WD TV Play
®
Přehrávač médií
Uživatelská příručka
™
Obsah
1
Důležité informace pro uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Servis a podpora společnosti WD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznačení údajů o vašem výrobku WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Registrace produktu WD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Přehled o produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Prvky a funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikátory LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obsah sady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Požadavky pro instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postup instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Nastavení sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení ethernetové (kabelové) sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení bezdrátové sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kontrola síťového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6
Hledání obsahu – My Storage (Moje úložiště) . . . . 25
Přístup k mediálnímu obsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7
Obsluha přehrávače médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Použití dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Použití klávesnice USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Použití uživatelského rozhraní přehrávače médií . . . . . . . . . . . . . 30
8
Stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Možnosti stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
OBSAH – ii
9
Veškeré moje aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Možnosti aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aktualizace aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Využití prostoru pro aplikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10
Výstrahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aktualizace firmwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
11
Moje úložiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Třídění a filtrování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Odeslat na Facebook (Video & Photo – Video a fotografie) . . . . . 41
Připnout složku na stránku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12
Hledat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vyhledávání médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Funkce hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
13
Sledování videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Přehrávání videa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ovládání přehrávání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Možnosti přehrávání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
14
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kontrola přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Možnosti přehrávání hudby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Přehrávání hudby z přehrávače iPod® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
15
Prohlížení fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zobrazení fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Podpora digitálního fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Možnosti zobrazení fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Zobrazení miniatur fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zobrazení údajů o fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Prezentace fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
OBSAH – iii
16
Aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Přístup k aplikacím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Služba AccuWeather.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Služba Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Flickr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Flixster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Live365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Služba Netflix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Pandora (služba je dostupná pouze v USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Picasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
SHOUTcast Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Spotify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
TuneIn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tweet by WD TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
17
Kanál novinek (RSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Četba kanálů novinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Hledání kanálu novinek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Možnosti kanálu novinek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Přidání vlastních kanálů novinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
18
Nastavení a rozšířené funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Výstup zvuku a videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nastavení sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Vzhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Nastavení přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Informace o zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
19
Údržba systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Aktualizace systémového firmwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Poradce při potížích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Základní chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Časté dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
OBSAH – iv
20
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Přehrávání víceformátového obsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Podporované formáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Shoda s předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Informace o záruce
(všechny oblasti kromě Austrálie a Nového Zélandu). . . . . . . . . 159
Informace o záruce (pouze Austrálie a Nový Zéland). . . . . . . . . 160
Licence GNU General Public License (GPL) . . . . . . . . . . . . . . . 161
Licence třetích stran Spotify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
OBSAH – v
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
1
Důležité informace pro uživatele
Důležité bezpečnostní pokyny
Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
osob. Nesprávným používáním se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem
nebo požáru. Těmto rizikům se vyhnete, pokud budete postupovat podle pokynů
k instalaci, používání a údržbě.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Přečtěte si tyto pokyny.
Ponechejte si je.
Věnujte pozornost všem varováním.
Dodržujte všechny uvedené pokyny.
Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
Čistěte pouze pomocí suché látky.
Nezakrývejte větrací otvory. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce.
Neumisťujte v blízkosti tepelných zdrojů, např. radiátorů, výstupů teplovodů,
kamen nebo dalších přístrojů (včetně zesilovacích zařízení), které vytvářejí
teplo.
Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované vidlice a vidlice s ochranným
kontaktem uzemnění. Polarizovaná vidlice má dva kolíky, přičemž jeden je širší.
Vidlice s ochranným kontaktem má dva kolíky a jeden uzemňovací kolík.
Širší nebo uzemňovací kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud poskytnutá
vidlice není kompatibilní se zásuvkou, kterou používáte, poraďte se
s elektrotechnikem ohledně výměny nevyhovující zásuvky.
Zajistěte, aby se přes napájecí kabel nepřecházelo a aby nebyl stlačen,
zejména u zástrček, zásuvek, a v místě vyústění ze zařízení.
Používejte pouze příslušenství předepsané výrobcem.
Přístroj odpojte během bouřky nebo pokud jej dlouhodobě nepoužíváte.
Veškeré opravy svěřte odbornému servisu. Oprava je nutná v případě
jakéhokoli poškození přístroje, např. je-li napájecí kabel nebo vidlice
poškozena, výrobek se dostal do styku s tekutinou, do přístroje se dostaly
cizorodé předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje
správně nebo spadl na zem.
Pozorně si pročtěte a dodržujte pokyny uvedené v Stručném průvodci instalací
a Uživatelské příručce.
Zařízení nepoužívejte mimo teplotní rozmezí 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
Zařízením netřeste a dejte pozor, aby neupadlo.
Pokud je zařízení zapnuto, nepohybujte s ním.
Napájecí kabely by měly být umístěny tak, aby se přes ně nepřecházelo a aby
nebyly stlačeny předměty umístěnými nad nimi ani proti nim.
Nepřetěžujte zásuvky ve zdi.
Chcete-li získat více informací, navštivte webové stránky www.wd.com.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE – 1
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Servis a podpora společnosti WD
Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost
jej opravit. Odpověď na většinu otázek technického charakteru může poskytnout
naše znalostní databáze nebo služba e-mailové podpory na adrese
http://support.wd.com. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost
osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených
telefonních čísel.
Produkt je dodáván s 30denní bezplatnou telefonickou podporou během
záručního období. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu
s technickou podporou. E-mailová podpora je zdarma během celého záručního
období a k dispozici je i naše nepřetržitě dostupná rozsáhlá znalostní databáze.
Chcete-li, abychom vás informovali o nových funkcích a službách, zaregistrujte si
svůj produkt on-line na adrese http://register.wd.com.
Přístup k online podpoře
Navštivte internetovou stránku s technickou podporou http://support.wd.com
a vyberte si z těchto témat:
„
Downloads (Stahování) – odtud můžete stáhnout ovladače, software
a aktualizace pro svůj produkt od společnosti WD.
„
Registration (Registrace) – slouží k registraci výrobku WD a získání
nejnovějších aktualizací a speciálních nabídek.
„
Warranty & RMA Services (Záruční a RMA servis) – získání záruky, výměna
produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat.
„
Knowledge Base (Databáze znalostí) – vyhledávejte zadáním klíčového
slova, fráze nebo čísla ID odpovědi.
„
Installation (Instalace) – slouží k získání on-line pomoci při instalaci produktu
či softwaru WD.
„
WD Community (Komunita společnosti WD) – sdílejte své názory a spojte se
s ostatními uživateli produktů WD.
Kontaktování technické podpory společnosti WD
Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo
produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru.
Severní Amerika
Angličtina
Španělsky
Mexiko
Jižní Amerika
Chile
Kolumbie
Venezuela
Peru
Uruguay
Argentina
Brazílie
Evropa (bez
poplatku)*
800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
800.832.4778
001 8002754932
Evropa
Blízký východ
Afrika
Rusko
1230 020 5871
009 800 83247788
0800 100 2855
0800 54003
000 413 598 3787
0800 4440839
0800 7704932
0021 800 83247788
Asie/Tichomoří
Austrálie
Čína
Hong Kong
Indie
Indonésie
Japonsko
Korea
Malajsie
Nový Zéland
Filipíny
Singapur
Tchaj-wan
Thajsko
00800 ASK4 WDEU
(00800 27549338)
+31 880062100
+31 880062100
+31 880062100
8 10 8002 335 5011
1800 42 9861 / +800 2275 4932
800 820 6682
+800 6008 6008
1800 419 5591 / 1800 200 5789
+803 852 9439
00531 65 0442 / 0120 994 120
02 703 6550
1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom
Malaysia)
0508 555 639 / +800 2275 4932
1 800 1441 0159
1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
001 800 441 0570
* Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko,
Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Česká republika.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE – 2
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Poznačení údajů o vašem výrobku WD
Do následující tabulky zapište sériové číslo a číslo modelu svého nového
produktu WD. Tyto informace naleznete na spodní straně zařízení. Poznamenejte
si také datum, kdy jste zařízení zakoupili. Na tyto informace můžete být dotázáni
technickou podporou.
Sériové číslo:
Číslo modelu:
Datum prodeje:
Poznámky:
Registrace produktu WD
K vašemu produktu WD je v rámci příslušné záruční doby poskytnuta 30denní
bezplatná technická podpora. 30denní období začíná datem prvního
telefonického kontaktu s technickou podporou. Zaregistrujte výrobek on-line na
stránkách http://register.wd.com.
Pokud váš přehrávač médií nabízí aktivní připojení k síti, můžete se pomocí
dodaného dálkového ovládání zaregistrovat přímo ze zařízení (viz část „Použití
dálkového ovládání“ na str. 27) nebo klávesnice USB (viz část „Použití klávesnice
USB“ na str. 28). Pokyny viz „Device Registration (Registrace zařízení)“ na str. 135.
Příslušenství
Další informace o volitelném příslušenství pro tento produkt získáte na
následujících webových stránkách:
USA
www.shopwd.com nebo www.wdstore.com
Kanada
www.shopwd.ca nebo www.wdstore.ca
Evropa
www.shopwd.eu nebo www.wdstore.eu
Ostatní
Obraťte se na místní technickou podporu společnosti WD. Seznam kontaktů
technické podpory najdete na stránce http://support.wd.com v databázi
znalostí odpověď pod číslem ID 1048.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE – 3
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
2
Přehled o produktu
Děkujeme, že jste si koupili přehrávač médií WD TV Play. Tato uživatelská
příručka obsahuje podrobné pokyny k instalaci a používání vašeho přístroje.
Nejnovější informace o produktech WD a aktuální zprávy naleznete na našich
webových stránkách na adrese www.wd.com.
Užívejte si snadno dostupnou zábavu s vašimi oblíbenými aplikacemi –
přehrávač médií WD TV Play přidává nejlepší aplikace ke každé televizi. Sledujte
filmové hity, nejnovější virální videa, televizní pořady či nejdůležitější momenty
z hlavních sportovních utkání sezóny a připojte se k sociálním sítím. Zábava
online už nemusí být dostupná jen na malé obrazovce počítače. S přehrávačem
WD TV Play si můžete vše vychutnat na svém televizoru HDTV. Bližší informace
naleznete v části Viz část „Aplikace“ na straně 63.
Připravit, nastavit, streamovat! – nastavení je jednoduché a zabere pouhých
pár minut. Přehrávač médií WD TV Play se k vysokorychlostnímu internetu připojí
bezdrátově, není zapotřebí žádný počítač. Nebo se k domácí kabelové síti
můžete připojit pomocí portu sítě Ethernet. Pracuje prakticky s každou televizí.
Velmi snadný přístup k oblíbené zábavě – pomocí šikovného dálkového
ovladače můžete přeskočit rovnou na místo, které chcete sledovat. Přistupujte ke
svým oblíbeným aplikacím pomocí předprogramovaných tlačítek nebo je přesuňte
na domovskou stránku personalizované obrazovky. Je to snadné jako použití
chytrého telefonu.
Získejte přístup ke své oblíbené zábavě jediným dotykem – ovládejte
možnosti přehrávače WD TV pouhým posunem prstu díky aplikaci WD TV Remote™ .
Je ideálním nástrojem pro zadávání textu při přihlašování k online aplikacím a při
hledání filmu nebo videa. Stáhněte si aplikaci WD TV Remote zdarma z obchodu
Apple® iTunes® nebo Google® Play™ .
Vaše sbírka médií patří na velkou obrazovku – vychutnejte si veškerý obsah
knihovny médií, sledujte vlastní videa, prohlížejte si fotografie z dovolené
a poslouchejte oblíbené skladby ve vašem obývacím pokoji prostřednictvím
televizoru HDTV a zvukového systému. Pohodlně se usaďte a užijte si kvalitní
obraz v rozlišení Full-HD 1080p.
Přehrajte média z jakéhokoli zdroje – streamujte videa, hudbu či fotografie
z disku USB a libovolných zařízení s technologií DLNA/UPnP™ ve své domácí síti.
Vaše oblíbené pořady na kterémkoli televizoru v domácnosti i na cestách –
připojte zařízení Slingbox® a sledujte vysílání nebo záznamy svých oblíbených
pořadů z kterékoli místnosti v domácnosti. Používejte WD TV Play jako set-top-box
pro další pokoje pomocí aplikace Slingplayer®. Získejte přístup ke kabelové
televizi, když si berete svůj přehrávač WD TV na cesty. Se zařízením Slingbox
a WD TV Play máte přístup k oblíbeným pořadům na libovolné televizi.
Vysoký výkon, technologie Wi-Fi® s podporou streamování – zahrnuje
bezdrátovou technologii standardu 802.11n s rozšířeným dosahem (pouze
pásmo 2,4 GHz) – rozšířený dosah bezdrátové technologie Wireless-N – přináší
potřebnou rychlost pro streamování v rozlišení HD.
PŘEHLED O PRODUKTU – 4
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Prohlížejte si fotografie či videa přímo z digitálního fotoaparátu nebo
kamery – připojte kameru nebo digitální fotoaparát přímo k přehrávači médií
a ihned si prohlédněte nebo uložte fotografie a videa v rozlišení HD bez použití
počítače. Přehrávač spolupracuje s jakýmkoli zobrazovacím zařízením, které
podporuje protokol Picture Transfer Protocol.
Přeneste skvělé hry do televizoru HDTV – skládejte kameny ve hře Rockswap,
zkuste štěstí ve hře Texas Hold’Em nebo si prověřte své logické schopnosti při hře
Sudoku. Přehrávač WD TV Play přináší známé hry na velkou televizní obrazovku.
Buďte v obraze díky kanálům novinek – s kanály RSS vám neunikne nic
z vašich oblíbených blogů nebo webových stránek a budete moci streamovat
nejnovější videa i zvuk.
Snadné vyhledávání a aktualizace pomocí klávesnice – díky klávesnici na
obrazovce nebo kabelové či bezdrátové klávesnici USB je zadávání textu hračka.
Ideální k prohlížení videí na stránkách YouTube nebo aktualizace účtu na Facebooku.
Automatické přehrávání – vyberte si oblíbenou aplikaci, kterou si přejete
automaticky spustit při zapnutí zařízení. Vhodné k opětovnému spuštění filmu
nebo automatickému naladění vaší oblíbené hudby.
Prohlížení fotografií
Prohlížejte si fotografie jako prezentaci s různými přechody a hudbou v pozadí
Přiblížení a posouvání
„
Vyhledávání podle názvu souboru, části názvu souboru, data nebo procházení
nedávno prohlíženého obsahu
Sledování filmů
„
„
Rychlé převíjení vpřed, převíjení zpět, pozastavení, zvětšení a posouvání
Zobrazit titulky
„
Vyhledávání podle názvu souboru, části názvu souboru, data nebo procházení
nedávno prohlíženého obsahu
Přehrávání hudby
„
„
Rychlé převíjení vpřed, převíjení zpět, pozastavení, náhodné přehrávání
a opakování
„
Vyhledávání podle názvu souboru, části názvu souboru, data nebo procházení
naposledy prohlíženého obsahu
Port HDMI a kompozitní výstup videa – port HDMI umožňuje připojení těch
nejkvalitnějších televizorů HDTV nebo domácího kina. Kompozitní výstupy (RCA)
zajišťují kompatibilitu téměř se všemi televizory.
„
Digitální výstup S/PDIF – optický zvukový výstup vysílá digitální signály do
vašeho přijímače AV, a přináší tak nejlepší možnosti prostorového zvuku.
Velmi kompaktní provedení – tento tichý kompaktní systém, který se nezahřívá,
přirozeně doplní vaše centrum domácí zábavy.
Přehrávejte média z počítače – Přehrávač médií je kompatibilní se systémem
Windows®, díky čemuž umožňuje použít funkci „Přehrát do“ za účelem snadného
streamování souborů ze systému Windows 8 nebo Windows 7 do televizoru
pomocí přehrávače médií.*
*Více informací o funkci „Přehrát do“ naleznete na adrese: http://windows.microsoft.com.
PŘEHLED O PRODUKTU – 5
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
3
Prvky a funkce
Rozhraní audio/video
„
„
„
„
„
„
„
Rozhraní HDMI pro digitální zvuk a video ve vysokém rozlišení.
Kompozitní rozhraní obrazu (konektor mini-jack) umožňuje analogové
připojení AV.
Výstup rozhraní S/PDIF (optický) pro digitální zvuk s vysokým rozlišením.
Funkce Autosource umožňuje přístroji HD Media Player detekovat a přepnout
do nově rozpoznaného rozhraní. Pokud je přehrávač připojen pomocí kabelu
HDMI, automaticky přepíná do režimu HD.
Výstupní rozlišení videa zahrnuje formáty 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p,
1080i, 1080p.
Stereo nebo vícekanálový digitální prostorový zvukový výstup (digitální
prostorový zvuk je dostupný pouze s rozhraním S/PDIF).
Kabelové nebo bezdrátové připojení k internetu umožňující přístup k mediálnímu
obsahu on-line.
Podpora funkce Plug-and-Play USB 2.0*
„
„
„
Paměťové úložiště s konektorem USB
Přenosné přehrávače médií s konektorem USB
Digitální fotoaparáty/kamery s konektorem USB
*Seznam otestovaných a kompatibilních zařízení USB naleznete v naší databázi znalostí v článku
s ID č. 9539 na stránkách http://support.wd.com.
Podporované souborové systémy úložiště USB
„
„
„
NTFS
FAT/FAT32
HFS+
PRVKY A FUNKCE – 6
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Připojení
1
3
2
4
5
6
7
Položka
Komponenta
Popis
1
Konektor USB
Podporuje připojení kompatibilních vyměnitelných úložných
zařízení, přenosných přehrávačů a digitálních kamer ke
konektorům USB.
2
Tlačítko Reset
(Obnova; na spodní
straně zařízení)
Chcete-li obnovit tovární nastavení, podržte tlačítko po dobu
jedné sekundy (viz oddíl „Device Reset (Obnovení zařízení)“
na str. 134). Stisknutím a přidržením po dobu 10 vteřin
přepínáte mezi systémy NTSC a PAL. Tlačítko reset
stiskněte pomocí hrotu s jemným koncem nebo rovným
koncem kancelářské sponky.
3
Napájecí konektor
Slouží k připojení napájecího kabelu.
4
Kompozitní
konektor
Slouží k připojení televizních analogových videokonektorů
a zvukových konektorů typu jack.
5
HDMI port
Slouží k připojení televizního portu HDMI (kabely HDMI se
prodávají samostatně).
6
Rozhraní Fast
Ethernet
Umožňuje kabelové připojení k internetu přes síť LAN.
7
Zvukový (optický)
port S/PDIF
Slouží k připojení přijímače AV (kabel S/PDIF se prodává
samostatně).
PRVKY A FUNKCE – 7
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Indikátory LED
1
Položka
Komponenta
Popis
1
Infračervený
přijímač
•
2
LED
2
Přijímá signály z dálkového ovládání. Namiřte konec
dálkového ovládání na přijímač infračerveného signálu
a ujistěte se, že mezi nimi není žádná překážka.
•
Zapnuto – napájecí kabel je připojen a zařízení je zapnuto.
•
Vypnuto – přehrávač médií je v pohotovostním režimu, vypnut,
nebo je napájecí kabel odpojen.
•
Bliká – bylo nalezeno zařízení USB a probíhá připojování
jednotky do systému.
•
Tři krátká bliknutí, po kterých následují tři dlouhá a tři krátká
bliknutí – došlo k diagnostickému selhání systému.
Viz „Poradce při potížích“ na str. 146.
PRVKY A FUNKCE – 8
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Dálkové ovládání
POZOR: Nevystavujte akumulátory ani dálkové ovládání s vloženými
akumulátory zdrojům tepla (přímé sluneční světlo, oheň atp.).
1. Infračervený vysílač
2. NAPÁJENÍ
3. Tlačítko Back (Zpět – naposledy
použitá obrazovka)
4. Navigační tlačítka, tlačítko OK
5. Tlačítko Prev Page (Předchozí
strana)
6. Tlačítka REV (Převinout zpět),
PAUSE/PLAY (Pozastavit/
Přehrát), FF (Převinout vpřed)
7. HLEDAT
8. NETFLIX (spuštění aplikace)
9. VUDU (spuštění aplikace)
nebo A (tlačítko zkratek/funkcí)
10. HULU PLUS (spuštění aplikace)
nebo B (tlačítko zkratek/funkcí)
11. DOMŮ
12. Možnosti
13. Tlačítko Next Page (Další strana)
14. Tlačítka PREV (Předchozí stopa),
STOP (Zastavit), NEXT (Další
stopa)
15. EJECT (Vysunout – bezpečné
odebrání úložného systému)
1
2
11
3
12
4
5
13
6
14
7
15
8
9
10
Poznámka: Bližší informace naleznete v části „Použití dálkového ovládání“ na str. 27.
Aplikace WD TV Remote
S aplikací WD TV Remote můžete přehrávač WD TV ovládat
dotykem tlačítka na displeji nebo posunutím prstu. Získejte přístup
k často navštěvovaným službám online jedním dotykem, jednoduché
zadávání textu a ovládání gesty pro snadné otevírání oblíbeného
obsahu. Tuto aplikaci si můžete stáhnout zdarma ze služby Apple
app store nebo Android Google Play.
PRVKY A FUNKCE – 9
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
4
Začínáme
Obsah sady
Přehrávač médií WD TV Play
Napájecí adaptér stř. proudu
Dálkové ovládání a dvě baterie typu AAA
Kompozitní kabel AV
Rychlý průvodce instalací
Požadavky pro instalaci
Standardní nebo HDTV s kompozitním vstupem (standardní A/V) nebo
vstupem HDMI
„
Dostupné připojení k internetu pro obsah a služby on-line
Volitelné: TV, stereo nebo přijímač AV s digitálním optickým (S/PDIF) nebo
stereofonním zvukovým vstupem (pouze přehrávání zvuku)
„
Postup instalace
Postup instalace přehrávače médií je popsán níže:
1. Připojte napájecí kabel. Viz část „Krok 1 – připojení kabelu napájení“ na
straně 11.
2. Připojte přehrávač médií k vašemu TV přijímači nebo audiovizuální soupravě.
Viz část „Krok 2 – připojení přehrávače médií“ na straně 12. Můžete použít
připojení HDMI (strana 13) nebo kompozitní připojení (strana 14).
3. Do dálkového ovládání vložte akumulátory.
4. Připojte zařízení USB obsahující mediální obsah („Krok 3 – Připojení zařízení
USB (volitelné)“ na str. 16) a/nebo vytvořte kabelové nebo bezdrátové síťové
připojení („Krok 4 – připojení k síti“ na str. 18).
ZAČÍNÁME – 10
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Krok 1 – připojení kabelu napájení
1. V případě potřeby připojte napájecí svorku k zástrčce napájecího kabelu.
Napájecí adaptéry stř. proudu se liší v závislosti na lokalitě. Na některých
místech není napájecí svorka nutná. Jednotky, které se prodávají v těchto
zemích, mají pevnou napájecí vidlici. Viz níže uvedená ilustrace.
2. Připojte napájecí kabel ke konektoru DC přehrávače médií a poté zapojte
opačný konec do elektrické zásuvky. Přehrávač se automaticky zapne.
ZAČÍNÁME – 11
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Krok 2 – připojení přehrávače médií
Následující schémata ukazují připojení kabelů podporovaných přehrávačem
médií. Standardní připojení využívá přiložených kompozitních AV kabelů.
Poznámka: Kabely HDMI a S/PDIF (optické) jsou prodávány samostatně.
Důležité: Upravte nastavení zvuku a obrazu přehrávače médií v závislosti
na použitém typu připojení. Podrobnosti ohledně těchto nastavení
naleznete v části Viz část „Výstup zvuku a videa“ na straně 123.
Výběr toho nejlepšího připojení
Kvalita zobrazení na vašem televizoru závisí jak na kvalitě televizoru samotného,
tak na kvalitě připojení k přehrávači médií.
Připojení
Kvalita
Konektory
HDMI
Nejlepší
(až 1080p)
Specializovaný konektor s vysokým
rozlišením
Kompozitní
kabel
Dobrý
(480i/576i)
•
Žlutý = video
•
Červený = pravé audio
•
Bílý = levé audio
HDMI (vysoké rozlišení)
Kompozitní (standardní rozlišení)
ZAČÍNÁME – 12
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Připojení videa a zvuku prostřednictvím rozhraní HDMI (vysoké rozlišení)
HDMI kombinuje video s vysokým rozlišením, vícekanálové audio a ovládání
jednotlivých součástí v jediném digitálním kabelu. Toto rozhraní poskytuje
rozlišení videa až do 1080p.
Připojení přehrávače pomocí kabelu HDMI:
1. Zapojte kabel HDMI do konektoru HDMI na přehrávači médií.
2. Zapojte opačný konec do HDMI portu na televizoru nebo systému audio/video
(pokud je k dispozici).
Počkejte několik sekund, dokud televizor nedetekuje přehrávač médií.
V případě, že přehrávač není detekován, je možné, že na vašem televizoru
bude potřeba přepnout zdrojový vstup na volbu HDMI. Další informace
naleznete v dokumentaci k televizoru.
Jakmile je přehrávač médií rozpoznán, zobrazí se úvodní obrazovka indikující
spuštění přehrávače a poté se otevře výchozí obrazovka s uživatelským
rozhraním.
Poznámka: Kabely HDMI se prodávají samostatně.
ZAČÍNÁME – 13
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Kompozitní připojení AV (standardní rozlišení)
Pro použití kompozitního připojení:
1. Zasuňte mini konektor do kompozitního konektoru přehrávače médií.
2. Zapojte opačné konce do kompozitních vstupních portů na televizoru, žlutý ke
žlutému, červený k červenému a bílý k bílému.
3. Vyberte příslušný vstupní zdroj na televizoru.
Počkejte několik sekund, dokud televizor nedetekuje přehrávač médií.
Pokud není přehrávač médií detekován, bude možná nutné změnit vstupní
zdroj na televizoru za kompozitní, v závislosti na vašem připojení. Další
informace naleznete v dokumentaci k televizoru.
Jakmile je přehrávač médií rozpoznán, zobrazí se úvodní obrazovka indikující
spuštění přehrávače a poté se otevře výchozí obrazovka s uživatelským
rozhraním.
ZAČÍNÁME – 14
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Domácí kino (vysoké rozlišení)
Připojení systému domácího kina:
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte kabel HDMI do konektoru HDMI na přehrávači médií.
Zapojte opačný konec do vstupního portu HDMI na A/V přijímači.
Zapojte kabel HDMI do výstupního portu HDMI na A/V přijímači.
Zapojte opačný konec do portu HDMI na televizoru (pokud je k dispozici).
Na televizoru vyberte příslušný vstupní zdroj.
Připojení systému domácího kina pomocí rozhraní S/PDIF:
1. Zapojte kabel S/PDIF do zásuvky S/PDIF na přehrávači médií.
2. Druhý konec zapojte do vstupního portu S/PDIF na vašem A/V přijímači.
3. Zapojte konektory rozhraní HDMI nebo kompozitní konektory do příslušných
výstupních portů na přehrávači médií.
4. Druhý konec připojte k příslušným portům na vašem televizoru.
5. Na televizoru vyberte příslušný vstupní zdroj.
6. V přehrávači médií nastavte příslušnou možnost výstupu zvuku. Viz „Výstup
zvuku a videa“ na str. 123.
Kabely HDMI a S/PDIF (optické) jsou prodávány samostatně.
ZAČÍNÁME – 15
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Krok 3 – Připojení zařízení USB (volitelné)
Přehrávač médií je vybaven USB portem, který podporuje přehrávání z externích
jednotek USB společnosti Western Digital.*
*Seznam podporovaných externích disků společnosti WD naleznete ve znalostní databázi
v článku s ID č. 9539 na stránkách http://support.wd.com.
Připojení zařízení USB:
1. Zapojte disk USB do USB portu na přehrávači médií.
Externí pevný disk My Book
(prodává se samostatně)
2. Počkejte, než přehrávač médií prohledá soubory na zařízení USB.
3. Chcete-li přistupovat ke svým souborům na zařízení USB, přejděte na aplikaci
My Storage (Moje úložiště). Viz část „Hledání obsahu – My Storage (Moje
úložiště)“ na straně 25.
Odemknutí uzamknutého zařízení USB WD:
Aby měl přehrávač přístup k obsahu, musí být zařízení USB odemknuto.
1. Na obrazovce odemknutí vašeho zařízení USB pomocí tlačítek / vyberte
možnost OK a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí navigačních kláves
zadejte přístupové heslo jednotky USB na
klávesnici na obrazovce. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte
tlačítko OK.
Zadáte-li nesprávné heslo, pomocí tlačítek / vyberte možnost OK, stiskněte
tlačítko OK a potom napište správné heslo. Jestliže zadáte nesprávné heslo
pětkrát za sebou, jednotka USB bude pozastavena. Stisknutím tlačítka OK
chybovou zprávu zavřete. Odpojte disk USB. Vypněte, zapněte a znovu
připojte jednotku USB a zadejte správné přístupové heslo.
3. Po odemknutí jednotky USB se zobrazí panel nabídky pro vybraný typ média.
Pomocí tlačítek / vyberte možnosti filtru zobrazení podporovaného
mediálního obsahu a potom stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se podporovaný
obsah zvoleného typu médií.
4. Pomocí navigačních kláves
vyberte soubor, který si přejete spustit,
a poté stisknutím tlačítka OK zahajte přehrávání.
ZAČÍNÁME – 16
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Odebrání zařízení USB
Chcete-li předejít ztrátě dat, je velmi doporučováno, abyste nejprve na dálkovém
ovládání stiskli tlačítko EJECT (VYSUNOUT) a poté odebrali zařízení USB.
Odstranění zařízení USB:
1. Stiskněte tlačítko EJECT (VYSUNOUT) .
2. Zařízení USB vyberete stisknutím tlačítka / .
3. Stiskněte tlačítko OK. Po zvolení symbolu
opět stiskněte tlačítko OK.
4. Odpojte zařízení USB od přehrávače médií.
ZAČÍNÁME – 17
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Krok 4 – připojení k síti
Přehrávač lze připojit k domácí síti, a získat tak přístup k internetu a síťovým
úložištím prostřednictvím drátového nebo bezdrátového síťového připojení.
Síťové připojení umožňuje přístup k obsahu místních médií i k obsahu médií
on-line.
Až připojíte přehrávač médií k televizoru a televizor zapnete, spustí se
průvodce nastavením sítě. Stisknutím tlačítka / zvolte jazyk a poté stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li získat podrobné instrukce o drátových a bezdrátových síťových
připojeních, přejděte na další stránku („Nastavení sítě“ na str. 19).
Přístup k mediálnímu obsahu v síti
Viz část „Hledání obsahu – My Storage (Moje úložiště)“ na straně 25.
Přístup k mediálnímu obsahu on-line
Viz část „Aplikace“ na straně 63.
ZAČÍNÁME – 18
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
5
Nastavení sítě
Přehrávač lze připojit k místní síti pomocí kabelového nebo bezdrátového
připojení, a získat tak přístup ke streamovanému videu a mediálnímu obsahu
on-line i offline.
Důležité: Streamování prostřednictvím technologie Wi-Fi může být
nestabilní z různých příčin, jako jsou například slabý dosah sítě,
intenzita signálu, proměnlivost rychlostí nebo další provozní podmínky.
Prostřednictvím síťové sady WD Livewire™ powerline AV (prodává se
samostatně) můžete vytvořit okamžité vysokorychlostní drátové připojení
a získat tak rychlý a spolehlivý přístup k internetu bez nutnosti vést
kabeláž napříč celou domácností. Další informace naleznete na adrese
http://products.wd.com/WDLivewire.
Nastavení ethernetové (kabelové) sítě
Postup pro automatické nastavení připojení k bezdrátové síti:
1. Na uvítací straně průvodce nastavení stiskněte tlačítko / a vyberte jazyk.
Pak stiskněte tlačítko OK.
2. Zapojte ethernetový kabel do ethernetového konektoru na přehrávači.
3. Druhý konec ethernetového kabelu připojte přímo k portu směrovače nebo
síťového přepínače.
NASTAVENÍ SÍTĚ – 19
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
4. Průvodce zahájí automatické připojení k síti. Po dokončení se zobrazí
následující obrazovka. Pomocí tlačítka OK pokračujte, nebo vyberte
položku
a stisknutím tlačítka OK průvodce ukončete.
Informace o změně nebo ruční konfiguraci nastavení ke kabelové síti
(doporučeno pouze pro pokročilé uživatele) najdete zde: „Network Setup
(Nastavení sítě)“ na str. 126.
Nastavení bezdrátové sítě
Máte čtyři možnosti, jak nastavit bezdrátovou síť:
„
„
„
„
Automatický – vyberte dostupný přístupový bod, který byl nalezen
přehrávačem médií.
Ruční zadání názvu bezdrátové sítě – pomocí klávesnice na obrazovce
zadejte název sítě (SSID) ručně (pokud není název SSID vysílán).
Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi (WPS) – zadejte kód PIN nebo na
směrovači stiskněte tlačítko WPS (je-li k dispozici).
Párovací kód systému Windows – tato možnost je k dispozici pouze
v nabídce Setup (Nastavení). Viz část „Get Windows Pairing Code (Získat
párovací kód Windows)“ na straně 129.
Poznámka: Doporučené nastavení u bezdrátových směrovačů N je 802.11n a pouze se šířkou
kanálu 20/40 MHz. Pokud používáte bezdrátový přístupový bod N (AP), který byl nastaven pro
režim 802.11n s jakýmkoli nastavením zabezpečení kromě nastavení WPA2-PSK+AES nebo
None (Žádné), přehrávač médií bude fungovat na nižších hodnotách 802.11g. Zakázání
zabezpečení bezdrátové technologie se nedoporučuje.
NASTAVENÍ SÍTĚ – 20
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Automatické vyhledávání nebo ruční zadání názvu bezdrátové sítě
1. Na uvítací straně průvodce nastavení stiskněte tlačítko / a vyberte jazyk.
Pak stiskněte tlačítko OK.
2. Automatické vyhledávání: Stisknutím tlačítka / vyberte bezdrátovou síť ze
seznamu a pak stiskněte tlačítko OK. Přejděte ke kroku 5.
Ruční: V závislosti na nastavení bezdrátové sítě může být nutné zadat název
sítě ručně. V tom případě přejděte k ikoně klávesnice na pravé straně
obrazovky, stiskněte tlačítko OK a pokračujte k dalšímu kroku.
3. Pomocí navigačních kláves
zadejte název SSID přístupového bodu,
ke kterému se chcete připojit, zvolte možnost Submit (Odeslat) a poté
stiskněte tlačítko OK.
