RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
722104
Kataloški broj:
722193
Šifra:
10228
Šifra:
4630
Cena:
Cena:
Naziv: Ventilator hladnjaka PVC IMT539
Naziv: Ventilator hladnjaka PVC IMT560
Proizvođač: Knezevic 20056
Proizvođač: Knezevic
Ugradnja: IMT533.539.540.542.558.R60.R65
Ugradnja: IMT560.577.R76
Kataloški broj:
801979
Kataloški broj:
814748
Šifra:
105
Šifra:
104
Cena:
Cena:
Naziv: Pumpa za vodu motora IM033 IMT533
Naziv: Pumpa za vodu motora M33 IMT539
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Turska
Ugradnja: IMT533
Ugradnja: IMT539.540.542.560..R65
Kataloški broj:
800133
Kataloški broj:
815534
Šifra:
106
Šifra:
5977
Cena:
Cena:
Naziv: Pumpa za vodu motora M34 IMT558 remenica
17 mm
Proizvođač: Turska
Naziv: Pumpa za vodu motora S44 IMT577
Ugradnja: IMT558.R60
Ugradnja: IMT577.S44.ZMAJ 132
Proizvođač: Turska
Kataloški broj:
Kataloški broj:
812224
Šifra:
107
Šifra:
6626
Cena:
Cena:
Naziv: Pumpa za vodu motora S44 TAM75
Naziv: Pumpa za vodu motora S46 ZMAJ142
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Turska
Ugradnja: TAM75
Ugradnja: ZMAJ142
 [email protected] 
55
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
815065
Kataloški broj:
815065
Šifra:
5557
Šifra:
11294
Cena:
Cena:
Naziv: Semering pumpe za vodu IMT539
Naziv: Semering pumpe za vodu IMT539
Proizvođač: TAFE 16-K-36C
Proizvođač: RTD Indija
Ugradnja: IMT533.539.540.542.558.560.577.R60.R65.R76
Ugradnja: IMT533.539.540.542.558.560.577.R60.R65.R76
Kataloški broj:
815065
Kataloški broj:
801976
Šifra:
2184
Šifra:
1201
Cena:
Cena:
Naziv: Semering pumpe za vodu IMT539-gumeni
Naziv: Osovinica pumpe za vodu motora IM033
Proizvođač: RTD Indija
Proizvođač: ZENIT -
Ugradnja: IMT533.539.540.542.558.560.577.R60.R65.R77
Ugradnja: IMT533
Kataloški broj:
700331
Kataloški broj:
721628
Šifra:
1202
Šifra:
1200
Cena:
Cena:
Naziv: Osovinica pumpe za vodu motora M
Naziv: Osovinica pumpe za vodu motora S44
Proizvođač: ZENIT -
Proizvođač: ZENIT -
Ugradnja: IMT539.540.542.549.558.560.R60.R65
Ugradnja: S44.IMT577.R76
Kataloški broj:
701532
Kataloški broj:
703030
Šifra:
1199
Šifra:
4702
Cena:
Cena:
Naziv: Osovinica pumpe za vodu motora S46
Naziv: Radno kolo pumpe za vodu motora IM033
Proizvođač: ZENIT -
Proizvođač: ZENIT -
Ugradnja: S46.ZMAJ143
Ugradnja: IM033.IMT533
 [email protected] 
56
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
700334
Kataloški broj:
721075
Šifra:
1203
Šifra:
3151
Cena:
Cena:
Naziv: Radno kolo pumpe za vodu motora M
Naziv: Radno kolo pumpe za vodu motora S44
Proizvođač: ZENIT -
Proizvođač: ZENIT -
Ugradnja: M33.M34.DM33.DM34.IMT539.540.542.549.560.R60.R65
Ugradnja: S44.IMT577.R76
Kataloški broj:
701531
Kataloški broj:
3306051
Šifra:
6346
Šifra:
471
Cena:
Cena:
Naziv: Radno kolo pumpe za vodu motora S46
Naziv: Lim pumpe za vodu IM033
Proizvođač: ZENIT -
Proizvođač: RTD Indija
Ugradnja: S46.ZMAJ142
Ugradnja: IM033.IMT533
Kataloški broj:
700326
Kataloški broj:
702298
Šifra:
2160
Šifra:
473
Cena:
Cena:
Naziv: Lim pumpe za vodu M33
Proizvođač: IMR 700326
Naziv: Prikljucak vodene pumpe aluminijumski
IM033
Proizvođač: RTD Indija
