PREDBEŽNÝ PROGRAM
Medzinárodný kongres ITAPA 2014: FUTURE IS TODAY
11. –12. november 2014
Čas
7:30 – 8:30
11. november 2014 / UTOROK
Registrácia účastníkov
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2014 (London)
IKT vo vzdelávaní, výzvy a trendy
Príhovor: Peter Pellegrini, Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o Elektronizácii vzdelávacieho systému školstva a spolupráci s podnikmi
Príhovor: Helfried Carl, Veľvyslanec Rakúskej republiky
8:30 – 10:00
Keynote: D.R.E.A.M. SCHOOL
Marta Czapińska, Ministerstvo školstva, Poľsko
Marlena Plebanska, Ministerstvo školstva, Poľsko
V čom spočíva inovatívnosť digitálneho vzdelávania
Oskar Kadlec, ATOS
Digitálna škola - pohľad učiteľa
Marta Izsofová, ZŠ Šamorín
Ján Machaj, Edulab
Aké výhody prinesie firme podpora vzdelávania pre prax
Martin Džbor, T-Systems
Vzdelávame ďalšiu generáciu pre 21. storočie?
Peter Augustín, Hewlett-Packard Slovakia
DISKUSIA
10:00 – 10:30
Coffee-break
eGovernment v akcii (London)
10:30 – 11:30
Keynote: Open Source Hybrid Cloud vstupuje do hry
Peter Pecserke, Hewlett-Packard Slovakia
ÚPVS v pilotnej praxi
Juraj Šitina, NASES
Integrované obslužné miesta/Integrované obslužné služby (IOM/IOS)
Tomáš Drucker, Slovenská pošta
City Monitor – slovenské svetové riešenie aj pre google glass
Martin Hrnko, QBSW
Revolúcia do zmýšľania úradníkov pri prechode z papierových na elektronické dokumenty
Karol Ďumbier, DMS UPSVaR
Big Data & Analytics: príklady použitia z praxe
Edda Otrel, CSC
1
Vyhrajte so Slovenskou poštou – vedomostná súťaž
11:00 – 13:00
11:30 – 12:45
12:45 – 13:40
13:40 – 15:10
Workshop Ecclesia – asociované podujatie (Berlin)
Nové horizonty (London)
Cloud– humbuk alebo výzva?
Christian Rupp, Digitales Oesterreich
Keynote: Ruku na to! A to doslova ...
Milan Podivín, Fujitsu
Keynote: Úloha samoobslužných analytických nástrojov v procese rozhodovania Finančnej správy SR
Buday Tomáš, Hewlett-Packard Slovakia
Ervín Gyuran, Finančné riaditeľstvo SR
Eva Cséplő, Finančné riaditeľstvo SR
Osvojenie si nových technologických trendov prospeje štátu aj občanom
Joel Cherkis, Microsoft Corporation, US
Keynote: OPEN DATA: prečo sú dôležité
Andrew Stott, Open data expert
Inteligentný materiál a jeho využitie v praxi
Sylvianne Toporkoff, Global Forum
OBED
Duálne vzdelávanie v IKT (London I)
Ochrana osobných údajov (London II)
Žiť a pracovať v digitálnom svete nie je to isté
Damien O´Sullivan, ECDL Foundation
Moderné vzdelávanie
Peter Augustín, Hewlett-Packard Slovakia
Ako rozbehnúť duálne vzdelávanie vo vašej firme
Monika Mihoková, T-Systems Slovakia
Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
Marian Galan, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR
Čo očakáva IT priemysel od stredoškolského
odborného vzdelávania a čo aktuálny Návrh
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
poskytuje
Mário Lelovský, ITAS
Robot NAO – učí s Vami
Adam Gluch, eTechnology
Vývoj ochrany osobných údajov v európskom
meradle
Dávid Zubko, Úrad na ochranu osobných údajov SR
Aby vaše dáta boli v bezpečí a vy ste mohli
pokojne spávať
Miroslav Kalinovský, Hewlett-Packard Slovakia
Systém skorého varovania
Peter Katrinec, ESET
Keď to zvládli Turci, tak prečo nie aj ostatní?
