ka
i
n
h
c
Te
nia
a
d
a
l
obk
bné
e
v
a
t
S
riály
e
t
a
m
né
d
a
r
h
Zá
by
v
a
t
s
né
n
i
j
a
r
ak
Katalóg produktov 2012
Slovenská republika
www.sopro.sk
Lepenie obkladov a dlažieb
strana
1 Pokládka • kladenie • lepenie
2–13
2 Škárovanie
14–24
3 Potery • stierky • sanácia
25–27
4 Príprava • penetrácia • zušľachtenie
28–29
5 Hydroizolácia
30–38
6 Izolačné dosky • hydraulické rozdeľovače • drenáž
39–41
7 Stavba krbov a pecí
42
8 Čistenie • impregnácia • ošetrenie
43–48
9 Náradie na obkladanie
49–51
Stavebné produkty
strana
1 Potery • tesnenia
53–55
2 Vylepšenie • montáž • stierkovanie • opravy
56–57
3 Izolácia
58–61
4 Špeciálne malty
62–63
5 Minerálne omietky
64–66
GaLaBau
strana
1 Drenážne a pokládkové malty
67–68
2 Škárovacie hmoty
69–71
3 Hydroizolácia
72–74
4 Čistenie • impregnácia • ošetrenie
75–76
5 Stierky a montážne malty
77
Prehľad škárovacích farieb
78
1. Pokládka · kladenie · lepenie
1.1
Tenkovrstvé malty
üft n
pr
4
E
N
h
ac
Ge
BauKleber
1200
Cementová hotová malta na lepenie a tmelenie stavebných materiálov v tenkom
lôžku. Na pokladanie keramických dlaždíc a platní z kameniny na steny a podlahy, lepenie ľahkých panelov, murovanie pórobetónových tvárnic, stierkovanie stien a stropov z omietky alebo betónu, vytváranie adhézneho premostenia a podobne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Univerzálna lepiaca a tmeliaca malta
Jemné zrno
Ľahké spracovanie
Dobrá priľnavosť
Odolná voči striedaniu mrazu a topenia
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Možnosť dodania v bielej a šedej farbe
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
SC 808
Flexibilné
lepidlo
Odberné
množstvo
Balenie
330440
Biela
330430
Šedá
vrece
25 kg
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m2
pri hrúbke 1mm
Zlepšená cementová malta s doplnkovými charakteristikami, zníženým sklzom
a predĺženou dobou zavädnutia, C2 TE podľa EN 12004, s dobrou spracovateľnosťou, na lepenie a kladenie keramických obkladov a dlažieb.
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
C2: ťahová prídržnosť ≥ 1,0 N / mm²
T: sklz ≤ 0,5 mm vďaka vláknitej výstuži
E: predĺžený čas zavädnutia ≥ 30 minút
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Techická univerzita Mníchov: EN 12004:C2 TE
číslo
artikla.
230057
Sopro’s No.1
Classic
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m2
jpri hrúbke 1mm
Šedá, cementová malta na tenké lôžko s redukciou prašnosti, dodatočne plasticky
zušľachtená, C2 TE podľa EN 12004 na osádzanie a pokladanie keramických podlahových krytín, aj v oblastiach pod vodou. Veľmi vysoká bezpečnosť a najlepšie vlastnosti pri spracovaní.
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Extrémne vysoká trvanlivosť
Pre vykurované podlahy vhodná bez dodatočného zušľachtenia
Pre jemnú kameninu vhodná bez dodatočného zušľachtenia
Na alternatívnom utesnení vhodná bez dodatočného zušľachtenia
S vysokým obsahom trasu
Systém Easy to open
Redukovaná prašnosť: až o 90%* menej než u bežných tenkovrstvových lepiacich
mált
• Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
•
•
•
•
•
•
•
•
EASY TO
OPEN
certifikáty:
TFVA od TU Viedeň podľa EN 12004: C2 TE.
TFVA od TU Viedeň (číslo 79120): obstála v spojení s FDF 525, v skúške látok pre alternatívne utesnenia podľa normy ÖNORM B 2207.
číslo
artikla.
230057
2
Balenie
vrece
* ako u bežných Sopro tenkovrstvých mált
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1mm
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro’s No. 1
schnell
Flie
ß
c
ht
eln
lb
e
S pa
IN
Rezeptur
tt
ett
nb
tt
be
Dün
Flexkleber
te
Mit
Cemenotvá, rýchlo tvrdnúca, flexibilná malta, C2 FTE podľa EN 12004, s vysokým obsahom plastovej disperzie pre osádzanie a pokladanie keramických obkladov
a dlažieb. Vhodná pre vykurované podlahové konštruckcie a pre dosky z jemnej kameniny. Veľmi vysoká výdatnosť a vynikajúca spracovateľnosť. Vhodná tiež na alternatívne izolácie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
F: skorá priľnavosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
T: vysoká odolnosť vďaka vláknitej výstuži
E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
Spracovateľnosť: cca 30 minút
Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 FTE;
- Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v spojení so Sopro DSF
523 a Sopro DSF 623
a Sopro TDS 823. SFV e.V. Großburgwedel:
- Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v spojení so Sopro FDF
525/527
číslo
artikla.
Sopro’s No. 1
weiss
Flexkleber
Odberné
množstvo
Balenie
230049
vrece
230051
Vrece s uškom
Hmotnosť
palety
25 kg
600 kg
600 kg
5 kg
5 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,3 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Cementová, biela, flexibilná malta, C2 TE, S1 podľa EN 12 004, s vysokým obsahom plastovej disperzie na osádzanie a pokladanie keramických obkladov a dlažieb,
ako aj dlažby z prírodného kameňa. Ideálne pre pokladanie a vyškárovanie sklenenej mozaiky. Zvlášť vhodná pre jemnú keramiku, pre bazény a vyhrievané podlahové konštruckie. Vhodná na alternatívne hydroizolácie. So Sopro FlexDispersion
vhodná na zušľachtenie kladenej sklenenej mozaiky v mokrých oblastiach a pod
vodou.
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
T: vysoká pevnosť vďaka vláknitej výstuži
E: predĺžená doba schnutia ≥ 30 minút
S1: prehyb ≥ 2,5 mm
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 TE S1;
- Všeobecné skušobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v spojenom systéme so
Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro GD 749 a ďalšie Sopro komponenty.
číslo
artikla.
230048
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
600 kg
spotreba
cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1mm
3
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro’s No. 1
weiss schnell
Flexkleber
Cementová, biela, rýchlo tvrdnúca, flexibilná malta, C2 FT podľa EN 12004,
pre osádzanie a pokladanie keramických obkladov a dlažieb a to aj z prírodného
kameňa. Ideálne pre rýchle pokladanie a škárovanie sklenenej mozaiky. Vhodná na alternatívne hydroizolácie.
NE
WA
SS
KRISTAL
NG
E
LI
HOH
•
•
•
•
•
•
•
•
E R BIN D
U
Pre interiér i exteriér
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
F: skorá priľnavosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
T: vysoká pevnosť vďaka vláknitej výstuži
Spracovateľnosť: cca 1 hodina
Prechodnosť a škárovateľnosť: po 4 - 5 hodinách
S lodným schválením
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove: DIN EN 12004: C2 FT; Všeobecné skúšobné
osvedčenie stavebného dozoru (abP) v spojenom systéme so Sopro DSF 523, Sopro
DSF 623, Sopro GD 749 a ďalšie Sopro komponenty.
SFV e.V. Grossburgwedel: Všeobecné skušobné osvedčenie stavebného dozoru (abP)
v spojenom systéme so Sopro FDF 525/527, Sopro GD 749 a ďalšie Sopro komponenty. MPA Drážďany : trieda správania sa pri požiari A1/A1fl.
BG doprava: Schválenie pre lodiarsky priemysel ako systémový produkt so Sopro DSF
423 a Sopro FEP: MED Schválenie č. 118 223 (steny) a 124 097 (podlahy), USCG
- schválenie č. 164.112/ EC0736/118.223 (steny) a 164.117/EC0736/124.097 (podlahy); schválenie pre stavbu lode ako samostatného produktu: MED- schválenie č.
118.221 (steny a podlahy)
číslo
artikla.
230059
Sopro’s
No.1 TW
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m² pri
hrúbke 1mm
Cementová špeciálna malta C1 TE podľa DIN 12 004 pre osadenie a pokladanie
keramických obkladov a dlažby v nádržiach na pitnú vodu (podľa DGVW pracovné listy W 270 E a 347), ako aj v oblastiach pod vodou (bazény, nádrže úžitkovej
vody). Mikrobiologicky bezpečná.
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
• S osvedčeniami o skúškach
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C1 TE
Technologické centrum vody Karlsruhe (TZW): spĺňa požiadavky DVGW - pracovné
listy, W 270 E
číslo
artikla.
230047
4
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1mm
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro FKM 444
Classic
FlexKlebeMörtel
Vysoko flexibilná, šedá, cementová malta pre tenkovrstvové lôžko C2 TE, S1
podľa EN 12004 pre usádzanie a pokladanie keramických podlahových, stavebných materiálov. Zvlášť vhodná pre jemnú kameninu, na vyhrievané podlahové
konštrukcie a iné kritické podklady, balkóny, terasy, fasády, dlažba na dlažbu, vo vlhkých a mokrých miestnosotiach, ako aj oblasti pod vodou, na flexibilné alternatívne
hydroizolácie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EASY TO
Veľmi úsporná
Pre interiér i exteriér
Vysoká stabilita
Pre kritické podklady
Pre veľkoformátové podlahové stavebné materiály
Vystužená vláknami
S1: ohyb ≥ 2,5 mm
Redukovaná prašnosť: až o 90% menej prachu*
Vyhovuje C2 TE, S1 podľa EN 12004
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
TVFA TU Wien podľa EN 12004:C2 TE, S1
OPEN
číslo
artikla.
230052
Sopro FKM 555
FlexKlebeMörtel schnell
25 kg
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,0 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/m²
F: skorá adhézna pevnosť ≥ 0,5 N/m² po 6 h
T: vysoká odolnosť vďaka zosilneniu vláknami
E: predĺženou dobou otvoreného času ≥ 30 minút
S1: dráha ohybu ≥ 2,5 mm
Doba na spracovanie: cca 45 minút
Možnosť prechodu a škárovania: po cca 3 hodinách
Nízky obsah chromitanov podľa vyhášky č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12 004: C2 FTE, S1
NG
NE
HOH
LI
WA
SS
KRISTAL
vrece
Odberné
množstvo
Cementové šedé rýchlo tuhnúce flexibilné lepidlo, C2 FT, S1 podľa EN 12004
pre vkladanie a pokladanie keramických dlaždíc a obkladov. Ideálne na pokladanie
veľkoformátových dlaždíc (do 300 x 100 cm!), aj s rektifikovanými hranami.
Obzvlášť vhodné pre jemnú kameninu. Vhodné pre steny a podlahy, na vyhrievané
podklady a na alternatívne utesnenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E
Balenie
E R BIN D
U
číslo
artikla.
231555
Balenie
vrece
* ako u bežných Sopro tenkovrstvých mált
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
600 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1mm
5
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro FKM XL
MultiFlexKleber
eXtra Light
Extrémne výdatná cementová, extra ľahká, multifunkčná flexibilná lepiaca malta
s redukovanou prašnosťou, C2 TE S1 podľa EN 12004 a vysokým podielom suchých
disperzií. Na usádzanie a pokladanie keramických obkladov a dlažieb, ako aj na
prírodný kameň náchylný na sfarbenie, na všetky druhy podkladov. Zvlášť vhodná
pre veľkoformátovú keramiku na steny a podlahy. Vhodná pre vyhrievané podlahové konštrukcie a na alternatívné hydroizolácie.
•
•
•
•
•
ER
E BIG K
ett
nb
E
Flie
ß
tt
be
Dün
GI
HERE
IT
HÖ
•
•
•
•
•
•
•
ch
lb
ett
Spa
te
ln
Mit
te
EASY TO
OPEN
Extra pevná pre veľkoformátové dosky
Extra ľahká a extra výdatná
Redukovaná prašnosť, až o 90% menej prachu*
Až o 60% výdatnejšia*
Univerzálne použiteľná pre tenkovrstvové, strednovrstvové a tekuté maltové
lôžka; stierkovateľná až do 10 mm hrúbky vrstvy
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N / mm²
T: vysoká tvarová stálosť vďaka špeciálnej vláknitej výstuži
E: dlhá doba lepenia ≥ 30 minút
S1: prehyb ≥ 2,5
Pre interiér i exteriér
S lodným povolením
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12 004: C2 TE, S1
Všeobecné osvedčenie stavebného dohľadu (abP) v spojitosti so Sopro DSF 423,
Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími Sopro komponentami.
Všeobecné osvedčenie stavebného dohľadu (abP) v spojitosti so Sopro FDF 525/527,
Sopro GD 749 a ďalšími Sopro komponentami
Skúšobný ústav materiálov pre stavebníctvo, Braunschweig:
Všeobecné osvedčenie stavebného dohľadu (abP) ako kontrola systému pre tvarované hydroizolačné materiály v spojení s obkladmi a doskami v kombinácii so Sopro
AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645 a Sopro‘s No.1
400, Sopro‘s No.1 404, Sopro FKM XL 444 ako dlaždicové lepidlo ako aj v spojitosti
so Sopro Racofix® Montagekleber 818 alebo Sopro TDS 823 ako lepiace a tesniace
materiály v oblasti prekrývania.
BG Doprava:
- Osvedčenie pre stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro HPS 673 a Sopro
FEP: MED osvedčenie č. 118.222 (stena) a 124.096 (podlaha), USCG-osvedčenie č.
164.112/ EC0736/118.222 (stena) a 164.117/EC0736/124.096 (podlaha);
- Osvedčenie pre stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro HPS 673, Sopro
FAS 551 und Sopro TFs: MED osvedčenie č. 124.098, USCG-osvedčenie č. 164.117/
EC0736/124.098 (podlaha);
-Osvedčenie pre stavbu lode ako jeden výrobok: MED osvedčenie č. 118.220 (stena
a podlaha)
číslo
artikla.
231444
6
Balenie
vrece
* ako bežná tenkovrstvá malta Sopro
15 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
15 kg
630 kg
spotreba
cca 0,7 kg/m²
pri hrúbke 1mm
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro MG-Flex®
669 MicroGum®
Flexkleber S2
Cementová, vysoko flexibilná jednozložková lepiaca malta pre tenkovrstvové
lôžká, C2 TE podľa EN 12004 a S2 podľa EN 12002 pre bezpečné pokladanie keramiky, betónových platní ako aj z prírodného kameňa. Na nevyzreté cementové potery rovnako na vyhrievané podlahy separujúce napätie medzi podkladom
a dlažbou.
Vysoký zvukovoizolačný účinok. Až o 30% vyššia výdatnosť než u bežných tenkovrstvových lepiacich mált.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Pre stenu i podlahu
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
T: vysoká stabilita vďaka spevneniu vláknami
E: predĺžená doba schnutia
S2: prehyb ≥ 5 mm
Extrémna výdatnosť
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č.1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 TE, SE
číslo
artikla.
230669
Sopro MFK 446
MarmorFlexKleber
or
i g i nal
Trass
NE
WA
SS
KRISTAL
vrece
15 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
15 kg
750 kg
spotreba
cca 0,9 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Cementová, rýchlo tvrdnúca, obsahujúca tras, biela malta pre lepenie prírodného kameňa, C2 FT podľa EN 12004, na osádzanie a pokladanie tenkých, kalibrovaných, k sfarbeniu náchylných dosiek z mramoru a prírodného kameňa, aj
v oblastiach pod vodou. Vysoká bezpečnosť proti sfarbeniu, výkvetom a tvorbe
škvŕn. S pravým trasom a bielym cementom pre zníženie nebezpečenstva sfarbenia.
Vhodné pre podlahové vykurovanie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
F: skorá priľnavosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
T: vysoká pevnosť vďaka vláknitej výstuži
Flexibilná
Spracovateľnosť: cca 1 hodina
Možnosť prechodu a škárovania: po 4 – 5 hodinách
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 FT
NG
E
türlich
LI
HOH
na
Balenie
E R BIN D
U
číslo
artikla.
230446
Odberné
množstvo
Balenie
vrece
25 kg
25 kg
Hmotnosť
palety
500 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1mm
7
1. Pokládka · kladenie · lepenie
1.2
Strednovrstvové malty
Sopro MB 425
MittelBettMörtel
Trass
or
i g i nal
Trass
E
N
h
ac
üft n
pr
•
•
•
•
•
Na steny a podlahy
V interiéry a exteriéry
Na vyrovnanie nerovností do 20 mm
Hrúbka vrstvy 5 - 20 mm
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
4
türlich
Ge
na
Cementová malta pre strednovrstvové lôžka s obsahom trasu, pre vrstvu hrúbky
5 – 20 mm. Na usádzanie a pokladanie dlaždíc a dosiek, cotto, prírodného kameňa,
umelého kameňa a keramické materiály s veľkými toleranciami hrúbky. S obsahom
pravého trasu pre zníženie nebezpečenstva sfarbenia a výkvetom.
S pridaním Sopro FlexDispersion sa zníží nebezpečenstvo deformačných vlastností
u veľkoformátových obkladov, vhodné pri podlahovom vykurovaní a pre vonkajšie
použitie.
1200
certifikáty:
Technická Univerzita Graz:
- v nadväznosti na EN 12004: C1 T*
číslo
artikla.
250030
Sopro MB 414
MittelBettMörtel
Trass flexibel
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Balenie
vrece
25 kg
•
•
•
•
Steny a podlahy
Interiéry a exteriéry
Vysoká tvárnosť
Na vyrovnanie nerovností do 20 mm
číslo
artikla.
230101
MittelBettMörtel
Trass schnell flexibel
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Cementová, flexibilná malta pre strednovrstvové lôžka s obsahom trasu, C2 TE
podľa EN 12 004, pre hrúbku maltovej vrstvy od 5 - 20 mm. Na usádzanie a pokladanie dlaždíc a obkladov, cotto, prírodného kameňa, betónových tvaroviek a jemnej
kameniny. Zvlášť vhodná pre veľkoformátové obklady, dlaždice na dlaždice a na
podlahové vykurovanie. S obsahom pravého trasu pre zníženie nebezpečenstva
sfarbenia a výkvetov.
certifikáty:
Technická Univerzita Graz:
- podľa normy EN 12004 : C2 TE*
Sopro MB 429
Odberné
množstvo
•
•
•
•
Jednoduché spracovanie
Hrúbka vrstvy 5 - 20 mm
Možnosť prechodu : po cca 1 dni
Nízky obsah chromitanov podľa
Vyhlášky (ES)č. 1907/2006, príloha XVII
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Cementová, flexibilná, rýchlotvrdnúca, strednovrstvová malta s obsahom
trasu pre maltové lôžko hrúbky od 5 do 20 mm. Na vkladanie a pokladanie dlaždíc
a platní, cotto, prírodného a umelého kameňa a jemnej kameniny. Obzvlášť vhodné
na vkladanie na schodiská s prírodným kameňom. S pravým podielom trasu
na zníženie rizika sfarbenia a výkvetom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na steny a podlahy
V interiéry a exteriéry
Na vyrovnanie nerovností do 20 mm
Vysoko tvárna
Kryštalické viazanie vody
Doba spracovania cca 60 minút
Možnosť prechodu / škárovania po 3 hodinách
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita Graz:
- v súlade s normou EN 12004: C2 FT*
číslo
artikla.
250429
8
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1mm
*spĺňa požiadavky podľa EN12004 pri použití špachtle so zubami do 10 mm
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro MM 445
Biele, cementové, rychlotvrdnúce, flexibilné lepidlo pre maltové lôžko hrúbky od
5 až 15mm pre prípravu a pokládku rovnako hrubého prírodného kameňa, dosky z
prírodného kameňa, mramora, a to aj pod vodou. Veľmi vysoká ochrana proti zafarbeniu 4 spôsobmi: TRASOVÝ-BIELY-RÝCHLY-FLEXIBILNÝ
MarmorMeister
flexibel & schnell
• Medzilôžko 5-15 mm
• S pravým trasom
• Vhodné pre podlahové kúrenie
bez ďalšej úpravy
• Doba spracovania: cca 1,5 hodiny
a
Tr
ss W
ei
Prechodnosť: po 1 dni
V exteriéry a interiéry
Stena a podlaha
Chromitany v súlade s vyhláškou (ES) č.
1907/2006, príloha XVII
hn
Sc
certifikáty:
Technická univerzita Graz: - EN 12004: C2 TE*
ß
Fl
ex
ib
el
l
el
číslo
artikla.
250019
1.3
•
•
•
•
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Silnovrstvé malty a malty pre tekuté lôžko
Cementová, vysoko flexibilná malta pre tenkovrstvové, strednovrstvové a tekuté
lôžka C2 E, S1 podľa EN 12004, vhodná najmä pre pokladanie veľkoformátových
keramických dlaždíc a dosiek. Konzistencia malty je variabilne nastaviteľná.
Optimálna deformácia vďaka zušľachteniu disperzií a vláknitou výstužou. Vysoká
výdatnosť. Pre podlahové vykurovanie, vysoko zaťažené podlahy ako aj plavecké bazény.
Sopro VF 413
VarioFlex®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na podlahu, pre interiér i exteriér
Najmä pre veľkoformátovú jemnú kameninu
Na balkóny a terasy
C2: ťahová súdržnosť ≥ 1,0 N/mm²
E: predĺžená doba lepenia ≥ 30 minút
S1: prehyb ≥ 2,5 mm
Spracovateľnosť: 3 – 4 hodiny
Prechodnosť a špárovateľnosť: po 12 hodinách
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 E, S1- Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP)
v súvrství so Sopro DSF 423/523/623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšie Sopro
komponenty TFI Aachen: Nízke emisie podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
250413
1.4
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Malty pre tekuté lôžko
Sopro FBM 417
KontaktPlus
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Šedá cementová rýchlo tuhnúca malta pre tekuté lôžko, dodatočne plasticky
zušľachtená, na pokladanie dlaždíc a obkladov bez dutín metódou Floating. Racionálne a jednoduché spracovanie. Veľmi vysoká bezpečnosť vďaka úplnému pokrytiu
zadnej strany a kontaktnej priľnavosti. Pre vykurované podlahy a jemnú kameninu
vhodná bez dodatočného zušľachtenia.
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Na podlahy
• Doba na spracovanie: cca 1,5 hodiny
certifikáty:
Technická univerzita Graz:
- EN 12004: C2 F*
číslo
artikla.
250050
• Možnosť prechodu po cca 12 hodinách
• S pravým trasom
• Nízky obsah chromitanov podľa
Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
Odberné
množstvo
Balenie
vrece
25 kg
600 kg
Hmotnosť
palety
600 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1mm
*spĺňa požiadavky podľa EN12004 pri použití špachtle so zubami do 10 mm
9
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro
VF 420 HF®
VarioFlex® hochfest
nach
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
h
KRISTAL
NG
NE
WA
SS
E R BIN D
Podlahy, vnútorné a vonkajšie
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N / mm²
E: dlhá doba lepenia ≥ 30 Minuten
F: skorá pevnosť ≥ 0,5 N / mm² po 6 hodinách
Doba spracovania : 30-45 minút
Možnosť prechodu a škárovania : po cca 2 hodinách
Plne zaťažiteľný : po cca 5 hodinách
S Mikrodur® technológiou
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č.1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 EF, Pevnosť spoja od 1 N/mm2 pri + 23°C pripravený po 3 hodinách, pri + 10°C pripravený po 6 hodinách, pri +5°C pripravený po 10 hodinách.
Všeobecne platné osvedčenia o skúške stavebného dozoru (abP) v spojení so Sopro
DSF 523/623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími Sopro produktami
LI
HOH
C2-Festigkeit
E
Cementová, turbo rýchlo tvrdnúca, veľmi skoro vysoko pevná, flexibilná tekutá malta. Ideálna pre rýchly postup práce na termínovaných stavbách.
Pre bezpečné pokladanie dosiek zo syntetickej živice, betónových dosiek ako
aj hlinených, kameninových a porcelánových dosiek floatingovým spôsobom. Pre
bezpečné pokladanie veľkoformátových porcelánových dlaždíc do veľkosti 0,5
m² s opatrením základného náteru neriedeným Sopro GD 749 vápenno-sulfátového
poteru. Pri väčších formátoch (Jumbo dosky) je vápenno-sulfátový poter predupravený so Sopro EPG 522. Vysoká bezpečnosť vďaka plnoplošnému namáčaniu rubovej
strany a kontaktnej priľnavosti ako aj rýchlej kryštalickej väzbe vody.
U
číslo
artikla.
230420
Sopro MEG 666
üft n
pr
NG
NE
HOH
KRISTAL
LI
WA
SS
E R BIN D
U
4
C2EF
S2
N
E
E
h
ac
Ge
megaFlex S2 turbo
1200
Odberné
množstvo
Balenie
vrece
25 kg
25 kg
Hmotnosť
palety
1.000 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Dvojzložková, cementová, rýchlo tvrdnúca, vysoko flexibilná malta do tekutého lôžka, C2 EF, S2 podľa EN 12004, a to najmä pre bezpečné pokladanie jemnej
kameniny, betónových ako aj kamenných dosiek floating postupom. Na nevyzreté,
nevykurované cementové potery (viď. technické informácie o výrobku) a tiež pre
vyhrievané podlahy vďaka znižujúcemu napätiu pôsobenia maltovej vrstvy. Ideálna
na balkóny a terasy v chladnejších ročných obdobiach. Veľmi vysoká odolnosť
proti zmydleniu a flexibilita vďaka neredispergovanými tekutými polymérmi. Vysoká a trvalá mrazuvzdornosť vďaka veľmi nízkej nasiakavosti.
Na podlahy v interiéri i exteriéri
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
E: predĺžená doba lepenia ≥ 30 minút
F: skorá priľnavosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
S2: prehyb ≥ 5 mm
Pri +5°C už po 7 hodinách odolné proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu,
priľnavosť ≥ 0,5 N/mm²; po 10 hodinách priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
• Spracovateľnosť: cca 45 min.
• Možnosť prechodu a škárovania: po 2 - 3 hodinách
• Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
•
•
•
•
•
•
certifikáty:
TU Mníchov:
- DIN EN 12004: C2 EF, S2; Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru
(abP) v spojení so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623; Sopro TDS 823, Sopro GD 749
a ďalšie Sopro komponenty.
číslo
artikla.
