Vojtech Halász
NÁBY TOK
Nábytkové kovanie | Kuchynské príslušenstvo| Kancelárske doplnky
Drôtený program | Hliníkový program | Osvetlenie | Plošný materiál
KATALÓG NÁBYTKOVÉHO KOVANIA,
PRÍSLUŠENSTVA A PLOŠNÉHO MATERIÁLU
OBSAH KATALÓGU
Predstavujeme vám Katalóg nábytkového kovania a príslušenstva pre rok 2014, ktoré sme pripravili
v snahe ponúknuť komplexný sortiment kvalitného tovaru za atraktívne ceny. Katalóg je
členený do siedmych kategórií podľa zamerania produktov.
Zárukou vysokej kvality sú značkové výrobky predovšetkým talianskej, nemeckej a rumunskej produkcie.
SYMBOLY V KATALÓGU
ZÁRUKA
KVALITY
Hviezdou označené položky garantujú najvyššiu možnú
kvalitu za rozumnú cenu. Takto sú obvykle označené
značkové alebo talianske výrobky.
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
NOVINKA
Symbol plus označuje položky novo zaradené
v sortimentu firmy VOJTECH HALÁSZ NÁBYTOK
1
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO
69
51
KANCELÁRSKE DOPLNKY
56
DRÔTENÝ PROGRAM
60
HLINÍKOVÝ PROGRAM
67
86
OSVETLENIE
70
90
PLOŠNÝ MATERIÁL
77
3
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky DANCO
DANCO záves naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
A
Typ
54.1B01.B00.20
NALOŽENÝ
54.1B01.D00.20
Rozteč
45
52
B
54.1B01.B08.20
POLONALOŽENÝ
45
C
54.1B01.B15.20
VLOŽENÝ
45
A
B
C
DANCO slideon podložka na vrut alebo eurovrut / železo
A
B
Katalógové číslo
Typ
Výška
54.2B05.B01.20
VRUT
1
54.2B05.B12.20
VRUT
2
54.2B06.C01.20
EUROVRUT
1
A
DANCO záves clip naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Uhol
Rozteč
A 54.1G06.B00.20
NALOŽENÝ
—
45
B
54.1G06.B08.20
POLONALOŽENÝ
—
45
C
54.1G06.B15.20
VLOŽENÝ
—
45
NALOŽENÝ
175
45
D 54.1G09.B00.20
B
A
B
175°
C
D
1
Drevoobchod Dolezal_katalog_2014_0511_07.indd 4
16. 2. 2014 12:57:31
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky DANCO
DANCO záves uhlový naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Uhol
Rozteč
A 54.1B09.B00.20
NALOŽENÝ
165
45
B
54.1B11.B35.20
NALOŽENÝ
180
45
C
54.1B14.B30.20
UHLOVÝ
30
45
D 54.1B14.B45A.20
VLOŽENÝ
45
45
E
54.1B14.B45B.20
NALOŽENÝ
45
45
F
54.1B14.B90.20
UHLOVÝ DL RÁM
180
45
KRÁTKE RAMENO
90
45
G 54.1B14.B90P.20
165°
A
180°
B
45°
30°
C
D
45°
180°
F
E
90°
G
2
Drevoobchod Dolezal_katalog_2014_0511_07.indd 5
16. 2. 2014 12:57:32
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky DANCO
DANCO záves clip uhlový / železo
Katalógové číslo
Typ
Uhol
Rozteč
A 54.1G11.B35.20
NALOŽENÝ
180
45
B
54.1G14.B30.20
UHLOVÝ
30
45
54.1G14.B45.20
NALOŽENÝ
45
45
54.1G14.B45A.20
VLOŽENÝ
45
45
54.1G14.B45B.20
NALOŽENÝ
45
45
KRÁTKE RAMENO
90
45
C
D 54.1G14.B90.20
180°
A
30°
B
45°
C
90°
D
DANCO mini záves naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
A 54.1C08.F00.20
NALOŽENÝ
38
B
54.1C08.F08.20
POLONALOŽENÝ
38
C
54.1C08.F15.20
VLOŽENÝ
38
B
A
C
3
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky DANCO
DANCO podložka pre mini záves na vrut alebo eurovrut / železo
Katalógové číslo
Typ
Výška
A 54.2C05.B01.20
VRUT
1
B
EUROVRUT
1
54.2C06.C01.20
A
DANCO záves na sklo naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
A 54.1H08.F00.20
NALOŽENÝ
22
B
54.1H08.F08.20
POLONALOŽENÝ
22
C
54.1H08.F15.20
VLOŽENÝ
22
B
C
DANCO záves obrátený naložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
54.1B50.B00.20
NALOŽENÝ
45
DANCO záves na sklo s predĺženým ramenom / železo
4
A
Katalogové číslo
Typ
Rozteč
54.1G60.H00.20
DLHÉ RAMENO
9,5
B
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky DANCO
DANCO záves clip pre hliníkový profi l naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
54.AG06.B00.20
NALOŽENÝ
28
54.AG06.B08.20
POLONALOŽENÝ
28
54.AG06.B15.20
VLOŽENÝ
28
DANCO podložka clip na vrut alebo eurovrut / železo
Katalógové číslo
Typ
Výška
A 54.2G01.C01.20
EUROVRUT
1
B
54.2G02.B01.20
VRUT
1
C
54.2G02.T01.20
VRUT
1
A
B
C
DANCO krytka závesu kruhová / plast
Katalógové číslo
Priemer
Prevedenie
54.3B00.026.10
30
CHRÓM
54.3B00.026.11
30
SATÉN
54.3B00.026.50
30
ČIERNA
DANCO krytka závesu štvorcová / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Prevedenie
54.3C00.033.22
30 x 30
NIKEL BRÚSENÝ
5
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky TEKNOLINE
TEKNOLINE záves naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
A 52.1B01.B00.20
NALOŽENÝ
45
B
52.1B01.B08.20
POLONALOŽENÝ
45
C
52.1B01.B15.20
VLOŽENÝ
45
A
B
C
TEKNOLINE podložka na vrut alebo eurovrut / železo
Katalógové číslo
Typ
Výška
52.2B05.B00.20
VRUT
0
A 52.2B05.B02.20
VRUT
2
52.2B05.B04.20
VRUT
4
52.2B06.C02.20
EUROVRUT
2
52.2B06.C04.20
EUROVRUT
4
B
A
165°
TEKNOLINE záves 165° a 180° / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
A 52.1B09.B00.20
165°
45
B
180°
45
52.1B11.B08.20
B
A
180°
B
6
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky TEKNOLINE
TEKNOLINE záves uhlový naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Uhol
Rozteč
A 52.1B14.B30.20
30
45
B
52.1B14.B45.20
45
45
C
52.1B14.B90.20
90
45
30°
A
45°
90°
C
B
TEKNOLINE podložka clip na vrut alebo eurovrut / železo
A
B
Katalógové číslo
Typ
Výška
52.2G01.C02.20
EUROVRUT
2
52.2G01.C04.20
EUROVRUT
4
52.2G02.B02.20
VRUT
2
52.2G02.B04.20
VRUT
4
A
B
TEKNOLINE záves pre sklopné dvierka ľavý, pravý + podložka / železo
Katalógové číslo
Rozteč
ĽAVÝ
52.1B15.L00.20
26
PRAVÝ
52.1B15.R00.20
26
7
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Závesy a podložky TEKNOLINE
TEKNOLINE záves hydraulický s podložkou
Katalógové číslo
Typ
Uhol
Rozteč
A D51.1005.20
NALOŽENÝ
45
45
B
D51.1085.20
POLONALOŽENÝ
45
45
C
D51.1155.20
VLOŽENÝ
45
45
D D51.1255.20
UHLOVÝ 25°
25
45
E
UHLOVÝ 30°
30
45
D51.1305.20
45°
A
*podložka je vždy súčasťou balenia (kat. č. = záves+podložka)
45°
B
45°
C
25°
D
30°
E
TEKNOLINE záves clip naložený, polonaložený, vložený / železo
Katalógové číslo
Typ
Rozteč
A 52.1G06.B00.20
NALOŽENÝ
45
B
52.1G06.B08.20
POLONALOŽENÝ
45
C
52.1G06.B15.20
VLOŽENÝ
45
B
8
A
C
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Výsuvy
Kolieskový výsuv / oceľ
Universal
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
05.065.250.62
250
BIELY
05.065.300.62
300
BIELY
05.065.350.62
350
BIELY
05.065.400.62
400
BIELY
