Kia
07
family
news
júl / July
2010
Študenti rozvíjajú svoje praktické zručnosti Nový Sportage zo závodu Kia Motors
v spoločnosti Kia Motors Slovakia
Slovakia útočí na európskych zákazníkov
Students Develop Their Practical
Skills At Kia Motors Slovakia
New Kia Sportage From Kia Motors Slovakia
Attracts European Customers
Príhovor
Speech
Príhovor prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia In-Kyu Bae
zo dňa 1. júla 2010.
Vážené kolegyne a kolegovia spoločnosti Kia Motors Slovakia,
v júni sa udialo veľa významných a radostných udalosti. Spustili
sme sériovú výrobu nového modelu Kia Sportage, na ktorú sme
sa dôsledne pripravili. Takisto prichádzali pozitívne správy z Juhoafrickej republiky o úspechoch futbalových tímov Slovenska a Južnej Kórey. Húževnatosť, súdržnosť a odhodlanie niečo dokázaťtieto spoločné vlastnosti mi napadli počas sledovania futbalových
zápasov Kórejskej a Slovenskej republiky na futbalových majstrovstvách sveta a taktiež počas spúšťania sériovej výroby nového
modelu Sportage. Poučili sme sa, že ak sa nevzdáme, vzájomnou
súdržnosťou môžeme prekonať ťažkosti a vytvárať lepšiu budúcnosť. Od polovice minulého mesiaca sa predĺžil pracovný čas,
mnoho zamestnancov dokonca muselo pracovať aj cez víkend
kvôli problémom s dodávkou dielov. Touto úpravou pracovného
času a prácou cez víkend sme chceli dosiahnuť splnenie výrobného plánu.
Úsilie a empatia sa stáva pevným základom pre budúcnosť celej
spoločnosti, ako aj jednotlivca a takisto základom pre zabezpečenie zamestnanosti. Mesiac júl je už druhým mesiacom sériovej výroby nového modelu. Na súčasný mesiac je naplánovaná výroba
v počte 15 500 automobilov, z ktorých nový Sportage a Hyundai
ix35 predstavujú viac ako 10 000 kusov. Pre úspešný predaj
nášho nového modelu je potrebné zabezpečiť potrebnú dlhodobú
kvalitu a včasné dodávky. Ak sa nám podarí presadiť na trhu
hneď na začiatku, v druhej polovici roka môžeme očakávať zvýšenie podielu predaja našej značky a tým zabezpečiť objednávky
pre stabilnú výrobu. Ako viete v minulom roku sme museli kvôli
nízkemu počtu objednávok obmedzovať výrobu. Bolo to ťažké obdobie pre našu spoločnosť, ako aj pre našich zamestnancov. Preto sa pokúsme, aby sa daná situácia už neopakovala, aby sme
úspešne pokračovali v rozbehnutej sériovej výrobe nového modelu
Sportage.
Naša výroba bude úspešná len v prípade, ak kvalita, výroba, administratíva a dodávatelia budú spolu úzko spolupracovať, efektívne komunikovať a podarí sa nám včas identifikovať a následne
07/2010
júl
2
riešiť problémy. Chcel by som tiež poprosiť supervízorov o dôkladnejší dialóg so svojimi podriadenými, aby sa problémy zistené
na pracoviskách ihneď riešili s príslušnými oddeleniami. Takýmto
prístupom budeme o krok bližšie k úspechu nového modelu Sportage a zároveň k dosiahnutiu tohtoročného cieľa.
Vážení zamestnanci,
sériová výroba nového modelu sa momentálne rozbieha, v druhej
polovici tohto roka očakávame aj náročné obdobia. Našou úlohou
bude dosiahnutie vysokej efektivity odpracovaných hodín na jedno
vyrobené auto, zlepšenie kvality, ako aj zvýšenie počtu bezchybných áut. Ak sa nám podarí tieto náročné úlohy splniť, sme o krok
vpred na našej ceste za úspechom a zároveň sa staneme stabilnou spoločnosťou. Na záver by som vám chcel všetkým poďakovať za doterajší pozitívny postoj a snahu, a naďalej by som vás
chcel poprosiť o úsilie k naplneniu mesačného výrobného plánu.
Na záver vám prajem príjemnú letnú dovolenku.
Obsah
Editoriál
Content
03
Editoriál
04
Nový Sportage zo závodu Kia Motors Slovakia
Editorial
útočí na európskych zákazníkov
New Kia Sportage From Kia Motors Slovakia
Attracts European Customers
05
Študenti rozvíjajú svoje praktické zručnosti
v spoločnosti Kia Motors Slovakia
Students Develop Their Practical Skills At Kia
Motors Slovakia
06
Žilinčania sa bavia futbalom
07
Výsledky predaja za mesiac máj 2010
08
Montáž
10
Spýtali sme sa
11
Projekty zamestnaneckého grantového programu
12
14
Rozprávali sme sa s...
Everybody From Zilina Enjoys Football
May 2010 Sales Figures
Assembly Shop
Editorial
Milé kolegyne a kolegovia,
je mi cťou, že môžem napísať svoj
prvý editoriál práve do júlového vydania časopisu. V tomto čísle vám
opäť ponúkame množstvo aktuálnych a zaujímavých informácií zo života závodu a jeho zamestnancov.
