hadice
Záhradné hadice
Hadice na tekuté požívatiny
Hadice na sypké požívatiny
Hadice na vodu
Hadice pre bazénovú techniku
Hadice zvinovateľné na plocho
Hasičské hadice
Tlakové hadice na vodu a vzduch (do max. 80 bar)
Hadice na horúcu vodu a chladiace kvapaliny
Hadice na paru
Hadice pre chemický priemysel
Teflonové trubičky
Hadice na sypké látky, betónové zmesi
Hadice na betón – vysokotlakové
Hadicový systém SIGMA
Hadice na údržbu komunikácií
Fekálne hadice na sanie
Vzduchotechnické hadice
Vzduchotechnické hadice – pre drevársky priemysel,
samozhášavé
Vysávačové hadice
8
8
15
18
20
21
22
23
28
30
32
34
35
37
38
40
41
43
49
50
Vzduchotechnické hadice – elektricky vodivé
51
Vzduchotechnické hadice – horúce plyny (do max. +310 °C) 52
Hadice na odvod výfukových plynov
56
Vzduchotechnické hadice – špeciálne
57
Vzduchotechnické hadice – kovové
59
Výfukové hadice kovové
60
Hadice na dopravu asfaltu
61
Hadice na oleje a palivá
61
Hadice ku vzduchovým rozvodom automobilov
68
Hadice ku vzduchovým rozvodom
70
Pe rúrky a trubičky
72
Chráničky na káblové rozvody
– nekompatibilné s konektormi NORRES
73
Ochranné špirály
74
Ochranné návleky na hadice
74
Plastové a kovové ochranné návleky
75
Plynové a zváračské hadice
75
Hadice pre preplachovanie kanalizácie
77
Hadice s koncovkami
78
Mazacia technika
80
Hydraulické hadice
81
hadice
ZÁHRADNÉ HADICE
RW501 – HADICA MPVC NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
• doprava vzduchu, vody a vodných roztokov látok pre technické účely
• stena: mäkčene PVC, štandardná farba zelená transparentná
(na objednávku čirá transparentná)
• výstuž: preplet zo syntetické priadze
• pracovná teplota: –5 °C/+40 °C
• rozmer 19/26 na objednávku aj v dĺžkach 100 m
Skôr podľa PN 21/501-93
Obj. kód
0000 006
0000 008
0000 010
0000 013
0000 014
0000 016
0000 019
0000 020
0000 025
0000 032
Priemer Pracovný tlak (bar) Balenie
(mm)
(m-info)
vzduch
voda
6/11
6
10
50
8/13
6
10
50
10/14,5
6
10
50
12,5/17
6
10
50
12,5/17
6
10
25
16/22
6
10
35
19/26
6
10
50
19/26
6
10
25
25/32
6
6
30
32/40
6
6
25
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– GREENGARDEN pre všeobecné použitie (zelena transparentná, priemery 6–32 mm) – 1082 xxx.
– MPVC CRYSTAL pre všeobecné použitie
(číra , transparentná, priemery 6–50 mm) – 1154 xxx.
– Valmon 1123 (transparentná mliečna, alebo zelena farba,
1082 xxx
1154 xxx
pracovný tlak 17– 0 bar, priemery 6–32 mm) – 0370 xxx.
Cena
(€/m)
0,438
0,446
0,455
0,508
0,508
0,843
1,083
1,083
1,570
2,273
0370 xxx
BLUEGARDEN – MPVC HADICA S NEPRIEHĽADNOU DUŠOU
•
•
•
•
•
doprava vody a vodných roztokov látok pre technické účely
duša: biela, mäkčené PVC
výstuž: prepletenie zo syntetickej priadze
obal: priesvitná modrá, mäkčené PVC
pracovná teplota: –10 °C / +60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1141 012
1141 013
1141 016
1141 019
1141 020
1141 025
1141 026
1141 032
12,5/17
12,5/17
16/22
19/26
19/26
25/32
25/32
32/40
15
15
15
10
10
6
6
6
50
25
25/50
50
25
50
25
25/50
0,409
0,409
0,682
0,992
0,992
1,186
1,186
2,215
HADICE NA TEKUTÉ POŽÍVATINY
FR 505 – HADICA MPVC NA PITNÚ VODU
•
•
•
•
doprava pitnej vody, vodných roztokov látok a vzduchu
duša aj obal: mäkčené PVC, béžová transparentná
výstuž: syntetická priadza
pracovná teplota: –5 °C/+40 °C
Skôr podľa PN 21/505-96
Obj. kód
0001 006
0001 008
0001 010
0001 013
0001 016
0001 019
0001 025
0001 032
Priemer Pracovný tlak (bar) Balenie
(mm)
(m-info)
vzduch
voda
6/11
6
10
50
8/13
6
10
50
10/14
6
10
50
12,5/17
6
10
50
16/22
6
10
35
19/26
6
10
25/50
25/32
6
6
30
32/40
6
6
25
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– Valmon 1125 (transparentná mliečna farba,
pracovný tlak 17–10 bar, priemery 6–32 mm)
– 1283 xxx
8
katalóg 2011
Cena
(€/m)
0,591
0,603
0,640
0,764
1,161
1,669
2,215
3,165
1283 xxx
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y
ARIANNA BIO – HADICA MPVC NA PITNÚ VODU
• doprava potravinárskych tekutín a alkoholov (max. 15 %)
• spĺňa podmienky EÚ nariadenie 1935/2004/CE (triedy A, B, C)
• duša a obal: mäkčene PVC, farba číra transparentná
• výstuž: syntetická priadza
• pracovná teplota: –10 ° C / +60 ° C
Poznámka: Hadica plne nahrádza hadicu ARIANNA T.A. (0002 xxx).
Materiál pre výrobu PVC hadice ARIANNA BIO je vyrobená z prírodných obnoviteľných zdrojov (nie recyklátov). Hadica nie je
vhodná pre dopravu mastných požívatín. Hadica
spĺňa požiadavky Vyhlášky MZd 38/2001 Sb.
a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
ES 1935/2004 týkajúce sa výrobkov určených
ku kontaktu s potravinami.
Pre priemyselné aplikácie možno nahradiť
hadicou MPVC CRYSTAL – 1154 xxx.
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1373 006
1373 008
1373 010
1373 013
1373 016
1373 019
1373 025
1373 030
1373 032
1373 038
1373 040
1373 050
6/12
8/14
10/16
13/19
16/22
19/26
25/33
30/38
32/42
38/48
40/50
50/62
20
20
16
11
10
9
8
6
5
4
4
4
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
0,702
0,744
0,950
1,116
1,281
1,777
2,562
2,975
4,008
4,669
5,124
7,479
Pre použitie vo farmácii odporúčame:
– PHARMA PRESS (tlaková transparentné hadica z termoplastickej
gumy, priadzový oplet, pracovná teplota –30°C/+125°C, priemery
6,4 mm–25,4 mm) – 1379 xxx.
THERMOCLEAN 100 – HADICA PRE PROFESIONÁLNE ČISTENIE
A TEKUTÉ POŽÍVATINY
1379 xxx
•
•
•
•
•
•
•
•
hadica pre profesionálne čistenie, dopravu pitnej vody a potravinárskych tekutín
hadica je odolná nárazovým zmenám teplôt, tlakovým rázom a deformáciám, neobsahuje ftaláty
výhodou je maximálny pracovný tlak 15 bar pri teplote +100 °C
pri teplote +20 °C možno hadicu použiť pre pracovný tlak až 30 bar
spĺňa podmienky EU nariadenia 2007/19/CE
Priemer
Pracovný
duša: biela, hladká, mäkčené potravinárske PVC
Obj. kód
Balenie
(mm)
tlak (bar)
výstuž: polyesterová priadza
1174 013
13/22
15
40
obal: modrý, hladký, odolný potravinárskym tukom, nezanechá1174 019
19/28
15
40
va nežiadúce stopy, mäkčené potravinárske PVC
1174 025
25/34
15
40
• pracovná teplota: –15 °C/+100 °C
Cena
(€/m)
4,256
5,758
6,860
Ďalší konstrukčne podobný typ v ponuke:
– THERMOCLEAN AL20 (hadica pre oplachovanie v potravinárstve, pracovný tlak 20 bar pri 70 °C) – 1175 xxx.
1175 xxx
LM1-EPDM – TLAKOVÁ HADICA NA POTRAVINY
•
•
•
•
preprava alkoholických nápojov (max. 40 %), nealkoholických nápojov a netučných potravinárskych tekutín (max. 36 % tuku)
duša: biela, hladká, EPDM
Priemer Pracovný Podtlak Balenie
Cena
výstuž: textil, ovinutie
Obj. kód
(mm) tlak (bar) (bar)
(m-info)
(€/m)
obal: červený, hladký s odtlačkom textilu, odolný proti obruso0003 013
13/23
12
–0,5
40
9,174
vaniu a poveternostným vplyvom, SBR/NR/EPDM
0003 019
19/29
12
–0,5
40
10,744
• pracovná teplota: –35 °C/+95 °C (pri sterilizácii krátkodobo
+130 °C/30 min.)
0003 025
25/37
12
–0,5
40
13,760
0003 032
0003 038
0003 050
32/48
38/56
50/72
12
12
12
–0,5
–0,5
–0,5
40
40
40
20,207
25,496
37,107
Atest českého hygienika pre použitie pre pitnú vodu a požívatiny.
katalóg 2011
9
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y
AL 110 – TLAKOVÁ HADICA NA POTRAVINY
• preprava alkoholických nápojov (max. 40 %), nealkoholických
nápojov a netučných potravinárskych tekutín (max. 36 % tuku)
• duša: biela, hladká, EPDM
• výstuž: textil, ovinutie
• obal: červený, hladký s odtlačkom textilu, odolný voči obrusovaniu, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+95 °C (pri sterilizácii krátkodobo
+130 °C/30 min.)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0237 025
0237 032
0237 040
0237 050
0237 063
25/36
32/44
40/53
50/64
63/79
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
13,760
15,207
17,397
22,645
32,190
Atest českého hygienika pre použitie pre pitnú vodu a požívatiny.
LM3 – PARNÁ POTRAVINÁRSKA HADICA
•
•
•
•
•
•
doprava pitnej vody, potravinárskych tekutín a nasýtenej pary
duša: biela, odolná voči olejom a tukom, NBR
výstuž: textilná vložka, ovinutie
obal: modrý, odolný voči olejom a tukom, nešpinivý, NVC
pracovná teplota: –35 °C/+95 °C
teplota pre nasýtenú paru: max. +164 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
0014 013
0014 016
0014 019
0014 025
0014 032
0014 038
0014 040
0014 050
0014 065
13/23
16/26
19/31
25/39
32/46
38/56
40/58
50/70
65/89
Pracovný tlak (bar)
Balenie
horúca (m-info)
para
voda
6
18
40
6
18
40
6
18
40
6
18
40
6
18
40
6
18
40
6
18
40
6
18
40
6
18
40
Cena
(€/m)
10,000
10,992
12,934
16,612
19,669
28,347
29,504
37,025
54,298
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– LMH (hadica pre oplachovanie v mastných prevádzkach) – 0331 xxx.
– Nerezové navijaky s atestom pre hadice do potravinárskych
prevádzok – 1705 xxx.
1705 xxx
0331 xxx
LME MILKYLINE – HADICA PRE CISTERNY NA TEKUTÉ POŽÍVATINY
• vysoko ohybná tlaková nasávacia hadica na plnenie a vyprázdňovanie mliekarenských zberných vozidiel, potravinársky
a nápojový priemysel, doprava alkoholických i nealkoholických nápojov
• extrémne ohybná vďaka špeciálnym gumovým materiálom a konštrukciou vložky
• duša: biela, hladká, potravinárska akosť, NR
Priemer Pracovný Podtlak Balenie
Cena
• výstuž: textilné vložky, ovin, špirála z pozinkovaného oceľovéObj. kód
(mm) tlak (bar) (bar)
(m-info)
(€/m)
ho drôtu
1146 040
40/51
6
–0,9
40
17,273
• obal: modrý, odolný voči oderu a poveternostným vplyvom,
1146
050
50/61
6
–0,9
40
17,934
NR
1146 063 63/74,5
6
–0,9
40
22,727
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C (krátkodobo +130 °C)
1146 070
1146 076
70/83
76,2/89
6
6
–0,9
–0,9
40
40
30,744
30,744
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
PLUTONE PF (tlakovonasávacia hadica pre tekuté požívatiny
a alkoholy do max. 40 %) – 0317 xxx.
0317 xxx
10
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y
LM4S/SF1500 – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA POŽÍVATINY
• nasávanie aj výtlak nealkoholických i alkoholických
nápojov (vína, piva) a ďalších potravinárskych tekutín
• použiteľná pre živočíšne aj rastlinné oleje a tuky
• hadica je veľmi pružná a ľahká, používaná na plnenie a vyprázdňovanie cisterien na mlieko
• duša: biela, hladká, odolná voči olejom a tukom, NBR
• výstuž: priadzové opletenie, zapustená oceľová špirála
• obal: modrý, hladký s odtlačkom textilu, odolný voči obrusovaniu, nešpinivý, NVC
• pracovná teplota: –35 °C / +80 °C (pri sterilizácii krátkodobo
+130 °C/30 min.)
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0006 025
0006 033
0006 038
0006 040
0006 050
0006 063
0006 065
0006 075
0006 102
25/37
32/44
38/51
40/50
50/64
50,8/62
65/79
75/90
102/122
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20,826
22,934
25,207
24,876
32,438
29,711
45,248
54,050
89,793
K potravinárskym hadiciam odporúčame použiť nerezové koncovky:
0700 xxx
0701 xxx
0703 xxx
LMUS – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA ALKOHOLY
• nasávanie a výtlak nealkoholických i alkoholických nápojov (max. 96 %)
• špeciálne vyhotovenie pre pivovary, lihovary
• duša: špeciálne vyhotovenie, svetlá, hladká, odolná voči tukom, UPE
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie, zapustená oceľová špirála
• obal: červený, hladký s odtlačkom textilu, odolný voči odieraniu,
SBR/NR/EPDM
• pracovná teplota: –35 °C/+95 °C (pri sterilizácii krátkodobo
+130 °C/30 min.)
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0010 025
0010 032
0010 040
0010 050
0010 051
0010 065
0010 080
25/37
32/44
40/54
50/64
50,8/65
65/79
80/100
12
12
12
12
12
12
12
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
23,595
27,314
32,355
37,149
37,149
46,653
71,529
Atesty:
– českého hygienika pre použitie na pitnú vodu
– BfR (skôr BgW) III:2002, MEBAK, Weihenstephan, WRC Nr.
0210524, FDA (CFR 21 §177.2600)
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– LMU (špeciálna verzia tlakovej hadice s UPE
0009 xxx
dušou pre pivo a alkoholy – max 96 %) – 0009 xxx.
WINE – NASÁVACIA HADICA NA POTRAVINY
• nasávanie a výtlak potravinárskych tekutín a alkoholov
(max. 25 %)
• stena: transparentné PVC, hladká
• výstuž: zapustená červená PVC špirála
• pracovná teplota: –15 °C/ +60 °C
Hadica WINE vyhovuje požiadavkám Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 1935/2004 článok 3 všeobecné požiadavky na
materiály a predmety určené pre styk s potravinami.
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
1057 020
1057 025
1057 030
1057 032
1057 035
1057 038
1057 040
1057 045
1057 050
1057 055
1057 060
1057 063
1057 070
1057 076
1057 080
20/24,8
25/29,8
30/35
32/37,2
35/40,2
38/44
40/46
45/51,4
50/57,2
55/62,2
60/67,2
63/70,4
70/77,8
76/84,2
80/89
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1,570
1,983
2,066
2,603
2,810
3,017
3,099
3,843
4,380
4,628
5,702
5,744
5,992
7,025
8,264
katalóg 2011
11
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y
PLUTONE BIO – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA POŽÍVATINY
• nasávanie a výtlak potravinárskych tekutín a alkoholov
(max. 15 %)
• spĺňa podmienky EÚ nariadenie 2002/72/CE (triedy A, B, C)
• stena: transparentná číra, PVC, neobsahuje ftaláty, odolná
poveternostným vplyvom a mnohým chemikáliám, hladká
• výstuž: zapustená oceľová špirála
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
Poznámka: Hadica plne nahrádza hadicu PLUTONE A (0012xxx).
Materiál pre výrobu PVC hadice PLUTONE BIO je vyrobený z prírodných obnoviteľných zdrojov (nie recyklátov). Hadica nie je
vhodná pre dopravu mastných požívatín. Hadica spĺňa
požiadavky Vyhlášky MZd 38/2001 Zb. a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES 1935/2004
týkajúce sa výrobkov určených ku kontaktu s potravinami.
Pre použitie vo farmácii odporúčame:
– PHARMA STEEL (tlakovonasávacia hadica z termoplastickej gumy,
nerezová špirála, zodpovedá 2007/19CE, priemery 13–51 mm,
pracovná teplota –30 °C/+125 °C)
– 1380 xxx.
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
1374 006
1374 008
1374 010
1374 012
1374 014
1374 016
1374 018
1374 020
1374 022
1374 025
1374 030
1374 032
1374 035
1374 038
1374 040
1374 045
1374 050
1374 060
1374 063
1374 070
1374 076
1374 080
1374 090
1374 102
1374 105
6/12,2
8/14,2
10/16
12/18
14/20
16/22,4
18/24,4
20/27
22/29
25/33
30/38
32/40,4
35/43,4
38/47
40/49,2
45/54,8
50/60
60/71,8
63/74,8
70/82
76/88,2
80/92,2
90/103
102/115
105/118
5
5
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2
2
–0,95
–0,95
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,8
–0,8
–0,8
–0,8
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
1,694
1,777
1,364
1,529
1,694
1,983
2,645
2,686
3,595
3,678
4,876
4,917
6,529
6,529
6,529
9,256
9,256
12,397
12,893
15,950
15,950
17,066
20,785
22,686
23,388
1380 xxx
PLUTONE PR BIO – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA POŽÍVATINY
• nasávanie a výtlak potravinárskych tekutín a alkoholov
(max. 15 %)
• spĺňa podmienky EÚ nariadenie 2002/72/CE (triedy A, B, C)
• stena: transparentná číra, PVC, neobsahuje ftaláty, odolná
poveternostným vplyvom a mnohým chemikáliám, hladká
• výstuž: zapustená oceľová špirála, výplet
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
Poznámka:
Hadica plne nahrádza hadicu PLUTONE PR. Materiál pre výrobu PVC hadice PLUTONE PR BIO je vyrobený z prírodných
obnoviteľných zdrojov (nie recyklátov). Hadica nie je vhodná pre dopravu mastných požívatín. Hadica spĺňa požiadavky
Vyhlášky MZd 38/2001 Zb. a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES 1935/2004 týkajúce sa výrobkov určených ku
kontaktu s potravinami.
12
katalóg 2011
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
1375 012
1375 020
1375 025
1375 032
1375 038
1375 040
1375 050
1375 060
1375 063
1375 076
1375 102
12/20
20/29
25/35
32/43
38/49
40/51
50/63
60/74
63/77
76/91
102/118
20
18
15
13
13
13
8
7
7
6
4
–1
–1
–1
–0,9
–0,9
–0,9
–0,8
–0,8
–0,8
–0,7
–0,7
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
20
2,645
4,174
5,372
6,653
8,430
8,802
9,793
12,231
12,231
16,240
24,050
Ďalší typ z radu hadíc PLUTONE v ponuke:
– PLUTONE PF (tlakovonasávacia hadica pre tekuté požívatiny
a alkoholy do max. 40 %) – 0317 xxx.
– PLUTONE PU PRESS (tlakovonasávacia hadica pre farmaceutický priemysel, polyuretánová stena, nerezová špirála a priadzový
oplet, pracovná teplota –40 °C/+90 °C) – 1290 xxx.
0317 xxx
1290 xxx
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y
HADIČKA ZO SILIKÓNOVEJ GUMY
•
•
•
•
•
•
•
Obj. kód
Priemer
(mm)
Cena
(€/m)
0017 010
0017 011
0017 012
0017 013
0017 014
0017 021
0017 022
0017 028
0017 030
0017 031
0017 033
0017 032
0017 034
0017 035
0017 036
0017 037
0017 041
0017 043
0017 042
0017 046
0017 051
0017 053
0017 052
1/2
1/3
1,5/2,5
1,5/3,5
1,6/4,8
2/4
2/5
2/8
2,5/4,5
3/5
3/6
3/7
3,2/4,8
3,2/5,2
3,2/6,4
3/10
4/6
4/7
4/8
4/10
5/7
5/8
5/9
0,393
0,537
0,826
0,620
0,909
0,909
1,446
6,818
2,273
0,909
0,992
1,240
0,785
0,992
1,157
6,777
0,868
1,240
1,860
4,959
0,992
1,364
1,983
transparentná s mliečnym nádychom, potravinárska akosť
stena: silikón, FDA, 60 °Sh
elektrický izolant: 3×10 na 15 Ω/cm
pracovná teplota: –40 °C/+200 °C (krátkodobo +230 °C)
balenie: 25 m
na zákazku aj iné rozmery
niektoré priemery len na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Cena
(€/m)
0017 054
0017 095
0017 059
0017 060
0017 061
0017 062
0017 063
0017 064
0017 065
0017 066
0017 073
0017 071
0017 072
0017 097
0017 082
0017 096
0017 083
0017 084
0017 085
0017 092
0017 093
5/10
5/12
5,1/7,6
6/8
6/9
6/10
6,3/9,5
6,3/11,1
6,3/12,7
6/12
7/8,4
7/10
7/11
8/10
8/12
8/13
8/14
8/16
8/18
9/13
9/15
2,355
7,975
4,091
0,909
1,157
2,314
1,612
2,562
3,554
4,504
6,157
1,694
1,942
0,909
2,273
5,868
3,843
5,496
14,835
2,645
5,248
Obj. kód
Priemer
(mm)
Cena
(€/m)
0017 094
0017 101
0017 102
0017 103
0017 104
0017 121
0017 122
0017 126
0017 125
0017 123
0017 133
0017 134
0017 162
0017 163
0017 182
0017 193
0017 202
0017 203
0017 253
0017 255
0017 313
0017 332
0017 333
9,5/15,9
10/12
10/14
10/15
10/16
12/15
12/16
12/18
12/25
12,7/19,1
13/19
14/20
16/20
16/22
18/22
19/25,4
20/22
20/26
25/31
28/34
31/37
32/36
32/38
4,587
1,364
2,769
3,554
3,636
6,983
4,421
11,983
25,413
6,116
5,455
11,405
6,694
6,612
8,967
6,736
7,603
8,595
8,223
16,322
17,190
11,240
20,992
Ďalšie priemery a prevedenie dodávame na zákazku.
Vyžiadajte si ponuku na špecifický rozmer, tvrdosť alebo iné farebné prevedenie..
0017 105 – silikónová hadička v hnedej farbe
HADICA ZO SILIKÓNOVEJ GUMY S PREPLETENÍM – ČERVENÝ OBAL
•
•
•
•
•
doprava potravinárskych tekutín a ďalších médií
duša: silikón, 70°Sh, mliečne zafarbenie
výstuž: prepletenie z polyesterového vlákna
obal: silikón, 60 °Sh, červená
pracovná teplota: –40 °C/+200 °C (krátkodobo +250 °C)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0226 003
0226 004
0226 006
0226 008
0226 010
0226 013
0226 016
0226 018
0226 020
3/8
4/9
6/12
8/14,4
10/17
13/19,5
16/24
18/27
20/30
20
20
13
13
11
10
10
8
8
25
25
25
25
25
25
25
25
25
7,397
7,521
11,942
13,471
15,579
17,521
23,678
25,620
27,769
Na objednávku dodávame:
– PHARMASIL/TPU – tlakovonasávacia hadica pre potravinárstvo a farmáciu (materiál: mix PU a silikónu, nerezová
špirála, hladká zvonka i vo vnútri, RoHS USP class VI, priemery 13–50 mm, –40 °C/+100 °C) – 1381 xxx.
katalóg 2011
13
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y
HADICA ZO SILIKÓNOVEJ GUMY S PREPLETENÍM
•
•
•
•
•
•
doprava potravinárskych tekutín a ďalších médií
duša: silikón, 70 °Sh, mliečne zafarbenie
výstuž: prepletenie z polyesterového vlákna
obal: silikón, 70 °Sh, mliečne zafarbenie
pracovná teplota: –40 °C/+200 °C (krátkodobo +250 °C)
na zákazku aj iné rozmery
Ďalšie priemery na zakázku v ponuke.
Ďalší typ silikónovej potravinárskej hadice na objednávku:
– Tlakovonasávacia silikónová hadica – 0018 xxx
– Silikónová hadica pre priemyselné aplikácie – RADIASIL 0169 xxx.
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0117 006
0117 008
0117 009
0117 010
0117 012
0117 016
0117 019
0117 025
0117 028
6/11,9
8/14,4
9,5/15,9
10/17
12,5/18,9
16/25,6
19/30,6
25/37
28/40
13
13
11
10
10
10
8
5
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14,256
15,083
22,066
22,066
22,066
37,025
54,669
69,256
74,132
0018 xxx
0169 xxx
HADIČKA NA POTRAVINY – CELOGUMOVÁ
•
•
•
•
doprava vody a tekutých požívatín
stena: červená, tvrdosť 55 °Sh, zmes: 24516, NR/SBR
beztlaková
pracovná teplota: –40 °C/+70 °C
Skôr podľa PND 21/366-79
Ďalšie priemery v ponuke.
Pre použitie v laboratóriách odporúčame tiež hadičky zo silikónovej
gumy 0017 xxx.
Priemer 10/14 je vhodný a používaný na vodováhy.
Originálna hadica na vodováhy z EPDM v čiernej farbe: 0340 010.
Obj. kód
Priemer
(mm)
Hmotnosť
(kg/m)
Balenie
(kg–info)
Cena
(€/kg)
0015 041
0015 042
0015 051
0015 060
0015 061
0015 062
0015 063
0015 082
0015 083
0015 084
0015 090
0015 102
0015 105
0015 123
0015 133
0015 143
0015 163
4/7
4/8
5/8
6/8
6/9
6/10
6/12
8/12
8/14
8/16
9/13
10/14
10/20
12/18
13/19
14/20
16/22
0,047
0,058
0,050
0,050
0,063
0,077
0,110
0,096
0,158
0,168
0,158
0,115
0,359
0,134
0,232
0,244
0,270
7–8
7–8
7–8
7–8
7–8
7–8
7–8
8–9
8–9
8–9
8–9
10–11
10–11
10–11
11–13
9
11–12
7,314
7,314
7,314
7,314
7,314
7,314
7,314
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
0340 xxx
HADIČKA NA POTRAVINY S UKONČENÍM – CELOGUMOVÁ
• doprava potravinárskych tekutín
• stena: červená, NR
14
katalóg 2011
Obj. kód
Priemerxdĺžka
(mm)
Balenie
(ks-info)
Cena
(€/ks)
0016 008
8/11×1500
50
1,777
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A T E K U T É P O Ž Í VAT I N Y / H A D I C E N A S Y P K É P O Ž Í VAT I N Y
BEWEFLEX – TRUBIČKA NA TEKUTÉ POŽÍVATINY
• trubičky kompatibilné s koncovkami používanými v potravinárskom priemysle (napr. rozvody piva, limonád)
• stena: PE-LD, priesvitná s mliečnym nádychom
• pracovná teplota: max. +90 °C
Obj. kód
Vonkajší priemer×sila
steny (mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1000 095
1000 127
9,5×1,4 (3/8“)
12,7×1,6 (1/2“)
50
50
0,207
0,307
Na objednávku dodávame aj PE trubičky VALPAR.
Nástrčné spojky na trubičky pre nápoje:
– JG nápoje – 1605–1620 xxx.
1605 xxx
1611 xxx
1612 xxx
1613 xxx
1614 xxx
1615 xxx
1616 xxx
HADICE NA SYPKÉ POŽÍVATINY
AIRDUC PUR 351 MHF
• nasávanie a výtlak potravinárskych médií: práškov, prachu,
granulátov, plynných aj kvapalných látok
• stena zodpovedá potravinárskym normám: FDA 21 CFR 177.2600
a 178.2010, EU smernice 2002/72/EC, 2007/19/EC
• odolná voči mikróbom a hydrolýze
• vysoko oderuvzdorná, ľahká a ohybná, odolná voči napätiu a voči
vzniku trhlín
• stena: PU (polyuretán), etherová báza, hrúbka cca 0,9 mm,
priesvitná
• výstuž: špirála z oceľového drôtu pevne zapustená v stene hadice
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
• niektoré priemery len na objednávku
Pre hadice AIRDUC dodávame príslušenstvo:
– Spony s mostíkom pre preklenutie špirály – 0822 xxx a 0823 xxx
– PU spojky – 0945 xxx
– Koncovky s vonkajším závitom – 1600 xxx a prírubové diely
– Pre viac informácii o príslušenstve pre hadicu AIRDUC kontaktujte
naše predajné oddelenie
Ďalšie konštrukčne podobné typy pre dopravu sypkých požívatín
v ponuke:
– PROTAPE PUR 330 MHF (iná konštrukcia a ľahšia verzia PU
hadica s oceľovou špirálou, dostupná aj v priemeroch 400,
450, 500 mm, hrúbka steny 0,6 mm) – 0298 xxx
– AIRDUC PUR 350 MHF (ako PUR 351, ale so silou steny cca
0,7 mm) – 1046 xxx.
– AIRDUC PUR–INOX 351 MHF (PU s nerezovou špirálou
– určené napríklad pre farmáciu) – 1008 xxx.
– AIRDUC PE 362 F (PE s oceľovou špirálou – určené pre agresívne
médiá s výparmi z kyselín, hydroxidov, olejov) – 0359 xxx.
