj. číslo
Typ
395 439 300 060
395 439 300 062
395 439 300 064
150 - 25 W
300 - 50 W
600 - 90 D
Tlak
(bar)
8
8
8
Rýchlosť
plnenia (l/min)
100
200
2x200
Hlučnosť
(dB(A))
56
62
64
Napätie
(V)
230
230
400
Rozmery
š x h x v (mm)
820x400x750
930x500x750
1200x580x900
Hmotnosť
(kg)
48
75
115
Čerpadlá a dávkovače peristaltické PCD
Vyznačujú sa kompaktnou, robustnou a spoľahlivou konštrukciou s jednoduchou obsluhou. Umožňujú prípadne aj externé ovládanie.
S výnimkou čerpadiel s konštantným výkonom sú pre pohon použité krokové motory s číslicovou reguláciou a riadením, čo umožňuje veľký
rozsah regulácie s veľkou presnosťou. Prístroje sú v izol. triede 1 s krytím IP 20 a sú určené pre normálne prostredie.
Čerpadlá - pre kontinuálne čerpanie s nastaveným výkonom, ktorý je daný otáčkami rotora čerpadla a rozmermi hadičky alebo čerpacieho
segmentu. Nastavenie výkonu štandardne číslicovým prepínačom v rozsahu 1…999 , u prevedenia x2 a x4 s funkciami prepínania smeru
otáčania (R) , príp. okamžitým prepnutím na max. výkon (M). Možnosť externého blokovania čerpadla a ovládania funkcií DC napätím 5-24V
alebo impulzmi (napätie do +24V, min. 10 ns).
Dávkovače - po spustení načerpajú nastavený objem dávky (konštantným výkonom) - „rozplňovačky“. Nastavenie objemu dávky číslicovým prepínačom
v rozsahu 10…999. Zaplnenie alebo prepláchnutie hadičky je možné prepnutím do režimu čerpadla. Štandardne sú vybavené konektorom pre externé
spúšťanie, napr. nožným spúšťačom alebo spúšťacím stojančekom. Presnosť do 8%, po kalibrácii na dané podmienky do 2%.
Prevedenie vlastnej čerpacej jednotky:
1. so silikónovým čerpacím segmentom – segment je tvorený silikónovou hadičkou definovaného priemeru a dĺžky so spojkami na
koncoch. Utesnenie hadičky je zabezpečené jej napnutím cez kladky rotora čerpadla. Vhodné pre menej náročné aplikácie, pre čerpanie
menej agresívnych (kompatibilných s chemickou odolnosťou silikónových hadičiek, preto nevhodné pre kyseliny) a menej viskóznych
kvapalín. Sací podtlak do 35 kPa, výstupný tlak do 50 kPa.
2. s opornou dráhou - i pre čerpanie agresívnejších a viac viskóznych kvapalín s použitím hadičiek z vhodného materiálu (napr. silikón,
Tygon, Viton, Ismapren ai.). Odklopná oporná dráha umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu hadičky. V ponuke sú aj čerpadlá s výmenným
kazetami Ismatec (K). Sací podtlak cca 30…50 kPa, tlak na výstupe do 200 kPa.
Čerpadlo PCD so silikónovým čerpacím segmentom
Súčasťou dodávky čerpadiel je 10 ks čerpacích segmentov PCD CV.
1
2
Obj. číslo
Typ
396 860 211 004
396 860 221 004
396 860 210 004
396 860 220 004
396 860 310 004
396 860 320 004
396 860 610 004
396 860 620 004
PCD 21 M
PCD 22 M
PCD 21
PCD 22
PCD 31
PCD 32
PCD 61
PCD 62
Čerpací
segment
CV 1, 2, 4
CV 1, 2, 4
CV 4 (CV2)
CV 4 (CV2)
CV 4 (CV2)
CV 4 (CV2)
CV 4 (CV2)
CV 4 (CV2)
Výkon
(ml/min)
0,001...12
0,001...12
0,05...25
0,05...25
0,1...50
0,1...50
0,5...200
0,5...200
Otáčky
(ot/min)
0,03...15
0,03...15
0,06...30
0,06...30
0,12...60
0,12...60
0,5 -220
0,5...220
1
Funkcie
R,M
R,M
R,M
R
Čerpadlo PCD s opornou dráhou
Súčasťou dodávky čerpadiel sú vzorky hadičiek zo silikónu o priemere 1, 2, 4, 6, 8, 10
mm a dĺžke 1 m, podľa typu čerpadla.
Typ
396 860 810 006
396 860 820 006
396 860 830 004
396 860 840 004
396 860 811 003
396 860 821 003
396 860 831 003
396 860 841 003
396 862 831 010
PCD 81
PCD 82
PCD 83
PCD 84
PCD 81K
PCD 82K
PCD 83K
PCD 84K
PCD 283B
Čerpací
segment
ID 2…6
ID 2...6
ID 1...4
ID 1...4
ID 0,2...3
ID 0,2...3
ID 0,2...3
ID 0,2...3
ID 4...10
Výkon
(ml/min)
1…500
1…500
0,01…80
0,01…80
0,01…150
0,01…150
0,001…50
0,001…50
2…2000
Otáčky
(ot/min)
0,3...150
0,3...150
0,12...60
0,12...60
0,3...180
0,3...180
0,12...60
0,12...60
3...150
Funkcie
2
R
R
R
R
Dávkovač PCD so silikónovou hadičkou CV
Súčasťou dodávky dávkovačov je sada 10 ks hadičiek, 6 ks stoperov a 4 ks pripojovacích
spojok Luer na každý kanál čerpadla.
Obj. číslo
Typ
396 860 430 004
396 860 440 004
396 860 460 004
396 860 470 004
PCD 43
PCD 44
PCD 46
PCD 47
Čerpací
segment
CV 4
CV 4
CV 4
CV 4
Výkon
(ml/min)
50
50
200
200
Otáčky
(ot/min)
60
60
220
220
Nastavenie
dávky (ml)
3...9,99
3...99,9
3...99,9
3...999
3
Dávkovač PCD s opornou dráhou
Možnosť prevedenia s prepínaním pomocnej funkcie:
D – voľba z dvoch priemerov hadičky
R – voľba z dvoch rozsahov objemu dávky
V – voľba plného a polovičného výkonu čerpadla
Súčasťou dodávky dávkovačov je vzorka hadičky zo silikónu primeraná typu čerpadla o dĺžke 1 m.
4
Obj. číslo
Typ
PCD 48D
Čerpací
segment
ID 2/6
Výkon
(ml/min)
80/500
Otáčky
(ot/min)
150
396 860 480 002
396 860 480 004
PCD 48R
ID 6
500
150
396 860 480 006
396 860 490 002
PCD 48V
PCD 49D
ID 6
ID 1/4
500/250
5/70
150/75
55
396 860 490 004
PCD 49R
ID 4
70
55
396 862 851 010
PCD 285B
ID 10
2000
150
Nastavenie
dávky (ml)
1,5…9,99
/10...99,9
10...99,9
/10...999
10...99,9
1...9,99
/4...99,9
4...9,99
/4...99,9
40...999
4
erpadlá a dávkovače peristaltické
3
Obj. číslo
Ponuku na čerpadlá (dávkovače) podľa Vašich potrieb Vám radi spracujeme na vyžiadanie.
313
Mlynček analytický A 10, yellow line
1
Mlynček vhodný pre operácie s malými stratami, suché mletie tvrdých a krehkých substancií. Maximálna
zrnitosť dávky je 6-7 mm. Ľahko čistiteľná chladená komora z vysoko kvalitnej ocele. Komoru nie je
možné samostatne objednať. Mlynček je dodávaný vrátane nerezového noža A 14 a redukcie mlecej
komory A 18 (pre mletie veľmi malého množstva vzoriek). Motor je chránený proti preťaženiu.
Využiteľný objem: 50 ml
Rozmery (š x h x v): 120 x 105 x 225 mm
Otáčky:
20 000 ot/min.
Hmotnosť:
2,2 kg
Napájanie:
230 V
Krytie:
IP21
1
Obj. číslo
396 973 250 000
Príslušenstvo:
396 971 059 300
396 971 059 100
396 971 462 700
396 972 318 200
Typ
A 10
Popis
Mlynček analytický – zostava vr. A14 a A18
A 14
A 15
A 17
A 18
Nôž na stredne tvrdé materiály (do 5 Mohs)
Nôž na tvrdé materiály (do 9 Mohs)
Nôž hviezdicový na ľahké a vláknité materiály
Redukcia mlecej komory
Mlynček analytický A 11 basic, IKA
Mlynček vhodný pre mletie tvrdých, krehkých a vláknitých materiálov. Maximálna zrnitosť vsádzky je
10 mm, maximálna dávka 80 (250) ml. Nerezová mlecia nádobka potiahnutá plastom. Nože sú ľahko
demontovateľné. To uľahčuje čistenie a prípadnú výmenu dielov. Ovláda sa jednoduchým spínačom,
otáčky nie je možné meniť. Je určený pre krátke mletie – spínač chodu je potrebné stále pridržiavať.
Motor je chránený proti preťaženiu. Mlynček je dodávaný vrátane mlecej nádoby A 11.5 a noža A 11.1.
Využiteľný objem:
80 (250 ml) - podľa typu nádoby
Otáčky:
28 000 ot/min.
Rozmery (š x d x v): 85 x 85 x 240 mm
Hmotnosť: 1,5 kg
Krytie: IP43
2
Mlynčeky univerzálne IKA
2
Mlynček univerzálny M 20, IKA
Je vhodný pre operácie s malými stratami, suché mletie tvrdých a krehkých substancií. Maximálna
zrnitosť vsádzky je 6-7 mm. Komora a nože sú vyrobené z nerezovej ocele a sú vymeniteľné.
Dvojplášťovú mleciu komoru je možné chladiť prostredníctvom externého zdroja studenej vody.
Mlynček umožňuje efektívnu prácu s dvomi komorami, kedy v jednej sa melie a druhá sa zatiaľ
čistí a plní. Oceľová komora mlynčeka a rovnako aj nože sú ľahko demontovateľné, čo uľahčuje
čistenie i prípadnú výmenu dielov. Mlynček je dodávaný vrátane mlecej komory a nerezového
noža M 21. K náhradnej mlecej komore je potrebné nôž objednať zvlášť.
Využiteľný objem: 250 ml
Otáčky:
20 000 ot/min.
Rozmery (š x d x v): 170 x 170 x 350 mm
Hmotnosť: 6,6 kg
Krytie: IP21
3
3
●
Mlynčeky analytické
314
Obj. číslo
Typ
Popis
396 972 900 000
A 11 basic Mlynček analytický - zostava vr. A11.5 a A11.1
Príslušenstvo:
396 972 904 100
A 11.4
Nádoba mlecia 250 ml *)
396 972 983 100
A 11.5
Nádoba mlecia náhradná 80 ml
396 972 904 600
A 11.1
Nôž na stredne tvrdé materiály (do 6 Mohs)
396 972 905 200
A 11.2
Nôž na ľahké a vláknité materiály
396 972 983 000
A 11.3
Nôž na tvrdé materiály (do 9 Mohs)
396 973 302 900
A 11.6
Nôž dvojitý do nádoby A 11.4 (do 3 Mohs)
*) plastová s nerezovou vložkou, nevhodná pre chladenie vzorky pomocou N2, použiteľná len
s dvojitým sekáčom A 11.6.
Obj. číslo
396 971 603 600
Príslušenstvo:
396 970 328 200
396 970 521 800
396 971 443 400
396 978 006 200
Typ
M 20
Popis
Mlynček univerzálny - zostava vr. M21
M 21
M 22
M 23
M 20.1
Nôž na stredne tvrdé materiály (do 5 Mohs)
Nôž na tvrdé materiály (do 9 Mohs)
Nôž hviezdicový na ľahké a vláknité materiály
Komora mlecia- náhradná
Mlynček MF 10 basic, IKA
Univerzálny mlynček skladajúci sa z pohonnej jednotky a vymeniteľnej mlecej hlavy (dva
typy). Regulácia otáčok pohonu je plynulá od 3000 do 6000 min-1. Sekacia mlecia hlava
MF 10.1 je vhodná na papier, vláknité materiály a plasty (max. zrnitosť vsádzky 15 mm).
Nárazová (kladivová) mlecia hlava MF 10.2 je určená pre spracovanie tvrdších a krehkejších
materiálov (max. zrnitosť vsádzky 10 mm). V spodnej časti mlecích hláv je umiestené
vymeniteľné sito určujúce výslednú veľkosť častíc vzorky na výstupe z mlynčeka.
Otáčky:
3 000…6 500 ot/min.
Rozmery (š x d x v): 320 x 300 x 380mm
Hmotnosť: 9,7 kg (bez mlecej hlavy)
320 x 300 x 560mm
Hmotnosť: 10,5 kg (s MF 10.1)
320 x 300 x 450mm
Hmotnosť: 11,0 kg (s MF 10.2)
Krytie:
IP22
4
4
Obj. číslo
396 972 836 000
Príslušenstvo:
396 972 870 900
396 972 871 000
396 972 938 900
396 972 939 000
396 972 939 200
396 972 939 400
396 972 939 500
Typ
MF 10 basic
Popis
Pohon mlynčeka
MF 10.1
MF 10.2
MF 0.25
MF 0.50
MF 1.0
MF 2.0
MF 3.0
Hlava mlecia – sekacia
Hlava mlecia – kladivová
Sito 0,25 mm
Sito 0,50 mm
Sito 1 mm
Sito 2 mm
Sito 3 mm
Obvodová rýchlosť (m/s)
22,5
31,4
Mlyn nožový, Grindomix 200, Retsch
Je založený na princípe strihu nožovým rotorom, proti ktorému na statore nestoja
žiadne nože. Nožové mlyny sú vhodné pre mletie a homogenizáciu mäkkých až stredne
tvrdých suchých a vlhkých až mokrých materiálov. V bežných nožových (kuchynských)
mixéroch sa mletý produkt často oddeľuje a priľne na stenách, takže celkovo je produkt
nehomogénny. Záleží na usporiadaní mlecej komôrky, ako kvalitný stupeň mletia
a homogenity je možné dosiahnuť.
Na prípravu vzoriek potravín, krmív, mäsa, údenín, biologických materiálov, látok
obsahujúcich vodu, olej, vrátane zmrazených produktov. Mlynček Grindomix je odporúčaný
pre spracovanie vzoriek potravín pre analýzu obsahu akrylamínov.
Mlynček je vybavený veľmi silným motorom. V strede mlecej komôrky rotujú dva nože.
Mlecia nádoba má pevné veko, alebo tzv. gravitačné veko v tvare piestu pre plynulé
zmenšovanie mlecieho priestoru, takže mletie je rovnomerné a reprezentatívnu vzorku
je možné odobrať kdekoľvek v celom objeme látky. Otáčky a čas mletia sa nastavujú
pomocou membránovej klávesnice a sledujú sa na displeji. Do pamäte je možné uložiť tri
mlecie programy (kombinácia otáčok a času mletia).
Mlynček Grindomix 200 je štandardne vybavený nádobou s vekom o objeme 1000 ml.
Pri mletí materiálov bohatých na vodu sa uplatní špeciálna konštrukcia gravitačného veka
s prietokovými kanálikmi. Kvapalina sa odstredivou silou oddelí a stúpa po stene nádoby,
pokiaľ sa dostane tesne na veko, vracia sa kanálikmi späť do stredu mletého materiálu.
1
Obj. číslo
398 202 510 001
398 030 450 047
398 030 450 046
398 030 450 050
398 031 070 309
398 031 070 310
398 021 070 327
398 021 070 328
398 021 070 323
Popis
Grindomix 200, komplet so štand. mlecou nádobou 1000 ml, PP
Nádoba mlecia 1 000 ml, PP
Nádoba mlecia 1 000 ml, borosilikátové sklo
Nádoba mlecia 1 000 ml, nerezová oceľ
Veko štandardné PP, pre všetky druhy nádob
Veko redukčné PP, len pre zmenšené nádoby PP
Veko gravitačné PP, pre mleciu nádobu PP
Veko gravitačné PP, pre sklenenú a nerezovú mleciu nádobu
Veko gravitačné PP, s pret. kanálmi, pre ml. nádobu PP
Príslušenstvo k mlynu nožovému Grindomix 200
Mlyn strižný SM 100, Retsch
Je určený pre mletie mäkkých i stredne tvrdých, elastických (vláknitých) i krehkých
materiálov, ktoré by mali byť suché, príp. len s malým obsahom vody.
Mlyn SM 100 je dodávaný v prevedení C-Comfort s rýchlym vstupom do komory vďaka
rýchlouzáveru a brzdy rotora, preto je vhodný pre mletie rôznych materiálov vyžadujúcich
časté čistenie komory.
Mlynček SM 100 sa štandardne dodáva so záchytnou nádobou 5 l, bez spodného sita,
lievika a podstavca, ktoré je potrebné objednať zvlášť. Pre mletie bez prítomnosti ťažkých
kovov sú k dispozícii mlecie nástroje v špeciálnom materiálovom prevedení.
Vstupná veľkosť materiálov:
Výstupná veľkosť:
Otáčky:
Hlučnosť:
Rozmery (š x v x hl):
2
max. 62 x 80 mm
0, 25 až 20 mm
1 390 ot./min
84 dB
560 x 1560 x 700 mm
Obj. číslo
Typ
Popis
398 207 340 101 SM 100 C Komfortné prevedenie, 230 V
Príslušenstvo:
398 017 470 001
Lievik štandardný
398 036 470 172
Sitko, conidurový otvor 1,50 mm *)
398 036 470 023
Sitko, štvorcový otvor 8,00 mm *)
398 018 240 028
Stojan pre SM 100
398 226 090 003
Sada koliesok k stojanu
*) je možné dodať sitká s conidurovým otvorom o veľkosti 0,25 až 1,5 mm, alebo štvorcovým
otvorom 2 až 20 mm.
2
Mlyny strižné RETSCH
Nastavenie otáčok:
Výkon motora:
Hlučnosť:
Rozmery (š x v x hl):
●
Nastavenie času:
10...40 mm
do 0,3 mm
1 000 so štandardným vekom
500 ml s redukčným vekom
400... 1 000 ml s gravitačným vekom
1 s až 3 minúty
možnosť intervalovej prevádzky
2 000... 10 000 ot./min. s krokom po 500 ot./min.
750 W
79,2 dB
200 x 370 x 270 mm
Mlyny nožové
Vstupná veľkosť materiálu:
Výstupná veľkosť:
Objem mlecieho priestoru:
1
315
Mlyn kladivový SK 100, Retsch
Je určený pre šaržové alebo kontinuálne mletie stredne tvrdých alebo krehkých materiálov
ako napr. minerály do stupňa 6 podľa Mohsa, vápenec, uhlie, hnojivá, drevo a ďalšie. Pri
objednávke je potrebné doobjednať sitko s požadovanou veľkosťou ôk, príp. stojan. Mlyn
SK 100 je dodávaný v prevedení C-Comfort s bajonetovým uzáverom, po otvorení sa
mlyn do 0,5 sec. zastaví.
Max. vstupná veľkosť: 15 mm
Výstupná veľkosť:
pod 100 μm
Výkon:
80 kg/h
Rozmery v x š x hl:
560 x 420 x 445 mm
Hmotnosť:
32 kg
1
Je určený pre rýchle drvenie krehkých, stredne tvrdých a tvrdých materiálov ako je sklo,
keramika, stavebné hmoty, sintrované materiály, živice a mnoho ďalších (vhodný pre
primárne drvenie veľkých kusov materiálov). Ľahká demontáž plniacej šachty a drviacich
čeľustí umožňuje rýchle čistenie. Digitálne je možné nastavovať s veľkou presnosťou šírku
štrbiny (0...10 mm) a tak docieliť reprodukovateľné výsledky drvenia. Drvič je možné
dodať s rôznymi čeľusťami podľa požadovanej tvrdosti a rizika nežiaducej kontaminácie
vzoriek:
Mangánová oceľ /zloženie C (1,3 %), Si (0,5 %), P (0,1 %), S (0,04 %), Mn (13
%), Fe (85,06 %)/. S postupom času pri nej dochádza k zhutneniu a tzv. studenému
vytvrdeniu.
Nerezová oceľ /zloženie C (0,25 %), Si (1 %), P (0,5 %), S (0,5 %), Mn (1 %), Cr (14,5
%), Fe (83,17 %)/ Odporúča sa na stredne tvrdé a korozívne materiály.
Karbid wolframu /zloženie C (8 %) a W (92 %)/ Materiál s najväčšou čistotou a
oteruvzdornosťou. Dlhá životnosť aj pri práci s materiálom do 8 Mohs.
Zirkonoxid /zloženie ZrO2 (94,5 %), Y2O3 (5,2 %), stopy Si, Mg, Ca, Fe, Na, K./Tvrdý
materiál bez ťažkých kovov.
Max. vstupná veľkosť:
35 mm
Výstupná veľkosť:
pod 0,5 mm
Objem záchytnej nádoby: 1 l
Rozmery v x š x hl:
510 x 450 x 580 mm
Hmotnosť:
79 kg
Hlučnost:
92 dB
2
Drvič čeľusťový
2
Obj. číslo
398 200 560 006
398 200 560 002
398 200 560 003
398 200 560 004
Typ
BB 51
BB 51
BB 51
BB 51
Popis
Čeľuste – mangánová oceľ, 230 V
Čeľuste – nerezová oceľ, 230 V
Čeľuste - karbid wolframu, 230 V
Čeľuste - zirkonoxid, 230 V
Mlyn ultraodstredivý ZM 200, Retsch
Je určený pre jemné mletie stredne tvrdých a vláknitých materiálov, ako rastlinné a
živočíšne pletivá, hnojivá, tablety, cereálie, uhlie a mnoho ďalších. Je možné voliť rôzne
druhy rotorov pokiaľ ide o materiál, priemer, počet britov a tiež vzdialenosť medzi rotorom
a sitom a maximálne sa tak prispôsobiť vlastnostiam mletého materiálu. Mlyn má celkom
nový pohon Powerdrive, ktorý zabezpečuje extrémne rýchle mletie s nízkym tepelným
namáhaním mletého materiálu. Rozsiahle príslušenstvo, napríklad vibračný podávač a
cyklónový odlučovač predurčuje mlyn pre všeobecnú laboratórnu prípravu vzoriek. Pri
objednávke je potrebné zvlášť vybrať typ rotora a veľkosť ôk sitka.
Maximálna vstupná veľkosť: 10 mm
Konečná zrnitosť:
až 40 μm
Dávka max.:
900 ml, alebo 5 000 ml s cyklónom
Otáčky:
6 000 až 1 8000 ot./min
Rozmery v x š x hl:
460 x 400 x 450 mm
Hmotnosť:
25 kg
●
Mlyn kladivový
Obj. číslo
Typ
Popis
398 207 350 008
SK 100 C
Chrómová oceľ na tvrdé materiály
398 207 350 009
SK 100 C
Nerezová oceľ na korozívne materiály
Príslušenstvo:
398 024 070 006
Sitko, conidurový otvor 2,00 mm *)
398 024 070 011
Sitko, guľatý otvor 8,00 mm *)
398 018 240 028
Stojan pre SK 100
*) je možné dodať sitká s conidurovým otvorom s veľkosťou 0,12 až 2 mm, alebo guľatým
otvorom 3 až 10 mm.
Drvič čeľusťový BB 51, Retsch
●
Mlyn ultraodstredivý RETSCH
1
3
3
Obj. číslo
398 208 230 001
Príslušenstvo:
398 02680 041
398 036 470 236
Popis
Mlyn ultraodstredivý ZM 200
Rotor nerezový, 12 zubov
Kruhové sito, 0,75 mm nerez
Ponuku na ostatné rotory, sitá a príslušenstvo Vám radi zašleme na vyžiadanie. Pre mletie bez
kontaminácie ťažkými kovmi je možné dodať mlecie nástroje z titanu.
316
Mlyn guľový odstredivý S 100, Retsch
Je určený pre suché i mokré mletie (miešanie, homogenizáciu) vláknitých, tvrdých
a krehkých materiálov, ako sú napríklad minerály, sklo, keramika, pigmenty, tablety,
strusky, kaly, buničiny a mnohé ďalšie. Pri objednávke je potrebné samostatne objednať
mlecie nádobky a mlecie guličky.
Maximálna vstupná veľkosť: 10 mm
Výstupná veľkosť:
nad 1 μm
Rozmery v x š x hl:
420 x 350 x 510 mm
Hmotnosť:
42 kg
Hlučnost:
78 dB
1
Obj. číslo
398 201 891 001
Príslušenstvo:
398 024 620 022
398 053 680 051
398 053 680 050
398 053 680 049
398 053 680 048
Popis
Mlyn guľový S 100, 230 V
Objem (ml)
Nádobka mlecia korundová
Gulička porcelánová
Gulička porcelánová
Gulička porcelánová
Gulička porcelánová
250
Priemer (mm)
1
10
20
30
40
Mlyn planétový guľový PM 100/200, Retsch
2
3
Obj. číslo
Popis
398 205 400 001
Mlyn planétový PM 100, 230 V
398 206 400 001
Mlyn planétový PM 200, 230 V
Príslušenstvo:
398 014 620 149
Nádobka mlecia nerezová oceľ
398 014 620 148
Nádobka mlecia nerezová oceľ
398 014 620 223
Nádobka mlecia nerezová oceľ
398 014 620 228
Nádobka mlecia nerezová oceľ
398 053 680 063
Gulička mlecia nerezová oceľ
398 053 680 062
Gulička mlecia nerezová oceľ
398 053 680 061
Gulička mlecia nerezová oceľ
398 053 680 060
Gulička mlecia nerezová oceľ
*) len pre model PM 100
Objem (ml)
Priemer (mm)
50
125
250 *)
500 *)
10
20
30
40
●
Typ
PM 100
PM 200
Vstupná veľkosť častíc
<10 mm
<4 mm
Konečná jemnosť (podľa vlastností
<1 μm
<1 μm
materiálu) pri koloidnom mletí
<0,1 μm
<0,1 μm
Objem mlecích šálok „Comfort“
50/125/250/500 ml
50/125 ml
Užitočný objem (materiál a gule)
max. 1 x 300 ml
max. 2 x 80 ml
- so stohovanými šálkami
max. 2 x 30 ml
Počet mlecích pozícií
1
2
Nastavený pomer otáčky
1 : -2
1 : -2
Max. otáčky mlecej základne
100...650 ot./min.
100...650 ot./min.
Účinný priemer mlecej základne
141 mm
141 mm
Príkon
1250 W
1250 W
Rozmery š x v x h (mm)
630 x 468 x 415
630 x 468 x 415
Hmotnosť (kg)
cca 80 kg
cca 72 kg
Hlučnosť *)
do 85 dB (A)
do 80 dB (A)
*) V závislosti na materiáli, objeme mlecích šálok, počte gulí a zvolených otáčkach
2
3
Mlyn guľový odstredivý
Planétové guľové mlyny RETSCH rozomieľajú a miešajú mäkké, stredne tvrdé až veľmi tvrdé,
krehké a vláknité materiály. Mlieť je možné za sucha alebo za mokra. Jednoducho, rýchlo
a bez strát sa môžu mlieť minerály, rudy, legované materiály, chemikálie, sklo, keramika,
časti rastlín, pôdy, čistiarenské kaly, domáci a priemyselný odpad a mnoho ďalších látok.
Planétové guľové mlyny sa dajú využiť v takmer všetkých laboratóriách v priemysle
a vo výskume, zvlášť vtedy, keď sú kladené vysoké nároky na čistotu, rýchlosť, jemnosť
a reprodukovateľnosť.
Extrémne vysoké odstredivé sily v planétových guľových mlynoch vyvolávajú veľmi vysokú
mleciu energiu a tým sa skracuje čas potrebný na mletie.
Vysoko výkonný a bezúdržbový pohon mlyna zaručuje konštantné regulované otáčky tiež
pri trvalej prevádzke pri dlhodobých pokusoch a maximálnom zaťažení.
PM 100 je praktický stolový model s jednou mlecou pozíciou pre mlecie šálky o objeme
50 až 500 ml.
Stolový model PM 200 s dvomi mlecími pozíciami pre mlecie šálky s 50 alebo 125 ml
menovitého objemu.
Mlyn planétový guľový RETSCH
Ponuku na príslušenstvo ku guľovému mlynu z iných materiálov (chóm, oceľ, nerezová oceľ, karbid
wolframu, achát, zirkonoxid) Vám radi zašleme na vyžiadanie.
Veľmi širokú ponuku mlecích nástrojov z rôznych materiálov (chróm, oceľ, karbid wolframu, achát,
zlinutý korund, zirkonoxid) a ostatného príslušenstva Vám radi zašleme na vyžiadanie.
317
Mlyn trecí RM 200, Retsch
Jednoduché zariadenie na princípe trecej misky. Miska (mlecia šálka) sa otáča, tĺčik
(pistilka) je pevný. Veko misky je doplnené stierkou a priezorom. Po uzatvorení je systém
tesný. Využitie trecieho mlynčeka prináša úsporu času a námahy všade tam, kde nahradí
prácu s klasickou trecou miskou, prináša vyšší výkon a hlavne reprodukovateľnosť
prípravy vzorky. Rýchlosť otáčania misky je konštantná, prítlak pistilky je možné v určitých
medziach regulovať a silu prítlaku odčítať na stupnici.
Prístroj je vybavený časovým spínačom 0...60 minút, alebo na trvalý chod. K dispozícii sú
mlecie šálky a pistilky z rôznych materiálov, ako achát (7 Mohs), tvrdený porcelán (7 Mohs),
sintrovaný korund (9 Mohs), zirkonoxid (8,5 Mohs), či z ocele alebo wolframkarbidu.
S mlecou šálkou a pistilkou z nerezovej ocele môže byť trecí mlynček dobre využitý aj
k homogenizácii mastí. V rámci tejto katalógovej ponuky uvádzame ceny mlecích dielov
z korundu a tvrdeného porcelánu. Všetky mlecie diely sa objednávajú zvlášť.
Veľkosť častíc na vstupe: max. 8 mm
Veľkosť častíc na výstupe:
cca do 10 μm
Užitočný objem vzorky: 10 až 150 ml
Rozmery (š x v x hl):
400 x 450 x 370 mm
1
1
Delič vzoriek RETSCH
2
Materiál
Trecia miska (mlecia šálka)
Trecia miska (mlecia šálka)
Tĺčik (pistilka)
Tĺčik (pistilka)
Stierka
Stierka
Stierka
korund
porcelán
korund
porcelán
drevo
PTFE
guma
Podávač vibračný DR 100, Retsch
Slúži na rovnomerné, kontinuálne podávanie a dávkovanie sypkých materiálov. Môže
dávkovať materiál do mlynčeka, do plniacich zariadení, do reaktora, na váhy apod.
Pozostáva z pohonnej vibračnej jednotky, nástrčného žliabku, lievika a držiaku. Pre
delenie jemných práškov je vhodné použiť žliabok 15 mm, pre granuláty žliabky 40 mm
alebo 75 mm. Je možné nastaviť rýchlosť prúdu materiálu a tak je možné tok materiálu
žliabkom regulovať od 0 do 5 l/minútu. Frekvenciu vibrácií nie je možné meniť.