Ugradnja: M33.M34.DM33.DM34.IMT539.540.542.558.560.R60.R65
Ugradnja: IM033.IMT533
Kataloški broj:
700325
Kataloški broj:
700325
Šifra:
4557
Šifra:
1344
Cena:
Cena:
Naziv: Prikljucak vodene pumpe aluminijumski M
Naziv: Prikljucak vodene pumpe aluminijumski M
Proizvođač: IMR 700325
Proizvođač: RTD Indija
Ugradnja: M33.M34.DM33.DM34.IMT539.540.542.558.560.R60.R66
Ugradnja: M33.M34.DM33.DM34.IMT539.540.542.558.560.R60.R67
 [email protected] 
57
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
700322
Kataloški broj:
812718
Šifra:
2391
Šifra:
10691
Cena:
Cena:
Naziv: Prikljucak za vodu na bloku motora M
Naziv: Cev vode IMT533
Proizvođač: IMR 700322
Proizvođač: ZENIT 812718
Ugradnja: M33.M34.DM33.DM34.IMT539.540.542.558.560.R60.R67
Ugradnja: IMT533
Kataloški broj:
800054
Kataloški broj:
51603120
Šifra:
10692
Šifra:
10693
Cena:
Cena:
Naziv: Cev vode IMT539
Naziv: Cev vode IMT542
Proizvođač: ZENIT 800054
Proizvođač: ZENIT 51603120
Ugradnja: IMT539
Ugradnja: IMT540.542
Kataloški broj:
Kataloški broj:
51603390
Šifra:
3208
Šifra:
10694
Cena:
Cena:
Naziv: Cev vode IMT558
Naziv: Cev vode IMT560
Proizvođač: ZENIT
Proizvođač: ZENIT 51603390
Ugradnja: IMT558
Ugradnja: IMT560
Kataloški broj:
802204
Kataloški broj:
100533
Šifra:
1628
Šifra:
5074
Cena:
Cena:
Naziv: Cev vode R60.R65
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT533
Proizvođač: ZENIT 802204
Proizvođač: Top Spider 100533
Ugradnja: R60.R65
Ugradnja: IMT533
 [email protected] 
58
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
100539
Kataloški broj:
100540
Šifra:
5075
Šifra:
5076
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT539
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT540
Proizvođač: Top Spider 100539
Proizvođač: Top Spider 100540
Ugradnja: IMT539
Ugradnja: IMT540
Kataloški broj:
100542
Kataloški broj:
100558
Šifra:
5078
Šifra:
5079
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT542
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT558
Proizvođač: Top Spider 100542
Proizvođač: Top Spider 100558
Ugradnja: IMT542
Ugradnja: IMT558
Kataloški broj:
100560
Kataloški broj:
100577
Šifra:
5086
Šifra:
420
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT560
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT577
Proizvođač: Top Spider 100560
Proizvođač: Top Spider 100577
Ugradnja: IMT560
Ugradnja: IMT577
Kataloški broj:
1005100
Kataloški broj:
100R60
Šifra:
6751
Šifra:
5081
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema IMT5106
Naziv: Creva rashladnog sistema R60
Proizvođač: Top Spider 1005100
Proizvođač: Top Spider 100R60
Ugradnja: IMT5106.5136
Ugradnja: R60
 [email protected] 
59
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
100R65
Kataloški broj:
100T2001
Šifra:
5082
Šifra:
424
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema R65
Naziv: Creva rashladnog sistema TAM2001
Proizvođač: Top Spider 100R65
Proizvođač: Top Spider 100T2001
Ugradnja: R65
Ugradnja: TAM2001
Kataloški broj:
100T75
Kataloški broj:
Z131
Šifra:
425
Šifra:
6636
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema TAM75
Naziv: Creva rashladnog sistema ZMAJ 133
Proizvođač: Top Spider 100T75