1617 xxx
1606 xxx
1618 xxx
1607 xxx
1608 xxx
1619 xxx
1609 xxx
1620 xxx
1610 xxx
1663 xxx
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0091 025
0091 030
0091 032
0091 035
0091 038
0091 040
0091 045
0091 050
0091 055
0091 060
0091 065
0091 070
0091 075
0091 080
0091 090
0091 100
0091 110
0091 115
0091 120
0091 125
0091 130
0091 140
0091 150
0091 160
0091 175
0091 180
0091 200
0091 225
0091 250
0091 275
0091 280
0091 300
0091 320
0091 325
0091 350
0091 400
25/32
30/38
32/40
35/43
38/46
40/48
45/53
50/58
55/63
60/68
65/73
70/79
75/84
80/89
90/99
100/109
110/119
115/124
120/129
125/134
130/139
140/149
150/159
160/169
175/184
180/189
200/209
225/234
250/259
275/284
280/289
300/309
320/329
325/334
350/359
400/409
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15/20
10/15/20
10/15
10/15/20
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10
10
10
10
10
10
10
12,107
12,107
12,107
12,107
12,107
12,107
12,562
13,058
13,719
13,099
14,917
16,446
16,570
17,066
17,521
21,488
22,975
23,967
24,959
26,818
27,727
28,388
31,405
38,388
42,190
42,686
48,554
54,587
62,397
68,264
69,463
72,893
119,463
81,033
89,174
105,372
2,690
2,690
2,120
1,940
1,795
1,710
1,525
1,370
1,255
1,150
1,060
0,990
0,920
0,860
0,770
0,690
0,630
0,605
0,580
0,560
0,535
0,495
0,460
0,435
0,400
0,385
0,350
0,310
0,280
0,255
0,250
0,230
0,215
0,215
0,200
0,170
–0,495
–0,475
–0,460
–0,440
–0,430
–0,420
–0,385
–0,365
–0,330
–0,285
–0,255
–0,210
–0,195
–0,175
–0,155
–0,120
–0,110
–0,105
–0,105
–0,085
–0,085
–0,085
–0,075
0,065
–0,055
–0,055
–0,055
–0,040
–0,020
–0,020
–0,020
–0,020
–0,020
–0,015
–0,015
–0,010
Potravinárska PU hadica bez špirály v ponuke:
– PROTAPE PUR–CU 335 MHF (hadica na sypké požívatiny bez špirály, hrúbka steny cca 1 mm, určená pre násypníky, dávkovače atď.,
medené lanko pre odvod statickej elektriny) – 1045 xxx.
katalóg 2011
15
hadice
AIRDUC PUR 355 MHF
• nasávanie a výtlak potravinárskych médií: práškov, prachu, granulátov, plynných aj kvapalných látok
• stena zodpovedá potravinárskym normám: FDA 21 CFR
177.2600 a 178.2010, EU smernice 2002/72/EC, 2007/19/EC
• odolná voči mikróbom a hydrolýze
• vysoko oderuvzdorná, ľahká a ohybná, odolná voči napätiu
a voči vzniku trhlín
• stena: PU (polyuretán), etherová báza, hrúbka cca 1,5 mm,
priesvitná
• výstuž: špirála z oceľového drôtu pevne zapustená v stene hadice
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
0823 xxx
0945 xxx
0748 xxx
H A D I C E N A S Y P K É P O Ž Í VAT I N Y
Obj. kód
Rozmer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0352 020
0352 025
0352 030
0352 032
0352 035
0352 038
0352 040
0352 050
0352 060
0352 065
0352 070
0352 075
0352 080
0352 100
0352 110
0352 125
0352 150
0352 160
0352 200
0352 250
20/27
25/32
30/40
32/42
35/45
38/48
40/50
50/60
60/70
65/75
70/81
75/86
80/91
100/111
110/121
125/136
150/161
160/171
200/213
250/263
–
–
–
–
3,895
3,470
3,280
3,095
2,955
2,925
2,900
2,330
1,955
1,815
1,690
1,575
1,480
1,190
1,085
0,960
0,800
0,745
0,600
0,485
–1,000
–0,900
–0,880
–0,875
–0,870
–0,865
–0,855
–0,835
–0,730
–0,675
–0,605
–0,555
–0,505
–0,355
–0,325
–0,265
–0,180
–0,165
–0,120
–0,075
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
10
10
10
10/15
10
10/15
10/15
10
10
10
10
10
10
10/15
10/15
10
10
10
10
10
15,000
16,364
17,769
18,306
18,595
19,298
20,537
23,719
27,727
29,008
30,207
32,314
33,017
50,579
54,091
63,760
76,860
83,058
103,967
148,140
Pre hadice AIRDUC dodávame príslušenstvo:
Spony s mostíkom na preklenutie špirály – 0822 xxx a 0823 xxx
PU spojky – 0945 xxx
Koncovky s vonkajším závitom – 1600 xxx a ďalšie diely
Pre viac informácií o príslušenstve pre hadice AIRDUC kontaktujte
naše predajné oddelenie
Ďalšie konštrukčne podobné typy pre dopravu sypkých požívatín v ponuke:
– PROTAPE PUR 330 MHF (iná konštrukcia a ľahšia verzia PU hadice s oceľovou špirálou, dostupná
aj v priemeroch 400, 450, 500 mm, sila steny 0,6 mm) – 0298 xxx.
– AIRDUC PUR 350 MHF (ako PUR 351, ale so silou steny cca 0,7 mm) – 1046 xxx.
– AIRDUC PUR-INOX 351 MHF (PU s nerezovou špirálou – určená napr. pre farmáciu) – 1008 xxx.
– AIRDUC PUR-INOX 355 MHF (PU s nerezovou špirálou – určené napr. pre farmáciu) – 1009 xxx.
– AIRDUC PUR 356 MHF (robustnejšie verzia, hrúbka steny 2–2,5 mm) – 1056 xxx.
– CP PUR 455 MHF (axiálne stlačiteľná, priemery 50–1000 mm) – 0292 xxx.
– AIRDUC PUR 355 (základná verzia pre sypké látky) – 0090 xxx.
– VULCANO HDS 15 ET (PU hadica odolná abrázii, mikróbom a hydrolýze) – 1180 xxx.
– AIRDUC PE 362 F (PE s oceľovou špirálou – určená pre agresívne média s výparmi z kyselín,
hydroxidov, olejov) – 0359 xxx.
0298 xxx
0292 xxx
1046 xxx
1008 xxx
1180 xxx
0359 xxx
NETTUNO PU ANTISTATIC
• nasávanie a výtlak silne abrazívnych potravinárskych médií: práškov, granulátov, zrna; nepotravinárskych sypkých médií:
piesku, cementu, brokov a pod.
Priemer Pracovný Podtlak Balenie
Cena
• duša: priesvitná, hladká, PU (polyuretán, špeciálne vyhotovenie,
Obj. kód
(mm) tlak (bar) (bar)
(m-info)
(€/m)
éterová báza)
0305 038 38/45,6
5
–0,7
30
7,066
• výstuž: žltá PVC špirála
0305 040 40/47,6
5
–0,7
30
7,562
• obal: priesvitný, jemne vrúbkovaný, PVC
0305 050 50/58,8
5
–0,7
30
9,876
• medený drôt vinutý medzi plastovou špirálou zvonku hadice
0305 052 52/60,8
5
–0,7
30
9,917
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
• niektoré priemery len na objednávku
0305 060
60/69
5
–0,7
30
11,736
Hadica je veľmi vyhľadávaná aj v plastikárskom priemysle na prepravu
granúl.
Pre tento účel odporúčame použiť aj hadicu AIRDUC PUR 355 – 0090
xxx, alebo AIRDUC HT-PUR 355 – 1035 xxx.
1035 xxx
16
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A S Y P K É P O Ž Í VAT I N Y
VACUPRESS SUPERELASTIC – HADICA NA SYPKÉ POTRAVINY
• veľmi ohybná hadica pre nasávanie a výtlak potravinárskych tekutín (do max. 28 % alkoholu) a sypkých potravinárskych médií, doprava nepotravinárskych sypkých látok
• duša: biela, hladká, termoplastické PVC
• výstuž: syntetická priadza, oceľová špirála
• obal: čierny, hladký, termoplastické PVC
• pracovná teplota: –25 °C/+60 °C
• dodávame spravidla na objednávku
–
–
–
–
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
1107 019
1107 025
1107 032
1107 038
1107 040
1107 050
1107 060
1107 063
1107 075
1107 076
1107 080
1107 090
1107 100
1107 102
1107 120
1107 127
1107 152
19/28
25/35,6
32/42,6
38/51
40/53
50/63
60/74
63/77
75/91
76/92
80/96
90/107
100/117
102/119
120/138
127/145
152/171
20
16
16
14
14
12
12
12
12
12
10
10
10
10
8
7
5
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
4,174
5,620
7,190
9,421
9,752
12,397
17,231
18,471
20,455
20,455
22,603
27,273
36,860
28,471
38,182
42,397
52,107
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
LOSP – tlaková hadica (priemer 100/122 mm, biela duša, 6 bar) – 0019 100.
HEAVYPRESS – tlaková hadica (priemer 75/93 mm, termoplast PVC/PU, biela duša, 10 bar) – 1081 075.
LMSP – tlakovonasávacia hadica (priemery 76/93 mm, 110/126 mm, biela duša, 6 bar/–0,9 bar) – 0020 xxx.
T720 LA – tlakovonasávacia hadica (priemery 46/92 mm, 102/118 mm, biela duša, 10 bar/–0,9 bar) – 0243 xxx.
0019 xxx
0020 xxx
0243 xxx
PROTAPE PUR 335MHF FLAT – PU HADICA BEZ ŠPIRÁLY
• výtlak alebo doprava samospádom abrazívnych sypkých
látok, granulátov apod.
• extrémne oderuvzdorná, odolná proti mechanickému
zaťaženiu, napätiu a vibráciám
• odolná mikróbom a hydrolýze
• stena: PU (éterová báza), hrúbka steny cca 1 mm, vnútorná
stena hladká, potravinárske prevedenie bez výstuže
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
• niektoré priemery len na zákazku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1030 080
1030 085
1030 100
1030 110
1030 120
1030 125
1030 150
1030 155
1030 165
1030 180
1030 200
1030 205
1030 250
1030 275
1030 305
1030 405
80/85
85/90
100/105
110/115
120/125
125/130
150/155
155/160
165/170
180/185
200/205
205/210
250/255
275/280
305/310
405/410
0,510
0,480
0,410
0,375
0,340
0,330
0,275
0,265
0,250
0,230
0,205
0,200
0,165
0,150
0,135
0,105
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20,702
22,025
25,826
28,843
30,992
32,273
38,802
39,959
42,562
46,488
51,694
52,934
64,421
70,950
78,595
104,380
Potravinárska PU hadica bez špirály s drôtom pre uzemnenie v ponuke:
– PROTAPE PUR-CU 335 MHF FLAT (hadica pre sypké požívatiny bez špirály, sila steny cca 1 mm, určená pre násypníky, dávkovače atď.,
medene lanko pre odvod statickej elektriny) – 1045 xxx.
1045 xxx
katalóg 2011
17
hadice
HADICE NA VODU
TUBITECH CRYSTAL
• doprava vody, vodných roztokov a vzduchu na technické
účely
• duša a obal: mäkčene PVC, farba číra transparentná
• výstuž: syntetická priadza
• pracovná teplota: –5 °C/+60 °C
IW6 – HADICA NA VODU
•
•
•
•
doprava priemyselnej vody
duša: čierna, hladká, SBR
výstuž: syntetická priadza
obal: oranžový, červený alebo čierny, pozitívne ryhovanie, SBR/
NR
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
Skôr podľa PN 21/531-97 alebo ČSN 635331
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1154 004
1154 005
1154 006
1154 008
1154 010
1154 013
1154 014
1154 016
1154 019
1154 020
1154 025
1154 030
1154 032
1154 038
1154 040
1154 050
4/10
5/11
6/11
8/13
10/14
12,5/17
12,5/17
16/22
19/26
19/26
25/32
30/38
32/40
38/48
40/50
50/62
20
20
20
17
15
15
15
15
10
10
6
6
6
6
5
5
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50
25
35/50
50
25
30/50
25/50
25/50
25
25
25
0,310
0,331
0,355
0,364
0,372
0,421
0,421
0,723
0,942
0,942
1,384
1,860
2,025
3,512
3,884
5,620
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0021 010
0021 013
0021 016
0021 020
0021 025
10/17
13/20
16/23
20/28
25/34
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
50
50
50
50
50
1,488
1,488
1,694
2,149
2,851
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0023 006
0023 007
0023 008
0023 010
0023 110**
0023 012
0023 013
0023 014
0023 016
0023 017
0023 019
0023 020
0023 021*
0023 023
0023 022
0023 025
0023 027
0023 034
6/9
6/10
8/12
10/14
10/15
12/17
13/19
14/19
16/21
17/19
19/24
20/27
21/26
22/28
22/29
25/30
27/33
32/39
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
50
100
25/50
50
50
50
50
50
50
25
25/50
50
25
25 (min. 1000)
25
25/50
25
25
0,273
0,388
0,455
0,500
0,500
0,707
0,818
0,818
1,045
0,455
1,070
1,161
1,364
1,322
1,409
1,434
1,818
1,909
M 1.10 – HADICA NA VODU A VZDUCH
• doprava vody a vzduchu
• stena: číra, jednovrstvové PVC
• pracovná teplota: –15 °C/+60 °C
Ďalšie priemery a farebné vyhotovenia na objednávku v ponuke.
*0023 021 – biela
18
katalóg 2011
**0023 110 – červená
www.gumex.sk
hadice
HADICA NA VODU
HADIČKY K OSTREKOVAČOM SKIEL AUTOMOBILOV
•
•
•
•
doprava vody a náplní do ostrekovačov skiel automobilov
mäkšie vyhotovenie než štandardné PVC hadičky (80 °Sh)
štandardná farba: ružová
niektoré priemery len na objednávku
•
•
•
•
nasávanie a výtlak vody a tekutín
stena: transparentné PVC, hladká
výstuž: zapustená biela PVC špirála
pracovná teplota: –15 °C/+60 °C
Vnútorný
Obj. kód priemer×sila
steny (mm)
0095 003
3×1
0095 010
4×1
0095 004
4×1,5
0095 005
5×1
0095 008
5×1,5
0095 006
6×1
0095 009
5,5×1
0095 007
7×1
Farba
ružová
ružová
ružová
číra
čierna
ružová
ružová
číra
Hmotnosť Balenie
(kg/m) (kg-info)
0,020
0,035
0,035
0,039
0,040
0,041
0,040
0,050
5
5
5
5
5
5
5
5
Cena
(€/kg)
6,033
5,992
6,033
6,033
5,372
6,033
5,992
6,033
NASSA
Ďalšie typy na objednávku v ponuke:
– SATURNO (tlakovonasávacia hadica na vodu, transparentné PVC
so zelenou PVC špirálou) – 0250 xxx.
0250 xxx
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný Podtlak Balenie
tlak (bar) (bar) (m-info)
0013 013
0013 016
0013 020
0013 025
0013 030
0013 032
0013 035
0013 036
0013 038
0013 040
0013 045
0013 050
0013 060
0013 063
0013 070
0013 072
0013 075
0013 080
0013 090
0013 100
0013 105
0013 110
0013 120
13/18,4
16/22
20/25,6
25/30,6
30/35,8
32/38
35/41,4
36/43
38/44,8
40/47
45/52,6
50/58,2
60/68,2
63/71,4
70/79
72/81,2
75/83
80/90,4
90/102
100/112
105/116,4
110/122
120/132,4
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
–0,8
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,6
–0,6
25/50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Cena
(€/m)
1,074
1,074
1,322
1,653
1,736
1,860
2,149
2,314
2,562
3,017
3,223
3,595
4,669
4,628
5,785
7,397
5,909
6,612
10,000
10,620
10,620
12,314
12,810
HADICA PRE VODOVÁHY
• hadica na použitie v stavebníctve
• stena: jednovrstvová, čierna, hladká, EPDM
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0340 010
10/14
100
0,868
Pre väčšinu aplikácií na dopravu vody sú vhodné všetky hadice z PVC a gumy, pokiaľ zodpovedajú požadovanému tlaku alebo podtlaku.
Napríklad hadice z kapitoly TLAKOVÉ HADICE NA VODU A VZDUCH (do max. 80 bar).
katalóg 2011
19
hadice
HADICE PRE BAZÉNOVÚ TECHNIKU
EVA POOL – HADICE NA ČISTENIE BAZÉNOV
• hadice na čistenie bazénov
• samonosná konštrukcia odolávajúca podtlaku a zlomeniu,
dobre ohybná, plávajúca
• stena: jednovrstvová EVA (ethyl-vinyl-acetát), priesvitná s modrým pásikom
• pracovná teplota: –30 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1019 032
1019 038
1019 050
32/41
38/48
50/61
–0,5
–0,5
–0,5
30
30
30
1,983
2,645
4,008
CORSEZ POOL
• hadica na použitie v nadzemných alebo nezabudovaných častiach filtračných zariadení bazénov
• hadica má každého 1,5 m protiľahlé hladké ukončenia – v týchto miestach je možné hadicu rezať, pričom vzniknú hladké konce
pre ľahké a tesné spojenie s koncovkami zariadení (predajné dĺžky sú teda vždy násobok 1,5 m)
• stena: polyolefín, samonosná konštrukcia, dobre ohybná, modrá
Priemer
Podtlak
Balenie
Cena
• pracovná teplota: –30 °C/+60 °C
Obj. kód
1140 032
1140 038
(mm)
(bar)
(m-info)
(€/m)
32
38
–0,6
–0,6
100
100
2,066
2,355
NEPTUN S16 – BAZÉNOVÁ TLAKOVONASÁVACIA HADICA
• nasávanie a výtlak v bazénoch a vaňových systémoch
• stena: biela alebo sivá, PVC, hladká, lepí sa ku koncovkám
na bazény, kalibrovaný vonkajší priemer
• výstuž: zapustená PVC špirála
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
• väčšina priemerov len na objednávku
20
katalóg 2011
Obj. kód
0024 016
0024 020
0024 027
0024 034
0024 043
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
16/20
20/25
27/32
34/40
43/50
14,6
14,6
13,3
13,3
10,6
–1
–1
–1
–1
–1
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
30
30
30
30
30
1,004
1,095
2,562
2,417
3,508
www.gumex.sk
hadice
HADICE ZVINOVATEĽNÉ NA PLOCHO
MERCURIO M – S KONCOVKAMI STORZ AGRO
•
•
•
•
•
•
doprava vody, umelých hnojív, chemických roztokov a pod.
duša: čierna, PVC
výstuž: syntetická priadza
obal: modrý, PVC
pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
koncovky: štandardné STORZ AGRO (požiarne) tlakové
koncovky, pripevnené drátkovaním
Obj. kód
1011 510
1011 520
1011 525
1011 710
1011 720
Priemer (mm)/ Pracovný tlak
dĺžka (m)
(bar)
C52/10 m
C52/20 m
C52/25 m
B75/10 m
B75/20 m
Cena
(€/ks)
7
7
7
7
7
38,430
66,116
89,050
59,917
104,959
Iné dĺžky na objednávku vrátane osadenia.
Ďalšie typy hadíc rolovateľných na plocho s koncovkami:
– TECHMATEX (tehlovo červená, ťažšie prevedenie, 16 bar,
–30 °C/+50 °C, tlakové požiarne koncovky) – 1012 xxx.
1012 xxx
MERCURIO M
•
•
•
•
•
doprava vody, umelých hnojív, chemických roztokov a pod.
duša: čierna, PVC
výstuž: syntetická priadza
obal: modrý, PVC
pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0025 020
0025 025
0025 032
0025 035
0025 038
0025 040
0025 045
0025 052
0025 063
0025 076
0025 080
0025 102
0025 110
0025 127
0025 153
0025 203
20
25
32
35
38
40
45
52
63,5
76
80
102
110
127
153
203
10
10
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
4
2,5
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50
1,157
1,281
1,860
2,066
2,066
2,149
2,314
2,769
3,678
4,504
4,876
6,570
7,562
8,843
10,496
14,959
Hadicu štandardne osadzujeme koncovkami drátkováním.
Ďalšie verzie hadic zvinovateľných na plocho na objednávku:
– TECHMATEX (tehlovo červená farba, ťažké prevedenie) – 1013 xxx
– P–FLEX (modrá farba, stredné prevedenie) – 0363 xxx.
– Mercurio H (tehlovo červená farba, ťažké prevedenie) – 1010 102 – 102 mm, 10 bar, balenie 50 m – 9,628 €/m.
1010 xxx
HILCOFLEX ŠPECIÁL 90
• doprava tlakového vzduchu a vody
• ľahko manipulovateľná a ľahká
• hadica vhodná napríklad ku zbíjačkám (ľahká a dobre manipulovateľná, pritom odolná)
• duša: žltá, hladká, odolná voči olejovým výparom, NBR/PVC
• výstuž: syntetická priadza
• obal: žltý s pozitívnym ryhovaním, NBR
• pracovná teplota: –20 °C/+100 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0290 020
0290 026
0290 038
0290 052
20/24,6
26/31
38/44,6
52/58,6
36
36
36
36
100
100
100
100
5,372
5,826
9,669
12,149
Koncovky k hadici HILCOFLEX pre pripojenie ku kompresoru – 0673 xxx,
0931 xxx, 0933 xxx.
0673 xxx
0931 xxx
0933 xxx
katalóg 2011
21
hadice
HILCOFLEX
• doprava tlakového vzduchu a vody
• odolná oderu, poveternostným vplyvom, oleju, benzínom
a mnohým chemikáliám
• ľahko manipulovateľná a ľahká
• duša: čierna, hladká, NBR / PVC
• výstuž: syntetická priadza
• obal: čierny alebo červený s pozitívnym ryhovaním
• pracovná teplota: –20 °C/+100 °C
H A D I C E Z V I N OVAT E Ľ N É N A P L O C H O / H A S I Č S K É H A D I C E
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0312 020
0312 026
0312 032
0312 038
0312 052
0312 060
0312 076
0312 090
0312 102
0312 110
0312 112
0312 120
0312 127
0312 152
0312 203
20/24
26/30
32/36
38/42
52/56,4
60/64,4
76/81
90/95,6
102/107,6
110/116
112/118
120/126
127/133
152/158
203/209
25
25
20
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
14
14
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5,165
5,331
6,033
6,653
8,347
10,496
11,364
15,207
17,149
20,331
22,645
24,587
23,967
26,570
50,289
Ďalšie priemery v ponuke.
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– HILCOFLEX AGRO (veľká pevnosť v ťahu, balenie až 200 m, pracovný tlak 16 bar, čierna farba) – 0310 xxx
– HILCOFLEX OIL (elektrostaticky vodivá hadica odolná olejom i kyselinám, pracovný tlak 16 bar, čierna farba) – 0394 xxx.
Na zákazku dodávame:
0310 xxx
Hadica SNOWSTORM, BLIZZARD (zvinovatelné na plocho, vyvinuté pre prívod vody k snežným delám, odolné vonkajšiemu oderu, s nerezovými
koncovkami KAMLOK, oranžová farba) – 0373 xxx, 0374 xxx.
0373 xxx
Pre snehové delá dodávame aj hadicu z gumy s modrým obalom, typ ISK.
0374 xxx
HASIČSKÉ HADICE
PYROTEX-R S KONCOVKAMI
•
•
•
•
•
•
•
doprava vody pre požiarne účely
duša: čierna, hladká EPDM
obal: biely, PES-R (polyester)
pracovná teplota: –30 °C/+50 °C, krátkodobo +80 °C
ďalšie dĺžky a prevedenie v ponuke
štandardná výrobná dĺžka max 45 m (dlhšia len na zákazku)
dodávame aj hadice bez koncoviek – 1004 xxx
Certifikácia podľa DIN 14811
Obj. kód
Priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
Pracovný
tlak (bar)
0218 210
0218 220
0218 505
0218 504
0218 510
0218 515
0218 520
0218 525
0218 533
0218 705
0218 710
0218 720
0218 740
0218 911
0218 920
D25
D25
C52
C52
C52
C52
C52
C52
C52
B75
B75
B75
B75
A110
A110
10 m
20 m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
5m
10 m
20 m
40 m
10 m
20 m
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Cena
(€/ks)
21,281
39,050
21,860
34,380
38,058
40,413
63,388
96,694
96,694
33,967
55,372
100,744
194,256
101,281
159,587
Ďalšie protipožiarne hadice v ponuke:
IWFS (do skríň hydrantov) – 0217 xxx.
INP 14810 (bezpečnostná a zásahová hadica) – 0313 xxx.
Dodávame aj hliníkové rýchlospojky pre požiarne techniku a sacie hadice pre požiarne čerpadlá: AREOLO, APOLLO SUPERFLEX 2, str. 41.
22
katalóg 2011
0217 xxx
0313 xxx
1004 xxx
www.gumex.sk
hadice
TLAKOVÉ HADICE NA VODU A VZDUCH (do max. 80 bar)
PL0 – HADICA NA VZDUCH
• doprava vzduchu, používaná ako kompresorová hadica, napr.
pre fúkanie pneumatík
• duša: čierna, hladká, SBR/NR
• výstuž: syntetická priadza
• obal: čierny, hladký, SBR/NR/EPDM
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
Skôr podľa PND 21/419-75 alebo AR 419
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0203 004
4/11
20
100
0,826
Ďalší konštrukčne podobný typ hadice:
– Tlaková PVC hadica pre hustenie pneumatík (pracovný tlak
20 bar, čierna farba, lesklý povrch, priemer 4/11 mm) – 1138 004.
1138 004
Hadica PL0 s koncovkami pre fúkanie duší str. 79. Spojky pre hadice na
fúkanie duší (pre vlastné zostavenie ľubovoľne dlhej hadice s koncovkami, alebo ako náhradný diel), str. 79.
TUBI AIR PU
• doprava vzduchu – najmä vhodná pre rozvody stlačeného
vzduchu a na pripájanie pneumatického náradia
• hadica je veľmi pružná, ohybná a čiastočne odolná voči abrázii
• duša: modrá, hladká, PVC/PU
• výstuž: syntetická priadza
• obal: modrý, hladký, PVC/PU
• pracovná teplota: –25 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1155 006
1155 008
1155 010
1155 013
6/10
8/12
10/14,5
13/19
20
20
20
20
200
150
100
50
0,756
0,930
0,950
1,488
Na objednávku dodávame aj ďalšie veľmi ohybné hadice vhodné k ručnému pneumatickému náradiu:
– ARIANA SUPER AIR (PVC/PU, priemery 6–13 mm) – 0321 xxx.
(dopredaj)
Rýchlospojky k hadiciam str. 112.
0660 xxx
0661 xxx
L185 AA – TLAKOVÁ HADICA
• doprava priemyselnej vody a vzduchu s obsahom olejovej hmly
• duša: čierna, hladká, TPR
• výstuž: syntetická priadza
• obal: TPR, čierny so žltými prúžkami, hladký, odolný voči obrusovaniu a poveternostným vplyvom
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1275 010
1275 013
1275 019
1275 025
10/17
13/21
19/29
25/35
20
20
20
20
100
40/100
40/50/100
40/50/100
1,074
1,405
2,314
3,182
katalóg 2011
23
hadice
T L A KOV É H A D I C E N A VO D U A V Z D U C H ( D O M A X . 8 0 BA R )
PLE/PL15 – HADICA NA VODU A VZDUCH
•
•
•
•
•
doprava priemyselnej vody a vzduchu s obsahom oleja
duša: čierna, hladká, SBR
výstuž: syntetická priadza
obal: čierny, hladký, odolný voči obrusovaniu, SBR
pracovná teplota: –35 °C/+70 °C
Skôr: PLE (priemery 13–25 mm)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0028 010
0028 013
0028 016
0028 017
0028 020
0028 021
0028 025
0028 030
0028 032
0028 038
0028 050
0028 060
0028 075
0028 100
10/17
13/20
16/23
16/26
20/28
20/30
25/34
30/41
32/43
38/50
50/64
60/74
75/91
100/116
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
1,694
1,777
2,066
2,397
2,645
2,851
3,471
7,149
7,231
8,678
12,190
14,132
18,388
33,554
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– Tlaková hadica PL1S (pracovný tlak 20 bar, čierna farba, priemery 6–32 mm, pracovná teplota –30 °C/+80 °C) – 0027 xxx.
IWH – HADICA NA VODU A VZDUCH
•
•
•
•
doprava priemyselnej vody a vzduchu
duša: čierna, hladká, EPDM
výstuž: syntetická priadza
obal: čierny so šiestimi oranžovými pruhmi, hladký, odolný voči
poveternostným vplyvom, EPDM
• pracovná teplota: –40 °C/+95 °C (krátkodobo +110 °C)
0027 xxx
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0329 013
0329 019
0329 025
13/19
19/27
25/34
20
20
20
40
40
40
2,273
3,182
4,504
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0032 006
0032 008
0032 010
0032 013
0032 016
0032 019
0032 025
0032 032
0032 038
6/13
8/15
10/17
13/21
16/24
19/28
25/35
32/44
38/50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
50
50
50
50
50
1,198
1,405
1,653
2,273
2,975
3,802
5,041
6,240
7,231
MP 20 EPDM – HADICA NA VODU A VZDUCH
• doprava priemyselnej vody a vzduchu, odporúčaná pre
rad priemyselných a poľnohospodárskych chemikálií
• duša aj obal odolávajú teplotám, slnečnému žiareniu,
ozónu a poveternostným vplyvom
• duša: čierna, hladká, EPDM
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie
• obal: čierny s modrými pruhy, hladký, EPDM
• pracovná teplota: –40 °C/+95 °C (krátkodobo +110 °C)
24
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
T L A KOV É H A D I C E N A VO D U A V Z D U C H ( D O M A X . 8 0 BA R )
T254 AA – HADICA NA VODU A VZDUCH
•
•
•
•
•
doprava priemyselnej vody a vzduchu so stopami oleja
duša: čierna, hladká, SBR/NBR
výstuž: syntetická priadza, ovinutie
obal: čierny, hladký, SBR
pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0275 025
0275 032
0275 038
0275 040
0275 051
0275 060
0275 063
0275 076
0275 090
0275 102
0275 115
0275 127
0275 152
0275 203
25/33
32/42
38/48
40/52
51/61
60/72
63/75
76/88
90/102
102/114
115/127
127/141
152/166
203/219
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
61
61
61
61
30,5
30,5
30,5
5,083
6,818
7,273
7,851
9,256
13,471
13,636
16,322
21,570
20,868
31,157
34,835
42,727
70,744
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0322 051
0322 060
0322 070
0322 076
0322 080
0322 090
0322 102
0322 120
0322 152
51/61
60/72
70/82
76/88
80/92
90/102
102/114
120/132
152/168
18
18
18
18
18
18
18
18
18
40
20
20
20
20
20
20
20
20
9,587
11,488
13,140
15,537
16,322
18,512
21,074
27,066
43,512
T256 AA – HADICA NA VODU A VZDUCH
• doprava priemyselnej vody a vzduchu, navrhnutá špeciálne
pre zavlažovacie systémy
• duša: čierna, hladká, SBR
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie
• obal: čierny, hladký, SBR
• pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– T155 AA – hadica na vodu a stlačený vzduch (SBR/NBR, pracovný
tlak 20 bar, –30 °C/+80 °C) – 0396 xxx.
