LL LED svietidlá na osvetlenie ciest
©MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.
LL STREET
LL STREET je ucelená koncepcia cestných a vonkajších svietidiel
LED svietidlá tiež spĺňajú mnoho nadštandardných parametrov:
určených pre všetky typy aplikácií verejného osvetlenia v zmysle
•
noriem STN EN 13201-2. Ide o vynikajúce moderné LED svietidlá,
ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá úsporného a efektívneho
optimálne teplotné prevádzkové parametre
•
osvetlenia pozemných komunikácií, aktívne napomáhajú k znižovaniu
energetickej náročnosti (úspora elektrickej energie v rozsahu 65 %
svietidiel
je
patentovo
chránená.
Medzi
široký výber špeciálnych optík umožňuje všestranné použitie
svietidiel pre všetky typy aplikácií
•
– 70 %) a k napĺňaniu cieľov nízkouhlíkovej stratégie miest a obcí.
Konštrukcia
hliníkové teleso svietidla slúži zároveň ako chladič a zabezpečuje
konštrukčné riešenie optickej časti svietidla bez zbytočného
krycieho skla zvyšuje účinnosť svietidla a zjednodušuje údržbu
hlavné
•
nežiadúce oslnenie a vyžarovanie do oblohy v súlade s „Dark sky“
charakteristiky LL STREET patrí dlhá životnosť, maximálna energetická
úspora, 100 % recyklovateľnosť, odolnosť voči vibráciám, vynikajúca
distribúcia svetla a možnosť jednoduchého riadenia.
LED diódy sú umiestnené v jednej rovine, čím sa znižuje
pravidlami
•
presné nastavenie požadovaného výkonu
Fotometria
CD:0
90°
CD:0
- 90° H
ASA optika - na dotaz
90°
80°
70°
70°
70°
60°
60°
60°
60°
50°
50°
50°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 0° H
CD:0
50°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 90° H
- 0° H
AT optika - štandardný typ
90°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
CD:0
70°
ASY optika - štandardný typ
- 0° H
90°
80°
- 90° H
CD:0
CD:0
80°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 0° H
90°
80°
90°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 90° H
- 0° H
- 90° H
DWC optika - štandardný typ
GAG optika - štandardný typ
CD:0
CD:0
90°
90°
80°
80°
80°
80°
70°
70°
70°
70°
60°
60°
60°
60°
50°
50°
50°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 0° H
- 90° H
ASD optika - na dotaz
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 0° H
- 90° H
ATD optika - na dotaz
50°
VA: 0° 10° 20° 30° 40°
- 0° H
- 90° H
VSM optika - na dotaz
Rozdelenie svietidiel LL STREET:
LL STREET PS/CS – energeticky úsporné osvetlenie ciest
LL STREET PC/CC – osvetlenie priechodov pre chodcov
LL STREET WALL – špeciálne nástenné svietidlo
LL STREET SMART – exkluzívne svietidlá s doplnkovou funkciou
stmievania a diaľkovou diagnostikou
2 | LEADER LIGHT
www.leaderlight.eu
LL STREET PS/CS
Základný model
Životnosť (hod)
L70
Trieda I
Ta 25°
Ta 15°
LL STREET PS60-NA-O67-09-20W-GAG-40K-C75 70.000
90.000
2,70
LL STREET PS60-NA-O67-08-30W-GAG-40K-C75 55.000
75.000
3,50
LL STREET PS/CS je model svietidla základnej triedy. Ide o moderné
Váha
(kg)
LED svietidlo, ktorého minimalistický dizajn uspokojí primárne
požiadavky miest a obcí. Svietidlo LL STREET PS/CS je dizajnované
pre energeticky úsporné osvetlenie väčšiny typov ciest.
Trieda II *
LL STREET CS56-NA-O67-09-16W-AT-40K-C75 100.000 150.000
2,70
LL STREET CS56-NA-O67-09-25W-AT-40K-C75
130.000
2,70
LL STREET CS82-NA-O67-18-25W-AT-40K-C75 100.000 150.000
3,50
LL STREET CS82-NA-O67-18-40W-AT-40K-C75
90.000
130.000
4,50
LL STREET CS82-NA-O67-18-60W-AT-40K-C75
80.000
110.000
4,50
90.000
Príslušenstvo
LL STREET ADAPTER TOP 060 0° (Voliteľné 5°, 10°, 15°)
LL STREET ADAPTER 76/60mm (Voliteľné 50/60mm)
* Voliteľné electronické moduly LL RIS CLO/DLO/IQ
Rozmery
©MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o., Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.
