CHORVÁTSKO
Istria
Novigrad
Lanterna
Poreč Zelena Laguna
Vrsar
Funtana
Rovinj
Crikvenica
Ostrov Krk
Ostrov Rab
Ostrov Pag
Omišská riviéra
Makarska
Tučepi
Ostrov Brač
Ostrov Korčula
TALIANSKO
Lignano
Lido di Jesolo
Palmová riviéra
4
5
6
7-9
10-14
15-18
19-23
24
25-28
29-32
33
34-36
37-40
41-45
46-48
49-50
51
52
53
54-55
56-63
64-65
SUN TRAVEL s. r. o.
Štefánikova 15, 949 01 Nitra, tel.: 037 / 65 559 66-7, fax: 037 / 74 151 50
e-mail: [email protected], SKYPE: suntravel_sk
www.suntravel.sk, www.facebook.com/suntravelnitra
Pozývame priateľov Facebooku na pokec o cestovateľských
zážitkoch, krajinách a o aktuálnych ponukách a novinkách
CK SUN TRAVEL.
"%!%
&$!#!#
!$ $%&
# #
7.(';-+,'(.
*%,$"#%
'"
"=(2%(&1C32'0,(1.:GJ$56,1$;A-$;'2&+
"=(2%(&1D
32'0,(1.: HK$56, 1$ ;B-$;'2&+
24*$1,;28$1H&+!
! "
"542
542L$/(-
K$/(-/(1
/(1
24*$1,;28$1I&+
"=(2%(&1C32'0,(1.:3/$6,$34(8=(6.:;A-$;?
8=(2%(&1D32'0,(1.:3/$6,$34(8=(6.:;B-$;?
':32%:6:24*$1,;28$1C2%56$4A8$6(L20!
':
24*$1,;28$1D 2%56$4B8$6(M20 ! "
"542K$/(-/(178(4(-1(1C8 .$?
542L$/(-/(178(4(-1(1D8.$6$/F*71$
2013 K$/=,(5/7I%:&(56281C+2
6$/E*71$42.
$
42.
$L$/=,(5/7J%:&(56281D+247&+732?
47&+7325.:628$1C1$;A./$'(,1',8,'7A/1:&+32?
5.:628$1D
1$ ;B./$'( ,1',8,'7B/1:&+ 32J,$'$?
I,$'$8,(.2%-('1A8$6(L$?./,(16$32'L$;A.21$
8,(.
2%-('1B8$6(M$ < ./,(16$ 32'M$ ;B.21$
J #;8 ;1(1D1(5.24=D&+34('3,528
K
#;8;1(1E1(5.24=E&+34('3,528
K$/(-/(1;A.21J L$/(-/(1;B.21K
CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
Milí priatelia, začiatkom otvorenia 16. sezóny našej cestovnej kancelárie sa Vám opakovane a veľmi
rád aprihováram
celého
kancelárie
SUN TRAVEL
s.r.o.,
Zájazdy
pobyty nievsúmene
viazané
nakolektívu
niektorý cestovnej
druh dopravy,
v katalógu
sú pri každom
ubytovacom
zariadení
uvedené
termíny
a ceny
pobytov nadestináciách
7 nocí, t. j. 8Chorvátska
dní bez doktorý sa Vám aj tento rok bude venovať a napomáhať Vám pri naplňovaní Vašich individuálnych predstáv
o skvelej
dovolenke
strávenej
nielen
v prímorských
pravy. katalógu
Pobyt tedanenašli
môžete
absolvovať
alebo autobusom.
a Talianska, ale aj v Maďarsku a to v jeho najznámejších kúpeľných strediskách. Tým, ktorí si v našom
svoju
obľúbenúindividuálne
destináciu odporúčam
navštíviť nás osobne
Pri autobusovej doprave treba k cene pobytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazv cestovnej kancelárii resp. objednať si zájazd so širokej ponuky letovísk z nášho webu www.suntravel.sk
dov s autobusovou dopravou sa predlžujú o 2 dni. Odchod autobusu je vždy popoDovoľte mi, zaželať nám všetkým veľa zdravia, elánu do ďalšej spolupráce a osobitne Vám, našim klientom,
množstvo
príjemných
dovolenkových,
exotických
i cestovateľských
ludní, resp.
večer jeden
deň pred
začiatkom pobytu,
návrat
jeden deň pozážitkov,
ukončení
ktoré Vás obohatia a naplnia životnou energiou a optimizmom.
pobytu. Príchod autobusov na pobytové miesto je v predpoludňajších hodinách, ubytovanie je možné popoludní zväčša po 16:00 h. V deň odchodu je potrebné uvoľniť
„Sme tu s Vami, sme tu pre Vás ...“
Jaroslav Chodelka
a kolektív
CK
ubytovanie do 10:00 h., odchody autobusov súMgr.
vo večerných
hodinách.
Pri individuálnej doprave je v niektorých ubytovacích zariadeniach možný, na vyžiadanie, pobyt
aj na iný počet nocí podľa konkrétnych požiadaviek, informácie Vám poskytneme
Pozývame priateľov Facebooku na
v CK pri objednávke zájazdu. Pri pobytoch na menej ako 7 nocí sa cena obvykle zvyšuje o 20-40
%. nie sú viazané na niektorý druh dopravy, v katalógu sú pri každom
pokec o cestovateľských zážitkoch,
Zájazdy
a pobyty
krajinách a o aktuálnych ponukách
ubytovacom zariadení uvedené termíny a ceny pobytov na 7 nocí, t. j. 8 dní bez dopravy. Pobyt teda môžete absolvovať individuálne alebo autobusom.
a novinkách CK SUN TRAVEL.
Ponúkame predaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia na Slovensku,
Pri autobusovej doprave treba k cene pobytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazCestovná
kancelária
SUN TRAVEL
s.r.o. zabezpečuje
pre klientov
cestovné
v Českej republike a Európe prostredníctvom portálov:
dov
s autobusovou
dopravou
sa predlžujú
o 2 dni. Odchod
autobusu
je vždypoistenie
popov
poisťovacej
spoločnosti
UNION
a.s.
Komplexné
cestovné
poistenie
1,7 €
ludní, resp. večer jeden deň pred začiatkom pobytu, návrat jeden deň pov cene
ukončení
za osobu
a deň
kryje nasledovné
poistné
v zahraničí
w liečebné náklady
pobytu.
Príchod
autobusov
na pobytové
miestoriziká
je v predpoludňajších
hodinách,
uby250.000
700 €zväčša
dokladov
dodanie
batotovanie
je €možné
popoludní
po 16:00
h. V350
deň€odchodu
je potrebné
uvoľniť
w batožina
w strata
w oneskorené
CK SUN TRAVEL je členom SACKA
ubytovanie
do 10:00
h., odchody
sú vo
Pri individužiny leteckou
spoločnosťou
do 24autobusov
h 100 €, do
48 večerných
h 300 € whodinách.
zodpovednosť
za škodu
álnej
doprave
je v niektorých
ubytovacích
zariadeniach
možný,
na vyžiadanie,
Ponúkame predaj vstupeniek na
na zdraví
100.000
€, na majetku
35.000 €,
advokát 2.000
€, kaucia
3.000 € wpobyt
trvalé
ajnásledky
na iný počet
podľa
požiadaviek,
informácie
Vám poskytneme
úrazunocí
7.000
€ wkonkrétnych
smrť následkom
úrazu 3.500
€ w storno
zájazdu 80 v%
kultúrne a spoločenské podujatia
CKstornopoplatkov,
pri objednávke zájazdu.
Pri pobytoch
na menej
7 nocíwsanevydarená
cena obvykledovolenka
zvyšuje
max 1.000
€/osoba, max
3.000ako
€ spolu
na Slovensku, v Českej republike
o 20-40
%. zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu
20
€/deň
w
w
a Európe prostredníctvom portálov:
predčasný návrat a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 1.400 € w doprovod
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba, S/WC - sprpre dieťa do 15 r. 1.500 € w náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 €
cha resp. vaňa/WC v izbe, B - balkón, T - terasa, M, MS - morská strana, P - výhľad
na cestu blízkej osoby zo zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie
w náklady
na mesto alebo do parku, AP/2, 3, 4, 6, 8 - apartmán (číslo znamená počet osôb, Cestovná
kancelária SUN TRAVEL s.r.o. zabezpečuje pre klientov cestovné poistenie
€ w cestovné
nákladyUNION
v prípade
vozidla 250
€/osobav w
meškanie
ktoré môžu byť v ňom ubytované), STD - štúdio, Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, v 350
poisťovacej
spoločnosti
a.s. -nepojazdného
Komplexné cestovné
poistenie
cene
1,4 €
hromadného
dopravného
prostriedku
pri
ceste
zo
zahraničia
4
€/hodina,
max
40 € w
KL - klimatizácia, TV - SAT televízia so satlitným príjmom, Superior, Junior suite za osobu a deň kryje nasledovné poistné riziká  liečebné náklady v zahraničí
oneskorený
nástup na700
zájazd,
služby350
100€€/osoba,
spolu max
350 €.bato100.000
€  batožina
€ nečerpané
strata dokladov
dodanie
- vyšší štandard ubytovania
 oneskorené
žiny leteckou spoločnosťou do 24 h 100 €, do 48 h 300 €  zodpovednosť za škodu
na zdraví 100.000
na majetku 35.000
€, advokát 2.000 spoločnosti
€, kaucia 3.000 € 
trvalé
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL
s.r.o. €,uzatvorené
v poisťovacej
UNION
následky úrazu 7.000 €  smrť následkom úrazu 3.500 €  storno zájazdu 80 %
stornopoplatkov, max 1.000 €/osoba, max 3.000 € spolu  nevydarená dovolenka
20 €/deň  zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu 
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba,
sa vždy
vo štvrtok
v našej
cestovnej
predčasný návrat a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 1.400 €  doprovod
S/WCInformujte
- sprcha resp.
vaňa/WC
v izbe,
B - balkón,
T -kancelárii:
terasa, M, MS - morská
alebo
tel.: 037
65 559alebo
66-7 na
na JADRANpre dieťa do 15 r. 1.500 €  náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 €
strana,
P -navýhľad
na / mesto
dovoľné
parku,miesta
AP/2,v autobuse
3, 4, 6, 8na- výlet
apartmán
 náklady na cestu blízkej osoby zo zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie
(číslo znamená počet osôb, ktoré môžu byť v ňom ubytované), STD - štúdio,
750 €  cestovné náklady v prípade nepojazdného vozidla 250 €/osoba  meškanie
Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, KL - klimatizácia, TV - SAT televízia
hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia 4 €/hodina, max 40 € 
oneskorený nástup na zájazd, nečerpané služby 100 €/osoba, spolu max 350 €.
so satlitným príjmom, Superior, Junior suite - vyšší štandard ubytovania
CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
CESTOVNÉ POISTENIE
SKRATKY
CESTOVNÉ POISTENIE
SKRATKY
Víkendy s CK SUN TRAVEL - kúpanie na Jadrane
za
40 €
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL s.r.o. uzatvorené v poisťovacej spoločnosti UNION
Víkendy s CK SUN TRAVEL - kúpanie na Jadrane
Informujte sa vždy vo štvrtok v našej cestovnej kancelárii:
alebo na tel.: 037 / 65 559 66-7 na voľné miesta v autobuse na výlet na JADRAN
za
39 €
Odchod
Odchodjejevždy
vždyv vpiatok
piatokpopoludní,
popoludní,príchod
príchodnanaSlovensko
Slovenskov vnedeľu
nedeľuvvranných
rannýchhod.
hod.
Nástupné
‚ V cene: BA
sprievodca
a autobusová
doprava. doprava.
Nástupnémiesta:
miesta:NR,
NR,TT,TTBA
(Zeleneč),
‚ V cene: sprievodca
a autobusová
Možnosť
Možnosťdokúpenia
dokúpeniacestovného
cestovnéhopoistenia
poisteniaUnion.
Union.
1'"$1&%-.';!(.1=!''$%,%'.$
%-('1B8$6(M
5$ 0GJ( ;HK$561,N 1$ ;B-$;'(
%-('1A8$6(L5$0FI(;GJ$561,M1$;A-$;'(
24*$1,;28$120
1$ ;B./$'( ;0/78: 2
2%?
24*$1,;28$1201$;A./$'(;0/78:2
2%56$?
56$4$1E
;B-$;'7 L$/(- /(1 ;0/78$
2 ;B-$;'(
4$1D;A-$;'7K$/(-/(1;0/78$2
;A-$;'(7;$6?
7;$6824(1(-
32'M$ > $?. %K,$15.(+2
824(1(-32'L$>$?.%J,$15.(+2;A.211D.$
;B.211E.$#0/78$2;B-$;'(0(';,$2%-('?
#0/78$2 ;A-$;'(0(';,$ 2%-('1A8$6(L20
1B8$6(M20
5$ 7;$68B4$1$'2%G'$3/$6125M'N20
3E5201( $ 1$'2%H'$
5$7;$68A4$3D5201($
3/$6125N'O2032'3,57;0/781I0,564$1$0,
32'3,57;0/781H0,564$1$0,
%-('1A8$6(L20 0FI( %:M ):;,&.A $/(%2
%-('1B8$6(M200GJ(%:N):;,&.B$/(%234B8?
34A81,&.A252%$
1,&.B252%$
('1$;0/78$2 ;A-$;'(0FI(%:M7;$6824(?
('1$;0/78$2;B-$;'(0GJ(%:N7;$6824(1B
1A8 34253(&+8,$&(4H&+25F%281$.C32'?
834253(&+8,$&(4I&+25G%281$.D32'0,(1?
0,(1.:3/$6,$34(8=(6.:252%:78('(1C8 -('?
.: 3/$6,$ 34( 8=(6.: 252%: 78('(1D 8 -('1(1(-;0/78(2 ;A-$;'(" 6$.206234D3$'(075D
;0/78(2;B-$;'("6$.206234E3$'(075E2%?
2%-('1A8$6(L
2%2;1A0,M
8=(6.:
532/7;GJ$56?
-('1B8$6(M
2%2;1B0,N
8=(6.:
532/7;HK$561(1D
1(1C252%:528=(2%(&1H0,32'0,(1.$0,$ 52
252%:528=(2%(&1I0,32'0,(1.$0,$528=(6?
8=(6.H0, ,1)240A&,$0, 2 ;A-$;'( #$ 3/1(1,(
.I0,,1)240B&,$0,2;B-$;'(#$3/1(1,(;0/78?
;0/781H&+ ;A8B;.28 K$/=D&+ 25F% 78('(1H&+
1I&+;B8C;.28L$/=E&+25G%78('(1I&+8;0/7?
8 ;0/78(2
;A-$;'(47JD2%-('1A8$6(L$.2;$582?
8(
2 ;B-$;'(
47KE 2%-('1B8$6(M $.2 ;$ 582-(
-(8/$561C#$1(3/12/(6G252%732'3,57-(;0/7?
8/$561D#$1(3/12/(6H252%732'3,57-(;0/787
872 ;A-$;'(-(-;A.211H;A5673&$
2;B-$;'(-(-;B.211I;B5673&$
GJ$5M27;0/78:
;0/78:22 ;B-$;'(
;A-$;'(-(-(.$6$/F*
.$6$/E*
HK$5N27
5 32'42%1H0,G'$-0,2 ;A-$;'2&+4(533217?
532'42%1I0,H'$-0,2;B-$;'2&+4(533217?
.28C/,56:$/(%2,1C,1)240A&,(2
.28D
/,56: $/(%2 ,1D ,1)240B&,(5/7I%A&+.62?
2 5/7J%B&+
.624D5H34('0(620;0/78:2;B-$;'(
4C5G34('0(620;0/78:2 ;A-$;'(
-(328,11B1$-1(5.G4'1E34(';$K$6E0
-(328,11A1$-1(5.F4'1D34(';$J$6D0
;B-$;'7325.:61HN2%-('1B8$6(M28,8=(6.:,1)24?
;A-$;'7 325.:61GM 2%-('1A8$6(L28, 8=(6.: ,1?
0B&,(3264(%1D.HK$56,1$;B-$;'($8=(6.:'2?
)240A&,(3264(%1C. GJ$56,1$;A-$;'($ 8=(6.:
./$':.624D3264(%7-(2%-('1B8$6(M1$325.:6?
'2./$': .624C 3264(%7-( 2%-('1A8$6(L 1$ 32?
176,(
2%56$4B8$1I&+ 5/7J,(%
. 5$ ;0/78$
5.:6176,(2%56$4A8$1H&+5/7I,(%.5$;0/78$
/
2
;B-$;'( 7;$6824E 8
K$5( .4$6=20 $.2 '1E
2 ;A-$;'(7;$6824D8
J$5(.4$6=20$.2'1D34('
34(';$K$6E0;B-$;'7325.:61(6,(62,1)24?
;$J$6D0;A-$;'7325.:61(6,(62,1)240A&,(
0B&,($'2./$':2%-('1B8$6(M28,34,32'3E5$1E
$ '2./$':2%-('1A8$6(L28,34,32'3D5$1D;0/78:
;0/78:2;B-$;'(
2 ;A-$;'(
1 *.9"&" +,
'!%+"#
AK$5N1$;B-$;'(5,0GJ(2%-('1B8$6(M4(;(4?
@J$5M1$;A-$;'(5,0FI(2%-('1A8$6(L4(?
828$N 252%1( 3E5201( 6(/()$920 (?0$,/20
;(4828$M252%1(3D5201(6(/()$920(?0$,/20
$/(%26(/()21,&.:(;(48B&,$-(;B8C;1B3232?
$/(%26(/()21,&.:(;(48A&,$-(;A8B;1A3232?
684'(1E4(;(48B&,7;47=E$.'2'2+2'?
684'(1D4(;(48A&,7;47=D$.'2'2+2'?
176D+2
6(40E17 4(;(48B&,( 1(%7'( 7;$6824(1B
176C+26(40D174(;(48A&,(1(%7'(7;$6824(1A
;0/78$2;B-$;'(;'G82'734(.BJ2.1$564$1(
;0/78$2 ;A-$;'(; 'F82'734(.AI2.1$564$1(
2%-('1B8$6(M$
2%-('1A8$6(L$
'*(1.*!)%," !'%!
(1$ ;B-$;'7 -( #
;0/781B &(1$ '2+2'176B
(1$;A-$;'7-(;0/781A&(1$'2+2'176A0(?
0(';,$2%-('1B8$6(M208;0/78(2;B-$;?
';,$
2%-('1A8$6(L208
;0/78(2
;A-$;'(%?
'(
%-('1B8$6(M
;$3/$6E 348H
;B/2+28H
3/$6%7
-('1A8$6(L;$3/$6D348G;A/2+28G3/$6%7828H=.(
82
8I=.( ; '2+2'176(- &(1: ;B-$;'7 34,
; '2+2'176(-&(1:;A-$;'734,32'3,5(;0/7?
32'3,5(;0/78:'23/$62.'2&(1:;B-$;?
'77+4$'E'2'1E34(';$K$6E0;B-$;'7.
8:'23/$62.'2&(1:;A-$;'77+4$'D'2
2%-('1B8$6(M
7;$84,( ;0/787 2 ;B-$;'( 8 K$5(
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7.2%-('1A8$6(L
.4$6=20
$.2 '1E
34(' ;$K$6E0
;B-$;'7 ;$?
7;$84,(;0/7872
;A-$;'(8
J$5(.4$6=20$.2
3/$6E&(/H&(17;B-$;'734,32'3,5(;0/78:
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7;$3/$6D&(/G&(17;A?
. 2%-('1B8$6(M 1(7+4$'E '2+2'176H &(17
-$;'734,32'3,5(;0/78:
;B-$;'7
8 56$128(120 6(40E1( 0GJ( 2'
.2%-('1A8$6(L1(7+4$'D'2+2'176G&(17;A?
;0/78:
2'56H3,N $ 2%-('1B8$6(M 075E ;$3/$6,N
-$;'78 56$128(1206(40D1(0FI(2';0/7?
;0/781H
32.767
32'M$ K/B1.7 " 8=(2%(&1I&+
8:2'56G3,M$
2%-('1A8$6(L075D;$3/$6,M;0/78?
32'0,(12.
1G32.76732'L$J/A1.7" 8=(2%(&1H&+32'?
0,(12.
(1:;B-$;'285H.$/.7/28$1D1$;B./$'(&(?
(1:;A-$;'285G.$/.7/28$1C1$;A./$'(&(?
128I&+$ '$O28I&+32'0,(12..
128H&+$ '$N28H&+32'0,(12.. %?
2012.
%56$4B8$6(M5,8:+4$';7-(34B82;8I=,N'2+2'?
56$4A8$6(L5,8:+4$';7-(34A82;8H=,M'2+2'17?
176H&(17;B-$;'7$.'G-'(.;8I=(1,7&,(132?
6G&(17;A-$;'7$.'F-'(. ;8H=(1,7&,(132?
+211I&++0G6',$M1,K1I&+$&(561I&+323/$6?
+211H&++0F6',$L1,J1H&+$ &(561H&+323/$6?
.28$1B./$'28;$'234$871(%7'(;8:=28$N
.28$ 1A./$'28;$'234$871(%7'(;8:=28$M
&(1:
7 ;B/2+28I&+ 3/$6,(% 7+4$'(1I&+ 34('
&(1:7 ;A/2+28H&+3/$6,(%7+4$'(1H&+34(''N20
'O20;8I=(1,$&(1:2;1B0,;8I=(1,(&(1:
;8H=(1,$ &(1: 2;1A0, ;8H=(1,( &(1: 2%?
2%-('1B8$6(M28,3E5201(1$-1(5.G4
'1E34('
-('1A8$6(L28,3D5201(1$-1(5.F4
'1D34(';$?
;$K$6E0;B-$;'7
J$6D0;A-$;'7
&%-.'9)($-,
$%+ $#
.2%-('1A8$6(L2'56G3,2';0/78:2 ;A-$;'(
.2%-('1B8$6(M2'56H3,2';0/78:2;B-$;'(
$$'F82'20-(+22'56G3(1,$1,(-(3247=(1,(32?
'G82'20 -(+2 2'56H3(1,$ 1,( -( 3247=(1,(
8,11256D-(328,11H;$3/$6,M&(56281(-.$1&(/A4,,
328,11256E -( 328,11I ;$3/$6,N &(56281(!
"542;0/781G32.767828H=.(
.$1&(/B4,,
! " 542 ;0/781H 32.767
<828I=.(
1$252%7<$.2'56G3,2';0/78:'2
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< 1$252%7<$.2'56H3,2';0/78:'2
< '1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
?'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
< ?'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
?
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
< ?
'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
?'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ?'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
?'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ?'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/7?
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/7?
8:'1D$ 0(1(-34(';$J$6D0;A-$;'7
8:'1E$0(1(-34(';$K$6E0;B-$;'7
%-('1A8$6(L-(328,11H2.4(0;0/781(-32.76:
%-('1B8$6(M-(328,11I2.4(0;0/781(-32?
7+4$',M$-1A./$':.624C-(-8;1,.1G8 5G8,5/256,
7+4$',N 1B./$':$.
.624D
8;1,.1H
5.76:
2'56G3(1D0
2'$-;0/78:
6,(62-(-34(8:=7-G
8 5H8,5/256, 5 2'56H3(1E0 2' ;0/78:
$. 6,(62
;0/781G32.7678H'$8.:532-(1C;
8:&(5628$?
34(8:=7-H ;0/781H 32.767 8I'$8.: 532-(1D
1D0'2;$+4$1,J,$6(/()2128$1D0$ )$928$1D0'2
; 8:&(5628$1E0 '2 ;$+4$1,K,$ 6(/()2128$1E0
;$+4$1,J,$$.-(;A-$;';47=(1H; 8,1:./,(16$
$ )$928$1E0'2;$+4$1,K,$$.-(;B-$;';47=(1I
%-('1A8$6(L0FI(8 /(+26(1$-1(5.F4
'1D
; 8,1:./,(16$
34(';$J$6D0;A-$;'72;1A0,MI(5$1$0,(562
%-('1B8$6(M0GJ(8/(+26(1$-1(5.G4
'1E
1(+2;A-$;'7;GJ$561D,1A252%$;1A0(1,(075D
34(' ;$K$6E0 ;B-$;'7 2;1B0,N J( 5$ 1$0,(562
0$M3D5201G)2407$
1(+2 ;B-$;'7 ;HK$561E075D2%5$+28$M8:+/A5(?
,1B 252%$ ;1B0(1,(
1,(128C+22%-('1A8$6(L$I(5G+/$5D5
7;$6824(127
075E0$N3E5201H)2407$075E2%5$+28$N8:?
;0/78272
;A-$;'(F82'1H$
128H2%-('1A8$6(L
+/B5(1,( 128D+2
2%-('1B8$6(M$
J( 5H+/$5E
;2'328('$-G532/2J1($
1(42;',(/1(;$;$3/$6(1,(
5 7;$6824(127 ;0/7827
2 ;B-$;'( G82'1I
&(1:;A-$;'7$
G+4$'71A./$'28.624C8;1,.1G
$ 128I 2%-('1B8$6(M
;2'328('$-H 532/2K1(
8
5G8,5/256,52;0(1272%-('1A8$6(L$
$ 1(42;',(/1(
;$ ;$3/$6(1,( &(1: ;B-$;'7 $ H?
+4$'71B./$'28.624D8;1,.1H85H8,5/256,52
&'$%-
;0(1272%-('1B8$6(M$ '!$(
'+'$
.34(';$J$6D0;A-$;'78;1,.1G1$564$1(
&
'01&%-.'<!)(&" '($1*-3
2 '" 19#12%-(.6D81('F82':1$;0(1732'56$61(-1A/(I,?
.34(';$K$6E0;B-$;'78;1,.1H1$564$1(
6256,
;0/78: 1$84+1( 2%-('1A8$6(L28, ;0(17
2%-(.6E81('G82':1$;0(1732'56$61(-1B/(J,?
;0/78:.1$84+28$1A;0(1$0A;$1A5/('2.
6256, ;0/78: 1$84+1( 2%-('1B8$6(M28,
;0(17
$-;0(17&(1:;A-$;'7075D8
1A84+778,(5M$;0/78:.1$84+28$1B;0(1$0B;$1B5/('2.
128G&(17;A-$;'7.2%-('1A8$6(L1(5G+/$5D
5$-;0(17&(1:;B-$;'7075E81B84+778,(5N$1$84+28$127;0(1270FI(2';0/78:2'56G3,M
128H &(17 ;B-$;'7 . 2%-('1B8$6(M
1(5H+/$5E
%(;;$3/$6(1,$;0/781(-32.76:
G625.762J125M
5 1$84+28$127 ;0(127 0GJ(
2' ;0/78: 2'?
075D3D5201(2;1A0,M8
/(+26(74J(1(-
56H3,N
%(; ;$3/$6(1,$ ;0/781(-
32.76: H62
0FI(2';0/78:2
;A-$;'(2'56G3,M$.5$
5.762K125N075E3E5201(2;1B0,N8/(+26(74?
1('25,$+1(0,1,0A/1:32J(6GJ$561D.28;A-$;?
K(1(-
'7$/(%2$.5$8:5.:61G2.2/1256,%4A1,$&(-(+2
0GJ(2';0/78:2;B-$;'(2'56H3,N$.5$
75.762J1(1,71(34,$;1,8C32'0,(1.:32J$5,$
1('25,$+1(0,1,0B/1:32K(6HK$561E.28;B-$;?
I,8(/1C.$6$5642):32/,6,&.C1(32.2-($ 82-1$
'7$/(%2$.5$8:5.:61H2.2/1256,%4B1,$&(-(?
$ 621$-1(5.F4
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7 +275.762K1(1,71(34,$;1,8D32'0,(1.:32K$?
,+1(K2;1A0,2%-('1A8$6(L28,;47=(1,(;A-$;'7
5,$J,8(/1D.$6$5642):32/,6,&.D1(32.2-($ 82-1$
$$621$-1(5.G4
'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
84A6,07&(/G5707;$3/$6(1H&+;A/2+
%-('1A8$6(L0A34A82I,$'$M$%:071$
,+1(L2;1B0,2%-('1B8$6(M28,;47=(1,(;B-$;'7
;A./$'(128(-;0/78:2
;A-$;'(325.:6/$,1H;A?
$84B6,07&(/H5707;$3/$6(1I&+;B/2+
-$;'1$-0(1(-8
.8$/,6(;2'328('$-G&(-5/7I%A0
%-('1B8$6(M0B34B82J,$'$N$%:071$
'2+2'176H08
;B./$'( 128(-3F82'1(-;0/78($.0FI(6$?
;0/78: 2 ;B-$;'( 325.:6/$ ,1I
.H62;A-$;'325.:61GM
;B-$;' 1$-0(1(- 8 .8$/,6( ;2'328('$-H&(- 5/7?
0FI(2';0/78:2
;A-$;'(2'56G3,M6,(I
J%B0
'2+2'176I0 8 3G82'1(-
;0/78( $. ;0GJ(6$.I62;B-$;'325.:61HN
'F82'73247=(1,$;0/781H&+328,11256D2%?
-('1A8$6(L20"
6$.2034D3$'(-(2%-('1A8$6(L
0GJ( 2' ;0/78:
2 ;B-$;'( 2'56H3,N 6,(J
328,11H;$3/$6,M;0/781G32.76732'L$J/A1.7
;'G82'73247=(1,$;0/781I&+328,11256E2%?
-('1B8$6(M20"6$.2034E3$'(-(2%-('1B8$6(M
"
8=(2%(&1H&+32'0,(12.
328,11I
;$3/$6,N ;0/781H 32.767 32'M$ K/B1.7
%-('1A8$6(L1(0A1A42.1$84A6(1,(3/$6,(%
"8=(2%(&1I&+32'0,(12.
;$5/7I%:.624C8
4A0&,;A-$;'71(J(43$/8/$56?
%-('1B8$6(M1(0B1B42.1$84B6(1,(3/$6,(%
1278,127$
$.5$1(;GJ$561D1$;A-$;'(8 'F?
;$5/7J%:.624D84B0&,;B-$;'71(K(43$/8/$56?
5/('.762+2I(1(534A81(78,('2/G'$-(8
;0/7?
127;A-$;'($.5$1('256$8D8
8,127 $ $. 5$ 1(;HK$561E
1$ ;B-$;'(
8(2
74J(1H'(N$
+2?
8 'G5/('.7 62+2 J( 1(534B81( 78,('2/ H'$-(
',171$0,(5622'&+2'7;A-$;'7$/(%2$.1(?
8
;0/78(
2
;B-$;'(
$.
5$
1('256$8E
8
74K(1I
0FI(34(.42J,M=6A617+4$1,&734(3247=(1,(3$?
'(O$+2',171$0,(5622'&+2'7;B-$;'7$/(?
528H&+
&2/1H&+ $/(%2 '(8D;28H&+ 34('3,528
%2$.1(0GJ(34(.42K,N=6B617+4$1,&734(32?
47=(1,( 3$528I&+ &2/1I&+ $/(%2 '(8E;28I&+
#/%+!%+%#0
34('3,528
34,3247=(1D34A81(-328,11256,&(56281(-.$1?
&(/A4,(! "542
)%,>(.'" '9*($(. (# '9.3
. 1(325.:61( 2%-('1A8$6(L28, 5/7I%:
, ?
8 '2+2'17620
$ .8$/,6( &(56281(0FI( 2%?
4, 3247=(1E 012I568(
34B81(- 328,11256,
-('1A8$6(L73/$61,M34A821$2'564A1(1,(8$':
.$1&(/B4,(! "542
8 &+:%1(325.:6176(-5/7I%(%(;2'./$'1(34,$?
. 1(325.:61( 2%-('1B8$6(M28, 5/7J%:
021$0,(56(7
;A5673&7 73/$61(1D62+?
8'2+2'17620012J568($.8$/,6(0GJ(2%-('?
62
34A8$73/$61,N
-( 3264(%1C
3D5201H ;A;1$0
1B8$6(M
34B82742%,M
1$ 2'564B1(1,(
8$':
88&+:%1(325.:6176(-5/7J%(%(;2'./$'1(34,$?
532/734A&,52;A5673&20
.,'(2 8$'78 &+:%1(325.:6176(-5/7I%(
021$0,(56(7;B5673&773/$61(1E62+62
.624G-(02I1C2'564A1,M,+1(K8
0,(56(32?
34B8$ -( 3264(%1D 742%,N 3E5201I
;B;1$0
5.:628$1(-5/7I%:2%56$4A8$6(L075D6G628$'7
8532/734B&,52;B5673&20
2'564A1,M%(;;%:62J1C+22'./$'7
. ,'( 2 8$'7 8 &+:%1( 325.:6176(- 5/7J%(
.,'(2 8$'7.624G1,(-(02I1C2'564A1,M
.624H-(02J1D2'564B1,N,+1(L80,(56(325.:?
,+1(K73/$61D2%-('1A8$6(L582-(1A42.:3D5201(
628$1(-5/7J%:2%56$4B8$6(M075E6H628$'72'?
7564B1,N%(;;%:62K1D+22'./$'7
%(;2'./$'1(53D5$1,(32I,$'$8,(../,(16$
5 '(/(*A620
.624H
34D3$'1(
32684'(1,(
2' ;$?
. ,'( 2 8$'7
1,( -(
02J1D 2'564B1,N
+4$1,J1C+2325.:628$6(L$5/7I,(%1$0,(56(32?
,+1(L 73/$61E 2%-('1B8$6(M 582-( 1B42.:
%:67$
1$-1(5.F48=$.'2642&+0(5,$&282'5.21?
3E5201(7%(;2'./$'1(53E5$1,(32J,$'$?
J(1,$;A-$;'7,1$.34A821$4(./$0A&,7;$1,.A
8,(../,(16$5 '(/(*B62034E3$'1(32684'(?
1,(2';$+4$1,K1D+2325.:628$6(M$5/7J,(%1$
GJ$51(075D34('/2I,M3D5201H;A;1$02
73/$6?
0,(56(32%:67$1$-1(5.G48=$.'2642&+0(5,?
1(1D34A8$32'L$348C+22'5(.762+62J/A1.7
$&282'5.21K(1,$;B-$;'7,1$.34B821$4(./$?
0B&,7;$1,.BHK$51(075E34('/2J,N3E5201I
"#+%#0
;B;1$0273/$61(1E34B8$32'M$348D+22'5(.7
;$%(;3(J7-( 34( 2%-('1A8$6(L$ .20?
62+62K/B1.7
3/(91C&(56281C32,56(1,(32'L$32,561H&+32'?
0,(12.32,5M28$&(-532/2J1256,!84A6$?
'" (#
'9.,
?
1(("+,
32,56(1,$ 34(
34D3$'
I( 2%-('1A8$6(L28,
;$%(;3(K7-(
34(
2%-('1B8$6(M$
.20?
8;1,.1G1A./$':8 5G8,5/256,5 -(+22'56G3(1D0
3/(91D &(56281D
32'M$ 32,561I&+
2';0/78:2
;A-$;'(832,56(1,(
34D3$'(1(+2':$/(%22&+2?
32'0,(12. 32,5N28$&(- 532/2K1256, !
4(1,$ 32'42%1H&+32'0,(1.$&+32,56(1,$,1?
84B6$1(32,56(1,$34(34E3$'J(2%-('1B8$6(M2?
)2407-(2%-('1A8$6(L$34,7;$68A4$1D;0/7?
8,8;1,.1H1B./$':85H8,5/256,5-(+22'56H3(?
8:2 ;A-$;'(2,561H8;M$+8;1,.1(0(';,2%?
1E02';0/78:2;B-$;'(834E3$'(1(+2':$/(?
-('1A8$6(L20$ 32,5M28$&27532/2J125M27
%2 2&+24(1,$ 32'42%1I&+ 32'0,(1.$&+
2'L$>;A.21$J
#;32'3,520
32,56(1,$
,1)2407-( 2%-('1B8$6(M$ 34, 7;$?
;0/78:2
2%56$4$1D;A-$;'72%-('1A8$6(L'A8$
68B4$1E;0/78:2;B-$;'(2,561I8;N$+8;1,.1(
5G+/$5532/2J1256,!1,2132,5M28N$$552534$?
0(';, 2%-('1B8$6(M20 $ 32,5N28$&27 532/2?
&28$1D0582-,&+252%1H&+G'$-2878('(1H&+
K125N27
8 ;0/78(2 2%56$4$1D;A-$;'7$ G'$-28.624C32?
5.:61(
!1,21 32,5M281, $5 32J$5 648$1,$
2'M$>;B.21$K
#;32'3,520
;0/781C+2
8;M$+7 $;B-$;'7
5GJ$51(
8:+/$57-( I(
-(
;0/78: 2 2%56$4$1E
2%-('1B8$6(M
'B8$
53/1202&1(1H
8=(6.H0,
78('(1H0,
5H+/$5 532/2K1256,
!1,21252%$0,
32,5N28O$
$5 52
8534$&28$1E0582-,&+252%1I&+H'$-2878('(?
;0/78(2 2%56$4$1D;A-$;'71$78('(1,(,&+
252%1H&+G'$-28'2;0/78:$
1I&+ 8 ;0/78( 2 2%56$4$1E1$7'(/(1,(5G+/$57
;B-$;'7 $ H'$-28
1$,&+327I,6,(1$GJ(/8:.21A8$1,$32,5M28$&(.624D325.:61(!1,2132,5N281,$532K$5648$?
1,$ ;0/781D+2 8;N$+7 #;84A6$1(534D?
$ 5HK$51( 8:+/$57-( J(
J,11256,32'L$;A.21$J
-(53/1202&1(1I8=(6.I0,252%$0,78('(1I0,
56731(1,$G'$-2857%-(.620525D'/208
&7';,?
8;0/78(22%56$4$1E;B-$;'71$78('(1,(,&+2?
1(;$32'0,(12.32'L$>
;A.21$J
52%1I&+H'$-28'2;0/78:$1$7'(/(1,(5H+/$?
#;$
;$32'0,(1.:I(;$+4$1,J1C57%-(.6:5G
8571$,&+327J,6,(1$HK(/8:.21B8$1,$32,5N2?
;0/781208;M$+75 !1,2132,5M28N27$51$
8$&(- K,11256, 32'M$ ;B.21$ K #;
8H.21;$,5M28$&(-J,11256,$5,56(1J1(-5/7I%:
$84B6$1(534E56731(1,$H'$-2857%-(.620525E'?
K$/(-8:.21A8$1,(0$4.(6,1*28(-J,11256,5G?
/208&7';,1(;$32'0,(12.32'M$>
;B.2?
8,5,$&(-5
32,5M28$&27J,1125M278:.21A8$127
1$K
#;$;$32'0,(1.:J(;$+4$1,?
34,$02!1,2132,5M28N27$5$/(%2-(-;0/78?
K1D
57%-(.6:
5H34253(&+!1,2132,5M281($5
8 ;0/78120 8;N$+7 5 !1,21
1H0,3$461(40,8
32,5N28O27$51$8I.21;$,5N28$&(-K,11256,
G+/$5-('$1H1$'2%71(74J,6G$ -(02I1C+2
$5,56(1K1(-5/7J%:$L$/(-8:.21B8$1,(0$4.(?
.(':.2L8(.3D5201(2'82/$M'82/$1,(1(0A
6,1*28(-K,11256,5H8,5,$&(-532,5N28$&27K,1?
53B61CGJ,1.:
125N278:.21B8$12734,$02!1,2132,5N28O27
$5$/(%2-(-;0/781I0,3$461(40,834253(&+
%,
'$%,
"#
!1,21
32,5N281(
$5 H+/$5
-( '$1I
1$ '2%7
1(74K,6H$-(02J1D+2.(':.2M8(.3E5201(2'?
(56281A.$1&(/A4,$! "5420A
82/$N'82/$1,(1(0B53C61DHK,1.:
8 ;0:5/(>$I;A.21$J #;7;$6?
824(1C328,11C;0/781C32,56(1,(;A-$;'734(
(."'';1&%-.';)("+, '" 34D3$'G3$'.7J
7 32,5M28$&(-532/2J?
126851
126883
64.000
1256,!$51$5707$;A./$?
(56281B.$1&(/B4,$!98.000
"5420B8
'(62+22%-('1A8$6(L28,8;1,.A34A821$32,56?
;0:5/(>$J;B.21$K
#;7;$?
6824(1D328,11D;0/781D32,56(1,(;B-$;'734(
1C3/1(1,($.;
'F82'7G3$'.71(325.:61(
34E3$'H3$'.7K
732,5N28$&(-532/2K?
2%-('1A8$6(L28,'234$87;
0,(56$32%:678 ;$?
1256,!$51$5707$;B./$?
+4$1,JD'2$.-('234$8$5GJ$5M27;A-$;'7
'(62+22%-('1B8$6(M28,8;1,.B34B821$32,5?
$.1(84A6,2%-('1A8$6(L28,;$3/$6(1H34(''$82.
61D3/1(1,($.;'G82'7H3$'.71(325.:61(
$.5$;A-$;'1(75.762J1,/$
$.1(84A6,2%-('?
2%-('1B8$6(M28,'234$87;0,(56$32%:678;$?
1A8$6(L28,42;',(/0(';,;$3/$6(127&(127;A-$;'7
+4$1,KE'2$.-('234$8$5HK$5N27;B-$;'7
$$.1(84B6,2%-('1B8$6(M28,;$3/$6(1I34(''$82.
&(127J,$562J1(325.:6176C+2;A-$;'7$.5$
;A-$;'75.762J1,/5J$56,28,11C;0/781C32,5?
$. 5$ ;B-$;' 1(75.762K1,/ $ $. 1(84B6, 2%-('?
6(1,(-(;$+4176C8
&(1A&+8=(6.H&+;A-$;'28.62?
1B8$6(M28, 42;',(/
0(';, ;$3/$6(127 &(127
4C5G37%/,.28$1C8
.$6$/E*7! "
;B-$;'7$&(127K,$562K1(325.:6176D+2;B-$;?
5421$42.
2./$'2
32,56(1D'256$1(.$I?
#
3 75.762K1,/
'7 $. 5$201
;B-$;'
5K$56, 28,11D
;0/781D 32,56(1,( -( ;$+4176D 8 &(1B&+ 8=(6?
'H2%-('1A8$6(L?./,(16.624H7;$84,(;0/7872
;A?
.I&+;B-$;'28.624D5H37%/,.28$1D8.$6$/F*7
-$;'(5
&(5628127.$1&(/A4,27! "542
! " 542 1$ 42. 2./$'
232,56(1E'256$1(.$J'I2%-('1B8$6(M?./,(16
"#%,&
.624I7;$84,(;0/7872;B-$;'(5
&(5628127.$1?
(56281C'2./$':5,2%-('1A8$6(L2%56$4A5A0
"542
$&(/B4,27!
;2'328('A;$,&+534A8125M$
G3/125M4,;A?
-$;'2&+'2.4$-D15 8D;2827328,1125M271,(-(
+,(.';($%0
8 &(1(;A-$;'7;$+4176H323/$62.;$8:%$8(1,(
(56281D '2./$':
5, 2%-('1B8$6(M 2%56$4B
8D;$.621,(-(8
;0/78('2+2'176C.8D;$'2
5B0$;2'328('B;$,&+534B8125N$H3/125N4,
.4$-D1
5 8D;2827 328,1125M27 2%56$4A8$ ;B-$;'2&+'2.4$-E158E;2827328,1125N271,(
075D2%-('1A8$6(L8 6(40D1(56$128(120
-(8&(1(;B-$;'7;$+4176I323/$62.;$8:%$8(?