230667
vrece
230668
kanister
vrece + kanister
10
Odberné
množstvo
Balenie
Hmotnosť
palety
25 kg
25 kg
1.000 kg
8,25 kg
8,25 kg
495 kg
33,25 kg
Mischpreis
* ako u bežných Sopro tenkovrstvých mált
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1mm
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro MEG 665
üft n
pr
h
ac
C2E
S2
E
N
4
Ge
megaFlex S2
1200
Dvojzložková, cementová, vysoko flexibilná malta určená pre pokladanie do tekutého lôžka, C2 E, S2 podľa EN 12004, pre veľmi bezpečnú pokládku jemnej keramiky, betónových a kamenných dosiek floating postupom. Na nevyzreté cementové
potery ( viď. technické informácie o výrobku), a tiež pre vyhrievané podlahy vďaka
napätiu odbúravajúcemu pôsobeniu lepiacej vrstvy. Ideálna pre spracovanie na
balkóny a terasy. Veľmi vysoká odolnosť proti zmydleniu a flexibilita vďaka neredispergovaným tekutým polymérom. Vysoká a trvalá mrazuvzdornosť vďaka nepatrnej nasiakavosti. Pri nízkych teplotách a očakávanému mrazu doporučujeme Sopro
megaFlex S2 turbo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na podlahy v interiéri i exteriéri
C2: priľnavosť ≥ 1,0 N/mm²
E: predĺžená doba schnutia ≥ 30 minút
S2: prehyb ≥ 5 mm
F: rýchly nábeh ťahovej súdržnosti
Doba spracovania: 3 - 4 hodiny
Prechodnosť a škárovateľnosť: po 12 - 14 hodinách
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická Univerzita v Mníchove:
- DIN EN 12004: C2 E, S2. Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP)
v spojitosti so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšie
Sopro komponenty.
číslo
artikla.
230664
vrece
230663
kanister
vrece + kanister
1.5
Odberné
množstvo
Balenie
Hmotnosť
palety
25 kg
25 kg
1.000 kg
8,25 kg
8,25 kg
495 kg
33,25 kg
Mischpreis
spotreba
cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1mm
Lepidlá
Sopro FFK 440
FliesenfestKleber
Vysoko flexibilné disperzné lepidlo, k priamemu použitiu, D1 TE podľa EN 12004, na
osadenie keramických obkladov a dosiek na steny, aj na občasne vlhkosťou namáhané
plochy, ako napr. toalety, kuchyne a kúpeľne.
•
•
•
•
•
Pre interiér
Na steny
Ľahká spracovateľnosť
Zvlášť vhodné pre zalepenie izolačných dosiek
Vodotesné (pridanie 20% portlandského cementu CEM I 32,5 R)
certifikáty
Skúšobňa materiálov Drážďany:
- DIN EN 12004: D1 TE
číslo
artikla.
230314
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
20 kg
660 kg
cca 1,6 kg/m²
6 kg
6 kg
720 kg
pri hrúbke 1mm
1,5 kg
15 kg
360 kg
Balenie
vedro
230325
vedro
230326
dóza (10 ks v kartóne)
20 kg
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
11
1. Pokládka · kladenie · lepenie
Sopro FEP
üft n
pr
h
ac
R 2T
E
N
4
Ge
FugenEpoxi
Komponente A+B
na lepenie a škárovanie
1,5 -12 mm šírka škáry.
1200
Dvojzložková, vysoko namáhaná, škárovacia malta z epoxidovej živice, RG
podľa EN 13888, na škárovanie keramických dlaždíc a dosiek zaťažených agresívnými
vodami, chemikáliami a kyselinami (dbajte na tabuľku odolnosti!), prírodnými tukmi,
vysokému tlaku a zaťaženiu umývaním. Na rovnako farebné lepenie a škárovanie
sklenenej, porcelánovej a malej mozaiky. Tiež pre doškárovanie vyčistených, cementových, povrchovo pevných škár pri sanáciách a renováciách. Pre balkóny a terasy,
výrobné a priemyselné priestory, laboratória, závodné kuchyne, plavecké bazény (termálne kúpele).
•
•
•
•
•
•
Šírka škáry 1,5 – 12 mm
Spracovateľnosť: cca 50 minút
Aj na lepenie sklenenej mozaiky, sklenených a keramických dlaždíc
S lodným povolením ako systémovej zložky
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
certifikáty:
MPA Dráždďany GmbH: Škárovacia malta podľa DIN EN 13888 - typ malty RG; lepidlo reakčnej živice podľa DIN EN 12004 - zatriedenie R2 T.
Technická Univerzita Mníchov: Všeobecné osvedčenie stavebného dohľadu (abP)
v spojitosti Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 a ďalšie Sopro-zložky
BG Doprava: Osvedčenie pre stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro HPS 673
und Sopro FKM XL 444:MED-Osvedčenie-č. 118.222 (stena) a 124.096 (podlaha),
USCG-Osvedčenie-č. 164.112/EC0736/118.222 (stena) a 164.117/EC0736/124.096
(podlaha); – Osvedčenie pre stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro DSF
423 a Sopro‘s No.1 997: MED-Osvedčenie-č. 118.223 (stena) a 124.097 (podlaha),
USCG-Osvedčenie-č. 164.112/EC0736/118.223 (stena) a 164.117/EC0736/124.097
(podlaha)
číslo
artikla.
Sopro PUK 503
üft n
pr
R 2T
4
E
N
h
ac
Ge
PU-Kleber
Komponente A+B
1200
Balenie
230381
501 weiß 10
230380
508 grau 15
230389
504 silbergrau 17
230386
502 anthrazit 66
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
5 kg
300 kg
vedro
spotreba
cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke 1mm
vedro
5 kg
300 kg
Dvojzložkové, svetlé lepidlo z tvrdenej polyuretánovej živice, R2 T podľa EN 12004,
pre osadenie a lepenie keramických obkladov a dosiek, betónových a kamenných dosiek, syntetickou živicou viazané dosky, najmä na drevené a sadrové stavebné materiály
ako aj kovy. Pri zvýšených požiadavkách na pevnosť v trhu, pevnosť v šmyku, elasticitu a vodotesnosť na kritických podkladoch.
•
•
•
•
•
•
Vysoko flexibilné a vysoko lepiaca sila
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Na kovové a drevené stavebné materiály
S lodným povolením
Doba spracovania: cca 45 minút
certifikáty
Kiwa Bautest Drážďany:
- DIN EN 12 004: R2 T
BG Doprava: Osvedčenie pre stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro Brillant®:
MED Osvedčenie-č. 118.224 (stena) a 124.099 (podlaha), USCG-Osvedčenie-č. 164.112/
EC0736/118.224 (stena) a 164.117/EC0736/124.099 (podlaha)
číslo
artikla.
230361
12
Balenie
vedro
6 kg
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
6 kg
300 kg
spotreba
cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1mm
1. Pokládka · kladenie · lepenie
1.6
Hrubovrstvové malty
Sopro MDM 888
MittelDickbettMörtel
or
i g i nal
Trass
KRISTAL
LI
E
NE
WA
NG
türlich
HOH
na
SS
E R BIN D
U
Plasticky zušľachtená, rýchlo tvrdnúca, flexibilná, cementová malta pre stredne
a silnovrstvové lôžka s obsahom trasu pre hrúbku lôžka do 30 mm v interiéri i
exteriéri. Zvlášť vhodná pre pokladanie veľkoformátových dlaždíc a dosiek, aj z
prírodného kameňa na stredne a hrubovrstvový spôsob.
S obsahom rýnskeho trasu pre zníženie nebezpečenstva sfarbenia a výkvetom.
Rýchle tvrdnutie pôsobí proti nebezpečenstvu miskovitej deformácie u takto ohrozených dlažbových materiálov.
• Spracovateľnosť: cca 30 minút
• Pre interiér i exteriér
• Hrúbka vrstvy: 5 – 30 mm • Možnosť prechodu a škárovania: po cca 2 hod
• Flexibilná, vysoká pevnosť • Nízky obsah chromátov podľa Smernice (ES) č.
1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
TFI Aachen:
- EC1PLUS veľmi nízke emisie PLUS podľa EMICODE GEV.
číslo
artikla.
250888
Sopro MDM 885
MittelDickbettMörtel
weiss
or
i g i nal
Trass
KRISTAL
LI
E
NE
WA
NG
türlich
HOH
na
SS
E R BIN
DU
Balenie
vrece
• Pre interiér i exteriér
• Pre prírodný kameň citlivý
na sfarbenie
• Hrúbka vrstvy: 5-30 mm
• Flexibilná s vysokou stabilitou
• Doba spracovania: cca 30 min
Ge
ch
üft na
pr
C T-C16-F4
EN
13 81
or
3
i g i nal
Trass
na
türlich
1.000 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1mm
•
•
•
•
•
Možnosť prechodu a škárovania: po cca 2 hodinách
Obzvlášť vhodná pre pokladanie do hrubých lôžok
Optimálne tvrdnutie vďaka kryštalickej väzbe vody
EC1PLUS veľmi nízke emisie PLUS
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č.
1907/2006, dodatok XVII
certifikáty:
TFI Aachen: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS podľa EMICODE GEV
250885
DrainageMörtel
Hmotnosť
palety
Biela, zušľachtená, rýchlo tvrdnúca, flexibilná cementová lepiaca malta pre
stredne a silnovrstvové lôžka s obsahom trasu pre hrúbku lôžka až 30 mm na
vnútorné a vonkajšie použitie. Zvlášť vhodná pre pokladanie veľkoformátových
dlaždíc a dosiek, ako aj na prírodný kameň citlivý na zafarbenie v stredno a hrubo
vrstvovom spôsobe. Obsahuje biely cement a rýnsky tras na ochranu proti sfarbeniu a výkvetom. Rýchle tvrdnutie naopak pôsobí proti miskovitému efektu pre
známe podlahové stavebné materiály.
číslo
artikla.
Sopro DM 610
25 kg
Odberné
množstvo
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m² pri
hrúbke 1mm
Pokládková malta spojená s trasovým cementom pre poklád-ku dlažby z
prírodného kameňa, keramiky, dlažbových kociek a dosiek v exteriéri. Vďaka
špeciálnej krivke zrnitosti sa docieli vysoká vode priepustnosť maltového
ložiska, ktorá následne nevykazuje žiadnu kapilárnu nasiakavosť. Toto spoľahlivo
zabra-ňuje vzniku škôd pôsobením vody, ako napr. výkvetom, deštrukcii kryštalickej
štruktúry v dôsledku nárastu objemu zmrznutej vody hlavne na balkónoch a
terasách, schodištiach, podestách a iných plochách v exteriéri. Drenážne pôsobenie
sa zvyšuje zabudovaním Sopro DrainageMatte DRM 653. Pokládka dlažby sa robí s
použitím Sopro HaftSchlämme, Sopro HaftSchlämmeFlex alebo Sopro MarmorSchlämme „čerstvé do čerstvého“.
• Na podlahu v interiéri i exteriéri
• Zrelosť pre pokládku: po cca 3 dňoch
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
cca 16 N/mm²
• Pevnosť v ohybe po 28 dňoch:
4 N/mm²
číslo
artikla.
250024
•
•
•
•
•
Veľmi vysoká priepustnosť vody
Veľmi dobrá spracovateľnosť, čerpateľnosť
Zabraňuje výkvetom a mrazovým poruchám
Pre maltové lôžka hrúbky nad 2 cm
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky
(ES) č. 1907/2006, príloha XVII
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 16 kg/m²
pri hrúbke 1 cm
13
2. Škárovanie
2.1
Hydraulické škárovacie hmoty
Sopro MFs
üft na
pr
ch
CG1
E
N
8
Ge
MeisterFuge
mit Colorstat®
1388
Cementová, škárovacia malta pre šírky škár od 2 - 8 mm. Vďaka špeciálne prebiehajúcemu procesu tuhnutia umožňuje rýchlu prácu s nesavými obkladovými materiálmi napriek tomu, že má schopnosť zadržiavať vodu, čo je potrebné pri savých
obkladových materiáloch. Špeciálne mramorové výplňové látky umožňujú šetrné
glazúrovacie práce, hlavne žiarivé farby a veľmi hladké povrchy škár.
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
S Colorstat® proti zafarbeniu a vytváraniu škvŕn
Veľmi silná odpudivosť vody
Proti plesniam a riasam vybavené
Servis špeciálnych farieb
číslo
artikla.
Balenie
Vrece
20 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
240 kg
240 kg
spotreba
291045
weiß 10
cca 0,3 kg/m²
291645
hellgrau 16
(20 x 20 x 0,7 cm
291345
silbergrau 17
3 mm šírka škáry)
291745
manhattan 77
291145
grau 15
297545
pergamon 27
291245
bahamabeige 34
Štandardné farby
240010
weiß 10
Sáčok s otvormi
240015
grau 15
fólia
3 kg
18 kg
648 kg
(20 x 20 x 0,7 cm
cca 0,3 kg/m²
240016
hellgrau 16
(6 ks v kartóne)
3 mm šírka škáry)
240017
silbergrau 17
240023
lichtgrau 23
240027
pergamon 27
240029
hellbeige 29
240032
beige 32
240034
bahamabeige 34
240028
jasmin 28
240030
natura 30
240038
caramel 38
240050
kastanie 50
240052
braun 52
240054
koralle 54
240056
sandel 56
240059
balibraun 59
240066
anthrazit 66
240077
manhattan 77
240081
ägäis 81
240084
hellblau 84
Intenzívne farby
240090
schwarz 90
Sáčok s otvormi
240091
signalrot 91
fólia
(20 x 20 x 0,7 cm
240092
weinrot 92
(6 ks v kartóne)
3 mm šírka škáry)
240098
tiefblau 98
Možnosť výberu vlastnej farby!
14
3 kg
18 kg
648 kg
cca 0,3 kg/m²
2. Škárovanie
Sopro MFT 532
Fugenbreit mit Trass
ch
Ge
üft na
pr
E
8
CG1
N
1388
Cementová, škárovacia malta s trasovým cementom pre šírky škár 5 – 15 mm.
Vodotesná a odolná voči striedaniu mrazu a topenia. Vysoká priľnavosť bočných
strán a vysoká ochrana proti vykvetaniu. Fyziologicky nezávadná a neškodná pre
pitnú vodu.
•
•
•
•
•
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Na steny a podlahy
S vysokým obsahom trasu
Odpudzuje vodu
Špeciálny servis farieb
číslo
artikla.
Sopro FTW 533
üft na
pr
E
8
CG1
N
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
234215
naturweiß 12
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
cca 0,4 kg/m²
234020
zementgrau 20
vrece
25 kg
25 kg
600 kg
(30 x 30 x 0,8 cm
234015
zementgrau 20
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
šírka škáry 5 mm)
234302
steingrau 22
vrece
25 kg
25 kg
600 kg
234301
steingrau 22
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
234303
jurabeige 33
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
234315
braun 52
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
234115
anthrazit 66
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
234415
manhattan 77
vrece
15 kg
15 kg
240 kg
234300
upozorňujeme Vás na možnosť výberu vlastnej farby...
Cementová škárovacia hmota pre škárovanie keramických dlaždíc a platní v nádržiach na pitnú vodu, v potravinárskej oblasti a v bazénoch.
•
•
•
•
Šírka škár 5 – 20 mm
Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
Na steny a podlahy
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
ch
Ge
Fugenbreit Trinkwasser
Balenie
1388
certifikáty:
Inštitút hygieny Univerzity Mainz:
– „Fyziologická a mikrobiologická neškodnosť”
Technologické centrum pre vodu (TZW), Karlsruhe:
– Skúška podľa pracovného listu DVGW W 347
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 0,4 kg/m² (25
234533
grau 15
vrece
25 kg
x 25 x 0,6 cm šírka
škáry 6 mm)
15
2. Škárovanie
2.2
Hydraulická špeciálna škárovacia hmota
Sopro Saphir® S
PerlFuge
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
ch
G
2–5 mm
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
13 88
8
rüft n
p
8
E
N
CG
h
ac
Ge
EN
1 388
Cementová, flexibilná škárovacia malta, odpudzujúca vodu a nečistoty, CG2
WA podľa EN 1388, s perlovým efektom, na škárovanie sajúcich dlaždíc z kameniny,
s mimoriadne dobrými vlastnosťami pri škárovaní a umývaní. Takisto vhodná na
škárova-nie slabo sajúcich dlaždíc. Jemný a hladký povrch škár, antibakteriálny
účinok a fotokatalytický samočistiaci efekt, ako aj vysoká stálosť farieb vytvárajú
dlho pretrvávajúci pekný obraz škár. Mimoriadne vhodná pre sanitárne priestory, ako
aj pre podlahové a stenové vykurovanie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre šírky škár od 2 – 5 mm
Na steny a podlahy
Vhodná pre vyhrievané konštrukcie
Flexibilná
Odpudzuje vodu a nečistoty
Fotokatalytický samočistiaci efekt
Veľmi dobre a ľahko sa čistí (easy to clean)
Vytvrdzovanie bez tvorby trhlín a škvŕn
Jemný a hladký povrch škár
Antimikrobiálna
Vysoká odolnosť bočných strán a vysoká stálosť farieb
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
Balenie
271010
weiß 10
271015
grau 15
271016
hellgrau 16
271017
silbergrau 17
271027
pergamon 27
271034
bahamabeige 34
271077
manhattan 77
270010
weiß 10
fóliový sáčok
270015
grau 15
s otvormi
270016
hellgrau 16
(4 ks v kartóne)
270017
silbergrau 17
270023
lichtgrau 23
270027
pergamon 27
270028
jasmin 28
270029
hellbeige 29
270030
natura 30
270032
beige 32
270033
jurabeige 33
270034
bahamabeige 34
270038
caramel 38
270050
kastanie 50
270052
braun 52
270054
koralle 54
270056
sandel 56
270059
balibraun 59
270066
anthrazit 66
270077
manhattan 77
270081
ägäis 81
270084
hellblau 84
Intenzívne farby
16
270042
apfel 42
270090
schwarz 90
270091
signalrot 91
270093
weichsel 93
270095
banane 95
270097
mango 97
270098
tiefblau 98
Vrece s uškom
15 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
15 kg
240 kg
spotreba
cca 0,2 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm
šírka škáry 3 mm)
EASY TO
OPEN
4 kg
16 kg
4 kg
16 kg
NEU
NEU
NEU
576 kg
2. Škárovanie
Sopro Brillant®
PerlFuge
Ge
1– 10 mm
CG
E
1 388
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
ch
G
N
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
8
Cementová, rýchlotvrdnúca, flexibilná, vodu a nečistoty odpudzujúca škárovacia hmota, CG2 WA podľa EN 13 888, s perlovým efektom pre škárovanie keramických povrchov, umelého kameňa a všetky druhy prírodného kameňa ako aj
sklenenej mozaiky s veľmi dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Jemný a hladký
povrch škár, antimikrobiálny účinok ako aj vysokú stálosť farby vytvorí dlhotrvajúci
pekný obraz škár. Obzvlášť vhodné pre vlhké a mokré priestory, pre nečistotami
zaťažené obytné zóny, v bazénoch a potravinárskej oblasti ako aj na podlahové vykurovanie. Pre oblasti bazénov doporučujeme SoproDur® HF-8 a SoproDur® HF-30,
Sopro FugenEpoxi alebo Sopro Topas® DesignFugenEpoxi. Nahrádza Sopro Saphir®
15 a Sopro Saphir® F.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obzvlášť vhodná pre slabo absorbujúcu keramiku ako napr. jemná kamenina
Pre prírodný kameň citlivý na zafarbenie
Šírka škáry 1 - 10 mm
Doba spracovania: 30 - 40 minút
Veľmi nízke emisie PLUS podľa EMICODE GEV
S lodným schválením ako systémová zložka
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Na steny a podlahy
Odpudzujúca vodu a nečistoty
Ľahko sa čistí
Antimikrobiálna
Vytvrdnutie bez trhlín
Jemné a hladké povrchy škár
Vysoká bočná priľnavosť a vysoká farebná stálosť
Chromitany podľa smernice (ES) č 1907/2006, príloha XVII
Vysoko kvalitné OPP-vrecko s predĺženou dobou skladovania, nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
15 kg
15 kg
240 kg
5 kg
5 kg
720 kg
Balenie
237210
237214
237215
237216
237217
237218
237222
237233
237234
237266
237277
237110
237114
237115
237116
237117
237118
237122
237123
237127
237128
237129
237130
237132
237133
237134
237138
237150
237152
237154
237156
237159
237166
237177
237181
weiß 10
betongrau 14
grau 15
hellgrau 16
silbergrau 17
sandgrau 18
steingrau 22
jurabeige 33
bahamabeige 34
anthrazit 66
manhattan 77
weiß 10
betongrau 14
grau 15
hellgrau 16
silbergrau 17
sandgrau 18
steingrau 22
lichtgrau 23
pergamon 27
jasmin 28
hellbeige 29
natura 30
beige 32
jurabeige 33
bahamabeige 34
caramel 38
kastanie 50
braun 52
koralle 54
sandel 56
balibraun 59
anthrazit 66
manhattan 77
ägäis 81
Vrece s uškom
237184
237190
hellblau 84
schwarz 90
NEU
spotreba
cca 0,2 kg/m²
(40 x 40 x 1 cm
šírka škáry 2 mm)
NEU
Fóliový sáčok NEU
s otvormi (4 ks v
kartóne)
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
* iba vo farbách čierna a anthracit
17
2. Škárovanie
Sopro FL 526
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
•
•
•
•
ch
G
FlexFuge schnell
mit Trass
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
Cementová, rýchlo tvrdnúca, flexibilná škárovacia malta s obsahom trasu na
škárovanie obkladových stavebných materiálov z keramiky, prírodného kameňa,
jemnej kameniny, kemeninovej tehly, delených obkladačiek, medzery tehlových
obkladov a sklenených tvaroviek. Obzvlášť vhodná pre slabo nasiakavé dlaždice a
dosky so špeciálne nastavenou škárovateľnostou.
8
Flexibilná
Pre steny a podlahy
Pre interiér i exteriér
Odolná voči namáhaniu pri mraze
a topeniu soli
číslo
artikla.
Balenie
234125
betongrau 14
234325
grau 15
234225
silbergrau 17
vrece
rüft na
ep hohe
Abriebfestigkeit
ch
G
1–10 mm
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
Bereits
nach
2 Stunden
begehbar!
Nach 24 Stunden
belastbar!
KRISTAL
NE
WA
SS
8
NG
E
13 88
LI
HOH
EN
E R BIN D
U
25 kg
529 betongrau 14
234383
526 grau 15
234283
528 silbergrau 17
Papierový sáčok
25 kg
600 kg
spotreba
cca 0,5 kg/m²
5 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
5 kg
1.000 kg
spotreba
cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm
šírka škáry 5 mm)
Cementová, flexibilná, rýchlo tuhnúca a zaťažiteľná škárovacia hmota, CG2
WA podľa EN 13 888, na škárovanie všetkých druhov keramiky a prírodného kameňa
s brilantnými farbami a bez tvorby výkvetov. Zvýšená ochrana pred plesňovými
hubami a mikroorganizmami, ako aj škárovanie bez šmúh zabezpečujú dlhotrvajúci vzhľad škár s brilantnými farbami v interiéroch aj exteriéroch, ako aj
v špeciálnych oblastiach s výskytom vlhkosti. Vložený perlový efekt a technológia Hydrodur® zabezpečujú škáry odpudzujúce vodu a nečistoty a antibakteriálne
vlastnosti. Vhodná aj pre exteriéry a oblasti pod vodou, ako aj na škárovanie dlaždíc
a platní s tenkou vrstvou (≤ 4 mm). Pre oblasť bazénov odporúčame hmoty SoproDur
HF-8 a HF 30, Sopro FugenEpoxi, alebo Sopro Topas® DesignFugenEpoxi.
• pre všetky druhy keramiky, prírodného kameňa a sklenej mozaiky
• šírka škár 1 – 10 mm
• pre použitie v interiéroch a exteriéroch
• pre steny a podlahy
• bez tvorby šmúh a rovnomerná brilantnosť farieb vďaka technológii OPZ
• jednoduchá starostlivosť, keďže odpudzuje vodu a nečistoty
• zvýšená odolnosť aj proti kyslým čistiacim prostriedkom*
• zvýšená ochrana proti plesňovým hubám a mikroorganizmom
• možnosť prechodu už po 2 hodinách, zaťažiteľná po cca 12 hodinách
• vysoká odolnosť voči oteru: CG2 WA podľa EN 13 888
• vysoká kryštalická viazanosť vody
• nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
weiß 10
vedro
betongrau 14
grau 15
hellgrau 16
silbergrau 17
sandgrau 18
steingrau 22
pergamon 27
jasmin 28
hellbeige 29
beige 32
jurabeige 33
balibraun 59
anthrazit 66
manhattan 77
schwarz 90
braun 52
18
Hmotnosť
palety
šírka škáry 5 mm)
Balenie
234183
Odberné
množstvo
(30 x 30 x 1 cm
číslo
artikla.
DesignFuge
Flex
• Doba spracovateľnosti: cca 30 minút
• Šírka škáry 3 - 30 mm
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky
(ES) č. 1907/2006, príloha XVII
* bežne používanými v domácnosti
5 kg
Hmotnosť
palety
360 kg
spotreba
2. Škárovanie
SoproDur® HF-8
Fugenmörtel 2–8 mm
hochfest
or
i g i nal
na
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
türlich
ch
G
Trass
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
8
Cementová, rýchlo tvrdnúca, vysoko pevná škárovacia malta s obsahom trasu, CG2 WA podľa EN 13888, pre obzvlášť silné namáhané oblasti. Vysoká mechanická zaťažiteľnosť a oteru-vzdornosť vďaka najjemnejším cementom Mikrodur®. Pre
škáro-vanie obkladových stavebných materiálov z kameniny, jemnej kameniny, umelého a prírodného kameňa. Vzhľadom k jemnému a hladkému povrchu je obzvlášť
vhodná pre škárovanie sklenenej, porcelánovej a malej mozaiky. Pre plavecké bazény
ako alternatíva reaktívnej živicovej malty. Vhodná aj pre podlahové vykurovanie.