05.065.450.62
450
BIELY
05.065.500.62
500
BIELY
05.065.550.62
550
BIELY
05.065.600.62
600
BIELY
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie Povrch
08.091.019.05
190
8
ZINOK
08.091.022.05
220
8
ZINOK
08.091.025.05
250
8
ZINOK
08.091.028.05
280
8
ZINOK
08.091.031.05
310
8
ZINOK
08.091.034.05
340
8
ZINOK
250 - 600
Mikrovýsuv / oceľ
Micro
190 - 350
Guličkový plnovýsuv / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie Povrch
08.091.B25.05
250
45
ZINOK
08.091.B30.05
300
45
ZINOK
08.091.B35.05
350
45
ZINOK
08.091.B40.05
400
45
ZINOK
08.091.B45.05
450
45
ZINOK
08.091.B50.05
500
45
ZINOK
08.091.B55.05
550
45
ZINOK
08.091.B60.05
600
45
ZINOK
08.091.B65.05
650
45
ZINOK
08.091.B70.05
700
45
ZINOK
Multi 45
250 - 700
9
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Výsuvy
Guličkový plnovýsuv s tlmením / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
08.091.H35.05
350
30
ZINOK
08.091.H40.05
400
30
ZINOK
08.091.H45.05
450
30
ZINOK
08.091.H50.05
500
30
ZINOK
Guličkový plnovýsuv s podperou / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
08.091.G25.05
250
30
ZINOK
08.091.G30.05
300
30
ZINOK
08.091.G35.05
350
30
ZINOK
08.091.G40.05
400
30
ZINOK
08.091.G45.05
450
30
ZINOK
08.091.G50.05
500
30
ZINOK
08.091.G55.05
550
30
ZINOK
08.091.G60.05
600
30
ZINOK
08.091.G70.05
700
30
ZINOK
Multi +
Stolový výsuv štandardný / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Dĺžka - rozšírenie
Zaťaženie Povrch
A 10.111.600.05
600
+ 400
60
ZINOK
B
600
+ 430
60
ZINOK
10.112.600.05
A
Lengthen
Slide
B
Stolový výsuv s bočným otváraním / oceľ
10
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
10.114.600.05
600
60
ZINOK
Lengthen
Slide 2+
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Výsuvy
Metalbox výsuv / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Povrch
52.3B01.270.62
270
85
BIELY
52.3B01.350.62
350
85
BIELY
52.3B01.400.62
400
85
BIELY
52.3B01.450.62
450
85
BIELY
52.3B01.500.62
500
85
BIELY
52.3B01.550.62
550
85
BIELY
52.3D01.270.62
270
118
BIELY
52.3D01.350.62
350
118
BIELY
52.3D01.400.62
400
118
BIELY
52.3D01.450.62
450
118
BIELY
52.3D01.500.62
500
118
BIELY
52.3D01.550.62
550
118
BIELY
52.3F01.350.62
350
150
BIELY
52.3F01.400.62
400
150
BIELY
52.3F01.450.62
450
150
BIELY
52.3F01.500.62
500
150
BIELY
52.3F01.550.62
550
150
BIELY
Metalbox
85 - 150
350 -
550
Relingová tyč metalboxu / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
58.TL00.450.50
450
BIELY
58.TL00.500.50
500
BIELY
11
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Výsuvy
Guličkový plnovýsuv GEP “push”
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie Povrch
08.091.P30.05
300
45
zinok
08.091.P35.05
350
45
zinok
08.091.P40.05
400
45
zinok
08.091.P45.05
450
45
zinok
08.091.P50.05
500
45
zinok
08.091.P55.05
550
45
zinok
08.091.P60.05
600
45
zinok
Guličkový plnovýsuv GEP s tlmením
12
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie Povrch
08.091.Z30.05
300
45
zinok
08.091.Z35.05
350
45
zinok
08.091.Z40.05
400
45
zinok
08.091.Z45.05
450
45
zinok
08.091.Z50.05
500
45
zinok
08.091.Z55.05
550
45
zinok
08.091.Z60.05
600
45
zinok
08.091.Z65.05
650
45
zinok
08.091.Z70.05
700
45
zinok
P
h
s
u
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
závesy a zásuvky BLUM
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
13
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Výklopné kovania BLUM
I
I
I
I
I
č I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
14
I
I
I
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Rektifikačné kovanie
Rektifikačné kovanie typu Bystrica / železo, plast
Katalogové číslo
Rozmery
Povrch
A 06.078.000.4G
46 x 43 x 32
ČEREŠŇA
B
06.078.000.50
46 x 43 x 32
BIELY
C
06.078.000.5H
46 x 43 x 32
TMAVO HNEDÝ
D 06.078.000.5L
46 x 43 x 32
JASEŇ
E
06.078.000.7U
46 x 43 x 32
JEĽŠA
F
06.078.000.7Z
46 x 43 x 32
BUK
A
B
C
D
E
F
NOVÝ
ODTIEŇ
Rektifikačné kovanie ľavé, pravé na vrut / železo, plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
A 06.084.020.4G
19 x 59 x 49
ČEREŠŇA
B
06.084.020.52
19 x 59 x 49
BIELY
C
06.084.020.5H
19 x 59 x 49
TMAVO HNEDÝ
D 06.084.020.5L
19 x 59 x 49
JASEŇ
E
19 x 59 x 49
JEĽŠA
06.084.020.7U
B
A
D
C
E
15
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Rektifikačné kovanie
CAMAR rektifikačné kovanie s príslušenstvom / železo, plast
Katalógové číslo
Zaťaženie Povrch
A 06.089.510.50
70
BIELY
B
70
BIELY
C
06.089.610.50
06.089.A00.52
BIELY
06.089.A00.5L
OŘECH
06.089.A00.7U
JAVOR
06.089.M00.13
NIKEL MATNÝ
A Na hmoždinku - L+P
B Na vrut - L+P
CAMAR závesný plech / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
07.091.660.05
60 x 28
ZINOK
Zarážková lišta k rektifikačnému kovaniu / železo
16
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
07.090.012.05
2000 x 40
ZINOK
07.091.050.05
2000 x 50
ZINOK
C Krytka - L+P
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Policové konzoly a držiaky
Skrytá konzola s nylonovým povrchom / oceľ, nylon
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
23.0305.1212.50
Ø 12 x 120
ČIERNY
23.0305.1412.50
Ø 14 x 120
ČIERNY
23.0305.1414.50
Ø 14 x 145
ČIERNY
23.0305.1416.50
Ø 16x165
ČIERNY
David
EXTRA
MALÝ
MALÝ
STREDNÝ
VELKÝ
Držiak police / zamak
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
07.M04.040.09
105
RAL 9006
07.M04.040.10
105
CHRÓM
07.M04.040.22
105
NIKEL BRÚSENÝ
07.C01.075.09
73
RAL 9006
07.C01.075.10
73
CHRÓM
07.C01.075.22
73
NIKEL BRÚSENÝ
07.C03.056.09
50
RAL 9006
07.C03.056.10
50
CHRÓM
07.C03.056.22
50
NIKEL BRÚSENÝ
07.C04.045.09
39
RAL 9006
07.C04.045.10
39
CHRÓM
07.C04.045.22
39
NIKEL BRÚSENÝ
Pelican
IQL držiak sklenenej police / zamak
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
07.M06.150.10
150
CHRÓM
07.M06.200.10
200
CHRÓM
07.M06.200.11
200
CHRÓM MATNÝ
Heron
držiak police malý hranatý / zamak
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
07.C10.057.10
57
CHRÓM
07.C10.057.22
57
NIKEL BRÚSENÝ
07.C10.057.09
57
RAL 9006
17
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Policové konzoly a držiaky
držiak police malý hranatý / zamak
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
07.C09.065.10
65
CHRÓM
07.C09.065.22