NASTAVENÍ SÍTĚ – 21
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
4. Pomocí tlačítek
tlačítko OK.
/
vyberte typ šifrování bezdrátové sítě a poté stiskněte
5. V případě potřeby zadejte pomocí tlačítek
heslo přístupového bodu,
zvolte možnost Submit (Odeslat) a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Až bude síť úspěšně nastavená, stiskněte tlačítko OK, abyste zobrazili
výchozí obrazovku.
Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi (WPS)
1. Na uvítací straně průvodce nastavení stiskněte tlačítko / a vyberte jazyk.
Pak stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte k ikoně WPS na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte metodu, kterou chcete použít, a poté stiskněte
tlačítko OK.
NASTAVENÍ SÍTĚ – 22
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Tlačítko WPS
1. Stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači.
2. Na ovladači stiskněte tlačítko OK.
Kód PIN
1. Zadejte kód PIN WPS zobrazený na obrazovce na stránce konfigurace webu
bezdrátového směrovače.
2. Pomocí tlačítka OK pokračujte, nebo vyberte položku
OK průvodce ukončete.
a stisknutím tlačítka
NASTAVENÍ SÍTĚ – 23
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Po navázání síťového připojení můžete:
„
„
Získat přístup ke streamovaným médiím pomocí služeb internetu,
které jsou součástí přehrávače médií. Více informací o těchto službách
naleznete zde: Viz část „Aplikace“ na straně 63.
Přistupovat k souborům médií v síti. Viz část „Hledání obsahu – My Storage
(Moje úložiště)“ na straně 25.
Kontrola síťového připojení
Pokud narazíte na problémy se sítí, zkontrolujte síťové připojení, abyste určili
příčiny problému.
Kontrola síťového připojení:
1. Na stránce My favorites (Oblíbené) stiskněte dvakrát tlačítko pro přechod do
panelu hlavních kategorií.
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku Settings (Nastavení) a potom stiskněte
tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Network Settings (Nastavení sítě)
a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítek / vyberte možnost Check Connection (Kontrola připojení)
a poté stiskněte tlačítko OK.
Jednotka automaticky zkontroluje síťové připojení. Po ukončení kontroly se
zobrazí výsledky. Zelená značka zaškrtnutí u položek značí, že dané
nastavení sítě je v pořádku. Pokud je zjištěn problém, zkontrolujte nastavení
směrovače a vyřešte problém pomocí příručky pro směrovač.
Červená přeškrtnutá značka indukuje problém se síťovými nastaveními. Může
se jednat o IP adresu nebo adresu serveru DNS. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte vašeho poskytovatele připojení k síti internet.
NASTAVENÍ SÍTĚ – 24
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
6
Hledání obsahu – My Storage (Moje úložiště)
V této části se dozvíte, jak pomocí přehrávače médií můžete přes místní síť
přistupovat k digitální sbírce médií.
„
„
Přístup k síťovému úložišti – zobrazujte a přehrávejte digitální média uložená
na úložišti zařízení připojeného k síti (NAS) nebo ze serveru médií DLNA.
Připojení úložiště USB – připojte k přehrávači médií úložné zařízení USB,
které obsahuje soubory médií.
Přístup k mediálnímu obsahu
Jakmile má přehrávač aktivní připojení k síti, můžete přistupovat k mediálnímu
obsahu na síťovém úložišti s certifikací DLNA (NAS), které se nachází ve stejné
síti jako přehrávač médií. Můžete také přistupovat k mediálnímu obsahu na
úložišti USB připojenému k přehrávači médií. Výhody a aplikace jednotlivých typů
zdrojů obsahu jsou popsány níže.
Přístup k mediálnímu obsahu na serveru médií nebo úložném zařízení USB:
1. Na libovolné stránce aplikací přejděte k ikoně All My Apps (Všechny aplikace)
a stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte do aplikace My Storage (Moje úložiště) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se okno Select Storage (Výběr úložiště). Pomocí tlačítek
zdroj úložiště a poté stiskněte tlačítko OK.
/
vyberte
HLEDÁNÍ OBSAHU – MY STORAGE (MOJE ÚLOŽIŠTĚ) – 25
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Zdroj obsahu
Nejlepší možnost přístupu . . .
Úložné zařízení USB Úložné zařízení připojené k portu rozhraní USB.
Server médií
DLNA/UPnP
Síťové servery médií umožňují snadné použití (optimální pro serverová
zařízení s certifikací DLNA, například síťová úložiště My Book® Live™ od
společnosti WD).
Úložné zařízení USB
Vyberte úložné zařízení USB, pokud chcete mít přístup k mediálním souborům
uloženým na úložném zařízení USB připojeném k portu USB na přehrávači médií.
Server médií
Tato nabídka zobrazuje síťové servery médií UPnP připojené k vaší síti. Využití je
optimalizováno pro zařízení s certifikací DLNA, jako je osobní úložiště typu cloud
WD My Book Live a centra médií WD TV Live Hub.
Výhodou serveru médií je shromažďování veškerého obsahu z hostitelského
zařízení. Server médií hostí seznam podporovaných formátů souborů
s informacemi o metadatech, díky kterým může klientské zařízení, např.
přehrávač médií, snadno procházet a přehrávat obsah.
Server médií však může omezit typy podporovaných souborů a vy nemusíte mít
přístup ke všem souborům uloženým na serveru médií.
HLEDÁNÍ OBSAHU – MY STORAGE (MOJE ÚLOŽIŠTĚ) – 26
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
7
Obsluha přehrávače médií
Použití dálkového ovládání
Pomocí dálkového ovládání přehrávače médií můžete ovládat domovskou
obrazovku, procházet obsah nebo mediální soubory, povolit možnosti přehrávání
a upravit systémová nastavení. Infračervené snímače detekují infračervené
signály z dálkového ovládání.
Důležité: Ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a infračervenými
snímači přehrávače nejsou žádné překážky.
Tlačítko
HOME (Domů)
POWER
(Napájení)
Back (Zpět)
Option
(Možnosti)
Navigation buttons
(Navigační tlačítka)
OK
Funkce
Zobrazuje hlavní nabídku (panel stránek aplikací), různé možnosti
přehrávání souborů a nastavení zařízení.
Uvádí zařízení do režimu spánku a vypíná obrazový výstup. Chcete-li
přehrávač médií úplně vypnout, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho
pět sekund.
Vrátí zpět předchozí obrazovku.
Zobrazí nabídku se seznamem dalších možnosti pro zobrazení,
přehrávání, označení oblíbených, atd.
Umožňují pohyb na domácí obrazovce, obrazovkách nabídek,
v mediálních knihovnách, klávesnicích na obrazovce a panelech
nástrojů. Stisknutí a podržení umožňuje přechod mezi obrazovkami
(tlačítka vlevo a vpravo) a výběr více položek (tlačítka nahoru a dolů).
Vybírá/potvrzuje položku nebo zapíná jednotlivé přehrání (kromě hudby)
a informační řádek (v průběhu přehrávání).
Next Page
(Další strana)
Prev Page
(Předchozí strana)
STOP (Zastavit)
REV (Převinout
zpět)
PREV
Zobrazí další stranu uživatelského rozhraní. Umožňuje prohlížení
delšího textu, dalších ikon služeb, atp.
Zobrazí předchozí stranu uživatelského rozhraní.
Přerušuje přehrávání.
Slouží k posunu zpět během přehrávání audia a videa. Podporovány
jsou následující rychlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
•
Stiskněte jednou a posunete se na začátek audio-/videosouboru.
•
Stiskněte dvakrát a dostanete se k předchozímu zvukovému/
obrazovému souboru.
•
Stisknutím se přesunete o stránku nahoru.
•
Stisknutím v režimu Video REV se posunete o 10 minut vzad.
OBSLUHA PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ – 27
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Tlačítko
PAUSE/PLAY
(Pozastavit/Přehrát)
FF (rychlé
převíjení dopředu)
NEXT
SEARCH
(Hledat)
EJECT
(Vysunout)
Funkce
Slouží k přehrávání a pozastavení přehrávání.
Slouží k přesunu vpřed během přehrávání audia a videa. Podporovány
jsou následující rychlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
•
Slouží k přejití k dalšímu audio- nebo videosouboru nebo k obrázku.
•
Stisknutím se přesunete o stránku dolů.
•
Stisknutím v režimu Video FF přeskočíte o 10 minut vpřed.
Slouží k vyhledávání souborů v aktuální složce. Tato funkce je dostupná,
pokud je povoleno nastavení knihovny médií. Neprohledává podsložky.
Bezpečně odebrat zařízení USB.
Zkratka služby nebo tlačítka zkratek/funkcí, které může přiřadit uživatel.
Viz „Remote Settings (Vzdálená nastavení)“ na str. 132.
nebo
Funkční tlačítka
Použití klávesnice USB
Jako alternativu k použití dálkového ovládání můžete do zásuvky USB na
přehrávači médií připojit klávesnici USB.
Klávesa nebo
posloupnost
kláves
Funkce
HOME (Domů)
Zobrazuje hlavní nabídku, různé možnosti přehrávání souborů
a nastavení zařízení.
CTRL + P
(Napájení)
Uvádí zařízení do režimu spánku a vypíná obrazový výstup.
Šipky NAHORU,
DOLŮ, DOLEVA,
a DOPRAVA
Umožňují pohyb na domácí obrazovce, obrazovkách nabídek,
v mediálních knihovnách, klávesnicích na obrazovce a panelech
nástrojů.
ENTER
•
Zobrazuje adresáře médií a obrazovku Settings (Nastavení).
•
Zapne či vypne informační panel.
•
Spustí přehrávání vybraného souboru.
•
Povoluje momentálně zvolené nastavení na obrazovce Settings
(Nastavení).
S (Zastavit)
Přerušuje nahrávání.
ESC (Zpět)
Vrátí zpět předchozí obrazovku.
OBSLUHA PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ – 28
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Klávesa nebo
posloupnost
kláves
Funkce
- (Převíjení zpět)
Slouží k posunu zpět během přehrávání audia a videa. Podporovány
jsou následující rychlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Převinout
dopředu)
•
Stiskněte jednou a posunete se na začátek audio-/videosouboru.
•
Stiskněte dvakrát a dostanete se k předchozímu zvukovému/
obrazovému souboru.
•
Stisknutím se přesunete o stránku nahoru.
•
Stisknutím v režimu Video REV se posunete o 10 minut vzad.
CTRL
+ F (Hledat)
Slouží k vyhledávání souborů v aktuální složce My Storage (Moje úložiště)
(pouze přímo připojené úložné zařízení USB).
CTRL + O
(Možnosti)
V průběhu přehrávání zobrazuje další možnosti přehrávání. Na stránce
s mediálním obsahem on-line stisknutím zobrazíte další možnosti
služeb.
MEZERNÍK
(Přehrát/pozastavit)
Slouží k přehrávání a pozastavení přehrávání.
+ (Převinout vpřed)
Slouží k přesunu vpřed během přehrávání audia a videa. Podporovány
jsou následující rychlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Další)
•
Slouží k přejití k dalšímu audio- nebo videosouboru nebo k obrázku.
•
Stisknutím se přesunete o stránku dolů.
•
Stisknutím v režimu Video FF přeskočíte o 10 minut vpřed.
CTRL + E
(Vysunout)
Slouží k přepnutí do bezpečného režimu, aby mohlo být zařízení USB
bezpečně odebráno.
M (Ztlumit)
Vypíná výstup zvuku.
V (Titulky)
Přepíná titulky videa (pokud jsou dostupné).
B (Zvuk)
Přepíná zvukové stopy videa (pokud jsou dostupné).
DELETE (Smazat)
Vymazává políčko pro zadání údajů.
Z (Zvětšení)
Přiblíží právě přehrávaný soubor videa nebo prohlíženou fotografii.
R (Náhodné
přehrávání)
Zapíná funkci náhodného přehrávání souborů videí a hudby.
L (Opakování)
Opakovaně přehraje aktuální soubor videa nebo hudby.
BACKSPACE
Vymaže aktuálně zvolený soubor.
CTRL + S
(Nastavení)
Vyvolá nabídku nastavení.
Alfanumerické
klávesy
•
Jednorázovým stisknutím kteréhokoli z těchto tlačítek zadáte
příslušné písmeno či číslo.
•
Během poslechu skladby nebo procházení seznamu skladeb
stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek 0 až 9 pro vytvoření předvolby.
OBSLUHA PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ – 29
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Použití uživatelského rozhraní přehrávače médií
Výchozí obrazovka My Favorites (Oblíbené) se zobrazí po zapnutí přehrávače
médií. Na této obrazovce jsou zobrazeny vaše oblíbené aplikace. Pokud jste na
jiné obrazovce/stránce a chcete zobrazit tuto obrazovku, stiskněte tlačítko
HOME (Výchozí). Uživatelské rozhraní umožňuje uspořádání aplikací připnutím
na přizpůsobené stránky. Bližší informace naleznete v částech Viz část „Stránky“
na straně 32 a „Veškeré moje aplikace“ na str. 34.
Navigace uživatelského rozhraní
Pokud chcete procházet obrazovky, použijte následující tlačítka dálkového ovládání.
Tlačítko
Funkce
Šipka nahoru/dolů/vlevo/vpravo
Přechod z jedné aplikace, funkce, možnosti, stránky, kategorie
a podkategorie do další. Po vybrání aplikace se zobrazí
bublina s informacemi o aplikaci.
OK
Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte výběr
Možnosti
Zobrazí další funkce
Stránky (panel stránek aplikací)
Chcete-li zobrazit panel stránek aplikací, stiskněte tlačítko
My Favorites (Oblíbené) nebo na jiné stránce.
na stránce
OBSLUHA PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ – 30
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Hlavní kategorie
Ikony hlavních kategorií jsou zobrazeny v horní části obrazovky (Oblíbené).
Přejděte až do horní části obrazovky a vyberte si z následujících hlavních
kategorií:
All My Apps (Veškeré moje aplikace)
Alerts (Výstrahy)
„
Settings (Nastavení)
Tyto kategorie jsou podrobněji probírány v následujících kapitolách této uživatelské
příručky.
„
„
OBSLUHA PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ – 31
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
8
Stránky
Podobně jako u stránek novin, vám stránky umožní uspořádat své aplikace do
menších skupin podle témat a kategorie a zobrazit je na předem stanovené ploše,
která se rozšiřuje vodorovně.
Stisknutím tlačítka
ikon stránky.
na obrazovce My Favorites (Oblíbené) zobrazíte seznam
Chcete-li aplikace roztřídit podle kategorie, vyberte stránku a stiskněte tlačítko OK.
Možnosti stránky
Chcete-li zobrazit možnosti stránky, vyberte ikonu stránky a stiskněte tlačítko
Option (Možnosti).
STRÁNKY – 32
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přesunutí stránky
Chcete-li se posunout o stránku nahoru nebo dolů v pořadí zobrazovaných
stránek, vyberte položku Move Page (Přesunutí stránky) a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítek / přesuňte modrý kurzor na místo, kam chcete stránku
přesunout a stiskněte tlačítko OK.
Úprava stránky
Tato možnost slouží ke změně názvu stránky, titulku a přiřazené ikony.
1. Zvolte možnost Edit Page (Úprava stránky) a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte ikonu pro stránku a poté dvakrát stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název stránky. Po dokončení vyberte
možnost Submit (Odeslat) a stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název stránky. Po dokončení vyberte
možnost Submit (Odeslat) a stiskněte tlačítko OK.
STRÁNKY – 33
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
9
Veškeré moje aplikace
Na obrazovce All My Apps (Veškeré moje aplikace) jsou zobrazeny všechny
aplikace nainstalované na přehrávači médií a máte možnost aktualizovat všechny
aplikace a instalovat aplikace z dalšího zařízení.
Z výchozí obrazovky přejděte až do horní části obrazovky a vyberte ikonu
All My Apps (Veškeré moje aplikace)
.
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny aplikace nainstalované na přehrávači
médií.
Možnosti aplikace
Chcete-li zobrazit možnosti aplikace, vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko
Option (Možnosti).
VEŠKERÉ MOJE APLIKACE – 34
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Připnutí aplikace na stránku
Tato funkce umožňuje vytvoření zkratky aplikace na vybrané stránce.
1. Zvolte možnost Pin App to a Page (Připnutí aplikace na stránku) a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte ze seznamu existující stránku a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte velkou nebo malou ikonu aplikace (pokud aplikace podporuje tuto funkci)
a poté stiskněte tlačítko OK. Aplikace se zobrazí na stránce, kterou jste vybrali
na této obrazovce. Některé aplikace mají funkci miniaplikace (widgetu), která
zobrazuje informace v samotné ikoně. Na dalším obrázku je uvedený příklad.
4. Vyberte ze seznamu ikonu stránky a poté stiskněte tlačítko OK.
Blokování a odblokování aplikace
Tato funkce nastavuje rodičovskou kontrolu a brání dalším uživatelům v používání
určitých aplikací.
1. Vyberte možnost Block App (Blokování aplikace) a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Zadejte a potvrďte heslo pro přístup k aplikaci prostřednictvím klávesnice na
obrazovce, vyberte možnost Submit (Odeslat) a poté stiskněte tlačítko OK.
Ikona aplikace nyní bude zobrazena se zámkem.
3. Chcete-li aplikaci odblokovat, vyberte ji na stránce, stiskněte tlačítko
Option (Možnosti) a zadejte prostřednictvím klávesnice na obrazovce
nastavené heslo.
VEŠKERÉ MOJE APLIKACE – 35
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Automatické spuštění aplikace při zapnutí přehrávače
Vyberte možnost Autorun App at Startup (Automatické spuštění aplikace při
zapnutí přehrávače) a poté stisknutím tlačítka OK potvrďte spuštění aplikace při
zapnutí přehrávače médií. Při zapnutí přehrávače lze automaticky spustit jen
jednu aplikaci.
Poznámka: Automatické spuštění aplikace vyžaduje úplné resetování jednotky.
Aktualizace aplikací
Aktualizace jednotlivé aplikace
1. Přejděte na ikonu aplikace, na které je zobrazena značka aktualizace,
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Chcete-li zahájit aktualizaci, vyberte možnost Update Now (Aktualizovat).
Aktualizaci také můžete přeskočit výběrem možnosti Launch App (Spustit
aplikaci).
VEŠKERÉ MOJE APLIKACE – 36
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Využití prostoru pro aplikace
Přejděte k ikoně využití prostoru pro aplikace
(Všechny aplikace) a poté stiskněte tlačítko OK.
na stránce All My Apps
Zobrazí se zbývající prostor pro aplikace. Pokud se blížíte 100 MB limitu úložiště
pro aplikace, zobrazí se varovná zpráva. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na
obrazovku All of My Apps (Všechny aplikace).
VEŠKERÉ MOJE APLIKACE – 37
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
10
Výstrahy
Výstrahy poskytují důležité zprávy, včetně informací o dostupnosti aktualizací
firmwaru a produktových informací společnosti WD.
Z výchozí obrazovky přejděte až do horní části obrazovky a vyberte ikonu
výstrah
. Pokud jsou k dispozici výstrahy, ikona se zobrazí oranžově.
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte obrazovku Alerts (Výstrahy). Zobrazí se všechny
příslušné výstrahy.
Více informací zobrazíte po výběru některé z výstrah.
Chcete-li výstrahu odstranit, vyberte na obrazovce s informacemi o výstrahách
možnost Delete (Odstranit) a stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete odstranit
všechny výstrahy, přejděte k ikoně Delete All (Odstranit vše)
na hlavní
obrazovce Alerts (Výstrahy) a stiskněte tlačítko OK.
VÝSTRAHY – 38
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Aktualizace firmwaru
Je-li k dispozici aktualizace firmwaru, vyberte ji z nabídky Alerts (Výstrahy)
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka New Firmware Available
(K dispozici je nový firmware).
Vyberte možnost Update Firmware Now (Aktualizovat firmware nyní) a poté
stisknutím tlačítka OK začněte stahovat aktualizaci firmwaru. Během tohoto
procesu neodpojujte napájení nebo internetové připojení.
Pokud chcete provést aktualizaci firmwaru později, vyberte možnost Do Not Update
(Neaktualizovat) nebo vyberte možnost What’s in This Update (Co je součástí
této aktualizace) a zobrazte seznam změn oproti předchozí verzi firmwaru.
VÝSTRAHY – 39
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
11
Moje úložiště
Chcete-li procházet a přehrávat soubory médií, použijte aplikaci My Storage
(Moje úložiště).
Přístup k mediálnímu obsahu na serveru médií nebo úložném zařízení USB:
1. Na libovolné stránce aplikací přejděte k ikoně All My Apps (Všechny aplikace)
a stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte do aplikace My Storage (Moje úložiště) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se okno Select Storage (Výběr úložiště). Pomocí tlačítek / vyberte
zdroj úložiště a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Zobrazí se obsah médií příslušného zdroje úložiště. Pokud chcete změnit
aktuální zdroj úložiště, přejděte do aplikace My Storage (Moje úložiště)
a vyberte ikonu zdroje
.
Třídění a filtrování
Soubory zobrazené v aplikaci My Storage (Moje úložiště) můžete třídit a filtrovat
podle vlastních požadavků pomocí funkce třídění a filtrování.
Poznámka: Tato funkce není podporována na serverech médií DLNA.
MOJE ÚLOŽIŠTĚ – 40
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Filter (Filtrování)
1. Přejděte na ikonu třídění a filtrování
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko , poté pomocí tlačítek / vyberte filtr All (Vše),
Video (Video), Music (Hudba) nebo Photo (Fotografie). Stisknutím tlačítka OK
zobrazíte výsledky podle vybraného kritéria.
3. Po zvolení zelené potvrzovací značky
stiskněte znovu tlačítko OK.
Třídění
1. Přejděte na ikonu třídění a filtrování
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Chcete-li zvolit možnost Sorting by Date (Třídit podle dat) nebo Alphabetical
(Podle abecedy), stiskněte tlačítko a poté tlačítka / . Stisknutím tlačítka
OK zobrazíte soubory médií podle zvolených kritérií ve vzestupném
(šipka nahoru) nebo sestupném (šipka dolů) pořadí.
3. Stiskněte tlačítko . Po zvolení zelené potvrzovací značky
tlačítko OK.
stiskněte znovu
Odeslat na Facebook (Video & Photo – Video a fotografie)
Zvolením této možnosti můžete nahrát soubory fotografií nebo videa do sítě
Facebook.
1. Po zvolení souboru videa nebo fotografie stiskněte tlačítko Option (Možnosti).
2. Vyberte možnost Facebook Upload to Facebook (Odeslat na Facebook)
a poté stiskněte tlačítko OK.
MOJE ÚLOŽIŠTĚ – 41
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
3. Zvolte si účet, na kterém si přejete soubor zveřejnit, a potom stiskněte tlačítko
OK nebo si zvolte možnost Add Account (Přidat účet) pro přidání účtu služby
Facebook (podrobnosti naleznete v části „Služba Facebook“ na str. 68).
4. Zobrazí se následující obrazovka. Stisknutím tlačítka OK zvolte možnost
„Don’t ask me again!“ (Příště se neptat), pokud nechcete, aby se tato
obrazovka zobrazila znovu, a poté stisknutím tlačítka označte zelený
symbol zatržení
. Stiskněte tlačítko OK.
Připnout složku na stránku
1. Vyberte složku a stiskněte tlačítko Option (Možnosti).
2.
3.
4.
5.
Vyberte možnost Pin to a Page (Připnout na stránku) a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte ze seznamu existující stránku a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte formát pro ikonu složky (velký nebo malý) a poté stiskněte tlačítko OK.
Ikona se zobrazí na vybrané stránce.
MOJE ÚLOŽIŠTĚ – 42
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
12
Hledat
Vyhledávání médií
Pokud chcete hledat soubory médií v nabídce My Storage (Moje úložiště),
stiskněte tlačítko hledání
na dálkovém ovládání nebo přejděte do horní části
stránky, vyberte ikonu hledání
a poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
následující okno:
Chcete-li vyvolat klávesnici na obrazovce, stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete
hledání zúžit podle typu obsahu, vyberte ikonu typu obsahu
a poté stiskněte
tlačítko OK. Vyberte jednu z možností typu obsahu a poté stiskněte tlačítko OK.
HLEDAT – 43
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Funkce hledání
1. Pomocí klávesnice na obrazovce:
„
Pomocí navigačních kláves vyberte znak a poté stisknutím tlačítka OK
zadejte text do vyhledávácího panelu.
- Jako alternativu k výše popsané metodě můžete k přehrávači médií
připojit klávesnici USB. Viz část „Použití klávesnice USB“ na straně 28.
„
Chcete-li přepínat mezi malými a velkými písmeny, zvolte
nebo
a potom stiskněte tlačítko OK.
„
Vyberte režim
a poté stisknutím tlačítka OK zobrazte klávesnici pro
zadávání speciálních znaků.
„
Vyberte možnost
, poté stisknutím tlačítka OK zobrazte speciální znaky,
jako například .com, www., .net, .org atp.
„
Pro zadávání v několika jazycích nebo zadávání více znaků stiskněte
tlačítko Options (Možnosti) (týká se některých písmen na klávesnici).
„
Chcete-li vymazat poslední písmeno, přejděte k položce
a poté
stiskněte tlačítko OK.
„
Pokud chcete vymazat pole hledání, přejděte na položku
a stiskněte
tlačítko OK.
„
Pokud chcete v poli Search (Hledat) posouvat kurzor zpět, přejděte
k položce
a poté stiskněte tlačítko OK nebo k položce , pokud chcete
posouvat kurzor vpřed (kurzor v poli vyhledávání můžete posouvat zpět
také stisknutím tlačítka
a stisknutím tlačítka Next Page (Další strana)
můžete kurzor posouvat vpřed).
Používání funkce historie vyhledávání:
„
Stiskněte tlačítko SEARCH (HLEDAT)
na dálkovém ovládání. Tím se
přepnete do seznamu Search History (Historie vyhledávání).
„
„
Pomocí tlačítek / vyberte vyhledávání z obrazovky.
Stisknutím tlačítka OK provedete uložené vyhledávání.
HLEDAT – 44
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
2. Po nastavení parametrů vyhledávání zvolte možnost Submit (Odeslat) ve
spodní části klávesnice na obrazovce a následně stiskněte tlačítko OK. Pokud
neexistují žádné soubory médií, které odpovídají parametrům vyhledávání,
stiskněte tlačítko OK; zobrazí se znovu klávesnice na obrazovce a vy můžete
změnit parametry vyhledávání.
Všechny soubory s názvy, které začínají znaky zadanými v políčku vyhledávání,
budou zařazeny do výsledků vyhledávání. Např. zadání výrazu „glo“ způsobí,
že výsledky vyhledávání budou následující:
„
Global party.mpeg
„
Glow of the Field.jpg
„
Gloss.mp3
3. Pokud jsou nalezeny soubory, které splňují zadané parametry vyhledávání,
zobrazí se v následujícím seznamu (výsledek výběru možnosti All Files –
Všechny soubory v kroku č. 3 výše).
Pro volbu souboru médií, který hledáte, použijte navigační tlačítka a potom
stiskněte tlačítko OK nebo
, abyste spustili přehrávání.
Ruční vyhledávání
Soubor médií je možné hledat ručně. V takovém případě přejděte do aplikace
My Storage (Moje úložiště), vyberte zdroj (podrobnosti naleznete v části „Přístup
k mediálnímu obsahu“ na str. 25) a procházejte dostupnými soubory a složkami.
Tento způsob se doporučuje pouze v případě, že vyhledáváte v omezeném počtu
souborů. V opačném případě je vhodnější používat vestavěnou funkci hledání.
HLEDAT – 45
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
13
Sledování videa
Pokud použijete přehrávač médií, můžete sledovat video na televizoru.
Seznam podporovaných formátů videa popisuje část „Podporované formáty“ na
str. 151.
Přehrávání videa
Přehrávání videa:
Přístup k mediálnímu obsahu ze síťového sdílení, serveru médií nebo úložiště USB:
1. Přejděte až do horní části výchozí obrazovky, vyberte ikonu All My Apps
(Všechny moje aplikace)
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte do aplikace My Storage (Moje úložiště) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se okno Select Storage (Výběr úložiště). Pomocí tlačítek / vyberte
zdroj úložiště a poté stiskněte tlačítko OK (podrobnosti naleznete v části
„Přístup k mediálnímu obsahu“ na str. 25).
4. Zobrazí se seznam souborů a složek umístěných ve vybraném zdroji úložiště.
5. Vyberte videosoubor, který chcete přehrát.
„
Chcete-li začít přehrávat jeden videosoubor, zvýrazněte jej a poté stiskněte
tlačítko OK.
„
Chcete-li začít přehrávat video seznam souborů k přehrávání, zvýrazněte
název seznamu souborů a poté stiskněte PAUSE/PLAY (Pozastavit/Přehrát).
„
Chcete-li začít přehrávat všechny video soubory ve složce, zvýrazněte
danou složku a poté stiskněte PAUSE/PLAY (Pozastavit/Přehrát).
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 46
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Pokud se snažíte otevřít video soubor, který byl již předtím částečně přehrán,
budete požádáni, abyste vybrali, zda chcete soubor přehrát od začátku, nebo
od místa, ve kterém bylo přehrávání ukončeno. Stisknutím tlačítka Resume
(Obnovení) pokračujte v přehrávání, nebo stisknutím tlačítka Restart zahajte
přehrávání od začátku.
Ovládání přehrávání videa
Přehrávání videa můžete ovládat prostřednictvím těchto tlačítek na dálkovém ovládání:
Tlačítko
Funkce
STOP (Zastavit)
Přerušuje přehrávání videa.
PAUSE/PLAY (Pozastavit/Přehrát)
Přeruší nebo pokračuje v přehrávání videa.
1. Stiskněte FF (Převinout vpřed)
nebo REV (Převinout zpět)
a přesunete se vpřed nebo vzad
(pro zvolení rychlosti přesunu
stiskněte opakovaně).
2. Stiskněte PAUSE/PLAY
(Pozastavit/přehrát) pro pokračování
přehrávání na zvolené pozici.
Prohlíží video vpřed i vzad.
NEXT
•
Přehraje další video soubor ve složce nebo
seznamu souborů k přehrávání.
•
Stisknutím v průběhu Rychlého převíjení vpřed
přeskočíte o 10 min. dopředu.
•
Stisknutím tlačítka NEXT (Další) přeskočíte na
následující kapitolu (pokud video soubor
podporuje kapitoly).
•
Přehraje předchozí video soubor ve složce nebo
seznamu souborů k přehrávání.
•
Stisknutím Rychlého převíjení vzad v průběhu
přehrávání se posunete o 10 min. vzad.
•
Stisknutím tlačítka PREV (Předchozí stopa)
přeskočíte na předchozí kapitolu (pokud video
soubor podporuje kapitoly).
Šipka nahoru
•
Posune titulky na obrazovce výše.
Šipka dolů
•
Posune titulky na obrazovce níže.
Šipka vlevo
•
Zpomalí zobrazování titulků.
Šipka vpravo
•
Zrychlí zobrazování titulků.
PREV
Přehrávač médií podporuje následující rychlosti:
2x, 4x, 8x, 16x.
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 47
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti přehrávání videa
„
„
Pro zobrazení možností přehrávání videa během přehrávání stiskněte tlačítko
Options (Možnosti).
Pokud se chcete vrátit k videu, stiskněte tlačítko Back (Zpět).
Titulky
Chcete-li zobrazit titulky během přehrávání videa, zvolte tuto možnost. Ujistěte se,
že soubory s titulky jsou umístěny ve stejné složce jako vybrané video a že se
jejich název shoduje s názvem souboru videa.
Poznámka: Soubory s titulky (určité typy, které jsou podporovány) musí mít stejný název jako
videosoubor (přípona bude odlišná) a musí být umístěny ve stejné složce jako videosoubor.
Zobrazení titulků:
1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Options (Možnosti), zvýrazněte
volbu Subtitles (Titulky), potom stiskněte tlačítko OK a postupujte podle níže
uvedených pokynů.
2. Zvolte preferovaný jazyk nebo možnost Off (Vypnout; vypíná titulky) a potom
stiskněte tlačítko OK.
3. Po zvolení zelené potvrzovací značky
stiskněte znovu tlačítko OK.
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 48
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Adjust Subtitles (Upravit titulky)
Zvolte titulky a použijte tuto možnost k úpravě titulků během přehrávání videa.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze u titulků typu ASS/SRT/SSA, není dostupná u titulků
typu PGS, SUB/IDX nebo VOBSUB.
1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvýrazněte možnost Adjust Subtitles (Upravit titulky) a potom stiskněte
tlačítko .
Podnabídka Adjust Subtitles (Upravit titulky) obsahuje následující možnosti:
„
„
„
Position & Size (Pozice a velikost) – pomocí navigačních tlačítek upravte
pozici a rychlost titulků. Pokud chcete upravit velikost, opakovaně stiskněte
tlačítko OK.
Color (of subtitle text) (Barva textu titulků) – zvolte si barvu výplně
a ohraničení z nabídky barev titulků.
Encoding (Kódování) – viz část „Additional Encoding Support (Dodatečná
podpora kódování)“ na str. 136.
Play Mode (Režim přehrávání)
Pokud chcete nastavit možnosti opakování videa, přejděte k položce Play mode
(Režim přehrávání). Opakovaně stiskněte tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikona
opakování. K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
Repeat All (Opakovat vše)
– všechny soubory videa v aktuální složce
se opakovaně přehrávají, dokud nestisknete tlačítko STOP (Zastavit) či
Back (Zpět).
Shuffle (Náhodně)
– všechny soubory videa v aktuální složce jsou
přehrávány v náhodném pořadí, dokud nestisknete tlačítko STOP (Zastavit)
či Back (Zpět).
Repeat One (Opakovat jeden soubor)
– video, které je právě
přehráváno, se opakovaně přehrává, dokud nestisknete tlačítko
STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 49
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Výběr zvukového kanálu
Tuto možnost zvolte, chcete-li u přehrávaného videa zvolit jazyk. Tato možnost je
dostupná pouze v případě, že aktuální video má více než jednu audiostopu.
Ujistěte se, že zvukové stopy jsou umístěny ve stejné složce jako aktuální video.
Pro výběr audio kanálu:
1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Audio (Zvuk) nebo Options (Možnosti),
vyznačte Audio (Zvuk) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Opakujte výše uvedený krok, dokud se nezobrazí vámi požadovaný jazyk
nebo stopa.
Přesná synchronizace zvuku
Tuto nabídku použijte k úpravě synchronizace zvuku, aby odpovídal přehrávanému
videu. Funkce je užitečná k úpravě přehrávání videí, ve kterých je nesprávně
synchronizován obraz a zvuk z důvodu dekódování, atp.
