E U RÓPSKA ŠKOLA B RUSEL III
M ATERSKÁ ŠKOLA A PRVÝ STUPEŇ
Š KOLSKÝ
RO K
2014 - 2015
ZOZNAM UČEBNÍC
LI – SLOVENSKÝ JAZYK
Obdržanie zoznamu pomôcok pre ďalší ročník nezaručuje žiakovi postup do tohoto
ročníka. Rozhodnutie o postupe žiaka do vyššieho ročníka prináleží pedagogickej rade.
UČEBNICE a PRACOVNÉ ZOŠITY
1. ročník
2. ročník
3. ročník
-
Šlabikár Lipka 1. časť (ISBN 978-80-89375-53-0) nie Hupsov
Šlabikár Lipka 2. časť (ISBN 978-80-89375-54-7) nie Hupsov
Pracovný zošit k šlabikáru Lipka (ISBN 978-80-89375-09-7)
Písanie 7 písaniek s predtlačou k Šlabikáru Lipka
- Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-16-5)
- Pracovný zošit zo Sj pre 2. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-61-5)
- Čítanka pre 2. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-15-8)
- Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-62-2)
- Písanie pre 2. ročník ZŠ –1. a 2. zošit
(ISBN 80-8120-073-1), (ISBN 978-80-8120-155-4)
- Slovenský jazyk pre 3 ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-50-9)
- Pracovný zošit zo Sj pre 3. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-72-1)
- Čítanka pre 3. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-8116-010-3)
- Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-80-6)
- Písanie a slohové cvičenia v 3. ročníku ZŠ – 1.a 2. zošit
(ISBN 978-80-7158-993-8) (ISBN 978-80-8120-005-2)
AUTOR, ISBN, VYDAVATEĽSTVO
A. Hirková, M. Nemčíková
AITEC s.r.o
Zuzana Hirschnerová
Margaréta Nosáľová
Eva Dienerová
M. Nosáľová - E. Dienerová –
A. Hirková
Z. Lacková, P. Agalarevová
Aitec
Damboráková
Z. Hirschnerová, R. Adame
Z. Hirschnerová, R. Adame
Z. Hirschnerová, M. Ondráš, M.
Filagová
Z. Hirschnerová
Damboráková
Orbis Pictus Istropolitana
E U RÓPSKA ŠKOLA B RUSEL III
M ATERSKÁ ŠKOLA A PRVÝ STUPEŇ
Š KOLSKÝ
UČEBNICE a PRACOVNÉ ZOŠITY
4. ročník
5. ročník
RO K
2014 - 2015
AUTOR, ISBN, VYDAVATEĽSTVO
- Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-85-1)
- Pracovný zošit zo Sj pre 4. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-89375-92-9)
- Čítanka pre 4. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-07-01925-6)
- Pracovný zošit k Čítanke pre 4. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-8146-029-6)
Z. Hirschnerová, R. Adame
- Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ
(ISBN 978-80-10-01787-4)
- Pomocník zo slovenského jazyka 5
(ISBN 978-80-8120-056-4)
- Literárna výchova pre 5.ročník
(ISBN 978-80-89431-23-6)
- Pomocník z literatúry pre 5.ročník
(ISBN 978-80-8120-058-8)
Krajčovičová, Kesselová, Sedláková,
Hirschnerová
Krajčovičová Orbis Pictus Istropolitana
Z. Hirschnerová, R. Adame
Z. Hirschnerová, M. Ondráš, M.
Filagová
Z. Hirschnerová, M. Filagová
J. Krajčovičová, J. Krajčovičová
J. Krajčovičová
Doporučené zošity na slovenčinu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
č. 511 (2 ks)
č. 512 (3 ks)
č. 513 (1 ks)
č. 513 (1 ks)
č. 424 (1 ks)
č. 523 (2 ks)
č. 523 (3 ks)
č. 524 (2 ks)
č. 624 (1 ks)
č. 624 (1 ks)
č. 624 (1 ks)
č. 624 (1 ks)
V prípade, že sa Vám nepodarí zohnať všetky potrebné pomôcky, nemajte
obavy, žiakom budú poskytnuté kópie odporúčaných pracovných zošitov a
cvičebníc.
Download

ZOZNAM UČEBNÍC LI – SLOVENSKÝ JAZYK