• Šířka škáry 2 – 8 mm
• Spĺňa minimálne požiadavky reakčnej živicovej škárovacej malty z hľadiska pevnosti
v tlaku ≥ 45 N/mm²
• Doba spracovania: cca 25 - 35 minút
• Pre interiér a exteriér, na steny a podlahy
• S lodným schválením ako súčasť systému
• Mrazuvzdorná a odolná proti posypovým soliam
• Vysoko odolná proti parnému vysokotlakovému čisteniu
• Pevnosť v tlaku pri skladovaní v suchu, mraze a topení ≥ 55 N/mm²
• Nízký obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
SFV e.V. Großburgwedel:
– Oteruvzdornosť a pevnosť v tlaku odpovedajúci minimálnym požiadavkám na
malty z reaktivných živíc DIN EN 13888: CG2 WA
Technologické centrum pre vodu (TZW), Karlsruhe:
– Skúška podľa pracovného listu DVGW W 347
BG Doprava:
– Osvedčenie pre stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro HPS 673, Sopro
FAS 551 a Sopro FKM XL 444: MED-Osvedčenie-č. 124.098, USCG-Osvedčenie-č.
164.117/EC0736/124.098 (podlaha)
číslo
artikla.
SoproDur®
HF-30
Fugenmörtel 3–30 mm
hochfest
or
i g i nal
Trass
türlich
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
ch
G
na
Hmotnosť
palety
Balenie
234375
591 weiß 10
234370
556 silbergrau 17
234376
592 grau 15
vrece
25 kg
500 kg
spotreba
cca 0,7 kg/m²
(2,5 x 2,5 x 0,3 cm
šírka škáry 2 mm)
Cementová, rýchlo tvrdnúca, vysokopevnostná škárovacia malta, s obsahom
trasu, CG 2 WA podľa EN 13 888, pre obzvlášť silne namáhané plochy. Vysoká
mechanická odolnosť a oteruvzdornosť vďaka najjemnejším cementom Mikrodur®.
Pre škárovanie obkladových stavebných materiálov z kameniny, jemnej keramiky,
umelého a prírodného kameňa. Obzvlášť vhodná pre mechanicky vysoké zaťaženie
škár v dielňach, umývarňach, veľko-kuchyňových a priemyslových prevádzkach; ako
alternatíva epoxidových reakčných živíc. Vhodná aj pre podlahové vykurovanie.
• Šírka škáry 3 – 30 mm
• Spĺňa minimálne požiadavky reakčnej živicovej škárovacej malty z hľadiska opotrebovania ≤ 250 mm³ a pevnosti v tlaku ≥ 45 N/mm²
• Spracovateľnosť: cca 25 - 35 minút
• Pre interiér a exteriér, na stenu a podlahu
• Pevnosť v tlaku pri skladovaní v suchu, mraze a topení ≥ 65 N/mm²
• Vysoko odolná proti parnému vysokotlakovému čisteniu
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
SFV e.V. Grossburgwedel: Oteruvzdornosť a pevnosť v tlaku odpovedajúci minimálnym požiadavkám na malty z reaktivných živíc DIN EN 13888: CG2 WA
Mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovej soli podľa CDF-postupu
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
8
číslo
artikla.
Balenie
234372
557 betongrau 14
234371
554 grau 15
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
500 kg
spotreba
cca 0,4 kg/m²
(25 x 25 x 0,6 cm
šírka škáry 6 mm)
Farebné škály pozri stranu 80
19
2. Škárovanie
2.3
Špeciálne epoxidové škárovacie hmoty
Topas® DFE
DesignFugenEpoxi
Komponente A + B
R2
RG
E
N
8
DI
EN 12
4
00
N
1388
Farebná dvojzložková dekoratívna epoxydová škárovacia malta a lepidlo, RG
podľa EN 13888 a R2 podľa EN 12004, špeciálne na sklenenú mozaiku pri chemikkom a mechanickom zaťažení. Takisto vhodné na voči chemikáliam odolné pokladanie na všetkých bežných a nosných podkladoch (dodržiavajte tabuľku odolnosti!).
Pre sprchy, kúpeľne, sauny a bazény. Na dekoratívne škárovanie a lepenie sklenenej mozaiky s mimoriadne estetickou hodnotou.
•
•
•
•
•
•
•
•
Špeciálne vhodné pre sklenenú mozaiku
Na lepenie a škárovanie
Šírka škár do 7 mm
doba na spracovanie cca 45 minút
14 vopred pigmentovaných dekoratívnych farieb – 42 farebných variantov
Možnosť zušľachtenia so zlatými alebo striebornými flitrami
Pre bazény a dekoratívne kúpeľne
Pre použitie v exteriéroch a interiéroch
certifikáty:
Technická univerzita Mníchov: DIN EN 12004: R2, DIN EN 13888: RG
číslo
artikla.
Topas® DFE
Glitter
Odberné
množstvo
Balenie
vedro
3 kg
Hmotnosť
palety
3 kg
spotreba
230352
neutral 700
230353
perlweiß 799
(2,5 x 2,5 x 0,5 cm
cca1,7 kg/m²
230354
seidengrau 702
šírka škáry 3 mm)
230355
fLanell 728
230356
schiefergrau 770
230357
latte macchiato 729
230358
saharabeige 741
230359
schokobraun 731
230360
himmelblau 730
230362
ozeanblau 740
230363
gold 760
230364
rosé 716
230365
orange 737
230366
feuerrot 750
Farebné kovové flitre na miešanie so Sopro Topas® DesignFugenepoxi na dosiahnutie lesklého kovového efektu.
DesignFugenEpoxi
Glitter
číslo
artikla.
20
Odberné
množstvo
Balenie
230367
gold
sáčok
230368
silber
(10 ks v kartóne)
100 g
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
100 g / 3 kg
Topas DFE
2. Škárovanie
Sopro FEP
FugenEpoxi
Komponente A+B
üft na
pr
RG
8
E
N
ch
Ge
1,5–12 mm Fugenbreite
1388
Dvojzložková, vysoko namáhaná, škárovacia malta z epoxidovej živice, RG
podľa EN 13888, na škárovanie keramických dlaždíc a dosiek zaťažených agresívnými vodami, chemikáliami a kyselinami (dbajte na tabuľku odolnosti !), prírodnými
tukmi, vysokému tlaku a zaťaženiu umývaním. Na rovnako farebné lepenie a škárovanie sklenenej, porcelánovej a malej mozaiky. Tiež pre doškárovanie vyčistených,
cementových, povrchovo pevných škár pri sanáciách a renováciách. Pre balkóny
a terasy, výrobné a priemyselné priestory, laboratória, závodné kuchyne, plavecké
bazény (termálne kúpele).
• Šírka škáry 1,5 – 12 mm
• S lodným povolením ako systémovej zložky
• Spracovateľnosť: cca 50 minút
• Pre interiér i exteriér
• Aj na lepenie sklenenej mozaiky, • Na stenu i podlahu
sklenených a keramických dlaždíc
certifikáty:
MPA Dráždďany GmbH: Škárovacia malta podľa DIN EN 13888 - typ malty RG; lepidlo reakčnej živice podľa DIN EN 12004 - zatriedenie R2 T. Technická Univerzita Mníchov: Všeobecné osvedčenie stavebného dohľadu (abP) v spojitosti Sopro
PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 a ďalšie Sopro-zložky BG Doprava: - Osvedčenie pre
stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro HPS 673 a Sopro FKM XL 444:MEDOsvedčenie-č. 118.222 (stena) a 124.096 (podlaha), USCG-Osvedčenie-č. 164.112/
EC0736/118.222 (stena) a 164.117/EC0736/124.096 (podlaha); – Osvedčenie pre
stavbu lode ako systémový výrobok so Sopro DSF 423 a Sopro‘s No.1 997: MEDOsvedčenie-č. 118.223 (stena) a 124.097 (podlaha), USCG-Osvedčenie-č. 164.112/
EC0736/118.223 (stena) a 164.117/EC0736/124.097 (podlaha)
číslo
artikla.
Sopro EAH 547
EpoxiAbwaschhilfe
Balenie
230381
501 weiß 10
230380
508 grau 15
230389
504 silbergrau 17
230386
502 anthrazit 66
vedro
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
5 kg
300 kg
5 kg
spotreba
cca 0,6 kg/m²
(1,5 x 1,5 x 0,2 cm
šírka škáry 1,5 mm)
vedro
5 kg
5 kg
300 kg
Uľahčuje umývanie dlažby a vyhladenie po škárovaní so Sopro epoxidovými
škárovacími hmotami so živicou (ako napr. opro Topas® DesignFugenEpoxi, Sopro
FugenEpoxi) ako aj čištenie náradia.
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Koncentrát
Ako prídavok do umývacej vody
Znižuje tvorbu zákalu na povrchu dlažby
Vysoko produktívne
Bez rozpúšťadiel
číslo
artikla.
298547
Balenie
Fľaša
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1 ks
288 kg
1l
spotreba
cca 50-100 ml
(12 ks v kartóne)
Sopro ESE 548
EpoxiSchleierentferner
na 10 l vody
Pre odstránenie zaschnutého alebo zatvrdnutého povlaku z epoxidovej živice (napr.
Sopro Topas® DesignFugenEpoxi, Sopro FugenEpoxi) na dlaždiciach. Zvyšky epoxidovej živice (povlak) môžu byť odstránené i po niekoľkých dňoch.
•
•
•
•
Interiér i exteriér
Koncentrát
Na odstránenie povlaku na hladkých a protišmykových povrchoch dlaždíc
Na dočistenie po škárovaní obkladov s epoxidovou živicou
číslo
artikla.
298548
Balenie
Fľaša
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1 ks
288 kg
1l
(12 ks v kratóne)
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
cca 200 ml
na 10 l vody
21
2. Škárovanie
2.4
Silikóny ku škárovacím hmotám
Sopro
SanitärSilicon
d fu n g
i
zum
Schutz vor
Schimmelbefall
D
IN
6
fungizi
un
ch
atis
st
d
4
E N IS O 8
Elastická, silikónová hustá hmota bez obsahu oxímu na tesnenie a plnenie spojovacích a dilatačných škár v sanitárnych, obytných a výrobných priestoroch.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fungicídne a fungistaticky nastavené podľa EN ISO 846
Kyselinou octovou vytvrdzovanie
V oblastiach pod vodou
Bez obsahu oxímu
Pre interiér i exteriér
Odolný voči starnutiu
Odolný voči poveternostným vplyvom
Odolný voči UV žiareniu
Veľmi dobré hladiace vlastnosti
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
Hmotnosť
palety
spotreba
štandartné farby
238800
transparent 00
kartuša
277010
weiß 10
(12 ks v kartóne)
277014
betongrau 14
277015
grau 15
277016
hellgrau 16
277017
silbergrau 17
277018
sandgrau 18
238846
zementgrau 20
238837
steingrau 22
277023
lichtgrau 23
277027
pergamon 27
277028
jasmin 28
277029
hellbeige 29
277030
natura 30
277032
beige 32
277033
jurabeige 33
277034
bahamabeige 34
277038
caramel 38
277050
kastanie 50
277052
braun 52
277054
koralle 54
277056
sandel 56
277059
balibraun 59
277066
anthrazit 66
277077
manhattan 77
277081
ägäis 81
277084
hellblau 84
310 ml
12 ks
cca 30 - 50 ml
na bm
NEU
Intenzívne farby
22
277042
apfel 42
kartuša
277090
schwarz 90
(12 ks v kratóne)
277091
signalrot 91
277093
weichsel 93
277095
banane 95
277097
mango 97
277098
tiefblau 98
Farebné škály pozri stranu 80
310 ml
12 ks
cca 30 - 50 ml
na bm
2. Škárovanie
Sopro
KeramikSilicon
Elastická, silikonová škárovacia hmota bez obsahu oxímu pre plnenie spojovacích
a dilatačných škár v keramických alebo sanitárnych zariadeniach, obytných a výrobných priestoroch.
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Kyselinou octovou vytvrdzujúca
Fungicídne a fungistaticky nastavená podľa DIN EN ISO 846
Bez obsahu oxímu
číslo
artikla.
Sopro
MarmorSilicon
238770
transparent 00
kartuša
238771
weiß 10
(12 ks v kartóne)
238772
grau 15
238774
hellgrau 16
238781
silbergrau 17
238779
zementgrau 20
238737
steingrau 22
238775
pergamon 27
238773
bahamabeige 34
238778
manhattan 77
12 ks
spotreba
cca 30 - 50 ml
na bm
Pre všetky druhy prírodného kameňa
Vysoká bočná priľnavosť
Pre interiér i exteriér
Bez znečistenia okrajových zón
číslo
artikla.
238956
Fugendicht hochfest
310 ml
Hmotnosť
palety
Elastická, neutrálne vytvrdzujúca, silikonová škárovacia hmota bez obsahu oxímuna plnenie spojovacích a dilatačných škár pri obkladoch z betónu a prírodného
kameňa a v spojitosti s kovom.
•
•
•
•
SoproDur® HF-D
Odberné
množstvo
Balenie
• Bez nutnosti ošetrenia penetráciou
• Fungicídne a fungistaticky nastavená podľa DIN EN ISO 846
• Bez obsahu oxímu
Odberné
množstvo
Balenie
transparent 00
kartuša
(12 ks v kartóne)
238953
weiß 10
238894
naturweiß 12
238954
betongrau 14
238951
grau 15
238891
hellgrau 16
238952
silbergrau 17
238892
zementgrau 20
238899
steingrau 22
238950
hellbeige 29
238955
jurabeige 33
238895
bahamabeige 34
238898
balibraun 59
238957
anthrazit 66
238958
schwarz 90
310 ml
Hmotnosť
palety
12 ks
spotreba
cca 30 - 50 ml
na bm
NEU
NEU
Elastická, chemikálne odolná špárovacia hmota bez obsahu oximu, pre špárovanie
a tesnenie mechanicky a chemicky vysoko zaťažených podláh a spojovacích špár
v výrobných a skladovacích halách, vnútorných dvoroch, dieľňách, umývarkách
a velkokuchyňách.
• Pre interiér i exteriér
• Odolná proti vysokotlakému čišteniu
• Vysoká tepelná odolnosť do +265°C
• Farva: šedá 15
• Velmi dobrá odolnosť proti chemikáliám, • Bez obsahu oximu
stárnutiu, UV žiarenia a povetrnostiach
číslo
artikla.
238717
Odberné
množstvo
Balenie
grau 15
kartuša
(12 ks v kartóne)
Farebné škály pozri stranu 80
310 ml
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
cca 30 - 50 ml
na bm
23
2. Škárovanie
2.5
Akrylový špárovací materiál
Sopro
Dichtacryl
Striekateľná špárovacia hmota na akrylátové disperzné bázi pre elastoplastické
špárovanie spojovacích špár medzi nasiakavými materiálmy ako beton, zdivo,
omietka, drevo, keramika atd.
• Pre interiér i exteriér
• Povrch sa dá natierať
• Farba: biela 10
číslo
artikla.
238980
Odberné
množstvo
Balenie
weiß 10
kartuša
310 ml
Hmotnosť
palety
1 ks
cca 30 - 50 ml
(12 ks v kartóne)
2.6
spotreba
na bm
Príslušenstvo
Sopro Primer
P 4050
Penetrácia na rôzné podklady pri tesnení škár so Sopro silikónovými tmelmi a
SoproDur® HF-D.
• Pre interiér a exteriér
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
238709
Alu-fľaša
100 ml
Hmotnosť
palety
1 ks
cca 5 ml
(15 ks v kartóne)
Sopro GM 026
Glättmittel
na 1 m špár
Vyhladzovací prostriedok pre čisté a bezproblémové vyhladení špár špárovaných silikonovými a akrylátovými špárovacími hmotami Sopro.
• Neškodný voči životnému prostrediu
• Biologicky odbúratelný
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
238026
fľaša s rozprašovačom
1l
Hmotnosť
palety
1 ks
FugenFrisch
spotreba
cca 20 ml
(10 ks v kartóne)
Sopro FUF
spotreba
na 1 m špár
Ľahko spracovateľný náter škár na čisto akrylátovej báze pre zlepšenie farby náterom
na staré, škrvnité, cementové škáry. Odolný proti poveternostným vplyvom podľa DIN
18363, odpudzujúci vodu a nečistoty.
• Vo vnútri i vonku
• Na steny a podlahy
• Hotový na použitie
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
0,3 l
1 Stk
Hmotnosť
palety
spotreba
235012
950 weiß 10
Fľaška plus špongia
0,3 l stačí na
235812
952 grau 15
(10 ks v kartóne)
235951
951 silbergrau 17
formáte obkladu 15 x
236022
953 anthrazit 66
15 cm a 3-5mm
cca 20 m2 pri
šírke špár
24
Farebné škály pozri stranu 80
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
3. Potery · stierky · sanácia
3.1
Rýchloschnúca stierka
Sopro
Rapidur® M1
Suchá maltová zmes zušľachtená disperziou, CT-C50-F7 podľa EN 13813 pre
výrobu rýchlotvrdnúcich cementových poterov s možnosťou skorej pokládky dlažby.
Žiadne dodatočné zapracovanie piesku. Je vhodná pre výrobu pripojených, plávajúcich a vykurovaných poterov, tiež na separačnej vrstve. Zvlášť vhodná pre termínované stavby. Vhodná tiež pre kotvenie plotových stĺpikov.
• Zrelosť na kladenie: po cca 4 hod pre dlažbu, pre veľmi hutné podlahové povlaky,
ako napr linoleum, PVC, atď, a tiež pre drevené podlahy a parkety po cca 24 hod, príp.
pri dosiahnutí zostatkovej vlhkosti ≤ 2,0 CM%
• Pre interiér aj exteriér
• Spracovateľnosť: cca 20 - 30 min
• Pochôdzna: po cca 2 hod
• nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
• Vhodná pre vykurované podlahy
• Čerpateľná
• Zrnitosť: 4 mm
CTC50 F7
KRISTAL
E
LI
WA
NG
NE
HOH
SE1
SS
E R BIN D
U
číslo
artikla.
230520
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 18 kg/m²
na 1 cm hrúbky
3.2
Samonivelizačné podlahové stierky
Sopro
FS 15 plus
Samonivelačná, čerpateľná, rychlotvrdnúca, cementová univerzálna stierková hmota
s optimálnymi rozlievnými vlastnosťami. Pre vyrovnávanie minerálnych podkladových vrstiev podláh a pre zhotovenie rovného, hladkého podkladu v tenkých vrstvách
od 2 mm. Pre následnú pokládku podlahových povlakov všetkého druhu, ako napr.
keramických dlažieb, prírodného kameňa, textilných a elastických povlakov a parket.
Vhodná tiež pre vyhrievané podlahy. Veľmi dobrá spracovateľnosť a pevnosť vďaka
Mikrodur® technológii.
rüft na
ep
ch
G
FließSpachtel
pre hrúbku 2–40 mm
WA
NG
NE
HOH
KRISTAL
E
LI
E R BIN D
re
50% l. Luft
f
Bereits nach
2–3 Std.
+2
mit Keramik
belegbar
3
/ 50
% r e l. L u
e
Bei
°C
certifikáty
TFI Aachen:
- EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS podľa EMICODE GEV
e
cht
eu
/
°C
U
Pre hrúbky vrstiev 2 – 40 mm
Na podlahy
Do interiéru
Spracovateľnosť: 30 – 40 min
Pochôdzne po 2 – 3 hod
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
cht
SS
•
•
•
•
•
•
eu
E N 13 8
Bei +
23
DI
N
13
C T- C 35-F9
ftf
číslo
artikla.
289017
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúb
25
3. Potery · stierky · sanácia
Sopro OFS 543
Cementový, rýchlo tuhnúci samonivelizačný tmel na vytváranie hladkých plôch bez
výstupkov pre následné pokladanie. Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č.
1907/2006, príloha XVII.
•
•
•
•
•
•
Pre hrúbku vrstvy 3-25 mm
Možnosť prečerpávania
Vhodný pre podlahové kúrenie
Pre použitie v interiéroch
EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
TFI Aachen:
– EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
289200
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúb
Sopro AFS 561
rüft na
ep
ch
G
AnhydritFließSpachtel
für Schichtdicken
1–30 mm
DI
N
13
C A- C 25-F7
E N 13 8
Biela, samonivelačná, čerpateľná, rýchlo tvrdnúca stierková hmota na alfahydrátovej
báze pre vyrovnávanie sadrových, síranovápenatých (anhydritových) poterov a
suchých podkladov, rovnako ako pre výrobu rovného, hladkého podkladu a pre následnú pokládku podlahových povlakov všetkého druhu, ako napr. keramických
dlažieb, prírodného kameňa, textilných a elastických povlakov a parket. Vhodná tiež
pre vyhrievané podlahy a na liate asfalty.
• Pre hrúbku vrstiev 1 – 30 mm, od 10 mm
hr. vrstvy môžu byť premiešané
pieskom zrnitosťou 0 – 2 mm
• Na podlahy
• Do interiéru
•
•
•
•
Spracovateľnosť: cca 40 min
Je možné po nej chodiť: po cca 3 hod
Bez zmrštenia
Velmi chudobná na emisie podľa kritérií
GEV
certifikáty:
TFI Aachen:
– EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
289200
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúb
3.3
Stabilné stenové a podlahové stierky
Sopro AMT 468
AusgleichsMörtel
schnell mit Trass
pre hrúbku 2–30 mm
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Cementová, svetlá, rýchlo tvrdnúca, univerzálne použiteľná, šedá, tvarovo stála stierková hmota pre vyrovnávanie a výspravku podláh a stien z betónu, omietky a poterov. Obzvlášť vhodná ako vyrovnávacia omietka a spádová stierka v vlhkých
a mokrých priestoroch alebo na balkónoch, terasách a vonkajších schodištiach.
•
•
•
•
Hrúbka vrstvy: 2 – 30 mm
Na stenu a podlahu
Pre interiér i exteriér
S obsahom trasu
•
•
•
•
Spracovateľnosť: cca 45 min
Pochôdzne po cca 6 hod
Zrelosť pre pokládku: po cca 12 hod
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES)
č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Spolkový úrad pre rozbor a výskum potravín, Viedeň, podľa normy ÖNorm B 5014 / T.1 a
§ 30 Potravinárskeho zákona (UZ 21848 / 94)
číslo
artikla.
230600
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúb
26
3. Potery · stierky · sanácia
Sopro AMT 466
AusgleichsMörtel
flexibel & schnell
mit Trass
pre hrúbku 2–30 mm
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Cementová, disperzná zušľachtená, rýchlo tvrdnúca, univerzálne použiteľná, šedá,
stierková hmota s ľahkými prísadami. Rýchlo tvrdnúca hmota pre vyrovnávanie a
vysprávku stenových plôch z betónu, omietky. Obzvlášť vhodná ako spádová stierka
na vyhrievané podlahy. Ideálna pre termínované stavby pri rekonštrukciách. Velmi
jednoduché spracovanie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hrúbka vrstvy: 2 – 30 mm
Flexibilná
Na stenu i podlahu
Pre interiér i exteriér
S obsahom trasu
Spracovateľnosť: cca 30 min
Pochôdzne po cca 2 hod
Možnosť pokládky: po cca 2 hod
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
230602
Balenie
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
25 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
na 1 mm hrúb
3.4
Sanácia
Sopro RH 646
RissHarz
-
ro
i pote
ovým ami
b
u
z
so
spon
vými
Dvojzložková tekutá polyesterová živica pre uzavretie trhlín v potere a pre výrobu
plastbetónu pre malé opravy.
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Na podlahu
Veľmi rýchlo tvrdnúca
Odolná proti vode a poveternostným vplyvom
Vysoká mechanická pevnosť
Dobrá priľnavosť na betón a oceľ
číslo
artikla.
298647
Soprodur®
MicroHohlraumSchlämme
Balenie
kartón (4 dózy á 1 kg)
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4 kg
360 kg
4 kg
spotreba
cca 1,0 kg/dm³
Jednozložkový, najjemnejší cement s špeciálnymi aditívami. Pre dodatočné vyplnenie
dutých miest pod keramickými a kamennými dlažbami. Dodatečne spevňuje poréznosť pokladacej malty. Aplikuje sa nalievaním, vstrekovaním alebo injekčne.
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Pre dodatočné spevnenie vzdutých keramických dlažieb
Spracovateľnosť: cca 60 min
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
298300
Balenie
vedro (12 x 0,5 kg vrecko)
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
6 kg
312 kg
6 kg
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
27
4. Príprava · penetrácia · zušľachtenie
4.1
Adhézne mostíky
Sopro HPS 673
HaftPrimer S
Svetlo šedá, kremičitým pieskom plnená, modifikovaná, špeciálna penetrácia na polymerdisperznej báze, bez obsahu riedidla pre vytvorení adhezného mostu na hutných, hladkých a nenasiakavých podkladoch pred pokládkou dlaždic a dosiek.
Obzvlášť vhodná pre pokládku na keramické dlažby. Ako adhézia na drevo, asfalt,
horečnaté potery a na podklady so zbytkami starých lepidiel alebo lakou popr. PVC
povlakov.
lgrundier
zia
e
zi a
g
un
Sp
innen
und
außen
g
un
Sp
e
• Pre interiér
• Na stenu i podlahu
lg r u n d i e
r
certifikáty:
BG Doprava: Schválené pre stavu lodí ako systémový produkt so Sopro FKM XL 444
a Sopro FEP: MED č. certifikátu 118.222 (steny) a 124.096 (podlahy), USCG č. certifikátu
164.112/EC0736/118.222 (steny) a 164.117/EC0736/124.096 (podlahy). Schválené pre
stavu lodí ako systémový produkt so Sopro FAS 551, Sopro FKM XL 444 a Sopro TFs:
MED č. certifikátu 124.09, USCG č. certifikátu 164.117/EC0736/124.098 (podlahy)
TFI Aachen: – EC1PLUS veľmi nízky obsah emisiíPLUS podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
Sopro HE 449
Haftemulsion
• Doba zaschnutia: 1 – 2 hod
• Vhodná pre vyhrievané podlahy
• Bez obsahu riedidiel
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
239674
vedro
10 kg
10 kg
640 kg
239673
vedro
5 kg
5 kg
400 kg
239675
dóza (10 ks v kartóne)
1 kg
10 kg
270 kg
spotreba
cca 0,15 - 0,3 kg/m²
Disperzia umelej živice ako adhézny mostík na minerálne omietky a stierky (napr.
Sopro FS 15 plus, Sopro FS 30 maxi). Spracovanie čerstvé do čerstvého. Ako prísada
pre zušlachtenie mált a poterov.
• S vysokým adhéznym účinkom
• Pre interiér i exteriér
• Jednoduché zpracování
číslo
artikla.
