Technický cenník
2015
inšttalácia
sanit
nita
&RQFHSW]QDËNDSUHRGERUQÒPRQWÀũQHðUP\
[email protected]
dostává se vám do rúk 3$"'-("*Č "$-Ü* ".-"$/3 , ktorý vám, ako dúfáme, bude dobrým
pomocníkom v orientácii v produktoch ".-"$/3 a poskytne vám základné technické informácie potrebné
pre vašu prácu.
3od oznaĦením ".-"$/3 nájdete v našej ponuke produkty, ktoré pre vás vyberá náš tím obchodnej a
technickej podpory v spolupraci s celoeurÐpskym zdru{ením odborných veŐkoobchodƀ $#3&LA', medzi
ktoré patríme aj my. [email protected](napríklad 4T,
ALCAPLAST, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN,
KALDEWEI, KORADO, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VITRA,
VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a ĭalšie [email protected]@[email protected]@KHS@
ZnaĦka ".-"$/3 je celoeurÐpsky dobre vnímanou a známou znaĦkou, ktorá existuje u{ vyše 40 rokov
v krajinách, kde pÑsobia Ħlenovia EDT napríklad - Nemecko, )rancúzsko, kpanielsko, Belgicko, Maĭarsko,
PoŐsko, Rakúsko, atĭ.
Pod znaĦkou ".-"$/3 vám prinášame rad výrobkov, u ktorých sme exkluzívnym dovozcom a predajcom
v Slovenske republike a v áesku.
Produkty ".-"$/3 sú plne [email protected]@ŏHBGONANĜJēBG a vĭaka naskladnení sme schopní
dodávky veŐmi rýchlo realizovaŰ. Poskytujeme tie{ kvalitnú technickú podporu a profesionálne zaškolenie.
Našim cieŐom je rozšíriŰ okruh výrobkov ".-"$/3 tak, aby ste pod touto znaĦkou mali k dispozícii TBDKDMş
[email protected]@[email protected]
/3¾È[email protected]
.!2 '
[email protected]@[email protected]@
".-"$/3"4!$
5$1(38#$2(&-
*ŕODĻľNUĢCNOKMJX
".-"$/3
2SXKD
[email protected]
[email protected]".-"$/3
/QDCRSDMNUĢRXRSĢLX
".-"$/3
[email protected]
@[email protected]".-"$/3
@OQıRKTŏDMRSUN
[email protected]@OēIJX
".-"$/3
[email protected]
".-"$/3
[email protected]
".-"$/32SXKD
@OQıRKTŏDMRSUN
.[email protected]@[email protected]
".-"$/3#4.
@OQıRKTŏDMRSUN
[email protected]
SDKHDR".-"$/3
[email protected]
".-"$/3
1NYUNCXUNCXJŕQDMH@
@[email protected]
[email protected]@".-"$/3
2OQBGNUĢYēRSDMX
@[email protected]
".-"$/3
È[email protected]
@OQıRKTŏDMRSUN".-"$/3
[email protected]
".-"$/3
[email protected]
".-"$/3
[email protected]
".-"$/3
"1(23(- -$6# 8
2NKēQMDRXRSĢLX
".-"$/3
[email protected]
".-"$/3
*NLONMDMSXRNKēQMXBG
RXRSĢLNU".-"$/3
*ŕODĻľNUşMēAXSNJ
".-"$/3
53$"'-("*.,"$--Ü*4".-"$/3RŕTUDCDMĢ
[email protected]«ADY#/'
Ceny sú platné od 1. 12. 2014.
&21&(37SURGXNW\VSRORËQRVWL37do(.òYHŁNRREFKRGDV
RULHQWÀFLDYVRUWLPHQWH
4
Sortiment – SANITA
Sortiment – KÚRENIE
".-
CONCEPT - keramika 100
".-
CONCEPT - pasty a pájky
".-
CONCEPT - keramika Cube
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové radiátory
".-
CONCEPT - keramika Verity Design
".-
CONCEPT - vykurovacie tyěe a termostaty
".-
CONCEPT - predstenové systémy
".-
CONCEPT - termostatické hlavice
".-
CONCEPT - splachovacie nádrţky
".-
CONCEPT - sifóny plastové
".-
CONCEPT - vodovodné batérie 50
".-
CONCEPT - vodovodné batérie 100
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové radiátory elektrické
".-
CONCEPT - vodovodné batérie 200
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové radiátory diYajnové 200
".-
CONCEPT - akrylátové vane a vaniěky 100
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové radiátory
".-
CONCEPT - hydromasáţne systémy 100
".-
CONCEPT - oceĺové smaltované vane 100
".-
CONCEPT - systém podlahového kúrenia
".-
CONCEPT - vaĽové Yásteny 50 100
".-
CONCEPT - systém roYvodu kúrenia a vody
".-
CONCEPT - sprchové Yásteny 50
".-
CONCEPT - ěerpadlové stanice a prİslušenstvo
".-
CONCEPT - sprchové Yásteny a vaniěky 100
".-
CONCEPT - solárne Yostavy
".-
CONCEPT - sprchové Yásteny 00
".-
CONCEPT - akěné solárne Yostavy
".-
CONCEPT - sprchové ţĺaby a rošty
".-
CONCEPT - akumulaěné nádrţe
".-
CONCEPT - sprchové ţĺaby a rošty 200
".-
CONCEPT - doskové radiátory KL
".-
CONCEPT - prİslušenstvo sanita
".-
CONCEPT - doskové radiátory VK
".-
CONCEPT - sprchový program 100
".-
CONCEPT - náhradné diely pre radiátory
".-
CONCEPT - sprchový program 200 00
2.+
2olárne kolektory a prİslušenstvo
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 50
2.+
2olárne Yásobnİky
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 100
2.+
2olárne iYolácie nemrYnúce Ymesi
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 150
2 -
Lisovacie tvarovky voda-kúrenie-vYduch-solár
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 200
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 00
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 00
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 500
".-
CONCEPT - kúpeĺĽový nábytok 00
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové doplnky 100
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové doplnky 200
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové doplnky 200 2tyle
a radiátorové ventily
".-
CONCEPT - kúpeĺĽové radiátory
stredové pripojenie
diYajnové 200 2tyle
[email protected]
[email protected]
[email protected]@BDJRJ
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
[email protected]@[email protected]@".-"$/3".-
[email protected]".-"[email protected]@[email protected]@RUNILTlDWHAHKMĢLTCDRHFMT
RBGNOMş UXGNUHDŒ [email protected] ŏSşKNL LńţDSD UNKHŒ LDCYH NAKşLH @KDAN [email protected]@SşLH [email protected] OQDRMD ONCĻ@
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected]".-"[email protected]@[email protected]@KHSMĢLT
[email protected]
4,Č5 #+.2.35.1.,".-"$/3
So stredovým otvorom pre armatúru a prepadom.