1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Vyberte možnost Audio Lip Sync (Přesná synchronizace zvuku) a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Upravte synchronizaci hlasu pomocí tlačítek / v přírůstcích o hodnotě
100 ms a intervalu od zpoždění 2 000 ms po předstih 2 000 ms.
Selecting Video Zoom and Pan Options (Volba možnosti zvětšení/
zmenšení a posouvání obrazu)
Tuto možnost použijte pro změnu měřítka zobrazení obrazovky přehrávání videa
a posouvání zobrazení videa.
1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvolte možnost Zoom & Pan (Zvětšení/zmenšení a posouvání obrazu)
a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko OK, čímž cyklicky zobrazíte možnosti zvětšení/
zmenšení, které jsou k dispozici. Obraz posouvejte pomocí navigačních kláves.
Delete (Odstranit)
1. Stiskněte tlačítko / a zvolte ze seznamu možnost Delete (Odstranit).
2. Zvolte možnost Yes (Ano), a potom stiskněte tlačítko OK, abyste vymazání
potvrdili.
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 50
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přidání komentáře v síti Facebook
Zvolením této možnosti můžete nahrát snímek videa nebo komentář do sítě
Facebook.
1. Stisknutím tlačítek / vyberte z možností položku Post Comment to
Facebook (Přidat komentář do sítě Facebook).
2. Zvolte možnost Comment Only (Pouze přidávat komentáře) a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Pokud budete vyzváni, zadejte uživatelské jméno a heslo účtu sítě Facebook
(podrobnosti naleznete v části „Služba Facebook“ na str. 68).
4. Zobrazí se obrazovka Post Comment to Facebook (Přidání komentáře do sítě
Facebook). Vyberte ikonu klávesnice
a zadejte komentář pomocí
klávesnice na obrazovce.
5. Vyberte symbol zeleného zatržení
, stiskněte tlačítko OK a po zobrazení
obrazovky Success (Úspěšně dokončeno) stiskněte tlačítko OK znovu.
Automatický časovač uspání zařízení
Pokud chcete nastavit časový interval před automatickým vypnutím zařízení,
vyberte tuto možnost.
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 51
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Displaying the Video Playback Panel (Zobrazení informačního panelu
videa)
Tato možnost se používá k zobrazení informačního panelu videa ve spodní časti
obrazovky. Tento panel zobrazuje následující informace o přehrávaném videu:
Průběh přehrávání videa
Zbývající a celkový čas
přehrávání
Jako zobrazení informačního panelu videa:
1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko OK. Panel informací o videu se
zobrazí ve spodní části obrazovky a zobrazí indikátor přehrávání i uplynulý
a celkový čas přehrávání.
2. Některá videa umožňují posun do určitého časového bodu. Zvolte možnost
Skip to Desired Time (Posun na požadovaný čas) a potom klikněte na
tlačítko OK. Zobrazí se klávesnice:
3. Umístěte kurzor postupně pod jednotlivé číslice v polích Hour (Hodina),
Minute (Minuta) a Second (Sekunda) pomocí navigačních tlačítek a potom
zvolte klávesnicí číslo. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a až skončíte,
stiskněte tlačítko OK, abyste nastavili daný čas.
Stiskněte tlačítko OK, abyste po dokončení skryli informační panel videa.
SLEDOVÁNÍ VIDEA – 52
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
14
Přehrávání hudby
Prostřednictvím přehrávače médií můžete poslouchat hudební soubory na
televizoru/audio systému.
Seznam podporovaných formátů naleznete v části „Podporované formáty“
na str. 151.
Přehrávání hudby
Přehrávání hudby:
Přístup k mediálnímu obsahu na serveru médií nebo úložném zařízení USB:
1. Přejděte až do horní části výchozí obrazovky, vyberte ikonu All My Apps
(Všechny moje aplikace)
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte do aplikace My Storage (Moje úložiště) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se okno Select Storage (Výběr úložiště). Pomocí tlačítek / vyberte
zdroj úložiště a poté stiskněte tlačítko OK (podrobnosti naleznete v části
„Přístup k mediálnímu obsahu“ na str. 25).
4. Vyberte audiosoubor, který chcete přehrát.
„
Chcete-li spustit přehrávání jednoho hudebního souboru, označte jej
a potom stiskněte tlačítko OK.
„
Chcete-li spustit přehrávání jednoho alba, označte je a potom stiskněte
tlačítko OK. Znovu stiskněte tlačítko OK, aby se spustilo přehrávání alba.
„
Chcete-li začít přehrávat všechny audio soubory ve složce, zvýrazněte
danou složku a poté stiskněte PAUSE/PLAY (Pozastavit/přehrát).
„
Chcete-li vyhledat zvukové soubory v přehrávači médií, postupujte podle
pokynů v části „Přístup k mediálnímu obsahu“ na str. 25.
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY – 53
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Kontrola přehrávání hudby
Na ovládání přehrávání hudby se během zobrazení obrazovky přehrávání hudby
používají tato tlačítka na dálkovém ovládaní:
Tlačítko
Funkce
STOP (Zastavit)
Zastaví přehrávání zvukových souboru.
PAUSE/PLAY (Pozastavit/Přehrát)
Přeruší nebo obnoví přehrávání zvukových souborů.
1. Stisknutím tlačítek FF (Převinout vpřed)
nebo REV (Převinout zpět) převinete
záznam (pokud si přejete zvolit rychlost,
stiskněte tlačítko opakovaně).
2. Stiskněte PLAY (Přehrát) pro pokračování
přehrávání na zvolené pozici.
Převíjí zvukový soubor vpřed i vzad.
Přehrávač médií podporuje následující
rychlosti: 2×, 4×, 8×, 16×
Jednou stiskněte PREV (předchozí stopa)
Zahájí se přehrávání od začátku.
Stiskněte NEXT (další)
Přehraje další zvukovou stopu ve složce nebo
seznamu skladeb.
Dvakrát stiskněte PREV (Předchozí stopa)
Přehraje předchozí zvukovou stopu ve složce
nebo seznamu skladeb.
Poznámka: Pokud opustíte obrazovku přehrávání hudby, jediné ovládací funkce přehrávání, které
zůstanou funkční, budou tlačítka STOP (Zastavit; na zastavení přehrávání hudby) a tlačítko Options
(Možnosti; během přehrávání hudby sloužící k přechodu na předchozí nebo následující nahrávku).
Obrazovka přehrávání hudby
Obrazovka přehrávání hudby zobrazuje následující informace o aktuálně
přehrávaném albu nebo zvukovém souboru:
Obal alba
(pokud je k dispozici)
Název audio souboru
Aktuální režim opakování/
náhodného přehrávání
(je-li povoleno)
Jméno umělce
Název alba a žánru
Režim přehrávání
Průběh přehrávání Číslo zvukové stopy/
zvukových souborů celkový počet stop
Uplynulý čas
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY – 54
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti přehrávání hudby
„
„
Chcete-li zobrazit možnosti přehrávání hudby, stiskněte tlačítko
Options (Možnosti).
Chcete-li skrýt možnosti přehrávání hudby, stiskněte tlačítko Back (Zpět) nebo
znovu tlačítko Options (Možnosti).
Play Mode (Režim přehrávání)
K nastavení možností opakovaného a náhodného přehrávání použijte režim
přehrávání hudby.
Repeat (Opakování)
Nastavení režimu opakování hudby:
1. Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvolte možnost Play Mode (Režim přehrávání) a potom opakovaně stiskněte
tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikona opakování, kterou požadujete.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
Repeat All (Opakovat vše)
– všechny zvukové soubory v aktuální
složce nebo seznamu skladeb se opakovaně přehrávají, dokud nestisknete
tlačítko STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Repeat One (Opakovat jeden soubor)
– zvukový soubor, který je
právě přehráván, se opakovaně přehrává, dokud nestisknete tlačítko
STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Repeat All and Shuffle (Opakovat vše a náhodné přehrávání)
–
všechny zvukové soubory v aktuální složce nebo seznamu skladeb se
přehrávají v cyklu v náhodném pořadí, dokud nestisknete tlačítko
STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Pokud je režim opakování povolen, zobrazí se ikona pod panelem přehrávání.
„
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY – 55
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Shuffle (Náhodně)
Zvolte tuto možnost, chcete-li přehrát zvukové stopy z aktuální složky nebo
seznamu skladeb v náhodném pořadí.
Povolení režimu náhodného přehrávání hudby:
1. Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvolte možnost Play Mode (Režim přehrávání) a potom opakovaně stiskněte
tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikona opakování, kterou požadujete.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
Shuffle (Náhodné přehrávání)
– všechny zvukové soubory v aktuální
složce nebo seznamu skladeb se přehrávají v náhodném pořadí,
dokud nestisknete tlačítko STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Repeat All and Shuffle (Opakovat vše a náhodné přehrávání)
–
všechny zvukové soubory v aktuální složce nebo seznamu skladeb se
přehrávají v cyklu v náhodném pořadí, dokud nestisknete tlačítko
STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Delete (Odstranit)
Tato funkce je totožná s funkcí odstranění souborů videí. Viz část „Delete (Odstranit)“
na straně 50.
Přehrávání hudby z přehrávače iPod®
Společnost Apple® používá patentovaná schémata názvů. Z tohoto důvodu není
na tomto přehrávači možno zobrazit původní názvy složek a souborů stejným
způsobem jako v přehrávači iPod. Pokud je iPod používán s přehrávačem médií,
přehrávač médií přiřadí nové názvy souborů a složek. Původní informace
o souborech jsou uchovány v přehrávači iPod. Původní informace o souboru
můžete zobrazit během přehrávání souboru.
Poznámka: Přehrávač médií nepodporuje přehrávání chráněného obsahu, jako jsou např. filmy či
hudba z internetového obchodu iTunes®, služeb Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™
a Vongo®.
Chcete-li iPod použít s přehrávačem, zapojte iPod do konektoru USB a procházejte
přes menu rozhraní.
Poznámka: Přehrávač podporuje pouze velkokapacitní zařízení USB. Přehrávač iPod Touch není
velkokapacitním zařízením USB a proto není podporován.
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY – 56
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
15
Prohlížení fotografií
Prostřednictvím přehrávače médií si můžete své digitální fotografie prohlížet na
televizoru jednotlivě nebo v režimu prezentace.
Seznam podporovaných formátů obrázků popisuje část „Podporované formáty“
na str. 151.
Zobrazení fotografií
Přístup k mediálnímu obsahu ze serveru médií DLNA nebo úložiště USB:
1. Přejděte až do horní části výchozí obrazovky a vyberte ikonu All My Apps
(Všechny moje aplikace)
. Stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte do aplikace My Storage (Moje úložiště) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se okno Select Storage (Výběr úložiště). Pomocí tlačítek / vyberte
zdroj úložiště a poté stiskněte tlačítko OK (podrobnosti naleznete v části
„Přístup k mediálnímu obsahu“ na str. 25).
4. Vyberte grafický soubor, který chcete zobrazit.
„
Chcete-li zobrazit samostatný soubor, zvolte tento soubor a poté stiskněte
tlačítko OK.
„
Chcete-li zobrazit další grafický soubor ve složce, stiskněte tlačítko
(Další).
„
Chcete-li zobrazit předchozí grafický soubor ve složce, stiskněte tlačítko
(Předchozí).
„
Chcete-li vyhledat soubory s obrázky na sdílené síťové jednotce nebo
v přehrávači médií, postupujte podle pokynů v části „Přístup k mediálnímu
obsahu“ na str. 25.
Z obrázků ve složce můžete vytvořit prezentaci. Pokyny naleznete v části
„Prezentace fotografií“ na str. 61.
Podpora digitálního fotoaparátu
Váš digitální fotoaparát můžete připojit k přehrávači médií přes konektor USB
a prohlížet podporované grafické soubory uložené na paměťové kartě fotoaparátu.
Prohlížení fotografií z digitálního fotoaparátu:
1. Připojte digitální fotoaparát k přehrávači přes konektor USB.
2. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete (pokud je pro přehrávač médií
paměťová karta fotoaparátu zobrazována jako zařízení pouze pro čtení).
3. Otevřete aplikaci My Storage (Moje aplikace).
4. Digitální fotoaparát je považován za zařízení USB. Pro výběr použijte
navigační tlačítka a poté stiskněte tlačítko OK.
Na obrazovce se zobrazí miniatury dostupných souborů fotografií a složek.
Zobrazeny jsou pouze obrazové soubory, které přehrávač podporuje.
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ – 57
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti zobrazení fotografií
„
„
Chcete-li zobrazit možnosti fotografií během prohlížení jakékoli fotografie,
stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
Abyste se vrátili k fotografii, kterou jste si prohlíželi, stiskněte tlačítko
Back (Zpět) nebo Options (Možnosti).
View Info (Prohlížet informace)
Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit podrobnosti o fotografii, včetně zdroje,
velikosti souboru, rozměrů, čísle snímku, datu a času pořízení fotografie, režimu
expozice a použití blesku.
Play Mode (Režim přehrávání)
K nastavení možností opakovaného a náhodného přehrávání použijte položku
Play mode (Režim přehrávání).
1. Během přehrávání fotografií stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvolte možnost Play Mode (Režim přehrávání) a potom opakovaně stiskněte
tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikona opakování, kterou požadujete.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
Repeat All (Opakovat vše)
– všechny soubory fotografií v aktuální
složce se opakovaně přehrávají, dokud nestisknete tlačítko STOP (Zastavit)
či Back (Zpět).
Shuffle (Náhodné přehrávání)
– všechny soubory fotografií v aktuální
složce se přehrávají v náhodném pořadí, dokud nestisknete tlačítko
STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Repeat All and Shuffle (Opakovat vše a náhodné přehrávání)
–
všechny soubory fotografií v aktuální složce se přehrávají v cyklu v náhodném
pořadí, dokud nestisknete tlačítko STOP (Zastavit) nebo Back (Zpět).
Rotate Left & Right (Otočit doleva a doprava)
1. Během prohlížení fotografií stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvolte možnost Rotate Left (Otočit doleva) nebo Rotate Right (Otočit doprava)
a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti) a znovu zvolte možnost Rotate Left
(Otočit doleva) nebo Rotate Right (Otočit doprava), dokud není nastaveno
požadované otočení fotografie.
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ – 58
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Selecting Photo Zoom and Pan Options (Volba možnosti zvětšení/
zmenšení a Posun fotografie)
Viz část „Selecting Video Zoom and Pan Options (Volba možnosti zvětšení/
zmenšení a posouvání obrazu)“ na straně 50.
Upload to Facebook (Nahrát do služby Facebook)
Viz část „Odeslat na Facebook (Video & Photo – Video a fotografie)“ na straně 41.
Upload to Picasa (Nahrát do služby Picasa)
Zvolením této možnosti můžete nahrát fotografie do služby Picasa.
1. Stiskněte tlačítka / a ze seznamu možností vyberte možnost
Upload to Picasa (Nahrát do služby Picasa).
2. Pokud budete vyzváni k přihlášení, zvolte možnost Yes (Ano), stiskněte
tlačítko OK a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte uživatelské jméno
a heslo pro službu Picasa.
3. Stiskněte tlačítko OK.
Set as Background (Nastavit jako pozadí)
Libovolnou fotografii můžete nastavit jako pozadí systému a nahradit výchozí
fotografii nebo jinou fotografii.
1. V nabídce fotografií vyhledejte a zvolte fotografii, kterou chcete použít jako
pozadí, a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
3. Zvolte možnost Set as Background (Nastavit jako pozadí) a potom stiskněte
tlačítko .
4. Zvolte si jednu z možností měřítka fotografie (Keep as Original (Ponechat
velikost originálu), Fit to Screen (Upravit na velikost obrazovky) nebo Display
in Full Screen (Zobrazit na celou obrazovku)) a poté stiskněte tlačítko OK.
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ – 59
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Change Background Music (Změnit hudbu na pozadí)
Při prezentaci fotografií můžete změnit hudbu na pozadí.
1. Během prezentace stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Zvolte možnost Change Background Music (Změnit hudbu na pozadí) a poté
stiskněte tlačítko .
3. Vyberte jednu ze tří možností (Next Track (Další stopa), Previous Track
(Předchozí stopa) nebo Stop (Zastavit)) a poté stiskněte tlačítko OK.
Delete (Odstranit)
Viz část „Delete (Odstranit)“ na straně 50.
Device Auto Sleep Timer (Automatický časovač uspání zařízení)
Viz část „Automatický časovač uspání zařízení“ na straně 51.
Zobrazení miniatur fotografií
Během prohlížení fotografií nebo prezentace stiskněte tlačítko , abyste zobrazili
miniatury všech vašich fotografií. Pro volbu následující fotografie na prohlížení
použijte navigační tlačítka
a potom stiskněte tlačítko OK.
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ – 60
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Zobrazení údajů o fotografii
Informačního panelu obrázku na spodní straně obrazovky zobrazíte pomocí této
možnosti. Tento panel zobrazuje následující informace o aktuálním obrázku:
„
„
„
„
Název souboru
Zdroj
Rozlišení a velikost souboru
Pořadové číslo obrázku a celkový počet obrázkových souborů v aktuální
složce s fotografiemi
Zobrazení panelu informací o fotografiích:
„
Během prohlížení fotografií stiskněte tlačítko OK. Chcete-li skrýt informace
o fotografii, stiskněte tlačítko Back (Zpět).
Prezentace fotografií
Pomocí přehrávače můžete vytvořit prezentaci za použití obsahu složky
s fotografiemi.
Zahájení prezentace:
1. Umístěte složku s fotografiemi, které chcete zobrazit v prezentaci.
(Viz část „Zobrazení fotografií“ na str. 57.)
2. Pokud chcete zahájit prezentaci, zvolte složku s fotografiemi a poté stiskněte
tlačítko PAUSE/PLAY (Pozastavit/přehrát).
Chcete-li v průběhu prezentace poslouchat hudbu:
1. Přejděte ke složce, která obsahuje zvukové soubory nebo seznam skladeb,
kterými chcete doprovodit prezentaci. (Viz část „Přehrávání hudby“ na str. 53.)
2. Zvolte audio soubor/seznam souborů k přehrávání a stiskněte tlačítko
PLAY (přehrát).
„
Jestliže jste zvolili jeden zvukový soubor, můžete nastavit jeho opakované
přehrávání. Nezastaví se tak dříve, než prezentace skončí.
„
Pokud jste zvolili seznam skladeb, můžete povolit režim opakování nebo
náhodného přehrávání.
3. Stiskněte tlačítko HOME (domů) a spusťte prezentaci (podle výše uvedeného
popisu).
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ – 61
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Ovládání přehrávání prezentace
Použijte tato tlačítka na dálkovém ovládání pro kontrolu přehrávání prezentace:
Tlačítko
Funkce
STOP (Zastavit)
Přerušuje prezentaci
PAUSE/PLAY (Pozastavit/Přehrát)
Přerušení nebo pokračování v prezentaci
NEXT
Zobrazení dalšího obrázkového souboru
v prezentaci
PREV
Zobrazení předchozího obrázkového
souboru v prezentaci
Opakování a/nebo promíchání prezentace
Přejděte na možnost Setup (Nastavení) > Photo settings (Nastavení fotografií),
abyste zopakovali prezentaci nebo obrázky v ní přehrávali náhodně. Viz část
„Slideshow Sequence (Pořadí prezentace)“ na straně 141.
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ – 62
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
16
Aplikace
Důležité: K využívání internetových služeb je zapotřebí širokopásmové
připojení k internetu (např. ADSL nebo kabel). Dostupnost se liší
v závislosti na zemi. Tyto služby mohou být kdykoli změněny, přerušeny
nebo zrušeny.
Přehrávač médií WD TV Play umožňuje streamování nejlepších internetových
multimédií do televizoru HDTV. Sledujte oblíbené filmy, televizní pořady, připojte
se k sociální síti a vychutnejte si svou oblíbenou hudbu na vyžádání na vašem
televizoru. Chcete-li prozkoumat kompletní nabídku multimédií online, přejděte na
stránky: http://products.wd.com/onlineservices/wdtvplay.
Po připojení k síti můžete použít přehrávač k získání přístupu k mediálnímu
obsahu následujících internetových služeb:
„
„
„
„
„
„
AccuWeather.com® – získejte místní a mezinárodní předpovědi počasí, údaje
o vývoji klimatu a nejnovější zprávy od světových odborníků na počasí.
Facebook® – sdílejte stav, fotografie, videa a oblíbené odkazy na síti Facebook.
Získejte nejnovější zprávy ze své sociální sítě nebo ze světa a mnoho dalšího.
Přeneste všechny tyto možnosti na svůj televizor s velkou obrazovkou.
Flickr™ – připojte se ke službě Flickr pomocí nabídek na obrazovce. Prohlížejte
si fotografie na vašem účtu služby Flickr a vychutnávejte si je na vašem
televizním přijímači.
Flixster™ – přehrávejte nejnovější filmové upoutávky a přečtěte si recenze ze
stránek Rotten Tomatoes. Přehrávejte si ukázky z filmů, které v aktuálním
týdnu přicházejí do kin, a zjistěte, o jaké filmy je v kinech největší zájem.
Seznamte se s novinkami na discích DVD a Blu-ray a zjistěte, o které tituly je
v půjčovnách největší zájem.
Live365® – poslouchejte tisíce nekomerčních internetových rádiových stanic.
Snadno procházejte populární žánry nebo objevte poklady některých méně
běžných stylů.
Netflix® – užijte si oblíbené filmy, klasiku a televizní pořady ihned. Získejte
neomezené členství ve videopůjčovně Netflix a tím možnost okamžitě
sledovat televizní seriály a filmy na vaší velké obrazovce.*
*Služba Netflix je dostupná jen v některých zemích. Je vyžadováno neomezené členství.
Více informací naleznete na adrese www.netflix.com.
„
Pandora® – bezplatné přizpůsobené internetové rádio přehrávající pouze
hudbu, kterou milujete. Zadejte oblíbenou písničku či interpreta a vychutnejte
si stanice vytvořené právě pro vás. Během přehrávání skladby hodnoťte, jestli
služba Pandora uspokojuje váš vkus a přizpůsobuje stanice vašim aktuálním
reakcím.*
*Služba Pandora je dostupná pouze v zemích USA.
APLIKACE – 63
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
„
„
„
Picasa – prohlížejte, sdílejte a užívejte si fotografie přímo na svém televizoru.
SHOUTcast Radio – úplný přehled všech online rádiových stanic, který
představuje více než 45 000 hudebních, zpravodajských i místních stanic
z celého světa.
Spotify™ – užijte si přístup k 15 milionům skladeb a alb na vyžádání. Jakýkoli
interpret, jakékoli album, jakýkoli žánr – okamžitě dostupný na přehrávači
médií. Služba Spotify je dostupná v: USA, Spojeném království, Švédsku,
Finsku, Norsku, Francii, Nizozemsku, Španělsku, Rakousku, Belgii, Švýcarsku
a Dánsku.*
*Je vyžadován účet Spotify Premium.
„
„
TuneIn – světově nejrozsáhlejší průvodce internetovými rádii poskytuje
přístup k více než 30 000 bezplatných rádiových stanic, které lze vyhledávat
podle umístění, žánru či formátu.
Tweet by WD TV – Aktualizujte svůj stav a sledujte, co dělají lidé a organizace
po celém světě, o které se zajímáte.
Při přístupu přes přehrávač jsou výše uvedené služby plně integrovány se svými
webovými verzemi. Pokud jste registrovaným uživatelem kterékoli z těchto
služeb, cokoli, co vytvoříte, ohodnotíte nebo umístíte mezi záložky, se zobrazí ve
vašem účtu, když se k němu příště připojíte z počítače nebo přenosného
počítačového zařízení.
Přístup k aplikacím
1. Přejděte až do horní části výchozí obrazovky My Favorites (Moje oblíbené),
vyberte ikonu All My Apps (Všechny moje aplikace)
a poté stiskněte
tlačítko OK.
2. Zobrazí se seznam aplikací v abecedním pořadí. Stisknutím tlačítek /
a/nebo Next Page (Další strana) zvolte odkaz a potom stiskněte tlačítko OK.
Pokud chcete připnout aplikace na stránky, aktualizovat aplikace a spustit další
možnosti, prohlédněte si část „Veškeré moje aplikace“ na str. 34.
APLIKACE – 64
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Služba AccuWeather.com
Služba předpovědi počasí AccuWeather.com poskytuje místní předpovědi pro
všechna města v USA a více než dva milióny měst na celém světe.
Přístup ke službě předpovědi počasí:
1. Vyhledejte a vyberte položku AccuWeather.com
a stiskněte tlačítko OK.
2. Na obrazovce Licenční smlouva koncového uživatele vyberte možnost OK
a poté stisknutím možnosti OK zobrazte domovskou obrazovku služby
AccuWeather.com.
3. Pomocí navigačních tlačítek
a klávesnice na obrazovce zadejte
vyhledávaný výraz. Také můžete na dálkovém ovládání stisknout tlačítko ,
abyste přepnuli seznam vyhledávání po zadání několika znaků do políčka
vyhledávání. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Místa mimo území USA je nutné zadávat celým názvem. Pokud chcete najít Sydney
v Austrálii, musíte zadat „Sydney“. Pokud zadáte „Sydn“, služba vyhledá Sydney na Floridě.
4. Pokud je to třeba, stisknutím tlačítka / projděte výsledky vyhledávání,
vyberte město a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka OK dokončete nastavení umístění.
APLIKACE – 65
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
6. Na domovské obrazovce služby AccuWeather.com se zobrazí aktuální teplota,
počasí a jiné povětrnostní informace o vašem umístění.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
Nastavení
„
Maps (Mapy, po stisknutí tlačítka Options (Možnosti) a poté tlačítka OK
můžete pomocí navigačních kláves přibližovat a posouvat mapu počasí ve
vaší oblasti)
„
Lifestyle (Životní styl, poskytuje předpovědi různých zdravotních či
sportovních podmínek na škále Poor (Slabé) až Excellent (Vynikající))
„
Forecast (Předpověď počasí, možnosti 7-Day Forecast (7denní předpověď)
a Weekend Forecast (Předpověď na víkend) vám poskytují informace
o počasí v následujících dnech)
„
Weather Video (Video o počasí, možnost výběru a sledování populárních
videí ze služby AccuWeather.com)
„
Exit (Konec)
Nastavení
Změna zobrazení teploty
Zobrazení teploty ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita a naopak změníte
následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka / vyberte na domovské obrazovce služby
AccuWeather.com možnost Settings (Nastavení).
2. Vyberte možnost °F nebo °C. Stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 66
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Set/Add Favorite City (Nastavit/přidat oblíbené město)
Chcete-li přidat jedno nebo více měst, abyste si mohli prohlížet informace
o počasí pro více míst, postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka / vyberte na domovské obrazovce služby AccuWeather.com
možnost Settings (Nastavení).
2. Zvolte možnost Set Favorite City (Nastavit oblíbené město) a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Zvolte možnost Add Favorite City (Přidat oblíbené město) a poté stiskněte
tlačítko OK.
a klávesnice na obrazovce zadejte
4. Pomocí navigačních tlačítek
vyhledávaný výraz. Také můžete na dálkovém ovládání stisknout tlačítko ,
abyste přepnuli seznam vyhledávání po zadání několika znaků do políčka
vyhledávání. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Místa mimo území USA je nutné zadávat celým názvem. Pokud chcete najít Sydney
v Austrálii, musíte zadat „Sydney“. Pokud zadáte „Sydn“, služba vyhledá Sydney na Floridě.
5. Na obrazovce Set Favorite Cities (Nastavení oblíbených měst) se zobrazí
nové oblíbené město. Stisknutím klávesy / nastavíte nové oblíbené město
jako výchozí umístění. Chcete-li odstranit oblíbené město, vyberte je
a stiskněte tlačítko a poté tlačítko OK.
6. Chcete-li nastavit oblíbené město a zobrazit aktuální teplotu, počasí a jiné
povětrnostní informace k vašemu umístění ve všech oblíbených městech, můžete
také na domovské obrazovce služby AccuWeather.com stisknout volbu .
APLIKACE – 67
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Služba Facebook
Sdílejte stav, fotografie, videa a vaše oblíbené odkazy na síti Facebook. Získejte
nejnovější zprávy ze své sociální sítě nebo ze světa a mnoho dalšího. Přeneste
všechny tyto možnosti na svůj televizor s velkou obrazovkou.
Abyste mohli využívat tuto službu, musíte mít platný účet služby Facebook.
Účet služby Facebook si můžete vytvořit na adrese www.facebook.com.
První přihlášení ke službě Facebook
1. Vyhledejte a vyberte položku Facebook
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko OK a potom pomocí klávesnice na obrazovce a navigačních
zadejte své uživatelské jméno služby Facebook. Zvolte
tlačítek
možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko OK a potom pomocí navigačních tlačítek
a klávesnice na obrazovce zadejte heslo služby Facebook. Zvolte možnost
Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stiskněte tlačítko a pak stisknutím tlačítka OK zvolte možnost Remember Me
(Zapamatovat), pokud chcete, aby přehrávač médií uložil účet Facebook pro
rychlý přístup.
5. Označte pomocí tlačítek / zelený symbol zatržení
a poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Stisknutím tlačítka OK dokončíte proces přihlášení. Zobrazí se domovská
obrazovka služby Facebook.
APLIKACE – 68
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Oznámení
Oznámení vás upozorňují, když lidé na síti Facebook provedou akci, která se vás
týká. Vy tak můžete rychle zobrazit fotografii, na které jste byli označeni, nebo si
přečíst nový příspěvek na své Zdi.
V hlavní nabídce služby Facebook stiskněte tlačítko a zvolte možnost
Notifications (Oznámení). Stisknutím tlačítek / vyberte oznámení a potom
stiskněte tlačítko OK.
Fotografie
Fotografie nebo album fotografií, které jste přidali vy nebo jiní uživatelé služby
Facebook, můžete prohlížet jednotlivě nebo jako prezentaci.
1. V hlavní nabídce služby Facebook zvolte možnost Photos (Fotografie)
a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte do alba fotografií a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Přejděte na fotografii a potom stiskněte tlačítko OK nebo
(PAUSE/PLAY
(Pozastavit/Přehrát)), abyste spustili prezentaci fotografií (viz část „Ovládání
přehrávání prezentace“ na str. 62).
Možnosti fotografií
Po zvolení jednotlivé fotografie nebo spuštění prezentace stiskněte tlačítko
Options (Možnosti).
„
„
„
„
Rotate Left & Right (Otočit doleva a doprava) – Viz část „Rotate Left & Right
(Otočit doleva a doprava)“ na str. 58.
Zoom (Zvětšení/zmenšení) – chcete-li změnit měřítko zobrazování, stiskněte
opakovaně tlačítko OK, dokud nedosáhnete požadovaného měřítka.
K výchozímu měřítku se vrátíte stisknutím tlačítka Options (Možnosti) nebo
tlačítka Back (Zpět).
Pan (Posun) – chcete-li zobrazení posunout, stiskněte opakovaně tlačítka
,
dokud nedosáhnete požadovaného posunutí. K výchozímu měřítku se vrátíte
stisknutím tlačítka Options (Možnosti) nebo tlačítka Back (Zpět).
Set as Background (Nastavit jako pozadí) – viz část „Set as Background
(Nastavit jako pozadí)“ na str. 59.
APLIKACE – 69
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
„
Download Photo (Stáhnout fotografii) – vyberte tuto možnost a stisknutím
tlačítka OK stáhněte fotografii na některý z místních disků. Vyberte místo,
kam se má fotografie stáhnout (síťové sdílení nebo připojené úložiště), a poté
stiskněte tlačítko OK.
Kanál novinek
Kanál novinek služby Facebook zobrazuje všechny komentáře vašich přátel
a umožňuje přidávat označení „To se mi líbí“ nebo je komentovat. Počet osob,
kterým se líbí každá položka nebo počet osob, kteří položku okomentovali,
se zobrazuje pod příslušnými ikonami na pravé straně od kanálu novinek.
1. V hlavní nabídce služby Facebook vyberte pomocí tlačítek / možnost
Newsfeed (Kanál novinek) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / zobrazte komentáře a příspěvky přátel.
3. Jakmile si vyberete záznam, stiskněte tlačítko , kterým k položce přidáte
označení „To se mi líbí“
, a poté stiskněte tlačítko OK. Dvakrát stiskněte
tlačítko , abyste okomentovali záznam kanálu novinek
; stiskněte tlačítko
OK a potom zadejte váš komentář pomocí klávesnice na obrazovce.
Poznámka: Přejděte k položce What’s on your mind? (Co se vám honí hlavou?) a stisknutím
tlačítka OK můžete přidat komentář na svou zeď na obrazovce nejnovějších příspěvků.
Přátelé
Můžete zobrazit stránky svých přátel včetně jejich fotografií, videí a příspěvků
na zdi.
1. V hlavní nabídce služby Facebook stiskněte tlačítko / , abyste zvolili
možnost Friends (Přátelé) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se stránka vybraného přítele. V předvoleném nastavení se zobrazí
oddíl fotografií na této stránce. Fotografie si můžete prohlížet nebo můžete
přejít k oddílu videí a na zeď – poté stisknutím tlačítka OK zobrazte videa
a komentáře na zdi přítele.
APLIKACE – 70
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Zeď
Zeď služby Facebook zobrazuje všechny vaše záznamy i komentáře vašich přátel
a umožňuje je označit „To se mi líbí“ nebo je komentovat. Počet osob, kterým se
líbí každá položka nebo počet osob, kteří položku okomentovali, se zobrazuje pod
příslušnými ikonami na pravé straně od záznamu na zdi.
1. V hlavní nabídce služby Facebook stiskněte tlačítko / , abyste zvolili
možnost Wall (Zeď) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / zobrazte komentáře a příspěvky přátel.
3. Jakmile si vyberete záznam, stiskněte tlačítko , kterým k položce přidáte
označení „To se mi líbí“
, a poté stiskněte tlačítko OK. Dvakrát stiskněte
tlačítko , abyste okomentovali záznam na zdi
; stiskněte tlačítko OK
a potom zadejte váš komentář pomocí klávesnice na obrazovce.
Poznámka: Přejděte k položce What’s on your mind? (Co se vám honí hlavou?) a stisknutím
tlačítka OK můžete přidat komentář na svou zeď.
Videa
Můžete si prohlížet videa, která jste přidali vy nebo jiní uživatelé služby Facebook.
1. V hlavní nabídce služby Facebook zvolte možnost Videos (Videa) a potom
stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte na video a potom stiskněte tlačítko OK.
Přehrávač videí
Při přehrávání videa stiskněte tlačítko OK, abyste vyvolali informační panel
přehrávače médií. Na informačním panelu si můžete zvolit možnosti Like
(To se mi líbí) nebo Comment (Přidat komentář) a potom stiskněte tlačítko OK.
