KVALIFIKÁCIA NA ISF 2015 V ORIENTAČNOM BEHU
ORIENTAČNÝ BEH
1.
Evanj. Gymnázium J.A.Komenského
Košice
adresa školy
Škultétyho 10, 040 01 Košice
vedúci
Libuše Mičková
kontakt
[email protected],
[email protected]
tlf.
908 322 421
kategória
W1
M1
2. Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina
Pavel Klabouch
[email protected],
[email protected]
949 523 477
3.
Metodova 2, 811 02 Bratislava
Barbora Bučeková
[email protected]
907 328 760
Gymnázium Metodova Bratislava
družstvá
Martina Šelingova
Gregor Pap
Oliver Hasson
Strečanský
Boris Rakovan
Jan Michlík
náhradnik
Tereza Šmelíková
W1
Alex Allová
Anna Jurčanská
Slavomíra Sečková
Dominika Račková
náhradnik
4. Gymnázium Karola Štúra Modra
Nám.Slobody 5, 900 01 Modra
Michal Tomašovič
[email protected]
908 424 822
W1
Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
Medard Feder
[email protected]
Samuel Horváth
Sandra Mackovichová
Alexandra Hojková
Lucia Ondovčíková
W2
5. ZS Kupeckého 74, Pezinok
915 877 787
W2
M2
SI
Objednaný
obed
Andrea Papugová
Ivana Gajdošová
Katarína Kprálová
Daniela Bajúsová
Natália Andrejková
Šimon Tabačko
Erik Duháň
Dalibor Dráb
Radoslav Čuha
Jakub Francan
W1
M1
jednotlivci
Alžbeta Dubovská
Medard Féder
Matúš Šimo
Matej Pätoprstý
Matúš Topor
SI 416567
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
6. ZŠ Kysak
Kysak 210, 044 81
Jana Slámová
[email protected]
ÁNO
W2
M2
7. ZŠ Jarná 20, Žilina
8. ZŠ Limbová 30, Žilina
Jarná 20, 010 07 Žilina
Limbová 30, 010 07 Žilina
9. Gymnázium J. Lettricha Martin
10. ZŠ Sokolíkova, Bratislava
Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava
Pavel Klabouch
[email protected]
[email protected]
903 546 405
Anna Šimečková
[email protected]
905 786 648
[email protected]
Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
Dušan Snopko
W2
Veronika Klabouchová
SI 2008505
W1
Lenka Belicová
SI 2027221
W1
W1
W2
M1
Edit Lazoríková
Barbora Filová
Martina Václavíková
SI 416 485
ÁNO
W2
[email protected]
12. ZŠ s MŠ Cabaj - Čápor
časť Cabaj č. 197
Jana Gábrišová
[email protected]
13. Gymnázium sv.T. Akvinského Košice
Zbrojničná 3, 040 01 Košice
Mahuliena Krištanová
[email protected]
907 358 530
Soňa Ondrejková
[email protected]
SI 203 2198
SI 416 486
SI 416 904
SI 416 486
SI 408 933
Magdaléna Hrabošová
SI 362 927
Dominik Ďurčo
Jakub Chupek
Pavol Štrba
Dominik Číž
SI 7200 370
Peter Porubský
M2
M1
Do Stošky 8, Žilina
SI 416 524
048/4712893
M1
14. ZŠ Do Stošky 8, Žilina
Ondrej Václavík
Ján Cuninka
Lukáš Račko
Samuel Budai
Lukáš Volna
SI 416 483
905 667 949
Hana Šmelíková
11. Športové gymnázium Banská Bystrica
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
903 546 405
Pavel Klabouch
Viera Závadová
Bibiána Čupková
Martina Síkorová
Soňa Jarná
Tamara Okrajková
Daniel Laputka
Martin Hasaj
Marek Oros
Robert Horenský
Pavol Tóth
Stanislav Franko
Peter Burda
Adam Matej
903 189 952
M2
Tomáš Ondrejka
SI 203 2166
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
15. Gymnázium Grosslingová Bratislava
Grosslingová 18, 811 09 Bratislava
Michal Eliáš
[email protected]
904 050 977
M1
M1
M2
16. ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
Spojová 14,974 04 Banská Bystrica
Peter Polóny
[email protected]
907 365 270
17. Súkr. ZŠ BESST Trnava
18. SOŠ drevárska Zvolen
Limbová 3, 9177 01 Trnava
Michal Tomašovič
[email protected]
908 424 822
Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen
Ján Stríž
[email protected]
Vajanského 93, 900 01 Modra
Michal Tomašovič
[email protected]
908 424 822
20. Gymnázium Pezinok
Senecká 2, 902 01 Pezinok
Michal Tomašovič
[email protected]
908 424 822
Kukučínova 40, 041 37 Košice
Michal Antol
22. ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Francisciho 803, 980 61 Tisovec
23.
Golianova 8, Banská Bystrica 974 01 Mgr. Martina Bialeková
Základná škola , Golianova 8
24. Gymnáziu svatej Uršule
25. Gymnáziu Alejova 1
Nedbalova 6 Bratislava
Alejova 1, 040 49 Košice
Mikuláš Novota
Mgr. Ľubica Filová
PeadDr Miroslav Petrov
[email protected]
[email protected]
Tereza Miklušová
W1
M1
M1
M2
Jakub Dekrét
Viktor Madič
Daniel Pompura
M1
Branislav Kuník
ÁNO
M1
M1
M1
Patrik Pauliny
Daniel Király
Dominik Kohút
ÁNO
ÁNO
ÁNO
M2
Radoslav Kuník
ÁNO
M2
Dominic Ditri
M1
905 154 500
[email protected]
0915/836592
[email protected]
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Si 2032617
SI 2008502
NIE
NIE
NIE
SI 1407842
908312019
[email protected]
[email protected]
Dominik Lovás
Jakub Scenk
Tobiáš Goldschmidt
Juraj Richtárik
Matej Urban
045/5242135
19. ZŠ Vajanského 93, Modra
21. Stred. zdrav. škola Košice
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Samuel Rybár
Michal Knor
Juraj Polák
Matej Hroboň
Martin Horváth
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Dušan Sláma
Peter Novotný
Filip Tóth
Pavol Sabol
M2
Lukáš Mário Novota
M2
M2
M2
W2
Branislav Mitru
Rastislav Čiampor
Kristián Mak
SI 2025333
Renáta Klimanová
Alexandra Babothyová
Júlia Kvarteková
Barbora Kvarteková
910113937
W1
Miriam Cidoríková
Lucia Matejíčková
Barbora Kašáková
Mária krajčírová
M1
Jozef Janovec
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
905 164 807
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Ondrej Kunák
Nikolas Gall
Tomáš Hudák
70
29
99
56
Download

Zoznam prihlásených podľa škôl