Sopro HSF 748
HaftSchlämme Flex
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
230636
kanister
10 kg
10 kg
600 kg
230635
kanister
5 kg
5 kg
600 kg
230637
kanister (12 ks v kartóne)
1 kg
12 kg
480 kg
spotreba
cca 0,08 kg/m²
Jednozložkový, vysoko ušlachtený, kontaktný a adhezny pačok s obsahom trasu pre
pokládku betonového a prírodného kameňa a dlažobných kostiek.
- flexibilný adhézny pačok pre prácu s kamennými i keramickými dlažbami vibračným spôsobom alebo konvenčnou metódou. Obzvlášť pre pokládku dlaždíc s malou nasiakavosťou (keramika)
- ako adhézny mostík medzi ložnou maltou a podkladom
- ako adhézny mostík pre kontaktné potery
- ako adhézny mostík v souvrství s Sopro DrainageMörtel a na stavbe vyrábaných
rovnakozrnných poterov
- pre spracovanie suvrství so Sopro TrassVerlegeMörtel
• Nízky obsah chromitanov podľa
• Pre interiér i exteriér
Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha
• Bezpečná prilnavosť pri pokladacích pracach
XVII
• Obzvlášť vhodný pre vyhrievané podlahy
certifikáty:
SFV e.V. Großburgwedel:
– Pevnosť v súdržnosti dlaždíc a obkladov s nízkou absorpciou vody s použitím Sopro
HaftSchlämme Flex. č. rozboru: 7885/1/96; 7885/2/96
číslo
artikla.
289748
28
Balenie
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
25 kg
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
1 - 1,5 kg/m²
práškovacou
metódou 1,5 - 2 kg/
m² sedimentačnou
metódou
4. Príprava · penetrácia · zušľachtenie
4.2
Penetrácia
Sopro GD 749
Grundierung
Svetlo červená penetrácia, bez obsahu riedidla, pre silno alebo rozdielne savého
podkladu. Penetrácia na cementové, síranovápenaté a suché potery, sádrokartón
a sádrovláknité dosky, vápenocementové a sádrové omietky. Na silno savé podklady
je nutné riedit vodou. U sádrov viazaných podkladov alebo následným nanášaním
samonivelačných stierok používať GD 749 ako koncentrát (bez riedenia).
• Do interiéru i exteriéru
• Na stenu i podlahu
• Doba schnutia: cca 2 hod u savých podkladov, cca 12 hod u slabo savých podkladov
certifikáty:
TFI Aachen: – EC1PLUS veľmi nízky obsah emisií PLUS podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
4.3
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
10 kg
600 kg
cca 0,07 kg/m²
v pomere 1:1 s vodou
288176
kanister
10 kg
288178
kanister
5 kg
5 kg
600 kg
288172
kanister (12 ks v kartóne)
1 kg
12 kg
480 kg
spotreba
Zušľachtenie
Sopro FD 447
FlexDispersion
Plastifikačná disperzia ako prísada do lepiacich malt pre zvýšenie adhezie a elasticity
tenko- a strednevrstvových lepiacich malt. Zvyšuje sa ťahová a šmyková prídržnosť,
zlepšuje sa prekotvenie k podkladu, zvyšuje sa bezpečnosť pri pokladaní velkoformátových dlaždíc a dosiek zvlášť u jemnej keramiky a na vyhrievaných podlahách.
Umožňuje pokládku na min. 3 mesiace starý beton, ľahčený beton, pórobeton
a murivo.
• Pre stenu i podlahu
• Pre interiér i exteriér
• Pre rekonštrukcie a sanácie
číslo
artikla.
230060
Balenie
kanister
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
5 kg
600 kg
5 kg
spotreba
max. 5 kg
pre 25 kg malty
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
29
5. Hydroizolácia
5.1
Jednozložková hotová tekutá hydroizolácia
Sopro FDF 525
FlächenDicht flexibel
Sopro
Bauchemie GmbH
Jednozložková, trhliny preklenujúca, vysoko elastická tekutá, hydroizolačná stierka,
bez obsahu riedidiel. Pre hydroizolácie na stenách a podlahách pod keramické obklady a dlažby proti netlakovej vode na plochách zaťažených vlhkosťou, ako napr.
sprchové kúty, kúpelne, sociálne zariadenia, umývarky, kuchyne a pod.
Vhodná pre triedu zaťaženia vlhkostí A1 podľa stavebných pravidiel (abP) rovnako
ako 0, A01, A02 podľa smernice ZDB.
•
•
•
•
Pre interiér
Rýchloschnúca (1 – 2 hod.)
Kontrastné farvy pre lepšie rozlíšenie nanášaných vrstiev
Nanášenie válečkom, špachtlou, náterom alebo striekaním
certifikáty:
TFVA TU Wien (č. 79 120): v spojení so Sopro’s No.1 obstál v skúške látok pre alternatívne utesnenie podľa ONR 22207 vo všetkých bodoch.
číslo
artikla.
Sopro ADS 630
Abdicht-Set
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
230399
vedro
24 kg
24 kg
576 kg
aspoň
230398
vedro
15 kg
15 kg
600 kg
1 kg/m²
230390
vedro
7 kg
7 kg
476 kg
Kompletná hydroizolačná sada s všetkými potrebnými výrobkami a náradím pre
prácu na hydroizolačných systémoch pod obkladmi a dlažbami, špeciálne pre sprchy
a kúpelne.
•
•
•
•
Hospodárne systémové riešenie
Výrobky k priamemu použitiu
Jednoduché spracovanie
Kompletne s pokynmi pre spracovanie
skladba sady:
1 l Sopro Grundierung, 5 kg Sopro FlächenDicht flexibel,
5 m Sopro Dichtband (šířka 120 mm),
2 ks Sopro Dichtmanschette Wand,
1 ks univerzálny valček
číslo
artikla.
230630
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1 set
192 kg
vedro, pozostávajúce z:
1 l penetrácia
5 l FlächenDicht flexibel
5 m tesniaci pás
2 ks tesniace manžety
1 ks valec
30
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
(24 vedier
á 8 kg)
spotreba
5. Hydroizolácia
5.2
Zarábané flexibilné hydroizolácie
Sopro DSF 523
Dichtschlämme Flex 1-K
Sopro
Bauchemie GmbH
Jednozložková, flexibilná, cementová hydroizolačná stierka pre zhotovenie vodonepriepustných a trhliny preklenujúcích hydroizolácií. Vhodná pre alternatívne
hydroizolacie balkónou, terás, spŕch, umývareň, WC a plaveckých bazénou. Pre sanáciu starých, pevných, nosných keramických dlažieb na balkónoch a terasách (dlažba
na dlažbu). Pre nanášanie vnútrných izolačníýh vrstiev zásobníkou na užitkovú vodu
až do maximálnej hĺbky vody 5 m. Vhodná pre triedy vlhkostného zaťaženia A1, A2
a B podľa predpisu abP a podľa ZDB pre 0, A01, A02 a B0.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zpracovateľnosť: cca 2 hod
Doba schnutia: cca 4 hod pro 1 vrstvu
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Pre nádrže na užitkovú vodu
Paropriepustná
Nanášanie valčekom, štetkou, hladítkom alebo striekaním
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) pre tekuté hydroizolačné stierky
v súvrstviach s obkladmi a dlažbami v kombinácií s Sopro´s No.1, Sopro´s No.1
schnell, Sopro´s No.1 weiss, Sopro´s No.1 weiss schnell, Sopro VarioFlex, Sopro Fliesenfest extra, Sopro TitanFlexKleber, Sopro megaFlex S2 turbo a Sopro megaFlex S2.
Podľa Smernice ZDB v kombinácií s príslušnými lepiacimi maltami Sopro.
číslo
artikla.
Sopro DSF 623
Dichtschlämme Flex 1-K
schnell
Sopro
Bauchemie GmbH
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
230523
vrece
20 kg
20 kg
500 kg
cca 1,4 kg/m²
230524
vrece
10 kg
10 kg
700 kg
pri hrúbke 1 mm
Jednozložková, rychloschnúca, flexibilná, cementová hydroizolačná stierka pre zhotovenie vodonepriepustných a trhliny preklenujúcich hydroizolácií.
Vhodná pre triedy vlhkostného zaťaženia A1, A2 a B podľa predpisu abP a podľa ZDB
pre 0, A01, A02 a B0.
•
•
•
•
•
•
•
•
Oblasti použitia ako DSF 523
Spracovateľnosť: cca 50 min
Rýchloschnúca (cca 2 hod na 1 vrstvu)
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Paropriepustná
Nanášanie válečkom, štetkou, hladítkom alebo striekáním
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) pre tekuté hydroizolačné stierky
v souvrství s obkladmi a dlažbami v kombinaci s Sopro´s No.1, Sopro´s No.1 schnell,
Sopro´s No.1 weiss, Sopro´s No.1 weiss schnell, Sopro VarioFlex, Sopro Fliesenfest
extra, Sopro TitanFlexKleber, Sopro megaFlex S2 turbo a Sopro megaFlex S2.
Podľae Smernice ZDB v kombinacii s príslušnými lepiacimi maltami Sopro.
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
230623
vrece
20 kg
20 kg
500 kg
cca 1,4 kg/m²
230624
vrece
10 kg
10 kg
700 kg
pri hrúbke 1 mm
31
5. Hydroizolácia
Sopro DSF 423
Dichtschlämme Flex 2-K
Komponente A+B
Sopro
Bauchemie GmbH
Dvojzložková, flexibilníá cementová hydroizolačná stierka pre zhotovenie vodonepriepustných a trhliny preklenujúcích hydroizolacií.
Vhodná pre triedy vlhkostného zaťaíženia A1, A2 a B podľa predpisu abP a podľa
Smernice ZDB pre 0, A01, A02 a B0.
•
•
•
•
•
•
Oblasté použitieí ako DSF 523
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Paropriepustná
Nanášanie valčekom, štetkou, hladítkom alebo striekaním
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
zkušobné protokoly
Všeobecne osvedčenie stavebného dozoru (abP) pre tekuté hydroizolačné stierky
v súvrství s obkladmi a dlažbami v kombinácíi s Sopro´s No.1, Sopro VarioFlex, Sopro
Fliesenfest extra, Sopro FlexKlebeMörtel a Sopro FlexKlebeMörtel schnell. Podľa
Smernice ZDB v kombinacií s príslušnými lepiacími maltami Sopro.
číslo
artikla.
Sopro TDS 823
Turbo-Dichtschlämme
2-K
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
24 kg
24 kg
960 kg
cca 2,0 kg/m²
8 kg
8 kg
320 kg
pri hrúbke 1 mm
32 kg
Mischpr.
Balenie
230586
Komponente A
vrece
230587
Komponente B
kanister
Komp. A+B
vrece + kanister
spotreba
Rýchlo spájajúci, dvojzložkový, flexibilný, cementový vysoko výkonný živičný tmel na
vytváranie utesnenia na rýchle premostenie trhlín. V mokrých oblastiach, na balkónoch a terasách, ako aj v oblasti bazénov. Zasychanie nezávislé od poveternostných
podmienok vďaka dvojzložkovému systému. Maximálna flexibilita vďaka vysoko
aktívnym polymérovým disperziám. Veľmi nízka spotreba. Ľahké, krémové spracovanie. Možnosť nanášania valčekom, nástrekom, natieraním a stierkovaním. Vhodný
pre triedu zaťaženia vlhkosťou A a B podľa zoznamu stavebných pravidiel A (abP),
ako aj A, A0 a B, B0 podľa vestníka ZDB. Na vodotesné zlepenie stykových spojov
Sopro AEB a Sopro AEB plus.
Sopro
Bauchemie GmbH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rýchle spájanie (cca 2 hodiny na vrstvu)
Odolné voči dažďu už po cca 2 hodinách
Odolnosť voči tlaku vody 3 bar už po 6 hodinách
Premostenie trhlín už po 6 hodinách
Obzvlášť pre chladné klimatické podmienky
Doba na spracovanie: 30 – 40 minút
Pre vnútorné a vonkajšie použitie, na steny a podlahy
Prepúšťa vodné pary
Možnosť nanášania valčekom, stierkou, náterom a nástrekom
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Technická univerzita Mníchov: Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru
(abP) ako systémová skúška v kombinácii so Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro
Dichtband, Sopro Dichtecke innen, Sopro Dichtecke außen, Sopro Dichtmanschette Boden, Sopro Grundierung, Sopro´s No.1, Sopro´s No.1 schnell, Sopro Varoflex®
schnell, Sopro megaFlex S2 turbo, Sopro megaFlex S2, ako aj Sopro FKM XL.
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K obstojí v skúške nepriepustnosti vody, ako aj v
skúške premostenia trhlín, ktorá sa vykonáva podľa skúšobných zásad abP po 28
dňoch, už po 6 hodinách! Reakcia látky pri požiari DIN 4102: B2
číslo
artikla.
32
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
10 kg
10 kg
600 kg
cca 1,6 kg/m²
10 kg
600 kg
pri hrúbke 1 mm
Balenie
230823
Komponente A
vrece
230824
Komponente B
kanister
10 kg
Komp. A+B
vrece + kanister
20 kg
230825
Komponente A
vrece
4,5 kg
4,5 kg
900 kg
230826
Komponente B
kanister
4,5 kg
4,5 kg
405 kg
Komp. A+B
vrece + kanister
9 kg
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
5. Hydroizolácia
5.3
Príslušenstvo pre hyroizoláciu
Sopro DB 438
Elastický tesniaci pás, s nakašírovanou tkaninou, pre bezpečné, flexibilné a vodotesné preklenutie spojovacích a dilatačných špár.
Izolačná páska s drážkou
a metrickým označením
číslo
artikla.
Sopro DE
DE 014 izolačný rohovník
vnútorný
DE 015 izolačný rohovník
vonkajší
izolačná manžeta
na stenu
Hmotnosť
palety
299456
rolka
50 m
50 m
100 rolí
299457
rolka
10 m
10 m
392 rolí
spotreba
Tvarovo formovatelné tesnenie rohou a kútou pre bezpečné , flexibilné a vodotesné
preklenutie spojovacích a dilatačných špár kútou a rohou. Pokláda sa v kombinácii s
Sopro Dichtband.
číslo
artikla.
Sopro DMW 090
Odberné
množstvo
Balenie
Odberné
množstvo
Balenie
298137
vnutorná
ks (25 ks v kartóne)
1 ks
1 ks
298138
vonkajšia
ks (25 ks v kartóne)
1 ks
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
Tesniaca manžeta pre bezpečné utesnenie trubkových priestorou od ½“ pod keramickými obkladmi a dlažbami pri robení hydroizolacií.
rozmer: 120 x120 mm
číslo
artikla.
298135
Odberné
množstvo
Balenie
kus
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
(25 ks v kartóne)
Sopro DMB 091
izolačná manžeta
na podlahu
Tesniaca manžeta pre bezpečné utesnenie podlahových priestorou o priemere do
250 mm pod keramickými obkladmi a dlažbami pri robení hydroizolacií.
Rozmer: 300 x 300 mm
číslo
artikla.
298136
Odberné
množstvo
Balenie
kus
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
(10 ks v kartóne)
33
5. Hydroizolácia
5.4
Reakčná hydroizolácia
Sopro EPG 522
Epoxi-Grundierung
Nepigmentovaná dvojzložková, epoxidová živica bez obsahu riedidla. Ako penetrácia
pre zpevnenie pískujúcich minerálnych podkladou a ako adhezie na hladké podklady ako napr. kov, liate asfalty a staré nátery. Pre uzavrenie a kapilárnych utesnení
cementom viazaných podkladou, pre zaliatie trhlýn a špár u podlahových žlábou
a vpustí. Zmiešaná so Sopro kemičitým pieskom jemným alebo hrubým ide použít
rovnako ako Epoxi-Mörtel. Odolná voči vode, morskej vode, odpadovej vode a tiež
proti luhom, zriedeným kyselinám, solným roztokom, minerálnym olejom, mazadlám
a pohonným hmotám. Ako kapilárna uzávera vlhkých cementových podkladou pre
následnú rýchlu pokládku parkiet, PVC atd.
•
•
•
•
Spracovateľnosť: cca 30 min
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Zrelosť pre pokládku: po 24 hod
certifikáty:
Technická univerzita Mníchov:
– Všeobecne osvedčenie stavebného dozoru (abP) v súvrstviach so Sopro PU-FD
570/571, Sopro‘s No. 1 400, Sopro DBE 500, Sopro FEP a inými Sopro-komponentmi
číslo
artikla.
Sopro PU-FD
PU-Flächendicht
Best.-Nr 570 Wand
Sopro
Bauchemie GmbH
Best.-Nr 571 Boden
Sopro
Bauchemie GmbH
Balenie
FlexDichtBand
34
Hmotnosť
palety
289522
vedro
10 kg
10 kg
300 kg
289523
vedro
4 kg
4 kg
180 kg
spotreba
cca 0,3 - 0,5 kg/m²
Biela pigmentovaná, dvojzložková, tekutá, polyuretánová živica bez obsahu riedidla
pre tvarovo stálu (Wand 570) a samonivelačnú (Boden 571) elastickú stierku ako kontaktná hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby v interiéri i exteriéri.
Pozor – viď. Technický list – tabulka odolnosti!
Pre oblasti použitia, ktoré sú vystavené silnému namáhaniu, ako napr. plavecké bazény, veľkokuchyne, výrobné a priemyselné priestory, balkóny a terasy. Vhodná pre triedu zaťaženia vlhkostouí A1, A2, B a C podľa Stavebných pravidiel A (abP) a pre triedy
0, A01, A02 a B0 podľa Smernice ZDB.
odolná proti vode, morskej vode, odpadovej vode a tiež proti vodným kyselinám,
soľným roztokom, chlóru, vápnu a termálnej vode trhliny preklenujúca trvale
zaťaížitelná v suchu do +70°C, vlhku do +40°C odolná proti poveternostým vplyvom
a stárnutiu
certifikáty:
Všeobecné skušobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) pre tekuté hydroizolačné
stierky v souvrství s obkladmi a dlažbami v kombinácií s Sopro´s No1 a Sopro DünnbettEpoxi. Skúšané podľa Smernice ZDB „Pokyny pre prevádzanie hydroizolacií
v súvrství s obkladmi a dlažbami z dlaždic a dosiek pre interiér a exteriér“.
číslo
artikla.
Sopro FDB 524
Odberné
množstvo
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
289571
A + B - Boden 571
vedro (komb. viazanie)
10 kg
10 kg
240 kg
289570
A + B - Wand 570
vedro (komb. viazanie)
5 kg
5 kg
225 kg
spotreba
cca 1,6 kg/m²
Pre flexibilné a vodonepriepustné preklenutie spojovacích a dilatačných špár v súvrství s Sopro PU-FlächenDicht, napr. v veľkokuchyniach a plaveckých bazénoch.
Ochranný pás pre ľahšie spracovanie s ryhou pre ohyb, samolepiaci.
číslo
artikla.
Balenie
298524
rolka (100 mm široká) NEU
Odberné
množstvo
30 m
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
30 m
Hmotnosť
palety
spotreba
cca 1,1 m/m
5. Hydroizolácia
Quarzsand
Pre posyp Sopro EPG 522 EpoxiGrundierung.
0,4–0,9 mm
číslo
artikla.
230377
5.5
papierový sáčok
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
0,496
25 kg
spotreba
Utesňovacie pásy a manžety
Sopro AEB
plus 639
Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn plus
im
ch
Abdich
t
plung
op
nd
g u Entk
un
für
Balkone und
Terrassen
Au
Balenie
ß e n b er
ei
Flexibilná, vodonepriepustná, trhliny preklenujúca a napetie separujúca hydroizolačná fólia. Vďaka obojstrannému povlaku netkanej textílie zaručuje velmi dobrú
prilnavosť cementových lepiacich malt. Zvlášť vhodná pre bezpečnú, flexibilnú
hydroizolaciu a separáciu napätia na balkónoch a terasách pod keramickými obkladmi a dlažbami z keramiky a prírodného kameňa. Táto špeciálna fólia zabespečuje
lepšie rozloženie napätia pri velkých teplotných zmenách. Spojenie pásu fólie sa
vodotesne lepí s Sopro Racofix® Montagekleber. Pokládka obkladou a dlažieb môže
ihneď následovať.
Vhodná pre zaťaženie vlhkostí triedy 0, A01, A02 a B0 podľa smernice ZDB.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Na strnu i podlahu
Špeciálne pre balkóny a terasy
Vodotesná
Separuje napetie medzi jednotlivými vrstvami
Flexibilná a trhliny preklenujúca
Alkalivzdorná
Odolná stárnutiu a hnilobe
Ľahko spracovatelná
Hrúbka: cca 1,1 mm
Pre stenu i podlahu
číslo
artikla.
289639
Odberné
množstvo
Balenie
rola (100 cm široká)
15 m
15 m
Hmotnosť
palety
cca 265 kg
spotreba
cca 1,05 m/m²
(40 rolí)
Racofix®
Montagekleber
Jednozložkové, vode odolné univerzálne lepidlo na báze MS polymérov pre lepenie
napr. soklových líšt a kovových profilov na rôzne materiály, napr. dlaždice, sklo, plast,
drevo, kov a minerálne podklady v sanitárnych, obytných a výrobných priestoroch.
Universal-Klebstoff
•
•
•
•
•
•
Vode odolné
Lepenie rozdielnych materiálov
Odolné proti poveternostných, starnutie a UV žiarenia
Skoro bez zápachu
Pre interiér i exteriér
Farba: biela
certifikáty:
Materiálová skúšobňa pre stavebníctvo, Braunschweig:
- Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) ako systémová skúška
pre pruhové izolačné látky v spojení s dlaždicami a obkladmi v kombinácii so
Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645 a Sopro‘s
No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM XL 444 ako lepidlo na dlaždice, ako aj
v spojení s Sopro Racofix® Montagekleber 818 alebo Sopro TDS 823 ako lepidlo
a izolácia pre prekrývané oblasti.
číslo
artikla.
230818
Odberné
množstvo
Balenie
kartuša
310 ml
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
100 - 150 ml/m2
(12 ks v kartóne)
35
5. Hydroizolácia
Sopro AEB 640
Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn
Tenká, vodotesná a trhliny preklenujúca hydroizolačná a separačná fólia z polyetylénu, obojstranne potiahnutá špeciálnou netkanou textíliou. Táto textília zabezpečuje
dobrú prilnavosť medzi fóliou a cementovými lepiacími maltami. Fólia sa hodí pre
bezpečnú a flexibilnú hydroizolaciu stien a podláh pod keramické obklady a dlažby
v kúpelňach, sprchách a mokrých priestoroch.
Zvlášť vhodná ako rýchlo hydroizolačné opatrenie na termínovaných stavbách.
Vhodná pre triedu zaťaženia vlhkosti 0, A01, A02 podľa Smernice ZDB.
Sopro
Bauchemie GmbH
•
•
•
•
Pre interiér
Stena i podlaha
Vodonepriepustná
Flexibilná a trhliny preklenujúca
číslo
artikla.
•
•
•
•
Odolná proti alkáliím
Odolná proti stárnutiu a rozkladu
Ľahká dpracovateľnosť
Hrúbka: 0,4 mm
Odberné
množstvo
Balenie
289640
rola (100 cm široká)
30 m
30 m
Hmotnosť
palety
cca 305 kg
spotreba
cca 1,05 m/m²
(40 rolí)
Sopro AEB 641
AEB Dichtband
Tesniaci pás z polyetylénu, obojstranne potiahnutý špeciálnou netkanou textíliou,
pre bezpečné, flexibilné a vodotesné preklenutie napojovacích a dilatačných špár
v kombinácií s Sopro AEB 640 pod keramickými obkladmi a dlažbami. Pre prelepenie
spojovacích miest hydroizolačnej fólie AEB 640.
číslo
artikla.
289641
Sopro AEB 642
Odberné
množstvo
Balenie
rola (120 mm široká)
25 m
Hmotnosť
palety
spotreba
25 m
AEB Dichtecke innen
Tvarovo formované tesnenie rohou a kútou s Sopro AEB 641 pre bezpečné, flexibilné
a vodotesné preklenutiu spojovacích a dilatačných špár kútou a rohou. Pokládka sa
robí v kombinácií so Sopro AEB Dichtband.
Sopro AEB 643
rozmer: 110 x 110 mm
AEB Dichtecke außen
číslo
artikla.
Sopro AEB 644
AEB Wandmanschette
Odberné
množstvo
Balenie
289642
innen
ks (25 ks v kartóne)
1 ks
1 ks
289643
außen
ks (25 ks v kartóne)
1 ks
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
Tesniaca manžeta na stenu z polyetylénu, obojstranne potiahnutá špeciálnou netkanou textíliou, pre bezpečné utesnenie trubkových priestorou od ½“ pod keramickými
obkladmi a dlažbami pri robení hydroizolácií so Sopro AEB 640.
rozmer: 120 x 120 mm
číslo
artikla.
289644
Sopro AEB 645
AEB Bodenmanschette
Odberné
množstvo
Balenie
ks (25 ks v kartóne)
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
Tesniaca manžeta na podlahu z polyetylenu, obojstranne potiahnutá špeciálnou netkanou textíliou, pre bezpečné utesnenie podlahových vpustí o priemere do 250 mm
pod keramickými obkladmi a dlažbami pri robení hydroizolacií so Sopro AEB 640.
rozmer: 450 x 450 mm
číslo
artikla.