Počet označení „To se mi
líbí“ a komentářů
Průběh přehrávání videa
Zbývající a celkový čas
přehrávání
APLIKACE – 71
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti videí
Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
„
„
„
„
Zoom (Zvětšení/zmenšení) – chcete-li změnit měřítko zobrazování, stiskněte
opakovaně tlačítko OK, dokud nedosáhnete požadovaného měřítka.
K výchozímu měřítku se vrátíte stisknutím tlačítka Options (Možnosti) nebo
tlačítka Back (Zpět).
Pan (Posun) – chcete-li zobrazení posunout, stiskněte opakovaně tlačítka
,
dokud nedosáhnete požadovaného posunutí. K výchozímu měřítku se vrátíte
stisknutím tlačítka Options (Možnosti) nebo tlačítka Back (Zpět).
Browse description (Procházet popis) – vyberte tuto možnost a poté
stisknutím tlačítka OK zobrazte popis videa.
Download video (Stáhnout video) – vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka
OK stáhněte video na některý z místních disků. Vyberte místo, kam se má video
stáhnout (síťové sdílení nebo připojené úložiště), a pak stiskněte tlačítko OK.
Událost
Možnost Event (Událost) zobrazuje všechny události, na které jste byli pozváni,
a umožňuje vám zobrazit další informace a komentáře. Můžete si rovněž zobrazit
komentáře přátel, přidávat k nim komentáře nebo je označovat jako „To se mi líbí“.
Počet osob, kterým se líbí každá položka nebo počet osob, kteří položku
okomentovali, se zobrazuje pod příslušnými ikonami na pravé straně od záznamu
o událostech.
1. V hlavní nabídce služby Facebook stiskněte tlačítko / , vyberte možnost
Events (Události) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte událost, ke které jste byli přizváni, a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Write a Comment... (Napsat komentář...) nebo
View More Info (Zobrazit více informací) a napište vlastní komentář nebo si
zobrazte více informací o události.
4. Pomocí tlačítek / zobrazte komentáře a příspěvky přátel.
5. Jakmile si vyberete záznam, stiskněte tlačítko , kterým k položce přidáte
označení „To se mi líbí“
, a poté stiskněte tlačítko OK. Dvakrát stiskněte
tlačítko , abyste okomentovali záznam o události
; stiskněte tlačítko OK
a potom zadejte váš komentář pomocí klávesnice na obrazovce.
APLIKACE – 72
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Odhlásit se
V hlavní nabídce služby Facebook zvolte možnost Sign Out (Odhlásit se)
Stisknutím tlačítka OK se odhlásíte ze služby Facebook a vrátíte se k výchozí
obrazovce služeb. Všechny předtím uložené přihlašovací údaje služby Facebook
budou vymazány.
Flickr
Flickr je webový server pro správu a sdílení obrázků a videa. Obsah služby Flickr
je tříděn na základě značek – klíčového slova nebo jmenovky kategorie, která
popisuje obsah. Štítky pomáhají uživatelům vyhledávat obsah s podobnými
charakteristikami. Každý soubor může mít přiřazeno až 75 štítků.
Více informací o službách Flickr a jejich možnostech a omezeních naleznete na
adrese http://www.flickr.com/tour/.
Přístup ke službě Flickr:
1. Vyhledejte a vyberte položku Flickr
se domovská obrazovka služby Flickr.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
„
„
„
„
a poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí
Interesting (Zajímavé; posledních sedm dní)
Recent Upload (Nedávno přidané)
Search (Hledat)
My Contacts (Moje kontakty)
Hot Tags (Populární značky)
My Tags (Moje značky)
Exit (Konec)
Procházení obsahu
Můžete prohledávat galerii fotografií photostreams (termín služby Flickr pro výběr
obsahu) dostupné na veřejné doméně Flickr.
Procházení náhodného „zajímavého“ obsahu médií za posledních sedm dní:
Stisknutím tlačítka / zvolíte možnost Interesting (Zajímavé) na domovské
obrazovce služby Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 73
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Zobrazí se galerie náhodného obsahu, který byl ohodnocen uživateli služby Flickr
za posledních sedm dní jako zajímavý. Pokyny k procházení galerie naleznete na
straně 78.
Procházení na základě data vystavení:
Stisknutím tlačítka / zvolíte možnost Recent Upload (Nedávno přidané) na
domovské obrazovce služby Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se galerie nejnověji vystaveného obsahu. Pokyny k procházení galerie
naleznete na „Galerie Flickr“ na str. 78.
Procházení na základě populárních štítků:
1. Stisknutím tlačítka / zvolíte možnost Hot tags (Populární značky) na
domovské obrazovce služby Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pro volbu z následujícího seznamu značek použijte navigační tlačítka a potom
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se galerie s obsahem odpovídajícím vybranému štítku.
Pokyny k procházení galerie naleznete na „Galerie Flickr“ na str. 78.
Vyhledávání obsahu
Vyhledávání obsahu na základě konkrétního klíčového slova:
Klíčová slova jsou slova nebo fráze týkající se typu obsahu, který hledáte.
Vyhledávání podle klíčových slov je založeno na informacích označených na
profilové stránce člena.
APLIKACE – 74
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
1. Stisknutím tlačítek / zvolíte možnost Search (Hledat) na domovské
obrazovce služby Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku Keywords (Klíčová slova) a potom
stiskněte tlačítko OK.
zadejte hledané slovo pomocí klávesnice
3. Pomocí navigačních kláves
na obrazovce. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se galerie s obsahem odpovídajícím zadanému klíčovému slovu.
Pokyny k procházení galerie naleznete na straně 78.
Vyhledávání obsahu na základě značek:
Tento typ vyhledávání použijte k nalezení obsahu založeného na informacích
poskytnutých na seznamu značek uživatele.
1. Stisknutím tlačítek / zvolíte možnost Search (Hledat) na panelu služby
Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku Tags (Značky) a poté stiskněte
tlačítko OK.
zadejte hledané slovo pomocí klávesnice
3. Pomocí navigačních kláves
na obrazovce. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se galerie s obsahem odpovídajícím zadanému slovu. Pokyny
k procházení galerie naleznete na „Galerie Flickr“ na str. 78.
APLIKACE – 75
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Vyhledávání člena služby Flickr
Vyhledávání člena služby Flickr:
1. Pomocí tlačítek / vyberte položku Search (Hledat) na obrazovce
Explore (Procházet) a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku Flickr member (Člen služby Flickr)
a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí navigačních tlačítek
a klávesnice na obrazovce zadejte
uživatelské jméno, e-mailovou adresu nebo oblast zájmu člena. Zvolte
možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka se seznamem odkazů na členy služby Flickr
odpovídající vašim kritériím vyhledávání.
4. Pomocí tlačítek / vyberte odkaz a poté stisknutím tlačítka OK zobrazte
stránku profilu daného člena.
Pokud má vybraný člen veřejné galerie, můžete je prohlížet. Pomocí navigačních
kláves
vyberte obsah a stisknutím tlačítka OK jej prohlížejte. Pokyny
k procházení galerie naleznete v následujícím oddílu.
Moje kontakty
Možnost My Contacts (Moje kontakty) zobrazuje seznam členů služby Flickr,
které jste vyhledali.
Prohlížení možnosti My Contents (Můj obsah):
1. Stisknutím tlačítek / zvolíte možnost My Contents (Můj obsah) na
domovské obrazovce služby Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 76
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
2. Pomocí tlačítek / zvolte člena služby Flickr, kterého jste už předtím
vyhledali, a poté stisknutím tlačítka OK zobrazte jeho fotografie.
3. Abyste kontakt ze seznamu odstranili, zvolte jeho jméno a stiskněte tlačítko
Options (Možnosti). Zvolte možnost Delete (Vymazat) nebo Delete All Items
(Vymazat všechny položky) a potom stiskněte tlačítko OK.
Moje značky
Možnost My Tags (Moje značky) zobrazuje seznam značek služby Flickr,
které jste vyhledávali.
Prohlížení možnosti My Tags (Moje značky):
1. Pomocí tlačítek / zvolte možnost My Tags (Moje značky) na domovské
obrazovce služby Flickr a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pokud si přejete prohlédnout fotografie, které jsou přiřazeny k této značce,
vyberte pomocí tlačítek / značku, kterou jste už předtím hledali, a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Abyste značku ze seznamu odstranili, zvolte ji a stiskněte tlačítko Options
(Možnosti). Zvolte možnost Delete (Vymazat) nebo Delete All Items (Vymazat
všechny položky) a potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 77
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Galerie Flickr
Vzhled galerie Flickr je stejný jako u složky fotografií v režimu miniatur.
„
„
„
„
„
„
„
Obsah můžete vybírat pomocí navigačních kláves
.
Chcete-li položku zobrazit přes celou obrazovku, zvolte soubor a stiskněte
tlačítko OK.
Pokud si chcete prohlédnout prezentaci vytvořenou z obsahu aktuální galerie
fotografií, stiskněte tlačítko
nebo tlačítko OK. Obsah se zobrazí na
obrazovce přehrávače Flickr Player. Informace naleznete v následujícím oddílu.
Pokud se chcete vrátit do galerie z režimu celé obrazovky, stiskněte tlačítko
Back (Zpět).
Pokud se chcete vrátit do galerie z režimu přehrávače, stiskněte tlačítko .
Pokud chcete zobrazovat všechny fotografie na celou obrazovku, přejděte do
části Photo Settings (Nastavení fotografií) a vyberte možnost Fit to screen
(Velikost obrazovky) (viz „Photo Scaling (Úprava měřítka fotografie)“ na str. 142).
Během zobrazení rozložení streamu fotografií stiskněte tlačítko Options
(Možnosti), abyste se přesunuli zpět na domovskou stránku služby Flickr nebo
zvolili jednu z možností nabídky domovské stránky služby Flickr.
Přehrávač Flickr Player
Vzhled přehrávače Flickr Player je stejný jako u prezentace.
„
„
„
Stisknutím tlačítka
zobrazíte další obrázek v galerii.
Stisknutím tlačítka
zobrazíte předchozí obrázek v galerii.
Pokud se chcete vrátit do galerie, stiskněte tlačítko .
APLIKACE – 78
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti přehrávače
Stejně jako při obvyklé prezentaci fotografií, můžete nastavit způsob, jakým je
obsah zobrazován v přehrávači Flickr. Abyste tak učinili, stiskněte tlačítko
Options (Možnosti).
Poznámka: Pro prohlížení zvětšených fotografií v režimu přizpůsobení obrazovce nebo v režimu
celé obrazovky vstupte do nabídky Setup (Nastavení) a postupujte podle níže uvedených pokynů
(viz „Photo Scaling (Úprava měřítka fotografie)“ na str. 142).
„
„
„
Pokud si přejete otočit obrázek, stiskněte tlačítka / a zvolte možnost
Rotate left (Otočit doleva) nebo Rotate right (Otočit doprava) a potom
opakovaně tiskněte tlačítko OK, dokud nedocílíte preferovaného úhlu
zobrazení.
Zobrazení je otáčeno v krocích po 90° ve směru nebo proti směru hodinových
ručiček. Pro návrat k výchozímu úhlu zobrazení stiskněte tlačítko
Options (Možnosti) nebo Back (Zpět).
Měřítko zobrazení můžete změnit stisknutím tlačítka / a volbou možnosti
Zoom & Pan (Zvětšení/zmenšení a Posun). Výběr potvrďte stisknutím
tlačítka OK. Opakovaně stiskněte tlačítko OK, dokud nedocílíte preferovaného
měřítka zobrazení. K výchozímu měřítku se vrátíte stisknutím tlačítka
Options (Možnosti) nebo tlačítka Back (Zpět).
Abyste změnili posun zobrazení, stiskněte tlačítka / , zvolte možnost
Zoom & Pan (Zvětšení/zmenšení a Posun) a potom stiskněte tlačítko OK.
Opakovaně stiskněte navigační tlačítka
, dokud se nezobrazí
preferované posunutí zobrazení. K výchozímu měřítku se vrátíte stisknutím
tlačítka Options (Možnosti) nebo tlačítka Back (Zpět).
Ukončení služby Flickr
Pokud se chcete vrátit na obrazovku nabídky Services (Služby), stiskněte
tlačítka / , na ovládacím panelu služby Flickr zvolte možnost Exit (Ukončit)
a potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 79
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Flixster
Přehrávejte si nejnovější filmové upoutávky a přečtěte si recenze ze stránek
Rotten Tomatoes. Přehrávejte si ukázky z filmů, které v aktuálním týdnu přicházejí
do kin, a zjistěte, o jaké filmy je v kinech největší zájem. Seznamte se
s novinkami na discích DVD a Blu-ray a zjistěte, o které tituly je v půjčovnách
největší zájem. Vyhledávejte v katalogu obsahujícím 40 000 filmů. Sledujte
upoutávky ve vysoké kvalitě k více než 10 000 populárních a starších filmů.
Přístup ke službě Flixster:
1. Vyhledejte a vyberte položku Flixster
a poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlavní obrazovka služby Flixster.
2. Pomocí tlačítek / zvolte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko OK.
K dispozici jsou následující možnosti:
Box Office (Pokladna – prohlédněte si upoutávky a recenze k filmům
uváděným do kin tento týden a k nejoblíbenějším filmům za uplynulý týden)
„
DVD (procházení upoutávek a recenzí nedávno vydaných disků DVD)
„
Upcoming (Novinky, procházení upoutávek a recenzí k filmům, které ještě
nevyšly)
„
Search (Hledat, hledání upoutávek a recenzí pomocí klávesnice na obrazovce)
„
Konec
3. Pomocí navigačních kláves
vyberte film nebo disk DVD a poté
stiskněte tlačítko OK.
„
APLIKACE – 80
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
4. Stisknutím kláves / vyberte možnost Watch Trailer (Sledovat upoutávku),
Cast (Herecké obsazení), Critic Reviews (Recenze kritiků), Share to
Facebook (Sdílet ve službě Facebook) nebo Details (Podrobnosti).
Poté stiskněte tlačítko OK.
5. Během sledování upoutávek můžete stisknutím tlačítka OK zobrazit panel
průběhu přehrávání videa. Stiskněte klávesu Option (Možnost) a vyberte
možnost Zoom & Pan (Zvětšení/zmenšení a Posun, viz část „Selecting Video
Zoom and Pan Options (Volba možnosti zvětšení/zmenšení a posouvání
obrazu)“ na str. 50).
Live365
Použijte službu Live365 k vytvoření své vlastní online radiostanice nebo
poslouchejte online stanice jiných vysílacích služeb Live365. Výběry hudby jsou
kompilovány na základě uživatelských hodnocení. Také některé malé rádiové
stanice pásma AM a FM využívají službu Live365 k vysílání rádia přes internet.
Přístup ke službě Live365:
1. Vyberte možnost Live365
a poté stiskněte tlačítko OK.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
„
„
Stations (Stanice)
Last Played (Naposledy přehrávané)
My Presets (Moje předvolby)
About (Informace o zařízení)
Exit (Konec)
Přihlášení ke službě Live365 (Volitelné)
Jako neregistrovaný uživatel můžete poslouchat bezplatné stanice Live365,
avšak pro přístup k funkcím, jako jsou doporučené stanice, ukládání stanic mezi
oblíbené, zjišťování informací o stopě, nastavení předvoleb stanice a mnoho
dalších, je třeba založit si účet Live365.
Přihlášení ke službě Live365:
1. Přejděte do nabídky Home | Services (Domů | Služby) a potom stiskněte
tlačítko OK.
2. Zobrazí se seznam internetových služeb v abecedním pořadí. Pomocí
tlačítek / vyberte možnost Live365 a poté stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 81
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
3. Na hlavní obrazovce služby Live365 vyberte pomocí tlačítek
My Presets (Moje předvolby) a poté stiskněte tlačítko OK.
/
položku
4. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Sign In (Přihlásit se) nebo Don’t have
an account? (Nemáte účet?) a poté stiskněte tlačítko OK. Jestliže nemáte
účet služby Live365, postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte účet
online.
zadejte své
5. Pomocí navigačních kláves klávesnice na obrazovce
uživatelské jméno Live365. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom
stiskněte tlačítko OK.
zadejte své
6. Pomocí navigačních kláves klávesnice na obrazovce
heslo účtu Live365. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte
tlačítko OK.
7. Pomocí tlačítek / vyberte možnost uložení.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
No (Ne) – údaje vašeho účtu nebudou uloženy. Úvodní postup přihlášení
budete muset zopakovat při každém použití přehrávače pro přístup ke službě
Live365.
Save username only (Uložit pouze uživatelské jméno) – vaše uživatelské
jméno bude uloženo, ale k zadání hesla budete vyzváni, pokaždé když
použijete přehrávač médií k přístupu ke službě Live365.
Yes (Ano) – uživatelské jméno i heslo bude uloženo. Pokaždé, když zvolíte
službu Live365 z lišty nabídky Music (Hudba), budete automaticky přihlášeni
k vašemu účtu.
APLIKACE – 82
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
8. Stisknutím tlačítka OK dokončíte proces přihlášení. Po úspěšném přihlášení
se zobrazí domovská stránka služby Live365.
Z této obrazovky můžete vyhledávat nové stanice, přistupovat ke stanicím,
které jste poslouchali dříve, a určit možnosti profilu pro účet služby Live365.
Chcete-li si zaregistrovat účet služby Live365, přejděte na adresu
http://www.live365.com/wdtv.
Další informace o funkcích, možnostech a omezeních použití služby Live365
najdete na adrese http://www.live365.com/index.live.
Poslech stanice Live365
„
„
„
„
Noví uživatelé Live365 mohou procházet rádiové stanice.
Pokud jste již z přehrávače médií přistupovali ke službě Live365, můžete
zobrazit poslední stanici, kterou jste poslouchali.
Registrovaní uživatelé Live365 mají přístup k seznamu předvoleb a oblíbeným
stanicím.
VIP členové Live365 mohou poslouchat prémiové rádiové stanice.
Procházení rádiových stanic:
1. Na hlavní obrazovce služby Live365 vyberte pomocí tlačítek
Stations (Stanice), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek
/
/
možnost
vyberte kategorii stanic a poté stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 83
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Volby zahrnují:
Free Stations (Bezplatné stanice) – bezplatné internetové rádio.
VIP Stations (VIP stanice) – prémiová nepřetržitá služba internetového
rádia pro registrované předplatitele služby Live365. Abyste měli přístup
k této kategorii, musíte se přihlásit k účtu Live365 a být platným VIP členem.
Další informace naleznete na straně 85.
„
Recommendations (Doporučené) – bezplatná internetová rádia doporučená
ostatními uživateli služby Live365. Abyste měli přístup k těmto stanicím,
musíte být přihlášeni.
„
Search (Hledat) – vyhledání stanice Live365. Další informace naleznete
na straně 86.
3. Stisknutím navigačních tlačítek zvolíte stanici, kterou chcete poslouchat.
Stiskněte tlačítko OK.
4. Stiskněte tlačítko , pokud si chcete přidat stanici do položky My Presets
(Moje předvolby) v případě, že máte účet služby Live365. Stiskněte
tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
„
„
Obrazovka stanice služby Live365:
Obrazovka stanice služby Live365 nabízí možnosti zobrazení, třídění a filtrování
kvality zvuku.
1. Pomocí tlačítek, zvolte ikonu zobrazení
a potom stiskněte tlačítko OK
pro přepínání mezi pohledy v měřítku a seznamu.
2. Pomocí tlačítek, / zvolte ikonu třídění a filtrování
a potom stiskněte
tlačítko OK.
3. Chcete-li zvolit možnost Filter by audio quality (Třídit podle kvality zvuku),
stiskněte tlačítko a potom tlačítko / . Možnosti zahrnují All Stations
(Všechny stanice), Only high (Pouze vysoká kvalita zvuku), Medium to high
(Střední až vysoká kvalita zvuku), Low to medium (Nízká až střední kvalita
zvuku) a Only low (Pouze nízká kvalita zvuku). Stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka a potom tlačítka OK zvolte zelenou zaškrtávací
značku
a následně opět stiskněte tlačítko OK.
5. Zvolte možnost Sorting (Třídění) a zopakujte výše uvedené kroky, abyste třídili
stanice podle kritérií Alphabetically (Abecedně) nebo By Popularity
(Podle popularity).
APLIKACE – 84
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přístup k naposledy poslouchané stanici:
1. Na hlavní obrazovce Live365 pomocí tlačítek
Last played (Naposledy přehrávané).
2. Stisknutím tlačítka
/
vyberte položku
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
Poslech oblíbené stanice:
1. Na hlavní obrazovce služby Live365 vyberte pomocí tlačítek / položku
My Presets (Moje předvolby) a poté stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek /
vyberte stanici ze seznamu předvoleb.
2. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
Poslech VIP stanice:
1. Na hlavní obrazovce služby Live365 pomocí tlačítek / vyberte možnost
Stations (Stanice), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku VIP Stations (VIP stanice) a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte hudební žánr a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek /
5. Pomocí tlačítek /
6. Stisknutím tlačítka
vyberte hudební pod-žánr a poté stiskněte tlačítko OK.
vyberte stanici, kterou chcete poslouchat.
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
APLIKACE – 85
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Vyhledávání stanice Live365
Můžete provádět vyhledávání na základě těchto kritérií:
Jméno umělce,
Název stopy či disku,
„
Informace o stanici,
„
Hudební žánr,
„
Umístění stanice,
„
Kvalita zvuku.
Vyhledávání můžete omezovat podle toho, zda byla stanice hodnocena editory
Live365 nebo zda se jedná o profesionální nezávislou či oficiální stanicí.
„
„
Vyhledávání stanice Live 365:
1. Na domovské obrazovce služby Live365 zvolte možnosti My Presets
(Moje předvolby), Stations (Stanice) nebo Last Played (Naposledy přehrávané)
a potom stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku Search (Hledat) a potom stiskněte
tlačítko OK.
3. Prostřednictvím klávesnice na obrazovce zadejte pomocí navigačních
výraz k vyhledání a potom stiskněte tlačítko OK.
kláves
4. Pomocí tlačítek / vyberte stanici ze seznamu výsledků hledání.
5. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
Zobrazení právě hrající stanice
1. Na domovské obrazovce služby Live365 zvolte možnosti My Presets
(Moje předvolby), Stations (Stanice) nebo Last Played (Naposledy přehrávané)
a potom stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Pomocí tlačítek / vyberte položku Now Playing (Přehrávání) a poté
stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se právě hrající stanice.
APLIKACE – 86
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přidání stanice do seznamu předvoleb
Pokud se vám líbí některá stanice, můžete si ji přidat do seznamu předvoleb,
abyste k ní v budoucnu měli snazší přístup.
Přidání stanice do seznamu předvoleb ze seznamu stanic:
1. Přejděte na seznam stanic zobrazující stanici, kterou chcete přidat.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete přidat.
3. Mnohonásobným stisknutím tlačítek zapněte funkci Add to My Preset
(Přidat do mých předvoleb) a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Zobrazí se okno pro potvrzení. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte zařazení
stanice mezi předvolby a vrátíte se na obrazovku Now Playing (Přehrávání).
Odstranění stanice ze seznamu předvoleb
Ze seznamu předvoleb můžete odstranit stanice, které už nechcete.
Odstranění stanice ze seznamu předvoleb:
1. Přihlaste se ke svému účtu Live365. Pokyny viz „Přihlášení ke službě
Live365:“ na str. 81.
2. Na domovské obrazovce Live365 pomocí tlačítek / vyberte položku
My Presets (Moje předvolby) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete odstranit.
4. Stisknutím tlačítka aktivujte funkci Remove Station (Odstranit stanici) a poté
stiskněte tlačítko OK.
5. Zobrazí se žádost o potvrzení. Stisknutím tlačítka OK se vraťte na obrazovku
Now Playing (Přehrávání).
Hodnocení skladeb
Výběry hudby ve službě Live365 jsou kompilovány na základě uživatelských
hodnocení. Možnosti výběru můžete ovlivnit tak, že skladbě udělíte „palec
nahoru“ nebo „palec dolů“ .
Hodnocení skladby:
1. Pokud skladba hraje, pomocí tlačítek / zvolte ikonu zpětné vazby: pro
kladnou zpětnou vazbu, pro zápornou zpětnou vazbu. Stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se okno pro potvrzení hodnocení. Stisknutím tlačítka OK se vraťte na
obrazovku Now Playing (Přehrávání).
Získávání informací o stopě
Informace o aktuálně hrající skladbě můžete odeslat na svůj e-mailový účet pro
pozdější potřebu.
Získání informací o stopě:
1. Zatímco skladba hraje, pomocí tlačítek / vyberte možnost
a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se okno pro potvrzení. Stisknutím tlačítka OK se vraťte na obrazovku
Now Playing (Přehrávání).
Informace o stopě budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou jste použili
k založení účtu Live365.
APLIKACE – 87
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Odhlášení od služby Live365
Po poslechu se odhlaste ze služby Live365, aby nikdo nemohl provádět změny ve
vašem účtu a stanicích Live365 bez vašeho svolení.
Odhlášení od služby Live365:
1. Na obrazovce Stations (Stanice) nebo Now Playing (Právě hraje) stiskněte
tlačítko Options (Možnosti), potom pomocí tlačítek / zvolte možnost
Sign In/Sign Out (Přihlásit/Odhlásit se) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte možnost OK a volbu potvrďte a poté stiskněte
tlačítko OK.
Ukončení služby Live365
Abyste se vrátili k domovské obrazovce položky Services (Služby), stiskněte
klávesy / , na domovské obrazovce služby Live365 zvolte možnost
Exit (Ukončit) a potom stiskněte tlačítko OK.
Služba Netflix
Sledujte novinky, klasiku a televizní seriály ihned na přehrávači médií WD TV Play.
Nečekejte, až vám listonoš doručí filmy. Chtějte více než streamované video na
malém displeji vašeho počítače. Získejte neomezené členství ve videopůjčovně
Netflix a tím možnost okamžitě sledovat televizní seriály a filmy na vaší velké
obrazovce.*
*Služba Netflix je dostupná jen v některých zemích. Je vyžadováno neomezené členství.
Více informací naleznete na adrese www.netflix.com.
Pokud chcete získat přístup ke službě Netflix, vyhledejte a vyberte položku
Netflix
a poté stiskněte tlačítko OK.
Důležité: Před započetím níže uvedeného postupu se ujistěte, že jste
provedli aktualizaci firmwaru a používáte aktuální verzi. Viz část
„Aktualizace systémového firmwaru“ na straně 143.
Stávající členové služby Netflix
Postupujte podle instrukcí na obrazovce a zadejte své uživatelské jméno
(většinou se jedná o registrovanou e-mailovou adresu) a heslo k přihlášení k účtu
pomocí dálkového ovládání. Pokud se vyskytnou problémy, navštivte stránku
www.netflix.com/signinhelp.
Noví členové služby Netflix
Zaregistrujte se na stránce www.netflix.com/wdtv, kde získáte bezplatné členství
po dobu jednoho měsíce.
APLIKACE – 88
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Navigace ve službě Netflix
Po přihlášení k účtu služby Netflix zvolte prostřednictvím dálkového ovládání druh
kategorií filmů a televizních seriálů.
Poznámka: Pro vypnutí služby Netflix v přehrávači je třeba obnovit tovární nastavení přístroje.
Viz „Device Reset (Obnovení zařízení)“ na str. 134. Pro vyřazení přijímače z vašeho účtu Netflix se
přihlaste ke svému účtu Netflix. Zvolte možnost „Your Account & Help“ (Váš účet a Nápověda).
V nabídce „Manage Netflix ready devices and computers“ (Spravovat zařízení a počítače
s podporou služby Netflix) zvolte zařízení WD TV a zvolte možnost „Deactivate“ (Deaktivovat).
Pandora (služba je dostupná pouze v USA)
Pandora je automatická služba doporučování hudby a internetového rádia.
Se službou Pandora můžete zadat název skladby nebo jméno umělce a služba
začne přehrávat výběry podobné hudby. U jednotlivých skladeb můžete
poskytnout reakce (schváleno/neschváleno), které Pandora vezme v úvahu při
příštím výběru.
Podmínky použití služby Pandora
Abyste mohli používat službu Pandora, musíte splňovat následující podmínky.
„
„
Musíte mít účet Pandora. Účet si můžete založit na adrese www.pandora.com/wd.
Po zaregistrování si poznamenejte aktivační kód. Tento kód budete potřebovat
pro přihlášení ke službě Pandora z přehrávače.
V současné době je služba Pandora dostupná pouze pro uživatele, kteří se
nachází v USA. Musíte být připojeni k síti v USA.
Nastavení jazyka systému na anglický:
1. Přejděte k ikoně nastavení
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Appearance (Zobrazení) a potom
stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Language (Jazyk) a potom stiskněte
tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek / vyberte možnost English (Angličtina) a potom stiskněte
tlačítko OK.
APLIKACE – 89
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
První přihlášení do služby Pandora
1. Vyhledejte a vyberte položku Pandora
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka OK vyvoláte obrazovku přidání účtu.
3. Pokud již máte účet Pandora, zvolte možnost I have a Pandora account
(Mám účet Pandora) a potom stiskněte klávesu OK pro vytvoření vašeho
nového účtu Pandora. Přejděte ke kroku 6.
4. Pokud nemáte účet Pandora, zvolte možnost I am new to Pandora (Jsem
nový uživatel služby Pandora) a potom stiskněte klávesu OK.
5. Zapište si aktivační kód a postupujte podle pokynů na obrazovce (přejděte na
adresu www.pandora.com/wd pro vytvoření nového účtu). Až skončíte,
zvolte možnost Continue (Pokračovat) a potom stiskněte klávesu OK.
zadejte své uživatelské jméno účtu
6. Pomocí navigačních kláves
Pandora (použijte klávesnici na obrazovce) a stiskněte tlačítko OK.
7. Pomocí navigačních kláves
zadejte své heslo účtu Pandora
(použijte klávesnici na obrazovce) a stiskněte tlačítko OK.
8. Pomocí tlačítek / vyberte možnost uložení.
K dispozici jsou následující možnosti:
No (Ne) – údaje o vašem účtu nebudou uloženy. Úvodní postup přihlášení
budete muset zopakovat při každém použití přehrávače pro přístup ke
službě Pandora.
„
Save username only (Uložit pouze uživatelské jméno) – vaše uživatelské
jméno bylo uloženo, při každém použití přehrávače pro přístup ke službě
Pandora však budete vyzváni k zadání hesla.
„
Yes (Ano) – uživatelské jméno i heslo bude uloženo. Automaticky budete
přihlášeni na váš účet vždy, když použijete službu Pandora prostřednictvím
přehrávače médií.
9. Stisknutím tlačítka OK dokončíte proces přihlášení.
„
APLIKACE – 90
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Po úspěšném přihlášení ke službě Pandora se zobrazí stránka
Stations (Stanice).
Na této obrazovce můžete vytvářet nové stanice, poslouchat dříve vytvořené
stanice a seznamy pro přehrávání Quickmix a definovat preference profilu
vašeho účtu.
Další informace o těchto funkcích, možnostech a omezeních používání služby
Pandora naleznete na stránce http://www.pandora.com.
Stanice Pandora
Stanice Pandora je přizpůsobené vysílání hudby na základě jednoho nebo více
jmen umělců či názvů skladeb dle vašeho výběru. Po přihlášení ke službě
Pandora z přehrávače médií můžete ke svým stanicím snadno přistupovat přes
panel nabídky Music (Hudba).
Upozornění služby Pandora
„
Můžete mít vytvořeno až 100 stanic a jeden seznam QuickMix. Po dosažení
tohoto maximálního počtu stanic musíte některou ze stanic odstranit, abyste
mohli přidat novou.
„
Služba Pandora neumožňuje okamžité přehrávání určité skladby na vyžádání.
„
Stanice Pandora nemůže přehrát více než čtyři skladby od jednoho umělce
během tří hodin.
„
Po osmi hodinách přehrávání se služba Pandora zeptá, zda stále posloucháte.
Vysílání se zastaví, dokud neodpovíte.
„
Výběr hudby vysílaný do vaší stanice Pandora obsahuje směsici skladeb či
umělců složenou na základě:
„
Původního zakládacího prvku použitého k vytvoření stanice. Pokyny
k vytvoření nové stanice Pandora naleznete v následujícím oddílu.
„
Vámi poskytnutého hodnocení stopy (palec nahoru/palec dolů).
Další informace naleznete na strana 93.
„
Počtu přeskočení dané stopy. Další informace naleznete na strana 94.
„
Skladby přehrávané stanicí Pandora nelze přetáčet ani ihned znovu přehrávat.
APLIKACE – 91
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Vytvoření stanice Pandora:
1. Přejděte na možnost Create Station (Vytvořit stanici) nebo stisknutím tlačítka
Options (Možnosti) zvolte možnost Create station (Vytvořit stanici). Stiskněte
tlačítko OK.
2. Pomocí navigačních kláves klávesnice na obrazovce
zadejte jméno
umělce nebo název skladby. Zvolte možnost Submit (Potvrdit) a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte položku z výsledků hledání a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vybraná položka poslouží jako zakládací prvek, podle kterého služba Pandora
zkompiluje a začne vysílat hudbu podobnou vaší stanici.
Poslech stanice Pandora:
1. Na obrazovce Stations (Stanice) pomocí navigačních tlačítek vyberte název
stanice, kterou chcete poslouchat.
2. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice Pandora.
Stisknutím tlačítka NEXT (Další)
přeskočíte na další skladbu.
Naladění jiné stanice:
1. Během poslouchání stanice stiskněte tlačítko STOP (Zastavit) . Vrátíte se
na obrazovku Stations (Stanice).
2. Pomocí navigačních tlačítek zvolte název stanice, na kterou chcete přeladit.
3. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané rádiové stanice.
Přejmenování stanice Pandora:
1. Nalaďte stanici, kterou chcete přejmenovat.
2. Přejděte na možnost Rename Station (Přejmenovat stanici) nebo stiskněte
tlačítko Options (Možnosti) a potom tlačítka / pro zvolení možnosti
Rename this station (Přejmenovat tuto stanici). Stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí navigačních kláves klávesnice na obrazovce
zadejte nový
název stanice. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte
tlačítko OK.
APLIKACE – 92
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Odstranění stanice Pandora:
1. Nalaďte stanici, kterou chcete odstranit.
2. Přejděte na možnost Delete Station (Vymazat stanici) nebo stiskněte tlačítko
Options (Možnosti) a potom tlačítka / pro zvolení možnosti Remove this
station (Odstranit tuto stanici). Stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte možnost OK a volbu potvrďte a poté stiskněte
tlačítko OK.