Upevnenie - skrutky M10 - nie je súĦasŰou dodávky.
Ku kombinácií s polostŏpom CONCEPT 100 5281L003-7200.
.JQŕGKD
Umývadlo CONCEPT 100 - guŐaté
Umývadlo CONCEPT 100 - guŐaté
Umývadlo CONCEPT 100 - guŐaté
55 x 45 cm
60 x 47 cm
65 x 5 cm
biela alpin
biela alpin
biela alpin
5272L003-1121
5273L003-1121
5274L003-1121
[email protected]@SĢ2SXKD
Umývadlo CONCEPT 100 Style - hranaté
Umývadlo CONCEPT 100 Style - hranaté
Umývadlo CONCEPT 100 Style - hranaté
60 x 47 cm
65 x 48,5 cm
70 x 48,5 cm
biela alpin
biela alpin
biela alpin
5276L003-1121
5277L003-1121
5278L003-1121
[email protected]@SĢ2SXKDMēAXSJNUĢ
Umývadlo CONCEPT 100 Style - nábytkové
80 x 48,5 cm
biela alpin
527L003-1121
&[email protected]
Umývadielko CONCEPT 100 - guŐaté
Umývadielko CONCEPT 100 - guŐaté
45 x 36 cm
50 x 3 cm
biela alpin
biela alpin
5270L003-1121
5271L003-1121
[email protected]@SĢ2SXKD
Umývadielko CONCEPT 100 Style - hranaté
50 x 3 cm
biela alpin
5275L003-1121
38 cm
biela alpin
6018L003-0811
ĂYJD
Umývadlo CONCEPT 100 - dlhé
s prípravou na otvor L/P
53 x 26 cm
biela alpin
6024L003-0811
1NGNUĢ
Umývadlo CONCEPT 100 - rohové
s otvorom
40 x 40 cm
biela alpin
603L003-0001
biela alpin
biela alpin
5280L003-7200
5281L003-7200
4,Č5 #($+*.2.35.1.,".-"$/3
So stredovým otvorom pre armatúru a prepadom.
Upevenie - skrutky M10 nie je súĦasŰ dodávky.
[email protected]
Umývadlo CONCEPT 100 - klasické bez otvoru
s prípravou na otvor L/P
/.+.23å//1$4,Č5 #+¾ 4,Č5 #+¾".-"$/3
Vrátane upevnenia Vitra-ĺx, ku kombinácii s umývadlami i umývadelkami
CONCEPT 100 (okrúhle i hranaté prevedenie.
RozteĦ prívodných roháĦikov maximálne 80mm.
Polostŏp CONCEPT 100 - pre umývadielka (5270, 5271, 5275
Polostŏp CONCEPT 100 - pre umyvadlá
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
5
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
6"*.,!(-.5 -Í".-"$/3
WC kombinované CONCEPT 100
- vodorovný odpad
dvojĦinné
splachování
biela alpin
8.2423.6.000.71.3
WC kombinované CONCEPT 100
- zvislý odpad
dvojĦinné
splachování
biela alpin
8.2423.7.000.71.3
biela alpin
biela alpin
5285L003-1125
5286L003-1125
biela alpin
biela alpin
5283L003-1128
5284L003-1125
biela alpin
biela alpin
5318L003-0075
531L003-0075
biela
biela
biela
biela
CONCEPT 100 N
CONCEPT 200 U
CONCEPT 300 PU
CONCEPT 350 B
biela
biela
biela
72-003-001
72-003-00
S73T010
biela alpin
5282L003-1123
biela alpin
biela alpin
5324L003-0288
5324L003-020
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
6",(2 ".-"$/3
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad.
Upevnenie - skrutky nie sú súĦasŰou dodávky
WC misa CONCEPT 100 - hlboké splachovanie
WC misa CONCEPT 100 - plytké splachovanie
6"9¾5$2-Í".-"$/3
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad.