Tok materiálu:
0 až 5 l/minútu
Nastavenie času:
Digitálne, trvalá prevádzka alebo automatické vypnutie za 1 až 99 minút
Rozmery š x v x hl: 260 x 420 x 280 mm
Varianty žliabku a lievika
Set 15
Set 40
Set 75
Šírka žliabku:
15 mm
40 mm
75 mm
Dĺžka žliabku
210 mm
210 mm
210 mm
Vstupná veľkosť zrna:
do 2 mm
do 6 mm
do 12 mm
Objem lievika:
2,8 l
2,8 l
3,5 l
●
2
3
2
Obj. číslo
398 709 370 003
Príslušenstvo:
398 720 200 001
398 720 200 002
398 720 200 003
Popis
DR 100 – pohonná jednotka, 230 V
Set 15 – žliabok, lievik a držiak
Set 40 – žliabok, lievik a držiak
Set 75 – žliabok, lievik a držiak
PT 100 a DR 100
Delič vzoriek PT 100, Retsch
Laboratórny delič je určený pre rýchle rozdelenie sypkých materiálov pre účely získania
reprezentatívnej vzorky, príp. referenčných vzoriek. Počet rozdelení je 10, max. veľkosť
častíc do 10 mm, max. dávka 5000 ml. Delič je možné zapnúť na trvalý alebo časovaný
(1- 60 min) chod. Objednáva sa ako zostava pohonnej jednotky, lievika, deliacej hlavy a
fľaštičiek, pričom sa odporúča namiesto lievika použiť vibračný podávač DR 100/40.
Rozmery (š x v x hl): 420 x 920 x 580 mm (vr. DR 100)
Hmotnosť:
34 kg (vr. DR 100)
Mlyn trecí
●
Podávač vibračný
Popis
Mlynček trecí RM 200, 230 V
Ponuku príslušenstva k treciemu mlynu z iných materiálov (chróm, oceľ, nerezová oceľ, karbid
wolframu, achát, zirkonoxid) Vám radi zašleme na vyžiadanie.
3
Ilustračné foto
318
Obj. číslo
398 204 550 001
Príslušenstvo:
398 024 600 017
398 024 600 016
398 024 610 116
398 024 610 118
398 030 080 023
398 030 080 022
398 038 620 011
Obj. číslo
398 405 340 002
Príslušenstvo:
398 427 930 003
398 427 930 001
398 427 930 002
398 225 230 001
398 225 230 002
398 037 850 146
398 427 420 011
Popis
PT 100 – pohonná jednotka, 230 V
Deliaca hlava (rýchloupínacie výstupy)
Deliaca hlava (rýchloupínacie výstupy)
Deliaca hlava (rýchloupínacie výstupy)
Fľaša 250 ml (cena za bal. 10 ks)
Fľaša 500 ml (cena za bal. 10 ks)
Lievik nerezový, objem 2,8 l
Stojan pre upevnenie podávača DR100
Počet vstupov
6
8
10
Preosievačka laboratórna AS 200, Retsch
Vykonáva pohyb nielen v horizontálnej, ale i vo vertikálnej rovine (tzv. vibračný pohyb s 3D-efektom), čo prispieva k lepšiemu rozdeľovaniu
analyzovanej vzorky po ploche sita a zlepšuje reprodukovateľnosť stanovenia. Amplitúda kmitov preosievačky môže byť nastavená od 0
do 3mm, maximálne zaťaženie podložky sú 4 kg (vr. sít). Na podložku je možné upnúť max. 8 sít výšky 50 mm alebo 16 sít výšky 25 mm,
s veľkosťou ôk od 20 mm do 25 mm. Sitá majú priemer 100/150/200/203 mm (8“). Na všetkých modeloch z tohto radu je možné pracovať
s rôznymi priemermi sít a je možné vykonávať suché i mokré preosievanie. Preto nie sú súčasťou základného vybavenia sitá, upevňujúce
mechanizmy ani záchytné spodné misky, ktoré je potrebné zvoliť podľa uvažovaných metód. Výrobca ponúka tri modelové varianty s rôznym
komfortom ovládania a nastavovania parametrov:
Preosievačka AS 200 basic
Amplitúda kmitov je nastaviteľná analógovo otočným spínačom (bez spätnej kontroly skutočnej amplitúdy),
rovnako ako časovač s voliteľným časom do 60 minút a prepínačom na nepretržitú prevádzku.
Preosievačka AS 200 digit
Ovládanie amplitúdy kmitov je analógové, rovnako ako u predchádzajúceho modelu, avšak nastavenie
času je riadené digitálne (1 až 99 min), čo umožňuje intervalové časové preosievanie, potrebné pri
niektorých analytických metodikách.
Preosievačka AS 200 control
Vyhovuje najvyšším nárokom, predovšetkým vďaka mikroprocesorom riadenej amplitúde, nastaviteľnej
digitálne s presnosťou 0,01 mm. Prístroj pracuje s konštantnou intenzitou kmitov a tým je zaručená
stopercentná reprodukovateľnosť.
Pri všetkých troch typoch preosievačiek je potrebné zvlášť objednať sitá, spodné misky a veko s upínaním, pri ktorom je možné tiež vyberať
z troch variant, z ktorých každá je použiteľná ku ktorejkoľvek preosievačke:
Economy - veko tvorené oceľovou doskou, upínanie je tvorené dvomi tyčami so závitami a dvomi skrutkovými svorkami. Lacné, pevné, ale
pomaly rozoberateľné upnutie, bez možnosti vizuálnej kontroly vrchného sita.
Standard - rovnaké ako Economy, ale vo veku je plastové okienko, ktoré umožňuje vizuálnu kontrolu horného sita.
Comfort - rovnaké ako Standard, ale tyče sú hladké a umožňujú rýchly posuv rýchloupínacích svoriek, takže systém je vhodný pre častú
manipuláciu so sitami.
Rozmery v x š x hl: 400 x 230 x 347 mm
Hmotnosť: 30 kg
1
2
3
4
5
2
Typ
AS 200 basic, 230 V
AS 200 digit, 230 V
AS 200 control, 230 V
Preosievanie
Priemer sít (mm)
Economy
Standard
Comfort
Standard – univerzálny
Comfort – univerzálny
Standard – univerzálny
Comfort – univerzálny
suché
suché
suché
suché
suché
mokré
mokré
100 až 203
200 (203)
200 (203)
100 až 203
100 až 203
100 až 203
100 až 203
Nerezová oceľ, výška 50 mm, pre suché preosievanie
Nerezová oceľ, výška 50 mm, s výtokom pre mokré preosievanie
3
4
5
Preosievačka laboratórna AS 300/400 control, Retsch
Sitovací stroj AS 300 control je špeciálne určený pre analytické sitá s priemerom 305 mm (12“). V porovnaní so sitami s priemerom 200
mm je u týchto sít k dispozícii sitovacia plocha 2,25 krát väčšia. So sitovacím strojom AS 300 je možné skrátiť priemerné časy potrebné na
sitovanie. Ďalšou výhodou je veľké možné zaťaženie sitovaným materiálom až 6 kg, toto množstvo je možné spracovať v jedinom pracovnom
cykle. Pri často opakovaných meraniach je možnosť ukladať do pamäte stroja až 9 kombinácií parametrov sitovania, čím sa uľahčuje práca
so strojom. Pre perfektné reprodukovateľné výsledky je možné stroj prepnúť z režimu ovládanie amplitúdy vibráciou do režimu ovládanie
zrýchlenia stĺpca sít, ktoré je nezávislé na frekvencii elektrickej siete. Všetky parametre sitovania sa nastavujú, zobrazujú a kontrolujú digitálne
pomocou riadiacej a regulačnej jednotky. Pri zmene zaťaženia alebo napätia táto jednotka automaticky reguluje amplitúdu. Samozrejmosťou
je, že stroj AS 300 je kalibrovateľný a tým je zabezpečený predpoklad pre monitorovanie skúšobných prostriedkov podľa požiadaviek normy
DIN EN ISO 9000. Tak ako všetky stroje typu „control“ má i AS 300 integrované rozhranie.
S pomocou vyhodnocovacieho software EasySieve® je možné stroj ovládať a nastavovať. Software EasySieve® zobrazuje všetky parametre
sitovania počas procesu na obrazovke počítača.
Sitovací stroj AS 300 control je optimálny stroj pre rýchle sitovanie väčšieho množstva materiálu. Vzhľadom k užívateľskému komfortu,
reprodukovateľnosti postupov a životnosti spĺňa stroj všetky požiadavky v oblasti riadenia kontroly kvality.
Sitovací stroj AS 400 control je možné použiť ako skúšobný prostriedok v procese riadenia kvality v rámci normy DIN EN ISO 9000. Regulovaný
pohon nezávislý na frekvencii elektrickej siete umožňuje získanie reprodukovateľných výsledkov kdekoľvek na svete. Požadované otáčky stĺpca
sít a doba sitovania sa digitálne nastavujú, zobrazujú a kontrolujú. Stroj sa dodáva so skúšobným osvedčením a je plne kalibrovateľný. Podľa
potreby sa dá zapnúť intervalová zmena zmyslu otáčania. Do pamäte stroja je možné ukladať až 9 sitovacích programov. Integrované protizávažie
zabezpečuje i pri vysokých otáčkach a veľkých zaťaženiach stroja dokonale stabilnú prevádzku. Pokiaľ je to nutné, je možné prístroj pripevniť na
dosku laboratórneho stola. Doska, na ktorej stoja sitá, je upevnená na štyroch vodiacich excentroch a je veľmi silne zaťažiteľná. Sitovací stroj
AS 400 má integrované rozhranie pre riadenie všetkých parametrov sitovania pomocou softwaru EasySieve®. Kábel, potrebný pre prepojenie
s počítačom, je súčasťou dodávky. Sitovací stroj AS 400 control je robustný prístroj, ktorý vďaka presvedčivej technike vyhovuje najvyšším
nárokom. Na stroj je možné upevniť veľké spektrum analytických sít, čo umožňuje mnohostranné využitie stroja AS 400. Na upevňovanie sít
je k dispozícii okrem iného i osvedčené a pohodlné upínacie zariadenie „comfort“, ktoré uľahčuje a zrýchľuje upevnenie sita na sitovací stroj.
Pomocou dvoch prítlačných elementov sa sitá dokonale upevňujú a je zabezpečená bezchybná a bezpečná prevádzka po celý čas sitovania.
Preosievačky laboratórne RETSCH
1
Obj. číslo
398 300 160 001
398 300 150 001
398 300 180 001
Príslušenstvo:
Upínacie zariadenie
398 326 620 003
398 326 620 002
398 326 620 001
398 326 620 005
398 326 620 004
398 326 620 007
398 326 620 006
Spodná miska
398 697 200 050
398 694 200 050
319
Typ
AS 300
AS 400
Aplikácia
Delenie, frakčná analýza, určovanie veľkosti častíc
Sitovaný materiál
sypké materiály
Merací rozsah*)
36 μm...40 mm
45 μm...63 mm
Max. šarží/množstvo materiálu
6 kg
5 kg
Max. počet frakcií**)
9
7/9/17
Max. hmotnosť stĺpca sít
10 kg
15 kg
Amplitúda (u AS 400 otáčky)
digitálne
Rozsah nastavenia
0,2...> 2 mm
50...300 ot./min.
Zrýchlenie stĺpca sít
1 - > 10 g
0,04 - > 1,51 g
Nastavenie času
digitálne
Rozsah nastavenia
1...99 min
Intervalová prevádzka
áno
Rozsah nastavenia
1...99 s
1...10 min
Amplitúda (u AS 400 otáčky)
riadená
Pamäť parametrov sitovania
až 9 programov
Pohyb sitovaného materiálu vibračný s 3-D efektom
horizontálny kruhový
Vhodný pre suché sitovanie
áno
Vhodný pre mokré sitovanie
Sériové rozhranie
áno
S certifikátom/kalibrovateľný
áno
Použiteľné priemery sít
305 mm (12“)
100/150/200/203
(8“)/305 (12“)/400 mm
Výška stĺpca sít
až do 450 mm
Rozmery š x v x hl
400x235x400 mm
540x260x507 mm
Hmotnosť
cca 35 kg
cca 70 kg
Hlučnosť:
59 dB (A)
58,4 dB (A)
*) v závislosti na sitovanom materiále a použití sady sít
**) v závislosti na použitej veľkosti sít
Sitá analytické RETSCH
1
1
Typ
AS 300 control, 240 V
AS 400 control, 240 V
Standard pre AS 300
suché
Comfort pre AS 300
suché
Standard pre AS 400
suché
Comfort pre AS 400
suché
Software EasySieve® - štandard (anglický)
Priemer sít (mm)
305/315
305/315
400
400
Sitá analytické – typ SATURN, Retsch
Je tu možnosť výberu z veľmi širokého spektra sít, pričom všetky sitá sú zhotovené podľa súčasných
medzinárodných noriem. Je možné ich použiť ako pre suché, tak i pre mokré preosievanie. Sitá
sa skladajú z nerezového rámu a nerezovej tkaniny alebo perforovaného plechu. Pre účinné a
pritom veľmi šetrné čistenie sít výrobca odporúča kruhový ultrazvukový kúpeľ.
Pri objednávaní sít je potrebné uviesť nasledujúce informácie:
Verzia certifikátu
1) Prehlásenie o zhode (CE certifikát) - zadarmo
2) Overenie sita – za príplatok
3) Overenie sita vrátane potvrdenia o overení – za príplatok
Norma
1) DIN ISO 3310-1
2) ASTM E - 11-95
Priemer sita:
100, 150, 200, 305, 400 mm, 8” (palcov)
Výška sita:
25, 40, 50, 60 mm, 2” (palce)
Veľkosť oka:
(štvorcový tvar)
od 20 μm do 125 mm
Je možné dodať i sitá s kruhovými okami a perforovaného nerezového plechu
Sitá analytické 200 x 50 mm, drôtená tkanina, neoverené, Retsch
Nerezové sitá s certifikátom o zhode.
Obj. číslo
∅ oka (mm)
398 131 000 025
0,025
398 131 000 032
0,032
398 131 000 040
0,040
398 131 000 045
0,045
398 131 000 050
0,050
398 131 000 056
0,056
398 131 000 063
0,063
398 131 000 071
0,071
398 131 000 080
0,080
398 131 000 090
0,090
398 131 000 100
0,100
398 131 000 125
0,125
Obj. číslo
398 131 000 140
398 131 000 150
398 131 000 180
398 131 000 200
398 131 000 250
398 131 000 300
398 131 000 355
398 131 000 400
398 131 000 500
398 131 000 630
398 131 000 710
398 131 001 000
∅ oka (mm)
0,140
0,150
0,180
0,200
0,250
0,300
0,355
0,400
0,500
0,630
0,710
1,00
Kompletnú ponuku všetkých typov a veľkostí sít značiek Retsch Vám zašleme na vyžiadanie.
320
Preosievanie
Ponuku sít požadovaného priemeru, spodných misiek a ostatného príslušenstva Vám radi zašleme
na vyžiadanie.
●
Preosievačka laboratórna
Obj. číslo
398 300 210 001
398 300 220 001
Príslušenstvo:
Upínacie zariadenie
398 326 620 008
398 326 620 009
398 326 620 010
398 326 620 011
398 326 450 020
Obj. číslo
398 131 001 250
398 131 001 400
398 131 001 600
398 131 002 000
398 131 002 500
398 131 002 800
398 131 003 150
398 131 003 550
398 131 004 000
398 131 004 500
398 131 005 000
398 131 005 600
∅ oka (mm)
1,25
1,40
1,60
2,00
2,50
2,80
3,15
3,55
4,00
4,50
5,00
5,6
Sitá analytické 200x50 mm, drôtená tkanina, neoverené, Preciselekt
Obj. číslo
396 111 500 032
396 111 500 040
396 111 500 045
396 111 500 050
396 111 500 056
396 111 500 063
396 111 500 071
396 111 500 080
396 111 500 090
396 111 500 100
396 111 500 125
396 111 500 140
396 111 500 150
396 111 500 180
396 111 500 200
396 111 500 250
396 111 500 300
396 111 500 355
396 111 500 400
396 111 500 500
396 111 500 630
396 111 500 710
396 111 501 000
396 111 501 250
396 111 501 400
396 111 501 600
396 111 502 000
396 111 502 500
396 111 502 800
396 111 503 150
396 111 503 550
396 111 504 000
396 111 504 500
396 111 505 000
396 111 505 600
396 111 506 300
396 111 507 100
396 111 508 000
396 111 509 000
396 111 510 000
396 111 511 200
396 111 512 500
396 111 513 200
396 111 514 000
396 111 516 000
396 111 518 000
396 111 519 000
396 111 520 000
396 111 522 400
396 111 525 000
396 111 526 500
396 111 528 000
396 111 531 500
396 118 000 025
Veľkosť
otvorov (mm)
0,032
0,04
0,045
0,05
0,056
0,063
0,071
0,08
0,09
0,1
0,125
0,14
0,15
0,18
0,2
0,25
0,3
0,355
0,4
0,5
0,63
0,71
1
1,25
1,4
1,6
2
2,5
2,8
3,15
3,55
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
9
10
11,2
12,5
13,2
14
16
18
19
20
22,4
25
26,5
28
31,5
0,025
Rám
síta
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
mosadz
Obj. číslo
396 118 000 040
396 118 000 045
396 118 000 050
396 118 000 056
396 118 000 063
396 118 000 071
396 118 000 080
396 118 000 090
396 118 000 100
396 118 000 125
396 118 000 140
396 118 000 150
396 118 000 180
396 118 000 200
396 118 000 250
396 118 000 300
396 118 000 355
396 118 000 400
396 118 000 500
396 118 000 630
396 118 000 710
396 118 001 000
396 118 001 250
396 118 001 400
396 118 001 600
396 118 002 000
396 118 002 500
396 118 002 800
396 118 003 150
396 118 003 550
396 118 004 000
396 118 004 500
396 118 005 000
396 118 005 600
396 118 006 300
396 118 007 100
396 118 008 000
396 118 009 000
396 118 010 000
396 118 011 200
396 118 012 500
396 118 013 200
396 118 014 000
396 118 016 000
396 118 018 000
396 118 019 000
396 118 020 000
396 118 022 400
396 118 025 000
396 118 026 500
396 118 028 000
396 118 031 500
Rám sita nerez
Veľkosť
otvorov (mm)
0,04
0,045
0,05
0,056
0,063
0,071
0,08
0,09
0,1
0,125
0,14
0,15
0,18
0,2
0,25
0,3
0,355
0,4
0,5
0,63
0,71
1
1,25
1,4
1,6
2
2,5
2,8
3,15
3,55
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
9
10
11,2
12,5
13,2
14
16
18
19
20
22,4
25
26,5
28
31,5
Rám
síta
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
mosadz
Obj. číslo
396 112 000 025
396 112 000 032
396 112 000 040
396 112 000 045
396 112 000 050
396 112 000 056
396 112 000 063
396 112 000 071
396 112 000 080
396 112 000 090
396 112 000 100
396 112 000 125
396 112 000 140
396 112 000 150
396 112 000 180
396 112 000 200
396 112 000 250
396 112 000 300
396 112 000 355
396 112 000 400
396 112 000 500
396 112 000 630
396 112 000 710
396 112 001 000
396 112 001 250
396 112 001 400
396 112 001 600
396 112 002 000
396 112 002 500
396 112 002 800
396 112 003 150
396 112 003 550
396 112 004 000
396 112 004 500
396 112 005 000
396 112 005 600
396 112 006 300
396 112 007 100
396 112 008 000
396 112 009 000
396 112 010 000
396 112 011 200
396 112 012 500
396 112 013 200
396 112 014 000
396 112 016 000
396 112 018 000
396 112 019 000
396 112 020 000
396 112 022 400
396 112 025 000
396 112 026 500
396 112 028 000
396 112 031 500
Rám sita mosadz
Sitá sú vhodné pre sitovačky Retsch.
Ponuku iných veľkostí a prevedení sít (napr. sitá hranaté) značky Preciselekt Vám zašleme na vyžiadanie.
Príslušenstvo k sitám 200 x 50 mm, Preciselekt
Obj. číslo
396 110 000 006
396 110 000 008
396 110 000 009
396 110 000 007
396 110 000 010
396 110 000 997
396 110 000 998
396 110 000 999
Popis
Priemer (mm)
Miska spodná
200
Veko kovové bez držadla - nerez
200
Veko kovové bez držadla – lakovaný hliník
200
Veko kovové s držadlom
200
Veko priehľadné
200
Overenie (over. značka K) – drôtená tkanina
Overenie (over. značka K) – dierovaný plech
Overovací list
Veľkosť
Rám
otvorov (mm)
síta
0,025
lakovaný hliník (čierny)
0,032
lakovaný hliník (čierny)
0,04
lakovaný hliník (čierny)
0,045
lakovaný hliník (čierny)
0,05
lakovaný hliník (čierny)
0,056
lakovaný hliník (čierny)
0,063
lakovaný hliník (čierny)
0,071
lakovaný hliník (čierny)
0,08
lakovaný hliník (čierny)
0,09
lakovaný hliník (čierny)
0,1
lakovaný hliník (čierny)
0,125
lakovaný hliník (čierny)
0,14
lakovaný hliník (čierny)
0,15
lakovaný hliník (čierny)
0,18
lakovaný hliník (čierny)
0,2
lakovaný hliník (čierny)
0,25
lakovaný hliník (čierny)
0,3
lakovaný hliník (čierny)
0,355
lakovaný hliník (čierny)
0,4
lakovaný hliník (čierny)
0,5
lakovaný hliník (čierny)
0,63
lakovaný hliník (čierny)
0,71
lakovaný hliník (čierny)
1
lakovaný hliník (čierny)
1,25
lakovaný hliník (čierny)
1,4
lakovaný hliník (čierny)
1,6
lakovaný hliník (čierny)
2
lakovaný hliník (čierny)
2,5
lakovaný hliník (čierny)
2,8
lakovaný hliník (čierny)
3,15
lakovaný hliník (čierny)
3,55
lakovaný hliník (čierny)
4
lakovaný hliník (čierny)
4,5
lakovaný hliník (čierny)
5
lakovaný hliník (čierny)
5,6
lakovaný hliník (čierny)
6,3
lakovaný hliník (čierny)
7,1
lakovaný hliník (čierny)
8
lakovaný hliník (čierny)
9
lakovaný hliník (čierny)
10
lakovaný hliník (čierny)
11,2
lakovaný hliník (čierny)
12,5
lakovaný hliník (čierny)
13,2
lakovaný hliník (čierny)
14
lakovaný hliník (čierny)
16
lakovaný hliník (čierny)
18
lakovaný hliník (čierny)
19
lakovaný hliník (čierny)
20
lakovaný hliník (čierny)
22,4
lakovaný hliník (čierny)
25
lakovaný hliník (čierny)
26,5
lakovaný hliník (čierny)
28
lakovaný hliník (čierny)
31,5
lakovaný hliník (čierny)
Rám sita lakovaný hliník (čierny)
Sitá analytické PRECISELEKT
Sú určené pre teploty do +120°C. Rám je vyhotovený z povrchovo upraveného hliníka (čierny), alebo z lešteného plechu (mosadz, nerez).
Nerezová triediaca priehradka je z drôtenej tkaniny, pri väčších veľkostiach otvorov z dierovaného plechu. Sitá sú dodávané ako neoverené,
tak aj úradne overené. V tabuľke sú uvedené ceny neoverených sít, cenník overenia viď tabuľka príslušenstva.
321
Homogenizátory
Používa sa pri rozklade tkanív v biotechnológii, na prípravu vzoriek v medicíne, na enzymatickú úpravu v potravinárstve a na rozličné
aplikácie vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v petrochémii a chemickom priemysle. Prístroje sú vhodné pre prácu v čistých
laboratóriách, pretože neobsahujú ventilátor. Sklenené mikrohomogenizátory nájdete na strane 45.
Homogenizátor Silent Crusher S, Heidolph
Je malý ručný homogenizátor pre vzorky s objemom od 0,8 do 10 ml a viskozitou od 1 do 5000
mPa.s. Magnetický pohon bez ložísk zabezpečuje tichý chod (33,5 dB) a nízke prevádzkové
opotrebenie. Homogenizácia začína automaticky po vložení nádoby do prístroja. Prístroj má
reguláciu otáčok 15 000…75 000 ot./min. Stojan umožňuje chladenie vzorky, pričom súčasťou
dodávky sú tri rôzne vysoké podstavce pre chladiacu nádobu. K dispozícii sú 3 homogenizačné
nástavce z nerezovej ocele (AISI 316TI) s priemerom od 3 do 7 mm, ktoré sú autoklávovateľné
(130°C/180°C). Súčasťou dodávky každého nástavca sú plastové nádobky v počte 10 ks.
Rozmery ∅ x v (mm): 125 x 170
Hmotnosť: 0,8 kg
Krytie: IP 30
1
Typ
Priemer
nástavca (mm)
3F
3,3
5F
5
7F
7
1
Pre objem
(ml)
0,8...1,0
2,0...4,0
4,0...10,0
Dĺžka
(mm)
26
38
55
Ponor max. Rozteč britov
(mm)
(mm)
23
0,6
31
0,6
44
0,6
Obj. číslo
392 950 500 000
Príslušenstvo:
392 960 301 000
392 960 501 000
392 960 701 000
Nástavec 3F – pre skúmavky typu „Eppendorf“
Nástavec 5F
Nástavec 7F
392 960 000 300
392 960 000 500
392 960 000 700
Náhradné nádobky pre typ 3F
Náhradné nádobky pre typ 5F
Náhradné nádobky pre typ 7F
Zrnitosť
na vstupe (mm)
< 0,4
< 0,4
< 0,2
Popis
Silent Crusher S
Balenie (ks)
100
100
100
Homogenizátor Silent Crusher M, Heidolph
Je homogenizátor pre vzorky s objemom od 0,8 do 2000 ml a viskozitou od 1 do 5000 mPa.s.
Magnetický pohon bez ložísk zabezpečuje tichý chod a nízke prevádzkové opotrebenie. K dispozícii
je 13 homogenizačných nástavcov z nerezovej ocele (AISI 316TI) s priemerom od 6 do 22 mm,
ktoré sú autoklávovateľné (130°C/180°C). Pracuje v rozsahu od 5000 do 26000 ot./min., ktoré
je možné odčítať na integrovanom otáčkomere. Používa sa na homogenizáciu kvapalných vzoriek,
biologického materiálu, disperzií, ale tiež na mletie pevných látok v suspenzii.
Rozmery š x hl x v (mm): 90 x 90 x 174
Hmotnosť: 1,0 kg
Krytie: IP 30
Označenie nástavcov:
F
- jemná konečná zrnitosť
DF
- jemná konečná zrnitosť, práca pod tlakom (6 bar) alebo vákuom (20 mbar)
G
- hrubá konečná zrnitosť
DG - hrubá konečná zrnitosť, práca pod tlakom (6 bar) alebo vákuom (20 mbar)
Homogenizátory Silent Crusher Heidolph
2
322
Typ
Priemer Pre objem Dĺžka
nástavce (mm)
(ml)
(mm)
6F
5,3
0,8…30
60
8F
8,2
3...50
80
8 DF
8,2
3...50
75
12 F
12
25...250
120
12 G
12
25...250
120
12 DF
12
25...250
115
12 DG
12
25...250
115
18 F
18
100 ...1500 180
18 G
18
100 ...1500 180
18 DF
18
100 ...1500 175
18 DG
18
100 ...1500 175
22 F
22
100 ...2000 180
22 G
22
100 ...2000 180
3
4
2
3
5
4
5
Obj. číslo
392 950 600 000
392 950 600 900
Príslušenstvo:
392 960 601 000
392 960 801 000
392 960 811 000
392 961 201 000
392 961 202 000
392 961 211 000
392 961 212 000
392 961 801 000
392 961 802 000
392 961 811 000
392 961 812 000
392 962 201 000
392 962 202 000
392 701 700 000
392 703 110 000
392 703 010 000
Ponor max. Rozteč britov
Zrnitosť
(mm)
(mm)
na vstupe (mm)
50
0,6
< 0,4
55
0,6
< 0,4
50
0,6
< 0,4
80
0,6
< 2,0
80
2,0
< 2,0
75
0,6
< 2,0
75
2,0
< 2,0
140
1,5
< 4,0
140
3,0
< 4,0
135
1,5
< 4,0
135
3,0
< 4,0
140
1,5
< 4,0
140
3,0
< 4,0
Popis
Silent Crusher M
Silent Crusher M set - vr. stojanu, 2 krížových svoriek a držiaku nádob
Nástavec 6F
Nástavec 8F
Nástavec 8DF
Nástavec 12F
Nástavec 12G
Nástavec 12DF
Nástavec 12DG
Nástavec 18F
Nástavec 18G
Nástavec 18DF
Nástavec 18DG
Nástavec 22 F (max. 20 000 min-1!)
Nástavec 22 G (max. 20 000 min-1!)
Stojan 180 x 245 mm, tyč priemer 10 mm, dĺžka 500 mm
Svorka krížová
Držiak nádob, vrátane 2 záchytných kruhov
Homogenizátor skúmavkový Ultra Turrax®, IKA
Univerzálny dispergačný systém umožňujúci homogenizáciu, mletie a miešanie 2 až 15
ml vzoriek v hermeticky utesnených jednorázových (= vylúčenie krížovej kontaminácie)
vzorkovniciach. Tento systém poskytuje ochranu a bezpečnosť pre prácu so vzorkami
infekčných materiálov, toxickými alebo silne zapáchajúcimi substanciami. Na želanie
je možné dodať viečka s prepichnuteľným septom alebo vzorkovnice sterilizované γ
žiarením. Široká oblasť použitia napr. lekárstvo, potravinárske skúšobné laboratóriá,
farmaceutický výskum, chémia, veterinárna medicína, atď.
Otáčky:
300...6000 ot./min
Nastavenie času:
1...59 s (300...6000 ot./min)/1...29 min (300...4000 ot./min)
Displej:
Zobrazenie času
Rozmery/Hmotnosť:
100 x 160 x 40 mm/0,75 kg
Krytie:
IP20
ST-20 - miešacia vzorkovnica určená pre miešanie, mixovanie, extrakciu, prípravu
pôdnych suspenzií, testovanie rozpustnosti liekov v objemoch 2…15 ml
DT-20 - dispergačná vzorkovnica určená pre rozklad, homogenizáciu, farmakokinetiku,
metabolické štúdie a diagnostiku v objemoch 5…15 ml
BMT-20 G/S - vzorkovnica s perlovým mlynom (G - sklenené guličky, S – nerezové
guličky) pre mletie suchých a krehkých vzoriek (kaolín, sadra, farebné pigmenty, tablety),
maceráciu buniek, spracovanie materiálov zmiešaných s tekutinou
1
Obj. číslo
396 973 553 600
396 973 599 500
396 973 599 400
396 973 599 600
396 973 553 700
Zostava:
396 973 645 500
Popis
Homogenizátor skúmavkový Ultra Turax - pohon
Vzorkovnica miešacia ST-20
Vzorkovnica dispergačná DT-20
Vzorkovnica perlový mlyn BMT-20 G (sklo)
Vzorkovnica perlový mlyn BMT-20 S (nerez)
Homogenizátor skúmavkový Ultra Turax – set, pohon
vr. 2xST-20, 2xDT-20, 2xBMT-20 G/S a plastového kufra
1
Balenie (ks)
1
25
25
25
25
1
Homogenizátor DI 18 basic, yellow line
Cenovo výhodné homogenizačné zariadenie, ktoré je možné použiť i bez stojanu. Veľký
rozsah otáčok umožňuje pracovať s veľkou obvodovou rýchlosťou.