QuickMix
Funkce QuickMix vám umožňuje poslouchat naráz více než jednu z vašich stanic.
Funkce QuickMix přehraje naráz pouze jednu skladbu na základě specifických
hudebních charakteristik (na rozdíl od obvyklých stanic služby Pandora, které
přehrávají čtyři příbuzné skladby v řadě), takže se nálada mění častěji.
Hodnocení skladeb
Výběr hudby vysílané do vaší stanice Pandora můžete ovlivnit poskytnutím
hodnocení stopy pro právě přehrávanou skladbu. Skladbě můžete udělit hodnocení
„palec nahoru“ nebo „palec dolů“.
Palec nahoru
Pokud se vám líbí právě hrající skladba, ohodnoťte ji palcem nahoru. Toto pozitivní
hodnocení způsobí, že:
„
„
„
Další sada skladeb této stanice bude vygenerována na základě skladby,
které jste udělili hodnocení „palec nahoru“, jako výchozího hudebního bodu.
Následující sady skladeb budou mít pravděpodobně podobné hudební rysy.
Více hodnocení „palec nahoru“ pro danou stanici u jiných podobných skladeb
bude mít kumulativní efekt.
Tato skladba bude hrát poměrně častěji než jiné skladby v potenciálním
seznamu přehrávání dané stanice a bude hrát přibližně stejně často jako jiné
skladby s hodnocením „palec nahoru“ na této stanici.
Palec dolů
Pokud si na určité stanici nepřejete slyšet některou skladbu, ohodnoťte ji palcem
dolů. Toto negativní hodnocení způsobí, že:
Pokud pro danou stanici zbývá některé ze „šesti přeskočení za hodinu“
(tento limit je samostatný pro jednotlivé stanice v rámci pohyblivého období
jedné hodiny), přehrávání skladby bude zastaveno.
„
Skladba bude trvale odstraněna ze seznamu pro přehrávání dané stanice.
„
Zahájí se přehrávání nové sady skladeb s upraveným hudebním zaměřením.
„
Pokud jste v rámci dané stanice udělili alespoň dvě hodnocení „palec dolů“
určitému interpretovi, skladby tohoto interpreta již nebudou zahrnuty do
seznamu přehrávání dané stanice.
Hodnocení skladby:
„
„
Zatímco skladba hraje, pomocí tlačítek /
a poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se výzva k potvrzení hodnocení.
vyberte možnost
nebo
APLIKACE – 93
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Uspání skladby
Pokud již nechcete poslouchat určitou skladbu, ale zároveň ji nechcete trvale
odstranit ze seznamu přehrávání stanice, můžete ji „uspat“. To zabrání přehrávání
skladby na kterémkoli z vašich rádií po dobu 30 dní.
Uspání skladby:
„
Zatímco skladba hraje, pomocí tlačítek /
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se výzva k potvrzení akce „uspat“.
vyberte položku
a poté
Vytvoření záložky skladby nebo umělce
Máte možnost vytvořit záložku skladby nebo umělce pro pozdější použití. Později
můžete tuto záložku použít, pokud si přejete zakoupit skladbu po přihlášení ke
službě Pandora ze svého počítače či přenosného počítačového zařízení, nebo
když chcete sdílet své hudební preference s ostatními uživateli služby Pandora.
Vytvoření záložky skladby nebo umělce:
1. Zatímco skladba hraje, pomocí tlačítek / vyberte položku a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / zvolte, zda si přejete vytvořit záložku názvu nebo umělce
skladby, a poté stiskněte tlačítko OK.
Nová záložka bude přidána na vaši stránku profilu posluchače. Tuto stránku
profilu můžete prohlížet po přihlášení ke službě Pandora z počítače či
přenosného počítačového zařízení.
Proč je určitá skladba v seznamu skladeb mojí stanice
Pokud chcete, můžete zjistit, proč služba Pandora zahrnula určitou skladbu do
seznamu pro přehrávání vaší stanice. Zatímco skladba hraje, zvolte možnost
Why this song? (Proč tato skladba?) a potom stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
analýza skladby.
Vymazání účtu služby Pandora
1. Z nabídky Services (Služby) zvolte službu Pandora a potom stiskněte
tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte účet služby Pandora, který chcete vymazat
a potom pomocí tlačítka vyberte možnost
a stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 94
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Picasa
Prohlížejte, sdílejte a užívejte si fotografie přímo na svém televizoru.
Více informací o službách Picasa a jejich možnostech a omezeních naleznete na
adrese http://www.picasa.google.com.
Přístup ke službě Picasa:
1. Vyhledejte a vyberte položku
a poté stisknutím tlačítka OK zobrazte
domovskou obrazovku služby Picasa.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
„
„
„
Account (Účet)
Search (Hledat)
My Photos (Moje fotografie)
People I’m Following (Osoby, jejichž obsah je odebírán)
Featured (Doporučené)
Recent (Nedávno přidané)
Přihlášení k vašemu účtu služby Picasa
Poznámka: Pokud nemáte účet služby Picasa a chcete si ho vytvořit, přejděte na stránku
http://www.picasa.google.com.
1. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Account (Účet) na domovské
obrazovce služby Picasa a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Zvolte možnost Add Account (Přidat účet) a potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 95
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
3. Pomocí navigačních tlačítek
a klávesnice na obrazovce zadejte své
uživatelské jméno služby Picasa. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom
stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí klávesnice na obrazovce a navigačních tlačítek
zadejte heslo
účtu služby Picasa. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte
tlačítko OK.
5. Pomocí tlačítek / vyberte možnost uložení. Po dokončení stiskněte
tlačítko OK.
K dispozici jsou následující možnosti:
No (Ne) – údaje vašeho účtu nebudou uloženy. Úvodní postup přihlášení
budete muset zopakovat při každém použití přehrávače pro přístup ke
službě Picasa.
„
Save username only (Uložit pouze uživatelské jméno) – vaše uživatelské
jméno se uloží, ale při každém použití přehrávače pro přístup ke službě
Picasa budete vyzváni k zadání hesla.
„
Yes (Ano) – uživatelské jméno i heslo bude uloženo. Později se můžete
přihlásit k účtu z přihlašovací obrazovky Picasa.
6. Zobrazí se stránka My Photos (Moje fotografie). Další informace naleznete
v následujícím oddílu na této stránce.
„
Účet
Jako výchozí varianta se při přihlášení k účtu zobrazí stránka My Photos
(Moje fotografie). Tato stránka obsahuje fotografie a videoklipy, které jste nahráli
na server služby Picasa.
Poznámka: Pokud jste nenahráli žádné fotografie ani videoklipy, zobrazí se na obrazovce „there is
no media in the current folder“ (Ve složce nejsou žádná média).
APLIKACE – 96
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Obsah na této stránce lze třídit a filtrovat zobrazením veškerého obsahu (All (Vše))
nebo vaše Unlisted Gallery (Neevidovaná galerie) či Public Gallery (Veřejná
galerie). Přejděte na možnost
a stiskněte tlačítko OK, potom stiskněte
tlačítka / a dvakrát tlačítko OK, abyste se přepnuli do tohoto výběru.
Vyhledávání obsahu
Ve službě Picasa můžete vyhledávat fotografie a videoklipy, které vás zvláště
zajímají. Výsledky vyhledávání jsou založeny na následujících údajích:
Názvy souborů,
Popisy,
„
Štítky,
„
Složka nebo názvy alb,
„
Fotograf,
„
Datum (například „Listopad“ nebo „2011“).
Přehrávač ukládá vaše vyhledávání, takže je můžete rychle znovu zobrazit.
„
„
Poznámka: Videoklipy, jejichž viditelnost je nastavena na možnost „soukromá“, nebudou do tohoto
vyhledávání zahrnuty.
Hledání obsahu:
1. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Search (Hledat) na domovské
obrazovce služby Picasa a potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 97
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
2. Pomocí navigačních tlačítek
zadejte pomocí klávesnice na obrazovce
klíčové slovo odpovídající tématu obsahu, který hledáte. Zvolte možnost
Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
Vyhledávání obsahu je zahájeno (může trvat několik sekund). Obsah odpovídající
vašemu vyhledávanému výrazu se zobrazí na obrazovce výsledků vyhledávání.
3. Pokud chcete zvolit videoklip ze zobrazení, použijte navigační tlačítka.
4. Stisknutím tlačítka
nebo OK zobrazíte vybranou fotografii nebo zahájíte
přehrávání videoklipu.
Používání funkce historie vyhledávání:
1. Stiskněte tlačítko SEARCH (Hledat) na dálkovém ovládání. Tím se
přepnete do seznamu Search History (Historie vyhledávání).
2. Pomocí tlačítek / vyberte vyhledávání z obrazovky.
3. Stisknutím tlačítka OK provedete uložené vyhledávání.
My Photos (Moje fotografie)
Nabídka My Photos (Moje fotografie) obsahuje všechny fotografie a videoklipy
webových alb vašeho účtu Picasa. Pokud chcete zobrazit fotografie nebo
videoklipy, vyberte webové album pomocí navigačních tlačítek a poté stiskněte
tlačítko OK. Vyberte soubor a zobrazte ho stisknutím tlačítka OK nebo spusťte
prezentaci všech fotografií v albu stisknutím tlačítka
.
APLIKACE – 98
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti nabídky fotografií
Po výběru náhledu fotografie ve webovém albu stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
Zobrazí se možnosti nabídky My Photos (Moje fotografie). Po dokončení stiskněte
tlačítko Back (Zpět), čímž se vrátíte k nabídce webových alb.
Informace
Pomocí této volby zobrazíte následující informace o aktuální fotografií:
„
„
„
„
„
Date (Datum)
Camera make and model (Výrobce a typ fotoaparátu)
ISO, exposure (expozice) a aperature settings (nastavení závěrky)
Focal length (Ohnisková vzdálenost)
Flash info (Informace o blesku)
Upload to Facebook (Nahrát do služby Facebook)
Tato funkce je totožná s funkcí videa „Nahrát do služby Facebook“. Viz část
„Odeslat na Facebook (Video & Photo – Video a fotografie)“ na straně 41.
Comments (Komentáře)
Pomocí této volby můžete vytvořit nebo zobrazit komentáře vybrané fotografie.
Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnosti Hide Comments (Skrýt komentáře)
nebo Write a Comment... (Napsat komentář...) pomocí klávesnice na obrazovce
a poté stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 99
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti zobrazení fotografií
„
„
Chcete-li zobrazit možnosti fotografií během prohlížení jakékoli fotografie,
stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
Abyste se vrátili k fotografii, kterou jste si prohlíželi, stiskněte tlačítko
Back (Zpět) nebo Options (Možnosti).
Information (Informace)
Viz část „Informace“ na straně 99.
Play Mode (Režim přehrávání)
Viz část „Play Mode (Režim přehrávání)“ na straně 58.
Rotate Left & Right (Otočit doleva a doprava)
Viz část „Rotate Left & Right (Otočit doleva a doprava)“ na straně 58.
Selecting Photo Zoom and Pan Options (Volba možnosti zvětšení/
zmenšení a Posun fotografie)
Viz část „Selecting Video Zoom and Pan Options (Volba možnosti zvětšení/
zmenšení a posouvání obrazu)“ na straně 50.
Upload to Facebook (Nahrát do služby Facebook)
Viz část „Odeslat na Facebook (Video & Photo – Video a fotografie)“ na straně 41.
Set As Background (Nastavit jako pozadí)
Viz část „Set as Background (Nastavit jako pozadí)“ na straně 59.
Comments (Komentáře)
Viz část „Comments (Komentáře)“ na straně 99.
Download Photo (Stažení fotografie)
Pomocí této nabídky můžete stáhnout fotografii na interní disk přehrávače médií
nebo na jiné zařízení připojené k síti.
Displaying Photo Thumbnails (Zobrazení miniatur fotografií)
Viz část „Zobrazení miniatur fotografií“ na straně 60.
Prezentace fotografií
Viz část „Prezentace fotografií“ na straně 61.
APLIKACE – 100
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Video Player (Přehrávač videí)
Vzhled přehrávače videí Picasa je podobný běžné obrazovce pro přehrávání
videa. Zobrazuje stavový panel přehrávání a uplynulý a celkový čas přehrávání.
Stisknutím tlačítka
pozastavíte nebo spustíte přehrávání.
People I’m Following (Osoby, jejichž obsah je odebírán)
Nabídka People I’m Following (Osoby, jejichž obsah je odebírán) obsahuje ikony
znázorňující osoby, jejichž obsah služby Picasa odebíráte. Výběrem ikon
zobrazíte alba veřejných galerií jednotlivých osob. Pomocí navigačních tlačítek
vyberte jednotlivé fotografie nebo stiskněte uvnitř alba tlačítko
, čímž zahájíte
prezentaci fotografií.
Featured (Doporučené)
Tato obrazovka obsahuje výběr uživatelských fotografií služby Picasa. Pomocí
navigačních tlačítek vyberte jednotlivé fotografie nebo stiskněte tlačítko
,
čímž zahájíte prezentaci fotografií. Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko
Options (Možnosti) a poté vyberte možnost More Photos From This Owner
(Další fotografie tohoto uživatele) a zobrazte všechny veřejné galerie uživatele.
Recent (Nedávno přidané)
Tato obrazovka obsahuje nejnovější fotografie uživatelů služby Picasa a funguje
stejně jako obrazovka Featured (Doporučené), viz výše.
Vymazání účtu služby Picasa
1. Na hlavní obrazovce služby Picasa vyberte pomocí tlačítek / položku
Account (Účet), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Delete Account (Odstranit účet)
a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte účet, který si přejete odstranit a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek / vyberte možnost OK a volbu potvrďte a poté stiskněte
tlačítko OK.
APLIKACE – 101
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
SHOUTcast Radio
Služba SHOUTcast Radio je úplný přehled všech online rádiových stanic, který
představuje více než 45 000 hudebních, zpravodajských, sportovních i místních
stanic z celého světa.
Přístup ke službě SHOUTcast:
1. Vyhledejte a vyberte položku SHOUTcast Radio
tlačítko OK.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
„
„
„
a poté stiskněte
Search (Hledat)
Radio Genres (Rádiové žánry)
Favorites (Oblíbené)
Top Radios (Nejoblíbenější rádia)
About (informace o zařízení)
Exit (Konec)
Poslech stanice služby SHOUTcast Radio
Procházení rádiových stanic:
1. Na hlavní obrazovce služby SHOUTcast Radio vyberte stisknutím tlačítek
možnost Radio Genres (Rádiové žánry) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítek /
stiskněte tlačítko OK.
/
si můžete vybírat z přehledu žánrů. Na závěr
3. Stisknutím tlačítek / si můžete vybírat z přehledu podžánrů (pokud je to
nutné), poté stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 102
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
4. Stisknutím tlačítek
/
vyberte rádiovou stanici.
5. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti) a pak stisknutím tlačítek / vyberte
možnost Add to Favorite (Přidat k oblíbeným), pokud stanici chcete přidat do
kategorie Oblíbené. Stiskněte tlačítko OK.
6. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
Na horním okraji obrazovky můžete zobrazit informace o aktuálně poslouchané
stanici nebo skladbě, např. název, interpreta, počet posluchačů atd.
Vyhledání stanice služby SHOUTcast Radio
Vyhledání stanice služby SHOUTcast Radio:
1. Na hlavní obrazovce služby SHOUTcast Radio stiskněte tlačítka / a zvolte
možnost Search (Hledat). Poté stiskněte tlačítko OK.
2. Filtrujte výsledky pomocí kategorií All (Všechna alba), Artist (Interpret) nebo
Genre (Žánr) a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Prostřednictvím klávesnice na obrazovce zadejte pomocí navigačních
výraz k vyhledání a potom stiskněte tlačítko OK.
kláves
Poznámka: Také můžete na dálkovém ovládání stisknout tlačítko
vyhledávání po zadání několika znaků do políčka vyhledávání.
4. Pomocí tlačítek /
5. Stisknutím tlačítka
, abyste přepnuli seznam
vyberte stanici ze seznamu výsledků hledání.
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
APLIKACE – 103
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přidání stanice do seznamu Oblíbené
Pokud se vám líbí některá stanice, můžete si ji přidat do seznamu Oblíbené.
V budoucnu k ní tak budete mít snazší přístup.
Přidání stanice, programu nebo vysílání podcast mezi oblíbené položky:
1. Přejděte na seznam stanic zobrazující stanici, kterou chcete přidat.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete přidat nebo začít poslouchat.
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti) a pak stisknutím tlačítek / vyberte
možnost Add to Favorites (Přidat k oblíbeným), pokud stanici chcete přidat
do seznamu Oblíbené. Potom stiskněte tlačítko OK.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka OK.
Poslech stanice ze seznamu Oblíbené
Poslech oblíbené stanice:
1. Na hlavní obrazovce služby SHOUTcast Radio stiskněte tlačítka / a zvolte
možnost Favorites (Oblíbené). Potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítek / vyberte stanici ze seznamu.
3. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
Přiřazení tlačítka předvolby ke stanici
Stanici služby SHOUTcast Radio můžete přiřadit tlačítko s číslem na dálkovém
ovládání. Získáte tak rychlý přístup.
Postup přiřazení tlačítka předvolby ke stanici:
1. Přejděte na seznam stanic zobrazující stanici, kterou chcete přidat.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete přidat nebo začít poslouchat.
APLIKACE – 104
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti), potom tlačítka /
Preset Music (Předvolby hudby). Stiskněte tlačítko .
4. Stisknutím tlačítek
tlačítko OK.
/
a vyberte možnost
vyberte tlačítko s číslem na ovladači a poté stiskněte
Odstranění stanice ze seznamu předvoleb
Ze seznamu předvoleb můžete odstranit stanice, které už nechcete.
Odstranění stanice ze seznamu předvoleb:
1. Na hlavní obrazovce služby SHOUTcast Radio stiskněte tlačítka / a zvolte
možnost Favorites (Oblíbené). Potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti), potom pomocí tlačítek / vyberte možnost
Remove from Favorites (Odstranit z oblíbených) a stiskněte tlačítko OK.
4. Zobrazí se žádost o potvrzení. Zvolte možnost OK a poté stiskněte tlačítko OK.
Nejoblíbenější rádia
Chcete-li si vybrat z nejoblíbenějších stanic služby SHOUTcast Radio, stiskněte
tlačítka / a na hlavní obrazovce služby SHOUTcast Radio vyberte možnost
Top Radios (Nejoblíbenější rádia). Potom stiskněte tlačítko OK.
Informace o zařízení
Více informací o službě SHOUTcast Radio, např. podmínky služby, získáte po
stisknutí tlačítek / a výběru možnosti About (O službě) na hlavní obrazovce
služby SHOUTcast Radio. Potom stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 105
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Konec
Pokud si přejete jednoduše ukončit službu SHOUTcast Radio, stiskněte tlačítka /
a na hlavní obrazovce služby SHOUTcast Radio vyberte možnost Exit (Konec).
Potom stiskněte tlačítko OK.
Spotify
Poznejte krásu přístupu k 15 milionům skladeb a alb na vyžádání. Libovolný
interpret, libovolné album, libovolný žánr – k dispozici ihned ve vašem přehrávači
médií.* Chcete-li tuto službu používat, vytvořte si účet služby Spotify na stránce
www.spotify.com/wdtv.
*Je vyžadován účet Spotify Premium. Seznam dostupných zemí naleznete na stránkách
www.spotify.com.
Přístup ke službě Spotify:
1. Vyhledejte a vyberte položku Spotify
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se obchodní podmínky. Zvolte možnost Accept (Přijímám) a stiskněte
tlačítko OK.
3. Po stisknutí tlačítka OK se budete moci přihlásit do služby Spotify.
zadejte své uživatelské jméno pro účet
4. Pomocí navigačních kláves
Spotify (použijte klávesnici na obrazovce) a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí navigačních kláves
zadejte své heslo pro účet Spotify
(použijte klávesnici na obrazovce) a potom stiskněte tlačítko OK.
6. Stisknutím tlačítka OK dokončíte proces přihlášení.
7. Zobrazí se hlavní obrazovka služby Spotify. K dispozici jsou následující možnosti:
„
What's New (Novinky)
„
Toplist (Seznam nejoblíbenějších položek)
„
Playlisty
„
Starred (S hvězdičkou)
„
Inbox (Schránka)
„
People (Lidé)
„
Search (Hledat)
„
Account (Účet)
APLIKACE – 106
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Vyhledání interpreta, alba nebo skladby ve službě Spotify
Postup vyhledání interpreta, alba nebo skladby ve službě Spotify:
1. Na hlavní obrazovce služby Spotify vyberte pomocí tlačítek / možnost
Search (Hledat), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Prostřednictvím klávesnice na obrazovce zadejte pomocí navigačních
výraz k vyhledání a potom stiskněte tlačítko OK.
kláves
3. Pomocí tlačítek / vyberte skladbu ze seznamu výsledků hledání.
4. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané skladby.
Filtrování výsledků hledání
1. Přejděte na ikonu třídění a filtrování
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko , poté pomocí tlačítek / vyberte filtr All (Všechny soubory),
Tracks (Skladby), Albums (Alba) nebo Artists (Interpreti). Stisknutím tlačítka
OK zobrazíte výsledky podle vybraného kritéria.
3. Po zvolení zelené potvrzovací značky
stiskněte znovu tlačítko OK.
Procházet alba interpreta
Můžete zobrazit dostupná alba interpreta, jehož skladbu jste vybrali.
Procházení alb interpreta:
1. Po vybrání skladby interpreta stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
2. Stiskněte tlačítka / a vyberte možnost Browse Artist Album (Procházet
alba interpreta). Poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se seznam alb interpreta dostupných ve službě Spotify.
APLIKACE – 107
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přidání skladby do seznamu skladeb
Pokud se vám líbí některá skladba, můžete si ji přidat do seznamu skladeb.
V budoucnu k ní tak budete mít snazší přístup.
Postup přidání skladby do seznamu skladeb:
1. Přejděte na seznam skladeb zobrazující skladbu, kterou chcete přidat.
2. Stiskněte tlačítka / a vyberte skladbu, kterou chcete přidat, nebo zahajte
přehrávání skladby.
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti), stiskněte tlačítka / a vyberte
možnost Add to Track to Playlist (Přidat skladbu do seznamu skladeb).
Potom stiskněte tlačítko OK.
4. Pokud chcete pro stopu vytvořit nový seznam skladeb, vyberte možnost
Create New Playlist (Vytvořit nový seznam skladeb) a potom stiskněte
tlačítko OK.
5. Na klávesnici na obrazovce zadejte pomocí navigačních kláves
název
nového seznamu skladeb a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Stisknutím tlačítek / vyberte ze seznamu název skladeb.
7. Stiskněte tlačítko OK. Seznam skladeb můžete odstranit stisknutím tlačítka
Options (Možnosti) u vybraného seznamu skladeb a dále stisknutím tlačítka
Delete (Odstranit).
APLIKACE – 108
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Spolupráce na seznamu skladeb
Vámi vytvořený seznam skladeb můžete nastavit na možnost Collaborate
(Spolupracovat). Vaši přátelé tak do něho budou moci přidávat skladby.
Nastavení seznamu skladeb na možnost Spolupráce:
1. Na hlavní obrazovce služby Spotify vyberte pomocí tlačítek / možnost
Playlists (Seznamy skladeb) a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Po vybrání seznamu skladeb stiskněte tlačítko Options (Možnosti).
3. Vyberte možnost Collaborate (Spolupracovat), poté stiskněte tlačítko OK.
4. Seznam skladeb je nyní nastaven na možnost Spolupráce. Vedle seznamu se
nyní zobrazuje tečka. Nastavení můžete změnit. U vybraného seznamu
skladeb stiskněte tlačítko Options (Možnosti) a vyberte možnost
Uncollaborate (Nespolupracovat).
Sdílená složka
Skladby a seznamy skladeb můžete sdílet s přáteli, které jste si přidali k účtu
služby Spotify nebo Facebook.
1. Až vyberete skladbu nebo seznam skladeb, který chcete sdílet, stiskněte
tlačítko Options (Možnosti), stiskněte tlačítka / a vyberte možnost
Share (Sdílet). Potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítka / a vyberte možnost Share to Friend (Sdílet s přítelem)
nebo Share to Facebook (Sdílet ve službě Facebook). Potom stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte přítele ze seznamu a potom stiskněte tlačítko OK nebo se přihlaste ke
službě Facebook (je-li to nutné).
APLIKACE – 109
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Star
Skladbu můžete označit hvězdičkou a získat k ní rychlý přístup prostřednictvím
nabídky Starred (S hvězdičkou) na výchozí obrazovce služby Spotify.
1. Po provedení výběru skladby, kterou chcete označit hvězdičkou, stiskněte
tlačítko Options (Možnosti), poté pomocí tlačítek / vyberte možnost
Star (Hvězdička) a potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
2. Na výchozí obrazovce služby Spotify stiskněte tlačítka / a vyberte
možnost Starred (S hvězdičkou). Potom stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
skladby označené hvězdičkou.
Lidé
Na hlavní obrazovce služby Spotify stiskněte tlačítka / a vyberte možnost
People (Lidé). Stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam přátel, které jste si přidali
k účtu služby Spotify. Vyberte přítele a potom stiskněte tlačítko OK. Zobrazíte
a budete moci přehrávat jeho zveřejněné soubory seznamů k přehrávání.
Inbox (Schránka)
Na hlavní obrazovce služby Spotify stiskněte tlačítka / a vyberte možnost
Inbox (Schránka). Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí seznam skladeb, které vaši
přátelé poslali na váš účet ve službě Spotify. Jméno přítele se zobrazí vedle
názvu písně. Pokud se vedle jména přítele zobrazí ikona zprávy, vyberte skladbu
a stiskněte tlačítko Options (Možnosti). Stiskněte tlačítka / a vyberte možnost
View Message From Your Friend (Zobrazit zprávu od přítele). Potom stiskněte
tlačítko OK.
APLIKACE – 110
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Novinky a seznamy nejoblíbenějších položek
1. Na hlavní obrazovce služby Spotify stiskněte tlačítka / a vyberte možnost
What’s New (Novinky) nebo Toplists (Seznamy nejoblíbenějších položek).
Poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím kláves / vyberte nové nebo nejposlouchanější album.
3. Stisknutím klávesy
nebo OK zahájíte poslech vybraného alba.
Vymazání účtu služby Spotify
Postup pro vymazání účtu Spotify:
1. Na hlavní obrazovce účtu Spotify stiskněte tlačítka / a vyberte možnost
Account (Účet) a stiskněte tlačítko OK.
2. Zvolte účet služby Spotify, který chcete vymazat, stisknutím tlačítka vyberte
možnost x a stiskněte tlačítko OK.
TuneIn
Světově nejrozsáhlejší průvodce internetovými rádiovými stanicemi poskytuje
přístup k více než 30 000 bezplatných rádiových stanic, které lze vyhledávat
podle umístění, žánru či formátu.
Pokud si přejete spustit službu TuneIn:
1. Vyhledejte a vyberte položku TuneIn
a poté stiskněte tlačítko OK.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
„
„
„
Station (Stanice)
Search (Hledat)
Preset (Předvolba)
Sign in (Přihlásit se)
Exit (Konec)
Přihlášení ke službě TuneIn (Volitelné)
Rádiové stanice služby TuneIn můžete poslouchat jako neregistrovaný uživatel,
pokud si však chcete zpříjemnit užívání služby přidáním předvoleb rádiových
stanic za účelem rychlejšího přístupu, je třeba zaregistrovat si účet TuneIn na
stránce http://tunein.com.
APLIKACE – 111
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přihlášení se ke službě TuneIn:
1. Pomocí tlačítek
tlačítko OK.
/
vyberte položku Sign in (Přihlásit se) a poté stiskněte
2. Zvolte možnost Activate Device (Aktivovat zařízení) a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Zadejte aktivační kód a postupujte podle instrukcí na obrazovce (přehrávač
přiřadíte ke svému účtu prostřednictvím stránky http://tunein.com/devices).
Až skončíte, zvolte možnost Continue (Pokračovat) a potom stiskněte
klávesu OK.
4. Vyberte položku Enter RadioTime.com account (Zadat účet RadioTime.com)
a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí navigačních kláves
zadejte své uživatelské jméno účtu
TuneIn (použijte klávesnici na obrazovce) a stiskněte tlačítko OK.
zadejte své heslo účtu TuneIn
6. Pomocí navigačních kláves
(použijte klávesnici na obrazovce) a stiskněte tlačítko OK.
7. Stisknutím tlačítka OK dokončíte proces přihlášení.
APLIKACE – 112
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Poslouchání stanice služby TuneIn, programu nebo vysílání podcast
„
„
Noví uživatelé služby TuneIn mohou procházet rádiové stanice, programy
nebo vysílání podcast.
Registrovaní uživatelé služby TuneIn mají přístup k předvolbám a poslechu
oblíbených stanic.
Procházení rádiových stanic, programů nebo vysílání podcast:
1. Na hlavní obrazovce služby TuneIn vyberte pomocí tlačítek
Station (Stanice), poté stiskněte tlačítko OK.
/
položku
K dispozici jsou následující možnosti:
Local Radio (Místní radiostanice) – poslouchejte místní radiostanice,
které se zobrazí v číselném pořadí.
„
Music (Hudba) – seřazení místních radiostanic v závislosti na jejich žánru.
„
Talk (Rozhovory) – seřazení místních radiostanic zaměřených na
rozhovory v závislosti na jejich typu.
„
Sports (Sporty) – seřazení místních i národních sportovních vysílání
a programů podle typu.
„
By Location (Podle umístění) – vyhledání radiostanic z celého světa ze
seznamu regionů a zemí.
„
By Language (Podle jazyka) – vyhledání radiostanic z celého světa ze
seznamu jazyků.
„
Podcasts (Vysílání podcast) – vyhledání rádiových vysílání podcast
seřazených podle hudebního žánru a typu.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, program nebo vysílání podcast,
které chcete poslouchat.
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti), poté vyberte pomocí tlačítek /
možnost Add to Preset (Přidat do předvoleb), pokud si přejete stanici přidat
mezi předvolby (je vyžadován účet TuneIn). Stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
„
APLIKACE – 113
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Vyhledávání stanice služby TuneIn
Procházení rádiových stanic Tuneln, programů nebo vysílání podcast:
1. Na hlavní obrazovce služby TuneIn vyberte pomocí tlačítek / položku
Search (Hledat), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Prostřednictvím klávesnice na obrazovce zadejte pomocí navigačních
výraz k vyhledání a potom stiskněte tlačítko OK.
kláves
Poznámka: Také můžete na dálkovém ovládání stisknout tlačítko
vyhledávání po zadání několika znaků do políčka vyhledávání.
3. Pomocí tlačítek /
4. Stisknutím tlačítka
, abyste přepnuli seznam
vyberte stanici ze seznamu výsledků hledání.
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
Přidání stanice do seznamu předvoleb
Pokud se vám líbí některá stanice, můžete si ji přidat do seznamu předvoleb,
abyste k ní v budoucnu měli snazší přístup.
Přidání stanice, programu nebo vysílání podcast mezi předvolby:
1. Přejděte na seznam stanic zobrazující stanici, kterou chcete přidat.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete přidat nebo začít poslouchat.
3. Pokud si přejete stanici přidat mezi předvolby (je vyžadován účet TuneIn),
stiskněte tlačítko Options (Možnosti), poté vyberte pomocí tlačítek /
možnost Add to Preset (Přidat do předvoleb), a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka OK.
Poslech stanice ze seznamu předvoleb
Poslech rádiových stanic, programů nebo vysílání podcast ze seznamu předvoleb:
1. Na hlavní obrazovce služby TuneIn vyberte pomocí tlačítek / položku
Preset (Předvolba), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici ze seznamu předvoleb.
3. Stisknutím tlačítka
nebo OK zahájíte poslech vybrané stanice rádia.
APLIKACE – 114
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Odstranění stanice ze seznamu předvoleb
Ze seznamu předvoleb můžete odstranit stanice, které už nechcete.
Odstranění stanice ze seznamu předvoleb:
1. Na hlavní obrazovce služby TuneIn vyberte pomocí tlačítek / položku
Preset (Předvolba), poté stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte stanici, kterou chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti), potom vyberte pomocí tlačítek /
možnost Remove Preset (Odstranit předvolbu) a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Zobrazí se žádost o potvrzení. Zvolte možnost OK a poté stiskněte tlačítko OK.
Získávání informací o stanicích
Můžete si prohlédnout informace o stanici a skladbě, kterou právě posloucháte.
1. Pokud jste stanici vybrali nebo ji posloucháte, stiskněte tlačítko Options (Možnosti),
poté vyberte pomocí kláves / položku View info (Zobrazit informace).
Stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se informační obrazovka, která obsahuje údaje, jako jsou například
žánr, jazyk, právě přehrávaná skladba, další skladba a čas. Stisknutím
tlačítka OK se vrátíte na předchozí obrazovku.
APLIKACE – 115
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Nahlášení potíží
Potíže s právě poslouchanou stanicí nebo zvukem můžete nahlásit nebo kontaktovat
stanici/pořad prostřednictvím nabídky Report problem (Nahlásit potíže).
1. Pokud jste stanici vybrali nebo ji posloucháte, stiskněte tlačítko Options
(Možnosti), poté vyberte pomocí kláves / položku Report problem
(Nahlásit potíže). Stiskněte tlačítko OK.
2. Objeví se obrazovka nahlášení potíží, kde jsou zobrazeny možnosti nahlášení
potíží týkajících se zvuku, nesprávných informací, chyb atp. Po dokončení
výběru stiskněte tlačítko OK, abyste se vrátili na předchozí obrazovku.
Konec
Pokud si přejete ukončit službu TuneIn ale zůstat přihlášeni, vyberte pomocí
tlačítek / na hlavní obrazovce služby TuneIn možnost Exit (Ukončit) a poté
stiskněte tlačítko OK.
Tweet by WD TV
Aktualizujte svůj stav a sledujte, co dělají lidé a organizace po celém světě,
o které se zajímáte.
Poznámka: Chcete-li používat aplikaci Tweet by WD TV, musíte mít existující účet Twitter nebo si
ho vytvořit na adrese www.twitter.com.
Přistup k aplikaci Tweet by WD TV:
1. Vyhledejte a vyberte položku Tweet by WD TV
a poté stiskněte
tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko OK a potom pomocí klávesnice na obrazovce a navigačních
zadejte své uživatelské jméno služby Twitter. Zvolte možnost
tlačítek
Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko OK a potom pomocí navigačních tlačítek
a klávesnice
na obrazovce zadejte heslo služby Twitter. Zvolte možnost Submit (Odeslat)
a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Označte pomocí tlačítek zelený symbol zatržení
a poté stiskněte
tlačítko OK.