Upevnenie - skrutky M12 - nie je súĦasŰou dodávky
WC závesné CONCEPT 100 - hlboké splachovanie
WC závesné CONCEPT 100 - plytké splachovanie
- odpad vodorovný
WC závesné CONCEPT 100 - hlboké splachovanie
WC závesné CONCEPT 100 - plytké splachovanie
- odpad vodorovný
celokapotované
celokapotované
2$#¾3* /1$*$1 ,(*4".-"$/3
Sedátka CONCEPT 200 a 300 majú v celom priereze prísadu na bázi striebra,
ktorá zabraŚuje mno{eniu baktérií. Sedátka mo{no pou{ít na vÁĦšinu
sanitárnej keramiky
Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové
Sedátko CONCEPT 200 U - duraplastové
Sedátko CONCEPT 300 PU - duraplastové SLOW CLOSE
Sedátko CONCEPT 350 B - odnímatelné SLOW CLOSE
kovové panty
[email protected]+@+
Sedátko CONCEPT 100
Sedátko CONCEPT 100 - SLOW CLOSE
Sedátko duroplastové s kov. panty, biela
!(#$39¾5$2-Č.35.1.5Č".-"$/3
S prepadom pre jednootvorovú armatúru.
Upevnenie - skrutky M12 - nie je súĦasŰou dodávky.
Bidet závĵsný CONCEPT 100
Bidet závesný CONCEPT 100 - vnútorný prívod vody
Bidet závesný CONCEPT 100 - vonkajší prívod vody
6
celokapotované
celokapotované
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Pisoár CONCEPT 100 Normus - horný prívod
Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadný prívod
biela alpin
biela alpin
6563N003D1032
6663N003D1033
Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horný prívod
Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadný prívod
biela alpin
biela alpin
6202B003-018
6201B003-01
NÁZOV
ROZMER
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/(2.¾1".-"$/3
Mo{nosŰ vodorovného alebo zvislého odpadu.
SúĦasŰou balenia je montá{ny set na stenu. SifÐn nie súĦasŰou balenia.
/(2.¾1".-"$/3/41$238+$
Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - s poklopom
- kovové panty
zadný prívod
biela alpin
5218B003D6030
Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - bez poklopu
zadný prívod
biela alpin
5218B003D01
PTV01
PTV01.B
ZAC 1/20
ZAC 1/50
2$-9.1.5Í2/+ "'.5 È$/1$/(2.¾1$".-"$/3
Automatický I4 (inteligentný splachovaĦ urĦený pre keramiku CONCEPT 100
ku splachovaĦu odporúĦame zdroje ZAC, urĦené pre 3 - 8 pisoárov.
Vstup vody: G1/2 e. Dopor.prac.tlak: 0,1 - 1,0 Mpa. Napájanie: 12V, 50Hz
Senzor pisoárový CONCEPT
Senzor pisoárový CONCEPT
UrĦené pre keramiku CONCEPT 100
#NONQTĜDMĢYCQNID
Napájací zdroj 12 V, 50 Hz pre napájenie max. 3 ks splachovaĦov
Napájací zdroj 12 V, 50 Hz pre napájenie max. 8 ks splachovaĦov
/(2.¾121 # 1.5Č,2/+ "'.5 -Ü,".-"$/3
Mo{nost vodorovného alebo zvislého odpadu, súĦasŰ balenia je montá{ny set na stenu.
Vstup vody: G 1/2q. DoporuĦený pracovný tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájenie: 24 V.
Bez zdroja - nutné dokúpiŰ zvlášŰ.
-NQLTROHRNēQ".-"$/3-NQLTR
- s radarovým splachovaĦom SLP40RS
biela alpin
RAD 6663
QJHSDJSOHRNēQ".-"$/3 QJHSDJS
- s radarovým splachovaĦom SLP67RS
biela alpin
RAD 6201
/TQD2SXKDOHRNēQ".-"$/3/TQD2SXKDRONJKNONL
- s radarovým splachovaĦom SLP41RS
biela alpin
RAD 5218
/TQD2SXKDOHRNēQ".-"$/3/TQD2SXKDADYONJKNOT
- s radarovým splachovaĦom SLP41RS
biela alpin
RAD 521
SLZ 01Y
SLZ 01Z
#NONQTĜDMĢYCQNID
Napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 5 ks splachovaĦov
Napájací zdroj 24 V pre napájanie max. ks splachovaĦov
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
7
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
[email protected]@[email protected]@".-"$/3"4!$".-
".-"$/3"[email protected]@*NKDJBH@".-"$/3"[email protected]@SHUMXCDRHFM
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@CHDKYJSNQşBG
[email protected]@[email protected]@ŏHBGRMNU
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]
".-"$/3"[email protected]@[email protected]
4,Č5 #+.".-"$/3"4!$
Umývadlo - 500 mm
Umývadlo - 550 mm
Umývadlo - 600 mm
4,Č5 #+.".-"$/3"4!$2'.13
Umývadlo - 550 mm
4,Č5 #($+*.".-"$/3"4!$
Umývadielko - 400 mm
50 x 46 cm
55 x 46 cm
60 x 46 cm
biela alpin
biela alpin
biela alpin
E788101
E784201
E74301
55 x 37,5 cm
biela alpin
E7201
40 x 36 cm
biela alpin
E803101
biela alpin
biela alpin
E78301
E784001
/.+.23å//1$4,Č5 #+¾ 4,Č5 #($+* ".-"$/3"4!$
Polostŏp pre umývadla CUBE
Polostŏp pre umývadielka CUBE - 400 mm
8
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
6"*.,!(-.5 -Í".-"$/3"4!$QNYKNţDMş
Misa bez nádr{ky - vodorovný odpad
biela alpin
E74101
Nádr{ka CUBE A na kombi klozet
biela alpin
E786001
Nádr{ka CUBE B na kombi klozet
biela alpin
E78501
6"".-"$/3"4!$
WC závesné - hlboké splachovanie
biela alpin
E785001
2$#¾3*./1$*$1 ,(*4".-"$/3"4!$
Duroplastové s kov. panty
biela alpin
E71801
Duroplastové s kov. panty - SLOW CLOSE
biela alpin
E71701
!(#$3".-"$/3"4!$
Závesný bidet
biela alpin
E7601
NÁZOV
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
ROZMER
JEDNOTKOVÁ
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
CENA v €
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
[email protected]@[email protected]@5DQHSX#DRHFM".-
[email protected]@[email protected][email protected]$1(38#$2(&-RŕADYNYCNA
[email protected]@RNUēJQēRM@@[email protected],[email protected]@LHJXTLNţľTIDSDBGMHBJĢ
[email protected]@UT"[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]$1(38#$2(&-TJēţDRUNITTMHUDQYēKMNRŒ
HULDMŏıBGJŕODĻMēBG LAıBH@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@DRSDSHBJĢGNCDRHFMT
4,Č5 #+.2.35.1.,5$1(38#$2(&So stredovým otvorom pre armatúru a prepadom.