– 0396 030 – 30/42 mm – 7,025 €/m
– 0396 032 – 32/44 mm – 7,231 €/m
– 0396 040 – 40/52 mm – 8,884 €/m
0396 xxx
– 0396 051 – 51/65 mm – 10,744 €/m
T220 AA – NASÁVACIA ŠPIRÁLOVÁ HADICA NA VODU A VZDUCH
•
•
•
•
•
•
nasávanie priemyselnej vody a fekálií, veľmi ohybná
duša: čierna, hladká, SBR
výstuž: syntetická priadza, oceľová špirála
obal: čierny, vlnovec s odtlačkom textilu, SBR
pracovná teplota: –25 °C/+60 °C
hadica s hladkými koncami – nie je možné rezať
Obj. kód
Priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
0306 080
0306 102
0306 203
80/96
102/120
203/223
6
6
6
Pracovný Podtlak
tlak (bar) (bar)
5
5
3
–0,8
–0,8
–0,7
Cena
(€/m)
16,116
20,372
73,058
katalóg 2011
25
hadice
T202 AA – TLAKOVONASÁVACIA
HADICA NA VODU A VZDUCH
• nasávanie a výtlak priemyselnej vody a vzduchu, odporúčaná
pre rad priemyselných a poľnohospodárskych chemikálií
• duša: čierna, hladká, EPDM
• výstuž: syntetická priadza, oceľová špirála
• obal: čierny, odtlačok textilu, EPDM
• pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
T L A KOV É H A D I C E N A VO D U A V Z D U C H ( D O M A X . 8 0 BA R )
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0277 025
0277 032
0277 038
0277 040
0277 051
0277 060
0277 063
0277 070
0277 076
0277 080
0277 090
0277 102
0277 110
0277 127
0277 152
0277 203
0277 254
25/35
32/42
38/48
40/50
51/61
60/72
63/75
70/82
76/88
80/92
90/102
102/114
110/122
127/141
152/166
203/221
254/272
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
30,5
61
20
30,5
6,1/30,5
6,1
6,1
7,355
8,512
9,504
9,669
11,488
15,289
15,702
15,950
16,901
20,000
20,702
23,347
23,760
39,669
47,934
86,777
114,256
Priemer Pracovný tlak (bar) Balenie
(mm)
(m-info)
vzduch
voda
16/30
8
10
50
20/34
8
10
50
25/39
8
10
25/50
Cena
(€/m)
Ďalšie priemery v ponuke (30/40 mm, 45/55 mm, 70/82 mm,
115/127 mm, 120/134 mm).
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke (výpredaj):
– T203 AA – tlakovonasávacia hadica pre vodu a vzduch (SBR, pracovný tlak 10 bar,
podtlak podľa priemeru až –1 bar, –30 °C/+80 °C) – 1031 xxx.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–1
–1
–1
–1
–1
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,8
–0,8
–0,7
–0,6
1031 xxx
AR-409 HADICA NA VODU A VZDUCH
•
•
•
•
•
doprava vzduchu a priemyselnej vody v baniach
duša: čierna, hladká, SBR/NR
výstuž: syntetická priadza
obal: čierny, hladký, SBR/NR
pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
Skôr podľa PN 21/409-85
Obj. kód
0029 016
0029 020
0029 025
3,430
4,008
4,793
FHKS – TLAKOVÁ HADICA PRE CISTERNY NA SYPKÉ LÁTKY
• doprava vzduchu pri automobilových cisternách ako spojenie medzi vykladanou cisternou, kompresorom a zásobníkom
(napr. pre dopravu cementu a pod.)
• vysoká stabilita a odolnosť proti zalomeniu je zaistená vnútorným oceľovým drôtom
• duša: čierna, hladká, odolná voči obrusovaniu, EPDM
Priemer
Pracovný
Balenie
Cena
Obj. kód
• výstuž: oceľový drôt
(mm)
tlak (bar)
(m-info)
(€/m)
• obal: čierny, odtlačok textilu, odolný voči poveternostným vply0067 051
51/67
25
20
28,306
vom, EPDM
0067 075
75/91
25
20
39,050
• pracovná teplota: –40 °C/+160 °C
Na spojenie medzi kompresorom a vykladanou cisternou odporúčame
použiť hadicu SOFFIONE/17 (hadica pre paru s teplotnou odolnosťou
do +210 °C – hadica vykazuje dlhšiu životnosť pri namáhaní vysokými teplotami) – 0257 xxx.
0257 xxx
Využite naše služby a nechajte si pripraviť hadicu na mieru vrátane osadenia koncovkami.
26
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
T L A KOV É H A D I C E N A VO D U A V Z D U C H ( D O M A X . 8 0 BA R )
TUBI AIR SUPERELASTIC
• doprava stlačeného vzduchu a vody – predovšetkým vhodná pre
rozvody stlačeného vzduchu a k pripojeniu pneumatického náradia
• veľmi pružná, ohybná a odolná olejovej hmle
• duša: čierna, PVC
• výstuž: syntetická priadza
• obal: šedý, hladký, PVC
• pracovná teplota: –5 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1288 006
1288 009
1288 013
6/12
9/15
13/19
20
17
15
50
50
50
0,558
0,731
0,917
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1171 008
1171 010
1171 013
8/13
10/15
13/19
20
20
20
25/50
25/50
25/50
0,620
0,744
1,074
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1157 008
1157 010
1157 013
1157 016
1157 019
8/14
10/16
13/20
16/23
19/26
40
40
40
40
40
100
100
100
50
50
0,806
0,938
1,351
1,860
2,306
TUBIPRESS ECO 20
• doprava vody a stlačeného vzduchu
• hadica je tiež vhodná pre dopravu vodných roztokov pesticídov
a insekticídov v poľnohospodárstve
• duša: čierna, hladká, PVC
• výstuž :syntetická priadza
• obal: modrý, hladký, PVC
• pracovná teplota: –5°C/+60°C
TUBIPRESS 40 BAR
• doprava vody, vodných roztokov a vzduchu na všeobecné
použitie
• hadica je vhodná pre poľnohospodárske postrekovače na
pesticídy a insekticídy
• duša: čierna, hladká, PVC
• výstuž: syntetická priadza
• obal: modrý, hladký, PVC
• pracovná teplota: –5 °C/+60 °C
Ďalší typ hadice TUBIPRESS v ponuke:
– TUBIPRESS 80 BAR (použitie ako verzia 40 bar, ale pre 80 bar)
1158 008 – 8/15 mm – 1,178 €/m
1158 010 – 10/17 mm – 1,364 €/m
1158 013 – 13/21 mm – 1,983 €/m
1158 016 – 16/26 mm – 2,314 €/m
1158 xxx
1158 019 – 19/29 mm – 2,769 €/m.
Pre väčšinu aplikácií na dopravu vody a vzduchu sú vhodné všetky hadice z PVC a gumy, pokiaľ zodpovedajú požadovanému tlaku.
katalóg 2011
27
hadice
HADICE NA HORÚCU VODU A CHLADIACE KVAPALINY
FKE – HADICA PRE HORÚCU VODU
•
•
•
•
•
doprava vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze
duša: čierna, hladká, SBR/BR
výstuž: syntetická priadza
obal: čierny, pozitívne ryhovanie, SBR/BR
pracovná teplota: –25 °C/+100 °C
Skôr podľa PND 21/406-72 alebo RW 406
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0040 010
0040 013
0040 016
0040 020
0040 025
10/17
13/20
16/23
20/28
25/34
6
6
6
6
6
50
50
50
50
50
1,322
1,364
1,612
1,983
2,727
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0043 010
0043 012
0043 013
0043 014
0043 015
0043 016
0043 018
0043 020
0043 022
0043 025
0043 032
0043 040
10/17
12/19
12,5/19,5
13/20
14/21
16/23
18/25
20/27
22/29
25/32
32/43
40/52
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2,107
2,149
2,066
2,149
2,355
2,231
2,934
3,058
3,595
4,174
5,331
6,983
FKD – HADICA PRE CHLADIACE KVAPALINY
•
•
•
•
•
doprava vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze
duša: čierna, hladká, EPDM
výstuž: textilná priadza, ovinutie
obal: čierny, hladký, EPDM
pracovná teplota: –40 °C/+100 °C
Poznámka: Oficiálne označenie výrobcu je FKD-R, kde písmeno R
znamená, že hadica je dodávaná v metráži.
Ďalší typ na objednávku v ponuke:
– IWAL 10/16 mm (tlaková hadica do 20 bar, +110 °C) – 1054 010 – 2,066 €/m.
FKS-R – HADICA KU CHLADIČOM
AUTOMOBILOV
•
•
•
•
•
doprava horúcej vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze
duša: čierna, hladká, SBR
výstuž: textilná vložka, ovinutie
obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, SBR
pracovná teplota: –35 °C/+100 °C
Ďalšie typy v ponuke:
– T352 RADIATOR (hadica ku chladičom automobilov, EPDM,
5 bar, –40 °C/+120 °C) – 1282 xxx.
– HADICOVÁ PRÍPOJKA (priemery od 14 do 250 mm, materiál
a pracovná teplota podľa vašich požiadaviek, maximálna výrobná
dĺžka 2 m) – 0046 xxx.
28
katalóg 2011
1054 xxx
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0045 028
0045 030
0045 032
0045 035
0045 038
0045 040
0045 042
0045 045
0045 048
0045 050
0045 055
0045 060
0045 065
0045 070
0045 075
0045 080
0045 090
0045 100
0045 120
28/35
30/38
32/40
35/43
38/46
40/48
42/50
45/54
48/57
50/59
55/64
60/70
65/75
70/80
75/85
80/90
90/100
100/110
120/132
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
5,744
5,661
5,785
6,157
6,529
6,727
6,694
7,521
7,934
8,223
8,760
10,000
10,579
11,405
11,942
17,479
18,471
20,865
27,975
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A H O R Ú C U VO D U A C H L A D I AC E K VA PA L I N Y
RADIASIL – SILIKONOVÉ HADICE KU CHLADIČOM AUTOMOBILOV
• vedenie vody s prímesou chladiacej kvapaliny, teplého
vzduchu, dobrá odolnosť voči parám minerálnych olejov
• duša: modrá, silikón
• výstuž: syntetická priadza
• obal: modrý, silikón
• pracovná teplota: –60 °C/+200 °C
• niektoré priemery len na objednávku
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– RADIASIL N – silikónová hadica ku chladičom automobilov
v maximálnej výrobnej dĺžke 4 m (pracovný tlak 1–6,4 bar (podľa
priemeru), –60 °C/+200 °C) – 0118 xxx.
Výber z rozmerov:
– 0118 016 – 16 mm, 5,5 bar – 18,512 €/m
– 0118 018 – 18 mm, 5 bar – 19,628 €/m
– 0118 025 – 25 mm, 4,1 bar – 21,281 €/m
– 0118 040 – 40 mm, 5 bar – 28,099 €/m
– 0118 050 – 50 mm, 2,7 bar – 33,058 €/m
Ďalší typ hadice zo silikónu pre priemyselne účely v ponuke:
– RADIASIL N 45° (silikónová tvarovka 45°, s dĺžkou ramena
102 mm, –50 °C/+180 °C, rozmerová rada 8–102 mm) – pokiaľ
nie je skladom, minimálne objednávacie množstvo 4 ks – 1367 xxx.
0118 xxx
1367 xxx
DHG – HADICA NA HORÚCU VODU
• doprava horúcej vody
• nešpinivá, používa sa na oplachovanie v potravinárskom
priemysle, na bitúnkoch, v mäsiarstvach, v automobilovom
priemysle
• duša: čierna, hladká, SBR/NR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: sivý, hladký s obmedzenou odolnosťou proti mazivám
a olejom, NR/SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+95 °C
Hydraulické hadice Vám osadíme koncovkami.
Hydraulika – str. 138, podrobne na www.gumex.sk.
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0169 008
0169 010
0169 013
0169 016
0169 018
0169 019
0169 022
0169 025
0169 028
0169 030
0169 032
0169 035
0169 038
0169 040
0169 042
0169 045
0169 048
0169 050
0169 055
0169 057
0169 060
0169 063
0169 065
0169 067
0169 070
0169 075
0169 080
0169 090
0169 100
8/16
10/18
13/21
16/24
18/26
19/27
22/30
25/33
28/36
30/38
32/40
35/43
38/46
40/48
42/50
45/53
48/56
50/58
55/63
57/65
60/70
63,5/73,5
65/75
67/77
70/80
75/85
80/90
90/100
100/112
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
20
20
20
20
20
20
20
20
12
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0041 013
0041 016
0041 019
0041 025
13/20
16/24
19/28
25/35
6
6
6
6
50
50
50
50
1,570
2,149
2,562
3,595
17,273
18,554
20,702
22,727
24,711
25,372
27,438
30,165
32,231
34,256
35,702
37,810
39,876
41,942
43,347
45,992
46,653
48,554
52,149
66,074
70,413
76,777
78,099
80,661
83,223
89,339
93,926
107,521
117,603
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
V priemere 13/22 mm dodávame gumenú hadicu LMH (pre oplachovanie v mäsových prevádzkach, pracovný tlak 10 bar, teplota max +95 °C)
– 0331 013 – (8,347 €/m).
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– THERMOCLEAN AL20 (hadice pre oplachovanie v potravinárstve, pracovný tlak 20 bar
0331 xxx
pri 70 °C) – 1175 xxx.
– THERMOCLEAN 100 (hadice pre oplachovanie v potravinárstve,
pracovný tlak 15 bar pri 100 °C) – 1174 xxx.
Pre dopravu horúcej vody ďalej dodávame:
– Hydraulická hadice SEMPERJET 1SN (modrý obal, určená pre
vysokotlakové čistiace stroje, max +155 °C) – 0302 xxx.
– Hydraulická hadice SEMPERJET 2SN (modrý obal, určená pre
vysokotlakové čistiace stroje, max +155 °C) – 0303 xxx.
– DH1 (pre chladiacu vodu v hutníckom priemysle s obalom
zo sklotextíliou odolná +300 °C) – 0096 xxx.
katalóg 2011
29
hadice
HADICE NA PARU
DSL – HADICA NA PARU
•
•
•
•
•
•
doprava nasýtenej pary a horúcej vody
duša: čierna, hladká, SBR/IR
výstuž: syntetická priadza, ovinutie
obal: čierny, hladký, SBR/IR
pracovná teplota: –40 °C/+95 °C
pracovná teplota pre nasýtenú paru: max. +143 °C
Skôr podľa PND 21/356-87 alebo DS 356
Obj. kód
Priemer
(mm)
0047 016
0047 018
0047 020
0047 025
16/30
18/32
20/34
25/39
Pracovný tlak (bar)
horúca
para
voda
8
3
8
3
8
3
8
3
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
50
50
50
25/50
3,430
3,843
4,050
4,793
DS3 – HADICA NA PARU
•
•
•
•
doprava nasýtenej pary a horúcej vody
duša: čierna, hladká, elektrostaticky vodivá, SBR/EPDM
výstuž: textilná vložka, ovinutie
obal: červený, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý,
SBR/NBR
• pracovná teplota: horúca voda +95 °C, nasýtená para +164 °C
Obj. kód
0051 013
0051 016
0051 019
0051 020
0051 024
0051 025
0051 032
0051 033
0051 050
Priemer Farba Pracovný tlak (bar) Balenie
(mm) (obal) horúca voda para (m-info)
13/23
16/28
19/31
19/31
25/38
25/39
32/46
32/46
50/70
červená
červená
červená
čierna
čierna
červená
červená
čierna
červená
18
18
18
18
18
18
18
18
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Cena
(€/m)
7,521
8,678
9,174
5,620
6,570
12,231
13,843
8,058
24,917
0051 024 (čierny obal)
T350 AA – HADICA NA PARU
•
•
•
•
doprava nasýtenej pary a horúcej vody
duša: čierna, hladká, elektrostaticky vodivá, EPDM
výstuž: syntetická priadza
obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý,
odolný voči ozónu a poveternostným vplyvom, EPDM
• pracovná teplota: –40 °C/+165 °C
• niektoré priemery len na objednávku
30
katalóg 2011
Obj. kód
Priemer
(mm)
0278 013
0278 016
0278 019
0278 025
0278 030
0278 032
0278 038
0278 040
0278 051
13/23
16/26
19/31
25/37
30/44
32/46
38/52
40/54
51/67
Pracovný tlak (bar)
horúca voda
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Balenie
para (m-info)
7
40/61
7
40/61
7
40/61
7
40/61
7
40/61
7
40/61
7
40/61
7
40/61
7
40/61
Cena
(€/m)
6,074
6,942
7,934
9,711
12,355
13,058
14,917
15,372
21,777
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A PA R U
DSE – HADICA NA PARU
•
•
•
•
doprava nasýtenej pary a horúcej vody
duša: čierna, hladká, elektrostaticky vodivá, EPDM
výstuž: opletenie s oceľovým drôtom
obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý,
EPDM
• pracovná teplota: horúca voda +95 °C, nasýtená para +204 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
0050 013
0050 019
0050 025
0050 032
0050 038
13/25
19/32
25/39
32/46
38/54
Pracovný tlak (bar)
horúca voda para
50
16
50
16
50
16
50
16
50
16
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
9,876
11,074
12,934
15,826
16,240
DS1 – HADICA NA PARU
•
•
•
•
doprava nasýtenej pary a horúcej vody v chemickom priemysle
duša: čierna, hladká, elektrostaticky vodivá, EPDM
výstuž: 2 opletenia oceľovým drôtom
obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý,
EPDM
• pracovná teplota: horúca voda +120 °C, nasýtená para +210 °C
• niektoré priemery len na zákazku
Hadica podľa DIN 2825:1994
–
–
–
–
Obj.
kód
Priemer Pracovný tlak (bar) Podtlak Balenie Cena
(mm) horúca voda para (bar) (m-info) (€/m)
0049 013
0049 016
0049 019
0049 025
0049 032
0049 038
0049 040
0049 050
13/25
16/28
19/31
25/40
32/48
38/54
40/58
50/68
Koncovky k hadiciam na paru:
0631 xxx
Šróbenie s vnútorným závitom (mosadz, 18 bar pri max. +210 °C) – 0631 xxx
Šróbenie s vonkajším závitom (mosadz, 18 bar pri max. +210 °C) – 0656 xxx
Šróbenie s vnútorným závitom (oceľ, objímka mosadz, 18 bar pri max. +210 °C) – 1629 xxx
Šróbenie s vonkajším závitom (oceľ, objímka mosadz, 18 bar pri max. +210 °C) – 1630 xxx.
55
55
55
55
55
55
55
55
18
18
18
18
18
18
18
18
0656 xxx
–0,8
–0,8
–0,8
–0,8
–0,8
–0,4
–0,4
–0,4
1629 xxx
40
40
40
40
40
40
40
40
8,306
9,215
10,579
13,636
18,512
20,331
21,818
24,587
1630 xxx
SOFFIONE/17 – HADICA NA PARU
•
•
•
•
•
doprava nasýtenej pary a horúcej vody
duša: čierna, hladká, EPDM
výstuž: 2 opletenia oceľovým drôtom
obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, , EPDM
pracovná teplota: –40 °C/+210 °C (krátkodobo +232 °C)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0257 076
76/96
17
20/40
50,950
Hadicu odporúčame použiť aj pri spojení kompresora ťahača a cisterny na sypké látky.
Využite naše služby a nechajte si pripraviť hadicu na mieru vrátane osadenia koncovkami.
katalóg 2011
31
hadice
HADICE PRE CHEMICKÝ PRIEMYSEL
TUBIPRESS 20 BAR
• doprava vody, vodných roztokov pesticídov a insekticídov
v poľnohospodárstve
• vhodná tiež na dopravu vzduchu s prímesou oleja
• duša: čierna, hladká, PVC
• výstuž: syntetická priadza
• obal: béžový, hladký, PVC
• pracovná teplota: –5 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1156 010
1156 013
1156 016
1156 019
1156 025
10/15
13/19
16/23
19/26
25/34
20
20
20
20
20
100
100
50
50
50
0,814
1,074
1,686
1,736
3,252
Hadicu dodávame aj v týchto tlakových prevedeniach:
– TUBIPRESS 40 BAR (modrá, pracovný tlak 40 bar) – 1157 xxx.
– TUBIPRESS 80 BAR (modrá, pracovný tlak 80 bar) – 1158 xxx.
Na objednávku dodávame v celých baleniach hadicu:
– ARIANNA 20 BAR (béžová, pracovný tlak 20 bar) – 0052 xxx.
0052 xxx.
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším predajným oddelením.
EPDO – HADICA NA CHEMIKÁLIE
• nasávanie a výtlak horúcej vody, neoxidujúcich kyselín
a lúhov
• duša: čierna, hladká, antistatická, EPDM
• výstuž: textilná vložka, ovinutie, dva medené drôty pre odvod
statickej elektriny
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, antistatický, odolný voči
obrusovaniu a poveternostným vplyvom, EPDM
• pracovná teplota: –35 °C/+95 °C (pri sterilizácii +130 °C/30 min.)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0053 016
0053 019
0053 025
0053 032
0053 038
0053 050
0053 065
16/28
19/31
25/37
32/44
38/51
50/66
65/81
16
16
16
16
16
16
16
40
40
40
40
40
40
40
14,421
13,719
14,545
17,479
21,446
28,140
34,050
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším predajným oddelením.
EPDM – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA CHEMIKÁLIE
• nasávanie a výtlak horúcej vody, neoxidujúcich kyselín a lúhov
• duša: čierna, hladká, EPDM
• výstuž: textil, ovinutie, oceľová špirála, 2x medený drôt pre
odvod statickej elektriny
• obal: čierny, hladký, EPDM
• pracovná teplota: –35 °C/+95 °C (pri sterilizácii +130 °C/30 min.)
• väčšina priemerov len na objednávku
Obj. kód
0054 025
0054 032
0054 038
0054 050
0054 075
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
25/37
32/44
38/51
50/66
75/91
16
16
16
16
16
–1
–1
–1
–1
–1
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
20,661
24,793
28,843
32,438
51,198
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– T202 AA – tlakovonasávacia hadica aj pre mnoho priemyselných chemikálií (EPDM, priemery 25–203 mm, pracovný
tlak 10 bar, podtlak –1 bar, pracovná teplota –30 °C/+80 °C)
– 0277 xxx, str. 26.
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším predajným oddelením.
32
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E P R E C H E M I C K Ý P R I E M YS E L
PLUTONE PK – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA CHEMIKÁLIE
•
•
•
•
•
nasávanie a výtlak kyselín a hydroxidov
duša: biela, hladká, TPV
výstuž: textil, oceľová špirála
obal: zelený, hladký, TPV
pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
1014 020
1014 025
1014 030
1014 032
1014 038
1014 040
1014 050
1014 063
1014 070
1014 076
1014 080
1014 090
1014 102
20/29,6
25/35
30/40
32/43
38/49
40/51
50/63
63/77
70/85
76/91
80/95
90/106
102/118
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0057019
0057025
0057032
0057038
0057050
0057065
0057075
0057080
0057100
19/31
25/37
32/44
38/51
50/66
63/79
75/91
80/96
100/116
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším predajným oddelením.
14
13
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,8
–0,8
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
20
20
20
5,909
7,934
9,091
10,620
12,231
12,231
16,777
23,347
24,545
31,116
26,983
32,645
44,876
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
22,149
25,165
29,174
32,149
41,074
58,967
58,967
83,182
120,124
UPEL-P – HADICA NA CHEMIKÁLIE
• nasávanie a výtlak kyselín, lúhov, solí, organických zlúčenín vrátane aromatických látok, chlórovaných uhľovodíkov a oxidačných činidiel
• hadica je vhodná na 99 % všetkých chemikálií používaných v chemickom priemysle
• duša: čierna, hladká, elektrostaticky vodivá, UPE
• výstuž: špeciálna fólia, syntetická priadza, oceľová špirála,
2 medené drôty pre odvod statickej elektriny
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, antistatický, odolný
obrusovaniu a poveternostným vplyvom, EPDM
• pracovná teplota: –35 °C/+100 °C (pri sterilizácii +130 °C/30
min.)
• norma: EN 12115:1999, TRbF 131/2:1992
16
16
16
16
16
16
16
16
16
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším
predajným oddelením.
Ďalšie typy v ponuke:
– FLEXICHEM (duša UPE, obal EPDM, pracovný tlak 10 bar, podtlak –0,9 bar, pracovná teplota –35 °C/+100 °C) – 1126 xxx.
– FLEXICHEM MOBIL (duša UPE, obal EPDM, výborná ohybnosť, vhodná pre cisterny, pracovný tlak 10 bar, podtlak –0,9
bar, pracovná teplota –35 °C/+100 °C) – 1127 xxx.
1126 xxx
1127 xxx
Hadica UPEL-P osadená EUROSPOJKAMI nerez.
Koncovky NEREZ MK, VK str. 134.
0833 xxx
0834 xxx
katalóg 2011
33
hadice
H A D I C E P R E C H E M I C K Ý P R I E M YS E L / T E F L O N OV É T R U B I Č K Y
Kompozitná hadica na nasávanie a výtlak chemikálií. Základnou vlastnosťou týchto hadíc je okrem odolnosti mnohým chemikáliám
výborná ohybnosť.
Hadice dodávame osadené nerezovými koncovkami s vonkajším závitom v dĺžkach podľa priania zákazníka.
– COMPOFLEX RAKCHEM ESE (duša polypropylén, pozinkovaná špirála, nerezové koncovky)
1153 083 – 80 mm, dĺžka 3 m, vonkajšie závity G3“ – 292,769 €/ks
1153 xxx
1153 086 – 80 mm, dĺžka 6 m, vonkajšie závity G3“ – 441,488 €/ks
– COMPOFLEX RAKCHEM SSE (duša polypropylén, nerezová špirála, nerezové koncovky) – 1133 xxx
EUROSPOJKY na naskrutkovanie na vonkajšie závity hadice COMPOFLEX str. 132.
0834 xxx
TEFLONOVÉ TRUBIČKY
TEFLONOVÁ TRUBIČKA
• doprava kvapalných, plynných a sypkých médií, výborná odolnosť chemikáliám
• stena: PTFE (teflon), nevodivá, samozhášavá podľa UL94 V0
• farba: biela (mliečny zákal)
• pracovná teplota: –60 °C/+260 °C
• ďalšie rozmery na objednávku
50 °C – 50 % pracovného tlaku
100 °C – 35 % pracovného tlaku
150 °C – 30 % pracovného tlaku
200 °C – 10 % pracovného tlaku
Na objednávku dodávame aj trubičky z týchto materiálov:
– Kynar HD 4000 PVDF, Kynar FLEX 2800, FEP, PFA
0833 xxx
Vonkajší
Pracovný Balenie
Obj. kód priemer×sila steny
tlak (bar) (m-info)
(mm)
0165 016
1,6×0,3
20
250
0165 020
2×0,5
27
250
0165 031
3×1
27
100
0165 040
4×1
27
100
0165 060
6×1
18
100
0165 070
7×1
15
100
0165 080
8×1
13
100
0165 100
10×1
10
100
0165 120
12×1
9
100
0165 140
14×1
7
50
0165 160
16×1
7
50
0165 220
22×1
4,5
25
Cena
(€/m)
1,165
1,901
1,942
1,983
3,223
5,992
4,298
5,785
7,107
8,182
8,967
20,413
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším
predajným oddelením.
Nižšie uvedené hodnoty uvádza závislosť pracovného tlaku na teplote:
TEFLÓNOVÉ RÚRKY S OPLETENÍM ANTIKOROVÝM DRÔTOM, TYP FHL
•
•
•
•
•
•
doprava pary, kvapalných, plynných a sypkých médií, olejov
duša: biela farba, PTFE
obal: opletenie antikorovým drôtom AISI 304
pracovná teplota: –60 °C/+260 °C
väčšina priemerov na objednávku
k trubičke lisujeme koncovky podľa želania zákazníka (objímky
oceľové – 4712 xxx, objímky z nehrdzavejúcej ocele – 4714 xxx)
Upozornenie: Zmena pracovného tlaku v rúrke pri vzrastajúcej
teplote. Pri 200 °C je hadička odolná cca 70 % pracovného
tlaku.
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických odolností.
Pre stanovenie odolnosti konkrétnym chemiáliám nás prosím
informujte o: prepravovanom médiu, koncentrácii a teplote.
Hrúbka
Priemer
Pracovný Balenie Cena
steny rúrky
(mm)
tlak (bar) (m-info) (€/m)
(mm)
1119 032
3,2/5,9
0,7
275
100
4,669
1119 048
4,8/7,4
0,7
200
100
5,950
1119 063
6,35/9
0,7
175
100
5,537
1023 065* 6,5/8,9
–
820
100
6,736
1119 079 7,9/10,8
0,7
150
100
6,694
1023 082* 8,2/11,6
–
690
100
7,893
1119 095 9,5/12,4
0,7
135
100
7,603
1119 100 10,3/13,3
0,7
130
100
8,140
1119 120 12,7/15,7
0,7
120
100
10,041
1119 150 15,9/19,1
0,7
100
100
14,298
1119 190 19/22,2
0,8
90
100
39,822
1119 220 22,2/25,6
0,8
70
100
20,785
1119 250 25,4/29,3
0,8
65
100
23,347
1119 280 28,6/32,5
1
55
100
28,017
Obj. kód
*dopredaj, uvedený tlak je tlak poruchový
Na zákazku dodávame aj gumové hadice s teflónovou dušou, určené pre chemický
alebo farmaceutický priemysel:
1186 xxx
1185 xxx
0186 xxx
– PHARMAFLON (hadica pre kozmetický a farmaceutický priemysel) – 0186 xxx
– DYNAMIC PTFE FLEX (veľmi ohybná hadica pre kozmetický a farmaceutický priemysel) – 1186 xxx
– MANIFLON/SD–MFA (veľmi odolná hadica pre chemický a faraceutický priemysel) – 1185 xxx
1184 xxx
– DYNAMIC CLEANROOM (PFA / silikón, pre farmaceutický, potravinársky, chemický priemysel) – 1184 xxx
34
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
HADICE NA SYPKÉ LÁTKY, BETÓNOVÉ ZMESI
SM1 – HADICA PRE ČISTENIE PRÚDOM
• doprava piesku, oceľových brokov, kremičitého piesku,
korundu a ďalších abrazívnych materiálov
• určená pre čistenie prúdom
• duša: čierna, hladká, SBR/NR/BR
• odernosť duše: cca 36 mm3
• výstuž: textilná vložka, ovinutie
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
• špička medzi prúdovými hadicami
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0060 013
0060 019
0060 025
0060 032
0060 038
0060 050
13/27
19/33
25/39
32/48
38/56
50/70
12
12
12
12
12
12
40
40
40
40
40
40
8,430
9,463
10,248
13,678
16,860
24,050
K hadici odporúčame nylonové spojky pre hadice pre pieskovanie str. 120.
0754 xxx
0940 xxx
SM2 – HADICA PRE ČISTENIE PRÚDOM
• doprava piesku, oceľových brokov, kremičitého piesku,
korundu a ďalších abrazívnych materiálov
• určená pre čistenie prúdom
• duša: čierna, hladká, NR/SBR/BR
• odernosť duše: cca 60 mm3
• výstuž: textilná vložka, ovinutie
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
• niektoré priemery len na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0176 013
0176 019
0176 025
0176 032
0176 038
0176 042
13/27
19/33
25/39
32/48
38/56
42/60
12
12
12
12
12
12
40
40
40
40
40
40
6,901
7,769
8,554
11,240
13,926
15,289
K hadici odporúčame nylonové spojky pre hadice pre pieskovanie str. 120.
SMK – HADICA PRE OMIETANIE
• doprava suchých omietkových zmesí, betónov, sadry,
cementu, ostrého piesku a pod.