APLIKACE – 116
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
5. Zobrazí se domovská obrazovka aplikace Tweet by WD TV. Stisknutím
tlačítka a následně / vyberte možnost v nabídce a stiskněte tlačítko OK.
Možnosti v nabídce jsou následující:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
New Tweet (Nový tweet) (pomocí klávesnice na obrazovce můžete vytvořit
nový tweet)
Tweet Wall (Zeď tweetů) (zobrazuje příspěvky na zdi)
Timeline (Časová osa) (zobrazuje tweety vaše a těch, které sledujete)
Mentions (Zmínky) (zobrazuje zmínky vašeho uživatelského jména)
My Profile (Můj profil) (zobrazuje osobní informace, web, počet uživatelů,
které sledujete, a počet uživatelů, kteří sledují vás)
Followers (Sledování) (zobrazuje uživatele, kteří vás sledují, a ty, které
sledujete vy)
Search (Vyhledat) (provede vyhledání pomocí klávesnice na obrazovce
zvolením položky Name (Jméno) nebo Topic (Téma))
Settings (Nastavení) (pomocí této možnosti je možné otočit zeď tweetů
o 90 stupňů)
Sign Out (Odhlásit se)
APLIKACE – 117
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Možnosti tweetů
Vyberte tweet na časové ose a stisknutím tlačítka Option (Možnost) se dostanete
na následující možnosti tweetů:
„
„
„
„
„
Favorite (Přidat do oblíbených) – pomocí této možnosti můžete přidat
tweet do oblíbených nebo ho z oblíbených odebrat. Pod oblíbeným
tweetem se zobrazí symbol hvězdy.
Retweet (Přeposlat tweet) – pomocí této možnosti můžete tweet přeposlat.
Po přeposlání se pod tweetem zobrazí symbol přeposlání/citace.
Quote Tweet (Citovat tweet) – pomocí této možnosti můžete tweet citovat
a před odesláním k němu přidat vlastní text. Na stránce citace tweetu
stisknutím tlačítka OK zobrazíte klávesnici na obrazovce a upravíte/přidáte
text ke tweetu. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom dvakrát stiskněte
tlačítko OK. Po ocitování se pod tweetem zobrazí symbol přeposlání/
citace.
Reply (Odpovědět) – pomocí této možnosti můžete na tweet odpovědět.
Na obrazovce odpovědi stisknutím tlačítka OK zobrazíte klávesnici na
obrazovce a zadáte text odpovědi. Zvolte možnost Submit (Odeslat)
a potom dvakrát stiskněte tlačítko OK. Pod tweetem se zobrazí symbol
odpovědi.
Delete (Odstranit) – pomocí této možnosti můžete tweet odstranit.
Na obrazovce odstranění vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko OK.
Nemůžete odstranit stav jiného uživatele.
APLIKACE – 118
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Použití možnosti filtru
Pomocí této možnosti filtru určujete, co se zobrazuje na časové ose a na
obrazovce Followers (Sledování).
Časová osa
1. Na obrazovce Timeline (Časová osa) opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte ikonu filtru
a poté tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka a poté tlačítek / vyberete položku All Tweets
(Všechny tweety) nebo My Tweets (Moje tweety). Stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka a potom tlačítka OK zvolte zelenou zaškrtávací
značku
a následně opět stiskněte tlačítko OK.
Sledování
1. Na obrazovce Followers (Sledování) opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte ikonu filtru
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka a poté tlačítek / vyberete položku Following
(Sledování) nebo Followers (Sledující). Stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka a potom tlačítka OK zvolte zelenou zaškrtávací
značku
a následně opět stiskněte tlačítko OK.
APLIKACE – 119
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
17
Kanál novinek (RSS)
Aplikace kanál novinek využívá službu RSS (Really Simple Syndication) pro
poskytování seznamu aktuálních novinek ve zkrácené verzi. Vy si tak můžete
rychle prohlédnout nadpisy a vybrat položky, které vás zajímají, aniž byste museli
otevírat webové stránky.
Četba kanálů novinek
1. Přejděte do nabídky All My Apps (Všechny moje aplikace) a poté vyberte
ikonu kanálu novinek.
2. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se všechny dostupné kanály novinek podle
kategorie. Proveďte výběr a stiskněte tlačítko OK.
3. Zobrazí se všechny dostupné kanály novinek v kategorii. Pomocí navigačních
tlačítek si vyberte nadpis kanálu novinek, který si chcete zobrazit nebo přečíst,
a potom stiskněte tlačítko OK.
KANÁL NOVINEK (RSS) – 120
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Hledání kanálu novinek
Na stránce News Feed (Kanál novinek) nebo Category (Kategorie) vyhledejte
ikonu Search News Feed (Hledat kanál novinek)
a stisknutím tlačítka OK
pomocí klávesnice na obrazovce vyhledejte kanál novinek.
Možnosti kanálu novinek
Při vybraném kanálu novinek stiskněte tlačítko Option (Možnost). Pomocí této
funkce přidáte kanál novinek do oblíbených položek nebo připnete kanál novinek
k jiné stránce uživatelského rozhraní přehrávače médií.
Přidání vlastních kanálů novinek
Přidání vlastního kanálu novinek do přehrávače médií:
1. Na výchozí obrazovce kanálu novinek přejděte k tlačítku Custom RSS
(Vlastní kanál RSS) a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Na obrazovce Custom RSS (Vlastní kanál RSS) vyhledejte tlačítko
Add New RSS (Přidat nový kanál RSS) a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte adresu URL kanálu RSS pomocí klávesnice na obrazovce
(podrobnosti najdete na webové stránce poskytovatele kanálu RSS),
zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Dalším stisknutím tlačítka OK kanál RSS přidáte.
KANÁL NOVINEK (RSS) – 121
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
18
Nastavení a rozšířené funkce
Nabídka Setup (Nastavení) umožňuje úpravu způsobu, jakým využíváte
přehrávač médií, a nastavení předvoleb pro přehrávání médií.
Výběr kategorie nastavení:
1. Přejděte až do horní části výchozí obrazovky My Favorites (Moje oblíbené)
a vyberte ikonu nastavení
. Stiskněte tlačítko OK.
2. Pokud chcete zvolit kategorii nastavení použijte tlačítka nahoru/dolů
a potom stiskněte tlačítko OK.
K dispozici je sedm kategorií nastavení, včetně následujících:
„
„
„
„
„
„
Audio/Video Output (Výstup zvuku a videa)
Network Settings (Nastavení sítě)
System (Systém)
Appearance (Vzhled)
Playback Settings (Nastavení přehrávání)
About (informace o zařízení)
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 122
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Výstup zvuku a videa
Pro nastavení přehrávání zvukových souborů a videa použijte nabídku v této kategorii.
Video Output (Video výstup)
Tuto nabídku použijte, chcete-li vybrat videosignál. Po ukončení výběru odpovězte
výběrem možnosti OK na výzvu „Are you sure you want to change the video
resolution?“ (Opravdu chcete změnit rozlišení obrazu?) a poté stiskněte tlačítko OK.
Kompozitní
Pokud se k přehrávači připojujete pomocí standardního A/V kabelu RCA
(žlutý, červený a bílý konektor), vyberte na obrazovce Video output (Video výstup)
možnost Composite (Kompozitní).
Budete vyzváni k výběru standardu vašeho televizoru. Toto nastavení závisí na
regionu, ve kterém se nacházíte.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
NTSC – USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Filipíny, Jižní Korea a Tchaj-wan.
PAL – Evropa, Grónsko, části Afriky a Jižní Ameriky, Střední východ, Čína,
Indie, Austrálie a Indonésie.
Zvolte místní televizní standard a stiskněte tlačítko OK.
HDMI
Při použití kabelu HDMI (pokud televizor umožňuje připojení HDMI) vyberte na
obrazovce Video output (Video výstup) možnost HDMI.
Budete vyzváni, abyste zvolili příslušné rozlišení obrazu HDMI (nastavené na
Auto nebo v rozmezí od 480p do 1080p). Zvolte rozlišení obrazu a poté stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka: Čím níže je nastavení na seznamu, tím vyšší je rozlišení a tím jasnější je obrázek.
Po nastavení rozlišení budete vyzváni, abyste zvolili barevný prostor (nastavené
na Auto, RGB High (Vysoké RGB), RGB Low (Nízké RGB) nebo YCbCr). Zvolte
barevný prostor a potom stiskněte tlačítko OK.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 123
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Poměr stran
Pokud chcete vybrat způsob, jakým je video zobrazeno, zvolte tuto nabídku.
K dispozici jsou následující možnosti:
„
„
Normal (4:3)
Širokoúhlá obrazovka (16:9)
Výchozí nastavení na přehrávači je Widescreen (Širokoúhlá obrazovka).
Ujistěte se, že váš televizor podporuje rozlišení širokoúhlé obrazovky.
Toto výchozí nastavení může způsobit deformaci obrazu.
Zvukový výstup
Pokud chcete zvolit režim zvukového výstupu, zvolte tuto nabídku.
Stereo (Analogový, S/PDIF, HDMI)
Toto je výchozí nastavení, které dekóduje všechny zvukové stopy do dvoukanálového
výstupu prostřednictvím analogového výstupu (konektory RCA), S/PDIF (optický
konektor) nebo HDMI. Doporučeno, pokud používáte zábavní přístroj se dvěma
nebo čtyřmi satelity.
Digital Pass Through via Optical Only (Digitální přechod pouze přes
optické připojení) (S/PDIF)
Tuto možnost vyberte, pokud používáte připojení HDMI pro video a připojení
S/PDIF (optické) k přenosu vícekanálového prostorového zvuku do přijímače
a nechcete použít výstup zvuku z připojení HDMI.
Digital Pass Through via HDMI Only (Digitální přechod pouze přes připojení
HDMI) (HDMI)
Tuto možnost vyberte, pokud připojení HDMI používáte k výstupu vícekanálového
prostorového zvuku do přijímače.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 124
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Funkce HDMI CEC
Pomocí této nabídky můžete ON (ZAPNOUT) funkci HDMI CEC (ve výchozím
nastavení je funkce OFF (VYPNUTA)).
Funkce CEC umožňuje v případě potřeby vzájemně ovládat zařízení připojená
prostřednictvím rozhraní HDMI. Díky tomu je možné ovládat více zařízení jediným
dálkovým ovládáním některého ze zařízení. Zapnutím funkce HDMI CEC
zpřístupníte následující funkce:
„
„
Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání zařízení WD TV nebo
jiného zařízení s funkcí HDMI CEC zapnete nebo vypnete přehrávač médií
a HD televizor či ostatní zařízení.
Stisknutím tlačítek FF/REV (Převinout vpřed/zpět), Play/Pause (Přehrát/
pozastavit), Navigation (Navigace), OK, Mute (Ztišit) a číselných kláves na
dálkovém ovládání WD TV nebo jiném dálkovém ovládání zařízení s funkcí
HDMI CEC bude možné ovládat více zařízení.
Poznámka: Funkce HDMI CEC spolupracuje pouze se zařízeními, která jsou kompatibilní
s technologií HDMI CEC. Některé funkce každého zařízení s připojením HDMI nebude možné
ovládat pomocí jediného dálkového ovládání. V závislosti na technických specifikacích zařízení
s technologií HDMI-CEC nemusí být některé nebo všechny výše uvedené funkce dostupné,
i když je zařízení kompatibilní s technologií HDMI-CEC.
Dolby Nastavení ovládání dynamického rozsahu (DRC)
Pomocí této nabídky můžete nastavit ovládání dynamického rozsahu, které snižuje
nebo zvyšuje hladinu zvuku. Toto nastavení se hodí, pokud například chcete
sledovat film, aniž byste zaznamenali velké rozdíly mezi tichými a hlasitými zvuky.
Funkce DRC umožňuje snížení hlasitosti, aniž by došlo k ovlivnění celkové kvality
zvuku. Výchozí nastavení je nastaveno na hodnotu On (Zapnuto). Další možnosti
jsou Off (Vypnuto), Enable DRC for All Files (Povolit funkci DRC pro všechny
soubory) a Enable DRC for Compatible Files (Povolit funkci DRC pro
kompatibilní soubory).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 125
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Kalibrace velikosti obrazovky
Tuto nabídku použijte k opravě jakýchkoli problémů s přesnímáním (zobrazení je
na obrazovce televizoru ořezané). Pro opravu problémů s přesnímáním
nakalibrujte zobrazení prostřednictvím zmenšení jeho velikosti až o 30 %.
Nastavení kalibrace následují v přírůstcích po 5 %.
Poznámka: Kalibrace velikosti obrazovky ovlivní pouze uživatelské rozhraní. Neovlivní měřítko videa.
Nastavení sítě
Po prvotním nastavení pomocí průvodce nastavením můžete prostřednictvím
nabídek v této kategorii konfigurovat a zobrazovat nastavení sítě přehrávače
médií. Informace a pokyny pro první využití průvodce nastavením naleznete
v části „Nastavení sítě“ na str. 19.
Pomocí tlačítek
klávesu OK.
/
zvolte výběr ze seznamu možností a potom stiskněte
Network Setup (Nastavení sítě)
Wired (Kabelové)
1. Z výchozí obrazovky My Favorites (Moje oblíbené) přejděte až do horní části
obrazovky a vyberte ikonu Setup (Nastavení).
2. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Network Settings (Nastavení sítě)
a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte šipky / , abyste zvolili možnost Network setup (Nastavení sítě)
a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Wired (Kabelové) a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost konfigurace nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Automatic (Automaticky), aby se zařízení pokusilo
automaticky vyhledat připojení k síti, a přejděte ke kroku 10.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 126
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Pokud chcete připojení k síti nastavit ručně, vyberte možnost Manual (Ruční).
Přejděte ke kroku 6.
Důležité: Ruční nastavení se doporučuje pouze pokročilým uživatelům.
6. Ruční: Po vyhledání sítě se zobrazí následující obrazovka. Pomocí tlačítek
vyberte položku IP address (Adresa IP) a poté stiskněte tlačítko OK.
/
7. Ruční: Pomocí navigačních tlačítek na klávesnici na obrazovce zadejte svoji
IP adresu. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 127
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
8. Ruční: Opakujte krok uvedený výše a zadejte hodnoty masky pomocné sítě,
brány a nastavení DNS.
9. Ruční: Po zadání všech konfiguračních nastavení vyberte možnost
Finish (Dokončit) a stiskněte tlačítko OK.
10. Automatické a ruční: Po nalezení sítě stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
výchozí obrazovka.
Wireless (Bezdrátové)
1. Z výchozí obrazovky My Favorites (Moje oblíbené) přejděte až do levé části
obrazovky, abyste mohli vybrat položku Settings (Nastavení).
2. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Network Settings (Nastavení sítě)
a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte šipky / , abyste zvolili možnost Network setup (Nastavení sítě)
a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Wireless (Bezdrátové) a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte bezdrátový způsob připojení a stiskněte tlačítko OK.
Auto search (Automatické vyhledávání), Manually enter the wireless
network name (Ruční zadání názvu bezdrátové sítě) a Wi-Fi Protected
Setup (WPS) (Chráněné nastavení technologie Wi-Fi): Více informací viz část
„Nastavení bezdrátové sítě“ na str. 20.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 128
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Get Windows Pairing Code (Získat párovací kód Windows)
Pomocí systému Windows 8 nebo Windows 7 můžete přehrávač médií spárovat
se sítí, a získat tak možnost nastavení bezdrátové sítě.
1. U možnosti Wireless Network Setup (Nastavení bezdrátové sítě) vyberte
možnost Get Window pairing code (Získat párovací kód Windows) potom
stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se párovací kód. Kód si poznamenejte a spusťte
počítač se systémem Windows 7.
2. Otevřete okno průzkumníku Windows a klepněte na položku Network (Síť).
3. Klikněte na možnost Add a wireless device (Přidat bezdrátové zařízení).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 129
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
4. Klikněte na ikonu přehrávače médií a poté na možnost Next (Další).
5. Zadejte párovací kód (viz krok 1) a potom klikněte na možnost Next (Další).
6. Ze seznamu vyberte síť, kterou chcete u přehrávače médií přidat, a klikněte na
možnost Next (Další).
7. Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači připojíte přehrávač médií k síti
(viz krok 1).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 130
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
8. Až se přehrávač médií připojí k síti, zobrazí se následující obrazovka.
Klikněte na možnost Close (Zavřít).
Previously Connected Wireless Network (Dříve připojené bezdrátové
sítě)
Tato nabídka zobrazuje záznam vašich nastavení bezdrátové sítě. Po provedení
nastavení bezdrátové sítě uchová přehrávač médií záznam přístupového bodu
LAN. Použijte tuto nabídku pro opětovné připojení k místní síti bez toho, aniž
byste museli znovu zadávat heslo.
Check connection (Zkontrolovat připojení)
Informace a pokyny naleznete v sekci Viz část „Kontrola síťového připojení“ na
straně 24.
Device Name (Název zařízení)
Název zobrazený v poli název zařízení vám napomáhá při identifikaci přehrávače
v síti. Použijte tuto možnost nabídky pro změnu názvu zařízení za použití
klávesnice na obrazovce.
Proxy (Server Proxy)
Server Proxy je používán ve společnostech k prohlížení a filtrování operací on-line.
Všechny požadavky v rámci firemního prostředí procházejí serverem proxy za
účelem akcí, jako je například zaznamenání IP adresy webové stránky, kontrola
otevírané IP adresy a kontrola, zda není na seznamu blokovaných webů, nebo
kontrola nevyžádané pošty a virů v odesílaných přílohách.
Pokud chcete používat server médií v prostředí společnosti, zvolte možnost
On (Zapnuto) a potom zadejte adresu serveru Proxy a jeho port pomocí
klávesnice na obrazovce, abyste měli přístup ke službám on-line.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 131
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Systém
Pokud chcete nastavit obecné funkce přehrávače, použijte nabídku v této
kategorii. Pomocí tlačítek / zvolte výběr ze seznamu možností a potom
stiskněte klávesu OK.
Set Time & Country (Nastavení času a země)
Použijte tuto nabídku k výběru časové zóny a nastavení funkcí Letní čas nebo
24hodinový formát času na hodnoty Off (Vypnout) nebo On (Zapnout),
takže přehrávač médií zobrazí aktuální čas podle vašich předvoleb.
Remote Settings (Vzdálená nastavení)
Zvolte funkci pro přiřazení k tlačítkům SEARCH (Hledat), EJECT (Vysunout)
a funkčním tlačítkům dálkového ovladače A, B, C. Nabídka vzdáleného nastavení
zobrazuje funkce, které jsou aktuálně přiřazeny ke každému tlačítku.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 132
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Abyste tyto funkce změnili, stisknutím tlačítek / zvolte funkční tlačítka a potom
stiskněte tlačítko OK. Vyberte stisknutím tlačítek / jinou funkci pro tlačítko,
například funkci My Storage (Moje úložiště), Help (Nápověda) apod. a poté
stiskněte tlačítko OK.
Abyste resetovali funkční tlačítka na jejich předvolené nastavení, zvolte možnost
Reset (Resetovat) a potom stiskněte tlačítko OK.
In Store Demo Mode (Režim ukázky v obchodě)
Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu On (Zapnuto), umožňuje změnu
nastavení a testování funkcí za účelem ukázek. Po ukončení nabídky Store Demo
Mode (Uložit režim ukázky) se obnoví všechna dřívější nastavení uživatele. Je-li
přehrávač médií v režimu ukázky po dobu 60 sekund nečinný, začne se přehrávat
ukázkové video, pokud je na připojeném zdroji obsahu v kořenovém adresáři
jednotky médium. Pokud se tak stane, stisknutím tlačítka OK režim nečinnosti
ukončíte.
Ovládání indikátoru LED
Tuto nabídku použijte, pokud si přejete indikátor LED vypnout (Always Off) (Vždy
vypnuto). Pokud je nastavena hodnota Always Off (Vždy vypnuto) indikátor LED
se rozsvítí pouze během zapínání a jakmile se zařízení zapne, indikátor se vypne.
Výchozí nastavení je Normal (Normální).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 133
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Device Reset (Obnovení zařízení)
Pomocí této nabídky lze nastavit možnosti obnovy zařízení:
Reset All Settings Back to Factory Default (Obnovit výchozí hodnoty všech
nastavení) – obnoví výchozí hodnoty všech předvoleb systému přehrávače
a nastavení přehrávání. Tímto krokem lze opravit problémy způsobené
nesprávnou aktualizací firmwaru nebo vadným nastavením konfigurace.
Reset All Settings Except Apps Accounts (Obnovit výchozí hodnoty všech
nastavení kromě účtů aplikací) – obnoví výchozí hodnoty všech předvoleb
systému přehrávače a nastavení přehrávání s výjimkou informací o uživatelských
účtech aplikací.
Důležité: Pokud jste zadali určitou statickou IP adresu (nebo jiné
nestandardní nastavení), přehrávač médií se po obnově už nebude
objevovat. Také se ujistěte, že jste obnovili původní nastavení z výroby
přehrávače médií a všech účtů služeb on-line předtím, než se vrátíte nebo
provedete jiný převod zařízení, abyste odstranili vaše osobní údaje z účtů
internetových služeb, hesla pro sdílené složky sítě a hesla pro bezdrátové
sítě.
Obnovení zařízení:
1. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Device Reset (Obnova zařízení)
a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek / vyberte možnost Device Reset (Obnova zařízení)
a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Potvrďte upozornění stisknutím tlačítka OK a poté znovu stiskněte tlačítko OK.
Device Restart (Restartování zařízení)
Vyberte možnost OK a potvrďte restart přehrávače médií stisknutím tlačítka OK.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 134
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Device Registration (Registrace zařízení)
Registrace produktu WD pomocí nabídky Setup (Nastavení systému):
1. Ujistěte se, že má přehrávač aktivní připojení k síti.
Informace o nastavení připojení k síti naleznete v části Viz část „Hledání
obsahu – My Storage (Moje úložiště)“ na straně 25.
2. Z výchozí obrazovky My Favorites (Moje oblíbené) přejděte až do levé části
obrazovky, abyste mohli vybrat položku Settings (Nastavení) a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek / vyberte položku System (Systém) a potom stiskněte
tlačítko OK.
4. Stiskněte tlačítko / , abyste zvolili možnost Device Registration
(Registrace zařízení) a potom stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka
Device Registration (Registrace zařízení).
5. Přejděte na obrazovce Device Registration (Registrace zařízení) do pole
First Name (Křestní jméno) a stiskněte tlačítko OK.
6. Použijte navigační klávesy k zadání svého křestního jména pomocí klávesnice
na obrazovce. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
7. Vyberte možnost Last Name (Příjmení) a poté stiskněte tlačítko OK.
8. Použijte navigační klávesy k zadání svého příjmení pomocí klávesnice na
obrazovce. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
9. Zvolte možnost Email a poté stiskněte tlačítko OK.
10. Navigačními klávesami klávesnice na obrazovce zadejte svou e-mailovou
adresu. Zvolte možnost Submit (Odeslat) a potom stiskněte tlačítko OK.
11. Na obrazovce Register Product (Registrace výrobku) vyberte možnost OK
a poté stiskněte tlačítko OK.
Check Latest Firmware (Kontrola nejnovější verze firmwaru)
Tato nabídka zobrazí stávající verzi firmwaru. Stisknutím tlačítka OK provedete
kontrolu nové verze firmwaru.
Auto Detect New Firmware (Automatické zjištění nové verze firmwaru)
Pomocí této nabídky nastavíte funkci automatického zjištění nové verze firmwaru
na hodnotu On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Další informace naleznete v části
Viz část „Aktualizace systémového firmwaru“ na straně 143.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 135
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Product Improvement Opt-in (Přihlášení do programu vylepšení
produktu)
Pomocí této nabídky můžete zvolit On (Zapnuto) a Off (Vypnuto) sdílení statistik
používání. Pokud zvolíte možnost On (Zapnuto), vyberte možnost Yes (Ano)
a poté stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka OK odsouhlasíte Souhlas
s použitím dat.
Vzhled
Nabídky na obrazovce Appearance (Vzhled) použijte k nastavení možností
zobrazení uživatelského rozhraní přehrávače médií.
Language (Jazyk)
Pomocí tlačítek
/
zvolte jazyk zobrazení a potom stiskněte tlačítko OK.
Additional Encoding Support (Dodatečná podpora kódování)
Pomocí tlačítek / zvolte podporu kódování dalšího jazyka, který požadujete,
a potom stiskněte tlačítko OK. Takto lze zabránit neplatným znakům v názvech
souborů a titulcích psaných zvoleným jazykem.
User Interface Backgrounds (Pozadí uživatelského rozhraní)
Tuto nabídku můžete použít k nastavení jiné fotografie jako pozadí systému
namísto předvolené fotografie pole trávy a slunečné oblohy. Můžete si vybrat
z pozadí programu WD Creative Masters nebo z nabídky Your Backgrounds
(Vlastní pozadí).
Služba WD Creative Masters
Služba WD Creative Masters zahrnuje tematická alba fotografií od předních
fotografů, které můžete použít jako pozadí uživatelského rozhraní vašeho
přehrávače médií.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 136
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Zvolte si album služby WD Creative Masters, přejděte na fotografii a stiskněte
tlačítko OK. Stiskněte znovu tlačítko OK, abyste si prohlédli pozadí. Můžete si
zvolit možnost Set as Background (Nastavit jako pozadí) nebo View Bio
(Prohlédnout si životopis fotografa) a potom stisknout tlačítko OK.
Your Backgrounds (Vaše pozadí)
Umístění Your Backgrounds (Vaše pozadí) zobrazuje předvolená pozadí i ostatní
fotografie, které jste nastavili jako pozadí (viz část „Set as Background (Nastavit
jako pozadí)“ na str. 59). Přejděte k fotografii pozadí a stiskněte tlačítko OK
a potom znovu stiskněte tlačítko OK, abyste zvolili možnost Set as Background
(Nastavit jako pozadí).
Screensaver Delay (Časový interval spořiče obrazovky)
Použijte tuto nabídku k nastavení doby nečinnosti systému, po jejímž uplynutí je
spuštěn spořič obrazovky. Výchozí nastavení je 5 minutes (5 minut).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 137
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Screensaver Style (Styl spořiče obrazovky)
Tuto nabídku použijte k volbě stylu zobrazení spořiče obrazovky.
WD Logo (Logo WD) – jedná se o výchozí spořič obrazovky s pohybujícím se
logem společnosti WD.
Folder Photo Slideshow (Prezentace fotografií ze složky) – zobrazí se spořič
obrazovky vytvořený prezentací fotografií z jediné složky na připojeném úložišti.
Facebook Photo Slideshow (Prezentace fotografií ze služby Facebook) –
zobrazí se spořič obrazovky vytvořený pomocí prezentace fotografií ze složky na
účtu služby Facebook (požaduje se přihlášení ke službě Facebook).
Clock (Hodiny) – tento spořič obrazovky zobrazí pohybující se hodiny zobrazující
aktuální datum a čas.
Nastavení přehrávání
Pomocí nabídek na obrazovce Playback Settings (Nastavení přehrávání)
nastavte možnosti přehrávání pro video, hudbu a fotografie.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 138
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Video Playback Settings (Nastavení přehrávání videa)
Použijte nabídky na obrazovce nastavení videí k nastavení zobrazení a možnosti
pořadí video souborů.
Video Playback Sequence (Pořadí přehrávání videonahrávek)
Pokud chcete zvolit režim přehrávání videa, zvolte tuto nabídku. Výchozí
nastavení je Normal (Normální). Popis přehrávacích režimů video souborů
naleznete v části „Play Mode (Režim přehrávání)“ na str. 49.
Subtitle Font Size (Velikost fontu titulků)
Tuto nabídku použijte na nastavení předvolené velikosti zobrazování fontu titulků
videa (od 24 do 68 bodů; předvolené nastavení je 40 bodů). Pro volbu velikosti
fontu použijte tlačítko
. Okno „Subtitle font size” (Velikost fontu titulků) ve
spodní části obrazovky zobrazuje velikost aktuálně zvoleného fontu titulků.
Pro volbu velikosti fontu titulků stiskněte tlačítko OK.
Subtitle Border (Hranice titulků)
Použijte tuto nabídku k nastavení předvoleného zobrazení rámce titulků
(Thin (Úzký) nebo Thick (Široký)).
Subtitle Default (Předvolené titulky)
Použijte tuto nabídku k nastavení předvoleného zobrazení titulků (On (Zapnuty)
nebo Off (Vypnuty)).
Poznámka: Výše uvedené možnosti titulků se týkají pouze titulků ASS/SRT/SSA, nejsou dostupné
u titulků SUB/IDX a VOBSUB.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 139
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Music Playback Settings (Nastavení přehrávání hudby)
Použijte nabídky na obrazovce Music settings (Nastavení hudby) k nastavení
zobrazení a možnosti pořadí zvukových souborů.
Music Playback Sequence (Pořadí přehrávání hudby)
Pokud chcete zvolit režim přehrávání hudby, zvolte tuto nabídku. Výchozí
nastavení je Normal (Normální). Popis přehrávacích režimů zvukových souborů
najdete v části „Nastavení režimu opakování hudby:“ na str. 55.
Audio Track Display (Zobrazení zvukových stop)
Tuto nabídku použijte ke zvolení informací, které chcete zobrazovat na obrazovce
prohlížeče hudby. Předvolené nastavení je File name (Název souboru).
Background Music Info Panel (Informační panel hudby v pozadí)
Pokud je zvolena možnost On (Zapnuto), zobrazí se během přehrávání hudby
v pozadí na horní straně obrazovky informační lišta hudby.
Resume Music Longer Than 15 Min (Pokračovat v přehrávání skladby delší
než 15 minut)
Pokud je tato možnost nastavena na On (Zapnuto), budete při poslouchání
souboru hudby, který je delší než 15 minut, vyzváni, abyste pokračovali
v poslouchání nebo začali přehrávání od začátku.
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 140
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Nastavení fotografií
Pro nastavení velikosti displeje a nastavení prezentace pro prohlížení grafických
souborů použijte menu v této kategorii.
Slideshow Sequence (Pořadí prezentace)
Pokud chcete zvolit režim přehrávání prezentace, zvolte tuto nabídku. Výchozí
nastavení je Normal (Normální).
„
„
„
„
Normal (Normální) – prezentace se přehraje pouze jednou. Po přehrání
posledního obrázku se zobrazí původní obrazovka.
Shuffle (Náhodně) – prezentace se bude přehrávat v náhodném pořadí,
dokud nestisknete tlačítko Stop (Zastavit).
Repeat All (Opakovat) – prezentace se bude přehrávat opakovaně,
dokud nestisknete tlačítko Stop (Zastavit) či Back (Zpět).
Repeat All and Shuffle (Opakování a náhodný výběr) – prezentace se bude
přehrávat nepřetržitě v náhodném pořadí.
Slideshow Transition (Přechody v prezentaci)
Pokud chcete vybrat způsob, jakým se zobrazí následující obrázek v prezentaci,
zvolte tuto nabídku. Výchozí nastavení je Normal (Normální).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 141
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Slideshow Interval Time (Časový interval prezentace)
Pokud chcete zvolit časový interval mezi jednotlivými obrázky prezentace, zvolte
tuto nabídku. Časový interval může být od 3 sekund (výchozí) do 5 minut.
Photo Scaling (Úprava měřítka fotografie)
Pro určení velikosti obrázku při prohlížení zvolte tuto nabídku. Tato funkce může
být použita i při prohlížení obrázků v rámci prezentace. K dispozici jsou
následující možnosti:
„
„
„
Keep as original (Uchovat původní) – uchová původní rozlišení obrázku
(výchozí).
Fit to screen (Přizpůsobit velikosti obrazovky) – zaplní plochu displeje,
jak nejvíce je to možné, a zachová správný poměr stran.
Display in full screen (Zvětšit na celou obrazovku) – zaplní celou plochu
displeje (může způsobit deformaci obrázku).
Informace o zařízení
Zvolte tuto možnost, abyste zobrazili informace o síti, zjistili aktuálně
nainstalovanou verzi firmwaru, číslo součásti a výrobní číslo zařízení a také
informace o službách on-line.
„
„
„
Pokud chcete zobrazit informace, jako jsou IP adresy a adresy MAC zařízení,
typ mobilního přístupu atd., vyberte možnost Network Info (Informace o síti)
a poté stiskněte tlačítko OK.
Pokud si přejete zobrazit současnou verzi firmwaru, číslo součásti a výrobní
číslo zařízení, vyberte možnost Device Info (Informace o zařízení) a poté
stiskněte tlačítko OK.
Pokud si přejete zobrazit informace o účtech služeb on-line, jako je například
údaj ESN služby Netflix, vyberte možnost Online Service Info (Informace
o službách on-line).
NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE – 142
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
19
Údržba systému
Systémový software přehrávače může být aktualizován na poslední verzi, což
může zlepšit podporu přehrávání mediálních souborů. Aktualizace obsahuje také
opravy případných chyb a rozšíření funkcí produktu. Pokud si chcete být jisti,
že obdržíte nejnovější aktualizace, doporučujeme vám produkt registrovat na
adrese http://register.wd.com.
Tato kapitola popisuje, jak aktualizovat systémový firmware a vyřešit základní
problémy. Pokud se setkáte s hlášením o chybě, odkažte se na „Základní
chybové zprávy“ na str. 148 pro případné možnosti opravy chyby.
Řešení závažnějších problémů mohou vyžadovat pomoc vašeho prodejce či
autorizovaného servisu. Bližší informace naleznete v části „Servis a podpora
společnosti WD“ na str. 2.
Aktualizace systémového firmwaru
Firmware je důležitým souborem instrukcí, které určují, jak přehrávač médií
pracuje, ovlivňují podobu dialogových obrazovek a pomáhají mu provádět vámi
požadované operace. Aktualizace firmwaru je důležitá, protože společnost
Western Digital neustále vyvíjí novější, rychlejší a efektivnější způsoby, jak využít
možnosti vašeho přehrávače médií.
Důležité: Zajistěte, aby v průběhu aktualizace firmwaru zůstal adaptér
napájení přehrávače zapojen do sítě. Přerušení napájení v průběhu
aktualizace by mohlo poškodit systémový firmware. Ujistěte se také,
že úložné zařízení USB zůstane během aktualizace připojeno, pokud
vykonáváte ruční aktualizaci.
Automaticky
Pokud bude k dispozici aktualizovaná verze firmwaru, zobrazí se na obrazovce
Alerts (Výstrahy) přehrávače médií nabídka New Firmware (Nový firmware),
pomocí které můžete provést automatickou aktualizaci firmwaru.