Upevnenie - skrutky M10 nie su súĦasŰ dodávky.
Ku kombinácií s polostŏpom Verity Design (52020001.
Umývadlo klasické
Umývadlo klasické
Umývadlo klasické
55 x 43 cm
60 x 47 cm
65 x 51 cm
biela alpin
biela alpin
biela alpin
51035501
51036001
51036501
Umývadlo klasické
Umývadlo klasické
80 x 48,5 cm
100 x 48,5 cm
biela alpin
biela alpin
51038001
51031001
Umývadlo klasické dvojité
130 x 48,5 cm
biela alpin
51031301
Umývadielko klasické s otvorom
45 x 35 cm
biela alpin
53034501
Umývadielko kompaktné s otvorom
Umývadielko kompaktné s otvorom- CERAMIC PLUS
53 x 25 cm
53 x 25 cm
biela alpin
biela alpin
53005001
530050R1
41,5 x 41,5 cm
41,5 x 41,5 cm
biela alpin
biela alpin
53404001
534040R1
biela alpin
biela alpin
52020001
52070001
4,Č5 #($+*.2.35.1.,5$1(38#$2(&So stredovým otvorom pre armatúru a prepadom.
Upevnenie - skrutky M10 nie su súĦasŰ dodávky.
Ku kombinácií s polostŏpom Verity Design (52070001.
Umývadielko rohové s otvorom
Umývadielko rohové s otvorom - CERAMIC PLUS
/.+.23å//1$4,Č5 #+ 4,Č5 #($+* 5$1(38#$2(&Polostŏp pre umývadla
Polostŏp pre umývadielka
10
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
37 x 67 cm
biela alpin
56731001
37 x 54 cm
biela alpin
56801001
37,5 x 56,5 cm
biela alpin
biela alpin
56711001
5671H101
biela alpin
biela alpin
M55101
M66S01
biela alpin
66181001
biela alpin
M66S01
biela alpin
54030001
Pisoár - odsávací
Poklop pre odsávací pisoár - pochromované závesy
biela alpin
biela alpin
55030101
56S01
-¾#1Đ* 5$1(38#$2(&Nádr{ka - keramická s armatúrou
biela alpin
57031101
NÁZOV
6"*.,!(-.5 -Í5$1(38#$2(&WC kombinované - vodorovný odpad
- hlboké splachovanie
CENA v €
6"9¾5$2-Í5$1(38#$2(&Pre splachovanie 6 lit. vody, vodorovný odpad.
Upevnĵní - šrouby M12 nejsou souĦástí dodávky.
WC závesné
WC závesné - hlboké splachovanie
Set - WC (WC56711001 sedátko (M55S
[email protected]"
Sedátko - duroplastové
Sedátko - duroplastové, SLOW CLOSE
WC závesné kompakt - hlboké splachovanie
35,5 x 48 cm
Sedátko Verity Design - duroplastové, SLOW CLOSE
kovové zkrátené panty
!(#$39¾5$2-Č.35.1.5Č5$1(38#$2(&S prepadom pre jednootvorovú armatúru.
Upevnenie - skrutky M12 nie su súĦasŰ dodávky.
Bidet 1-otvorový Verity Design
37 x 56 cm
/(2.¾15$1(38#$2(&Mo{nosŰ vodorovného alebo zvislého odpadu.
SúĦasŰ balenia je montá{ny set na stenu.
SifÐn nie je súĦasŰ balenia.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
11
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
SifÐn umývadlový, mosadzný -amaica - trubkový
5/4, 32 mm
chróm
-A S102
Sifón umývadlový, mosadzný Capri - fŐaškový
5/4, 32 mm
chróm
CA S101
Sifón umývadlový, mosadzný Zambezi - designový
5/4, 32 mm
chróm
ZA S110
Sifón umývadlový, mosadzný Zambezi - designový hranatý
5/4, 32 mm
chróm
ZA S220
5/4"
chróm
ZA S21
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUN
/1Ü2+4û$-235./1$4,Č5 #+.