Pracovný objem:
1...100 ml
Rozsah otáčok:
3500...24000 ot./min
Menovitý príkon/výkon motora: 500/300 W
Rozmery (š x hl x v):
65 x 80 x 240 mm
Teplota:
do 180°
Regulácia rýchlosti:
analógová
Krytie:
IP 20
Hmotnosť:
1,6 kg
Súčasťou dodávky je:
nástavec S 18 N-10 G - nerezová oceľ, PTFE ložisko, ∅ statora: 10 mm, vhodný
pre homogenizáciu biologického materiálu a v klinickej lekárskej diagnostike tiež pre
agresívne substancie
stojan R 1826 - stabilný stojan s protišmykovými podložkami, ∅ tyče: 16 mm, výška:
800 mm
krížová svorka R 182 - vhodná k R 1826, upínacie rozsahy 6...16 mm
Obj. číslo
396 979 007 900
Typ
DI 18 basic
Popis
Homogenizátor vr. príslušenstva
Možnosť použitia nástroja S 18 N - 196 pre objemy 10-1500 ml.
Homogenizátor DI 25 basic, yellow line
Vysoko výkonné homogenizačné zariadenie pre celý rad aplikácií.
Pracovný objem:
10...1500 ml
Rozsah otáčok:
8000...24000 ot./min
Menovitý príkon/výkon motora: 600/350 W
Rozmery (š x hl x v):
77 x 66 x 221 mm
Teplota:
do 180°C
Stabilita otáčok:
1%
Krytie:
IP 20
Hmotnosť:
1,6 kg
Súčasťou dodávky je:
nástavec S 25 N-18 G - nerezová oceľ, PTFE ložisko, ∅ statora: 18 mm, teplotný
rozsah: do 180°C, vhodný pre agresívne a hrubé substancie, možnosť sterilizácie
nástroja všetkými metódami
stojan R 1826 - stabilný stojan s protišmykovými podložkami, ∅ tyče: 16 mm, výška:
800 mm
krížová svorka R 182 - vhodná k R 1826, upínacie rozsahy: 6...16 mm
3
Obj. číslo
396 979 006 400
Typ
DI 25 basic
Popis
Homogenizátor vr. príslušenstva
3
Homogenizátory yellow line
2
2
Možnosť použitia veľkého množstva nástrojov S 25 – pre rôzne aplikácie a objemy.
323
Homogenizátor Ultra Turrax T 10, IKA
1
Ručný homogenizátor určený pre objemy od 0,5 ml do 100 ml. Geometria rotor-stator
bola špeciálne vyvinutá pre homogenizáciu tkanív, pre klinické a lekárske diagnostiky
a pre suspendovanie, napr. po odstreďovaní. Nové riešenie rýchloupínania nástavca, ktoré
môžu byť z ušľachtilej ocele alebo tiež plastové (napr. pre PCR analýzy). Minidispergačné
nástroje s priemerom 5 mm sú vhodné pre skúmavky Eppendorf, kyvety apod.. Všetky
dispergačné časti môžu byť sterilizované.
Rozsah otáčok:
8 000...30 000 ot./min
Menovitý príkon/výkon motora: 125/75 W
Max. viskozita:
5000 mPa.s
Hlučnosť pohonu:
65 dB (bez nástavca)
Rozmer (š x d x v):
45 x 60 x 180 mm
Hmotnosť:
0,4 kg
Krytie:
IP30
2
1
Obj. číslo
396 973 420 000
396 973 304 000
Typ
T 10
S 10 N - 5G
396 973 305 500
S 10 N - 8G
396 973 370 100
S 10 N - 10G
396 973 433 212
S 10 D - 7G,
KS-65
S 10 D - 7G,
KS-110
R 104
H 44
R 200
396 973 433 312
396 973 386 000
396 972 437 700
396 973 372 000
3
Popis
Pohon
Nástavec, ∅ 5 mm,
jemnosť mletia 0,5…5
Nástavec, ∅ 8 mm,
jemnosť mletia 1…50
Nástavec, ∅ 10 mm,
jemnosť mletia 1…100
Nástavec plastový, ∅ 7/65 mm,
bal. 12 ks
Nástavec plastový, ∅ 7/110 mm,
bal. 12 ks
Stojan
Krížová svorka
Svorka
Pre objemy (ml)
0,5…100
5…25 μm
5…25 μm
5…25 μm
1…20
1…40
Homogenizátor Ultra Turrax T 18 basic, IKA
Vysoko výkonné homogenizačné zariadenie s plynulou elektronickou reguláciou výkonu,
ktoré je možné použiť i bez stojanu, umožňuje využitie pre mnoho aplikácií v objemoch od
1…1 500 ml. Teplotná ochrana proti preťaženiu.
Rozsah otáčok:
6 000...24 000 ot./min
Menovitý príkon/výkon motora: 300/160 W
Max. viskozita:
5000 mPa.s
Hlučnosť pohonu:
73 dB (bez nástavca)
Rozmer (d x š x v):
65 x 80 x 240 mm
Hmotnosť:
1,6 kg
Krytie:
IP20
2
4
Homogenizátory IKA
Popis
Pohon
Nástavec, ∅ 10 mm,
jemnosť mletia 1…100
396 970 004 640
S 18 N - 19G
Nástavec, ∅ 19 mm,
jemnosť mletia 10…150
Pozn: Plastové dispergačné nástavce Vám ponúkneme na vyžiadanie
Pre objemy (ml)
1…1500
10…50 μm
10…50 μm
Vysoko výkonné homogenizačné zariadenie pre 15 ľahko vymeniteľných dispergačných
nástrojov a niekoľko špeciálnych dispergačných elementov, dáva perfektnú možnosť
použitia napr. na homogenizáciu vzoriek odpadových vôd, prípravu vzoriek v lekárskej
diagnostike. Plynulá elektronická regulácia otáčok vr. zobrazenia na displeji.
Rozsah otáčok:
3 400...24 000 ot./min
Menovitý príkon/výkon motora: 500/300 W
Max. viskozita:
5000 mPa.s
Hlučnosť pohonu:
73 dB (bez nástavca)
Rozmer (š x d x v):
65 x 80 x 240 mm
Hmotnosť:
1,6 kg
Krytie:
IP20
5
6
3
5
6
8
7
8
324
Typ
T 18 basic
S 18 N - 10G
Homogenizátor Ultra Turrax T 25 digital, IKA
4
7
Obj. číslo
396 973 561 000
396 970 004 639
Obj. číslo
396 973 565 000
396 971 024 200
Typ
T 25 digital
S 25 N - 8 G
Popis
Pohon
Nástavec, ∅ 8 mm,
jemnosť mletia 1...50
396 970 594 000
S 25 N - 10G
Nástavec, ∅ 10 mm,
jemnosť mletia 1...100
396 970 593 400
S 25 N - 18G
Nástavec, ∅ 18 mm,
jemnosť mletia 10...1500
396 972 494 700
S 25 NK - 19
Nástavec, ∅ 19 mm,
jemnosť mletia 25...1500
396 971 713 300
S 25 N - 25G
Nástavec, ∅ 25 mm,
jemnosť mletia 50...2000
396 971 713 800
S 25 N - 25F
Nástavec, ∅ 25 mm,
jemnosť mletia 1000...2000
Pozn: Plastové dispergačné nástavce Vám ponúkneme na vyžiadanie
Pre objemy (ml)
1…2000
10…50 μm
10…50 μm
10…50 μm
10…50 μm
15…50 μm
5…25 μm
Homogenizátor Ultra Turrax T 50 basic, IKA
Výkonné homogenizačné zariadenie so širokým voliteľným vybavením ľahko vymeniteľných
dispergačných nástrojov pre objemy od 0,5 do 30 litrov. Je určené pre laboratóriá alebo
poloprevádzky, pre výrobu emulzií a suspenzií. Vysoká stabilita produktu.
Rozsah otáčok:
4 000...10 000 ot./min
Menovitý príkon/výkon motora: 1100/700 W
Max. viskozita:
5000 mPa.s
Hlučnosť pohonu:
72 dB (bez nástavca)
Rozmer (š x d x v):
125 x 120 x 367 mm
Hmotnosť:
6 kg
Krytie:
IP20
1
Obj. číslo
396 972 953 100
396 978 003 000
Typ
T 50 basic
S 50 N –G 45G
396 978 003 300
S 50 N –G 45M
396 978 003 900
S 50 N –G 45F
Popis
Pohon
Nástavec, ∅ 45 mm,
jemnosť mletia 0,5…20
Nástavec, ∅ 45 mm,
jemnosť mletia 0,5…15
Nástavec, ∅ 45 mm,
jemnosť mletia 0,25…10
2
1
Pre objemy (l)
0,25…30
40…100 μm
25…50 μm
10…30 μm
Príslušenstvo k homogenizátorom IKA - výber
2
3
4
5
Obj. číslo
396 973 160 000
396 973 160 100
396 973 160 200
396 971 412 000
396 971 412 100
396 972 657 700
396 972 664 000
Typ
R 1825
R 1826
R 1827
R 2722 H
R 2723
R 182
R 271
Popis
Dĺžka/∅ tyče (mm)
Stojan
560/16
Stojan
800/16
Stojan
1000/16
Stojan
1010/34
Stojan teleskop. 620...1010/34
Svorka krížová
Svorka krížová
Vhodné pre
T 18, 25
T 18, 25
T 18, 25
T 50
T 50
T 18, 25
T 50
4
Homogenizátor ultrazvukový Sonopuls, Bandelin
Ultrazvukové homogenizátory sa využívajú na emulzifikáciu, homogenizáciu, zrýchlenie
reakcií, rušenie buniek v laboratóriách, nemocniciach a v priemysle na vedecké účely,
analýzy a pre pilotné prevádzky. Systém sa skladá z vysokofrekvenčného generátora,
ultrazvukového prevodníka, štandardných alebo zosilnených hlavíc a ultrazvukovej
sondy.
Sonopuls HD 2070 – základná zostava: generátor GM 2070, ultrazvukový prevodník
UW 2070, kužeľová hlavica SH 70 G a mikrosonda MS 73 s priemerom 3 mm. Výkon
generátora je 70 W.
6
Sonopuls HD 2200 – základná zostava: generátor GM 2200, ultrazvukový prevodník
UW 2200, zosilnená hlavica SH 213 G a sonda s titanovou plochou špičkou TT 13
s priemerom 13 mm. Výkon generátora je 200 W.
Sonopuls HD 3200 – základná zostava: generátor GM 3200, ultrazvukový prevodník
UW 3200, zosilnená hlavica SH 213 G a sonda s titanovou plochou špičkou TT 13
s priemerom 13 mm. Výkon generátora je 200 W.
Sonopuls HD 3400 – základná zostava: generátor GM 3400, ultrazvukový prevodník
UW 3400, zosilňovač B3400, zosilnená hlavica SH 225 G a sonda s titanovou plochou
špičkou TT 25 s priemerom 25 mm. Výkon generátora je 400 W.
Základným rozdielom medzi systémami HD2xxx a HD 3xxx je prevedenie generátorov.
GM 2xxx je jednoduchší systém určený pre rutinné laboratóriá a systém GM 3xxx je určený
pre vedeckovýskumné pracoviská. Systém GM3xxx má väčší rozsah pracovného času (až
10 hodín), možnosť uloženia 9 užívateľských programov, možnosť nastavenia času medzi
pulzmi, ukazovateľ energie dodanej do vzorky, indikovanie teploty, podsvietený displej
a možnosť ovládania cez PC s programom WinPuls®.
6
7
Obj. číslo
395 367 502 450
395 367 502 530
395 367 503 680
395 367 503 660
395 367 503 690
395 367 503 625
Typ
HD 2070 – set
HD 2200 – set
HD 3100 – set
HD 3200 – set
HD 3400 – set
Program WinPuls® s IR adaptérom pre RS232
Pre objemy (l)
2…50
20…900
2…50
20…900
100…2000
1
7
Homogenizátor IKA
●
Sonopuls HD 3100 – základná zostava: generátor GM 3100, ultrazvukový prevodník
UW 3100, kužeľová hlavica SH 70 G a mikrosonda MS 73 s priemerom 3 mm. Výkon
generátora je 100 W.
5
Homogenizátor ultrazvukový Sonopuls
3
325
Hlavica titanová štandardná a zosilnená s vonkajším závitom
1
1
Obj. číslo
395 367 500 486
Typ
SH 70G
2
395 367 500 527
SH 213G
395 367 503 647
SH 219G
Názov
Kužeľová hlavica
pre sondy ∅ 2…13 mm
Zosilnená hlavica ∅ 13 mm
pre sondy priemer 2…13 mm
Zosilnená hlavica ∅ 19 mm
395 367 503 634
SH 225G
Zosilnená hlavica ∅ 25 mm
395 367 500 403
DH 13G
395 367 500 490
FZ 5G
395 367 500 452
FZ 7G
395 367 500 013
SH 70 GQ
Hlavica s diamantovou úpravou povrchu
pre sondu Priemer 13 mm,
životnosť 30 x vyšší
Prietoková kužeľová hlavica s titánovou
sondou TT13FZ
Prietoková zosilnená hlavica
s titánovou sondou TT13FZ
Špeciálna hlavica s koncovkou
na pripojenie kremennej ultrazvukovej sondy
2
Vhodné pre
HD2070
HD3100
HD2200
HD3200
HD2200
HD3200
HD3400
HD2200
HD3200
HD3400
všetky typy*)
HD2070
HD3100
HD2200
HD3200
HD2070
HD3100
Príslušenstvo pre ultrazvukové homogenizátory Sonopuls
*) nie je vhodné pre HD 3400
3
Sondy titánové ultrazvukové
4
3
Obj. číslo
395 367 500 492
Typ
MS 72
4
395 367 500 592
MS 73
5
395 367 500 530
KE 76
Vhodné pre
všetky
typy*)
všetky
typy*)
všetky
typy*)
*) není vhodné pre HD 3400
5
Sondy titanové ultrazvukové
Obj. číslo
395 367 500 497
Typ
TT 13
395 367 500 496
TT 13 FZ
395 367 500 491
TT 19
395 367 500 532
TT25
6
395 367 500 494
VS 70 T
7
395 367 500 478
VS 200
395 367 500 500
VS 70
395 367 500 415
VS 200
395 367 500 024
GS 6
395 367 500 028
GS 13
395 367 500 040
GS 18
395 367 500 048
GS 6L
395 367 500 050
GS 13L
395 367 500 054
GS 18L
6
7
*) nie je vhodné pre HD 3400
326
Názov
Mikrošpička ∅ 2 mm pre objemy
1…25 ml pre HD2070/3100 a pre
objemy 2…30 ml pre D2200/3200
Mikrošpička ∅ 3 mm pre objemy
od 2…50 ml pre HD2070/3100
a od 5…90 ml pre HD2200/3200
Kuželová špička ∅ 3 mm pre objemy
5…100 ml pre 2070/3100 a od
10…350 ml pre HD2200/3200
Názov
Vhodné pre
Všetky typy*)
Titánový plochý tanier ∅ 13 mm
pre objemy 10…200 ml pre HD2070/3100
a od 20…900 ml pre HD2200/3200
Titanový plochý tanier ∅ 13 mm
Všetky typy*)
pre hlavice FZ5G a FZ7G
Titanový plochý tanier ∅ 19 mm
HD2200
pre objemy 8…900 ml
HD3200
HD3400
Titanový plochý tanier ∅ 25 mm
HD2200
pre objemy 8…900ml
HD3200
HD3400
Predĺžená sonda ∅ 13mm
Všetky typy*)
pre objemy 2…200ml pre HD2070
a pre objemy 5…900ml pre HD2200
Predĺžená sonda ∅ 25mm
HD2200
pre objemy 10…1000ml
HD3200
HD3400
Predlžovací kus medzi SH70G/213G
Všetky typy*)
a TT 13
Predlžovací kus medzi SH225G a TT 25
HD2200
HD3200
HD3400
Sonda z kremenného skla ∅ 6 mm,
HD2070
dĺžka 145 mm
HD3100
Sonda z kremenného skla ∅ 13 mm,
HD2070
dĺžka 145 mm
HD3100
Sonda z kremenného skla ∅ 19 mm,
HD2070
dĺžka 145 mm
HD3100
Sonda z kremenného skla ∅ 6 mm,
HD2070
dĺžka 290 mm
HD3100
Sonda z kremenného skla ∅ 13 mm,
HD2070
dĺžka 290 mm
HD3100
Sonda z kremenného skla ∅ 19 mm,
HD2070
dĺžka 290 mm
HD3100
Nádoby pre priame pôsobenie ultrazvuku
1
KG - chladené nerezové nádoby s temperovacím plášťom pre kvapalné chladiace zmesi
DG - prietokové nerezové nádoby pre väčšie objemy s temperovacím plášťom
RZ - rozetové sklenené nádoby pre rovnomerné pôsobenie ultrazvuku a intenzívnu
recirkuláciu
SZ – „suslick“ sklenené nádoby so vstupmi pre plyn a meracie sondy
Obj. číslo
395 367 503 608
395 367 503 609
Typ
DG4G
KG4G
2
395 367 500 536
KG3
395 367 500 481
KG5
395 367 500 538
DG3
395 367 500 482
DG5
395 367 503 606
RZ1
395 367 503 607
RZ2
395 367 500 522
RZ3
395 367 500 483
RZ5
395 367 500 534
SZ3
395 367 500 484
SZ5
395 367 500 473
GA3G
395 367 500 540
395 367 500 487
NA29G
NA45G
3
4
5
Názov
Prietoková nádoba, max. 30 l/h
Uzavretá 65 ml nádoba s temperovacím
plášťom
Chladená nádoba, 15 ml, pre sondy
do ∅ 13 mm
Chladená nádoba, 80 ml, pre sondy
do ∅ 25 mm
Prietoková nádoba, 15 ml, temperovacím
plášťom pre sondy do ∅ 13 mm
Prietoková nádoba, 80 ml, s temperovacím
plášťom pre sondy do ∅ 25 mm
Rozetová nádoba, 25 ml,
vnútorný ∅ 30 mm a výška 85 mm
Rozetová nádoba, 50 ml,
vnútorný ∅ 42 mm a výška 100 mm
Rozetová nádoba, 120 ml,
vnútorný ∅ 50 mm a výška 135 mm
Rozetová nádoba, 900 ml,
vnútorný ∅ 90 mm a výška 243 mm
Suslick nádoba, 20 ml,
vnútorný ∅ 20 mm a výška 80 mm
Suslick nádoba, 130 ml,
vnútorný ∅ 40 mm a výška 144 mm
Adaptér so závitom M40 x 1
pre SH 70/213/219/225G
Adaptér pre NZ 29/32 pre SH 70/213 G
Adaptér pre NZ45/40
pre SH 70/213/219/225G
Vhodné pre
všetky typy*)
všetky typy*)
všetky typy*)
HD2200
HD3200
HD3400
Všetky typy*)
3
HD2200
HD3200
HD3400
Všetky typy*)
4
Všetky typy*)
Všetky typy
HD2200
HD3200
HD3400
Všetky typy*)
5
HD2200
HD3200
HD3400
Všetky typy
6
Všetky typy
Všetky typy
*) nie je vhodné pre HD 3400
7
Nádoby pre nepriame pôsobenie ultrazvuku
6
Obj. číslo
395 367 500 552
Typ
BB2G
7
395 367 503 605
BB6
395 367 500 059
EH6
395 367 500 082
BR30
395 367 500 098
BK30
395 367 500 078
EH3
Názov
Vhodné pre
Plastová nádoba pre použitie s TT13 a DH13G
HD2070
HD3100
Plastová nádoba s možnosťou teplotnej regulácie HD2200
vďaka cirkulujúcej chladiacej kvapaline
HD3200
Držiak na mikroskúmavky pre použitie v BB6.
HD2200
6 otvorov s ∅ 11,5 mm
HD3200
Zosilnená nádoba pre iradiáciu najmenších
všetky typy*)
a citlivých objemov vzoriek
Vkladací kôš pre intenzívne čistenie malých
všetky typy*)
častíc v BR 30
Držiak pre mikroskúmavky pre použitie
všetky typy*)
s BR30 pre 3 vzorky
8
*) nie je vhodné pre HD 3400
Príslušenstvo pre ultrazvukové homogenizátory
8
9
Obj. číslo
395 367 500 416
395 367 503 635
Typ
LS 4
LS 7
395 367 503 616
395 367 503 637
UG 6
LS 10
395 367 500 459
HG 5
395 367 503 646
HG 10
395 367 500 531
TS 8
395 367 503 622
TM100
*) nie je vhodné pre HD 3400
Názov
Zvukotesný kryt, tlmenie 10 dB-AU
Zvukotesný kryt nerezový, výškovo nastaviteľný,
tlmenie 20 dB-AU
Podstavec pre zvukotesný kryt LS 7
Zvukotesný kryt nerezový, výškovo nastaviteľný,
tlmenie 20 dB-AU
Stojan, nerezový, so svorkou
Stojan, nerezový, so svorkou
Diaľkové nožné ovládanie
Teplotný senzor 0...+120°C
Vhodné pre
Všetky typy*)
Všetky typy*)
Všetky typy*)
HD3400
Všetky typy*)
HD3400
Všetky typy
HD3xxx
9
Príslušenstvo pre ultrazvukové homogenizátory Sonopuls
1
2
327
Homogenizátor BagMixer, Interscience
1
Homogenizátory BagMixer pracujú na princípe miešania vzoriek v sterilných vreckách
s pomocou kmitajúcich lamiel.
Nastavenie časovača miešania: u typu 100 je 10…360 s alebo trvalý chod, u typu 400
a 3500 je 30…210 s alebo trvalý chod.
Niektoré modely majú priehľadné sklo, takže je možné sledovať priebeh homogenizácie.
Používa sa v potravinárskom, klinickom, medicínskom, chemickom, farmaceutickom
priemysle a pri vzorkách zo životného prostredia (pôdy, odpad), testovanie sterility.
Model P: plné dvierka bez priezoru Model W: presklené dvierka
1
Obj. číslo
396 590 011 230
396 590 012 230
396 590 021 230
2
396 590 022 230
396 590 023 230
2
396 590 031 230
396 590 032 230
Typ
Minimix 100 VP
Popis
pre 80 až 100 ml vrecká s objemom 5…100 ml
vzorky, nerezové predné dvierka, nastaviteľná rýchlosť
MiniMix 100 VW
pre 80 až 100 ml vrecká s objemom 5…100 ml
vzorky, dvierka s priezorom, nastaviteľná rýchlosť
a odkvapkávacia miska
BagMixer 400 P
pre 400 ml vrecká s objemom 50…400 ml vzorky
nerezové predné dvierka
BagMixer 400 W
pre 400 ml vrecká s objemom 50…400 ml vzorky,
dvierka s priezorom, odkvapkávacia miska
BagMixer 400 VW
pre 400 ml vrecká s objemom 50…400 ml vzorky,
dvierka s priezorom, nastaviteľná rýchlosť,
odkvapkávacia miska
JumboMix 3500 VP pre 3500 ml vrecká s objemom 400…3500 ml
vzorky, nerezové predné dvierka, nastaviteľná rýchlosť
JumboMix 3500 VW Pre 3500 ml vrecká s objemom 400…3500 ml
vzorky, dvierka s priezorom, nastaviteľná
rýchlosť a odkvapkávacia miska
Príslušenstvo
Obj. číslo
331 590 231 010
Homogenizátor typu Stomacher a príslušenstvo
3
328
331 590 231 040
331 590 231 350
331 590 221 010
331 590 221 040
4
3
331 590 221 041
331 590 211 010
331 590 211 040
331 590 211 350
396 590 251 091
331 590 252 019
331 590 252 024
4
396 590 261 000
Typ
Balenie (ks)
BagClip 80/100, uzatváracie svorky pre vrecká s objemom
50
80 a 100 ml
BagClip 400, uzatváracie svorky pre vrecká s objemom 400 ml 50
BagClip 3500, uzatváracie svorky pre vrecká s objemom
50
3500 ml
Stojan odkladací pre 11 vreciek 80 a 100 ml s BagClipom,
1
nerezová oceľ
Stojan odkladací pre 12 vreciek 400 ml s BagClipom,
1
nerezová oceľ
Miska odkvapkávacia na zasunutie pod stojan
1
Stojan na otváranie 80 a 100 ml vreciek
1
Stojan na otváranie 400 ml vreciek
1
Stojan na otváranie 3500 ml vreciek
1
BagPipet, aut. pipeta s fixným objemom 0,1; 0,9 alebo 1 ml,
1
s odhadzovačom špičiek
Nasávacie trubičky BagTips s dĺžkou 19 cm pre BagPipet
40 x 25
alebo iné pipety – sterilné
Nasávacie trubičky BagTips s dĺžkou 24 cm pre BagPipet
40 x 25
alebo iné pipety - sterilné
BagSeal Regular, prístroj na zatavovanie
1
homogenizačných vreciek
Vrecká homogenizačné pre BagMixer, Interscience
Obj. číslo
331 590 111 425
331 590 111 410
331 590 112 425
331 590 112 410
331 590 113 510
331 590 120 825
331 590 121 025
331 590 122 025
331 590 122 010
331 590 161 025
331 590 123 010
331 590 131 025
331 590 132 025
331 590 133 025
Typ
BagFilter 400 P
BagFilter 400 P
BagFilter 400 S
BagFilter 400 S
BagFilter 3500 P
BagPage 80
BagPage 100
BagPage Plus 400
BagPage Plus 400
BagPage R 400
BagPage 3500
BagLight 100
BagLight 400
BagLight 3500
Popis
na pipetovanie, sterilné, s postranným filtrom, 190 x 300 mm, objem 400 ml
na pipetovanie, sterilné, s postranným filtrom, 190 x 300 mm objem 400 ml
na nalievanie, sterilné, s postranným filtrom, 190 x 300 mm, objem 400 ml
na nalievanie, sterilné, s postranným filtrom, 190 x 300 mm, objem 400 ml
sterilné, s postranným filtrom, 380 x 510 mm, objem 3500 ml
sterilné, s membránovým filtrom v celej šírke, 160 x 95 mm, objem 80 ml
sterilné, s membránovým filtrom v celej šírke, 180 x 95 mm, objem 100 ml
sterilné, s membránovým filtrom v celej šírke, 190 x 300 mm, objem 400 ml
sterilné, s membránovým filtrom v celej šírke, 190 x 300 mm, objem 400 ml
sterilné, s membránovým filtrom v celé šírke, 190 x 300 mm, objem 400 ml
sterilné, s membránovým filtrom v celej šírke, 380 x 510 mm, objem 3500 ml
sterilné, bez filtra, 110 x 185 mm, objem 100 ml
sterilné, bez filtra, 180 x 290 mm, objem 400 ml
sterilné, bez filtra, 380 x 510 mm, objem 3500 ml
Balenie (ks)
20 x 25
50 x 10
20 x 25
50 x 10
10 x 10
20 x 25
20 x 25
20 x 25
50 x 10
20 x 25
10 x 10
20 x 25
40 x 25
20 x 25
Vrecká homogenizačné pre Stomacher, zmiešavacie a filtračné
Pružné a transparentné vrecká z polyetylénu sa dodávajú v sterilnom prevedení ako štandardné zmiešavacie alebo s filtrom pre odstránenie
drobných častíc. K vreckám je vhodné používať uzatváracie svorky, ktoré sú určené pre viacnásobné použitie.
Obj. číslo
Typ
331 000 082 001 Vrecko bez filtra
331 000 082 002 Vrecko bez filtra
331 000 082 005 Vrecko bez filtra
331 000 082 003 Vrecko s filtrom 1:1*)
331 000 082 004 Vrecko s filtrom na boku
331 000 082 006 Svorky na vrecká
*) 1:1 ... membránový filter v celej šírke
Objem (ml)
80
400
3 500
400
400
Rozmery š x v (mm)
105 x 150
180 x 300
380 x 510
190 x 300
190 x 300
190 x 10
Balenie (ks)
1500
500
500
500
500
1
Miešadlo hriadeľové RZR 1/RZR 2020/2021/2041, Heidolph
Prístroje s dvojstupňovou prevodovkou s plynulým mechanickým nastavením otáčok
sú určené pre kontinuálnu prevádzku. Pri nižších otáčkach má v svojej triede najlepšie
krútiace momenty. Integrovaná funkcia automatického vypnutia motora pri kontinuálnom
preťažení. Model RZR 1 a RZR 2020 má stupnicu pre kontrolu otáčok a modely RZR
2021 a RZR 2041 majú digitálne zobrazenie otáčok.
Model:
RZR 1
RZR 2020/2021/2041
Rozsah otáčok:
35…2200 ot./min
40…2000 ot./min
Krytie:
IP 20
IP 40
Obj. číslo
1
2
392 011 100 000
392 012 020 000
392 012 021 000
392 012 041 000
392 012 020 900
2
1
Typ
Pre
Krútiaci
Menovitý
Viskozita
miešanie
moment
príkon/
mPa.s
.
objemov (l)
(N cm)
výkon (W)
RZR 1
20 (H2O)
100
77/18
do 40 000
RZR 2020
25 (H2O)
400
50/27
do 60 000
RZR 2021
25 (H2O)
400
50/27
do 60 000
RZR 2041
40 (H2O)
520
70/37
do 100 000
zostava RZR 2020 (vr. miešadla PR 30, stojanu S2 a svorky)
Miešadlo hriadeľové RZR 2051/2052/2102 control, Heidolph
Prístroje, ktorých kryt je čiastočne odolný voči agresívnym látkam, s vysokým a konštantným
krútiacim momentom, sú vhodné na monitorovanie zmien vo viskozite. Pri krátkodobom
zaťažení je možné preťaženie 200 %. Na digitálnom displeji je možné sledovať otáčky
a krútiaci moment. Rýchlosť, ktorá sa ovláda otočným regulátorom alebo cez rozhranie,
je možné udržať konštantnú pri zvyšujúcej sa záťaži. Parameter krútiaceho momentu je
možné ľahko kalibrovať pomocou tlačidla CAL. Bezpečnosť práce s prístrojom je napr.
uľahčená zobrazením nastavenej rýchlosti vo vypnutom stave, alebo automatickým vypnutím
motora pri kontinuálnom preťažení. V prístroji je integrované sériové rozhranie RS 232 pre
pripojenie PC a analógové rozhranie (0...10 V) pre výstup rýchlosti a krútiaceho momentu.