Dňa 28. júna nastala v histórii našej
spoločnosti Kia Motors Slovakia veľmi dôležitá udalosť. Spustili sme sériovú výrobu nového modelu Sportage. Z operátorských kurzov poznám
názor zamestnancov na jeho dizajn,
ktorý je veľmi pozitívny. Držím nám
všetkým palce a želám veľa úspechov.
V júni ukončilo vo výrobnom závode odbornú prax 45 študentov. Je to pre
nich skvelá príležitosť nadobudnúť u nás praktické zručnosti z odboru, ktorý študujú. Po rozhovore s niektorými z nich sa dalo vycítiť, že boli s priebehom praxe spokojní. Vyhovovalo im najmä čisté pracovné prostredie a výborný kolektív. Do dnešného dňa si množstvo absolventov odbornej praxe
po ukončení štúdia na strednej škole v našom výrobnom závode podalo
žiadosť o zamestnanie.
Júl je môj najobľúbenejší mesiac v roku, ktorý sa mi spája predovšetkým so
slnkom, prázdninami, a oddychom. Koncom mesiaca nás čaká celozávodná dovolenka, počas ktorej by mala väčšina z nás načerpať mnoho síl
a s chuťou sa zrelaxovaní vrátiť späť do práce. Prajem vám preto krásne,
zážitkami naplnené chvíle počas dní voľna, na ktoré budete ešte veľmi
dlho spomínať.
We asked
Employee Grant Program Projects
Interview with...
Slovenskí aj kórejskí futbalisti dosiahli na
osemfinále!
Slovak And Korean Footballers Reached The
Round Sixteen
14
Kto vyhral futbalové ceny?
15
15
Kia na víkend – testovanie automobilu
Who Won The Football Prizes?
Kia Weekend Testing Drive
Eva Kľačanová
Špecialista
Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dear colleagues,
It is my pleasure to write my first editorial for the July issue of our magazine.
In this issue, you can find a lot of the latest as well as interesting information
about the company and its employees. On June 28, the history of Kia Motors Slovakia marked a special event. We launched the volume production
of the new model Kia Sportage. I have heard several positive employees’
opinions on its design from the Operators’ Development Program. Therefore, I wish all of us a lot of success in the production.
In June, 45 students completed their vocational training in the plant. It is a
good opportunity for them to gain the skills for the field of their studies directly at Kia Motors Slovakia. After interviewing some of them I must say
that they were satisfied with their training. They liked the working environment and the good teams. Several students who have attended the professional practice in Kia Motors Slovakia so far have applied for a job in the
factory.
July is my favorite month with a lot of sun, holidays and relax. At the end of
this month we will have company holiday when we can rest a little and
come back to work full of new energy. Therefore I wish you beautiful time
full of unforgettable moments.
Sudoku
Eva Klacanova
Specialist
Public Relations Team
July
3
07/2010
Nový Sportage zo závodu Kia Motors Slovakia útočí na
európskych zákazníkov
New Kia Sportage From Kia Motors Slovakia Attracts
European Customers
da rýchlosť pohybu automobilu. Predĺžený rázvor vytvoril väčší priestor
pre cestujúcich. Kia Sportage ponúka v rámci svojej triedy nadštandardný batožinový priestor s kapacitou 564 litrov, po sklopení sedadiel sa
zväčší až na 1 353 litrov.
Dňa 28. júna 2010 naša spoločnosť spustila sériovú výrobu
nového kompaktného športovo-úžitkového modelu Kia
Sportage.
On June 28, 2010, our company launched the volume production
of the new compact sport-utility model, Kia Sportage.
V roku 2010 spoločnosť plánuje vyrobiť približne 35 000 kusov tohto
modelu, ktorý sa bude vyvážať do celej Európy. Dodávky dielov do automobilu zabezpečujú výrobcovia zo Slovenska, z ostatných európskych
krajín, Spojených štátov amerických a Kórey. Nový automobil posilní po-
K M S
“Spacious and practical Kia Sportage is our next step forward. The adjustment of production lines and installation of technologies for its production was realized from the beginning of the year and the trial production went smoothly. On June 28, we are launching the volume production in which we focus on quality, productivity and efficiency. We believe to fulfill our production plan and new Kia Sportage will become
our key product on the European market,” said In-Kyu Bae, President
and CEO of Kia Motors Slovakia.
ž i v o t a
Z o
In 2010, the company plans to produce about 35,000 units of this model for export to Europe. The car component supplies are provided by
manufacturers from the Slovak Republic, other European countries, the
U.S. and Korea. The new vehicle will strengthen the position of Kia
brand in Europe and ensure the increase of production volume for the
plant. The company plans to produce more than 200,000 cars this year.
stavenie značky Kia v Európe a výrobnému závodu zabezpečí zvýšenie
objemu produkcie. Spoločnosť plánuje v tomto roku celkovo vyrobiť viac
ako 200 000 automobilov.