Proizvođač: Top Spider Z131
Ugradnja: TAM75
Ugradnja: ZMAJ133
Kataloški broj:
Z142
Kataloški broj:
Šifra:
6752
Šifra:
6375
Cena:
Cena:
Naziv: Creva rashladnog sistema ZMAJ 142
Naziv: Crevo usisno vazduha IMT5106
Proizvođač: Top Spider Z142
Proizvođač: Top Spider
Ugradnja: ZMAJ142
Ugradnja:
Kataloški broj:
829542
Kataloški broj:
829549
Šifra:
2878
Šifra:
6368
Cena:
Cena:
Naziv: Crevo usisno vazduha IMT542
Naziv: Crevo usisno vazduha IMT549
Proizvođač: Top Spider 829542
Proizvođač: Top Spider 829549
Ugradnja: IMT540.542
Ugradnja: IMT549
 [email protected] 
60
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
829560
Kataloški broj:
829577
Šifra:
1721
Šifra:
1722
Cena:
Cena:
Naziv: Crevo usisno vazduha IMT560
Naziv: Crevo usisno vazduha IMT577
Proizvođač: Top Spider 829560
Proizvođač: Top Spider 829577
Ugradnja: IMT560
Ugradnja: IMT577
Kataloški broj:
812533
Kataloški broj:
708R60
Šifra:
5084
Šifra:
6386
Cena:
Cena:
Naziv: Crevo usisno vazduha malo IMT539
Naziv: Crevo usisno vazduha R60
Proizvođač: Top Spider 812533
Proizvođač: Top Spider 708R60
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: R60
Kataloški broj:
709R65
Kataloški broj:
3308033
Šifra:
6387
Šifra:
5085
Cena:
Cena:
Naziv: Crevo usisno vazduha R65
Naziv: Crevo usisno vazduha veliko IMT539
Proizvođač: Top Spider 709R65
Proizvođač: Top Spider TS813533
Ugradnja: R65
Ugradnja: IMT533.539
Kataloški broj:
53306130
Kataloški broj:
53336110
Šifra:
8114
Šifra:
108
Cena:
Cena:
Naziv: Cep hladnjaka za vodu
Naziv: Hladnjak za vodu IMT539
Proizvođač: RTD Indija
Proizvođač: Turska
Ugradnja: IMT.IMR.ZMAJ
Ugradnja: IMT533.539
 [email protected] 
61
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

RASHLADNI SISTEM MOTORA
Kataloški broj:
54006110
Kataloški broj:
55506120
Šifra:
109
Šifra:
110
Cena:
Cena:
Naziv: Hladnjak za vodu IMT542
Naziv: Hladnjak za vodu IMT558
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Turska
Ugradnja: IMT542
Ugradnja: IMT558
Kataloški broj:
56006110
Kataloški broj:
51602390
Šifra:
4661
Šifra:
112
Cena:
Cena:
Naziv: Hladnjak za vodu IMT560
Naziv: Hladnjak za vodu IMT577
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Turska
Ugradnja: IMT560
Ugradnja: IMT577
Kataloški broj:
820630
Kataloški broj:
9710010706
Šifra:
3464
Šifra:
6617
Cena:
Cena:
Naziv: Hladnjak za vodu R60.65
Naziv: Hladnjak za vodu ZMAJ135
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Turska
Ugradnja: R60.65
Ugradnja: ZMAJ132.135
Kataloški broj:
810798
Kataloški broj:
53306180
Šifra:
10461
Šifra:
10462
Cena:
Cena:
Naziv: Slavina za ispustanje vode iz bloka
Naziv: Slavina za ispustanje vode iz hladnjaka
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Turska
Ugradnja: IMT.IMR.ZMAJ
Ugradnja: IMT.IMR
 [email protected] 
62
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC


RASHLADNI SISTEM MOTORA

Kataloški broj:
812085
Šifra:
2291
RALE KOMERC
Cena:
Naziv: Termostat motora M
Proizvođač: TAFE L000032555
Ugradnja: IMT533.539.540.542.558.560.577.R60.R65.R76
 [email protected] 
63
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 
Download

4. Rashladni sistem motora