289645
36
Odberné
množstvo
Balenie
ks (10 ks v kartóne)
1 ks
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
6. Izolačné
doskysystém
· hydraulické rozdeľovače · drenáž
Sanitárny
tesniaci
Dlaždice v kúpeľniach/vlhkých priestoroch
Dlhodobo chránené pred prevlhčením
Podklad
Sadrokartónové platne, cementové potery, omietky
Primárne ošetrenie podkladu
Sopro GD 749 základ
a
ca vrstv
1. Tesnia
Príslušenstvo
Utesnenie
Sopro DB 438
tesniaca páska
Sopro DE
tesniace rohy
Sopro DMW 090 tesniaca manžeta na steny
Sopro DMB 091 tesniaca
manžeta na podlahy
Sopro FDF 525
FlächenDicht flexibel
a
ca vrstv
2. Tesnia
Adhézny mostík a hrebeňové lôžko
Sopro’s
No.1 Classic
SC 808
Flexibilné lepidlo
Sopro FKM XL
MultiFlexKleber
Škárovanie
Sopro MFs /
Saphir® S PerlFuge
Sopro
SanitärSilicon
Sopro Brillant®
PerlFuge
37
6. Izolačné
dosky ·systém
hydraulické rozdeľovače · drenáž
Sanitárny
tesniaci
Podklad
Sopro GD 749
Grundierung
základ
1. izolačná
vrstva FDF,
DSF alebo TDS
hrebeňové
lôžko
Sopro FDF 525
FlächenDicht flexibel
2. izolačná
vrstva FDF,
DSF alebo
TDS
AEB
Sopro DichtSchlämme
Flex DSF 523,623 alebo
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
TDS 823
Sopro Abdichtungsa EntkopplungsBahn AEB 640
a príslušenstvo
Kontaktná vrstva
Sopro’s No.1
Classic
G
hohe
Abriebfestigkeit
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
CG2 WA
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
8
Sopro Saphir® S
PerlFuge
Sopro FKM XL
MultiFlexKleber
ch
rüft na
ep
ch
Hrebeňové lôžko
G
SC 808
Flexibilné lepidlo
EN
13 88
8
Sopro Brillant®
PerlFuge
Sopro FL 526
FlexFuge schnell
škárovanie
Sopro
SanitärSilicon
Sopro Dichtmanschette Wand
DMW 090 a Boden DMB 091
Sopro Dichtband
DB 438
Sopro Dichtecken
DE 014 a DE 015
38
6. Izolačné dosky · hydraulické rozdeľovače · drenáž
Sopro FDP 558
FliesenDämmPlatte
výstužná podkladová
doska 4 mm
univerzálna tepelneizolačna a podkladová
doska 9 mm
komfortná izolačná
doska 15 mm
Živicou spojená doska z polyesterových vlákien v hrúbkach 4 mm, 9 mm a 15 mm
pre tepelnú a zvukovú izoláciu v súvrství s keramickými a kamennými dlažbami a tiež
pre oddelenie napätia na kritických alebo deformovateľných podkladoch. Ďalej je
vhodná pod koberce, parkety, PVC, kaučuk, linoleum atď.
• Pre interiér i exteriér (v súvrství s Sopro DichtSchlämme Flex)
• Zvýšenie ohybovej tuhosti, tepelné a zvukové izolácie a oddelenie napätí pri sanáciách drevených podláh
• Zlepšenie tepelnej izolácie u špatne izolovaných plávajúcich poterov popr. na kontaktné potery
• Rozdelenie napätia na nevyzretých betónových plochách ohrozených zmršťovaním
rovnako ako na poteroch s trhlinami alebo zmiešaných podkladoch
• Ako izolácia pod následnú pokládku elektrického podlahového vyhrievania, pre
urýchlenie nábehu teploty a pre tepelnou izoláciou smerom dole
• Pre vyrovnávanie podkladov pod dlažbu pri pokládke na starú podlahu (dlažba na
dlažbu)
• V kombinácii s alternatívnymi hydroizoláciami pri sanáciách kúpelní
• V kombinácii s flexibilnými hydroizolačnými stierkami a výstužnou tkaninou tiež
pre sanácie balkónov a terás
• Neobsahuje formaldehyd
• Rozmer 60 x 100 cm
certifikáty:
Spoločnosť pre výskum materiálov a skúšobňa pre stavebníctvo Leipzig mbH, Leipzig:
– Stanovenie zníženia hluku pri prechode s odkazom na DIN EN ISO 140-8: Sopro
FliesenDämmPlatte 4/9 mm: do 10 dB* v lepenom stave s keramickými dlaždicami
a platňami, Sopro FliesenDämmPlatte 15 mm: do 11 dB* v lepenom stave s keramickými dlaždicami a platňami.
– Stanovenie tepelnej vodivosti podľa DIN EN 12 667:
Sopro FliesenDämmPlatte 4 mm: 0,0954 W/mK, Sopro FliesenDämmPlatte 9 mm:
0,0950 W/mK, Sopro FliesenDämmPlatte 15 mm: 0,0947 W/mK.
– Určenie tepelného odporu R podľa DIN EN 12 667: Sopro FliesenDämmPlatte 4
mm: 0,042 m² K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 9 mm: 0,095 m² K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 15 mm: 0,158 m² K/W.
TFI Aachen:
– EC1PLUS veľmi nízky obsah emisiíPLUS podľa EMICODE GEV
Tepelný odpor:
Oddeľovacia doska 4 mm
Univerzálna izolačná a pokladacia doska 9 mm
Komfortná izol. doska 15 mm
0,042 m2 K/W
0,095 m2 K/W
0,158 m2 K/W
Tepelná vodivosť:
Oddeľovacia doska 4 mm
Univerzálna izolačná a pokladacia doska 9 mm
Komfortná izol. doska 15 mm
0,0954 W/mK
0,0950 W/mK
0,0947 W/mK
Znižovanie hlučnosti pri prechode:
Oddeľovacia doska 4 mm
Univerzálna izolačná a pokladacia doska 9 mm
Komfortná izol. doska 15 mm
až do 10 dB*
až do 10 dB*
až do 11 dB*
* Hodnota v skúšobni podľa EN ISO 140-8, slúžiaca pre orientáciu. Miera vylepšenia hlučnosti
pri prechode, ktorá sa skutočne realizuje na objekte, sa musí zistiť skúšobným položením a
skúšobným premeraním.
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
9 m²
9 m²
cca 260 kg
10 kart. = 90 m2
120 m²
120 m2
cca 340 kg
6 m²
6 m²
cca 375 kg
60 m²
60 m
2
cca 375 kg
3 m²
3 m²
cca 320 kg
36 m²
36 m2
cca 375 kg
Balenie
297104
4 mm
kartón (15 platní)
297204
(100x60 cm)
volne ložených (200 platní)
297109
9 mm
kartón (10 platní)
297209
(100x60 cm)
volne ložených (100 platní)
297115
15 mm
kartón (5 platní)
297215
(100x60 cm)
volne ložených (60 platní)
10 kart. = 60 m2
10 kart. = 30 m2
39
6. Izolačné dosky · hydraulické rozdeľovače · drenáž
Sopro TDP 565
TrittschallDämmPlatte
8 mm
Živicou spojená doska z polyesterových vlákien s vrstvou penovej gumy ako sendvič
pre zvlášť vysoké požiadavky na zvukovú izoláciu v súvrství s keramickými a kamennými dlažbami. Pre schodišťové konštrukcie v viacposchodvých obytných budovách a na špatne izolované podlahy. Ako oddelujúca vrstva pre sanáciu starých fošňových podláh alebo starých dlažieb a pre tepelnú izoláciu pri sanáciách a rekonštrukciách v interiéroch. Tiež vhodná ako izolácia poteru pod Sopro ElektroFussbodenheizung.
• Pre interiér na zníženie normalizovanej hladiny kročajového hluku o 16 dB v kombinácii s keramikou
• Zlepšenie tepelnej izolácie u zle izolovaných plávajúcich poterov popr. na kontaktné potery
• Oddelenie napätia na nevyzretých betónových plochách ohrozených zmršťovaním
rovnako ako na poteroch s trhlinami alebo zmiešaných podkladoch
• Neobsahuje formaldehyd
• Malá zabudovaná výška: hr. 10 mm rozmer 60 x 100 cm
certifikáty:
Spoločnosť pre výskum materiálov a skúšobňa pre stavebníctvo Leipzig mbH, Leipzig: Stanovenie zníženia hluku pri prechode s odkazom na DIN EN ISO 140-8: do 16
dB* v lepenom stave s keramickými dlaždicami a platňami TFI Aachen: – EC1PLUS
veľmi nízky obsah emisiíPLUS podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
Balenie
297565
8 mm (100x60 cm) kartón (5 platní)
3 m²
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
3 m²
cca 190 kg
15 Kart. = 45 m2
(75 platní)
NEU
Sopro DRM 653
DrainageMatte
8 mm
Optimales
Wasserableitungsvermögen
Drenážna fólia z polyetylénu s nakašírovanou netkanou textiliou pre prácu, v souvrství s Sopro DrainageMörtel, spoľahlivého horizontálního odvodnení balkónov,
terás a schodišť pod keramickými a kamennými dlažbami. Sopro DrainageMatte sa
ukladá volne na flexibilné hydroizolačné stierky, ako napr. Sopro DSF 523 alebo 623,
alebo na hydroizolačné fólie podľa DIN 18195. Tiež ako ochrana a drenážny systém
pre hydroizoláce z bitumenových pásov a stierok.
• Pre exteriér
• Spoľahlivé horizontálne odvodnenie
pod Sopro DrainageMörtel
číslo
artikla.
297654
• Malá zabudovaná výška (8 mm)
• Vysoká pevnost v tlaku
• Formát 1 x 12,5 m
Balenie
8 mm (1x12,5 m)
rola (100 cm široká)
12,5 m²
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
12,5 m²
cca 60 kg
cca 1,05 m²/m²
(cca 10 kg)
Sopro WEV 579
Wiederaufnahme- und
EntkoppelungsVlies
cca 0,7 mm
(6 rolí)
Armovacia tkanina polyesterová netkaná textília pre zhotovenie demontovateľných pokladov a pre oddelenie dlažieb od podkladu.
Rozdelenie napätia
Zvlášť vhodná ako oddelujúca medzivrstva na kritické, nevyzreté a trhlinami ohrozené podklady. Napätie, napr. zbytkové zmrštenie, vlasové trhliny a deformácie podkladou sa vďaka WE-Vlies neprenáša do vrstvy dlažby.
Demontáž dlažieb
Obzvlášť pre oblasť výstavných vzoriek a veľkotržných stánkov a tiež v obytných
budovách pre ochranu starých podlahových dlažeb. Na WE-Vlies fixovaný fixačnou
páskou Fixier-Band s pokladajúcou dlaždicou. V prípade potreby je možné dlažbu i s
WE-Vlies rýchlo a čisto odstranit bez poškodenia podkladu.
• Pre prácu demontovatelných
• Pre interiér i exteriér
obkladov a dlažieb
• Na stenu i podlahu
• Hr. 0,7 mm
• Oddelenie dlaždíc a dosiek na
nevyzretých cementových poteroch • Formát 1 x 50 m
a betónových doskách
číslo
artikla.
297660
1 x 50 m
rola (100 cm široká)
(cca 12 kg)
40
Odberné
množstvo
Balenie
50 m²
50 m²
Hmotnosť
palety
cca 110 kg
(15 rolí)
spotreba
6. Izolačné dosky · hydraulické rozdeľovače · drenáž
Fixier band
Fixier-Band
Samolepiaca páska pre bezpečnú fixáciu Sopro WE-Vlies na stenu a podlahu v interiéri.
číslo
artikla.
297661
Odberné
množstvo
Balenie
Fixierband 25 m
rola (50 mm široká)
25 m
Hmotnosť
palety
spotreba
25 m
(24 rolí v kartóne)
Sopro TEB 664
Trittschall
und EntkopplungsBahn 3 mm
Pás recyklovaného granulátu gumy pre zlepšenie zvukovej izolácie pri velmi nízkej
zabudovanej hrúbke pod keramické obklady a dlažby. Pásy sa dávajú na zraz vedľa
seba do tenkovrstvých malt Sopro. Tiež ako napätie separujúca mezi vrstva pri rekonštrukciách alebo do podláh s teplovodným podlahovým vyhrievaním v novostavbách.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér
Zlepšenie útlmu kročajového hluku o 17 dB v súvrství s keramickými dlažbami
Zlepšenie tepelnej izoláce špatne izolovaných cementových poterov
Separácia napätia na nevyzretých, zmrštením ohrozených betónových plochách s
nebezpečím tvorby trhlín alebo na zmiešaných podkladoch
Lúhovzdorný
Neobsahuje formaldehyd
Malá zabudovaná výška: hrúbka 3 mm
Malá plošná hmotnosť: cca 3,1 kg/m²
Formát 1 x 10 m (10m²)
certifikáty:
Stredisko pre meranie hluku a tepla Aachen:
– Stanovenie zníženia hluku pri prechode s odkazom na DIN EN ISO 140-8: do 17 dB
v lepenom stave s keramickými dlaždicami a platňami
TFI Aachen:
– EC1PLUS veľmi nízky obsah emisiíPLUS podľa EMICODE GEV
číslo
artikla.
297664
Sopro RDS 960
RandDämmStreifen
Odberné
množstvo
Balenie
rola (100 cm široká)
10 m²
10 m
Hmotnosť
palety
2
spotreba
cca 1,0 m2/m2
Samolepiaca páska na izoláciu okrajov z nerozpadajúcej sa polyetylénovej penovej
hmoty, kašírovanej rúnom. Jednoduché a bezpečné spracovanie. Pre oblasť pripájania podlaha/stena na zabránenie presahu malty pri spracúvaní lepidiel na dlaždice
Sopro, ako aj stierok na podlahu Sopro. Ako izolačná páska na okraje pri montáži
dosky Sopro FliesenDämmPlatte, Sopro Trittschall- und Entkoppelungsbahn a Sopro
TrittschallDämmPlatte.
• Jednoduché a bezpečné spracovanie
• Zabraňuje akustickému premosteniu a nútenému pnutiu pri ukončovacích škárach
podlahy/stien.
• Jednoduché a bezpečné vytváranie rohov
• Vysoká priľnavosť na čistých podkladoch
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Rozmery: výška 50 mm, hrúbka 5 mm, 40 mm lepiace rúno
číslo
artikla.
297960
Odberné
množstvo
Balenie
kartón (4 rolí á 25 m)
100 m
100 m
Hmotnosť
palety
spotreba
cca 34,8 kg
41
7. Stavba krbov a pecí
7.1
Keramické malty
Sopro FM 436
FeuerstellenMörtel
Šamotová malta z prírodných surovín. Viaže sa keramicky a je vhodná pre murovanie
ohnisk a odťahov spalín kachiel, krbov, šporákov, pekárenských pecí, grilov a tiež pre
opravy šamotových vymuroviek do hĺbky 5 mm.
•
•
•
•
V interiéri
V zastrešených vonkajších priestoroch
Ohňu vzdorné do 1.300°C
Schopné odolávať tepelnému pnutiu
číslo
artikla.
230530
Sopro HM 437
HafnerMörtel
Balenie
vrece
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
Šamotová malta z prírodných surovín. Pre murovanie a osadzovanie priemyselne
i ručne vyrábaných šamotových kachiel a tehly do kachiel, krbov, krbových kachli
a šporákov.
Viaže sa keramicky, neobsahuje cement.
Vysoká plasticita, veľmi malé zmrštenie, žiadna tvorba trhlín.
•
•
•
•
•
V interiéri
V zastrešených vonkajších priestoroch
Rýchlo tvrdnúca pre stavbu kachiel
Tepelne stála a ohňu vzdorná
Spracovanie je vláčne a racionálne
číslo
artikla.
230525
7.2
25 kg
Odberné
množstvo
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
Hydraulické omietky
Sopro HPF 942
HafnerPutz Fein
Jemnozrnná, biela, cementová a tvrdnúca omietková malta z prírodných minerálnych
surovin s vláknitou výztužou.
Pre všetky omietkové práce na krboch, kachliach, šporákoch a hypokaust systémoch.
Pre vytvorenie hladkej alebo štrukturovanej plochy, pre omietanie všetých častí
kachiel. Splňuje požiadavky maltové triedy P II podľa EN 998-1 CR, CS I, W1.
•
•
•
•
•
•
•
V interiéri i exteriéri
Jedno i dvojvrstvová omietka
Podkladná i vrchná omietka
Nízky obsah chromátu podľa TRGS 613
Skladovateľná 6 mesiacov
Doba spracovateľnosti 1 hodina
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
230546
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,5 kg/m²
na 1 mm vrstvy
42
8. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Bio-IntensivReiniger
Koncentrovaný univerzálny čistič bez obsahu fosfátov a riedidiel, biologicky
odbúrateľný pre odstraňovanie nečistôt všetkého druhu na keramických, kovových,
plastových a drevených podkladoch.
• Vykonne odstraňuje nečistoty
• Pre interiér aj exteriér
číslo
artikla.
Öl- und Wachsentferner
• Biologicky odbúrateľný
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
10 l
640 kg
298722
kanister
10 l
298721
kanister
5l
5l
480 kg
298710
fľaša (4 ks v kart.)
1l
4l
522 kg
298711
fľaša s rozpraš. (4 v kart.)
298724
fľaša rozpraš. (4 v kart.)
1l
4l
304 kg
0,5 l
4 ks
276 kg
spotreba
1 l pre 20 m2
Špeciálny čistič na odstraňovanie znečistenia olejom, tukmi a voskami z keramických
obkladov a dlažieb, betónových plôch, iných minerálnych podkladov, prírodného
a betónového kameňa atď
• Rozpúšťa nečistoty, ktoré možno následne umyť vodou
• Na priamu spotrebu
• Pre interiér aj exteriér
číslo
artikla.
298715
SanitärReiniger
Schimmel-Ex
Balenie
kartón (4 fľaša á 1 l)
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
432 kg
4l
spotreba
1 l pre 7 - 15 m²
Kyslý čistiaci koncentrát pre čistenie a dezinfekciu kúpeľní, spŕch, plaveckých bazénov, toaliet, pracovných a sociálnych priestorov obložených dlažbou a obkladom.
• Samoleštiace bez nutnosti mechanického leštenia
• Biologicky odbúrateľný
• Nenarúša elastické škárovacie a tesniace hmoty
číslo
artikla.
Balenie
298716
kartón (4 fľaše s rozpraš. á 1 l)
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
338 kg
spotreba
1 l pre 15 - 30 m²
Dezinfikujúci a rastu plesní zabraňujúci špeciálny čistič na odstraňovanie plesní a
škvŕn z dlaždíc, škár, plastu, prírodného a umelého kameňa, muriva, omietky a dreva.
• Rýchlo a účinne pôsobiace
• Biologicky odbúratelný
• Bez obsahu fosfátov a chlóru
číslo
artikla.
298717
• Tiež pre ošetrovanie náhrobných kameňov
• Pre interiér aj exteriér
Balenie
fľaše s rozprašovačom
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
331 kg
spotreba
(4 ks v kartóne)
KaminglasReiniger
Alkalický čistič k priamemu použitiu s aktivnými čistiacimi substanciami a s špeciálnými prísadami rozpúšťajúcimi tuky a nečistoty. Odstraňuje rýchlo, bez námahy
a účinne sadze a opálené zbytky horenia. Pre krbové dvierka, mikrovlnné, grilovacie
a pečiace trúby, varné dosky Ceran® a všetky druhy ochranných ohnivzdorných skel.
• Silno rozpustí sadze
• Dlhodobo pôsobí
číslo
artikla.
298745
• Pre všetky ochranné ohňu vzdorné sklá
• Pre varné dosky Ceran®
Balenie
fľaše s rozprašovačom
0,5 l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4 ks
276 kg
spotreba
(4 ks v kartóne)
43
8. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Pre keramiku
Grundreiniger
Mnohostranne použitelný, vodou rieditelný čistiaci koncentrát pre dôkladné čištenie
silne znečištených keramických obkladov.
•
•
•
•
Odstraňuje oleje a tuky, vosky, asfalt, zbytky konzervačných prostriedkov atd.
Pre keramiku, prírodný a betonový kameň
Pre predčistenie pri pokládke dlažby na dlažbu
Pre interiér i exteriér
číslo
artikla.
Wischpflege
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
298702
kanister
5l
5l
500 kg
1 l pre
298701
fľaša (4 ks v kartóne)
1l
4l
564 kg
10 - 50 m²
Veľmi výdatný, ekologický čistiaci a konzervačný koncentrát pre keramické obklady
a dlažby, klinkry, kameninové a tehlové pásky, betónové dlaždice a teraco.
•
•
•
•
Čistí a konzervuje v jednom pracovnom takte
Pre trvalé použitie
Nevytvára vrstvy a neluhuje podklad
Pre interiér i exteriér
číslo
artikla.
298707
Balenie
fľaša
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
528 kg
(4 ks v kartóne)
Fleckstopp
spotreba
spotreba
cca 20 ml
pre 10 l vody
Špeciálna impregnácia pre zabránenie tvorby škvŕn na dlažbách a obkladoch z porézne nasiakavej keramiky (cotto, klinkry atď) rovnako ako na prírodnom kameni
(mramor, vápenec a granit).
• Odpudzuje vodu, oleje a tuky
• Odolný proti UV žiareniu a žltnutiu
• Pre interiér aj exteriér
Upozornenie:
Obklady a dlažby možné ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (spravidla 4 - 6 týždňov po
pokládke)!
číslo
artikla.
298714
Balenie
kartón
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
408 kg
(4 fľaša á 1 l)
ZementschleierEntferner Innen
spotreba
1 l pre
20 - 30 m²
Koncentrovaný, vysoko aktívny, kyslý čistič pre odstraňovanie zvyškov cementového
mlieka, usadenín hrdze a vápna, zvyškov olejov a mydla a ostatných nečistôt a usadenín popr. výkvetov na všetkých kyselinovzdorných povrchoch ako obkladov, klinkrov, tehlových a keramických dlaždíc, cotto dlažby, vymývaného betónu, prírodného
kameňa, plastu, živicou pojených dlaždíc a dosiek, chrómu a nerez ocele atď
• Obzvlášť pre konečné čistenie stavby po dokončení
• Prednostne pre interiér
• Bez obsahu kyseliny soľnej, neuvoľňuje korozívne výpary
číslo
artikla.
298718
Balenie
kartón
(4 fľaša á 1 l)
44
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
564 kg
spotreba
1 l pre
10 - 15 m²
8. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Klinkeröl
Špeciálny prostriedok dodávaný k priamemu použitiu pre oživenie a zvýraznenie
farebného odtieňa matných, neglazovaných, kameninových a tehlových dosiek,
tehlové dlažby a podobných neglazovaných keramických plôch na stene a podlahe.
• Nevytvára film ani lesk
• Uľahčuje údržbu a zmenšuje citlivosť na tvorbu škvŕn
• Pre interiér a zastrešené vonkajšie plochy
Upozornenie:
Obklady a dlažby možné ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (spravidla 4 - 6 týždňov po
pokládke)!
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
298712
kanister
5l
5l
410 kg
1 l pre
298709
fľaša
1l
4l
456 kg
10 - 20 m²
(4 ks v kartóne)
Pre jemnú kameninu
FeinsteinzeugPflege-Reiniger
Čistiaci a konzervačný koncentrát pre priebežnú údržbu normálne znečistených
dlažieb z jemne sintrovanej keramiky. Rozpúšťa a odstraňuje bez šmúh nečistoty
všetkého druhu, tenké olejové a mastné filmy, oter z podrážok topánok.
•
•
•
•
Čistí a konzervuje v jednom pracovnom takte
Nevytvára vrstvy
Očistené plochy sú pri pravidelnom používaní menej citlivé na znečistenie
Pre interiér i exteriér
číslo
artikla.
298708
Balenie
fľaša
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
540 kg
(4 ks v kartóne)
Feinsteinzeug
Intensiv
Reiniger
1 l pre
10 - 100 m²
Rozpúšťa a odstraňuje olejové a mastné filmy, oter z topánok, vrstvy vosku, leštiacich emulzií a pevne prilepenú nečistotu z jemnej sintrovanej keramiky. Pre pravidelné čistenie silne zaťažených plôch a pre občasné generálne upratovanie.
•
•
•
•
Biologicky odbúrateľný
Bez obsahu riedidiel
Vysoká výdatnosť
Pre interiér aj exteriér
číslo
artikla.
298713
Balenie
kartón
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
522 kg
(4 fľaša á 1 l)
FeinsteinzeugFleckstopp
spotreba
spotreba
1 l pre
10 - 100 m²
Špeciálna impregnácia pre jemnú sintrovanú keramiku, ktorá ponúka dlhodobú ochranu pred vodou, olejmi, tukmi a inými druhmi nečistôt.
• Uľahčuje údržbu, nevytvára lesk
• Zvlášť vhodná pre novo položené alebo leštené plochy
• Pre interiér aj exteriér
Upozornenie:
Obklady a dlažby možné ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (spravidla 4 - 6 týždňov po
pokládke)!
číslo
artikla.
298719
Balenie
kartón
(4 fľaša á 1 l)
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
408 kg
spotreba
1 l pre
20 - 30 m²
45
8. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Pre prírodný kameň
NatursteinFleckstopp
Transparentný impregnačný špeciálne pre mramor, prírodný a betonový kameň.
Ponúka dlhodobú ochranu pred pôsobením vody, olejov a tukov.
• Pre ochranu pred tvorbou škvŕn a pre uľahčenie údržby
• Odolná proti UV žiareniu a žltnutiu
• Pre interiér i exteriér
Upozornenie:
Obklady a dlažby možno ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (s pravidla 4 – 6 týždňov
po pokládke)!
číslo
artikla.
298704
Balenie
kartón
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
456 kg
(4 fľaša á 1 l)
NatursteinFarbvertiefer
spotreba
1 l pre
15 - 30 m²
Špeciálny produkt pre zvýraznenie prirodzenej farby a štruktúry prírodného kameňa
nevýrazného vzhľadu a alebo který má byť vzhľadovo zjednotený s inou leštiacou
plochou.
• Pre nasiakavé, porézne prírodné a betónové kamene a mramor
• Netvorí lesk
• Pre interiér i exteriér
Upozornenie:
Obklady a dlažby možno ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (s pravidla 4 – 6 týždňov
po pokládke)!
číslo
artikla.
298705
Balenie
kartón
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
456 kg
(4 fľaša á 1 l)
NatursteinWischpflege
spotreba
1 l pre
cca 10 m²
Ekologický čistiaci a konzervačný koncentrát pre mramor, prírodný a betónový
kameň, ktorý ponúka prednosti všade tam, kde je potrebné rýchle čistenie a ošetrenie v jednom pracovnom takte.
• Pre trvalé použitie
• Nevytvára vrstvy a neluhuje podklad
• Pre interiér i exteriér
číslo
artikla.
298706
Balenie
fľaša
(4ks. v kartóne)
46
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
4l
523 kg
cca 20 ml
na 10 l vody
8. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Pre Cotto materiál
CottoExtraschutz
Prídavná impregnácia pre všetky neošetrené a nasiakavé obklady a dlažby cotto, teracotta, tehlové a keramické pásky, kachľová pec, osobitne v oblastiach kuchýň
a jedální.
•
•
•
•
Zabezpečuje maximálnu ochranu proti škvrnám u nasiakavých obkladov
Používa sa v kombinácii s následným použitím sopra Cotto-Deckwachs
Bez obsahu riedidiel
Pre interiér
číslo
artikla.
