Výsledky ABF Slovakia 2014
Výsledky ABF Slovakia 2014 priniesli úspech študentom Fakulty umení TUKE
VÝSLEDKY HODNOTENIA ODBORNOU POROTOU
9. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -
ABF Slovakia BAKALÁR 2014
I. sekcia : Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014
1. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Galéria
Bc. Viera Kopilcová
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
STU v Bratislave, FA
2. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Múzeum národa Rusínov Kostica
Bc. Alžbeta Barančíková
Ing. arch. Štefan Pacák
TU v Košiciach, FU
3. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Horská chata Roháče
Bc. Peter Paľko
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
STU v Bratislave, SvF
3. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Materská škôlka, Spišské Tomášovce
Bc. Tatiana Vozárová
akad. arch. Ing. Karol Gregor
TU v Košiciach, FU
II. sekcia: Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014
1. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Galéria
Bc. Erik Pastucha
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
STU v Bratislave, FA
2. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Bytový dom
Bc. Marek Kováčik
Ing., Ing. arch. Milan Palko, PhD.
STU v Bratislave, SvF
3. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Budova pre kultúru
Bc. Katarína Onderková
Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
TU v Košiciach, SvF
III. sekcia: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014
1. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Statická analýza kruhových nádrží
Bc. Kohút Marián
Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
STU v Bratislave, SvF
2. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Aplikácia ekonomických indikátorov metódy CBA
Bc. Martina Margorínová
doc. Dr. Ing. Milan Valuc
ŽU v Žiline, SvF
3. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Vplyv druhu a stavu zeminy na výkon odvozného prtostriedku
Bc. Jozef Škopík
Ing. Jozef Vangel, CSc.
ŽU v Žiline SvF
IV. sekcia Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014
1. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Hodnotenie výšok vodných stavov na vybraných tokoch východného
Slovenska
Bc. Lenka Findoráková
Ing. Lenka Gaňová
TU v Košiciach, SvF
2. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Analýza klimatických pomerov v oblasti Milhostova
Bc. Marek Koreň
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
STU v Bratislave, SvF
3. miesto:
Téma práce:
Autor:
Vedúci bc. práce:
Vysoká škola:
Využitie rastlín na remediáciu kontaminovaných vôd
Bc. Barbora Pagáčová
Ing. Natália Junaková, PhD.
TU v Košiciach, SvF
V Bratislava 30.10. 2014
Ing. Terézia Miklósiová, PhD.
sekretár súťaže
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Download

Výsledky ABF Slovakia 2014.pdf - Fakulta umení