Betónové prefabrikáty
Cenník betónových výrobkov
Názov výrobku
množ. hmotnosť
na
paletu v kg/m.j.
maloobchodná
cena EUR
veľkoobchodná
cena EUR
s dopravou v okr. DS
EUR
T-PANEL
T-3/150
T-4/180
ks
ks
BARIÉROVÝ PLOT
stĺp 260x20x10 cm
stĺp 280x20x10 cm
stĺp 300x20x10 cm
ks
ks
ks
12
12
12
110,0
115,0
120,0
11,22
11,95
12,71
10,09
10,75
11,45
12,34
13,14
13,97
BARIÉROVÝ PLOT
doska 250x40x5 cm
doska hladká 290x30x5 cm
doska hladká 250x40x5 cm
ks
ks
ks
12
12
12
94,0
115,0
120,0
10,32
10,68
11,05
9,29
9,62
9,95
11,35
11,75
12,18
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
200,0
1 620
640,0
16,19
117,24
40,16
13,37
7,30
12,58
29,21
14,57
105,52
36,14
12,05
6,57
11,32
26,55
17,79
128,99
44,18
14,73
8,03
13,80
32,13
ks
ks
ks
ks
4 650,0
5 920,0
7 490,0
8 720,0
X
X
X
X
730,26
970,09
1175,92
1320,42
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 670,0
1 526,0
2 145,0
2 650,0
1 800,0
2 120,0
2 980,0
3 680,0
X
X
X
X
X
X
X
X
88,42
145,68
200,95
254,16
122,81
201,18
263,99
323,50
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %
ks
240,0
31,20
29,55
32,53
ks
80,0
15,93
15,27
16,79
spodná časť 5 x 50
ks
200,0
26,88
26,22
28,85
VODOMERNÁ ŠACHTA
120x150x170 cm
ks
3 460,0
319,49
290,45
351,44
SKRUŽ
č. 1 d = 100, v = 30 cm
č. 2 d = 150, v = 100 cm
č. 3 d = 100, v = 80 cm
č. 4 d = 80, v = 30 cm
č. 5 d = 66, v = 10 cm
č. 6 d = 66, v = 18 cm
č. 7 d = 100, v = 60 cm s falc.
ŽB - VODOTESNÁ ŽUMPA
d = 170, v = 250 cm 4 100 litrov
d = 216, v = 250 cm 5 800 litrov
d = 256, v = 250 cm 8 500 litrov
d = 286, v = 250 cm 10 700 litrov
PREFABETON, s.r.o.
m. j.
ŽB - POKLOP NA ŽUMPU
d 170/18 cm
d 216/18 cm
d 256/18 cm
d 286/18 cm
d 170/25 cm
d 216/25 cm
d 256/25 cm
d 286/25 cm
3 420
4 380
X
X
233,55
435,47
X
X
AKCIA!
ULIČNÁ VPUSŤ DNO TBV
vrchná časť 14x50
ULIČNÁ VPUSŤ DNO TBV
skruž 6 x 66
ULIČNÁ VPUSŤ DNO TBV
Betónové prefabrikáty
Cenník betónových výrobkov
m.j.
DRENÁŽNY ŽĽAB
ŽP2 200x40x29 cm
ks
ŽLABOVKA TBM 1/33
50/30/15 cm
ks
množstvo hmotnosť
na paletu v kg/m.j.
veľkoobchodná s dopravou v okr.
DS EUR
cena EUR
42,82
38,50
47,10
10
62,0
4,61
4,15
5,08
KÁBLOVÝ ŽĽAB S POKLOPOM
žlab 100x17x15 cm
ks
poklop 50x17x4,5 cm
ks
20
40
37,0
7,0
4,35
1,06
3,92
0,96
4,78
1,16
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ obyčajný
50x8x20 cm ZF
ks
50x5x20 cm ZF
ks
70
70
18,0
12,0
1,33
1,23
1,26
1,16
1,45
1,35
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ český
50 x 7,5 x 21 ZF
ks
50 x 7,5 x 21 FA
ks
70
70
15,5
15,6
1,73
2,22
1,63
2,12
1,90
2,45
OBRUBNÍK
0,25-18 25x15x30 cm
ABO - 0,5-15 50x15x30 cm
ABO - 1-15 100x15x30 cm
ks
ks
ks
60
30
15
22,0
45,0
99,5
1,48
2,95
4,31
1,33
2,65
3,88
1,63
3,25
4,75
OBRUBNÍK OBLÚKOVÝ
Typy: č. 1-8 r = 50-1000 cm
ks
10
105,0
10,69
9,63
11,45
RUSTIK VČELA
Celá, okraj (1/2), hrúbka 5 cm
33 ks/m2 ZF
33 ks/m2 FA
m2
m2
9,69
9,69
99,0
99,0
9,19
10,39
8,73
9,89
10,12
11,42
RUSTIK KVET
Celá, okraj, 1/2, hr 6 cm 26 ks/m 2
hr, 6 cm 26 ks/m 2 FA
Celá, okr, 1/2, hr, 4,5 cm 26 ks/m 2
hr, 4,5 cm 26 ks/m 2 FA
m2
m2
m2
m2
9,23 m2
9,23 m2
9,23 m2
9,23 m2
124,0
125,0
97,0
98,0
10,45
11,22
8,36
9,63
9,92
10,65
7,97
9,13
11,48
12,35
9,23
10,55
8 m2
8 m2
162,0
163,0
8,29
9,46
7,53
8,56
8,73
10,35
9 m2
165,0
166,0
8,96
10,16
8,10
9,16
9,49
10,79
9,6 m 110,0
2
9,6 m 112,0
8,60
9,59
7,87
8,86
8,93
9,92
ZF
ZF
ZF
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA „Z"
Hr. 8 cm
39 ks/m 2 ZF
m2
m2
39 ks/ m 2 FA
BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOCKA
Hr. 5,6 cm
ZF
m2
FA
m2
ZF - základná farba
FA - farebná
Ceny sú uvedené bez DPH
maloobchodná
cena EUR
450,0
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA „I"
Hrúbka 6 cm
35 ks/m 2 ZF
m2
2
35 ks/ m FA
m2
Zámkové dlažby
PREFABETON, s.r.o.