298736
Balenie
fľaša
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
516 kg
1l
(4 ks v kartóne)
CottoAusfughilfe
• Chráni nasiakavé dlažby pred znečistením škárovacou hmotou
• Zabezpečuje vysokú priľnavosť škárovacej hmoty na bokoch dlaždíc
• Pre interiér aj exteriér
298737
Balenie
fľaša
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
516 kg
(4 ks v kartóne)
spotreba
1 l na
5 - 15 m²
Konzervačný koncentrát bez obsahu riedidla na príležitostné oživenie voskovaných
dlažieb cotto, teracotta, kameninových a tehlových dosiek.
• Zlepšuje vzhľad dlažby, zvýrazňuje farbu
• Zvyšuje ochranu voskovaných dlažieb
• Pre interiér
číslo
artikla.
298738
Balenie
fľaša
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
516 kg
1l
(4 ks v kartóne)
Cotto-Deckwachs
1 l na
5 - 10 m²
Impregnácia bez obsahu riedidiel, ktorá uľahčuje umývanie a čistenie dlažby typu
cotto, teracotta, tehlových a kameninových dlažieb po vykonanom škárovaní.
číslo
artikla.
Cotto-Pflegemilch
spotreba
spotreba
1 l na
20 - 200 m²
Voskový, samo leštiaci prostriedok určený na priame použitie pre trvalú ochranu
dlažby cotto, teracotta, tehlových a kameninových dosiek. Aj pre voskovanie vo
výrobe ošetrených dlaždíc cotto.
• Zvýrazňuje prírodný farbu a štruktúru
• Vysoká oteruvzdornosť
• Pre interiér
číslo
artikla.
298742
Balenie
fľaša
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
520 kg
1l
(4 Sks. v kartóne)
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
1 l na
5 - 15 m²
47
8. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Pre vonkajšie použitie
Zementschleier-Entferner
Außen
Koncentrovaný, vysoko aktívny, kyselý čistič pre odstraňovanie zbytkov cementového
mlieka, usadenín vápna a malty, popr. výkvetu na všetkých kyselinovzdorných
povrchoch ako keramických obkladoch a dlaždicích, klinkrech, mozaikách, žuli a
cotto dlažby.
• Extra silné a rychlé pôsobenie
• V dôsledku silného zápachu uprednostniť použitie v exteriéri
• Obzvlášť pre prvé čistenie stavby po dokončení
číslo
artikla.
GrünbelagEntferner
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
298700
kanister
5l
5l
520 kg
1 l na
298703
kartón (4 fľaša á 1 l)
4l
4l
558 kg
10 - 15 m²
Koncentrovaný, samočinne pôsobiaci čistič pre odstránenie klzkých povlakov zelených rias a iných povrchových znečistení spôsobených stromami a rastlinami.
• Odstraňuje dôkladne a bez námahy znečistenia v exteriéri
• Samočinné pôsobenie
• Preventívne pôsobiaci
číslo
artikla.
298746
Balenie
fľaša
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
516 kg
(4 ks v kartóne)
Rostumwandler
1 l na
40 - 150 m²
Odstraňuje dôkladne hrdzu
Dlhodobo pôsobí
Chráni pred dalším znečistením hrdzou
Pre interiér i exteriér
číslo
artikla.
298743
Balenie
fľaša
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
624 kg
(4 ks v kartóne)
spotreba
1 l na
7 - 15 m²
Silne pôsobiaca čistiaca s obsahem kyseliny pre odstránenie výkvetov, zbytkov malty,
krusty, zbytkov betónu a ostatných nečistôt na všetkých kyselinovzdorných povrchoch ako napr. prírodný a betónový kameň, zdivo, terasy, fasády, klinkry, dlaždice
atd.
•
•
•
•
Silne čistiace pôsobenie
Extra silný koncentrát
Po aktivačnej dobe iba umyť vodou
Pre exteriér
číslo
artikla.
298744
Balenie
fľaša
(4 ks v kartóne)
48
spotreba
Reoxidačný čistič kameňa s obsahom kyseliny so špeciálnymi komponentami pre
odstránenie hrdzavých škvŕn a ochranu pred hrdzou. Pre čistenie prírodného kameňa
s obsahom železa rovnako ako pre odstránenie hrdze a hrdzavých škvŕn z kyselinovzdorných podkladov. Tiež proti hrdzavým škvrnám na betónové dlažbe spôsobených
kovovými konštrukciami, atď
•
•
•
•
Kraftreiniger
Außen
spotreba
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
564 kg
spotreba
9. Náradie na obkladanie
Štandartný program
Vedro na miešanie
30 litrov, červené
číslo
artikla.
298601
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
Hmotnosť
palety
spotreba
Hmotnosť
palety
spotreba
Hmotnosť
palety
spotreba
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
Vedro s mierkou
10 litrov, transparentné
číslo
artikla.
298610
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
1 ks
Univerzálna špongia
číslo
artikla.
298609
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
1 ks
(125 ks v kartóne)
Epoxi - špeciálny program
NEU
Valček na epoxidové hmoty
Pre nanášanie základov Sopro s epoxidovou živicou.
šírka 25 cm, vlákno 8 mm, odolná voči rozpúšťadlám
číslo
artikla.
298515
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
1 ks
Špeciálne hladidlo na epoxid
číslo
artikla.
298508
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
1 ks
49
9. Náradie na obkladanie
Rúčka so suchým zipsom
Čistiaca - hrubá
Čistiaca - jemná
modrá
biela
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
298503
Padbrett m. Klettverschl.
vcelku (20 ks v kartóne)
1 ks
298504
Abwaschpad grob blau
vcelku (30 ks v kartóne)
1 ks
298505
Abwaschpad fein weiß
vcelku (30 ks v kartóne)
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
Viskózna špongia
číslo
artikla.
298506
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
(80 ks v kartóne)
Soprodur® - prístrojová technika
Profesionálny prípravok na namiešanie
•
•
•
•
Pre namiešanie 2–6 kg Soprodur®
S fixačnou úchytkou pre nasadenie na vedro Soprodur®
So špeciálnym miešacím kotúčom
Potrebná je vŕtačka 1/2“ 20 UNF s vretenovým hrdlom 43 mm EU norma, minimálne otáčky > 2000 U/min
číslo
artikla.
298911
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
Ručný injektor
číslo
artikla.
298903
Balenie
vcelku
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
sada spotrebných dielov pre ručný injektor
Sada (2 prítlačné hrdlá,1 sacie hrdlo, 2 hadice,
2 adaptéry, 1 uzáver)
číslo
artikla.
298904
50
Balenie
set
Odberné
množstvo
1 set
9. Náradie na obkladanie
Injekčný lis
Sada spotrebných dielov pre injekčný lis
(1 vstupný tesniaci valec, 1 výstupný tesniaci valec, tesniace krúžky, O krúžky)
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
298905
injektážny prístroj
298910
náhradné diely
vcelku
Hmotnosť
palety
spotreba
Hmotnosť
palety
spotreba
1 ks
set (10 pakrov, 10 uzáverov,
20 kolíkov)
Paker na dlaždice 8 mm
set (10 Packer, 10 uzáverov,
20 kolíkov)
Odberné
množstvo
Balenie
298906
dlažbový balíček 6 mm
set
1 set
298908
dlažbový balíček 8 mm
set
1 set
Paker na maltu 6 mm
set (10 pakrov, 10 uzáverov,
20 kolíkov)
Paker na maltu 8 mm
set (10 pakrov, 10 uzáverov,
20 kolíkov)
číslo
artikla.
spotreba
1 set
Paker na dlaždice 6 mm
číslo
artikla.
Hmotnosť
palety
Odberné
množstvo
Balenie
298907
maltový balíček 6 mm
set
1 set
298909
maltový balíček 8 mm
set
1 set
výber správneho pakra
Sopro
paker na dlaždice
injektáž
injektáž
tesniaci
krúžok
dlaždica
malta na pokladanie/
vyrovnávacia vrstva
tesniaci kolík
Sopro
paker na maltu
tesniaci
krúžok
dlaždica
kontaktná vrstva
tesniaci kolík
poter
betónová podmurovka/ spodná
konštrukcia
malta
51
Systém dlaždica
na dlaždicu
9. Náradie
na obkladanie
Bezpečné pokladanie dlaždíc na existujúce dlažby
Podklad
Stará dlažba
Primárne ošetrenie podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S
Lepenie
Sopro FKM XL
MultiFlexKleber
Škárovanie
Sopro Brillant® PerlFuge
52
1. Potery · tesnenia
Trasové cementy
Sopro TRB 421
TrassBinder
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Cementové, špeciálne pojivo s obsahom trasu pre výrobu silnovrstvovej pokládkovej
a drenážnej malty. Pre výrobu dobre spracovateľnej, vysoko odolnej malty pre interiér i exteriér, zvlášť vhodné pre pokládku na zbarvennie citlivých dlažieb z prírodného kameňa. Pre pokládku dlaždíc a dosiek, cotto a betonovej dlažby. S obsahom
rýnskeho trasu pre významné zníženie nebezpečia sfarbenia a výkvetu.
Doporučujeme pre dosadenie ešte lepšej drenážnej funkcie zabudovaný Sopro DrainageMatte (viz. str. 153). Nutno na stavbe zmiešať s pieskom (zrnitosť 0 - 4 mm)
alebo poterovým pieskom (zrnitosť 0 - 8 mm). Pre výrobu drenážnej malty možno
použít kamenú drť zrnitosti 2 – 5 mm, 5 – 8 mm alebo 8 – 12 mm alebo presiaty
piesok s gulatým zrnom 4 – 8 mm.
• Pre interiér i exteriér
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
350011
1.2
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.000 kg
1.000 kg
spotreba
Rýchloväzné pojivá pre potery
Sopro
Rapidur® B1
Špeciálne pojivo zušľachtené disperziou pre výrobu rýchlotvrdnúcich, vysokopevnostných cementových poterov s možnosťou skorej pokládky dlažby. Je vhodné pre výrobu pripojených, plávajúcich a vyhrievaných poterov, tiež na separačné vrstvi. Zvlášť
vhodné pre termínované stavby. Mieša sa na stavbe s pieskom frakcie 0 - 8 mm.
SchnellEstrichBinder
CTC30 F7
SE1
KRISTAL
NE
WA
NG
E
LI
HOH
1.1
SS
E R BIN D
• Zrelosť pre pokládku: po cca 12 hod pre dlažbu, pre veľmi hutné podlahové povlaky, ako napr.linoleum, PVC,atď., a tiež pre drevenné podlahy a parkety po cca 24
hod, popr. pri dosiahnutí zbytkovej vlhkosti ≤ 2,0 CM%
• Pre interiér i exteriér
• Spracovateľnosť: cca 60 min
• Pochôdzne: po cca 3 hod
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
• Vhodné pre vyhrievané podlahy
• Čerpatelné
U
číslo
artikla.
250202
Balenie
vrece
20 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
20 kg
840 kg
spotreba
cca 3,0 kg/m²
na 1 cm vrstvy
Sopro
Rapidur® B5
SchnellEstrichBinder
CTC30 F7
SE4
Špeciálne spojivo zušľachtené disperziou pre hospodárnu výrobu rýchlotvrdnúcich,
vysokopevnostných cementových poterov s možnosťou skorej pokládky dlažby.
Je vhodné pre výrobu pripojených, plávajúcich a vykurovaných poterov, tiež na
separačnej vrstve. Zvlášť vhodné pre termínované stavby. Mieša sa na stavbe s pieskom frakcie 0 - 8 mm.
• Zrelosť pre pokládku: po cca 3 dňoch pre dlažbu, pre velmi hutné podlahové povlaky, ako napr.linoleum,PVC,atd. a tiež pre drevené podlahy a parkety pri dosiahnutí zbytkovej vlhkosti ≤ 2,0 CM%
• Pre interiér i exteriér
• Spracovateľnosť: cca 2 hod
• Pochôdzne: po cca 6 - 10 hod
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
• Vhodné pre vyhrievané podlahy
• Čerpatelný
číslo
artikla.
250206
Balenie
vrece
20 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
20 kg
840 kg
spotreba
cca 2,8 kg/m²
na 1 cm vrstvy
53
1. Potery · tesnenia
1.3
Polystyrénové rýchloväzné pojivá
Hydraulické veľmi rýchlo tuhnúce špeciálne pojivo s kryštalickým viazaním vody na
vytváranie vyrovnávacích násypov pod potery ako izolácia proti vode a hluku.
Na stavbe sa mieša s polystyrénovým granulátom (EPS) a vodou.
PolystyrolSchnellBinder
•
•
•
•
KRISTAL
NE
WA
SS
certifikáty:
Technická univerzita Graz:
– číslo skúšobnej správy: B10.241.003.312
NG
E
Oba na spracovanie: cca 60 minút
Po cca 24 hodinách sa môže položiť poter
So skúšobným certifikátom
Hrúbka vrstvy minimálne 4 cm
LI
HOH
Sopro
Rapidur® S1
E R BIN D
U
číslo
artikla.
250210
Balenie
vrece
20 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
20 kg
840 kg
spotreba
80 - 100 kg/m³
Sopro
Rapidur® S5
Hydraulické veľmi rýchlo tuhnúce špeciálne pojivo s kryštalickým viazaním vody na
vytváranie vyrovnávacích násypov pod potery ako izolácia proti vode a hluku.
Na stavbe sa mieša s polystyrénovým granulátom (EPS) a vodou.
PolystyrolSchnellBinder
•
•
•
•
•
Doba na spracovanie: cca 2 hodiny
Po cca 5 dňoch sa môže položiť poter
So skúšobným certifikátom
Hrúbka vrstvy minimálne 4 cm
Tlmenie hluku pri chôdzi cca 29 dB
certifikáty:
Technická univerzita Graz:
– číslo skúšobnej správy: B10.241.001.312
– číslo skúšobnej správy: 78.336/09
číslo
artikla.
250215
1.4
EpoxiMörtel
rüft na
ep
ch
G
vrece
20 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
840 kg
840 kg
spotreba
80 - 100 kg/m³
Špeciálny poter
Sopro EE 771
DI
13
SR--C6
SR
C60
0-F
-F1
15
N
Balenie
E N 13 8
Pigmentovaný, dvojzložkový rýchlotvrdnúci plastbetón bez obsahu riedidla.
Vysoká oteruvzdornosť, veľmi vysoká pevnosť v tlaku, v ťahu za ohybu a v odtrhu.
Pre výrobu hladkých poterov s malou hrúbkou vrstvy pripojenej na separačnej vrstve
alebo na spádovej stierke so zvlášť veľkými rozdielmi v hrúbke.
Ako vysprávka pre rýchle opravy stien a podláh, napr pre kapilárne uzavretej škáry v
oblasti záhlavia bazénov alebo pre kapilárne utesnenie v miestach napojenia podlahových vpustí a stenových prestupov.
• Zrelosť pre pokládku: po cca 24 hod
• Hrúbka vrstvy: 4 - 20 mm v jednom pracovnom takte; až 100 mm pri primiešaní
kremičitého piesku
• Pre interiér i exteriér
• Na stenu i podlahu
• Spracovateľnosť: cca 60 min
• Pochôdzne: po cca 12 hod
číslo
artikla.
350771
Balenie
vedro
spotreba
25 kg
25 kg
Palettengewicht
Bedarf
675 kg
cca 1,7 kg/m²
na 1 mm vrstvy
54
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
1. Potery · tesnenia
1.5
NEU
Polystyrénové rýchloväzné pojivá
Sopro ZGE 1
Cementový liaty poter
CTC30 F7
NG
NE
WA
lierend &
vel
s
ni
SS
E R BIN D
U
ne
st
ni
ve
ch
s elb
ll
l
nel
ch
selb
st
E
KRISTAL
LI
HOH
SE1
lliere n d &
s
Synteticky zušľachtená samonivelizačná suchá hotová zmes s možnosťou
čerpania na výrobu rýchlo-tuhnúceho cementového liateho poteru s možnosťou skorého pokladania v súlade s normou ÖNORM B 2232. Nie je potrebné
dodatočné pridávanie piesku. Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č.
1907/2006, príloha XVII
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cementová, samonivelizačná, bez potreby obrúsenia
Možnosť pokladania dlaždíc a prírodného kameňa už po cca 24 h
Pochôdzne už po cca 3 hodinách
Malá stavebná výška
Pre práce s poterom s úsporou času resp. termínované stavby
Ideálna pre renovačné a sanačné práce
Vhodná pre podlahové kúrenie
Dobré vlastnosti pri spracovaní
Možnosť čerpania
Pre použitie v interiéroch
číslo
artikla.
289018
Balenie
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
25 kg
spotreba
cca 16 kg/m2
na 1 cm vrstvy
NEU
Sopro ERS 961
EstrichRanddämm
Streifen okrajová manžeta
Samolepiaca okrajová manžeta z nehnijúcej polyuretánovej peny s uzatvorenými
bunkami, kašírovanej vlákninou. Jednoduché a bezpečné spracovanie. Pre oblasť
okrajov stena/podlaha kvôli zabráneniu maltových mostíkov. Pre všetky druhy
cementových a vápenno-síranových poterov. Obzvlášť v spojení s liatym cementovým poterom Sopro ZGE 1 ZementGießEstrich.
• Jednoduché a bezpečné spracovanie
• Zabraňuje premosteniu hluku a nútenému pnutiu pri okrajových škárach na podlahách / stenách
• Jednoduché a bezpečné vytváranie rohov
• Vysoká priľnavosť na čistých podkladoch
• Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
rozmery: výška 100 mm, hrúbka 8 mm, 40 mm lepiaca vláknina
číslo
artikla.
297961
NEU
Soprodur® HF-L
EpoxiLack hochfest
Vysoko pevný
epoxidový lak
Odberné
množstvo
Balenie
kartón (5 rolí á 20 m)
100 m
Hmotnosť
palety
spotreba
100 m
Dvojzložkový ochranný náter z epoxidovej živice na ochranu cementom spájaných
podkladov, ako napr. poterové a betónové plochy, ako aj priamo použiteľných plôch,
vytvorených pomocou Sopro ZGE 1 (viď strana 114) a Sopro FS 15 plus (viď strana
36), proti mechanickému a chemickému zaťaženiu. Tuhne na povrchovú ochrannú
vrstvu, neprepúšťajúcu vodné pary. Preto je vhodný aj pre následné ošetrenie
mladých poterov – tu je potrebný základ pomocou Sopro Epoxi-Grundierung.
•
•
•
•
•
•
Na podlahy, pre použitie v interiéroch a exteriéroch
Vysoká odolnosť voči oteru
Bez obsahu rozpúšťadiel
Odolný voči chemikáliám
Môže sa nanášať nástrekom, natieraním alebo valčekom
Pre dosiahnutie povrchov znižujúcich riziko pošmyknutia posypte kremičitým pieskom Sopro Quarzsand grob
Skúšobný certifikát:
BGIA: SoproDur® HF-L spĺňa po posype hrubým kremičitým pieskom Sopro Quarzsand grob kritériá pre skupinu hodnotenia zabránenia pošmyknutiu R 11
číslo
artikla.
289513
289514
Balenie
steingrau RAL 7030
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
300 kg
vedro (Komponent A)
4 kg
5 kg
fľaša (Komponent B)
1 kg
(4+1 kg)
spotreba
300 - 400 g/m2
na 1 vrstvu
min. 2 vrstvy
55
2. Vylepšenie • montáž • stierkovanie • opravy
2.1
Stenové a stropné stierky
Sopro G 620
Glättspachtel
jemná sádrová stierka
4B
na
• Na stenu i strop
• Do interiéru
• Jednoduché spracovanie
• Vysoká výdatnosť
• Roztierateľná do nulovej hrúbky
• Spracovateľnosť: cca 45 min
13
Ty p
9 63
Qua
l
Q4
1–
tsstufen Q
itä
Paropriepustná stierková hmota na sadroplastovej báze bez tvorby trhlín pri schnutí,
pre vytváranie hladkých podkladov na stenách a stropoch, na murive, omietke, betóne a sadrokartóne pod ambient stierkové a lazúrovacie techniky. Uzatvára trhliny,
lunkry a škáry.
ch DIN EN
číslo
artikla.
330620
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
20 kg
20 kg
800 kg
cca 0,9 kg/m²
5 kg
20 kg
720 kg
na 1 mm vrstvy
Balenie
Weiß
330621
vrece
sáčok (4 ks v kartóne)
spotreba
Sopro F 820
Paropriepustná stierková hmota na sádroplastovej báze bez tvorby trhlín pri
schnutí, pre veľkoplošné vyplnenie nerovností na murive, omietke, betóne a póroFüllspachtel
betóne, a tiež pre zastierkovanie škár medzi sadrokartónovými doskami pred nanávýplňová sádrová stierka šaním ambient stierkovej a lazúrovacej techniky. Na vyplnenie trhlín, škár a štrbín.
4B
na
13
Ty p
9 63
Qua
l
Q4
1–
tsstufen Q
itä
• Vysoká plniaca schopnosť
• Spracovateľnosť: cca 30 min
• Na stenu i strop
• Pre interiér
• Jednoduché spracovanie
ch DIN EN
číslo
artikla.
330820
330821
Odberné
množstvo
Balenie
Weiß
vrece
sáčok (4 ks v kartóne)
Hmotnosť
palety
spotreba
20 kg
20 kg
800 kg
cca 1,0 kg/m²
5 kg
20 kg
720 kg
na 1 mm vrstvy
2.2 Montážne malty
Racofix® 2000
Rýchla montážna malta
Cementová, veľmi rýchlo tvrdnúca montážna malta. Vo veľmi krátkej dobe dosahuje vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu. Pre balkónové a schodiskové zábradlie. Pre
upevnenie konštrukčných kotiev.
• Pre interiér i exteriér
• Spracovateľnosť: cca 2 min
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Spolkový úrad pre výskum a skúšky materiálov, Berlin:
– „Bez účinku podporujúceho koróziu na betonárskej oceli”.
číslo
artikla.
Racofix® 8700
Rýchla montážna malta
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
289252
vedro
15 kg
15 kg
495 kg
289251
vedro
5 kg
5 kg
360 kg
spotreba
Cementová, rýchlo tvrdnúca montážna malta. Pre rýchlu montáž konštrukčných
kotiev, zariaďovacích predmetov, hákov a hmoždiniek.
• Pre interiér i exteriér
• Spracovatelnosť: 3 - 5 min
• Nehorlavá stavebná hmota
• Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES)
č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Spolkový úrad pre výskum a skúšky materiálov, Berlin:
– „Bez účinku podporujúceho koróziu na betonárskej oceli”.
číslo
artikla.
56
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
289256
vedro
15 kg
15 kg
495 kg
289255
vedro
5 kg
5 kg
360 kg
spotreba
2. Vylepšenie • montáž • stierkovanie • opravy
SchnellFestMörtel
Hydraulická rýchlo tuhnúca montážna malta, ktorá už po krátkom čase dosahuje vysokú pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku.
• Doba spracovania: cca 5 minút
• Pre použitie v interiéroch a v exteriéroch
číslo
artikla.
350049
2.3
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
25 kg
spotreba
Stavebná živica
Sopro BH 869
BauHarz
Balenie
Dvojzložková stavebná živica na epoxidovej báze, určená ako penetrácia a adhézny
mostík na hladké podklady. Pre výrobu vysokopevnostných, chemicky odolných plastbetónov pre betónové podlahy a potery. Je určená pre priemyselné a halové podlahy,
výrobné dielne a iné priestory s vysokým mechanickým a chemickým zaťažením. Pre
výrobu vodopriepustných rovnako zrných plastbetónov určených pre osadzovanie
lemovacích obrubníkov mostov. Pre opravy betónových podláh a stavebných dielov
a pre výrobu kapiláry uzatváracích zálievkových mált pri stavbe bazénov.
•
•
•
•
•
Pre interiér aj exteriér
Na podlahu
Spracovateľnosť: cca 60 min
Pochôdzna: po cca 24 hod
Pre vrstvy hrúbky 3 - 50 mm podľa druhu prísady (kremičitý piesok)
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
389871
vedro (Kombi balenie)
5 kg
5 kg
300 kg
cca 300 g/m² ako
389872
dóza (6 ks v kartóne)
1 kg
1 kg
288 kg
cca200 g/m²/mm ako
penetrácia
živicová malta
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
57
3. Izolácia
3.1
Bituménové stierky
Sopro KDG 751
zentr
on
m
i
t
ün
nen
1 : 10
!
at
K
bituménová penetrácia
W
ass e z u v e
r
rd
Vodou riediteľná koncentrovaná penetrácia bez obsahu riedidla na báze bitúmenovej emulzie. Ako penetrácia na minerálne podklady pod hydroizolácie Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht Super + a silnovrstvovú hydroizolačnú stierku Sopro
KellerDicht 2-K. Pri spracovaní sa neuvoľňujú žiadne škodlivé alebo horľavé výpary.
•
•
•
•
Pre exteriér
Veľmi výdatná, pretože je riediteľná vodou až do pomeru 1:10
Nanášanie náterom, valčekovaním, striekaním
Jednoduché spracovanie
číslo
artikla.
389751
Sopro KD 752
KellerDicht 1-K
Sopro
Bauchemie GmbH
Balenie
vedro
5 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
5 kg
400 kg
spotreba
cca 250 g/m²
Jednozložková, plastom modifikovaná, silnovrstvová bitúmenová stierka plnená
polystyrénom bez obsahu riedidla pre realizáciu flexibilných, trhliny preklenujúcich
hydroizolácií stavieb podľa DIN 18195 proti zemnej vlhkosti a nezadržovane presakujúcej vode na podlahových doskách a stenách (diel 4), proti netlakovej vode na
stropoch a v mokrých priestoroch (diel 5), aj pre horizontálne medziizoláciu. Ako
lepidlo pre ochranné, drenážne a izolačné dosky pod úrovňou terénu.
•
•
•
•
•
•
Pre exteriér
Vodonepriepustná
Trhliny prekleňujúca
Odolná teplotným zmenám a mrazu
Nanášanie stierkovaním alebo striekaním
Odolná proti prírodným agresívnym látkam
certifikáty:
Bautest Dresden GmbH:
– Všeobecné skúšobné certifikáty stavebného dozoru pre normálne vznetlivé,
plastmi modifikované bitúmenové ochranné vrstvy
pre izolácie stavieb podľa stavebného regulačného zoznamu A, časť 2, por.
č. 2.39 pre použitie v súlade s DIN 18 195 časti 4 – 6
číslo
artikla.