Ventil umyvadlový Zambezi - odpadový
12
Sifón umývadlový - plastový, Ļexi plastové matice
5/4" ´ 32/40
PT10075
Sifón umývadlový - plastový, Ļexi kovová matica
5/4" ´ 32/40
PT10076
Sifón umývadlový - plastový, prevleĦná matica
5/4q, DN 40
PT10043
Sifón umývadlový - plastový, prevlaĦná matica a
prípojka so spÁtnou klapkou
5/4q, DN 40
PT10043P
Sifón umývadlový - plastový, plastová mrie{ka
DN 40
PT10042
Sifón umývadlový - plastový, nerezová mrie{ka
DN 40
PT10041
Sifón umývadlový - plastový, plastová mrie{ka a
prípojka so spÁtnou klapkou
DN 40
PT10042P
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
Sifón umývadlový - plastový, nerezová mrie{ka a
prípojka so spÁtnou klapkou
DN 40
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
PT10041P
PT100434
360210120
360210140
IDC04
40/30
1030
50/40 ´ 40/50
PT10072
Sifón umývadlový - plastový k nábytkovému umyvadlu
sifón pre úsporu miesta v skrinke, mo{no pou{íŰ
pre všetky typy umývadiel
Skrutky pre upevnenie umývadla
Skrutky pre upevnenie umývadla
FARVA
biela
M10 x 120 mm
M10 x 140 mm
[email protected]@NAR@GTID
hmo{dinky, skrutky, kovové podlo{ky,
plastové vymedzovacie vlo{ky a krytky
IzolaĦná doska CONCEPT pre umývadlo
Vnútorná redukcia k umývadlovým sifónom
)lexi pripojenie k sifónu
biela
/1Ü2+4û$-235./1$!(#$323.) "Ü
Ventil uzatvárací rohový Schell - závitový COM)ORT
1/2" x 3/8"
chróm
521206
Sifón k bidetu so zápachovou uzáverou
5/4" - 40 mm
biela
PT10045)40
Skrutky pre upevnenie WC a bidetu
Skrutky pre upevnenie WC a bidetu
6 x 70,8 mm
6 x 80,8 mm
360167015
360168015
biela
IDC03
IzolaĦná doska CONCEPT - pre závĵsné WC a bidet
biela
IDC01
IzolaĦná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet
- s príslušenstvom
biela
IDC02
RŕOQ@U@NAR@GTID
hmo{dinky, skrutky, kovové podlo{ky,
plastové vymedzovacie vlo{ky a krytky
IzolaĦná doska CONCEPT pre stojace WC a bidet
/1Ü2+4û$-235./1$!(#$39¾5$2-Č
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
13
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
1/2" x 3/8"
chróm
521206
PT1007
WC napojenie - priame
PT100
WC napojenie - excentrické
PT1000
biela
581030100
biela
360167015
360168015
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/1Ü2+4û$-235./1$6"*.,!(
Ventil uzatvárací rohový Schell - závitový COM)ORT
WC napojenie - Ļexi, s kovovou špirálou
280 - 550 mm
Odpadné koleno - plastové
Skrutky pre upevnenie WC a bidetu
Skrutky pre upevnenie WC a bidetu
6 x 70, 8 mm
6 x 80, 8 mm
RŕOQ@U@NAR@GTID
hmo{dinky, skrutky, kovové podlo{ky,
plastové vymedzovacie vlo{ky
HadiĦka pripojovacia
1/2" x 3/8"
400 mm
biela
103/40
HadiĦka pripojovacia PN 10
1/2" x 3/8"
300 mm
nerez
103/30
biela
IDC03
IzolaĦná doska CONCEPT - pre stojace WC a bidet
14
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
TlaĦítko SIGMA
biela
115.70.11.5
IzolaĦná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet
biela
IDC01
IzolaĦná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet
- s príslušenstvom
biela
IDC02
biela
IDC05
DN 40
DN 40
PT10045A
PT10045B
1/2"
308551
308568
247606
3260000
NÁZOV
ROZMER
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/1Ü2+4û$-235./1$6"9¾5$2-Í
/1Ü2+4û$-235./1$/(2.¾1
IzolaĦná doska CONCEPT - pre závesný pisoár
(pre pripojenie pisoáru so zadným prívodom
Sifón pisoárový - s man{etou, plastový
Sifón pisoárový - s horizontálnou man{etou, plastový
ZástrĦná tvarovka Viega - mosadz
ChlopŚové tesnenie Viega
(pre pripojenie pisoáru s vonkajším prívodom
doporuĦený splachovaĦ
SplachovaĦ Schell
(pro pisoár Schellomat Basic 0247606
Odsávací sifón Verity
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