560mm /22“
610mm /24“
LL STREET CS
820mm /32,3“
LL STREET PS
120mm/4,7“
Použitie
LL STREET CS
•
•
•
•
•
Technická charakteristika
•
•
•
Teplota okolia (Ta): -30°C (-22°F)<Ta< +40°C (104°F)
Teleso svietidla: IK10
Chladenie: konvenčné
LL
STREET
PS60
NA
P
Typ
Pripojenie
STREET
P: 20W:AC90-277V; 47-63Hz; Zap/Vyp
30W ÷ 60W:AC90-264V; 47-63Hz;
Zap/Vyp, Trieda I
C: AC90-305V; 47-63Hz; Zap/Vyp,
Trieda II
O67
hlavné a vedľajšie cesty
mestské centrá, verejné priestory
obytné štvrte
parkoviská, pešie zóny
priemyselné štvrte
09
20W
Počet LED
Príkon
GAG
40K
C75
Optika
Farba svetla
S60
Montáž & Rozmery
S: montáž
na výložník Ø
60mm (2,36“)
56: 560mm
60: 610mm
82: 820mm
Farba výrobku
IP krytie
NA: prírodne
eloxovaný
hliník
O67: Von IP67
Voliteľné:
BL: čierny
eloxovaný
hliník
08: 8x LED
09: 9x LED
18: 18x LED
30W
16/20/25W
25/40/60W
GAG:
ASY:
DWC:
ATD:
ASD:
ASA:
AT:
VSM:
79°x141°
58°x94°
74°x148°
68°x137°
64°x136°
60°x122°
52°x129°
140°x140°
30K: 3000K
40K: 4000K
50K: 5000K
CRI
C75:
C80:
CRI 75
CRI 80
Kombinácie sú obmedzené. Správnosť špecifikácie musí byť schválená dodávateľom.
LEADER LIGHT | 3
LL STREET PC/CC
LL STREET PC/CC je LED svietidlo špeciálne navrhnuté na osvetlenie
priechodov pre chodcov. Jeho použitím sa zvýši bezpečnosť chodcov,
komfortnosť jazdy vodičov, a zároveň sa zníži počet dopravných
nehôd.
Základný model
Životnosť (hod)
L70
Trieda I
Ta 25°
Ta 15°
LL STREET PC60-NA-O67-08-30W-GAG90*-60K-C75
55.000
75.000
Váha
(kg)
3,50
Trieda II **
LL STREET CC82-NA-O67-08-25W-GAG90*-60K-C75 100.000 150.000
4,50
LL STREET CC82-NA-O67-16-40W-GAG90*-60K-C75 90.000
130.000
4,50
LL STREET CC82-NA-O67-16-60W-GAG90*-60K-C75 70.000
100.000
4,50
Príslušenstvo
LL STREET ADAPTER TOP 060 0° (Voliteľné 5°, 10°, 15°)
LL STREET ADAPTER 76/60mm (Voliteľné 50/60mm)
* Voliteľné GAG-90
** Voliteľný electronický modul LL RIS CLO
GAG-90
Rozmery
610mm /24“
820mm /32,3“
LL STREET PC
LL STREET CC
GAG90
120mm/4,7“
Technická charakteristika
•
•
•
Teplota okolia (Ta): -30°C (-22°F)<Ta< +40°C (104°F)
Použitie
Teleso svietidla: IK10
•
Chladenie: konvenčné
LL
STREET
PC60
NA
P
Typ
STREET
08
30W
GAG90
60K
C75
Optika
Farba svetla
C60
Pripojenie
P: AC90-264V; 47-63Hz; Zap/Vyp,
Trieda I
C: AC90-305V; 47-63Hz; Zap/Vyp,
Trieda II
O67
priechody pre chodcov
Montáž & Rozmery
C: montáž na
výložník Ø
60mm (2,36“)
pre priechody
60: 610mm
82: 820mm
Farba výrobku
IP krytie
NA: prírodne
eloxovaný
hliník
Voliteľné:
BL: čierny
eloxovaný
hliník
O67: Von IP67
Počet LED
08: 8x LED
16: 16x LED
Príkon
25/30W
40/60W
GAG90: 141°x79°
AT90: 129°x52°
30K:
40K:
50K:
60K:
3000K
4000K
5000K
6000K
CRI
C75:
C80:
CRI 75
CRI 80
Kombinácie sú obmedzené. Správnosť špecifikácie musí byť schválená dodávateľom.