Milan Podivín, Fujitsu
DISKUSIA
DISKUSIA
Coffee-break
15:10 – 15:30
15:30 – 17:00
Informatizácia vo svete financií (Berlin)
Otvorenie
Pavel Bojňanský, MF SR
O projekte CEP
Milan Grega, Finančné riaditeľstvo SR
Ako byť pripravený na CEP
Jozef Gönczöl, DITEC
Roman Iglovský, DITEC
Kde hľadať legislatívnu oporu pre CEP
Marián Kačmár, MF SR
Hlas z praxe
Rudolf Muščík, ZLZ
Skúsenosti dodávateľa
Pavol Frič, DITEC
Elektronický formulár - inteligentný vstup
pre eGov služby
Juraj Belica, FormServices
PANELOVÁ DISKUSIA
Záver
Peter Bulla, MF SR
Globálne trendy (London)
Dlhá cesta od 2005: čo sme sa naučili a kde sme dnes?
Paul Waller, Brunelská universita
2
Spolupracujúca spoločnosť: nový model participácie občana
Zdenko Bábel, INDRA
Ako ďaleko je s eGovernmentom Ekvádor?
Alejandro Rodrigo Subía Sandoval, Judiciary Council
“Chytré” získavanie dát
Deirdre Lee, start-up Derilinx
Vitajte vo svete digitálneho občana
Ruurd Dam, Capgemini
Nástroje broadbandu, stratégia a politika EK v novom programovom období
Horia Nicolae Ticau, Európska komisia
DISKUSIA
Tombola
17:00 –
Workshop Ecclesia
Asociovaná akcia Konferencie biskupov Slovenska
11:00 – 13:00
Vytvorenie spoľahlivo fungujúcej infraštruktúry diecézy ako základu pre zabezpečenú a robustnú komunikačnú infraštruktúru
Peter Šantavý, Bratislavská arcidiecéza
Martin Keruľ, Diecézna kúria, Rožňava
Projekt Ecclesia - čo prináša, ako funguje, aké má možnosti a potenciál rozvoja
Mario Minarovský, Novell
Bezpečná elektronická komunikácia a práca na diaľku v oblasti diecéznych cirkevných tribunálov a s tým súvisiaca bezpečnosť dát a ochrana údajov pre prácu cirkevných súdov
Tibor Hajdu, ABUBA
Jozef Hlinka, RCC
Okrúhly stôl
PREDBEŽNÝ PROGRAM
Medzinárodný kongres ITAPA 2014: FUTURE IS TODAY
Čas
12. november 2014 / STREDA
Výzvy slovenského eGovernmentu (London)
8:30 – 10:30
Keynote: Ako dnes vidíme Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy
Gabriel Juhás, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Emil Fitoš, Atos IT Solutions and Services
Keynote: Pohľad od susedov alebo ako to vidia "na západe”
Michal Rada, architekt a expert na eGovernment
Keynote: Aktuálne výzvy z pohľadu MF SR
Pavel Bojňanský, MF SR
3
Cesta z pekla do integračného neba
Peter Výboh, Oriwin
Mini diskusia
Keynote: Verejné obstarávanie v IKT
Ivan Lužica, Deloitte Slovensko
Mini diskusia
Anglická success story implementácie eGovernmentu
Imran Razzaq, Microsoft UK
Cloud ako hnacia sila inovácií pre eGovernment
Walter Schill, Fabasoft AG, podporovateľ Digitálnej agendy pre Európu
Výzvy eGov v ČR pre rok 2015
Ján Frk, MV ČR
Rakúske riešenia a best practices
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
Úvodné slovo: Christian Rupp, Digitales Oesterreich
Zmena vzťahu vládnych eDemokracií a občanov
Wolfgang Theiner, Scytl
Inteligentné dokumenty umožňujú eGovernment
Herbert Liebl a Karl Pichler, INFINICA
My všetci máme právo voľby! SEND HYBRID, GET HYBRID, SMART FOR2!
Oliver Bernecker, exthex
Nové služby - existujúca IT infraštruktúra – ako hospodárne zvládnuť technologické zaostávanie?