2051
2052
2102
2102 Z
Rozsah otáčok (ot./min.): 50-2000
30-1000
12-2000
50-2000
Obj. číslo
3
4
4
3
Typ
Pre
Krútiaci
Menovitý
Viskozita
miešanie
moment
príkon/
mPa.s
objemov (l)
(N.cm)
výkon (W)
392 012 051 100 RZR 2051
40 (H2O)
40/20
70/50
do 10 000
392 012 052 100 RZR 2052
100 (H2O)
180/90
140/100
do 40 000
392 012 102 100 RZR 2102
100 (H2O)
400/250
140/100
do 100 000
392 012 102 400 RZR 2102 Z 100 (H2O)
800/700
140/100
do 350 000
392 012 052 900 Zostava RZR 2052 (vrátane miešadla PR 30, stojanu S2 a svorky)
*) Krútiaci moment pri preťažení/krútiaci moment pri kontinuálnej prevádzke
Príslušenstvo pre miešadlá RZR
Typ
Stojan S 2
Stojan S 2 XXL
Stojan teleskop.
Svorka stojanová
Popis
425 x 420 mm, tyč ∅ 25 x 700 mm
425 x 420 mm, tyč ∅ 25 x 1000 mm
425 x 420 mm, tyč ∅ 32 x 725…1025 mm
na tyč ∅ 13...32 mm
6
5
Miešadlá pre mechanické a elektronické RZR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Obj. číslo
Typ
392 091 000 000
BR 10
392 091 100 000
BR 11
392 091 200 000
BR 12
392 091 300 000
BR 13
392 091 400 000
BR 14
392 091 606 000
Visco jet
392 091 608 000
Visco jet
392 091 608 100
Visco jet
392 091 612 000
Visco jet
392 091 612 100
Visco jet
392 091 800 000
HR 18
392 091 900 000
AR 19
392 092 000 000
TR 20
392 092 100 000
TR 21
392 093 000 000
PR 30
392 093 100 000
PR 31
392 093 200 000
PR 32
392 093 300 000
PR 33
392 093 900 000
PR 39
*) aktívny priemer/priemer osi/dĺžka osi
11
12
Tvar - rozmery (mm) *)
lopatkové - 50/8/400
lopatkové - 50/8/400
lopatkové - 60/8/400
lopatkové - 70/8/450
lopatkové - 90/8/400
tryskové - 60/10/500
tryskové - 80/10/500
tryskové - 80/10/500
tryskové - 120/10/500
tryskové - 120/10/500
polkruhové - 65/8/350
kotvové - 60/8/350
dispergačné - 29/8/400
dispergačné - 50/8/400
vrtuľové - 58/8/400
vrtuľové - 33/8/400
vrtuľové - 45/8/400
vrtuľové - 66/8/400
vrtuľové - 75/8/350
13
Materiál
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
plast - POM
nerez
plast - POM
PTFE
PTFE
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
PTFE
14
7
8
10
9
15
16
Miešadlá hriadeľové Heidolph
Obj. číslo
392 701 200 000
392 701 220 000
392 701 210 000
392 702 200 000
329
Miešadlo hriadeľové OST basic, yellow line
Laboratórne, mikroprocesorovo riadené miešadlo s konštantným krútiacim momentom,
vhodné pre rozsah do stredných viskozít, analógové nastavenie otáčok.
Pre miešanie objemov:
do 20 l (H2O)
Max. viskozita:
10 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
50...2000 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 53 W
Max. krútiaci moment:
30 Ncm
Rozmery (š x h x v):
80 x 190 x 222 mm
Hmotnosť:
2,8 kg
Krytie: IP 42
1
1
Obj. číslo
396 973 145 000
Zostava:
396 979 006 300
Príslušenstvo:
396 972 657 700
Typ
OST basic
Popis
OST basic zostava – vr. príslušenstva (R 182,R 1826,R 1342)
R 182
396 973 160 100
R 1826
396 970 741 000
R 1342
Svorka krížová – vhodná pre R 1826,
upínacie rozsahy 6…16 mm
Stojan stabilný s protisklzovými podložkami, ∅ tyče 16 mm,
výška 800 mm
Miešadlo vrtuľové 4 lopatkové – nerez oceľ,
∅ miešadla 50 mm, dĺžka 350 mm, ∅ tyče 8 mm
Miešadlo hriadeľové OST 20 basic/OST 20 digital, yellow line
Robustné štíhle miešadlo s atraktívnym vzhľadom. Regulácia otáčok v dvoch rýchlostných
rozsahoch. Max. krútiaci moment na vretene 150 Ncm. Typ OST 20 digital je navyše
vybavený digitálnym displejom pre zobrazenie otáčok.
Pre miešanie objemov:
do 20 l (H2O)
Max. viskozita:
10 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
I. stupeň 60...500 ot./min
II. stupeň 240...2000 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 26 W
Max. krútiaci moment:
150 Ncm
Rozmery (š x h x v):
88 x 212 x 294 mm
Hmotnosť:
3,0 kg
Krytie: IP 20
2
Miešadlá hriadeľové yellow line
2
330
Obj. číslo
396 973 292 000
396 973 293 000
Zostava:
396 979 008 700
396 979 008 800
Príslušenstvo:
396 972 657 700
Typ
Popis
OST 20 basic
OST 20 digital
OST 20 basic zostava – vr. príslušenstva (R 182, R 1826, R 1342)
OST 20 digital zostava - vr. príslušenstva (R 182, R 1826, R 1342)
R 182
396 973 160 100
R 1826
396 970 741 000
R 1342
Svorka krížová – vhodná pre R 1826,
upínacie rozsahy 6…16 mm
Stojan stabilný s protisklzovými podložkami,
∅ tyče 16 mm, výška 800 mm
Miešadlo vrtuľové 4 lopatkové – nerez oceľ,
∅ miešadla 50 mm, dĺžka 350 mm, ∅ tyče 8 mm
Miešadlo hriadeľové OST 20 hightorque, yellow line
Robustné a veľmi výkonné miešadlo s aerodynamickým vzhľadom, ktoré je určené pre
veľmi intenzívne miešanie a miešanie veľmi viskóznych kvapalín (až do 100 000 mPas).
Max. krútiaci moment na vretene 600 Ncm. Tento typ je štandardne vybavený digitálnym
displejom pre zobrazenie otáčok.
Pre miešanie objemov:
do 20 l (H2O)
Max. viskozita:
100 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
16...135 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 26 W
Max. krútiaci moment:
600 Ncm (60 min-1)
Rozmery (š x h x v):
88 x 212 x 383 mm
Hmotnosť:
4,2 kg
Krytie: IP 20
3
3
Obj. číslo
396 973 294 000
Zostava:
396 979 008 900
Typ
Popis
OST 20 hightorgue
OST 20 hightorgue zostava – vr. príslušenstva
(R 271, R 2723, R 1331)
Príslušenstvo:
396 972 664 000
R 271
396 971 412 100
R 2723
396 972 022 400
R 1331
Svorka krížová – vhodná k teleskopickému stojanu,
upínací rozsah: 34 mm
Stojan teleskopický – pre ťažšie typy s protisklzovými
podložkami, ∅ tyče 34 mm, výška 620…1010 mm,
zdvih 390 mm
Miešadlo kotvové – nerez oceľ, ∅ miešadla 90 mm,
dĺžka 350 mm, ∅ tyče 8 mm
Miešadlo hriadeľové RW 11 basic, IKA
Malé miešadlo s atraktívnym vzhľadom. Otáčky je možné meniť plynulo. Max, krútiaci
moment na vretene 0,8 Ncm. Súčasťou dodávky je lopatkové miešadlo R 1001.
Pre miešanie objemov:
do 2 l (H2O)
Max. viskozita:
100 mPa.s
Rozsah otáčok:
0...2000 ot./min
Upínací ∅ miešadla:
4 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 1 W
Max. krútiaci moment:
0,8 Ncm
Rozmer (š x d x v): 86 x 175 x 89 mm
Hmotnosť: 0,39 kg
Krytie: IP42
1
Obj. číslo
396 972 830 000
396 972 830 001
396 972 830 004
396 972 830 005
Príslušenstvo:
396 972 972 500
396 970 527 500
Typ
RW 11 basic
RW 11 basic
RW 11 basic
RW 11 basic
Popis
farebný kryt motora – priehľadný
farebný kryt motora – biely
farebný kryt motora – krémovo modrý
farebný kryt motora – lososovo červený
R 103
R 1002
stojan
miešadlo skrutkové
1
Miešadlo hriadeľové RW 16 basic, IKA
Miešací motor pre jednoduché laboratórne použitie. Otáčky je možné meniť plynulo, bez
spätnej kontroly rýchlosti otáčania. Max. krútiaci moment na vretene 30 Ncm. Miešačka má
aerodynamický tvar a je výborne vyvážená. Je vybavená bezpečnostným obvodom, neblokuje
sa a je schopná pracovať pri preťažení. V cene miešadla nie je stojan ale len oceľová tyčinka
v dĺžke 160 mm s priemerom 13 mm, ktorá slúži na upevnenie miešadla na stojan.
Pre miešanie objemov:
do 10 l (H2O)
Max. viskozita:
10 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
40...1200 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 53 W
Max. krútiaci moment:
40 Ncm
Rozmer (š x d x v): 80 x 190 x 222 mm
Hmotnosť: 2,8 kg
Krytie: IP42
2
Obj. číslo
Typ
396 972 572 100
RW 16 basic
Príslušenstvo:
396 973 160 000
R 1825
396 972 657 700
R 182
396 972 022 300
R 1330
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:
2
Popis
Stojan
svorka krížová
miešadlo kotvové
stojan R 1826, R 1827, svorka s upínacou páskou RH3
Miešadlo hriadeľové EUROSTAR digital, IKA
3
3
Obj. číslo
Typ
Popis
396 972 482 000 EUROSTAR digital
Príslušenstvo:
396 973 160 100 R 1826
stojan
396 972 657 700 R 182
svorka krížová
396 970 741 000 R 1342
miešadlo vrtuľové – 4 lopatkové
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:
stojan R 1825, R 1827, svorka s upínacou páskou RH3
Miešadlo hriadeľové EUROSTAR Power basic, IKA
Výkonný mikroprocesorovo riadený miešací motor s konštantnou rýchlosťou. Plynulá regulácia
otáčok, bez možnosti kontroly na displeji. Analógový výstup pre snímanie rýchlosti. Plynulý,
bezpečný rozbeh. Jednoduché nastavenie výšky miešadiel. V cene miešadla nie je stojan ale len
oceľová tyčinka v dĺžke 200 mm s priemerom 16 mm, ktorá slúži na upevnenie miešadla na stojan.
Pre miešanie objemov:
do 40 l (H2O)
Max. viskozita:
50 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
50...2000 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 105 W
Max. krútiaci moment:
60 Ncm
Rozmer (š x d x v): 80 x 190 x 253 mm
Hmotnosť: 3,8 kg
Krytie: IP42
4
Obj. číslo
Typ
Popis
396 972 572 200 EUROSTAR Power basic
Príslušenstvo:
396 971 412 000 R 2722
stojan tvaru H
396 972 664 000 R 271
svorka krížová
396 972 333 000 R 1312
miešadlo turbínové
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:
stojan R 2723 teleskopický, svorka s upínacou páskou RH5
4
Miešadlá hriadeľové IKA
Vyznačuje sa väčším rozsahom nastavenia otáčok a elektronickým istením proti preťaženiu.
Rýchlosť otáčok je možné sledovať na displeji. V cene miešadla nie je stojan ale len oceľová
tyčinka v dĺžke 160 mm s priemerom 13 mm, ktorá slúži na upevnenie miešadla na stojan.
Pre miešanie objemov:
do 20 l (H2O)
Max. viskozita:
10 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
50...2000 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 53 W
Max. krútiaci moment:
30 Ncm
Rozmer (š x d x v): 80 x 190 x 222 mm
Hmotnosť: 2,8 kg
Krytie: IP42
331
Miešadlo hriadeľové EUROSTAR POWER control-visc, IKA
Rovnaký ako EUROSTAR Power basic, navyše je hriadeľové miešadlo vybavené: integrovaným
displejom pre sledovanie nastavených/skutočných otáčok a priebehu krútiaceho momentu
pre kontrolu viskozity, rozhraním RS 232 a analógovým výstupom pre záznam rýchlosti
a krútiaceho momentu. V cene miešadla nie je stojan ale len oceľová tyčinka v dĺžke 200 mm
s priemerom 16 mm, ktorá slúži na upevnenie miešadla na stojan. Voliteľné príslušenstvo:
laboratórny software pre Windows labwordsoft® pre kontrolu, reguláciu a dokumentáciu
parametrov rýchlosti a krútiaceho momentu.
Max. viskozita: 50 000 mPa.s
Pre miešanie objemov:
do 40 l (H2O)
Rozsah otáčok:
50...2000 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 105 W
Max. krútiaci moment:
60 Ncm
Rozmer š x d x v: 80 x 190 x 253 mm
Hmotnosť: 3,8 kg
Krytie: IP42
1
1
2
Obj. číslo
Typ
Popis
396 972 600 000
Eurostar Power control-visc
Príslušenstvo:
396 971 412 000
R 2722
stojan - stojan H
396 972 664 000
R 271
svorka krížová
396 972 022 400
R 1331
miešadlo kotvové
396 972 970 000
Software Labwordsoft
396 972 756 000
Kábel k PC, dĺžka 1,5 m
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:
svorka s upínacou páskou RH5
Miešadlo hriadeľové EUROSTAR POWER control-visc P4 a P7, IKA
Laboratórne miešadlo s vysokým krútiacim momentom a automatickou štvorstupňovou
(sedemstupňovou) prevodovkou motora pre spracovanie veľmi viskóznych médií. Konštantná rýchlosť
je kontrolovaná mikroprocesorom a je zobrazovaná na LCD displeji spoločne s krútiacim momentom
pre kontrolu viskozity. Prevody sa samé prispôsobujú médiu a rýchlosti zvolených otáčok. Motor má
tichý chod a je schopný pracovať krátkodobo i v preťažení. Prístroj je ďalej vybavený bezpečnostným
okruhom a pomalým nábehom zo štartu, čím sa zvyšuje bezpečnosť pri používaní. Analógový výstup
umožňuje záznam rýchlosti a krútiaceho momentu, pomocou rozhrania RS 232 je možné miešadlo
prepojiť s PC, na ktorom je možné so softwarom labwordsoft® kontrolovať, regulovať a dokumentovať
rýchlosť a trend krútiaceho momentu. V cene miešadla nie je stojan ale len oceľová tyčinka v dĺžke
200 mm s priemerom 16 mm, ktorá slúži na upevnenie miešadla na stojan.
Vlastnosti
P4
P7
Pre miešanie objemov:
40 l
40 l
Max. viskozita:
100 000 mPa.s
150 000 mPa.s
Rozsah otáčok:
14...530 ot./min
8...290 ot./min
Upínací rozsah miešadla:
0,5...10 mm
0,5...10 mm
Výkon na miešacom hriadeli: 126 W
126 W
Max. krútiaci moment:
200 Ncm
380 Ncm
Rozmer š x d x v/hmotnosť: 80 x 190 x 330 mm/4,9 kg
80 x 190 x 330 mm/4,9 kg
Krytie:
IP42
IP42
4
3
2
Obj. číslo
396 972 850 000
396 972 850 700
Príslušenstvo:
396 971 412 000
396 972 664 000
396 973 159 000
396 972 970 000
396 972 756 000
Typ
Popis
Eurostar Power control-visc P4
Eurostar Power control-visc P7
R 2722
stojan - stojan H
R 271
svorka krížová
RH 5
svorka s upínacou páskou
Software Labwordsoft
Kábel k PC, dĺžka 1,5 m
Miešadlá hriadeľové IKA
Príslušenstvo pre miešadlo hriadeľové IKA - stojany
5
4
6
3
5
7
8
6
7
8
Obj. číslo
Stojany:
396 972 972 500
396 973 160 000
396 973 160 100
396 973 160 200
396 971 412 000
396 971 412 100
Svorky:
396 972 657 700
396 972 664 000
396 973 008 600
Typ
R 103
R 1825
R 1826
R 1827
R 2722
R 2723
R 182
R 271
RH 3
396 973 159 000
RH 5
Miešadlá:
396 970 527 500
396 970 757 700
396 970 757 800
396 970 739 500
396 972 333 000
396 972 022 300
396 972 022 400
396 972 343 700
396 972 747 400
396 970 741 000
R 1002
R 1375
R 1376
R 2311
R 1312
R 1330
R 1331
R 1332
R 1333
R 1342
Popis
v tvare H
teleskopický
š x h x v (mm)
Nosnosť (kg)
200 x 316 x 560
200 x 316 x 800
200 x 316 x 1000
460 x 420 x 1010
460 x 420 x 600 až 1010
5
5
5
10
10
krížová, ∅ stojanu 6-16 mm, ∅ držiaku prístroja 6-16 mm
krížová ∅ stojanu 34 mm, ∅ držiaku prístroja 16 mm
s upínacou páskou, ∅ stojanu 8…16 mm,
∅ nádoby 40…300 mm
s upínacou páskou, ∅ stojanu 25…36mm,
∅ nádoby 40…300mm
materiál
∅ osi/aktívny ∅
skrutkové
nerez
4/12
lopatkové
nerez
8/70
lopatkové
nerez
10/150
lopatkové
potiahnuté PTFE
13/150
turbínové
nerez
8/50
kotvové
nerez
8/45
kotvové
nerez
8/90
kotvové
potiahnuté PTFE
8/60
kotvové
nerez
10/150
vrtuľové 4 lopatkové
nerez
8/50
Ponuku ostatných miešadiel, flexi spojok, pružných hriadelí a priechodiek Vám zašleme na vyžiadanie.
332
ŠIROKÁ PONUKA PRÍSTROJOV
Miešačka magnetická MST mini a BIG SQUID, bez ohrevu, yellow line
1
MST mini - magnetická miešačka malých rozmerov
Rozmery (š x hl x v): 115 x 130 x 40 mm
Hmotnosť: 0,23 kg
Krytie: IP42
BIG SQUID – sklenený povrch miešačky zaručuje dobrú chemickú odolnosť, elektronicky
ovládaný motor s plynulou reguláciou otáčok
Rozmery (š x hl x v): 180 x 180 x 48 mm
Hmotnosť: 1 kg
Krytie: IP54
1
Obj. číslo
Typ
396 973 287 000
396 973 286 000
MST mini
BIG SQUID
Otáčky
(ot./min.)
0…1500
0…1500
Maximálna
kapacita (l)
0,8 (H2O)
1,5 (H2O)
Pracovná
plocha (mm)
115 x 115
∅ 160
Miešačka magnetická lab disc, bez ohrevu, IKA
2
Výnimočná, ultratenká miešačka s výškou len 12 mm. Vyrába sa v rôznych vzoroch,
ktoré spríjemnia atmosféru na Vašom pracovisku. Pre zabezpečenie lepšieho miešania
je možné spustiť funkciu zmeny smeru otáčania miešadla v intervale 30 sec. Povrch
miešačky je vyrobený z polyesteru.
Rozmery š x hl x v: 114 x 161 x 12 mm
Hmotnosť: 0,3 kg
Krytie: IP65
2
Obj. číslo
Typ
396 973 362 300
396 973 277 700
396 973 362 000
Sunny Side Up
White
Air-Mail
Otáčky
(ot./min.)
15...1500
15...1500
15...1500
Maximálna
kapacita (l)
0,8 (H2O)
0,8 (H2O)
0,8 (H2O)
Pracovná
plocha (mm)
∅ 90
∅ 90
∅ 90
Miešačka magnetická COLOR SQUID IKAMAG®, bez ohrevu, IKA
3
Malá magnetická miešačka v rôznych vzoroch, ktoré spríjemnia Vašu atmosféru na
pracovisku. Elektronicky ovládaný motor s plynulou reguláciou otáčok. Vyrobená
z materiálov s dobrou chemickou odolnosťou – horná časť je sklenená, spodná je
vyrobená z materiálu Hytrel.
Rozmery š x hl x v: 130 x 135 x 50 mm
Hmotnosť: 0,48 kg
Krytie: IP54
3
Miešačky magnetické bez ohrevu
Typ
396 972 669 917
396 972 669 910
396 972 669 922
Number one
Harry’s notes
Wildcat
Otáčky
(ot./min.)
0...1500
0...1500
0...1500
Maximálna
kapacita (l)
0,8 (H2O)
0,8 (H2O)
0,8 (H2O)
Pracovná
plocha (mm)
∅ 110
∅ 110
∅ 110
Miešačka magnetická BIG SQUID, bez ohrevu, IKA
4
V rôznych vzoroch, ktoré spríjemnia Vašu atmosféru na pracovisku. Elektronicky
ovládaný motor s plynulou reguláciou otáčok. Vyrobená z materiálov s dobrou chemickou
odolnosťou - horná časť je sklenená, spodná je vyrobená z materiálu Hytrel.
Rozmery š x hl x v: 180 x 180 x 48 mm
Hmotnosť: 1,0 kg
Krytie: IP54
4
Obj. číslo
Typ
396 973 050 004
396 973 050 009
396 973 050 001
396 973 050 005
Ocean
White
Star
IKAmäleon
Otáčky
(ot./min.)
0...1500
0...1500
0...1500
0...1500
Maximálna
kapacita (l)
1,5 (H2O)
1,5 (H2O)
1,5 (H2O)
1,5 (H2O)
Pracovná
plocha (mm)
∅ 160
∅ 160
∅ 160
∅ 160
Miešačka magnetická Hei-Mix S, bez ohrevu, Heidolph
5
Malé, ale výkonné magnetické miešadlo. Doska je vyrobená z bieleho PVDF a je tak
vhodná pre titrácie. Elektronická kontrola otáčok, výkon 7W.
Rozmery (š x d x v): 126 x 140 x 80mm Hmotnosť: 1,2 kg
Krytie: IP 21
5
Obj. číslo
Typ
392 030 200 000
Hei-Mix S
Otáčky
(ot./min.)
0...2200
Maximálna
kapacita (l)
5 (H2O)
Pracovná
plocha (mm)
∅ 105
Miešačka magnetická KMO 2 basic IKAMAG®, bez ohrevu, IKA
Malá magnetická miešačka s dobrým výkonom miešania. Vybavená motorom
s optoelektronickým ovládaním rýchlosti. Povrch vyrobený z nerezovej ocele umožňuje
jednoduché čistenie a sterilizáciu. Otáčky sa nastavujú pomocou otočného regulátora,
bez spätnej kontroly. V tele miešadla je závit pre nasadenie stojanu H16V.
Pracovná plocha š x d (mm): 140 x 120 mm
Rozmery š x hl x v: 140 x 200 x 75 mm
Hmotnosť: 1,4 kg
Krytie: IP21
6
6
334
Obj. číslo
Obj. číslo
Typ
396 972 812 000
396 971 545 100
KMO 2 basic IKAMAG
Stojan H16V
Otáčky
(ot./min.)
0...1 100
Maximálna
kapacita (l)
5 (H2O)
Miešačka magnetická MAG MS 4/7/10, bez ohrevu, yellow line
1
Magnetická miešačka s keramickým povrchom s výbornou chemickou odolnosťou,
regulácia otáčok ovládaná mikroprocesorom s vysokou presnosťou, krytie IP 21.
Typ
Rozmery (š x h x v):
Hmotnosť:
Krytie:
1
MS 4
150x260x105mm
cca 3 kg
IP 21
Obj. číslo
Typ
396 973 644 100
396 973 644 300
396 973 644 500
MS 4
MS 7
MS 10
MS 7
215x330x105mm
cca 5 kg
IP 21
Otáčky
(ot./min.)
100…1500
100…1500
100…1500
Maximálna
kapacita (l)
5 (H2O)
10 (H2O)
15 (H2O)
MS 10
300x415x105mm
cca 6 kg
IP 21
Pracovná
plocha (mm)
100 x 100
180 x 180
260 x 260
Miešačka magnetická Hei-Mix L/D, bez ohrevu, Heidolph
Robustná magnetická miešačka s veľmi dobrým výkonom a nerezovou (V2A) pracovnou plochou.
Otáčky miešadla sa nastavujú plynule a zostávajú stabilné na zvolenej hodnote, aj keď počas
miešania kolíše viskozita vzorky. Teplota pracovnej plochy sa nezvyšuje ani pri dlhom miešaní.
U modelu Hei-Mix D je možné navyše otáčky kontrolovať pomocou displeja.
Rozmery (š x d x v): 173 x 277 x 94 mm
Hmotnosť: 2,6 kg
Krytie: IP 32
2
Obj. číslo
Typ
392 050 000 000
392 050 100 000
Hei-Mix L
Hei-Mix D
Otáčky
(ot./min.)
100...1400
100...1400
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
20 (H2O)
®
2
Pracovná
plocha (mm)
∅ 145
∅ 145
Miešačka magnetická Midi/Maxi MR 1 digital IKAMAG , bez ohrevu, IKA
Výkonná magnetická miešačka vhodná i pre poloprevádzkové aplikácie. Nerezová pracovná doska. Otáčky
sa nastavujú pomocou otočného regulátora s kontrolou na displeji. Miešadlo je vybavené časovým spínačom
0...56 minút pre automatické vypnutie po uplynutí zvolenej doby miešania, nastaviť je možné i trvalý chod.
Midi MR 1
Maxi MR 1
Pracovná plocha š x d (mm):
350 x 350
500 x 500
Rozmery š x hl x v (mm):
360 x 430 x 110
505 x 585 x 110
Hmotnosť:
9 kg
16 kg
Krytie:
IP21
IP21
Typ
396 972 621 900
396 972 621 800
Midi MR 1 digital IKAMAG
Maxi MR 1 digital IKAMAG
®
Otáčky
(ot/min)
0...1000
0...600
Maximálna
kapacita (l)
50 (H2O)
150 (H2O)
Miešačka magnetická RO power IKAMAG , viacmiestna, bez ohrevu, IKA
Magnetická miešačka bez ohrevu s 5, 10 a 15 synchronizovanými miešadlami (podľa typu).
Moderný rotačný pohon miešacích pozícií. Povrch z nerezovej ocele. Stredy jednotlivých
miešacích miest sú od seba vzdialené 90 mm, tzn. max. priemer miešacích nádob 90 mm.
RO 5
RO 10
RO 15
Rad x počet miest:
1x5
2x5
3x5
Rozmery š x hl x v (mm):
122 x 552 x 6
182 x 552 x 65
272 x 552 x 65
Hmotnosť (kg):
2,3
3,2
4,7
Krytie:
IP42
IP42
IP42
4
Obj. číslo
Typ
396 972 930 200
396 972 930 400
396 972 930 600
RO 5 POWER
RO 10 POWER
RO 15 POWER
Otáčky
(ot/min)
0...1100
0...1100
0...1100
4
Maximálna
kapacita (l)
0,4 (H2O)
0,4 (H2O)
0,4 (H2O)
Miešačka magnetická RT power IKAMAG®, viacmiestna, s ohrevom, IKA
Je určená pre miešanie viac nádob súčasne. Miešacie agregáty sú zabudované do kompaktnej
dosky vo vzdialenosti 90 mm. Doska so silikónovým povrchom je temperovaná do 100°C (prakticky
je možné dosiahnuť teplotu miešanej kvapaliny cca 70°C), teplota sa reguluje pre všetky miešané
body spoločne. Najväčšia odporúčaná veľkosť magnetického miešadielka je 30 x 6 mm.
RT 5
RT 10
RT 15
Rad x počet miest:
1x5
2x5
3x5
Rozmery š x hl x v (mm): 138 x 552 x 65
198 x 552 x 65
288 x 552 x 65
Hmotnosť (kg):
3,0
4,2
6
Krytie:
IP42
IP42
IP42
5
Obj. číslo
Typ
396 972 930 300
396 972 930 500
396 972 930 700
RT 5 POWER
RT 10 POWER
RT 15 POWER
Otáčky
(ot/min)
0...1100
0...1100
0...1100
5
Maximálna
kapacita (l)
0,4 (H2O)
0,4 (H2O)
0,4 (H2O)
Miešačka magnetická MM, s ohrevom, Lavat
Miešačka je určená na premiešanie a prípadne súčasný ohrev kvapalín s nízkou až
strednou viskozitou. Miešanie pomocou magnetického miešadielka je možné v nádobe
z nemagnetického materiálu (sklo, nerez, hliník ap.) s tenkým a rovným dnom. Príslušenstvo
v cene miešačky: 2 ks miešadielko sklenené, miešadielko polyetylénové, stojan s držiakmi na
kadičku, sklenená kadička nízka 155/250 ml, plastový kryt prístroja.
Max. teplota desky: +370°C
Výhrevný príkon:
200 W
Rozmery š x hl x v:
150 x 210 x 110 mm
Priemer pracovnej plochy: 110 mm
6
Obj. číslo
Typ
396 220 000 004
396 220 000 007
MM 4
MM 7
Otáčky
(ot/min)
200…800
200…800
Regulácia
teploty
dvojstupňová
plynulá
Maximálna
kapacita (l)
2 (H2O)
2 (H2O)
6
Miešačky magnetické bez ohrevu a s ohrevom
3
Obj. číslo
3
335
Miešačka magnetická MSH, s ohrevom, yellow line
Úsporná magnetická miešačka s platničkou z nerezovej ocele.
Max. teplota desky:
+350°C
Priemer pracovnej plochy: 125 mm
Topný výkon:
400 W
Rozmery š x d x v: 160 x 210 x 105 mm
Hmotnosť: 2,3 kg
1
1
Obj. číslo
Typ
396 973 131 200
MSH
Krytie: IP 21
Otáčky
(ot/min)
0…2 000
Maximálna
kapacita (l)
5 (H2O)
Miešačka magnetická MST basic/MST basic C, s ohrevom, yellow line
Magnetická miešačka s ohrevom a s najmodernejším nastaviteľným bezpečnostným
obmedzením. Vysoko výkonný pohon umožní miešať až 15 l H2O, nová technológia
výhrevnej dosky zabezpečí rýchly ohrev. Možnosť priameho ovládania teploty miešaného
média pomocou kontaktného teplomera TC3 (DIN 12 878 trieda 2) s presnosťou ±0,5°C.