„Priestranný a praktický model Kia Sportage je pre nás ďalším krokom
vpred. Úprava výrobných liniek a inštalácia technológií na jeho výrobu
bola realizovaná od začiatku roka, nábeh výroby prebehol plynulo.
Spúšťame sériovú výrobu, v rámci ktorej sa budeme i naďalej zameriavať
na kvalitu, produktivitu a efektivitu. Veríme, že splníme svoj výrobný plán
a nový Sportage sa stane naším kľúčovým produktom pri presadzovaní
sa na európskom trhu,“ povedal In-Kyu Bae, prezident Kia Motors Slovakia.
„Nový model Kia Sportage je svieži a odvážny. Stelesňuje značku Kia,
novo objavenú vizuálnu dynamiku s úspešným použitím kľúčových vlastností off-roadového automobilu. Väčšia svetlá výška a zvýšená bezpečnosť sa spájajú v uhladenom a príťažlivom urbanistickom dizajne. Má atletický vzhľad, ktorý prislúcha jeho menu,“ dodal Peter Schreyer, hlavný
dizajnér značky Kia.
Automobil s dĺžkou 4,4 metra v sebe spája drsnú krásu s eleganciou. Vyrába sa v 10 farbách. Novinkou je jedinečný, pozornosť pútajúci, oranžový odtieň Techno Orange. Automobil má prepracovaný brzdový systém, pomocou ktorého je možné udržať kontrolu a stálu rýchlosť aj na strmom svahu. Nápomocným pri parkovaní je automatický parkovací systém. Keď vodič nájde vhodné parkovacie miesto, spustením spínača sa
vozidlo automaticky na vybrané miesto presunie, pričom vodič iba ovlá07/2010
júl
4
“New Kia Sportage is fresh and bold. It embodies Kia new-found visual
dynamism by successfully taking the key features of an off-road vehicle the raised ground clearance, the commanding driving position and
heightened sense of security - and enveloping them in a sleek and urban-friendly design with global appeal. With its athletic and muscular
design the Sportage fits its name perfectly,” said Peter Schreyer, Kia’s
chief design officer.
The car with a length of 4.4 m in the harsh beauty combines with elegance. It is produced in 10 colors. A new feature is a unique, drawing
the attention, orange color called Techno Orange. The car has a sophisticated braking system, through which you can maintain control and constant speed even down the steep hill. While parking an automatic parking system is very helpful. When a driver finds a suitable parking, switches the button, and the car will automatically moves to the selected place,
the driver only controls the speed of the car. Longer wheelbase created
more space for passengers. Kia Sportage cargo capacity is among the
best in class and ranges from 564 liters with the rear seats occupied to
1,353 liters with the rear seats folded down.
Študenti rozvíjajú svoje praktické zručnosti v spoločnosti Kia
Motors Slovakia
Students Develop Their Practical Skills At Kia Motors Slovakia
Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov podieľa na odbornom
raste študentov a rozširovaní technického zabezpečenia
stredných odborných škôl. Koncom júna opustili brány
výrobného závodu ďalší absolventi odbornej praxe, ktorí
počas celého školského roka 2009-2010 nadobúdali praktické
skúsenosti z oblasti výroby automobilov.
Kia Motors Slovakia has been involved in students’ professional
development and expansion of technical support of secondary
technical schools for several years. Another graduates of practical
training who have obtained professional experience in car
production throughout the 2009-2010 school year, left the factory
at the end of June 2010.
K M S
Prax vykonávalo 45 študentov zo 6 stredných odborných škôl v žilinskom regióne. Výrobný závod v priebehu posledných troch rokov poskytol vzdelávacím inštitúciám 55 automobilov a viac ako 100 komponentov. V polovici júna tohto roku im spoločnosť darovala na vzdelávacie účely 8 automobilov, karosériu a prístroje na diagnostiku elektrických zariadení v aute.
Študenti počas odbornej praxe pracovali priamo pri montáži automobilov, svoje zručnosti rozvíjali aj v lakovni a na oddelení údržby
vo všetkých výrobných halách. Časť z nich mala jedinečnú príležitosť získať skúsenosti z oblasti výroby motorov, podieľajúc sa na
montáži benzínových a dieselových motorov a obsluhovať kovoobrábacie CNC stroje, na ktorých sa opracovávajú ich hlavné časti ako
hlava, blok či kľukový hriadeľ. Odbornú prax v spoločnosti Kia Motors Slovakia od roku 2007 absolvovalo celkovo 177 študentov,
z ktorých sa 13 po ukončení stredoškolského štúdia priamo zamestnalo v závode.
„Svoju odbornú prax som vykonával v lakovni na linke finálnych úprav
karosérie. Praktická skúsenosť s prácou vo výrobe bola pre mňa prínosom, pretože som tu získal veľa nových zručností a poznatkov. Najviac
mi vyhovovalo čisté pracovné prostredie a dobrý kolektív. Po ukončení
štúdia by som sa v závode rád zamestnal na rovnakej pozícii,“ vyjadril
svoje nadšenie Matej Pachula, študent Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.
For this period, 45 students from 6 secondary vocational schools in the
Zilina region finished their vocational practice in our plant. The company has provided educational institutions with 55 vehicles and more
than 100 components in the last three years. In June 2010, it donated
8 cars, a car body and devices for diagnostics of electrical features of
the car, all used for educational purposes.