34('/2I,M32I$'28$1C'2./$':3264(%1C1$,&+8:?
1,(8E;$.621,(-(8;0/78('2+2'176D.8E;$
%$8(1,(" 23$J12034D3$'(1(;2'328('A
'2.4$-E158E;2827328,1125N272%56$4B8$
;$8J$51C8:%$8(1,(8D;$%-('1A8$6(L?&7?
075E 2%-('1B8$6(M 8 6(40E1( 56$128(120 ';2;(0(&$.5$1$1(+28;M$+7-(8D;28A32?
34('/2J,N 32J$'28$1D '2./$': 3264(%1D 1$ ,&+
8,1125M1$8=6D8(1(-.4$-,1:5,8D;$2%56$4A5A0
8:%$8(1,("23$K12034E3$'(1(;2'328(?
'B ;$ 8K$51D 8:%$8(1,( 8E;$ %-('1B8$6(M <
+%!1,$"#%
&7';2;(0(&$.5$1$1(+28;N$+7-(8E;28B32?
,(62 8=(2%(&1C 32'0,(1.: 1$'2%G'$-G
8,1125N1$8=6E8(1(-.4$-,1:5,8E;$2%56$4B5B0
3/$6125M'N$ '(&(0%4$
$
2012 5G1(2''(/,?
6(L1275GJ$5M27;0/78:2
;A-$;'(.624G7;$6824D
9. * @';-+,'(.
'"
5,(62
2%-('1A8$6(L2032.,$L5$8
;A?
8=(2%(&1D 32'0,(1.: ;0/78(2
1$'2%H'$-H
-$;'(1('2+2'1G,1C32'0,(1.:
3/$6125N'O$'(&(0%4$
$5H1(2''(/,?
"=(6.:G'$-(8 .$6$/E*7&(56281(-.$1&(/A?
6(M1275HK$5N27;0/78:2;B-$;'(.624H7;$682?
2015$ 8 ;0/78(
4,,!
4E 5"5421$42.
;2'328('$?
2%-('1B8$6(M20 32.,$M
2;B-$;'(1('2+2'1H,1D32'0,(1.:
2012.
-G56$87;1A0(07.7'N7
5,8:?
"=(6.:H'$-(8.$6$/F*7&(56281(-.$1&(/B4,,
+4$';7-(34A82,&+;0(1:'2'2%:7;$6824(1,$
! "
5422%-('1A8$6(L20
1$ 42. ;2'328('$-H
;0/78:2
;A-$;'(5
56$87
;1B0(07 .7
'O7 5, 32?
8:?
%-('1A8$6(L
32'3,520
;0/78: 5
+4$';7-(34B82,&+;0(1:'2'2%:7;$6824(1,$
684';7-(I(5$5
6H0,6232'0,(1.$0,2%2;1A?
;0/78:2;B-$;'(52%-('1B8$6(M20
0,/$
5G+/$5D5 1,0,
%-('1B8$6(M32'3,520;0/78:532684'?
" ;0:5/(;A.21$J #;8 ;1(1D1(?
;7-( J( 5$ 5 6I0,62 32'0,(1.$0,
2%2;1B0,/
5.24=D&+34('3,5282%-('1A8$6(L$
K$/=,(252%:
8$5H+/$5E51,0,
34253(&+.624H&+5$6A62;0/78$7;$68A4$'A?
";0:5/(;B.21$K
#;8
;1(1E1(?
8$-G582-5G+/$55
6H0$%:2%56$4A8$6(L534$?
5.24=E&+34('3,5282%-('1B8$6(M$ L$/=,(252?
&28A8$/,&+252%1CG'$-(78('(1C8 ;0/78(2 2%?
%:8 34253(&+.624I&+5$6B62;0/78$7;$68B4$
56$4$1D;A-$;'784A6$1('A67071$42'(1,$4(53
'B8$-H582-5H+/$556I0$%:2%56$4B8$6(M534$?
42'1C+2JD5/$34(GJ(/:62+62;A-$;'7$ 34(GJ(?
&28B8$/ ,&+ 252%1D H'$-( 78('(1D 8 ;0/78(
/: 321G.$1,$ 5/7I,(% 325.:628$1H&+ $ 5342?
2 2%56$4$1E ;B-$;'7 84B6$1( 42'1D+2 KE5/$ 34(
564('.28$1H&+$
HK(/:62+62;B-$;'7$34($.8,;,J1GJ,1125M2?
34(HK(/:321H.$1,$5/7?
5.:628$1CG'$-(0FI7%:M534D56731(1C,%$;$?
J,(% 325.:628$1I&+ $ 5342564('.28$1I&+ 0(561$1&20
K,1125N
$ K$/(- 252%A0
.624C
5G
$ 34( $.8,;,K1H
25.:628$1D
H'$-(
234A81(1C5/7I%:;$%(;3(J28$1C321G.$M
0GJ7 %:N 534E56731(1D ,%$ ;$0(561$1&20 $$L$/(-252%B0.624D5H234B81(1D5/7J%:;$?
325.:628$M
" 256$61203/$6,$34D5/7=1C756$128(1,$;A?
%(;3(K28$1D321H.$N$325.:628$N
.21$J
#;$
34D5/7=1C756$128(1,$
" 256$6120
3/$6,$ 34E5/7=1D
756$128(1,$
%J,$15.(+2;A.211D.$8
3/$6120;1(1D
;B.21$K
#;$34E5/7=1D756$128(?
1,$%K,$15.(+2;B.211E.$83/$6120;1(1E
Chorvátsko
Včasným nákupom s nami vždy ušetríte
ZĽAVA ZA SKORÝ NÁKUP pri 50% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu do nižšie uvedených termínov
15%
10%
do 31.1.2013
+
+
+
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
8%
do 28.2.2013
do 31.3.2013
platí len pre ubytovacie
zariadenia označené
týmto piktogramom
5% - 24%
ZĽAVA pri 50% resp. 100% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu do
termínu uvedeného pri niektorých ubytovacích zariadeniach resp. do vypredania ubytovacej
kapacity. Pre vašu jednoduchšiu orientáciu, sú už zohľadnené v jednotlivých stĺpcoch tabuľky,
a v niektorých ojedinelých prípadoch je potrebné si zľavu z tabuľky vypočítať!
2%
ZĽAVA PRE STÁLYCH KLIENTOV už pri 50% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy
o obstaraní zájazdu platí počas celej sezóny. Stály klient je ten, kto už bol účastníkom zájazdu
organizovaného CK SUN TRAVEL minimálne 2 x a vie túto skutočnosť zdokladovať pokladničným
dokladom resp. Zmluvou o obstaraní zájazdu.
3%
ZĽAVA pri 100% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu do 31.3.2013
Pre všetky zľavy platí, že je poskytovaná iba z ceny ubytovania dospelej osoby na základnom lôžku, resp. z ceny apartmánu, nevzťahuje sa na
príplatky - autobusovú dopravu, plnú penziu, pobytovú taxu (ak nie je zahrnutá v cene) a podobne.
Uvedené zľavy sú poskytované vo vybraných zariadeniach a termínoch, pokiaľ nie je uvedené inak. Zľavy nie je možné kombinovať s inými druhmi
zliav. Vždy platí pre klientov jedna - výhodnejšia zľava! Zľavy LAST MINUTE sú vždy konečné a nie je ich možné kombinovať s inými druhmi zliav.
DETI ZDARMA v niektorých ubytovacích zariadeniach môžete využiť výhodnú ponuku pre rodiny s ďeťmi (napr. až do veku 14 rokov)
AKCIE 7=5, 7=6, 14=12 v niektorých ubytovacích zariadeniach za 7 nocí pobytu platíte len 5 resp. za 14 len 12 atď.
Pre viacčlenné rodiny napr. 2 dospelý a 2 deti sme pripravili ponuku ubytovania v tzv. RODINNÝCH IZBÁCH.
rodinné izby
Národný park PLITVICKÉ JAZERÁ
Každý, kto videl sfilmované romány Karla Maya, pozná Plitvička jezera (Plitvické
jazerá), alebo v ich podmanivých zákutiach sa odohrávali dobrodružné scény
Winnetoua a iných podobných filmov. Plitvické jazerá so širším okolím patria
k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V roku 1979 boli zapísané do
zoznamu UNESCO ako Dedičstvo sveta. Predĺžte si dovolenku a využite našu
ponuku tranzitného ubytovania cestou na resp. z dovolenky na chorvátskom
Jadrane.
Poloha: v Národnom parku PLITVICKÉ JAZERÁ.
Vybavenie: reštaurácia, bar, parkovanie.
Ubytovanie: 1, 2- lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, telefón, minibar.
Stravovanie: raňajky formou bufetu, možnosť dokúpenia obedov a večerí.
HOTELY
Hotel BELLEVUE **
Hotel PLITVICE **
Hotel JEZERO ***
Bellevue, Grabovac
Plitvické jazerá
1.5.–30.6.
Dospelý v 1/2
1.9.–31.10
45
Osoba od 12r./príst.
Dieťa do 7r./bez lôžka
1.7.–31.8.
48
Plitvice
1.5.–30.6.
1.9.–31.10.
59
Jezero
1.7.–31.8.
65
1.5.–30.6.
1.9.–31.10.
75
1.7.–31.8.
82
36
ZDARMA
39
ZDARMA
48
ZDARMA
52
ZDARMA
60
ZDARMA
66
ZDARMA
Dieťa do 7r./príst.
Dieťa 7-12r./príst.
23
32
25
35
30
42
33
46
38
53
42
58
1/1 izba
66
70
82
90
103
114
Cena zahŕňa: 1 × ubytovanie s raňajkami. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 2 €/deň,
12-18 r. 1 €/deň, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: obed alebo večera 15 €/os./
deň. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
3
Chorvátsko
Chorvátsko
Očarí každého návštevníka a láka vás znova a znova. V rozlohou malej krajine je toľko krás ako
málokde - priezračné more, majestátne hory, krasové útvary, jazerá, lesy, ale aj mestá s typickou
mediteránskou architektúrou, kde každý kameň skrýva nejaký dávny príbeh. Vždy tu objavíte niečo
nové, doteraz nepoznané. Najviac priťahuje neopakovateľná krása členitého pobrežia s tisíckami
ostrovov, ostrovčekov, zátok, útesov. Jeho dĺžka dosahuje až 5.835 km, každý si tu môže nájsť kút
pobrežia len pre seba, alebo dokonca jeden z viac ako tisíc ostrovov, veď tých obývaných je len 67.
Kde inde si to môžete dovoliť?
Rozloha: pevnina 56.542 km2, priľahlé more: 31.067 km2, počet obyvateľov: 4,6 milióna,
hlavné mesto: Záhreb, mena: kuna (1 HRK = 100 lipa), cestovné doklady: pre turis­tický pobyt
do 3 mesiacov platný cestovný pas alebo občiansky preukaz.
MODRÁ VLAJKA je medzinárodné ocenenie za čistotu mora a jeho
okolia, vysoký štandard ochrany prírody, vybavenosť, kvalitné sanitárne
a bezpečnostné podmienky na plážach a v marínach. Môže byť pomocníkom pri
rozhodovaní o mieste pobytu, aby ste v plnej miere využili blahodarné účinky
morskej vody a vzduchu na posilnenie imunity. Modrá vlajka, ktorú udeľuje medzinárodná
Nadácia pri Rade Európy, znamená, že daná lokalita spĺňa najvyššie kritériá bezpečného
a príjemného prostredia. Za­riadenia v našom katalógu označené týmto symbolom sú pri
plážach, ktorým bolo toto oce­nenie udelené.
DOPRAVA do CHORVÁTSKA
Pobyty, ktoré ponúkame, nie sú viazané na dopravu, môžete sami rozhodnúť, ktorý spôsob
dopravy Vám najviac vyhovuje. Okrem vlastnej dopravy môžete využiť aj auto­busovú dopravu na
Istriu a do Dalmácie.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA je zabezpečená klimatizovanými autobusmi, vybave­
nými videom a bufetom s predajom nápojov. Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok
v popoludňajších hodinách, návrat v nedeľu ráno. Doprava z Bratislavy trvá cca 11 hodín
s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách. Trasa z BA je dlhá cca
650 km.
Trasa dopravy: ISTRIA
I. Bratislava-Rajka-Szombathely-Nagykanizsa-Goričan-Záhreb-Karlovac-RijekaPula-Rovinj-Vrsar-Zelena Laguna-Poreč-Lanterna-Novigrad-Umag
II. Komárno- Székesfehérvár- Siófok-Letenye-Záhreb-Karlovac-RijekaPula-Rovinj-Vrsar-Zelena Laguna-Poreč-Lanterna-Novigrad-Umag
Cena z Bratislavy: obojsmerne 79 €, jednosmerne 60 €
Trasa dopravy: MAKARSKÁ RIVIÉRA
I. Bratislava-Mosonmagyárovár-Szombathely-Körmend-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-LetenyeGoričan-Záhreb-Zadar-Šibenik-Vodice-Trogir-Omiš-Brela-Baška Voda-Makarska-Tučepi
II.Bratislava-Kisbér-Székesfehérvár-Letenye- Goričan-Záhreb-Zadar-Šibenik-
Vodice-Trogir-Omiš-Brela-Baška Voda-Makarska-Tučepi
AUTOBUSOVÚ DOPRAVU A TRANSFERY
JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ AJ BEZ POBYTU!
Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v popoludňajších hodinách, návrat v nedeľu
dopoludnia. Doprava z Bratislavytrvá cca 13 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami
po každých cca 4 hodinách. Trasa z BA je dlhá cca 750 km (Vodice)a cca 900 km (Omišská riviéra).
Vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu počas sezóny sa rozvoz do ubytovacích zaria­dení,
ktoré nie sú priamo na trase autobusovej dopravy sa vykonáva operatívne mikrobusom.
Cena z Bratislavy: obojsmerne 93 €, jednosmerne 65 €
4
Príplatky: nástupné miesta
s
, Žiar n/Hr., Banská Bystrica, Zvolen, Martin, Ružomberok, L. Mikuláš 12 €
s
Žilina, Ilava, Považská Bystrica, Dubnica n/V 8,50 €
s Nitra, Trnava, Zeneč, Tren­čín, N. Mesto n/V, Piešťany 5 €
s miestny transfer pri ubytovaní v súkromných apartmánoch 5 €
s objednávka dopravy bez pobytu 15 €.
s
príplatky extra: obojsmerná miestenka 7 €, sedadlo pri dvojtýždňovom pobyte 20 €,
s
druhé vedľajšie sedadlo pre jednu osobu 50 €.
21 rokov kyvadlovej dopravy na ISTRIU
www. suntravel.sk
Chorvátsko
Istria
Je jedinečný priestor, ktorým sa stredná Európa spustila do teplého
Jadranského mora, alebo sa tu na­opak more najhlbšie zarylo do stredu Európy, oplachujúc svojimi vodami Istriu z dvoch strán. Na Istrii sa
už viac ako jedno tisícročie stretávajú a prelínajú tri európske etnika:
románske, germánske a slovanské. Každá z nich tu zanechala svoju
stopu, ktorú aj dnes cítiť z historických pamiatok, z ľudí a z mentality
obyvateľov Ist­rie: Chorvátov, Talianov a Slovincov. Súčasná Istria je
neodolateľným lákadlom pre mnohých turistov z celej Európy. A to
nielen pre svoju geografickú blízkosť, priezračné Jadranské more,
udržiavané pláže, zeleň boro­vicových hájov, ale aj neustále zvyšovanie
kvality turistických stredísk a služieb návštevníkom.
Výlety loďou:
Benátky – celodenný. Brijuni – poldenný.
Fishpicnic – celodenný s panorámou Poreča,
Vrsaru, Rovinja, Limského zálivu .
Výlety autobusom:
Plitvické jazerá – celodenný. Postojna – celodenný,
Brijuni – celodenný, Pula – celodenný
NOVIGRAD
- mestečko a letovisko 16 km južne od
Umagu a 15 km severne od Poreča. Prvé
správy o ňom pochádzajú zo 7. stor. p. n.
1. Novigrad ako už jeho názov napovedá
patrí medzi novšie mes­tečká na už dávno
obývanej Istrii. Je staré „iba“ 1 500 rokov!
Neďaleko sa vlieva do mora rieka Mirna,
toto miesto je bohaté na ryby, čo je vidieť
na jedálničkoch mnohých reštaurácií.
ROVINJ
- „perla Istrie“ aj tak je nazývané toto
skvostné turistické letovisko. Dominantou je kostol sv. Eufemie so zvonicou, patrónky mesta rozloženého na polostrove
Monterosso. Po II. Sv. vojne sa stalo mestom umelcov. Turisti môžu obdivovať
množstvo ateliérov, kde umelci tvoria
svoje diela priamo pod ich zvedavými
pohľadmi. Oázami pokoja sú blízke
ostrovčeky sv. Kataríny a Červené ostrovy.
POREČ
- najnavštevovanejšie stredisko Istrie.
V jeho centre ešte dnes nájdeme zbytky
výstavby starých Rimanov aj stredovekej
architektúry -veže a gotické benátske
paláce. Najcennejšia je románska bazilika sv. Eufrázia zo 6. stor., svetové majstrovské dielo byzantského mozaikového
umenia. Mesto Poreč je nazývané aj mestom zmrzliny! A maxi pizze s priemerom
nad 1 m.
VRSAR
- leží 10 km južne od Poreča. Romantiku
Vrsaru si obľúbil aj slávny milovník a dobrodruh Casanova a v rokoch 1743−44 ho
niekoľkokrát navštívil. Južne od Vrsaru je
známe výletné miesto, 9 km dlhý Limský
záliv, prírodná rezervácia s chovom rýb
a mušlí. Vrsar je svetoznámy najväčším
a kvalitne vybaveným nudistickým strediskom v Európe - Koversada.
www. suntravel.sk
5
Chorvátsko NOVIGRAD
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
+15% +
až do
dieťa
ZDARMA
do
7 rokov
Istria
Hotel MAESTRAL ****
rodinné izby
nápoje k večeri
Poloha: komfortný hotel 800 m od centra Novigradu, 50 m od pláže.
Vybavenie: klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň,
kaviareň, TV-miestnosť, kongresová sála, Wi-Fi v priestoroch recepcie, internetový kút
za poplatok, terasa, v blízkosti obchod, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlami
a slnečníkmi, detský bazén, detské ihrisko, vnútorný bazén s morskou vodou, výťahy,
bezplatné nestrážené parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, fén,
balkón alebo bez balkóna, TV-SAT, telefón, prípojka na internet, trezor, minibar.
Na vyžiadanie sú možné aj rodinné izby RI dve 2-lôžkové prepojené dverami.
Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje (miestne biele
a červené víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu, minerálka.)
Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých (1.6.-15.9), aerobik.
Za poplatok: sauna, vírivku, masáže, fitnes, 3 ihriská na futbal, hádzanú a basketbal,
tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov, člnov a surfov.
Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti a s trávnatými plochami
na slnenie, časť kamenistá. Pes nie je povolený.
Hotel
MAESTRAL
Dospelý v 1/2 BP
Osoba od 14.príst.
Dieťa do 7r./príst.
Dieťa 7-14r./príst.
Dieťa do 7r./lôžko
Dieťa 7-14r./lôžko
RI 2+2 od 0-14r.
Príplatok MS/os.
1/2 izba bez B
1/1 izba bez B
28.9.–9.11. 23.3.–2.5. 2.5.–1.6.
1.6.–7.7. 7.7.-27.7. 27.7.–24.8.
14.9.–28.9. 7.9.–14.9. 31.8.–7.9. 24.8.–31.8.
380
419
505
572
705
733
305
336
405
458
565
588
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
190
210
255
286
353
368
190
210
255
286
353
368
266
295
355
402
495
515
266
295
355
402
495
515
19
19
29
10
19
48
343
381
468
535
658
705
430
486
590
638
780
858
ZĽAVA 10% 2.4.-26.4., 2.5.-9.5., 12.5.-17.5., 2.6.-22.6., 28.9.-9.11. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15% 14.9.-28.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
Dieťa až do 14r. na prístelke ZDARMA podľa hore uvedených zľavnených termínov.
Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu s nápojmi, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
+15% +
až do
dieťa
ZDARMA
do
7 rokov
Hotel LAGUNA ***
nápoje k večeri
Poloha: na okraji borovicového hája, 1 km od centra Novigradu, 50 m od pláže.
Vybavenie: klimatizovaná reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, zmenáreň,
trezor a Wi-Fi na recepcii za poplatok, kaviareň, TV-SAT miestnosť, kongresová sála,
terasa, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi, detský bazén, detské
ihrisko, možnosť využitia vnútorného bazénu v hoteli Maestral, výťahy, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky,
sprcha/WC, fén, balkón alebo bez balkóna, TV-SAT, telefón.
Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje (miestne biele
a červené víno, pivo, čapované nealkoholické nápoje z automatu, minerálka.)
Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých (1.6.-15.9), aerobik.
Za poplatok: v hoteli MAESTRAL sauna, vírivka, masáže, fitnes, 3 ihriská na futbal,
hádzanú a basketbal, tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis, minigolf, požičovňa
bicyklov, člnov a surfov.
Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti a s trávnatými plochami
na slnenie, časť kamenistá. Pes nie je povolený.
Hotel
28.9.–19.10. 23.3.–2.5. 2.5.–1.6.
LAGUNA
Dospelý v 1/2 BP
1.6.–7.7.
7.7.-27.7. 27.7.–24.8.
14.9.–28.9. 7.9.–14.9. 31.8.–7.9. 24.8.–31.8.
276
305
362
401
495
572
221
ZDARMA
244
ZDARMA
290
ZDARMA
322
ZDARMA
396
ZDARMA
458
ZDARMA
Dieťa 7-14/príst.
Dieťa do 7r./lôžko
Dieťa 7-14/lôžko
138
138
194
153
153
215
182
182
254
202
202
282
248
248
348
286
286
402
2deti 1/2do 14r+2d
Príplatok MS/os.
1/2 izba bez B
1/1 izba bez B
194
19
258
305
215
19
286
343
254
29
343
400
282
38
381
468
348
48
468
572
402
38
535
630
Osoba od 14.r/príst.
Dieťa do 7r./príst.
ZĽAVA 10% 2.4.-26.4., 2.5.-9.5., 12.5.-17.5., 2.6.-22.6., 28.9.-19.10. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15% 14.9.-28.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
Dieťa až do 14r. na prístelke ZDARMA podľa hore uvedených zľavnených termínov.
Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu s nápojmi, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
6
www. suntravel.sk
Istria
POREČ - Lanterna
Chorvátsko
ZĽAVA
až do
20%
Apartmány a pavilóny
SOLARIS *** FKK stredisko pre naturistov, nápoje k večeri
Poloha: 13 km od Poreča, apartmány do 200 m, pavilóny 50-100 m od pláže.
Vybavenie: centrálna recepcia s Wi-Fi, reštaurácie, supermarket, predajňa suvenírov,
vonkajší bazén so sladkou vodou a ležadlami, strážené bezplatné parkovisko.
Ubytovanie: 2- podlažné apartmány. AP/3 A (38 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť s 1 lôžkom. AP/4 A (44 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť s 2-lôžkami. Všetky majú kuchynský kút, kúpeľňu/WC, balkón alebo terasu. Apartmány typ A1 – majú
navyše klimatizáciu. Pavilóny: Typ A (19,45 m2) – 2-lôžkové izby, sprcha/WC, balkón.
Typ A1 – má navyše klimatizáciu. Všetky typy bez možnosti prístelky.
Stravovanie: Apartmány: vlastná strava. Pavilóny: polpenzia, raňajky a večere formou
bufetu v centrálnej reštaurácii pri pláži, k večeri 19:00-21:00 (miestne biele a červené
víno, čapované pivo a nealko nápoje z automatu). 2× v týždni tematická večera v utorok
Istrijská a v piatok námornícka večera.
Šport a zábava: celodenné animácie pre deti a dospelých, ranná gymnastika, aerobik,
aquaerobik, tanečná terasa 20.00-23.30 hod. od júna, 1× v týždni tematický večer deň
Solarisu v mesiaci júl, karnevalový týždeň s finále v 1. augustovú sobotu, bezplatný ateliér
hosť platí len materiál.
Pláž: kamenistá, štrkopiesková s pozvoľným vstupom do mora. Pes nie je povolený.
Pavilóny
SOLARIS FKK
13.4.-18.5.
14.9.-28.9.
18.5.-29.6.
29.6.-27.7.
24.8.-14.9.
27.7.-24.8.
Dospelý v 1/2 A
273
364
378
406
Dieťa do14r./lôž. A
Dospelý v 1/2 A1
192
273
255
406
265
427
285
455
Dieťa do 14r./lož. A1
192
285
299
319
ZĽAVA 5% 25.5.–8.6. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% 13.4.–27.4., 4.5.-11.5., 14.9.-28.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15 % 18.5.-25.5. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenzia s nápojmi, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatok: detská postielka 5 €/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Apartmány
13.4.-18.5.
7.9.-28.9.
18.5.-27.7.
24.8.-7.9.
27.7.-24.8.
AP/3 A
203
609
742
AP/3 A1
203
665
805
AP/4 A
224
693
889
AP/4 A1
224
749
945
SOLARIS FKK
Apartmány SOLARIS
Pavilóny SOLARIS
ZĽAVA 10% 13.4.-20.4., 4.5.-11.5., 21.9.-28.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15 % 18.5.-25.5. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 20 % 31.8.-7.9, 7.9.-14.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky – výmena 1 × týždenne, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa
od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Doprava: 79 €.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
7
Chorvátsko POREČ - Lanterna
ZĽAVA
10%
Istria
možnosť
polpenzie
s nápojmi
TOP
ponuka
Apartmány LANTERNA **
Poloha: 13 km od Poreča, 100-200 m od pláže. Vybavenie: centrálna recepcia
s Wi-Fi, niekoľko reštaurácií a obchodov, pošta, ambulancia, lekáreň, zmenáreň, aperitív
bar, kaviareň, fast food, detské ihrisko s pieskoviskom a preliezkami, detský miniklub,
bezplatné strážené parkovisko.
Stravovanie: vlastné, resp. polpenzia formou bufetu v reštaurácii Marina blízko pláže,
raňajky a večere vrátane nápojov, k večeri čapované pivo, víno, minerálka, džús.
Ubytovanie: apartmány pre 3-6 osôb s možnosťou 1 prístelky typ A zrenovované
- nábytok, kúpeľňa. AP/3 A - 2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom
a kuchynkou, sprcha/WC, balkón. AP/4 A – dve 2-lôžkové izby, kuchynka, sprcha/
WC, balkón alebo terasa. AP/6 A – 2-podlažný – prízemie: 2-lôžková izba, kuchynka
s jedálenským kútom, priestranný balkón, sprcha/WC. 1. poschodie: dve 2-lôžkové izby
každá s balkónom, vaňa/WC.
POZNÁMKA - v jednotlivých ap. budovách sa nachádzajú kombinácie AP/4 (prízemie)
a AP/3 (1. a 2. posch.) alebo kombinácia AP/3 (2. posch.) a dvojpodlažné AP/6 (prízemie
a 1. posch.).
Šport a zábava: uvítací večer so zábavnými hrami, 4× v týždni tanečný večer,
animácie pre deti, ranná gymnastika, plážový volejbal.
Za poplatok: tenisové kurty z toho dva kryté, minifutbal, minigolf, stolný tenis,
požičovňa bicyklov, motocyklov, surfov, člnov, nafukovacie vodné atrakcie (lezecká
stena, hojdačka...) herňa, jazda na koni, škola potápania www.zeus-faber.com, tenisu,
surfovania.
Pláž: kamenistá upravená, časť štrková, na protiľahlej strane piesčitá s pozvoľným
vstupom do mora vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá za poplatok.
Poznámka: do Poreča premáva pravidelná autobusová linka resp. možnosť využiť
lodné taxi do Novigradu.
Apartmány
LANTERNA
Depandance MOJ MIR
8
20.4.-11.5.
14.9.-5.10.
11.5.-18.5.
7.9.-14.9.
18.5.-15.6.
15.6.-27.7.
24.8.-7.9.
27.7.-24.8.
AP/3 A
196
224
329
511
665
AP/4 A
AP/6 A
252
343
280
371
399
560
637
931
854
1.239
Prístelka
49
49
98
98
98
ZĽAVA 10% 15.6.-29.6. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky
– výmena 1 × týždenne, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky:
7 x polpenzia vrátane nápojov dosp. 118 €/os., večere/obedy 78 €/os., raňajky 40 €/os..
Deti do 10r. polpenzia 86 €/os., večere/obedy 58 €/os., raňajky 28 €/os., pes 7 €/deň
(na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
Istria
POREČ - Lanterna
Valamar Club TAMARIS ****
ZĽAVA
all inclusive light
až do
Poloha: na polostrove Lanterna, vzdialený 13 km od Poreča, 100 m od pláže.
Vybavenie: reštaurácia, reštaurácia á la carte pri bazéne, aperitív bar, kaviareň,
suveníry, internetový kút za poplatok, Wi-Fi na recepcii zdarma, výťahy, vonkajší bazén
s vírivkou, 2 vonkajšie bazény z toho jden s atrakciami (tobogán, vodopád, protiprúd) a
barom, 2 detské bazény, všetky so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi, bezplatné parkovisko, potreby pre bábätká (na vyžiadanie). Hotel je čiastočne prispôsobený invalidom.
Ubytovanie: klimatizované/vykurované izby všetky v hlavnej budove bez možnosti
prístelky. Všetky majú TV-SAT, telefón, minichladničku, trezor, balkón. Niektoré izby
s výhľadom na more. Rodinná izba RI: 2/2-lôžkové izby prepojené dverami, 2× kúpeľňa
/WC, balkón. V roku 2012 zrekonštruovaná časť CASA PALMA má luxusné dvojizbové,
klimatizované/vykurované rodinné suity pre max. 4 osoby orientované na morskú stranu resp. do parku. Majú 2-lôžkovú obývaciu izbu s manželskou posteľou a detskú izbu
s parketami, 1× kúpeľňu/WC, 1× sprchu/WC, TV-SAT, telefón, minichladničku, trezor,
bezplatné pripojenie na internet, rýchlovarnú kanvicu, fén, terasu/balkón so záhradným
nábytkom. Stravovanie: all inclusive light = plná penzia formou bufetu, k obedu
a večeri nápoje v cene (miestne biele a červené víno, pivo, čapované nealkoholické sýtené
a nesýtené nápoje z automatu.) Pre deti do 14r. v detskom klube (počas prevádzky)
k dispozícii nealkoholické nápoje a popoludní zmrzlina. Šport a zábava: celodenné
animácie pre deti a dospelých, ranná gymnastika, aerobic, aquaaerobic, vodné pólo,
potápanie v bazéne, sauna, strečing, tenis, plážový volejbal, basketbal, minifutbal,
minigolf, stolný tenis, organizované cyklistické túry, Nordic walking, folklórne večeri,
tanečná terasa, disko pre deti a mládež. Za poplatok: 18 tenisových kurtov, trampolíny,
požičovňa bicyklov, motocyklov, surfov, člnov, šlapadiel, škola potápania a surfovania,
nafukovacie vodné atrakcie (lezecká stena, hojdačka...), jazda na koni, 10 % ZĽAVA
na všetky služby športového centra VALETA. Pláž: kamenistá upravená, štrková,
časť piesčitá s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti, slnečníky a ležadlá
za poplatok avšak s 50 % ZĽAVOU. Pes nie je povolený.
Hotel VALAMAR
21.9.-19.10.
CLUB TAMARIS
30.3.-18.5.
18.5.-8.6.
8.6.-6.7.
6.7.-7.9.
1.015
420
581
700
812
Dieťa do 14r./lôž s 1.dosp.
294
407
490
569
711
2 deti do 14r. s 2 dosp.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dosp. v 1/2 B
350
483
581
679
847
Dieťa do 14r./lôž s 1.dosp
245
339
407
476
593
2 deti do 14r. s 2 dosp.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dosp. v 1/1 B
441
609
735
854
1.064
Dospelý v RI, B
623
854
1.029
1.197
1.498
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
714
987
1.190
1.379
1.722
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dosp. v CASA PALMA
2 deti do 14r.+2.dosp
+
rodinné izby
7.9.-21.9.
Dosp. v 1/2 BMS
2 deti do 14r. s 2 dosp.
20%
2 deti
ZDARMA
do
14 rokov
Chorvátsko
ZĽAVA 5% 4.5.-11.5. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% 18.5.-25.5., 24.8.-31.8., 28.9.-19.10. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 20% 31.8.-7.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
PRÍPLATOK 5% 30.3.-6.4., 10% 27.4.-4.5. (nie je zohľadnený v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. (neplatí na termín 27.7.-24.8.) pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. ZDARMA * v RI izbách s 2 dospelými je 1 alebo 2 deti do 16 r. ZDARMA.
V Rodinných izbách platí, že vždy musia byť minimálne 2 dospelí. Spolu min. 3 a max.
4 osoby. Dieťa do 2r. INFANT sa nepočíta ako osoba na lôžku, t.z. za neobsadené lôžko sa
platí. Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × služby all inclusive light, delegáta. Povinný
príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/
osoba/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Casa Palma
LUXUSNÁ NOVINKA
Casa Palma
www. suntravel.sk
9
Chorvátsko POREČ
ZĽAVA
až do
25%
Istria
Hotel Valamar PINIA ***
dieťa
ZDARMA
do
14 rokov
+
all inclusive light
rodinné izby
Rodinné apartmány
Hotelová izba
Poloha: v borovicovom lese, v časti Borik, 100 m od pláže, 1,5 km od centra Poreča
kam premáva turistický vláčik. Vybavenie: klimatizovaná reštaurácia s detským kútom,
aperitív bar, dva vonkajšie bazény s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, bezplatné
strážené parkovisko, detský miniklub pre deti 4-12 rokov, teens klub 13-17 rokov, Wi-Fi
v spoločných priestoroch a vo wellness, internetový kút za poplatok. Ubytovanie:
v hotelovej budove: klimatizované 2-lôžkové izby bez možnosti prístelky, sprcha/WC, francúzske okno/balkón, TV-SAT, telefón, nájom mini chladničky za poplatok. Rodinná izba:
dve 2-lôžkové klimatizované izby spojené dverami, 2× sprcha/WC, pre min. 2 dospelých
a 2 deti/maximálne 4 dospelých. Niektoré izby s výhľadom na more. Všetky bez možnosti
prístelky! Samostatný areál: Dvojizbové – rodinné apartmány: zrenovované a klimatizované pozostávajú z 2-lôžkovej obývacej izby a 1- resp. 2-lôžkovej izby, sprcha/WC, fén, balkón, TV-SAT, telefón, pre min. 2 dospelých a 1 dieťa/maximálne 3 dospelých alebo pre min.
2 dospelých a 2 deti/maximálne 4 dospelých. Stravovanie: v termínoch 30.3.-18.5.
a 14.9.-12.10. polpenzia – raňajky a obedy formou bufetu. V ostatých termínoch uvítací
prípitok a all inclusive light - plná penzia, raňajky, obedy a večere formou bufetu. Počas
obeda a večere nápoje v cene (miestne biele a červené víno, pivo, čapované nealkoholické
sýtené a nesýtené nápoje z automatu.) Pre deti do 14r. v detskom klube (počas prevádzky) k dispozícii nealkoholické nápoje a popoludní zmrzlina. Šport a zábava: ranná
gymnastika, animácie pre deti a dospelých, škola plávania, aquaerobik, nordic walking,
plážový volejbal, bocca, stolný tenis, požičovňa bicyklov zdarma, cyklistické túry, fitnes, tematický večer 2 × do týždňa, živá hudba, bezplatný ateliér hosť platí len materiál.
Za poplatok: tenis, minigolf, biliard, wellness & beauty centrum (fínska sauna, turecké kúpele
10 % ZĽAVA), masáže, solárium, aromaterapia, manikúra, pedikúra, kaderníctvo, vodné športy na pláži, internetový kút. Pláž: upravená betónovými a trávnatými plochami na slnenie
vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá na pláži za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel VALAMAR
PINIA
14.9.-12.10.
polp. + nápoje
30.3.-18.5.
polp. + nápoje
18.5.-15.6.
7.9.-14.9.
15.6.-27.7.
24.8.-7.9.
27.7.-24.8.
Dospelý v 1/2
252
287
434
609
714
Dieťa do14r./lôž.
177
201
304
427
500
1/1 izba
294
336
504
707
826
Dosp. v RI 2+2
406
462
693
973
1.141
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
* 2 deti do 14r. s 2 dosp.
ZĽAVA 10% 18.5.-25.5., 15.6.-29.6., 7.9.-14.9., 21.9.-12.10. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 25% 31.8.-7.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. (neplatí na termín 27.7.-24.8.) pri 100% úhrade.
* v Rodinných izbách platí pre hotel aj pre apartmány, že vždy musia byť minimálne
2 dospelí. Spolu min. 3 a max. 4 osoby. Dieťa do 2 r. sa nepočíta ako osoba na lôžku, t.z. za
neobsadené lôžko sa platí. *Výhodné pre rodiny: 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov ZDARMA v
dvoch 2-lôžkových izbách vedľa seba. Dieťa do 2 rokov ZDARMA. Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × služby all inclusive light, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €,
12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok: detská postieľka 5 €/deň.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
až do
15%
Hotel
Valamar DIAMANT ****
Poloha: v časti Brulo, v píniovom háji, 1,5 km od centra Poreča kam premáva turistický vláčik,
200 m od pláže. Vybavenie: zrekonštruovaný, 10-podlažný, plne klimatizovaný wellnes hotel,
recepcia, Wi-Fi v spoločných priestoroch, reštaurácia s terasou, 3× aperitív bar, kaviareň,
internetový kút za poplatok, vonkajší bazén s atrakciami a vnútorný vyhrievaný bazén s oddelenou detskou časťou, oba so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi, detské ihrisko, 1 väčšia a 2 menšie seminárne miestnosti, 2 výťahy, strážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie:
zrenovované klimatizované 1- a 2-lôžkové izby bez možnosti prístelky, sprcha/WC, fén,
minibar, TV-SAT, telefón, internetová prípojka - analog. Väčšina izieb s balkónom, s výhľadom
na more len na vyžiadanie, ostatné na parkovisko. Stravovanie: uvítací prípitok, polpenzia,
raňajky a večere formou bufetu, 1× v týždni gala večera (15.6.-1.9.) s programom a špeciálnymi darčekmi. Šport a zábava: ranná gymnastika, klimatizované fitnes centrum, miniklub
MARO pre deti 4-12 rokov (máj - september), aerobik, aquaerobik, tematické večery v hotelovej reštaurácii so show-cooking 2× týždenne (chorvátsky, mediteránsky), večerné programy
s folklórom (nie každý večer), tanečné vystúpenie, hudba v hoteli (jazz, piano bar, živá hudba), bezplatný ateliér hosť platí len materiál. Animácie pred a po sezóne v menšom objeme
ako počas hlavnej sezóny. Za poplatok: profesionálne športové tréningové centrum, wellness
centrum (3× sauna, jacuzzi, turecká sauna, masáže), beauty centrum, tenisové kurty z nich
dva kryté, požičovňa bicyklov, adrenalínové centrum, paintball. Pláž: štrková s pozvoľným
vstupom do mora, časť kamenistá upravená na slnenie. Pes nie je povolený.
Hotel VALAMAR
1.1.-30.3.
21.9.-28.12
30.3.-27.4.
27.4.-18.5.
18.5.-29.6.
7.9.-21.9.
29.6.-27.7.
24.8.-7.9.
27.7.24.8.
Dospelý v 1/2
Dieťa do12r./lôž.
Dospelý v 1/2 B
Dieťa do 12r./lôž. B
1/1 izba
1/1 izba B
322
226
343
241
364
392
357
250
385
270
413
441
385
270
413
290
434
469
497
348
539
378
574
616
616
432
665
466
707
763
714
500
763
535
812
875
DIAMANT
ZĽAVA 10% 18.5.-25.5., 7.9.-21.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15% 31.8.-7.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
PRÍPLATOK 10% 30.3.-6.4., 27.4.-2.5. (nie je zohľadnený v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. (neplatí na termín 27.7.-24.8.) pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie. Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 ×
polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
10
www. suntravel.sk
Istria
POREČ
Chorvátsko
Apartmány Valamar
DIAMANT Residence ***
ZĽAVA
až do
Poloha: v časti Brulo, v píniovom háji, 1,5 km od centra Poreča kam premáva turistický vláčik,
200 m od pláže. Vybavenie: recepcia, Wi-Fi v spoločných priestoroch, reštaurácia s terasou,
3× aperitív bar, kaviareň, bankomat, internetový kút v hoteli Diamant za poplatok, vonkajší
bazén s atrakciami a vnútorný vyhrievaný bazén s oddelenou detskou časťou, oba so sladkou
vodou, ležadlami a slnečníkmi, detské ihrisko, strážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie:
128 klimatizovaných apartmánov sa nachádza v 2-podlažných domoch. Typ A pre 2-4 osoby
(38 m2), 2-lôžková izba, obývacia izba s 1, 2 gaučami, kuchynský kút, telefón, kúpeľňa/WC,
zariadená terasa. Typ B pre 4-6 osôb (47 m2), ako typ A s 1/2-lôžkovou izbou navyše. Šport a
zábava: uvítací večer, ranná gymnastika, klimatizované fitnes centrum, miniklub MARO pre
deti 4-12 rokov (máj - september), aerobik, aquaerobik, večerné programy s folklórom (nie
každý večer), tanečné vystúpenie, hudba v hoteli (jazz, piano bar, živá hudba), bezplatný
ateliér hosť platí len materiál. Animácie pred a po sezóne v menšom objeme ako počas hlavnej
sezóny. Za poplatok: profesionálne športové tréningové centrum, wellness centrum (3×
sauna, jacuzzi, turecká sauna, masáže), beauty centrum, 16 tenisových kurtov z nich dva
kryté, požičovňa bicyklov, adrenalínové centrum, paintball. Pláž: štrková s pozvoľným
vstupom do mora, betónová upravená s trávnatými plochami na slnenie, prírodná kamenistá,
ležadlá za poplatok. Pes nie je povolený.
Valamar Diamant
Residence
AP/2 A
AP/3 A
AP/4 A
AP/4 B
AP/5 B
AP/6 B
30.3.-20.4.
14.9.-26.10.
308
336
364
371
399
427
20.4.-18.5.
7.9.-14.9.
462
490
518
525
553
581
18.5.-15.6.
595
665
735
791
861
931
15.6.-29.6.
24.8.-7.9.
798
868
938
1.050
1.120
1.190
25%
rodinné izby
29.6.-24.8.