Obrubníky
Názov výrobku
9 m2
2
Veľkoobchodná cena - pri jednorázovom nákupe nad 1000,- €, alebo postupný odber po zaplatení zálohy 1000,- €.
Maloobchodná cena - cena vo výrobe v SAP (pri Medveďove), tel.: 031/55 49122, fax: 031/55 49 244, mobil: 0903 218 849,
0910 972 062. Cena s dopravou v okrese DS - pri jednorázovom nákupe nad 400,- €. V cene je zahrnutá doprava
v okrese Dun. Streda. Za túto cenu sa predáva aj v predajni NAVOS Veľkoblahovská 47, Dun. Streda, tel.: 031/55 27 661.
Dlažba
PREFABETON, s.r.o.
Betónové prefabrikáty
Zámkové dlažby
Cenník betónových výrobkov
Názov výrobku
merná množ. hmotn.
na
jednotka paletu v kg/m.j.
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA „S"
Hr. 6cm, (celá, okraj, polovička S1, S 1/2)
39 ks/m 2 ZF
m2
9 m2 116,0
2
2
39 ks/ m FA
m
9 m2 117,0
ŽLAB + MRIEŽKA
Žlab 50x17,5cm
Hrúbka 15 cm
Mriežka zn 12,5 x 50 cm
Žlab 35x24x8
Žlab 25x16x8
Striežka na múrik
40 x 27 cm
40 x 35 cm
50 x 18 cm
Striežka na stĺp
39 x 39 cm
49 x 49 cm
47 x 27 cm
45 x 45 cm ( ozdobné )
maloobchodná
cena EUR
8,29
9,46
ks
veľkoobchodná s dopravou v okr. DS
cena EUR
EUR
7,53
8,56
8,73
10,35
3,18
ks
ks
ks
1,46
1,16
5,37
1,32
1,02
1,56
1,26
ks
ks
ks
2,29
2,68
1,49
2,12
2,59
1,39
2,49
2,85
1,66
ks
ks
ks
ks
3,85
4,34
2,49
4,54
3,55
4,05
2,39
4,24
4,05
4,58
2,74
4,81
Dlažba na schody a na okraj bazéna
1 - 30 x 25 x 3,5 cm
ks
2 - 30 x 30 x 3,5 cm
ks
3 - 25 x 17 x 2 cm
ks
4 - 43 x 17 x 7 cm
ks
1,09
1,46
0,56
2,02
0,99
1,29
0,49
1,92
1,22
1,59
0,63
2,15
Teraso- riečny kameň
Šedé 30 x 30 x 3 cm
Pieskové - 30 x 30 x 3 cm
Žlté 30 x 30 x 3 cm
Červené - 30 x 30 x 3 cm
m2
m2
m2
m2
7,76
8,89
9,26
8,76
7,60
8,73
9,09
8,59
8,59
9,72
10,09
9,59
Teraso - slniečko malé
Šedé 30 x 30 x 3 cm
Pieskové - 30 x 30 x 3 cm
30 x 30 x 3 cm
Žlté Červené- 30 x 30 x 3 cm
m2
m2
m2
m"
7,76
8,89
9,26
8,76
7,60
8,73
9,09
8,59
8,59
9,72
10,09
9,59
8,83
10,15
10,49
9,99
7,93
9,26
9,59
9,09
9,39
10,72
11,05
10,55
Chodníková dlaždica - slniečko veľké
m2
Šedá - 40 x 40 x 5 cm
8,83
7,93
9,39
Chodníková dlaždica - ozdobná
m2
Šedá - 40 x 40 x 6,5 cm
9,16
8,26
9,72
Obrubník
50 x 20 x 3,7 cm
1,26
1,16
1,39
Chodníková dlaždica - slniečko stredné
m2
Šedá 35 x 35 x 5 cm
m2
Piesková - 35 x 35 x 5 cm
m2
Žltá 35 x 35 x 5 cm
m2
Červená - 35 x 35 x 5 cm
ZF - základná farba
FA - farebná
Ceny sú uvedené bez DPH
ks
Veľkoobchodná cena - pri jednorázovom nákupe nad 1000,- €, alebo postupný odber po zaplatení zálohy 1000,- €.