Sopro KD 754
KellerDicht 2-K
Sopro
Bauchemie GmbH
Odberné
množstvo
Balenie
Hmotnosť
palety
spotreba
389752
sud
30 l
30 l
405 kg (18 St.)
3,5 - 4,6 l/m²
389750
vedro
11 l
11 l
339 kg
na min. vrstvu
Dvojzložková, plastom modifikovaná, silnovrstvová bitúmenová stierka plnená polystyrénom bez obsahu riedidla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre exteriér
Oblasti použitia ako KD 752 v spojení s KDB 774
Optimálne tvarová stálosť
V krátkej dobe odolná proti dažďu
Vodonepriepustná
Trhliny prekleňujúca
Odolná teplotným zmenám a mrazu
Nanášanie stierkovaním alebo striekaním
Odolná proti všetkým na stavbe sa vyskytujúcim prírodným agresívnym látkam
certifikáty:
Bautest Dresden GmbH: – Všeobecné skúšobné certifikáty stavebného dozoru pre
normálne vznetlivé, plastmi modifikované bitúmenové ochranné vrstvy pre izolácie
stavieb podľa stavebného regulačného zoznamu A, časť 2, por. č. 2.39 pre použitie
v súlade s DIN 18 195 časti 4 – 6, ako aj ako utesnenie škár pre dielce z betónu s
vysokou rezistenciou voči prenikaniu vody podľa stavebného regulačného zoznamu
A, časť 2, por. č. 1.4.
číslo
artikla.
389753
Balenie
sud, tekutá zložka A
30 l
vedro prachová zložka B
58
Pri transporte a uskladnení cháňte pred mrazom
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
30 l
396 kg
3,5 – 4,6 l/m²
(18 ks)
na min. vrstvu
spotreba
3. Izolácia
Sopro KSP 652
KellerDicht Super+
Sopro
Bauchemie GmbH
Jednozložková, rychloschnúca, plastom modifikovaná, silnovrstvová bitúmenová
stierka plnená polystyrénom bez obsahu riedidla, pre realizáciu flexibilných, trhliny
preklenujúcich hydroizolácií stavieb podľa DIN 18195 proti zemnej vlhkosti a nezadržovanej presakujúcej vode na podlahových doskách a stenách (diel 4), proti netlakovej vode na stropoch av mokrých priestoroch (diel 5) a proti tlakovej vode
a zadržiavané presakujúcej vode (diel 6), a pre horizontálne medziizolácie. Tiež ako
pásová hydroizolácia pracovných škár v exteriéri u vodonepriepustných betónových
konštrukciách a ako lepidlo pre ochranné, drenážne a izolačné dosky pod úrovňou
terénu
• Pre exteriér
• Vysoká plošná výdatnosť
• Rýchla odolnosť proti dažďu
• Trhliny preklenujúca
(po cca 4 hod)
• Odolná teplotným zmenám a mrazu
• Vodonepriepustná
• Nanášanie stierkovaním alebo striekaním
• Veľmi nízky úbytok hrúbky pri schnutí • Odolná proti všetkým na stavbe sa vys• Veľmi malé stlačenie zemným tlakom
kytujúcim prírodným agresívnym látkam
certifikáty:
Bautest Dresden GmbH: – Všeobecné skúšobné certifikáty stavebného dozoru pre
normálne vznetlivé, plastmi modifikované bitúmenové ochranné vrstvy pre izolácie
stavieb podľa stavebného regulačného zoznamu A, časť 2, por. č. 2.39 pre použitie
v súlade s DIN 18 195 časti 4 – 6, ako aj ako utesnenie škár pre dielce z betónu
s vysokou rezistenciou voči prenikaniu vody podľa stavebného regulačného zoznamu
A, časť 2, por. č. 1.4.
číslo
artikla.
389652
Sopro
KMB Flex 1-K
Hrubovrstvá
bituménová stierka
Sopro
Bauchemie GmbH
Balenie
sud
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
30 l
450 kg
3,5 - 4,6 l/m²
(18 ks)
na min. vrstvu
30 l
spotreba
Jednozložková bitúmenová silnovrstvová stierka bez obsahu riedidiel a plnív, na
výrobu flexibilných, trhliny preklenujúcich stavebných hydroizolácií podľa DIN 18195
proti zemnej vlhkosti a nezadržované presakujúcej vode na stenách a podlahách pod
úrovňou terénu (diel 4) a vo vlhkých priestoroch (diel 5), proti zadržiavanej presakujúcej vode (diel 6) a tiež ako horizontálne medzi izolácie proti tlakovej vode z vonka.
Ako lepidlo na lepenie ochranných drenážnych a tepelne izolačných dosiek pod
úrovňou terénu
•
•
•
•
Pre interiér aj exteriér
Na priame použitie
Ľahká spracovateľnosť
Vodunepriepustná a trhliny prekleňujúca
• Odolná proti chladu a teplu
• Nanášanie náterom, striekaním alebo
valčekom
• Na lepenie tepelne izolačných dosiek
• Odolná proti všetkým na stavbe sa vyskytujúcim agresívnym látkam
certifikáty:
Bautest Dresden GmbH:
– Všeobecné skúšobné certifikáty stavebného dozoru pre normálne vznetlivé, plastmi modifikované bitúmenové ochranné vrstvy pre izolácie stavieb podľa stavebného regulačného zoznamu A, časť 2, por. č. 2.39 pre použitie v súlade s DIN 18 195
časti 4 – 5.
číslo
artikla.
389760
Odberné
množstvo
Balenie
sud
30 kg
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
30 kg
Hmotnosť
palety
spotreba
540 kg
4,5 - 5,5 kg/m²
(18 ks)
na min. vrstvu
59
3. Izolácia
Sopro
KMB Flex 2-K
2 zložková stierka
hrubovrstvá
Sopro
Bauchemie GmbH
Dvojzložková, bitúmenová, živicou modifikovaná, vláknami vystužená silnovrstvová
stierka bez obsahu riedidiel, na výrobu flexibilných, trhliny preklenujúcich stavebných hydroizolácií podľa DIN 18195 proti zemnej vlhkosti a nezadržovane presakujúcej vode na stenách a podlahách pod úrovňou terénu (diel 4), proti netlakovej
podzemnej vode vo vlhkých priestoroch (diel 5), proti zadržiavane presakujúcej vode
(diel 6) a tiež ako horizontálne medzi izolácie proti tlakovej vode z vonka.
Ako lepidlo na lepenie ochranných drenážnych a tepelne izolačných dosiek pod
úrovňou terénu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér aj exteriér
Optimálne tvarová stálosť
V krátkej dobe odolná proti dažďu
Rýchlo zasychajúcich
Vodunepriepustná a trhliny preklenujúca
Odolná proti chladu a teplu
Nanášanie striekaním alebo stierkou
Odolná proti všetkým na stavbe sa vyskytujúcim agresívnym látkam
certifikáty:
Bautest Dresden GmbH:
– Všeobecné skúšobné certifikáty stavebného dozoru pre normálne vznetlivé, plastmi modifikované bitúmenové ochranné vrstvy pre izolácie stavieb podľa stavebného
regulačného zoznamu A, časť 2, por. č. 2.39 pre použitie v súlade s DIN 18 195 časti
4 – 6, ako aj ako utesnenie škár pre dielce z betónu s vysokou rezistenciou voči prenikaniu vody podľa stavebného regulačného zoznamu A, časť 2, por. č. 1.4.
číslo
artikla.
389762
Balenie
sud, tekutá zložka 22 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
30 kg
540 kg
4,3 - 5,8 kg/m²
(18 ks)
na min. vrstvu
30 kg
plus prášková zložka 8 kg
3.2
Za studena lepené bitumenové pásy
Sopro BVA 759
Bitumenová príprava,
náter
bsahu
bez o adiel
šť
rozpú
Jednozložkový základný bitúmenový náter na priame použitie bez obsahu riedidla na
zlepšenie prídržnosti a hĺbkovému prikotveniu následných bitumenových izolácií, ako
napr Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht Super + a Sopro KellerDicht 2-K.
Ako príprava podkladu pod Sopro Thene BitumenAbdichtungsbahn pri teplotách od
-5 ° C do +5 ° C.
Zvlášť vhodný na staré bitúmenové stierky a pásy, a tiež na betón, plnoplošne
vyškárované murivo, omietku, kov a drevo.
•
•
•
•
•
Doba schnutia: cca 15 minút
Na zlepšenie priľnavosti
Spracovanie za studena
Pripravené na použitie, ľahké spracovanie
Možnosť nanášania štetcom, valčekom a nástrekom
číslo
artikla.
398760
SoproThene®
Voranstrich
Vysokohodnotný
podkladný náter
Balenie
vedro
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
10 l
450 kg
10 l
spotreba
cca 0,15 l/m²
Vysoko kvalitný, špeciálny základný náter na bitumenemulznej báze určený na priame
použitie bez obsahu riedidla a bez zápachu. K príprave minerálnych podkladov pre
následné nanesenie Sopro Thene BitumenAbdichtungsbahn pri teplotách od +5 ° C
do +30 ° C. Zlepšuje súdržnosť k podkladu.
•
•
•
•
Pre interiér aj exteriér
Pre suché a ľahko zvlhnuté podklady
Pre zlepšenie súdržnosti
Nanášanie náterom, valčekovaním, striekaním
číslo
artikla.
398883
Balenie
vedro
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
10 l
320 kg
10 l
(33 ks)
60
spotreba
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
spotreba
0,15 - 0,30 l/m²
3. Izolácia
SoproThene®
Flexibilný
samolepiaci pás
Za studena samolepiaci, flexibilný, trhliny prekrývajúci bitúmenový hydroizolačný
pás z modifikovaných bitúmenov, ktorý je nanesený na pevnej nosnej fólii. Na zhotovenie flexibilných hydroizolácií podzemných častí objektov podľa DIN 18195 proti
zemnej vlhkosti a presakujúcej vode na podlahách a stenách (diel 4), proti netlakovej vode na stropoch a v mokrých priestoroch (diel 5) a pre horizontálne medziizolácie. Pre hydroizoláciu suterénnych stien, balkónov a terás. Ako príprava podkladu sa
uplatní Sopro Thene Voranstrich alebo BVA 759.
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér aj exteriér
Na stenu i podlahu
Flexibilný
Za studena samolepiaci
Ihneď vodonepriepustný a odolný proti dažďu
Spracovateľný od -5 ° C do +30 ° C
Trhliny preklenovací
certifikáty:
Materiálový skúšobný úrad pre stavebníctvo, Braunschweig:
– DIN EN 13969
číslo
artikla.
398878
Odberné
množstvo
Balenie
Hmotnosť
palety
rolaTransport
(100 cm široká)
m Frost schützen
15 m
cca 405 kg
Bei
und Lagerung15vor
spotreba
cca 1,1 m2/m²
(15 rolí)
398879
rola (100 cm široká)
5m
5m
cca 216 kg
(24 rolí)
SoproThene®
Klebeband
bitumenový prekl. pás
Obojstranný samolepiaci, samozvariteľný, proti roztrhnutiu odolný lepiaci pás z nosnej polyetylénovej fólie na oboch stranách potiahnutou hrubou vrstvou bitumenkaučukovou hmotou pre bezpečné utesnenie rohov a komplikovaných detailov, ako
napr potrubných prestupov, podlahových vpustí, hrán a rohov v súvrství so SoproThene Bitumen-Abdichtungsbahn .
Tiež vhodný pre pripevnenie izolačných a drenážnych fólií na SoproThene AsfaltAbdichtungsbahn.
číslo
artikla.
398882
SoproThene®
Abschlussband
Vlies
rola (100 mm široká)
15 m
Hmotnosť
palety
spotreba
15 m
Samolepiaci, trhliny prekrývajúci univerzálny tesniaci pás na butylkaučukovej báze
pre vrchné uzatvorenie zvislých plôch a tiež pre ukončenie hydroizolačného pásu na
vodorovných plochách. Na vrchnej strane opatrený nakašírovanou syntetickú netkanou textíliou pre jednoduché a spoľahlivé prestierkovanie.
číslo
artikla.
398880
SoproThene®
Abschlussband
Aluminium
Odberné
množstvo
Balenie
Odberné
množstvo
Balenie
rola (100 mm široká)
25 m
Hmotnosť
palety
spotreba
25 m
Samolepiaci, UV žiareniu odolný, hliníkový ukončujúci pás povrstvený silno lepivým bitumenkaučukom pre vrchné ukončenie zvislých plôch a tiež pre vodorovné
ukončenie pásov SoproThene Asfalt-Abdichtungsbahn.
číslo
artikla.
398881
Odberné
množstvo
Balenie
rola (100 mm široká)
15 m
Hmotnosť
palety
spotreba
15 m
61
4. Špeciálne malty
4.1
Malty s trasom
Sopro TKM 887
TrassKalkMörtel
Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, omietková malta podľa normy
ÖNORM EN 998-1, GP, CS II, W0, murovacia malta podľa normy ÖNORM EN 998-2,
M 3, reštauračná malta špeciálne pre sanáciu starých domov.
• Zrnitosť 0–2 mm
• Praktická a strojovo spracovateľná
• Pre použitie v interiéroch a v exteriéroch
EASY TO
OPEN
číslo
artikla.
Balenie
350022
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.050 kg
25 kg
spotreba
Obsah vreca dá
cca 17 l hotovej malty
Sopro TZM 870
TrassZementMörtel
Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, omietková malta podľa normy
ÖNORM EN 998-1, GP, CS IV, W0, predovšetkým v oblasti pivníc a podstavcov; murovacia malta podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 10, malta na pokladanie do hrubej
vrstvy pre prírodný kameň, platne a dlaždice.
• Zrnitosť 0–3 mm
• Praktická a strojovo spracovateľná
• Pre použitie v interiéroch a v exteriéroch
EASY TO
OPEN
číslo
artikla.
Balenie
350023
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.050 kg
25 kg
spotreba
Obsah vreca dá
cca 17 l hotovej malty
4.2
Murovacie malty
KMT 402
KlinkerMörtel
Šedá, hydraulická malta na režné murivo s pravým trasom podľa noriem ÖNORM EN
998-2, M 5, na súčasné murovanie a tmelenie zvonivkových tehál, pomocou ktorých
sa vytvára predmurované režné murivo, múry, stĺpy, ohrady a pod.
malta pre režné murivo
s trassom
•
•
•
•
or
i g i nal
Hrúbka zrna 0-2 mm
Možnosť spracovania ručne a strojovo
Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
Špeciálny servis farieb
Trass
na
türlich
číslo
artikla.
350514
Balenie
Hellgrau
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
25 kg
spotreba
cca 40 kg/m² pri
12 cm hrúbke steny
62
* ako bežná malta Sopro TrassZementMörtel
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
4. Špeciálne malty
4.3
Tenkovrstvové murovacie malty
PlanBlockMörtel
weiß
Na murovanie pórobet.
tvárnic
Biela hydraulická malta na vytváranie tenkého lôžka podľa normy ÖNORM EN, M
10, na vytváranie muriva zo silne sajúcich pórobetónových tvárnic (napr. Ytong,
Hebel). Vďaka svojej bielej farbe nevynikajú na murive škáry. Pre hrúbky vrstiev od
1 do 3 mm.
•
•
•
•
•
Biela murovacia malta
Vysoká schopnosť zadržiavania vody
Dobrá priľnavosť
Pevnosť v tlaku: > 10 N/mm2
Počiatočná pevnosť v strihu:
> 0,5 N/mm2
• Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
Certifikáty
Skúšobná správa 76.271/05 od TFVA na TU-Graz
číslo
artikla.
330500
Balenie
Weiß
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 3,6 kg/m² pri
20 cm hrúbke steny
4.5
Malta na lepenie a stierkovanie
Klebespachtel
Hydraulická, tuhnúca hotová malta na lepenie a tmelenie izolačných panelov z
polystyrénu.
• Ľahké spracovanie
• Prepúšťa vodné pary
• Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
číslo
artikla.
389700
Balenie
Grau
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
1.050 kg
1.050 kg
cca 4 kg/m² na lepenie
cca 3 kg/m² na stierku
63
5. Minerálne omietky
5.1
Vnútorna omietka
BioKalk
Feinputz
jemná omietka
Hydraulicky tuhnúca, biela interiérová omietka podľa normy ÖNORM EN 998-1, CR,
CS I, W0. Na výrobu plôch z jemnej omietky s vysokou priepustnosťou vodných pár.
•
•
•
•
Hrúbka zrna 0-1 mm
Pevnosť v tlaku: cca 1,3 N/mm2
Reguluje vlhkosť
Hrúbky vrstvy: 3-6 mm
číslo
artikla.
310111
Balenie
Weiß
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
na 1 mm vrstvy
5.2
Univerzálne omietky
BioKalk
Universalputz
mit Trass
Hydraulicky tuhnúca, prírodná biela interiérová omietka s pravým trasom podľa
normy ÖNORM EN 998-1, CR, CS I, W1. Na výrobu plôch z jemnej omietky s vysokou
priepustnosťou vodných pár.
•
•
•
•
•
Hrúbka zrna 0-1 mm
Pevnosť v tlaku: cca 1,4 N/mm2
Odpudzuje vodu
Hrúbky vrstvy: 3-6 mm
Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
číslo
artikla.
310110
Balenie
Weiß
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
na 1 mm vrstvy
PlanBlockPutz
weiß
Hydraulicky tuhnúca, prírodná biela omietka s pravým trasom podľa normy ÖNORM
EN 998-1, CR, CS I, W1. Na vytváranie jednovrstvových jemných omietkových plôch
priamo na silne sajúcich, rovných podkladoch, ako napr. pórobetónové tvárnice (napr.
Ytong, Hebel) s vysokou priepustnosťou vodných pár.
•
•
•
•
•
•
Hrúbka zrna 0-1 mm
Vysoká schopnosť zadržiavania vody
Odpudzuje vodu
Prepúšťa vodné pary
Hrúbky vrstvy: 3-10 mm
Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
číslo
artikla.
310013
Balenie
Weiß
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
na 1 mm vrstvy
64
5. Minerálne omietky
5.3
Sanačné malty
SanierGrundputz
Hydraulicky tuhnúca suchá hotová omietka podľa normy ÖNORM EN 998-1 resp. B
3345 s pravým trasom. Prvá vrstva systému sanačnej omietky na omietanie vlhkého
muriva a/alebo muriva s obsahom soli. Je vhodná ako plne kryjúci prvý nástrek na
dosiahnutie priľnavej vrstvy, ako aj jadrová omietka na vyrovnanie nerovností a na
prebratie funkcie soľného depozitára na absorbovanie solí škodiacich stavbe z podkladu. V závislosti od obsahu vlhkosti alebo soli, ako aj špecifických vlastností objektu, sa systém sanačnej omietky používa samostatne alebo ako korekčné opatrenie
v spojení so suchou metódou pokladania podľa normy ÖNORM B 3355.
•
•
•
•
•
•
1. vrstva systému sanačnej omietky
Prvý nástrek (plne kryjúci) a depozitár soli
Minimálna hrúbka vrstvy: 0,5 cm
Omietková malta podľa normy ÖNORM EN 998-1 trieda R CS II
Sanačný prvý nástrek a sanačná vyrovnávacia malta podľa normy ÖNORM B 3345
Sanačná jadrová omietka podľa vestníka WTA 2-9-04
certifikáty
Odskúšané podľa TFVA na TU-Graz podľa normy ÖNORM B 3345 (zodpovedá
požiadavkám WTA).
číslo
artikla.
310021
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,3 kg/m²
na 1 mm vrstvy
SanierPutzmörtel
Hydraulicky tuhnúca suchá hotová omietka podľa normy ÖNORM EN 998-1 resp. B
3345 R-N s pravým trasom. Druhá vrstva systému sanačnej omietky na omietanie
vlhkého muriva a/alebo muriva s obsahom soli. Je vhodná ako omietka na sanačnú
jadrovú omietku, ktorá sa musí naniesť minimálne 3 dni predtým. Jej funkcia spočíva
v tom, že vodu, ktorú absorbuje sanačná jadrová omietka, odvádza na povrch len
ako paru a zabraňuje tak trvalo vytváraniu vlhkého povrchu. V závislosti od obsahu
vlhkosti alebo soli, ako aj špecifických vlastností objektu, sa systém sanačnej omietky používa samostatne alebo ako korekčné opatrenie v spojení so suchou metódou
pokladania podľa normy ÖNORM B 3355.
•
•
•
•
•
•
2. vrstva systému sanačnej omietky
Sanačná omietková malta s mimoriadne zníženou kapilárnou schopnosťou sania
Minimálna hrúbka vrstvy 1,5 cm
Omietková malta podľa normy ÖNORM EN 998-1 trieda R CS II
Sanačná omietková malta R-N podľa normy ÖNORM B 3345
Sanačná omietková malta podľa vestníka WTA 2-9-04
certifikáty
Odskúšané podľa TFVA na TU-Graz podľa normy ÖNORM B 3345, sanačná omietková
malta R-W (zodpovedá požiadavkám WTA).
číslo
artikla.
310020
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
na 1 mm vrstvy
65
5. Minerálne omietky
SanierFeinputz
Hydraulicky tuhnúca, prírodná biela suchá hotová omietka podľa normy ÖNORM EN
998-1 s pravým trasom. Tretia vrstva systému sanačnej omietky na omietanie vlhkého muriva a/alebo muriva s obsahom soli. Je vhodná ako krycia omietka na sanačnú
omietku, ktorá musí byť zaschnutá. Jej funkcia spočíva vo vytvorení opticky zodpovedajúceho povrchu, zabránení vnikania vody do podkladu a nebránení zasychania
podkladu. V závislosti od obsahu vlhkosti alebo soli, ako aj špecifických vlastností
objektu, sa sanačná omietka používa samostatne alebo ako korekčné opatrenie v
spojení so suchou metódou pokladania podľa normy ÖNORM B 3355.
•
•
•
•
•
•
3. vrstva systému sanačnej omietky
Prírodná biela krycia omietka, mimoriadna schopnosť prepúšťať vodné pary
Vysoká schopnosť zadržiavania vody
Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
Omietková malta podľa normy ÖNORM EN 998-1 trieda CR CS I W2
Sanačná jemná omietka podľa normy ÖNORM B 3345
číslo
artikla.
310022
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,3 kg/m²
na 1 mm vrstvy
66
1. Drenážne a pokládkové malty
Sopro DM 610
üft na
pr
ch
Ge
DrainageMörtel
C T-C16-F4
EN
13 81
or
3
i g i nal
• Na podlahu v interiéri i exteriéri
• Zrelosť pre pokládku: po cca 3 dňoch
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
cca 16 N/mm²
• Pevnosť v ohybe po 28 dňoch:
4 N/mm²
Trass
na
Pokládková malta pojená trasovým cementom pre pokládku dlažby z prírodného kameňa, keramiky, dlažbových kociek a dosiek v exteriéri. Vďaka špeciálnej
krivke zrnitosti sa docieli vysoká vodo priepustnosť maltového lôžka, ktorá následne nevykazuje žiadnu kapilárnu nasiakavosť. Toto spoľahlivo zabraňuje vzniku
škôd pôsobením vody, ako napr. výkvetom, deštrukcii kryštalickej štruktúry v dôsledku nárastu objemu zmrznutej vody hlavne na balkónoch a terasách, schodištiach,
podestách a iných plochách v exteriéri. Drenážne pôsobenie sa zvyšuje zabudovaním
Sopro DrainageMatte DRM 653. Pokládka dlažby sa robí s použitím Sopro HaftSchlämme, Sopro HaftSchlämmeFlex alebo Sopro MarmorSchlämme „čerstvé do
čerstvého“.
türlich
číslo
artikla.
250024
•
•
•
•
•
Veľmi vysoká priepustnosť vody
Veľmi dobrá spracovateľnosť, čerpateľnosť
Zabraňuje výkvetom a mrazovým poruchám
Pre maltové lôžka hrúbky nad 2 cm
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky
(ES) č. 1907/2006, príloha XVII
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 16 kg/m²
pri hrúbke 1 cm
Sopro HSF 748
HaftSchlämme Flex
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Jednozložkový, vysoko ušlachtený, kontaktný a adhézny pačok s obsahom trasu pre
pokládku betonového a prírodného kameňa a dlažobných kociek.
- flexibilný adhezny pačok pre prácu s kamennými i keramickými dlažbami
vibračným spôsobom alebo konvenčnou metódou. Obzvlášť pre pokládku dlaždíc s
malou nasiakavosťou (keramika)
- ako adhezny mostík medzi ložnou maltou a podkladom
- ako adhezny mostík pre kontaktné potery
- ako adhezny mostík v súvrství so Sopro DrainageMörtel a na stavbe vyrábaných
rovnakozrnných poterov
- pre spracovanie souvrství sa Sopro TrassVerlegeMörtel
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Bezpečná prilnavosť pri pokladacích pracach
Obzvlášť vhodný pre vyhrievané podlahy
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
SFV e.V. Großburgwedel:
– Pevnosť v súdržnosti dlaždíc a obkladov s nízkou absorpciou vody s použitím Sopro
HaftSchlämme Flex. č. rozboru: 7885/1/96; 7885/2/96
číslo
artikla.
289748
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
1 - 1,5 kg/m²
pri poprášeni
1,5 - 2 kg/m² pri stierke
Sopro TRB 421
TrassBinder
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Cementové, špeciálne pojivo s obsahom trasu pre výrobu silnovrstvovej pokládkovej
a drenážnej malty. Pre výrobu dobre spracovateľnej, vysoko odolnej malty pre interiér i exteriér, zvlášť vhodné pre pokládku na sfarbenie citlivých dlažieb z prírodného
kameňa. Pre pokládku dlaždíc a dosiek, cotto a betónovej dlažby. S obsahom pravého trasu pre významné zníženie nebezpečia sfarbenia a výkvetu.
Doporučujeme pre dosadenie ešte lepšej drenážnej funkcie zabudovať Sopro DrainageMatte (viz. str. 153). Nutné na stavbe zmiešať s pieskom (zrnitosť 0 - 4 mm) alebo
poterovým pieskom (zrnitosť 0 - 8 mm). Pre výrobu drenážnej malty možno použít
kamenú drť zrnitosti 2 – 5 mm, 5 – 8 mm alebo 8 – 12 mm alebo presiaty piesok s
gulatým zrnom 4 – 8 mm.