4 | LEADER LIGHT
www.leaderlight.eu
LL STREET PW/CW
Základný model
Životnosť (hod)
L70
Trieda I
Ta 25°
Ta 15°
LL STREET PW52-NA-O67-08-30W-ASY90-40K-C75
55.000
75.000
Váha
(kg)
3,50
Trieda II *
LL STREET CW52-NA-O67-09-16W-ASY90-40K-C75 100.000 150.000
3,50
LL STREET CW82-NA-O67-18-25W-ASY90-40K-C75 100.000 150.000
4,50
LL STREET CW82-NA-O67-18-40W-ASY90-40K-C75 100.000 150.000
4,50
LL STREET PW/CW je LED svietidlo so špecifickou montážou na
stenu. Ide o neštandardné svietidlo, ktoré sa využíva všade tam,
kde nie je možné svietidlo umiestniť na stĺpy alebo výložník. Vďaka
špeciálnej mäkkej difúznej ASY optike je možné svietidlá inštalovať na
nízke steny alebo akustické steny v blízkosti cesty.
Svietidlo je určené na osvetlenie tunelov, ciest, nadjazdov a
podchodov.
* Voliteľné electronické moduly LL RIS CLO/DLO/IQ
Rozmery
©MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o., Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.
520mm /20,5“
820mm /32,3“
120mm/4,7“
Použitie
Technická charakteristika
•
•
•
•
•
•
hlavné a vedľajšie cesty
parkoviská, pešie zóny
tunely
LL
STREET
PW52
NA
P
Typ
STREET
Teleso svietidla: IK10
Chladenie: konvenčné
08
30W
Počet LED
Príkon
ASY90
40K
C75
Optika
Farba svetla
C60
Pripojenie
P: AC90-264V; 47-63Hz; Zap/Vyp,
Trieda I
C: AC90-305V; 47-63Hz; Zap/Vyp,
Trieda II
O67
Teplota okolia (Ta): -30°C (-22°F)<Ta< +40°C (104°F)
Montáž & Rozmery
W: na stenu
52: 520mm
82: 820mm
Farba výrobku
IP krytie
NA: prírodne
eloxovaný
hliník
Voliteľné:
BL: čierny
eloxovaný
hliník
O67: Von IP67
08: 8x LED
09: 9x LED
18: 18x LED
30W
16W
25/40W
ASY90: 94°x58°
AT90: 129°x52°
30K: 3000K
40K: 4000K
50K: 5000K
CRI
C75:
C80:
CRI 75
CRI 80
Kombinácie sú obmedzené. Správnosť špecifikácie musí byť schválená dodávateľom.
LEADER LIGHT | 5
LL STREET SMART
LL STREET SMART je exkluzívny model svietidla určený na
LL RIS CLO
energeticky úsporné osvetlenie všetkých typov ciest miest a obcí.
– prídavný elektronický modul, ktorý zabezpečuje konštantný svetelný tok
LL STREET SMART môže byť vybavené elektronickými modulmi,
počas celej doby životnosti svietidla; 10 % dodatočná úspora energie.
riadené a monitorované centrálnou riadiacou jednotkou.
LL RIS DLO
Elektronické moduly k LL STREET SMART
– prídavný elektronický modul s vopred naprogramovaným režimom
Prídavné moduly sú ideálnym doplnkom svietidiel LL STREET SMART.
stmievania, ktorý zabezpečuje dynamickú zmenu svetelného výstupu
Ich použitím sa predlžuje životnosť svietidiel v rozsahu 10 % – 30 % ,
počas jednej noci v závislosti od ročného obdobia (viď graf). Modul
a tiež sa zvyšuje funkčnosť svetelnej sústavy. Ešte vyššia úspora
zvyšuje energetickú úsporu LED svietidiel o ďalších až 25 %.
elektrickej energie sa dosahuje použitím
stmievacej jednotky s
LL RIS CLO/DLO
naprogramovaným režimom.
– prídavný elektronický modul, ktorý je kombináciou CLO a DLO
zabezpečuje konštantný svetelný tok počas celej doby životnosti
svietidla, a zároveň má naprogramovaný režim stmievania počas
noci; 25 % – 35 % dodatočná úspora energie.
LL SMART RIS IQ
– elektronický modul pre bezdrôtové riadenie s diagnostikou svietidla.
Stmievanie v rozsahu 0 % – 100 %, meranie teploty a meranie
skutočnej spotreby je možné bezdrôtovo prenášať do riadiaceho
centra, v ktorom môžete denne diagnostikovať okamžitú spotrebu,
riadenie svietidiel a vyhodnocovať prevádzku systému; 25 % – 35 %
GPRS
WAN
LAN
RIS STS xxxx
PC
prenos dát
dodatočná úspora energie.