• duša: čierna, hladká, SBR/NR/BR
• odernosť duše: cca 60 mm3
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie (2×)
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
• niektoré priemery len na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0062 032
0062 041
0062 040
0062 050
0062 060
0062 063
0062 065
0062 075
0062 110
32/48
40/56
40/60
50/70
60/80
63,5/89,5
65/85
75/95
110/140
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
40
40
40/20
40
40
40/20
40
40
10,826
10,289
14,463
16,446
19,793
26,983
20,413
24,215
66,612
katalóg 2011
35
hadice
SM40 – HADICA PRE OMIETANIE
• doprava omietkových zmesí, betónov, sadry, cementu
a pod.
• duša: čierna, hladká, vysoko odolná proti opotrebovaniu,
SBR/NR/BR
• odernosť duše: cca 60 mm3
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie (4×)
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý,
SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
H A D I C E N A S Y P K É L Á T K Y, B E T Ó N O V É Z M E S I
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0061 025
0061 032
0061 035
0061 049
0061 050
0061 065
25/39
32/48
35/50
50/66
50/68
65/89
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
8,678
11,157
11,405
18,636
18,760
28,967
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– T757 AA (hadice pre betóny do 40 bar v balení 61 m)
– 1040 025 – 25/38 mm – 6,488 €/m
– 1040 035 – 35/49 mm – 8,636 €/m
– 1040 038 – 38/54 mm – 11,446 €/m
1040 xxx
– 1040 051 – 51/67 mm – 14,008 €/m
T757AA
K hadiciam dodávame aj dodávateľsky armuje:
RÝCHLOSPOJKY KAMLOK 50 BAR pre hadice na betóny str. 125.
0620 xxx
0621 xxx
Vysokotlakové hadice na dopravu betónov s koncovkami str. 37.
T760 AA – TLAKOVÁ HADICA PRE PLNENIE A VYPRÁZDŇOVANIE
ZÁSOBNÍKOV
Priemer
Pracovný
•
•
•
•
výtlak cementu, brokov, abrazíva, zrno, krmív pre zvieratá a pod.
duša: čierna, hladká, NR
výstuž: syntetická priadza
obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, odolný ozónu a poveternostným vplyvom, elektrostaticky vodivý, SBR/NR
• pracovná teplota: –30°C/+80°C
• odernosť duše: 60 mm3
Obj. kód
0245 075
0245 080
0245 091
0245 092
0245 090
0245 100
(mm)
tlak (bar)
75/93
80/92
90/102
90/102
90/110
100/120
5
5
5
5
5
5
Balenie
Cena
(€/m)
40
61
5
20
61
40
20,496
16,488
17,727
17,727
30,331
40,000
K hadiciam dodávame a armujeme:
– Koncovky STORZ AGRO a do koncoviek odporúčame silikónové
tesnenie str. 129.
0640 075
0386 002
0640 077
0884 075
SOSH – TLAKOVÁ HADICA PRE PLNENIE A VYPRÁZDŇOVANIE
ZÁSOBNÍKOV
• výtlak cementu, piesku, štrkopiesku, granulovaných materiálov a pod.
• duša: čierna, hladká, SBR/NR/BR
• odernosť duše: cca 40 mm3
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie (2×), medený drôt pre odvod
statickej elektriny
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0094 075
0093 075*
0367 080**
0094 100
0094 110
75/93
75/93
80/98
100/122
110/132
6
6
6
6
6
40
40
40
40
40
21,157
20,207
32,603
45,124
50,372
* typ SOSH s odernosť duše 60 mm3
** typ SILO s odernosť duše 90 mm3
0093 xxx
36
katalóg 2011
0367 xxx
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E N A S Y P K É L Á T K Y, B E T Ó N O V É Z M E S I / H A D I C E N A B E T Ó N – V Y S O K O T L A K O V É
SMSP – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA SYPKÉ LÁTKY
• nasávanie a výtlak cementu, piesku, štrkopiesku, granulovaných materiálov a pod.
• duša: čierna, hladká, NR/SBR/BR
• odernosť duše: cca 60 mm3
• výstuž: textilná vložka, ovinutie, zapustená oceľová špirála,
medené lanko pre odvod statickej elektriny
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0066 063
0066 075
0066 080
0066 100
0066 110
63/79
75/90
80/96
100/116
110/126
6
6
6
6
6
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
24,463
27,149
28,884
42,645
37,025
–0,8
–0,8
–0,8
–0,8
–0,8
Ďalšie hadice na sypké látky v ponuke:
– SES55 (hadica pre nasávanie odpadov) – 0068 xxx
– TITANO (PU+PVC/PVC+nitril, hadica pre nasávanie tekutých
médií obsahujúce abrazívne látky) – 0377 xxx
– URANO PU (duša PU v sile 2,2 mm, obal PVC/PVC+nitril, osvedčená hadica pre dopravu kameňov na ploché strechy budov)
– 1064 xxx
– URANO HD SUPER (duša PU v sile 2,2 mm, obal PVC/PVC+nitril,
hadica pre ťažké namáhanie, duša odolná olejom, určená
aj pre potravinárske abrazívne látky) – 1060 xxx.
0068 xxx
0377 xxx
1064 xxx
1060 xxx
HADICE NA BETÓN – VYSOKOTLAKOVÉ
T740 AA – HADICA NA BETÓN S KONCOVKAMI VICTAULIC
•
•
•
•
•
•
•
•
doprava betónu, pilotáž pod tlakom
duša: čierna, hladká, NR
odernosť duše: cca 60 mm3
výstuž: opletenie drôtom
obal: čierny, hladký, odtlačok textilu, SBR/NR
koncovky na obidvoch stranách: Victaulic
pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
niektoré rozmery len na objednávku
Obj. kód
Priemer Dĺžka
(mm)
(m)
1021 103
1021 102
1021 104
1021 105
1021 106
1021 130
1021 140
1021 150
1021 160
102/128
102/128
102/128
102/128
102/128
127/153
127/153
127/153
127/153
2
3
4
5
6
3
4
5
6
Koncovky
Pracovný Poruchový
(počet/
tlak (bar) tlak (bar)
rozmer)
2×4 1/2“
85
150
2×4 1/2“
85
150
2×4 1/2“
85
150
2×4 1/2“
85
150
2×4 1/2“
85
150
2×5 1/2“
85
150
2×5 1/2“
85
150
2×5 1/2“
85
150
2×5 1/2“
85
150
Cena
(€/ks)
275,331
345,868
368,099
490,083
564,050
480,496
586,736
669,174
765,537
Na objednávku ponúkame:
– iné priemery (50, 65, 75 mm)
– iné veľkosti koncoviek
– kombinácie veľkostí koncoviek (redukcie)
Dodávame aj v prevedení 1 koncovka/voľný koniec – 1025 xxx.
V ponuke tiež hadice SM200 S KONCOVKAMI Victaulic (pracovný tlak 100 bar,poruchový tlak 200 bar, priemery 50–125 mm) – 0398 xxx.
PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÉ HADICE NA BETÓNY:
– SPONA S RÝCHLOUZÁVEROM S PÁKOU (pre bezpečné spojenie 2 ks hadíc, kompatibilný so systémom Victaulic) – 1706 xxx
– TESNENIA K SPONÁM VICTAULIC (určené do vyššie uvedenej spony) – 1434 xxx
– ČISTIACE GULE PRE HADICE NA BETÓNY (pre hadicové systémy dopravy betónu Putzmaister, Schwing a iné, priemery 60–230 mm,
mäkké, stredne tvrdé a tvrdé prevedenie) – 1556 xxx
– ČISTIACI PATRÓN (pre hadice priemeru 100, 125, 150 mm) – 1576 xxx.
1706 xxx
1434 xxx
1556 xxx
1576 xxx
katalóg 2011
37
hadice
HADICOVÝ SYSTÉM SIGMA
FS 3310 – HADICA PRE HYDRAULICKÝ TRANSPORT ABRAZÍVNYCH
MATERIÁLOV
• sacia a tlaková hadica pre hydraulickú dopravu abrazívnych materiálov
• hadice je konštruovaná pre extrémne namáhanie
• duša hadice vyvinutá pre transport materiálov ako napr. sadra,
popol, bauxit, korund, dolomit, rudy, živec, črepy, úlomky dreva, priemyselný odpad, uhlie, kovový prach, dusičnany, sklársky
piesok, sadze, soľ, granulovaný íl, urán, volfrám, cement, štrk,
bahno, krieda, betón, atď.
• duša: svetlá, oderuvzdorná, hladká, nevodivá, NR
• výstuž: textilná vložka, ovinutie, špirála z pozinkovaného drôtu
• obal: čierny, vlnovec, odolný voči poveternostným vplyvom,
elektrostaticky vodivý, CR
• pracovná teplota: –35 °C/+70 °C
• väčšina priemerov len na objednávku
• za rezanie na dĺžku inú než štandardné balenie bude zvýšená
cena o 10 %
FS 3320 – PNEUMATICKÝ TRANSPORT ABRAZÍVNYCH MATERIÁLOV
• sacia a tlaková hadica pre pneumatickú a hydraulickú
dopravu abrazívnych materiálov
• hadica je konštruovaná pre extrémne namáhanie
• duša hadice vyvinutá pre transport materiálov ako napr. sadra,
popol, bauxit, korund, dolomit, rudy, živec, črepy, úlomky dreva, priemyselný odpad, uhlie, kovový prach, dusičnany, sklársky
piesok, sadze, soľ, granulovaný íl, urán, volfrám, cement, štrk,
bahno, krieda, betón, atď.
• duša: čierna, oderuvzdorná, hladká, nevodivá, NR/BR/SBR
• výstuž: textilná vložka, ovinutie, špirála z pozinkovaného drôtu
• obal: čierny, vlnovec, odolný voči poveternostným vplyvom,
elektrostaticky vodivý, CR
• pracovná teplota: –35 °C/+70 °C
• za rezanie na dĺžku inú než štandardné balenie bude zvýšená
cena o 10 %
Priemer
(mm)
51/75
53/88
63,5/88
76/113
82/116
102/133
108/134
127/164
152/190
203/243
254/294
305/349
Pracovný Poruchový
tlak (bar) tlak (bar)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Podtlak
(bar)
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Polomer
Hmotnosť Balenie
ohybu
(kg)
(m-info)
(R.min.-mm)
300
3
40
300
4
40
300
4
40
350
7
40
400
7
40
500
8
40
500
7
40
650
12
20
750
14
20
1750
18
12
2000
22
12
2500
28
12
Typ FS 3309
Cena
(€/m)
0230 051 49,876
0230 053 63,347
0230 063 51,570
0230 076 84,752
0230 082 78,926
0230 102 93,512
0230 108 108,017
0230 127 137,149
0230 152 155,041
0230 203 236,901
0230 254 277,314
0230 305 354,835
Obj. kód
Typ FS 3320
Cena
(€/m)
0231 051 53,926
0231 053 58,512
0231 063 49,752
0231 076 87,066
0231 082 76,942
0231 102 85,661
0231 108 108,017
0231 127 131,942
0231 152 142,314
0231 203 236,901
0231 254 266,529
0231 305 372,273
Obj. kód
Ďalšie priemery v ponuke (90/132, 355/409, 405/458, 457/512 mm).
38
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
H A D I C OV Ý S YS T É M S I G M A
PRÍRUBA KU 3311
• príruba zodpovedá normám DIN PN 10 a ASA 150
• materiál: opracovaný hliníkový odliatok
• na vyžiadanie: iný vzhľad príruby, plastiková spojka (odolná voči
korózii a chemikáliám)
• príruba neprichádza do styku s prepravovaným médiom
TESNENIE DI 3312
• gumové s textilnou medzivrstvou
• hrúbka: 6 mm
Obj. kód
0240 051
0240 053
0240 063
0240 076
0240 082
0240 102
0240 108
0240 127
0240 152
0240 203
0240 254
0240 305
Obj. kód
0241 051
0241 053
0241 063
0241 076
0241 082
0241 102
0241 108
0241 127
0241 152
0241 203
0241 254
0241305
Pre hadice SIGMA
s vnútorným priemerom
(mm)
51
53
63
76
82
102
108
127
152
203
254
305
Cena
(€/ks)
70,372
83,843
83,843
91,653
91,653
99,298
99,298
122,397
169,008
243,388
347,686
349,008
Pre prírubu kompatibilnú
s hadicou SIGMA
s vnútorným priemerom
(mm)
51
53
63
76
82
102
108
127
152
203
254
305
Cena
(€/ks)
10,289
10,289
10,909
11,983
12,107
12,107
12,107
13,884
15,620
16,777
21,116
25,372
Ďalšie typy hadíc SIGMA v ponuke:
– SIGMA FS 3330 (pre hydraulickú dopravu chemicky agresívnych roztokov, kyselín a lúhov, svetlá duša z CSM).
– SIGMA FS 3340 (pre hydraulickú a pneumatickú dopravu pevných a prachových splodín a potravinárskych médií, biela duša z NBR).
Kompletný systém SIGMA i jednotlivé komponenty dodávame len na objednávku.
SYSTÉM SIGMA
PRÍRUBA SIGMA
nárazuvzdorný hliník, oddelená príruba, zdrsnený
povrch - dobre prilieha na vonkajší povrch hadice
KONŠTRUKCIA HADICE SIGMA
čierny obal, špeciálny vlnovec, zdrsnený, odolný voči vplyvu počasia, vodivý,
olejuvzdorný
TESNENIE SIGMA
s textilnou medzivrstvou
stredná vrstva oceľová špirála
nosná vrstva
katalóg 2011
39
hadice
HADICE NA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ
CLC – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA SYPKÉ LÁTKY – EXTRÉMNE
OHYBNÁ, SO ZESÍLENOU VNÚTORNOU STENOU
•
•
•
•
•
•
nasávanie a výtlak abrazívnych materiálov
hadica sa používa k strojom na dopravu kamennej drviny pri oprave komunikácií
duša: čierna, hladká, NR
výstuž: syntetická priadza, dvojitá oceľová špirála
obal: čierny, hranatý vlnovec, elektrostaticky vodivý, odolný voči abrázii a poveternostným vplyvom, NR
pracovná teplota: –40 °C/+80 °C
Obj. kód
0070 050
0070 075
0070 080
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
50/60
75/89
80/94
3
3
3
–0,6
–0,6
–0,6
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
16,488
28,636
30,165
VULCANO SC 1,75 – HADICA PRE UPRATOVACIE STROJE NA ČISTENIE
KOMUNIKÁCIÍ
• špeciálne konštruovaná hadica na sanie abrazívnych materiálov pri upratovaní komunikácií
• výhoda je možnosť axiálneho stlačenia aj pri relatívnej robustnosti hadice, odolná mikróbom a hydrolýze
• stena: vlnovec, číra, PU (polyuretán, esterová báza), konštantPriemer
Podtlak
Balenie
ná hrúbka steny 1,75 mm
Obj. kód
(mm)
(bar)
(m-info)
• výstuž: robustná oceľová špirála s medeným povrchom
1272 206
206
–0,08
10
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
1272 257
257
–0,05
10
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C
Cena
(€/m)
75,992
94,752
Ďalšie typy hadíc vhodné pre stroje na čistenie komunikácií:
– AIRDUC PUR 355 MHF (PU hadice s oceľovou špirálou odolná
abrázii, mikróbom a hydrolýze) – 0352 xxx, str. 16.
– PROTAPE PUR 327 MEMORY (ľahko ohybná hadice s dutou
špirálou, ktorá sa po deformácii vráti do pôvodného stavu)
– 1047 xxx, str. 47.
0352 xxx
1047 xxx
PROFILFLEX – EXTRÉMNE OHYBNÁ A PRUŽNÁ HADICA PRE STROJE NA
ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ
Priemer
Dĺžka Pracovný Podtlak
Cena
Obj. kód
• extrémne ohybná a pružná nasávacia hadica konštruovaná na použitie na odsávanie nečistôt z povrchov vozoviek
a ich okolia
• určená aj ako vnútorný segment strojov pre čistenie komunikácií
• duša: vlnitá, odolná voči abrázii, béžová
• výstuž: ovinutie zo syntetickej priadze, oceľová špirála
• obal: vlnitý, odolný voči poveternostným vplyvom, čierny
• pracovná teplota: –30 °C/+60 °C
• maximálna výrobná dĺžka: 6 m
• hadica s hladkým ukončením – nie je možné rezať
• dodávame spravidla na objednávku
• dodávame aj iné priemery a výrobné dĺžky než je uvedené
v tabuľke – vyžiadajte si kalkuláciu ceny
40
katalóg 2011
0071 154
0071 160
0071 201
0071 200
0071 204
0071 206
0071 207
0071 208
0071 219
0071 220
0071 221
0071 230
0071 251*
0071 255
0071 256
0071 258*
0071 259
0071 285
0071 289
*skladom
(mm)
(m)
tlak (bar)
(bar)
(€/ks)
150
160
200
200
200
203
203
203
219
219
219
230
254
254
254
254
254
280
280
4
0,5
1,1
1,6
4
0,5
1,9
3,5
0,9
1,3
1,6
0,9
1,1
1,5
1,6
1,8
2,15
1,5
2,15
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
–0,3
716,777
206,157
388,760
382,810
799,050
198,760
481,074
694,215
271,612
371,736
515,702
416,983
351,488
514,050
593,347
428,223
694,504
630,868
733,058
www.gumex.sk
hadice
FEKÁLNE HADICE NA SANIE
AREOLO – APOLLO S.E.
•
•
•
•
nasávanie a výtlak vody a fekálií
duša aj obal: modrá, vnútri hladká, zvonku jemne vlnitá, PVC
výstuž: zapustená PVC špirála, červený prúžok
pracovná teplota: –25 °C/+60 °C
* hadica vyrobená a skladovaná v priamej dĺžke, cena je uvedená za 1 kus
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný Podtlak
tlak (bar) (bar)
0073 020
0073 025
0073 030
0073 032
0073 035
0073 038
0073 040
0073 045
0073 050
0073 052
0073 060
0073 063
0073 070
0073 076
0073 080
0073 090
0073 100
0073 102
0073 105
0073 106*
0073 110
0073 120
0073 127
0073 150
0073 160
0073 200
0073 250
0073 300
20/26,8
25/32,4
30/38,2
32/40,4
35/43,4
38/46,6
40/48,6
45/53,8
50/59,4
52/61,4
60/69,8
63/73,4
70/81
76/87
80/91,4
90/101,8
100/113,2
102/115,2
105/118,2
105/118,2
110/123,6
120/134
127/141,2
150/166,2
160/178,2
200/224,2
250/276,2
300/326,8
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm)
tlak (bar) (bar)
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4,5
4,5
4,5
4
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2
2
1,5
1,2
1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,85
–0,8
–0,8
–0,8
–0,7
–0,7
–0,7
–0,5
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
50
1,860
50
2,438
50
3,264
50
3,554
50
3,760
50
4,091
50
4,339
50
4,959
50
5,785
50
5,785
50
7,231
50
8,058
50
9,256
50
8,802
50
9,711
30
11,612
30
15,496
30
15,496
30
16,405
dĺžka 2,4 m 39,421
30
17,231
30
19,215
30
20,083
20
26,942
20
32,107
10
55,826
10
80,248
10
100,331
APOLLO SUPERFLEX 2
• nasávanie a výtlak vody a fekálií, pružnejšia verzia hadice
AREOLO (APOLLO S.E.)
• vyznačuje sa výbornou pružnosťou aj pri veľmi nízkych teplotách
• zachováva pružnosť aj pri dlhodobom použití napr. pre nasávanie vody s olejom
• duša aj obal: tmavo sivá, vnútri hladká, zvonku jemne vlnitá,
PVC/nitril
• výstuž: zapustená PVC špirála, sivá
• pracovná teplota: –40 °C / +60 °C
0371 052
0371 076
0371 090
0371 102
0371 105
0371 110
0371 127
0371 152
52/60,8
76/86,2
90/100,4
102/113,8
105
110/122,2
127/139,6
152/166,8
2
2
1,5
1,3
1,3
1,2
1,1
0,9
–0,7
–0,7
–0,7
–0,7
–0,6
–0,7
–0,7
–0,7
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
50
50
30
30
30
30
30
20
6,405
10,579
13,264
16,653
17,232
18,471
22,066
30,579
Najčastejšie používané koncovky:
Spojky k fekálnym hadiciam na sanie pákové – 0630 xxx, str. 125
Spojky k fekálnym hadiciam na sanie skrutkovacie – 0635 xxx, str. 126
Koncovky STORZ AGRO – 0640 xxx, str. 129.
0630 xxx
0635 xxx
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke (dopredaj):
– APOLLO SUPERFLEX (veľmi ohybná a robustná hadice) – 0076 xxx.
0076 xxx
* hadica vyrobená a skladovaná v priamej dĺžke, cena je uvedená za 1 kus
Hadice štandardne osadzujeme koncovkami ručným armovaním nerezovou páskou.
katalóg 2011
41
hadice
FEKÁLNE HADICE NA SANIE
KOZ137 – NASÁVACIA HADICA NA FEKÁLIE (NAHRÁDZA T221AA)
•
•
•
•
•
•
nasávanie a transport vody a fekálií
duša: čierna, vlnovec, EPDM
výstuž: syntetická priadza, oceľová špirála vnútri aj zvonku hadice
obal: čierny, vlnovec s hladkými koncami, SBR
pracovná teplota: –30 °C/+60°C
hadica s hladkým ukončením – nie je možné rezať
Obj. kód
Priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
1287 110
110/127
2,4
Pracovný Podtlak
tlak (bar) (bar)
3
–0,63
Cena
(€/m)
35,124
Poznámka: Nahrádza hadicu T-221, identická konštrukcia.
Odporúčané koncovky – 0630 xxx, 0635 xxx.
0630 xxx
0635 xxx
Hadica KOZ 137 s koncovkami.
IFSD – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA VODU A FEKÁLIE
• nasávanie a výtlak vody, blata, tekutých hnojív a odpadovej vody (PH: 5–10)
• duša: čierna, hladká, SBR
• výstuž: syntetická priadza, ovinutie, oceľová špirála
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0074 050
0074 075
0074 110
50/62
75/89
110/124
10
10
10
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
16,488
25,702
36,240
–0,9
–0,9
–1
FEKÁLNÉ HADICE NA SATIE OSADENÉ KONCOVKAMI
• fekálne hadice na satie osádzame koncovkami
• dĺžky a prevedenie koncoviek závisia na požiadavke zákazníka, v tabuľke je uvedený príklad najbežnejších prevedení
Obj. kód
Typ hadice
Typ koncoviek
Priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
Podtlak
(bar)
Cena
(€/ks)
0344 095
0344 500
0344 099
0344 100
0344 199
0344 200
0344 330
AREOLO
AREOLO
AREOLO SUPERFLEX
AREOLO SUPERFLEX
AREOLO SUPERFLEX
AREOLO SUPERFLEX
AREOLO SUPERFLEX
páková
páková
páková
páková
skrutkovacia
skrutkovacia
páková
105/118,2
110/123,6
105/118,2
110/123,6
105/118,2
110/123,6
110/123,6
4
6
2,4
2,4
2,4
2,4
3
–0,85
–0,6
–0,6
–0,6
–0,9
–0,6
–0,6
116,529
154,215
93,595
95,248
87,397
90,950
115,702
Technické informácie o hadicovine, str. 41 (AREOLO SUPERFLEX – DOPREDAJ).
Technické informácie k fekálnym sacím koncovkám, str. 127–129.
0344 500
42
katalóg 2011
0344 100
0344 200
www.gumex.sk
hadice
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE
OREDA – S120
• nasávanie a výtlak vzduchu, prachu, neabrazívnych častíc
(menej abrazívnych pilín, hoblín, textilných vlákien atď.)
• hadica sa odporúča najmä na statické upevnenie
• stena: vnútri hladká, číra, mäkčené PVC
• výstuž: biela PVC špirála
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
• na objednávku ktorýkoľvek priemer aj v iné farbe (iná cena)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0080 020
0080 025
0080 030
0080 032
0080 035
0080 040
0080 045
0080 050
0080 063
0080 070
0080 072
0080 080
0080 090
0080 100
0080 110
0080 120
0080 125
0080 127
0080 130
0080 140
0080 150
0080 160
0080 180
0080 200
0080 251
20/27,6
25/29,4
30/34,8
32/36,8
35/39,8
40/45,2
45/50,2
50/56
63/69,6
70/76,6
72/78
80/87,2
90/98,4
100/108,6
110/119
120/129,6
125/131
127/135
130/137
140/150,4
150/160,8
160/172
180/192
200/212
250/262
–0,40
–0,40
–0,35
–0,35
–0,35
–0,30
–0,30
–0,30
–0,30
–0,30
–0,30
–0,25
–0,25
–0,25
–0,25
–0,40
–0,25
–0,25
–0,20
–0,20
–0,20
–0,15
–0,15
–0,15
–0,10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
1,074
1,322
1,405
1,405
1,446
1,446
2,314
2,314
3,017
3,306
3,512
4,008
4,256
5,496
5,661
6,694
6,818
6,942
6,901
7,810
8,719
10,496
10,744
12,438
24,587
Na objednávku ktorýkoľvek priemer aj v inej farbe (vyžiadajte si kalkuláciu).
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– EOLO S.L. (modrá, PVC s PVC špirálou, veľmi ľahké prevedenie, hrúbka steny 0,6–1 mm/podľa priemeru) – 0268 038 – 38/43,2 – 1,198 €/m.
– AIRDUC PVC345 (sivá, PVC sa zapuzdrené oceľovou špirálou) – 1034 xxx.
0268 xxx
1034 xxx
OREDA – EOLO PVC
• nasávanie a výtlak vzduchu, prachu, menej abrazívnych
častíc (menej abrazívnych pilín, hoblín, textilných vlákien atď.)
• hadica sa odporúča najmä pre statické upevnenie
• stena: vnútri hladká, sivá, mäkčené PVC
• výstuž: biela PVC špirála
• pracovná teplota: –10 °C/+50 °C
• väčšina priemerov na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0065 040
0065 050
0065 060
0065 080
0065 100
0065 110
0065 127
0065 150
0065 200
0065 250
0065 300
40/46,6
50/57,8
60/68
80/89,8
100/111,2
110/121,6
127/138,6
150/162,6
200/213,6
250/264,2
300/314,8
–0,30
–0,30
–0,30
–0,25
–0,25
–0,25
–0,25
–0,20
–0,15
–0,10
–0,10
50
50
50
50
30
30
30
20
20
10
10
1,860
2,851
3,388
5,000
6,860
7,686
8,760
10,826
15,248
24,587
35,041
katalóg 2011
43
hadice
OREDA PU (EOLO PU)
• nasávanie a výtlak jemne abrazívnych materiálov
(triesok, prachu, ľahkých granulátov a pod.) a potravinárskych
sypkých médií
• stena: vnútri hladká, číra, PU (polyuretán, éterova báza), hrúbka
steny 0,4–0,8 mm (podľa priemeru), zvonku vlnovec
• výstuž: žltá PVC špirála
• 5× väčšia odolnosť voči abrázii než pri PVC hadiciach s rovnakou hrúbkou steny
• pracovná teplota: –20 °C/+80 °C
OREDA PU ANTISTATIC
• nasávanie a výtlak jemne abrazívnych materiálov
(triesok, prachu a pod.) a potravinárskych sypkých médií
• stena: vnútri hladká, číra, PU (polyuretán, éterová báza), sila
steny 0,4–0,8 mm (podľa priemeru), zvonku vlnovec
• výstuž: žltá PVC špirála
• medené lanko vinuté medzi plastovou špirálou zvonku hadice
• 5× väčšia odolnosť voči abrázii než pri PVC hadiciach s rovnakou hrúbkou steny
• pracovná teplota: –20 °C/+80 °C
44
katalóg 2011
V Z D U C H OT E C H N I C K É H A D I C E
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0081 020
0081 025
0081 030
0081 032
0081 035
0081 038
0081 040
0081 045
0081 050
0081 060
0081 063
0081 070
0081 076
0081 080
0081 090
0081 100
0081 102
0081 110
0081 120
0081 127
0081 140
0081 150
0081 160
0081 170
0081 180
0081 200
0081 250
0081 300
20
25
30
32
35
38
40
45
50
60
63
70
76
80
90
100
102
110
120
127
140
150
160
170
180
200
250
300
–0,25
–0,25
–0,25
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,16
–0,16
–0,16
–0,16
–0,16
–0,14
–0,13
–0,13
–0,12
–0,10
–0,10
–0,09
–0,08
–0,07
–0,05
–0,04
–0,04
–0,04
–0,03
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
10
10
1,777
2,479
2,397
2,686
2,934
3,388
3,388
4,711
4,835
6,901
7,479
8,140
8,843
9,421
10,744
11,942
11,942
14,298
15,868
17,438
20,661
23,802
28,223
30,579
31,777
34,669
51,942
62,975
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0082 032
0082 035
0082 038
0082 040
0082 045
0082 050
0082 060
0082 063
0082 070
0082 076
0082 080
0082 090
0082 100
0082 110
0082 120
0082 127
0082 140
0082 150
0082 160
0082 170
0082 180
0082 200
0082 250
0082 300
32
35
38
40
45
50
60
63
70
76
80
90
100
110
120
127
140
150
160
170
180
200
250
300
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,16
–0,16
–0,16
–0,16
–0,16
–0,14
–0,13
–0,12
–0,10
–0,10
–0,09
–0,08
–0,07
–0,05
–0,04
–0,04
–0,04
–0,03
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
10
10
2,851
3,760
4,504
4,628
6,736
5,992
8,140
8,512
8,884
9,669
10,124
11,322
12,314
14,669
16,942
18,554
21,364
24,504
29,793
30,579
33,512
36,942
53,884
64,628
www.gumex.sk
hadice
V Z D U C H OT E C H N I C K É H A D I C E
ZEUS PU ANTISTATIC
• nasávanie a výtlak stredne abrazívnych sypkých materiálov (napr. zrna, cukru, ostrých triesok, a pod.)
• stena: vnútri hladká, číra, PU (polyuretán, étherová báza), zvonku vlnovec
• výstuž: tmavo sivá PVC špirála
• medené lanko vinuté medzi plastovou špirálou zvonku hadice
• výrobcom udávaná cca 5× väčšia odolnosť voči abrázii než pri
PVC hadiciach s rovnakou hrúbkou steny
• pracovná teplota: –20 °C/+80 °C
Obj. kód
0084 050
0084 060
0084 076
0084 080
0084 100
0084 120
0084 127
0084 150
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
50
60
76
80
100
120
127
150
3
3
2,5
2,5
2,5
2
1,5
1,5
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
30
30
30
30
30
30
30
20
12,066
15,537
16,488
20,289
24,628
36,405
36,694
45,496
–0,80
–0,80
–0,80
–0,70
–0,70
–0,65
–0,65
–0,60
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– ZEUS PU (základná – neantistatické prevedenie) – 0083 xxx.
– ULISSE (základné – neantistatické prevedenie inovovanej PU
hadice s PVC špirálou, hrúbka steny 1,3–2,2 mm /podľa priemeru/, nepotravinová) – 1113 xxx.
