Pokyny pre klientov_ parkovanie na viedenskom parkovisku MAZUR
Parkovisko – PARKPLATZ MAZUR, Viedenské letisko
Poloha parkoviska:
Parkovisko sa nachádza priamo v areály Viedenského letiska. Zobraziť na mape.
Ako sa dostať na parkovisko?
Na parkovisko MAZUR sa dostanete po ceste B9 z Bratislavy cez hraničný priechod BERG smer Viedeň.
Neodbočujte na diaľnicu A4 pred obcou Fischamend , stále pokračujte po ceste B9. Pri vjazde na letisko
sledujte označenie parkovacích garáží a parkovísk podľa Vašej parkovacej karty. Pri ceste sa nachádza
informačná tabuľa , ktorá Vás navedie na parkovisko MAZUR.
GPS súradnice N 48° 07′ 42″ / E 16° 32′ 27″
Exitravel s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 11 Košice, Tel.:055/788 14 11, Fax:055/646 10 24
e-mail: [email protected] , www.exitravel.sk
IČO: 45575771, DIČ: 2023040228
Pokyny pre klientov_ parkovanie na viedenskom parkovisku MAZUR
Ako použiť zakúpenú pakovaciu kartu na letisku?
Postup:
a)
b)
c)
d)
Pri vstupe na parkovisko si vytlačte vstupný parkovací lístok na rampe
Po návrate z dovolenky vložte daný parkovací lístok do parkovacieho automatu, ktorý sa nachádza cca 20 metrov pred
výstupnou rampou.
Automat vyčísli na základe parkovacieho lístka dlžnú sumu, ktorú uhradíte vsunutím parkovacej karty zakúpenej v našej
CK. Pokiaľ jedna parkovacia karta nestačí na uhradenie zvyšok môžete uhradiť buď ďalšou parkovacou kartou, alebo
v hotovosti prípadne platobnou kartou. Po úhrade vám automat vydá odkódovanú parkovaciu kartu, ktorá vám otvorí
výstupnú rampu z parkoviska.
Parkovisko je potrebné opustiť do 20 minút od úhrady.
Ako sa dostať k odletovému terminálu?
Na letisku premáva medzi terminálmi /odlet a prílet/ pravidelná autobusová preprava v týchto intervaloch, ktorá je
bezplatná pre svojich klientov:

denná 05:30 – 23:30 každých 15 minút

nočná 23:30 – 05:30 každých 20 minút.
EXItravel radí::
Ako si online zakúpiť parkovacie karty?
Vyplnením online rezervačného parkovacieho formulára na www.exitravel.sk spolu s rezerváciou letenky , alebo ako samostatnú
službu.
Ako uhradiť parkovaciu kartu?
Po vyplnení online rezervačného parkovacieho formulára na www.exitravel.sk spolu s rezerváciou Platba parkovacej karty je možná
ihneď cez internetbanking prípadne platobnou kartou.
Parkovacie karty takto zakúpene Vám budú (v rámci SR) zaslané poštou na Vašu adresu do max. 3 dní. Parkovanie obsahuje transfer
z parkoviska k terminálom a naspäť ZDARMA.
Ako reklamovať funkčnosť parkovacej karty?
Cestovná agentúra EXItravel ako sprostredkovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť parkovacej karty a nesprávnu
manipuláciu s parkovacou kartou, taktiež nemá voči klientovi žiadne ďalšie povinnosti a zákazníkovi nevzniká nárok na žiadne ďalšie
plnenie v súvislosti s nefunkčnosťou parkovacej karty. Nefunkčnosť parkovacej karty je potrebné riešiť okamžite po zistení závady
a to priamo na letisku u pracovníka správy parkoviska.
Obchodné podmienky:
Parkovacia karta je jednorazová a nevratná sprostredkovateľovi , platná od dátumu vyznačenom na karte. Zostatok hodín parkovacej
karty po jej označení prepadá a nedá sa finančne nahradiť. Klientovi nevzniká nárok na vrátenie čiastky ani ďalšie plnenie
v súvislosti nevyužitím parkovacej karty.
Štastnú cestu praje EXItravel tím
Exitravel s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 11 Košice, Tel.:055/788 14 11, Fax:055/646 10 24
e-mail: [email protected] , www.exitravel.sk
IČO: 45575771, DIČ: 2023040228
Download

Parkovisko – PARKPLATZ MAZUR, Viedenské letisko