65
NIKEL BRÚSENÝ
07.C09.065.09
65
RAL 9006
07.C09.078.10
78
CHRÓM
07.C09.078.22
78
NIKEL BRÚSENÝ
07.C09.078.09
78
RAL 9006
Leonardo
Policová konzola / oceľ, plast
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie Povrch
23.0300.120.51
120
20
BIELY
23.0300.120.54
120
20
ČIERNY
23.0300.120.5H
120
20
TMAVO HNEDÝ
23.0300.120.5L
120
20
ORECH
23.0300.120.73
120
20
JEĽŠA
23.0300.120.C13
120
20
JASEŇ
23.0300.180.51
180
20
BIELY
23.0300.180.54
180
20
ČIERNY
23.0300.180.5H
180
20
TMAVO HNEDÝ
23.0300.180.5L
180
20
ORECH
23.0300.180.73
180
20
JEĽŠA
23.0300.180.C13
180
20
JASEŇ
23.0300.240.51
240
20
BIELY
23.0300.240.54
240
20
ČIERNY
23.0300.240.56
240
20
ŠEDÝ
23.0300.240.5H
240
20
TMAVO HNEDÝ
23.0300.240.5L
240
20
ORECH
23.0300.240.73
240
20
JEĽŠA
23.0300.240.C13
240
20
JASEŇ
120 • 180 • 240
116
0
65
18
10
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Plynové teleskopy a otváracie systémy
EASY plynový teleskop / oceľ, nylon
Katalógové číslo
Dĺžka
Sila (N)
03.0539.E05.11
247
50
03.0539.E06.11
247
60
03.0539.E08.11
247
80
03.0539.E10.11
247
100
03.0539.E12.11
247
120
03.0539.E15.11
247
150
EASY plynový teleskop krátky / oceľ, nylon
Katalógové číslo
Dĺžka
Sila (N)
03.0539.C08.11
156
80
EASY plynový teleskop reverzný, soft opening / oceľ, nylon
Katalogové číslo
Dĺžka
Sila (N)
03.0539.E00.11
156
80
19
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Plynové teleskopy a otváracie systémy
TEKNOLINE výklopný botník veľký (3 pole) / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Zaťaženie Povrch
21.1723.T00.51
260 x 150 x 265
30
BIELY
Bigfoot
TEKNOLINE výklopný botník malý (2 pole) / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Zaťaženie Povrch
21.1724.T00.51
260 x 95 x 198
20
BIELY
Smallfoot
Sklopný záves / železo
20
Katalógové číslo
Povrch
38.CR75.A01.20
NIKEL
Snappy
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Plynové teleskopy a otváracie systémy
TEKNOLINE vzpera kĺbová / železo
Katalógové číslo
Povrch
03.C542.000.20
NIKEL
Vzpera kĺbová s reguláciou / železo
Katalógové číslo
Povrch
03.0537.L00.20
NIKEL
Otočna / plast
Katalógové číslo
Priemer
Povrch
23.0412.280.54
280
ČIERNY
Jazz
21
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Šatníkové tyče
Šatníková tyč s plastovým povrchom, hrúbka 0,7mm / železo, plast
Katalógové číslo
Priemer
Dĺžka
Povrch
39.010.091.50
25
908
BIELY
39.010.120.50
25
1200
BIELY
Šatníková tyč, hrúbka 1mm / železo
Katalógové číslo
Priemer
Délka
Povrch
KRUHOVÁ
39.010.125.10A
25
3000
CHRÓM
OVÁLNÁ
39.010.730.10A
30 x 15
3000
CHRÓM
22
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Šatníkové tyče
Držiak oválnej tyče Ø 30 x 15 / zamak
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
39.036BE.A30.20
19 x 13 x 43
NIKEL
Gory
S bočným
uchytením
Držiak kruhovej tyče Ø 25 s vrutom / zamak
Katalógové číslo
Priemer
Povrch
39.037O.A25.10
25
CHRÓM
Duco
Držiak kruhovej šatníkovej tyče zavretý, priechodný / zamak
Katalogóvé číslo
Priemer
Povrch
A 39.0037.025.10
25
CHRÓM
B
25
CHRÓM
39.0037.A25.10
A Zavretý
B Priechodný
A Zavretý
B Priechodný
Držiak oválnej šatníkovej tyče zavretý, priechodný / zamak
Katalógové číslo
Priemer
Povrch
A 39.0037.015.10
30 x 15
CHRÓM
B
30 x 15
CHRÓM
39.0037.A15.10
23
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Vešiaky
TEKNOLINE výklopný vešiak / hliník
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
61.E010.A45.10
450/600
12
CHRÓM
61.E010.A60.10
600/830
12
CHRÓM
61.E010.A83.10
830/1150
12
CHRÓM
AMBOS výklopný vešiak / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
61.E010.D75.10
750/1150
10
CHRÓM
Talento Eco
AMBOS výklopný vešiak s výsuvným ramienkom / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
61.E010.A75.10
750/1150
10
CHRÓM
Talento Pro
AMBOS výklopný vešiak / oceľ
Katalógové číslo
Dĺžka
Zaťaženie
Povrch
61.E010.C75.10
750/1150
15
CHRÓM
Talento Plus
24
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Vešiaky
Výsuvný vešiak / železo
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
61.E420.025.10
250
CHRÓM
61.E420.030.10
300
CHRÓM
61.E420.035.10
350
CHRÓM
61.E420.040.10
400
CHRÓM
61.E420.045.10
450
CHRÓM
Hang 01
Výsuvný vešiak / železo
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
61.E450.A35.10
350
CHRÓM
61.E450.A40.10
400
CHRÓM
61.E450.A45.10
450
CHRÓM
Hang 02
Výsuvný vešiak na kravaty / plast
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
61.G161.500.09
450
RAL 9006
Výsuvný vešiak na kravaty s miskou / plast
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
61.G61.V45.09
450
RAL 9006
Výsuvný vešiak na opasky / plast
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
61.G61.C45.09
450
RAL 9006
Morning 03
Morning 03+
Hang 03
25
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Vešiaky
Výsuvný vešiak na nohavice sklopný / plast
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
61.G61.P45.09
450
RAL 9006
Výsuvný držiak na nohavice / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
E32.1112.10
470 x 350 x 11
CHRÓM
Výsuvný drôtený kôš / plnovýsuv
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
E32.1510.10
460x450x200
CHRÓM
E32.1512.10
560x450x200
CHRÓM
E32.1514.10
760x450x200
CHRÓM
NOVINKA
26
Morning 01
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Posteľové kovanie
Posteľové kovanie, sada 2 ks / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
23.0605.002.05
70 x 36 x 4
64 x 40 x 30
ZINOK
Posteľové kovanie, sada 2 ks / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
23.0610.002.05
70 x 35 x 140
ZINOK
23.0610.E03.05
70 x 60 x 140
ZINOK
Posteľové kovanie, sada 8 ks / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
23.0612.130.02
30 x 10 x 130
ZINOK
27
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Úchytky, knobky
Úchytka 18.T78
Katalógové číslo
rozteč
odtieň
18.T78.096.
96 mm
hliník/nerez
18.T78.128.
128 mm
hliník/nerez
18.T78.160.
160 mm
hliník/nerez
18.T78.192.
192 mm
hliník/nerez
18.T78.224.
224 mm
hliník/nerez
18.T78.256.
256 mm
hliník/nerez
18.T78.320.
320 mm
hliník/nerez
18.T78.432.
432 mm
hliník/nerez
18.T78.532.
532 mm
hliník/nerez
18.T78.736.
736 mm
hliník/nerez
18.T78.832.