1.176
1.246
1.316
1.568
1.638
1.708
ZĽAVA 10% 18.5.-25.5., 29.6.-13.7. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 20% 27.4.-4.5., 17.8.-24.8., 31.8.-7.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 25% 20.4.-27.4. (nie je zohľadnená v tabuľke)
PRÍPLATOK 5% 30.3.-6.4. (nie je zohľadnený v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel Valamar RUBIN ***
ZĽAVA
Poloha: v časti Brulo, v píniovom parku, 1 km od centra Poreča kam premáva turistický vláčik,
50 m od pláže. Vybavenie: recepcia, Wi-Fi v spoločných priestoroch, zmenáreň, klimatizovaná
reštaurácia, reštaurácia á la carte, aperitív bar, kaviareň s terasou, 2× výťah, predajňa
suvenírov a tlače, bezplatné strážené parkovisko, vonkajší bazén s barom, hydromasážou
a detský bazén oba so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky. Vonkajší bazén s vyhrievanou
morskou vodou v hoteli Valamar KRISTAL. Za poplatok vnútorný bazén so sladkou vodou
v hoteli Valamar DIAMANT 200 m. Ubytovanie: klimatizované 1-, 2-lôžkové izby, možnosť
1 prístelky, vaňa/WC, TV-SAT, telefón, prípojka na internet, balkón. 1-lôžkové izby bez
balkóna. Stravovanie: uvítací prípitok, polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, showcooking. Šport a zábava: ranná gymnastika, animácie pre deti, aerobik, tematický večer 2×
do týždňa Istrijský a Mediteránsky, večerné programy s folklórom (nie každý večer), živá
hudba v hoteli, bezplatný ateliér hosť platí len materiál, úschovňa bicyklov. Animácie pred a
po sezóne v menšom objeme ako počas hlavnej sezóny. Za poplatok: klienti môžu využiť
ponúkané služby wellness a beauty centra blízkeho hotela Valamar DIAMANT. Pláž: štrková
s pozvoľným vstupom do mora, upravená s trávnatými plochami na slnenie, prírodná
kamenistá, ležadlá za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel Valamar
18.5.-29.6.
7.9.-14.9.
441
375
309
29.6.-27.7.
24.8.-7.9.
546
465
383
27.7.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
Osoba od 14r./príst.
Dieťa do14r./lôž.
30.3.-18.5.
14.9.-12.10.
294
250
206
Dieťa do14r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
343
56
518
91
637
105
707
119
RUBIN
1/1 izba
Príplatok MS/os.
až do
15%
dieťa
ZDARMA
do
14 rokov
+
609
518
427
ZĽAVA 5% 7.9.-14.9., 14.9.-21.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% 18.5.-1.6., 31.8.-7.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15% 21.9.-12.10. (nie je zohľadnená v tabuľke)
PRÍPLATOK 10% 27.4.-4.5. (nie je zohľadnený v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa
od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok: detská
postieľka 5 €/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
11
Chorvátsko POREČ
Istria
ZĽAVA
Hotel PICAL ***
až do
Poloha: v časti Borik, 1 km od centra Poreča kam premáva turistický vláčik, 150 m
od pláže. Vybavenie: recepcia, reštaurácia, reštaurácia á la carte, aperitív bar, internetová kaviareň, tanečný bar, kaderníctvo, výťahy, vonkajší vyhrievaný bazén a detský bazén oba s morskou vodou, bar pri bazéne s ležadlami a slnečníkmi, detské ihrisko, Wi-Fi
v spoločných priestoroch, strážené bezplatné parkovisko, detský miniklub pre deti
od 4 rokov. Ubytovanie: 1-, 2-lôžkové izby bez možnosti prístelky, kúpeľňa/WC,
TV-SAT, telefón, balkón. Stravovanie: uvítací prípitok, polpenzia, raňajky a večere formou
bufetu, show-cooking. Šport a zábava: ranná gymnastika, detské animácie, aquaerobik,
aerobik, tematický večer 2× do týždňa, bezplatný ateliér v hoteli Valamar PINIA hosť
platí len materiál, úschovňa bicyklov, sauna zdarma v termíne 15.9.-26.10., pláž a rekreačná zóna „Borik“, jubileá 25/50 a narodeniny – kvety alebo víno al. ovocie al. čokoládky.
Animácie pred a po sezóne v menšom objeme ako počas hlavnej sezóny. Za poplatok:
16 tenisových kurtov, vodné športy, minigolf, požičovňa bicyklov, vodných bicyklov,
člnov, jazda na banáne, let padákom. Pláž: upravená s betónovými plochami na slnenie,
veľká časť štrková s pozvoľným vstupom do mora. Pes nie je povolený.
10%
Hotel
PICAL
Dospelý v 1/2 B
Dieťa do14r./lôž.
Príplatok MS/os.
1/1 izba B
1/1 izba BMS
14.9.-12.10.
30.3.-18.5.
210
147
42
252
301
231
162
49
280
329
18.5.-22.6.
7.9.-14.9
343
241
70
413
497
22.6.-27.7.
24.8.-7.9.
434
304
98
532
637
27.7.-24.8.
511
358
112
616
742
ZĽAVA 10% 18.5.-25.5., 22.6.-29.6. (nie je zohľadnená v tabuľke)
PRÍPLATOK 5% 30.3.-6.4., 27.4.-4.5. (nie je zohľadnený v tabuľke)
ZĽAVA 10% do 28.2. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2 r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok:
detská postieľka 5 €/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
až do
20%
Apartmány PICAL **
Poloha: v časti Borik, medzi hotelmi Pical a Zagreb, 1 km od centra mesta Poreč kam premáva turistický vláčik, 200 m od pláže. Vybavenie: supermarket, vonkajší sladkovodný
bazén a detský bazén s ležadlami a slnečníkmi pri hoteli Zagreb 200 m, strážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: apartmány sú v 2-poschodových domoch. Typ A (2-4
osoby), 2-lôžková izba, obývacia izba s 1, 2 gaučami, kuchynský kút, telefón, kúpeľňa/
WC, zariadená terasa. Typ B (4-6 osôb), ako typ A s 1/2-lôžkovou izbou navyše. Stravovanie: vlastná strava. Šport a zábava: ranná gymnastika, aerobik, aquaerobik, detské
animácie, úschovňa bicyklov, rekreačná zóna „Borik“, večerné animácie, tanečná terasa
pri hoteli Zagreb, bezplatný ateliér v hoteli Valamar PINIA hosť platí len materiál. úschovňa bicyklov. Animácie pred a po sezóne v menšom objeme ako počas hlavnej sezóny.
Za poplatok: tenisové kurty, vodné športy, minigolf, požičovňa bicyklov, vodných bicyklov, člnov, jazda na banáne, let padákom. Pláž: upravená s betónovými plochami na
slnenie, veľká časť štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Apartmány
PICAL
AP/2 A
AP/3 A
AP/4 A
AP/4 B
AP/5 B
AP/6 B
20.4.-27.4.
14.9.-12.10.
140
168
196
210
238
266
27.4.-18.5.
7.9.-14.9.
189
217
245
280
308
336
18.5.-15.6.
336
406
476
483
553
623
15.6.-27.7
24.8.-7.9.
546
616
686
784
854
924
27.7.-24.8.
693
763
833
994
1.064
1.134
ZĽAVA 10% 15.6.-29.6. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15% 31.8.-7.9. (nie je zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 20% 18.5.-25.5. (nie je zohľadnená v tabuľke)
Dieťa do 2 r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r.
7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: detská postieľka 5 €/deň.
pes 7 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
12
www. suntravel.sk
Istria
POREČ
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Chorvátsko
+
ZĽAVA
10%
alebo
4 € /os./deň
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+
Hotel family hotel
LAGUNA MATERADA *** nápoje k večeri
Poloha: v časti Špadiči, 100 m od pláže, 3 km severne od mesta Poreč kam premáva
autobus priamo od hotela alebo turistický vláčik - zastávka 800 m od hotela. Vybavenie:
plne klimatizovaný hotel prispôsobený rodinám s deťmi, recepcia s trezorom a internetový kút a Wi-Fi za poplatok, reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmenáreň, TV priestor,
predajňa suvenírov a tlače, vonkajší bazén s ležadlami a barom, detský bazén oba so sladkou vodou, detský mini klub 3-7r. a 7-14r. v termíne (25.5.-7.9.), detské ihrisko, masážny
salón, kaderníctvo, úschovňa bicyklov, kongresová sála, strážené platené parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, balkón,
možnosť prístelky len pre dieťa a na vyžiadanie, možnosť prenajať si malú chladničku za poplatok, typ SUITE majú navyše obývačku. Izby na morskú stranu za príplatok.
Stravovanie: uvítací prípitok, polpenzia raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje
v cene (miestne biele a červené víno, čapované pivo, džús, minerálka). Detský bufet
počas doobedňajšieho animačného programu pre deti do 14r. koláč alebo sendvič alebo
snack. Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých 27.5.-13.9.,
1× v týždni tematický večer, ranná gymnastika, plážový volejbal, aquaerobik, tanečná
terasa, mini disko. Za poplatok: tenis, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry,
vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými a trávnatými plochami na
slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel LAGUNA
4.5.-18.5.
18.5.-8.6.
8.6.-29.6.
Dospelý v 1/2 B
Dieťa do 7r./lôž.
Dieťa do 12r./príst.
Dieťa 7-12r./lôž.
Dieťa 12-14r./lôž.
Dieťa 12-14r./príst.
Dieťa 14-18r./lôž.
Dieťa 14-18r./príst.
2.dieťa 12-14r./príst. v Suite
2.dieťa 14-18r./príst. v Suite
Príplatok MS/os.
27.4.-4.5.
21.9.-28.9.
210
105
ZDARMA
148
148
65
168
148
105
168
10
278
139
ZDARMA
195
195
85
223
195
139
223
10
355
178
ZDARMA
250
250
108
285
250
178
285
10
422
212
ZDARMA
296
296
128
338
296
212
338
19
29.6.-27.7.
17.8.–24.8.
515
258
ZDARMA
362
362
155
412
362
258
412
19
Hotel LAGUNA
27.7.-17.8.
24.8.-31.8.
31.8.-7.9.
7.9.-14.9.
14.9.–21.9.
Dospelý v 1/2 B
Dieťa do 7r./lôž.
Dieťa do 12r./príst.
Dieťa 7-12r./lôž.
Dieťa 12-14r./lôž.
Dieťa 12-14r./príst.
Dieťa 14-18r./lôž.
Dieťa 14-18r./príst.
2.dieťa 12-14r./príst. v Suite
2.dieťa 14-18r./príst. v Suite
Príplatok MS/os.
535
268
ZDARMA
375
375
162
428
375
268
428
19
445
225
ZDARMA
313
313
135
356
313
225
356
19
372
186
ZDARMA
262
262
112
298
262
186
298
10
315
158
ZDARMA
223
223
95
252
223
158
252
10
213
110
ZDARMA
155
155
66
176
155
110
176
10
MATERADA
MATERADA
A - ZĽAVA 5% 18.5.-8.6., 24.8.-31.8. (zohľadnená v tabuľke)
A - ZĽAVA 10% 8.6.-29.6. (zohľadnená v tabuľke)
B - ZĽAVA 4 €/osoba/deň pri 50 % úhrade do 1.4.
(ZĽAVY A a B nemožno kombinovať, platí vždy len jedna z nich)
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu s nápojmi, delegáta.
Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: detská postieľka 5 €/deň na vyžiadanie, parkovanie
1 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
13
Chorvátsko POREČ
Istria
Súkromné apartmány POREČ ***
Dom LIVIJA v časti Mali Maj,
veľká záhrada s grilom a posedením, 250 m od
pláže. Centrum 2,5 km, obchod 150 m, reštaurácia
450 m, parkovisko pred domom. Prízemie - AP/2
(25m2) 2-lôžková spálňa s terasou, jedáleň s ku
chynským kútom, kávovar, TV-SAT, sprcha/WC.
1. poschodie – AP/4 (45m2) dve 2-lôžkové spálne, jedáleň s kuchynským kútom, kávovar, TV-SAT,
sprcha/WC, krytá terasa s výhľadom na more.
Bungalovy LORENA viac bgw. vedľa
seba, 2,5 km od mora a od centra. Obchod 1 km,
reštaurácia 1,5 km, záhrada so spoločným grilom
a bazénom (5 x 10 m), parkovisko vo dvore. AP/4
dva bgw. v jednom dome, moderne zariadené,
dve 2-lôžkové spálne, denná miestnosť s kuchynským kútom, kávovar, TV-SAT, sprcha/WC, terasa
so záhradným nábytkom.
Dom VIDA v časti Donji Špadići,
veľká terasa so záhradou, (gril na vyžiadanie), 350
m od pláže. Centrum 1,5 km, obchod/reštaurácia
200 m, športové centrum 400 m, parkovisko vo
dvore. Prízemie - AP/4 dve 2-lôžkové spálne,
denná miestnosť s kuchynským kútom a 1 prístelkou, kávovar, TV-SAT, veľká kúpelňa/WC, terasa.
Dom LICARDO
Dom VIKICA v časti Elektra,
400 m od mora. Centrum 650 m, obchod 100
m, reštaurácia 20 m, parkovisko pred domom.
Prízemie – AP/3 (28m2) 3-lôžková spálňa,
jedáleň s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/
WC, terasa. AP/4 (60m2) dve 2-lôžkové spálne,
jedáleň s kuchynským kútom, TV-SAT, kúpelňa/
WC, terasa.
Dom VUČIĆ v časti Finida,
900 m od mora a od centra. Obchod/reštaurácia
300 m, parkovisko pred domom.
Prízemie – AP/4 (35m2) nové zariadenie,
2-lôžková spálňa, denná miestnosť s pohovkou a
kuchynským kútom, kávovar, TV-SAT, sprcha/WC,
krytá terasa.
Dom JOTANOVIĆ v časti Čimižin,
Dom MEDIĆ v časti Finida,
900 m od mora a od centra. Obchod/reštaurácia
150 m, záhrada so spoločným grilom, parkovisko
pred domom.
Prízemie – AP/4 (50m2) dve 2-lôžkové spálne,
jedáleň s kuchynským kútom, kávovar, TV-SAT,
sprcha/WC, terasa.
500 m od mora. Centrum 800 m, obchod 200 m,
reštaurácia 150 m, tenisové kurty 500 m, parkovisko pred domom. Prízemie – AP/4 (40m2)
2-lôžková spálňa, denná miestnosť s gaučom a
kuchynským kútom, jedáleň s kuchynským kútom, kávovar, TV-SAT, sprcha/WC, krytá terasa.
Dom VERŠIĆ v časti Novo Naselje
v tichej zóne, 600 m od mora. Centrum 800 m,
obchod 150 m, reštaurácia 200 m, parkovisko
pred domom. 1. poschodie – AP/4 (50m2) dve
2-lôžkové spálne, jedáleň s kuchynským kútom,
kávovar, TV-SAT, kúpelňa/WC, balkón.
Dom PUPOVAC v časti Poreč - Jug,
600 m od mora. Centrum 850 m, obchod 100 m,
reštaurácia 300 m, (gril na vyžiadanie), vlastné parkovisko pred domom. Prízemie – AP/4
(45m2) novopostavený ap. dom, dve 2-lôžkové
spálňa, denná miestnosť s pohovkou a kuchynským kútom, kávovar, TV-SAT, sprcha/WC.
14
800 m od mora. Centrum 650 m, obchod 5 m,
reštaurácia 400 m, parkovisko vo dvore.
1. poschodie – AP/3 nové zariadenie, 3-lôžková spálňa, jedáleň s kuchynským kútom, TV-SAT,
sprcha/WC, krytý balkón, záhrada s možnosťou
grilovania.
Súkromné apt.
POREČ
VIDA B 4 +
LIVIJA A 2
LIVIJA B 4
*Bgw. LORENA B4
LICARDO A 3
VUCIC A 4
MEDIC B 4
PUPOVAC A 4
JOTANOVIC A 4
Prístelka
do 25.5.
od 12.10.
----302
430
472
308
--------378
378
96
25.5.-29.6.
7.9.-12.10
438
308
438
483
314
332
385
387
387
96
29.6.-13.7.
24.8.-7.9.
570
370
570
630
385
430
493
490
490
96
13.7.-27.7.
17.8.-24.8.
706
480
706
770
470
543
598
616
616
96
27.7.-17.8.
842
552
842
896
536
164
776
696
696
96
Dieťa do 2 rokov ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, výmena posteľnej bielizne 1 × týždenne, záverečné
upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň, prihlasovací poplatok 3 €/os. Príplatky: dieťa 2-6 r. bez lôžka 5 €/deň (max. 1 dieťa),
na vyžiadanie – detská postieľka 5 €/deň, pes 7 €/deň (na mieste). Kaucia: 100 €/ap.. Doprava: 79 €.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
Istria
POREČ - Zelena laguna
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
dieťa
ZDARMA
do
7 rokov
+15% +
až do
Hotel DELFIN **
Poloha: v parku, 50-100 m od pláže, 6 km južne od mesta Poreč kam premáva turistický vláčik. Vybavenie: členitá budova má klimatizované spoločné priestory, recepciu
s trezorom a internetový kút + Wi-Fi v aperitív bare za poplatok, výťahy, 2 klimatizované
reštaurácie, kaviareň, zmenáreň, TV-SAT priestor s 2 veľkoplošnými TV, predajňu suvenírov a tlače, slnečnú terasu s vonkajším bazénom s morskou vodou a barom. Ubytovanie:
zrekonštruované 1, 2-lôžkové izby s novým nábytkom, sprcha/WC v pôvodnom stave,
balkón alebo bez balkóna, telefón. 2-lôžkové izby na morskú stranu s možnosťou prístelky pre dieťa do 18 rokov. Výhľad môže byť zakrytý stromami. Stravovanie: polpenzia,
raňajky a večere formou bufetu s možnosťou doobjednania obedov formou bufetu len na
celý pobyt - všetky osoby z jednej izby musia mať plnú penziu. Šport a zábava: animácie
pre deti a dospelých od 2.6.-6.9., tanečná terasa. Za poplatok: v blízkosti športové a
plážové centrum - 18 tenisových kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre
vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, plážový volejbal, jazda na koni,
tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, naďaleko najväčší zábavný
klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, časť štrková, betónové pláty na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Poznámka: V blízkosti je športová hala Intersport
centrum.
Hotel
25.5.-8.6.
8.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-13.7.
Dospelý v 1/2 B
Dieťa do 7r./lôžko
Dieťa do 7r./ príst.
Dieťa 7-14r./lôžko
Dieťa 7-14r./príst.
Dieťa 14-18/príst.
1/1 izba B
Príplatok MS/os.
232
116
ZDARMA
163
116
186
266
10
263
132
ZDARMA
185
132
211
299
10
315
158
ZDARMA
221
158
252
362
15
317
159
ZDARMA
222
159
254
360
15
335
168
ZDARMA
235
168
268
380
15
Hotel
13.7.-10.8.
10.8.-24.8.
24.8.-31.8.
31.8.-7.9.
7.9.-14.9.
Dospelý v 1/2 B
Dieťa do 7r./lôžko
Dieťa do 7r./ príst.
Dieťa 7-14r./lôžko
Dieťa 7-14r./príst.
Dieťa 14-18/príst.
1/1 izba B
Príplatok MS/os.
353
177
ZDARMA
248
177
283
400
15
315
158
ZDARMA
221
158
252
362
15
276
138
ZDARMA
194
138
221
315
10
258
129
ZDARMA
181
129
208
296
10
200
100
ZDARMA
140
100
160
219
10
DELFIN
DELFIN
TOP
ponuka
ZĽAVA 5% 8.6.-22.6., 6.7.-13.7. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% 25.5.-8.6., 29.6.-6.7. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 15% 18.5.-25.5. (zohľadnená v tabuľke)
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: obedy 54 €/os./týždeň (musia byť objednané všetkými osobami v izbe),
parkovanie 1 €/deň, detská postieľka 5 €/deň, malý pes 8 €/deň (na mieste). Upozornenie: prístelka, detská postieľka a pes len na vyžiadanie. Doprava: 79 €. Cestovné
poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
15
Chorvátsko POREČ - Zelena laguna
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
+24%
až do
možnosť
polpenzie
pre dieťa
do 4 rokov
polpenzia
ZDARMA
Istria
Apartmány ASTRA **
Poloha: uprostred kľudného, borovicami obklopeného polostrova v miernom svahu,
50-200 m od pláže, 6 km od mesta Poreč kam premáva turistický vláčik. Vybavenie:
v blízkosti reštaurácie, zmenáreň, supermarket, pizzeria, kaviareň, gril terasa, cukráreň,
piváreň, v blízkom kempe (300 m) k dispozícii vonkajší sladkovodný bazén. Ubytovanie:
jednoducho zariadené AP/4 – dve 2-lôžkové izby s dĺžkou postelí 180 cm, kuchynský kút,
sprcha/WC (2× WC papier, výmena uterákov 1× v týždni), fén, TV-SAT, telefón, balkón
alebo terasa so záhradným nábytkom. Stravovanie: vlastné s možnosťou dokúpenia polpenzie v hoteli Delfín, avšak všetky osoby z apartmánu musia mať objednanú stravu vopred
a to na celý pobyt. Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých, tanečná terasa.
Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum - 18 tenisových kurtov, škola
potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre
loptové hry, plážový volejbal, jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa
bicyklov a člnov, naďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, časť štrková, betónové pláty na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok.
Apartmány
27.4.-18.5.
18.5.-8.6.
8.6.-15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
AP/4
260
362
448
553
601
633
Prístelka
50
58
86
86
86
86
ASTRA
Apartmány
6.7.-27.7.
27.7.-10.8. 10.8.-17.8. 17.8.-24.8. 24.8.-31.8.
31.8.-7.9.
7.9.-28.9
ASTRA
AP/4
744
791
712
525
448
295
248
Prístelka
86
86
86
86
86
58
50
ZĽAVA 5% 27.4.-18.5., 17.8.-24.8. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 6% 6.7.-27.7. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 10% 10.8.-17.8. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 18% 31.8.-7.9. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 20% 29.6.-6.7. (zohľadnená v tabuľke)
ZĽAVA 24% 22.6.-29.6. (zohľadnená v tabuľke)
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 7 × polpenzia v hoteli Delfin
118 €/dospelý, dieťa 4-12 rokov 59 €, dieťa do 4 rokov ZDARMA, obedy 54 €/osoba,
parkovanie 1 €/deň, detská postieľka 5 €/deň, malý pes 8 €/deň (platby na mieste).
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
4 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Hotel PLAVI *** nápoje k večeri
Poloha: v parku, priamo pri pláži, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva turistický
vláčik. Vybavenie: plne klimatizovaný hotel, recepcia s trezorom za poplatok, reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, zmenáreň, TV miestnosť, internetový kút a Wi-Fi v priestoroch
recepcia a aperitív baru za poplatok, predaj suvenírov a dennej tlače, úschovňa bicyklov,
v blízkosti detské ihrisko, vonkajší bazén so sladkou vodou a ležadlami, veľká konferenčná sála, strážené parkovisko za poplatok. Ubytovanie: menšie klimatizované 2-lôžkové
izby bez balkónu, možnosť prístelky, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, možnosť prenajať
si malú chladničku za poplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou
bufetu, s možnosťou doobjednania obedov formou bufetu, nápoje k večeri v cene
(domáce biele a červené víno, čapované pivo, džús, minerálka), 1× v týždni tematický
večer. Šport a zábava: animácie pre deti a dospelých, plážový volejbal, aquaerobik,
tanečná terasa. Za poplatok: v blízkosti športové a plážové centrum - 18 tenisových
kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf,
ihrisko pre loptové hry, jazda na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov
a člnov, naďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok.
Pes nie je povolený.
Hotel
4.5.-18.5. 18.5.-8.6. 8.6.-29.6. 29.6.-27.7. 27.7.-17.8. 31.8.-7.9. 7.9.-14.9. 14.9.-21.9. 21.9.-28.9.
PLAVI
Dospelý v 1/2
Dieťa do 4r./lôž.
Dieťa do 4r./príst.
Dieťa 4-7r./lôž.
Dieťa 4-7r./príst.
Dieťa 7-14r./lôž.
Dieťa 7-14r./príst.
Dieťa 14-18r./príst.
24.8.-31.8. 17.8.-24.8.
230
302
382
410
450
319
258
182
115
152
192
205
225
160
129
92
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
115
70
162
115
185
152
92
212
152
243
192
115
269
192
306
205
125
289
205
328
225
135
316
225
360
160
96
225
160
258
129
79
182
129
208
92
55
130
92
148
172
86
ZDARMA
86
52
122
86
140
ZĽAVA 10% 31.8.-7.9. (zohľadnené v tabuľke)
ZĽAVA 15% 18.5.-8.6. (zohľadnené v tabuľke)
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu + nápoje k večeri, delegáta.
Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň. Príplatky: obedy 69 €/os./týždeň, parkovanie 1 €/deň, detská
postieľka 5 €/deň. Upozornenie: prístelka a detská postieľka len na vyžiadanie.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
16
www. suntravel.sk
Istria
POREČ - Zelena laguna
Hotel LAGUNA ISTRA ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
nápoje k večeri
Poloha: od pláže 200 m, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva autobus z neďalekej
zastávky alebo turistický vláčik. Vybavenie: plne klimatizovaný, sesterský hotel k LAGUNE GRAN VISTA recepcia s trezorom a internetový kút za poplatok, reštaurácia, Wi-Fi pri
recepcii a v aperitív bare za poplatok, kaviareň, zmenáreň, TV priestor, predajňa suvenírov
a tlače, vonkajší bazén s ležadlami a detský bazén oba so sladkou vodou, detský mini klub
(4-12r.), detské ihrisko, masážny salón, kaderníctvo, úschovňa bicyklov, strážené platené
parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby, sprcha resp. vaňa/WC, fén, TV-SAT,
telefón, balkón resp. bez, možnosť prístelky len pre dieťa a na vyžiadanie, možnosť prenajať
si malú chladničku za poplatok, typ SUITE majú navyše obývačku. Stravovanie: uvítací
prípitok 27.5.-13.9., polpenzia raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje v cene
(miestne biele a červené víno, čapované pivo, džús, minerálka). V čase obeda pri bare koláčik alebo sendvič alebo snack. Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti
a dospelých 27.5.-13.9., 1× v týždni tematický večer, plážový volejbal, aquaerobik, tanečná terasa, mini disko, ranná gymnastika, show program v hoteli PLAVI. Za poplatok:
v blízkosti športové a plážové centrum - 18 tenisových kurtov, škola potápania, vodného lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, jazda
na koni, tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, naďaleko najväčší
zábavný klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel
18.5.-8.6.
Dospelý v 1/2
Dieťa do 7r./lôž.
Dieťa 7-12r./lôž.
Dieťa do 12r./príst.
Dieťa 12-14r./lož.
Dieťa 12-14r./príst.
Dieťa 14-18r./lôž.
Dieťa 14-18r./príst.
2. dieťa 12-14r./príst. v Suite
2. dieťa 14-18r./príst. v Suite
Príplatok BMS/os.
318
159
223
ZADARMA
223
159
255
255
159
255
29
LAGUNA ISTRA
8.6.-29.6.
24.8.-31.8.
400
200
280
ZADARMA
280
200
320
320
200
320
38
29.6.-27.7.
17.8.-24.8.
468
235
328
ZADARMA
328
235
375
375
235
375
38
27.7.-17.8.
31.8.-7.9.
7.9.-14.9
14.9.-21.9.
505
253
355
ZADARMA
355
253
405
405
253
405
38
333
278
168
140
235
195
ZADARMA ZADARMA
235
195
168
140
268
223
268
223
168
140
268
223
29
29
192
96
135
ZDARMA
135
96
155
155
96
155
29
nápoje k večeri
Poloha: od pláže 100 m (po schodoch), 5 km južne od mesta Poreč kam premáva autobus z neďalekej zastávky alebo turistický vláčik. Vybavenie: sesterský hotel k LAGUNE
ISTRA, plne klimatizovaný, recepcia s trezorom a internetový kút za poplatok, reštaurácia,
Wi-Fi pri recepcii a v aperitív bare za poplatok, kaviareň, zmenáreň, TV priestor, predajňa
suvenírov a tlače, vonkajší bazén s ležadlami a detský bazén oba so sladkou vodou, detský
mini klub (4-12r.), detské ihrisko, masážny salón, kaderníctvo, úschovňa bicyklov, strážené platené parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby, sprcha resp. vaňa/WC,
fén, TV-SAT, telefón, balkón, možnosť prístelky len pre dieťa a na vyžiadanie, možnosť
prenajať si malú chladničku za poplatok, typ SUITE majú navyše obývačku. Stravovanie:
uvítací prípitok 27.5.-13.9., polpenzia raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje v
cene (miestne biele a červené víno, čapované pivo, džús, minerálka). V čase obeda pri bare
koláčik alebo sendvič alebo snack. Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti
a dospelých 27.5.-13.9., 1× v týždni tematický večer, plážový volejbal, aquaerobik, tanečná terasa, mini disko, ranná gymnastika, show program v hoteli PLAVI. Za poplatok:
v blízkosti športové a plážové centrum - 18 tenisových kurtov, škola potápania, vodného
lyžovania, vlek pre vodné lyže, stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, jazda na koni,
tobogan na pláži, vodné športy, požičovňa bicyklov a člnov, naďaleko najväčší zábavný
klub www.byblos.hr. Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými plochami na
slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
18.5.-8.6.
8.6.-29.6.
24.8.-31.8.
29.6.-27.7.
17.8.-24.8.
27.7.-17.8.
31.8.-7.9.
7.9.-14.9
14.9.-21.9.
Dosp. v 1/2 BMS
345
440
505
543
362
305
220
Dieťa do 7r./lôž.
Dieťa 7-12r./lôž.
173
243
220
310
253
355
273
382
182
255
154
215
110
155
ZDARMA
243
173
278
278
173
278
ZDARMA
310
220
310
310
220
310
ZDARMA
355
253
405
405
253
405
ZDARMA
382
273
435
435
273
435
ZDARMA
255
182
290
290
182
290
ZDARMA
215
154
245
245
154
245
ZDARMA
155
110
176
176
110
176
GRAN VISTA
Dieťa do 12r./príst.
Dieťa 12-14r./lôž.
Dieťa 12-14r./príst.
Dieťa 14-18r./lôž.
Dieťa 14-18r./príst.
2. dieťa 12-14r./príst./Suite
2. dieťa 14-18r./príst. v Suite
+
ZĽAVA
10%
alebo
4 € /os./deň
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+
A - ZĽAVA 5% 31.8.–7.9. (zohľadnená v tabuľke)
A - ZĽAVA 10% 18.5.–8.6. (zohľadnená v tabuľke)
B - ZĽAVA 4 €/osoba/deň pri 50 % úhrade do 1.4.
(ZĽAVY A a B nemožno kombinovať, platí vždy len jedna z nich)
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €,
12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: parkovanie 1 €/deň, detská postieľka
5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel LAGUNA GRAN VISTA ***
Hotel LAGUNA
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
ZĽAVA
10%
alebo
4 € /os./deň
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+
A - ZĽAVA 5% 31.8.–7.9. (zohľadnená v tabuľke)
A - ZĽAVA 10% 18.5.–8.6. (zohľadnená v tabuľke)
B - ZĽAVA 4 €/osoba/deň pri 50 % úhrade do 1.4.
(ZĽAVY A a B nemožno kombinovať, platí vždy len jedna z nich)
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: parkovanie 1 €/deň, detská postieľka 5 €/deň (na mieste).
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
17
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
ZĽAVA
14%
alebo
6 € /os./deň
Istria
POREČ - Zelena laguna
Hotel LAGUNA ALBATROS ****
all inclusive
Poloha: nad briežku, 150 m od pláže, 5 km južne od mesta Poreč kam premáva spred
hotela autobus alebo turistický vláčik. Vybavenie: kompletne renovovaný plne klimatizovaný komfortný hotel, recepcia, reštaurácia, snack reštaurácia a aperitív-bar s terasou,
internetová kaviareň, Wi-Fi za poplatok, priestory na animácie a zábavu, ambulancia,
výťahy, detský mini klub (4-12r.), detské ihrisko, obchod so suvenýrmi, 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi, strážené platené parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 1- a 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, fén, balkón
alebo bez balkóna, TV-SAT, telefón. Niektoré izby s výhľadom na more, typ SUITE majú
navyše obývačku. Služby v rámci all inclusive: Strava - plná penzia raňajky, obedy
a večere v hotelovej reštaurácii formou bufetu, snack pri bazéne 11-23.30 hod.. Nápoje
počas hlavných chodov - sudové biele a červené víno, čapované pivo, nealkoholické
nápoje, káva, čaj. Nápoje pri bare – čapované miestne nealkoholické a alkoholické
nápoje, espresso 8-23.30 hod.. Platené nápoje – importované nápoje, pivo a víno vo
fľaši. Šport – po predchádzajúcej rezervácii na recepcii tenis, stolný tenis, minigolf,
bicykel, basketbal, squash, petanque, vodné šlapadlo. V hoteli – biliard, spoločenské hry
(šach, domino, karty...) fitness centrum – neobmedzene, organizované turnaje – stolný
tenis, plážový volejbal, minifutbal. Animácie – 5× v týždni denné a večerné pre deti aj
dospelých, športové animácie. Šport a zábava: ranná gymnastika, aerobik, aquaerobik,
tanečná terasa Za poplatok: vodné lyžovanie, jazda na banáne, vodný skúter, motorový
čln, potápanie, parasailing, jazda na koni, naďaleko najväčší zábavný klub www.byblos.hr.
Pláž: prírodná kamenistá, štrková s upravenými miestami na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok. Upozornenie: klient obdrží náramok k čerpaniu služieb all inclusive
a musí ho mať počas pobytu na ruke! Pes nie je povolený.
Hotel LAGUNA
18.5.-25.5. 25.5.-8.6. 8.6.-29.6. 29.6.-20.7. 20.7.-3.8. 3.8.-10.8.
ALBATROS
Dospelý v 1/2 B
476
501
568
745
661
Dieťa do 7r./lôž.
238
251
285
375
332
400
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 7-14r./lôž.
335
352
399
523
465
560
Dieťa 7-14r./príst.
238
251
285
375
332
400
Dieťa 14-18r./príst.
382
402
445
596
529
640
2. dieťa do 14r./príst. v Suite
335
352
399
523
465
560
2.dieťa 14-18r./príst. v Suite
382
402
455
596
529
Dieťa do 7r./príst.
Hotel LAGUNA
799
640
10.8.-24.8.
24.8.-31.8.
31.8.-7.9.
7.9.-14.9.
14.9.-21.9.
Dospelý v 1/2 B
745
610
595
495
382
Dieťa do 7r./lôž.
374
305
299
249
192
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 7-14r./lôž.
523
428
418
348
268
Dieťa 7-14r./príst.
374
305
299
249
192
Dieťa 14-18r./príst.
596
490
476
396
306
ALBATROS
Dieťa do 7r./príst.
2.dieťa do 14r./príst. v Suite
523
428
418
348
268
2.dieťa 14-18r./príst. v Suite
596
490
476
396
306
A - ZĽAVA 5% 20.7.–3.8. (zohľadnená v tabuľke)
A - ZĽAVA 7% 8.6.–29.6. (zohľadnená v tabuľke)
A - ZĽAVA 9% 25.5.–8.6. (zohľadnená v tabuľke)
A - ZĽAVA 14% 17.5.–25.5. (zohľadnená v tabuľke)
B - ZĽAVA 6 €/osoba/deň pri 50 % úhrade do 1.3.
(ZĽAVY A a B nemožno kombinovať, platí vždy len jedna z nich)
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× služby all inclusive, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €. Príplatky: detská postieľka 5 €/deň na
vyžiadanie, parkovanie 1 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
18
www. suntravel.sk
VRSAR
Istria
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
TOP
ponuka
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Hotel PINETA ***
Poloha: na vŕšku, 500 m od historického centra Vrsaru, 100 m od pláže. Vybavenie:
klimatizovaná reštaurácia s terasou, aperitív bar s terasou, internetový kút za poplatok,
kaviareň s klavírom, cukráreň s terasou, vnútorné bazény s vyhrievanou morskou vodou,
vonkajšie bazény so sladkou vodou, detský mini klub, trezor na recepcii za poplatok,
Wi-Fi v spoločných priestoroch, výťah, parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby, majú francúzsku posteľ, kúpeľňu/WC, fén, mini bar, TV-SAT, telefón, väčšina
izieb s balkónom. Izby SUPERIOR sú bez balkóna a s výhľadom do parku, izby na morskú
stranu PRÉMIUM sú väčšie s možnosťou prístelky. Výhľad môže byť zakrytý stromami.
1-lôžkové izby sú orientované do parku a bez balkóna. Stravovanie: polpenzia, raňajky
a večere formou bufetu, raňajky v hoteli Pineta a večere v hoteli Pineta alebo v reštaurácii
Belvedere. 1 × za týždenný pobyt káva alebo čaj s koláčikom. Šport a zábava:
moderné bazénové centrum, detský bazén so šmykľavkou, celodenné animácie pre deti aj dospelých, aquaerobik, vodné pólo, úschovňa bicyklov, tanečná
terasa. Za poplatok: hydromasáže, sauna, fitnes, požičovňa bicyklov, člnov, vodných
bicyklov, športový areál Porto Sole 500 m – 10 tenisových kurtov z toho 2 asfaltové, stolný tenis, minigolf, vodné športy, škola potápania, ihrisko na loptové hry, boccia, plážový
volejbal. Pláž: kamenistá upravená, pre deti jemný štrk s pozvoľným vstupom do mora.
Pes nie je povolený.
Hotel
6.4.-27.4.
PINETA
23.3.-6.4.
18.5.-15.6.
15.6.-6.7.
27.4.-18.5.
21.9.-28.9.
31.8.-21.9.
6.7.-31.8.
Dosp. v 1/2 BMS – Prémium
312
395
395
492
Osoba od 12r./príst.
156
198
198
246
305
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 3-12r./príst.
156
198
198
246
305
Dieťa do 12r./lôžko
188
238
238
296
366
2 deti do 12r. s 1 dosp.
156
198
198
246
305
1/1 izba bez B
308
390
390
486
605
Dosp. v 1/2 - Superior
272
346
346
432
535
Dieťa do 12r./lôžko
165
208
208
260
322
Dieťa do 3r. s 2 dosp.
610
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Dieťa do 3 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Doprava:
79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
19
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
VRSAR
Istria
Rezort BELVEDERE ****
dieťa
ZDARMA
do
6 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Poloha: na briežku 500-800 m od historického centra Vrsaru, 30-200 m od pláže.
Vybavenie: luxusný komplex terasovite vystavaných budov, väčšina s nezabudnuteľným výhľadom na more, klimatizovaná centrálna recepcia a reštaurácia, zmenáreň,
internetový kút za poplatok, eskalátory k pláži, aperitív bar, obchody, pivnica Belvedere
s reštauráciou á la carte, pizzeriou, kaviareň, piváreň, vonkajší bazén s barom a slnečnými teraskami, detský bazén so šmykľavkou oba so sladkou vodou, slnečníkmi a ležadlami, detský mini klub (4-11r.), nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: komfortne zariadené apartmány - klimatizácia, mikrovlnná rúra, kávovar, TV-SAT, telefón,
internet prípojka - analog, fén, trezor, balkón alebo loggia na morskú stranu. STD/2+1 –
priestranné štúdio s 2 –lôžkovou izbou, oddelenou zástenou od dennej miestnosti s rozkladacím gaučom, kuchynský kút, sprcha/WC, balkón. AP/3 (30-38 m2) – 1/2 -lôžková izba,
rozkladacie kreslo v dennej miestnosti, kuchynský kút, sprcha/WC, balkón. AP/4 (45-51 m2)
– 2 -lôžková izba, rozkladací gauč v dennej miestnosti pre 2 osoby, kuchynský kút,
sprcha/WC, balkón. Hotelové izby: klimatizované 2-lôžkové komfortné izby s možnosťou prístelky, trezor, minibar, sprcha alebo vaňa/WC, TV-SAT, telefón, internet prípojka
- analog, fén, balkón na morskú stranu. Prístelka = rozkladacie kreslo alebo gauč.
Stravovanie: vlastné resp. polpenzia v reštaurácii – raňajky a večere formou bufetu.
Šport a zábava: moderné bazénové centrum, detský bazén so šmykľavkou, celodenné
animácie pre deti a dospelých, tanečná terasa Belvedere.
Za poplatok: hydromasáže, sauna, fitnes v hoteli PINETA, vodné športy, požičovňa bicyklov, člnov, šliapadiel, kanoe, športový areál Porto Sole 500 m – 10 tenisových kurtov z toho 2 asfaltové, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry,
basketbal, boccia, plážový volejbal, škola potápania. Pláž: kamenistá, upravená,
pre deti jemný štrk s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky za poplatok.
Pes nie je povolený.
Hotel REZORT
6.4.-27.4.
27.4.-18.5.
18.5.-22.6.
22.6.-6.7.
BELVEDERE
21.9.-28.9.
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
6.7.–31.8.
Dosp. v 1/2 BMS
350
442
442
554
Osoba od 14r./príst.
175
222
222
278
345
Dieťa do 6r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
345
686
Dieťa 6-14r./príst.
175
222
222
278
Dieťa do 14r./lôžko
210
266
266
333
412
2 deti do 14r. s 1 dosp.
175
222
222
278
345
1/1 izba
525
660
660
828
1.030
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Dieťa do 2r. ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky:
detská postieľka 5 €/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Štúdio BELVEDERE
Apartmány REZORT
6.4.-27.4.
27.4.-18.5.
18.5.-22.6.
22.6.-29.6.
21.9.-28.9.
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
STD/2+1
392
392
610
762
952
AP/3
AP/4
470
625
470
625
732
975
915
1.220
1.143
1.524
BELVEDERE
29.6.-31.8.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň (výmena každé
4 dni), záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €,
12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 7 × raňajky/večere/
polpenzia 76 €/114 €/190 €/dospelý, dieťa do 10 r. 38 €/58 €/96 €, detská postieľka 5 €/
deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Izby BELVEDERE
Apartmán BELVEDERE
20
www. suntravel.sk
VRSAR
Istria
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
rodinné izby
dieťa
ZDARMA
do
6 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Rezort PETALON ****
Poloha: luxusný komplex v zalesnenej časti polostrova, 1 km od Vrsaru kam v sezóne premáva turistický vláčik, apartmány 150-250 m a pavilóny 10-50 m od pláže.
Vybavenie: centrálna klimatizovaná recepcia a reštaurácia, Wi-Fi v spoločných priestoroch, market, ambulancia, pizzeria, piváreň, kaviareň, kaderníctvo, internetový kút
za poplatok, vonkajší bazén s barom, detský bazén s atrakciami oba so sladkou vodou,
ležadlami a slnečníkmi za poplatok, detské ihrisko, masáže, bufet na pláži, nestrážené
bezplatné parkovisko. Ubytovanie: komfortné apartmány - klimatizácia, mikrovlnná
rúra, kávovar, TV-SAT, telefón, fén, trezor, kuchynský kút, kúpeľňa/WC, balkón/terasa.
AP/3 – 2 -lôžková izba, 1 lôžko v dennej miestnosti. AP/4 – dve 2 -lôžkové izby, denná
miestnosť. AP/6 – dve 2 -lôžkové izby, denná miestnosť s dvoma gaučami, + sprcha/WC.