MST basic - nerezová výhrevná doska
MST basic C - chemicky odolný smaltovaný povrch výhrevnej dosky
Max. teplota dosky:
+310°C
Priemer pracovnej plochy:
135 mm
Výhrevný výkon:
600 W
Nastaviteľné teplotné poistky:
+50…+350°C (±20°C)
Rozmery/hmotnosť:
160 x 280 x 85 mm/3,2 kg
Krytie:
IP 43
Elektronický kontaktný teplomer TC 3:
Rozsah merania/regulácie:
-10…+450°C
Rozlišovacia schopnosť:
0,1°C
Obj. číslo
2
2
Typ
Otáčky
(ot/min)
15…1 250
15…1 250
Maximálna
kapacita (l)
15 (H2O)
15 (H2O)
396 972 987 000 MST basic
396 972 989 900 MST basic C
Zostavy – vr. TC3, H44, H36, H16 V, H88:
396 979 008 000 MST basic – zostava
396 979 008 100 MST basic C – zostava
Príslušenstvo:
396 973 657 000 Teplomer elektronický TC3 vr. nerez. snímača H 62.51
396 972 437 700 Svorka krížová H44 - pre uchytenie držiacej tyče H38
k stojanovej tyči H 16V
396 973 547 700 Držiaca tyč H38 – pre uchytenie TC 3 na H 16 V
396 971 545 100 Stojan H 16V
396 973 379 500 Kryt ochranný H 88, silikónový
Miešačky magnetické s ohrevom
Miešačka magnetická MAG HS 4/HS 7/HS 10, s ohrevom, yellow line
Magnetická miešačka so sklokeramickým povrchom s výbornou chemickou odolnosťou,
regulácia otáčok ovládaná mikroprocesorom s vysokou presnosťou, presné nastavenie teploty
pomocou digitálneho potenciometra, súčasné zobrazenie nastavenej a skutočnej teploty na
displeji, priame meranie skutočnej teploty s rozlíšením 0,1°C a presnosťou 0,5°C pomocou
ponorného snímača PT 1000 (súčasť dodávky), integrovaný teplomer TC 3 pri zachovaní
všetkých jeho funkcií, fixná teplotná poistka na 550°C, 3 prevádzkové režimy (štandardný,
bezpečný, nastaviteľný), varovný signál „HOT“ upozorňujúci na horúci povrch dosky.
Typ
HS 4
HS 7
HS 10
Výhrevný výkon:
250 W
1000 W
1500 W
Rozsah teploty:
+50….+500°C
+50….+500°C
+50….+500°C
Rozmery (š x h x v): 150x260x105 mm 215x330x105 mm 300x415x105 mm
Hmotnosť:
cca 3 kg
cca 5 kg
cca 6 kg
Krytie:
IP 21
IP 21
IP 21
3
3
Typ
396 973 596 000
396 973 596 600
396 973 597 000
HS 4
HS 7
HS 10
Otáčky
(ot./min.)
100…1500
100…1500
100…1500
Maximálna
kapacita (l)
5 (H2O)
10 (H2O)
15 (H2O)
Pracovná
plocha (mm)
100 x 100
180 x 180
260 x 260
Miešačka magnetická RH basic/digital KT/C IKAMAG®, s ohrevom, IKA
Univerzálna magnetická miešačka s výhrevným zariadením a vstupom pre pripojenie
kontaktného teplomeru (ETS-D5 alebo ETS-D6). Biely pracovný povrch má výbornú
chemickú odolnosť. Výkon 500W, nastaviteľná teplotná poistka pre max. teplotu od +100
do +400°C, automatické vypnutie vyhrievania pri zlyhaní motora. Otáčky motora pri štarte
miešania nabiehajú pomalšie, čo umožňuje bezpečnejšie miešanie. Typ RH digital má
navyše displej pre zobrazenie nastavenej a skutočnej teploty a rýchlosti otáčania.
Max. teplota dosky:
+320°C
Výhrevný výkon:
500 W
Rozmer pracovnej plochy: 130 x 130 mm
Rozmery š x d x v:
168 x 220 x 105 mm
Hmotnosť:
2,4 kg
Krytie:
IP 21
4
4
336
Obj. číslo
Obj. číslo
Typ
396 973 207 100
396 973 207 000
RH basic KT/C IKAMAG
RH digital KT/C IKAMAG
Otáčky
(ot/min)
100...2000
100...2000
Maximálna
kapacita (l)
15 (H2O)
15 (H2O)
Miešačka magnetická RCT basic IKAMAG®, s ohrevom, IKA
Univerzálna magnetická miešačka s ohrevom. Platnička je z legovanej hliníkovej zliatiny,
výkon ohrevu je štandardný 600 W. Teplota povrchu platničky a otáčky miešadla sa nastavujú
pomocou otočných spínačov, pričom nastavené aj skutočné hodnoty sa zobrazujú na displeji,
takže reprodukovateľnosť podmienok je zabezpečená. Bezpečnostným prvkom je nastaviteľná
teplotná poistka od +50 do +360°C a tiež signalizácia zvyškového tepla po vypnutí prístroja.
Miešačka má zásuvku pre kontaktný teplomer (ETS-D5, ETSD6), ktorým je možné merať
teplotu miešanej vzorky a súčasne ju s veľmi dobrou presnosťou udržiavať na požadovanej
hodnote. Do rovnakej zásuvky je možné zapojiť aj priamo teplotný snímač Pt1000, ktorý
umožňuje tiež merať a regulovať teplotu vzorky s presnosťou ±1°C. Tento teplotný snímač, na
rozdiel od kontaktného teplomera, je súčasťou štandardnej dodávky miešadla, rovnako ako
ochranný kryt miešačky H 100 proti organickým a anorganickým rozpúšťadlám.
Max. teplota dosky:
+310°C
Výhrevný výkon:
600 W
Priemer pracovnej plochy:
135 mm
Rozmery š x d x v/hmotnosť: 160 x 280 x90 mm/2,5 kg
Krytie:
IP 42
1
Obj. číslo
Typ
396 973 380 000
RCT basic IKAMAG
Otáčky
(ot/min)
50…1200
1
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
Miešačka magnetická RET basic IKAMAG®, s ohrevom, IKA
Univerzálna magnetická miešačka s veľmi rýchlym ohrevom. Doska je buď nerezová
alebo s bielym chemicky odolným povrchom. Ovládanie otáčok je elektronické, otáčky
i teplota sa nastavujú pomocou otočného spínača, bez priamej kontroly ich skutočnej
hodnoty. Miešačka má zásuvku pre pripojenie kontaktného teplomera ETS-D5 alebo
ETS-D6, ktorým je možné merať teplotu miešanej vzorky a signál z teplomera využívať
na jej presnú reguláciu. Bezpečnostným prvkom je nastaviteľná teplotná poistka od
+50 do +380°C. Súčasťou dodávky je ochranný kryt miešačky H 99 proti organickým
a anorganickým rozpúšťadlám.
Max. teplota dosky:
+340°C
Výhrevný výkon:
600 W
Priemer pracovnej plochy:
135 mm
Rozmery š x d x v/hmotnosť: 160 x 280 x 97 mm/2,4 kg
Krytie:
IP 42
Typ
396 973 188 800
396 973 197 600
RET basic IKAMAG, nerez
RET basic C IKAMAG,
nerez s bielym poťahom
Otáčky
(ot/min)
0...1500
0...1500
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
20 (H2O)
2
Miešačka magnetická RET control-visc IKAMAG®, s ohrevom, IKA
Mimoriadne vybavená magnetická miešačka s rýchlym ohrevom. Doska je opäť nerezová
alebo s bielym chemicky odolným povrchom. Presné mikroprocesorové riadenie otáčok i
teploty s fuzzy-logikou. Pripojiť je možné buď teplotný snímač Pt100, ktorý meria teplotu
miešaného média, alebo dvojitý teplotný snímač Pt1000, ktorý súčasne sníma teplotu
povrchu dosky alebo kúpeľa, v ktorom je nádobka s miešanou vzorkou ponorená. Na
obidvoch okruhoch je možné nastaviť bezpečnostnú poistku proti prehriatiu, pomocou
snímača ponoreného vo vzorke je možné snímať a presne regulovať teplotu vzorky. Teplotu
i otáčky je možné kontrolovať na displeji. Pomocou výstupu RS232 je možné merané
veličiny zaznamenávať do PC. Po vypnutí kontrolka signalizuje zvyškové teplo dosky.
Bezpečnostným prvkom je nastaviteľná teplotná poistka od +50 do +350°C. Súčasťou
dodávky je ochranný kryt miešačky H 99 proti organickým a anorganickým rozpúšťadlám.
Max. teplota dosky:
+340°C
Výhrevný výkon:
600 W
Priemer pracovnej plochy:
135 mm
Rozmery š x d x v/hmotnosť: 160 x 280 x 97 mm/2,8 kg
Krytie:
IP 42
Obj. číslo
3
Typ
396 973 364 000
396 973 364 100
Otáčky
(ot/min)
0...1500
0...1500
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
20 (H2O)
RET control-visc IKAMAG, nerez
RET control-visc C IKAMAG,
nerez s bielym poťahom
Teplotné snímače (dĺžka 230 mm, ∅ 3mm):
396 972 601 900
PT 100.50
Senzor teplotný
396 972 600 300
PT 100.51
Senzor teplotný – potiahnutý sklom pre väčšiu
chemickú odolnosť
396 973 367 600
PT 1000.50
Senzor teplotný - dvojitý pre súčasné meranie vzorky
a dosky (resp. kúpeľa)
396 973 377 700
PT 1000.51
Senzor teplotný – rovnaký ako PT 1000.50 potiahnutý
sklom pre väčšiu chem. odolnosť
Príslušenstvo pre magnetické miešačky radu IKAMAG®:
Obj. číslo
396 971 545 100
396 972 437 700
396 973 547 700
Typ
H16V
H44
H38
Popis
Stojan
Svorka krížová
Držiak teplomera ETS-D5(6)
3
Miešačky magnetické s ohrevom IKA
2
Obj. číslo
337
Teplomer kontaktný ETS-D5 (D6), IKA
1
Sú určené pre pripojenie k magnetickým miešačkám rôznych výrobcov. Majú zabudovaný
mikroprocesorový PID-regulátor teploty. Pomocou tlačidiel sa nastaví požadovaná teplota vzorky
a potom sa na displeji kontroluje teplota skutočná. Model D6 má navyše BNC-konektor pre pripojenie
pH-elektródy, takže je možné na displeji sledovať nielen skutočnú teplotu vzorky, ale tiež jej pH.
Technické údaje:
ETS D5
ETS D6
Teplotný snímač:
Pt1000
Pt1000
Presnosť:
±0,2°C
±0,05°C
Krok nastavenia teploty:
0,1°C
0,1°C
Rozsah merania pH:
0…14
Rozlišenie/presnosť:
0,01 pH/±0,1 pH
Krytie:
IP54
IP54
1
Obj. číslo
396 973 378 000
396 973 378 100
Typ
ETS D5
ETS D6
Popis
Teplomer
Teplomer/pH meter
Rozsah (°C)
-50...+450
-50...+450
Rozlišenie (°C)
0,1
0,01
Miešačka magnetická Hei-Standard, s ohrevom, Heidolph
Magnetická miešačka s pracovnou plochou zo zliatiny hliníka s keramickým povrchom, pri
ktorej sa otáčky a teplota nastavujú pomocou dvoch otočných spínačov. Nastavenie otáčok
je plynulé s odchýlkou ±2 min-1. Aj keď kolíše viskozita vzorky, zostávajú otáčky stabilné na
zvolenej hodnote. Výhrevná doska je osadená dvomi teplotnými snímačmi. Prvý pre vlastnú
reguláciu teploty pracovnej plochy s presnosťou ±5°C a druhý pre zamedzenie nežiadúceho
prekmitu teploty pracovnej plochy (automatické vypnutie ohrevu pri prekročení o 25°C).
Pre presnú temperáciu miešanej vzorky je vhodné využiť kontaktný teplomer EKT Hei-Con.
Snímač tohto teplomera sa ponorí priamo do vzorky a signál sa využije pre spínanie funkcie
výhrevných prvkov. Takto je možné teplotu vzorky regulovať s presnosťou ±1°C.
Max. teplota dosky:
+300°C
Výhrevný výkon:
800 W
Rozmer pracovnej plochy: ∅ 145 mm
Rozmery (š x d x v):
173 x 277 x 94 mm
Hmotnosť:
2,6 kg
Krytie:
IP 32
2
Miešačky magnetické s ohrevom Heidolph
2
Typ
392 052 000 000
Hei-Standard
Otáčky
(ot/min)
100...1400
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
Miešačka magnetická Hei-Tec a Hei-Tec [ ], s ohrevom, Heidolph
3
Magnetická miešačka s pracovnou plochou zo zliatiny hliníka s keramickým povrchom, resp.
u modelu Hei-Tec [ ] so smaltovaným povrchom. Zabudovaný displej umožňuje nastavenie
aj súčasnú kontrolu otáčok a teploty. Nastavenie otáčok pomocou otočného spínača je
plynulé s odchýlkou ±2 min-1. Aj keď kolíše viskozita vzorky, zostávajú otáčky stabilné na
zvolenej hodnote. Požadovaná teplota pracovnej dosky sa nastavuje pomocou dvoch tlačidiel
membránovej klávesnice s rozlíšením na ±1°C. Výhrevná doska je osadená dvomi teplotnými
snímačmi. Prvý pre vlastnú reguláciu teploty pracovnej plochy s presnosťou ±5°C a druhý pre
zamedzenie nežiaduceho prekmitu teploty pracovnej plochy (automatické vypnutie ohrevu
pri prekročení o 25°C). Pre presnú temperáciu miešanej vzorky je vhodné využiť kontaktný
teplomer EKT Hei-Con. Snímač tohto teplomera sa ponorí priamo do vzorky a signál sa využije
pre spínanie funkcie výhrevných prvkov. Takto je možné teplotu vzorky regulovať s presnosťou
±1°C.. Púzdro radu magnetických miešadiel Hei-Tec a Hei-Tec [ ] je kovové, robustné,
designovo veľmi dobre spracované a súčasne praktické pokiaľ ide o čistenie. V tele miešadla
je závit pre naskrutkovanie statívu. Ten však nie je zahrnutý v cene rovnako ako kontaktný
teplomer, klemy, nastavovacie nádoby alebo fóliový kryt tela chrániaci ovládací panel miešadla
pred zafŕkaním. Všetky tieto položky sa objednávajú zvlášť.
Technické údaje:
Hei-Tec/Hei-Tec []
∅ 145 mm/140x140 mm
Rozmer pracovnej plochy:
Max. teplota dosky:
+300°C
Výhrevný výkon:
800 W
Rozmery (š x d x v):
173 x 277 x 94 mm
Hmotnosť:
2,6 kg
Krytie:
IP 32
4
3
Obj. číslo
Typ
392 053 000 000
392 053 400 000
Hei-Tec
Hei-Tec [ ]
Otáčky
(ot/min)
100...1400
100...1400
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
20 (H2O)
Teplomer kontaktný elektronický EKT Hei-Con, Heidolph
Teplomer je určený len na meranie a reguláciu v spojení s magnetickými miešačkami HeiStandard a Hei-Tec. Pomocou veľkého a prehľadného displeja je nám umožnené nastavovať
požadované hodnoty a merať skutočné teploty miešanej vzorky a obidve tieto teploty je možné
vzájomne odčítať. Teplotný snímač Pt1000 má dĺžku 210 mm, je pevne pripojený a je buď
nerezový alebo potiahnutý sklom s lepšou odolnosťou voči agresívnym chemikáliám.
Krytie: IP40
4
338
Obj. číslo
Obj. číslo
Typ
392 098 800 000
392 098 810 000
EKT Hei-Con
EKT Hei-Con G
Teplotný
rozsah (°C)
-50...+300
-50...+300
Rozlíšenie
(°C)
1
1
Presnosť
(°C)
±1
±1
Magnetická miešačka s pracovnou plochou zo zliatiny hliníka s keramickým povrchom
a robustným kovovým púzdrom. Nastavenie otáčok pomocou otočného spínača je plynulé
s odchýlkou ±1 min-1, pričom je zobrazené na displeji. Aj keď kolíše viskozita vzorky, zostávajú
otáčky stabilné na zvolenej hodnote. Požadovaná teplota pracovnej dosky sa nastavuje pomocou
dvoch tlačidiel membránovej klávesnice s rozlíšením na ±1°C. Výhrevná doska je osadená
dvomi teplotnými snímačmi. Prvý pre vlastnú reguláciu teploty pracovnej plochy s presnosťou
±5°C a druhý pre zamedzenie nežiaduceho prekmitu teploty pracovnej plochy. Prípustnú
veľkosť prekmitu je možné nastaviť v oblasti 10 až 25°C. Ďalší ochranný prvok je signalizácia
zvyškového tepla pracovnej plochy i po vypnutí prístroja. Nastavenú i skutočnú teplotu pracovnej
plochy je možné kontrolovať na displeji. Prístroj je osadený analógovým výstupom a rozhraním
RS 232, čo umožňuje regulovať a dokumentovať priebeh pokusu na PC. Pre priamu reguláciu
teploty miešanej vzorky s presnosťou ±0,2°C slúži zabudovaný mikroprocesorový regulátor
a teplotný snímač Pt1000, ktorý je možné zapojiť do konektora na zadnej strane miešadla.
Snímač sa ponorí priamo do vzorky a signál sa využije pre spínanie funkcie výhrevných prvkov.
Spomínaný snímač, statív a ďalšie príslušenstvo sa objednáva zvlášť.
Max. teplota dosky:
+300°C
Výhrevný výkon:
800 W
Rozmer pracovnej plochy: ∅ 145 mm
Rozmery (š x d x v):
173 x 277 x 94 mm
Hmotnosť:
2,6 kg
Krytie:
IP 32
Typ
Otáčky
(ot/min)
30...1400
392 055 000 000
392 096 791 000
392 096 792 000
Hei-End
Teplotný snímač Pt1000
Teplotný snímač Pt1000 v sklenenom púzdre
1
2
Maximálna
kapacita (l)
20 (H2O)
Príslušenstvo k magnetickým miešačkám Hei-xxx, Heidolph
Obj. číslo
392 098 100 000
392 099 700 000
392 096 700 000
392 307 060 503
392 307 060 559
392 099 600 000
3
Popis
Statív štandardný rovný, ∅ 13 / 425 mm
Statív upravený pre miešačku, na ktorom je nadstavbový 4 l-kúpeľ
Držiak teplotného snímača, príp. teplomera EKT Hei-Con
Kryt silikónový pre Hei-Standard
Kryt silikónový pre Hei-Mix L/D, Hei-Tec, Hei-End
Držiak MR-Hei pre upevnenie miešačky Hei-xxx na stojan
Nádoba nadstavbová na magnetické miešačky Heidolph
Jedná sa o klasické vodné či olejové kúpele z kovovej zliatiny s veľmi dobrou tepelnou vodivosťou. Tie
umožňujú dobrú temperáciu vzorky za súčasného miešania. Dno majú frézované tak, aby presne dosadlo
na guľatú pracovnú dosku miešadiel. To umožní jednak čo najlepší prestup tepla, ale predovšetkým
kúpeľ na doske stojí stabilne a nehrozí nehoda v podobe zosunutia kúpeľa z dosky. Prenos tepla je
výrazne rýchlejší tiež z dôvodu dokonalej priľnavosti a tiež preto, že sú nádoby zhotovené z hliníka.
Výrobca ponúka nadstavbové nádoby o objeme 1, 2 a 4 l – buď čisto z hliníka, ktorý sa odporúča pre
prácu s nevodovou (olejovou) náplňou, alebo z hliníka potiahnutého vo vnútri PTFE pre vodu.
2
3
4
Obj. číslo
392 049 300 000
392 049 310 000
392 049 200 000
392 049 210 000
392 049 100 000
392 049 110 000
Popis
Kúpeľ nadstavbový 1 l, pre olej do 250°C
Kúpeľ nadstavbový 1 l, povlak PTFE
Kúpeľ nadstavbový 2l, pre olej do 250°C
Kúpeľ nadstavbový 2l, povlak PTFE
Kúpeľ nadstavbový 4l, pre olej do 250°C
Kúpeľ nadstavbový 4l, povlak PTFE
●
4
5
Nástavce DrySyn Multi na magnetické miešačky Heidolph
Špecialitou sú nástavce z kovovej zliatiny tvarované na guľaté destilačné banky alebo na
skúmavky. Základnou verziou je nástavec na jednu guľatú banku objemu 1 l. Ďalšími modelmi
sú nástavce DrySyn Multi, ktorý sa skladá z nosnej dosky s frézovaním pre platničku a vložiek
pre tri nádobky s guľatým dnom, alebo ďalej pre skúmavky. K dispozícii sú dve veľkosti
nástavca: DrySyn Multi, ktorý je menší, pre skúmavky a banky do 100 ml. Ďalej väčší DrySyn
Multi M, ktorý je pre banky 250 ml. S týmito nástavcami je možné veľmi efektívne temperovať
a súčasne miešať tri vzorky v bankách, alebo 3x štyri vzorky v skúmavkách súčasne. Diely
všetkých nástavcov sa objednávajú a dodávajú ako základná doska DrySyn + sada troch kusov
vložiek. Pre uchytenie hrdiel baniek a chladičov slúži špeciálna trojmiestna svorka.
8
5
6
7
Obj. číslo
392 049 400 000
392 059 100 000
392 059 001 000
392 059 002 000
392 059 003 000
392 059 004 000
392 059 109 000
392 059 000 100
392 059 000 200
392 059 000 300
392 059 000 400
392 059 000 500
392 059 200 000
392 059 005 000
392 059 209 000
Popis
Nástavec na jednu guľatú banku 1 l
Základná doska DrySyn Multi pre vložky 10 až 100 ml
Sada 3 kusov vložiek pre banku 10 ml
Sada 3 kusov vložiek pre banku 25 ml
Sada 3 kusov vložiek pre banku 50 ml
Sada 3 kusov vložiek pre banku 100 ml
Svorka trojmiestna k nástavcu DrySyn Multi
Sada 3 kusov vložiek pre skúmavky, ∅ vŕtania 16,2 mm
Sada 3 kusov vložiek pre skúmavky, ∅ vŕtania 17,4 mm
Sada 3 kusov vložiek pre skúmavky, ∅ vŕtania 20,2 mm
Sada 3 kusov vložiek pre skúmavky, ∅ vŕtania 24,4 mm
Sada 3 kusov vložiek pre skúmavky, ∅ vŕtania 25,7 mm
Základná doska DrySyn Multi M pre vložky 100 a 250 ml
Sada 3 kusov vložiek pre banky 250 ml
Svorka trojmiestna k nástavcu DrySyn Multi M
6
7
8
Miešačky magnetické s ohrevom
1
Obj. číslo
Nástavce na magnetické miešačky Heidolph
Miešačka magnetická Hei-End, s ohrevom, Heidolph
339
Trepačka Reax Top/Control, Heidolph
Univerzálna trepačka typu „vortex“ určená pre trepanie jednotlivých skúmaviek alebo
mikroskúmaviek typu „Eppendorf“. Výborné výsledky miešania sú zabezpečené
kruhovitým a vibračným pohybom s plynule nastaviteľnou frekvenciou. Praktický prepínač
umožňuje nepretržitý chod alebo automatické spúšťanie pri opretí skúmavky o mostík.
Model Reax Control má výhodu v presnejšej elektronickej regulácii otáčok. Súčasťou
dodávky je nástavec na upevnenie skúmaviek s priemerom do 20 mm.
Rozmery š x hl x v: 134 x 172 x 105 mm
Hmotnosť: 2,8 kg
Krytie: IP 22
1
1
Obj. číslo
Typ
392 411 000 000
392 411 100 000
Príslušenstvo:
392 491 900 000
392 492 000 000
392 490 100 000
392 490 400 000
Reax Top
Reax Control
Amplitúda kmitov
(mm)
5
5
Frekvencia kmitov
(min-1)
0...2500
0...2500
Nástavec pre veľké skúmavky a nádoby do 50 ml
Stojan s držiakom skúmavky pre nepretržité trepanie
Nástavec pre 10 ks mikroskúmaviek
Nástavec pre 6 ks skúmaviek Ependorf (1,5 ml)
Trepačky s vibračným a kruhovým pohybom Heidolph
Trepačka Multi Reax, Heidolph
340
Trepačka s originálnym typom karuselových nástavcov umožňujúcich simultánne
trepanie až 26 skúmaviek rôznych priemerov. Digitálne nastavenie rýchlosti trepania pri
stálej amplitúde spoločne s možnosťou nastavenia časovača v rozsahu od 0...999 minút
alebo trvalého chodu zabezpečuje veľkú reprodukovateľnosť výsledkov. Po ukončení
práce prístroj vydáva akustický signál. Prístroj sa dodáva vr. 2 karuselových nástavcov:
- karusel pre 26 skúmaviek ∅ 10…16 mm
- karusel pre 12 skúmaviek ∅ 16…32 mm
Max. zaťaženie:
1,5 kg
Rozmery š x hl x v: 270 x 172 x 410 mm
Hmotnosť: 9,8 kg
Krytie: IP 30
Obj. číslo
2
2
Typ
Amplitúda kmitov
(mm)
3
392 451 000 000
Multi Reax
Náhradné karusely:
392 490 160 000
Karusel pre 26 skúmaviek ∅ 10…16 mm - náhradný
392 490 300 000
Karusel pre 12 skúmaviek ∅ 16…32 mm - náhradný
Frekvencia kmitov
(min-1)
150...2000
Trepačka Titramax 100/101/1000, Heidolph
Tieto trepačky sú určené pre trepanie mikrotitračných doštičiek. Veľmi malá amplitúda
vibračného kruhového pohybu zabraňuje vzájomnej kontaminácii i veľmi plných komôrok
mikrotitračných doštičiek. Plynulé nastavenie frekvencie s integrovaným časovačom 0...120
min. alebo trvalým chodom. Motor je vybavený ochranou proti prehriatiu pri nepretržitom
chode a zároveň izolovaný voči prenosu jeho tepla na mikrotitračné doštičky. Titramax 1000
je možné osadiť inkubátorom, čo umožňuje trepanie vzoriek pri konštantnej teplote.
Titramax 100/101
Titramax 1000
Počet mikrotitr. doštičiek:
4
6
Max. zaťaženie:
2 kg
2 kg
Pohyblivý stôl:
220 x 220 mm
290 x 258 mm
Rozmery š x hl x v:
245 x 310 x 125 mm
320 x 375 x 125 mm
Hmotnosť:
5,5 kg
6,5 kg
Krytie:
IP 30
IP 40
3
Obj. číslo
3
392 441 120 000
392 441 130 000
392 441 220 000
392 441 220 900
Typ
Amplitúda kmitov
(mm)
Titramax 100
1,5
Titramax 101
3
Titramax 1000
1,5
Titramax 1000 set - vr. plochého inkubátora
Frekvencia kmitov
(min-1)
150...1350
150...1350
150...1350
Trepačka Vibramax 100/110, Heidolph
Príslušenstvo: Tento typ trepačiek je určený pre trepanie skúmaviek, fliaš
a Erlenmeyerových baniek. Plynulé nastavenie frekvencie vibračného kruhového pohybu
s integrovaným časovačom 0...120 min alebo trvalým chodom. Dodávajú sa vrátane
protišmykovej podložky, ostatné nástavce je potrebné objednať zvlášť.
Vibramax 100
Vibramax 101
Max. zaťaženie:
2 kg
2 kg
Pohyblivý stôl:
220 x 220 mm
140 x 140 mm
Rozmery š x hl x v:
245 x 310 x 125 mm
245 x 310 x 140 mm
Hmotnosť:
5,5 kg
5,0 kg
Krytie:
IP 30
IP 30
4
4
Obj. číslo
Typ
392 442 120 000
392 443 120 000
Príslušenstvo:
392 498 100 000
392 100 800 708
392 495 910 000
Vibramax 100
Vibramax 110
Amplitúda kmitov
(mm)
3
1,5
Frekvencia kmitov
(min-1)
150...1350
150...2500
Nástavec s dvoma upínacími pružnými valcami (pre Vibramax 100)
Náhradný upínací pružný valec (pre Vibramax 100)
Doska s otvormi pre priskrutkovanie svoriek určených pre uchytenie
baniek *)
392 498 200 000
Nástavec pre 49 skúmaviek ∅ 12 mm, pre Vibramax 110
392 498 300 000
Nástavec pre 36 skúmaviek ∅ 16 mm, pre Vibramax 110
*) Ponuku svoriek nájdete na strane 342.
Trepačka Rotamax 120 a Unimax 1010/2010, Heidolph
Tieto trepačky s kruhovým pohybom sú vhodné pre trepanie Petriho misiek a Erlenmeyerových baniek.
Integrovaný časovač umožňuje nepretržité trepanie alebo možnosť nastavenia konkrétneho času. Trepačky
Unimax majú navyše displej pre presnejšie nastavenie a sledovanie frekvencie trepania, Unimax 1010 i pre
nastavenie času. Dodávajú sa vrátane protišmykovej podložky, ostatné nástavce je potrebné objednať zvlášť.
Rotamax 120
Unimax 1010
Unimax 2010
Časovač:
0…120 min
0…999 min
0…120 min
(analog)
(digital)
(analog)
Pohyblivý stôl:
220 x 220 mm
290 x 258 mm
390 x 340 mm
Rozmery šxhlxv:
245x310x125 mm
320x375x125 mm
426x435x135 mm
Hmotnosť:
5,5 kg
8 kg
16 kg
Krytie:
IP 30
IP 40
IP 20
Obj. číslo
1
2
Typ
Max. záťaž
Amplitúda
(kg)
kmitov (mm)
Rotamax 120
2
20
Unimax 1010
5
10
Unimax 2010
10
20
Unimax 1010 set – vr. vysokého inkubátora
392 444 120 000
392 431 231 000
392 421 002 000
392 431 231 900
Príslušenstvo:
Rotamax - skupina B, Unimax 1010 – skupina D, Unimax 2010 – skupina E
1
Frekvencia
kmitov (min-1)
20...300
30...500
20...400
Tieto trepačky s horizontálnym priamočiarym pohybom sú vhodné zvlášť pre trepanie
oddeľovacích lievikov. Integrovaný časovač umožňuje nepretržité trepanie alebo možnosť
nastavenia konkrétneho času. Trepačky Premax majú displej pre presnejšie nastavenie
a sledovanie frekvencie trepania, Premax 1020 i pre nastavenie času. Dodávajú sa vrátane
protišmykovej podložky, ostatné nástavce je potrebné objednať zvlášť.
Promax 1020
Promax 2020
Časovač:
0…999 min (digital)
0…120 min (analog)
Pohyblivý stôl:
290 x 258 mm
390 x 340 mm
Rozmery š x hl x v:
320 x 375 x 125 mm
415 x 455 x 135 mm
Hmotnosť:
8 kg
16 kg
Krytie:
IP 40
IP 20
Obj. číslo
3
Typ
Max. záťaž
(kg)
Promax 1020
5
Promax 2020
10
392 432 233 200
392 422 002 000
Príslušenstvo:
Promax 1020 - skupina D, Promax 2020 – skupina E
Amplitúda
kmitov (mm)
32
20
Frekvencia
kmitov (min-1)
30...250
20...400
Trepačka Duomax 1030, Heidolph
Táto trepačka s 2D kolísavým pohybom je vhodná predovšetkým pre trepanie kultivačných
nádob. Integrovaný časovač umožňuje nepretržité trepanie alebo možnosť nastavenia
konkrétneho času. Duomax 1030 je možné vybaviť inkubátorom
Duomax 1030
Časovač:
0…120 min (analog)
Pohyblivý stôl:
290 x 258 mm
Rozmery š x hl x v:
320 x 375 x 185 mm
Hmotnosť:
8 kg
Krytie:
IP 40
Obj. číslo
4
Typ
392 433 220 500
Duomax 1030/5
392 433 221 000
Duomax 1030/10
Príslušenstvo:
Duomax 1030 - skupina D
Max. záťaž
(kg)
5
5
Uhol výkyvu
(°)
5
10
2
3
Frekvencia
kmitov (min-1)
2...50
2...50
4
Trepačka Polymax 1040/2040, Heidolph
Táto trepačka s 3D kolísavým pohybom je vhodná predovšetkým pre Erlenmeyerove banky,
Petriho misky a fľaše. Integrovaný časovač umožňuje nepretržité trepanie alebo možnosť
nastavenia konkrétneho času. Trepačka Polymax 2040 má navyše displej pre presnejšie
nastavenie a sledovanie frekvencie trepania.