832 mm
hliník/nerez
35
19
16
č
rozte 2
3
8
–
96
09 - HLINÍK, 22 - NEREZ
Úchytka 18.T40 / inox
Katalógové číslo
Rozteč
18.040A.096.01
96
18.040A.128.01
128
18.040A.160.01
160
18.040A.192.01
192
18.040A.224.01
224
18.040A.288.01
288
18.040A.320.01
320
18.040A.352.01
352
35
12
Ø 10
č
rozte 2
5
96-3
Úchytka 18.T35 / inox
28
Katalogové číslo
Rozteč
18.T35.128.22
128
18.T35.160.22
160
18.T35.192.22
192
18.T35.224.22
224
18.T35.352.22
352
18.T35.448.22
448
Ø 16
37
10
rozteč 8
4
128-4
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Stolová noha + tanier / oceľ
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
24.GG06.071.09
50/60/390
680-1200
RAL 9006
24.GG06.071.10
50/60/390
680-1200
CHRÓM
doporučený max. rozmer stolovej dosky
600x600 mm alebo Ø600 mm
Stolová noha + tanier / oceľ
Katalogové číslo
Priemer
Výška
Povrch
24.GG12.072.10
80/400
720
CHRÓM
24.GG12.072.54
80/400
720
ČIERNY
24.GG12.072.11
80/400
720
RAL 9006
doporučený max. rozmer stolovej dosky
700x700 mm alebo Ø700 mm
TEKNOLINE stolová noha / oceľ
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
24.GP00.071.09
60
710
RAL 9006
24.GP00.071.10
60
710
CHRÓM
24.GP00.071.11
60
710
CHRÓM MATNÝ
24.GP00.071.13
60
710
NIKEL SATÉN
24.GP00.071.21
60
710
NIKEL MATNÝ
24.GP00.071.22
60
710
ŠAMPAŇ
24.GP00.071.52
60
710
BIELY
24.GP00.071.54
60
710
ČIERNY
24.GP00.082.09
60
820
RAL 9006
24.GP00.082.10
60
820
CHROM
29
NÁBYTKOVE KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
24.GP00.082.13
60
820
NIKEL SATÉN
24.GP00.082.52
60
820
BIELY
24.GP00.082.54
60
820
ČIERNY
24.GP00.082.11
60
820
CHRÓM MAT
24.GP00.082.21
60
820
NIKEL MATNÝ
24.GP00.110.09
60
1100
RAL 9006
24.GP00.110.10
60
1100
CHRÓM
Kancelárská podnož / oceľ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
45.B00.700.09
460 x 700
ŠEDÝ
TEKNOLINE kancelárská podnož + trám / oceľ
30
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
45.BT0.180.09
1200/1800 x 620 x 710
ŠEDÝ
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
EASY nôžka regulovateľná / oceľ
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
17.V15B.310.10
30
100
+10
CHRÓM
17.V15B.310.13
30
100
+10
NIKEL SATÉN
17.V15B.315.10
30
150
+10
CHRÓM
17.V15B.315.13
30
150
+10
NIKEL SATÉN
Kloe
EASY nôžka regulovateľná / oceľ
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
17.V16B.310.10
30
100
+25
CHRÓM
17.V16B.315.10
30
150
+25
CHRÓM
Apollo
Nôžka regulovateľná / zamak
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
17.V21E.095.10
70/60
95
+10
CHRÓM
Calice 2
31
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Nôžka regulovateľná guľatá / hliník
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
17.V24E.006.09
50
60
+18
RAL 9006
17.V24E.010.09
50
100
+18
RAL 9006
17.V24E.015.09
50
150
+18
RAL 9006
17.V24E.018.09
50
180
+18
RAL 9006
TwinS
Nôžka reguľovatelná hranatá / hliník
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulácie
Povrch
17.V25E.005.43
40 x 40 x 50
+18
NEREZ
17.V25E.006.09
40 x 40 x 60
+18
RAL 9006
17.V25E.010.09
40 x 40 x 100
+18
RAL 9006
17.V25E.010.43
40 x 40 x 100
+18
NEREZ
17.V25E.015.09
40 x 40 x 150
+18
RAL 9006
17.V25E.015.43
40 x 40 x 150
+18
NEREZ
17.V25E.012.09
40 x 40 x 150
+18
RAL 9006
Twin S
Nôžka plast
Katalógové číslo
Priemer
D1
L1
L
40.2020.020.50
17
M6
20
27
40.2020.E18.50
22
M8
28
38
Reg17
Nôžka regulovateľná štvorec / plast
32
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulécie
Povrch
21.0704R.030.09
100 x 100 x 30
+8
RAL 9006
Ebuk R100
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Nôžka regulovateľná štvorec / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulácie
Povrch
21.0706R.025.09
75 x 75 x 25
+8
RAL 9006
Ebuk R75
EASY nôžka regulovateľná / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
21.0761.120.09
45
120
+10
RAL 9006
21.0761.120.10
45
120
+10
CHRÓM
Calipso
Paris
EASY nôžka regulovateľná / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
21.0762.115.09
40
150
+10
RAL 9006
Nôžka regulovateľná / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulácie
Povrch
21.0766.R25.09
25 x 25 x 110
+15
RAL 9006
Ziggurat
33
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Nôžka regulovateľná / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
21.0767.110.10
38
110
+10
CHRÓM
Florence
EASY nôžka fix / hliník
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
17.V22E.012.09
25 x 25 x 120
RAL 9006
Ziggurat 2
EASY nôžka fix / hliník
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
17.V23E.010.09
32
100
RAL 9006
17.V23E.015.09
32
150
RAL 9006
Ziggurat 2
EASY nôžka fix / hliník
34
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
17.V23E.510.09
50
100
RAL 9006
17.V23E.515.09
50
150
RAL 9006
17.V23E.518.09
50
180
RAL 9006
Stylus
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Nôžka fix štvorec / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
21.0706.017.09
75 x 75 x 17
RAL 9006
Ebuk
EASY nôžka fix / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
21.0766.008.09
38 x 38 x 80
RAL 9006
Ziggurat3
Regulačná nôžka / železo
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
07.0300.000.02
38
30
20
ZINOK
Nôžka s nastaviteľnou základňou, regulovateľná / zamak
Katalógové číslo
Výška
Výška - regulácie
Povrch
07.0205.100.10
100
+10
CHRÓM
07.0205.120.10
120
+10
CHRÓM
Mandrake
35
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Kuchynská nôžka regulovateľná / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
22.002.100.50
29
100
+20
ČIERNY
22.002.120.50
29
120
+20
ČIERNY
22.002.150.50
29
150
+20
ČIERNY
Plastová soklová lišta
Katalógové číslo
Výška
Dĺžka
Povrch
24.EZJ0.100.01
100
4000
HLINÍK
24.EZJ0.100.08
100
4000
BRÚSENÝ HLINÍK
24.EZJ0.120.01
120
4000
HLINÍK
24.EZJ0.120.08
120
4000
BRÚSENÝ HLINÍK
24.EZJ0.150.01
150
4000
HLINÍK
24.EZJ0.150.08
150
4000
BRÚSENÝ HLINÍK
NOVINKA
Úchyt soklu na vrut / plast
36
Katalógové číslo
Povrch
24.314.000.50
ČIERNY
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Regulačná pätka / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulácie
Povrch
40.201E.2418.50
90 x 18 x 30
+10
ČIERNY
40.201E.3025.50
90 x 25 x 30
+10
ČIERNY
Klzák / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Výška - regulácie
Povrch
40.2050.017.50
50
17
+5
ČIERNY
40.2050.027.09
50
27
+5
ŠEDÝ
40.2050.027.50
50
27
+5
ČIERNY
40.2050.044.09
50
44
+5
ŠEDÝ
40.2050.044.50
50
44
+5
ČIERNY
37
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
barová podpera šikmá / oceľ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
H31.0110.10
215
CHRÓM
H31.0110.11
215
CHRÓM MAT
H31.0110.20
215
NIKEL
barová podpera kolmá / oceľ
38
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
H31.0111.10
215
CHRÓM
H31.0111.11
215
CHRÓM MAT
H31.0111.20
215
NIKEL
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Koliesko s brzdou / nylon
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Zaťaženie