Hotelové izby: klimatizované 2-lôžkové izby SUPERIOR s možnosťou prístelky, STANDARD bez prístelky, trezor, mini chladnička, sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, zariadená
terasa alebo balkón. Rodinná izba RI – klimatizované dve 2-lôžkové izby STANDARD so
samostatným vchodom a spojovacími dvermi (2 dospelý + 2 deti do 14 r.), trezor, malá
chladnička, 2× sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón. Stravovanie: vlastné resp. polpenzia
v reštaurácii - raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava: moderné bazénové
centrum, celodenné animácie pre deti a dospelých, tanečná terasa pri bazéne.
Za poplatok: fitnes, v blízkosti športový areál Porto Sole 50 m – 10 tenisových kurtov
z toho 2 asfaltové, stolný tenis, minigolf, ihrisko na loptové hry, basketbal, boccia,
plážový volejbal, vodné športy, škola potápania, požičovňa bicyklov, člnov, vodných
bicyklov. Pláž: prírodná kamenistá s upravenými plochami na slnenie, ležadlá a slnečníky
za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel REZORT
27.4.-18.5.
18.5.-22.6.
22.6.-6.7.
PETALON
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
Dospelý v 1/2 B - Superior
418
418
522
Osoba od 14r./prístelka
210
210
262
325
Dieťa do 6r./prístelka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
6.7.-31.8.
648
Dieťa 6-14r./prístelka
210
210
262
325
2 deti do 14r. s 1 dosp.
210
210
262
325
Dospelý v 1/2 B Standard
395
395
492
610
Dieťa do 14r./lôžko
238
238
296
366
RI 2+2 deti do 14r.
1.415
1.415
1.768
2.195
1/1 izba B Standard
585
585
730
907
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Dieťa do 2r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky:
detská postieľka 5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/
deň.
Apartmány REZORT
PETALON
AP/3
AP/4
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
18.5.-22.6.
7.9.-14.9.
22.6.-6.7.
31.8.-7.9.
29.6.-31.8.
470
672
699
1.050
920
1.315
1.150
1.642
Apartmány
Izby
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň (výmena každé 4 dni), záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r.
14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 7 × raňajky/
večere/polpenzia 76 €/114 €/190 €/dospelý, dieťa do 10 r. 46 €/58 €/95 €, detská
postieľka 5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
21
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
VRSAR
Istria
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Apartmány KOVERSADA
Naturist rezort KOVERSADA ****/**
stredisko pre naturistov
Apartmány KOVERSADA
Poloha: pri vstupe do Limského zálivu oproti rovnomenného ostrova Koversada,
medzi píniami a olivovníkmi, 2 km južne od Vrsaru kam v sezóne premáva turistický vláčik,
100-150 m od pláže. Vybavenie: obľúbené nudistické stredisko, má centrálnu recepciu,
klimatizovanú reštauráciu „AMFORA“, niekoľko a´ la carte reštaurácií, aperitív bar, plážový
bar, 2× market, kaviarne, ambulanciu, kaderníctvo, masážny salón, zmenáreň, predajňu suvenírov, ovocia a zeleniny, dennej tlače, detský miniklub (4-11r.), internetový kút
a Wi-Fi pripojenie za poplatok, bezplatné parkovisko v areály. Ubytovanie: komfortné
apartmány – klimatizácia, mikrovlnná rúra, kávovar, fén, TV-SAT, telefón, trezor, kuchynský kút, sprcha/WC, zariadený balkón alebo terasa a internet prípojenie Wi-Fi.
AP/3 (cca 27 m2) – 2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím kreslom pre 1 osobu.
AP/4 (32-35 m2) – 2-lôžková izba, rozkladací gauč v dennej miestnosti pre 2 osoby.
AP/4 B (cca 35 m2) – samostatne stojaca vilka.
Hotelové izby: 2-lôžkové izby, sprcha/WC, chladnička, zariadená terasa alebo balkón,
možnosť prístelky. Stravovanie: v apartmánoch vlastná strava, pavilóny s polpenziou,
raňajky a večere formou bufetu v klimatizovanej reštaurácii Amfora. Šport a zábava:
denné a večerné animácie pre deti a dospelých (jún-september), basketbalové, futbalové
ihrisko, plážový volejbal, detské ihrisko, tanečná terasa a živá hudba vo vinárni Grófka
Contesa. Za poplatok: 8 tenisových kurtov, stolný tenis, požičovňa bicyklov, surfov a
vodných bicyklov, minigolf, záhradný šach, nafukovacie vodné atrakcie, vodné športy,
trampolíny. Pláž: celkovo v dĺžke 5 km, štrková na priľahlom ostrove Koversada s pozvoľným vstupom do mora, prírodná kamenistá, upravená, piesočnatá lagúna so zábavným
ihriskom pre deti.
Apartmány
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
18.5.-22.6.
7.9.-14.9.
22.6.-6.7.
31.8.-7.9.
6.7.-27.7.
17.8.-31.8.
27.7.-17.8.
AP/3
390
610
762
952
1.024
AP/4
AP/4 B - Villa
408
470
635
732
793
915
990
1.143
1.065
1.228
KOVERSADA
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 7 × raňajky/večere/polpenzia
56 €/97 €/153 €/dospelý, dieťa do 10 r. 30 €/48 €/78 €, detská postieľka 5 €/deň, pes 10 €/
deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotelové izby
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
18.5.-8.6.
7.9.-14.9.
8.6.-6.7.
31.8-7.9.
6.7.-31.8.
KOVERSADA
Dospelý v 1/2 B
245
245
302
381
123
ZDARMA
123
ZDARMA
152
ZDARMA
190
ZDARMA
Dieťa 3-12r./príst.
123
123
152
192
Dieťa do 12r./lôž.
148
148
182
230
2 deti do 12r. s 1dosp.
123
123
152
190
1/1 izba B
360
360
448
565
Osoba od 12r./príst.
Dieťa do 3r./príst.
Hotelové izby KOVERSADA
22
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky:
detská postieľka 5 €/deň, pes 10 €/deň (na mieste).
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
VRSAR
Istria
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Apartmány VRSAR
Dom KOŠENINA – 10 min. pešou chôdzou od mora, 400 m od centra a reštaurácií, parko-
visko pred domom. Prízemie: STD typ štúdio – 1/2-lôžková izba s kuchynským kútom, TV-SAT,
sprcha/WC, menšia terasa.
Dom TRSINE – 350 m od mora, 500 m od centra a reštaurácií, parkovisko pred domom.
Dom SAMBRIŠ – 10 min. pešou chôdzou od mora, 400 m od centra a reštaurácií, par-
1. poschodie: AP/4 – 2/2-lôžkové izby, kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC,
balkón, klimatizácia.
kovisko pred domom. Prízemie: 2 x AP/2-3 – 1/2-lôžková izba s možnosťou prístelky, denná
miestnosť s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, balkón.
Dom KALCIC – 300 m od mora, 500 m od centra a reštaurácií, parkovisko pred domom.
Dom SOLE – 100 m od mora, 50 m od reštaurácií, 300 m od obchodov, parkovanie vo dvore.
1. poschodie: AP/4 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou a balkónom s výhľadom na more,
denná miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre dve osoby, TV-SAT, sprcha/WC,
internetová prípojka - analog.
Prízemie: AP/4 – 2/2-lôžkové izby, 1/1-lôžková izba, denná miestnosť, TV-SAT, kuchyňa s jedálenským kútom, sprcha/WC, tarasa.
Dom PISAK – 100 m od mora, 300 m od centra a reštaurácií, parkovisko pred domom.
Prízemie: STD typ štúdio – 1/2-lôžková izba s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, menšia
terasa. 1. poschodie: AP/4-6 – 1/2-lôžková, 1/3-lôžková, denná miestnosť s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, väčší balkón.
Apartmány
1.5.-22.6.
7.9.-30.9.
22.6.-20.7.
24.8.-7.9.
20.7.-24.8.
STD/2
440
490
540
AP/2
AP/3
490
540
540
620
620
730
AP/4
685
785
880
AP/4 SOLE
785
880
930
AP/6
785
930
1.075
Prístelka
98
98
98
VRSAR
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatky: pes 7 €/deň na vyžiadanie
(na mieste). Kaucia: 100 €/ap. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
23
Chorvátsko VRSAR - Funtana
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Istria
rodinné izby
Hotel FUNTANA *** all inclusive
Poloha: 3 km severne od Vrsaru a 6 km južne od Poreča, v rybárskej osade Funtana,
100 m od pláže. Vybavenie: klimatizovaná centrálna budova s recepciou a reštauráciou,
reštaurácia á la carte „Tramontana“, aperitív bar s kaviarňou „Fresh – Corner“, vonkajší
bazén s morskou vodou ležadlami a slnečníkmi, detský bazén so šmykľavkou, detské
ihrisko a miniklub (4-11r.), bezplatné zastrešené parkovisko. Ubytovanie: v štyroch
2-poschodových pavilónoch. Klimatizované 1-, 2-lôžkové izby, SUPERIOR s možnosťou
prístelky, STANDARD bez prístelky, sprcha/WC, fén, TV-SAT, trezor, balkón na morskú
stranu. Výhľad môže byť zakrytý stromami. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Rodinná izba
RI - klimatizované dve 2-lôžkové izby so samostatným vchodom a spojovacími dverami
(2 dospelý + 2 deti do 14r.), trezor, 2× sprcha/WC, fén, TV-SAT, telefón, balkóny na morskú stranu. Služby v rámci all inclusive: Strava - plná penzia, raňajky, obedy a večere
formou bufetu v centrálnej reštaurácii, v reštaurácii „Tramontana“ od 12:00-14:00 hod.
cestoviny, rizoto, zeleninové šaláty, ryby a mäso z grilu. Snack, sendviče, pizza, koláčiky a
zmrzlina 17:00-18:30 hod vo „Fresh – Corner“. Nápoje - káva, čaj počas hlavných chodov
v reštaurácii „Tramontana“ ako aj cez deň 10-22 hod. vo „Fresh – Corner“ voda, džúsy,
čapované pivo, sudové biele a červené víno. Večer 21-23 hod. vo „Fresh – Corner“ bare
alkoholické nápoje ako miestne destiláty, Vodka, Whiskey, Gin a podobné nápoje. Šport
a zábava – ranná gymnastika, aquaerobik, organizované turnaje – stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, cyklistické túry, škola tanca, pestrý večerný program, živá hudba.
Animácie – denné a večerné pre deti aj dospelých, športové animácie. Za poplatok: 2
tenisové kurty, požičovňa člnov, vodných bicyklov, vodné športy. Pláž: prírodná kamenistá, pre deti upravená štrková s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky podľa
dostupnosti. Pes nie je povolený.
Hotel
FUNTANA
Dospelý v 1/2 B - Standard
Dieťa do 14r./lôž.
Dospelý v 1/3 B - Superior
Osoba od 14r./príst.
Dieťa do 12r./príst.
Dieťa 12-14r./príst.
2 deti do 14r. s 1 dosp.
RI 2+2 deti do 14r.
1/1 izba B - Standard
18.5.-22.6.
7.9.-14.9.
428
258
488
244
ZDARMA
244
244
1.755
683
22.6.–6.7.
31.8.–7.9.
534
322
610
305
ZDARMA
305
305
2.195
854
6.7.-31.8.
668
402
762
382
ZDARMA
382
382
2.742
1.067
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade platí pre izby typu STANDARD.
Dieťa do 2r. a detská postieľka ZDARMA, na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × služby all inclusive, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: detská postieľka 5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
24
www. suntravel.sk
Istria
ROVINJ
Hotel EDEN ****
Poloha: v prírodnej rezervácii Zlatý mys, cca 300 m od centra Rovinja, 250 m od pláže.
Hotel je nositeľ ceny „Najkrajší 4* hotel na chorvátskom Jadrane“ a mnohých ocenení
od svetových touroperátorov.
Vybavenie: recepcia, zmenáreň, internetový kút, Wi-Fi v celom objekte, reštaurácia, a´la carte reštaurácia „Burin“, grill „Oleander“ a „Lovor“, kaviareň, aperitív
bar, nočný bar, výťahy, detské ihrisko, detský miniklub, vonkajší bazén s barom,
detský bazén, vnútorný bazén (v prevádzke mimo sezóny) všetky s morskou vodou,
stánok so suvenírmi, 3 konferenčné miestnosti, kongresová sála, bezplatné parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované, luxusne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky.
SUPERIOR sú orientované na bazén a STANDARD do parku. Všetky izby majú sprchu alebo vaňu/WC, fén, TV-SAT, TV-Pay, telefón, prípojku na internet, minibar, trezor, balkón.
Room service 7:00–23:00.
Stravovanie: polpenzia, raňajky aj večere formou bufetu.
Šport a zábava: animácie a hry pre deti a dospelých, tanečná terasa, stolný tenis,
boccia, fitnes, vírivka.
Za poplatok: hotelové beauty & spa (masáže, kozmetika, sauna...), 8 tenisových kurtov,
4 kryté s tartanom, škola tenisu, plávania, požičovňa bicyklov, americké kolky.
Pláž: prírodná kamenistá aj štrkopiesková s pozvoľným vstupom do mora.
Pes nie je povolený.
Hotel
6.4.-27.4.
Dosp. v 1/2, 1/3 B - Standard
Osoba od 12r./príst.
Dieťa 2-7r./príst.
Dieťa 7-12r./príst.
Dieťa do 12r./lôžko
2 deti do 12r. s 1 dosp.
1/1 izba B - Standard
Dosp. v 1/2, 1/3 B - Superior
Osoba od 12r./príst.
Dieťa 2-7r./príst.
Dieťa 7-12r./príst.
Dieťa do 12r./lôžko
2 deti do 12r. s 1 dosp.
492
246
ZDARMA
246
296
246
730
550
272
ZDARMA
272
330
272
EDEN
27.4.-18.5.
23.3.-6.4.
620
310
ZDARMA
310
372
310
918
690
345
ZDARMA
345
415
345
18.5.-15.6.
21.9.-28.9.
620
310
ZDARMA
310
372
310
918
690
345
ZDARMA
345
415
345
15.6.-6.7.
31.8.-21.9.
770
385
ZDARMA
385
462
385
1143
860
430
ZDARMA
430
516
430
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+ 15% +
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
+ 15%
ZĽAVA
Chorvátsko
dieťa
ZDARMA
do
7 rokov
6.7.-30.8.
965
483
ZDARMA
483
580
483
1428
1075
538
ZDARMA
538
645
538
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, pobytovú taxu, delegáta.
Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel PARK ***
Poloha: nad jachtárskym prístavom s očarujúcim výhľadom na staré mesto
a ostrov sv. Katariny, cca 800 m od centra Rovinja, 250 m od pláže. Hotel je nositeľ ceny
„Najkrajší 3* hotel na chorvátskom Jadrane“ a mnohých ďalších ocenení.
Vybavenie: recepcia s Wi-Fi, trezor za poplatok, zmenáreň, internetový kút, reštaurácia, a´la carte reštaurácia „Levante“, pizzeria „Kaleta“, kaviareň, aperitív bar, vinotéka
„Lungomare“, výťahy, detský miniklub, vonkajší bazén s ležadlami, detský bazén,
vnútorný bazén (v prevádzke mimo sezóny) všetky so sladkou vodou, stánok so suvenírmi,
3 konferenčné miestnosti, kongresová sála, bezplatné parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované/vykurované, kvalitne zariadené 1-, 2-lôžkové izby menšie
izby typu BASIC orientované do parku a väčšie SUPERIOR na morskú stranu všetky bez
možnosti prístelky. Všetky izby majú sprchu alebo vaňu/WC, fén, TV-SAT, telefón, mini bar,
niektoré s balkónom. Izby s výhľadom na more za príplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky aj večere formou bufetu. Šport a zábava: animácie a hry pre deti a dospelých, úschovňa
bicyklov, záhradný šach, tanečná terasa, stolný tenis, fitnes. Za poplatok: hotelové beauty & spa (masáže, kozmetika, fínska sauna), požičovňa bicyklov. Pláž: prírodná kamenistá
s upravenými plochami na slnenie, aj štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Pes nie je povolený.
Hotel
6.4.-27.4.
PARK
27.4.-18.5.
23.3.-6.4.
18.5.-15.6.
21.9.-28.9.
15.6.-6.7.
31.8.-21.9.
6.7.-31.8.
Dospelý v 1/2 B - Basic
340
425
425
535
666
Dieťa do 12r./lôžko
1/1 izba B
205
498
255
622
255
622
322
780
400
975
Prípl. MS/os. - Superior
115
144
144
180
226
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, pobytovú taxu, delegáta.
Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
25
Chorvátsko ROVINJ
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Istria
dieťa
ZDARMA
do
10 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Rezort AMARIN **/****
Bungalovy ****
Poloha: 4 km severne od mesta Rovinj kam premáva autobus resp. lodné taxy,
100-350 m od pláže. Vybavenie: recepcia s trezorom za poplatok, Wi-Fi, zmenáreň,
klimatizovaná reštaurácia, pizzeria, snack bar, cukráreň, internetový kút za poplatok,
market, kaderníctvo, ambulancia, prekryté bezplatné parkovisko, bazén s morskou
vodou a toboganom, mini klub (5-11r.). Ubytovanie: Bungalovy klimatizované 2-3
lôžkové izby **** typ SUPERIOR pre max. 3 osoby (cca 25 m2) – 2-lôžková izba
s možnosťou prístelky, rozťahovacie kreslo pre 1 osobu. Typ STANDARD pre max. 2 osoby
(cca 21 m2) – 2-lôžková izba. Všetky izby sú renovované a majú klimatizáciu, kuchynský
kút, mikrovlnnú rúru, kávovar, TV-SAT, telefón, trezor, fén, prípojku na internet – analog,
sprchou/WC, T–terasu alebo balkón so záhradným nábytkom. Apartmány STD/2****
a STD2+1 ****(cca 25 m2) – štúdio - denná miestnosť s 2-lôžkom, s možnosťou
rozťahovacieho kresla pre 1 osobu, kuchynský a jedálenský kút. AP/4 ( 30-36 m2)
– 2 -lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynská a jedálenská časť. AP/4 N41B ( 40-45 m2) má navyše umývačku riadu. AP/6 N62B ( 66 m2)
dvojpodlažný – 2/2 -lôžkové izby na poschodí s kúpeľňou, denná miestnosť na prízemí
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynská a jedálenská časť s umývačkou riadu, loggia
so záhradkou. Všetky apartmány sú renovované a majú klimatizáciu, mikrovlnnú rúru,
kávovar, TV-SAT, telefón, trezor, fén, prípojku na internet – analog, sprchou/WC, terasu
alebo balkón so záhradným nábytkom. Stravovanie: bungalovy SUPERIOR,
STANDARD polpenzia, raňajky a večere formou bufetu, apartmány vlastné. Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých, mini
disko denne, 3× do týždňa disko pre mládež, tanečná terasa, detské ihrisko, plážový
volejbal, fitnes, basketbal, boccia. Za poplatok: tenisové kurty, masáže, minigolf,
stolný tenis, požičovňa člnov, surfov, bicyklov, vodné športy. Pláž: 2 km dlhá prírodná
kamenistá s upravenými plochami na slnenie, časť štrková. Ležadlá za poplatok.
Hotel Rezort
AMARIN
Dosp. v 1/2 T - Standard
Dieťa do 14r./lôžko
1/1 izba T – Standard
Dosp. v 1/2 T - Superior
Osoba od 14r./príst.
Dieťa 2-10r./príst.
Dieťa 10-14r./príst.
2 deti do 14r. s 1 dosp.
6.4.-27.4.
21.9.-28.9.
293
176
445
313
158
ZDARMA
158
158
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
366
220
555
390
195
ZDARMA
195
195
18.5.-22.6.
7.9.–14.9.
366
220
555
390
195
ZDARMA
195
195
22.6.-6.7.
31.8.–7.9.
454
273
692
484
242
ZDARMA
242
242
6.7.-31.8.
572
344
870
610
305
ZDARMA
305
305
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Apartmán **** AMARIN
Dieťa do 2 r. ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok: detská postieľka 5 €/deň, pes 10 €/deň a minimálne 70 €
(na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Apartmány Rezort
AMARIN
STD/2
STD/2+1
AP/4 N41
6.4.-27.4.
21.9.-28.9.
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
18.5.-22.6.
7.9.–14.9.
22.6.-6.7.
31.8.–7.9.
6.7.-31.8.
420
420
526
420
420
526
658
658
822
822
822
1.025
1.025
1.025
1.283
AP/4 N41B
676
676
1.048
1.315
1.638
AP/6 N62B
838
838
1.315
1.638
2.048
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18
r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 7 × raňajky/večere/polpenzia 76 €/114 €/190 €/dospelý, dieťa do 10 r. 46 €/58 €/95 €, detská postieľka 5 €/deň (na
mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
26
www. suntravel.sk
Istria
ROVINJ
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Bungalovy a apartmány
VILLAS RUBIN **/***
Bungalovy *** renovované
Poloha: obľúbené letovisko 3 km južne od mesta Rovinj, 50-250 m od tzv. „Polari pláže“.
Vybavenie: kategória strediska **, recepcia s trezorom za poplatok, Wi-Fi pripojenie,
zmenáreň, 2 reštaurácie, pizzeria, reštaurácia s grilovanými špecialitami, aperitív bar,
piváreň, supermarket, cukráreň, internetový kút za poplatok, kaderníctvo, ambulancia, 3 navzájom prepojené bazény s morskou vodou, tobogany, ležadlá pri bazéne aj na
pláži za poplatok, bezplatné nestrážené parkovisko. Ubytovanie: kategória ubytovania
***, bungalovy (cca 20 m2) BGW (renovované v r. 2011) – 2-lôžkové izby, sprcha/WC,
telefón, TV-SAT, typ STANDARD s balkónom, SUPERIOR s terasou, balkón alebo terasa, možnosť 3 lôžka. Apartmány – kuchynský a jedálenský kút, trezor,
sprcha/WC, fén, telefón, TV-SAT, terasa, možnosť prístelky. STD/3 a STD/2+1
(cca 30 m2) renovované štúdio - denná miestnosť s 2-lôžkom, možnosť 1 prístelky. AP/4 N41 (cca 33 m2) renovovaný – 2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby (190×140). AP/5 N52 (cca 38 m2) renovovaný – dve
2-lôžkové izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby (190×140),
2× WC. Stravovanie: bungalovy BGW - polpenzia, raňajky a večere formou
bufetu v centrálnej reštaurácii, apartmány - vlastné resp. možnosť dokúpenia polpenzie.
Šport a zábava: celodenné a večerné animácie pre deti a dospelých, mini disko,
plážový volejbal, ihrisko na loptové hry, tanečná terasa. Za poplatok: 11 tenisových
kurtov, 2 tobogany, požičovňa člnov, bicyklov, surfov, minigolf, stolný tenis, biliard,
škola tenisu, plávania, potápania, surfovania, boccia, strelnica, trampolíny. Pláž: prírodná
kamenistá s upravenými plochami na slnenie, časť štrková s pozvoľným vstupom do mora,
časť pod názvom Eva vyhradená pre naturistov.
Rezort
VILLAS RUBIN
Dosp. v 1/2, 1/3 B - Standard
Osoba od 14r./príst.
Dieťa 2-10r./príst.
Dieťa 10-14r./príst.
Dieťa do 14r./lôž. v 1/2
Dieťa do 14r./lôž. v 1/3
2. dieťa 2-7r. bez lôžka
1/1 izba B - Standard
Dosp. v 1/2, 1/3 T - Superior
Osoba od 14r./príst.
Dieťa 2-10r./príst.
Dieťa 10-14r./príst.
Dieťa do 14r./lôž v 1/2
Dieťa do 14/r./lôžkov 1/3
2. dieťa 2-7r. bez lôžka
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
292
146
ZDARMA
146
176
146
146
438
340
170
ZDARMA
170
205
170
170
18.5.-22.6.
7.9.-14.9.
292
146
ZDARMA
146
176
146
146
438
340
170
ZDARMA
170
205
170
170
dieťa
ZDARMA
do
10 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
22.6.-6.7.
31.8.-7.9.
362
182
ZDARMA
182
218
182
182
545
423
212
ZDARMA
212
255
212
212
Apartmány - typ STD *** renovované
Apartmány *** renovované
6.7.-31.8.
458
230
ZDARMA
230
275
230
230
686
534
268
ZDARMA
268
320
268
268
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Dieťa do 2 r. ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok:
detská postieľka 5 €/deň, pes 10 €/deň a minimálne 70 € (na mieste). Doprava: 79 €.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Rezort-Apartmány
6.4.-27.4.
27.4.-18.5.
18.5.-22.6.
22.6.-6.7.
VILLAS RUBIN
21.9.-28.9.
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
6.7.-31.8.
STD/3
405
405
630
790
985
AP/4 N41
455
455
710
888
1.108
AP/5 N52
555
555
868
1.085
1.355
ZĽAVA 10% do 1.3.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 7 × raňajky/večere/polpenzia
76 €/114 €/190 €/dospelý, dieťa do 10 r. 46 €/58 €/95 €, detská postieľka 5 €/deň
(na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
27
Chorvátsko ROVINJ
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Istria
dieťa
ZDARMA
do
10 rokov
+ 15% +
ZĽAVA
Depandance VALDALISO **
nápoj k večeri
Poloha: v borovicovom lesíku, 3,5 km od mesta Rovinj, kam premáva autobus resp.
lodné taxi, 50 m od pláže. Vybavenie: recepcia s trezorom za poplatok, zmenáreň,
bankomat, internetový kút za poplatok, klimatizovaná reštaurácia s terasou, 2 reštaurácie á la carte, kaviareň, aperitív bar, plážový bar, pizzeria, detské ihrisko, detský
miniklub, bazén s morskou vodou a toboganom vo vedľajšom stredisku AMARIN, supermarket, stánky s ovocím a novinami, TV-SAT miestnosť, bezplatné nastrážené parkovisko.
Ubytovanie: v poschodových pavilónoch 1-, 2-lôžkové izby. Všetky izby majú sprchu/
WC, TV-SAT, telefón, časť izieb s balkónom za príplatok Standard resp. s francúzskym
balkónom. Izby s balkónom na more SUPERIOR s možnosťou prístelky. Stravovanie:
polpenzia, raňajky aj večere formou bufetu, k večeri nápoj (0,2 l víno, minerálka a rôzne
nealko). Šport a zábava: animácie a hry pre deti a dospelých, tanečná terasa, plážový volejbal, basketbal, fitnes. Za poplatok: 2 tenisové kurty, stolný tenis, trampolíny,
požičovňa bicyklov, potápačský klub so školou potápania, vodné športy na pláži, požičovňa vodných bicyklov. Pláž: prírodná kamenistá aj štrkopiesková s pozvoľným vstupom
do mora. Pes nie je povolený.
Depandance
6.4.-27.4.
21.9-28.9.
27.4.-18.5.
14.9.-21.9.
18.5.-22.6.
7.9.-14.9.
22.6.-6.7.
31.8.-7.9.
6.7.-31.8.
Dosp. v 1/2 B - Standard
195
244
244
302
382
Dieťa do 14r./lôžko
1/1 izba B
117
288
148
360
148
360
182
448
230
565
VALDALISO
Dospelý v 1/2 Standard
175
220
220
271
343
Osoba do 14r./lôžko
105
132
132
163
206
503
1/1 izba bez B
258
322
322
399
Dospelý v 1/3 B - Superior
233
293
293
362
458
Osoba od 14r./príst.
117
147
147
182
230
Dieťa do 10r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa od 10-14r./príst.
117
147
147
182
230
2 deti do 14r. s 1 dosp.
117
147
147
182
230
ZĽAVA 15% do 15.2. pri 50% úhrade.
Dieťa do 2 r. a detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu s nápojom, delegáta.
Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
28
www. suntravel.sk
Kvarner
CRIKVENICA
Dom TUS ***
350 m od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 300 m reštaurácie a obchod, parkovanie
pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom má spoločný záhradný gril s posedením.
Prízemie: STD/2 – denná miestnosť s manželskou posteľou, kuchynským a jedálenským
kútom, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, terasa.
1.poschodie: AP/4+1+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 2-lôžková izba
s francúzskou posteľou a prechodom do 1-lôžkovej izby, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kúpeľňa/WC, TV-SAT,
klimatizácia, väčší balkón.
2.poschodie: podkrovie 2× AP/2+2 – menšia 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón orientovaný na more.
Apartmány
1.5.-15.6.
15.6.–6.7.
6.7.–20.7.
TUS
7.9.-1.10.
31.8.–7.9.
24.8.–31.8.
STD/2
245
295
355
395
AP/2+2
425
475
590
670
AP/4+1+1
540
580
735
825
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
20.7.–24.8.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatky: dieťa bez lôžka
do 4r. 6 €/deň, klimatizácia 5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
Dom IGOR ***
1,5 km severne od centra Crikvenice, v tichej zóne, 450 m od pláže, 200 m reštaurácie,
300 m obchod, parkovanie pri dome. Dvojpodlažný apartmánový dom má na prízemí:
AP/2 môže byť aj ako AP/3 alebo AP/4 pre 2-4 osoby (cca 35 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím
gaučom pre 1-2 osoby, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, terasa so záhradným nábytkom.
AP/4+1 pre 4-5 osôb (cca 70 m2) – 3-lôžková izba s manželskou posteľou a tretím lôžkom, 2-lôžková izba s francúzskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, TV-SAT, klimatizácia, väčšia terasa so záhradným nábytkom.
Apartmány
1.5.-15.6.
15.6.–6.7.
6.7.–20.7.
IGOR
7.9.-1.10.
31.8.–7.9.
24.8.–31.8.
AP/2
205
285
375
450
AP/3
240
325
405
480
AP/4
285
385
470
570
AP/4+1
295
410
510
670
AP/5
350
490
580
745
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
20.7.–24.8.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatky: dieťa bez lôžka
do 4r. 6 €/deň, klimatizácia 5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
29
Chorvátsko CRIKVENICA
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Kvarner
Dom SANDRA ***
1,5 km severne od centra Crikvenice, v tichej zóne, 100 m od pláže, 50 m reštaurácie,
100 m obchod, parkovanie pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom má na
1.poschodí: AP/2 pre 2-3 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná
miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, sprcha/WC, TV-SAT, balkón s výhľadom na more.
Apartmány
1.5.-15.6.
7.9.-1.10.
15.6.–6.7.
31.8.–7.9.
6.7.–13.7.
24.8.–31.8.
13.7.–24.8.
AP/2
265
295
355
490
AP/3
AP/4
325
425
355
470
440
590
590
690
SANDRA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatok: dieťa bez lôžka
do 4r. 6 €/deň. Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom STRAHIJA ***
1,5 km od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 300 m reštaurácie a obchod, parkovanie
vo dvore. Trojpodlažný apartmánový dom má spoločný záhradný gril s posedením.
1.poschodie: AP/2 pre 2-3 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, rozkladacím
gaučom pre 1 osobu a balkónom s výhľadom na more, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom a s terasou na sever, kúpeľňa/WC, TV-SAT. AP/4 pre 4-5 osôb –
2-lôžková izba s manželskou posteľou, rozkladacím gaučom pre 1 osobu a balkónom
s výhľadom na more, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami a balkónom s výhľadom na
more, kuchyňa s jedálenským kútom a s veľkou terasou na sever, kúpeľňa/WC, TV-SAT.
2.poschodie: AP/8 – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, 2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, všetky tri majú balkón s výhľadom na more, 2-lôžková izba s poschodovou posteľou a balkónom na sever, kuchyňa s jedálenským kútom balkónom s bočným
výhľadom na more, 2× sprcha/WC, TV-SAT.
Apartmány
1.5.-15.6.
7.9.-1.10.
15.6.–6.7.
31.8.–7.9.
6.7.–20.7.
24.8.–31.8.
20.7.–24.8.
AP/2
245
295
355
415
AP/3
AP/4
295
425
355
470
425
590
490
670
AP/5
470
530
660
745
AP/8
690
785
880
1.175
STRAHIJA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
30
www. suntravel.sk
Kvarner
CRIKVENICA
Dom CAKI *** lux
1,5 km od centra Crikvenice, 300 m od pláže, 200 m reštaurácie, 200 m obchod, parkovanie pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom má na prízemí: AP/2+2 pre 2-4 osoby
– 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom a s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, terasa, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia.
1. a 2.poschodie: AP/4 (+1) pre 4-5 osôb – 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
2-lôžková izba s francúzskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom a s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, balkón s bočným výhľadom na more, sprcha/
WC, TV-SAT, klimatizácia.
Apartmány
CAKI
1.5.-15.6.
7.9.-1.10.
15.6.–6.7.
31.8.–7.9.
6.7.–20.7.
24.8.–31.8.
AP/4 1.posch.
460
480
580
720
520
540
640
790
1.5.-15.6.
7.9.-1.10.
15.6.–6.7.
31.8.–7.9.
6.7.–20.7.
24.8.–31.8.
20.7.–24.8.
CAKI lux
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
20.7.–24.8.
AP/4+1 1.posch.
Apartmány
Chorvátsko
AP/2+2 prízemie
580
670
860
960
AP/4+1 2.posch.
620
720
960
1.050
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Dom MARICA ***
1,5 km od centra Crikvenice, 350 m od pláže, 500 m reštaurácie a obchody, parkovanie pri
dome. Trojpodlažný apartmánový dom má na prízemí: AP/2+2 pre 2-4 osoby – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom
a s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, terasa, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia.
2.poschodie: AP/4 – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť
s kuchynským a jedálenským kútom, balkón s výhľadom na more, kúpeľňa/WC, TV-SAT,
klimatizácia.
Apartmány
1.5.-6.7.
6.7.–20.7.
MARICA
31.8.–1.10.
24.8.–31.8.
AP/2
410
490
580
AP/3
490
580
695
AP/2+2
580
695
810
AP/4
590
730
840
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
20.7.–24.8.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatky: klimatizácia
5 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
31
Chorvátsko CRIKVENICA
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Kvarner
Villa ANNA *** klíma v cene
2 km od centra Crikvenice, 400 m od centra Selce, za hotelom Varaždin, 350 m od pláže,
200 m reštaurácie, 400 m obchod, parkovanie pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom
má spoločný záhradný gril s posedením. Prízemie: 1× AP/4+2 (cca 65 m2) – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby,
kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, terasa, klimatizácia.
1.poschodie: 2× AP/2+2 (cca 45 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou,
denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským a jedálenským kútom
a terasou (15 m2) orientovanou na more, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia. 1× STD/2
(cca 15 m2) – 2-lôžková miestnosť s manželskou posteľou, kuchynským a jedálenským
kútom a balkónom (6 m2), sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia. 1× AP/4+2 (cca 65 m2) –
dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre
2 osoby, kuchynským a jedálenským kútom a veľkou terasou (50 m2) s výhľadom na
more, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia. 2.poschodie: 1× STD/2 (cca 15 m2) – 2-lôžková
miestnosť s manželskou posteľou, kuchynským a jedálenským kútom a balkónom (6 m2),
sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia. 1× AP/2+2 (cca 45 m2) – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským a jedálenským kútom a terasou (15 m2) s výhľadom na more, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia.
Apartmány
VILLA ANNA
15.6.–22.6.
31.8.–14.9.
22.6.–6.7.
24.8.–31.8.
6.7.–20.7.
17.8.–24.8.
20.7.–17.8.
STD/2
260
290
440
480
AP/2+2
AP/4+2
460
570
510
610
670
840
750
920
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatok: klimatizácia 7 €/deň (na mieste). Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom ROBIC *** klíma v cene
2 km od centra Crikvenice, 400 m od centra Selce, za hotelom Varaždin, 350 m od pláže,
200 m reštaurácie, 400 m obchod, parkovanie pri dome. Štvorpodlažný apartmánový
dom má spoločný záhradný gril s altánkom. 1.poschodie: 2× AP/4 (+1) pre 4-5 osôb
(cca 65 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, menšia 2-lôžková izba s oddelenými
lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom a väčším balkónom s výhľadom na more, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia.
2.poschodie: podkrovie AP/5 (+1) pre 5-6 osôb (cca 70 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, 2-lôžková izba s francúzskou posteľou, 1-lôžková izba, denná miestnosť
s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TVSAT, klimatizácia, priestranný balkón s výhľadom na more.
Apartmány
ROBIC
1.5.-15.6.
7.9.-1.10.
15.6.–6.7.
31.8.–7.9.
6.7.–20.7.
24.8.–31.8.
20.7.–24.8.
AP/4
380
480
720
810
AP/4+1
AP/5
AP/5+1
430
480
530
530
580
620
780
795
830
880
895
950
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os.
Doprava: 79 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
32
www. suntravel.sk
Kvarner
Ostrov KRK
Dom MARCINKO ***
Poloha: v stredisku Šilo, 350 m od upravenej pláže a od centra, 400 m od reštaurácií
a obchodu, záhradný gril a parkovanie vo dvore. 1. poschodie: AP/4 A – 2/2-lôžkové
izby, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, veľká
prekrytá terasa, balkón s výhľadom na more so záhradným nábytkom. 1. poschodie:
AP/4 B – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s gaučom pre 2
osoby kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, kúpeľňa/WC, prekrytá terasa, balkón
s výhľadom na more so záhradným nábytkom. POZNÁMKA: rozdiel medzi apartmánom
typ A a typ B je, že typ A má vždy o izbu viac.
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom FUGOSIC Z. ***
Poloha: v stredisku Šilo, 150 m od piesočnej pláže, 400 m od centra a od obchodu,
150 m od reštaurácií, záhradný gril a parkovanie vo dvore. 1. poschodie: AP/4 A (+1) –
2/2- lôžkové izby, jedna s možnosťou 1 prístelky, denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom, klimatizácia, TV-SAT, sprcha/WC, balkón so záhradným nábytkom a výhľadom
na more. AP/4 B – 2/2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom,
klimatizácia, TV-SAT, sprcha/WC, balkón so záhradným nábytkom a výhľadom na more.
POZNÁMKA: rozdiel medzi apartmánom typ A a typ B je, že typ A má vždy o izbu viac.
Dom REPAC *** Njivice
Poloha: v stredisku Njivice, 400 m od piesčito-kamenistej pláže, cca 1 km od centra
a reštaurácií, 100 m od obchodu, záhradný gril a parkovanie vo dvore. Moderne zariadené apartmány prízemie: AP/2 A (+1) - 1/2-lôžková izba, denná miestnosť s možnosťou
1 prístelky kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa.
2. poschodie: 2× AP/4 A – 2/2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným nábytkom a jeden apartmán aj
s výhľadom na more. AP/4 A (+1) – 2/2-lôžkové izby, denná miestnosť s možnosťou
1 prístelky kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným
nábytkom a výhľadom na more. POZNÁMKA: rozdiel medzi apartmánom typ A a typ B
je, že typ A má vždy o izbu viac.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Ďalšie možnosti ubytovania: AP/6 B – 2/2-lôžkové izby (jedna z nich môže mať
poschodovú posteľ), denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom a rozkladacím
gaučom pre 2 osoby, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným nábytkom. AP/6 A – 3/2lôžkové izby (jedna z nich môže mať poschodovú posteľ), denná miestnosť s kuchyňou
a jedálenským kútom... AP/8 B – 3/2-lôžkové izby (jedna z nich môže mať poschodovú
posteľ), denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2
osoby, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným nábytkom. AP/8 A – 4/2-lôžkové izby
(1-2 z nich môžu mať poschodovú posteľ), denná miestnosť s kuchyňou a jedálenským
kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa so záhradným nábytkom.
Apartmány
Šilo-Klimno-Soline-Njivice
do 1.6.
od 7.9.
1.6–29.6. 29.6.-13.7. 13.7.–27.7. 27.7.–17.8.
24.8.–7.9.
17.8.–24.8.
AP/2A
276
305
335
386
458
AP/2B
AP/4A
238
386
268
448
305
486
343
562
410
668
AP/4B
353
406
448
505
590
553
476
695
638
48
600
534
772
715
58
676
600
848
790
58
753
686
952
905
68
895
790
1.058
1.020
68
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Ďalšie možnosti ubytovania:
AP/6A
AP/6B
AP/8A
AP/8B
Prístelka
BONUS 10% zľava na panoramatický výlet loďou.
1 dieťa do 3 r. bez lôžka ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2,50 €/os. (na mieste).
Príplatky: dieťa 3-5 r. na lôžku rodiča 4 €/deň, klimatizácia 6 €/deň a pes na vyžiadanie
6 €/deň (na mieste). Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
33
Chorvátsko Ostrov RAB
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Kvarner
Hotel PADOVA ***
dieťa
ZDARMA
do
6 rokov
Poloha: v zálive Padova, oproti historického centra mesta Rab, 30 m od vlastnej betónovej pláže a cca 300 m od štrkovej. Od 1.6 – 6.9. prepravuje bezplatne hotelových
hostí na pláže Suha Punta lodička. Do centra premáva lodné taxi. Vybavenie: moderný
hotel, recepcia, klimatizovaná reštaurácia, reštaurácia á la carte, aperitív bar, kaviareň,
internetový kút a Wi-Fi pripojenie pri recepcii a na terase za poplatok, vnútorný bazén so
sladkou vodou zatvorený od 1.7.-31.8., vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti tiež so
sladkou vodou, TV-SAT miestnosť, konferenčná miestnosť, kaderníctvo, predajňa suvenírov, parkovisko, novovybudovené wellness & spa centrum. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, majú francúzsku posteľ, sprchu/WC, fén, mini bar,
TV-SAT, trezor, telefón, balkón, izby na morskú stranu za príplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu + šalátový bufet. Šport a zábava: fitnes, bazény,
animácie pre deti aj dospelých, večer živá hudba. Za poplatok: wellness & spa centrum
- masáže, kozmetický salón, sauna (bio, fínska, infračervená, turecký kúpeľ), solárium,
požičovňa bicyklov, člnov. Pláž: upravená betónová, cca 400 m štrková s pozvoľným vstupom do mora. Pes nie je povolený.
NOVINKA
Hotel
18.5-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-20.7.
PADOVA
14.9-28.9.
31.8.-14.9.
24.8.-31.8.
20.7.-24.8.
Dospelý v 1/2 BP
286
325
410
476
Osoba od 12r./príst.
230
260
330
380
Dieťa do 6r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 6-12./príst.
145
165
205
240
Dieťa do12r./lôžko
202
230
290
335
2 deti 6-12r./príst.
145
165
205
240
1/1 izba PS
380
448
553
620
Príplatok MS/osoba
29
48
58
48
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18
r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací
poplatok 1 €/os. (na mieste). Príplatky: detská postieľka 35 €/týždeň. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Grand Hotel IMPERIAL ****
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v miernom svahu, 500 m od historického centra mesta Rab, v tichom a udržiavanom parku Komrcar s rozmanitou mediteránskou vegetáciou, 500 m od pláže. Od
1.6 – 6.9. prepravuje bezplatne hotelových hostí na pláž polostrova Frkanj ako aj na FKK
pláž pre naturistov lodička. Vybavenie: renovovaný hotel, jeden z prvých na ostrove s
príjemnou atmosférou, hala s recepciou, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, piano
bar, kaviareň s veľkou terasou s výhľadom na park, internetový kút a Wi-Fi pripojenie pri
recepcii a na terase za poplatok, vnútorný bazén zatvorený od 1.7.-31.8., vonkajší bazén
oba so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky zdarma, konferenčná miestnosť, kaderníctvo,
predajňa suvenírov a dennej tlače, parkovisko, nové a luxusné wellness & spa centrum.