• Pre interiér i exteriér
• Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
350011
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.000 kg
1.000 kg
spotreba
67
1. Drenážne a pokládkové malty
Sopro TZM 870
TrassZementMörtel
Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, omietková malta podľa normy
ÖNORM EN 998-1, GP, CS IV, W0, predovšetkým v oblasti pivníc a podstavcov; murovacia malta podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 10, malta na pokladanie do hrubej
vrstvy pre prírodný kameň, platne a dlaždice.
• Zrnitosť 0–3 mm
• Praktická a strojovo spracovateľná
• Pre interiér i exteriér
EASY TO
OPEN
číslo
artikla.
Balenie
350023
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.050 kg
spotreba
Obsah vreca dá
cca 17 l hotovej malty
Sopro
Steinkleber
Cementová flexibilná malta pre stredne hrubé lôžko s obsahom trasu
na pokladanie dlažobných kociek a platní z betónu alebo opracovaného kameňa.
•
•
•
•
•
flexibel
or
i g i nal
Trass
na
Hrúbka maltového lôžka 5 až 20 mm
Pre použitie v interiéroch a exteriéroch
S prísadou syntetickej živice
S pravým trasom
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
türlich
číslo
artikla.
230103
Balenie
Grau
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1 cm
Sopro
Rapidur® M1
Suchá maltová zmes zušľachtená disperziou, CT-C50-F7 podľa EN 13813 pre výrobu rýchlotvrdnúcich cementových poterov s možnosťou skorej pokládky dlažby.
Žiadne dodatočné zapracovanie piesku. Je vhodná pre výrobu pripojených, plávajúcich a vykurovaných poterov, tiež na separačnej vrstve. Zvlášť vhodná pre termínované stavby. Vhodná tiež pre kotvenie plotových stĺpikov.
CTC50 F7
NE
WA
SS
KRISTAL
NG
E
LI
HOH
SE1
E R BIN D
U
• Zrelosť na kladenie: po cca 4 hod pre dlažbu, pre veľmi hutné podlahové povlaky,
ako napr linoleum, PVC, atď, a tiež pre drevené podlahy a parkety po cca 24 hod, príp.
pri dosiahnutí zostatkovej vlhkosti ≤ 2,0 CM%
• Pre interiér aj exteriér
• Spracovateľnosť: cca 20 - 30 min
• Pochôdzna: po cca 2 hod
• Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
• Vhodná pre vykurované podlahy
• Čerpateľná
• Zrnitosť: 0 - 4 mm
číslo
artikla.
230520
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 18 kg/m²
na 1 cm hrúbky
68
* ako bežná malta Sopro TrassZementMörtel
2. Škárovacie hmoty
2.
škárovacie hmoty
Sopro PF
1-K PflasterFuge
1-zložková,
vodopriepustná
škárovacia hmota
Jednozložková, živicou modifikovaná dlažobná škárovacia hmota bez riedidla na
priame použitie, tvrdnúca vzdušným kyslíkom pre ľahko zaťažené dlažby z dlažbových kociek a dosiek z prírodného kameňa, napríklad na terasách, záhradných a parkových cestách, dvoroch a garážových vjazdoch.
•
•
•
•
•
•
•
Pre šírku škáry od 5 mm vyššie
Pre exteriér
Vodopriepustná
čistiteľná vysokotlakovým vodným lúčom
Jednoduché spracovanie
K priamemu použitiu
Mrazuvzdorná a odolná proti posypovým soliam
certifikáty
Skúšobné protokoly MPA NRW, Dortmund: Pevnosť v tlaku a ťahu za ohybu podľa
DIN 18555 diel 3. Vodopriepustnosť podľa Smernice pre výrobu a kontrolu kvality
vodopriepustných dlažieb a porézneho betónu
číslo
artikla.
334671
Balenie
671 pflastergrau 13
334673
334670
Hmotnosť
palety
Vedro (vákuové balenie)
25 kg
25 kg
600 kg
Vedro (vákuové balenie)
10 kg
10 kg
480 kg
670 sand 36
spotreba
7-15 kg/m2
25 kg
334674
334672
Odberné
množstvo
10 kg
672 anthrazit 66
25 kg
334675
10 kg
farby 1-zložkových
škarovacích hmôt*
pflastergrau 13
Sopro EPF
EpoxiPflasterFuge 2-K
2-zložková vodopr.
šk. hmota
sand 36
anthrazit 66
Dvojzložková škárovacia hmota na báze vodnej emulzie epoxidovej živice bez riedidla pre dlažby z kociek a prírodného kameňa s ľahkým až stredným zaťažením, ako
napr pešie zóny, parkoviská, príjazdy k rodinným domom a parkovacie miesta.
•
•
•
•
Pre šírku škáry od 5 mm vyššie
Pre exteriér
Vodopriepustná
Čistiteľná strojom
číslo
artikla.
•
•
•
•
Čistiteľná vysokotlakovým vodným lúhom
Jednoduché spracovanie
Pastózna konzistencia
Mrazuvzdorná a odolná proti posypovým
soliam
Balenie
334594
594 pflastergrau 13
334595
595 sand 36
vedro
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
600 kg
25 kg
spotreba
7-15 kg/m2
farby 2-zložkových
škarovacích hmôt*
pflastergrau 13
sand 36
Pri transporte a uskladnení chráňte pred mrazom
69
2. Škárovacie hmoty
Sopro DRB 875
DrainBinder
Jednozložkové pojivo bez obsahu riedidla pre zvlášť hospodárnu výrobu vodopriepustných pokládkových a škárovacích mált pre dlažby z kociek a prírodného kameňa.
S prímesou kremičitého piesku Sopro Quarzsand Grob (0,4-0,9 mm) sa vytvorí ľahko
spracovateľná vodopriepustná pokládková a špárovacia malta.
Pre ľahké a stredné zaťaženie, podľa krivky zrnitosti piesku a dávkovanie pojiva.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre šírku škáry od 5 mm vyššie
Pre exteriér
Vodopriepustná
Strojová čistiteľnosť
Jednoduché spracovanie
Pre bežné kremičité piesky a drviny bez prachovej frakcie
Farbu možno regulovať druhom použitého kameniva
Mrazuvzdorná a odolná proti posypovým soliam
číslo
artikla.
Balenie
334875
dóza (12 ks v kartóne)
0,75 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
0,75 kg
180 kg
spotreba
cca 0,75 kg
na 25 kg piesku
Sopro PFM HF
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
•
•
•
•
•
ch
G
Cementová šk. hm.
s trasom-vysokopevná
CG2 WA
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
or
8
i g i nal
Šírka škáry 5 - 30 mm
• Mrazuvzdorná a odolná proti posypovým soliam
Pre exteriér
• Skoro pochôdzna a zaťažiteľná
Pevnosť v tlaku ≥ 68 N / mm² • Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č.
Strojová čistiteľnosť
1907/2006, príloha XVII
Čistiteľnosť vysokotlakovým
vodným lúčom
certifikáty:
MPA Wiesbaden:
– Mrazu a posyspovej soli odolné podľa metódy CDF
Trass
na
Cementová, rýchlotvrdnúca škárovacia hmota s obsahom trasu, na škárovanie dlažobných kociek z prírodného kameňa a betónu v exteriéri s vysokým zaťažením.
Obsiahnutý trás zmenšuje nebezpečenstvo vápenných výkvetov.
Zvlášť vhodná pre silno zaťažené cesty, pešie zóny, spevnené plochy čistené vysokotlakovým vodným lúčom a odolné proti mrazu a posypovým soliam.
türlich
číslo
artikla.
farby cementových
vysokopevných šk. hm.
s trasom *
Balenie
334574
574 pflastergrau 13
334575
575 grau 15
grau 15
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
spotreba
cca 15 kg/m2
pflastergrau 13
Sopro
SteinFuge
Cementová, flexibilná škárovacia hmota s obsahom trasu na škárovanie dlažobných
kociek a platní z betónu alebo opracovaného kameňa pri ľahkom až strednom
namáhaní.
flexibel
•
•
•
•
•
•
o
r i g i nal
Trass
na
türlich
Šírka škár 5 až 20 mm
Pre použitie v interiéroch a v exteriéroch
S prímesou syntetickej živice
S pravým trasom
Schopnosť sedimentácie
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
334040
Balenie
grau 15
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
1.050 kg
1.050 kg
spotreba
cca 3 kg/m² (30x30x3cm, 8mm šírky špáry)
70
Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené
farebné odtiene sa môžu líšiť od stuhnutého materiálu.
Pri transporte a skladovaní chránťe pred mrazom
2. Škárovacie hmoty
Sopro TNF
rüft na
ep
hohe
Abriebfestigkeit
ch
G
TrassNatursteinFuge
Vysokopevná šk. hm.
na dlažbu
CG2 WA
Cementová, rýchlo tvrdnúca škárovacia hmota s obsahom trasu, na škárovanie lisovaného betónu a prírodného kameňa so širokými škárami rustikálneho hrubozrnného povrchu alebo pre polygonálne pokládku. Obsah trasu zmenšuje nebezpečenstvo vápenných výkvetov.
•
•
•
•
Šírka škáry 5 - 40 mm
Pre interiér i exteriér
Na podlahu
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
Wasseraufnahme
reduziert
EN
13 88
8
or
i g i nal
Trass
na
türlich
číslo
artikla.
Balenie
335675
675 pflastergrau 13
335674
674 grau 15
335677
677 sandgrau 18
335684
684 beige 32
335676
676 anthrazit 66
vrece
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
25 kg
1.000 kg
25 kg
spotreba
1,6kg/m2 pri formáte
30*30cm a hr. škáry
5mm
NEU
farby vysokopevných šk. hm. na dlažbu*
sandgrau 18
grau 15
beige 32
pflastergrau 13
PflasterFughilfe
anthrazit 66
Vodný roztok, vysoko alkalický pre hydrofobizáciu nasiakavých dlažobných kociek
z betónu a prírodného kameňa. Plocha je potom lepšie škárovateľná, pretože Sopro
Pflaster-Fughilfe vniká do kapilárneho systému dlažobného materiálu a vytvára jeho
hydrofobizáciu. Tým sú dlažobné kocky po špárovaní ľahšie umývateľné.
Slúži tiež pre uľahčenie čistenia po špárovaní polygonálne položených prírodných
kameňov na stenách a podlahách.
•
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Nanášanie náterom alebo nástrekom
Malá spotreba
Pre cementové, plastom modifikované a epoxidovou živicou spájané Sopro Pflasterfugenmörtel
číslo
artikla.
Balenie
Fugendicht hochfest
Palettengewicht
Bedarf
kanister
10 l
10 l
600 kg
1 l na 5 - 15 m²
334868
kanister
5l
5l
450 kg
334867
kartón (4 fľaše)
4l
4l
480 kg
334869
SoproDur® HF-D
spotreba
Elastická, chemikálne odolná špárovacia hmota bez obsahu oximu, pre špárovanie
a tesnenie mechanicky a chemicky vysoko zaťažených podláh a spojovacích špár
v výrobných a skladovacích halách, vnútorných dvoroch, dieľňách, umývarkách a veľkokuchyňách.
• Pre interiér i exteriér
• Odolná proti vysokotlakému čišteniu
• Vysoká tepelná odolnosť do +265°C
• Farva: šedá 15
• Velmi dobrá odolnosť proti chemikáliám, • Bez obsahu oximu
stárnutiu, UV žiarenia a povetrnostiach
číslo
artikla.
238717
Odberné
množstvo
Balenie
grau 15
kartuša
310 ml
(12 ks v kartóne)
Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené
farebné odtiene sa môžu líšiť od stuhnutého materiálu.
Pri transporte a skladovaní chránťe pred mrazom
1 ks
Hmotnosť
palety
spotreba
cca 30 - 50 ml
každy dĺžkový meter
71
3. Hydroizolácia
Sopro DSF 523
Dichtschlämme Flex 1-K
Sopro
Bauchemie GmbH
Jednozložková, flexibilná, cementová hydroizolačná stierka pre zhotovenie vodonepriepustných a trhliny preklenujúcích hydroizolácií. Vhodná pre alternatívne hydroizolacie balkónou, terás, spŕch, umývareň, WC a plaveckých bazénou. Pre sanáciu
starých, pevných, nosných keramických dlažieb na balkónoch a terasách (dlažba na
dlažbu). Pre nanášanie vnútrných izolačníýh vrstiev zásobníkou na užitkovú vodu až
do maximálnej hĺbky vody 5 m. Vhodná pre triedy vlhkostného zaťaženia A1, A2
a B podľa predpisu abP a podľa ZDB pre 0, A01, A02 a B0.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zpracovateľnosť: cca 2 hod
Doba schnutia: cca 4 hod pro 1 vrstvu
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Pre nádrže na užitkovú vodu
Paropriepustná
Nanášanie valčekom, štetkou, hladítkom alebo striekaním
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty
Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) pre tekuté hydroizolačné stierky
v súvrstviach s obkladmi a dlažbami v kombinácií s Sopro´s No.1, Sopro´s No.1
schnell, Sopro´s No.1 weiss, Sopro´s No.1 weiss schnell, Sopro VarioFlex, Sopro Fliesenfest extra, Sopro TitanFlexKleber, Sopro megaFlex S2 turbo a Sopro megaFlex S2.
Podľa Smernice ZDB v kombinácií s príslušnými lepiacimi maltami Sopro.
číslo
artikla.
Sopro DSF 623
Dichtschlämme Flex 1-K
schnell
Sopro
Bauchemie GmbH
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
230523
vrece
20 kg
20 kg
500 kg
cca 1,4 kg/m²
230524
vrece
10 kg
10 kg
700 kg
pri hrúbke 1 mm
Jednozložková, rychloschnúca, flexibilná, cementová hydroizolačná stierka pre zhotovenie vodonepriepustných a trhliny preklenujúcich hydroizolácií.
Vhodná pre triedy vlhkostného zaťaženia A1, A2 a B podľa predpisu abP a podľa ZDB
pre 0, A01, A02 a B0.
•
•
•
•
•
•
•
•
Oblasti použitia ako DSF 523
Spracovateľnosť: cca 50 min
Rýchloschnúca (cca 2 hod na 1 vrstvu)
Pre interiér i exteriér
Na stenu i podlahu
Paropriepustná
Nanášanie válečkom, štetkou, hladítkom alebo striekáním
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty
Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) pre tekuté hydroizolačné stierky
v souvrství s obkladmi a dlažbami v kombinaci s Sopro´s No.1, Sopro´s No.1 schnell,
Sopro´s No.1 weiss, Sopro´s No.1 weiss schnell, Sopro VarioFlex, Sopro Fliesenfest
extra, Sopro TitanFlexKleber, Sopro megaFlex S2 turbo a Sopro megaFlex S2.
Podľae Smernice ZDB v kombinacii s príslušnými lepiacimi maltami Sopro.
číslo
artikla.
72
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
230623
vrece
20 kg
20 kg
500 kg
cca 1,4 kg/m²
230624
vrece
10 kg
10 kg
700 kg
pri hrúbke 1 mm
3. Hydroizolácia
NEU
Sopro DRM 653
DrainageMatte
8 mm
Optimales
Wasserableitungsvermögen
Drenážna fólia z polyetylénu s nakašírovanou netkanou textiliou pre prácu, v souvrství s Sopro DrainageMörtel, spoľahlivého horizontálního odvodnení balkónov,
terás a schodišť pod keramickými a kamennými dlažbami. Sopro DrainageMatte sa
ukladá volne na flexibilné hydroizolačné stierky, ako napr. Sopro DSF 523 alebo 623,
alebo na hydroizolačné fólie podľa DIN 18195. Tiež ako ochrana a drenážny systém
pre hydroizoláce z bitumenových pásov a stierok.
•
•
•
•
•
Pre exteriér
Spoľahlivé horizontálne odvodnenie pod Sopro DrainageMörtel
Malá zabudovaná výška (8 mm)
Vysoká pevnost v tlaku
Formát 1 x 12.5 m
číslo
artikla.
297654
Balenie
8 mm (1x12,5 m)
rola (100 cm široká)
12,5 m²
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
12,5 m²
cca 60 kg
cca 1,05 m²/m²
(cca 10 kg)
SoproThene®
Flexibilný
samolepiaci pás
(6 rolí)
Za studena samolepiaci, flexibilný, trhliny prekrývajúci bitúmenový hydroizolačný
pás z modifikovaných bitúmenov, ktorý je nanesený na pevnej nosnej fólii. Na zhotovenie flexibilných hydroizolácií podzemných častí objektov podľa DIN 18195 proti
zemnej vlhkosti a presakujúcej vode na podlahách a stenách (diel 4), proti netlakovej vode na stropoch a v mokrých priestoroch (diel 5) a pre horizontálne medziizolácie. Pre hydroizoláciu suterénnych stien, balkónov a terás. Ako príprava podkladu sa
uplatní Sopro Thene Voranstrich alebo BVA 759.
•
•
•
•
•
•
•
Pre interiér aj exteriér
Na stenu i podlahu
Flexibilný
Za studena samolepiaci
Ihneď vodonepriepustný a odolný proti dažďu
Spracovateľný od -5 ° C do +30 ° C
Trhliny preklenovací
certifikáty:
Materiálový skúšobný úrad pre stavebníctvo, Braunschweig:
– DIN EN 13969
Bei Transport und Lagerung vor Frost schützen
číslo
artikla.
Odberné
množstvo
Balenie
Hmotnosť
palety
398878
rola (100 cm široká)
15 m
15 m
cca 405 kg
398879
rola (100 cm široká)
5m
5m
cca 216 kg
spotreba
cca 1,1 m2/m²
(15 rolí)
(24 rolí)
73
3. Hydroizolácia
Budovanie terás s drenážnym systémom Sopro
Sopro Dichtschlämme
Flex 1-K
Kontaktná stierka –
Sopro AusgleichsMörtel Trass
Sopro 1-K PflasterFuge
alebo Sopro
EpoxiPflasterFuge 2-K
Sopro DrainageMatte
Sopro DrainageMörtel
Kontaktspachtelung –
Sopro HaftSchlämme Flex
74
betón
hrubý štrk
štrk
polygonálna platňa z prírodného kameňa
4. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Zementschleier-Entferner
Außen
Koncentrovaný, vysoko aktívny, kyselý čistič pre odstraňovanie zbytkov cementového
mlieka, usadenín vápna a malty, popr. výkvetu na všetkých kyselinovzdorných
povrchoch ako keramických obkladoch a dlaždicích, klinkrech, mozaikách, žuli a
cotto dlažby.
• Extra silné a rychlé pôsobenie
• V dôsledku silného zápachu uprednostniť použitie v exteriéri
• Obzvlášť pre prvé čistenie stavby po dokončení
číslo
artikla.
GrünbelagEntferner
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
kanister
5l
5l
520 kg
1 l na
298703
kartón (4 fľaša á 1 l)
4l
4l
558 kg
10 - 15 m²
Koncentrovaný, samočinne pôsobiaci čistič pre odstránenie klzkých povlakov zelených rias a iných povrchových znečistení spôsobených stromami a rastlinami.
• Odstraňuje dôkladne a bez námahy znečistenia v exteriéri
• Samočinné pôsobenie
• Preventívne pôsobiaci
číslo
artikla.
298746
Balenie
fľaša
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
516 kg
1l
(4 ks v kartóne)
Klinkeröl
spotreba
298700
spotreba
1 l na
40 - 150 m²
Špeciálny prostriedok dodávaný k priamemu použitiu pre oživenie a zvýraznenie
farebného odtieňa matných, neglazovaných, kameninových a tehlových dosiek, tehlové dlažby a podobných neglazovaných keramických plôch na stene a podlahe.
• Nevytvára film ani lesk
• Uľahčuje údržbu a zmenšuje citlivosť na tvorbu škvŕn
• Pre interiér a zastrešené vonkajšie plochy
Upozornenie:
Obklady a dlažby možné ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (spravidla 4 - 6 týždňov po
pokládke)!
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
spotreba
298712
kanister
5l
5l
410 kg
1 l pre
298709
fľaša
1l
4l
456 kg
10 - 20 m²
(4 ks v kartóne)
Rostumwandler
Reoxidačný čistič kameňa s obsahom kyseliny so špeciálnymi komponentami pre
odstránenie hrdzavých škvŕn a ochranu pred hrdzou. Pre čistenie prírodného kameňa
s obsahom železa rovnako ako pre odstránenie hrdze a hrdzavých škvŕn z kyselinovzdorných podkladov. Tiež proti hrdzavým škvrnám na betónové dlažbe spôsobených
kovovými konštrukciami, atď
•
•
•
•
Odstraňuje dôkladne hrdzu
Dlhodobo pôsobí
Chráni pred dalším znečistením hrdzou
Pre interiér i exteriér
číslo
artikla.
298743
Balenie
fľaša
(4 ks v kartóne)
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
624 kg
spotreba
1 l na
7 - 15 m²
75
4. Čistenie · impregnácia · ošetrenie
Kraftreiniger
Außen
Silne pôsobiaca čistiaca s obsahem kyseliny pre odstránenie výkvetov, zbytkov malty,
krusty, zbytkov betónu a ostatných nečistôt na všetkých kyselinovzdorných povrchoch ako napr. prírodný a betónový kameň, zdivo, terasy, fasády, klinkry, dlaždice
atd.
•
•
•
•
Silne čistiace pôsobenie
Extra silný koncentrát
Po aktivačnej dobe iba umyť vodou
Pre exteriér
číslo
artikla.
298744
Balenie
fľaša
1l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
564 kg
spotreba
(4 ks v kartóne)
NatursteinFleckstopp
Transparentný impregnačný špeciálne pre mramor, prírodný a betonový kameň.
Ponúka dlhodobú ochranu pred pôsobením vody, olejov a tukov.
• Pre ochranu pred tvorbou škvŕn a pre uľahčenie údržby
• Odolná proti UV žiareniu a žltnutiu
• Pre interiér i exteriér
Upozornenie:
Obklady a dlažby možno ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (spravidla 4 – 6 týždňov po
pokládke)!
číslo
artikla.
298704
Balenie
kartón
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
456 kg
(4 fľaša á 1 l)
NatursteinFarbvertiefer
spotreba
1 l pre
15 - 30 m²
Špeciálny produkt pre zvýraznenie prirodzenej farby a štruktúry prírodného kameňa
nevýrazného vzhľadu a alebo který má byť vzhľadovo zjednotený s inou leštiacou
plochou.
• Pre nasiakavé, porézne prírodné a betónové kamene a mramor
• Netvorí lesk
• Pre interiér i exteriér
Upozornenie:
Obklady a dlažby možno ošetriť až po úplnom zatvrdnutí (spravidla 4 – 6 týždňov po
pokládke)!
číslo
artikla.
298705
Balenie
kartón
(4 fľaša á 1 l)
76
4l
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
4l
456 kg
spotreba
1 l pre
cca 10 m²
5. Stierky a montážne malty
Sopro AMT 466
AusgleichsMörtel
flexibel & schnell
mit Trass
Schichtdicken 2–30 mm
or
i g i nal
Trass
na
türlich
Cementová, disperzná zušľachtená, rýchlo tvrdnúca, univerzálne použiteľná, šedá,
stierková hmota s ľahkými prísadami. Rýchlo tvrdnúca hmota pre vyrovnávanie a
vysprávku stenových plôch z betónu, omietky. Obzvlášť vhodná ako spádová stierka
na vyhrievané podlahy. Ideálna pre termínované stavby pri rekonštrukciách. Velmi
jednoduché spracovanie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hrúbka vrstvy: 2 – 30 mm
Flexibilná
Na stenu i podlahu
Pre interiér i exteriér
S obsahom trasu
Spracovateľnosť: cca 30 min
Pochôdzne po cca 2 hod
Možnosť pokládky: po cca 2 hod
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
číslo
artikla.
230602
Balenie
vrece
25 kg
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
600 kg
600 kg
spotreba
cca 1,2 kg/m²
na 1 mm hrúb
Racofix® 2000
Rýchla montážna malta
Cementová, veľmi rýchlo tvrdnúca montážna malta. Vo veľmi krátkej dobe dosahuje
vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu. Pre balkónové a schodiskové zábradlie. Pre
upevnenie konštrukčných kotiev.
• Pre interiér i exteriér
• Spracovateľnosť: cca 2 min
• Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Spolkový úrad pre výskum a skúšky materiálov, Berlin:
– „Bez účinku podporujúceho koróziu na betonárskej oceli”.
číslo
artikla.
Racofix® 8700
Rýchla montážna malta
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
289252
vedro
15 kg
15 kg
495 kg
289251
vedro
5 kg
5 kg
360 kg
spotreba
Cementová, rychlo tvrdnúca montážna malta. Pre rychlu montáž konštrukčných
kotiev, zariaďovacích predmetov, hákov a hmoždiniek.
•
•
•
•
Pre interiér i exteriér
Spracovatelnosť: 3 - 5 min
Nehorlavá stavebná hmota
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
certifikáty:
Spolkový úrad pre výskum a skúšky materiálov, Berlin:
– „Bez účinku podporujúceho koróziu na betonárskej oceli”.
číslo
artikla.
Balenie
Odberné
množstvo
Hmotnosť
palety
289256
vedro
15 kg
15 kg
495 kg
289255
vedro
5 kg
5 kg
360 kg
spotreba
77
Prehľad škárovacích farieb*
*
Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené
farebné odtiene sa môžu líšiť od stuhnutého materiálu.
weiß 10
naturweiß 12
betongrau 14
grau 15
hellgrau 16
silbergrau 17
sandgrau 18
zementgrau 20
lichtgrau 23
steingrau 22
pergamon 27
jasmin 28
hellbeige 29
natura 30
beige 32
jurabeige 33
bahamabeige 34
caramel 38
apfel 42
kastanie 50
braun 52
koralle 54
sandel 56
balibraun 59
anthrazit 66
manhattan 77
ägäis 81
hellblau 84
schwarz 90
signalrot 91
weichsel 93
banane 95
mango 97
tiefblau 98
78
Vedenie spoločnosti, export,
vedenie distribúcie, marketing a správa
Sopro Bauchemie GmbH, Austria
Lagerstraße 7
4481 Asten
Telefon: +43 (0)72 24 6 71 41-0
Telefax: +43 (0)72 24 6 71 81
e-Mail: [email protected]
Internet: www.sopro.at
www.sopro.sk
Príjem objednávok, technické poradenstvo,
výroba a distribúcia
Sopro Bauchemie GmbH, Austria
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Telefon: +43 (0)31 52 47 11-0
Telefax: +43 (0)31 52 46 93
e-Mail: [email protected]
Download

Trass - Sopro Bauchemie GmbH