1/2"
chróm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
15
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Sifón - drez a výlevka
- Ļexi, plast, plastová matica
6/4" ´ DN 40/50
biela
PT10077
Sifón - drez a výlevka
- Ļexi, plast, kovová matica
6/4" ´ DN 40/50
biela
PT10078
50/40 ´ 40/50
biela
PT10072
Sifón - umyvadlový
- Ļexi, plast, plastová matica
5/4" ´ 32/40
biela
PT10075
Sifón - umyvadlový
- Ļexi, plast, kovová matica
5/4" ´ 32/40
biela
PT10076
Sifón - drez a výlevka
- plast, nerezová mrie{ka
DN 50/40
biela
PT100441
Sifón - drez a výlevka
- plast, nerezová mrie{ka, prípojka
DN 50/40
biela
PT100441P
Sifón - drez a výlevka
- plast, plastová mrie{ka
DN 40/50
biela
PT100442
Sifón - drez a výlevka,
- plast, plastová mrie{ka, prípojka
DN 40/50
biela
PT100442P
Sifón - drez a výlevka
- plast
DN 40/50
biela
PT100443
Sifón pre dvojdrez - drez a výlevka
- plast, nerezové mrie{ky
DN 50/40
biela-chróm
PT10044P
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
.23 3-Í2(%ï-8
)lexi pripojenie - plast
16
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Sifón - drez a výlevka
- trubkový, plast, nerezová mrie{ka
DN 50
biela-chróm
PT10080050
Sifón - drez a výlevka
- trubkový, plast, prevleĦná matica, prípojka
DN 50
biela
PT1008150
Sifón- drez a výlevka
- priestorovo úsporný, plast, prípojka
DN 40
biela
PT100872P
Sifón - praĦkový - plastový vonkajší
Sifón - praĦkový - plastový vonkajší
DN 32
DN 32
biela
chróm
PT100PS2
PT100PS1
DN 50/40
DN 50/40
biela
chróm
PT100PS4
PT100PS3
chrom
PT100PS3P
biela
PT100PS5
NÁZOV
Sifón - praĦkový - podomietkový plastový
Sifón - praĦkový - podomietkový plastový
Sifón - praĦkový - podomietkový
s privzdušŚovacou hlavicou, plast
Sifón - praĦkový - nadomietkový s privzdušnením, plast
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
Sifón - špeciálny pre odkvapávajúci kondenzát
- nálevka, plast
DN 32
biela
PT100KS1
Sifón - špeciálny pre odkvapávajúcí kondenzát
- nálevka s mechanickou uzáverou
DN 32
biela
PT100KS5
Sifón - špeciálny pre odkvapávajúcí kondenzát
- trubkový s mechanickou uzáverou, plast
DN 40
biela
PT100KS2
Sifón - špeciálny pre odkvapávajúcí kondenzát
- podomietkový s mechanickou uzáverou, plast
DN 32
biela
PT100KS4
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
17
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
JQXKēSNUĢU@MD@U@MHĜJX".-"$/3".-
5@MD@ROQBGNUĢU@MHĜJX".-"$/3RŕUXQēA@MĢSDODKMşLSU@QNU@MıL@JQXKēSNUşBGCNRHDJRGQŕAJNTLL
)DCMēR@NSK@JNUNKH@SX@JQXKēSNUXRNJDIGTRSNSDONCĻ@$-JSNQşUXMHJēCKGNTţHUNSMNRŒNT@ADQDUMNT
RSēKNRŒNTONUQBGT JQXKēSNUĢU@MD@ROQBGNUĢU@MHĜJXRŕONBDKDIOKNBGDUXRSTţDMĢY@KHRNU@MşLHCQDUDMşLH
CNRJ@LH@RODUMDMĢUQRSUNTYNRJKDMDMşBGUKēJHDM@ţHUHBD*NLAHMēBH@SşBGSNE@JSNQNUY@QTĜTIDUXRNJŕ
STGNRŒ@ODUMNRŒU@Mı@ROQBGNUşBGU@MHĜHDJADYCDENQLēBHı
*18+¾3.5¾5 ë ".-"$/3*+ 2("*¾
JK@RHBJē
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 160cm
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 170cm
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 180cm
160 x 70 cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm
biela
biela
biela
55410001000
55420001000
55460001000
JK@RHBJēRNRSQDCNUşLNCSNJNL
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 170cm
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 180cm
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 10cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm
10 x 0 cm
biela
biela
biela
55430001000
55470001000
55480001000
QNGNUē
Vana CONCEPT 100 NeZ - 140 cm
Vana CONCEPT 100 NeZ - 150 cm
140 x 140 cm
150 x 150 cm
biela
biela
55500001000
55510001000
QNGNUēADYQNGT