Polymax 1040
Polymax 2040
Časovač:
0…120 min (analog)
0…120 min (analog)
Pohyblivý stôl:
290 x 258 mm
390 x 340 mm
Rozmery š x hl x v:
320 x 375 x 195 mm
415 x 455 x 208 mm
Hmotnosť:
8 kg
16 kg
Krytie:
IP 40
IP 20
Obj. číslo
5
Typ
Max. záťaž
(kg)
5
5
10
10
392 434 220 500
Polymax 1040/5
392 434 221 000
Polymax 1040/10
392 424 000 500
Polymax 2040/5
392 424 001 000
Polymax 2040/10
Príslušenstvo:
Polymax 1040 - skupina D, Polymax 2040 – skupina E
Uhol výkyvu
(°)
5°
10°
5°
10°
Frekvencia
kmitov (min-1)
2...50
2...50
2,5...50
2,5...50
5
Trepačky s kruhovým a kolísavým pohybom Heidolph
Trepačka Premax 1020/2020, Heidolph
341
Príslušenstvo skupiny B k trepačkám Heidolph
Obj. číslo
392 498 100 000
392 100 800 708
392 495 910 000
Popis
Nástavec s dvoma upínacími pružnými valcami
Náhradný upínací pružný valec
Doska perforovaná 100, pre individuálne osadenie
Príslušenstvo skupiny D k trepačkám Heidolph
Obj. číslo
392 497 200 000
392 497 300 000
392 497 400 000
392 497 500 000
392 497 600 000
392 497 700 000
392 495 920 000
392 497 800 000
392 497 000 000
392 497 100 000
ilustračné foto
Popis
Nástavec pre 22 x banku podľa Erlenmeyera 25 ml
Nástavec pre 14 x banku podľa Erlenmeyera 50 ml
Nástavec pre 9 x banku podľa Erlenmeyera 100 ml
Nástavec pre 5 x banku podľa Erlenmeyera 250 ml
Nástavec pre 4 x banku podľa Erlenmeyera 500 ml
Nástavec pre 2 x banku podľa Erlenmeyera 1 000 ml
Doska perforovaná 1000, pre individuálne osadenie
Nástavec pre 4 oddeľovacie lieviky 50/100 ml
Nástavec s 2 pružnými valcami
Valec pružný - náhradný
Miešačky preklopné Heidolph
●
Minitrepačka yellow line
Príslušenstvo skupiny E k trepačkám Heidolph
Obj. číslo
392 495 100 000
392 495 200 000
392 495 300 000
392 495 400 000
392 495 500 000
392 495 600 000
392 495 700 000
392 496 100 000
392 495 900 000
392 495 000 000
392 495 800 000
392 496 200 000
1
Miešačka preklopná REAX 2, Heidolph
Menšia laboratórna preklopná miešačka, pre skúmavky a fľaše s hmotnosťou do 2 kg, je
vhodná zvlášť pre hematologické, diagnostické a pre biochemické laboratóriá. Dodáva
sa s protišmykovou podložkou.
Rozmery š x hl x v: 510 x 235 x 180 mm
Hmotnosť: 5,2 kg
Krytie: IP 21
1
Obj. číslo
Typ
392 412 100 100
Príslušenstvo:
392 492 100 000
392 493 000 000
Reax 2
Max. záťaž
(kg)
2
Frekvencia
otáčok (min-1)
20...100
Adaptér pre 20 skúmaviek ∅ 10-18 mm
Adaptér univerzálny pre fľaše
2
Miešačka preklopná REAX 20-4/20-8/20-12, Heidolph
Miešačky s preklopným pohybom sa dodávajú v 3 veľkostiach pre 4, 8 alebo 12 nádob
o výške 160…270 mm a s maximálnym priemerom 136 mm. Štandardne je možnosť
nastavenia rýchlosti v rozsahu 1…16 min-1. V prípade záujmu sú dostupné i rozsahy 0,5…8
min-1 a 2…32 min-1. Prístroje sa štandardne dodávajú s nástavcami pre 2 litrové nádoby.
Reax 20/4
Reax 20/8
Reax 20/12
Rozmery š x hl x v: 490x520x465 mm 770x520x465 mm 1050x520x465 mm
Hmotnosť:
23 kg
28 kg
33 kg
Krytie:
IP 21
IP 21
IP 21
2
Obj. číslo
Typ
392 412 000 400
392 412 000 800
392 412 001 200
Príslušenstvo:
392 492 600 000
392 492 700 000
392 100 100 181
Reax 20/4
Reax 20/8
Reax 20/12
Max. záťaž
(kg)
30
30
30
Frekvencia
otáčok (min-1)
1...16
1...16
1...16
Počet
lahví
4
8
12
Nástavec pre 4 x 1 litrové nádoby
Nástavec pre 4 x 0,5 litrové nádoby
Doska pružiaca s vŕškom pre fľaše do ∅ 94 mm
Minitrepačka lab dancer vario, yellow line
3
Minitrepačka s kruhovým pohybom pre skúmavky a iné malé nádoby s priemerom do 30
mm, veľmi malé rozmery, vrchná časť je vyrobená z inertných plastov, spodná základňa
z pozinkovaného plechu. Súčasťou dodávky je sieťový zdroj 12 V.
Amplitúda:
4,5 mm
Rozmery š x hl x v: 95 x 110 x 70 mm
Hmotnosť:
0,55 kg
Krytie:
IP 40
3
342
Popis
Svorka pre banku podľa Erlenmeyera 25 ml
Svorka pre banku podľa Erlenmeyera 50 ml
Svorka pre banku podľa Erlenmeyera 100 ml
Svorka pre banku podľa Erlenmeyera 250 ml
Svorka pre banku podľa Erlenmeyera 500 ml
Svorka pre banku podľa Erlenmeyera 1000 ml
Držiak pre deliaci lievik 250-1 000 ml
Držiak pre deliaci lievik 2 000 ml
Doska perforovaná 2000, pre individuálne osadenie
Doska základná bez pružných valcov
Valec pružný
Nástavec poschodový, vr. perforovanej dosky 2000 a 4 podpier
Obj. číslo
Typ
396 973 417 700
lab dancer vario
Frekvencia kmitov
(min-1)
1000…2 800
Maximálna
záťaž (kg)
0,1
Minitrepačka TTS 3 digital, yellow line
Univerzálna malá trepačka „Vortex“ s kruhovým pohybom pre skúmavky a iné malé nádoby.
Môže byť nastavená na trvalý chod s nastavením času alebo spustená pomocou štartovacej
automatiky stlačením nástavca. Ubiehajúci čas sa zobrazuje na displeji. Veľký výber nástavcov
a ich automatické rozpoznanie umožňuje široké využitie.
Otáčky:
0…3000 ot/min.
Nastavenie rýchlosti: na stupnici analógovo
Amplitúda:
4,5 mm
Max. zaťaženie:
vrátane nástavca 0,5 kg
Krytie:
IP 21
Rozmery/hmotnosť: 148 x 205 x 63 mm/2,9 kg
1
Obj. číslo
396 973 627 000
Príslušenstvo:
396 970 001 840
396 970 001 850
396 970 001 860
396 970 001 830
396 970 001 540
396 973 426 300
396 973 426 600
396 973 426 400
1
Typ
TTS 3 minitrepačka – zostava vr. MS 3.1, MS1.21, MS 3.3,
MS 3.4, MS 1.32
MS 1.31 - počet otvorov: 14, ∅ otvorov: 8 mm
MS 1.32 - počet otvorov: 6, ∅ otvorov: 10 mm
MS 1.33 - počet otvorov: 4, ∅ otvorov: 15 mm
MS 1.34 - nástavec bez otvorov možnosť vlastného vyvŕtania potrebného
počtu otvorov pre skúmavky
MS 1.21 – nástavec s penovou podložkou pre trepanie jednou rukou
MS 3.1 – nástavec štandardný pre skúmavky a malé nádoby do 30 mm
MS 3.3 – nástavec univerzálny
MS 3.4 – nástavec na mikrotitračné doštičky
Trepačka, OS 5 basic/OS 5 control, yellow line
OS 5 basic: Malá odolná trepačka s tichým chodom. Elektronická regulácia a časovač
umožňuje nastavenie rýchlosti a času trepania. Obidva parametre je možné sledovať na
stupnici z LED diód. Nástavec je vhodný pre všetky tvary a veľkosti nádob.
Pohyb:
kruhový
Amplitúda:
4 mm
Max. zaťaženie:
vrátane nástavca 2 kg
Frekvencia kmitov:
80…800 min-1
Časovač:
5…50 min
Rozmery š x hl x v: 270 x 316 x 98 mm
Hmotnosť: 7,7 kg
Krytie: IP 21
OS 5 control: Rovnaká ako OS 5 basic, navyše vybavená digitálnym displejom pre presné
nastavenie rýchlosti a času trepania a rozhraním RS232 pre správu pomocou PC, software
Labworldsoft pre Windows, ktorý umožní ovládať proces trepania pomocou PC.
Časovač: max. 9 h 59 min
2
Obj. číslo
396 973 180 100
396 973 180 200
Zostavy:
396 979 007 300
396 979 007 400
Príslušenstvo:
396 978 017 300
2
Typ
OS 5 basic
OS 5 control
OS 5 basic – zostava vr. AS 130.1
OS 5 control – zostava vr. AS 130.1
AS 130.1 Nástavec univerzálny – je možné prispôsobiť všetkým druhom
nádob použitím 3 univerzálnych úchytných valčekov,
rozmery š x d x v: 325 x 234 x 88 mm, pohyblivá doska: 220 x 220 mm,
váha: 850 g
Pozn.: Ďalšie nástavce nájdete na str. 344 ako príslušenstvo k trepačke KS 130.
OS 10 basic/RS 10 basic: Kompaktná laboratórna trepačka s tichým chodom. Elektronická
regulácia a časovač umožňuje nastavenie rýchlosti a času trepania. Obidva parametre je
možné sledovať na stupnici z LED diód.
Pohyb trepania:
kruhový (OS), tam a späť (RS)
Amplitúda:
10 mm (OS), 20 mm (RS)
Max. zaťaženie:
pri trepaní (s nástavcom) 7,5 kg
Frekvencia kmitov:
10…500 min-1 (OS), 10…300 min-1 (RS)
Časovač:
5…50 min
Rozmery š x hl x v: 360 x 420 x 98 mm
Hmotnosť: 8,3 kg
Krytie: IP 21
OS 10 control/RS 10 control: Rovnaká ako OS 10 basic/RS 10 basic, navyše vybavená digitálnym
displejom pre presné nastavenie rýchlosti a času trepania a rozhraním RS232 pre správu pomocou
PC, software Labworldsoft pre Windows, ktorý umožní ovládať proces trepania pomocou PC.
Časovač: max 9 h 59 min
3
Obj. číslo
396 973 180 300
396 973 180 400
396 973 180 700
396 973 180 800
Zostavy:
396 979 007 500
396 979 007 600
396 979 007 700
396 979 007 800
Príslušenstvo:
396 978 017 400
Typ
OS 10 basic
OS 10 control
RS 10 basic
RS 10 control
OS 10 basic – zostava vr. AS 260.1
OS 10 control – zostava vr. AS 260.1
RS 10 basic – zostava vr. AS 260.1
RS 10 control – zostava vr. AS 260.1
AS 260.1 Nástavec univerzálny – je možné prispôsobiť všetkým druhom
nádob použitím 4 úchytných valčekov, rozmery š x d x v:
425 x 335 x 135 mm, pohyblivá doska: 320 x 320 mm, váha: 1600 g
3
Trepačky yellow line
Trepačka OS 10 basic/OS 10 control, kruhová, yellow line
Trepačka RS 10 basic/RS 10 control, horizontálna, yellow line
Pozn.: Ďalšie nástavce nájdete na str. 345 ako príslušenstvo k trepačke KS/HS 260.
343
Minitrepačka Lab dancer, s kruhovým pohybom, IKA
Atraktívna minitrepačka pre trepanie skúmaviek a iných nádob s priemerom do 30 mm,
dotykové spúšťanie, fixná frekvencia kmitov, veľmi malé rozmery, vr. sieťového 12 V zdroja.
Rozmery ∅ x v: 100 x 70 mm
Hmotnosť:
0,55 kg
Krytie:
IP40
1
1
Obj. číslo
Typ
396 973 365 000
Lab dancer
Amplitúda kmitov
(mm)
4,5
Frekvencia kmitov
(min-1)
2800
Trepačka VORTEX Genius 3, s kruhovým pohybom, IKA
Trepačka vhodná pre krátkodobé trepanie, regulovateľné otáčky, veľký výber nástavcov,
spúšťanie dotykom alebo kontinuálna prevádzka, nastaviteľná rýchlosť trepania, v cene
dodávky štandardný nástavec.
Rozmery š x d x v: 127 x 149 x 136mm
Hmotnosť:
4,5 kg
Krytie:
IP21
Obj. číslo
2
2
Typ
Amplitúda kmitov
(mm)
4
Frekvencia kmitov
(min-1)
500...2500
396 973 340 000
Vortex Genius 3
Príslušenstvo:
396 973 341 200
VG 3.1
Nástavec štandardný - náhradný
396 973 342 300
VG 3.2
Nástavec plochý , ∅ 88 mm
396 973 342 400
VG 3.3
Nástavec univerzálny, ∅ 150 mm
Adaptéry pre univerzálny nástavec VG 3.3:
396 973 344 300
VG 3.31
54 ks skúmaviek Eppendorf
396 973 343 900
VG 3.32
18 ks skúmaviek ∅ 10 mm
396 973 344 000
VG 3.33
12 ks skúmaviek ∅ 12 mm
396 973 344 100
VG 3.34
8 ks skúmaviek ∅ 16 mm
396 973 344 200
VG 3.35
8 ks skúmaviek ∅ 20 mm
396 973 342 100
VG 3.36
1 ks banky podľa Erlenmeyera, 100-250 ml
396 973 344 400
VG 3.37
1 ks mikrotitračné doštičky
Trepačka KS 130 basic/control, s kruhovým pohybom, IKA
KS 130 basic – najmenší typ z radu veľmi kvalitných, praktických trepačiek s množstvom
LED diód zobrazujúcich rýchlosť a časové nastavenie. Trepačka je vybavená časovým
spínačom, ktorý umožňuje buď trvalý chod alebo vypnutie v intervale 0 až 50 minút.
Max. zaťaženie:
vrátane nástavca 2 kg
Pohyblivý stôl:
220 x 220 mm
Rozmery š x hl x v: 270 x 316 x 98 mm
Hmotnosť:
9,5 kg
Krytie:
IP21
KS 130 control – rovnako ako KS 130 basic, navyše vybavená digitálnym displejom
zobrazujúcim rýchlosť, časové nastavenie, časové funkcie. Ovládanie umožňuje nastaviť
trvalý chod, vypnutie v rozmedzí do 9h 59 min a presnú rýchlosť trepania. Rozhranie
RS 232 umožňuje prepojenie s PC a ovládanie pomocou softwaru labwordsoft®.
V cene je len vlastný prístroj s mostíkom vo forme plochej dosky, na ktorú sa potom môžu
pripevňovať rôzne nástavce, ktoré je potrebné objednať zvlášť.
4
Trepačky IKA
3
Typ
396 972 980 000
396 972 980 100
KS 130 basic
KS 130 control
Amplitúda kmitov
(mm)
4
4
Frekvencia kmitov
(min-1)
80...800
80...800
Nástavec a svorky univerzálne pre KS 130, IKA
7
4
6
6
7
5
344
3
5
Obj. číslo
Obj. číslo
396 978 017 300
Typ
AS 130.1
Popis
Nástavec univerzálny s horizont. posuvnými vzpierkami
krytými polyuretánovou penou
396 973 115 000
AS 130.2 Doska s otvormi pre priskrutkovanie svoriek určených pre
uchytenie baniek
396 971 234 300
AS 2.1
Svorka pre banku 25 ml (max. 20 ks) *)
396 971 234 400
AS 2.2
Svorka pre banku 50 ml (max. 12 ks) *)
396 971 234 500
AS 2.3
Svorka pre banku 100 ml (max. 12 ks) *)
396 971 234 600
AS 2.4
Svorka pre banku 200 ml (max. 4 ks) *)
396 971 234 700
AS 2.5
Svorka pre banku 500 ml (max. 4 ks) *)
396 973 120 000
AS 130.3 Nástavec na Petriho misky 220 x 340 mm
396 973 120 300
AS 130.4 Nástavec pre skúmavky, kapacita 64 ks, ∅ 10…16 mm,
min. výška 80 mm
*) maximálny počet svoriek na jednej doske AS 130.2, vhodné pre banky s guľatým dnom,
odmerné banky a banky podľa Erlenmeyera
Trepačka KS 260 basic/control, s kruhovým pohybom, IKA
Trepačka HS 260 basic/control, s priamočiarym pohybom, IKA
KS 260 basic/HS 260 basic – stredne veľká trepačka s množstvom LED diód
zobrazujúcich rýchlosť a časové nastavenie. Časový spínač umožňuje buď trvalý chod
alebo vypnutie v intervale 0 až 50 minút.
Maximálne zaťaženie: vrátane nástavce 7,5 kg
Pohyblivý stôl:
320 x 320 mm
Rozmery š x hl x v:
360 x 420 x 98 mm
Hmotnosť:
11,5 kg
Krytie:
IP21
KS 260 control/HS 260 control - rovnaké ako u IKA KS 260 basic/HS 260 basic,
navyše displej umožňuje nastaviť vypnutie v rozmedzí do 9 h 59 min a presnú rýchlosť
trepania. Rozhranie RS 232 umožňuje prepojenie s PC a ovládanie pomocou softwaru
labwordsoft®. V cene je len vlastný prístroj s mostíkom vo forme plochej dosky, na ktorú
sa potom môžu pripevňovať rôzne nástavce, ktoré je potrebné objednať zvlášť.
1
2
Obj. číslo
Typ
396 972 980 200
396 972 980 300
396 973 066 600
396 973 066 700
KS 260 basic
KS 260 control
HS 260 basic
HS 260 control
Amplitúda kmitov
(mm)
10
10
20
20
Frekvencia kmitov
(min-1)
20...500
10...500
20...300
10...300
1
Obj. číslo
396 978 017 400
Typ
AS 260.1
Popis
Nástavec univerzálny s horizont. posuvnými vzpierkami
krytými polyuretánovou penou
396 973 115 500
AS 260.2
Doska s otvormi pre priskrutkovanie svoriek určených pre
uchytenie baniek
396 971 234 300
AS 2.1
Svorka pre banku 25 ml (max. 56 ks) *)
396 971 234 400
AS 2.2
Svorka pre banku 50 ml (max. 23 ks) *)
396 971 234 500
AS 2.3
Svorka pre banku 100 ml (max. 23 ks) *)
396 971 234 600
AS 2.4
Svorka pre banku 200 ml (max. 11 ks) *)
396 971 234 700
AS 2.5
Svorka pre banku 500 ml (max. 9 ks) *)
396 973 120 600
AS 260.3
Nástavec na Petriho misky 320 x 320mm
396 973 120 900
AS 260.5
Nástavec pre deliace lieviky
*) maximálny počet svoriek na jednej doske AS 260.2, vhodné pre banky s guľatým dnom,
odmerné banky a banky podľa Erlenmeyera
2
Trepačka KS 501 digital, s kruhovým pohybom, IKA
Trepačka HS 501 digital, s priamočiarym pohybom, IKA
Veľká upevňovacia plocha a nosnosť. Plynule nastaviteľné otáčky sú zobrazované na
digitálnom displeji. Je vhodná pre nádoby s objemom väčším ako 250 ml. Časový spínač
umožňuje buď trvalý chod alebo vypnutie v intervale 0 až 56 minút.
Max. zaťaženie:
15 kg
Pohyblivý stôl:
450 x 450 mm
Rozmery š x hl x v: 505 x 585 x 120 mm
Hmotnosť:
26 kg
Krytie:
IP 21
V cene je len vlastný prístroj s mostíkom vo forme plochej dosky, na ktorú sa potom môžu
pripevňovať rôzne nástavce, ktoré je potrebné objednať zvlášť.
3
Obj. číslo
Typ
396 972 526 400
396 972 527 000
KS 501 digital
HS 501 digital
Amplitúda kmitov
(mm)
30
30
4
Frekvencia kmitov
(min-1)
0...300
0...300
3
Nástavec a svorky univerzálne pre KS 501/HS 501, IKA
4
Obj. číslo
396 978 000 200
Typ
AS 501.1
Popis
Nástavec univerzálny s horizont. posuvnými vzpierkami
krytými polyuretánovou penou.
396 978 000 300
AS 501.2
Nástavec na deliace lieviky s tromi horizont. posuvnými
dvojicami vertikálne posuvných upínacích valcov.
(max. 12 x 50 ml, 10 x 100 ml alebo 6 x 250 ml
hruškovitých del. lievikov)
396 978 000 500
AS 501.6
Nástavec na deliace lieviky – upnutie lievikov pomocou
špeciálnych svoriek posunovaných horizontálne
(max. 4 x 1000 ml)
396 972 341 100
AS 501.4
Doska s otvormi pre priskrutkovanie svoriek určených
pre uchytenie baniek
396 971 234 300
AS 2.1
Svorka pre banku 25 ml (max. 50 ks) *)
396 971 234 400
AS 2.2
Svorka pre banku 50 ml (max. 48 ks) *)
396 971 234 500
AS 2.3
Svorka pre banku 100 ml (max. 25 ks) *)
396 971 234 600
AS 2.4
Svorka pre banku 200 ml (max. 16 ks) *)
396 971 234 700
AS 2.5
Svorka pre banku 500 ml (max. 12 ks) *)
*) maximálny počet svoriek na jednej doske AS 501.4, vhodné pre banky s guľatým dnom,
odmerné banky a banky podľa Erlenmeyera
4
Trepačky s kruhovým a priamočiarym pohybom IKA
Nástavec a svorky univerzálne pre KS 260/HS 260, IKA
345
Trepačka typ 3005, s kruhovým pohybom, GFL
Trepačka typ 3006, s priamočiarym pohybom, GFL
Mimoriadne nehlučná a mnohostranne využiteľná. Ako pre mierny pohyb kvapalín,
tak pre prudké miešanie. Zvlášť vhodná pre množenie mikroorganizmov, bunkových
a tkanivových kultúr. Praktické príslušenstvo umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie
takmer všetkých tvarov fliaš, baniek, skúmaviek, nádob atď.
Pohyblivý stôl š x hl:
330 x 330 mm
Max. záťaž:
8 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 367 x 345 x 112 mm
Hmotnosť:
11 kg
Obj. číslo
1
Trepačky s kruhovým, priamočiarym a kolísavým pohybom GFL
1
346
Typ
Amplitúda
kmitov (mm)
10
20
Frekvencia
pohybu (min-1)
0...500
0...300
396 122 003 005
3005
396 122 003 006
3006
Príslušenstvo viď. strana 349 - 350
3910,3950, 3951, 3952, 3953, 3956, 3957, 3958, 3959, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987,
3988, 3989
Trepačka typ 3011/3012, s kolísavým pohybom, GFL
Prístroj vykonáva mierne, rovnomerné, kolísavé pohyby. Používa sa hlavne pre množenie
bunkových kultúr a vo výskume AIDS.
Typ 3012 s digitálnym zobrazením počtu otáčok.
Pohyblivý stôl š x hl:
450 x 450 mm
Max. záťaž:
15 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v:
510 x 510 x 150 mm
Hmotnosť:
20 kg
Obj. číslo
2
2
Typ
Sklon k
horizontále (°)
3
3
Frekvencia
pohybu (min-1)
2...50
2...50
396 122 003 011
3011
396 122 003 012
3012
Príslušenstvo viď. strana 349 - 350
3965, 3966, 3967, 3968, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990
Trepačka typ 3013/3014, s hojdavým pohybom, GFL
Prístroj pre pomalý hojdavý pohyb, ktorý tvorí reprodukovateľné podmienky rastu
a prípravy bunkových kultúr a ďalších médií. Zaručuje optimálne rovnomerné oplachovanie
a recirkuláciu vzoriek. Na pohyblivý stôl sa môžu bez problémov postaviť takmer všetky
tvary fliaš, baniek a nádob.
Typ 3014 s digitálnym zobrazením počtu otáčok.
Pohyblivý stôl š x hl:
450 x 450 mm
Sklon k horizontále:
3°
Max. záťaž:
15 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 510 x 510 x 136 mm
Hmotnosť:
18 kg
3
Obj. číslo
3
Typ
Sklon k
horizontále (°)
3
3
Frekvencia
pohybu (min-1)
2...50
2...50
396 122 003 013
3013
396 122 003 014
3014
Príslušenstvo viď. strana 349 - 350
3965, 3966, 3967, 3968, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990
Trepačka typ 3015/3017, s kruhovým pohybom, GFL
Univerzálne použiteľný prístroj, ktorý je vhodný pre mierne pohyby kvapalín i pre silné
miešanie. Zvláštnymi oblasťami využitia sú množenie mikroorganizmov, bunkových
a tkanivových kultúr. Najrôznejšie tvary fliaš, baniek a nádob sa dajú ľahko upevniť
a pretrepávať.
Typ 3017 s digitálnym zobrazením počtu otáčok.
Pohyblivý stôl š x hl:
450 x 450 mm
Max. záťaž:
15 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 510 x 510 x 112 mm
Hmotnosť:
19 kg
4
Obj. číslo
4
Typ
Amplitúda
kmitov (mm)
30
30
Frekvencia
pohybu (min-1)
0...300
0...300
396 122 003 015
3015
396 122 003 017
3017
Príslušenstvo viď. strana 349 - 350
3910,3953, 3956, 3957, 3958, 3959, 3965, 3966, 3967, 3983, 3984, 3985, 3986,3987,
3988, 3989, 3990
Trepačka typ 3016/3018, s priamočiarym pohybom, GFL
Robustná trepačka pre silné intenzívne pretrepávanie, predovšetkým fliaš, miešacích
valcov, deličiek atď., upevnených „naležato“. Trhavý pohyb trepacieho stola do strán
zaručuje vysokú turbulenciu a dobré premiešanie médií.
Typ 3018 s digitálnym zobrazením počtu otáčok.
Pohyblivý stôl š x hl:
450 x 450 mm
Max. záťaž:
15 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 510 x 510 x 117 mm
Hmotnosť:
19 kg
1
Typ
Amplitúda
kmitov (mm)
30
30
Frekvencia
pohybu (min-1)
0...300
0...300
396 122 003 016
3016
396 122 003 018
3018
Príslušenstvo viď. strana 349 - 350
3910,3953, 3956, 3957, 3958, 3959, 3965, 3966, 3967, 3983, 3984, 3985, 3986,
3987, 3988, 3989, 3990
1
Trepačka typ 3019/3020, s kruhovým pohybom, GFL
Trepačka s väčším trepacím stolom a pre vyššie záťaže. Univerzálne použiteľný prístroj,
ktorý vďaka svojmu veľkému výkyvnému rozsahu (amplitúde) a zmene otáčok pre mierne
pohyby kvapalín je rovnako vhodný i pre silné miešanie. Zvláštnou oblasťou využitia sú
množenie mikroorganizmov, bunkových a tkanivových kultúr. Ľahko sa môžu upevniť
a pretrepávať najrôznejšie tvary fliaš, baniek a nádob.
Typ 3020 s digitálnym zobrazením počtu otáčok.
Pohyblivý stôl š x hl:
676 x 540 mm
Max. záťaž:
30 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 726 x 610 x 130 mm
Hmotnosť:
33,6 kg
Obj. číslo
2
Typ
Amplitúda
kmitov (mm)
32
32
Frekvencia
pohybu (min-1)
10...250
10...250
396 122 003 019
3019
396 122 003 020
3020
Príslušenstvo viď. strana 349 - 350
3910, 39533980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990
2
Trepačka typ 3023, pre mikrotitračné dosky, GFL
Trepačka s vysokou frekvenciou a malou amplitúdou trepania, garantujúca optimálne
miešanie vzoriek v najmenších množstvách. Je zvlášť vhodná pre biotechnológie
a mikrobiológiu.
Pohyblivý stôl š x hl:
330 x 330 mm
Max. záťaž:
1,2 kg
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 350 x 510 x 125 mm
3
Obj. číslo
Typ
396 122 003 023
3023
Amplitúda
kmitov (mm)
3
Frekvencia
pohybu (min-1)
100...1450
3
Rotátor typ 3025, s rotačným pohybom, GFL
Rotátor sa hodí k šetrnému až intenzívnemu miešaniu práškovitých alebo tekutých
substancií, napr. na určovanie hematocritu a hemoglobínu, na vyšetrenie kostnej drene,
pre rôzne separácie, vyšetrenia tkanív atď. v skúmavkách. Silný prevodový motor
pohybuje osou so svorkami na uchytenie 24 skúmaviek. Pre dosiahnutie kývavého
pohybu sa môžu svorky pootočiť asi o 45°. Elektronicky udržovaný konštantný otáčavý
pohyb je možné plynule nastaviť.
Možné rozmery skúmaviek: 160 mm x 16/17 mm
100 mm x 16/17 mm
100 mm x 112 mm
75 mm x 12 mm
Max. velikost skúmaviek:
180 mm
Max. počet skúmaviek:
24
Vonkajšie rozmery š x hl x v: 490 x 260 x 220 mm
Hmotnosť:
9,6 kg
Obj. číslo
4
396 122 003 025
Typ
(°)
3025
Pootočenie
(ot/min)
45
Počet otáčok
4
Trepačky s priamočarým, kruhovým a rotačným pohybom GFL
Obj. číslo
6...80
347
Trepačka typ 3040, prehadzovacia, GFL
Stabilný špeciálny prístroj na pretrepávanie sedimentačných fliaš, miešacích valcov
a ďalších nádob prehadzovaním. Vhodný predovšetkým na prípravu pôdnych vzoriek
vo fľašiach so širokým hrdlom z umelej hmoty, s menovitým objemom 2000 ml, podľa
DIN 38414 - časť 4 - „Nemecký jednotný postup pri výskume vody, odpadových vôd
a kalov – určovanie eluácie vody“. Otočný stojan je obojstranne uložený v ložiskách
a poháňaný ozubeným remeňom a posuvnou hlavou. V štyroch úrovniach má po tri
držiaky na uchytenie celkovo 12 rovnako veľkých fliaš alebo nádob do priemeru 110 mm
a výšky 250 mm. Aretačné zariadenie so zabezpečením na prístrojovej doske zaručuje
jednoduché osadenie otočného stojanu a pevné uchytenie objektov. Držiaky a vodiace
tyče sú z ušľachtilej nerezovej ocele. Prevodový jednosmerný motor je namontovaný
s ochranou, napriek tomu je ľahko prístupný, elektronicky ovládaný a zaručuje
jednosmerný pohon otočného stojanu. Prehľadne navrhnutá prístrojová doska obsahuje
všetky obslužné prvky prehadzovacej trepačky: hlavný spínač s kontrolkou, otočný
spínač pre nastavenie a displej LED pre zobrazenie počtu otáčok, ovládacia páka pre
aretáciu otočného stojanu.