Povrch
41.0042F.042.50
40
55
25
ČIERNY
41.0050F.050.50
50
65
25
ČIERNY
Koliesko / nylon
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Zaťaženie
Povrch
41.0042.042.09
40
55
25
ŠEDÝ
A 41.0042.042.50
40
55
25
ČIERNY
41.0050.050.50
50
65
25
ČIERNY
41.0042.P42.09
40
55
25
ŠEDÝ
41.0042.P42.50
40
55
25
ČIERNY
B
A Platnička
B Trn M8x12
Koleiesko pevné / oceľ, plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Zaťaženie
Povrch
A 23.0717.025.05
25
28
50
ČIERNY
B
30
32
50
ČIERNY
23.0717.030.05
A
B
39
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Nohy, nôžky, kolieska
Koliesko transparentné s brzdou, bez brzdy / oceľ, plast
Katalógové číslo
40 x 40
Priemer
Výška
Zaťaženie
Povrch
A 40.118.050.06
50
70
25
TRANSPARENTNÝ
B
50
70
50
TRANSPARENTNÝ
40.118.050F.06
A Bez brzdy
B S brzdou
Koliesko záťažové s platničkou / oceľ, plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Zaťaženie
Povrch
70.M00.050.50
50
70
30
ŠEDÝ
70.M00.075.50
75
100
50
ŠEDÝ
70.M00.100.50
100
135
55
ŠEDÝ
Koliesko záťažové s platničkou a brzdou / oceľ, plast
40
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Zaťaženie
Povrch
70.MF0.050.50
50
70
30
ŠEDÝ
70.MF0.075.50
75
100
50
ŠEDÝ
70.MF0.100.50
100
135
55
ŠEDÝ
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Spojovací materiál
Konfirmát, ostrý hrot / železo
Katalógové číslo
Priemer
Dĺžka
Povrch
01.014.550.05
5
50
ZINOK
priemer
dĺžka
Konfirmát / železo
Katalógové číslo
Priemer
Dĺžka
Povrch
01.014.750.05
7
50
ZINOK
01.014.770.05
7
70
ZINOK
priemer
dĺžka
Eurovrut / železo
Katalpgové číslo
Závit
Dĺžka
Povrch
27.0037.A13.05
M4
13
ZINOK
Kompletný spojovací vrut M4 alebo M6 / železo
Katalógové číslo
Závit
Dĺžka
Povrch
00.013.520.20
M4
27+13
NIKEL
00.013.830.20
M6
27+13
NIKEL
Ø 5,2 - 7,9
dĺžka
Spojovací element pracovnej dosky / železo
Katalógové číslo
Priemer
Dĺžka
Povrch
23.0801.070.05
5,9
65
ZINOK
23.0801.080.05
5,9
80
ZINOK
23.0801.100.05
5,9
100
ZINOK
23.0801.120.05
5,9
120
ZINOK
23.0801.150.05
5,9
150
ZINOK
dé
lk
a
Expanzná rozperka / mosadz
Katalógové číslo
Závit
Dĺžka
Povrch
01.0051P.612.35
M6
12
ZLATÝ
41
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Spojovací materiál
Závrtná matica / zinok
Katalógové číslo
Závit
Dĺžka
Povrch
01.017.E13.01
M6
13
ZINOK
01.017.G15.01
M8
15
ZINOK
Narážacia matica / železo
Katalógové číslo
Závit
Dĺžka
Povrch
01.015.D08.05
M5
8
ZINOK
Imbusový kľúč / oceľ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
02.071.460.05
24 x 60
ZINOK
02.071.365.05
24x60
ZINOK
Úchyt stolovej nohy malý / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
23.0603.064.05
60 x 64 x 16
ZINOK
23.0603.108.05
60x108x36
ZINOK
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
23.0733.022.05
22 x 22
ZINOK
23.0733.030.05
30 x 30
ZINOK
23.0733.040.05
40 x 40
ZINOK
23.0733.050.05
50 x 50
ZINOK
23.0733.060.05
60 x 60
ZINOK
Uholník / železo
42
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Policové podperky
Podperka pogumovaná vhodná pre sklenené police / železo, guma
Katalógové číslo
Zaťaženie
Rozmery
Povrch
A 02.0537.005.20
80
15,5 x 11,5 x 15,5
NIKEL
B
60
18 x 12 x 12
NIKEL
02.0537.B05.20
A
B
Podperka pogumovaná vhodná pre sklenené police / železo, guma
Katalógové číslo
Zaťaženie
Rozmery
Povrch
02.0538.005.20
60
Ø 7 x 20
NIKEL
Podperka pogumovaná vhodná pre sklenené police / železo, guma
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
A 02.0539.B05.20
14 x 14
NIKEL
B
14 x 14
NIKEL
02.0539.Č05.20
A
B
Kolík / železo
Katalógové číslo
Priemer
Povrch
04.0617.A005.20
5
NIKEL
Ø5
Podperka na sklo pre 04.0617.A005.20 / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
04.0615.000.5T
15 x 12 x 8,5
TRANSPARENTNÝ
nutné objednávať s produktom 04.0617.A005.20
Policová podperka DUPLO / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
02.072.516.05
Ø 5 a 3, šířka 15
NIKEL
02.072.515.05
Ø 5 a 5, šířka 15
ZINOK
02.072.517.05
Ø 5 a 7, šířka 16
NIKEL
43
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Magnetky, tlmiče a zámky
EASY magnet skriňový / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
04.048.A42.54
36 x 42
ČIERNY
EASY magnet skriňový s podložkou / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
04.049.A48.54
48 x 13
ČIERNY
EASY systém otvárania dverí PUSH / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
A 04.308.G86.51
83 x 10 x 11
BIELY
B
83 x 10 x 11
BIELY
04.308.M86.51
A Bez magnetu
B S magnetom
EASY tlmič dorazu malý / plast
Katalógové číslo
Rozteč
Povrch
04.300.N01.09
32
RAL 9006
EASY tlmič dorazu veľký/stredný / plast
44
Katalógové číslo
Rozteč
Povrch
04.310.N00.50
32
BIELY
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Magnetky, tlmiče a zámky
EASY tlmič dorazu závesu / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Sila (kg)
Povrch
04.311.000.50
67 x 32 x 14
4
ŠEDÝ
Zásuvkový zámok cylindrický / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
12.171.E40.20
40 x 40
ZINOK
Zásuvkový zámok cylindrický syncro / železo
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
12.171.T40.10
40 x 40
ZINOK
45
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Krytky
IQL krytky konfirmátu samolepiace / plast (priemer 13 mm)
46
K POTLAČI
09.0040.013.06
RAL 9006
09.0040.013.09
MODRÍN TM.
09.0040.013.C3
CHRÓM
09.0040.013.10
LIESKOVÝ ORECH
09.0040.013.1D
HLINÍK BRÚSENÝ SV.
09.0040.013.1G
HLINÍK BRÚSENÝ TM.
09.0040.013.23
DUB
09.0040.013.2C
BREST
09.0040.013.44
BÉŽOVÁ
09.0040.013.45
SLONOVÁ KOSŤ MAT.
09.0040.013.46
SLONOVÁ KOSŤ SV.
09.0040.013.47
MORSKÁ RIASA
09.0040.013.48
SLONOVÁ KOSŤ
09.0040.013.49
ČEREŠŇA SVETLÁ
09.0040.013.4G
ČEREŠŇA TMAVÁ
09.0040.013.4L
BIELA
09.0040.013.51
BIELA SOFT
09.0040.013.52
ČIERNA
09.0040.013.54
ŠEDÁ SV.
09.0040.013.55
ŠEDÁ TM.
09.0040.013.56
LIMBA SV.
09.0040.013.59
FIALOVÁ
09.0040.013.5D
HNEDÁ
09.0040.013.5H
KRÉMOVÁ
09.0040.013.5M
BIELA ŠTRUKTUR.
09.0040.013.5U
ČIERNA ŠTRUKTUR.
09.0040.013.5Z
LIMBA TM.
09.0040.013.60
LIMBA
09.0040.013.61
DUB RUSTIKÁL
09.0040.013.67
MORGANA
09.0040.013.68
BUK
09.0040.013.70
ZEBRANO
09.0040.013.71
ZEBRANO HAVANA
09.0040.013.72
DUB SOFT
09.0040.013.73
BUK SV.
09.0040.013.75
ORECH
09.0040.013.77
ORECH TM.
09.0040.013.78
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Krytky
ER
L
SEL
T
S
E
DUB SEPPIA
09.0040.013.8T
JASEŇ TM.
09.0040.013.C01
JASEŇ
09.0040.013.C13
B
DUB ANTIK
09.0040.013.7F
WENGHE ŠEDÁ
09.0040.013.7G
BOROVICA
09.0040.013.7H
ORECH SV.
09.0040.013.7J
WENGHE
09.0040.013.7L
MAKASAR
09.0040.013.7P
MAHAGÓN
09.0040.013.7S
TEAK
09.0040.013.7T
HRUŠKA
09.0040.013.7U
JAVOR
09.0040.013.7V
JAVOR TM.
09.0040.013.7W
ORECH ČERVENÝ
09.0040.013.7X
JAVOR MEDIUM
09.0040.013.7Y
JABLOŇ
09.0040.013.7Z
ŠEDÁ
09.0040.013.8C
ZELENÁ
09.0040.013.8D
TRAMA SV.
09.0040.013.8F
TRAMA TM.
09.0040.013.8G
TRAMA BÉŽOVÁ
09.0040.013.8H
BREZA
09.0040.013.8J
BREZA SV.
09.0040.013.8K
DUB TM.
09.0040.013.8M
DUB BIELENÝ
09.0040.013.8P
BOROVICA SV.
