IV. Aktuality vo vnútornom lekárstve Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Koordinátori: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. 14.00 Príspevok genetiky k patogenéze civilizačných chorôb doc. MUDr. Jaroslav DANIŠKA, CSc. Vás pozýva
na slávnostnú konferenciu
14.15 Metabolický syndróm prof. MUDr. Peter GALAJDA, CSc., prof. MUDr. Marian MOKÁŇ, DrSc. 14.30 Rezistentná artériová hypertenzia MUDr. Viera SMETANOVÁ, CSc. 14.45 Chronická obličková choroba – aktualizácia 2014 doc. MUDr. Martin DEMEŠ, PhD., MPH 15.00 Nové trendy v manažmente diferencovaného karcinómu štítnej žľazy doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc. 15.15 Malária – stále aktuálna téma doc. MUDr. Andrea KALAVSKÁ, PhD. 15.30 Baktericídne účinky vína prof. MUDr. Marian KARVAJ, PhD. pod záštitou
rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity
prof. MUDr. Petra ŠIMKA, CSc.
15.45 Nový pohľad na hemostázu pri cirhóze pečene doc. MUDr. Ľubomír SKLADANÝ, PhD. dňa 25.11.2014
16.00 Príčiny smrti u hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene MUDr. Gabriela BERNASOVSKÁ, PhD. od 8.15 do 16.30 hod.
v posluchárni A 154 Slovenskej zdravotníckej univerzity
16.15 Diagnostika a liečba hepatocelulárneho karcinómu MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD. 16.30 Záver podujatia Podujatie podporili:
Organizačný výbor:
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.r. SVS.
doc. MUDr. Viera Fábryová, PhD.
prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.
MUDr. Alojz Vahančík
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. Sekretariát:
Mgr. Ľudmila Trutzová
Kontakt: (02) 59 54 22 56
Účasť na podujatí
predstavuje
5 kreditov SACCME.
Program I. Memoriál Dionýza Diešku III. Aktuality v hematológii 08.15 Otvorenie Koordinátori: Uvedenie Dionýza Diešku do Dvorany slávy prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti 08.30 História Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. 08.45 Perspektívy Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 09.00 Integrovaný systém vzdelávania vo vnútornom lekárstve prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr.SVS. 09.30 Internistická škola prof. MUDr. Františka PÓRA prof. MUDr. Miroslav MYDLÍK, DrSc., Ing. Katarína DERZSIOVÁ, CSc. 09.45 Medzníky slovenskej endokrinológie doc. MUDr. Peter HNILICA, CSc. II. Memoriálová prednáška 10.00 Dionýz Dieška – osobnosť slovenskej medicíny prof. MUDr. Milan PAVLOVIČ, CSc. doc. MUDr. Egon GOČÁR, CSc. prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr.SVS. 10.30 – 10.45 Prestávka, občerstvenie 11.00 Diagnostika a liečba myeloproliferatívnych neoplázií so zameraním na esenciálnu trombocytémiu prof. MUDr. Mikuláš HRUBIŠKO, CSc. 11.15 Esenciálna trombocytémia a renovaskulárna hypertenzia – opis prípadu MUDr. Andrej KARAMAN, PhD. 11.30 Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií a splenomegálií MUDr. Miloš NOSÁĽ, PhD. 11.45 Splenický lymfóm s vilóznymi lymfocytmi – ako ho diagnostikovať a liečiť MUDr. Alojz VAHANČÍK 12.00 Atypický hemolyticko-­‐uremický syndróm – opis prípadu MUDr. Juraj MARIŠ 10.45 Diagnostika hemoglobinopatií doc. MUDr. Viera FÁBRYOVÁ, CSc., prof. MUDr. Adriena SAKALOVÁ, DrSc.: 09.15 Začalo sa to v Trenčíne? MUDr. Marián KAŠČÁK, PhD. prof. MUDr. Adriena SAKALOVÁ, DrSc. doc. MUDr. Viera Fábryová, PhD. MUDr. Alojz Vahančík 12.15 Kryoglobulinémia pri hepatitíde C MUDr. Michal R. PIJÁK 12.30 Benefit a riziká nových orálnych antikoagulancií doc. MUDr. Angelika BÁTOROVÁ,CSc. 12.45 Transplantácie krvotvorných buniek prof. MUDr. Martin MISTRÍK, CSc. 13.00 – 14.00 Prestávka, obed 
Download

stiahni si program