Ubytovanie: klimatizované/vykurované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, majú
francúzsku posteľ, sprchu/WC, fén, mini bar, TV-SAT, trezor, telefón, balkón (niektoré s
francúzskym balkónom), izby do parku za príplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky a
večere formou bufetu + šalátový bufet. Šport a zábava: fitnes, bazény, animácie pre
deti aj dospelých, večer živá hudba. Za poplatok: wellness & spa centrum - masáže,
kozmetický salón, sauna (bio, fínska, infračervená), solárium, 3 tenisové kurty – antuka,
požičovňa bicyklov, minigolf, stolný tenis. Pláž: kamenistá s upravenými plochami cca
500 m. Pes nie je povolený.
NOVINKA
Grand Hotel
18.5.-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-20.7.
IMPERIAL
14.9.-28.9.
31.8.-14.9.
24.8.-31.8.
Dospelý v 1/2 B
324
382
468
20.7.-24.8.
535
Osoba od 12r./príst.
260
306
375
428
Dieťa do 12r./lôžko
228
268
328
375
Dieťa do 12r./príst.
162
192
235
268
Príplatok PS/osoba
38
48
48
38
1/1 izba P
430
476
572
630
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od
18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový
prihlasovací poplatok 1 €/os. (na mieste). Príplatky: detská postieľka 35 €/týždeň.
Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
34
www. suntravel.sk
Kvarner
Ostrov RAB
Chorvátsko
Hotel CAROLINA ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: jedinečná, na malom polostrove Kalifront, ktorý je jedným z najkrajších a najzelenších na ostrove, v centre turistického strediska Suha Punta, v borovicovom háji, priamo pri pláži s krištáľovo priezračným morom, 5 km od centra mesta Rab. Vybavenie:
komplet renovovaný a obľúbený hotel, recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar,
slnečná terasa, plážový bar, výťah, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky
zdarma, konferenčná miestnosť, TV miestnosť, kaderníctvo, predajňa suvenírov a dennej
tlače, parkovisko. Ubytovanie: klimatizované/vykurované 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky, majú francúzsku posteľ, sprchu/WC, fén, mini bar, TV-SAT, trezor, telefón, balkón so záhradným nábytkom, väčšinou orientované na morskú stranu (priamy výhľad
za príplatok.) 1-lôžkové izby sú orientované do parku. Stravovanie: polpenzia, raňajky
a večere formou bufetu. Šport a zábava: fitnes, bazén, animácie pre deti aj dospelých,
večer živá hudba. Za poplatok: masáže, kozmetický salón, 3 tenisové kurty – antuka,
požičovňa bicyklov, minigolf. Pláž: kamenistá, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Pes nie je povolený.
Hotel
18.5.-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-20.7.
CAROLINA
14.9.-28.9.
31.8.-14.9.
24.8.-31.8.
Dospelý v 1/2 BMS
315
382
486
562
Osoba od 12r./príst.
252
306
390
450
Dieťa do 12r./lôžko
222
268
340
395
Dieťa do 12r./príst.
160
192
245
280
20.7.-24.8.
Prípl. priamy výhľad more
48
48
48
38
1/1 izba P
392
458
562
638
NOVINKA
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18
r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací
poplatok 1 €/os. (na mieste). Príplatky: detská postieľka 35 €/týždeň. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel EVA ** nápoje k večeri
Poloha: v stredisku Suha Punta, neďaleko hotela Carolina, v borovicovom háji, 150 m
od pláže, 5 km od centra mesta Rab. Vybavenie: starší 4-podlažný hotel, recepcia s trezorom za poplatok, zmenáreň, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, plážový bar na verejnej pláži, výťah, TV miestnosť, internetový kút a Wi-Fi pripojenie v priestoroch recepcie
a terasy za poplatok, predajňa suvenírov a dennej tlače, bezplatné parkovisko. Ubytovanie: jednoducho a účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 resp. 2 prísteliek (môže
byť aj poschodová posteľ), sprcha/WC, telefón, balkón, väčšina izieb orientovaná na morskú stranu za príplatok. 1-lôžkové izby sú orientované do parku. Stravovanie: polpenzia,
raňajky a večere formou bufetu, k večeri nápoje v cene (miestne biele a červené víno,
čapované pivo, džús, minerálka). Šport a zábava: animácie pre deti aj dospelých v blízkom hoteli Carolina, pieskové volejbalové ihrisko, prechádzky a jogging na upravených
chodníkoch v borovicovom háji. Za poplatok: 4 tenisové kurty – antuka, požičovňa
bicyklov, minigolf. Pláž: väčšinou kamenistá s upravenými plochami na slnenie, štrkovopiesčité s pozvoľným vstupom do mora.
Hotel
18.5.-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-20.7.
EVA
7.9.-28.9.
24.8.-7.9.
17.8.-24.8.
NOVINKA
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+
20.7.-17.8.
Dospelý v 1/2 BP
202
248
305
362
Osoba od 12r./príst.
162
199
245
290
Dieťa do 12r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2 deti do 12r./príst. v 1/4
102
125
155
182
2. dieťa do 12r./lôž.
142
175
215
255
255
Dieťa do 12.r./lôž.
139
175
215
Príplatok MS/os.
29
38
19
19
1/1 izba
276
335
382
438
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu s nápojmi. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový
prihlasovací poplatok 1 €/os. (na mieste). Príplatky: detská postieľka 35 €/týždeň, pes 94
€/týždeň na vyžiadanie. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
35
Chorvátsko Ostrov RAB
Kvarner
Apartmány SUHA PUNTA ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v borovicovom lesíku medzi hotelmi Eva a Carolina, 5 km západne od mesta
Rab, 150-350 m od pláže. Vybavenie: apartmány sa nachádzajú v prízemných domčekoch (r. 2012 renovované) resp. v 1-poschodových budovách. Centrálna recepcia v
hoteli Eva, reštaurácia, trezor na recepcii za poplatok, internetový kút a Wi-Fi pripojenie
pri recepcii za poplatok, supermarket, aperitív bar, bezplatné parkovisko. Stravovanie:
vlastné, resp. polpenzia v reštaurácii hotela Eva, raňajky a večere formou bufetu, k večeri
čapované pivo, víno, minerálka, nealko. Ubytovanie: moderne zariadené apartmány pre
2-5 osôb. Majú klimatizáciu, kuchynský a jedálenský kút, sprchu/WC, terasu, TV-SAT. 10×
AP/2+1 – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, kuchynský a jedálenský kút, sprcha/
WC, terasa. 12× STD/2+1 (2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, rozkladacím gaučom pre 2 deti, sprcha/WC. Do
kúpeľne sa ide cez spálňu. AP na prízemí má terasu a na poschodí je bez balkóna. 26×
AP/2+2 (1) – 2/2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, gaučom pre 1 osobu, sprcha/WC, terasa. Šport a zábava:
večer živá hudba s programom v neďalekom hoteli Carolina.
NOVINKA
Apartmány
SUHA PUNTA
1.4.-18.5.
18.5.-22.6.
22.6.-20.7.
14.9.-12.10.
31.8.-14.9.
17.8.-31.8.
20.7.-17.8.
STD/2+1
382
476
620
668
STD/2+2
353
448
572
620
AP/2+1 terasa
382
476
620
668
AP/2+2+1 terasa
572
668
858
905
Prístelok
66
66
68
68
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky,
záverečné upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €,
poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 1 €/os.
(na mieste). Príplatky: 7 × polpenzia v hoteli Eva (cena na vyžiadanie), detská postieľka 4 €/deň, pes 10 €/deň na vyžiadanie. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
Hotel ISTRA ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: pri vstupe do udržiavaného mestského parku Komrcar, na začiatku korza mesta
Rab, niekoľko minút chôdze od mestskej pláže Škver. Tí, ktorí majú radi samotu môžu využiť odvoz loďkou (za poplatok) spred hotela na okolité piesčité pláže. Vybavenie: obľúbený hotel, recepcia, reštaurácia so záhradou, aperitív bar s terasou pri korze, internetový
kút (za poplatok), v blízkosti predajňa suvenírov a dennej tlače, platené parkovisko pri
hoteli resp. v blízkosti. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, majú francúzsku posteľ, sprchu/WC, TV-SAT, telefón, franc. balkón alebo bez balkón resp. balkón za
príplatok. 1-lôžkové izby sú bez balkóna. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu
a večere výber z troch menu + šalátový bufet. Šport a zábava: prechádzky a jogging
v mestskom parku, živé nočné korzo. Za poplatok: tenisové kurty – antuka, minigolf.
Pláž: mestská kamenistá, lodným taxi dosiahnuteľné štrkové, piesčité s pozvoľným vstupom do mora ako aj pláž FKK pre naturistov na polostrove Frkanj.
Hotel
ISTRA
NOVINKA
6.4.-11.5.
11.5.-15.6.
15.6.-6.7.
6.7.-20.7.
20.7.-17.8.
28.9.-26.10.
14.9.-28.9.
31.8.-14.9.
17.8.-31.8.
Dospelý v 1/2
230
258
315
362
410
Osoba od 12r./príst.
185
208
252
290
328
Dieťa 2-12r./lôž.
70
79
95
110
125
Dieťa 2-12r./príst.
115
130
160
182
205
Dieťa 12r. s 1.dosp.
165
182
222
255
290
Príplatok balkón/os.
29
29
29
30
30
1/1 izba
325
353
410
458
505
1 dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18
r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací
poplatok 1 €/os. (na mieste). Príplatky: detská postieľka 35 €/týždeň, pes 10 €/deň na
vyžiadanie. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
36
www. suntravel.sk
Kvarner
Ostrov PAG
Aparthotel BELVEDER ***
Poloha: na svahu nad morom, z ktorého je nádherný výhľad na more a okolie, 500 m
od centra mesta Pag, 20 m od pláže. K pláži prístup po 63 schodoch resp. panoramatickým výťahom a cez miestnu málo frekventovanú komunikáciu. Ubytovanie je možné v štandardných izbách s výhľadom do parku (cca. 18 m2) bez balkóna, s výhľadom
na more (cca. 23-28 m2) s balkónom a v rodinných izbách 3+1 (cca. 32 m2) s terasou
a výhľadom na more. Vybavenie: recepcia, reštaurácia s terasou, vonkajší bazén s barom a s vírivkou, slnečná terasa s ležadlami, parkovisko, bezplatné Wi-Fi pripojenie.
Za poplatok: vírivka, fitnes, sauna, masáže, solárium a pri týždňovom pobyte v hoteli je
možné si urobiť potápačský kurz. Ubytovanie: Izby klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, chladnička, balkón alebo terasa. Rodinná izba
RI – 3-lôžková klimatizovaná izba, možnosť 1 prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, chladnička,
terasa/balkón. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu, večere výber z troch
menu. Šport a zábava: fitnes, vodné športy, prenájom bicyklov, člnov, jazda na banáne,
potápanie. Pláž: štrkovo-piesková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny
s deťmi. Pes nie je povolený.
Aparthotel
1.4.-1.6.
14.9.-1.10.
1.6.-29.6.
7.9.-14.9.
29.6.-13.7.
24.8.-7.9.
13.7.-24.8.
Dosp. v 1/2 BMS
305
365
450
495
Dosp. v 1/2 P
Dosp. v 1/3 BMS
270
260
315
335
400
400
450
450
315
BELVEDER
Osoba od 12r./príst.
185
235
280
Dieťa do 12r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
160
Dieťa do 7r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dosp. v 3+1 RI BMS
280
345
410
460
Osoba od 12r./príst.
195
245
290
325
Dieťa do 7r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 7-12r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
230
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+
Chorvátsko
rodinné izby
POZNÁMKA: Dieťa na základnom lôžku nemá zľavu.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, spotrebu vody a energií,
posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, parkovanie. Povinný príplatok: pobytová
taxa od 18 r. 14€, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok:
klimatizácia 6 €/deň/apartmán resp. izba. Doprava: 89 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/
osoba/deň.
Hotel PAGUS ****
Poloha: v meste Pag, 200 m od historického centra, pri pláži. Vybavenie: plne klimatizovaný rodinný hotel, v priestoroch recepcie Wi-Fi za poplatok, reštaurácia a aperitív bar
so slnečnou terasou a prekrásnym výhľadom na more, reštaurácia á la carte „CATENA“,
vonkajší sladkovodný bazén s ležadlami a slnečníkmi, detský a krytý bazén, 2× výťah,
detský miniklub, veľké Wellness & Spa Centrum „CISSA“. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, v izbách na morskú stranu možnosť 2 prísteliek,
pripojenie na internet, sprcha/WC, fén, telefón, minibar, TV-SAT, trezor, balkón na more
za príplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava:
animácie, vodné športy, živá hudba na terase. Za poplatok - Wellness & Spa Centrum
„CISSA“ vírivka, kozmetický salón, sauna (fínska, turecká, biosauna), fitnes, masáže.
Pre hotelových hostí je fitnes, vnútorný, vonkajší aj detský bazén v cene.
Pláž: štrkovo-piesková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi,
ležadlá a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel
PAGUS
Dospelý v 1/2 BMS
Osoba od 18r./príst.
Dieťa do 7r./príst.
Dieťa 7-12r./príst.
Dieťa 12-18r./príst.
2. dieťa do 12r./príst.
Dieťa do 18r. s 1 dosp.
1/1 izba BMS
Dospelý v 1/2 BP
Osoba od 18r./príst.
Dieťa do 7r./príst.
Dieťa 7-12r./príst.
Dieťa 12-18r./príst.
2. dieťa do 12r./príst.
Dieťa do 18r. s 1 dosp.
1/1 izba BP
30.3.-18.5.
21.9.-31.10.
286
229
ZDARMA
ZDARMA
143
215
202
372
258
208
ZDARMA
ZDARMA
130
195
182
336
18.5.-8.6.
14.9.-21.9.
334
268
ZDARMA
ZDARMA
168
252
235
435
305
245
ZDARMA
ZDARMA
153
230
215
397
8.6.-22.6.
31.8.-14.9.
390
312
ZDARMA
ZDARMA
195
295
275
508
362
290
ZDARMA
ZDARMA
182
272
255
470
22.6.-13.7.
17.8.-31.8.
476
380
ZDARMA
238
238
358
335
620
448
360
ZDARMA
225
225
336
315
583
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+ 7=6 +
AKCIA
13.7.-17.8.
562
450
ZDARMA
280
280
423
395
730
535
428
ZDARMA
268
268
402
395
695
ACIA 7=5, 5=4, 4=3 v termíne 30.3.-18.5. a 21.9.-31.10.
ACIA 7=6, 6=5, 5=4 v termíne 18.5.-8.6. a 14.9.-21.9.
Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie. Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenzia.
Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň. Príplatky: obedy 110 €, dieťa do 10r. 88 €/týždeň. Doprava: 89 €.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
37
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Kvarner
Ostrov PAG
Dom NEVENKA ***
v meste PAG, 200 m od mora, 250 m od centra a reštaurácií, parkovanie vo dvore.
1. poschodie: AP/2 pre 2-3 osoby – 1/2-lôžková izba, možnosť prístelky, kuchyňa
s jedálenským kútom, sprcha/WC, terasa. AP/4 pre 4-5 osôb – 1/3-lôžková izba
a 1/2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, kuchyňa s jedálenským kútom, sprcha/WC,
balkón s výhľadom na more. Ceny z tabuľky Apartmány PAG.
Dom SARA ***
v meste PAG, 70 m od mora, 700 m od centra, 200 m od reštaurácií a 50 m od obchodu,
parkovanie vo dvore. Prízemie: AP/4 pre 4-5 osôb – 1/3-lôžková izba, 1/2-lôžková izba
s manželskou posteľou, kuchyňa s jedálenským kútom, 2× sprcha/WC, terasa
s výhľadom na more. 1. poschodie: AP/2 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou,
kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, kúpeľňa/WC, balkón. AP/4 – 1/2-lôžková izba
s manželskou posteľou, 1/2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, kuchyňa s jedálenským
kútom, TV-SAT, sprcha/WC, balkón s výhľadom na more. AP/4 pre 4-5 osôb – 1/2-lôžková
izba s manželskou posteľou, 1/2-lôžková izba s oddelenými lôžkami, možnosť prístelky,
kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, balkón s výhľadom na more.
Ceny z tabuľky Apartmány PAG.
Dom IVANKA ***
v meste PAG, 150 m od mora, 1,5 km od centra, 300 m od reštaurácií, 700 m od
obchodu, záhradný gril, parkovanie vo dvore. Prízemie: AP/3 pre 3-4 osoby – 1/3-lôžková izba s možnosťou 1 prístelky, kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC,
terasa s výhľadom na more a záhradným nábytkom. AP/4 pre 4-5 osôb – 1/2-lôžková
izba, 1/3-lôžková izba, kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC, terasa s výhľadom na more a záhradným nábytkom. Ceny z tabuľky Apartmány PAG.
Dom BRANIMIR ***
v meste PAG, 120 m od mora, 750 m od centra, 300 m od reštaurácií a obchodov, záhradný gril, parkovanie vo dvore. 1. poschodie: AP/4 pre 4-5 osôb – 2/2-lôžkové izby, denná
miestnosť s možnosťou 1 prístelky, kuchyňa s jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC,
balkón so záhradným nábytkom a výhľadom na more. Ceny z tabuľky Apt. PAG.
Apartmány
PAG
18.5.–15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-6.7.
7.9.–28.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
6.7.-20.7.
20.7.-3.8.
3.8.-17.8.
AP/2
250
280
330
390
430
460
AP/3
299
350
410
460
520
550
AP/4
350
410
510
560
630
660
AP/5
390
490
580
660
720
750
17.8.-24.8.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatky:
dieťa (max. 1 na apartmán) do 4 r. na lôžku rodiča 38 €/týždeň, na vyžiadanie: detská
postieľka 5 €/deň, klimatizácia 7 €/deň, pes 6 €/deň (na mieste).
Doprava: 89 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
38
www. suntravel.sk
Kvarner
Ostrov PAG
Dom ANTICA *** pobyt nedeľa - nedeľa
v meste PAG, 50 m od pláže, 1000 m od centra, reštaurácií a obchodov, parkovanie vo
dvore. Prízemie: 2× AP/4-5 – 1/3-lôžková, 1/2-lôžková izba, kuchyňa s jedálenským
kútom, TV-SAT, sprcha/WC, WC, prekrytá terasa s výhľadom na more a záhradným nábytkom. 1. poschodie: STD/2 – 1/2-lôžková izba s kuchynským kútom, TV-SAT, sprcha/
WC, balkón s výhľadom na more a záhradným nábytkom. AP/4 – 2/2-lôžkové izby s
manželskými posteľami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT,
sprcha/WC, balkón so záhradným nábytkom. AP/4-5 MS– 2/2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, TV-SAT, sprcha/WC,
balkón so záhradným nábytkom.
Dom
ANTICA
STD/2 MS
AP/4
AP/4 prízemie
AP/5 prízemie
AP/4 MS
AP/5 MS
19.5.–30.6.
1.9.–6.10.
350
580
480
560
580
640
30.6.–28.7.
25.8.–1.9.
440
670
580
640
670
740
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
28.7.–25.8.
530
750
640
710
750
810
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os. Príplatky:
dieťa (max. 1 na apartmán) do 4 r. na lôžku rodiča 38 €/týždeň, na vyžiadanie: detská postieľka 5 €/deň, klimatizácia 7 €/deň, pes 6 €/deň (na mieste). Doprava: 89 €. Cestovné
poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Dom MARINO ***
v tichej zóne strediska POVLJANA, 400 m od mora, 200 m od centra, 100 m od reštaurácií
a obchodov, parkovanie vo dvore, veľký záhradný gril s posedením. Ubytovanie: všetky
apartmány majú TV-SAT a klimatizáciu. Prízemie: AP/6+2 (cca 130 m2) – 3/2-lôžkové
izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1-2 osoby s kuchyňou a jedálenskou
časťou, 2× kúpeľňa/WC, terasa. 1. poschodie: AP/5 (cca 60 m2) – 1/3-lôžková a 1/2lôžková izba, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, balkón (12 m2) s výhľadom na
more. AP/4 (cca 60 m2) – 2/2-lôžkové izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa/WC,
balkón (10 m2) s výhľadom na more. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi, obklopená borovicovým hájom, ležadlá a slnečníky za poplatok.
V blízkosti je aj čisto piesčitá pláž.
Dom
1.6.-29.6.
29.6.–20.7.
31.8.–21.9.
24.8.–31.8.
AP/4
395
490
590
AP/5
445
590
650
AP/6
590
650
740
AP/6+1
640
699
790
AP/6+2
690
740
840
MARINO
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
20.7.–24.8.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: dieťa (max. 1 na apartmán) do 4r. na lôžku
rodiča 36 €/týždeň, klimatizácia 7 €/deň (na mieste). Doprava: individuálna.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Pláž v POVLJANE
www. suntravel.sk
39
Chorvátsko
Kvarner
Ostrov PAG
Pláže v MANDRE
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom LANA *** pobyt nedeľa - nedeľa
Poloha: v tichej zóne strediska MANDRE, 400 m od pláže, 300 m od centra, reštaurácií a
obchodov, parkovanie vo dvore. Prízemie: AP/4 pre 4-5 osôb – 2/2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a s možnosťou
1 prístelky (gauč), sprcha/WC, samostatné WC, balkón so záhradným nábytkom a výhľadom na more. 1. poschodie: AP/2 (+2) pre 2-4 osoby – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a s možnosťou 1-2
prísteliek (rozkladací gauč), TV, sprcha/WC, balkón so záhradným nábytkom a výhľadom
na more.
Dom
LANA
AP/2
AP/3
AP/2+2
AP/4
AP/5
21.4.–16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7.
8.9.–30.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
248
276
325
276
325
391
296
372
438
325
399
495
362
458
543
7.7.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
18.8.–25.8.
399
438
476
448
505
525
495
553
582
535
610
630
620
676
705
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os.. Príplatky:
dieťa (max. 1 na apartmán) do 4r. na lôžku rodiča 38 €/týždeň. Doprava: individuálna.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Bungalovy NINA ***
pobyt nedeľa - nedeľa
dva domy postavené zrkadlovite a v každom po dva bungalovy, v tichej zóne strediska
MANDRE, v záhrade s olivovníkmi, 350 m od pláže a od reštaurácií, 300 m od centra a supermarketu, parkovanie vo dvore, záhradný gril. Prízemie: 4× BGW/4-5 (70 m2) – 2/2lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom a s možnosťou 1 prístelky (gauč), klimatizácia, TV-SAT, sprcha/WC, terasa (25 m2)
so záhradným nábytkom a výhľadom na more.
Bungalovy
NINA
21.4.–16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7.
8.9.–30.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.
7.7.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-18.8.
18.8.–25.8.
BGW/4
362
430
515
591
648
695
BGW/5
400
476
562
638
695
743
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2 €/os.. Príplatky:
dieťa (max. 1 na bungalov) do 4r. na lôžku rodiča 38 €/týždeň, klimatizácia 7 €/deň (na
mieste). Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
40
www. suntravel.sk
Severná Dalmácia
OMIŠSKÁ riviéra
Chorvátsko
Dom VILLA JOZO ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
v časti DUĆE, nad magistrálou, 2,5 km severne od Omišu, 90 m od piesčitej pláže, 60 m
reštaurácia, 200 m obchod, parkovanie pri dome. Trojpodlažný apartmánový dom má v
záhrade veľkú terasu s grilom s 2 kamennými stolmi. Prízemie: AP/4 (cca 45 m2) dve
2-lôžkové izby s manželskou posteľou, dennú miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom, sprcha/WC, TV-SAT, balkón, klimatizácia. AP/4+1 (cca 55 m2) dve 2-lôžkové izby
s manželskou posteľou a v jednej možnosť prístelky, dennú miestnosť s kuchynským a
jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, balkón, klimatizácia.
Apartmány
Villa JOZO
AP/4
AP/4+1
do 8.6.
od 31.8.
420
505
8.6.-22.6.
24.8.-31.8.
480
555
22.6.-29.6.
29.6.-13.7.
13.7.-24.8.
555
610
620
715
695
810
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2,50 €/os. Príplatky:
klimatizácia 7 €/deň (na mieste). Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Dom VILLA GAVRILOVIĆ ***
Dom VILLA JOZO
v časti ORIJ, 6 km severne od Omišu, 120 m od štrkovej pláže, 50 m reštaurácia, 400 m
obchod, parkovanie vo dvore, záhradný gril. 1.poschodie: AP/2+2 (cca 40 m2) 2-lôžková
izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchyňa s jedálenským kútom, umývačka riadu, sprcha/WC, TV-SAT, balkón, klimatizácia.
AP/4+1 (cca 48 m2) dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, dennú miestnosť s 1 prístelkou, kuchynským a jedálenským kútom, umývačka riadu, sprcha/WC, TV-SAT, balkón s
výhľadom na more alebo na hory, klimatizácia.
Apartmány
Villa GAVRILOVIČ
AP/2+2
AP/4+1
AP/4+1 MS
do 8.6.
od 31.8.
390
480
535
8.6.-29.6.
29.6.-13.7.
13.7.-24.8.
24.8.-31.8
450
530
575
535
620
670
595
680
730
565
590
640
Dom VILLA JOZO
Dom VILLA JOZO
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom VILLA GAVRILOVIC
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, jednorazový prihlasovací poplatok 2,50 €/os. Príplatky:
klimatizácia 7 €/deň (na mieste). Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Dom MIHALJEVIĆ ***
v časti DUĆE, 2,5 km severne od Omišu, 80 m od piesčitej pláže a od reštaurácie, 50 m
obchod, parkovanie pri dome. Štvorpodlažný apartmánový dom má na 2. a 3.poschodí STD/2 (cca 26 m2) štúdio – denná miestnosť s manželskou posteľou, kuchynským
a jedálenským kútom s rozkladacím gaučom, balkón (cca 8 m2) s výhľadom na more.
STD/3 (cca 33 m2) štúdio – denná miestnosť s manželskou posteľou, 1 samostatné
lôžko, s kuchynským a jedálenským kútom, balkón (cca 8 m2) s výhľadom na more.
Na 2. poschodí 2× STD/2+2 (cca 39 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou a s poschodovou posteľou pre 2 deti, kuchynský a jedálenský kút, balkón (cca 8 m2) s výhľadom
na hory. Na 3.poschodí STD/4 (cca 39 m2) (cca 39 m2) – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou a s poschodovou posteľou pre 2 deti, kuchynský a jedálenský kút, balkón (cca
8 m2) s výhľadom na hory. AP/2+2 (cca 39 m2) – jedna 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a s 2 samostatnými
lôžkami, balkón (cca 8 m2) s výhľadom na more. Všetky apartmány majú klimatizáciu,
TV-SAT a sprchu/WC.
Apartmány
MIHALJEVIČ
STD/2
STD/3
AP/STD/2+2
AP/5
do 8.6.
od 14.9.
290
335
545
495
8.6.-22.6.
31.8.-14.9.
325
410
515
565
22.6.-29.6.
24.8.-31.8.
365
440
565
610
29.6.-13.7.
13.7.-24.8.
410
460
610
640
430
515
640
715
Dom VILLA GAVRILOVIC
Dom VILLA GAVRILOVIC
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: klimatizácia 7 €/deň (na mieste).
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom MIHALJEVIC
www. suntravel.sk
41
Chorvátsko
Stredná Dalmácia
OMIŠSKÁ riviéra
Dom GRANČIĆ ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
v časti DUĆE, 2,5 km severne od Omišu, 40 m od piesčitej pláže, 50 m reštaurácia,
100 m obchod, parkovanie pri dome. Štvorpodlažný apartmánový dom je nad magistrálou a má na 1.poschodí: 4× AP/2(+1) (cca 23 m2) – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (lôžko resp. rozkladacie kreslo)
s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, balkón, klimatizácia. 3 apartmány s výhľadom na more. 1× AP/2+1 (cca 23 m2) – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou a samostatným lôžkom, dennú miestnosť s možnosťou 1 prístelky (lôžko resp.
rozkladacie kreslo) s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, balkón
s bočným výhľadom na more, klimatizácia. Pes nie je povolený.
Apartmány
do 15.6.
od 14.9.
15.6.-29.6.
24.8.-14.9.
29.6.-24.8.
AP/2
380
420
460
Prístelka
AP/3
79
460
79
495
89
550
GRANČIČ
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: klimatizácia 7 €/deň (na mieste).
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
4 rokov
+
Penzión FONTANA ***
Poloha: v časti DUĆE, 2,5 km severne od Omišu, 120 m od štrkovej a 300 m od piesčitej
pláže a obchodov, parkovanie pri dome. Vybavenie: trojpodlažná budova s veľkými terasami s výhľadom na more, reštaurácia, veľký záhradný gril.
Ubytovanie: jedna 4-, štyri 3- a osem 2-lôžkových izieb, klimatizácia, sprcha/WC, balkón
s výhľadom na more. Stravovanie: polpenzia – raňajky kontinentálne a večere – výber
z menu. Šport a zábava: možnosť vyžitia podľa miestnej ponuky. Pes nie je povolený.
Penzión
do 8.6.
8.6.-22.6.
22.6.-29.6.
FONTANA
od 7.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
Dospelý v 1/2 B
240
250
260
Osoba od 12r./príst.
220
225
235
245
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 4-12r./príst.
195
205
210
220
1/1 izba
315
325
338
350
Dieťa do 4r. bez lôžka
29.6.-24.8.
270
Jedno dieťa do 4r. ZDARMA – bez služieb, bez lôžka.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 8 r.
14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
42
www. suntravel.sk
Stredná Dalmácia
OMIŠSKÁ riviéra
Chorvátsko
Apartmány DAVOR ***
priamo na pláži !!!
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
v časti DUĆE, 1 km severne od Omišu, pod magistrálou, priamo pri piesčitej pláži,
100 m reštaurácia a 200 m obchod, parkovanie na ulici. Dva apartmánové domy sú postavené za sebou. Prvý dom s priamym výhľadom na more má na 1.poschodí: AP/2+1
(cca 29 m2) – 2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským
a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón s výhľadom na more. AP/2+2 (cca 45 m2) – 2-lôžková izba s manželskou
posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom
pre 2 osoby, kúpeľňa/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón s výhľadom na more. 2.poschodie: AP/6 (cca 70 m2) – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby s kuchynským a jedálenským kútom ktoré možno
oddeliť posuvnými dverami, 1× kúpeľňa/WC, 1× sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia,
3× balkón s výhľadom na more. Druhý dom sa nachádza v druhom rade od pláže a má na
prízemí: *AP/4+2 (cca 62 m2) – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sprcha/WC,
TV-SAT, priestranná terasa s predzáhradkou.
Apartmány
DAVOR
1.6.-15.6.
15.6.-29.6.
14.9.-28.9.
31.8.-14.9.
29.6.-31.8.
AP/2+1
305
399
AP/2+2
420
525
640
810
AP/6
650
799
1.090
*AP/4+2
555
710
999
* apartmánový dom v druhom rade od pláže.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: klimatizácia 7 €/deň (na mieste).
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
AKCIA
7=6
Hotel BRZET ***
Poloha: uprostred borovicového lesíka, 800 m južne od centra Omiša, 30 m od pláže.
Vybavenie: zrekonštruovaný, plne klimatizovaný hotelový komplex pavilónového typu,
centrálna budova s recepciou, zmenáreň, aperitív bar, reštaurácia, TV miestnosť, internetový kút za poplatok, nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, fén, telefón, minibar, TV-SAT, balkón s
výhľadom na more. Výhľad môže byť zakrytí stromami. Stravovanie: polpenzia, raňajky
formou bufetu, večere výber z menu, možnosť doobjednania obedov - jednotné menu.
Šport a zábava: podľa aktuálnej miestnej ponuky. Pláž: cez miestnu komunikáciu, štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi, ležadlá za poplatok.
Pes nie je povolený.
Hotel
BRZET
Dospelý v1/2 BM
Osoba od 10r./príst.
Dieťa do 10r./príst.
Dieťa do 10r./lôžko
2 deti do 10r. s 2 dosp. v 1/2+1 BM
1/1 izba BM
1.4.–1.6.
30.9.–12.10.
278
223
140
195
140
418
1.6.-29.6.
31.8.-30.9.
345
276
175
242
175
518
29.6.–31.8.
450
360
225
315
225
675
ACIA 7=5 v termíne 1.4.-25.5. pri objednaní do 10.5. a v termíne 28.9.-1.11. pri objednaní do 15.9.
ACIA 7=6 v termíne 25.5.-22.6. pri objednaní do 31.5. a v termíne 14.9.-28.9. pri objednaní do 15.8.
Dieťa do 2r. ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatok: : obedy 68 €/osoba/týždeň. Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
43
Chorvátsko
Stredná Dalmácia
OMIŠSKÁ riviéra
Hotel PLAŽA ****
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v centrálnej kľudnej časti medzi centrom mesta cca 150 m a známou piesčitou
plážou cca 100 m, 20 m od štrkovej pláže. Vybavenie: menší, moderný, plne klimatizovaný luxusný hotel. Má recepciou, zmenáreň, aperitív bar a klimatizovanú reštaurácia
s prekrytou terasou, Wi-Fi zdarma, bezplatné parkovisko. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, župan, fén, telefón, minibar, TV-SAT,
internetové pripojenie. Izby s balkónom len na vyžiadanie. Výhľad môže byť zakrytí
stromami. Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava:
podľa aktuálnej miestnej ponuky, večerná zábava na terase. Pláž: piesčitá s pozvoľným
vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi. Pes nie je povolený.
Hotel
4.5.-25.5.
25.5.-8.6.
8.6.-6.7.
PLAŽA
14.9.-28.9.
31.8.-14.9.
17.8.-31.8.
362
440
515
610
Dospelý v 1/2 bez B
Osoba od 12r./príst.
6.7.-17.8.
255
310
360
428
ZDARMA
135
260
305
Dieťa 2-12r./lôž. s 1 dosp.
180
220
260
428
2 deti 2-12r./v 1 izbe
290
353
412
490
1/1 izba bez B
508
660
773
1.040
Dieťa 2-12r./príst. s 2 dosp.
Dieťa do 2r. ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Doprava:
93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
AKCIA
7=6
Apartmány MALA LUKA **
Poloha: v zátoke MALA LUKA, cca 3 km od centra Omiša, 50 m od pláže. Vybavenie:
recepcia so zmenárňou, reštaurácia, aperitív bar, bezplatné nastrážené parkovisko.
Ubytovanie: 18 zrekonštruovaných, vkusne zariadených apartmánov. AP/4 (+1 až 2) –
dve 2-lôžkové izby, každá s možnosťou jednej prístelky, denná miestnosť s kuchynským a
jedálenským kútom, sprcha/WC, TV-SAT, terasa so záhradným nábytkom a výhľadom na
more. Šport: tenisové kurty za poplatok v blízkom kempe Galeb, ihrisko na loptové hry.
Stredisko je vhodné pre pokojnú rodinnú dovolenku s deťmi.
Apartmány
4.5.–8.6.
8.6.-29.6.
MALA LUKA
7.9.–5.10.
17.8.-7.9.
AP/4
468
600
792
Prístelka 1-2
58
68
68
29.6.–17.8.
ACIA 7=6 v termínoch 4.5.-8.6. , 7.9.-5.10.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: raňajky 53 €/osoba/týždeň, obedy alebo večere115 €/osoba/týždeň, turistická taxa na mieste sa platí 2,5 €/osoba/pobyt.
Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom VILLA ANA ***
v časti Okrug Gornji, 4 km severne od Trogiru, 120 m od pláže, 100 m obchod, 500 m
reštaurácie, parkovanie pri dome. Štvorpodlažný apartmánový dom má vlastný tenisový
kurt za poplatok. 1.poschodie: 1× AP/3 (+2) (pre 3-5 osôb) – jedna 2-lôžková izba
s manželskou posteľou, 1-lôžková izba, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským
kútom a rozkladacím gaučom pre dve osoby, kúpeľňa/WC, TV-SAT, veľký balkón orientovaný na more. 2× AP/4 (+1) (pre 4-5 osôb) a 2× AP/4+2 (pre 4-6 osôb) – dve 2-lôžkové izby s manželskou posteľou, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom a
rozkladacím gaučom pre jednu/dve osoby, sprcha/WC, TV-SAT, veľký balkón orientovaný
na more. V hornej časti domu je terasa s grilom a výhľadom na more a východnú časť
ostrova Brač.
Apartmány
do 15.6.
od 14.9.
15.6.-29.6.
24.8.-14.9.
29.6.-24.8.
AP/3+2
525
640
765
AP/4
620
690
765
AP/4+1
620
745
860
AP/4+2
650
860
980
VILLA ANA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: tenis 5 €/1 hod., pri umelom osvetlení 7/
€/1 hod. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
44
www. suntravel.sk
Stredná Dalmácia
OMIŠSKÁ riviéra
Hotel HOLIDAY VILLAGE
SAGITTA *** all inclusive
Poloha: komplex uprostred borovíc, v stredisku RUSKAMEN skladajúci sa z hotelovej
budovy, apartmánov a bungalovov, cca 8 km južne od centra Omiša, cca 20-80 m od
pláže. Vybavenie: centrálna recepcia, trezor, reštaurácia s terasou, zmenáreň, aperitív
bar, vonkajší bazén so sladkou vodou, strážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie: Hotel
– klimatizované 2-lôžkové izby typu štandard sú na prízemí bez balkóna a bez možnosti
prístelky, sprcha/WC, fén, telefón, TV-SAT, minibar. Klimatizované apartmány AP/2+2
– 2-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským
kútom, TV-SAT, kúpeľňa/WC, telefón, dva balkóny. Bungalovy BGW/2+1 – klimatizované štúdiá majú 2 lôžka, tretie lôžko je rozkladacie kreslo, kuchynský kút, sprcha/WC,
T-terasa. BGW/2+2 – klimatizovaný bungalov, 2-lôžková izba, denná miestnosť
s 2 lôžkami (rozkladacie kreslá resp. poschodová posteľ), kuchynský kút, TV-SAT, sprcha/
WC, T-terasa. Služby v rámci all inclusive: uvítací prípitok. Strava – raňajky, obedy
a večere podávané formou bufetu, od 16-17 hod. snack, káva, čaj. Nápoje – 10-23 hod.
čapované miestne alkoholické a nealko nápoje v bare. Šport a zábava: ležadlá a slnečníky pri bazéne (v obmedzenom počte). Za poplatok: vodné športy na pláži, požičovňa
šliapadiel, člnov, kanoe. Pláž: štrková s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre rodiny
s deťmi, ležadlá za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel HOLIDAY
VILLAGE SAGITTA
11.5.-1.6.
21.9.-5.10.
1.6.-22.6.
7.9.-21.9.
22.6.-29.6.
24.8.-7.9.
29.6.-27.7.
10.8.-24.8.
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
dieťa
ZDARMA
do
7 rokov
+
27.7.-10.8.
Dosp. v 1/2 HOTEL štandard
296
392
515
610
668
Dosp. v 1/1 HOTEL štandard
438
580
772
905
1.010
Dospelý v AP/2+2 B
362
486
630
772
848
Dieťa do 7r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 2-7r./lôž. alebo 7-12r./príst.
181
243
315
386
424
Dieťa 7-12r./lôžko
254
340
441
541
594
Osoba od 12r./príst.
290
389
504
618
679
Dospelý v BGW/2+1 T
268
343
458
545
600
Dieťa do 7r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 2-7r./lôž. alebo 7-12r./príst.
134
172
229
273
300
Dieťa 7-12r./lôžko
188
240
321
382
420
Osoba od 12r./príst.
215
275
367
436
480
Dospelý v BGW/2+2 T
286
382
505
600
658
Dieťa do 7r./príst.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Dieťa 2-7r./lôž. alebo 7-12r./príst.
143
191
253
300
329
Dieťa 7-12r./lôžko
200
268
354
420
461
2 deti 2-7r. s 2dosp.
143
191
253
300
329
2 deti 7–12r. s 2dosp.
200
268
354
420
461
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie s plnou penziou, 7 × služby all inclusive, klimatizáciu
pobytovú taxu. Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
JEDINÁ SLOVENSKÁ ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA
www. suntravel.sk
45
Chorvátsko
Dom KASALO
Stredná Dalmácia
MAKARSKA
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom KASALO ***
Dom KASALO
na začiatku Makarskej v tichej uličke blízo hotela Biokovka, 200 m od pláže. 15 minút chôdze od centra. Parkovanie pri dome alebo na parkovisku 200 metrov od domu.
V dome sa nachádzajú apartmány typu štúdio STD/2 a STD/3 sú vybavené príslušným
počtom lôžok, mini kuchyňou, klimatizáciou, TV-SAT a balkónom. Stravovanie: vlastné
resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufetové, večera výber z 3 jedál, šalát,
dezert a nápoj (0,2 l vína alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko, minerálnej vody.)
Dom RUŽA ***
na začiatku Makarskej v tichej uličke blízo hotela Biokovka, 180 m od pláže. 15 minút
chôdze od centra, parkovanie pri dome resp. vo dvore. 3.poschodie: AP/3+1 prekrásny
výhľad na celú Makarskú a pohorie Biokovo. Má jednu 3-lôžkovú izbu, dennú miestnosť s možnosťou 1 prístelky. Kuchynský a jedálenský kút, klimatizácia, TV-SAT, Wi-Fi.
AP/6 má tri 2-lôžkové izby, kuchynský a jedálenský kút, klimatizáciu, 2 x kúpeľňa/WC,
TV-SAT, Wi-Fi, balkón so záhradným nábytkom. Stravovanie: vlastné resp. možnosť
doobjednania polpenzie raňajky bufetové, večera výber z 3 jedál, šalát, dezert a nápoj
(0,2 l vína alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko, minerálnej vody.)
Dom LUKA ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dom RUŽA
na začiatku Makarskej v tichej uličke blízko hotela Biokovka. 15 minút chôdze od centra, 250 m od pláže. Parkovanie pri dome alebo na uzatvorenom parkovisku. Apartmány
sú na 1., 2. a 3. poschodí, majú klimatizáciu, TV-SAT, kúpeľňu/WC, balkón. AP/4 – dve
2-lôžkové izby, kuchyňa ,balkón, terasa. AP/2+2 – jedna 2-lôžková izba, kuchynský kút
a v dennej izbe je posteľ pre 2 osoby, TV-SAT, klimatizácia, terasa. AP/6 (4+2) luxusný
apartmán má dve 2-lôžkové izby, veľkú dennú miestnosť s rozkladacím gaučom pre dve
osoby, veľká kuchyňa vybavená chladničkou s mrazničkou, umývačkou riadu, balkón
s výhľadom na more, kúpeľňa/WC, automatická pračka. Stravovanie: vlastné resp.
možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufetové, večera výber z 3 jedál, šalát, dezert
a nápoj (0,2 l vína alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko, minerálnej vody.)
Dom OPAČAK ***
Dom RUŽA
na začiatku Makarskej v tichej uličke v blízkosti hotela Biokovka, 190 m od pláže,
15 minút chôdze od centra . Parkovanie na parkovisku v blízkosti domu. 1. poschodie:
2 x AP/4 na jednom poschodí, čo dáva možnosť kombinovať väčšie skupiny 8-10 ľudí.