09.0040.013.8R
DUB VZOROVANÝ
09.0040.013.8S
BOROVICA
09.0040.013.79
ČEREŠŇA
09.0040.013.7A
FERRARA
09.0040.013.7B
DUB BIELENÝ
09.0040.013.7D
MERANO
09.0040.013.7E
47
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Čočky, podložky
Čočka samolepiaca / guma
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
A 09.0034.207.06
Ø 7 x 1,5
TRANSPARENTNÝ
B
09.0032.310.06
Ø 10 x 3
TRANSPARENTNÝ
C
09.0038.000.50
Ø 13 x 4
TRANSPARENTNÝ
A
B
C
Čočka narážacia / guma
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
09.0033.510.06
Ø 10 x Ø 5
TRANSPARENTNÝ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
09.0028.Q20.52
20x20
BIELY
09.0028.Q25.52
25x25
BIELY
09.0028.Q28.52
28x28
BIELY
09.0028.Q30.52
30x30
BIELY
09.0028.Q32.52
32x32
BIELY
09.0030.Q40.52
40x40
BIELY
09.0028.R108.52
105x80
BIELY
Filcové podložky
48
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Lišty k pracovným doskám
TEKNOLINE lišta koncová / hliník
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Hrúbka
Povrch
24.TA3.610.01
615
30
1
HLINÍK
24.TA3.610.22
615
30
1
NIKEL BRÚSENÝ
TEKNOLINE lišta koncová / hliník
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Hrúbka
Povrch
24.TA4.650.01
619
40
1
HLINÍK
24.TA4.650.22
619
40
1
NIKEL BRÚSENÝ
TEKNOLINE lišta spojovacia rohová / hliník
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Hrúbka
Povrch
24.TB3.610.01
615
30
1
HLINÍK
24.TB3.610.22
615
30
1
NIKEL BRÚSENÝ
49
NÁBYTKOVÉ KOVANIE
Lišty k pracovným doskám
TEKNOLINE lišta spojovacia rohová / hliník
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Hrúbka
Povrch
24.TB4.595.01
595
40
1
HLINÍK
24.TB4.595.22
595
40
1
NIKEL BRÚSENÝ
TEKNOLINE lišta spojovacia priebežná / hliník
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Hrúbka
Povrch
24.TC2.60B.01
600
30
2
HLINÍK
24.TC2.60B.22
600
30
2
NIKEL BRÚSENÝ
TEKNOLINE lišta spojovacia priebežná / hliník
50
Katalógové číslo
Dĺžka
Výška
Hrúbka
Povrch
24.TC2.65A.01
600
40
1
HLINÍK
24.TC2.65A.22
600
40
1
NIKEL BRÚSENÝ
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO
Príborníky
Kuchynský príborník / PVC + spojovacia lišta
NOVINKA
SO SKLADOVOU ZÁSOBOU 4 KS NESPOČETNÉ
MNOŽSTVO VARIANT VEĽKOSTÍ PRÍBORNÍKU
15.2956.350
15.2956.450
15.2956.550
15.2956.600
15.2956.00A
51
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO
Príborníky
Kuchynský príborník / PVC
A
B
C
D
E
Katalógové číslo
Šírka
Hĺbka
Povrch
15.2960.3045.50
210 ÷ 310
410 ÷480
BIELY
15.2960.3045.55
210 ÷ 310
410 ÷ 480
ŠEDÁ METALÍZA
15.2960.4050.50
310 ÷ 360
410 ÷ 480
BIELY
15.2960.4050.55
310 ÷ 360
410 ÷ 480
ŠEDÁ METALÍZA
15.2960.4550.50
360 ÷ 445
410 ÷ 480
BIELY
15.2960.4550.55
360 ÷ 445
410 ÷ 480
ŠEDÁ METALÍZA
15.2960.6050.50
510 ÷ 530
410 ÷ 480
BIELY
15.2960.6050.55
510 ÷ 530
410 ÷ 480
ŠEDÁ METALÍZA
15.2960.9050.55
810 ÷ 830
410 ÷ 480
ŠEDÁ METALÍZA
A
B
C
D
E
52
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO
Odpadkové koše
Odpadkový kôš / plast, inox
Katalógové číslo
Rozmery
Objem
A 43.0230.000.50
340 x 460 x 375
18 + 18
B
43.0240.000.50
250 x 460 x 410
16 + 10
C
43.0250.000.50
250 x 460 x 410
16 + 10
NOVINKA
B
A
C
Odpadkový kôš / hliník
Katalógové číslo
Rozmery
Objem
Povrch
43.0624.410.18
250 x 410 x 395
18
HLINÍK
Odpadkový kôš guľatý / plast, inox
A
B
Katalógové číslo
Rozmery
Objem
Povrch
43.0270.400.50
250 x 280 x 320
10
BIELY
43.0270.400.60
250 x 280 x 320
10
ŠEDÝ
43.0272.400.50
250 x 280 x 320
11
OBAL KOV
A
B
53
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO
Odpadkové koše
IQL odpadkový kôš na triedený odpad / plast, inox
Katalógové číslo
Výška
Objem
43.0760.003.50
350
18 + 18 + 8
ELLETIPI odpadkový kôš na triedený odpad / plast
A
B
C
Katalógové číslo
Rozmery
Objem
Povrch
43.0830.401.55
280 x 430 x 440
12 + 8
ŠEDÝ
43.0830.451.55
280 x 430 x 440
18 + 8
ŠEDÝ
43.0840.401.55
350 x 430 x 440
18 + 8
ŠEDÝ
43.0840.451.55
350 x 480 x 440
18 + 8 + 8
ŠEDÝ
43.0840.452.55
350 x 480 x 440
18 + 18
ŠEDÝ
43.0850.451.55
520 x 480 x 440
12 + 12 + 12 + 12
ŠEDÝ
B
C
EASY odpadkový kôš guľatý nášlapný / plast, inox
54
A
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Objem
Povrch
43.P230.335.50
230
335
8
CHRÓM
43.P295.450.50
295
450
20
CHRÓM
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ostatné
Soklová lišta tesniaci profil / PVC
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
24.EZK8.019.06
3000 x 19
TRANSPARENTNÝ
24.EZK8.419.06
4000 x 19
TRANSPARENTNÝ
Protišmyková podložka / PVC
Katalógové číslo
Šírka
Dĺžka
Hrúbka
Povrch
72.TPS.048.55
480
20000
1,5
SVETLO ŠEDÝ
55
KANCELÁRSKE DOPLNKY
PC komponenty
TEKNOLINE klávesnicový výsuv / oceľ, plast
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - výsuv
Povrch
45.PT03.P57.50
555 x 275 x 60
27
ŠEDÝ
45.PT03.P57.53
555 x 275 x 60
27
ČIERNY
TEKNOLINE klávesnicový výsuv s myšou / oceľ, plast
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - výsuv
Povrch
45.PT04.570.50
555 x 275 x 75
35
ŠEDÝ
45.PT04.570.53
555 x 275 x 75
35
ČIERNY
EASY vozík pod PC / plast
56
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
40.0440.000.50
310 x 150-250 x 140
ŠEDÝ PLAST
40.0440.000.53
310 x 150-250 x 140
ČIERNY
Carrier
KANCELÁRSKE DOPLNKY
Káblové priechodky
TEKNOLINE káblová priechodka kruhová / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
40.360.X02.11
60
23
RAL 9006
40.360.X02.54
60
23
ČIERNY
TEKNOLINE káblová priechodka kruhová s kefou / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
40.36A.060.53
65
23
ČIERNY
TEKNOLINE káblová priechodka trojuhoľníková / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
40.36C.060.53
60
23
ČIERNY
40.36C.060.55
60
23
ŠEDÝ
Priechodka káblového vedenia / plast
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Povrch
40.K50.072.50
58
720
ŠEDÝ
DroydV
57
KANCELÁRSKE DOPLNKY
Stojany na CD
Stojan na 15 CD / plast
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
45.CD2.320.50
200
TRANSPARENT
Stojan na 10 alebo 20 CD / plast
10 CD
20 CD
58
Katalógové číslo
Dĺžka
Povrch
45.CD4.016.50
160
ŠEDÝ
45.CD4.016.53
160
ČIERNY
45.CD4.032.50
320
ŠEDÝ
45.CD4.032.53
320
ČIERNY
KANCELÁRSKE DOPLNKY
Elektrifikácia
R
PE !
U
S
NA
CE
NO
!
