KONTAKTNÉ ÚDAJE NA GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
V MESTÁCH LIPT. MIKULÁŠ A LIPT. HRÁDOK
Stredné školy - Liptovský Mikuláš
Gymnázium M. M. Hodžu
Hodžova 7
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.gymlm.sk
044/551 83 32
[email protected]
Evanjelická spojená škola (Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského)
Komenského 10
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mal:
www.esslm.sk
044/562 19 51, 551 40 73
[email protected]
Obchodná Akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.oapetlm.edu.sk
044/554 12 88
[email protected]
Hotelová akadémia
Čsl. brigády 1804
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
http://www.halm.sk
044/552 29 72
[email protected], [email protected]
Stredná odborná škola stavebná
Školská 8, J. Janošku 4
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.zssslm.sk
044/552 29 63, 044/552 14 08- 9
[email protected], [email protected]
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.szslm.edupage.sk
044/552 24 97
[email protected]
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669
031 01 Lipt. Mikuláš
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.polytechnika.sk
044/552 18 49, 554 12 72
[email protected]
Stredné školy - Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v LH
(Stredná lesnícka škola J. D. Matejovie)
Hradná 534
033 01 Lipt. Hrádok
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.slslhr.sk
044/5222147
[email protected]
Gymnázium
Hradná 23
033 01 Lipt. Hrádok
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.gymlh.sk
044/5222991
[email protected]
Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536
033 01 Lipt. Hrádok
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.zsselh.sk
44/522 20 72
[email protected]
Stredná odborná škola drevárska
Pod Lipami 77
033 01 Lipt. Hrádok
Kontakt:
web:
telefón:
e-mail:
www.soudlh.sk
044/5222 530, 5223 791
[email protected]
Download

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