N e w s
Už v minulosti Kia Motors Slovakia darovala osobné automobily a ich
diely Spojenej škole v Martine. „Poskytnuté osobné autá a komponenty škola používa na zhotovenie učebných pomôcok, ktoré sa využívajú
vo vzdelávacom procese viacerých učebných odborov. Jedna z pomôcok bola prihlásená aj do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, kde
v krajskom kole získala ocenenie v kategórii strojárstvo. Darované pomôcky prispievajú k odbornému rozvoju študentov,“ konštatoval Mgr.
Jozef Zanovit, riaditeľ Spojenej školy v Martine.
Tomáš Šepeš – Spojená škola, Martin
Kia Motors Slovakia has already donated cars as well as their components to Secondary Combined School in Martin. “Donated cars and
parts are used as teaching tools in the educational process of various
studying courses. One of the tools was signed in the competition called
the Secondary Professional Activity and was awarded in the industry
category,” says Mgr. Jozef Zanovit, Director of Secondary Combined
School in Martin.
Students in the professional experience worked directly in the car assembly and developed their skills in the paint shop and the maintenance department of all production halls. Some of them had an unique
opportunity to gain experience in the engine production while assembling gasoline and diesel engines as well as operating CNC machines,
where the main parts of engines such as cylinder head, block and
crank shaft are processed. A total of 177 students attended the professional practice in Kia Motors Slovakia since 2007, and out of them 13
graduates were employed directly in the factory.
“I have performed my training in the paint shop on the final line of the
painted car bodies. During my vocational practice I gained a lot of
new skills and knowledge which is very beneficial for me. I liked clean
working environment and the good team the most. After my graduation, I would like to get a job in the plant at the same position,” Matej
Pachula, a student of the Secondary Technical School of St. Jozef Robotnik in Zilina, expressed his enthusiasm.
July
5
07/2010
Žilinčania sa bavia futbalom
Everybody From Zilina Enjoys Football
V dňoch 20. – 22. júna 2010 naša spoločnosť v spolupráci
s mestom Žilina pripravila podujatie s názvom Žilinčania sa
bavia futbalom, ktoré sa uskutočnilo na Hlinkovom námestí
v Žiline.
From June 20 until June 22, 2010, our company in cooperation with
the city of Zilina prepared the event called “Everybody from Zilina
enjoys football” which was held in the Hlinka’s Square in Zilina.
Futbaloví fanúšikovia nadšene podporovali Slovensko počas nedeľného
zápasu s Paraguajom
Football fans enthusiastically supported Slovakia during Sunday‘s match with
Paraguay
šou atrakciou bol priamy prenos futbalového zápasu Slovensko – Paraguaj, ktorý sa v nedeľu premietal na veľkoplošnej obrazovke. Akcie sa zúčastnilo i niekoľko našich zamestnancov, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie.
Počas tohto víkendu sa Žilina rozdelila na dve časti, Sever a Juh. Všetci
obyvatelia Žiliny si mohli zmerať svoje sily v priateľskom futbalovom zápase Sever proti Juhu. Súťažili medzi sebou základné školy, stredné školy,
firmy, podnikatelia a vôbec každý, kto mal chuť zašportovať si. Najväč-
During the weekend, the Zilina city was divided into two parts, the north
and the south. All citizens had a chance to play in the friendly match
‘North against South’. Primary as well as secondary schools, companies,
entrepreneurs and even everyone who wanted to do some sport activities
took part in the competition. The biggest attraction was the live public
broadcasting of the football match Slovakia vs. Paraguay on Sunday. Several Kia Motors Slovakia employees joined the event full of fun.
Z o
ž i v o t a
K M S
•
K M S
N e w s
„Akcia bola príjemným spestrením nedeľňajšieho popoludnia a som rada, že
som mohla spoločne povzbudzovať s ostatnými pred veľkoplošnými
obrazovkami v takom dôležitom zápase, aký bol proti Praguaju. Hoci počasie
a ani výsledok zápasu ma nepotešili, veľkú radosť mi urobila tombolová výhra
futbalovej permanentky v hodnote 100,- EUR,“ prezradila Pavlína Pobehová
z oddelenia všeobecných záležitostí.
„The event was a pleasant variation for Sunday afternoon and I am glad that I
could support our Slovak A-team in the match against Paraguay together with
others. Although the weather and the match result was not very good I was
pleased to win the football season ticket worth EUR 100,“ said Pavlina
Pobehova from the General Affairs team.
Vyrastá v Žiline nová generácia úspešných futbalistov?
Is the new generation of successful football players growing up in Zilina?
Bohatý kultúrny program dával na výber zvoliť si predstavenie podľa
vlastného gusta. Účastníkov zabávala skupina Kortina, svoje tanečné kreácie predviedli hip-hopové tanečnice, tanečná skupina Skipi a nádych latinskej Ameriky celému podujatiu dodala tanečná skupina Sabrosura.
07/2010
júl
6
A rich cultural program with a choice of various attractions made it possible for everyone to choose according to own preferences. The visitors
were entertained by the Kortina group, Hip-hop dancers, the dance group
Skipi and dance group Sabrosura with a spirit of Latin America.