Kapacita:
12 fliaš
Regulácia otáčok:
elektronická, plynulá
Zobrazenie počtu otáčok:
Digitálne
Rozsah upnutia:
0...270 mm
Max. priemer fliaš:
110 mm
Pohon:
jednosmerný prevodový motor
Príkon (mA):
500
Vonkajšie rozmery (š x hl x v): 700 x 700 x 680 mm
Hmotnosť:
62 kg
1
Obj. číslo
Typ
396 122 003 040
3040
Počet otáčok
(ot/min)
1...20
Inkubátor typ 3031, s kruhovým pohybom, GFL
Inkubátor 3031 je univerzálne použiteľný prístroj, ideálny pre vibračné inkubácie závislé na
presných reprodukovateľných krúživých pohyboch a teplotách. Ovládaný mikroprocesorom.
Objem/kapacita (l/ks):
cca 46/1 podnos (450 x 450 mm)
Teplotný rozsah:
+20...+70°C, cca +8°C nad izbovou teplotou
Regulácia teploty:
elektronicky, metódou PID
Teplotná konštanta (K):
elektronicky, metódou PID
Zobrazenie teploty:
digitálne - LED
Zobrazenie frekvencia vibrácií: digitálne - LED
Vonkajšie rozmery (š x hl x v):
526 x 665 x 570 mm
Vnútorné rozmery (š x hl x v):
495 x 495 x 280 mm
Vibračný zdvih:
30 mm
Hmotnosť:
38,5 kg
Inkubačný čas:
od 1 min do 99 hod, ovládaný mikroprocesorom
2
Obj. číslo
2
Typ
Frekvencia
pohybu (min-1)
1...250
396 122 003 031 3031
Príslušenstvo viď strana 349 - 350
3910, 3953, 3965, 3966, 3967, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989
Trepačka prehadzovacia
●
Inkubátor s kruhovým pohybom GFL
1
348
Inkubátor typ 3032/3033, s kruhovým pohybom, GFL
Väčší inkubátor 3033 o objeme cca 150 l, má rovnako kvalitné vlastnosti ako typ 3032.
Vysokú teplotnú konštantu a vibračnú frekvenciu, prehľadný displej LED na zobrazenie
požadovanej a skutočnej hodnoty. Ideálny prístroj pre vibračné inkubácie, ktoré
predpokladajú reprodukovateľné krúživé pohyby a teploty.
Objem/kapacita (l/ks):
cca 45/2 podnosy/GFL 3033 cca 150/2 podnosy
Teplotný rozsah:
+20...+70°C, cca +8°C nad izbovou teplotou alebo
cca +3°C nad teplotou chladiaceho média do +70°C
Regulácia teploty:
elektronicky, metódou PI
Teplotná konštanta (K):
±0,2
Zobrazenie teploty:
Digitálne - LED
Teplotná poistka:
elektronicky
Zobrazenie frekvencie vibrácií: Digitálne - LED
Vibračný zdvih:
25 mm
Vonkajšie rozmery (š x hl x v): 710 x 650 x 710 mm/GFL 3033 930 x 890 x 820 mm
Vnútorné rozmery (š x hl x v):
450 x 300 x 320 mm/ GFL 3033 674 x 540 x 430 mm
Hmotnosť:
70 kg/GFL 3033 135 kg
3
Obj. číslo
3
Typ
Objem
(l)
45
150
Frekvencia
pohybu (min-1)
10...250
178 990,00
10...250
217 990,00
396 122 003 032 3032
396 122 003 033 3033
Príslušenstvo viď strana 349 - 350
3970 (pre 3032), 3980 (pre 3033), 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989,
3990, 3953, 3910
Miniinkubátor typ 4010/4020, GFL
Vhodný pre inkubácie závislé na presných reprodukovateľných teplotách. Riadený
mikroprocesorom. Plne vyhovujúci i pre temperovanie, ohrievanie a sušenie. Špeciálne
vyvinutý cirkulačný systém zabezpečí optimálne rozloženie teploty v celom inkubátore.
GFL 4020 – univerzálne použiteľný inkubátor pre inkubačné a hybridizačné procesy
závislé na presných reprodukovateľných teplotách. Riadený mikroprocesorom. Otáčací
podstavec sa skladá zo štyroch súbežných tyčí s gumovými krúžkami, pričom krajné tyče
je možné ľubovoľne posúvať. Stále otáčky (12/min) zabezpečujú vysokú citlivosť detekcií
a tým aj požadovanú jednotnosť výsledkov.
Teplotný rozsah:
+2... +60°C, cca +8°C nad izbovou teplotou
Regulácia teploty:
mikroprocesorom, metódou PI
Nastavenie/zobrazenie teploty: digitálne - LED
Teplotná konštanta (K):
<±0,2
Teplotná poistka:
závisí na nastavenej teplote, elektronicky a mech.
Vonkajšie rozmery (š x hl x v):
280 x 510 x 280 mm
Vnútorné rozmery (š x hl x v):
210 x 310 x 170 mm
Hmotnosť netto/celková (kg):
9,9/11,8 kg/GFL 4020 11,8/13,7 kg
1
Obj. číslo
Typ
396 122 004 010
4010
396 122 004 020
4020
Príslušenstvo pre GFL 4020:
7943, 7944, 7945
Objem (l)
12
12
1
Max. zaťaženie (kg)
5
3
Inkubátor hybridizačný GFL 7601
Obj. číslo
Typ
Objem (l)
396 122 007 601
7601
50
Príslušenstvo pre GFL 4020:
7935, 7936, 7937, 7914, 7943, 7944, 7945, 7940
Max. zaťaženie (kg)
8
Podložka protišmyková gumová
Príslušenstvo pre GFL 4020
3
Obj. číslo
396 122 003 951
396 122 003 965
Typ
3951
3965
Rozmer (mm)
300 x 300
420 x 420
Popis
pre Petriho misky
pre Petriho misky
3
Podnos na upevnenie svoriek
Obj. číslo
396 122 003 950
396 122 003 966
Typ
3950
3966
Rozmer (mm)
300 x 300
450 x 450
Obj. číslo
396 122 003 952
396 122 003 967
Typ
3952
3967
●
Nástavec univerzálny
Priehradky (ks)
4
6
Svorky pre upevnenie deliaceho lievika
Obj. číslo
396 122 003 957
396 122 003 958
396 122 003 959
396 122 003 956
Typ
3957
3958
3959
3956
Objem lievika (ml)
50
100
250
500
Konštrukcia so 4 podnosmi
4
Obj. číslo
396 122 003 968
Typ
3968
Popis
priehradky gumové
priehradky gumové
4
Miniinkubátor
2
2
Inkubátor hybridizačný
Prístroj je ideálny pre presnú hybridizáciu vzoriek DNA a RNA s kyselinou nukleovou na
filtračnom papieriku a inkubáciu bielkovín s protilátkami. Minimálna spotreba hybridizačného
roztoku pri práci s vysokou koncentráciou vzoriek a protilátok. Otočný stojan pre hybridizačné
nádoby je možné ľahko odstrániť. Dva svorkové kotúče s 8 pružnými sponami (TYP 7937)
slúžiace na pripevnenie 4 hybridizačných fliaš (typ 7945) na otočný stojan. Veľkoplošné
presklené okno dverí umožňuje jednoduché sledovanie hybridizačného procesu vo
vnútri prístroja. Robustný plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Vnútrajšok
inkubátora – steny, vzduchový ventil, lopatky ventilátora, vnútorný rám dverí, celý otočný
stojan a odstrániteľná odkvapkávacia misa pod stojanom sú vyrobené z nerezovej ocele.
Teplotný rozsah:
+36...+99°C (spodná hranica je ovplyvnená teplotou okolia)
Regulácia teploty:
elektronicky, metódou PI
Teplotná konštanta (K):
<±0,5
Zobrazenie teploty:
digitálne - LED
Zobrazenie frekvencie vibrácií: digitálne - LED
Vonkajšie rozmery (š x hl x v): 580 x 630 x 670 mm
Vnútorné rozmery (š x hl x v): 400 x 330 x 380 mm
Hmotnosť:
45 kg
Popis
štvorposchodový
349
Držiak na pripevnenie mikrotitračných doštičiek
Obj. číslo
396 122 003 910
1
Typ
3910
Popis
pre 4 mikrotitračné doštičky
Stojan rámový na uchytenie 2 podnosov
Obj. číslo
396 122 003 981
Typ
3981
Nástavec univerzálny na upevnenie rôznych druhov skla
Obj. číslo
396 122 003 982
Typ
3982
Popis
gumové valce
Podnos na upevnenie svoriek pre Erlenmeyerove banky
1
2
Obj. číslo
396 122 003 960
396 122 003 970
396 122 003 980
Typ
3960
3970
3980
Objem baňky (ml)
25...500
25...1000
25...1000
Stojan
3
2
Obj. číslo
396 122 003 920
Typ
3920
396 122 003 921
396 122 003 922
3921
3922
Pre skúmavky
160 mm x ∅ 16/17 mm
100 mm x ∅ 16/17 mm
∅ 31 mm
100 mm x ∅12 mm
75 mm x ∅12 mm
Max. skúmaviek (ks)
243
243
63
372
372
Stojan nakláňací
Príslušenstvo k trepačkám a inkubátorom GFL
Stojan na skúmavky s možnosťou naklonenia pod uhlom 90°. Montuje sa na podnos
3966; maximálne 6 kusov. Max. 24 skúmaviek na jeden stojan.
350
Obj. číslo
396 122 003 953
Typ
3953
Svorky na upevnenie Erlenmeyerovej banky
4
Obj. číslo
396 122 003 983
396 122 003 984
396 122 003 985
396 122 003 986
396 122 003 987
396 122 003 988
396 122 003 989
396 122 003 990
Typ
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
Objem banky (ml)
25
50
100
200
300
500
1000
2000
3
Dno vložené dierované
Vyrobené z ušľachtilej nerezovej ocele. Je použiteľné len vtedy, keď je z hybridizačného
inkubátora vybratý otočný stojan.
Obj. číslo
396 122 007 914
Typ
7914
Spony pružné
Slúžia na pripevnenie hybridizačných nádob k obidvom svorkovým kotúčom. Pre každú
nádobu sú potrebné dve svorky.
Obj. číslo
Typ
∅ (mm)
Maximálny počet (ks)
396 122 007 935
7935
32
16/32*)
396 122 007 936
7936
38
8/16*)
396 122 007 937
7937
51
8/16*)
*) maximálny počet svoriek na svorkovom kotúči/potrebný počet svoriek
Kotúč svorkový
Vyrobený z ušľachtilej nerezovej ocele s vývrtmi pre pružné svorky pre zvýšenie počtu
malých nádob v otočnom stojane. Pre bezpečné a horizontálne upevnenie nádob sú
potrebné vždy dva svorkové kotúče.
4
Obj. číslo
396 122 007 940
Typ
7940
Fľaša hybridizačná
Špeciálna hybridizačná fľaša z borokremičitého skla so zúžením pred skrutkovým závitom
ako ochranou proti preplneniu a umelohmotným skrutkovým uzáverom s vývrtom 0,5
mm uprostred k vyrovnaniu tlaku
Obj. číslo
Typ
396 122 007 943
396 122 007 944
396 122 007 945
7943
7944
7945
∅ (mm)
Dĺžka (mm)
32
38
51
273
273
273
Kapacita otočného
stojanu (počet fliaš)
16
16
8
Táto trepačka vďaka vhodnej kombinácii rýchlosti, druhu pohybu a amplitúdy dosahuje
maximálnu efektivitu pre miešanie aj tých najmenších objemov, ako napr. mikroskúmaviek
(0,2…2ml), PCR doštičiek a stripov atď. Optimálny 2D pohyb vylučuje akékoľvek
rozliatie vzorky alebo pofŕkanie vrchnáku, čím je celkom odstránená potreba následnej
centrifugácie. Medzi ďalšie prednosti patrí integrovaná funkcia „Vortex“ miešania, tichý
chod (<50 dB/A)), IVD konformita. Miešačka je dodávaná vrátane troch nadstavcov:
PCR 96, 0,5ml a 1,5/2,0ml. Časový spínač umožňuje buď trvalý chod alebo vypnutie
v intervale 15 s až 99,5 h
Rozmery š x d x v: 170 x 230 x 130mm
Hmotnosť:
4,2 kg
1
Obj. číslo
Typ
395 353 000 014
* funkcia „Vortex“
MixMate
Amplitúda
kmitov (mm)
1,5 (3)
1
Frekvencia
kmitov (min-1)
300...3000 (3500*)
Trepačka rotačná SB, Stuart
Tento „rotátor“ umožňuje efektívne miešanie prostredníctvom otáčajúceho sa taniera
s upevnenými skúmavkami. Tento spôsob miešania je veľmi šetrný k vzorkám. Hodí
sa napr. veľmi dobre pre udržiavanie biologických vzoriek v suspenzii. Uhol taniera
je nastaviteľný od horizontálnej polohy pre minimálne miešanie až po vertikálnu
s veľmi intenzívnym premiešavaním. Podľa zvoleného držiaka môžu byť skúmavky na
tanieri upevnené v rovine otáčania taniera (R) alebo kolmo na os otáčania (K). Taniere
so svorkami na skúmavky sa objednávajú zvlášť. Trepačka je vhodná i do prostredia
inkubátora s pracovnou teplotou až 60°C alebo do chladenej miestnosti s pracovnou
teplotou 4°C. Prístroj je chránený povrchom BioCote, zabraňujúcim rozmnožovanie
baktérií na jeho povrchu.
Typ
SB 2
SB 3
Frekvencia otáčok:
fixná 20 min-1
2…40 min-1
Kontrola frekvencie:
displej
Časovač:
1…999 min.
Rozmery š x hl x v (mm):
200 x 270 x 230
200 x 270 x 230
2
Popis
396 295 000 012
396 295 000 013
Príslušenstvo:
396 295 000 014
396 295 000 015
396 295 000 016
396 295 000 017
396 295 000 018
396 295 000 019
Trepačka rotačná SB 2
Trepačka rotačná SB 3
Držiak na mikroskúmavky (R)
Držiak na krvné skúmavky (R)
Držiak na centrifug. skúmavky (R)
Držiak na mikrobiolog. skúmavky (K)
Držiak na mikrobiolog. skúmavky (K)
Držiak na mikrobiolog. skúmavky (K)
∅ skúmavky
(mm)
Max. počet
skúmaviek (ks)
10 - 11
9 - 20
25 - 35
12
16
26
40
20
12
63
63
30
Trepačka rolovacia-kolísacia SRT, Stuart
Špeciálne trepačky slúžia na premiešavanie vzoriek v skúmavkách v horizontálnej
polohe, medzi pomerne pomaly rotujúcimi valcami, pričom celé zariadenie vykonáva
súčasne i kolísavý pohyb. Odoberaním alebo pridávaním valcov je možné upravovať
rozostup medzi valcami pre nádobky rôznych priemerov. Jednotlivé modely trepačiek sa
líšia počtom valcov a každý typ teraz existuje v dvoch prevedeniach. Analógový model
s pevne nastavenými otáčkami a model digitálny s riadenými otáčkami a časovačom.
Vhodné napr. pre hematológiu, potravinárstvo i farmáciu, pre viskózne roztoky
a suspenzie pevných látok v kvapaline. Je možné používať aj v inkubátore do maximálnej
teploty 60°C a vlhkosti 80% alebo v chladenej miestnosti (+4°C). Prístroj je možné tiež
stohovať a vytvoriť tak zostavu až 3 trepačiek nad sebou. Možnosť nepretržitej prevádzky.
Maximálne zaťaženie 10 kg. Prístroj je chránený povrchom BioCote, zabraňujúcim
rozmnožovaniu baktérií na jeho povrchu.
Typ
Rýchlosť otáčania
Časovač
Amplitúda kolísania
Maximálne zaťaženie
Rozmery valca
Rozmery (d x š x v)
Hmotnosť
4
Obj. číslo
396 295 000 082
396 295 000 083
396 295 000 084
396 295 000 085
Príslušenstvo:
396 295 000 099
SRT 6
33 min-1
-
Typ
SRT 6
SRT 6D
SRT 9
SRT 9D
SRT 6D
SRT 9
SRT 9D
5…60 min-1
33 min-1
5…60 min-1
1s…9h
1s…9h
16 mm
10 kg
30 x 340 mm
565 x 240 x 110 mm
565 x 360110 mm
5,1 kg
6,9 kg
Počet valcov
6
6
9
9
Ovládanie
analogové
digitálne
analogové
digitálne
3
4
Trepačka vibračná Eppendorf
●
3
Obj. číslo
2
Trepačky rotačné a rolovacie Stuart
Trepačka MixMate®, Eppendorf
Stojanček magnetický pre stohovanie trepačiek (sada 4 ks)
351
Centrifúgy - príslušenstvo
Vzhľadom k veľmi širokej ponuke príslušenstva v podobe rôznych rotorov, závesov
a adaptérov sme do tohto katalógu zaradili len výber tých najpoužívanejších. Komplexnejšiu
ponuku, resp. ponuku zodpovedajúcu Vašim potrebám Vám radi zašleme na vyžiadanie.
Centrifúga EBA 20, Hettich
Praktická a variabilná malá centrifúga s membránovou klávesnicou a pamäťou pre posledné
nastavenie sa štandardne dodáva s uhlovým rotorom na 8 x 15 ml (17x100 mm) skúmaviek.
Umožňuje používanie rôznych skúmaviek s objemom od 5 do 15 ml. Adaptéry pre skúmavky
na krv Vám ponúkneme na vyžiadanie.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v: 231 x 292 x 216 mm
Hmotnosť: cca 4 kg
1
1
Obj. číslo
396 299 002 002
Typ
EBA 20
Max. rýchlosť (ot/min)
6000
RCF
3 421 x g
Centrifúga EBA 21, Hettich
Výkonná a viacúčelová centrifúga pre prácu s mikroskúmavkami 0,2...2,0 ml a skúmavkami
do 50 ml. EBA 21 je ovládateľná jednak zadaním otáčok, tak aj hodnotou RCF. Na fóliovej
klávesnici, ktorá je integrovaná do korpusu centrifúgy je možné jednoducho zadať čas
centrifugácie, krátkodobú centrifugáciu a 9 prednastavených brzdiacich a urýchľovacích úrovní.
Tieto parametre sú digitálne zobrazené na displeji a je možné ich uložiť do 3 programov.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v: 275 x 330 x 247 mm
Hmotnosť: cca 11 kg
2
2
Obj. číslo
396 299 001 004
Príslušenstvo:
396 299 001 112
396 299 001 095
396 299 001 089
396 299 002 024
396 299 002 023
396 299 002 031
396 299 001 116
396 299 001 416
396 299 001 115
396 299 001 123
396 299 001 054
396 299 000 716
Typ
EBA 21 bez rotora
Max. rýchlosť (ot/min)
18 000
Rotor uhlový pre 12 x 1,5/2,0 ml
Rotor uhlový pre 24 x 1,5/2,0 ml
Rotor uhlový pre 30 x 1,5/2,0 ml
Adaptér pre 0,2 ml a 0,4 ml mikroskúmavku
Adaptér pre 0,5 ml a 0,8 ml mikroskúmavku
Adaptér pre 1,5 ml mikroskúmavku
Rotor uhlový pre 6 x 50 ml skúmavky
Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky
a pre skúmavky na krv
Rotor výkyvný bez závesov pre 6 x 15 ml skúmavky
Záves na skúmavky
Adaptér pre 5 ml skúmavky
Adaptér pre 10 ml skúmavky
RCF
23 907 x g
23 907 x g
21 885 x g
21 255 x g
3 904 x g
4 105 x g
2 879 x g
Centrifúga Mikro 120, Hettich
Malá centrifúga pre prácu s mikroskúmavkami do objemu 2 ml. Na výber sú tri uhlové rotory s vekom,
a to 12 miestny a 18 miestny s fixným uhlom 45°, a ďalej dvojradový 24 miestny rotor s pracovnými
uhlami 40° (vnútorný rad) a 52,5° (vonkajší rad). Všetky tri rotory môžu pracovať s mikroskúmavkami
od objemu 0,2 ml do 2 ml, pre nízkoobjemové skúmavky je potrebné použiť zodpovedajúce redukcie
(vložky). Otáčky sa nastavujú s krokom 100 otáčok a sú ľahko čitateľné z digitálneho displeja.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v: 231 x 292 x 199 mm
Hmotnosť: cca 6 kg
3
3
4
Obj. číslo
396 299 001 204
Príslušenstvo:
396 299 001 212
396 299 001 218
396 299 001 224
396 299 002 024
396 299 002 023
396 299 002 031
Typ
Mikro 120
Max. rýchlosť (ot/min)
14 000
Rotor uhlový pre 12 x 1,5/2,0 ml
Rotor uhlový pre 18 x 1,5/2,0 ml
Rotor uhlový pre 24 x 1,5/2,0 ml
Adaptér pre 0,2 a 0,4 ml skúmavky
Adaptér pre 0,5 a 0,8 ml skúmavky
Adaptér pre 1,5 ml skúmavky
RCF
17 530 x g
15 558 x g
15 996 x g
17 530 x g
Centrifúgy Hettich
Centrifúga Mikro 200/200 R, Hettich
352
Centrifúgy Mikro 200 a 200 R patria medzi najvýkonnejšie vo svojej skupine. Centrifúga s chladením
Mikro 200 R s rozsahom teplôt -10…+40°C a krokom 1°C patrí i medzi rýchlo chladiace, keď na
teplotu +4°C dokáže s funkciou „Fast cool“ vychladiť za 10...15 minút. Otáčky sa nastavujú s krokom
100 otáčok a sú ľahko čitateľné z digitálneho displeja. K dispozícii je 9 rýchlostí rozbehu a brzdenia
a automatický prepočet otáčok na odstredivú silu. Na výber sú štyri autoklávovateľné uhlové rotory,
a to 24-miestny s fixným uhlom 40°, 30-miestny s fixným uhlom 45°, 20-miestny rotor na kryoskúmavky
a ďalej 4-miestny rotor pre PCR stripy. Tieto rotory umožňujú prácu pri teplotách od + 4°C.
Časovač: : 1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v/hmotnosť: 275 x 344 x 260 mm/cca 11,5 kg (Mikro 200)
281 x 547 x 260 mm/cca 28 kg (Mikro 200 R)
4
5
5
Obj. číslo
396 299 002 400
396 299 002 405
Príslušenstvo:
396 299 002 424
396 299 002 024
396 299 002 023
396 299 002 031
396 299 002 430
396 299 002 426
396 299 002 418
Typ
Mikro 200
Mikro 200 R
Max. rýchlosť (ot/min)
14 000
14 000
Rotor uhlový 24-miestny pre 0,2...2,0 ml
Adaptér pre 0,2 a 0,4 ml skúmavky
Adaptér pre 0,5 a 0,8 ml skúmavky
Adaptér pre 1,5 ml skúmavky
Rotor uhlový 30 miestny pre 0,5 ml
Rotor uhlový pre 20 x 1,8 ml kryoskúmavky
Rotor uhlový pre 4 x PCR stripy (8 x 0,2 ml)
RCF
18 626 x g
18 626 x g
18 626 x g
17 749 x g
18 407 x g
12 490 x g
Centrifúga Mikro 22/22 R, Hettich
MIKRO 22 a MIKRO 22 R sú malé centrifúgy s automatickým rozpoznávaním rotorov,
pre spracovanie mikroskúmaviek od objemu 0,2 ml do 2,0 ml a hematokrytovej kapiláry.
V pamäti je možné uložiť 3 kompletné pracovné programy skladajúce sa z nastavenia
časových intervalov a rýchlostí. Vhodné sú ako pre rutinné spracovanie krvi, tak aj pre
genetický výskum, virológiu, cytológiu a bakteriológiu. S chladenou centrifúgou Mikro 22
R s pracovným rozsahom -20…+40°C je možné spracovávať i cyto suspenzie a 50 ml
skúmavky. Kapacita, výkonnosť a chladenie Mikro 22 R boli vytvorené podľa požiadaviek
pre používanie s PCR technikou.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v/hmotnosť: 333 x 390 x 278 mm/cca 16 kg (Mikro 22)
333 x 620 x 278 mm/cca 36 kg (Mikro 22R)
3
Obj. číslo
396 299 001 105
396 299 001 110
Príslušenstvo:
396 299 001 154
396 299 001 157
396 299 001 158
4
5
6
Typ
Mikro 22
Mikro 22 R
Max. rýchlosť (ot/min)
18 000
18 000
Rotor výkyvný 24x1,5/2,0 ml,
nerezový s krytom, autoklávovateľný
Rotor uhlový 12x1,5/2,0 ml, nerezový s priehľadným krytom
Rotor uhlový 2 radový 48x1,5/2,0 ml, hliníkový s krytom,
odolný voči fenolom, autoklávovateľný
396 299 001 189
396 299 001 195
396 299 002 024
396 299 002 023
396 299 002 031
396 299 001 160
396 299 001 162
396 299 001 161
RCF
31514 x g
31514 x g
18516 x g
23 907 x g
horný rad,
21 255 x g
dolný rad
18 845 x g
21 255 x g
31 514 x g
Rotor uhlový 30 x0,4/2,0ml, aerosol-tight
Rotor uhlový 24 x1,5/2,0 ml, aerosol-tight
Adaptér pre 0,2 a 0,4 ml skúmavky
Adaptér pre 0,5 a 0,8 ml skúmavky
Adaptér pre 1,5 ml skúmavky
Rotor uhlový 6 miestny pre PCR stripy
18 845 x g
Kryt pre rotor
Rotor bubnový hliníkový s krytom,
14 150 x g
6 kazetový pre 60 skúmaviek
396 299 001 377
Adaptér pre 10 x 1,5/2,0 ml skúmavky
396 299 001 378
Adaptér pre 32 x 0,2/0,4 ml skúmavky
396 299 001 379
Adaptér pre 21 x 0,5/0,8 ml skúmavky
Príslušenstvo len pre Mikro 22R:
396 299 001 048
Rotor výkyvný Cyto so závesmi – 4-miestny
396 299 001 013
Rotor výkyvný 6 x 15 ml 2 879 x g
396 299 001 123
Záves pre výkyvný rotor
396 299 001 054
Adaptér pre 5 ml skúmavky 13x75 mm
396 299 000 716
Adaptér pre 10 ml skúmavky 17x70 mm
396 299 001 020
Rotor výkyvný pre 8x 5 alebo 10 ml skúmavky
2 879 x g
396 299 001 131
Záves pre 5 ml skúmavku 13 x 75 mm, alebo pre 2-5 ml Vacutainer
skúmavku alebo pre 2,6 ml Sarstedt skúmavku
396 299 001 132
Záves pre 10 ml skúmavku 17 x 70 mm, alebo pre 5,5 ml
skúmavku 15,3 x 75 mm
396 299 001 015
Rotor uhlový pre 12 x 15 ml alebo 6 x 15 (Falcon) skúmavky 4 105 x g
396 299 001 054
Adaptér pre 5 ml skúmavky 13x75 mm
396 299 001 016
Rotor uhlový pre 6 x 50 ml skúmavky 34x100 ml
3 904 x g
396 299 001 632
Adaptér pre 7 ml skúmavky 12x100 mm
396 299 001 631
Adaptér pre 15 ml skúmavku Falcon 17x120 mm
396 299 001 635
Adaptér pre 15 ml skúmavku 17x100 mm alebo 10 ml Sarstedt skúmavku
396 299 001 633
Adaptér pre 25 ml skúmavku 24x100 mm
396 299 001 634
Adaptér pre 50 ml skúmavku 29x107 mm
396 299 001 641
Adaptér pre 50 ml skúmavku Falcon 29 x 115 mm
(do rotora sa zmestia 3 ks)
2
3
4
5
6
Centrifúgy Hettich
1
2
1
353
Centrifúga Rotofix 32 A, Hettich
Nechladená Rotofix 32 A je ideálna centrifúga pre dennú rutinu v medicínskych
laboratóriách. Je možné ju použiť pre rôzne typy skúmaviek od 1...100 ml. Vhodná je
nielen do laboratórií klinickej chémie, ale i pre potreby cytológov. Špeciálne cytologické
príslušenstvo umožňuje spracovať 8 vzoriek naraz.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v: 368 x 437 x 261 mm
Hmotnosť:
cca 25 kg
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
Centrifúgy Hettich
Max. rýchlosť (ot/min)
6 000
RCF
4 186 x g
Rotor výkyvný pre 4 x 100 ml skúmavky použiteľný
2 665 x g
i pre cytologické preparáty
396 299 136 991
Záves pre 4 x 5 ml skúmavky 12 x 75 mm
396 299 001 372
Záves pre 17 x 5 ml skúmavky 12/13 x 75 mm
396 299 136 992
Záves pre 4 x 7 ml skúmavky 12 x 100 mm
396 299 001 370
Záves pre 5 x 9 ml skúmavky 14 x 100 mm
396 299 001 741
Záves pre 10 x 9 ml skúmavky 14 x 100 mm
396 299 001 369
Záves pre 4 x 15 ml skúmavky 17 x 100 mm
396 299 001 742
Záves pre 7 x 15 ml skúmavky 17 x 100 mm
396 299 001 346
Záves pre 2 x 20 ml skúmavky 21 x 100 mm
396 299 001 745
Záves pre 2 x 25 ml skúmavky 24 x 100 mm
396 299 001 345
Záves pre 45 ml skúmavku 31 x 100 mm
396 299 001 746
Záves pre 50 ml skúmavku 34 x 100 mm
396 299 001 381
Záves pre max. 100 ml skúmavku
396 299 001 382
Uzáver hygienický pre obj.č. 396 299 001 381
Adaptéry pre skúmavky 1,5…100 ml do závesu 396 299 001 381 na vyžiadanie.