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 143
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Poznámka: Pokud si přejete provádět automatickou aktualizaci firmwaru, musí být možnost Auto Detect
New Firmware (Automatické zjištění nové verze firmwaru) nastavena na hodnotu On (Zapnuto).
Viz část „Auto Detect New Firmware (Automatické zjištění nové verze firmwaru)“ na straně 135.
Jak aktualizovat firmware automaticky:
1. Vyberte na obrazovce Alerts (Výstrahy) možnost Firmware Update
(Aktualizace firmwaru). Stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte na obrazovce New Firmware Available (K dispozici je nový firmware)
možnost Update Firmware Now (Aktualizovat firmware nyní) a poté stiskněte
tlačítko OK. Zahájí se stahování firmwaru a poté bude proveden restart
systému. Pokud vyberete možnost What’s New in This Update?
(Co je nového v této aktualizaci?), zobrazíte přehled změn.
3. Po restartování systém automaticky přejde do režimu aktualizace firmwaru.
4. Jakmile skončí postup aktualizace, přehrávač médií se restartuje.
Během restartování přehrávače, je automaticky nahrán nový firmware.
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 144
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Ruční aktualizace
Pokud chcete firmware aktualizovat ručně:
1. Přejděte na stránku http://support.wd.com a stáhněte si soubor s nejnovější
aktualizací firmwaru přehrávače médií.
2. Klikněte na položku „Downloads“ (Stahování) a poté na název výrobku
(nebo fotografii). Stáhněte si soubor s firmwarem s příponou ZIP pro
přehrávač médií WD TV do počítače.
3. Pomocí příslušné aplikace extrahujte obsah souboru .zip do síťového
adresáře zařízení USB připojeného k vašemu počítači.
4. Bezpečně odpojte zařízení USB z vašeho počítače a připojte jej k přehrávači
médií.
5. Zapojte zařízení USB do portu USB na přehrávači médií.
6. Postupujte podle kroků 2 – 4 v části „Jak aktualizovat firmware automaticky:“
na str. 144.
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 145
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Poradce při potížích
Problém
Řešení
OBRAZOVKA
Televizní obrazovka je prázdná
a indikátor LED na přehrávači médií
zůstává vypnutý.
Televizní obrazovka je prázdná
a indikátor LED na přehrávači médií
bliká.
Televizní obrazovka je prázdná
a indikátor LED na přehrávači médií
svítí.
Obrazovka televizoru bliká a obraz je
neostrý.
•
Ujistěte se, že je televizor zapnutý.
•
Ujistěte se, že adaptér napájení i elektrická
zásuvka jsou v pořádku.
•
Ujistěte se, že je kabel rozhraní správně zapojen
jak v televizi, tak v přehrávači médií.
•
Zkontrolujte výběr zdroje pro vstup televizoru.
•
Vypněte a zapněte televizor.
•
Vypněte a zapněte přehrávač médií.
•
Pokud se stane to samé, mohlo dojít k selhání
diagnostiky systému. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte
technickou podporu společnosti WD (viz část
„Servis a podpora společnosti WD“ na str. 2).
•
Ujistěte se, že je televizor zapnutý.
•
Ujistěte se, že je kabel rozhraní správně zapojen
jak v televizi, tak v přehrávači médií.
•
Po dobu jedné sekundy stiskněte tlačítko pro
obnovu původních nastavení z výroby (viz část
„Device Reset (Obnovení zařízení)“ na str. 134).
Stisknutím a přidržením po dobu 10 vteřin
přepínáte mezi systémy NTSC a PAL Tlačítko reset
stiskněte pomocí hrotu s jemným koncem nebo
rovným koncem kancelářské sponky.
•
Ujistěte se, že je kabel rozhraní správně zapojen
jak v televizi, tak v přehrávači médií.
•
Ujistěte se, že LED ukazatel na přehrávači svítí.
•
Pokud používáte televizor CRT, přejděte na
obrazovku Home (domů)/Settings (nastavení)/
System (systém) a:
-
•
Ujistěte se, že je pro výstupní obrazový signál
vybrána možnost Composite (kompozitní);
Ujistěte se, že nastavení televizního přijímače
vyhovuje požadavkům na systém pro vaši
oblast.
Pokud používáte televizor LCD, přejděte na
obrazovku Home (domů)/Settings (nastavení)/
System (systém) a:
-
Ujistěte se, že je pro výstupní obrazový signál
vybrána možnost HDMI;
Ujistěte se, že je pro rozlišení videa vybrána
možnost Auto.
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 146
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Problém
Řešení
Video je přerušeno nebo zobrazeno
v postranním panelu.
Přejděte na obrazovku Setup (Nastavení) | Audio/
Video Output (Výstup zvuku a videa) a ujistěte se,
zda je pro poměr stran vybrána možnost Normal
(Normální).
Zobrazené obrázky jsou
zdeformované.
Přejděte na obrazovku Setup (Nastavení) | Photo
(Fotografie) a v poli Photo Scaling (Úprava měřítka
fotografie) vyberte možnost Keep as original
(Ponechat původní) nebo Fit to screen (Přizpůsobit
velikosti obrazovky).
SOUBORY
Soubor nelze přehrát.
•
Ověřte, zda je zajištěna kompatibilita. Viz část
„Podporované formáty“ na str. 151.
•
K převodu souboru do podporovaného formátu
použijte program ke konverzi médií.
•
Ujistěte se, že hlasitost není vypnuta.
•
Přejděte na obrazovku Setup (Nastavení) | Audio/
Video Output (Výstup zvuku a videa) a ujistěte se,
zda je aktivován správný výstup zvuku.
AUDIO
Žádný zvuk.
-
Pokud používáte kompozitní zvukový kabel,
je třeba aktivovat možnost Stereo.
Pokud používáte připojení S/PDIF (optické)
nebo HDMI, je třeba aktivovat možnost Digital.
•
Pokud je spuštěno video podporující několik
zvukových kanálů, ujistěte se, že není aktivní
možnost Audio Off (Audio vypnuto). Klikněte na
položku Options (Možnosti) a poté opakovaně
stiskněte tlačítko OK, dokud se nezobrazí
požadovaný kanál zvuku.
•
Ujistěte se, že je možnost Setup (Nastavení) >
Network Settings (Síťová nastavení) >
Network Share Server (Server síťového sdílení)
nastavena na hodnotu On (Zapnuto).
SÍŤ
Přehrávač médií se nezobrazuje v síti.
ZAŘÍZENÍ USB
Proces vytváření knihovny médií se
nezdařil.
Připojené zařízení USB není viditelné
na výchozí obrazovce.
Ujistěte se, že:
•
zařízení USB nemá zapnutou ochranu proti zápisu.
•
zařízení USB nepoužívá systém zobrazení souborů
HFS+ s povoleným protokolováním.
•
je na zařízení USB k dispozici dostatek volného místa.
•
Přehrávač podporuje pouze velkokapacitní
zařízení USB. Ujistěte se, že je zařízení USB
nakonfigurováno jako „velkokapacitní zařízení“.
•
Zkontrolujte, zda je podporován systém souborů
zařízení USB (NTFS, FAT/FAT32 nebo HFS+).
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 147
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Problém
Řešení
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dálkové ovládání přehrávače médií
není funkční.
•
Stiskněte vždy pouze jedno tlačítko.
•
Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy.
•
Baterie mohly vytéct. Vložte nové baterie.
•
Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovládáním
a přehrávačem médií nenachází žádná překážka.
AKTUALIZACE FIRMWARU
Po zapnutí přehrávače médií se
zobrazí uvítací obrazovka obnovy
aktualizace firmwaru nebo se
přehrávač médií neustále restartuje
a zobrazuje tuto uvítací obrazovku.
Předchozí nebo aktuální proces aktualizace firmwaru
se nezdařil.
•
Zopakujte proces aktualizace firmwaru. Pokyny viz
strana 145.
•
Pokud stále nelze systémový firmware aktualizovat,
proveďte obnovu systému. Pokyny viz strana 134.
Základní chybové zprávy
Pokud se zobrazí tato chybová
zpráva
. . . proveďte toto opatření
Výchozí
Chybí úložné zařízení.
Připojte zařízení USB s příslušnými soubory.
Neznámé úložné zařízení.
Tento model zařízení USB není podporován.
Použijte jiné zařízení USB.
Question XX: Poradce při potížích
s diskem USB společnosti WD.
Vyskytla se systémová chyba. Kontaktujte oddělení
technické podpory společnosti WD.
PŘEHRÁVÁNÍ OBSAHU
Aktuálně vybraná složka neobsahuje
žádná média.
Vybraná složka neobsahuje žádné podporované
soubory. Vyberte složku, která obsahuje soubory ve
správném formátu.
Nelze přehrávat zvolený soubor.
Prohlédněte si seznam
podporovaných formátů souborů,
který je uveden v uživatelské příručce.
1. Vysuňte a odpojte zařízení USB od přehrávače
médií nebo namapujte přehrávači médií
jednotku, kde je soubor umístěn.
2. Připojte zařízení USB k počítači nebo zkontrolujte
soubor na interním disku přehrávače médií
a ujistěte se, zda je formát souboru správný
a podporovaný (viz část „Podporované formáty“
na str. 151).
3. Pokud je třeba, připojte znovu zařízení USB
k přehrávači médií.
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 148
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Časté dotazy
Jak vyhledávat soubory a vytvářet seznamy skladeb?
V současné době je k dispozici několik aplikací pro přehrávače, jako například
Winamp a iTunes, jež vám umožní přehrávat, řadit a upravovat soubory. Tyto
přehrávače vám rovněž umožní vytvářet seznamy skladeb a upravovat informace
o metadatech souborů. Pomocí svého prohlížeče můžete prohledávat Internet
a vyhledat, kde jsou příslušné aplikace k dispozici ke stažení.
Jak zkopírovat hudební soubory z disku CD do počítače?
Zvukové (nebo video) soubory lze zkopírovat na pevný disk z přenosných médií,
jako například disků CD nebo DVD příp. multimediálních streamovacích zařízení,
pomocí digitální zvukové extrakce nebo možnosti Ripping (kopírovat) digitálně
a při velkých rychlostech.
Postup při kopírování hudby z disků CD do počítače:
1. Vložte disk CD do optické jednotky svého počítače.
2. Otevřete program, jenž chcete použít pro kopírování hudby do počítače jako
například program iTunes nebo Windows Media Player.
3. Stiskněte tlačítko Import (importovat) (pokud používáte program iTunes).
- NEBO Stiskněte tlačítko Rip (Kopírovat), pokud používáte aplikaci Windows Media
Player.
4. Klikněte na hudební soubory, které chcete zkopírovat (Windows Media Player),
a poznamenejte si, kde budou dané hudební soubory po zkopírování uloženy.
Program iTunes importuje celý obsah daného disku CD do hudební knihovny
iTunes.
5. Stiskněte tlačítko Start Rip (spustit kopírování) (pokud používáte program
Windows Media Player).
6. Po dokončení kopírování vyjměte disk CD. Hudební soubory se nyní nacházejí
ve vašem počítači.
Poznámka: Některé hudební soubory mohou být chráněny autorskými právy a je možné,
že je nebudete moci zkopírovat nebo dále šířit.
Lze u přehrávače použít běžné dálkové ovládání?
Je možné použít běžné univerzální dálkové ovladače, jako například modely
společnosti Logitech Harmony.
ÚDRŽBA SYSTÉMU – 149
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
20
Dodatek
Přehrávání víceformátového obsahu
Víceformátový soubor je typ souboru, který seskupuje soubory stejného
digitálního obsahu, ale odlišného digitálního formátu. Jeden videosoubor může
například obsahovat několik součástí, například video, zvuk a fotografie
seskupené dohromady. Přehrávač médií umožňuje přehrávání několika různých
typů víceformátových souborů. Seznam podporovaných formátů naleznete na
„Podporované formáty“ na str. 151.
Audio
kodek
Audiokontejner
Video
kodek
MP3
AIFF/AIF
MP2/MP1
MKA
MPEG 4
(ASP, AVC
HD/H.264)
PCM/
LPCM
OGG
VC-1
WMA
WMV3/
WMV9
Dolby
Digital**
Dolby
Digital Plus
WAV
EC3/AC3
Dolby
TrueHD
Videokontejner
Fotografie
Titulky*
Seznam
souborů
k přehrávání
AVI
GIF
SRT
PLS
ISO
(AVCHD)
BMP
SUB
WPL
JPEG
SUB (s IDX)
M3U/M3U8
TIF/
TIFF***
SMI
XML (iTunes)
SSA
CUE
ASF/WMV
Xvid
MKV
MOV/
MP4/M4V
tp, ts, m2t/
m2ts/mts
PNG
ASS
TXT
FLV/3GP
FLAC
OGM
WMA/
WMA Pro
AAC
OGG
Vorbis
APE
*Pokud chcete převést soubor titulků do jiného formátu, otevřete soubor pomocí programu Notepad
(Poznámkový blok) a vyberte možnost Uložit jako s následujícími parametry: Typ souboru – Všechny soubory
a kódování – UTF-8.
**Pouze 2kanálové. 2kanálový signál je odeslán k přijímači přes digitální průchod. Vyrobeno na základě
licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a dvojitý symbol D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
***Pouze jedna vrstva.
****Vyrobeno na základě licence amerických patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 a jinými americkými a světovými patenty vydanými či čekajícími na vydání. DTS je registrovaná
obchodní známka a loga DTS a symbol jsou obchodními známkami společnosti DTS.
DODATEK – 150
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Podporované formáty
Přípona souboru
Kodek
Formát/kontejner
VIDEO
.3g2/.3gp/.mov/.mp4
Video:
AVC/H264
MPEG4
M-JPEG
Audio:
AAC
AC3
MPEG Audio
PCM
QuickTime
.asf/.wmv
Video:
WMV3/VC-1
Audio:
WMA2
WMA3
WMA PRO
MPEG Audio
AC3
PCM
ASF
.avi/.divx
Video:
AVC/H264
M-JPEG
WMV3
WVC1 (VC1)
Xvid
Audio:
AAC
AC3
ADPCM
PCM
MPEG Audio
WMA2
AVI
.flv
Video:
AVC/H264
Audio:
AAC
MP3
FLV
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/
.m4t/.tp/.trp/.ts/.tts
Video:
AVC/H264
Audio:
AC3
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
MPEG Audio
PCM
MPEG TS
DODATEK – 151
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Přípona souboru
Kodek
Formát/kontejner
.ogg
Video
MPEG4
AVC/H264
XviD
Audio
Vorbis
MPEG Audio
PCM
AC3
OGG
.mkv
Video:
AVC/H264
MPEG4
Xvid
WMV3
VC-1
Audio:
AAC
AC3/DD Plus/TrueHD
MPEG Audio
PCM
MATROSKA
Pro multikanálový digitální výstup prostorového zvuku je nutný přijímač zvukového signálu.
Poznámky k video přehrávači:
1. MPEG4.2 Max ([email protected] 1920x1080p30 nebo 1280x720p60), frekvence bitů (SD:20, HD:40).
2. EG-4.10 (H.264) Max ([email protected] 720x480p30 nebo 720x576p25, [email protected] a [email protected] 1920×1080p30 nebo 1280x720p60),
frekvence bitů (SD:20, HD:40).
3. SMPTE 421M (VC-1) Max ([email protected] a [email protected] 1920×1080p30 nebo 1280x720p60), frekvence bitů (SD:20, HD:40).
4. WMV9 Max ([email protected] 1920×1080p30 nebo 1280x720p60), frekvence bitů (SD:20, HD:40). Nepodporuje technologii WMV7 a WMV8.
Nepodporuje profily Screen, Image a Image Version 2.
5. Až 25 Mbps pro streamování přes Wi-Fi.
Název
Kodek
Formát/kontejner
AUDIO
MP1/2/3/a
MPEG audio
Žádný
AAC
MPEG 2/4 AAC LC/HE
1. ADTS
2. ADIF
M4A/MP4A
MPEG 2/4 AAC LC/HE
Quicktime
FLAC
FLAC
FLAC
WAV
PCM
WAVE
LPCM/PCM
PCM
Žádný
OGG
1. OGG VORBIS
2. MPEG Audio
3. PCM
4. AC3
OGG
WMA
WMA2 (WMA)/WMA3
(WMA Pro)
ASF
DODATEK – 152
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Název
Kodek
Formát/kontejner
AUDIO
AIF/AIFF
PCM
AIFF
MKA
1. AC3
2. FLAC
3. MPEG 2/4 AAC LC/HE
4. MPEG Audio
5. OGG Vorbis
6. PCM
MATROSKA
AC3/EC3
1. Dolby Digital
2. Dolby Digital Plus
3. Dolby TrueHD
AC3/EC3
APE
APE
Monkey’s Audio
Pro multikanálový digitální výstup prostorového zvuku je nutný přijímač zvukového signálu.
Typ
Název
souboru
Kodek
Rozlišení
Další omezení
FOTOGRAFIE
BMP
bmp
Nekomprimované
(nejběžnější)
No Limitation
(Bez omezení)
Bude provedena
úprava obrazu
Není k dispozici.
TIFF
tif/tiff
Nekomprimované
24bitové RGB
(nejběžnější)
4 096 x 4 096
Není podporováno
zobrazení více stránek
současně, zobrazí se
pouze jedna stránka.
LZW (bez ztrát)
2 048 x 2 048
Není k dispozici.
PNG
png
DEFLATE (bez ztrát)
No Limitation
(Bez omezení)
Bude provedena
úprava obrazu
Není k dispozici.
GIF
gif
Většina běžných souborů
nemá žádné omezení
No Limitation
(Bez omezení)
Bude provedena
úprava obrazu
V případě animací
podporuje pouze
zobrazení první stránky.
JPEG
jpeg/jpg
JPEG (ztrátová)
(nejčastější)
4 096 x 4 096
Barvy CMYK nejsou
podporovány.
Progresivní
2 048 x 2 048
Není k dispozici.
Pouze komprimované formáty RGB JPEG a progresivní JPEG až do rozlišení 2 048. Pouze
jednovrstvé soubory TIFF. Pouze nekomprimované soubory BMP. Poznámka „Není k dispozici.“
označuje, že v současnosti nejsou známa žádná jiná omezení.
DODATEK – 153
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Miniatura
Podpora
Omezení
HUDBA
Přípona
souboru
Podporuje miniatury pouze u formátů ID3 a EXIF.
mp3
Ano
Miniatura v tagu id3 (tag „APIC“ nebo „PIC“)
wma
Ano
Miniatura ve formátu asf („WM/Picture“ v rozšířených
informacích)
m4a
Ano
Miniatura ve formátu quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr“)
mp4a
Ano
Miniatura ve formátu quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr“)
flac
Ano
Miniatura ve formátu flac
asf
Ano
Miniatura ve formátu asf („WM/Picture“ v rozšířených
informacích)
wmv
Ano
Miniatura ve formátu asf („WM/Picture“ v rozšířených
informacích)
mp4
Ano
Miniatura ve formátu quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr“)
jpg
Ano
Miniatura ve formátu exif
jpe
Ano
Miniatura ve formátu exif
tiff
Ano
Miniatura ve formátu exif
tif
Ano
Miniatura ve formátu exif
jpeg
Ano
Miniatura ve formátu exif
DODATEK – 154
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Shoda s předpisy
Informace komise Federal Communications Commission (FCC) třídy B
Provoz tohoto zařízení je předmětem následujících dvou podmínek:
1. Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli nežádoucí rušení, i pokud by rušení mohlo
zapříčinit nežádoucí chování.
Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení
podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena
dostatečná ochrana proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení
produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není
instalováno a používáno v souladu s pokyny, může vyvolat interference
s radiokomunikačními a televizními systémy. Není ale zaručeno, že se tato
interference nevyskytne při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje
škodlivé rušení radiokomunikačních a televizních systémů, což zjistíte tak, že
zařízení vypnete a znovu zapnete, přijměte jedno nebo více z následující opatření
a pokuste se o nápravu:
„
„
„
„
Přemístěte nebo natočte přijímací anténu.
Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
Požádejte o pomoc prodejce nebo kvalifikovaného rádiového nebo televizního
technika.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností WD, mohou
zrušit právo uživatele používat zařízení.
Regulační informace/omezení
Instalace a používání bezdrátového zařízení LAN musí probíhat v souladu
s pokyny uvedenými v dokumentaci dodané s tímto výrobkem. Jakékoli změny
a úpravy (včetně změn a úprav antén), které byly provedeny na tomto zařízení
a nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zneplatnit právo uživatele na
provoz zařízení. Výrobce neodpovídá za žádné rádiové nebo televizní rušení
způsobené neoprávněnými úpravami zařízení nebo výměnou připojovacích
kabelů a vybavení za taková, která výrobce neschválil. Je odpovědností uživatele
opravit jakékoli rušení způsobené neoprávněnými úpravami, náhradami nebo
připojením. Výrobce, jeho prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škodu
nebo porušení vládních předpisů, které vyplynou z nedodržování těchto pokynů.
UPOZORNĚNÍ: Má-li být dodržen soulad s předpisy pro vystavení FCC RF,
anténa tohoto vysílače musí být namontována tak, aby byla vzdálena nejméně
20 cm od všech osob a nesmí být umístěna spolu s dalšími anténami nebo
vysílači ani s nimi spolupracovat.
DODATEK – 155
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Industry Canada (IC)
Toto zařízení je v souladu s předpisy RSS-210 komise Industry Canada.
Provozování se musí řídit následujícími dvěma podmínkami:
1. zařízení nesmí způsobit rušení a
2. musí přijmout jakékoli nežádoucí rušení, i pokud by rušení mohlo zapříčinit
nežádoucí chování.
Toto zařízení bylo navrženo pro provoz s anténou s maximálním ziskem 2,7 dBi.
Předpisy komise Industry Canada zakazují používání antény s vyšším příjmem.
Vyžadovaný odpor antény je 50 ohmů.
Má-li dojít ke snížení možného rušení ostatních uživatelů, typ antény a její příjem
musí být zvoleny tak, aby hodnota EIRP nebyla vyšší, než je nutné pro úspěšnou
komunikaci.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Vyjádření k vystavení radiaci C:
Toto zařízení je v souladu s limity na vystavení radiaci komise IC stanovenými pro
nekontrolovaná prostředí. Toto zařízení by mělo být namontováno a provozováno
ve vzdálenosti alespoň 20 cm od zářiče a vašeho těla.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux
conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage
préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un
brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain
maximal de dB [2.7]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par
les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies
pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé
avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre
corps.
Prohlášení ICES-003/NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B.
Shoda s bezpečnostními normami
Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 č. 60065:03, UL-60065, 7. vyd.:
Audio, video zařízení a podobná elektrická zařízení – Požadavky na bezpečnost.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065 : 03,
UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues –
Exigences de sécurité.
DODATEK – 156
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Toto zařízení je určeno k použití pouze s kompatibilním adaptérem střídavého
proudu podle příručky UL.
Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".
Shoda s certifikátem CE pro Evropu
Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím národním předpisům a může být
zakázán, pokud se na něho budou vztahovat jakákoli omezení.
Označení symbolem CE označuje soulad tohoto systému s relevantními
směrnicemi Evropské unie, včetně směrnic EMC (2004/108/ES), (1999/5/ES),
směrnice o zařízeních nízkého napětí (2006/95/ES) a směrnicí EuP (2005/32/ES).
„Prohlášení o shodě“ v souladu s příslušným nařízením bylo vytvořeno a je
uloženo ve firmě Western Digital Europe.
Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die
anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der
EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie
(2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments.
Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde
abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.
Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les
directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives
EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension
(2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration
de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est
consultable chez Western Digital Europe.
Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del
Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE),
la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE).
Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti
è disponibile presso Western Digital Europe.
La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las
Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las
directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje
(2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración
de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra
archivada en Western Digital Europe.
CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens
tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC),
lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC).
En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns
arkiverad hos Western Digital Europe.
Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende
direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF),
(1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF).
En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er
i Western Digital Europas arkiver.
DODATEK – 157
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa
olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien
EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC)
sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien
direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.
Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets
og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet)
(2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og
EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity”
(overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og
opbevares hos Western Digital Europe.
Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей
системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза,
в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC,
1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC)
и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC).
Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное
компанией Western Digital, находится в архиве её европейского
подразделения.
Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται
με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
(2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί
μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα
αρχεία της Western Digital Ευρώπης.
DODATEK – 158
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Shoda s ekologickými předpisy (Čína)
ℶ❐₼㦘㹡㦘⹂䓸德㒥⏒侯䤓⚜䱿♙⚺摞
捷ↅ⚜䱿
ᴎ໇/ᴎㆅ
⬉䏃ᵓ㒘ড় / ᵓव
⬉⑤বय़఼ / ⬉⑤կᑨ఼
⬉∴
䘹᥻఼
㦘㹡㦘⹂䓸德㒥⏒侯
杔
㻭
柘
⏼ↆ杻
⮩䅃勣啾
⮩䅃ℛ啾搩
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O: ⅲ嫷㷳䱜捷ↅ䤓㓏㦘⧖德㧟㠨₼㓏⚺䤓年䱜㦘㹡㦘⹂䓸德⧖⇝ℝ₼◝ⅉ㺠␀✛⦌≰㋾ℶ₩捷㓏欐を䤓ᇵ䟄⷟
≰㋾ℶ❐₼㦘㹡㦘⹂䓸德䤓棟摞尐㻑ᇶ(SJ/T 11363-2006) 屓⸩䤓棟摞ᇭ
X: ⅲ嫷㷳䱜捷ↅ㓏䞷䤓⧖德㧟㠨₼, 咂⺠㦘₏伊㧟㠨␅㓏⚺䤓㦘㹡㦘⹂䓸德浧ℝ₼◝ⅉ㺠␀✛⦌≰㋾ℶ₩捷㓏
欐を䤓ᇵ䟄⷟≰㋾ℶ❐₼㦘㹡㦘⹂䓸德䤓棟摞尐㻑ᇶ(SJ/T 11363-2006) 屓⸩䤓棟摞
棳槭ℶ❐ₙ♵㦘㪖帿᧨㓏㦘␔棓ℶ❐♙␅捷ↅ䤓ಫ䘾≬∎䞷㦮棟ಬ⧖䟀㷳㣍䯉䤓䶵⚆嫷䯉ᇭ㷳䘾
≬∎䞷㦮棟♹抑䞷ℝℶ❐㓚␛₼㓏屓⸩䤓∎䞷㧰ↅᇭ
(೼ℸ㸼ЁˈӕϮৃ㛑䳔㽕ḍ᥂ᅲ䰙ᚙ‫މ‬ᇍᷛ䆄”X”ⱘ乍Ⳃ䖯㸠䖯ϔℹⱘᡔᴃᗻ㾷䞞DŽ)
Rusko – FAC (DoC)
Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:
Декларация соответствия № Д-РД-2026 от 30.07.2012 года, действительна
до 30.07.2018 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи
02.08.2012 года.
Informace o záruce (všechny oblasti kromě Austrálie a Nového Zélandu)
Využití služby
Společnost WD si vás váží a vždy se snaží poskytnout vám ty nejlepší služby. Vyžaduje-li toto zařízení
údržbu, obraťte se na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, nebo navštivte stránky podpory produktů
na adrese http://support.wd.com, kde naleznete informace o využití této služby a o získání autorizačního
čísla k navrácení zboží (RMA). Bude-li rozhodnuto, že je produkt vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu
s pokyny, jak zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) bude zařízení na vaše
náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním
balení, zaplaceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete v dokumentaci pro vrácení. Originální
krabici a obalový materiál uschovejte pro případné skladování nebo odeslání produktu WD. Aby bylo možné
jasně určit období záruky, zkontrolujte, kdy záruka vyprší na stránce http://support.wd.com (je vyžadováno
sériové číslo). Společnost WD nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, obnovu
ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv svém produktu.
Omezená záruka
Společnost WD zaručuje, že produkt v souladu s podmínkami běžného užívání bude po dobu definovanou
níže bez materiálových defektů a výrobních vad a bude odpovídat specifikacím společnosti WD uvedeným
dále. Délka trvání omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Doba trvání omezené
záruky je 1 rok pro Severní, Jižní a Střední Ameriku, 2 roky pro Evropu, Blízký východ a oblast Afriky a 1 rok
pro asijsko-tichomořskou oblast, pokud zákonná úprava nestanoví jinak. Období platnosti omezené záruky
počíná datem zakoupení, které naleznete na dokladu o zakoupení. Společnost WD vám může dle svého
uvážení umožnit zakoupení rozšířených záruk. Společnost WD nenese odpovědnost za žádný produkt
vrácený společnosti WD, určí-li, že byl produkt společnosti WD odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje,
b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu předtím, než byl přijat společností WD, nebo c) je důsledkem
zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevření nebo sejmutí vnějších krytů), pokud
se produkt nenachází v seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu
platných pokynů, které lze nalézt na adrese http://support.wd.com), nehody nebo nesprávné manipulace
jinou osobou než zaměstnancem společnosti WD. V souladu s výše uvedenými omezeními je vaší jedinou
a výhradní zárukou to, že během záruční doby uvedené výše vám bude na základě rozhodnutí společnosti
WD výrobek buď opraven, nebo vyměněn za stejný nebo lepší produkt. Předchozí záruka společnosti WD
bude rozšířena na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti
(90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu podle toho, které období je delší.
DODATEK – 159
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Předchozí omezená záruka je výhradní zárukou společnosti WD a platí pouze pro produkty prodané jako
nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí místo a) kteréhokoliv nebo všech nápravných opatření a záruk,
ať již výslovných, předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky prodejnosti nebo
vhodnosti pro daný účel, a b) jakýchkoli povinností a odpovědností společnosti WD za škodu, což mimo jiné
zahrnuje náhodné, následné nebo zvláštní škody nebo finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje či ztráty dat
vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo výkonem produktu, a to i v případě, že
společnost WD byla na možnost takových škod upozorněna. Některé státy v USA nedovolují vyloučení či
omezení náhodných či následných škod. V tomto případě se na vás předchozí omezení nemusí vztahovat.
Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva, kromě nichž můžete mít také další práva specifická pro váš stát.
Informace o záruce (pouze Austrálie a Nový Zéland)
Zákazníci, kteří nakoupili produkty v Austrálii nebo na Novém Zélandu, by se měli řídit
těmito informacemi o záruce.
Nic v této záruce nemění ani nevylučuje vaše zákonná práva stanovená australským zákonem
o spotřebitelích a konkurenci a novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách. Tato záruka uvádí
upřednostňovaný přístup společnosti WD k reklamacím, který obvykle bývá pro zúčastněné strany rychlý
a jednoduchý.
V souvislosti s produktem nejsou stanoveny žádné jiné záruky, ať už výslovné či předpokládané ze zákona,
včetně záruk uvedených v zákoně o prodeji zboží. Pokud jste produkt zakoupili na Novém Zélandu pro
firemní využití, berete na vědomí a souhlasíte, že se na produkt nevztahuje novozélandský zákon
o spotřebitelských zárukách.
V Austrálii je naše zboží dodáváno se zárukami, které nelze vyloučit za základě australského zákona
o spotřebitelích. V případě závažné závady máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz. V případě jiných
přijatelným způsobem předvídatelných ztrát či škod máte nárok na finanční náhradu. Také máte nárok na
opravu či výměnu zboží v případě, že je kvalita zboží nedostatečná a závadu nelze kvalifikovat jako
závažnou. Podmínky stanovení závažné závady stanovuje australský zákon o spotřebitelích.
Záruka
Společnost WD zaručuje, že při běžném užívání se po dobu definovanou níže u produktu nevyskytne žádná
materiálová ani výrobní vada a že produkt bude odpovídat specifikacím společnosti WD. Není-li zákonem
stanoveno jinak, záruční období v Austrálii a na Novém Zélandu trvá jeden rok. Záruční doba začíná datem
nákupu uvedeným na nákupním dokladu, který vystavil autorizovaný distributor nebo prodejce. Nákupní
doklad je třeba k doložení platnosti záruky a ke stanovení data začátku záručního období. Záruční servis
nelze poskytnout, pokud produkt nevrátíte autorizovanému distributorovi, autorizovanému prodejci nebo
regionálnímu sběrnému středisku společnosti WD, kam byl produkt původně společností WD odeslán.
Společnost WD vám může dle svého uvážení umožnit zakoupení rozšířených záruk. Společnost WD nenese
odpovědnost za žádný produkt vrácený společnosti WD, určí-li, že produkt (i) nebyl zakoupen u autorizovaného
distributora či prodejce, (ii) nebyl používán v souladu se specifikacemi a pokyny od společnosti WD,
(iii) nebyl používán ke stanovenému účelu nebo (iv) byl odcizen ze společnosti WD, nebo že hlášená vada
a) neexistuje, b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu předtím, než byl přijat společností WD, nebo
c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevření nebo sejmutí
vnějších krytů včetně montážního rámu, pokud se produkt nenachází v seznamu produktů částečně
opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese
http://support.wd.com), nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou než zaměstnancem
společnosti WD.
PRODUKTY JSOU SLOŽITÉ A KŘEHKÉ. Z TOHO DŮVODU SE U NICH OBČAS MOHOU VYSKYTNOUT
ZÁVADY ZPŮSOBENÉ (A) VNĚJŠÍMI PŘÍČINAMI (VČETNĚ NESPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ, VYSTAVENÍ
HORKU, CHLADU ČI VLHKOSTI NEBO ZÁVAD NAPÁJENÍ) NEBO (B) VNITŘNÍMI PŘÍČINAMI.
TYTO ZÁVADY MOHOU VÉST KE ZTRÁTĚ, POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZMĚNÁM DAT. JSTE
ZODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ A ZMĚNY DAT ZPŮSOBENÉ JAKÝMIKOLI
PŘÍČINAMI A ZA ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANU DAT PŘED TĚMITO ŠKODAMI. SOUHLASÍTE S TÍM,
ŽE BUDETE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT ZÁLOHY DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU A ŽE PROVEDETE
ZÁLOHU ULOŽENÝCH DAT PŘEDTÍM, NEŽ PRODUKT PŘEDÁTE SERVISU NEBO TECHNICKÉ
PODPOŘE SPOLEČNOSTI WD.
U produktů, které nebyly v Austrálii pořízeny běžným způsobem pro osobní či domácí použití či spotřebu,
společnost WD za jasně daných a odůvodnitelných podmínek omezuje svou odpovědnost za výměnu
produktu nebo dodání srovnatelného či lepšího produktu.
Tato záruka bude rozšířena i na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po
dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu podle toho, které období
je delší. Tato záruka je výhradní zárukou společnosti WD jakožto výrobce a platí pouze pro produkty prodané
jako nové.