Výsledky predaja za mesiac máj 2010
May 2010 Sales Figures
Počet registrácií nových osobných a malých nákladných
automobilov do 3,5 tony na Slovensku v máji 2010 oproti
máju 2009 medziročne klesol o 43,73 % a to spolu na 5 398
vozidiel.
The registration of new passenger vehicles and small trucks up to
3.5 tons in Slovakia reached 5,398 which is 43.73% year-onyear decrease.
S v e t
Od januára až do mája tohto roku bolo pritom zaregistrovaných celkovo
24 971 áut uvedených kategórií, čiže o 31,92 % menej ako za rovnaké
mesiace v roku 2009.
K i a
From January until May 2010, the registration of new passenger vehicles
and small trucks up to 3.5 tons in Slovakia reached 24,971 which is
31.92% year-on-year decrease.
Poradie najžiadanejších značiek nových osobných a malých nákladných
automobilov na slovenskom automobilovom trhu:
Počet áut
Number of units
Podiel na trhu
Market share
2.
VW
440
8,15 %
3.
Peugeot
404
7,48 %
4.
Citroen
372
6,89 %
5.
Renault
366
6,72 %
6.
Kia
346
6,41 %
7.
Hyundai
282
5,22 %
8.
Fiat
223
4,13 %
9.
Suzuki
204
3,78 %
10.
Ford
199
3,69 %
Počet áut
Number of units
Podiel na trhu
Market share
Január – May 2010
January – May 2010
1.
Škoda
4 742
18,99 %
2.
VW
1 919
7,68 %
3.
Renault
1 728
6,92 %
4.
Peugeot
1 639
6,56 %
5.
Kia
1 501
6,01 %
6.
Citroen
1 492
5, 97 %
7.
Hyundai
1 251
5,01 %
8.
Suzuki
1 178
4,72 %
9.
Fiat
1 132
4,53 %
10.
Toyota/Lexus
1 016
4,07 %
V máji 2010 sa celosvetovo predalo 175 098 osobných vozidiel, SUV
a MPV značky Kia, čo predstavuje 23,4 % nárast v porovnaní s rokom
Peter Šajdák, Senior operátor, Montáž/Assembly shop
2009. Predaje na ostatných trhoch zaznamenali 59,3 % medziročný nárast (v počte 37 318 predaných vozidiel). Kia dosiahla na čínskom trhu
28,9 % medziročný nárast predaja (26 101 vozidiel). Nasledujú predaje
automobilov značky Kia v Severnej Amerike (19,5 % nárast, 37 162 vozidiel) a v Európe (18,7 % medziročný rast s počtom 34 503 predaných
vozidiel). Na kórejskom trhu Kia dosiahla 5,0 % medziročný nárast (40
014 predaných vozidiel).
Za prvých 5 mesiacov 2010 Kia zaznamenala kumulatívny 38,9 % medziročný nárast celosvetových predajov v počte 820 613 predaných vozidiel. Čínsky trh zaznamenal najvýraznejší zisk vďaka predaju 144 314
vozidiel, ktoré predstavujú 92,9 % nárast. Kórea, ostatné trhy, Európa
a Severná Amerika vykazujú narastajúce medziročné predaje na úrovni
25,4 % (183 758 predaných áut), 58,4 % (174 663 predaných vozidiel), 30,5 % (159 073 predaných vozidiel) a 15,5 % (158 805 ks),
v rovnakom poradí.
Kia Motors Corporation global sales figures for passenger, recreational
vehicles and commercial vehicles for May 2010 recorded a total of
175,098 units sold. This figure represents a year-on-year increase of
23.4%. In May, Kia posted year-on-year sales increases in all sales regions: 59.3% in general markets (37,318 units sold), 28.9% in China
(26,101 units sold), 19.5% in North America (37,162 units sold), 18.7%
in Europe (34,503 units sold) and 5.0% in Korea (40,014 units sold).
Cumulatively, through the first five months of 2010, Kia‘s global sales increased by 38.9% year-on-year and reached 820,613 units. China experienced the highest gain of 92.9% based on sales of 144,314 units to
date in 2010. The remaining regions have all showed cumulative strong
double digit year-on-year sales increases: 58.4% in general markets
(174,663 units sold), 30.5% in Europe (159,073 units sold), 25.4% in
Korea (183,758 units sold) and 15.5% in North America (158,805 units
sold).
July
7
07/2010
N e w s
20,17 %
G l o b a l
1 089
K i a
Škoda
•
1.
M o t o r s
Máj/May 2010
Montážna hala
Assembly Shop
Ján Taliga, senior manažér oddelenia montáž opisuje
proces kompletizácie automobilu v montážnej hale, ktorá je
najväčšou výrobnou jednotkou našej spoločnosti. V dvoch
pracovných zmenách montáž vozidiel zabezpečuje približne
1 100 operátorov.
V prvej časti haly sú tzv. trimlinky, na ktorých sa montujú základné interiérové a exteriérové časti ako izolácia, predné a zadné nárazníky, zadné svetlá. Jednou z operácií, ktoré sa tu vykonávajú linkách
je automatizovaná montáž palubovej dosky.