Vana CONCEPT 100 NeZ - 140 cm
Vana CONCEPT 100 NeZ - 150 cm
140 x 140 cm
150 x 150 cm
biela
biela
55520001000
55530001000
160 x 0 cm
160 x 0 cm
biela
biela
K653601
K653501
210 x 0 cm
biela
5540001000
170 x 85 x 75 cm
170 x 85 x 75 cm
biela
biela
55440001000
55450001000
*18+¾3.5¾5 - ".-"$/31.'.5¾
*18+¾3.5¾5 ë ".-"$/3/.+.1.'.5¾
VaŚa CONCEPT 100 - 160 cm, pravá polrohová
VaŚa CONCEPT 100 - 160 cm, Őavá polrohová
*18+¾3.5¾5 ë ".-"$/3 28,$31("*¾
VaŚa CONCEPT 100 NeZ 6-tich uholník
VaŚa CONCEPT 100 NEW so sprch. zónou PRAVž
VaŚa CONCEPT 100 NEW so sprch. zónou úAVž
18
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
ŏSUQŒJQTG
CONCEPT 100 NEW - R504 80 cm, odtok 0 mm
CONCEPT 100 NEW - R504 0 cm, odtok 0 mm
CONCEPT 100 NEW - R550 80 cm, odtok 0 mm
CONCEPT 100 NEW - R550 0 cm, odtok 0 mm
CONCEPT 100 NEW - R550 1000 cm, odtok 0 mm
80 x 80 cm
0 x 0 cm
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
biela
biela
biela
56480001000
5640001000
55630001000
55650001000
55670001000
ŏSUNQDB
CONCEPT 100 NEW 80 cm, odtok 0 mm
CONCEPT 100 NEW 0 cm, odtok 0 mm
CONCEPT 100 NEW 1000 cm, odtok 0 mm
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
biela
55540001000
55560001000
55620001000
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*18+¾3.5Í5 -(È*8".-"$/3
/1Ü2+4û$-235. *18+¾3.5Í5 -$ 5 -(È*8".-"$/3
2HEŃMU@ľNUş
- plast, plastová mrie{ka, zápachová uzávera,
retiazka, gum. Zátka
DN 50/40
(570 mm
biela
PT100502
2HEŃMU@ľNUş
- plast, kovová mrie{ka, zápachová uzávera, retiazka,
gum. zátka
DN 50/40
(570 mm
chróm
PT100501
2HEŃMU@ľNUş@TSNL@SHBJşJNLOKDS
- zápachová uzávera
DN 50/40
(570 mm
chróm
PT10051CRM
2HEŃMU@ľNUşOK@RSNUş
- predŏ{ený s hranatou zátkou
DN 50/40
(800 mm
chróm
PT10051CRM2/80CM
chróm
7103005N-24
2104000N-24
chróm
7182505N-24
2131600N-24
2HEŃMU@ľNUş@TSNL@SHBJşYKNţDMş
CONCEPT Universal automatický - vrchná ĦásŰ
CONCEPT Universal automatický - spodná ĦásŰ
6/4" x 450 mm
2HEŃMU@ľNUşM@OŕŏS@MHDOQDO@CNLYKNţDMş
CONCEPT Multi napúštanie prepadom - vrchná ĦásŰ
CONCEPT Multi napúštanie prepadom - spodná ĦásŰ
6/4" x 450 mm
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
1
OBRÁZOK
20
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
2HEŃMU@ľNUşM@OŕŏS@MHDOQDO@CNL
- guŐatá zátka, plast
- guŐatá zátka, plast
DN 50/40 (570 mm
DN 50/40 (800 mm
chróm
chróm
PT100564CRM1
PT100564CRM2/80CM
2HEŃMU@ľNUşM@OŕŏS@MHDOQDO@CNL
- hranatá zátka, plast
- hranatá zátka, plast
- hranatá zátka, s prefrézováním, plast
DN 50/40 (570 mm
DN 50/40 (800 mm
DN 50/40 (800 mm
chróm
chróm
chróm
PT100564CRM2
PT100564CRM2/80CM
PT100564CRM3
2HEŃMU@MHĜJNUş
- plast
µ 50 mm
chróm
PT1004650
2HEŃMU@MHĜJNUş
- plast
µ 60 mm
chróm
PT1004660
2HEŃMU@MHĜJNUş
- plast KOV LU;
- plast
µ 0 mm
µ 0 mm
chróm
chróm
PT1004K
PT1004CR
2HEŃMU@MHĜJNUş
- zní{ený s pripojovacím kolienkom na HT, plast
µ 50 mm
(h 58 mm
chróm
PT100471CR50
2HEŃMU@MHĜJNUşYMıţDMş
- s pripojovacím kolienkom na HT, plast
µ 60 mm
(h 58 mm
chróm
PT100471CR60
2HEŃMU@MHĜJNUşYMıţDMş
- s pripojovacím kolienkom na HT, plast
µ 0 mm
(h 60 mm
chróm
PT10041CR
5OTRŒONCK@GNUē
- boĦná, nerezová mrie{ka, vodná zápachová uzávera
DN 50
nerez
PT100PV1
5OTRŒONCK@GNUē
- boĦná, nerezová mrie{ka, vodná zápachová uzávera
DN 50
nerez
PT100PV2
NÁZOV
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
#UHDQJ@JQXBHD
150 x 150 mm
biela
104
#UHDQJ@JQXBHD
150 x 150 mm
nerez
0127
REMA
4MHUDQYēKMDMNGX
- pre akrylátové vane do 180 cm
100038
4MHUDQYēKMDMNGX6 #2NCGKTĜMDMĢ
- pre akrylátové vane do 180 cm
100030
4MHUDQYēKMDMNGX6"OKTR #2NCGKTĜMDMĢ
- pre akrylátové vane nad 180 cm
100032
4MHUDQYēKMDMNGX!6,@WH #2NCGKTĜMDMĢ