AP/4 lux orientovaný na morskú stranu má dve 2-lôžkové izby, veľkú dennú miestnosť
s možnosťou 1 prístelky (gauč), veľká kuchyňa vybavená chladničkou s mrazničkou,
mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, klimatizáciou, sprcha/WC, TV-SAT a veľkou
terasou s prekrásnym výhľadom na more. AP/4 orientovaný na pohorie Biokovo má
dve 2-lôžkové izby (do ap. sa vchádza cez prvú spálňu), kuchynská a jedálenská časť
s možnosťou 1 prístelky (gauč) je vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, klimatizáciou, 2 x sprcha/WC, TV-SAT, veľký balkón s výhľadom na
pohorie. Stravovanie: vlastné resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufetové,
večera výber z 3 jedál, šalát, dezert a nápoj (0,2 l vína alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko,
minerálnej vody.)
Dom RUŽA
Apartmány
Makarska
Dom LUKA
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
do 8.6.
do 14.9.
8.6.-22.6.
7.9.-14.9.
22.6.-29.6.
25.8.-7.9.
29.6.-24.8.
STD/2 KASALO
265
325
360
440
STD/3 KASALO
AP/3 RUŽA
AP/6 RUŽA
AP/2+2 LUKA
AP/4 LUKA
AP/6 lux LUKA
AP/4 OPAČAK
AP/4 lux OPAČAK
Prístelka (+1)
335
340
720
430
473
665
475
520
90
435
430
835
570
615
805
620
665
90
455
515
1.040
665
710
995
710
805
110
550
625
1.190
805
850
1.190
850
945
135
Prístelka nie je možná v STD/2 a STD/3.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: parkovanie 12 €/auto (na mieste),
7 × polpenzia/len večere dospelý 135/99 €, deti do 10r. 89/66 € v reštaurácii Kalafatič
pri pláži resp. v hoteli Makarska v centre.
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Dom OPAČAK
46
www. suntravel.sk
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Stredná Dalmácia
MAKARSKA
Dom PRODAN ***
v tichej uličke na začiatku Makarskej v blízkosti hotela Biokovka, 180 m od pláže,
15 minút chôdze od centra. V celom dome je Wi-Fi. Parkovanie pri dome, vo dvore
alebo na parkovisku v blízkosti domu. Všetky apartmány majú komplet vybavenú kuchyňu – chladničku s mrazničkou, umývačku riadu, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu.
Prízemie: AP/4 s možnosťou 1 prístelky, ideálne pre rodiny s malými deťmi. Má dve
2-lôžkové izby, kuchynský a jedálenský kút, kúpeľňu/WC, TV-SAT. Apartmán je bez
klimatizácie ale prírodný chlad zabezpečuje veľký citrónovník, pod ktorým je možné
posedenie a ktorý tieni aj v horúcich letných dňoch. AP/6 - tri 2-lôžkové izby, 2 x kúpeľňa/
WC, denná miestnosť s TV-SAT, možnosť 1-, 2-prísteliek, kuchyňa s jedálenským kútom,
balkón/terasa. 1. poschodie: AP/4+1 má dve 2-lôžkové izby, kuchynský a jedálenský
kút, kúpeľňu/WC, TV-SAT, balkón aj terasu s výhľadom na more. Izba 1/2 – 2-lôžková
izba s klimatizáciou, chladničkou a balkónom s výhľadom na more, sprcha/WC, TV-SAT.
2. poschodie: luxusný AP/4+1 je orientovaný na morskú stranu s veľkou terasou na
posedenie. Má dve 2-lôžkové izby, 2 x kúpeľňa/WC, automatickú práčku. V dennej
miestnosti veľký TV-SAT, kuchyňa. 1. poschodie: luxusný AP/4+1 dve 2-lôžkové izby,
kúpeľňa/WC, veľká kuchyňa, veľká terasa na posedenie a balkón. Stravovanie: vlastné
resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufetové, večera výber z 3 jedál, šalát,
dezert a nápoj (0,2 l vína alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko, minerálnej vody.)
ZĽAVA možnosť
za
polpenzie
SKORÝ s nápojom
NÁKUP
Chorvátsko
Dom PRODAN
Dom PRODAN
Dom PAULA ***
v centre mesta Makarska, v malej uličke v blízkosti hlavného námestia, niektoré apartmány majú prekrásny výhľad na staré centrum mesta a na more. Vzdialenosť od mora
200 m, od pláže 400 m. Dom je nový, moderne zariadený aj pre náročných. Parkovanie
vo dvore, možnosť stravovania v blízkom hoteli. Všetky apartmány majú klimatizáciu, moderne zariadenú kuchyňu, TV-SAT, Wi-Fi, balkón, sprchu/WC. Apartmány typu
štúdio STD/2 – 2-lôžková miestnosť spojená s kuchyňou, sprcha/WC, automatická
práčka, balkón. Jedno STD/2 nemá balkón. STD/4 - 2-lôžková miestnosť s kuchyňou, ďaľšie
2-ložka sú na galérii, sprcha/WC, umývačku riadu, automatická práčka, balkón. AP/2+2
– 2-lôžková spáľňa s manželskou posteľou, 2-lôžka v hale, ktorá je spojená s kuchyňou, sprcha/WC, umývačku riadu, automatická práčka, balkón. AP/6 - dve 2-lôžkové izby, v jednej manželská posteľ a v druhej izbe sú oddelené lôžka, v priestrannej
dennej miestnosti spojenej s kuchynským a jedálenským kútom ďalšie 2-lôžka,
umývačku riadu, chladničkou s mrazničkou, veľká kúpeľňa/WC, balkón s výhľadom na more.
Stravovanie: vlastné resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufetové, večera výber z 3 jedál, šalát, dezert a nápoj (0,2 l vína alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko,
minerálnej vody).
Apartmány a izby
MAKARSKA
AP/4 PRODAN
AP/4 lux PRODAN
AP/6 PRODAN*
Prístelka
1/2 izba PRODAN
1/2 izba PRODAN *
STD/2 PAULA bez B
STD/3 PAULA
STD/4 PAULA
AP/2+2 PAULA
AP/5 PAULA
AP/6 PAULA
do 8.6.
do 14.9.
475
520
665
90
245
220
460
550
710
710
840
1.020
8.6.-22.6.
7.9.-14.9.
620
665
795
90
285
260
460
550
710
710
840
1.020
22.6.-29.6.
24.8.-7.9.
710
805
910
110
330
299
480
610
945
945
1.110
1.230
Dom PRODAN
ZĽAVA možnosť
za
polpenzie
SKORÝ s nápojom
NÁKUP
29.6.-24.8.
850
945
1.115
135
420
380
520
710
950
950
1.110
1.230
*bez klimatizácie Prístelka nie je možná v STD/2 a STD/3.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné
upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: : pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: parkovanie 12 €/auto (na mieste),
7 × polpenzia/len večere dospelý 135/99 €, deti do 10r. 89/66 € v reštaurácii Kalafatič
pri pláži resp. v hoteli Makarska v centre.
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
Dom PAULA
Dom PAULA
Dom PAULA
47
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Stredná Dalmácia
MAKARSKA
Hotel OSEJAVA ****
Poloha: nad mestským korzom, priamo pri mori, obkolesený zeleňou, 100 m od centra Makarskej, 50 m od pláže. Vybavenie: v r. 2009 otvorený komfortný a v dalmatínskej architektúre postavený hotel s nádherným výhľadom na centrum Makarskej,
recepcia so zmenárňou, kongresová sála, kaviareň „Kantun“, rustikálna reštaurácia
„Parangal“ a súčasná reštaurácia „Žalo“, aperitív bar s terasou, vonkajší bazén so sladkou vodou, parkovisko a garáž za poplatok. Hotel má celoročnú prevádzku. Ubytovanie:
komfortné klimatizované 2-lôžkové izby, väčšina orientovaná na morskú stranu
s balkónom za príplatok a s možnosťou 1 prístelky, sprcha/WC, fén, TV-SAT, TV-PAY,
telefón, mini bar, trezor, prípojka na internet. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou
bufetu. Šport a zábava: tanečná terasa. Za poplatok: fínska sauna, v blízkosti hotela
je fitnes, stolný tenis, futbalové ihrisko, tenisové kurty, kolky, požičovňa bicyklov. 100 m
od hotela je športové centrum Makarskej. Pláž: upravená betónová, prírodná kamenistá.
Pes nie je povolený.
Hotel
OSEJAVA
5.1.-27.4.
28.9.-28.12.
27.4.-25.5.
21.9.-28.9.
25.5.-8.6.
7.9.-21.9
8.6.-6.7.
24.8.-7.9.
6.7.-24.8.
Dospelý v 1/2 P
399
440
530
610
770
Osoba od 12r./príst.
Dieťa 2-12r./príst./lôž.
275
199
310
220
370
320
430
430
540
620
Príplatok B/os.
19
29
38
48
48
Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18
r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: BMS 110 €/
osoba/týždeň. Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel PALMA ***
Poloha: neďaleko hotela Meteor, cca 600 m od centra Makarskej, 50 m od pláže.
Vybavenie: zrekonštruovaný klimatizovaný hotel, recepcia so zmenárňou, reštaurácia,
aperitív bar s terasou, parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby, orientované na morskú stranu, alebo na pohorie Biokovo, všetky s balkónom a s možnosťou
1 prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, telefón, mini chladnička. Stravovanie: polpenzia, raňajky formou bufetu, večere výber z menu + šalátový bufet. Šport a zábava: možnosti
športového a kultúrneho vyžitia podľa aktuálnej miestnej ponuky. Pláž: dlhá, štrková
pláž lemovaná borovicami a pozvoľným vstupom do mora. Pes nie je povolený.
Hotel
PALMA
8.6.-22.6.
31.8.-14.9.
22.6.-6.7.
17.8.-31.8.
6.7.-13.7.
10.8.-17.8.
13.7.-17.8.
Dospelý v 1/2 B
350
410
510
590
Dieťa 3-12r./lôžko
2 deti 3-12r. v 1/2 izbe
245
175
290
205
360
255
415
295
Dieťa do 3r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
48
www. suntravel.sk
Stredná Dalmácia
TUČEPI
Dom MILJENKO *** klíma v cene
v Tučepi pri hoteli Alga, 80 metrov od pláže. 4× STD/2+2 – apartmán typu štúdio,
miestnosť s jednou manželskou posteľou, možnosť 2 prísteliek (rozkladací gauč),
kuchynský kút, sprcha/WC, TV-SAT, balkón, z toho jedno štúdio bez balkóna. 1× STD/3
– miestnosť s jednou manželskou posteľou, možnosť 1 prístelky (gauč), kuchynský
kút, sprcha/WC, TV-SAT, bez balkóna. Všetky majú klimatizáciu. Tie bez balkóna majú
k dispozícii veľkú terasu na prízemí. Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť dokúpenia polpenzie – raňajky a večere bufetové, výber z 3 jedál, šalát, dezert a nápoj (0,2 l vína
alebo 0,3 l piva alebo 0,2 l nealko, minerálnej vody) v hoteli Alga – Mimoza, resp. raňajky
a večere formou bufetu alebo len večere v hoteli Alga – Kaštelet bez nápoja.
Apartmány
do 22.6.
22.6.-6.7.
6.7.-17.8.
17.8.-31.8.
31.8.-28.9.
399
480
520
480
400
Chorvátsko
ZĽAVA možnosť
za
polpenzie
SKORÝ s nápojom
NÁKUP
MILJENKO
STD/3 bez B
STD/2+2 bez B
520
665
760
665
520
STD/2+2 B
520
710
870
710
520
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú
bielizeň, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €,
12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň,. Príplatky: parkovanie 12 €/
auto, 7 × polpenzia/večere v hoteli Alga – Mimoza dospelý 131/99 €, dieťa do 10r.
99/66 €, hotel Alga – Kaštelet dospelý 167/113 €, dieťa do 10r. 97/70 €. Doprava: 93 €.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Dom VESNA ** klíma v cene
v Tučepi v časti Kamena len 30 m od pláže. Prízemná vilka so záhradou a možnosťou
parkovania vo dvore. AP/2 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť
s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/WC. AP/4
– 2/2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými lôžkami, denná
miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom, sprcha/
WC. Všetky apartmány majú klimatizáciu, TV-SAT a zariadenú terasu. Stravovanie:
vlastná strava resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufet, večera výber z menu
+ šalátový bufet.
Apartmány
VESNA
do 8.6.
8.6.-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-6.7.
od 14.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
17.8.-31.8.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
možnosť
polpenzie
s nápojom
6.7.-17.8.
AP/2
250
310
430
495
590
AP/4
380
495
745
895
955
Prístelka
38
48
48
68
78
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 1218 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: polpenzia 126 €/dosp.,
dieťa od 2-10 r. 76 €. Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
49
Chorvátsko
Stredná Dalmácia
TUČEPI
Dom GRUBIŠIČ ***
v západnej časti Tučepi 100 m od pláže. Trojpodlažný dom s moderne vybavenými apartmánmi s možnosťou parkovania má na prízemí STD/2, na 1. a 2. posch. 3× AP/4 a na
3.posch. AP/4. STD/2 – 2-lôžkové štúdio bez klimatizácie s kuchynským a jedálenským
kútom, sprcha/WC, terasa pred vchodom. AP/4 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským a jedálenským
kútom, sprcha/WC, balkón s bočným resp. frontálnym výhľadom na more. Všetky majú
klimatizáciu, TV-SAT, balkón/terasu. Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet.
Dom ŠESTIČ ***
TP2302584
v západnej časti Tučepi 100 m od pláže. Dvojpodlažný dom s 9 apartmánmi má na prízemí 2× STD/3, na 1. posch. AP/4, na 2. posch. 4×STD/2, AP/4 a AP/5. STD/3 – 3-lôžkové štúdio, s kuchynským kútom na balkóne juh, sprcha/WC, spoločná terasa pre všetky
apartmány. 1. posch. – AP/4 – 1/3-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom
pre 1 osobu, kuchynský kút na balkóne východ, sprcha/WC, klimatizácia, TV-SAT. STD/2
– 2-lôžkové štúdio, kuchynský kút na balkóne juh, sprcha/WC, klimatizácia. AP/4 – 1/2lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským kútom,
sprcha/WC, klimatizácia, TV-SAT, balkón. AP/5 – 1/3-lôžková izba, denná miestnosť
s gaučom pre 2 osoby, kuchynským kútom, sprcha/WC, klimatizácia, TV-SAT, balkón.
Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufet, večera
výber z menu + šalátový bufet.
Dom BRBIČ ***
v západnej časti Tučepi 100 m od pláže. Na prízemí AP/8+2 – 4/2-lôžkové izby, klimatizovaná denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 deti alebo 1 dospelú osobu, veľká
kuchyňa s jedálenským kútom, 3× sprcha/WC, 3× balkón juh, TV-SAT. Stravovanie:
vlastná strava resp. možnosť doobjednania polpenzie raňajky bufet, večera výber z menu
+ šalátový bufet.
Apartmány
do 8.6.
8.6.-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-6.7.
od 14.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
17.8.-31.8.
STD/2 GRUBIŠIČ
250
280
350
430
480
AP/4 bočný
365
480
670
780
860
AP/4 frontálny
365
480
670
799
895
AP/8 BRBIČ
670
860
1.100
1.380
1.570
STD/2 ŠESTIČ
250
325
420
510
590
AP/3
290
410
485
575
670
AP/4
380
480
670
780
880
AP/5
480
599
765
880
970
Prístelka
38
48
68
70
78
TUČEPI
6.7.-17.8.
Penzión Pribina
vám ponúka
skvelé ubytovanie priamo
v centre mesta
y„‡Œ‘–Ž>‹’ê¡¥±ê©¤©êª¡êuŒ—•„
{ˆˆ‰I‘ꕈ†ˆ“†Œ„®êª£§½¦£¡£ê¡¦¡
l„Œ®ê“•Œ…Œ‘„­•ˆˆ•™„†ŒˆÍŠ„Œ­†’
~ˆ…®êššš­“ˆ‘Œ’‘“•Œ…Œ‘„­–Ž
50
www. suntravel.sk
Penzión Pribina
TP2302584
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, (klimatizáciu), spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 1218 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: polpenzia 126 €/dosp.,
dieťa od 2-10 r. 76 €. Doprava: 93 €. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Stredná Dalmácia
ostrov BRAČ
Vila GORAN *** klíma v cene
v Supetare v tichej uličke, len 90 m od pláže a cca 200 m od centra mesta. Nová trojpodlažná vila má 9 kvalitne zariadených apartmánov s klimatizáciou, TV-SAT, sprchou/WC,
balkónom a možnosťou parkovania vo dvore. 3× AP/2+1 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. 3× AP/3+1 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, 1/1-lôžková izba,
denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom.
3× AP/4+1 – 2/2-lôžkové izby s manželskými posteľami, denná miestnosť s možnosťou
1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. Stravovanie: vlastná strava resp.
možnosť doobjednania polpenzie v blízkej reštaurácii, raňajky kontinentálne, večera výber z dvoch menu.
Apartmány
GORAN
AP/2+1
AP/3+1
AP/4+1
do 15.6.
od 7.9.
335
380
430
15.6.-29.6.
31.8.-7.9.
430
480
525
29.6.-6.7.
480
525
575
6.7.-13.7.
24.8.-31.8.
525
590
670
Chorvátsko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
13.7.-24.8.
580
670
770
NOVINKA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18
r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, trajekt osoba do 12 r. 12 €, od 12 r.
17 €. Príplatky: polpenzia 117 €/osoba/týždeň, len večere 89 €/osoba. Doprava: 93 €.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Aparthotel BABURA ***
klíma v cene
v Supetare v tichej uličke, len 80 m od pláže a cca 200 m od centra mesta. Dvojpodlažný
aparthotel má 21 účelne zariadených apartmánov. Všetky majú klimatizáciu, Wi-Fi, TVSAT, sprchu/WC, balkónom resp. terasu orientovanú do záhrady alebo na morskú stranu
a možnosť parkovania. V areály sú k dispozícii dva záhradné grily. Na každom podlaží
3× AP/2+1 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s možnosťou
1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. 4× AP/4+1 – 2/2-lôžkové izby
s manželskými posteľami, denná miestnosť s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. Stravovanie: vlastná strava resp. možnosť doobjednania
polpenzie v blízkej reštaurácii 20 m, raňajky kontinentálne, večera výber z dvoch menu.
Šport a zábava: za poplatok tenis 50 m, škola potápania, požičovňa skútrov, áut,
bicyklov, člnov a rôznych plavidiel. Reštaurácie s tanečnou terasou, diskotéka a množstvo
kaviarní.
Aparthotel
BABURA
AP/2+1
AP/4+1
do 15.6.
od 7.9.
335
430
15.6.-29.6.
31.8.-7.9.
430
480
29.6.-6.7.
480
580
6.7.-13.7.
24.8.-31.8.
530
670
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
13.7.-24.8.
NOVINKA
580
765
ZĽAVA 10% do 31.3. pri 100% úhrade.
Dieťa do 3r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň,
záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18
r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, trajekt osoba do 12 r. 12 €, od 12 r. 17
€. Príplatky: polpenzia 117 €/osoba/týždeň, len večere 89 €/osoba, dieťa od 3-7 r. bez
lôžka 39 €, pes na vyžiadanie 10 €/deň (na mieste). Doprava: 93 €. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
Vila VALLUM ***
klíma v cene
na okraji mesta Bol, 200 m od pláže a cca 350 m od centra cca 1 km od pláže ZLATNI
RAT. Trojpodlažná vila postavená v r. 2006 má moderne zariadené apartmány - klimatizácia, TV-SAT, internetové pripojenie, telefón, sprcha/WC, veľký balkón na morskú
stranu, možnosťou parkovania a záhradný gril. Podkrovie: 1× STD/2 – 1/2-lôžková izba
s manželskou posteľou s kuchynským a jedálenským kútom. 1× AP/4+1 – 2/2-lôžkové izby, jedna s manželskou posteľou, druhá s oddelenými lôžkami, denná miestnosť
s možnosťou 1 prístelky (gauč) s kuchynským a jedálenským kútom. Na 1., 2. a 3. posch.:
1× AP/2+2 – 1/2-lôžková izba s manželskou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 2 osoby s kuchynským a jedálenským kútom. Prízemie, 1., 2. a 3. posch.:
1× AP/4 – 2/2-lôžkové izby, denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom.
Stravovanie: vlastná strava.
Apartmány
do 15.6.
15.6.-29.6.
od 7.9.
24.8.-7.9.
STD/2
380
AP/2+2
525
AP/4
AP/4+1
BABURA
29.6.-13.7.
13.7.-24.8.
480
530
580
670
715
810
620
765
810
905
430
525
575
670
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
NOVINKA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, klimatizáciu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, delegáta. Povinný príplatok: pobytová taxa od 18 r. 14 €,
12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: polpenzia 117 €/
osoba/týždeň, len večere 89 €/osoba. Doprava: individuálna. Cestovné poistenie:
1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
51
Chorvátsko ostrov KORČULA
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
AKCIA
7=6
alebo
ZĽAVA
do 15%
+
dieťa
ZDARMA
do
12 rokov
+
Južná Dalmácia
Hotel FERAL ****
all inclusive light
Poloha: uprostred borovíc a paliem v obci Brna, 31 km od mesta Korčula, 19 km od
mesta Vela Luka, priamo nad plážou. Vybavenie: v roku 2005 zrekonštruovaný, plne
klimatizovaný hotelový komplex, recepcia, zmenáreň, aperitív bar s terasou priamo
pri pláži, snack bar, predajňa suvenírov a dennej tlače na pláži, reštaurácia s terasou s
možnosťou á la carte, internetový kút za poplatok, vonkajší bazén pre rodiny s deťmi,
konferenčná miestnosť pre 50 osôb, nestrážené bezplatné parkovisko. Ubytovanie:
komfortné klimatizované 1-lôžkové izby, 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky – rozkladacie kreslo. Rodinné izby RI: dve 2-lôžkové izby prepojené dverami, Všetky izby majú
trezor, mini bar, telefón, internetová prípojka – analog, sprcha/WC, fén, TV-SAT, balkón
s výhľadom na more. 1-lôžkové izby majú francúzsky (franc.) balkón. Stravovanie: all
inclusive light – raňajky, obedy a večere formou bufetu, k obedu a večeri nápoje v cene.
Šport a zábava: za poplatok škola surfovania, jadrenia, požičovňa bicyklov a rôznych
plavidiel. Pláž: prístup z hotela po schodoch, prírodná kamenistá s upravenými plochami
na slnenie, časť štrková, ležadlá a slnečníky za poplatok. V blízkom okolí je zátoka Istruga
s liečivým bahnom. Pes nie je povolený.
Hotel
20.4.-1.6
28.9.-19.10.
1.6.-15.6
7.9.-28.9.
15.6.-29.6.
31.8.-7.9.
29.6.-20.7.
24.8.-31.8.
20.7.-24.8.
305
353
391
458
562
245
ZDARMA
283
ZDARMA
315
ZDARMA
368
ZDARMA
450
ZDARMA
Dieťa 12-14r./príst.
155
178
196
230
282
Dieťa do12r./lôžko
155
178
196
230
282
Dieťa 12-14r./lôžko
215
250
275
322
395
RI 2+2 0-14r.
215
250
275
322
395
1/1 izba – franc. BMS
325
372
495
591
714
FERAL
rodinné izby
Dospelý v 1/2 BMS
Osoba od 14r./príst.
Dieťa do 12r./príst.
AKCIA 7=6 a 14=12 od 20.4.-29.6. a 7.9.-20.10.
ZĽAVA 15% do 31.1. a 10% do 31.3. pri 100% úhrade
(AKCIE a ZĽAVY nemožno kombinovať, platí vždy len jedna z nich)
Detská postieľka ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × služby all inclusive light. Povinný príplatok:
pobytová taxa od 18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
rodinné izby
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel MARKO POLO **** Poloha: príjemný moderný hotel, cca 300 m od historického centra mesta Korčula, cca
50 m od pláže. Vybavenie: v roku 2006 kompletne zrenovovaný trojpodlažný hotel s 94
izbami pre 210 osôb. Hotel má recepciu, klimatizovanú reštauráciu, reštauráciu á la carte,
plážový bar, aperitív bar, tavernu, kaviareň, predajňu suvenírov, zmenáreň, TV miestnosť,
konferenčnú sálu, vonkajší a vnútorný bazén so sladkou vodou, detský bazén, parkovisko. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby typu STANDARD, sprcha alebo vaňa/
WC, TV-SAT, telefón, mini bar, fén, prípojka na internet, trezor, francúzske okno. Izby
označené SUPERIOR - sú väčšie a majú možnosť 1 prístelky. Izby označené JUNIOR SUITE
– rodinné izby, majú navyše balkón/lodžiu a možnosť 1 až 2 prísteliek. Stravovanie:
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Šport a zábava: tanečná terasa, animácie, aerobik, Za poplatok: v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, vodné športy, požičovňa bicyklov, salón krásy, wellness. vírivka, masáže, fitnes, stolný tenis. Pláž: prírodná
kamenistá s upravenými betónovými plochami na slnenie, časť štrková, ležadlá
a slnečníky za poplatok. Pes nie je povolený.
Hotel
11.5.-15.6.
15.6.-6.7.
MARKO POLO
7.9.-5.10.
24.8.-7.9.
Dospelý v 1/2 Standard, P
330
390
515
Osoba od 12r./príst.
230
275
360
Dieťa 2-12r./príst.
165
195
260
Dieťa 2-12r./lôžko
165
195
360
2 deti 2-12r. s 1 dosp.
165
195
260
2 deti 2-12r. s 2 dosp.
165
195
260
Príplatok MS v Standard/os.
38
38
45
Dospelý v 1/2 Superior, BP
375
440
565
6.7.-24.8.
Príplatok Superior MS/os.
38
38
45
J.SUITE dosp. BP
420
485
610
Príplatok J.SUITE MS/os.
45
45
52
Dieťa do 2r. ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu. Povinný príplatok: pobytová taxa od
18 r. 14 €, 12-18 r. 7 €, poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 1/1 izba
+ 50% z ceny 1/2 izby Doprava: individuálna. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Výlety: ostrov Lastovo – duša Mediteránu, Mesto Korčula, ostrov Mljet – 1. Národný park
na Jadrane (20 druhov orchideí), Dubrovnik
52
www. suntravel.sk
Taliansko
Taliansko
Jedna z najväčších turistických veľmocí dokáže splniť všetky dovolenkové
očakávania. Vo svojej ponuke má naozaj všetko - alpské velikány lákajúce
turistov v zime aj v lete, stovky kilometrov piesčitých pláží, ale aj romantické
zákutia skalnatého pobrežia, cenné historické a kultúrne pamiatky - svedectvá
pestrej histórie od najstarších čias, a v neposlednom rade množstvo zábavných,
športových, aj nákupných možností pre všetky vekové aj záujmové kategórie.
Priaznivé klimatické podmienky, výborná dostupnosť, temperamentní hostitelia
a vynikajúca kuchyňa príťažlivosť Talianska ešte zvyšujú.
Rozloha: 301.252 km2, počet obyvateľov: 57,5 mil., hlavné mesto: Rím,
mena: euro (1 EUR = 100 centov), cestovné doklady: na turistický pobyt do 3
mesiacov platný cestovný pas, resp. občiansky preukaz.
BENÁTSKO – tradičná oblasť turistického ruchu s výhodnou polohu
a dobrým prístupom do letovísk ideálnych pre rodiny s deťmi, ale aj mladých
ľudí. Obľúbené strediská LIGNANO, BIBIONE, LIDO DI JESOLO lákajú niekoľko
kilometrov dlhými, kvalitne vybavenými plážami so zlatistým jemným pieskom
a pozvolným vstupom do mora. Vynikajúca je vybavenosť športoviskami
rôzneho druhu, vodné športy, aquaparky, množstvo obchodov, butikov, kaviarní,
reštaurácií, pizzerií, zábavné možnosti, diskotéky, nočné kluby - z tejto ponuky
si vyberie naozaj každý.
Výlety – autobusom a loďou: Benátky – cez deň aj večer, Terst, Aquileia, hrad
Miramare, Portogruaro, Padova.
Obojsmerná doprava - klimatizovaným autobusom do stredísk
LIGNANO – BIBIONE – LIDO Dl JESOLO je na osobu 82 €.
Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v neskorších popoludňajších
hodinách, návrat v nedeľu ráno. Doprava z Bratislavy trvá cca 11 hodín
s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách.
Trasa z BA je dlhá cca 700 km.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – VILLA ROSA – ALBA ADRIATICA
je na osobu 115 €.
Odchod z rôznych miest Slovenska je v piatok v popoludňajších hodinách,
návrat v nedeľu v poludňajších hodinách. Doprava z Bratislavy trvá cca
16 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4
hodinách. Trasa z BA je dlhá cca 1.100 km.
Príplatky za nástupné miesta:
5 € Zeleneč, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín,
8,50 € Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Žilina,
12 € Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš.
12 € Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica.
Príplatok za 2-týždňový turnus 20 €,
pri doprave na viac ako 2 týždne sa účtuje 2 x jednosmerná doprava.
Jednosmerná doprava na Benátsku riviéru 60 €, na Palmovú riviéru 80 €.
Obojsmerná miestenka 7 €.
Doprava bez zakúpenia ubytovania 15 €.
www. suntravel.sk
53
Taliansko
LIGNANO
CELESTE / ROSATO obytný komplex pa- Villa BIANCA
nelákového typu s výťahom v srdci Lignano Sabbiadoro, 250 m
od pláže a 50 m od centra. Vhodný pre tých, čo chcú spoznávať
nočný rušný život v Lignane. Vybavenie: apartmány sú vybavené kuchynským kútom, sprcha/WC, balkón, parkovanie na ulici.
Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány. Typ A - štúdio
pre 2-3 osoby (jedna miestnosť). Typ B - pre 2-4 osoby (dve
miestnosti) 1/2-lôžková izba, v dennej miestnosti rozkladací
gauč pre 2 osoby. Niektoré apartmány sú umiestnené v bočnom
krídle budovy bez výťahu!
menší viac apartmánový dom
v Lignano Sabbiadoro s vynikajúcou polohou len 50 m od pláže
a od centra, v tichšej ulici. Vybavenie: apartmány sú vybavené
kuchynským kútom, sprcha/WC, TV, väčšina má balkón alebo
terasu, parkovanie na ulici. Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány, Typ A - štúdio pre 2-3 osoby (jedna miestnosť).
Typ B - pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/3-lôžková izba, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom.
FRIULI apartmánový dom s výťahom leží v centre Lignano Sabbiadoro, 150 m od pláže a od centra, s menším spoločným parkoviskom. Vybavenie: apartmány majú kuchynský kút,
sprchu/WC, TV-SAT, balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie:
jednoducho zariadené apartmány. Typ A - štúdio pre 2-3 osoby
(jedna miestnosť).
INTERNATIONAL apartmánový dom leží v BIANCO NERO obytný komplex panelákového Villa LETIZIA apartmánový dom v časti Sabbiacentre Lignano Sabbiadoro, priamo pri pláži, 100 m od centra,
s menším spoločným parkoviskom. Vybavenie: moderne zariadené apartmány majú kuchynský kút, sprchu/WC, balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány. Typ A - štúdio pre 2-3 osoby (jedna miestnosť).
typu s výťahom priamo pri pláži, 400 m od centra. Vybavenie:
vkusne zariadené aparmány majú kuchynský a jedálenský kút,
sprchu/WC, balkón. Typ C - pre 4-6 osôb (tri miestnosti) 2/2lôžkové izby (manželská posteľ, poschodová resp. s 2 oddelenými
lôžkami), denná miestnosť s gaučom.
doro, 150 m od pláže, 50 m od centra. Vybavenie: apartmány
majú kuchynský kút, sprchu/WC, TV, veľkú terasu, možnosť parkovania. Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány, Typ B
- pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/3-lôžková izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu.
Villa NELLA apartmánový dom v časti Sabbiado- Villa GERANEO / Villa ROSA Villa ELENA
ro, 400 m od pláže, 200 m od centra. Vybavenie: komfortne
zariadené apartmány majú kuchynský kút, sprchu/WC, práčku,
TV-SAT, klimatizáciu, balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie:
apartmány Typ B - pre 3-4 osoby (dve miestnosti), 1/2-lôžková
spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby.
Typ C - pre 4-5 osôb (tri miestnosti), dve 2-lôžkové izby, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu.
54
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 300 m od pláže, 500 m od
centra. Vybavenie: prízemné apartmány majú kuchynský kút,
sprchu/WC, terasu, možnosť parkovania. Ubytovanie: jednoducho zariadené apartmány Typ B - pre 2-4 osoby (dve miestnosti),
1/3-lôžková spálňa, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre
1 osobu. Apartmány na poschodí majú balkón.
Menší pes povolený.
www. suntravel.sk
apartmánový dom v časti Sabbiadoro, 150 m od pláže a od centra. Vybavenie: jednoducho zariadené apartmány majú dennú
miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, sprchu/WC, TV,
balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie: apartmány Typ B pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/4-lôžková izba (manželská a
poschodová posteľ).
Taliansko
LIGNANO
NIDO GABIANO
Rezidencia DIANDRA apartmánový
dom časti Sabbiadoro, 50 m od pláže a od centra. Vybavenie:
moderne zariadené, priestranné apartmány majú kuchynský
a jedálenský kút, sprchu/WC, TV, balkón, možnosť parkovania.
Ubytovanie: apartmány Typ C - pre 4-6 osôb (tri miestnosti),
2/3-lôžkové izby (s manželskou posteľou a samostatným lôžkom) denná miestnosť s gaučom.
La Zatteraa apartmánový dom časti Sabbiadoro, 50 m od pláže a od centra. Vybavenie: moderne zariadené, priestranné apartmány majú kuchynský a jedálenský
kút, sprchu/WC, TV, balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie:
apartmány Typ C - pre 4-6 osôb (tri miestnosti), 2/3-lôžkové izby
(s manželskou posteľou a samostatným lôžkom) denná miestnosť s gaučom.
La Zattera
TIRENIA
Rezidencia
SILVIA
INTER NATIONAL
Villa LETIZIA
Villa Diandra
B
2-3
220
275
370
440
440
490
680
490
360
250
195
B
2-4
340
550
605
710
710
810
920
810
550
450
260
B
2-4
450
640
750
890
890
960
1.110
960
710
550
340
B
2-4
250
330
450
520
520
580
410
280
210
C
4-6
550
960
1.130
1.260
1.260
1.260
1.360
1.260
960
680
480
A
2-3
220
300
385
465
470
550
660
550
390
295
210
B
2-4
275
330
430
480
480
580
730
580
400
280
240
C
4-6
280
480
630
750
750
820
920
820
620
370
250
B
2-4
385
710
820
955
955
955
1.160
955
820
550
340
C
4-6
480
820
960
1.090
1.090
1.090
1.270
1.090
940
640
410
A
2-3
165
205
260
340
350
350
540
350
250
195
140
B
2-4
280
360
480
560
560
560
780
660
510
360
240
A
2-3
165
245
340
410
410
410
560
410
280
240
140
FRIULI
Marco Polo
B
2-4
220
280
350
450
450
510
660
510
360
220
205
CELESTE
ROSATO
VILLA ELENA
Typ AP
počet osôb
25.5.–15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-27.7.
27.7.–3.8.
3.8.–17.8.
17.8.–24.8.
24.8.–31.8.
31.8.–7.9.
7.9.–28.9
VILLA ROSA
GERANEO
apartmánový komplex, blízko centra v Lignano Sabbiadoro, priamo pri pláži.
Vybavenie: apartmány majú kuchynský kút, sprchu/WC, balkón,
výťah, parkovisko. Ubytovanie: vkusne zariadené apartmány.
Typ B - pre 2-4 osoby (mezonet s veľkou terasou), 1/2-lôžková
izba, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby. Typ C
(tri miestnosti) 1/2 lôžková izba s manželskou posteľou, menšia
izba s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím
gaučom.
B
2-4
220
330
430
470
470
495
660
495
390
280
195
A
2-3
195
300
340
410
410
410
560
410
280
240
140
B
2-4
300
385
480
590
590
690
810
690
520
385
250
C
4-6
330
680
790
890
890
960
1.050
960
750
510
305
BIANCO NERO
mánový dom s výťahom v časti Sabbiadoro, 200 m od pláže a od
centra. Vybavenie: moderne zariadené, priestranné apartmány
majú kuchynský kút, umývačku riadu, sprchu/WC, TV-SAT, klimatizáciu, bezpečnostné dvere, veľký balkón, možnosť parkovania.
Ubytovanie: apartmány Typ C - pre 4-6 osôb (tri miestnosti), 2/2lôžkové izby, denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby.
VILLA NELLA
biadoro, 250 m od pláže, 250 m od centra. Vybavenie: vkusne
zariadené, priestranné apartmány majú kuchynský kút, sprchu/
WC, TV, balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie: apartmány
Typ B - pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/2-lôžková izba, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby.
VILLA BIANCA
TIRRENIA apartmánový dom s výťahom v časti Sab- Rezidencia SILVIA nový komfortný apart-
NIDO
GABBIANO
Marco Polo apartmánový dom v časti
Sabbiadoro, 300 m od pláže, 100 m od centra. Vybavenie:
jednoducho zariadené apartmány majú kuchynský kút, sprchu/
WC, TV, balkón, možnosť parkovania. Ubytovanie: apartmány
Typ B - pre 2-4 osoby (dve miestnosti), 1/3-lôžková izba, denná
miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu.
C
4-6
1.020
1.020
1.020
1.020
1.120
820
620
420
Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, pracovníka agentúry. Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, záverečné upratovanie typ A 50 €, B a C 60 €, typ D 70 €
(na mieste). Kaucia: 100 €/AP. Príplatky: záverečné upratanie kuchynského kúta 15 €, posteľná bielizeň 6 €/osoba, prístelka 35 €. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
55
Taliansko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
LIDO DI JESOLO
Hotel HELIOS ****
Poloha: v časti Faro, v blízkosti pešej zóny a Piazza Tommaso Nember, 50 m od pláže, 1,2
km od vodného parku Aqualandia. Vybavenie: moderný klimatizovaný hotel má recepciu, Wi-Fi pripojenie, bar s terasou, reštauráciu, výťah, bazén s ležadlami a slnečníkmi
podľa dostupnosti, TV miestnosť, parkovisko, garáž za poplatok. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, fén, telefón, TV-SAT, trezor, mini
bar, balkón, morská strana za príplatok. Stravovanie: polpenzia raňajky bufet a večere
výber z menu + šalátový bufet. Šport a zábava: požičanie bicykla za poplatok, športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
18.5.-25.5.
7.9.-28.9.
25.5.-29.6.
24.8.-7.9.
29.6.-3.8.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
490
580
640
715
Osoba od 13r./príst.
Dieťa od 2-7r./príst.
440
245
525
290
588
320
645
360
Dieťa od 7-13r./príst.
345
410
450
505
Morská strana/osoba
25
44
63
29
Hotel
HELIOS
Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenzia, klimatizácia, delegáta, plážový servis (slnečník,1 ležadlo, 1 kreslo),. Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň. Príplatky: dieťa do 2r. 99 €/týždeň, 1/1 izba 180 €/týždeň, na vyžiadanie pes malý
5 €/deň, bicykel 2 €/hod. (na mieste). Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel REX **
Poloha: v časti Faro, 70 m od hotela Helios, 250 m od nákupnej zóny a Piazza Tommaso
Nember, 40 m od pláže. Vybavenie: recepcia, bar s terasou, reštaurácia, TV miestnosť,
výťah, parkovisko. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sprcha/WC,
od r. 2012 možnosť klimatizácie za poplatok, ventilátor, trezor, telefón, TV-SAT, balkón
s výhľadom na more. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava:
AQUALANDIA 1,1 km, PISTA AZZURRA motokáry 3,6 km. Pláž: piesčitá, súkromná,
plážový servis v cene.
11.5.-8.6.
24.8.-14.9.
8.6.-29.6.
29.6.-10.8.
10.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
315
350
380
480
Osoba od 12r./príst.
Dieťa od 2-12r./ príst.
255
160
280
180
310
190
390
240
Hotel
REX
Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenzia, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: klimatizácia 30 €/týždeň, 1/1 izba 96 €, obedy 78 €/osoba. Doprava: 82 €,
bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel FIRENZE **
Poloha: na tichom mieste, 20 m od pláže, v časti Centro Ovest, 100 m od Piazza
Manzzoni. Vybavenie: recepcia, bar, reštaurácia, TV miestnosť, výťah, parkovisko.
Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: jednoducho a účelne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, telefón.
Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu, šalátový bufet. Šport a
zábava: park AQUALANDIA 2,5 km, disko 1,5 km, ostatné športoviská a zábavné podniky
v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
FIRENZE
16.4.-25.5.
7.9.-28.9.
25.5.-22.6.
31.8.-7.9.
22.6.-27.7.
24.8.-31.8.
27.7.-10.8.
10.8.-24.8.
Dospelý v 1/2
180
220
290
320
375
Osoba od 14r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-14r./príst.
145
90
180
110
235
150
260
160
310
190
Dieťa do 3 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: obedy 38 €, na vyžiadanie 1/1 izba 78 €, detská postielka 45 €/týždeň.
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
56
www. suntravel.sk
LIDO DI JESOLO
Hotel INTERNATIONAL **
Poloha: v časti Lido Ovest, 100 m od Piazza Marina, 30 m od pláže.
Vybavenie: recepcia, bar, reštaurácia, TV miestnosť, výťah, menšie parkovisko.
Spoločné priestory sú klimatizované.
Ubytovanie: jednoducho a účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek, sprcha/WC, trezor, telefón, TV-SAT, izby s balkónom za poplatok a
na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu, šalátový bufet.
Šport a zábava: park AQUALANDIA 1 km, disko 1 km, ostatné športoviská a zábavné
podniky v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
4.5.-1.6.
7.9.-21.9.
1.6.-29.6.
29.6.-3.8.
24.8.-7.9.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2
320
350
380
470
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-12r./príst.
260
160
280
180
310
190
380
240
Hotel
INTERNATIONAL
Taliansko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
+
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
Dieťa do 3 r. bez služeb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky:izba s balkónom 29 €/os./týždeň a 1/1 izba 78 € na vyžiadanie.
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel EDERA **
Poloha: v západnej časti Lida, 200 m od Piazza Marina, 80 m od pláže.
Vybavenie: recepcia s trezorom, bar, reštaurácia, TV miestnosť, výťah, menšie parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované.
Ubytovanie: jednoducho a účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek,
sprcha/WC, trezor, telefón, TV-SAT, izby s balkónom za poplatok a na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu.
Šport a zábava: park AQUALANDIA 450 m, disko 450 m, ostatné športoviská a zábavné
podniky v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
EDERA
20.4.-25.5.
7.9.-28.9.
25.5.-22.6.
31.8.-7.9.
22.6.-27.7.
24.8.-31.8.
27.7.-10.8.
10.8.-24.8.
Dospelý v 1/2
190
230
310
330
399
Osoba od 14r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-14r./ príst.