Jan Taliga, Senior Manager of the Assembly shop, describes the
process of vehicle assembly and final completion in the
assembly hall, which is the biggest hall of all. Over 1,100
operators work here in two shifts.
V ý r o b a
Vo výrobnej hale sa nachádzajú nasledovné linky:
• 3 trim linky,
• 2 linky podvozku,
• dverová podlinka,
• 4 finálne linky,
• OK linka,
• testovacia a opravná časť.
In the first part of the hall there are trim lines where basic interior and
exterior assembly is provided such as front and rear bumpers, rear
lights. One of the most interesting operations at Trim lines is fully automated cockpit (dashboard) assembly provided by robot.
The assembly shop has:
• 3 Trim lines,
• 2 Chassis lines,
• Door subline,
• 4 Final lines,
• OK Line,
• Test and repair area.
Proces kompletizácie automobilu pokračuje na linkách podvozku.
Montuje sa tu palivová nádrž, chladič, brzda a výfuk. Zaujímavou
operáciou liniek je montáž podvozku. Na automaticky sa pohybujúcich plošinách je umiestnená predná náprava s motorom spoločne
so zadnou nápravou, ktoré sú operátormi primontované k podvozku
karosérie. Ich pohyb zabezpečuje indukčný prúd.
Každá nalakovaná karoséria, prichádzajúca z lakovne, vstúpi najprv na „predtrim“ linku, kde sa montuje zapaľovanie a spínacia
skrinka (prípadne strešné okno). Zároveň sa demontujú dvere, ktoré
pokračujú samostatnou podlinkou dlhou 2,3 km, kde sa pripravujú
a na poslednej finálnej linke opätovne montujú ku konkrétnemu automobilu.
Before the car enters the very first Trim line there is a part (pre-trim)
of Assembly shop where the ignition, keyset and roof window (optional) are assembled and doors are dismantled. Doors continue
through separate line (2.3 kilometers) where they are assembled and
then at the end of Assembly shop (last Final line) they are reassembled to the concrete car.
07/2010
All the chassis parts are assembled (fuel tank, cooler, brake and fuel
pipes) on two chassis lines. The most important operation is assembly
júl
8
of the front suspension with engine and rear suspension. We call this
line Chassis Marriage line. Movement of the automatically guided
vehicles where the front suspension with the engine and rear suspension are placed is powered by inductive current (flow, stream).
Posledná linka, OK linka je rozdelená na dve časti. V prvej časti sa
do automobilu dopĺňajú všetky prevádzkové kvapaliny (benzín alebo nafta, voda, oleje, náplň do klimatizácie). V druhej časti členovia
oddelenia kvality kontrolujú stav zmontovaného vozidla.
The last line called OK line is divided into two parts. In the first part
all liquids are put to the car (gas, oils, water, air conditioning liquid
– filling equipment). In the second part of OK line Vehicle Quality
Control team check the condition of assembled car.
V záverečnej fáze procesu sa realizujú rôzne testy a nastavenia ako
nastavenie geometrie kolies a nastavenie svetiel. Operátori kontrolujú a opravujú i povrch automobilu. Následne je každé auto premiestnené na testovaciu dráhu, dlhú takmer 3,5 km. Po ukončení všetkých
testov a nastavení sa auto pripravuje na distribúciu k zákazníkovi.
From the OK line all cars are moved to the last, fourth part of Assembly shop - Test and Repair area where tests and adjustments are
made. All new cars are processed across wheel alignment, adjustment of lights, after test driving they have a water test etc. After all
this tests cars are moved to the Test track which is also located at our
site and is almost 3.5 kilometers long. Every car produced at Kia
Motors Slovakia is tested there before it is distributed to the customer.
At 4 Final lines assembly of all interior and exterior parts is done
(glass, seats, front end modul, wheels, steering wheels, etc.) and the
car is finalized. The front and rear windshields are assembled by robot units at the glass automation line and than checked by our operators. Module ratio is around 40% in our Assembly shop.
July
9
07/2010
P r o d u c t i o n
Na štyroch finálnych linkách sa dokončuje montáž interiérových
a exteriérových častí (okná, predný modul, kolesá, volant, a pod.).
Osadenie okien realizujú roboty, operácia je následne kontrolovaná
operátormi. Až 40 % z celkového počtu komponentov predstavujú
moduly t. j. našimi dodávateľmi predpripravené časti automobilu.
Čo s použitými tužkovými batériami?
What to do with used cylindrical batteries?
nia nebezpečné zložky a zneškodnia ich, aby nezaťažili životné prostredie.
Niektoré ich súčasti je možné recyklovať.
Preto v žiadnom prípade nevyhadzujte použité batérie do
komunálneho odpadu, ale do odpadových nádob na to
určených.
Collection of cylindrical (monocles, Ni-Cd) batteries collected only in the
production shops and in the maintenance storages has been extended to
a waste bin placed at the reception in the Administration building. The
waste bin marked as waste batteries with identification list of hazardous
waste includes: batteries of calculators, cameras, watches, players, etc.