Maloobchodná cena - cena vo výrobe v SAP (pri Medveďove), tel.: 031/55 49122, fax: 031/55 49 244, mobil: 0903 218 849,
0910 972 062. Cena s dopravou v okrese DS - pri jednorázovom nákupe nad 400,- €. V cene je zahrnutá doprava
v okrese Dun. Streda. Za túto cenu sa predáva aj v predajni NAVOS Veľkoblahovská 47, Dun. Streda, tel.: 031/55 27 661.
Cenník betónových výrobkov
Dlažba
Názov výrobku
0,86
1,02
0,79
0,93
0,95
1,13
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽDICA štandard
40 x 40 x 7 cm 6 ks/m 2 ZF
ks
60
60 x 40 x 7cm, 4 ks/m 2 ZF
ks
40
17,5
26,5
1,19
2,02
1,09
1,82
1,31
2,19
DLAŽBA KOCKA RUSTIK
Celá 10 x 10 x 5,5 cm, polka 5 x 10 x 5,5 cm
100 ks/m 2 ZF
m2 9,6 m2 134,0
2
100 ks/m FA
m2 9,6 m2 134,0
14,70
16,19
13,24
14,57
16,19
17,79
m2
m2
m2
m2
80
80
60
60
6,5/ks
6,5/ks
15/ks
15/ks
8,43
9,92
8,83
10,29
7,60
8,92
7,93
9,26
9,26
10,92
9,72
11,32
ks
ks
ks
ks
ks
40
60
40
20
80
29,0
18,5
29,0
57,0
15,0
1,32
1,26
1,79
2,55
1,02
1,26
1,12
1,62
2,29
0,92
1,45
1,39
1,99
2,82
1,12
ZF
ks
160
11,3
0,39 11,50
0,38
0,43
ZF
ks
72
21,0
0,66
0,59
0,73
ZF
ks
48
31,0
0,96
0,89
1,05
ŠALOVACIA TVÁRNICA
40 x 30 x 20 ZF
50 x 40 x 20 ZF
40 x 20 x 20 ZF
ks
ks
ks
48
24
72
23,0
28,0
14,0
0,67
1,02
0,59
0,65
0,98
0,56
0,71
1,13
0,66
BETÓNOVÝ STĹP
10x10x250 cm
ks
30,0
6,60
6,27
7,27
40 x 40 x 4, 6,25 ks/m 2
ZF
ZF
FA
BETÓNOVÁ PRÍDLAŽBA
25 x 50 x 10 cm
40 x 40 x 5 cm, 6,25 ks/m2
50 x 50 x 5 cm, 4 ks/m 2
50 x 50 x 10 cm 4 ks/m 2
25 x 50 x 5 cm 8 ks/m 2
Betónové murovacie tvárnice
s dopravou
v okr. DS EUR
6,5
6,5
FA
Betónové prefabrikáty
maloobchodná
veľkoobchodná
cena EUR
cena EUR Sk
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽDICA česká
Hrúbka (26 x 26 x 6 cm), 13 ks/m 2
Rustik ZF
ks
120
FA
ks
120
DLAŽBA TERAZO
30x30x3, 11,1 ks/m2
PREFABETON, s.r.o.
m. j. množstvo hmotn.
na paletu v kg/m.j.
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
TVÁRNICA „11"
30 x 11 x 20 cm
TVÁRNICA „20"
40 x 20 x 20 cm
TVÁRNICA „30"
40 x 30 x 20 cm
ZF - základná farba
FA - farebná
Ceny sú uvedené bez DPH
Veľkoobchodná cena - pri jednorázovom nákupe nad 1000,- €, alebo postupný odber po zaplatení zálohy 1000,- €.
Maloobchodná cena - cena vo výrobe v SAP (pri Medveďove), tel.: 031/55 49122, fax: 031/55 49 244, mobil: 0903 218 849,
0910 972 062. Cena s dopravou v okrese DS - pri jednorázovom nákupe nad 400,- €. V cene je zahrnutá doprava
v okrese Dun. Streda. Za túto cenu sa predáva aj v predajni NAVOS Veľkoblahovská 47, Dun. Streda, tel.: 031/55 27 661.
Download

Stiahnite cenník (pdf - 4,12MB)