155
95
185
120
250
160
265
170
320
205
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dieťa do 3 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: balkón 29 €/osoba, detská postieľka 29 €/týždeň, obedy 46 €/osoba, na vyžiadanie 1/1 izba 190 €. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel ROBY ***
Poloha: v západnej časti Lida, 100 m od Piazza Marina, 150 m od pláže.
Vybavenie: recepcia, Wi-Fi, bar s terasou, reštaurácia, výťah, parkovisko.
Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC, fén, ventilátor, trezor, telefón, TV-SAT, balkón.
Stravovanie: polpenzia, raňajky – rozšírené, večera výber z menu. Možnosť doobjednania obedov.
Šport a zábava: park AQUALANDIA 250 m, disko 150 m, ostatné športoviská a zábavné
podniky v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
6.4.-25.5.
31.8.-28.9.
25.5.-29.6.
24.8.-31.8.
29.6.-3.8.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
Dospelý v 1/2 B
320
390
440
525
Osoba od 14r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 2-14r./príst.
260
160
315
195
355
220
420
265
Hotel
ROBY
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/
osoba/deň. Príplatky: na vyžiadanie 1/1 izba 96 €, obedy 115 €, detská postieľka 98 €/týždeň (na mieste). Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
57
Taliansko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
LIDO DI JESOLO
Hotel STRAND ***
Poloha: v centrálnej časti Lida, priamo pri pláži, 21 km od prístavu Punta Sabbioni,
odkiaľ sa loďou dostanete do Benátok. Vybavenie: moderne zariadený hotel, recepcia,
bar s plážovou terasou, reštaurácia, výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sprcha/
WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT. Balkón s priamym alebo bočným výhľadom na more,
za príplatok, klimatizácia. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu.
Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava: v sezóne animácie pre deti a večer živá
hudba na terase, park AQUALANDIA 4,8 km, disko 300 m, ostatné športoviská a zábavné
podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
27.4.-8.6.
STRAND
7.9.-5.10.
8.6.-3.8.
3.8.-17.8.
17.8.-31.8.
31.8.-7.9.
Dospelý v 1/2 B
330
440
495
490
360
Osoba od 12r./príst.
265
355
395
390
290
Dieťa od 3-12r./príst.
165
220
250
245
180
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizácia, delegáta, plážový servis
(slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, dieťa do 3r. 15 €/deň (na mieste). Príplatky: parkovné 15 €/týždeň (na mieste pri príchode), na vyžiadanie 1/1 izba 190 €,
morská strana 29 €/os., obedy 115 €. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel KENNEDY ***
Poloha: vo východnej časti Lida, 30 m od pláže, 250 m od Piazza Torino. Vybavenie:
moderne zariadený hotel, recepcia, Wi-Fi za poplatok, aperitív bar s terasou na pešej
zóne, reštaurácia, bazén s vyhradenou časťou pre deti, výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek, sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT. Balkón s priamym alebo bočným
výhľadom na more a klimatizácia za príplatok. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet,
večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava:
v sezóne hudobný večer na terase 2× v týždni, park AQUALANDIA 4,6 km, tenis, minigolf
a „Lunapark“ 300 m, ostatné športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá,
súkromná, plážový servis v cene.
11.5.-1.6.
7.9.-28.9.
1.6.-6.7.
24.8.-7.9.
6.7.-10.8.
10.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
305
410
495
599
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-12r./príst.
245
155
330
210
395
250
480
299
Hotel
KENEDY
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň, dieťa do 3r. a detská postieľka 10 €/deň (na mieste). Príplatky: 1/1 izba +
50%, obedy 124 €, klimatizácia 6 €/izba/deň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel BOLIVAR ***
Poloha: v centrálnej časti Lida, zóna Faro, 90 m od pláže, na hlavnej ulici, ktorá se večer
mení na promenádu, 250 m od Piazza Marina. Vybavenie: moderne zariadený hotel,
recepcia, Wi-Fi pripojenie, bar s terasou, reštaurácia, internetový kútik, bazén
s ležadlami a slnečníkmi podľa dostupnosti, výťah, parkovisko. Spoločné priestory
sú klimatizované. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC,
trezor, telefón, TV-SAT, mini bar, balkón. Izby s klimatizáciou na vyžiadanie
a za príplatok, sú len na 1. a 5. poschodí. 1-lôžkové izby nemajú balkón ale menší
výklenok. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu
+ šalátový bufet. Šport a zábava: park AQUALANDIA 500 m, golfové ihrisko
900 m, ostatné športoviská a zábavné podniky v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
BOLIVAR
4.5.-25.5.
7.9.-28.9.
25.5.-29.6.
31.8.-7.9.
29.6.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
240
350
440
490
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 2-12r./ príst.
195
120
280
180
360
220
395
245
ZĽAVA +5% do 31.3. pri 100% úhrade. Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: 1/1 izba 96 €/týždeň, klimatizácia 7 €/izba/deň.
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
58
www. suntravel.sk
LIDO DI JESOLO
Taliansko
Hotel MARGHERITA ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v západnej časti Lida, 30 m od pláže, na hlavnej ulici, ktorá se večer mení
na promenádu. Vybavenie: kompletne zrekonštruovaný a komfortne zariadený hotel, recepcia, bar s panoramatickou terasou, reštaurácia, výťah, parkovisko. Spoločné
priestory sú klimatizované. Ubytovanie: komfortné klimatizované 2-lôžkové izby s
možnosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC, trezor, telefón, TV-SAT, balkón. Niektoré z bočným
výhľadom na more. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava: park AQUALANDIA 300 m,
známy nočný klub MARINA CLUB 1 km, diskotéka IL MURETTO 1,2 km, PISTA AZZURRA
motokáry 1,2 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
25.5.-15.6.
15.6.-6.7.
MARGHERITA
31.8.-28.9.
24.8.-31.8.
6.7.-3.8.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
360
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
290
399
480
630
320
390
Dieťa od 2-12r./ príst.
180
510
199
240
320
Dieťa do 2 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň. Príplatky: 1/1 izba 78 € na vyžiadanie, obedy 78 €, detská postieľka 86 €/týždeň.
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel ALDEBARAN ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v časti Faro, v blízkosti nákupnej zóny a Piazza Tommaso Nember, 100 m
od pláže. Vybavenie: recepcia s trezorom, bar, reštaurácia s terasou, konferenčná
miestnosť, výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie:
klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/
WC, trezor, telefón, TV-SAT, balkón. 1-lôžková na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet. Šport a zábava: diskotéka
SPLASH CLUB 100 m, park AQUALANDIA 1,4 km, PISTA AZZURRA motokáry 4 km.
ostatné športoviská a zábavné podniky v letovisku.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
4.5.-1.6.
7.9.-5.10.
1.6.-6.7.
31.8.-7.9.
6.7.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
270
330
380
460
Osoba od 13r./príst.
Dieťa od 3-13r./ príst.
220
140
270
170
310
190
370
230
Hotel
ALDEBARAN
+
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
Dieťa do 3 r. bez služieb ZDARMA.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň. Príplatky: 1/1 izba 115 € na vyžiadanie.
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel CAMBRIDGE ****
Poloha: v centrálnej časti „Lido Centro“, priamo pri pláži a 50 m od Piazza Mazzini.
Vybavenie: 5-podlažný hotel vyššieho štandardu, recepcia, reštaurácia, slnečná terasa
s barom, vonkajší bazén s ležadlami za poplatok a slnečníkmi, 2× výťah, detské ihrisko,
parkovisko pri hoteli resp. hotelové parkovisko 800 m. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované a komfortne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, telefón, mini bar, TV-SAT,
balkón s bočným výhľadom na more. 1-lôžková na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia
resp. plná penzia, raňajky bufet, večera výber z menu. Možnosť doobjednania obedov.
Šport a zábava: AQUALANDIA 2 km, PISTA AZZURRA motokáry 1,6 km, ostatné športoviská a zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
CAMBRIDGE
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
11.5.-25.5. 25.5.-29.6. 29.6.-3.8. 3.8.-24.8. 31.8.-7.9. 7.9.-28.9.
24.8.-31.8.
Dospelý v 1/2 B
495
580
710
755
590
495
Osoba od 13r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-7r./príst.
395
275
470
320
570
390
610
415
475
325
395
275
Dieťa od 7-10r./príst.
299
350
430
455
355
299
Dieťa 10-13r./príst.
350
410
499
530
420
350
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň,
dieťa do 3r. a detská postieľka 21 €/deň vrátane stravy (na mieste). Príplatky: obedy 190 €,
1/1 izba 190 € na vyžiadanie, ležadlo pri bazéne 3 €/deň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
59
Taliansko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
LIDO DI JESOLO
Hotel CHRISTIAN ****
Poloha: v centrálnej časti „Lido Centro“, 50 m od pláže a 50 m od Piazza Mazzini.
Vybavenie: kompletne zrenovovaný 5-podlažný hotel, recepcia, Wi-Fi za poplatok,
reštaurácia, pizzeria, TV miestnosť, slnečná terasa na streche s bazénom pre dospelých
a vyhradenou časťou pre deti, ležadlá a slnečníky podľa dostupnosti, výhľad na more,
výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, trezor, telefón, mini bar, TV-SAT, balkón. 1-lôžková na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia resp.
plná penzia, raňajky bufet, večera výber z menu. Možnosť doobjednania obedov. Šport
a zábava: AQUALANDIA 6,6 km, PISTA AZZURRA motokáry 4,5 km, ostatné športoviská a
zábavné podniky v letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
CHRISTIAN
4.5.-25.5.
7.9.-28.9.
Dospelý v 1/2 B
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-12r./príst.
Hotel
25.5.-29.6.
24.8.-7.9.
29.6.-3.8.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
350
410
485
599
315
245
370
290
440
340
540
420
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň,
dieťa do 3r. a detská postieľka 72 €/týždeň vrátane stravy. Príplatky: obedy 96 €, 1/1 izba
145 € na vyžiadanie, trezor 1,5 €/izba/deň, Wi-Fi 5 €/deň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel BRIONI MARE ****
Poloha: v centrálnej časti „Lido Centro“, 20 m od pláže, 300 m od Piazza Marconi.
Vybavenie: recepcia, Wi-Fi za poplatok, bar s terasou, reštaurácia, slnečná terasa na
streche s jakuzzi a nádherným výhľadom na more, vonkajší bazén, parkovisko, TV miestnosť, 2× výťah, z ktorých jeden je prístupný z hotelového parkoviska. Spoločné priestory
sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované a komfortne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor za poplatok,
mini bar, telefón, TV-SAT, balkón. 1-lôžková na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia,
raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov.
Šport a zábava: fitnes, požičovňa bicyklov za poplatok, hotelová diskotéka, AQUALANDIA 4,5 km, PISTA AZZURRA motokáry 2,8 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis
v cene.
Hotel
BRIONI MARE
4.5.-25.5.
7.9.-28.9.
25.5.-29.6.
24.8.-7.9.
29.6.-3.8.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
Dospelý v 1/2 B
430
540
630
770
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-12r./príst.
390
305
490
380
570
445
695
540
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis
(slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti
0,60 €/osoba/deň, detská postieľka pre dieťa do 3r. 72 €/týždeň vrátane stravy.
Príplatky: obedy 96 €, 1/1 izba 288 € na vyžiadanie, bicykel 1,5 €/hod., trezor
1,5 €/izba/deň, Wi-Fi 5 €/deň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Hotel COLOMBO ****
Poloha: v centrálnej časti „Lido Centro“, 100 m od pláže a 50 m od Piazzeta Casa Bianca. Vybavenie: recepcia, Wi-Fi za poplatok bar s terasou, reštaurácia, slnečná terasa
na streche a vonkajší bazén s ležadlami a slnečníkmi, vírivka, solárium, výťah, detské
ihrisko, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované a
komfortne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, sprcha/WC, trezor, telefón, TV-SAT, balkón. 1-lôžková na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet,
večera výber z menu, šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava:
tenis, minigolf, AQUALANDIA 2,2 km, PISTA AZZURRA motokáry 1,5 km. Pláž: piesčitá,
súkromná, plážový servis v cene.
COLOMBO
4.5.-25.5.
7.9.-28.9.
Dospelý v 1/2 B
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-12r./príst.
Hotel
25.5.-29.6.
24.8.-7.9.
29.6.-3.8.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
380
495
575
695
345
270
445
350
520
405
630
490
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, detská postieľka pre dieťa do 3r. 72 €/týždeň vrátane stravy (na mieste). Príplatky: obedy 96 €, 1/1 izba 288 €, bicykel 1,5 €/
hod., trezor 1,5 €/izba/deň, Wi-Fi 5 €/deň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
60
www. suntravel.sk
LIDO DI JESOLO
Hotel TOKIO ***
Poloha: v časti „Lido Est“, 50 m od pláže, blízko Piazza Marina. Cesta pred hotelom sa večer mení na pešiu zónu. Vybavenie: recepcia, vstupná hala s barom, reštaurácia, výťah,
parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, TV-SAT, klimatizácia za
poplatok, menší balkón. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia resp. plná
penzia, raňajky bufet, večera výber z menu + šalátový bufet, k večeri nápoj (1/4 l vína,
1/4 l vody), mamičkám s bábätkami je k dispozícii chladnička a mikrovlnná rúra. Šport
a zábava: v blízkosti sú tenisové kurty, minigolf, zábavný park pre deti, požičovňa bicyklov, AQUALANDIA 6,5 km, PISTA AZZURRA motokáry 4,4 km. Pláž: piesčitá, súkromná,
plážový servis v cene.
Hotel
TOKIO
Dospelý v 1/2 B
Osoba od 13r./3. a 4. lôžko
Dieťa od 3-6r./na 3. lôžku
Dieťa od 3-6r./na 4. lôžku
Dieťa od 6-13r./príst.
4.5.-25.5.
7.9.-14.9.
25.5.-29.6.
31.8.-7.9.
29.6.-3.8.
17.8.-31.8.
3.8.17.8.
290
235
ZDARMA
145
145
315
255
ZDARMA
160
160
380
305
ZDARMA
190
190
450
360
ZDARMA
230
230
Taliansko
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dieťa do 3r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: : 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: klimatizácia 50 €/izba, 1/1 izba 65 €. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel
MIAMI & MIAMI MINI ***
Poloha: v západnej časti „Lido Ovest“, 150 m od pláže, 200 m od Piazza Aurora.
Vybavenie: v máji 2009 zrekonštruovaný hotel, recepcia, bar s terasou, reštaurácia,
vonkajší bazén s ležadlami a slnečníkmi, TV miestnosť, výťah, parkovisko. Spoločné
priestory sú klimatizované. Ubytovanie: vkusne a účelne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek, sprchu/WC, trezor, mini bar, klimatizácia za poplatok, telefón,
TV-SAT, balkón. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu, šalátový bufet. Šport a zábava: tenis, minigolf, AQUALANDIA 700 m,
PISTA AZZURRA motokáry 1,8 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
4.5.-25.5.
7.9.-28.9.
Hotel
MIAMI
25.5.-29.6.
31.8.-7.9.
29.6.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
260
380
460
510
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 2-12r./príst.
210
130
310
190
370
230
410
260
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
ZĽAVA +5% do 31.3. pri 100% úhrade.
Dieťa do 2r. a detská postieľka ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: 1/1 izba 96 €, klimatizácia 7 €/izba/deň (na mieste).
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel LE SOLEIL ****
klíma a Wi-Fi v cene
Poloha: v západnej časti „Lido Ovest“, priamo pri pláži, 180 m od Piazza Aurora.
Vybavenie: kompletne zrekonštruovaný hotel, recepcia, Wi-Fi, bar s terasou, reštaurácia, vonkajší bazén pre dospelých s vírivkou, barom, ležadlami a osuškami za poplatok
a slnečníkmi, detský bazén, TV miestnosť, výťah, parkovisko, garáž za poplatok. Spoločné
priestory sú klimatizované. Ubytovanie: vkusne zariadené, klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprchu/WC, fén, trezor, mini bar, telefón,
Wi-Fi v cene, TV-SAT, balkón, výhľad na more za poplatok. 1-lôžková izba na vyžiadanie.
Za príplatok možnosť izieb DE LUXE bez výhľadu na more. Stravovanie: polpenzia resp.
plná penzia, raňajky bufet, večera výber z menu, šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava: AQUALANDIA 850 m, PISTA AZZURRA motokáry 2,3 km.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
4.5.-18.5.
18.5.-15.6.
15.6.-6.7.
6.7.-3.8.
LE SOLEIL
7.9.-28.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
390
535
630
690
750
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
330
455
540
590
640
Dieťa od 2-8r./príst.
195
270
320
350
380
Dieťa od 8-12r./príst.
295
405
475
520
565
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
3.8.-17.8.
ZĽAVA +5% do 31.3. pri 100% úhrade. Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis
(slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/
osoba/deň. Príplatky: ležadlo pri bazéne 9 €/deň, 1/1 izba + 50%, priamy výhľad
na more 175 €/osoba, bočný výhľad 90 €/osoba, obedy 99 €, izba De Luxe 91 €/osoba, detská postieľka 10,50 €/deň (na mieste). Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
61
Taliansko
LIDO DI JESOLO
Hotel MADISON ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v zóne „Faro“, pri najdlhšej pešej promenáde v Európe, 70 m od pláže.
Vybavenie: recepcia, bar s terasou, reštaurácia, výťah, parkovisko. Spoločné priestory
sú klimatizované. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová
posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT, klimatizácia a balkón za poplatok. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia resp. plná penzia, raňajky bufet, večera
výber z menu, šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a zábava: požičovňa bicyklov, AQUALANDIA 1,1 km, PISTA AZZURRA motokáry 4,6 km. Pláž: piesčitá,
súkromná, plážový servis v cene.
MADISON
4.5.-18.5.
7.9.-28.9.
Dospelý v 1/2
Osoba od 12r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-12r./príst.
Hotel
18.5.-15.6.
31.8.-7.9.
29.6.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
290
340
420
530
235
150
275
170
340
210
430
270
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň, detská postieľka pre dieťa do 2r. 13,50 €/deň vrátane stravy (na mieste). Príplatky:
balkón 96 €/izba/týždeň, obedy 115 €/osoba, 1/1 izba 110 €, klimatizácia 40 €/izba/týždeň
(na mieste), detská postieľka vrátane stravy 76 €/deň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň..
Hotel PORTOFINO ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
klíma a nápoj v cene
Poloha: v západnej časti „Lido Ovest“ na Piazza Trento, 100 m od pláže, 350 m od
Piazza Mazzini. Vybavenie: recepcia, Wi-Fi, bar s terasou, reštaurácia, vonkajší bazén
s ležadlami a slnečníkmi, detský kútik, TV miestnosť, výťah, parkovisko. Spoločné
priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou
1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprchu/WC, trezor, mini bar, telefón, TV-SAT, balkón.
1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia resp. plná penzia, raňajky bufet,
večera výber z menu, šalátový bufet. Jeden nápoj v cene – voda, víno. Možnosť doobjednania obedov. V utorok večera pri sviečkach s aperitívom organizovaná pri bazéne.
Šport a zábava: stolný tenis, AQUALANDIA 1,1 km, PISTA AZZURRA motokáry 1,8 km.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
PORTOFINO
2.4.-25.5.
7.9.-28.9.
Hotel
25.5.-15.6.
31.8.-7.9.
15.6.-10.8.
24.8.-31.8.
10.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
330
399
440
545
Osoba od 13r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 2-6r./príst.
265
165
320
205
355
220
440
275
Dieťa 6-13r./prist.
230
280
310
385
Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, nápoj k večeri – voda, víno,
delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie
insolventnosti 0,60 €/osoba/deň. Príplatky: 1/1 izba 76 €, obedy 115 €. Doprava: 82 €,
bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
Hotel SANT AMBROGIO ***
klíma v cene
Poloha: v centrálnej časti „Lido Centro“, 80 m od pláže, 200 m od Piazza Mazzini.
Vybavenie: recepcia, bar s terasou, reštaurácia, menší vonkajší bazén s ležadlami
a stoličkami podľa dostupnosti, TV miestnosť, konferenčná miestnosť, výťah, parkovisko.
Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: klimatizované 1-lôžkové, 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, sprcha/WC, trezor, telefón, TV-SAT,
balkón. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet,
večera výber z menu, šalátový bufet. Šport a zábava: biliardová herňa, AQUALANDIA
1,7 km, PISTA AZZURRA motokáry 1,7 km. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis
v cene.
4.5.-1.6.
7.9.-5.10.
1.6.-6.7.
31.8.-7.9.
6.7.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
Dospelý v 1/2 B
270
330
380
470
Osoba od 13r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-13r./príst.
220
140
265
170
305
190
380
240
Hotel
SANT AMBROGIO
Dieťa do 3r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis
(slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €
/osoba/deň. Príplatky: 1/1 izba 96 €. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
62
www. suntravel.sk
LIDO DI JESOLO
Taliansko
Hotel PARK CELLINI ****
klíma v cene, wellness & fitnes
Poloha: v časti „Centro Est“, priamo na pláži, 200 m od Piazza Mazzini. Vybavenie:
recepcia, bar s terasou, reštaurácia, vonkajší bazén s ležadlami a slnečníkmi podľa
dostupnosti, vírivky za poplatok, výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované.
Ubytovanie: klimatizované, 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová
posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT, mini bar, balkón, morská strana za
príplatok. Možnosť izieb JUNIOR SUITE za príplatok. 1-lôžková izba na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia, raňajky bufet, večera výber z menu, šalátový bufet.
Šport a zábava: fitnes, AQUALANDIA 5,3 km, PISTA AZZURRA motokáry 2,8 km.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
PARK CELLINI
Dospelý v 1/2 B
Osoba od 15r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 3-7r./príst.
Dieťa 7-15r./príst.
6.4.-18.5.
14.9.-5.10.
18.5.-15.6.
7.9.-14.9.
15.6.-10.8.
24.8.-7.9.
10.8.-24.8.
525
420
265
370
605
485
305
425
675
540
340
475
770
615
385
540
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
+
dieťa
ZDARMA
do
3 rokov
Dieťa do 3r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, delegáta, plážový servis (slnečník, 1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň. Príplatky: obedy 95 €/osoba, 1/1 izba 353 €, morská strana 190 €/izba/týždeň,
izba Jr.Suite 190 €/izba/týždeň, platby na mieste - plážové osušky 3 €/osoba/výmena,
vírivka 10 €/izba/deň, detská postieľka 69 €/týždeň. Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel TAMPICO ***
Poloha: v časti „Centro Est“, 180 m od pláže, 210 m od Piazza Torino. Vybavenie:
recepcia, bar s terasou, reštaurácia, TV miestnosť, výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, trezor, telefón, TV-SAT, mini bar a klimatizácia za
poplatok, balkón. 1-lôžková izba na vyžiadanie. Stravovanie: raňajky formou bufetu.
Šport a zábava: AQUALANDIA 6,7 km, PISTA AZZURRA motokáry 4,7 km. Pláž: piesčitá,
súkromná, plážový servis v cene.
22.5.-22.6.
31.8.-7.9.
22.6.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
7.9.-14.9.
Dospelý v 1/2 B
260
305
385
230
Osoba od 15r./3. a 4. lôž.
Dieťa od 2- 6r./príst.
240
130
280
155
350
195
210
115
Dieťa od 6-10r./príst.
185
215
270
165
Hotel
TAMPICO
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie, 7× raňajky, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň.
Príplatky: 1/1 izba 96 €, detská postieľka 48 €/týždeň.
Doprava: 82 €, bližšie info str. 53. Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
Hotel PRESIDENT ***
Poloha: v tichšej časti Faro, poblíž majáku, 70 m od pláže, 500 m od Piazza Tommaso
Nember. Vybavenie: recepcia, bar s terasou, reštaurácia, bazén pre deti aj dospelých,
výťah, parkovisko. Spoločné priestory sú klimatizované. Ubytovanie: 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, trezor za poplatok, telefón,
TV-SAT. Možnosť izieb SUPERIOR s klimatizáciou za príplatok, balkón. 1-lôžková izba
(resp. 1 osoba v 1/2 izbe) na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia resp. plná penzia, raňajky bufet, večera výber z menu, šalátový bufet. Možnosť doobjednania obedov. Šport a
zábava: požičovňa bicyklov, AQUALANDIA 1,8 km, PISTA AZZURRA motokáry 4,4 km.
Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
PRESIDENT
11.5.-25.5.
7.9.-21.9.
25.5.-6.7.
24.8.-7.9.
6.7.-3.8.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
Dospelý v 1/2 B
290
350
385
495
Osoba od 14r./príst.
Dieťa od 2-14r./príst.
235
145
280
175
310
195
399
250
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Dieťa do 2r. bez služieb ZDARMA
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, delegáta, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo). Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/
deň. Príplatky: 1/1 izba 96 €, 1/1 izba 155 €/týždeň v 1/2, obedy 96 €, izba Superior 49 €, trezor 1 €/izba/deň (na mieste). Doprava: 82 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
63
Taliansko
PALMOVÁ riviéra
Bohaté palmové porasty vytvárajú charakteristický obraz pobrežia na rozhraní krajov Marche a Abruzzo. Pláže sú dlhé a široké s jemným bledým pieskom a pozvolným vstupom do mora. Centrom riviéry je San Benedetto del Tronto založené už v 9. stor. p.n.l., v blízkosti vyrástli letoviská – Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto Lido, Cupra Marittima a Villa Rosa, kde
strávite dovolenku v tichom prostredí, a v blízkosti rušných centier s obchodmi, kaviarňami, reštauráciami, diskotékami. Milovníci aktívneho oddychu ocenia chodník pre cyklistov a korčuliarov,
ihriská, tenisové kurty, vodné športy. Letoviská sú prepojené autobusovou a vlakovou dopravou. Výlety: Aquapark Onda Blue, zábavný park Play Planet, Rím, výlety loďou.
Informácie k autobusovej doprave na strane 53.
Hotel SUNRISE ***
ZĽAVA
za
SKORÝ
NÁKUP
Poloha: v tichšej zóne San Benedetta, na plážovej promenáde, neďaleko centra, 100 m
od pláže. Vybavenie: rodinný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi zdarma, reštauráciu s terasou a výhľadom na more, 2 × bar, TV miestnosť, výťah, na pláži detské ihrisko,
plážový servis/izba, parkovisko. Ubytovanie: v 3 typoch izieb CLASSIC bez výhľadu na
more, MEDIUM s bočným a PANORAMIC s priamym výhľadom na more. Všetky izby – klimatizácia, sprcha/WC, fén, trezor, TV-SAT, pripojenie na internet, balkón. Izby 2-lôžkové
s možnosťou až 1 – 2 prísteliek majú manželskú posteľ a pre deti poschodovú, 1/1 izba
na vyžiadanie. Stravovanie: polpenzia resp. plná penzia - raňajky formou bufetu, obedy
a večere výber z dvoch menu + šalátový bufet, k hlavnému jedlu voda a víno. Šport a
zábava: požičovňa bicyklov, hudobné večere, ostatné športoviská a zábavné podniky v
letovisku. Pláž: piesčitá, súkromná, plážový servis v cene.
Hotel
NOVINKA
SUNRISE
11.5.-1.6.
1.6.-15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-6.7.
6.7.-10.8.
10.8.-24.8.
24.8.-31.8.
31.8.-14.9.
Dosp.osoba
CLASSIC
Dosp.osoba
MEDIUM
Dosp.osoba
PANORAMIC
386
486
495
535
599
745
562
468
419
502
534
572
630
780
596
502
458
535
572
605
668
823
630
535
Extra ponuka: 2 dosp. + 2 deti od 2 – 10 rokov v 4-lôžkovej izbe = 3 × dospelá osoba
ZĽAVY: 50% dieťa od 2-6 r., 30% dieťa od 6-10 r., 20% dieťa od 10-12 r., osoby od 12 r. na
3. lôžku 10%, osoby od 12 r. na 4. lôžku 20%.
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, 7 × polpenziu, klimatizáciu, plážový servis (slnečník,
1 ležadlo, 1 kreslo), česky hovoriaci pracovník agentúry, Wi-Fi, parkovanie. Povinný
príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, pobytová taxa 1,50 €/osoba za prvých 6 nocí = 9 € (na mieste). Príplatky: 1/1 izba +30 % (august +50 %),
obedy 5 €/osoba/deň, detská postieľka 10 €/deň. Doprava: 115 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
MAFFEI
ALESSIA
Rezidencia MAFFEI
v San Benedetto na via Maffei 30 m od pláže a má výťah. Bilo 2/4 – 2−lôžková spálňa,
obývačka s rozkladacím 2−lôžkom a kuchynským kútom, TV, sprcha/WC, práčka a balkón
s bočným výhľadom na more.
Rezidencia ALESSIA
LEOPARDI
EL CHICO
v Alba Adriatica priamo pri pláži. 7 × Trilo 4/6 – 2/2−lôžkové spálne jedna s manželskou posteľou, obývačka s rozkladacím 2−lôžkom a kuchynským kútom, TV, kúpeľňa/
WC a balkón resp. veľká záhrada pri apartmánoch v prízemí. Pre všetky AP je k dispozícii
zdarma práčka.
Rezidencia LEOPARDI
v tichej časti Alba Adriatica, 250 m od pláže, blízko centra, apartmány – STD 2, Bilo 2,
Bilo 2/4 a Trilo 4/6 s TV, práčkou a parkovacím miestom.
Rezidencia EL CHICO
v Alba Adriatica, priamo pri pláži a pešej a cyklistickej promenáde, apartmány
Bilo 2/4 a Trilo 4/6 s TV, pračkou, balkónom a miestom na parkovanie, rezidencia má
bezbariérový prístup.
64
www. suntravel.sk
Taliansko
PALMOVÁ riviéra
Rezidencia BAMBINOPOLI
BAMBINOPOLI
COLLONA
v Alba Adriatica, priamo pri pláži a pešej a cyklistickej promenáde, apartmány
Bilo 2/3, Bilo 4 s TV a miestom na parkovanie.
Apartmány COLONNA
150 m od mora v San Benedetto, moderné apartmány s práčkou, umývačkou riadu,
mikrovlnno rúrou a TV – STD 2/3, Bilo 4, balkón, parkovanie.
Rezidencia IL LAURO
v San Benedetto del Tronto priamo pri pláži a novej pešej a cyklistickej promenáde, parkovanie v záhrade, alebo v garái za poplatok, klienti môžu využívať
záhradu, detský kútik a tenisový kurt v blízkej rezidencii Dei Mille. Apartmány majú
sprchu/WC, balkón s výhľadom na more, TV, trezor, klimatizáciu (na vyžiadanie).
Mono 2/3 – priestranné štúdio s 2 rozkladacími 2−lôžkami, kuchynský kút.
Bilo 2/4 – 2−lôžková spálňa, obývačka s rozkladacím 2−lôžkom a kuchynským
kútom. Trilo 4/6 – 2/2−lôžkové spálne (jedna s poschodovou posteľou), obývačka
s rozkladacím 2−lôžkom a kuchynským kútom.
IL LAURO
ALIGHIERI
Rezidencia ALIGHIERI ***
Moderná, trojpodlažná a komfortne zariadená apartmánová residencia s kapacitou
7 priestranných apartmánov a to 4× typu Bilo pre 4 osoby a 3× typu Trilo, pre 6 osôb.
Nachádzajú sa 200 m od pláže a pešej promenády. Každý apartmán má kuchynský
a jedálenský kút, príslušný počet izieb a lôžok, TV-SAT, kúpeľňu/WC, automatickú
práčku, balkón/terasu a k dispozícii 1 parkovacie miesto. Apartmány typu Trilo majú
2× kúpeľňu/WC.
Rezidencia I DELFINI
v Cupra Marittima 100 m od pláže, má výťah, recepciu, záhradu s detským kútikom,
veľkú terasu so soláriom a bezénom na streche s výhľadom na more a historické
centrum, terasa je vhodná na cvičenie. Apartmány COMFORT majú Wi-Fi pripojenie,
sprchu/WC, práčku, TV, klimatizáciu, balkón, parkovanie v garáži a plážový servis
v cene. Bilo 2/4 – 2−lôžková spálňa, obývačka s rozkladacím 2−lôžkom a kuchynským kútom, výhľad do záhrady. Trilo 4/6 – 2/2−lôžkové spálne, obývačka s rozkladacím 2−lôžkom a kuchynským kútom, výhľad na more, 2 apartmány s bezbariérovým prístupom na prízemí nemajú výhľad na more.
I DELFINI
PIERROT
Rezidencia PIERROT
ALIGHIERI
BILO
2
BILO
4
TRILO
6
BILO TRILO
4
6
BILO
3
BILO
4
MONO BILO
3
4
TRILO
6
BILO
4
TRILO BILO TRILO
6 4 confort 6 confort
BILO
4
BILO
4
TRILO
6
1.6.-8.6.
300
340
255
280
315
355
210
380
315
340
390
520
650
340
380
410
490
375
-
-
8.6.–15.6.
315
375
275
300
330
390
247
425
340
370
390
520
650
375
425
410
490
375
340
410
15.6.-22.6.
375
425
350
375
425
490
292
490
385
425
450
585
715
425
490
505
615
520
395
465
22.6.-29.6.
465
535
435
465
530
600
330
585
490
520
650
775
905
530
575
630
790
720
480
545
29.6.-13.7.
600
670
575
600
670
735
390
785
630
670
650
775
905
670
720
775
970
820
615
680
13.7.-27.7.
600
670
575
600
670
735
390
785
630
670
775
905
1.035
670
720
880
1.070
820
615
680
27.7.-3.8.
600
670
575
600
670
735
390
785
630
670
775
905
1.035
670
720
880
1.070
955
615
680
3.8.-10.8.
750
820
750
775
820
955
423
885
780
820
905
1.035 1.165
820
955
750
885
COLLONA
PIERROT
STD
2
I DELFINI
Alessia
BILO
4
IL LAURO
STD
3
EL CHICO
Typ AP
počet osôb
PALMOVÁ
RIVIÉRA
Maffei
BAMBINOPOLI
LEOPARDI
v San Benedetto del Tronto, priamo pri pláži a pešej promenády. Má sladkovodný bazén. Apartmány Bilo 2/4 sú prízemné, moderne zariadené, každý má svoje
parkovacie miesto a vlastný vchod. Sú vybavené práčkou, TV-SAT, klimatizáciou za
príplatok.
1.165 1.360 1.090
10.8.-17.8. 1.295 1.360 1.295 1.320 1.360 1.500
480
17.8.-24.8.
750
820
750
775
820
955
641
885
780
820
905
820
955
750
885
24.8.-31.8.
600
670
575
600
670
735
689
785
630
670
650
775
845
670
720
770
955
820
615
680
31.8.-7.9.
335
375
310
335
360
425
689
425
340
370
390
520
650
375
410
445
520
410
355
410
7.9.-14.9.
220
260
195
205
235
290
719
330
235
260
390
520
650
260
295
380
470
380
235
285
1.625 1.265 1.295 1.035 1.165 1.425 1.360 1.500 1.320 1.540 1.225 1.295 1.430
1.035 1.165
1.260 1.465 1.090
Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie, spotrebu vody a energií, klimatizácia (Leopardi v termíne 29.6.-31.8.), bazén (Pierrot, I Delfini), parkovisko (Pierrot, I Delfini, Colonna), vstup na pláž,
česky hovoriaci pracovník agentúry. Povinný príplatok: poistenie insolventnosti 0,60 €/osoba/deň, pobytová taxa 1,50 €/osoba za prvých 6 nocí = 9 € (na mieste), posteľná bielizeň pre skupiny len v I Delfini 5 €/osoba. Príplatky: záverečné upratovanie MONO 30 €, BILO 40 € a TRILO 50 €, plážový servis (slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo na apartmán) jún 45
€, júl 55 €, august 70 €, september 35 €, klimatizácia 30 € Leopardi do 30.6. a od 1.9., 50 € El Chico, Pierrot, Colonna, Il Lauro na vyžiadanie – platba na mieste, prístelka 30 €, Pierrot, Maffei, Alessia, I Delfini, Bambinopoli, Colonna, El Chico, Alighieri, detská postieľka 20 € Leopardi, Alighieri, Pierrot, Maffei, Alessia, Colonna, I Delfini, Bambinopoli, El Chico, parkovacie miesto 50 € Il Lauro – platba na mieste, posteľná bielizeň a uteráky: I Delfini 10 €/osoba - objednať dopredu. Kaucia: 100 €/AP (I Delfini 150 €). Doprava: 115 €, bližšie info str. 53.
Cestovné poistenie: 1,7 €/osoba/deň.
www. suntravel.sk
65
Taliansko
ABY VŠETKO
DOBRE DOPADLO
S komplexným cestovným poistením
od Union poisťovne vás nič neprekvapí
Už viac ako 20 rokov je Union poisťovňa lídrom na slovenskom
trhu cestovného poistenia. Preto i Vy cestujte s príjemným
pocitom, že Vám Vašu dovolenku nemôže nič pokaziť.
Ak si vo Vašej CK zakúpite komplexné cestovné poistenie
v našej Union poisťovni získate výhodný balík poistenia:
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• poistenie batožiny
• úrazové poistenie
• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
• poistenie storna zájazdu
• poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb...
... a samozrejme nonstop telefonickú asistenčnú službu
Eurocross Assistance na čísle +420 2 9633 9644
a ďalšie zaujímavé výhody.
Poistite si svoj úsmev :-)
66
• tel.: 0850 111 211 • www.union.sk www. suntravel.sk
Člen skupiny Achmea
Pozývame priateľov Facebooku na pokec o cestovateľských
zážitkoch, krajinách a o aktuálnych ponukách a novinkách
CK SUN TRAVEL.
"%!%
&$!#!#
!$ $%&
# #
7.(';-+,'(.
*%,$"#%
'"
"=(2%(&1C32'0,(1.:GJ$56,1$;A-$;'2&+
"=(2%(&1D
32'0,(1.: HK$56, 1$ ;B-$;'2&+
24*$1,;28$1H&+!
! "
"542
542L$/(-
K$/(-/(1
/(1
24*$1,;28$1I&+
"=(2%(&1C32'0,(1.:3/$6,$34(8=(6.:;A-$;?
8=(2%(&1D32'0,(1.:3/$6,$34(8=(6.:;B-$;?
':32%:6:24*$1,;28$1C2%56$4A8$6(L20!
':
24*$1,;28$1D 2%56$4B8$6(M20 ! "
"542K$/(-/(178(4(-1(1C8 .$?
542L$/(-/(178(4(-1(1D8.$6$/F*71$
2013 K$/=,(5/7I%:&(56281C+2
6$/E*71$42.
$
42.
$L$/=,(5/7J%:&(56281D+247&+732?
47&+7325.:628$1C1$;A./$'(,1',8,'7A/1:&+32?
5.:628$1D
1$ ;B./$'( ,1',8,'7B/1:&+ 32J,$'$?
I,$'$8,(.2%-('1A8$6(L$?./,(16$32'L$;A.21$
8,(.
2%-('1B8$6(M$ < ./,(16$ 32'M$ ;B.21$
J #;8 ;1(1D1(5.24=D&+34('3,528
K
#;8;1(1E1(5.24=E&+34('3,528
K$/(-/(1;A.21J L$/(-/(1;B.21K
CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
Milí priatelia, začiatkom otvorenia 16. sezóny našej cestovnej kancelárie sa Vám opakovane a veľmi
rád aprihováram
celého
kancelárie
SUN TRAVEL
s.r.o.,
Zájazdy
pobyty nievsúmene
viazané
nakolektívu
niektorý cestovnej
druh dopravy,
v katalógu
sú pri každom
ubytovacom
zariadení
uvedené
termíny
a ceny
pobytov nadestináciách
7 nocí, t. j. 8Chorvátska
dní bez doktorý sa Vám aj tento rok bude venovať a napomáhať Vám pri naplňovaní Vašich individuálnych predstáv
o skvelej
dovolenke
strávenej
nielen
v prímorských
pravy. katalógu
Pobyt tedanenašli
môžete
absolvovať
alebo autobusom.
a Talianska, ale aj v Maďarsku a to v jeho najznámejších kúpeľných strediskách. Tým, ktorí si v našom
svoju
obľúbenúindividuálne
destináciu odporúčam
navštíviť nás osobne
Pri autobusovej doprave treba k cene pobytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazv cestovnej kancelárii resp. objednať si zájazd so širokej ponuky letovísk z nášho webu www.suntravel.sk
dov s autobusovou dopravou sa predlžujú o 2 dni. Odchod autobusu je vždy popoDovoľte mi, zaželať nám všetkým veľa zdravia, elánu do ďalšej spolupráce a osobitne Vám, našim klientom,
množstvo
príjemných
dovolenkových,
exotických
i cestovateľských
ludní, resp.
večer jeden
deň pred
začiatkom pobytu,
návrat
jeden deň pozážitkov,
ukončení
ktoré Vás obohatia a naplnia životnou energiou a optimizmom.
pobytu. Príchod autobusov na pobytové miesto je v predpoludňajších hodinách, ubytovanie je možné popoludní zväčša po 16:00 h. V deň odchodu je potrebné uvoľniť
„Sme tu s Vami, sme tu pre Vás ...“
Jaroslav Chodelka
a kolektív
CK
ubytovanie do 10:00 h., odchody autobusov súMgr.
vo večerných
hodinách.
Pri individuálnej doprave je v niektorých ubytovacích zariadeniach možný, na vyžiadanie, pobyt
aj na iný počet nocí podľa konkrétnych požiadaviek, informácie Vám poskytneme
Pozývame priateľov Facebooku na
v CK pri objednávke zájazdu. Pri pobytoch na menej ako 7 nocí sa cena obvykle zvyšuje o 20-40
%. nie sú viazané na niektorý druh dopravy, v katalógu sú pri každom
pokec o cestovateľských zážitkoch,
Zájazdy
a pobyty
krajinách a o aktuálnych ponukách
ubytovacom zariadení uvedené termíny a ceny pobytov na 7 nocí, t. j. 8 dní bez dopravy. Pobyt teda môžete absolvovať individuálne alebo autobusom.
a novinkách CK SUN TRAVEL.
Ponúkame predaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia na Slovensku,
Pri autobusovej doprave treba k cene pobytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazCestovná
kancelária
SUN TRAVEL
s.r.o. zabezpečuje
pre klientov
cestovné
v Českej republike a Európe prostredníctvom portálov:
dov
s autobusovou
dopravou
sa predlžujú
o 2 dni. Odchod
autobusu
je vždypoistenie
popov
poisťovacej
spoločnosti
UNION
a.s.
Komplexné
cestovné
poistenie
1,7 €
ludní, resp. večer jeden deň pred začiatkom pobytu, návrat jeden deň pov cene
ukončení
za osobu
a deň
kryje nasledovné
poistné
v zahraničí
w liečebné náklady
pobytu.