These batteries have a complicated chemical composition and cannot be
stored at disposal sites because they contain heavy metals. Authorized
processors remove the hazardous components and destroy them to avoid
the environmental damage. Some of their parts can be recycled.
Therefore by no means do not dispose used batteries to
municipal waste but to waste bins for the marked purpose.
Technický slovník
Technical Dictionary
s a
DBC – asistent brzdenia pre jazdu zo svahu, ktorý zabezpečuje bezpečnú jazdu dolu strmými svahmi udržiavaním stálej rýchlosti 8 km/h.
s m e
DBC – downhill brake control ensures safer travel and helps keep the vehicle moving straight and steady down
steep grades by maintaining a steady 8 kmph speed.
S p ý t a l i
•
W e
a s k e d
Zber tužkových (monočlánkových, Ni-Cd) batérií, ktoré sa doteraz zbierali len
vo výrobných halách
a v skladoch údržby sa
rozšíril o zbernú nádobu
na recepcii v administratívnej budove. Nádoba je
označená ako odpadové
batérie s identifikačným listom nebezpečného odpadu
a patria sem: baterky z kalkulačky, fotoaparátu, hodiniek, prehrávačov a pod. Tieto batérie majú komplikované chemické zloženie a nemôžu byť uskladnené na
skládkach, pretože obsahujú
ťažké kovy. Autorizovaní
spracovatelia z nich odstrá-
ESS – systém signalizácie núdzového zastavenia automaticky zapne blikanie brzdovými svetlami, vždy keď sa
aktivuje systém ABS (protiblokovací systém bŕzd) alebo ESC (elektronický stabilizačný systém).
ESS - emergency stop signal system flashes the brake lights during an emergency while ABS (anti-lock braking system) or ESC (electronic stability control) activate.
BAS – brzdový asistent pomáha vodičovi silnejšie zabrzdiť v kritických situáciách. Účinok brzdového asistenta je
taký silný, že napríklad z rýchlosti 100 km/h na suchom asfalte je schopný zataviť automobil na dráhe 40 m, kým vozidlo bez systému BAS na to potrebuje 70 m.
BAS – brake assist is a generic term for an automobile braking technology that increases braking pressure in an
emergency situation. The car with a speed of 100 kmph on dry asphalt is capable to stop the vehicle within the distance
of 40 m while the vehicle without BAS needs 70 m.
TCS – protišmykový systém je systém, ktorý automaticky zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies pri zrýchlovaní alebo rozbiehaní sa vozidla.
TCS – traction control system is designed to prevent loss of traction of the driven road wheels, and therefore maintain the control of the vehicle when excessive throttle is applied by the driver and the condition of the road surface is unable to cope with the torque applied.
07/2010
júl
10
Projekty zamestnaneckého grantového programu
Employee Grant Program Projects
We introduce again three projects of the Employee Grant Program supported by Kia Motors Slovakia.
Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc
deťom v náhradnej starostlivosti, Ružomberok
Projektu III. Majstrovstvá Slovenska pre deti a mládež odkázané na
náhradnú starostlivosť – turistika, plávanie, šach sa aktívne zúčastni-
p o d n i k a n i e
Základná škola s materskou školou Brodno
S finančnou podporou spoločnosti Kia Motors Slovakia sme od marca do mája realizovali nákup vybavenia dopravného ihriska (bicykle, kolobežky, značky, prilby, chrániče...). Priebežne taktiež prebiehala teoretická dopravná výchova. S praktickými nácvikmi budeme
pokračovať aj v júni.
Riaditeľka školy, Emília Sidorová
Z o d p o v e d n é
Predstavujeme vám ďalšie tri projekty Zamestnaneckého grantového programu, ktoré boli podporené spoločnosťou Kia Motors Slovakia.
R e s p o n s i b i l i t y
Klub OMD Farfalleta Žilina
Na tréningových stretnutiach sa vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors
zvýšil počet aktívnych hráčov boccia o 50 % a bolo potrebné rozšíriť hraciu plochu
ešte o jedno hracie pole. Pravidelne k nám môže dochádzať hráčka v doprovode
svojej matky až z Martina, ktorú prepravná služba vyzdvihne priamo pred špeciálnou Základnou školou v Martine. Ďakujeme.
Štatutárna zástupkyňa, Andrea Madunová
Muscular dystrophic organization Farfalleta
The number of actively training players of boccia was increased by 50% thanks to
the Foundation Fund of Kia Motors and it was necessary to adjust the playground
and add another one. One player from Martin can come regularly, accompanied by
her mother, because the transportation service picks them up in front of the Special
Primary School in Martin. Thank you.
Statutory representative, Andrea Madunova
July
11
S o c i a l
Primary school with Kindergarten, Brodno
Thanks to the financial support of Kia Motors Slovakia, we purchased equipment (bicycles, scooters, signs, helmets, bracers) for the
traffic playground from March till May. Theoretical traffic education
was in process as well. We will also continue fluently with education
during June.
Director of the school, Emilia Sidorova
C o r p o r a t e
Children’s center, the first Slovak association to help children in alternate care, Ruzomberok
There were 65 children and 16 tutors from 8 centers participating
the 3rd Slovak Championship for children and youth relying on alternate care – hiking, swimming, chess. Participants checked their
knowledge and abilities directly in the nature with peers. We thank
Kia Motors Slovakia and also Robert Gazdik, who actively participated in the preparation phase of this project.