DODATEK – 160
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Využití servisních služeb
Společnost WD si vás váží a vždy se snaží poskytnout vám ty nejlepší služby. Pokud narazíte na jakýkoli
problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás. Odpověď na většinu otázek technického charakteru
může poskytnout naše znalostní databáze nebo služba e-mailové podpory na adrese http://support.wd.com.
Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na
jednom z telefonních čísel uvedených na začátku tohoto dokumentu.
Chcete-li podat reklamaci, měli byste se nejdříve obrátit na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Pokud
se nemůžete obrátit na prodejce, u kterého jste produkt koupili, navštivte stránky podpory produktů na adrese
http://support.wd.com, kde naleznete informace o reklamaci a o získání autorizačního čísla navráceného
zboží (RMA). Bude-li rozhodnuto, že je produkt vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu s pokyny, jak
zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) bude zařízení na vaše náklady
odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním obalu,
zaplaceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou jste obdrželi společně s číslem RMA. Pokud po přijetí
oprávněně vráceného produktu na základě této záruky společnost WD nebo prodejce, od které jste produkt
zakoupili, určí, že je reklamace platná, společnost WD nebo prodejce mohou na vlastní uvážení produkt
opravit nebo nahradit shodným či lepším produktem. Případně vám mohou za produkt poskytnout finanční
náhradu. Veškeré náklady související s touto záruční reklamací nesete vy. Výhody, které získáte společně
s touto zárukou, rozšiřují ostatní práva a nápravná opatření, na která máte nárok dle australského zákona
o spotřebitelích a konkurenci a novozélandského zákona o spotřebitelských zárukách.
Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případné skladování nebo odeslání produktu WD.
Aby bylo možné jasně určit období záruky, na stránce http://support.wd.com zkontrolujte, kdy záruka vyprší
(je vyžadováno sériové číslo).
Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-mail: [email protected]
Licence GNU General Public License (GPL)
Firmware tohoto produktu může zahrnovat software třetí strany podléhající autorským právům, který je
licencován jako software GPL nebo LGPL (Lesser General Public License) (souhrnně „software GPL“), a ne
dle Dohody s koncovým uživatelem společnosti Western Digital. V souladu s licencí GPL v příslušném případě
platí: 1) Zdrojový kód softwaru GPL může být převzat zdarma ze stránky http://support.wd.com/download/gpl
nebo získán na disku CD za cenu média na adrese http://support.wd.com/download/gpl nebo kontaktováním
Podpory zákazníků do třech roků od data koupě; 2) Software GPL můžete znovu použít, dále distribuovat
a modifikovat; 3) S ohledem výlučně na software GPL, není poskytována žádná záruka v rozsahu povoleném
příslušným právním pořádkem; 4) Kopii licence GPL, která je tu uvedená, můžete získat na adrese
http://www.gnu.org a také ji můžete najít na adrese http://support.wd.com/download/gpl.
Modifikace či manipulace se softwarem, ať už se jedná o software Open Source nebo jakýkoli jiný,
je výhradně na vlastní riziko. Společnost Western Digital nezodpovídá za žádné takové modifikace či
manipulace. Společnost Western Digital také nebude poskytovat podporu k žádnému produktu, u něhož byl
změněn či proveden pokus o změnu softwaru dodaného společností Western Digital.
DODATEK – 161
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Licence třetích stran Spotify
Několik skvělých příkladů bezplatného softwaru na principu open-source pomohlo službě Spotify dosáhnout
dnešních úspěchů. U několika z nich bylo nutné zahrnout jejich licenční smlouvy do našich výrobků. A tak se
také stalo. Rádi přiznáme zásluhu tomu, kdo si ji opravdu zaslouží. Níže najdete kompletní seznam. to
znamená, že se můžete podívat nejen na software, který používáme, ale i na licenční podmínky. Všem
chytrým lidem, kteří stojí za těmito úžasnými programy, patří velký dík celého týmu Spotify. Rock on!
•
•
•
•
•
•
•
Boost
Expat
FastDelegate
libogg
libvorbis
Mersenne Twister
zlib
Boost
http://www.boost.org/
Boost Software License – Verze 1.0 – 17. srpna 2003
Tímto se bezplatně uděluje povolení kterékoli osobě nebo organizaci, která získá kopii tohoto softwaru nebo
dokumentaci zahrnutou v této licenci (dále jen „Software“), používat, reprodukovat, zobrazovat, distribuovat,
provozovat a přenášet tento software a vykonávat odvozené práce s tímto softwarem a povolit třetím
stranám, kterým bude tento software dán k dispozici, provádět tyto činnosti, to vše za splnění následujících
podmínek.
Záznamy o autorských právech v tomto softwaru, celé toto prohlášení, včetně výše uvedeného udělení
licence, a toto i následující omezení musí být součástí všech kopií softwaru, ať už celého nebo jednotlivých
částí či odvozených děl, pokud ovšem tyto kopie nebo odvozená díla nejsou čistě ve formě strojového kódu
vytvořeného zdrojovým jazykovým procesorem.
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO
IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ ZÁRUK, KTERÉ SE TÝKAJÍ PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV TŘETÍCH STRAN.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBO OSOBY DISTRIBUUJÍCÍ
TENTO SOFTWARE NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ HMOTNÉ ČI JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ
V DŮSLEDKU SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU,
JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NAKLÁDÁNÍ S NÍM ČI S TĚMITO ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Licence Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Tímto se bezplatně uděluje povolení kterékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru nebo související
dokumentaci (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, a to včetně práva používat,
kopírovat, upravovat, slučovat, vydávat, distribuovat, poskytovat licenci nebo prodávat kopie tohoto softwaru
a povolit třetím stranám, kterým bude tento software dán k dispozici, provádět tyto činnosti, to vše za splnění
následujících podmínek.
Výše uvedený záznam o autorských právech a toto povolení musí být součástí všech kopií nebo větších
součástí softwaru.
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO
IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ ZÁRUK, KTERÉ SE TÝKAJÍ PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV TŘETÍCH STRAN.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU AUTOŘI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NÉST
ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ HMOTNÉ ČI JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JEDNÁNÍ, SMLOUVY,
OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO
NAKLÁDÁNÍ S NÍM ČI S TĚMITO ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
DÍLO (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) SE POSKYTUJE ZA PODMÍNEK LICENCE CODE PROJECT OPEN
LICENSE (DÁLE JEN „LICENCE“). DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝMI PRÁVY A DALŠÍMI
PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DÍLA JINÉ NEŽ V SOULADU S TOUTO
LICENCÍ NEBO ZÁKONY NA OCHRANU AUTORSKÉHO PRÁVA JE ZAKÁZÁNO.
UPLATNĚNÍM JAKÝCHKOLI PRÁV NA TOTO DÍLO PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENCE
A VYSLOVUJETE S NIMI SOUHLAS. AUTOR VÁM UDĚLUJE PRÁVA ZDE OBSAŽENÁ ZA PODMÍNKY
PŘIJETÍ PODMÍNEK. POKUD PODMÍNKY NEPŘIJMETE NEBO S NIMI NEBUDETE SOUHLASIT,
NESMÍTE DÍLO POUŽÍVAT.
DODATEK – 162
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
1. Definice.
a. Články" hromadně označují všechny články napsané autorem, které popisují, jak zdrojový kód
a spustitelné soubory mohou být používány uživatelem.
b. Autor" je fyzická nebo právnická osoba, která ze podmínek této licence dílo nabízí.
c. Odvozené dílo" znamená dílo založené na tomto díle nebo na tomto díle a dříve existujících dílech.
d. Spustitelné soubory" označují spustitelné binární soubory, konfigurační a jakékoli potřebné datové
soubory obsažené v tomto díle.
e. Vydavatel" je poskytovatel webu, časopisu, disku CD-ROM nebo DVD nebo jiného média,
ze kterého nebo pomocí kterého dílo získáte.
f. Zdrojový kód" je sbírka zdrojových kódů a konfiguračních souborů použitých k vytvoření
spustitelných souborů.
g. Standardní verze" označuje takové dílo, které nebylo upraveno, nebo bylo upraveno v souladu se
souhlasem autora. Udělení takového souhlasu je pravomocí autora.
h. Dílo" označuje sbírku souborů distribuovaných vydavatelem obsahující zdrojový kód, spustitelné
soubory, binární a datové soubory, dokumentaci, technické zprávy a články.
i. Vy" znamená vy, fyzická nebo právnická osoba, která chce dílo používat a vykonávat svá práva
vyplývající z této licence.
2. Regulérní používání/Pravidla regulérního používání. Nic v této licenci nemá omezit nebo zmenšit
jakákoli práva vyplývající z regulérního používání, regulérního nakládání, prvního prodeje nebo jiných
omezení výhradních práv vlastníka autorských práv daných zákonem na ochranu autorských práv
nebo souvisejících zákonů.
3. Udělení licence. Za podmínek této licence vám autor uděluje celosvětově platnou, volnou, neexkluzivní,
trvalou (po dobu platnosti autorského práva) licenci na výkon práv k dílo, jak je uvedeno níže.
a. Ve svých aplikacích můžete používat standardní verzi zdrojového kódu nebo spustitelných souborů.
b. Můžete použít opravy chyb, opravy přenosu a další úpravy získané z veřejné domény nebo od
autora. Dílo upravené tímto způsobem bude nadále považováno za standardní verzi a bude
podléhat této licenci.
c. Svou kopii díla můžete upravit i jinak (s výjimkou článků) za účelem vytvoření odvozeného díla,
pokud do každého změněného souboru vložíte výraznou poznámku o tom, jak, kdy a kde jste
soubor změnili.
d. Můžete distribuovat standardní verzi spustitelných souborů, zdrojového kódu nebo odvozené dílo
spolu s (pravděpodobně komerčními) programy jako součást (pravděpodobně komerční) distribuce
softwaru.
e. Články o díle vydané autorem v jakékoli formě nesmějí být distribuovány nebo znovu publikovány
bez souhlasu autora. Autor si ponechává autorská práva ke všem těmto článkům. Spustitelné
soubory a zdrojový kód můžete používat podle této licence, ale nesmíte bez předchozího
písemného souhlasu autora znovu rozesílat, znovu publikovat nebo jinak distribuovat tyto články,
ani je jinak dávat k dispozici.
Jakékoli vámi dodané podprogramy nebo moduly spojené se zdrojovým kódem nebo spustitelnými
soubory v tomto díle nebudou považovány za součást díla a nebudou podléhat této licenci.
4. Patentní licence. Podle podmínek této licence vám autor tímto uděluje celosvětově platnou, volnou,
neexkluzivní, trvalou, neodvolatelnou (s výjimkou danou v této části) patentní licenci na budoucí
i minulé vytvoření, používání, import a jiný přenos díla.
5. Omezení. Licence udělená v části 3 výslovně podléhá následujícím omezením:
a. Zavazujete se, že neodstraníte žádné původní označení autorských práv, patentu, chráněné
značky nebo názvu a souvisejících omezení, které se mohou objevit ve zdrojovém kódu nebo
spustitelných souborech.
b. Zavazujete se, že nebudete propagovat dílo jako vlastní výrobek ani naznačovat, že se jedná o váš
výrobek.
c. Jméno autora nesmí být použito k podpoře nebo propagaci výrobků odvozených z tohoto díla bez
předchozího písemného souhlasu autora.
d. Zavazujete se, že nebudete prodávat či pronajímat žádnou část díla. Můžete však dílo nebo část
díla začlenit do větší distribuce softwaru, než je dílo. Dílo samotné však nesmí být prodáváno ani
pronajímáno.
e. Spustitelné soubory a zdrojový kód můžete distribuovat v souladu s touto licencí. Ke každé
distribuované kopii spustitelných souborů nebo zdrojového kódu musíte přidat kopii nebo
identifikátor Uniform Resource Identifier této licence a zajistit, že každý, kdo obdrží takové
spustitelné soubory nebo zdrojový kód, souhlasí, že podmínky této licence se vztahují i na takové
spustitelné soubory a zdrojový kód. Nemusíte nabízet ani uvalovat žádné podmínky na dílo, které
změní nebo omezí podmínky této licence nebo tímto daná práva příjemce. Na dílo nemůžete
poskytovat žádné další licence. Všechny zmínky, které se týkají této licence nebo omezení záruk,
musíte nechat nedotčené. Spustitelné soubory nebo zdrojový kód nesmíte distribuovat spolu
s technologickými mírami, které řídí přístup nebo používání tohoto díla, způsobem neslučujícím
se s podmínkami této licence.
f. Zavazujete se, že nebudete dílo používat k nelegální, nemorální nebo jiné nekalé činnosti nebo na
stránkách obsahujících nelegální, nemorální nebo nekalý obsah. Toto dílo podléhá příslušným zákonům
o exportu. Zavazujete se, že po přijetí díla budete postupovat v souladu se všemi zákony a vyhláškami.
DODATEK – 163
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
6. Zastoupení, záruky, omezení. TOTO DÍLO JE POSKYTOVÁNO JAK JE, KDE JE A DOSTUPNÉ TAK,
JAK JE BEZ DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK. VY, UŽIVATEL,
PŘEBÍRÁTE PŘI POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÁ RIZIKA, VČETNĚ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV,
PATENTŮ, VHODNOSTI ATD., AUTOR ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO
ZÁKONNÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI,
KVALITY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL NEBO ZÁRUKY NÁROKU
NEBO SOULADU NEBO ŽE DÍLO (NEBO KTERÁKOLI ČÁST DÍLA) JE SPRÁVNÉ, POUŽITELNÉ,
BEZCHYBNÉ A NEOBSAHUJE VIRY. TOTO OMEZENÍ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ DISTRIBUCE DÍLA
NEBO ODVOZENÝCH DĚL.
7. Odškodnění. Zavazujete se, že budete chránit autora a vydavatele a nebudete vůči nim uplatňovat
žádné nároky na odškodnění za spory, ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně odůvodnitelné odměny
advokáta), které vyvstaly v důsledku používání díla.
8. Omezení odpovědnosti. KROMĚ ROZSAHU STANOVÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDE
AUTOR NEBO VYDAVATEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉ, TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO LICENCE
NEBO POUŽITÍ DÍLA NEBO JINAK, I KDYBY BYL AUTOR NEBO VYDAVATEL UPOZORNĚN NA
MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD.
9. Ukončení.
a. Tato licence a práva jí daná přestanou platit automaticky při porušení jakékoli podmínky této licence
z vaší strany. U fyzických nebo právnických osob, které od vás obdržely odvozená díla v souladu
s touto licencí, nepozbudou licence platnosti, pokud tyto fyzické či právnické osoby postupují plně
v souladu s těmito licencemi. Části 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 platí i po ukončení platnosti této licence.
b. Pokud zahájíte spor z důvodu porušení autorských práv, ochranné známky, patentu nebo jiného
porušení proti přispěvateli kvůli porušení způsobenému dílem, platnost licence od takového
přispěvatele bude automaticky ukončena.
c. V souladu s výše zmíněnými podmínkami je tato licence trvalá (po dobu platnosti autorského práva
na toto dílo). Nehledě na to si autor ponechává právo dílo uvolnit za jiných licenčních podmínek
nebo dílo kdykoli přestat distribuovat za předpokladu, že takové jednání nepovede k odvolání této
licence (nebo jakékoli licence, která byla nebo má být udělena za podmínek této licence), a tato
licence bude platit v plném znění až do ukončení, jak je uvedeno výše.
10. Vydavatel. Strany tímto souhlasí, že vydavatel nebude za žádných okolností odpovídat a nebude nést
žádnou odpovědnost za předmět této licence. Vydavatel neposkytuje žádné záruky v souvislosti s tímto
dílem a neodpovídá vám ani jiným stranám za žádné škody, včetně obecných, zvláštních, náhodných
nebo následných škod vzniklých v souvislosti s touto licencí. Vydavatel má právo ukončit
zpřístupňování tohoto díla kdykoli bez předchozího upozornění.
11. Různé
a. Tato licence se řídí zákony místa vedení společnosti autora nebo, pokud je autor fyzická osoba,
zákony místa bydliště autora.
b. Pokud je jakákoli část této licence neplatná nebo nevymahatelná v rámci příslušných zákonů,
neovlivní to platnost a vykonatelnost zbývajících podmínek licence. Bez dalších kroků stran bude
taková podmínka minimálně upravena tak, aby se stala platnou a vykonavatelnou.
c. Žádná podmínka nebo část této smlouvy nebo odsouhlasené porušení nebudou považovány za
zrušené, pokud takové zrušení nebo souhlas nebudou dány písemně stranou, která za zrušení
nebo souhlas odpovídá.
d. Tato licence představuje dohodu mezi stranami v souvislosti s licencovaným dílem. Neexistují
žádné dohody, smlouvy nebo zastoupení související s dílem, která by zde nebyla určena. Autor
není zavázán žádnými dalšími předpisy, které mohou vyvstat z komunikace s vámi. Tato licence
nemůže být upravována bez vzájemné písemné dohody mezi autorem a vámi.
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Další distribuce a používání ve formě zdrojového nebo binárního kódu, s úpravami či bez úprav, jsou
povoleny pouze při splnění následujících podmínek:
• Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachován výše uvedený záznam o autorských právech,
seznam podmínek a následující omezení.
• Při další distribuci ve formě binárního kódu musí být v dokumentaci nebo jiných materiálech poskytnutých
při distribuci zachován výše uvedený záznam o autorských právech, seznam podmínek a následující
omezení.
• Jméno společnosti Xiph.org Foundation ani jména přispěvatelů nesmí být použita k propagaci výrobků
odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI
A DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL JSOU OMEZENY. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDOU SPOLEČNOST ANI PŘISPĚVATELÉ
ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY VYUŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKŮ,
NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ NEBO ZA ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY,
ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI
I JINÝCH) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI POUČENI O MOŽNÉ
ŠKODĚ.
DODATEK – 164
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Další distribuce a používání ve formě zdrojového nebo binárního kódu, s úpravami či bez úprav,
jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:
• Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachován výše uvedený záznam o autorských právech,
seznam podmínek a následující omezení.
• Při další distribuci ve formě binárního kódu musí být v dokumentaci nebo jiných materiálech poskytnutých
při distribuci zachován výše uvedený záznam o autorských právech, seznam podmínek a následující
omezení.
• Jméno společnosti Xiph.org Foundation ani jména přispěvatelů nesmí být použita k propagaci výrobků
odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI
A DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL JSOU OMEZENY. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDOU SPOLEČNOST ANI PŘISPĚVATELÉ
ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY VYUŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKŮ,
NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ NEBO ZA ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY,
ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI
I JINÝCH) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI POUČENI O MOŽNÉ
ŠKODĚ.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto a Takuji Nishimura.
Všechna práva vyhrazena.
Další distribuce a používání ve formě zdrojového nebo binárního kódu, s úpravami či bez úprav, jsou
povoleny pouze při splnění následujících podmínek:
1. Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachován výše uvedený záznam o autorských právech,
seznam podmínek a následující omezení.
2. Při další distribuci ve formě binárního kódu musí být v dokumentaci nebo jiných materiálech
poskytnutých při distribuci zachován výše uvedený záznam o autorských právech, seznam podmínek
a následující omezení.
3. Jména přispěvatelů nesmí být použita k propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez
předchozího písemného svolení.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI
A DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL JSOU OMEZENY. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDOU DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV
ANI PŘISPĚVATELÉ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY
VYUŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKŮ, NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ NEBO ZA ŠKODU
VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU
(VČETNĚ NEDBALOSTI I JINÝCH) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI
POUČENI O MOŽNÉ ŠKODĚ.
zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- prostředí knihovny komprese pro obecné účely verze 1.2.3, 18. července 2005
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly a Mark Adler
Tento software je poskytován tak, jak je, bez dalších výslovných nebo implikovaných záruk. Za žádných
okolností nebudou autoři odpovídat za škody vzniklé v souvislosti s tímto softwarem.
Tímto se každému uděluje povolení používat tento software k jakýmkoli účelům, včetně komerčních aplikací,
a měnit ho a volně dále distribuovat za splnění následujících omezení:
1. Původ softwaru nesmí být zatajen, nesmíte tvrdit, že jste původní software napsali. Pokud tento
software použijete ve výrobku, uznání této skutečnosti v dokumentaci k produktu bude oceněno,
ale není vyžadováno.
2. Změněné verze zdroje musí být jasně označeny a nesmí být zaměňovány za původní software.
3. Tato poznámka nesmí být odstraněna nebo změněna při žádné distribuci zdroje.
Jean-loup Gailly [email protected], Mark Adler [email protected]
DODATEK – 165
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a dvojitý symbol D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Důvěrné, nepublikované dílo. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC.
Rovi ™
Tento výrobek obsahuje technologii na ochranu autorských práv, která je chráněna patenty USA a dalšími
právy na duševní vlastnictví. Použití této technologie na ochranu autorských práv musí být povoleno
společností Rovi Corporation a je určeno k použití v domácnosti a jinému omezenému použití, jinak je
vyžadován souhlas společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.
Nepřipojujte jednotku prostřednictvím videorekordéru VCR. Obrazové signály přenášené prostřednictvím
videorekordéru VCR mohou být znehodnoceny systémem ochrany autorských práv a obraz bude v televizoru
deformovaný.
Microsoft
Tento produkt zahrnuje technologii, která je předmětem duševního vlastnictví společnosti Microsoft.
Používání či distribuce těchto technologií mimo tento produkt je bez patřičných licencí od společnosti
Microsoft zakázáno.
Vlastníci obsahu užívají digitální oprávnění správy technologií Windows Media (dále jen WMDRM) k ochraně
svého duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Toto zařízení užívá ochranu softwarem WMDRM
k přístupu obsahu, který je chráněný technologií WMDRM. Pokud bude ochrana obsahu technologií WMDRM
porušena, vlastníci obsahu mohou vyzvat společnost Microsoft ke zrušení schopnosti softwaru používat
technologii WMDRM k přehrávání či kopírování chráněného obsahu. Zrušením nebude ovlivněn nechráněný
obsah. Při stažení licence pro chráněný obsah souhlasíte, že společnost Microsoft může zahrnout do těchto
licencí seznam odvolání. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci technologie WMDRM k přístupu
k jejich obsahu. Pokud odmítnete aktualizaci, nebude možné získávat obsah, který vyžaduje aktualizaci.
Vlastníci obsahu užívají technologii přístupu k obsahu PlayReady společnosti Microsoft pro ochranu svého
duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii
PlayReady k přístupu k obsahu chráněnému technologií PlayReady nebo obsahu chráněnému technologií
WMDRM. Pokud zařízení nebude nadále způsobilé dodržovat omezení spojená s užíváním obsahu, vlastníci
obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft zrušení způsobilosti zařízení užívat obsah chráněný
technologií PlayReady. Zrušení neovlivní nechráněný obsah nebo obsah chráněný ostatními technologiemi
ochrany obsahu. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat inovaci technologie PlayReady k přístupu k jejich
obsahu. Pokud odmítnete aktualizaci, nebude možné získávat obsah, který vyžaduje aktualizaci.
Adobe®
Tento produkt obsahuje technologii Flash® společnosti Adobe®. Další informace naleznete na stránce
http://www.adobe.com/software/flash/about/.
Systém připojení ke stěně je umístěn na spodní straně jednotky a není navržen tak, aby byl všeobecně používán
koncovým uživatelem.
Společnost WD respektuje práva držitelů autorských práv na kontrolu užívání jejich duševního vlastnictví.
Společnost WD poskytla informace, které jsou podle jejích vědomostí přesné a spolehlivé. Společnost WD však
nenese žádnou odpovědnost za jejich použití nebo porušení patentů a jiných práv třetích stran, které mohou
používáním nastat. Žádná licence není udělena nepřímo ani jinak na žádný patent nebo práva na patent
společnosti WD. Společnost WD si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit technické údaje.
Western Digital, WD, logo WD, WD TV, My Book a My Passport jsou registrované ochranné známky společnosti
Western Digital Technologies, Inc. v USA a jiných zemích: a WD TV Play, WD TV Remote a WD Livewire jsou
ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. V textu mohou být zmíněny jiné známky,
které jsou vlastnictvím jiných společností.
© 2013 WD, společnost Western Digital. Všechna práva vyhrazena.
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA
4779-705073-Z03 Duben 2013
DODATEK – 166
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Rejstřík
A
Aktualizace firmwaru 39
postup 143
řešení potíží 148
Aplikace
aktualizace 36
automatické spuštění aplikace při
zapnutí přehrávače 36
automatické spuštění při zapnutí
přehrávače 36
blokování a odblokování aplikace 35
limit úložiště 37
prostor 37
připnutí na stránku 35
využití 37
Audio kanál 50
Audio výstup 124
Audio/video
funkce Autosource 6
podporovaná rozhraní 6
Automatický časovač uspání zařízení 51
C
Chybové zprávy 148
Č
Čas
nastavení 132
Časovač uspání 51
D
Dálkové ovládání 9
Dálkový ovladač 9
nastavení 132
řešení potíží 148
tlačítka a funkce 27
vzhled 9
Dolby
nastavení ovládání dynamického
rozsahu 125
Domácí kino
připojení 15
DRC 125
F
Facebook
fotografie 69
kanál novinek 70
možnosti fotografií 69
možnosti videí 72
odhlásit se 73
oznámení 69
přátelé 70
přehrávač videí 71
přihlášení 68
videa 71
zeď 71
Firmware
automatické zjištění nové verze 135
kontrola nejnovější verze 135
Flickr 73
galerie 78
moje kontakty 76
moje značky 77
procházení obsahu 73
přehrávač 78
ukončení 79
vyhledávání člena 76
vyhledávání obsahu 74
Flixster 80
Formáty souborů
řešení potíží 148
seznam souborů k přehrávání 150
titulky 150
Fotografie
informační panel 61
možnosti posunu 59
možnosti přiblížení 59
možnosti zobrazení 58
nastavit jako pozadí 59
otočení 58
podpora digitálního fotoaparátu 57
podporované formáty 150
zobrazit 57
Funkce 6
AV rozhraní 6
podpora rozhraní USB 6
podporované formáty souborů 150
podporované systémy souborů 6
Funkce Autosource 6
Funkce Eject (Vysunout)
postup 17
tlačítko 28, 29
Funkce HDMI CEC 125
Funkce vyhledávání
postup 44
tlačítko 28, 29
REJSTŘÍK – 167
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
G
GPL, software 161
H
HD media player
chybové zprávy 148
HDMI
konektory 7
připojení 13
Hledání obsahu 25
Home (Výchozí)
chybové zprávy 148
fotografie 57
Hudba 53
ovládání obrazovky 30
přehled 30
Setup (Nastavení) 122
tlačítko 27, 28
Videos (Videa) 46
Hudba
informační panel hudby v pozadí 140
kontrola přehrávání 54
možnosti přehrávání 55
nastavení 140
nastavení pořadí přehrávání 140
obrazovka přehrávání 54
podporované formáty 150
postup přehrávání 53
použití v průběhu prezentace 61
režim náhodného přehrávání 56
zobrazení zvukových stop 140
I
Indikátory LED 8
napájení 8
Informace o záruce 159
Austrálie a Nový Zéland 160
Informační panel
fotografie 61
hudba 54
videa 52
Instalace
kompozitní AV připojení 14
pokyny 10
požadavky 10
připojení HDMI 13, 15
připojení kabelu 11, 14
připojení USB 16
K
Kanál novinek 120
hledat 121
možnosti 121
přidání vlastních kanálů novinek 121
Kategorie 31
Klávesnice 44
Klávesnice na obrazovce 44
Kompozitní AV
konektory 7
připojení 14
Konektory 7
Konektory I/O
HDMI 7
kompozitní AV 7
konektory USB 7
Toslink 7
L
Limit úložiště 37
Live365 81
hodnocení skladeb 87
odhlášení 88
odstranění stanice ze seznamu
předvoleb 87
poslech 83
přidání stanice do seznamu
předvoleb 87
přihlášení 81
ukončení 88
vyhledávání 86
získávání informací o stopě 87
M
Možnosti přiblížení
fotografie 58, 59
videa 50
My Storage (Moje úložiště) 25
připnout složku na stránku 42
třídění a filtrování 40
N
Nabídky Audio/Video
audio výstup 124
poměr stran 124
video výstup 123
Napájení
indikátor LED 8
konektor napájení stř. proudem 7
konfigurace s globálním adaptérem stř.
proudu 11
připojení kabelu 11
tlačítko power (napájení) 27, 28
REJSTŘÍK – 168
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
zapnutí 14
Nastavení 122
nabídka Audio/Video 123
síť 126
systémová nabídka 126
Nastavení bezdrátové sítě 20
získat párovací kód Windows 129
Nastavení fotografií
časový interval prezentace 142
přechody v prezentaci 141
režim přehrávání prezentace 141
úprava měřítka fotografie 142
Nastavení jazyka 136
Nastavení ovládání dynamického
rozsahu 125
Nastavení sítě
bezdrátová 20
dříve připojené bezdrátové sítě 131
Ethernet 19
konfigurace sítě 126
kontrola připojení 131
název zařízení 131
server Proxy 131
Nastavení širokoúhlého formátu 124
Nastavení videa
hranice titulků 139
předvolené titulky 139
režim přehrávání videa 139
velikost fontu titulků 139
NTSC 123
O
Obnova systému
servisní účty 134
systém 134
Obnovení továrního nastavení 134
Obsah sady 10
Ovládací tlačítka 27, 28
Ovládání indikátoru LED 133
P
PAL 123
Pandora 89
hodnocení skladeb 93
proč je skladba v seznamu skladeb
mojí stanice 94
přihlášení 90
QuickMix 93
stanice 91
vytvoření záložky skladby nebo
umělce 94
Párovací kód Windows 129
Picasa 95
doporučené 101
možnosti nabídky 99
možnosti zobrazení 100
My Photos (Moje fotografie) 98
nejnovější 101
osoby, jejichž obsah je odebírán 101
videopřehrávač 101
vyhledávání obsahu 97
vymazání účtu 101
Play To (Přehrát do) 5
Playback settings (Nastavení
přehrávání) 138
Počasí 65
změna zobrazení teploty 66
Podpora digitálního fotoaparátu 57
Podpora kódování 136
Podporované systémy souborů
podporované 6
Poměr stran
normální 124
řešení potíží 147
širokoúhlá obrazovka 124
Poradce při potížích s obrazovkou 146
Pozadí 136
Prezentace
časový interval 142
kontrola přehrávání 62
nastavení režimu přehrávání 141
náhodné přehrávání a opakování 141
přechod 141
řešení potíží 147
zobrazit 61
zvuková kulisa 61
Produkt
informace o bezpečnosti 1
poznačení údajů 3
přehled 4
příslušenství 3
registrace 3
shoda s předpisy 155
využití služby 159
záruka 159, 160
Profily bezdrátové sítě 131
Provozní opatření 1
Přesná synchronizace zvuku 50
Připevnění na zeď 8
Příslušenství 3
REJSTŘÍK – 169
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
R
Restartovat zařízení 134
Režim opakování
hudba 55
RoHS 159
Rozšířené funkce 122
RSS
četba kanálů 120
Ř
Řešení potíží 146
aktualizace firmwaru 148
audio 147
chybové zprávy 148
dálkové ovládání 148
obrazovka 146
přehrávání obsahu 148
zařízení USB 147
S
Server médií 26
Setup (Nastavení) 122
automatické zjištění nové verze
firmwaru 135
informace o zařízení 142
jazyk 136
kontrola nejnovější verze
firmwaru 135
lišta nabídky nastavení 122
nastavení dálkového ovladače 132
nastavení fotografií 141
nastavení hudby 140
nastavení videa 139
obnovení továrního nastavení 134
odložení spořiče obrazovky 137
ovládání indikátoru LED 133
playback settings (Nastavení
přehrávání) 138
podpora kódování 136
pozadí 136
registrace zařízení 135
restartování zařízení 134
styl spořiče obrazovky 138
volba časového pásma 132
výstup zvuku a videa 123
vzhled 136
Seznam souborů k přehrávání
podporované formáty 150
videa, přehrávání 46
Shoda s ekologickými předpisy (Čína) 159
Shoda s předpisy 155
shoda s ekologickými předpisy
(Čína) 159
Shoutcast Radio 102
informace o zařízení 105
nejoblíbenější rádia 105
odstranění stanice ze seznamu
předvoleb 105
poslech 102
poslech stanice ze seznamu
Oblíbené 104
přidání stanice do seznamu
Oblíbené 104
přiřazení tlačítka předvolby ke
stanici 104
vyhledávání 103
Služba AccuWeather.com 65
Služba Netflix 88
navigace 89
nové členství 88
stávající členové 88
Software, GPL 161
Spořič obrazovky
časový interval 137
styl 138
Spotify 106
licence třetích stran 162
lidé 110
novinky 111
procházet alba interpreta 107
přidání skladby do seznamu
skladeb 108
schránka 110
sdílená složka 109
seznamy nejoblíbenějších
položek 111
spolupráce na seznamu skladeb 109
vyhledávání 107
vymazání účtu 111
Stránky
přesunutí stránky 33
úprava stránky 33
T
Titulky
nastavení hranice 139
nastavení velikosti fontu 139
podporované formáty 150
povolit 48
předvolené nastavení 139
úprava 49
Tlačítko reset 7
REJSTŘÍK – 170
Přehrávač médií WD TV Play
Uživatelská příručka
Toslink
konektory 7
TuneIn 111
nahlášení potíží 116
odstranění stanice ze seznamu
předvoleb 115
poslech 113
poslech stanice ze seznamu
předvoleb 114
přidání stanice do seznamu
předvoleb 114
přihlášení 112
vyhledávání 114
získávání informací o stanicích 115
Tweet by WD TV 116
Twitter 116
Ú
Údržba
systém 143
Y
YouTube
historie vyhledávání 44, 98
můj účet 96
přihlášení 95
Z
Zaregistrujte si vaše centrum médií 135
Zařízení USB
chybové zprávy 148
konektory USB 7
odebrání 17
odpojení 16
podporovaná zařízení 6
připojení 16
řešení potíží 147
tlačítko Eject (Vysunout) 28, 29
Zobrazení teploty 66
V
Videa
podporovaná rozlišení 6
Video výstup
kompozitní 123
Videos (Videa)
audio kanál 50
informační panel 52
kontrola přehrávání 47
možnosti posunu 50
možnosti přehrávání 48
možnosti přiblížení 50
nastavení 139
nastavení výstupu videa 123
podporované formáty 150
poměr stran 124
postup přehrávání 46
přesná synchronizace zvuku 50
titulky 48
Všeobecná veřejná licence GNU 161
Vybrat zdroj obsahu
server médií 26
Vyhledávání mediálních souborů
funkce vyhledávání 44
ruční vyhledávání 45
Výběr úložiště
úložiště USB 26
W
Windows 7
Play To (Přehrát do) 5
REJSTŘÍK – 171
Download

WD TV Play Media Player User Manual