Príchod
autobusov
na pobytové
miestoriziká
je v predpoludňajších
hodinách,
uby250.000
700 €zväčša
dokladov
dodanie
batotovanie
je €možné
popoludní
po 16:00
h. V350
deň€odchodu
je potrebné
uvoľniť
w batožina
w strata
w oneskorené
CK SUN TRAVEL je členom SACKA
ubytovanie
do 10:00
h., odchody
sú vo
Pri individužiny leteckou
spoločnosťou
do 24autobusov
h 100 €, do
48 večerných
h 300 € whodinách.
zodpovednosť
za škodu
álnej
doprave
je v niektorých
ubytovacích
zariadeniach
možný,
na vyžiadanie,
Ponúkame predaj vstupeniek na
na zdraví
100.000
€, na majetku
35.000 €,
advokát 2.000
€, kaucia
3.000 € wpobyt
trvalé
ajnásledky
na iný počet
podľa
požiadaviek,
informácie
Vám poskytneme
úrazunocí
7.000
€ wkonkrétnych
smrť následkom
úrazu 3.500
€ w storno
zájazdu 80 v%
kultúrne a spoločenské podujatia
CKstornopoplatkov,
pri objednávke zájazdu.
Pri pobytoch
na menej
7 nocíwsanevydarená
cena obvykledovolenka
zvyšuje
max 1.000
€/osoba, max
3.000ako
€ spolu
na Slovensku, v Českej republike
o 20-40
%. zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu
20
€/deň
w
w
a Európe prostredníctvom portálov:
predčasný návrat a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 1.400 € w doprovod
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba, S/WC - sprpre dieťa do 15 r. 1.500 € w náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 €
cha resp. vaňa/WC v izbe, B - balkón, T - terasa, M, MS - morská strana, P - výhľad
na cestu blízkej osoby zo zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie
w náklady
na mesto alebo do parku, AP/2, 3, 4, 6, 8 - apartmán (číslo znamená počet osôb, Cestovná
kancelária SUN TRAVEL s.r.o. zabezpečuje pre klientov cestovné poistenie
€ w cestovné
nákladyUNION
v prípade
vozidla 250
€/osobav w
meškanie
ktoré môžu byť v ňom ubytované), STD - štúdio, Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, v 350
poisťovacej
spoločnosti
a.s. -nepojazdného
Komplexné cestovné
poistenie
cene
1,4 €
hromadného
dopravného
prostriedku
pri
ceste
zo
zahraničia
4
€/hodina,
max
40 € w
KL - klimatizácia, TV - SAT televízia so satlitným príjmom, Superior, Junior suite za osobu a deň kryje nasledovné poistné riziká  liečebné náklady v zahraničí
oneskorený
nástup na700
zájazd,
služby350
100€€/osoba,
spolu max
350 €.bato100.000
€  batožina
€ nečerpané
strata dokladov
dodanie
- vyšší štandard ubytovania
 oneskorené
žiny leteckou spoločnosťou do 24 h 100 €, do 48 h 300 €  zodpovednosť za škodu
na zdraví 100.000
na majetku 35.000
€, advokát 2.000 spoločnosti
€, kaucia 3.000 € 
trvalé
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL
s.r.o. €,uzatvorené
v poisťovacej
UNION
následky úrazu 7.000 €  smrť následkom úrazu 3.500 €  storno zájazdu 80 %
stornopoplatkov, max 1.000 €/osoba, max 3.000 € spolu  nevydarená dovolenka
20 €/deň  zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu 
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba,
sa vždy
vo štvrtok
v našej
cestovnej
predčasný návrat a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 1.400 €  doprovod
S/WCInformujte
- sprcha resp.
vaňa/WC
v izbe,
B - balkón,
T -kancelárii:
terasa, M, MS - morská
alebo
tel.: 037
65 559alebo
66-7 na
na JADRANpre dieťa do 15 r. 1.500 €  náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 €
strana,
P -navýhľad
na / mesto
dovoľné
parku,miesta
AP/2,v autobuse
3, 4, 6, 8na- výlet
apartmán
 náklady na cestu blízkej osoby zo zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie
(číslo znamená počet osôb, ktoré môžu byť v ňom ubytované), STD - štúdio,
750 €  cestovné náklady v prípade nepojazdného vozidla 250 €/osoba  meškanie
Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, KL - klimatizácia, TV - SAT televízia
hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia 4 €/hodina, max 40 € 
oneskorený nástup na zájazd, nečerpané služby 100 €/osoba, spolu max 350 €.
so satlitným príjmom, Superior, Junior suite - vyšší štandard ubytovania
CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
CESTOVNÉ POISTENIE
SKRATKY
CESTOVNÉ POISTENIE
SKRATKY
Víkendy s CK SUN TRAVEL - kúpanie na Jadrane
za
40 €
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL s.r.o. uzatvorené v poisťovacej spoločnosti UNION
Víkendy s CK SUN TRAVEL - kúpanie na Jadrane
Informujte sa vždy vo štvrtok v našej cestovnej kancelárii:
alebo na tel.: 037 / 65 559 66-7 na voľné miesta v autobuse na výlet na JADRAN
za
39 €
Odchod
Odchodjejevždy
vždyv vpiatok
piatokpopoludní,
popoludní,príchod
príchodnanaSlovensko
Slovenskov vnedeľu
nedeľuvvranných
rannýchhod.
hod.
Nástupné
‚ V cene: BA
sprievodca
a autobusová
doprava. doprava.
Nástupnémiesta:
miesta:NR,
NR,TT,TTBA
(Zeleneč),
‚ V cene: sprievodca
a autobusová
Možnosť
Možnosťdokúpenia
dokúpeniacestovného
cestovnéhopoistenia
poisteniaUnion.
Union.
1'"$1&%-.';!(.1=!''$%,%'.$
%-('1B8$6(M
5$ 0GJ( ;HK$561,N 1$ ;B-$;'(
%-('1A8$6(L5$0FI(;GJ$561,M1$;A-$;'(
24*$1,;28$120
1$ ;B./$'( ;0/78: 2
2%?
24*$1,;28$1201$;A./$'(;0/78:2
2%56$?
56$4$1E
;B-$;'7 L$/(- /(1 ;0/78$
2 ;B-$;'(
4$1D;A-$;'7K$/(-/(1;0/78$2
;A-$;'(7;$6?
7;$6824(1(-
32'M$ > $?. %K,$15.(+2
824(1(-32'L$>$?.%J,$15.(+2;A.211D.$
;B.211E.$#0/78$2;B-$;'(0(';,$2%-('?
#0/78$2 ;A-$;'(0(';,$ 2%-('1A8$6(L20
1B8$6(M20
5$ 7;$68B4$1$'2%G'$3/$6125M'N20
3E5201( $ 1$'2%H'$
5$7;$68A4$3D5201($
3/$6125N'O2032'3,57;0/781I0,564$1$0,
32'3,57;0/781H0,564$1$0,
%-('1A8$6(L20 0FI( %:M ):;,&.A $/(%2
%-('1B8$6(M200GJ(%:N):;,&.B$/(%234B8?
34A81,&.A252%$
1,&.B252%$
('1$;0/78$2 ;A-$;'(0FI(%:M7;$6824(?
('1$;0/78$2;B-$;'(0GJ(%:N7;$6824(1B
1A8 34253(&+8,$&(4H&+25F%281$.C32'?
834253(&+8,$&(4I&+25G%281$.D32'0,(1?
0,(1.:3/$6,$34(8=(6.:252%:78('(1C8 -('?
.: 3/$6,$ 34( 8=(6.: 252%: 78('(1D 8 -('1(1(-;0/78(2 ;A-$;'(" 6$.206234D3$'(075D
;0/78(2;B-$;'("6$.206234E3$'(075E2%?
2%-('1A8$6(L
2%2;1A0,M
8=(6.:
532/7;GJ$56?
-('1B8$6(M
2%2;1B0,N
8=(6.:
532/7;HK$561(1D
1(1C252%:528=(2%(&1H0,32'0,(1.$0,$ 52
252%:528=(2%(&1I0,32'0,(1.$0,$528=(6?
8=(6.H0, ,1)240A&,$0, 2 ;A-$;'( #$ 3/1(1,(
.I0,,1)240B&,$0,2;B-$;'(#$3/1(1,(;0/78?
;0/781H&+ ;A8B;.28 K$/=D&+ 25F% 78('(1H&+
1I&+;B8C;.28L$/=E&+25G%78('(1I&+8;0/7?
8 ;0/78(2
;A-$;'(47JD2%-('1A8$6(L$.2;$582?
8(
2 ;B-$;'(
47KE 2%-('1B8$6(M $.2 ;$ 582-(
-(8/$561C#$1(3/12/(6G252%732'3,57-(;0/7?
8/$561D#$1(3/12/(6H252%732'3,57-(;0/787
872 ;A-$;'(-(-;A.211H;A5673&$
2;B-$;'(-(-;B.211I;B5673&$
GJ$5M27;0/78:
;0/78:22 ;B-$;'(
;A-$;'(-(-(.$6$/F*
.$6$/E*
HK$5N27
5 32'42%1H0,G'$-0,2 ;A-$;'2&+4(533217?
532'42%1I0,H'$-0,2;B-$;'2&+4(533217?
.28C/,56:$/(%2,1C,1)240A&,(2
.28D
/,56: $/(%2 ,1D ,1)240B&,(5/7I%A&+.62?
2 5/7J%B&+
.624D5H34('0(620;0/78:2;B-$;'(
4C5G34('0(620;0/78:2 ;A-$;'(
-(328,11B1$-1(5.G4'1E34(';$K$6E0
-(328,11A1$-1(5.F4'1D34(';$J$6D0
;B-$;'7325.:61HN2%-('1B8$6(M28,8=(6.:,1)24?
;A-$;'7 325.:61GM 2%-('1A8$6(L28, 8=(6.: ,1?
0B&,(3264(%1D.HK$56,1$;B-$;'($8=(6.:'2?
)240A&,(3264(%1C. GJ$56,1$;A-$;'($ 8=(6.:
./$':.624D3264(%7-(2%-('1B8$6(M1$325.:6?
'2./$': .624C 3264(%7-( 2%-('1A8$6(L 1$ 32?
176,(
2%56$4B8$1I&+ 5/7J,(%
. 5$ ;0/78$
5.:6176,(2%56$4A8$1H&+5/7I,(%.5$;0/78$
/
2
;B-$;'( 7;$6824E 8
K$5( .4$6=20 $.2 '1E
2 ;A-$;'(7;$6824D8
J$5(.4$6=20$.2'1D34('
34(';$K$6E0;B-$;'7325.:61(6,(62,1)24?
;$J$6D0;A-$;'7325.:61(6,(62,1)240A&,(
0B&,($'2./$':2%-('1B8$6(M28,34,32'3E5$1E
$ '2./$':2%-('1A8$6(L28,34,32'3D5$1D;0/78:
;0/78:2;B-$;'(
2 ;A-$;'(
1 *.9"&" +,
'!%+"#
AK$5N1$;B-$;'(5,0GJ(2%-('1B8$6(M4(;(4?
@J$5M1$;A-$;'(5,0FI(2%-('1A8$6(L4(?
828$N 252%1( 3E5201( 6(/()$920 (?0$,/20
;(4828$M252%1(3D5201(6(/()$920(?0$,/20
$/(%26(/()21,&.:(;(48B&,$-(;B8C;1B3232?
$/(%26(/()21,&.:(;(48A&,$-(;A8B;1A3232?
684'(1E4(;(48B&,7;47=E$.'2'2+2'?
684'(1D4(;(48A&,7;47=D$.'2'2+2'?
176D+2
6(40E17 4(;(48B&,( 1(%7'( 7;$6824(1B
176C+26(40D174(;(48A&,(1(%7'(7;$6824(1A
;0/78$2;B-$;'(;'G82'734(.BJ2.1$564$1(
;0/78$2 ;A-$;'(; 'F82'734(.AI2.1$564$1(
2%-('1B8$6(M$
2%-('1A8$6(L$
'*(1.*!)%," !'%!
(1$ ;B-$;'7 -( #
;0/781B &(1$ '2+2'176B
(1$;A-$;'7-(;0/781A&(1$'2+2'176A0(?
0(';,$2%-('1B8$6(M208;0/78(2;B-$;?
';,$
2%-('1A8$6(L208
;0/78(2
;A-$;'(%?
'(
%-('1B8$6(M
;$3/$6E 348H
;B/2+28H
3/$6%7
-('1A8$6(L;$3/$6D348G;A/2+28G3/$6%7828H=.(
82
8I=.( ; '2+2'176(- &(1: ;B-$;'7 34,
; '2+2'176(-&(1:;A-$;'734,32'3,5(;0/7?
32'3,5(;0/78:'23/$62.'2&(1:;B-$;?
'77+4$'E'2'1E34(';$K$6E0;B-$;'7.
8:'23/$62.'2&(1:;A-$;'77+4$'D'2
2%-('1B8$6(M
7;$84,( ;0/787 2 ;B-$;'( 8 K$5(
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7.2%-('1A8$6(L
.4$6=20
$.2 '1E
34(' ;$K$6E0
;B-$;'7 ;$?
7;$84,(;0/7872
;A-$;'(8
J$5(.4$6=20$.2
3/$6E&(/H&(17;B-$;'734,32'3,5(;0/78:
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7;$3/$6D&(/G&(17;A?
. 2%-('1B8$6(M 1(7+4$'E '2+2'176H &(17
-$;'734,32'3,5(;0/78:
;B-$;'7
8 56$128(120 6(40E1( 0GJ( 2'
.2%-('1A8$6(L1(7+4$'D'2+2'176G&(17;A?
;0/78:
2'56H3,N $ 2%-('1B8$6(M 075E ;$3/$6,N
-$;'78 56$128(1206(40D1(0FI(2';0/7?
;0/781H
32.767
32'M$ K/B1.7 " 8=(2%(&1I&+
8:2'56G3,M$
2%-('1A8$6(L075D;$3/$6,M;0/78?
32'0,(12.
1G32.76732'L$J/A1.7" 8=(2%(&1H&+32'?
0,(12.
(1:;B-$;'285H.$/.7/28$1D1$;B./$'(&(?
(1:;A-$;'285G.$/.7/28$1C1$;A./$'(&(?
128I&+$ '$O28I&+32'0,(12..
128H&+$ '$N28H&+32'0,(12.. %?
2012.
%56$4B8$6(M5,8:+4$';7-(34B82;8I=,N'2+2'?
56$4A8$6(L5,8:+4$';7-(34A82;8H=,M'2+2'17?
176H&(17;B-$;'7$.'G-'(.;8I=(1,7&,(132?
6G&(17;A-$;'7$.'F-'(. ;8H=(1,7&,(132?
+211I&++0G6',$M1,K1I&+$&(561I&+323/$6?
+211H&++0F6',$L1,J1H&+$ &(561H&+323/$6?
.28$1B./$'28;$'234$871(%7'(;8:=28$N
.28$ 1A./$'28;$'234$871(%7'(;8:=28$M
&(1:
7 ;B/2+28I&+ 3/$6,(% 7+4$'(1I&+ 34('
&(1:7 ;A/2+28H&+3/$6,(%7+4$'(1H&+34(''N20
'O20;8I=(1,$&(1:2;1B0,;8I=(1,(&(1:
;8H=(1,$ &(1: 2;1A0, ;8H=(1,( &(1: 2%?
2%-('1B8$6(M28,3E5201(1$-1(5.G4
'1E34('
-('1A8$6(L28,3D5201(1$-1(5.F4
'1D34(';$?
;$K$6E0;B-$;'7
J$6D0;A-$;'7
&%-.'9)($-,
$%+ $#
.2%-('1A8$6(L2'56G3,2';0/78:2 ;A-$;'(
.2%-('1B8$6(M2'56H3,2';0/78:2;B-$;'(
$$'F82'20-(+22'56G3(1,$1,(-(3247=(1,(32?
'G82'20 -(+2 2'56H3(1,$ 1,( -( 3247=(1,(
8,11256D-(328,11H;$3/$6,M&(56281(-.$1&(/A4,,
328,11256E -( 328,11I ;$3/$6,N &(56281(!
"542;0/781G32.767828H=.(
.$1&(/B4,,
! " 542 ;0/781H 32.767
<828I=.(
1$252%7<$.2'56G3,2';0/78:'2
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< 1$252%7<$.2'56H3,2';0/78:'2
< '1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
?'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
< ?'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
?
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
< ?
'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
?'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ?'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/78:
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/78:
?'1D34(';$J$6D0;A-$;'7
< ?'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
; &(1:;A-$;'7<$.2'56G3,2';0/7?
< ;&(1:;B-$;'7<$.2'56H3,2';0/7?
8:'1D$ 0(1(-34(';$J$6D0;A-$;'7
8:'1E$0(1(-34(';$K$6E0;B-$;'7
%-('1A8$6(L-(328,11H2.4(0;0/781(-32.76:
%-('1B8$6(M-(328,11I2.4(0;0/781(-32?
7+4$',M$-1A./$':.624C-(-8;1,.1G8 5G8,5/256,
7+4$',N 1B./$':$.
.624D
8;1,.1H
5.76:
2'56G3(1D0
2'$-;0/78:
6,(62-(-34(8:=7-G
8 5H8,5/256, 5 2'56H3(1E0 2' ;0/78:
$. 6,(62
;0/781G32.7678H'$8.:532-(1C;
8:&(5628$?
34(8:=7-H ;0/781H 32.767 8I'$8.: 532-(1D
1D0'2;$+4$1,J,$6(/()2128$1D0$ )$928$1D0'2
; 8:&(5628$1E0 '2 ;$+4$1,K,$ 6(/()2128$1E0
;$+4$1,J,$$.-(;A-$;';47=(1H; 8,1:./,(16$
$ )$928$1E0'2;$+4$1,K,$$.-(;B-$;';47=(1I
%-('1A8$6(L0FI(8 /(+26(1$-1(5.F4
'1D
; 8,1:./,(16$
34(';$J$6D0;A-$;'72;1A0,MI(5$1$0,(562
%-('1B8$6(M0GJ(8/(+26(1$-1(5.G4
'1E
1(+2;A-$;'7;GJ$561D,1A252%$;1A0(1,(075D
34(' ;$K$6E0 ;B-$;'7 2;1B0,N J( 5$ 1$0,(562
0$M3D5201G)2407$
1(+2 ;B-$;'7 ;HK$561E075D2%5$+28$M8:+/A5(?
,1B 252%$ ;1B0(1,(
1,(128C+22%-('1A8$6(L$I(5G+/$5D5
7;$6824(127
075E0$N3E5201H)2407$075E2%5$+28$N8:?
;0/78272
;A-$;'(F82'1H$
128H2%-('1A8$6(L
+/B5(1,( 128D+2
2%-('1B8$6(M$
J( 5H+/$5E
;2'328('$-G532/2J1($
1(42;',(/1(;$;$3/$6(1,(
5 7;$6824(127 ;0/7827
2 ;B-$;'( G82'1I
&(1:;A-$;'7$
G+4$'71A./$'28.624C8;1,.1G
$ 128I 2%-('1B8$6(M
;2'328('$-H 532/2K1(
8
5G8,5/256,52;0(1272%-('1A8$6(L$
$ 1(42;',(/1(
;$ ;$3/$6(1,( &(1: ;B-$;'7 $ H?
+4$'71B./$'28.624D8;1,.1H85H8,5/256,52
&'$%-
;0(1272%-('1B8$6(M$ '!$(
'+'$
.34(';$J$6D0;A-$;'78;1,.1G1$564$1(
&
'01&%-.'<!)(&" '($1*-3
2 '" 19#12%-(.6D81('F82':1$;0(1732'56$61(-1A/(I,?
.34(';$K$6E0;B-$;'78;1,.1H1$564$1(
6256,
;0/78: 1$84+1( 2%-('1A8$6(L28, ;0(17
2%-(.6E81('G82':1$;0(1732'56$61(-1B/(J,?
;0/78:.1$84+28$1A;0(1$0A;$1A5/('2.
6256, ;0/78: 1$84+1( 2%-('1B8$6(M28,
;0(17
$-;0(17&(1:;A-$;'7075D8
1A84+778,(5M$;0/78:.1$84+28$1B;0(1$0B;$1B5/('2.
128G&(17;A-$;'7.2%-('1A8$6(L1(5G+/$5D
5$-;0(17&(1:;B-$;'7075E81B84+778,(5N$1$84+28$127;0(1270FI(2';0/78:2'56G3,M
128H &(17 ;B-$;'7 . 2%-('1B8$6(M
1(5H+/$5E
%(;;$3/$6(1,$;0/781(-32.76:
G625.762J125M
5 1$84+28$127 ;0(127 0GJ(
2' ;0/78: 2'?
075D3D5201(2;1A0,M8
/(+26(74J(1(-
56H3,N
%(; ;$3/$6(1,$ ;0/781(-
32.76: H62
0FI(2';0/78:2
;A-$;'(2'56G3,M$.5$
5.762K125N075E3E5201(2;1B0,N8/(+26(74?
1('25,$+1(0,1,0A/1:32J(6GJ$561D.28;A-$;?
K(1(-
'7$/(%2$.5$8:5.:61G2.2/1256,%4A1,$&(-(+2
0GJ(2';0/78:2;B-$;'(2'56H3,N$.5$
75.762J1(1,71(34,$;1,8C32'0,(1.:32J$5,$
1('25,$+1(0,1,0B/1:32K(6HK$561E.28;B-$;?
I,8(/1C.$6$5642):32/,6,&.C1(32.2-($ 82-1$
'7$/(%2$.5$8:5.:61H2.2/1256,%4B1,$&(-(?
$ 621$-1(5.F4
'1D34(';$J$6D0;A-$;'7 +275.762K1(1,71(34,$;1,8D32'0,(1.:32K$?
,+1(K2;1A0,2%-('1A8$6(L28,;47=(1,(;A-$;'7
5,$J,8(/1D.$6$5642):32/,6,&.D1(32.2-($ 82-1$
$$621$-1(5.G4
'1E34(';$K$6E0;B-$;'7
84A6,07&(/G5707;$3/$6(1H&+;A/2+
%-('1A8$6(L0A34A82I,$'$M$%:071$
,+1(L2;1B0,2%-('1B8$6(M28,;47=(1,(;B-$;'7
;A./$'(128(-;0/78:2
;A-$;'(325.:6/$,1H;A?
$84B6,07&(/H5707;$3/$6(1I&+;B/2+
-$;'1$-0(1(-8
.8$/,6(;2'328('$-G&(-5/7I%A0
%-('1B8$6(M0B34B82J,$'$N$%:071$
'2+2'176H08
;B./$'( 128(-3F82'1(-;0/78($.0FI(6$?
;0/78: 2 ;B-$;'( 325.:6/$ ,1I
.H62;A-$;'325.:61GM
;B-$;' 1$-0(1(- 8 .8$/,6( ;2'328('$-H&(- 5/7?
0FI(2';0/78:2
;A-$;'(2'56G3,M6,(I
J%B0
'2+2'176I0 8 3G82'1(-
;0/78( $. ;0GJ(6$.I62;B-$;'325.:61HN
'F82'73247=(1,$;0/781H&+328,11256D2%?
-('1A8$6(L20"
6$.2034D3$'(-(2%-('1A8$6(L
0GJ( 2' ;0/78:
2 ;B-$;'( 2'56H3,N 6,(J
328,11H;$3/$6,M;0/781G32.76732'L$J/A1.7
;'G82'73247=(1,$;0/781I&+328,11256E2%?
-('1B8$6(M20"6$.2034E3$'(-(2%-('1B8$6(M
"
8=(2%(&1H&+32'0,(12.
328,11I
;$3/$6,N ;0/781H 32.767 32'M$ K/B1.7
%-('1A8$6(L1(0A1A42.1$84A6(1,(3/$6,(%
"8=(2%(&1I&+32'0,(12.
;$5/7I%:.624C8
4A0&,;A-$;'71(J(43$/8/$56?
%-('1B8$6(M1(0B1B42.1$84B6(1,(3/$6,(%
1278,127$
$.5$1(;GJ$561D1$;A-$;'(8 'F?
;$5/7J%:.624D84B0&,;B-$;'71(K(43$/8/$56?
5/('.762+2I(1(534A81(78,('2/G'$-(8
;0/7?
127;A-$;'($.5$1('256$8D8
8,127 $ $. 5$ 1(;HK$561E
1$ ;B-$;'(
8(2
74J(1H'(N$
+2?
8 'G5/('.7 62+2 J( 1(534B81( 78,('2/ H'$-(
',171$0,(5622'&+2'7;A-$;'7$/(%2$.1(?
8
;0/78(
2
;B-$;'(
$.
5$
1('256$8E
8
74K(1I
0FI(34(.42J,M=6A617+4$1,&734(3247=(1,(3$?
'(O$+2',171$0,(5622'&+2'7;B-$;'7$/(?
528H&+
&2/1H&+ $/(%2 '(8D;28H&+ 34('3,528
%2$.1(0GJ(34(.42K,N=6B617+4$1,&734(32?
47=(1,( 3$528I&+ &2/1I&+ $/(%2 '(8E;28I&+
#/%+!%+%#0
34('3,528
34,3247=(1D34A81(-328,11256,&(56281(-.$1?
&(/A4,(! "542
)%,>(.'" '9*($(. (# '9.3
. 1(325.:61( 2%-('1A8$6(L28, 5/7I%:
, ?
8 '2+2'17620
$ .8$/,6( &(56281(0FI( 2%?
4, 3247=(1E 012I568(
34B81(- 328,11256,
-('1A8$6(L73/$61,M34A821$2'564A1(1,(8$':
.$1&(/B4,(! "542
8 &+:%1(325.:6176(-5/7I%(%(;2'./$'1(34,$?
. 1(325.:61( 2%-('1B8$6(M28, 5/7J%:
021$0,(56(7
;A5673&7 73/$61(1D62+?
8'2+2'17620012J568($.8$/,6(0GJ(2%-('?
62
34A8$73/$61,N
-( 3264(%1C
3D5201H ;A;1$0
1B8$6(M
34B82742%,M
1$ 2'564B1(1,(
8$':
88&+:%1(325.:6176(-5/7J%(%(;2'./$'1(34,$?
532/734A&,52;A5673&20
.,'(2 8$'78 &+:%1(325.:6176(-5/7I%(
021$0,(56(7;B5673&773/$61(1E62+62
.624G-(02I1C2'564A1,M,+1(K8
0,(56(32?
34B8$ -( 3264(%1D 742%,N 3E5201I
;B;1$0
5.:628$1(-5/7I%:2%56$4A8$6(L075D6G628$'7
8532/734B&,52;B5673&20
2'564A1,M%(;;%:62J1C+22'./$'7
. ,'( 2 8$'7 8 &+:%1( 325.:6176(- 5/7J%(
.,'(2 8$'7.624G1,(-(02I1C2'564A1,M
.624H-(02J1D2'564B1,N,+1(L80,(56(325.:?
,+1(K73/$61D2%-('1A8$6(L582-(1A42.:3D5201(
628$1(-5/7J%:2%56$4B8$6(M075E6H628$'72'?
7564B1,N%(;;%:62K1D+22'./$'7
%(;2'./$'1(53D5$1,(32I,$'$8,(../,(16$
5 '(/(*A620
.624H
34D3$'1(
32684'(1,(
2' ;$?
. ,'( 2 8$'7
1,( -(
02J1D 2'564B1,N
+4$1,J1C+2325.:628$6(L$5/7I,(%1$0,(56(32?
,+1(L 73/$61E 2%-('1B8$6(M 582-( 1B42.:
%:67$
1$-1(5.F48=$.'2642&+0(5,$&282'5.21?
3E5201(7%(;2'./$'1(53E5$1,(32J,$'$?
J(1,$;A-$;'7,1$.34A821$4(./$0A&,7;$1,.A
8,(../,(16$5 '(/(*B62034E3$'1(32684'(?
1,(2';$+4$1,K1D+2325.:628$6(M$5/7J,(%1$
GJ$51(075D34('/2I,M3D5201H;A;1$02
73/$6?
0,(56(32%:67$1$-1(5.G48=$.'2642&+0(5,?
1(1D34A8$32'L$348C+22'5(.762+62J/A1.7
$&282'5.21K(1,$;B-$;'7,1$.34B821$4(./$?
0B&,7;$1,.BHK$51(075E34('/2J,N3E5201I
"#+%#0
;B;1$0273/$61(1E34B8$32'M$348D+22'5(.7
;$%(;3(J7-( 34( 2%-('1A8$6(L$ .20?
62+62K/B1.7
3/(91C&(56281C32,56(1,(32'L$32,561H&+32'?
0,(12.32,5M28$&(-532/2J1256,!84A6$?
'" (#
'9.,
?
1(("+,
32,56(1,$ 34(
34D3$'
I( 2%-('1A8$6(L28,
;$%(;3(K7-(
34(
2%-('1B8$6(M$
.20?
8;1,.1G1A./$':8 5G8,5/256,5 -(+22'56G3(1D0
3/(91D &(56281D
32'M$ 32,561I&+
2';0/78:2
;A-$;'(832,56(1,(
34D3$'(1(+2':$/(%22&+2?
32'0,(12. 32,5N28$&(- 532/2K1256, !
4(1,$ 32'42%1H&+32'0,(1.$&+32,56(1,$,1?
84B6$1(32,56(1,$34(34E3$'J(2%-('1B8$6(M2?
)2407-(2%-('1A8$6(L$34,7;$68A4$1D;0/7?
8,8;1,.1H1B./$':85H8,5/256,5-(+22'56H3(?
8:2 ;A-$;'(2,561H8;M$+8;1,.1(0(';,2%?
1E02';0/78:2;B-$;'(834E3$'(1(+2':$/(?
-('1A8$6(L20$ 32,5M28$&27532/2J125M27
%2 2&+24(1,$ 32'42%1I&+ 32'0,(1.$&+
2'L$>;A.21$J
#;32'3,520
32,56(1,$
,1)2407-( 2%-('1B8$6(M$ 34, 7;$?
;0/78:2
2%56$4$1D;A-$;'72%-('1A8$6(L'A8$
68B4$1E;0/78:2;B-$;'(2,561I8;N$+8;1,.1(
5G+/$5532/2J1256,!1,2132,5M28N$$552534$?
0(';, 2%-('1B8$6(M20 $ 32,5N28$&27 532/2?
&28$1D0582-,&+252%1H&+G'$-2878('(1H&+
K125N27
8 ;0/78(2 2%56$4$1D;A-$;'7$ G'$-28.624C32?
5.:61(
!1,21 32,5M281, $5 32J$5 648$1,$
2'M$>;B.21$K
#;32'3,520
;0/781C+2
8;M$+7 $;B-$;'7
5GJ$51(
8:+/$57-( I(
-(
;0/78: 2 2%56$4$1E
2%-('1B8$6(M
'B8$
53/1202&1(1H
8=(6.H0,
78('(1H0,
5H+/$5 532/2K1256,
!1,21252%$0,
32,5N28O$
$5 52
8534$&28$1E0582-,&+252%1I&+H'$-2878('(?
;0/78(2 2%56$4$1D;A-$;'71$78('(1,(,&+
252%1H&+G'$-28'2;0/78:$
1I&+ 8 ;0/78( 2 2%56$4$1E1$7'(/(1,(5G+/$57
;B-$;'7 $ H'$-28
1$,&+327I,6,(1$GJ(/8:.21A8$1,$32,5M28$&(.624D325.:61(!1,2132,5N281,$532K$5648$?
1,$ ;0/781D+2 8;N$+7 #;84A6$1(534D?
$ 5HK$51( 8:+/$57-( J(
J,11256,32'L$;A.21$J
-(53/1202&1(1I8=(6.I0,252%$0,78('(1I0,
56731(1,$G'$-2857%-(.620525D'/208
&7';,?
8;0/78(22%56$4$1E;B-$;'71$78('(1,(,&+2?
1(;$32'0,(12.32'L$>
;A.21$J
52%1I&+H'$-28'2;0/78:$1$7'(/(1,(5H+/$?
#;$
;$32'0,(1.:I(;$+4$1,J1C57%-(.6:5G
8571$,&+327J,6,(1$HK(/8:.21B8$1,$32,5N2?
;0/781208;M$+75 !1,2132,5M28N27$51$
8$&(- K,11256, 32'M$ ;B.21$ K #;
8H.21;$,5M28$&(-J,11256,$5,56(1J1(-5/7I%:
$84B6$1(534E56731(1,$H'$-2857%-(.620525E'?
K$/(-8:.21A8$1,(0$4.(6,1*28(-J,11256,5G?
/208&7';,1(;$32'0,(12.32'M$>
;B.2?
8,5,$&(-5
32,5M28$&27J,1125M278:.21A8$127
1$K
#;$;$32'0,(1.:J(;$+4$1,?
34,$02!1,2132,5M28N27$5$/(%2-(-;0/78?
K1D
57%-(.6:
5H34253(&+!1,2132,5M281($5
8 ;0/78120 8;N$+7 5 !1,21
1H0,3$461(40,8
32,5N28O27$51$8I.21;$,5N28$&(-K,11256,
G+/$5-('$1H1$'2%71(74J,6G$ -(02I1C+2
$5,56(1K1(-5/7J%:$L$/(-8:.21B8$1,(0$4.(?
.(':.2L8(.3D5201(2'82/$M'82/$1,(1(0A
6,1*28(-K,11256,5H8,5,$&(-532,5N28$&27K,1?
53B61CGJ,1.:
125N278:.21B8$12734,$02!1,2132,5N28O27
$5$/(%2-(-;0/781I0,3$461(40,834253(&+
%,
'$%,
"#
!1,21
32,5N281(
$5 H+/$5
-( '$1I
1$ '2%7
1(74K,6H$-(02J1D+2.(':.2M8(.3E5201(2'?
(56281A.$1&(/A4,$! "5420A
82/$N'82/$1,(1(0B53C61DHK,1.:
8 ;0:5/(>$I;A.21$J #;7;$6?
824(1C328,11C;0/781C32,56(1,(;A-$;'734(
(."'';1&%-.';)("+, '" 34D3$'G3$'.7J
7 32,5M28$&(-532/2J?
126851
126883
64.000
1256,!$51$5707$;A./$?
(56281B.$1&(/B4,$!98.000
"5420B8
'(62+22%-('1A8$6(L28,8;1,.A34A821$32,56?
;0:5/(>$J;B.21$K
#;7;$?
6824(1D328,11D;0/781D32,56(1,(;B-$;'734(
1C3/1(1,($.;
'F82'7G3$'.71(325.:61(
34E3$'H3$'.7K
732,5N28$&(-532/2K?
2%-('1A8$6(L28,'234$87;
0,(56$32%:678 ;$?
1256,!$51$5707$;B./$?
+4$1,JD'2$.-('234$8$5GJ$5M27;A-$;'7
'(62+22%-('1B8$6(M28,8;1,.B34B821$32,5?
$.1(84A6,2%-('1A8$6(L28,;$3/$6(1H34(''$82.
61D3/1(1,($.;'G82'7H3$'.71(325.:61(
$.5$;A-$;'1(75.762J1,/$
$.1(84A6,2%-('?
2%-('1B8$6(M28,'234$87;0,(56$32%:678;$?
1A8$6(L28,42;',(/0(';,;$3/$6(127&(127;A-$;'7
+4$1,KE'2$.-('234$8$5HK$5N27;B-$;'7
$$.1(84B6,2%-('1B8$6(M28,;$3/$6(1I34(''$82.
&(127J,$562J1(325.:6176C+2;A-$;'7$.5$
;A-$;'75.762J1,/5J$56,28,11C;0/781C32,5?
$. 5$ ;B-$;' 1(75.762K1,/ $ $. 1(84B6, 2%-('?
6(1,(-(;$+4176C8
&(1A&+8=(6.H&+;A-$;'28.62?
1B8$6(M28, 42;',(/
0(';, ;$3/$6(127 &(127
4C5G37%/,.28$1C8
.$6$/E*7! "
;B-$;'7$&(127K,$562K1(325.:6176D+2;B-$;?
5421$42.
2./$'2
32,56(1D'256$1(.$I?
#
3 75.762K1,/
'7 $. 5$201
;B-$;'
5K$56, 28,11D
;0/781D 32,56(1,( -( ;$+4176D 8 &(1B&+ 8=(6?
'H2%-('1A8$6(L?./,(16.624H7;$84,(;0/7872
;A?
.I&+;B-$;'28.624D5H37%/,.28$1D8.$6$/F*7
-$;'(5
&(5628127.$1&(/A4,27! "542
! " 542 1$ 42. 2./$'
232,56(1E'256$1(.$J'I2%-('1B8$6(M?./,(16
"#%,&
.624I7;$84,(;0/7872;B-$;'(5
&(5628127.$1?
(56281C'2./$':5,2%-('1A8$6(L2%56$4A5A0
"542
$&(/B4,27!
;2'328('A;$,&+534A8125M$
G3/125M4,;A?
-$;'2&+'2.4$-D15 8D;2827328,1125M271,(-(
+,(.';($%0
8 &(1(;A-$;'7;$+4176H323/$62.;$8:%$8(1,(
(56281D '2./$':
5, 2%-('1B8$6(M 2%56$4B
8D;$.621,(-(8
;0/78('2+2'176C.8D;$'2
5B0$;2'328('B;$,&+534B8125N$H3/125N4,
.4$-D1
5 8D;2827 328,1125M27 2%56$4A8$ ;B-$;'2&+'2.4$-E158E;2827328,1125N271,(
075D2%-('1A8$6(L8 6(40D1(56$128(120
-(8&(1(;B-$;'7;$+4176I323/$62.;$8:%$8(?
34('/2I,M32I$'28$1C'2./$':3264(%1C1$,&+8:?
1,(8E;$.621,(-(8;0/78('2+2'176D.8E;$
%$8(1,(" 23$J12034D3$'(1(;2'328('A
'2.4$-E158E;2827328,1125N272%56$4B8$
;$8J$51C8:%$8(1,(8D;$%-('1A8$6(L?&7?
075E 2%-('1B8$6(M 8 6(40E1( 56$128(120 ';2;(0(&$.5$1$1(+28;M$+7-(8D;28A32?
34('/2J,N 32J$'28$1D '2./$': 3264(%1D 1$ ,&+
8,1125M1$8=6D8(1(-.4$-,1:5,8D;$2%56$4A5A0
8:%$8(1,("23$K12034E3$'(1(;2'328(?
'B ;$ 8K$51D 8:%$8(1,( 8E;$ %-('1B8$6(M <
+%!1,$"#%
&7';2;(0(&$.5$1$1(+28;N$+7-(8E;28B32?
,(62 8=(2%(&1C 32'0,(1.: 1$'2%G'$-G
8,1125N1$8=6E8(1(-.4$-,1:5,8E;$2%56$4B5B0
3/$6125M'N$ '(&(0%4$
$
2012 5G1(2''(/,?
6(L1275GJ$5M27;0/78:2
;A-$;'(.624G7;$6824D
9. * @';-+,'(.
'"
5,(62
2%-('1A8$6(L2032.,$L5$8
;A?
8=(2%(&1D 32'0,(1.: ;0/78(2
1$'2%H'$-H
-$;'(1('2+2'1G,1C32'0,(1.:
3/$6125N'O$'(&(0%4$
$5H1(2''(/,?
"=(6.:G'$-(8 .$6$/E*7&(56281(-.$1&(/A?
6(M1275HK$5N27;0/78:2;B-$;'(.624H7;$682?
2015$ 8 ;0/78(
4,,!
4E 5"5421$42.
;2'328('$?
2%-('1B8$6(M20 32.,$M
2;B-$;'(1('2+2'1H,1D32'0,(1.:
2012.
-G56$87;1A0(07.7'N7
5,8:?
"=(6.:H'$-(8.$6$/F*7&(56281(-.$1&(/B4,,
+4$';7-(34A82,&+;0(1:'2'2%:7;$6824(1,$
! "
5422%-('1A8$6(L20
1$ 42. ;2'328('$-H
;0/78:2
;A-$;'(5
56$87
;1B0(07 .7
'O7 5, 32?
8:?
%-('1A8$6(L
32'3,520
;0/78: 5
+4$';7-(34B82,&+;0(1:'2'2%:7;$6824(1,$
684';7-(I(5$5
6H0,6232'0,(1.$0,2%2;1A?
;0/78:2;B-$;'(52%-('1B8$6(M20
0,/$
5G+/$5D5 1,0,
%-('1B8$6(M32'3,520;0/78:532684'?
" ;0:5/(;A.21$J #;8 ;1(1D1(?
;7-( J( 5$ 5 6I0,62 32'0,(1.$0,
2%2;1B0,/
5.24=D&+34('3,5282%-('1A8$6(L$
K$/=,(252%:
8$5H+/$5E51,0,
34253(&+.624H&+5$6A62;0/78$7;$68A4$'A?
";0:5/(;B.21$K
#;8
;1(1E1(?
8$-G582-5G+/$55
6H0$%:2%56$4A8$6(L534$?
5.24=E&+34('3,5282%-('1B8$6(M$ L$/=,(252?
&28A8$/,&+252%1CG'$-(78('(1C8 ;0/78(2 2%?
%:8 34253(&+.624I&+5$6B62;0/78$7;$68B4$
56$4$1D;A-$;'784A6$1('A67071$42'(1,$4(53
'B8$-H582-5H+/$556I0$%:2%56$4B8$6(M534$?
42'1C+2JD5/$34(GJ(/:62+62;A-$;'7$ 34(GJ(?
&28B8$/ ,&+ 252%1D H'$-( 78('(1D 8 ;0/78(
/: 321G.$1,$ 5/7I,(% 325.:628$1H&+ $ 5342?
2 2%56$4$1E ;B-$;'7 84B6$1( 42'1D+2 KE5/$ 34(
564('.28$1H&+$
HK(/:62+62;B-$;'7$34($.8,;,J1GJ,1125M2?
34(HK(/:321H.$1,$5/7?
5.:628$1CG'$-(0FI7%:M534D56731(1C,%$;$?
J,(% 325.:628$1I&+ $ 5342564('.28$1I&+ 0(561$1&20
K,1125N
$ K$/(- 252%A0
.624C
5G
$ 34( $.8,;,K1H
25.:628$1D
H'$-(
234A81(1C5/7I%:;$%(;3(J28$1C321G.$M
0GJ7 %:N 534E56731(1D ,%$ ;$0(561$1&20 $$L$/(-252%B0.624D5H234B81(1D5/7J%:;$?
325.:628$M
" 256$61203/$6,$34D5/7=1C756$128(1,$;A?
%(;3(K28$1D321H.$N$325.:628$N
.21$J
#;$
34D5/7=1C756$128(1,$
" 256$6120
3/$6,$ 34E5/7=1D
756$128(1,$
%J,$15.(+2;A.211D.$8
3/$6120;1(1D
;B.21$K
#;$34E5/7=1D756$128(?
1,$%K,$15.(+2;B.211E.$83/$6120;1(1E
CHORVÁTSKO
Istria
Novigrad
Lanterna
Poreč Zelena Laguna
Vrsar
Funtana
Rovinj
Crikvenica
Ostrov Krk
Ostrov Rab
Ostrov Pag
Omišská riviéra
Makarska
Tučepi
Ostrov Brač
Ostrov Korčula
TALIANSKO
Lignano
Lido di Jesolo
Palmová riviéra
4
5
6
7-9
10-14
15-18
19-23
24
25-28
29-32
33
34-36
37-40
41-45
46-48
49-50
51
52
53
54-55
56-63
64-65
SUN TRAVEL s. r. o.
Štefánikova 15, 949 01 Nitra, tel.: 037 / 65 559 66-7, fax: 037 / 74 151 50
e-mail: [email protected], SKYPE: suntravel_sk
www.suntravel.sk, www.facebook.com/suntravelnitra
Download

POREČ - SUN TRAVEL