befert
SIVI GÜBRELER
Kullanım : Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre bu konuda teknik bilgi sahibi
olan kişilerce belirlenebilir. Ayrıntılı bilgi için İGSAŞ Yeni Nesil Gübrelerin Ürünlere Göre
Kullanım Klavuzu veya İGSAŞ Gübreler ve Gübreleme Çiftçi Rehberinden faydalanabilirsiniz.
ORGANOMİNERAL TABAN GÜBRELERİ
-
CO(NH24) 22+ H2O
Üreaz emzini
( NH ) + C O3+ H 2O
( NH43) + OH + Ca CO
Amonyum Karbonat
Amonyum Hidrooksit + Kalsiyum Karbonat
NH 3
Amonyak
CO
2
Karbondioksit
NH
4
Amonyum
OH
AZOT KAYBINA SON
CO(NH24) 22+ H2O
Üreaz emzini
( NH ) + C O3+ H 2O
( NH43) + OH + Ca CO
Amonyum Karbonat
Amonyum Hidrooksit + Kalsiyum Karbonat
NH 3
Amonyak
CO
2
Karbondioksit
NH
4
Amonyum
OH
Download

ürün kataloğu