– ULISSE ANTISTATIC (antistatické prevedenie inovovanej PU hadice
s PVC špirálou, hrúbka steny 1,3–2,2 mm /podľa priemeru/, nepotravinová) – 1114 xxx.
– NETTUNO PU ANTISTATIC (robustnejšie verzia, antistatické
prevedenie) – 0305 xxx, str. 16.
0083 xxx
1114 xxx
VULCANO PU M FR
• nasávanie jemne abrazívnych materiálov (hoblín, triesok),
prachu, dymu a pod.
• ľahká a veľmi flexibilná hadica
• stena: vlnovec, číra, PU (polyuretán, esterová báza), hrúbka cca
0,4–0,6 mm
• výstuž: oceľová špirála
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C
• možnosť dodania v stlačenom stave: 10 m cca 1,5–2 m
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– VULCANO 07 vzduchotechnická hobby hadica (podtlak –0,04
bar, dopredaj rozmerov 60, 76, 80, 100, 110, 127, 150, 160, 200,
250, 300) – 1065 xxx.
1065 xxx
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0108 040
0108 045
0108 051
0108 060
0108 063
0108 070
0108 076
0108 080
0108 090
0108 102
0108 110
0108 120
0108 127
0108 130
0108 140
0108 152
0108 160
0108 180
0108 203
0108 228
0108 254
0108 279
0108 305
0108 356
0108 406
40
45
51
60
63
70
76
80
90
102
110
120
127
130
140
152
160
180
203
228
254
279
305
356
406
–0,20
–0,20
–0,20
–0,17
–0,17
–0,17
–0,17
–0,16
–0,16
–0,13
–0,12
–0,10
–0,10
–0,08
–0,08
–0,08
–0,07
–0,05
–0,04
–0,04
–0,04
–0,04
–0,03
–0,03
–0,03
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
4,339
4,339
5,537
6,364
6,364
7,727
8,140
8,636
9,669
10,579
11,901
13,017
13,595
14,008
16,074
17,273
19,050
22,397
25,992
29,587
32,438
36,198
40,372
46,736
53,636
katalóg 2011
45
hadice
V Z D U C H OT E C H N I C K É H A D I C E
VULCANO PU H 09
• nasávanie stredne abrazívnych materiálov (hoblín, triesok,
prachu, dymu a ďalších abrazívnych materiálov)
• ľahká a veľmi flexibilná hadica – ťažšia verzia hadice VULCANO
PUM FR
• stena: vlnovec, číra, PU (polyuretán, esterová báza), hrúbka steny cca 0,9 mm
• výstuž: oceľová špirála
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0102 040
0102 051
0102 060
0102 063
0102 070
0102 076
0102 080
0102 090
0102 102
0102 110
0102 120
0102 127
0102 140
0102 152
0102 160
0102 180
0102 203
0102 228
0102 254
0102 279
0102 305
40
51
60
63
70
76
80
90
102
110
120
127
140
152
160
180
203
228
254
279
305
–0,50
–0,50
–0,40
–0,40
–0,40
–0,35
–0,35
–0,30
–0,25
–0,25
–0,20
–0,20
–0,15
–0,15
–0,15
–0,10
–0,10
–0,05
–0,05
–0,05
–0,05
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
6,529
8,388
9,711
10,207
12,438
12,190
14,050
15,455
18,554
19,545
21,281
22,314
26,157
27,975
31,529
40,413
46,694
53,760
62,231
69,545
77,025
Hadicu VULCANO PU H 09 na zákazku dodávame aj v týchto prevedeniach:
– VULCANO PU H AF (samozhášavá podľa DIN 4102 B1 alebo UL 94V2 predrevársky priemysel) –1182 xxx
– VULCANO PU H AS (antistatické prevedenie, merný odpor je menší ako 108 Ω) – 1376 xxx
– VULCANO PU H 09 ET (odolná mikróbom a hydrolýze).
1182 xxx
VULCANO PU HDS 15 ET
• nasávanie a výtlak abrazívnych látok v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, odporučaná aj pre aplikácie v prostrediach, kde je prepravovaný materiál mokrý alebovlhký
• vhodná aj pre stroje na čistenie komunikácií (odolnosť mikróbom a hydrolýze má priaznivý vplyv na životnosť hadice aj pri
odsávaní nečistôt)
• odolná mikróbom a hydrolýze, minerálnym olejom,
Priemer
Podtlak
Balenie
Cena
Obj. kód
chemikáliám, ozónu a poveternostným vplyvom
(mm)
(bar)
(m-info)
(€/m)
• stena zodpovedá potravinárskym normám: FDA 21 CFR
1180 050
50
–0,90
20
13,678
177.1680 a 177.2600, EÚ smernice 2002/72/EC, neobsahuje
1180 063
63
–0,80
20
16,860
halogény, samozhášavá podľa UL 94-HB
1180 075
75
–0,70
20
21,157
• stena: PU (éterovú bázy), sila 1,5 mm, priesvitná
1180 080
80
–0,60
20
22,479
• výstuž: pomedená špirála z oceľového drôtu, pevne zapustená
1180 100
100
–0,40
15
27,851
v stene hadice
1180 127
127
–0,29
15
39,669
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
1180 150
150
–0,20
15
46,488
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
1180 200
1180 250
1180 305
200
250
305
–0,12
–0,08
–0,07
15
10
10
58,140
88,306
72,645
Ďalšia konštrukčne podobná hadice v ponuke:
– VULCANO HDS (lepšia odolnosť abrázii, ako HDS ET, pre
priemyselné použitie, sila steny 1,5 mm) – 1179 xxx.
1179 xxx
46
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
V Z D U C H OT E C H N I C K É H A D I C E
PROTAPE PUR 330 MHF
• nasávanie a výtlak stredne abrazívnych pevných látok
(prachu, prášku, vlákien, hoblín a pod.)
• pre plynové zmesi (výpary od zvárania, výpary s prímesou
oleja)
• stena zodpovedá potravinárskym normám
• stena: PU (polyuretán), etherová báza, hrúbka cca 0,6 mm
• výstuž: špirála z oceľového drôtu zapustená v stene hadice
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
• hadica sa meria vroztiahnutom stave
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0298 080
0298 100
0298 110
0298 115
0298 120
0298 125
0298 130
0298 140
0298 150
0298 160
0298 170
0298 175
0298 180
0298 200
0298 225
0298 250
0298 300
0298 325
0298 350
0298 400
0298 450
0298 500
80/88
100/108
110/118
115/123
120/128
125/133
130/138
140/148
150/158
160/168
170/178
175/183
180/188
200/208
225/233
250/258
300/309
325/334
350/359
400/409
450/459
500/510
0,510
0,410
0,375
0,355
0,340
0,330
0,315
0,295
0,275
0,255
0,240
0,235
0,230
0,205
0,180
0,165
0,135
0,125
0,115
0,105
0,090
0,080
–0,130
–0,090
–0,080
–0,080
–0,075
–0,060
–0,060
–0,060
–0,055
–0,050
–0,045
–0,040
–0,040
–0,040
–0,030
–0,015
–0,015
–0,010
–0,010
–0,010
–0,006
–0,005
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10
10
10
10
10
17,603
18,967
20,207
21,157
22,107
22,893
24,050
25,496
27,231
28,967
31,198
32,355
33,347
36,488
41,529
44,711
55,909
60,826
65,785
72,645
91,736
110,868
Ďalšie priemery v ponuke.
Spony s mostíkom pre preklenutie špirály, str. 89.
0822 xxx
PROTAPE PUR 327 MEMORY
• extrémne ohybná a pružná sacia hadica
• konštruovaná pre použitie v automobiloch určených pre odsávanie nečistôt z povrchu ciest, sekačiek na trávu a pre
ďalšie použitie
• odolná voči mikróbom a hydrolýze
• oderuvzdorná, ľahká a ohybná, odolná voči napätiu a proti vzniku trhlín, odolná prejdeniu
• stena: PU (polyuretan, etherová báza), hrúbka cca 0,9 mm,
priesvitná
• výstuž: špeciálna dutá špirála, čierna
• pracovná teplota –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
• dodávame spravidla na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1047 050
1047 100
1047 125
1047 150
1047 200
50/67
100/117
125/142
150/167
200/217
–0,270
–0,050
–0,035
–0,025
–0,010
10
10
10
10
10
19,091
34,504
44,298
52,190
66,777
katalóg 2011
47
hadice
V Z D U C H OT E C H N I C K É H A D I C E
AIRDUC PUR 355
• nasávanie a výtlak vysoko abrazívnych pevných látok (hrubých hoblín, plastových ainých granulátov a pod.)
• extrémne oderuvzdorná, odolná proti mechanickému zaťaženiu,
napätiu a vzniku trhlín
• stena: PU (esterová báza), hrúbka cca 1,5 mm, vnútri hladká, optimálny prietokový profil
• výstuž: špirála z oceľového drôtu, pevne zapustená v stene hadice
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
Ďalšie prevedenie v ponuke:
AIRDUC PUR 355 MHF – odolná mikróbom a hydrolýze
– 0352 xxx
– AIRDUC PUR-INOX 355 MHF – s nerezovou špirálou (určené
napr pre farmáciu) –1009 xxx
– AIRDUC PUR 355 SA – ohňovzdorná (DIN 4102-B1) – 0232 xxx
– AIRDUC PUR 355 EC – elektrostaticky vodivá, čierna – 0366 xxx
– AIRDUC HT–PUR 355 – so zvýšenou odolnosťou teplotám,
krátkodobo až 150 °C, čierna – 1035 xxx – ľahšia verzia, typ AIRDUC PUR 351 MHF – 0091 xxx
0352 xxx
0366 xxx
1009 xxx
1035 xxx
– AIRDUC PUR 350 MHF (najľahšia verzia hadice AIRDUC PUR,
sila steny cca 0,7 mm, potravinárske prevedenie) – 1046 xxx.
– AIRDUC PUR 356 (robustnejšie verzia, hrúbka steny 2–2,5 mm)
– 0092 xxx
– AIRDUC PUR 455 MHF (axiálne stlačiteľná, možné vyrobiť aj veľmi
malé množstvo v priemere 50–1000 mm) – 0292 xxx
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0090 013
0090 016
0090 020
0090 025
0090 030
0090 032
0090 035
0090 038
0090 040
0090 042
0090 045
0090 050
0090 055
0090 060
0090 065
0090 070
0090 075
0090 080
0090 090
0090 100
0090 110
0090 120
0090 125
0090 130
0090 140
0090 150
0090 160
0090 175
0090 180
0090 200
0090 225
0090 250
0090 275
0090 280
0090 300
0090 325
0090 350
0090 375
0090 400
0090 450
0090 500
13/20
16/23
20/27
25/32
30/40
32/42
35/45
38/48
40/50
42/52
45/55
50/60
55/65
60/70
65/75
70/81
75/86
80/91
90/101
100/111
110/121
120/131
125/136
130/141
140/151
150/161
160/171
175/186
180/191
200/213
225/238
250/263
275/288
280/293
300/313
325/338
350/363
375/388
400/413
450/463
500/514
48
katalóg 2011
0092 xxx
0292 xxx
–1
–1
–1
–1
–0,980
–0,970
–0,970
–0,950
–0,950
–0,940
–0,940
–0,930
–0,880
–0,810
–0,750
–0,670
–0,615
–0,560
–0,425
–0,390
–0,360
–0,315
–0,295
–0,270
–0,240
–0,200
–0,185
–0,155
–0,150
–0,135
–0,110
–0,085
–0,080
–0,075
–0,070
–0,065
–0,055
–0,050
–0,045
–0,035
–0,030
Cena
(€/m)
10
10/15
10/15/20/25
10/15/20/25
10/15/20/25
10/15/20/25
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15/20
10/15
10/15/20
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10
10/15
10
10
10
10
10
10
9,835
9,835
9,835
10,826
11,736
12,107
12,273
12,727
13,512
14,669
14,752
15,702
16,694
18,347
19,132
19,917
21,322
21,777
24,215
33,388
35,702
39,174
42,066
44,008
47,231
50,744
54,752
59,835
61,405
68,554
83,306
97,645
105,744
109,256
114,050
125,413
136,942
158,099
177,231
217,025
241,157
Spony s mostíkom pre preklenutie špirály určené pre hadice AIRDUC
– 0822 xxx
Spojky a koncovky pre hadice AIRDUC – 0748 xxx
Prírubové koncovky pre hadice AIRDUC – 2043 xxx.
0822 xxx
spona
1046 xxx
4,5
4,3
4,1
3,655
3,45
3,26
3,11
3,08
3,05
2,91
2,73
2,45
2,25
2,06
1,91
1,78
1,66
1,56
1,3
1,25
1,14
1,05
1,01
0,965
0,9
0,84
0,785
0,72
0,7
0,63
0,56
0,51
0,46
0,45
0,42
0,385
0,36
0,34
0,32
0,28
0,255
Balenie
(m-info)
2043 xxx
prírubová koncovka
1640 xxx
PU koncovka
0748 xxx
www.gumex.sk
hadice
V Z DU C HOTEC HN I C KÉ HADI C E / V Z D UCH OT E CH NICKÉ H A D ICE – PRE D REVÁ RS KY PR I EMYS EL: S AMOZHÁŠ AV É
AIRDUC HT-PUR 355 – HADICA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU TEPLOTÁM
• nasávanie a výtlak vysoko abrazívnych pevných látok (hrubých hoblín, plastových a iných granulátov apod.)
• extrémne oderuvzdorná, odolná proti mechanickému zaťaženiu,
napätiu a vzniku trhlín, odolná minerálnym olejom
• stena: špeciálne HT-PUR, odolná zvýšeným teplotám, hrúbka cca 1,5 mm, optimálny prietokový profil, čierna
• hladká vnútorná stena hadice
• výstuž: špirála z oceľového drôtu, pevne zapustená v stene hadice
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+150 °C
• len na objednávku
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
1035 032
1035 038
1035 040
1035 045
1035 050
1035 051*
1035 060
1035 065
1035 070
1035 075
1035 080
1035 100
1035 125
1035 150
1035 200
32/42
38/48
40/50
45/55
50/60
50/60
50/60
65/75
70/81
75/86
80/91
100/111
125/136
150/161
200/213
3,425
3,235
3,210
2,865
2,575
2,575
2,165
2,005
1,870
1,745
1,635
1,315
1,060
0,880
0,660
–0,970
–0,950
–0,950
–0,940
–0,930
–0,930
–0,810
–0,750
–0,670
–0,615
–0,560
–0,390
–0,295
–0,200
–0,135
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16,529
17,314
18,471
20,000
21,446
21,446
24,959
26,116
27,149
29,091
29,669
45,496
57,273
69,132
93,430
Príslušenstvo v ponuke:
– k hadici dodávame na objednávku špeciálne spony a PU spojky
– pre viac informácií o spojkách/prírubách pre hadice AIRDUC kontaktujte naše predajné oddelenie
0822 xxx
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE – PRE DREVÁRSKY PRIEMYSEL:
SAMOZHÁŠAVÉ
Priemer
Podtlak
Cena
Obj. kód
Balenie
TIMBERDUC PUR 532 SE
• nasávanie a výtlak abrazívnych pevných látok (hoblín; odolná
voči chemickým prípravkom na ochranu dreva)
• stena: PU (esterová báza), hrúbka steny cca 0,6 mm
• výstuž: špirála z oceľového drôtu, pevne zapustená v stene hadice
• vyhovujú protipožiarnej norme UL 94 V0.DIN 4102–B1
• odvod statickej elektriny uzemnením špirály
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– TIMBERDUC PUR 531 SA (ľahší prevedenie, hrúbka steny
0,4 mm) – 0055 xxx
– TIMBERDUC PUR 533 SA (ťažšie prevedenie, hrúbka steny
0,9 mm) – 0058 xxx
0055 xxx
0058 xxx
0372 040
0372 050
0372 060
0372 070
0372 075
0372 080
0372 090
0372 100
0372 110
0372 120
0372 125
0372 130
0372 140
0372 150
0372 160
0372 180
0372 200
0372 250
0372 300
0372 315
0372 350
0372 400
(mm)
(bar)
40/47
50/58
60/68
70/78
75/83
80/88
90/98
100/108
110/118
120/128
125/133
130/138
140/148
150/158
160/168
180/188
200/208
250/258
300/309
315/324
350/359
400/409
–0,300
–0,260
–0,210
–0,150
–0,140
–0,130
–0,115
–0,090
–0,080
–0,075
–0,060
–0,060
–0,060
–0,055
–0,050
–0,040
–0,040
–0,015
–0,015
–0,015
–0,010
–0,010
(€/m)
10
10
10/15
10
10
10/15
10
10/15
10
10/15
10/15
10
10/15
10
10/15
10/15
10/15
10
10
10
10
10
8,719
8,719
9,215
10,372
10,413
10,826
13,802
13,802
14,876
15,992
17,479
17,934
18,347
20,372
21,777
24,504
27,810
34,587
41,612
43,719
48,926
54,008
Ďalšie typy samozhášavých hadíc (DIN 4102 B1, UL 94 VO)
– VULCANO PUM AF (sila steny 0,4 mm) – 1181 xxx
– VULCANO PUH AF (sila steny 0,9 mm) – 1182 xxx (dopredaj).
1181 xxx
1182 xxx
katalóg 2011
49
hadice
VYSÁVAČOVÉ HADICE
EVA INDUSTRIAL
• hadica k vysávačom
• samonosná konštrukcia odolávajúca podtlaku a zlomeniu, dobre ohybná
• stena: sivá farba, EVA (ethyl–vinyl–acetát)
• pracovná teplota: –30 °C/+60 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0291 025
0291 029
0291 032
0291 038
0291 045
0291 050
0291 060
0291 075
0291 080
25/33
29/36
32/41
38/48
45/55
50/61
60/72
75/88
80/94
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
–0,4
–0,4
–0,4
30
30
30
30
30
30
30
15
15
2,893
3,802
4,050
5,372
6,116
7,066
8,223
10,620
11,240
Koncovky pre hadicu EVA INDUSTRIAL:
0634 xxx
– Koncovka pre naskrutkovanie (plast) – 0634 xxx, str. 90.
Pre hadicu EVA INDUSTRIAL priemer 32/41 mm:
– Plastová rukoväť – 2090 032 – 4,132 €/ks
– Ukončenie do zásuvky centrálneho vysávača – 2089 032 – 6,198 €/ks
2090 032
2089 032
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– EVA 373 AS (vysávačová konštrukcia, EVA – antistatická) – 0035 xxx
– antistatická koncovka pre vysávačové hadice.
0035 xxx
2160 xxx
SUPERFLEX PVC 372
• hadica k priemyselným vysávačom
• výstuž: oceľová špirála v PVC puzdre
• stena: mäkčené PVC, obal vystužený priečne aj pozdĺžne syntetickým vláknom
• pracovná teplota: 0 °C/+85 °C
• niektoré priemery len na objednávku
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0351 025
0351 032
0351 035
0351 038
0351 041
0351 044
0351 051
0351 063
0351 070
0351 076
0351 080
0351 089
0351 100
25/31
32/38
35/41
38/44
41/47
44/50
51/57
63/69
70/76
76/82
80/86
89/95
100/106
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
–0,2
–0,2
–0,2
–0,2
–0,18
–0,16
–0,15
–0,14
–0,12
–0,1
–0,09
–0,09
–0,08
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
7,975
8,802
10,537
11,281
11,612
12,231
14,091
17,025
19,917
22,603
23,884
26,570
29,835
Skrutkovacie koncovky pre hadicu SUPERFLEX PVC – 0778 xxx, str. 90.
0778 xxx
50
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE – ELEKTRICKY VODIVÉ
AIRDUC PUR 355 EC
• hadica s merným odporom menším než 103 Ω
• určená predovšetkým pre aplikácie s nebezpečenstvom
výbuchu
• nasávanie a výtlak vysoko abrazívnych pevných látok
• extrémne oderuvzdorná, odolná voči mechanickému zaťaženiu,
napätiu a vzniku trhlín
• stena: PU (esterový PU), hrúbka cca 1,4 mm, optimálny prietokový profil, čierna farba
• hladká vnútorná stena hadice
• výstuž: špirála z oceľového drôtu, pevne zapustená v stene hadice
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C (krátkodobo do cca +125 °C)
• hadica len na objednávku
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0366 025
0366 032
0366 038
0366 040
0366 050
0366 060
0366 070
0366 075
0366 080
0366 090
0366 100
0366 125
0366 150
0366 200
25/32
32/42
38/48
40/50
50/60
60/70
70/81
75/86
80/91
90/101
100/111
125/136
150/161
200/213
Spony s mostíkom, uzemňovacou skrutkou a drôtikom – 1651 xxx, str. 89.
Spojky a koncovky pre hadice AIRDUC – 0945 xxx, 1600 xxx, str. 91.
Spojka EL pre hadice AIRDUC – 2092 xxx.
1651 xxx
Prírubové koncovky pre hadice AIRDUC – 1631 xxx.
3,105
2,770
2,620
2,595
2,085
1,750
1,515
1,410
1,325
1,105
1,065
0,860
0,715
0,535
–0,930
–0,905
–0,885
–0,880
–0,865
–0,755
–0,625
–0,575
–0,520
–0,395
–0,365
–0,275
–0,185
–0,125
2092 xxx
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
AIRDUC PUR 351 EC (ľahko oderuvzdorná, elektricky vodivá, odpor je menší než 103 Ω) – 1024 xxx
AIRDUC PUR 356 EC (extrémne oderuvzdorná, elektricky vodivá, odpor je menší než103 Ω) – 0355 xxx
EVA 373 AS (vysávačová konštrukcia, EVA – antistatická, čierna, odpor je menší ako 103 Ω) – 0035 xxx
AIRDUC PUR 355 Extra (oderuvzdorná, priehľadná elektricky vodivá hadica s čiernym vodivým pruhom okolo
špirály, odpor je menší než 106 Ω) – 0355 xxx
– AIRDUC PE 362 EC (PE, hrúbka steny cca 0,8 mm, odolná aj kyselinám a hydroxidom, odpor je menší ako
103 Ω) – 0349 xxx
–
–
–
–
Balenie
Cena
(€/m)
10/15
10
10
10/15
10/15
10/15
10/15
10
10
10/15
10/15
10
10
10
17,851
19,917
20,950
21,736
25,826
30,124
32,851
35,083
35,826
39,876
54,917
69,256
83,595
112,975
1024 xxx
0355 xxx
0035 xxx
0349 xxx
Vodivé hadice CP konštrukcie (so zapuzdrenou klipovou špirálou):
– CP VITON 459 EC (ľahká a flexibilná, čierna, priemerová rada 38 – 1000 mm, max.pracovná teplota +210 °C, odpor je menší ako 104 Ω)
– 0263 xxx.
0263 xxx
katalóg 2011
51
hadice
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE – HORÚCE PLYNY (do max. +310 °C)
EOLO TERMORESISTENTE
• odsávanie a transport vzduchu, prachu, horúcich a menej
agresívnych výparov, pár a pod.
• hadica drží prierez a je extrémne ľahká a flexibilná
• stěna: sivá farba, tenký plášť z nehorľavej zmesi textil – PVC
• výstuž: pružná oceľová špirála – výborná stlačiteľnosť 8:1
• vyhovuje protipožiarnej norme CL–UL 94 V–O
• hadica je balená a dodávaná v stlačenom stave (10 m stlačené
na cca 1,25 m)
• pracovná teplota: –20 °C/+100 °C (krátkodobo +120 °C)
EOLO TERMORESISTENTE FG
• pevnejšia verzia, odsávanie a transport vzduchu, prachu,
teplých a menej agresívnych výparov, pár a pod.
• hadica drží prierez a je extrémne ľahká a flexibilná
• stena: sivá farba, tenká PVC vrstva z dvojitej nohorľavej
smesi zo skleneného vlákna, odolná iskreniu
• vyhovuje protipožiarnej norme V (TM) -0 v súlade s UL 94
stupňa M1, vyhovujúci NFP 92 503
• výstuž: pružná oceľová špirála
• výborná stlačiteľnosť 8:1
• hadica je balená a dodávaná v stlačenom stave (10 m stlačené
na cca 1,25 m)
• pracovná teplota: –20 °C/+100 °C (krátkodobo +130 °C)
52
katalóg 2011
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0103 040
0103 051
0103 060
0103 063
0103 070
0103 076
0103 080
0103 090
0103 102
0103 110
0103 120
0103 127
0103 140
0103 152
0103 160
0103 180
0103 203
0103 228
0103 254
0103 279
0103 305
0103 356
0103 406
40
51
60
63
70
76
80
90
102
110
120
127
140
152
160
180
203
228
254
279
305
356
406
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2,107
2,479
2,893
2,893
3,223
3,471
3,595
3,884
4,628
5,083
5,496
5,826
6,446
6,777
7,190
8,017
9,091
10,041
11,281
12,314
13,554
15,950
17,851
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1115 040
1115 051
1115 060
1115 063
1115 070
1115 076
1115 080
1115 090
1115 102
1115 110
1115 120
1115 127
1115 140
1115 152
1115 160
1115 180
1115 203
1115 228
1115 254
1115 279
1115 305
1115 356
1115 406
40
51
60
63
70
76
80
90
102
110
120
127
140
152
160
180
203
228
125
279
305
356
406
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2,479
3,058
3,512
3,636
4,091
4,380
4,628
4,959
5,455
5,868
6,364
6,736
7,438
8,099
7,686
8,636
9,752
10,950
11,364
12,438
13,554
15,702
17,727
www.gumex.sk
hadice
V Z D U C HOTEC HN I C KÉ HADI C E – HORÚCE PLYNY (D O MA X. 310 °C)
VULCANO TPR – A
• odsávanie a transport horúceho vzduchu, výfukových
plynov, chemických výparov a pod.
• vhodná aj pre navijaky do garáží a staníc STK pre odvod
výfukových plynov
• stena: tenký čierny plášť zo zmesi PP/EPDM
• výstuž: pružná oceľová špirála, potiahnutá špeciálnou vrstvou
chrániacou proti predreniu
• pracovná teplota: –40 °C/+125 °C
Dopredaj:
– VULCANO TPR-R (odsávanie a transport horúceho vzduchu,
výfukových plynov, chemických výparov a pod., robustnejšia verzia hadice VULCANO TPR-A, –40 °C/+125 °C)
– 1112 xxx.
1112 xxx
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0104 038
0104 040
0104 045
0104 051
0104 060
0104 063
0104 070
0104 076
0104 080
0104 090
0104 102
0104 110
0104 120
0104 127
0104 130
0104 140
0104 152
0104 160
0104 180
0104 203
0104 228
0104 254
0104 279
0104 305
0104 356
0104 406
38
40
45
51
60
63
70
76
80
90
102
110
120
127
130
140
152
160
180
203
228
254
279
305
356
406
–0,20
–0,20
–0,20
–0,20
–0,17
–0,17
–0,17
–0,17
–0,16
–0,16
–0,13
–0,12
–0,10
–0,10
–0,08
–0,08
–0,08
–0,07
–0,05
–0,04
–0,04
–0,04
–0,04
–0,03
–0,03
–0,03
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
3,140
3,223
3,554
5,826
6,818
7,231
9,628
10,413
11,074
12,355
13,140
14,050
15,455
16,777
17,314
18,843
20,413
23,099
27,479
31,281
35,826
40,124
44,298
49,545
57,769
77,769
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke.
– PROTAPE TPE 326 MEMORY (hadica pre odsávanie výfukových plynov, odolná prejdeniu automobilom) – 0361 xxx, str. 56.
– CP HYPALON 450 PROTECT (hadica konštrukcie CP so zapuzdrenou klipovou špirálou/ľahká a flexibilná, čierna, pre odvod výfukových
plynov, priemerová rad 63–250 mm, max. pracovná teplota +200 °C) – 1044 xxx.
0361 xxx
1044 xxx
SPIRAFLEX PLS – HADICA PRE PRÍVOD VZDUCHU DO PRIEMYSELNÝCH
PRIESTOROV
• ventilácia, vysúšanie, prívod teplého či chladného
vzduchu do priemyselných objektov alebo pri ich výstavbe
• hadica drží prierez a je ľahká a flexibilná
• stena: polyamidové tkanivo potiahnuté žltou PVC vrstvou
• výstuž: pružná oceľová špirála, z vonkajšku ochranný čierny plášť
• hadica je balená a dodávaná v stlačenom stave
• pracovná teplota: –20 °C/+100 °C
• dodávame len na objednávku
• väčšie priemery na objednávku
Hadicu dodávame v rôznych materiálových prevedeniach,
rovnako ako mnohých variantov farieb a možnosťou spájať
alebo upevňovať jednotlivé hadice.