RIS STC xxxx
koordinátor
LL STREE RIS DLO - REŽIM STMIEVANIA POČAS NOCI
IQ modul
centrálna jednotka
RIS CCS +
RIS CCS SW
%
RIS IQ modul
100
95
90
90
85
80
80
75
70
65
60
GPRS
WAN
LAN
LL SMART RIS IQ SIEŤ
•
•
1 skupina maximálne 240 IQ modulov
maximálne 240 skupín
6 | LEADER LIGHT
55%
50
40
x (hod)
30
RIS STC xxxx
koordinátor
IQ modul
čas závislý od ročného obdobia
20
rozsah: x = 0 až 7 hod
10
0
1
2
3
4
5
čas zapnutia na napájacie napätie
6+x
7+x
(hod)
www.leaderlight.eu
LL STREET SMART
Základný model
Rozmery
520mm /20.5“
620mm /24.4“
Trieda II
720mm /28.3“
820mm /32.3“
Životnosť (hod)
L70
920mm /36.2“
Ta 25°
Váha
(kg)
Ta 15°
LL STREET RIS52-NA-O67-08-25W-AT-40K-C75
100.000 150.000
5,00
LL STREET RIS62-NA-O67-16-40W-AT-40K-C75
100.000 150.000
5,50
LL STREET RIS72-NA-O67-24-60W-AT-40K-C75
100.000 150.000
6,00
LL STREET RIS82-NA-O67-32-80W-AT-40K-C75
100.000 150.000
6,40
LL STREET RIS92-NA-O67-40-100W-AT-40K-C75
100.000 150.000
6,60
Príslušenstvo
LL STREET ADAPTER TOP 060 0° (Voliteľné 5°, 10°, 15°)
LL STREET ADAPTER 76/60mm (Voliteľné 50/60mm)
Elektronické moduly
LL RIS CLO
‒ el. modul pre konštantný svetelný výstup
LL RIS DLO
‒ el. modul pre dynamický svetelný výstup
LL RIS CLO/DLO
‒ el. modul pre konštantný svetelný výstup s
LL SMART RIS IQ
‒ el. modul pre bezdrôtové stmievanie
LL SMART IQ CCS
‒ centrálna riadiaca jednotka hardware
LL SMART IQ SW*
‒ centrálna riadiaca jednotka software *
LL SMART IQ STC
‒ setup modul pre IQ - koordinátor max. 240 IQ
LL SMART IQ STS
– setup modul pre IQ - supervízor max. 240 STC
dynamickým svetelným výstupom
©MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o., Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.
0 % – 100 % s diagnostikou
modulov
* k dispozícii je viac variánt
Technická charakteristika
Použitie
•
•
•
•
•
•
Teplota okolia (Ta): -30°C (-22°F)<Ta< +40°C (104°F)
Teleso svietidla: IK10
Chladenie: konvenčné
LL
STREET
RIS52
NA
RI
Typ
STREET
mestské centrá, verejné priestory, obytné štvrte
priemyselné štvrte
08
25W
Počet LED
Príkon
AT
40K
C75
Optika
Farba svetla
S52
Pripojenie
RI: studený štart 40A/230VAC
AC90-305V; 47-63Hz;
Trieda II
RF IQ riadenie;
studený štart 70A/230VAC
O67
hlavné a vedľajšie cesty
Montáž & Rozmery
S: montáž
na výložník Ø
60mm (2,36“)
52:
62:
72:
82:
92:
520mm
620mm
720mm
820mm
920mm
Farba výrobku
IP krytie
NA: prírodne
eloxovaný
hliník
Voliteľné:
BL: čierny
eloxovaný
hliník
O67: Von IP67
08:
16:
24:
32:
40:
8x LED
16x LED
24x LED
32x LED
40x LED
25W
40W
60W
80W
100W
AT: 52°x129°
30K: 3000K
40K: 4000K
50K: 5000K
CRI
C75:
C80:
CRI 75
CRI 80
Kombinácie sú obmedzené. Správnosť špecifikácie musí byť schválená dodávateľom.
LEADER LIGHT | 7
www.leaderlight.eu
Kontakt:
LEADER LIGHT s.r.o.
M. Gorkeho 33
05 201 Spisska Nova Ves
Slovak Republic
Tel.: +421 (0)2 4445 7511
[email protected]
Download

LL LED svietidlá na osvetlenie ciest