Thomas Berndorfer, Connecting Software s.r.o. & Co KG
FUPOL – politika dva kroky napred
Peter Sonntagbauer, cellent AG
Coffee-break
Inovatívne projekty informatizácie
Bezpečnosť v elektronickom svete
Cloud vo verejnej správe
(London I)
(London II)
(Berlin)
Služby elektronického monitoringu osôb –
nie je náramok ako náramok
Roman Hlubina, ICZ Slovakia
Otvorené architektonické rámce vo verejnej
správe
Marcel Bezák, BIZZdesign
Telemedicínske služby Centra výskumu
závažných ochorení a ich komplikácií
Peter Krkoška, ANEXT
Sociálny rezort ako súčasť eGovernmentu
Stanislav Straka, SOFTEC
Mária Hulmanová, MPSVaR SR
Mobilná elektronická identifikácia (MeID)
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovakia
Informačná bezpečnosť prax a trendy
Richard Kiškováč, Deloitte Slovensko
Ako aplikácie s aktivovanou PKI menia služby štátu
- príklad z MOICA
Jeremy J.H. Shen, Ministry of the Interior, Taiwan
Predstavenie 2FA riešenia ESET Secure
Authentication
Ondrej Krajč, ESET
Tvorivé využívanie výstupov informatizácie verejnej
správy v komerčnej sfére
Stratégia cloudu
Pavel Bojňanský, MF SR
Projekt Cloud for Europe-riešenia pre adopciu
Cloudu vo verejnej správe
Peter Weber, ITAS
Národný hybridný cloud – skutočný vplyv na lepší
eGovernment
Imran Razzaq, Microsoft UK
Prehľad cloudovej stratégie na Taiwane
Chia-lin Hsu, National Development Council, Taiwan
Využitie cloudových služieb v dátových centrách
štátu
4
eGovernmentové projekty Kraje Vysočina
Petr Pavlinec, Krajský úrad Kraje Vysočina
Národný projekt DCOM
Adrián Belánik, DEUS
Register adries a jeho možnosti
Zuzana Nemčeková, MV SR
Európa – jednotná oblasť pre elektronickú
identifikáciu
Jana Pfeifer, Aliter Technologies
Novorodenec – digitalizované riešenie
komunikácie počas transportu
novorodencov
Peter Krcho, Detská fakultná nemocnica,
Košice
Využitie hlasových technológií nielen
v štátnej správe
Jaroslava Schmidtová, Newton Technologies
Branislav Panák, ATOS
DISKUSIA
Richard Hollý, InterWay
Dôveryhodný cloud
Dejan Cvetkovic, Microsoft Serbia
PANELOVÁ DISKUSIA
DISKUSIA
OBED/ZLATÝ ERB 2014
12:30 – 13:30
Nové programové obdobie
Mantinely start-up biznisu v SR
Open data
(London I)
(London II)
(Berlin)
13:30 – 15:00
Rozvoj informačnej spoločnosti v novom
programovom období 2014-2020
Lukáš Lukáč, MF SR
Čo prinesie programové obdobie 2014-2020
v oblasti informatizácie spoločnosti
Iveta Šimuneková, Deloitte Slovensko
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
PANELOVÁ DISKUSIA
Pozvaní hostia:
Lukáš Lukáč, MF SR
Pavel Bojňanský, MF SR
Thomas Berndorfer, CNS Austria
Rut Erdelyiová, MV SR
Iveta Šimuneková, Deloitte Slovensko
Úspešné modely podpory start-upov
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu
technológií a ochrany duševného vlastnictva pri TU v
Košiciach
PANELOVÁ DISKUSIA
Pozvaní hostia:
- Michal Truban, Websupport
- Lukáš Alner, Diagnose.me
- Peter Vidovič, Modrý koník
- Zuzana Nehajová, MF SR
- Peter Balík, MF SR
- Ivan Debnár, The Spot
- Vladimír Vaculík, Connect
- Marek Repa, MŠ SR
- Andrej Blanárik, zdravie.sk
- Miroslav Trnka, ESET
- Michal Blažej, Lightning Beetle
- Rado Vašina, SBA
Mini Coffee-break
Otvorené vládnutie: "open" aktivity v SR
Ján Gondoľ, MV SR
Big a Open Data slúžiace občanom
Aldis Vilums, Public Sector Center of Excellence,
Lotyšsko
Realita verejných dát na Slovensku
Ján Suchal, Open data expert
Geoinformatika a jej výzvy
Martin Tuchyňa, SAŽP
OpenStack
Miroslav Pikus, WebSupport
Open data v projekte eDOV
Juraj Šitina, NASES
DISKUSIA
5
14:45 – 16:00
16:00 –
Výročný okrúhly stôl „Informatizácia v akcii“ (London)
Pozvaní hostia: Csaba Baráth (DITEC), Pavel Bojňanský (Ministerstvo financií SR), Andej Holák (Úrad pre verejné obstarávanie SR), Rastislav Janota a Juraj Šitina
(NASES), Norbert Molnár (RO OPIS), Michal Rada (architekt a expert na eGovernment, ČR), Denisa Saková (Ministerstvo vnútra SR), Miroslav Strečanský (SWAN),
Martin Sura (Hewlett-Packard Slovakia), Peter Weber (ITAS)
Slávnostné ukončenie kongresu/Tombola/Kokteil
6
Download

Program