KA
N
VI
Zásuvková veža KLASIK
Katalógové číslo
Prevedenie Priemer
Povrch
40.T06.03F.09
3x zásuvka
60 mm
RAL 9006
40.T06.04F.09
4x zásuvka
60 mm
RAL 9006
59
DRÔTENÝ PROGRAM
Otočné karusely
TEKNOLINE 1/2 otočný karusel / oceľ
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Priemer
Výška - regulácia
Výška
Povrch
59.103.180.10
745
200
800
CHRÓM
TEKNOLINE 3/4 otočný karusel / oceľ
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Priemer
Výška - regulácia
Výška
Povrch
59.103.270.10
710
200
800
CHRÓM
TEKNOLINE 4/4 otočný karusel / oceľ
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
60
Katalógové číslo
Priemer
Výška - regulácia
Výška
Povrch
59.103.360.10
710
200
800
CHRÓM
DRÔTENÝ PROGRAM
Otočné karusely
INOXA 3/4 otočný karusel / železo
Produkt • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Rozmery
Povrch
H25.C570.10
700
680 - 730
764 x 764
CHRÓM
INOXA 4/4 otočný karusel / železo
Produkt • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Priemer
Výška
Rozmery
Povrch
H25.E570.10
700
680 - 730
764 x 764
CHRÓM
61
DRÔTENÝ PROGRAM
Výsuvné karusely a zásuvky
TEKNOLINE výsuv slepý roh / oceľ
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulácia Výška
Povrch
ĽAVÝ
H21.3510.10
860 x 530 x 750
220
900
CHRÓM
PRAVÝ
H21.3512.10
860 x 530 x 750
220
900
CHRÓM
Magiko
Sinuo
TEKNOLINE výsuvný karusel / oceľ
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Rozmery
Výška - regulácia
Zaťaženie Výška
Povrch
ĽAVÝ
H21.3010.10
815 x 400 x 700
100
20 + 20
900
CHRÓM
PRAVÝ
H21.3012.10
815 x 400 x 700
100
20 + 20
900
CHRÓM
TEKNOLINE 3x drôtený kôš výsuvný / oceľ
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
62
Katalógové číslo
Rozmery
Výška
Povrch
H22.4012.10
550 x 450 x 480
600
CHRÓM
ExtroTrio
DRÔTENÝ PROGRAM
Výsuvné karusely a zásuvky
INOXA funkčný roh výsuvný, pre rohovú skrinku / železo
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Šírka
Hĺbka
Výška
Zaťaženie Šířka
Povrch
ĽAVÝ
H25.0590.10
min. 860
480 - 560
600 - 850
35
900
CHRÓM
PRAVÝ
H25.1090.10
min. 860
480 - 560
600 - 850
35
900
CHRÓM
Tiché zatváranie
Vrátane čelných príchytiek
INOXA výsuvná zásuvka s dreveným dnom vrátane čelných príchytiek / železo, drevo
Katalógové číslo
Šírka
Hĺbka
Zaťaženie
Povrch
H26.6050.10
450
450
25
CHRÓM
H26.6145.10
500
500
25
CHRÓM
Silent System tlmenie
PATENTOVANÝ SYSTÉM INOXA
63
DRÔTENÝ PROGRAM
Potravinové skrine
INOXA Silvermatic rám potravinovej skrine / železo
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Šírka
Hĺbka
Výška
Zaťaženie Šírka *
Povrch
H25.4640.10
min. 350
450
1650 - 2200
45
400
ŠEDÁ RAL 7001
H25.4645.10
min. 400
450
1650 - 2200
45
450
ŠEDÁ RAL 7001
* Je možné objednať šírky 300 a 600 mm
Výsuvy s nosnosťou 100 kg
Tiché zatváranie
Vrátane čelných príchytiek
INOXA koše pre Silvermatic rám potravinovej skrine / železo
Produkt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Skrinka
Katalógové číslo
Šírka
Hĺbka
Výška
Šírka *
Povrch
H25.6140.10
min. 330
370
120
400
CHRÓM / ŠEDÁ RAL 7001
H25.6145.10
min. 380
370
120
450
CHRÓM / ŠEDÁ RAL 7001
* Je možné objednať šírky 300 a 600 mm
Koše vo variante s drôteným
dnom alebo LTD dnom
64
DRÔTENÝ PROGRAM
Výsuvné koše
TEKNOLINE kôš na fľaše kompletný s plnovýsuvom / oceľ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
72.ET15.150.10
100 x 450 x 480
CHRÓM
72.ET20.200.10
150 x 450 x 480
CHRÓM
Plnovýsuv je súčasťou balenia
TEKNOLINE kôš na fľaše s tlmením, tiché dovieranie / oceľ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch/montáž
72.EK15.15L.10
100 x 450 x 480
CHRÓM ĽAVÝ
72.EK20.20L.10
150 x 450 x 480
CHRÓM ĽAVÝ
72.EK15.15R.10
100 x 450 x 480
CHRÓM PRAVÝ
72.EK20.20R.10
150 x 450 x 480
CHRÓM PRAVÝ
Výsuv je súčasťou balenia
TEKNOLINE kôš 300 mm so spodným vedením a tlmením / oceľ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
H22.3812.10
470 x 235 x 465
CHRÓM
Výsuv je súčasťou balenia
65
DRÔTENÝ PROGRAM
Výsuvné koše
INOXA kôš na fľaše s výsuvmi po ľavej alebo pravej strane vrátane čelných príchytiek / železo
ĽAVÝ
PRAVÝ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
H26.1015.10
150 x 450 x 500
CHRÓM
H26.1020.10
200 x 450 x 500
CHRÓM
H26.2015.10
150 x 450 x 500
CHRÓM
H26.2020.10
200 x 450 x 500
CHRÓM
Silent System tlmenie
Dodávané na kvalitných výsuvoch HETTICH
INOXA vysoký stojan na fľaše (potravinová skriňa)
ĽAVÝ
PRAVÝ
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
H25.A015.10
150x450x1650/2200
CHRÓM
H25.B015.10
150x450x1150/1700
CHRÓM
H25.A515.10
150x450x1150/1700
CHRÓM
H25.B515.10
150x500x1150/1700
CHRÓM
NOVINKA
Dodávané na kvalitných výsuvoch HETTICH
66
HLINÍKOVÝ PROGRAM
Hliníkové dvierka
Dostupné farby: hliník natural, nerez brúsený, čierny matný,
čierny lesklý, chróm
Dostupné farby: hliník natural
Dostupné farby: hliník natural, nerez brúsený
Dostupné farby: hliník natural, nerez brúsený, čierny matný
Dostupné farby: hliník natural, nerez brúsený, čierny matný
Typy skiel
ČÍRE
MASTERCARE
SATYNA
LAKOMAT
MASTERPOINT
HNEDÉ ČÍRE
67
HLINÍKOVÝ PROGRAM
Vetracie mriežky a prechodky
Hliníkové vetracie mriežky / šírka 60 mm
Katalógové číslo
Popis
Povrch
00.1060.0250.22
Vetracia mriežka 60 x 250 kefová
HLINÍK
00.1060.0250.00
Vetracia mriežka 60x250 prírodná
HLINÍK
00.1060.0400.22
Vetracia mriežka 60 x 400 kefová
HLINÍK
00.1060.0400.00
Vetracia mriežka 60 x 400 prírodná
HLINÍK
00.1060.0500.22
Vetracia mriežka 60 x 500 kefová
HLINÍK
00.1060.0500.00
Vetracia mriežka 60 x 500 prírodná
HLINÍK
00.1060.0600.22
Vetracia mriežka 60 x 600 kefová
HLINÍK
00.1060.0600.00
Vetracia mriežka 60 x 600 prírodná
HLINÍK
00.1060.0800.22
Vetracia mriežka 60 x 800 kefová
HLINÍK
00.1060.0800.00
Vetracia mriežka 60 x 800 prírodná
HLINÍK
00.1060.1000.22
Vetracia mriežka 60 x 1000 kefová
HLINÍK
00.1060.1000.00
Vetracia mriežka 60 x 1000 prírodná
HLINÍK
NOVINKA
Hliníkové vetracie mriežky / šírka 80 mm
Katalógové číslo
Popis
Povrch
00.1080.0250.22
Vetracia mriežka 80 x 250 kefová
HLINÍK
00.1080.0250.00
Vetracia mriežka 80x250 prírodná
HLINÍK
00.1080.0400.22
Vetracia mriežka 80 x 400 kefová
HLINÍK
00.1080.0400.00
Vetracia mriežka 80 x 400 prírodná
HLINÍK
00.1080.0500.22
Vetracia mriežka 80 x 500 kefová
HLINÍK
00.1080.0500.00
Vetracia mriežka 80 x 500 prírodná
HLINÍK
00.1080.0600.22
Vetracia mriežka 80 x 600 kefová