Obj. kód
Priemer
(mm)
1020 152
1020 160
1020 203
1020 229
1020 254
1020 305
1020 356
1020 405
1020 425
1020 456
1020 500
1020 508
1020 525
1020 560
1020 600
1020 700
1020 800
1020 900
1020 990
152
160
203
229
254
305
357
405
425
456
500
508
525
560
600
700
800
900
1000
Rozstup
Pracovný Podtlak Balenie Cena
spirály
tlak (bar) (bar) (m–info) (€/m)
(mm)
80
0,64
–0,035 1–10 16,777
80
0,60
–0,035 1–10 17,190
150
0,55
–0,035 1–10 12,149
150
0,50
–0,032 1–10 13,140
150
0,45
–0,03
1–10 13,140
150
0,35
–0,028 1–10 15,000
180
0,30
–0,028 1–10 16,860
220
0,25
–0,028 1–10 17,107
220
0,24
–0,025 1–10 18,058
220
0,23
–0,025 1–10 19,504
220
0,20
–0,25
1–10 21,901
220
0,20
–0,25
1–10 23,306
220
0,19
–0,025 1–10 23,306
220
0,18
–0,025 1–10 24,835
250
0,17
–0,02
1–10 25,661
250
0,15
–0,02
1–10 32,190
250
0,13
–0,01
1–10 32,479
250
0,11
–0,01
1–10 42,314
250
0,10
–0,01
1–10 60,744
katalóg 2011
53
hadice
V ZDUC HOT EC HNI C K É HADI C E – HOR ÚC E PLY NY (DO MAX . 3 1 0 ° C )
BETA G2 MOPLEN
• vykurovanie a klimatizácia, odsávanie dymu, prachu, vetracie rozvody v automobiloch
• stena: sivá farba, vrstvený polypropylén, vrúbkovaná vnútri aj
zvonku
• pracovná teplota: max. +100 °C
NEO1 – HADICA NA HORÚCI VZDUCH
• nasávanie a výtlak studeného a horúceho vzduchu
• stredne odolná voči olejovým a benzínovým výparom
• konštrukcia: oceľová špirála potiahnutá špeciálnou tkaninou
impregnovanou neoprénom
• vonkajší profilovací povraz zo sklených vlákien
• farba: čierna
• pracovná teplota: –50 °C/+150 °C (krátkodobo +180 °C)
• niektoré priemery len na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0125 040
0125 050
0125 060
0125 070
0125 080
40/46
50/57
60/67
70/77
80/87
100
100
100
50
50
3,140
3,595
4,132
4,876
5,702
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0270 019
0270 022
0270 025
0270 032
0270 038
0270 044
0270 051
0270 057
0270 063
0270 070
0270 076
0270 083
0270 089
0270 095
0270 102
0270 108
0270 114
0270 121
0270 127
0270 140
0270 152
0270 178
0270 203
0270 254
0270 305
19/21
22/24
25/29
32/35
38/42
44/48
51/55
57/61
63/67
70/74
76/80
83/87
89/93
95/99
102/106
108/113
114/119
121/126
127/132
140/145
152/157
178/183
203/208
254/259
305/310
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
0,6
0,4
0,1
–0,58
–0,58
–0,58
–0,58
–0,58
–0,56
–0,50
–0,50
–0,50
–0,50
–0,39
–0,39
–0,38
–0,38
–0,30
–0,30
–0,30
–0,29
–0,21
–0,20
–0,18
–0,14
–0,10
–0,10
–0,07
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11,529
11,529
10,785
12,149
9,421
10,289
11,281
12,934
13,182
13,843
13,760
15,248
15,785
16,405
17,727
18,017
18,760
19,545
21,653
23,264
25,248
41,364
44,876
54,380
62,107
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12,066
13,140
14,421
14,917
16,322
17,355
20,537
22,893
24,008
24,917
26,570
26,612
NEO2 – HADICA NA HORÚCI VZDUCH
• nasávanie a výtlak studeného a horúceho vzduchu
• stredne odolná voči olejovým a benzínovým výparom
• konštrukcia: oceľová špirála potiahnutá špeciálnou tkaninou
impregnovanou neoprénom
• vonkajší profilovací povraz zo sklených vlákien
• farba: čierna
• pracovná teplota: –50 °C/+150 °C (krátkodobo +180 °C)
• väčšina priemerov na objednávku
54
katalóg 2011
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0271 032
0271 038
0271 044
0271 051
0271 057
0271 063
0271 076
0271 083
0271 089
0271 095
0271 102
0271 108
32/36
38/43
44/49
51/56
57/62
63/68
76/81
83/88
89/94
95/100
102/107
108/114
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,1
2,1
2
1,9
1,9
1,8
–0,65
–0,60
–0,58
–0,52
–0,48
–0,46
–0,43
–0,41
–0,40
–0,37
–0,35
–0,33
www.gumex.sk
hadice
V Z D U C HOTEC HN I C KÉ HADI C E – HORÚCE PLYNY (D O MA X. 310 °C)
SIL1 – HADICA NA HORÚCI VZDUCH
• nasávanie a výtlak studeného a horúceho vzduchu
• dobre odolná chemickým výparom, stredne odolná olejovým
a benzínovým parám, hadica vhodná pre aplikácie pri sušení
plastových granulátov pre tlačiarenské stroje a letecké motory
• konštrukcia: oceľová špirála, potiahnutá špeciálnou tkaninou
impregnovanou silikónom
• vonkajší profilový povraz zo sklených vlákien
• farba: červená
• pracovná teplota: –80 °C/+310 °C
• niektoré priemery iba na objednávku
Poznámka: Pri aplikáciách, kde je dlhodobo dosahovaná maximálna teplota je treba tlakové a podtlakové parametre znížiť
o cca 25 %.
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný Podtlak Balenie
tlak (bar) (bar) (m-info)
0272 019
0272 022
0272 025
0272 032
0272 038
0272 044
0272 051
0272 057
0272 063
0272 070
0272 076
0272 080
0272 083
0272 089
0272 095
0272 102
0272 108
0272 114
0272 121
0272 127
0272 140
0272 152
0272 178
0272 203
0272 254
0272 305
19/21
22/24
25/27
32/34
38/40,6
44/46,6
51/53,6
57/63,6
63/65,6
70/73,14
76/79,14
80/84
83/86,14
89/92,14
95/98,14
102/105,14
108/111,14
114/117,14
121/124,14
127/130,14
140/143,14
152/155,6
178/182,1
203/207,1
254/258,6
305/309,6
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak Balenie
(mm) tlak (bar) (bar)
(m–info)
Cena
(€/m)
0273 025
0273 032
0273 038
0273 044
0273 051
0273 057
0273 063
0273 070
0273 076
0273 083
0273 089
0273 102
0273 108
0273 114
25/30
32/36
38/43
44/49
51/55
57/62
63/68
70/75
76/81
83/88
89/94
102/107
108/114
114/120
12,025
13,884
15,579
16,983
18,347
20,289
22,397
26,612
26,860
28,678
30,289
33,182
34,628
35,537
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,1
Na zákazku dodávame aj v týchto prevedeniach:
– Spojenie hadíc do dĺžok napr. 20 či viacej metrov pomocou
distančného krúžku
– Strieborná alebo čierna farba
– Polyesterové alebo kevlarové tkanivo pre dlhšiu životnosť
– Samohasivé prevedenie
1371 xxx
1372 xxx
– Špirála z nerezovej ocele
– Izolované prevedenie (vysoko teplotná pena alebo plsť zo sklenených vlákien alebo PU pena)
– Dodanie s hladkými koncami, možnosť mať každý koniec v inom priemere.
–0,53
–0,53
–0,53
–0,50
–0,50
–0,44
–0,44
–0,40
–0,40
–0,35
–0,35
–0,35
–0,30
–0,295
–0,27
–0,26
–0,23
–0,21
–0,19
–0,17
–0,15
–0,14
–0,10
–0,07
–0,05
–0,03
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Cena
(€/m)
13,926
14,215
12,107
12,975
14,050
15,537
17,314
18,306
19,380
22,190
23,636
25,248
25,992
27,810
25,785
30,744
32,273
33,760
34,545
37,479
40,744
44,959
53,017
60,041
89,298
105,826
SIL2 – HADICA NA HORÚCI VZDUCH
• nasávanie a výtlak studeného a horúceho vzduchu
• dobre odolná chemickým výparom, stredne odolná olejovým a benzínovým parám
• konštrukcia: oceľová špirála, integrovaná špeciálnou tkaninou
impregnovanou silikónom, vnútri hladká
• vonkajší profilový povraz zo sklených vlákien
• farba: červená
• pracovná teplota: –80 °C/+310 °C
• niektoré priemery iba na objednávku
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,1
2,1
2,1
2
1,9
1,8
1,5
–0,71
–0,65
–0,60
–0,58
–0,52
–0,48
–0,46
–0,44
–0,43
–0,41
–0,40
–0,35
–0,33
–0,30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
katalóg 2011
55
hadice
HADICE NA ODVOD VÝFUKOVÝCH PLYNOV
PROTAPE TPE 326 MEMORY
• odvod výfukových plynov z výfuku automobilov
• v garážach, uzatvorených priestoroch atď.
• odolná voči prejdeniu automobilom (vráti sa do pôvodného stavu)
• stena: čierna farba, hrúbka cca 0,4 mm, EPDM/PP vystužená
tkanina
• výstuž: špeciálna dutá špirála
• odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, mechanickému namáhaniu
• pracovná teplota: +200 °C
• niektoré priemery len na objednávku
CP ARAMID 461 PROTECT
• sacia a výtlačná hadica navrhnutá pre odvod výfukových
plynov z výfuku automobilov v skúšobniach
• stena: Aramid – impregnované tkanivo
• svorkový profil z pozinkovaného oceľového pásu potiahnutého
špeciálnym plastom zabraňujúci poškodeniu pracovného prostredia alebo vozidla
• pracovná teplota: výfukové plyny do +300 °C (za predpokladu správneho použitia adekvátneho výfukového nadstavca
a dodržanie dostatočnej kapacity nasávaného vzduchu – cca
50 %)
• dodávame spravidla na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0361 051
0361 063
0361 076
0361 102
0361 127
0361 152
0361 203
51/68
63/80
76/93
102/119
127/144
152/169
203/220
–0,400
–0,280
–0,170
–0,050
–0,035
–0,030
–0,010
15
15
15
15
15
15
15
18,884
22,893
24,421
32,851
40,289
49,174
68,223
Obj. kód
Priemer
(mm)
Podtlak
(bar)
Balenie
(m)
Cena
(€/m)
1043 063
1043 065
1043 070
1043 075
1043 076
1043 080
1043 090
1043 100
1043 102
1043 110
1043 120
1043 125
1043 127
1043 130
1043 140
1043 150
1043 152
1043 160
1043 170
1043 175
1043 180
1043 200
1043 203
1043 250
63/77
65/79
70/84
75/89
76/90
80/94
90/104
100/114
102/116
110/124
120/134
125/139
127/141
130/144
140/154
150/164
152/166
160/174
170/184
175/189
180/194
200/214
203/217
250/264
–0,310
–0,290
–0,260
–0,230
–0,225
–0,200
–0,140
–0,120
–0,115
–0,105
–0,090
–0,085
–0,080
–0,075
–0,060
–0,050
–0,050
–0,045
–0,040
–0,040
–0,040
–0,030
–0,030
–0,025
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
2,5/5/7,5/10/12,5/15
51,488
51,488
53,017
54,091
53,512
55,041
58,017
60,992
62,521
67,810
74,504
77,975
79,298
81,322
88,140
91,198
92,355
97,231
103,264
106,322
109,421
121,488
123,306
151,860
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– CP HYPALON 450 PROTECT (hadica konštrukcia CP so zapuzdrenou klipovou špirálou/ľahká a flexibilná, čierna, pre odvod výfukových
plynov, priemerová rada 63–250 mm, max pracovná teplota +200 °C) – 1044 xxx
– pre použitie na lodiach na zákazku dodávame hadicu 653AA (tlakovonasávacia) a 621AA (sacie), 616AA certifikovaná, samozhášava.
1044 xxx
56
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE
– ŠPECIÁLNE
CP PE 457
• nasávacia a výtlačná hadica určená predovšetkým pre chemický priemysel
• vhodná aj ako mechová manžeta alebo kompenzátor
• stena: polyetylén (LDPE a HDPE)
• svorkový profil z pozinkovaného oceľového pásu
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
• priemerový rad: 50–1000 mm
• len na objednávku
CP HYPALON 450
• nasávacia a výtlačná hadica vhodná pre ventilačnú a klimatizačnú techniku
• stena: Hypalon – potiahnuté polyesterové tkanivo
• svorkový profil z pozinkovaného oceľového pásu
• pracovná teplota: –40 °C/+170 °C
• priemerová rada: 38–1000 mm
• len na objednávku
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– CP HYPALON 450 PROTECT (obdobný typ s PVC ochranou
kovovej špirály) – 1044 xxx
1044 xxx
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0296 050
0296 055
0296 060
0296 065
0296 075
0296 080
0296 090
0296 100
0296 110
0296 120
0296 125
0296 130
0296 140
0296 150
0296 160
0296 180
0296 200
0296 215
0296 225
0296 250
0296 275
0296 300
0296 350
0296 400
0296 450
0296 500
50/62
55/67
60/72
65/77
75/87
80/92
90/102
100/112
110/122
120/132
125/137
130/142
140/152
150/162
160/172
180/192
200/212
215/227
225/237
250/262
275/287
300/312
350/362
400/412
450/462
500/512
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak Balenie
(mm)
tlak (bar) (bar)
(m)
0346 038
38/50
0346 040
40/52
0346 050
50/62
0346060
60/72
0346 065
65/77
0346 070
70/82
0346 075
75/87
0346 080
80/92
0346 090 90/102
0346 100 100/112
0346 110 110/122
0346 125 125/137
0346 130 130/142
0346 140 140/152
0346 150 150/162
0346 160 160/172
0346 180 180/192
0346 200 200/212
0346 225 225/237
0346 250 250/262
0346 275 275/287
0346 300 300/312
0346 350 350/362
0346 400 400/412
0346 450 450/462
0346 500 500/512
0346 600 600/612
0346 800 800/812
0346 999 1000/1012
0,49
0,46
0,44
0,42
0,38
0,365
0,34
0,225
0,21
0,2
0,195
0,19
0,18
0,12
0,115
0,11
0,1
0,095
0,09
0,07
0,065
0,06
0,045
0,04
0,037
0,025
0,785
0,805
0,700
0,630
0,600
0,570
0,545
0,520
0,485
0,320
0,300
0,275
0,270
0,255
0,175
0,165
0,155
0,145
0,135
0,100
0,095
0,090
0,065
0,060
0,054
0,036
0,031
0,024
0,020
–0,270
–0,250
–0,220
–0,200
–0,160
–0,140
–0,100
–0,085
–0,075
–0,065
–0,060
–0,053
–0,042
–0,035
–0,032
–0,027
–0,021
–0,020
–0,018
–0,016
–0,013
–0,011
–0,009
–0,007
–0,005
–0,004
–0,450
–0,440
–0,380
–0,320
–0,290
–0,260
–0,230
–0,200
–0,140
–0,120
–0,105
–0,085
–0,075
–0,060
–0,050
–0,045
–0,038
–0,030
–0,026
–0,023
–0,019
–0,015
–0,013
–0,011
–0,008
–0,006
–0,004
–0,002
–0,001
Balenie
(m)
Cena
(€/m)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7,273
7,645
8,306
9,339
10,413
11,570
12,521
13,347
15,083
17,066
18,058
19,298
20,165
20,826
21,405
24,091
26,157
29,752
30,372
32,107
34,793
37,727
50,289
60,496
66,033
73,884
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Cena
(€/m)
20,620
16,446
16,446
18,843
21,198
22,769
23,719
26,116
28,430
30,496
34,256
40,950
43,967
45,702
47,479
48,760
55,083
59,421
69,091
73,182
79,132
85,992
114,545
137,686
150,207
168,182
197,975
306,942
417,975
katalóg 2011
57
hadice
V ZDUC HOT EC HNI C K É HADI C E – Š PEC I ÁLNE
CP HiTEX 480
Obj. kód
• sacia a výtlačná hadica odolná vysokým teplotám
• vhodná na horúci vzduch, odsávanie dymových plynov
• zahrievanie motorov, odsávanie od vysokých pecí, mechová
manžeta alebo kompenzátor
• stena: špeciálne potiahnuté VA – vystužené sklené tkanivo
• svorkový profil z pozinkovaného oceľového pásu
• pracovná teplota: –60 °C/+400 °C, (krátkodobo +450 °C)
• priemerová rad: 38–1000 mm
• len na objednávku
Spony k CP hadiciam – 0821 xxx, str. 89.
Základná odolnosť voči chemikáliám:
www.gumex.sk/rubrika Technická podpora/Tabuľka chemických
odolností.
Odolnosť voči konkrétnym chemikáliám konzultujte s naším
predajným oddelením.
Priemer
(mm)
0342 038
38/50
0342 040
40/52
0342 050
50/62
0342 055
55/67
0342 060
60/72
0342 065
65/77
0342 070
70/82
0342 075
75/87
0342 080
80/92
0342 090
90/102
0342 100
100/112
0342 110
110/122
0342 120
120/132
0342 125
125/137
0342 130
130/142
0342 140
140/152
0342 150
150/162
0342 160
160/172
0342 170
170/182
0342 175
175/187
0342 180
180/192
0342 200
200/212
0342 215
215/227
0342 225
225/237
0342 250
250/262
0342 275
275/287
0342 300
300/312
0342 350
350/362
0342 400
400/412
0342
450
450/462
Další
průměry
v nabídce.
0342 500
500/512
Podtlak
(bar)
Balenie
(m)
Cena
(€/m)
–0,450
–0,440
–0,380
–0,350
–0,320
–0,290
–0,260
–0,230
–0,200
–0,140
–0,120
–0,105
–0,090
–0,085
–0,075
–0,060
–0,050
–0,045
–0,042
–0,040
–0,038
–0,030
–0,028
–0,026
–0,023
–0,019
–0,015
–0,013
–0,011
–0,008
–0,006
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
38,636
38,636
38,636
40,455
40,785
42,603
53,802
45,000
45,661
48,967
50,702
56,860
60,744
64,752
65,992
71,612
75,826
83,058
86,364
89,587
91,281
101,405
107,355
116,074
128,884
148,512
154,917
182,769
206,529
232,107
257,231
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– CP SILIKÓN 460 (chemický priemysel, ohňovzdorná, –70 °C/+260 °C) – 0264 xxx
– CP ARAMID 461 (chemický priemysel, ohňovzdorná, –60 °C/+260 °C) – 0265 xxx
– CP ARAMID 461 PROTECT (automobilový priemysel, odsávanie výfukových plynov v skúšobniach, ohňovzdorná, –60 °C/+300 °C)
– 1043 xxx, str. 54
– CP PTFE / GLAS–VA 471 (chemický priemysel, nerezový svorkový profil, merný odpor je menší ako 106 Ω, –150 °C/+250 °C) – 0299 xxx.
– CP PTFE–VA 475 F (potravinársky priemysel, nerezový svorkový profil, –200 °C/+250 °C) – 0297 xxx
– CP HITEX 481 (chemický priemysel, ohňovzdorná, –60 °C/+600 °C) – 0293 xxx
– CP HITEX 483 (odolná extrémnym teplotám, nerezový svorkový profil, –60 °C/+900 °C) – 0295 xxx
0264 xxx
0265 xxx
0299 xxx
0297 xxx
0293 xxx
CP SILIKON 460
CP ARAMID 461
CP PTFE/GLAS-VA 471
CP PTFE-VA 475 F
CP HITEX 481
SEMI-AL (viď ďalšia strana):
Priama spojka – 0800 xxx.
„T“ kus – 0801 xxx.
Vsuvka s uzatvárajúcou klapkou – 0804 xxx.
Redukcia (priama i osová) – 0802 xxx.
Kolena – 0806 xxx.
0800 xxx
0801 xxx
0804 xxx
0806 xxx
Šúpatko kruhové – 0807 xxx.
Redukcia „T“, „Y“.
Atypické spojky podľa želania zákazníka.
Hliníkové pásky – 0109 xxx, str. 223.
58
katalóg 2011
0295 xxx
CP HITEX 483
0109 xxx
www.gumex.sk
hadice
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE – KOVOVÉ
SEMI AL – HLINÍK, DĹŽKA 1 m, 3 m, 5 m
• odsávanie a transport vzduchu, prachu, horúcich a menej
agresívnych výparov, pár a pod.
• hadicu je možné tvarovať – drží tvar aj prierez, používa sa
pre statické upevnenie
• konštrukcia: profilovaný jednovrstvový hliník (hrúbka cca 100
mikrónov), neizolovaný
• pracovná teplota: –30 °C/+250 °C
• rýchlosť prúdiaceho vzduchu 25 m/s
• pracovný tlak max. 0,02 bar
• nehorľavý hliník
• výrobná/predajná dĺžka sa udáva pri absolútnom roztiahnutí
– t. j. absolútne vyhladený povrch; dodávame v stlačenom stave
• hadicu dokážeme dodať aj v iných dĺžkach podľa priania zákazníka
Priemer
(mm)
80
90
100
110
112
120
125
130
140
150
160
180
190
200
225
250
280
300
315
355
400
Dĺžka 1 m
Obj.
Cena
kód (€/1 m)
1266 080 1,818
1266 090 2,066
1266 100 2,314
1266 110 2,479
1266 112 2,562
1266 120 2,686
1266 125 2,810
1266 130 2,934
1266 140 3,140
1266 150 3,347
1266 160 4,050
1266 180 4,298
1266 190 4,421
1266 200 4,628
1266 225 5,248
1266 250 5,992
1266 280 7,231
1266 300 8,099
1266 315 8,512
1266 355 9,421
1266 400 11,983
Dĺžka 3 m
Obj.
Cena
kód (€/3 m)
1264 080 4,174
1264 090 4,752
1264 100 5,289
1264 110 5,702
1264 112 5,868
1264 120 6,240
1264 125 6,488
1264 130 6,736
1264 140 7,273
1264 150 7,769
1264 160 9,380
1264 180 9,917
1264 190 10,207
1264 200 10,702
1264 225 12,149
1264 250 13,843
1264 280 16,736
1264 300 18,678
1264 315 19,587
1264 355 21,777
1264 400 27,645
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– SPIRO POTRUBIE – na objednávku v ponuke – 0115 xxx
Dodávame aj izolovane potrubie SONO s izoláciou sklenou vatou (priemery 102–315) – 0116 xxx.
Konštrukčne podobný typ v prevedení NEREZ v ponuke:
– SEMI NEREZ – (profilovaná nerez, pracovná teplota –30 °C/+400 °C) – 1103 xxx (dĺžka 1 m),
0115 xxx
0112 xxx (dĺžka 3 m), 0113 xxx (dĺžka 5 m)
– odsávanie a transport vzduchu a agresívnych pár, odvod spalínkotlov
– hadicu je možné tvarovať – drží tvar aj prierez, určená pre statické upevnenie (väčšia tuhosť než pri hliníku)
– konštrukcia: profi lovaný nerez (hrúbka cca 180 mikrónov), neizolovaný
– pracovná teplota: –30 °C/+400 °C, priemerový rad: 80–500 mm, max. výrobná dĺžka: 10 m
– dodáva sa v roztiahnutom stave, nie je možné stlačiť ani stočit´
Dĺžka 5 m
Obj.
Cena
kód (€/5 m)
1265 080 6,942
1265 090 7,893
1265 100 8,843
1265 110 9,504
1265 112 9,793
1265 120 10,372
1265 125 10,785
1265 130 11,240
1265 140 12,107
1265 150 12,934
1265 160 15,620
1265 180 16,529
1265 190 16,983
1265 200 17,851
1265 225 20,248
1265 250 23,058
1265 280 27,851
1265 300 31,116
1265 315 32,686
1265 355 36,281
1265 400 46,033
s vnitřní perforací
0116 xxx
KOMÍNOVÁ VLOŽKA NA ODVOD SPALÍN ZEMNÉHO PLYNU
• odťah spalín zo spotrebičov na plynné a kvapalné palivá,
možnosť použitia aj pre nanasávanie a transport mierne abrazívnych sypkých materiálov
• materiál: nerezová oceľ DIN 1.4301
• dvojito zahnutý profil, hrúbka materiálu 0,3 mm
• dobrá ohybnosť a tesnosť
• pri aplikácii je nutné dodržať smer pre stekanie kondenzátu
podľa šípok vyznačených na hadici
• certifikácia: v súlade s normou EN 1856-2
• pracovná teplota: max +400 °C
• niektoré priemery len na objednávku (4–6 týždňov)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0212 100
0212 110
0212 120
0212 125
0212 130
0212 140
0212 150
0212 160
0212 170
0212 180
0212 190
0212 200
100/104
110/114
120/124
125/129
130/134
140/144
150/154
160/164
170/174
180/184
190/194
200/204
21
21
21
21
21
21
21
21
21
15
21
15
21,529
22,893
24,132
24,835
25,496
26,901
28,223
29,504
31,157
32,438
33,884
41,116
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– Hadica pre ODVOD SPALÍN Z TUHÝCH PALIV (NEREZ, +600 °C,
priemery 130–200 mm) – 1079 xxx.
katalóg 2011
59
hadice
VÝFUKOVÉ HADICE KOVOVÉ
VÝFUKOVÁ HADICA POZINK (TYP ASB-K.A.UO)
• odvod spalín z výfukov dopravných prostriedkov
• transport sypkých a abrazívnych materiálov
• vyrobené z kvalitnej pozinkovanej ocele (materiál podľa DIN
1.0330 – zodpovedá ČSN 11 321)
• tesnené samotesniacim profilom
• vhodná aj pre použitie na dopravu sypkých médií
• dobrá ohybnosť, tesnosť aj odolnosť proti kmitaniu a oderu
• nutné dodržať smer prúdenia média (podľa šípok vyrazených na
hadici)
• rozťažnosť cca 25 %
• propustnost 16l/min/dm2
• hadica sa meria v roztiahnutom stave
• pracovná teplota: max. +400 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0120 020
0120 030
0120 032
0120 040
0120 045
0120 050
0120 060
0120 070
0120 075
0120 080
0120 090
0120 100
0120 104
0120 110
0120 111
0120 115
0120 120
0120 121
0120 125
0120 128
0120 130
0120 140
0120 153
0120 175
0120 180
0120 205
20/23
30/34
32/35,5
40/43,5
45/48,5
50/54
60/64
70/74
75/79
80/84
90/94
100/104
104/108
110/114
111/115
115/119
120/124
121,5/125,5
125/129
128/132
130/134
140/144
153,5/157,5
175,2/179,2
180/184
205/209
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13,843
12,355
12,975
10,868
12,107
12,438
14,545
15,455
18,967
16,364
19,711
20,331
40,248
40,950
41,116
41,529
41,942
42,149
42,645
42,893
43,388
44,091
44,752
48,636
45,372
52,851
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0121 020
0121 030
0121 040
0121 045
0121 050
0121 060
0121 070
0121 075
0121 080
0121 090
0121 100
0121 103
0121 110
0121 120
0121 125
0121 128
0121 130
0121 132
0121 140
0121 153
0121 200
0121 225
20/24
30/34
40/43,5
45/48,5
50/54
60/64
70/74
75/79
80/84
90/94
100/104
103/107
110/114
120/124
125/129
128/132
130/134
132/136
140/144
153,5/157,5
200/204
225/229
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
32,397
24,050
37,107
36,446
38,347
41,405
44,793
48,884
48,099
51,529
54,917
57,521
61,818
68,595
71,736
68,843
74,298
75,372
77,479
110,413
121,694
117,727
VÝFUKOVÁ HADICA NEREZ (TYP ASB-K.A.UO)
• odvod spalín z výfukov dopravných prostriedkov
• nasávanie a transport sypkých a abrazívnych materiálov
• vyrobené z nerezovej ocele (materiál DIN 1.4301 -zodpovedá
ČSN 17 240)
• dobrá ohybnosť, tesnosť aj odolnosť proti kmitaniu a oderu
• vhodná aj pre použitie na dopravu potravinárskych sypkých
médií
• nutné dodržať smer prúdenia média (podľa šípok vyrazených na
hadici)
• rozťažnosť cca 25 %
• hadica sa meria v roztiahnutom stave
• pracovná teplota: max. +600 °C
• konštrukcia hadice identická ako pozinkované vyhotovenie
60
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
HADICE NA DOPRAVU ASFALTU
BITUME/SD/160 HADICA PRE DOPRAVU ASFALTU
• doprava horúceho asfaltu a príbuzných produktov, doprava
horúceho oleja
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: syntetická priadza, oceľová špirála
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, odolný voči oleju, abrázii aj poveternostným vplyvom
• pracovná teplota: –15 °C/+160 °C
• hadicu osádzame eurospojkami v prevedení mosadz a väčšími
škrupinami
Priemer Pracovný tlak (bar) Podtlak Balenie Cena
(mm) pri 90 °C pri 160 °C (bar) (m-info) (€/m)
0393 051 51/69
15
6
–0,9
40
52,810
0393 075 75/95
15
6
–0,9
40
80,331
Obj.
kód
Ďalšie hadice pre dopravu asfaltu:
– REDPOINT BITUMEN (pracovný tlak 10 bar, podtlak –0,8 bar,
do +220 °C) – 0259 xxx
– PIROFLEX HOT TAR (pracovný tlak 10 bar, podtlak –0,7 bar, do
+177 °C) – 1033 xxx.
Hadica pre rozstrekovanie asfaltu:
– TTS (doprava téru, pracovná teplota –35 °C/+180 °C, vhodna aj pre dopravu pary do +200 °C)
– 0148 019 – 19/31 mm – 17,149 €/m
– 0148 025 – 25/39 mm – 19,587 €/m
0148 xxx
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
FUB – HADICA NA MOTOROVÉ PALIVÁ
•
•
•
•
•
•
doprava bezolovnatých palív a motorovej nafty
duša: čierna, hladká, NBR
výstuž: textilná priadza, ovinutie
obal: čierny, hladký, CR/NBR
pracovná teplota: –40 °C/+100 °C
pracovná teplota pre pohonné látky: –30 °C/+70 °C
Skôr podľa: PND 21/329-96 alebo TUB
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0130 032
0130 040
0130 050*
0130 060
0130 061*
0130 080
0130 081*
0130 095
0130 120
3,2/9,2
4/10
5/10,5
6/12
6/12
8/14
8/14
9,5/15,5
12/19
12
12
12
12
12
12
12
12
12
50
50 (min. 4000)
15
50
15
50
10
50
50
1,777
1,860
1,901
1,240
1,240
1,405
1,405
2,438
3,099
* hadica je navinutá na cievkach
FUB 386 – HADICA NA MOTOROVÉ PALIVÁ
•
•
•
•
•
doprava bezolovnatých palív a motorovej nafty
duša: čierna, hladká, NBR
výstuž: textilná priadza, ovinutie
obal: čierny, hladký, CR/NBR
pracovná teplota: –40 °C/+100 °C (krátkodobo +125 °C)
Skôr podľa: PND 21/386-90 alebo TUB 386.
Hadica zodpovedá ISO 4639-1:1987
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0131 040
0131 050
0131 060
0131 080
0131 095
0131 120
4/10
5/10,5
6/12
8/14
9,5/16
12/19
12
12
12
12
12
12
50
50
50
50
50
50 (min. 2000)
1,860
1,901
1,240
1,405
2,438
3,099
Poznámka:
Balenie hadice môže byť zložené z viacerých kusov kratších dĺžok.
V porovnaní s hadicou FBU je výhodou menšia tolerancia priemeru
(teda väčšia presnosť).
katalóg 2011
61
hadice
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
TU 10 – VÝTLAČNÁ HADICA NA OLEJE
• doprava priemyselných a vykurovacích olejov, motorovej nafty, benzínu a stlačeného vzduchu
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, NBR/SBR
• pracovná teplota: –40 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0132 060
0132 080
0132 100
0132 130
0132 160
0132 190
6/13
8/14
10/17
13/20
16/24
19/28
10
10
10
10
10
10
100
50
50
50
50
50
1,074
1,322
2,521
3,058
4,545
5,413
Ďalšia hadica z radu TU v ponuke:
– Hadica PAB pre dýchacie prístroje (zodpovedá EN 139, čierna s tromi červenými pruhmi, SBR, 12 bar, priemery: 7/16,4 mm,
8/16,6 mm, 10/18,6 mm) – 1108 xxx.