396 299 001 611
Rotor výkyvný pre 8 x 15 ml skúmavky
2 415 x g
396 299 001 131
Adaptér pre 5 ml skúmavku 12/13 x 75 mm
396 299 001 132
Adaptér pre 10 ml skúmavku 17 x 70 mm
396 299 001 643
Adaptér pre 10 ml skúmavku 13 x 100 mm
396 299 001 644
Adaptér pre 15 ml skúmavku 17 x 100 mm
396 299 001 628
Rotor výkyvný pre 12 x 15 ml skúmavky
2 680 x g
396 299 001 127
Adaptér pre 5 ml skúmavku 12/13 x 75 mm
396 299 001 122
Adaptér pre 10 ml skúmavku 17 x 70 mm
396 299 001 621
Adaptér pre 15 ml skúmavku 17 x 100 mm
396 299 001 619
Rotor výkyvný pre 6 x 50 ml Falcon skúmavky
2 701 x g
396 299 001 617
Rotor výkyvný pre 8 x 50 ml skúmavky do 45°
2 469 x g
396 299 001 462
Adaptér pre 15 ml Falcon skúmavku 17 x 120 mm
396 299 016 201
Rotor uhlový pre 6 x 85 ml skúmavky
4 186 x g
Adaptéry pre skúmavky 1,5…50 ml do rotoru 396 299 016 201 na vyžiadanie.
396 299 001 613
Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky
4 146 x g
396 299 001 054
Adaptér pre 5 ml skúmavku 12/13 x 75 mm
Univerzálna nechladená a chladená verzia odstredivky s veľkým výberom uhlových
a výkyvných rotorov, s kapacitou až 4x100ml. Je koncipovaná ako komfortná verzia,
s jednoduchým ovládaním, pamäťou pre ukladanie 10 programov, automatickou
identifikáciou rotorov, automatickým prepočtom otáčok na RCF a 9 rýchlosťami rozbehu
a brzdenia. Samozrejmosťou je blokovanie uzáveru veka počas odstreďovania. Na
membránovej klávesnici sú tlačidlá pre štart a vypnutie, nastavenie otáčok, teploty a času.
Chladená verzia 320 R má plynulé nastavenie teploty v rozsahu -20...+40°C.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v/hmotnosť: 420 x 490 x 300 mm/29 kg (Universal 320)
420 x 660 x 300 mm/52 kg (Universal 320 R)
6
354
Typ
Rotofix 32 A
Centrifúga Universal 320/320 R, Hettich
5
7
Obj. číslo
396 299 001 206
Príslušenstvo:
396 299 001 624
Obj. číslo
Typ
Max. rýchlosť (ot/min)
396 299 001 401
Universal 320
15 000
396 299 001 406
Universal 32 R s chladením
15 000
Príslušenstvo:
396 299 001 624
Rotor výkyvný pre 4 x 100 ml skúmavky
Závesy a adaptéry pre tento rotor sú uvedené pri centrifúge Rotofix 32A
396 299 001 611
Rotor výkyvný pre 8 x 15 ml skúmavky
Závesy a adaptéry pre tento rotor sú uvedené pri centrifúge Rotofix 32A
396 299 001 628
Rotor výkyvný pre 12 x 15 ml skúmavky
Závesy a adaptéry pre tento rotor sú uvedené pri centrifúge Rotofix 32A
396 299 001 619
Rotor výkyvný pre 6 x 50 ml Falcon skúmavky
396 299 001 617
Rotor výkyvný pre 8 x 50 ml skúmavky do 45°
396 299 001 462
Adaptér pre 15 ml Falcon skúmavku 17 x 120 mm
396 299 001 645
Rotor výkyvný, 4 miestny, bez závesov,
pre max. 4 mikrotitračné dosky, max. RCF
396 299 004 345
Záves pre mikrotitračné dosky alebo kultivačné dosky
396 299 016 201
Rotor uhlový pre 6 x 85 ml skúmavky
Adaptéry pre skúmavky 1,5…50 ml do rotora 396 299 016 201 na vyžiadanie.
396 299 001 613
Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky
396 299 001 615
Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky
396 299 001 054
Adaptér pre 5 ml skúmavku 12/13 x 75 mm
396 299 001 612
Rotor uhlový pre 12 x 1,5/2,0 ml skúmavky
396 299 001 420
Rotor uhlový pre 24 x 1,5/2,0 ml skúmavky
396 299 001 689
Rotor uhlový pre 30 x 1,5/2,0 ml skúmavky
396 299 002 024
Adaptér pre 0,2 a 0,4 ml skúmavky
396 299 002 023
Adaptér pre 0,5 a 0,8 ml skúmavky
396 299 002 031
Adaptér pre 1,5 ml skúmavky
RCF
21 382 x g
21 382 x g
2 665 x g
2 415 x g
2 680 x g
2 701 x g
2 469 x g
1 896 x g
4 186 x g
4 146 x g
16 582 x g
16 602 x g
21 382 x g
21 255 x g
Centrifúga Rotina 38/38R, Hettich
Rotina 38 a Rotina 38 R je veľkokapacitná (max. 4x250 ml) stolová centrifúga s vysokým
výkonom, s jednoduchou obsluhou a tichou prevádzkou. Je vybavená pamäťou pre
ukladanie programov, automatickou identifikáciou rotorov, automatickým prepočtom
otáčok na RCF a 9 rýchlosťami rozbehu a brzdenia. Použiteľnosť rôznych druhov
skúmaviek v moderných laboratóriách umožňuje široké pole pôsobnosti v diagnostických,
výskumných genetických a mikrobiologických aplikáciách.
Časovač:
1...100 min, nepretržito, tlačidlo na krátkodobé točenie
Rozmery š x hl x v/hmotnosť: 468 x 540 x 380 mm/cca 47 kg (Rotina 38)
468 x 695 x 380 mm/cca 73 kg (Rotina 38 R)
2
3
Obj. číslo
396 299 001 703
396 299 001 707
Príslušenstvo:
396 299 001 724
396 299 001 430
396 299 001 382
396 299 001 425
396 299 001 427
4
5
396 299 001 794
396 299 001 790
396 299 005 128
396 299 005 120
396 299 005 121
396 299 005 122
396 299 005 124
396 299 005 125
396 299 005 126
396 299 005 133
396 299 001 793
396 299 001 791
396 299 006 319
396 299 001 726
396 299 136 991
396 299 001 372
396 299 136 992
396 299 001 370
396 299 001 369
396 299 001 346
396 299 001 745
396 299 001 345
396 299 001 746
396 299 001 366
396 299 005 277
396 299 001 742
6
396 299 000 716
396 299 001 717
7
396 299 001 462
396 299 001 792
396 299 001 449
396 299 001 448
396 299 001 451
396 299 001 447
396 299 001 446
396 299 001 466
396 299 001 454
396 299 001 789
396 299 002 024
396 299 002 023
396 299 001 720
396 299 001 725
396 299 004 345
Typ
Rotina 38
Rotina 38 R chladená
Max. rýchlosť (ot/min)
15 000
15 000
RCF
24 400 x g
24 400 x g
Rotor výkyvný, pre 4 x 100 ml, bez závesov, max. RCF 3 832 x g
Záves pre výkyvný rotor 396 299 001 724, vhodný pre skúmavky
od 1,5 do 100 ml, ako i pre 15 a 50 ml Falkon skúmavky
a pre odberové skúmavky na krv
Veko pre záves 396 299 001 430
Záves pre výkyvný rotor 396 299 001 724, vhodný pre skúmavky
od 1,5 do 100 ml, ako i pre 15 a 50 ml Falkon skúmavky
a pre odberové skúmavky na krv
Záves pre výkyvný rotor 396 299 001 724, vhodný pre skúmavky
od 1,5 do 50 ml, ako i pre 15 a 50 ml Falkon skúmavky
a pre odberové skúmavky na krv
Rotor výkyvný, pre max. 4 x 250 ml, bez závesov, max. RCF 2 808 x g
Záves pre výkyvný rotor 1794, vhodný pre skúmavky
od 5 do 250 ml, ako i pre 15 a 50 ml Falcon skúmavky
Adaptér pre 12 x 6 ml skúmavky 12 x 75 mm
Adaptér pre 12 x 7 ml skúmavky 12 x 100 mm
Adaptér pre 7 x 15 ml skúmavky 17 x 100 mm
Adaptér pre 4 x 25 ml skúmavky 24 x 100 mm
Adaptér pre 50 ml skúmavku 34 x 100 mm
Adaptér pre 100 ml skúmavku 44 x 100 mm
Adaptér pre 100 ml skúmavky 40 x 115 mm
Adaptér pre 4 x 15 ml Falcon skúmavku 17 x 120 mm
Adaptér pre 2 x 50 ml Falcon skúmavku 29 x 115 mm
Vložka pre 250 ml skúmavku 65 x 115 mm
Adaptér pre 250 ml skúmavku 61 x 122 mm
Rotor výkyvný pre max. 6 x 50 ml, bez závesov, max. RCF 2 808 x g
Záves pre 4 x 5 ml skúmavky 12 x 75 mm
Záves pre 17 x 5 ml skúmavky 12/13 x 75 mm
Záves pre 4 x 7 ml skúmavky 12 x 100 mm
Záves pre 5 x 9 ml skúmavky 14 x 100 mm
Záves pre 4 x 15 ml skúmavky 17 x 100 mm
Záves pre 2 x 20 ml skúmavky 21 x 100 mm
Záves pre 2 x 25 ml skúmavky 24 x 100 mm
Záves pre 45 ml skúmavku 31 x 100 mm
Záves pre 50 ml skúmavku 34 x 100 mm
Záves pre výkyvný rotor 1726
Adaptér pre 9 x 1,5/2,0 ml skúmavky
Záves pre 7 x 15 ml skúmaviek 17 x 120 mm, 3 x 15 ml
Falcon skúmavky a pre odberové skúmavky Sarstedt a Vacutainer
na krv v rozsahu 4...10 ml )
Vložka pre 1,6...6 a 4...7 ml Vacutainer skúmavky
Rotor výkyvný pre max. 10 x 50 ml Falcon skúmavky,
max. RCF 3 856 x g
Adaptér pre 15 ml Falcon skúmavky
Rotor uhlový , 6-miestny, max. RCF 16 504 x g Rotina 38 R,
max. RCF 13 640 x g Rotina 38
Adaptér pre 4 x 1,5/2,2 skúmavku
Adaptér pre 10 ml skúmavku 16 x 80 mm
Adaptér pre 15 ml skúmavku 17 x 100 mm a pre 9...10 ml
Sarstedt skúmavku
Adaptér pre 30 ml skúmavku 26 x 95 mm a pre 25 ml
skúmavku 24 x 100 mm
Adaptér pre 50 ml skúmavku 29 x 107 mm
Adaptér pre 15 ml Falcon skúmavku
Adaptér pre 50 ml Falcon skúmavku
Rotor uhlový , pre 30 x 0,4/2,0 ml skúmaviek,
max. RCF 24 400 x g, aerosol-tight
Adaptér pre 0,2 a 0,4 ml skúmavky
Adaptér pre 0,5 a 0,8 ml skúmavky
Rotor uhlový pre max. 6 x 85 ml, max. RCF 16 504 x g Rotina 38 R,
max. RCF 13 640 x g Rotina 38
Rotor výkyvný pre 4 mikrotitračné dosky bez závesov, max. RCF 2 111 x g
Záves pre mikrotitračné alebo kultivačné dosky
2
3
4
5
6
7
Centrifúgy Hettich
1
1
355
Centrifúga Mini Spin, Eppendorf
Miniatúrna centrifúga s hliníkovým rotorom a oceľovým vekom, ktorá je zároveň tichá. Má
autoklávovateľný rotor pri +121°C. Maximálne otáčky dosiahne za 13 sekúnd, za rovnaký
čas dokáže aj zastaviť.
Časovač:
15 s…30 min (Mini Spin)
15 s…99 min alebo trvalý chod (Mini Spin plus)
Rozmery v x š x hl: 225 x 240 x 120 mm
Hmotnosť:
4,3 kg
Kapacita:
12 skúmaviek 1,5/2 ml (2 x 8-miestny PCR strip)
1
1
Obj. číslo
395 452 000 018
395 453 000 011
Príslušenstvo:
395 425 716 001
395 425 717 008
395 425 715 005
395 452 727 007
Typ
Mini Spin
Mini Spin plus
Max. rýchlosť (ot/min)
13 400
14 500
RCF
12 100 x g
14 000 x g
Sada 6 adaptérov pre 0,5 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,4 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,2 ml PCR skúmavky
Rotor s vekom pre 2 x 8-miestny PCR strip
Centrifúga 5418, Eppendorf
Tento model odstredivky vychádza z úspešného predchádzajúceho typu 5415D a je
určený na odstreďovanie vzoriek v mikroskúmavkách. K odstredivke patrí jediný rotor,
a to štandardný uhlový s viečkom tesneným proti úniku aerosólov a s pevným uhlom 45°.
Rotor má 18 pozícií s priemerom 11 mm pre mikroskúmavky objemov 1,5/2,0 ml. Pre
menšie skúmavky 0,2/0,4 ml je potrebný adaptér.
Časovač:
max. 599 min, trvalý chod, krátkodobé odstredenie
Rozmery v x š x hl:
210 x 300 x 210 mm
Hmotnosť bez rotora: 7,7 kg
2
2
Obj. číslo
395 418 000 017
Príslušenstvo:
395 425 716 001
395 425 717 008
395 425 715 005
Typ
5418 vrátane rotora
Max. rýchlosť (ot/min)
14 000
RCF
16 873 x g
Sada 6 adaptérov pre 0,5 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,4 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,2 ml PCR skúmavky
Centrifúgy Eppendorf
Centrifúga 5424, Eppendorf
356
Tento model odstredivky je zároveň určený na odstreďovanie vzoriek v mikroskúmavkách,
ale je variabilnejší ako model Eppendorf 5418 a je ponúkaný v dvoch variantoch, s rýchlym
ovládaním pomocou otočných gombíkov alebo s ľahko čistiteľnými membránovými
tlačidlami. Okrem základných parametrov je možné navyše nastaviť RCF, voliť modul „at
set RPM“ a meniť štart i brzdenie. Základným rotorom k modelu 5424 je štandardný uhlový
rotor FA-45-24- 11 s viečkom tesneným proti úniku aerosólov a s pevným centrifugačným
uhlom 45°, ktorý má 24 pozícií s priemerom 11 mm pre mikroskúmavky objemov 1,5/2,0
ml. Ďalším rotorom je typ FA-45-24-11-Special, ktorý je chránený teflónovou vrstvou
a vykazuje zvýšenú chemickú odolnosť. Rotor F- 45-18-11-Kit má 18 pozícií, viečko bez
tesnenia a je určený pre centrifugáciu kolóniek „spin columns“ s otvoreným viečkom.
Rotor F-45-32-5-PCR je uspôsobený pre odstreďovanie štyroch osemmiestnych stripov
PCR mikroskúmaviek 0,2 ml.
Časovač:
max. 599 min, trvalý chod, krátkodobé odstredenie
Rozmery v x š x hl:
240 x 320 x 230 mm
Hmotnosť bez rotora: 13,4 kg
3
3
Obj. číslo
Typ
Max. rýchlosť (ot/min)
RCF
Ovládací panel s otočnými gombíkmi:
395 424 000 614
5424 bez rotora
14 680
20 238 x g
395 424 000 410
5424 vr. rotora FA-45-24-11
14 680
20 238 x g
Ovládací panel s membránovými tlačidlami:
395 424 000 215
5424 bez rotora
14 680
20 238 x g
395 424 000 010
5424 vr. rotora FA-45-24-11
14 680
20 238 x g
Príslušenstvo:
395 424 702 007
Rotor uhlový s aerosoltesným viečkom, 24x1,5/2,0 ml
395 424 700 004
Rotor uhlový s aerosoltesným viečkom, PTFE, 24x1,5/2,0 ml
395 424 706 002
Rotor uhlový s PP viečkom, 18x1,5/2,0 ml
395 425 716 001
Sada 6 adaptérov pre 0,5 ml skúmavky
395 425 717 008
Sada 6 adaptérov pre 0,4 ml skúmavky
395 425 715 005
Sada 6 adaptérov pre 0,2 ml PCR skúmavky
395 424 704 000
Rotor uhlový s viečkom, 4x8x0,2 ml (PCR stripy)
Centrifúga chladená 5415 R, Eppendorf
Model chladenej stolovej odstredivky na prácu s mikroskúmavkami 0,5 ml alebo 1,5/2,0 ml.
Odstredivka je tichá (<60 dB), malá, dobre sa ovláda a samozrejmosťou je bezpečnostné
uzatváranie veka. Má oddelené tlačidlo pre krátkodobú centrifugáciu. Rotory sú uhlové,
autoklávovateľné pri 121°C a môžu byť tiež vybavené krytom, ktorý neprepúšťa aerosóly.
Teplotný rozsah:
0...+40°C, schladenie z laboratórnej teploty na +4°C počas
16 min., garantuje udržanie teploty +4°C pri zvolení max. otáčok
Časovač:
30 s...99 min, trvalý chod, krátkodobé odstredenie
Rozmery v x š x hl:
290 x 450 x 230 mm
Hmotnosť bez rotora: 21,2 kg
1
Obj. číslo
395 426 000 018
Príslušenstvo:
395 425 725 000
395 425 737 009
395 425 716 001
395 425 717 008
395 425 715 005
395 425 730 004
395 425 723 008
Typ
5415 R chladená
Max. rýchlosť (ot/min)
13 200
1
RCF
16 110 x g
Rotor uhlový s PP velp,, 24 x 1,5/2,0 ml
Rotor uhlový aerosoltesný s kovovým vekom, 24 x 1,5/2,0 ml
Sada 6 adaptérov pre 0,5 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,4 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,2 ml PCR skúmavky
Rotor uhlový s PP vekom, 36 x 0,5 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,2 ml PCR skúmavky
Centrifúga chladená 5417 R, Eppendorf
Jedná sa o mikroprocesorom riadenú stolovú odstredivku s aktívnym chladením,
určenú pre prácu s mikroskúmavkami a PCR-stripmi. Vysoký bezpečnostný štandard je
zabezpečený robustnou konštrukciou s kovovým krytom, blokovaním krytu, núdzovým
otvorením krytu pri výpadku napätia, automatickým vypnutím pri nedostatočnom vyvážení
rotora, kódovaním a automatickým rozpoznávaním typu rotora. Rotory sú uhlové,
s kovovým krytom, autoklávovateľné pri 120°C/20 min., resp. aerosoltesné rotory sú
autoklávovateľné pri 140°C/2h (vylúčenie kontaminácie priony). Ku komfortu práce patrí
funkcia krátkodobej centrifugácie pri dopredu nastavených otáčkach, funkcia pomalšieho
brzdenia, ktorú je možné zvoliť pri citlivejších vzorkách. Pre prácu s termocitlivými látkami
je určená funkcia „FAST COOL“, pomocou ktorej za chvíľu ochladíte pracovný priestor na
+4°C, a tým zabránite tepelnej degradácii vzorky. Ďalšou výhodou je extrémne zrýchlenie
(13 s) a krátky brzdiaci čas (12s), ktoré spolu s vysokým RCF umožňujú rýchlu prácu.
Teplotný rozsah:
-9...+40°C, funkcia Standby a rýchle chladenie (za 15 min.
na +4°C) a udržanie teploty +4°C pri zvolení max. otáčok
Časovač:
30 s...99 min, trvalý chod, krátkodobé odstredenie
Rozmery (v x š x hl):
310 x 600 x 250 mm
Hmotnosť bez rotora: 35 kg
Obj. číslo
395 407 000 317
Príslušenstvo:
395 490 015 002
395 490 025 008
395 490 061 004
395 492 008 003
395 425 716 001
395 425 717 008
395 425 715 005
395 490 060 008
Typ
5417 R chladená
Max. rýchlosť (ot/min)
16 400
Rotor uhlový, 30 x 1,5/2,0 ml, hliníkové veko
Rotor uhlový, 30 x 1,5/2,0 ml, hliníkové veko, aerosoltesné
Rotor uhlový, 24 x 1,5/2,0 ml, hliníkové veko, aerosoltesné
Rotor výkyvný, 8 x 1,5/2,0 ml, hliníkové veko
Sada 6 adaptérov pre 0,5 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,4 ml skúmavky
Sada 6 adaptérov pre 0,2 ml PCR skúmavky
Rotor uhlový pre 6 x 8 alebo 6 x 5 stripy,
alebo pre 48 x 0,2 ml PCR skúmavky
RCF
25 000 xg
20 800 xg
20 800 xg
25 000 xg
10 600 xg
10 600 xg
3
3
Centrifúga 5702/5702 R/5702 RH, Eppendorf
Kompaktná nechladená (5702) a chladená (5702 R) a u modelu RH i temperovaná
verzia centrifúgy určená predovšetkým pre prácu na klinických, biochemických
a hematologických pracoviskách. Centrifúgy sú vybavené bežnými bezpečnostnými
prvkami ako je blokovanie veka, núdzové otvorenie veka pri výpadku napätia, automatické
vypnutie pri nedostatočnom vyvážení rotora. Nastavenie otáčok od 100 ot./min do max.
podľa rotora s krokom 100 ot./min. Výkyvný rotor pojme až 85 ml skúmavky a dovoľuje až
4400 ot./min. Rotory majú minimálnu hlučnosť a sú autoklávovateľné (+121°C, 20 min.)
Rozbehový čas:
< 26s
Brzdný čas:
< 19 s, je možné použiť funkciu „brake off“ a tým brzdiť pomaly
pri super citlivých vzorkách
Časovač:
0...99 min., trvalý chod, krátkodobé odstredenie
Typ 5702
Typ 5702 R, RH
Rozmery (š x d x v): 320 x 400 x 240 mm
360 x 580 x 260 mm
Hmotnosť:
20 kg
36 kg
Centrifúgy Eppendorf
2
2
357
Eppendorf 5702 R, RH:
- chladená verzia s vstavaným chladiacim agregátom s reguláciou teploty -9…+40°C
- dve tlačidlá pre uloženie štandardných procedúr
- chladenie v pohotovostnom „stand by“ režime
- funkcia „fast-temp“ a „at set rpm“
Eppendorf 5702 RH:
- presnejšie softwarové riadenie teploty (v závislosti na type rotora)
- aktívny ohrev (i v pohotovostnom „stand by“ režime)
- teplotná odchýlka ≤1°C pri teplotách +4°C a +37°C
2
1
1
2
1
4
3
3
4
5
Centrifúgy MPW
5
6
Ďalšie typy centrifúg Eppendorf a príslušenstva vrátane adaptérov Vám zašleme na vyžiadanie.
Centrifúga MPW-15
Centrifúgy Eppendorf
●
Kompaktná malá odstredivka určená pre použitie vo všetkých laboratóriách. Jej
jednoduchá a účelná konštrukcia uľahčuje jej obsluhu. Zatvorením veka a stlačením
tlačidla START/ STOP sa odstredivka zapne. Otvorením veka alebo stlačením tlačidla sa
odstredivka vypne a zastaví.
Súčasťou balenia sú dva uhlové rotory: 6x1,5/2,2 ml
2 x PCR strip (8 x 0,2ml).
Rozmery š x hl x v: 153 x 153 x 102 mm
Hmotnosť:
0,9 kg
6
7
Obj. číslo
396 123 100 153
Typ
MPW-15
Otáčky (ot/min)
6 000
RCF
2 000 x g
Centrifúga MPW-55
Laboratórna programovateľná mikroodstredivka, regulácia a čas sú riadené
mikroprocesorom, 9 voliteľných programov a 9 stupňov akcelerácie a brzdenia.
Odstredivka je vybavená indukčným bezúdržbovým motorom.
Časový spínač
0…99 min., krátkodobé odstredenie
Voliteľné programy: čas/otáčky
Rozmery š x hl x v: 220 x 270 x 180 mm
Hmotnosť:
4 kg
7
358
Obj. číslo
Typ
Max. rýchlosť (ot/min)
RCF
395 702 000 019
5702
4 400
2 800 x g
395 703 000 012
5702 R chladená
4 400
2 800 x g
395 704 000 016
5702 RH temperovaná
4 400
2 800 x g
Príslušenstvo:
395 702 720 003
Rotor výkyvný, vr. 4x záves valcový
395 702 721 000
Vrchný tesnený uzáver, valcový, sada 2 ks
Adaptéry pre valcový záves, sada 2 ks, max. dĺžka skúmaviek 100 mm
Objem
∅ otvoru
Počet skúmaviek
skúmavky (ml)
(mm)
na celý rotor (ks)
395 702 736 007
1…1,4
8,5
20
395 702 737 003
2…7
12,5
20
395 702 719 005
3…7
13,5
16
395 702 735 000
4…10
16
16
395 702 724 009
9…15
17,5
16
395 702 732 001
15 ml Falcon
17,2
4
395 702 717 002
25
25
4
395 702 734 004
50 ml Falcon
30
4
395 702 718 009
85
38
4
395 702 740 004
Rotor výkyvný, bez závesu
395 702 709 000
Záves pravouhlý, sada 4 ks
Adaptéry pre valcový záves, sada 2 ks, max. dĺžka skúmaviek 100 mm
Objem
∅ otvoru
Počet skúmaviek
skúmavky (ml)
(mm)
na celý rotor (ks)
395 702 710 008
5…7
13
40
395 702 711 004
9
14,5
32
395 702 712 000
15
17,5
24
395 702 713 007
20
22
16
395 702 716 006
25
25
8
395 702 700 002
Rotor výkyvný A-8-17, 8x15ml pre skúmavky ∅ 18 mm
a max. dĺžky 120 mm
395 702 702 005
Adaptér pre 15 ml Falkon, sada 8 ks
395 702 704 008
Rotor uhlový, vr. 30 nerezových vložiek pre 15 ml skúmavky,
20 ks Falkon adaptérov (= max. Falkon skúmaviek) a 30 ks gumových
podložiek, max. RCF 2 750 x g
395 702 707 007
Vložka nerezová pre 15ml skúmavky, sada 10 ks
395 702 706 000
Adaptér pre kónickou skúmavku Falkon 15 ml, sada 10 ks
395 702 708 003
Podložka gumová pre 15 ml skúmavku s guľatým dnom, sada 4 ks
395 702 746 002
Rotor uhlový, 24 x 1,5/2,0 ml, bez viečka, max. RCF 1 770 x g
395 702 747 009
Rotor uhlový, 18 x kryoskúmavky ∅ 13 mm alebo skúmavky
o max. ∅ 17 mm, bez viečka a adaptérov, max. RCF 1 840 x g
395 702 752 002
Adaptér pre kryoskúmavky 1…2 ml (∅ 13 mm), sada 6 ks
Obj. číslo
396 123 010 055
Typ
MPW-55
Otáčky (ot/min)
300…14 000
RCF
14 243 x g
Príslušenstvo:
396 123 011 200
396 123 011 204
396 123 011 203
396 123 014 084
396 123 014 126
396 123 014 133
396 123 011 201
396 123 012 205
396 123 016 135
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 12 x 1,5/2,2 ml
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 24 x 1,5/2,2 ml
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 18 x 0,5 ml
Adaptér pre skúmavky 0,5ml, sada 12 ks
Adaptér pre skúmavky 0,4ml, sada 12 ks
Adaptér pre skúmavky 0,2ml, sada 12 ks
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 2x8+2x4 á 0,2 ml PCR strip
Rotor hematokritový, 24 kapilár 50 mm
Počítadlo hematokritové
1
Centrifúga chladená, MPW-65R
Chladená mikrocentrifúga určená pre prácu v nemocničných, potravinárskych
a výskumných laboratóriách. Jej výkonný motor a chladiaci systém zabezpečujú jej široké
uplatnenie. Mikroprocesorová jednotka umožňuje nastavenie charakteristík pre rozbeh
a brzdenie, teploty a času. LCD displej zobrazuje aktuálne parametre otáčok, teploty,
času, štart a charakteristiky.
Teplotný rozsah:
-20…+40°C
Časový spínač:
1...99 min, trvalý chod, krátkodobé odstredenie
Rozmery š x hl x v: 298 x 564 x 280 mm
Hmotnosť:
35 kg
1
Obj. číslo
396 123 100 659
Príslušenstvo:
396 123 011 731
396 123 011 732
396 123 011 733
396 123 011 734
396 123 012 205
396 123 127 303
Typ
MPW-65R
Otáčky (ot/min)
300 -14 000
RCF
18 187 x g
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 24 x 1,5/2,2 ml
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 36 x 1,5/2,2 ml
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 36 x 0,5 ml
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 4 x 8 á 0,2 ml PCR strip
Rotor hematokritový, 24 kapilár 75 x ∅ 1,4 mm
Rotor výkyvný vr. závesu s herm. viečkom, 24 x 1,5/2,2 ml
2
Centrifúga MPW-53
Malá odstredivka pre súkromnú ambulantnú prax a veterinárne kliniky. Určená pre
odstreďovanie objemov 10/15 ml. (výber z dvoch pevne nastaviteľných otáčok). Má veľmi
tichý chod.
Časový spínač:
1…15 min., trvalý chod
Rozmery š x hl x v: 270 x 220 x 180 mm
Hmotnosť:
4 kg
2
Obj. číslo
396 123 010 053
Príslušenstvo:
396 123 111 013
396 123 014 082
Typ
MPW-53
Otáčky (ot/min)
6 000/3 500
RCF
3 400 x g
Rotor uhlový, 6 x 10/15 ml
Adaptér pre skúmavky 7/5 ml, sada 6 ks
3
Centrifúga MPW-212
Centrifúga je určená pre hematologické i biochemické laboratóriá s možnosťou voľby
pevne nastaviteľných otáčok 12 000/3 500/2 400 ot/min. podľa typu rotora. Vybavená
identifikáciou rotorov.
Časový spínač:
1…99 min., trvalý chod
Rozmery š x hl x v: 355 x 435 x 270 mm
Hmotnosť:
10 kg
Obj. číslo
Typ
Otáčky (ot/min)
396 123 010 212
MPW-212
12000 /3500/2400
Príslušenstvo: (max. 12 000 ot/min):
396 123 012 303
Rotor hematokritový s viečkom 24 x 75 mm
396 123 011 326
Rotor uhlový s hermetickým viečkom, 24 x 1,5/2,2 ml
396 123 016 135
Počítadlo hematokritové
Príslušenstvo: (max. 3 500 ot/min):
396 123 113 093
Rotor uhlový, 12 x 10 ml
396 123 113 083
Rotor uhlový, 6 x 10/15 ml
RCF
14 500 x g
Centrifúga MPW-212H
4
Jednoúčelová centrifúga určená pre hematologické laboratóriá, pevne nastavené otáčky
13 000 ot/min. Nastaviteľný čas 0…99 min. Digitálny displej.
Časový spínač:
1…99 min., trvalý chod
Rozmery š x hl x v: 435 x 355 x 270 mm
Hmotnosť:
10 kg
4
Obj. číslo
396 123 102 120
Príslušenstvo:
396 123 012 303
396 123 016 135
Typ
MPW-212H
Otáčky (ot/min)
13 000
RCF
16 900 x g
Centrifúgy MPW
3
Rotor hematokritový s viečkom, 24 x 75 mm
Počítadlo hematokritové
359
Download

Prístroje na prípravu vzoriek časť 1