HLINÍK
00.1080.0600.00
Vetracia mriežka 80 x 600 prírodná
HLINÍK
00.1080.0800.22
Vetracia mriežka 80 x 800 kefová
HLINÍK
00.1080.0800.00
Vetracia mriežka 80 x 800 prírodná
HLINÍK
00.1080.1000.22
Vetracia mriežka 80 x 1000 kefová
HLINÍK
00.1080.1000.00
Vetracia mriežka 80 x 1000 prírodná
HLINÍK
NOVINKA
68
HLINÍKOVÝ PROGRAM
Vetracie mriežky a prechodky
Hliníkové vetracie mriežky / šírka 100 mm
Katalógové číslo
Popis
Povrch
00.1100.0250.22
Vetracia mriežka 100 x 250 kefovaná
HLINÍK
00.1100.0250.00
Vetracia mriežka 100 x 250 prírodná
HLINÍK
00.1100.0400.22
Vetracia mriežka 100 x 400 kefovaná
HLINÍK
00.1100.0400.00
Vetracia mriežka 100 x 400 prírodná
HLINÍK
00.1100.0500.22
Vetracia mriežka 100 x 500 kefovaná
HLINÍK
00.1100.0500.00
Vetracia mriežka 100 x 500 prírodná
HLINÍK
00.1100.0600.22
Vetracia mriežka 100 x 600 kefovaná
HLINÍK
00.1100.0600.00
Vetracia mriežka 100 x 600 prírodná
HLINÍK
00.1100.0800.22
Vetracia mriežka 100 x 800 kefovaná
HLINÍK
00.1100.0800.00
Vetracia mriežka 100 x 800 prírodná
HLINÍK
00.1100.1000.22
Vetracia mriežka 100 x 1000 kefovaná
HLINÍK
00.1100.1000.00
Vetracia mriežka 100 x 1000 prírodná
HLINÍK
69
OSVETLENIE
Žiarovky
SYMBOLY K ELEKTRONIKE
IP20
Svietidlo použiteľné
na štandardné
horľavé povrchy
Svietidlo použiteľné Svietidlo triedy II s Svietidlo triedy III Výrobok je v súk inštalácii do
dvojitou izoláciou
lade s normami
nábytku
Európskej Únie
IP21
IP41
Krytie: odolné
vniknutiu malých
predmetov a čiastočne
vodeodolné
Krytie: odolné vniknutiu veľmi drobných
predmetov a čiastočne
vodeodolné
Homologačná
známka
Krytie: odolné
vniknutiu malých
predmetov
Výrobok je v súlade s normami
RoHS
TEKNOLINE žiarovka plochá, T5, 220V - 50/60Hz, 1,5m kábel / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
31.5BN1.342.09
312 x 69 x 25
8
RAL 9006
31.5BN1.555.09
550 x 69 x 25
13
RAL 9006
31.5BN1.555.51
550 x 69 x 25
13
BIELY
Diogene8W
Diogene13W
TEKNOLINE žiarovka oblá ECO, T5, 220V - 50/60Hz, 1,5m kábel / plast
70
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
31.5BN2.312.51
345 x 22 x 42
8
BIELY
31.5BN2.550.51
571 x 22 x 42
13
BIELY
Diogenebase
OSVETLENIE
Žiarovky
TEKNOLINE žiarovka oblá, T5, 220V - 50/60Hz, 1,5m kábel / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
31.5BN3.312.09
320 x 23 x 42
8
RAL 9006
31.5BN3.312.51
320 x 23 x 42
8
BIELY
31.5BN3.550.09
558 x 23 x 42
13
RAL 9006
31.5BN3.550.51
558 x 23 x 42
13
BIELY
Diogene2
TEKNOLINE žiarovka naklápacia, T5, 220V - 50/60Hz, 1,5m kábel / hliník
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
31.5BN4.312.09
320 x 23 x 42
8
RAL 9006
31.5BN4.312.51
320 x 23 x 42
8
BIELY
31.5BN4.550.51
558 x 23 x 42
13
BIELY
31.5BN4.550.09
558 x 23 x 42
13
RAL 9006
Floulux
71
OSVETLENIE
Halogénové svietidlá
TEKNOLINE halogénové svietidlo ihlan s vypínačom, QT, 12V / ocel
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
31.9A04.130.10
127 x 38 x 128
20
CHRÓM
31.9A04.130.12
127 x 38 x 128
20
NIKEL SATÉN
Chephren+
TEKNOLINE halogénové svietidlo ihlan bez vypínača, QT, 12V / ocel
72
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
31.9A05.130.10
127 x 38 x 128
20
CHRÓM
31.9A05.130.12
127 x 38 x 128
20
NIKEL SATÉN
Chephren
OSVETLENIE
Presvetlené police
TEKNOLINE presvetlená polica, T5, 220V - 50/60Hz, 2m kábel / hliník, sklo
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Zaťaženie Povrch
31.050.E05.09
450 x 200 x 50
8
10/mt
RAL 9006
31.050.E06.09
600 x 200 x 50
13
10/mt
RAL 9006
31.050.E09.09
900 x 200 x 50
21
10/mt
RAL 9006
31.050.E12.09
1200 x 200 x 50
28
10/mt
RAL 9006
Flyart
IP20
73
OSVETLENIE
LED svietidlá, bodovky a príslušenstvo
Teknoline presvetlená polica sklo / LED
74
Katalógové číslo
Rozmery
Povrch
31.071.E04.09
450x180x65
RAL 9006
31.071.E06.09
600x180x65
RAL 9006
31.071.E09.09
900x180x65
RAL 9006
31.071.E12.09
1200x180x65 RAL 9006
hrúbka skla
OSVETLENIE
LED pásiky
TEKNOLINE pásik LED v blistri, 12V / plast
Katalógové číslo
Rozmery
Watt
Povrch
A L12.16K1.52
500 x 16 x 2,4
2,4
BIELY
B
L12.16K2.52
1000 x 16 x 2,4
5
BIELY
C
L12.16K3.52
2500 x 16 x 2,4
15
BIELY
D L12.16K4.52
5000 x 16 x 2,4
24
BIELY
Andromeda
LED pásik pre vonkajšie použitie
Katalógové číslo
Rozmer
Povrch
Napätie
W
Kelvin
L12.16F1.06N
50(m)x16x8
transparentní
220V
12
4500
NOVINKA
+ prívodný kábel ku LED pásu L12.16F1,1,8m
L12.16FA.52
+ spojovací priebežný konektor k LED pásu L12.16F1
L12.16FC.06
+ príchyt k LED pásu L12.16F1
L12.16FF.06
+ koncovka k LED pásu L12.16F1
L12.16FT.06
75
OSVETLENIE
LED žiarovky + príslušenstvo
Naklápacia LED žiarovka
Katalógové číslo
Rozmer
Povrch
L11.0110.09
303x62x21 RAL 9006
L11.0111.09
576x62x21 RAL 9006
NOVINKA
TEKNOLINE vypínač, 230V - 50/60Hz / ABS
76
Katalógové číslo
Priemer
Povrch
31.8A01.X00.52
19,5
BIELY
Veľkoplošný materiál v rozmeroch 2070x2800x18 mm
A319 - PS17
Javor
A818 - PS17
Buk bavária
A803 - PS17
Jelša
A800 - PS17
Čerešňa old
A831 - PS17
Magický dub
čoko
A359 - PS17
Čerešňa elegant
A836 - PS11
Buk čoko
A827 - PS11
Breza
A810 - PS11
Čerešňa morgana
A316 - PS17
Wenge
A825 - PS17
Orech classic
A811 - PS11
Orech aida
A398 - PS17
Orech taliansky
A822 - PS11
Orech dalmat
A357 - PS19
Smrek
A812 - PS17
Dub sherwood
A804 - PS19
Dub sonoma
A808 - PS19
Dub canterbury
A808 - PS11
Dub windsor
A830 - PS19
Perrier tmavý
A411 - PS19
Sakarya
A414 - PS19
Antracit stejar
A415 - PS19
Bianco
A419 - PS11
Safir inchis
D152 - PS10
Biela hladká
korpus
D152 - PS14
Biela perlička
korpus
D129 - PS10
Biela hladká
front
D129 - PS14
Biela perlička
front
D118 - PS14
Vanilka
D143 - PS14
Antracit
D107 - PS14
Čierna
D134 - PS11
Pastel zelená
D114 - PS11
Orange
A835 - PS11
A807 - PS11
Calvados Čerešňa švajčiarska
A391 - PS19
A809 - PS11
Makasar eben Agát moldavský
A829 - PS19
Perrier svetlý
D123 - PS14
Svetlosivá
Ku každému dekoru dodávame
ABS hrany od firmy KUMPLAST
v rozmeroch: 0,5 x 22 mm
2,0 x 22 mm
2,0 x 42 mm
77
NÁZOV A SÍDLO FIRMY:
Vojtech Halász Nábytok
Nitrianska 1750/51
Šaľa, 927 05
IČO: 32335423
IČ DPH: SK1027626325
ADRESA PREVÁDZKY A VZORKOVEJ PREDAJNE:
ul. Esterházyovcov 711
Galanta, 924 01
KONTAKT:
[email protected]
tel.: +421 907 257 687
OTVÁRACIA DOBA:
Sereď
Pondelok - Piatok 7.00 - 16.00
vo
ičo
ov
k
d
Slá
www.vh-nabytok.sk
Šaľ
a
Download

Katalóg nábytkového kovania 2014