Statutory representative, Viktor Blaho
•
lo 65 detí a 16 vychovávateľov z 8 zariadení náhradnej starostlivosti. Účastníci pretekov si priamo v prírode formou súťaže s rovesníkmi
overili svoje vedomosti a zručnosti. Ďakujeme spoločnosti Kia Motors Slovakia a taktiež Robovi Gazdíkovi, ktorý sa do príprav aktívne
zapojil.
Štatutárny zástupca, Viktor Blaho
07/2010
Kto vyhral futbalové ceny?
Who Won The Football Prizes?
1. How many goals did the Slovaks score in the friendly match against
the Cameroon in Klagenfurt on May 29, 2010? (1 goal with the result 1:1)
2. With which Dutch club did Miroslav Stoch win his premiere championship title? (Twente Enschede)
3. Who was the first opponent of South Korea in the preliminary Bgroup stage in 2010 World Cup in South Africa? (Greece 2:0)
V čase od 14. do 25. júna 2010 sa uskutočnila v našom
závode súťaž o atraktívne ceny s futbalovou tematikou.
From June 14 until June 25, 2010, a competition for attractive
prizes with football theme was held in our company.
Celkovo sa do nej zapojilo 584 zamestnancov našej spoločnosti. Prevažná väčšina z nich (573) správne odpovedala na nasledujúce otázky:
1. Koľko gólov strelili Slováci Kamerunu v predposlednom priateľskom
zápase pred MS, ktorý sa odohral 29. mája v Klagenfurte? (1 gól –
výsledok 1:1)
2. V ktorom holandskom klube získal svoj premiérový majstrovský titul
reprezentačný záložník Miroslav Stoch? (Twente Enschede)
3. Kto bol prvým súperom Južnej Kórey v základnej B-skupine na MS
2010 v JAR? (Grécko 2:0)
On June 29, 2010, Martin Hlinka from Assembly shop drew the competition winners during the lunch time in the Harmony room.
1st prize – Stefan Simek (Engine) – football jersey
2nd prize – Jaroslav Klabnik (Quality)– T-shirt with the logo of WC 2010
3rd prize – Juraj Sibik (Assembly) – football with the logo of WC 2010
4th prize – Peter Macura (Engine) – cap with the logo of WC 2010
5th prize – Milan Hrosovsky (PM)– cup with the logo of WC 2010
Congratulations to all the winners!
Š p o r t
Spomedzi správnych odpovedí, operátor Martin Hlinka z oddelenia Montáž, dňa 29. júna 2010 počas obedňajšej prestávky v Harmony miestnosti vyžreboval nasledujúcich výhercov:
1. Štefan Šimek (Motoráreň) – futbalový dres SR
2. Jaroslav Klabník (Kvalita)– futbalové tričko s logom MS 2010
3. Juraj Šibík (Montáž)– futbalová lopta s logom MS 2010
4. Peter Macura (Motoráreň) – šiltovka s logom MS 2010
5. Milan Hrošovský (Riadenie výroby)– šálka s logom MS 2010
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!
A total of 584 employees participated in the competition and 573 competition coupons with the right answers were in the draw.
Slovenskí aj kórejskí futbalisti dosiahli na osemfinále!
Slovak And Korean Football Players Reached The Round 16
Tohtoročné MS vo futbale rozohnili vášne fanúšikov oboch táborov, slovenských aj kórejských. Zástupcovia oboch krajín sa úspešne prebojovali
do osemfinále, čím sa zaradili medzi 16 najúspešnejších tímov sveta.
V osemfinálovom súboji boli nad sily slovenských reprezentantov hráči Holandska (1:2), postupové nádeje Južnej Kórey zahatali futbalisti Uruguaja
(1:2).
This year’s World Cup cheered up the fans of both teams, Slovak and Korean. Representatives of both countries successfully reached the round of
the best 16 teams in the world. However, the Dutch players beat the Slovak A-team (2:1) and the football players from Uruguay beat the South
Koreans (2:1).
Výsledky Slovenska v základnej F skupine
Results of Slovakia in F Group
Výsledky Južnej Kórey v základnej B skupine
Results of South Korea in B Group
Team
Paraguay
Slovakia
New Zealand
Italy
MP
3
3
3
3
W
1
1
0
0
D
2
1
3
2
L
0
1
0
1
GF
3
4
2
4
GA
1
5
2
5
Team
Pts
5
4
3
2
Argentina
Korea Republic
Greece
Nigeria
Osemfinále/The Round 16:
Slovensko/Slovakia – Holandsko/Netherlands 1:2
07/2010
MP
3
3
3
3
W
3
1
1
0
D
0
1
0
1
Osemfinále/The Round 16:
Južná Kórea/South Korea – Uruguaj/Uruguay 1:2
júl
14
L
0
1
2
2
GF
7
5
2
3
GA
1
6
5
5
Pts
9
4
3
1
Download

Students Develop Their Practical Skills At Kia Motors Slovakia