1108 xxx
TU 25 – NASÁVACIA A VÝTLAČNÁ HADICA NA OLEJE
• nasávanie a výtlak priemyselných a vykurovacích olejov, motorovej nafty, benzínu a stlačeného vzduchu
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, NBR/SBR, červené pruhy
• pracovná teplota: –40 °C/+80 °C
Obj. kód
0133 060
0133 080
0133 100
0133 130
0133 160
0133 190
0133 250
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
6/14
8/16
10/18
13/21
16/25
19/29
25/36
25
25
25
25
25
25
25
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
–0,5
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
100
100
50
50
50
50
50
2,149
2,438
3,017
3,595
4,793
6,033
8,347
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
50
50
50
50
1,860
2,107
2,314
2,562
TU 40 – NASÁVACIA A VÝTLAČNÁ HADICA NA OLEJE
• doprava technických, vykurovacích, dieselových olejov
a stlačeného vzduchu
• doprava vody a chladiacich zmesí na glykolovej báze
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, SBR/NVC
• pracovná teplota olejov: –45 °C/+90 °C
• pracovná teplota vzduchu: –45 °C/+70 °C
Skôr podľa: PND 21/435-78 alebo OF 435, prípadne NTHO
62
katalóg 2011
Obj. kód
0134 040
0134 060
0134 080
0134 100
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
4/11
6/13
8/15
10/17
40
40
40
40
–0,6
–0,6
–0,6
–0,6
www.gumex.sk
hadice
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
OF 361 BGO – HADICA NA OLEJE S OPLETANÝM HLINÍKOVÝM DRÔTOM
• doprava technických, vykurovacích, dieselových olejov
a stlačeného vzduchu
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, NBR
• vonkajšie opletenie: hliníkovým drôtom
• pracovná teplota: –45 °C/+100 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0135 040
0135 060
0135 080
0135 100
4/11
6/13
8/15
10/17
40
40
40
40
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
100
100
100
100
3,554
3,678
3,140
4,050
–0,6
–0,6
–0,6
–0,6
PN 23/95 – HADICA NA MOTOROVÉ PALIVÁ
•
•
•
•
•
doprava vody, vzduchu, benzínov, motorovej nafty
duša: čierna, hladká, NBR
obal: opletenie impregnovanou bavlnenou priadzou, čierny
pracovná teplota: –45 °C/+120 °C
hadica sa používa na prepady v naftových motoroch
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0348 035
3,5/7
10
50
0,868
Obj. kód
Priemer
(mm)
Hmotnosť
(kg/m)
Balenie
(kg-info)
Cena
(€/kg)
0128 030
0128 060
0128 061
0128 080
0128 082
0128 101
0128 100
0128 120
0128 160
0128 200
0128 240
0128 330
3/7
6/8,5
6/9
8/10,5
8/12
10/12,5
10/14
12/16
16/20
20/24
24/28
32/38
0,050
0,039
0,060
0,049
0,085
0,060
0,102
0,119
0,153
0,187
0,221
0,445
1
1
2
1
5
1
5
1
5
5
1
1
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
HADICA NA MOTOROVÉ PALIVÁ – 452
•
•
•
•
doprava vody, vzduchu, benzínov, motorovej nafty
stena: čierna, hladká, 60°Sh, NBR
pracovná teplota: –30 °C/+90 °C
hadica sa používa na prepady v motoroch
katalóg 2011
63
hadice
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
FMO – HADICA NA OLEJE A POHONNÉ HMOTY (2 OVINY)
• doprava bezolovnatých pohonných hmôt (EN228:2004),
technických olejov na minerálnej báze, dieselových olejov (EN
590:2004), bionafty (RME) a chladičových kvapalín na glykolovej báze
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná vložka, ovinutie
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderovzdorný, CR
• pracovná teplota: –30 °C/+100 °C (krátkodobo do +120 °C)
Obj. kód
0136 013
0136 016
0136 018
0136 020
0136 022
0136 025
0136 028
0136 032
0136 035
0136 040
0136 050
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
13/21
16/24
18/26
20/28
22/30
25/35
28/38
32/42
35/45
40/50
50/62
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–
–
–
–
–
–
–
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
5,579
6,240
6,364
6,777
7,521
9,215
10,289
11,157
12,149
13,678
14,463
– T650AA (tlaková hadica na oleje a benzíny /priemery 13–152
mm/, pracovný tlak 10 bar, pracovná teplota –30 °C/+80 °C)
– 1028 xxx.
FMO – HADICA NA OLEJE A POHONNÉ HMOTY (4 OVINY)
• nasávanie a výtlak bezolovnatých pohonných hmôt
(EN228: 2004), technických olejov na minerálnej báze,
dieselových olejov (EN 590:2004), bionafty (RME) a chladičových kvapalín na glykolovej báze
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná vložka, ovinutie
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom a oderuvzdorný, CR
• pracovná teplota: –30 °C/+100 °C (krátkodobo do +120 °C)
Obj. kód
0137 016
0137 018
0137 020
0137 022
0137 025
0137 028
0137 032
0137 035
0137 040
0137 050
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
16/28
18/30
20/32
22/34
25/37
28/40
32/44
35/47
40/52
50/62
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
–0,4
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
8,843
9,008
9,504
9,876
10,331
10,909
11,570
12,810
14,298
15,207
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
10,826
13,099
15,496
18,967
FMS – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA OLEJE
• nasávanie a výtlak pohonných hmôt vo všeobecných
hydraulických systémoch, chladiacich prostriedkov, kerosínu
a glykolu
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilná vložka, ovinutie, oceľová špirála
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, CR
• pracovná teplota: –30 °C/+100 °C (krátkodobo do +120 °C)
64
katalóg 2011
Obj. kód
0138 025
0138 032
0138 040
0138 050
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
25/36
32/43
40/52
50/62
15
15
10
10
–0,6
–0,6
–0,6
–0,6
www.gumex.sk
hadice
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
TMSE – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA OLEJE
• doprava minerálnych olejov a pohonných hmôt (EN
228:2000), s obsahom aromatických uhľovodíkov až 50 %
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textil, oceľová špirála
• obal: čierny, odolný voči oderu a olejovým zvyškom, odtlačok
textilu na povrchu, NVC
• pracovná teplota: –35 °C/+100 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0228 019
0228 025
0228 032
0228 040
0228 051
0228 063
0228 076
0228 080
0228 102
19/29
25/35
32/42
40/51
51/62
63/76
76/89
80/93
102/116
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
9,050
9,959
11,322
12,603
15,331
28,595
31,983
36,612
47,562
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Ďalšie konštrukčne podobné typy v ponuke:
– T605AA (tlakovonasávacia hadica na oleje a benzíny, priemery
32–115 mm, pracovný tlak 10 bar, podtlak –1 bar, pracovná teplota –30 °C/+80 °C) – 0248 xxx
– T650AA (tlakovonasávacia hadica na oleje a benzíny, priemery 13–152 mm, pracovný tlak 10 bar, pracovná teplota
–30 °C/+80 °C) – 1028 xxx.
1268 xxx
TME/SF 3000 – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA OLEJE
• nasávanie a výtlak bezolovnatých benzínov, motorovej nafty
• priemyselných, hydraulických, motorových aj minerálnych olejov
s obsahom aromatických uhľovodíkov až 50 %
• hadica schválená Lloyd Register of Shipping ako výfuková hadica a hadica pre pohonné hmoty pre motory lodí
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilné opletenie, oceľová špirála, dvojitá medená špirála pre odvod statickej elektriny
• obal: čierny, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, SBR/CR
• pracovná teplota: –30 °C/+90 °C
Zodpovedá: EN ISO 7840:2001 A2
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0139 019
19/29
0139 025
25/35
0139 032
32/42
0139 038
38/48
0139 051 50,8/61,8
0139 063 63,5/75,5
0139 075
75/89
10
10
10
10
10
10
10
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
40
40
40
40
12,727
13,471
14,587
15,537
19,504
32,645
38,719
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– TM 1 (tlakovonasávacia hadica pre oleje a benzíny) – 0269 xxx.
0269 xxx
katalóg 2011
65
hadice
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
PLUTONE PO – HADICA NA OLEJE
•
•
•
•
•
•
nasávanie a výtlak olejov
odolná voči poveternostným vplyvom a starnutiu
duša: čierna, hladká, NBR/TPU/PVC
výstuž: oceľová špirála, medený drôt pre odvod statickej elektriny
obal: čierny, hladký, NBR/TPU/PVC
pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0347 020
0347 025
0347 032
0347 038
0347 040
0347 045
0347 050
0347 060
0347 063
0347 076
0347 080
0347 090
0347 102
20/29
25/35
32/43
38/49
40/51
45/58
50/63
60/74
63/77
76/91
80/95
90/106
102/118
14
12
11
10
10
9
8
7
7
6
6
5
4
–1,00
–1,00
–0,85
–0,85
–0,85
–0,80
–0,80
–0,80
–0,80
–0,70
–0,70
–0,70
–0,70
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
60
60
60
40
40
40
40
30
30
30
20
20
20
5,083
6,736
8,967
10,248
10,702
14,215
15,537
19,628
20,289
25,661
27,025
32,603
37,231
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
40
40
29,711
32,066
42,603
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
40
63,471
RAFFINERIA/10 – TLAKOVONASÁVACIA HADICA NA OLEJE
• doprava minerálnych olejov a pohonných hmôt s obsahom aromatických uhľovodíkov do 20 %
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textil, oceľová špirála
• obal: čierny, vlnovec, odolný voči oderu a olejovým zvyškom,
odtlačok textilu na povrchu, SBR
• pracovná teplota: –20 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0224 075
0224 080
0224 100
75/91
80/96
100/118
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0208 110
110/128
10
10
10
–0,8
–0,8
–0,8
SPURGO/SPL/5 – HADICA NA MAZUT
• nasávanie a výtlak mazutu, minerálnych olejov s obsahom
aromatických uhľovodíkov do 50 %
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: textilné opletenie, oceľová špirála
• obal: čierny, hladký s odtlačkom textilu, odolný voči oleju,
poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, CR
• pracovná teplota: –20 °C/+90 °C
5
–0,9
HADICA K BENZÍNOVÝM ČERPADLÁM v ponuke:
– TEU EN 1360 – (doprava bezolovnatého paliva s limitom kyslíka podľa EEC 85/536 a obsahom aromatických uhľovodíkov až
50 %, pracovný tlak 16 bar, pracovná teplota –30 °C/+60 °C)
0143 016 – 16/26 mm – 8,678 €/m
0143 019 – 19/31 mm – 10,826 €/m
0143 021 – 21/32 mm – 15,207 €/m
0143 xxx
66
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
HADICE NA OLEJE A BENZÍNY
HADICA NA BENZÍNY – NOVOPLAST
• doprava oleja a benzínu
• stena: PVC
• farba: štandardne fialová, na objednávku modrá alebo zelená
priesvitná
• tvrdosť: 78 °Sh (85 °Sh), teplota krehnutia pri ohybe je –10 °C
• na zákazku aj iné priemery
• niektoré priemery len na objednávku
Druh 1129 alebo 1184
Obj. kód
0145 024
0145 030
0145 036
0145 035
0145 041
0145 040
0145 055
0145 050
0145 052
0145 051
0145 060
0145 062
0145 071
0145 070
0145 081
0145 080
0145 082
0145 090
0145 100
0145 120
0145 121
0145 140
0145 150
0145 160
0145 200
0145 250
0145 251
Vnútorný
priemer×sila
steny (mm)
2,5×1
3×1
3,5×0,75
3,5×1
4×1
4×1,5
5×1
5×1,5
5,5×1
5,5×1,5
6×1,5
6×2
7×1,5
7×2
8×1
8×1,5
8×2
9×2
10×2
12×2
12×3
14×2
15×3
16×2
20×2,5
25×3
25×5
Hmotnosť Balenie
(kg/m)
(kg-info)
0,012
0,016
0,018
0,018
0,019
0,035
0,039
0,039
0,025
0,042
0,045
0,064
0,051
0,072
0,045
0,057
0,080
0,088
0,096
0,113
0,120
0,118
0,217
0,139
0,226
0,338
0,623
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Cena
(€/kg)
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
6,612
ARMORVINPRESS PU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nasávanie a výtlak pevných aj tekutých médií
výborná odolnosť voči olejom
určená aj pre potravinárske médiá
odolná voči poveternostnému vplyvu a starnutiu
duša: transparentná, hladká, PU
výstuž: oceľová špirála
obal: transparentný, hladký, PVC
pracovná teplota: –20 °C/+90 °C
niektoré priemery len na objednávku
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0356 050
0356 060
0356 064
0356 080
0356 100
0356 130
0356 140
0356 160
0356 180
0356 190
0356 200
5/10
6/11
6,4/11,4
8/13,4
10/16
13/19,2
14/20,4
16/23
18/25
19/26
20/27
20
20
20
18
17
15
14
14
12
12
12
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
–0,9
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2,149
2,355
2,521
2,893
3,471
4,174
4,421
4,711
6,116
6,446
6,653
katalóg 2011
67
hadice
H A D I C E N A O L E J E A B E N Z Í N Y / H A D I C E K U V Z D U C H O V Ý M R O Z V O D O M AU TO M O B I L O V
COMPOFLEX RAKOIL GGE S KONCOVKAMI
– KOMPOZITNÁ HADICA NA ROPNÉ LÁTKY
• nasávanie a výtlak ropných produktov: benzínov, kerosínu a látok s aromatickým podielom až 100 %
• hadica je konštruovaná pre použitie na cisternách prepravujúcich vyššie uvedené produkty
• nalisované koncovky, dĺžky podľa požiadaviek zákazníka
• stena: modrá, viacvrstvová polypropylénová tkanina, vonkajšia
vrstva odolná proti abrázii a poveternostným vplyvom
• výstuž: oceľová špirála
• pracovná teplota: –20 °C/+80 °C
• vyhotovenie na mazut a tuky do +110 °C
• vyhovuje normám podľa BS 3492 (1997), Ax, Bx, Bs 5842
(1980)
Obj. kód
Priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
1101 053
1101 054
1101 055
1101 056
1101 057
1101 082
1101 083
1101 084
1101 085
1101 086
1101 088
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
3
4
5
6
12
2
3
4
5
6
8
Vonkajší Pracovný
závit tlak (bar)
G2“
G2“
G2“
G2“
G2“
G3“
G3“
G3“
G3“
G3“
G3“
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Cena
(€/ks
135,579
188,017
194,174
223,471
462,521
146,818
192,645
233,017
273,347
313,719
356,818
EUROSPOJKY s vnútorným závitom pre hadicu COMPOFLEX str. 132.
0713 xxx
koncovka VK
0714 xxx
koncovka MK
HADICE KU VZDUCHOVÝM ROZVODOM AUTOMOBILOV
FBE – HADICA PRE VZDUCHOVÉ BRZDY
• doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch
automobilov
• duša: čierna, hladká, SBR/NR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: čierny, hladký alebo s negatívnym ryhovaním, odoláva
vodným roztokom umývacích prípravkov a látkam určeným pre
zrýchlené topenie snehu, SBR/EPDM
• pracovná teplota: –40 °C/+90 °C
Skôr podľa: PN 21/309–94, AB 309 alebo 2TO
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0151 006
0151 008
0151 013
6/14
8/16
13/24
10
10
10
50
50
50
1,322
1,694
2,810
Spony pre hadicu FBE a BFD v ponuke:
– Spona typu „S“ šírka pásky 12 mm (pozink):
0708 181 – 18/12 (na hadicu s vonkajším priemerom 18 mm)
–0,740 €/ks
0708 025 – 23/12 (rozsah upínania 22–25 mm) – 0,802 €/ks.
0708 025
68
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E K U V Z D U C H O V Ý M R O Z V O D O M AU TO M O B I L O V
FBO – HADICA PRE VZDUCHOVÉ BRZDY
• doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémoch
automobilov
• duša: čierna, hladká, olejuvzdorná, NBR / SBR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: čierna, hladký, oderuvzdorný, SBR
• pracovná teplota: –40 °C/+70 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0223 011
0223 013
11/18
13/25
10
10
50
50
2,479
3,595
Hadica pre kvapalinové brzdy automobilov v ponuke:
– FBH (hadica pre dopravu brzdových kvapalín na glykolovej báze,
DN 3,2 mm, pracovný tlak 100 bar) – 0129 032.
0129 032
0153 xxx
Hadica pre vzduchové brzdy koľajových vozidiel v ponuke:
– FBU (hadica na dopravu stlačeného vzduchu medzi železničnými
vozňami, vyrábané podľa UIC 830-1/V: 1981 a zodpovedajúce
rôznym normám pre železnicu) – 0153 xxx.
TB 324 – PA RÚRKA
• Doprava minerálnych olejov, motorovej nafty a vzduchu
so stopami nemrznúcich zmesí
• stena: čierna farba, mäkčený polyamid 12 (11), odolný poveternostným vplyvom aj tepelnému starnutiu
• pracovná teplota: -60 °C/+130 °C
• tlaková odolnosť klesá so vzrastajúcou teplotou
Rúrky zodpovedajú:
DIN 74 324 – pre použitie v brzdových systémoch automobilov
DIN 73 378 – pre dopravu olejov
Obj. kód
0740 004
0150 060
0150 080
0150 100
0150 120
0150 150
0740 018
0740 022
0740 028
Vonkajší
priemer×sila
steny (mm)
4×1
6×1
8×1
10×1
12×1,5
15×1,5
18×2
22×2
28×2,5
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
45
36
26
20
26
20
16
14
14
100
100
100
100
100
100
100 (min. 500)
100 (min. 500)
100 (min. 500)
0,413
0,455
0,579
0,744
1,322
1,529
3,843
4,793
7,645
Ďalšie rozmery a rôzne sily stien v ponuke:
od 2×1 mm do 35×2,5 mm.
PA trubky v tyčiach v priamej dĺžke:
– nie je možné ohýbať, vhodné pre fixné inštalácie tlakovzdušných
zariadení na spojenie s nástrčkovými rýchlospojkami pre tlakovzdušné zariadenia (typ John Guest) (str. 116).
Vonkajší
Obj. kód priemer×sila
steny (mm)
0741012
12×1,5
0741015
15×1,5
0741018
18×2
0741022
22×2
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– PA rúrka transparentná (PA6) – 1005 xxx
– PA rúrka modrá (PA6) – 0156 xxx
– PA rúrka čierna (PA12, výhodná cena, dodávame len v celých
25m baleniach, v priemeroch: 6×1mm, 8×1 mm, 10×1 mm,
16×2 mm) – 1038 xxx
0741013
12×1,5
Rýchlospojky a nástrčné spojky v ponuke:
0741016
15×1,5
– Rýchlospojky pre vzduchové hadice (typ ES)
0741023
22×2
– Vsuvka s tŕňom na hadicu – 0660 xxx
0741028
28×2,5
– Vsuvka s vonkajším závitom – 0664 xxx
– Vsuvka s vnútorným závitom – 0665 xxx, str. 112.
– Vsuvka s ochrannou pružinou – 0659 xxx, str. 114.
– Rýchlospojka s tŕňom na hadicu – 0661 xxx
– Rýchlospojka s vnútorným závitom – 0663 xxx
– Rýchlospojka s vonkajším závitom – 0662 xxx
– Rýchlospojka odbočné „Y“ – 0658 xxx, str. 113.
– Rýchlospojka s ochrannou pružinou – 0669 xxx, str. 114.
Ofukovacie pištole – 0668 xxx, str. 114.
Na objednávku:
– Mosadzné spojky (galvanicky poniklované) – 0760 xxx – 0765 xxx.
0746 xxx
– Ďalšie diely: (prstienok – 0746 xxx, vsuvka – 0793 xxx, matice – 0745 xxx).
Farba
čierna
čierna
čierna
čierna
Pracovný
Balenie
tlak pri 20
(m)
°C (bar)
40
60/3
25
60/3
28
60/3
20
60/3
modrá
modrá
modrá
modrá
0793 xxx
40
25
20
20
60/3
60/3
60/3
60/3
Cena
(€/m)
2,149
2,686
4,339
4,917
2,149
2,686
4,917
8,719
0745 xxx
katalóg 2011
69
hadice
HADICE KU VZDUCHOVÝM ROZVODOM
PU RÚRKA
• doprava stlačeného vzduchu (napr. k ručnému pneumatickému náradiu apod.), pohonom, transport abrazívnych materiálov
• farba: modrá (1106 xxx), čierna (1099 xxx), červená (1276
xxx), transparentná (1260 xxx)
• materiál: PU (polyuretán), odolný abrázii a poveternostným
vplyvom
• tvrdosť: 52 °Sh
• tlaková odolnosť klesá so vzrastajúcou teplotou
• pracovná teplota: –40 °C/+60 °C
Vonkajší
Pracovný Balenie
priemer×sila steny
tlak (bar) (m–info)
(mm)
4×0,75
25
100
4×1
25
100
5×1
20
100
6×1
18
100
8×1
11
100
8×1,25
11
100
10×1
9
100
10×1,25
9
100
10×1,75
14
100
12×1,5
9
100
12×2
9
100
Upozornenie:
Nižšie uvedené hodnoty uvádza závislosť pracovného tlaku na teplote
30 °C – 83 % pracovného tlaku
40 °C – 72 % pracovného tlaku
50 °C – 64 % pracovného tlaku
60 °C – 47 % pracovného tlaku
Obj. kód
– modrá
Cena
(€/m)
Obj. kód
– čierna
Cena
(€/m)
Obj. kód
– červená
Cena
(€/m)
Obj. kód
Cena
(€/m)
1106 042
1106 040
1106 050
1106 060
1106 080
110 6 081
1106 100
1106 104
1106 102
1106 120
1106 122
0,211
0,240
0,326
0,430
0,653
0,682
0,897
0,942
1,289
1,351
1,711
1099 040
1099 042
1099 050
1099 060
1099 080
1099 082
1099 100
1099 104
1099 102
1099 120
1099 122
0,211
0,240
0,326
0,430
0,682
0,653
1,289
0,897
0,942
1,711
1,351
1276 040
1276 041
1276 050
1276 060
1276 080
1276 081
1276 100
1276 103
1276 101
1276 120
1276 121
0,240
0,211
0,326
0,430
0,682
0,653
1,289
0,897
0,942
1,711
1,351
1260 040
–
–
1260 060
–
1260 082
–
1260 102
1260 101
1260 122
1260 121
0,227
–
–
0,475
–
0,698
–
0,963
1,165
1,380
1,917
Na zákazku dodávame aj v ďalších rozmeroch a farbách.
Farby: žltá, zelena, oranžová, šedá/strieborna – 1148 xxx.
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– PU trubka v zdvojenom a farebne odlíšenom prevedení uľahčuje vedenie dvoch médií na jedno miesto, alebo slúži na jednoduché
odlíšenie jednotlivých trubiek, ( farba modrá + čierna, pracovný tlak 18 bar)
1284 060 – 6×1 mm + 6×1 mm – 0,955 €/m
1284 080 – 8×1 mm + 8×1 mm – 1,335 €/m
1284 083 – 8×1,5 mm + 8×1,5 mm – 1,893 €/m
1284 100 – 10×1 mm + 10×1 mm – 1,822 €/m
S požiadavkou na iné farebne prevedenie kontaktujte naše predajne oddelenie.
PA RÚRKA ŠPIRÁLOVÁ
•
•
•
•
doprava vzduchu
materiál: modrá farba, PA 11
pracovná teplota: –20 °C/+60 °C
balenie je uvádzané v obvodovej dĺžke (t. j. v absolútne roztiahnutom stave)
Upozornenie: Zmena pracovného tlaku v rúrke pri vzrastajúcej
teplote.
Obj. kód
1105 025
1105 041
1105 040
1105 060
1105 080
1105 100
1105 119
1105 120
1105 150
Vonkajší
Pracovný Obvodová
priemer×sila
tlak (bar) dľžka (m)
steny (mm)
4×0,75
30
10
4×1
30
10
4×1
30
30
6×1
30
30
8×1
21
30
10×1
17
30
12×1,5
21
30
12×1
13
30
15×1,5
13
30
Cena
(€/m)
0,475
0,537
0,591
0,595
0,731
0,909
1,632
1,120
2,157
Na objednávku dodávame:
• ďalšie farebné vyhotovenia: oranžová, červená, žltá, zelená,
čierna, transparentná, svetlomodrá
• vo vyhotovení s priamymi koncami
• v dĺžkach podľa požiadaviek
70
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
HADICE KU VZDUCHOVÝM ROZVODOM
PU RÚRKA ŠPIRÁLOVÁ
• tlaková hadica určená pre rozvod vzduchu k pneumatickému ručnému náradiu
• stena: modrá farba, PU (polyuretán)
• hadica s rovným zakončením pre jednoduché uchytenie koncovky a dobrú manipuláciu, odolná zlomeniu
• pracovná teplota: –40 °C/+60 °C
• niektoré rozmery len na objednávku
Rýchlospojky a nástrčné spojky v ponuke:
Pre vzduchové hadice
Vsuvka s tŕňom na hadicu – 0660 xxx, str. 112.
Rýchlospojka s tŕňom na hadicu – 0661 xxx
Vsuvka s ochranou pružinou – 0659 xxx, str.114.
Rýchlospojka s ochranou pružinou – 0669 xxx
Nástrčné rýchlospojky pre tlakovzdušné zariadenia (typ John Guest):
Priama spojka – 0722 xxx
Spojka k zaskrutkovaniu – mosadz – 0732 xxx, str. 116.
0660 xxx
0661 xxx
RÝCHLOSPOJKY ES
Obj. kód
0289 304
0289 204
0289 104
0289 404
0289 406
0289 409
0289 411
0289 504
0289 506
0289 508
0289 509
0289 511
0289 510
0289 604
0289 606
0289 609
0289 610
0289 611
0289 804
0289 806
0289 809
0289 811
0659 xxx
0669 xxx
RÝCHLOSPOJKY ES
s ochrannou pružinou
Vonkajší
priemer×sila
steny (mm)
4×1
4×1
4×1
6×1
6×1
6×1
6×1
8×1,5
8×1,5
8×1,5
8×1,5
8×1,5
10×1,75
10×1,75
10×1,75
10×1,75
10×1,75
10×1,75
12×2
12×2
12×2
12×2
0722 xxx
Pracovná Obvodová
dĺžka (m) dľžka (m)
4,5
6,5
9
4
6
9
11
4
6
3
9
11
3
4
6
9
15
11
4
6
9
11
7,5
10
15
6
9
12
15
6
9
5
12
15
5
6
9
12
20
15
6
9
12
15
Cena
(€/ks)
11,612
13,926
18,802
4,628
6,860
9,091
11,364
4,835
7,190
9,174
9,587
11,983
11,446
8,140
12,314
16,281
48,140
20,455
11,488
17,273
23,843
28,719
0732 xxx
RÝCHLOSPOJKY
JOHN GUEST
PU RÚRKA ŠPIRÁLOVÁ OSADENÁ KONCOVKAMI S OCHRANNOU PRUŽINOU
• tlaková hadica určená na rozvod vzduchu pre pneumatické ručné náradie
Vonkajší
Obvodová Pracovná
Osadené
Obj. kód priemer×sila
• stena: modrá farba, PU (polyuretán)
dľžka (m) dĺžka (m)
koncovkami
steny
(mm)
• hadica s rovným zakončením osadená koncovkami
1270 060
6×1
5
3
0669004 a 0659004
• pracovný tlak: 10 bar
1270
061
6×1
7,5
4,5
0669004 a 0659004
• pracovná teplota: –10 °C/+85 °C
1270 062
6×1
10
6,5
0669004 a 0659004
• niektoré rozmery len na objednávku
1270 063
1270 080
1270 081
1270 082
1270 083
1270 100
1270 101
1270 102
1270 103
1270 120
1270 121
1270 122
1270 123
6×1
8×1,5
8×1,5
8×1,5
8×1,5
10×1,75
10×1,75
10×1,75
10×1,75
12×2
12×2
12×2
12×2
15
5
7,5
10
15
5
7,5
10
15
5
7,5
10
15
9
3
4,5
6,5
9
3
4,5
6,5
9
3
4,5
6,5
9
0669004 a 0659004
0669005 a 0659005
0669005 a 0659005
0669005 a 0659005
0669005 a 0659005
0669007 a 0659007
0669007 a 0659007
0669007 a 0659007
0669007 a 0659007
0669009 a 0659009
0669009 a 0659009
0669009 a 0659009
0669009 a 0659009
Cena
(€/ks)
18,306
17,149
23,678
21,529
14,793
16,653
18,636
23,471
21,983
25,826
29,587
39,174
25,909
30,744
35,537
47,438
katalóg 2011
71
hadice
PE RÚRKY A TRUBIČKY
PE RÚRKA
• používa sa na rozvody pitnej vody uložené v zemi
• materiál: čierny, potravinársky polyetylén PE-HD80 nebo
PE-DH100
• spojovanie sa vykonáva zváraním alebo pomocou špeciálnych
spojok (dodávame na zákazku)
Vonkajší
Pracovný
Balenie
Obj. kód priemer×sila
Materiál
tlak (bar)
(m-info)
steny (mm)
0160 020
20×1,9
10
HD100
50
0160 025
25×2,3
10
HD80
50/100
0160 320
32×2,9
10
HD80
50/100
0160 032
32×4,4
10
HD80
50/100
0160 040
40×3,7
10
HD80
50/100
0160 050
50×4,6
10
HD80
50/100
0160 057
63×5,8
10
HD80
100
0160 086
63×8,6
10
HD80
50
0160 075
75×4,5
10
HD100
100
0160 100
110×6,6
10
HD100
100
Cena
(€/m)
0,744
0,661
0,868
1,116
1,322
2,025
3,140
4,091
3,554
6,240
POLYETYLÉNOVÁ RÚRKA PE-LD
• určené na dopravu kvapalných, plynných a sypkých médií
• trubičky sú konštruované na tlak 7-20 bar (v závislosti od rozmeru trubičky, prepravovaného média a pracovnej teploty)
• používané najmä v chemickom a potravinárskom priemysle
• vhodná pre účely laboratórne, lekárske a pre potreby v poľnohospodárstve
• materiál: PE-LD 2594
• štandardná farba: biela (mliečny zákal), čierna
• pracovná teplota: max.+90 °C
72
katalóg 2011
Obj. kód
Priemer
(mm)
0161 020
0161 030
0161 031
0161 040
0161 059
0161 050
0161 052
0161 065
0161 060
0161 062
0161 063
0161 070
0161 080
0161 082
0161 083
0161 090
0161 100
0161 101
0161 111
0161 120
0161 121
0161 122
2/4
3/4
3/5
4/6
4/8
5/7
5/8
6/9
6/8
6/10
6,7/9,5
7/10
8/10
8/11
8/12
9/12
10/12
10/14
11/15
12/14
12/15
12/16
0161 041
0161 051
0161 061
0161 081
0161 084
0161 102
0161 123
4/6
5/8
6/8
8/10
8/12
10/14
12/15
Farba
Hmotnosť Balenie
(kg/m)
(m-info)
Cena
(€/kg)
biela
0,0090
0,0050
0,0120
0,0145
0,0350
0,0170
0,0280
0,0460
0,0200
0,0460
0,0330
0,0370
0,0260
0,0410
0,0580
0,0460
0,0320
0,0690
0,0750
0,0380
0,0580
0,0810
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
čierna
0,0145
0,0280
0,0207
0,0260
0,0580
0,0690
0,0580
5
5
5
5
5
5
5
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
6,074
www.gumex.sk
hadice
CHRÁNIČKY NA KÁBLOVÉ ROZVODY
– NEKOMPATIBILNÉ S KONEKTORMI
OTAWA – S 130 – CHRÁNIČKA NA KÁBLOVÉ ROZVODY
• spoľahlivá ochrana vodičov a káblov pre stredné mechanické
namáhanie
• stena: mekčené PVC, vo vnútri hladká, zvonku vlnovec, čierna
• výstuž: špirála z tvrdeného PVC
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
• vysoko ohybné, nehorľavé podľa ICE 60695-2-1/1:1994 a samohasiteľné pre ochranu vodičov a káblov
• vyrobené z polyméru špeciálneho zloženia, pre elektroizoláciu
• s mechanickou ochranu s odolnosťou voči vode, korózii a pôsobeniu poveternostných vplyvov
Obj. kód
Priemer
(mm)
Farba
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0170 013
0170 016
0170 017
0170 018
0170 020
0170 021
0170 025
0170 030
0170 032
0170 036
0170 040
0170 045
0170 050
0170 055
0170 063
13/17
16/20
16/20
16/20
20/24
20/24
25/29,4
30/34,8
32/37,2
36/41,6
40/46,2
45/51,4
50/57,4
55/63,2
63/73,2
čierna
čierna
sivá
biela
čierna
biela
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0,388
0,492
0,492
0,492
0,731
0,731
0,950
1,322
1,364
1,529
1,777
2,314
2,851
3,058
4,091
PLASTOVÉ CHRÁNIČKY PRE KÁBLOVÉ ROZVODY
Špecializovaný katalóg spoločnosti Gumex
Systémy
ochrany kabelů
Systémy
ochrany káblov
Od roku 2010 dodávame ucelený rad káblových chráničiek a konektorov. Tieto výrobky
sú určené predovšetkým firmám z odboru
elektroinštalácií a strojárenstvo, ale aj výrobným aj montážnym firmám a tiež spoločnostiam, ktorých náplňou činnosti je investičná výstavba.
Výrobky uvedené v katalógu Systémy ochrany káblov spĺňajú prísne európske i tuzemské normy ako z hľadiska ochrany zdravia osôb, tak aj zabezpečenia funkčnej schopnosti vodičov v sťažených podmienkach, alebo v oblastiach so zvýšenými nárokmi na požiarnu bezpečnosť.
U každej chráničky uvádzame odkaz na vhodné konektory. Z nich si môžete vybrať ten, ktorý sa na Vaše konkrétne použitie hodí najlepšie.
Vodítkom pre výber zodpovedajúceho konektora je obvykle požadovaný stupeň IP krytia, použitý závit, materiál alebo dôraz na dizajnové prevedenie.
Tiež ku konektorom si ľahko z odkazu pod výrobkom vyberiete príslušnú chráničku.
Základný prehľad o systémoch ochrany káblov, viď str. 137.
Tlačenú verziu katalógu si vyžiadajte si na našich pobočkách
alebo prostredníctvom e-mailu: [email protected]
katalóg 2011
73
hadice
OCHRANNÉ ŠPIRÁLY
SPIRALINA F
•
•
•
•
ochrana hadíc a káblov
materiál: PVC
farba: sivá, černá
pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
SPIRALINA
• ochrana hadíc a káblov
• materiál: PVC, nevodivý, odolný voči oleju, nafte, poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu, čierna farba
• pracovná teplota: –10 °C/+60 °C
• niektoré rozmery len na objednávku
• výpočet spotreby: vonkajší priemer hadice (mm)/vnútorný priemer
SPIRALINY (mm)xdĺžka (m) = požadovaná dĺžka SPIRALINY (m)
• výhoda spiraliny z PVC je oproti spiralínám z PE, že si zachovávajú
tvar, v ktorom boli vyrobené a teda sa po roztvorení majú stále
tendenciu vracať do pôvodného stavu a tak plnia lepšie svoju
funkciu
Rozsah
Hmotnosť
roztiahnutia
(kg/m)
(od–do, mm)
7–10
0,037
17–21
0,110
Obj. kód
0286 007
0286 017
Obj. kód
0197 012
0197 016
0197 022
0197 027
0197 035
0197 042
0197 060
0197 075
Rozsah
Rozmer
roztiahnutia
(mm)
(od–do, mm)
13×16
12–18
16×20
16–22
20×25
22–28
27×32
27–35
35×40
35–42
44×50
42–65
65×75
60–120
80×90
75–200
Balenie
(kg-info)
Cena
(€/kg)
5
5
8,595
6,405
Šírka
Balenie
špirály
(m-info)
(mm)
11
20
13
20
15
20
16
20
20
20
23
20
30
20
35
20
Cena
(€/m)
1,736
1,942
3,017
4,215
5,702
7,149
21,157
24,380
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– SPIRALINA PVC (ako štandardný spiralina 0197 xxx, ale v žltej
farbe) – 1128 xxx.
1128 xxx
OCHRANNÉ NÁVLEKY NA HADICE
PYROJACKET – OCHRANNÝ OHNIVZDORNÝ NÁVLEK NA HADICE A RÚRY
• určené na ochranu hadíc a rúrok na špeciálnych miestach (letecké motory, priemyselné potrubia)
• hadica odoláva intenzívnemu teplu a plameňu
• teplotná odolnosť: trvale +260 °C, 15–20 minút +1090 °C,
13–30 sekúnd +1650 °C
• maximálna svetlosť 125 mm
Ukončovacia páska pre fixáciu ochranného návleku Pyrojacket – 0916 xxx
0916 025 – šírka 25 mm, dĺžka 11 m – 40,372 €/ks
0916 xxx
0916 037 – šírka 37 mm, dĺžka 11 m – 53,223 €/ks
fixačná páska
74
katalóg 2011
Obj. kód
Priemer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0037 008
0037 013
0037 016
0037 022
0037 025
0037 038
0037 041
0037 044
0037 051
0037 057
0037 064
0037 070
0037 076
0037 083
0037 089
0037 095
0037 102
8
13
16
22
25
38
41
44
51
57
64
70
76
79
89
95
102
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12,273
14,628
21,364
22,355
24,463
31,901
34,793
38,760
45,372
71,240
64,091
77,397
124,504
131,736
141,405
186,860
197,355
www.gumex.sk
hadice
PLASTOVÉ A KOVOVÉ NÁVLEKY
OCHRANNÝ NÁVLEK B-ST 127
• odtienený (EMC) kovový návlek pre elektroinštalácie
a ďalšie použitie
• materiál: pozinkovaný oceľový drôt, axiálne stlačitelný,
umožňuje jednoduché prevlečenie káblov
• IP 40 podľa EN 60529
• pri uzemnení vodivý (podľa BGR 132, pôvodne ZH 1/200)
• vhodný pre výbušné priestory (podľa DIN VDE 0165)
• pracovná teplota: až do +250 °C
OCHRANNÝ NÁVLEK B-PA 125
• polyamidový návlek pre zväzkovanie káblov, ako
mechanická ochrana proti oderu, pre elektroinštalácie
a vysokoflexibilné použitie, pre leteckú dopravu a kozmonautiku, tiež pre koľajové vozidlá
• materiál: PA6, čierna farba
• IP 40 podľa EN 60529
• v súlade s FMVSS 302 a DIN 75200 (samozhašava)
• pracovná teplota: –40 °C/+120 °C
Obj. kód
1252 060
1252 100
1252 150
1252 200
1252 250
1252 350
Rozsah
Menovitá
roztiahnutia
svetlosť
(od–do, mm)
6
5–12
10
8–17
15
12–22
20
16–27
25
20–35
35
25–45
Obj. kód
Menovitá
svetlosť
1253 050
1253 100
1253 140
1253 200
1253 250
1253 300
1253 500
5
10
14
20
25
30
30
Oplet
(%)
Balenie
(m)
Cena
(€/m)
85
87
87
85
85
78
100
100
100
100
100
100
1,545
2,165
2,293
3,442
4,517
5,793
Rozsah
roztiahnutia
(od–do, mm)
4–10
7–14
10–22
18–27
18–34
28–42
35–80
Balenie
(m)
Cena
(€/m)
100
100
100
100
100
50
50
0,343
0,694
0,955
1,781
2,136
2,884
4,264
Ďalšie typy ochranných návlekov v ponuke:
– B–CU 156 (odtienený medený pocínovaný drôt) – 1251 xxx.
– B–PE 126 (polyester) – 1254 xxx.
– B–PP 123 (polypropylén) – 1255 xxx.
1251 xxx
PLYNOVÉ A ZVÁRAČSKÉ HADICE
GWPB – HADICA NA PROPÁN-BUTÁN A ZEMNÝ PLYN
• doprava skvapalnených ropných produktov, zmesí metylacetylénu, propandienu a zemného plynu
• duša: čierna, hladká, NBR/SBR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: oranžový, hladký/negatívne ryhovanie, SBR/NR
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
• priemery 16 a 20 mm len na objednávku
Podľa: EN 559:1994
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0183 040
0183 050
0183 063
0183 080
0183 090
0183 100
0183 120
0183 160
0183 190
4/11
5/12
6,3/13,3
8/15
9/16
10/17
12,5/22,5
16/26
20/31
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
50 (min. 2000)
50 (min. 2000)
1,116
1,405
1,612
1,240
1,694
2,149
3,926
4,628
5,413
Ďalšie hadice na PROPÁN-BUTÁN:
– TM3–D (hadica na LPG /propán–bután/ podľa EN 1762, pracovný tlak 10 bar, pracovná teplota –30 °C/+70 °C) – 0184 xxx
– FPB (hadica na dopravu propán–butánu v nízkotlakovej
vetve motorových vozidiel, pracovný tlak 0,1 bar, pracovná teplota –30 °C/+85 °C)
0255 013 – 13/21 mm – 1,736 €/m
0255 016 – 16/24 mm – 2,149 €/m
0184 xxx
0255 xxx
0255 019 – 19/28 mm – 2,355 €/m
katalóg 2011
75
hadice
P LY N O V É A Z V Á R A Č S K É H A D I C E
GOX – HADICA PRE ZVÁRANIE – KYSLÍK
•
•
•
•
•
doprava kyslíka
duša: čierna, hladká, SBR/NR
výstuž: textilná priadza, ovinutie
obal: modrý, hladký/negatívne ryhovanie, SBR/NR
pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
Podľa: EN 559:1994
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0180 040
0180 050
0180 063
0180 080
0180 090
0180 100
0180 125
0180 160
0180 200
0180 250
4/11
5/12
6,3/13,3
8/15
9/16
10/17
12,5/22,5
16/26
20/30
25/36
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50 (min. 2000)
50 (min. 2000)
0,950
0,950
0,785
0,868
1,322
0,950
2,727
3,264
4,628
5,455
GAC – HADICA PRE ZVÁRANIE – ACETYLÉN
• doprava acetylénu a iných horľavých plynov pre plameňové zváranie a rezanie (s výnimkou LPG, MPS a CNG)
• vhodná aj pre prírodné plyny, vodík a iné horľavé plyny
• duša: čierna, hladká, SBR/NR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: červený, hladký/negatívne ryhovanie, SBR/NR
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
Podľa: EN 559:1994
TWIN
• spojené hadice pre dopravu kyslíka a acetylénu pri zváraní
• doprava kyslíka, acetylénu a iných horľavých plynov pre plameňové zváranie a rezanie (s výnimkou LPG, MPS a CNG)
• duša: čierna, hladká, SBR/NR
• výstuž: textilná priadza, ovinutie
• obal: červený/modrý, hladký, NR/EPDM
• pracovná teplota: –30 °C/+70 °C
• niektoré rozmery len na zákazku
Podľa: EN 559:1994
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0181 040
0181 050
0181 063
0181 080
0181 090
0181 100
0181 125
0181 160
0181 200
0181 250
4/11
5/12
6,3/13,3
8/15
9/16
10/17
12,5/22,5
16/26
20/31
25/36
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50 (min. 4000)
50
50
50
50
50 (min. 2000)
50
50
50 (min. 2000)
0,950
0,950
1,033
0,868
1,281
0,950
2,727
3,264
4,256
5,455
Pre zváranie v ochrannej atmosfére dodávame hadicu:
– GIB (doprava inertných plynov ako je dusík, argón, kysličník uhličitý a stlačeného vzduch, pracovný tlak 20 bar, pracovná teplota –30 °C/+70 °C)
1039 005 – 5/11 mm – 0,868 €/m
1039 006 – 6,3/13,3 mm – 1,074 €/m
1039 008 – 8/15 mm – 1,281 €/m
1039 010 – 10/17 mm – 1,446 €/m
1039 xxx
Obj. kód
Priemer
(mm)
0285 066
0285 068
0285 069
0285 080
0285 090
0285 100
6,3/13,3 + 6,3/13,3
6,3/15,1 + 8/15
6,3/15,9 + 9/16
8/15 + 8/15
9/16 + 9/16
10/17 + 10/17
Pracovný Balenie
tlak (bar) (m-info)
20
20
20
20
20
20
20/25/40
20/25/40
40
20,25,40
20/25/40
20/25/40
Cena
(€/m)
2,066
1,901
2,603
2,438
2,645
2,727
Navijaky pre hadice TWIN – 1703 xxx.
1703 xxx
76
katalóg 2011
www.gumex.sk
hadice
HADICE PRE PREPLACHOVANIE KANALIZÁCIE
IK 25 – HADICA PRE PREPLACHOVANIE KANALIZÁCIE S OPLETENÍM ZO
SYNTETICKEJ PRIADZE – S KONCOVKAMI BSP
• duša: čierna, hladká, NBR
• výstuž: syntetická priadza, opletenie
• obal: čierny, hladký, odolný voči poveternostným vplyvom
aj obrusovaniu (cca 35 mm3), NR/BR
• štandardné výrobné dĺžky: 40, 80, 120 m
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
Vnútorný
závit
Vonkajší
závit
Pracovný
tlak (bar)
Poruchový
tlak (bar)
0369 130
0369 133
0369 131
0369 134
0369 132
0369 145
0369 190
0369 193
0369 191
0369 194
0369 192
0369 195
0369 250
0369 253
0369 251
0369 254
0369 252
0369 255
0369 256
0369 350
0369 351
0369 354
0369 352
0369 355
0369 356
0369 358
13/25
13/25
13/25
13/25
13/25
13/25
19/31
19/31
19/31
19/31
19/31
19/31
25/39
25/39
25/39
25/39
25/39
25/39
25/39
32/48
32/48
32/48
32/48
32/48
32/48
32/48
40
60
80
100
120
150
40
60
80
100
120
150
40
60
80
100
120
150
160
40
80
100
120
150
160
200
DKR G1/2“
DKR G1/2“
DKR G1/2“
DKR G1/2“
DKR G1/2“
DKR G1/2“
DKOR G3/4“
DKOR G3/4“
DKOR G3/4“
DKOR G3/4“
DKOR G3/4“
DKOR G3/4“
DKOR G1“
DKOR G1“
DKOR G1“
DKOR G1“
DKOR G1“
DKOR G1“
DKOR G1“
DKOR G1 1/4“
DKOR G1 1/4“
DKOR G1 1/4“
DKOR G1 1/4“
DKOR G1 1/4“
DKOR G1 1/4“
DKOR G1 1/4“
AGR G1/2“
AGR G1/2“
AGR G1/2“
AGR G1/2“
AGR G1/2“
AGR G1/2“
AGR G3/4“
AGR G3/4“
AGR G3/4“
AGR G3/4“
AGR G3/4“
AGR G3/4“
AGR G1“
AGR G1“
AGR G1“
AGR G1“
AGR G1“
AGR G1“
AGR G1“
AGR G1 1/4“
AGR G1 1/4“
AGR G1 1/4“
AGR G1 1/4“
AGR G1 1/4“
AGR G1 1/4“
AGR G1 1/4“
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
Polomer
ohybu
(R.min.-mm)
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
110
110
110
110
110
110
110
150
150
150
150
150
150
150
Cena
(€/m)
11,529
11,529
11,529
11,529
11,529
11,529
17,190
17,190
17,190
17,190
17,190
17,190
22,769
22,769
22,769
22,769
22,769
22,769
22,769
36,901
36,901
36,901
36,901
36,901
36,901
36,901
Iné dĺžky na zakázku.
Na zákazku možno osadiť týmito koncovkami:
Príklad na priemer 25 mm
– AGR G1 1/4“
– DKOR G1 1/4“
– DKLL M 38×1,5
Koncovky dodáváme aj zvlášť – 0918 xxx.
katalóg 2011
77
hadice
H A D I C E P R E P R E P L AC H OVA N I E K A N A L I Z ÁC I E / H A D I C E S KO N C OV K A M I
IAL – TLAKOVONASÁVACIA HADICA PRE PREPLACHOVANIE KANALIZÁCIE
• poddajná hadica pre nasávanie a výtlak priemyselnej
a fekálnej vody
• určená pre sacie vozy (nasávanie kalnej vody po vysokotlakovom čistení)
• určená k mobilným prostriedkom na preplachovanie
kanálov
• duša: čierna, hladká, olejuvzdorná, NR/SBR/BR, odernosť 90
mm3
• výstuž: syntetická priadza, oceľová špirála
• obal: čierny, hladký, odtlačok textilu, SBR
• pracovná teplota: –35 °C/+80 °C
Obj. kód
Priemer Pracovný Podtlak
(mm) tlak (bar) (bar)
0194 100
0194 125
100/116
125/144
6
6
–0,9
–0,9
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
20
20
51,405
61,818
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– SPURGO/SPL/5 (robustná hadica na nasávanie kalov, pracovný tlak 5 bar, podtlak –1 bar, rôzne priemery a dĺžky) – 0089 xxx
0089 xxx
HADICE S KONCOVKAMI
KMS – HADICA NA CHLADIACE KVAPALINY PRE OBRÁBACIE STROJE
• doprava chladiacich prostriedkov alebo vzduchu pri obrábacích strojoch
• hadica je dobre ohybná a drží tvar vo zvolenej polohe (polohovateľná)
• duša: plast
• obal: poniklovaná oceľ
• závitové pripojenie: mosadz
• tryska: oceľ
78
katalóg 2011
Obj. kód
0262 118
0262 119
0262 120
0262 121
0262 122
0262 123
0262 124
0262 214
0262 215
0262 216
0262 217
0262 218
0262 219
0262 220
0262 338
0262 339
0262 340
0262 341
0262 342
0262 343
0262 344
0262 412
0262 413
0262 414
0262 415
0262 416
Vnútorný priemer
Polomer
Dĺžka
(mm) – pripájací
ohybu
(mm)
závit
(R.min.– mm)
3 – G1/8“
200
50
3 – G1/8“
250
50
3 – G1/8“
320
50
3 – G1/8“
400
50
3 – G1/8“
500
50
3 – G1/8“
630
50
3 – G1/8“
800
50
5,5 – G1/4“
200
60
5,5 – G1/4“
250
60
5,5 – G1/4“
320
60
5,5 – G1/4“
400
60
5,5 – G1/4“
500
60
5,5 – G1/4“
630
60
5,5 – G1/4“
800
60
7 – G3/8“
200
70
7 – G3/8“
250
70
7 – G3/8“
320
70
7 – G3/8“
400
70
7 – G3/8“
500
70
7 – G3/8“
630
70
7 – G3/8“
800
70
8 – G1/2“
320
75
8 – G1/2“
400
75
8 – G1/2“
500
75
8 – G1/2“
630
75
8 – G1/2“
800
75
Cena
(€/ks)
13,471
14,463
15,909
17,355
21,818
27,397
34,711
14,628
15,785
17,066
18,802
22,521
27,975
34,132
17,025
17,934
19,628
21,405
23,512
29,132
37,149
23,099
25,950
26,116
32,149
38,719
www.gumex.sk
hadice
H A D I C E S KO N C OV K A M I
HADICA KU KOMPRESORU S KONCOVKAMI
• hadicu dodávame v rôznych dĺžkach, v zostave používame hadicu PLO, str. 23
• niektoré dĺžky len na objednávku
Obj. kód
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(m)
0216 404
0216 405
0216 406
0216 408
0216 410
0216 412
0216 415
0216 420
0216 425
4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
4
5
6
8
10
12
15
20
25
0216 430
4/11
30
Obj. kód
Pracovný tlak
(bar)
20
Výrobok
Cena
(€/ks)
Obrázok
7,107
7,893
8,678
10,331
11,901
13,512
15,909
19,917
22,562
27,934
Cena
(€/ks)
0216 901
Kompresorová koncovka komplet1 – motýlik+tryska
1,116
0216 902
Kompresorová koncovka komplet2 – matka+šik.tryska
1,116
0216 904
Tesnenie pre PNEU 1 – náhradné
0,143
0216 905
Gumička PNEU – náhradná ku kompresorovej hadici
0,227
0216 903
Kompresorová koncovka 5PNEU4 pro had. DN 6 mm
1,860
0216 909
Kompresorová koncovka 5PNEU4 pro had. DN 6 mm rychl. průtok
2,438
0216 908
Kompresorová koncovka 5PNEU4 pro had. DN 8 mm
2,438
0216 906
Kompresorová hustiaca pištoľ s tlakomerom
0216 907
Manometer do hustiacej pištole
4,215
0216 910
Hadička s ventilčekom
2,066
Obrázok
12,521
Dodávame aj ďalšie typy tlakomerov:
– MANOMETER ŠTANDARDNÝ – MZ (prevedenie so zadným pripojením, pripojovací vonkajší závit ¼
„, rôzne typy pre rôzny pracovný tlak /rozpätí –1 až 100 bar/) – 2101 xxx – 2,686 €/ks
– MANOMETER ŠTANDARDNÝ – MS (prevedenie so spodným pripojením, pripojovací vonkajší závit ¼
„, rôzne typy pre rôzny pracovný tlak /rozpätí –1 až 100 bar/) – 2100 xxx – 2,355 €/ks.
2101 xxx
2100 xxx
katalóg 2011
79
hadice
MAZACIA TECHNIKA
HADIČKA K MAZACÍM LISOM
• hadica s koncovkami pre plastické mazivá
• na objednávku aj iné dĺžky
PN 21/439-79
MAZACIA TECHNIKA
Obj. kód
Vnútorný
priemer×dĺžka (mm)
Pracovný
tlak (bar)
Cena
(€/ks)
0215 302
0215 303
0215 305
0215 306
0215 310
0215 311
0215 315
0215 320
0215 330
0215 350
3×200
3×300
3×500
3×530
3×1000
3×1100
3×1500
3×2000
3×3000
3×5000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2,025
2,355
2,851
2,975
4,298
4,545
5,702
7,107
9,917
15,620
Ručné mazacie lisy pákové – kovové:
Ručné mazacie lisy prítlačné – kovové:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
určené na pákové mazanie plastickými mazivami
pracovný tlak: min. 40 MPa
výtlak: 1 cm3/zdvih
pripájací závit: M10×1 na pripojenie nadstavcov a hadíc na
mazanie
• návod na použitie priložený pri lise
mazací lis slúži na bezpákové mazanie plastickými mazivami
pracovný tlak: 20 MPa
statický skúšobný tlak: 40 MPa
dávkové množstvo: 0,95 cm3
návod na použitie priložený pri lise
Mazacie spojky:
• určené na premazanie klzných častí zariadenia
• materiál: oceľ, pozinkované
80
Typ
Závit
Cena
(€/ks)*
mazací lis pákový kovový, objem 300 ml
mazací lis pákový kovový, objem 500 ml
–
–
vnútorný M 10×1
vnútorný M 10×1
19,463
23,554
0904 100
0904 101
mazací lis prítlačný kovový, objem 150 ml
mazací lis prítlačný kovový, objem 300 ml
–
–
vnútorný M 10×1
vnútorný M 10×1
11,860
12,686
0904 200
0904 201
0904 202
mazacia spojka násuvná
mazacia spojka násuvná
mazacia spojka násuvná
malá 10 mm
velká 16 mm
veľká 22 mm
vnútorný M 10×1
vnútorný M 10×1
vnútorný M 10×1
2,136
2,000
4,587
0904 300
0904 301
mazacia spojka zovieraná
mazacia spojka zovieraná
3 čeluste
4 čeluste
vnútorný M 10×1
vnútorný M 10×1
2,083
2,136
0904 400
0904 401
0904 902
0904 900
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
plochá
plochá
plochá
plochá
vonkajší M 8×1
vonkajší M 10×1
M12×1,5
M16×1,5
0,417
0,368
0,446
0,661
0904 903
0904 904
0904 901
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
plochá
plochá
plochá
G1/8“
G1/4“
G3/8“
0,405
0,438
0,496
0904 500
0904 501
0904 502
0904 503
0904 504
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
guľová priama
guľová priama
guľová priama
guľová priama
guľová priama
vonkajší M 5×0,8
vonkajší M 6×1
vonkajší M 8×1
vonkajší M 10×1
vonkajší M 12×1,5
0,256
0,223
0,236
0,248
0,426
0904 505
0904 506
mazacia hlavica
mazacia hlavica
guľová priama
guľová priama
vonkajší 1/8“
vonkajší 3/8“
0,260
1,269
0904 801
0904 811
0904 810
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
guľová uhlová 45°
guľová uhlová 45°
guľová uhlová 45°
KM 6×1
M8×1
KM 10×1
0,537
0,537
0,537
0904 701
0904 711
0904 710
mazacia hlavica
mazacia hlavica
mazacia hlavica
guľová uhlová 90°
guľová uhlová 90°
guľová uhlová 90°
KM 6×1
M8×1
KM 10×1
0,525
0,529
0,574
Obj. kód
Charakteristika
0904 001
0904 002
katalóg 2011
Obrázok
www.gumex.sk
hadice
HYDRAULICKÉ HADICE
HYDRAULICKÁ HADICA – DIN EN 853, 1SN
• doprava hydraulických kvapalín na ropnej alebo vodnej
báze
• duša: čierna, hladká, odolná voči oleju a antistatická, NBR
• výstuž: opletenie drôtom
• obal: čierny, hladký, odolný voči oleju a poveternostným vplyvom
• pracovná teplota:–40 °C/+100 °C (krátkodobo +120 °C) HW
1SN
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0200 048
0200 064
0200 079
0200 095
0200 127
0200 159
0200 190
0200 254
0200 318
0200 381
0200 508
4,8/11,8
6,4/13,4
7,9/15
9,5/17,4
12,7/20,6
15,9/23,7
19/27,7
25,4/35,6
31,8/43,5
38,1/50,6
50,8/64
250
225
215
180
160
130
105
88
63
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3,099
2,355
2,438
2,603
3,017
3,512
4,917
6,570
13,802
16,364
21,074
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0201 048
0201 064
0201 079
0201 095
0201 127
0201 159
0201 190
0201 254
0201 318
0201 381
0201 508
4,8/13,4
6,4/15
7,9/16,6
9,5/19
12,7/22,2
15,9/25,4
19/29,3
25,4/38,1
31,8/44,5
38,1/54,6
50,8/67,3
415
400
350
330
275
250
215
165
125
90
80
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3,843
3,182
3,264
3,595
4,050
4,917
5,496
8,554
17,190
22,025
25,661
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0202 909
0202 912
0202 915
0202 919
0202 925
0202 931
0202 938
0202 950
9,5/21,4
12,7/24,6
15,9/28,2
19/32,2
25,4/39,7
31,8/50,8
38,1/57,2
50,8/69,8
445
415
350
350
280
210
185
165
40
40
40
40
40
40
40
40
7,893
8,140
11,033
11,116
14,463
24,008
28,926
40,909
HYDRAULICKÁ HADICA – DIN EN 853, 2SN
• doprava hydraulických kvapalín na ropnej alebo vodnej
báze
• duša: čierna, hladká, odolná voči oleju a antistatická, NBR
• výstuž: 2x opletenie drôtom
• obal: čierny, hladký, odolný voči oleju a poveternostným vplyvom
• pracovná teplota: –40 °C/+100 °C (krátkodobo +120 °C) HW 2SN
HYDRAULICKÁ HADICA – DIN EN 856, 4SP
• doprava hydraulických kvapalín na ropnej alebo vodnej
báze
• duša: čierna, hladká, odolná voči oleju a antistatická, NBR
• výstuž: 4x opletenie drôtom
• obal: čierny, hladký, odolný voči oleju a poveternostným vplyvom
• pracovná teplota:–40 °C/+100 °C (krátkodobo +120 °C)
katalóg 2011
81
hadice
H Y D R AU L I C K É H A D I C E
HYDRAULICKÁ HADICA – SEMPERJET 1SN
•
•
•
•
vysokotlaková doprava vody a vzduchu
duša: čierna, hladká, SBR
výstuž: opletenie drôtom
obal: modrý, s odtlačkom textilu, odolný bežným čistiacim prostriedkom, SBR
• pracovná teplota:–40 °C/+155 °C
• spravidla na objednávku
Obj. kód
Priemer
(mm)
Pracovný
tlak (bar)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0302 006
0302 007
0302 009
0302 008
0302 013
6,4/13,4
7,9/15
9,5/17,4
12,7/20,6
12,7/20,6
250
220
220
350
220
10/20/30/40
10/20/30/40
10/20/30/40
10/20/30/40
10/20/30/40
4,628
5,744
6,074
7,025
7,397
Ďalší konštrukčne podobný typ v ponuke:
– SEMPERJET 2SN (hydraulická hadica s dvojitým opletom oceľovým drôtom, modrý obal, pracovný tlak 400 bar, pracovná
teplota –40 °C/+155 °C)
0303010 – 9,5/19 mm – 6,612 €/m
0303013 – 12,7/22,2 mm – 7,686 €/m
0303 010
Ďalšie typy hydraulických hadíc v ponuke:
– SAE 100 R 13
– SAE 100 R 15
– SAE 100 R 4
– SEMPERSHIELD 1 SSK
– SEMPERSHIELD 1 SSC
– SEMPERSHIELD 1 SSP
– SEMPERSHIELD 1 SSH
– SEMPERJET COMPACT
– SEMPERJET 4 SC 400 BAR
– SEMPERJET LONGLIFE 500 BAR
– SAE 100 R 1AT
– SAE 100 R 2AT
– SAE 100 R 16
– SAE 100 R 17
– DIN EN 857 1 SC
– DIN EN 857 2 SC
– SEMPERPAC 1 SNK
– SEMPERPAC 2 SNK
Termoplastické hydraulické hadice v ponuke (DOPREDAJ):
– SAE 100 R7
– 1066 097 – 9,7/16,2 mm (175 bar) – 2,632 €/m
– SAE 100 R8 – 1067 xxx
– 1067 097 – 9,7/16,5 mm (287 bar) – 7,198 €/m
– 1067 130 – 13/20, 2 mm (250 bar) – 8,004 €/ m.
1066 xxx
1067 xxx
– SUPERPAC SPC 2
– SUPERPAC SPC 3
– AGROFLEX
– SEMPERPILOT
– DIN EN 853 1 SN EHT
– DIN EN 853 2 SN EHT
– DIN EN 856 4 SH
– FLEXLINE 4000
Hydraulické hadice s priadzový m opletom (DOPREDAJ):
– 2TE, DIN EN 854 – 1129 xxx
– 1129 019 – 19/27 mm (45 bar) – 5,496 €/m
– 1129 025 – 25,4/34,4 mm (40 bar) – 7,273 €/m
– 1129 031 – 31,8/40,8 mm (35 bar) – 9,752 €/ m.
1129 xxx
Dodávame hydraulické hadice s koncovkami.
Pre ďalšie typy hadíc a špeciálnu výrobu kontaktujte naše predajné oddelenie.
82
katalóg 2011
www.gumex.sk
Download

hadice - Gumex