- pre vaniĦky
150130
K712667
NÁZOV
MAGNETY
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
-.'8/1$5 -$ 5 -(È*8
4MHUDQYēKMDMNGX
- pre všetky arylátové vaniĦky
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
21
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
'XCQNL@RēţMDRXRSĢLX".-"$/3".-
)DLNţMĢJNLAHMNU@ŒRNUŏDSJşLHSXOLHOK@RSNUşBGMHDNBDĻNUşBGUēľ".-"$/3/NMŕJ@LDSQHU@QH@MSX
RXRSĢLNUS@J@AXRHJ@ţCşLNGNKUXAQ@ŒONCĻ@ONţH@C@UHDJM@JNLENQS@KD@IBDMT5ŏDSJXSQHRXRSĢLX
RŕUQēS@MDQēLTĜDQO@CK@M@RHKDMSKNBıBG@OKMDUXROēCNU@MĢGNONSQTAH@OQDCNJNM@KĢNCUNCMDMHD
'XCQNL@RēţDRŕBDQSHkJNU@MĢONCĜıRKNL$9Ă@ROĺľ@IŕUŏDSJXDTQŃORJDMNQLX@ŏS@MC@QCX
RXRSĢLLNţMNNAIDCM@ŒHA@UJNLAHMēBHHRUXAQ@MNTU@ľNT".-"$/3-HţŏHDTUDCDMĢBDMXRŕHA@BDMX
Y@GXCQNL@RēţMXRXRSĢLOQDUşONĜDSBDKJNUDIBDMXIDONSQDAMĢOQHONĜıS@ŒJBDMD@IBDMTUXAQ@MDIU@MD
2XRSĢLLNţMNSHDţM@YēJ@YJTY@OQıOK@SNJCNC@ŒQNYŏıQDMşNOQDOK@BGBGQŃLNSDQ@OHT@M@OŕŏŒ@MHD
OQDO@CNL
'XCQNL@RēţMXRXRSĢL".-"$/3
6x ktandardná tryska
4x Mikro tryska
1x Vzduchový regulátor
1x Pneumatické ovládanie
1x Nosná konštrukcia
1x áerpadlo
1x Automatický prepad
CONCEPT 1
'XCQNL@RēţMXRXRSĢL".-"$/3
6x ktandardná tryska
4x Mikro tryska
1x Vzduchový regulátor
1x Elektronické ovládanie
1x Nosná konštrukcia
10x Air NEW
1x Vysúšanie perliĦky
1x Kompresor s príhrevom
1x áerpadlo
1x Automatický prepad
CONCEPT 2
Ů
'XCQNL@RēţMXRXRSĢL".-"$/3
4x Super tryska
2x ktandardná tryska
5x Mikro tryska
1x Chrbtový ventil
1x Vzduchový regulátor
1x Elektronické ovládanie
1x Nosná konštrukcia
12x Air NEW
1x Vysúšanie perliĦky
1x Kompresor s príhrevom
1x áerpadlo
1x Automatický prepad
CONCEPT 3
Ů
"DM@RXRSĢLTADYU@MD
"GQNLNSDQ@OH@
/QDOK@BG
Mikrotryska
ktandardná tryska
Super tryska
Air tryska
22
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
.BDKNUĢRL@KSNU@MĢU@MD".-"$/3#4.".-
5@ľ@".-"$/3#4.RHYıRJ@U@ŏTONYNQMNRŒOQDCNUŏDSJşLJU@KHSMşLL@SDQHēKNL@CNJNM@KşLCDRHFMNL
)DUXQNADMēYNRL@KSNU@MDINBDKHLLJSNQŕMHDIDLNţMĢONŏJQēA@Œ)DUXRNJNNCNKMēMDOQH@YMHUşL
UNMJ@IŏıLUOKXUNL@JNIDMēQ@YSDOKNS@ĜH45ţH@QDMHD5@ľTBLNBDKJNUDIGLNSMNRSHJFCNCēUēLD
UAHDKDIE@QADRQNĜMNTYēQTJNT,ēNACĺţMHJNUşUNMJ@IŏıSU@QCUDHCDMSHBJĢBGQASNUĢĜēRSHUXRNJNONR@CDMş
OQDO@COQDUXŏŏHTGK@CHMTUNCX@RSŌDCNUşNCO@C
5@ľ@RL@KSNU@Mē"NMBDOS#4.*+ 2("*¾
JK@RHBJēRNRSQDCNUşLNCO@CNL
Concept 100 DUO - 170 cm, 140 L
Concept 100 DUO - 180 cm, 200 L
170 x 75 cm
180 x 80 cm
biela
biela
226010470001
226310470001
2HEŃMU@ľNUşM@OŕŏS@MHDOQDO@CNL
- kulatá zátka, plast
DN 50/40
(800 mm
chróm
PT100564CRM2/80CM
2HEŃMU@ľNUşOQDCĺţDMş
- hranatá zátka, plast, ovládaný
DN 50/40
(800 mm
chróm
PT10051CRM2/80CM
2HEŃMU@ľNUşM@OŕŏS@MHDOQDO@CNL
DN 50/40
chróm
PT100564CRM2/80CM
- hranatá zátka, plast
(800 mm
581470000000
/ŌıRKTŏDMRSUıJNBDKRL@KSU@MēL".-"$/3#4.
4MHUDQYēKMDMNGXJU@MH@L".-"$/3#4.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
23
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
FARVA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
5@ľNUĢYēRSDMX".-"$/3@".-"$/3".-
5@ľNUēYēRSDM@".-"$/3/3"52R@RJK@CēYIDCMĢGNONGXAKHUĢGNCHDKTJSNQşLNţMNRJKNOHŒCNUMŕSQ@
@IUNMU@MD9ēRSDM@R@UXQēA@UĻ@UNL@IOQ@UNLOQDUDCDMı*CHRONYıBHıRŕU@QH@MSXOQNkKNUAHDK@R@SHM@KDRJ
ûS@MC@QCMēUşŏJ@YēRSDMXIDBL
9ēRSDM@"NMBDOS/3R@RJK@CēYSQNBGONGXAKHUşBGCHDKNUJSNQĢLNţMNBDKJNUNYKNţHŒCNUMŕSNQMĢGN
OQHDRSNQTM@CU@ľT/NRKDCMşCHDKU@ľNUDIYēRSDMXIDRJKNOMşCNUMŕSQ@OQDUXSUNQDMHDĜH@RSNĜMDTY@UQDSĢGN
ROQBGNU@BHDGNOQHDRSNQTûS@MC@QCMēUşŏJ@YēRSDMXIDBLæ@UNT@KDANOQ@UNTU@QH@MSNTURSTOTYıRJēSD
NSNĜDMıLYēRSDMXN§5@ľNUĢYēRSDMXLNţMNHMŏS@KNU@ŒM@@JŕJNĻUDJJK@RHBJŕNACĺţMHJNUTU@ľTRQNUMşL
GNQMşLKDLNL
24
Zástena vaŚová - sklo Concept 100 - Őavá
Zástena vaŚová - sklo Concept 100 - pravá
Zástena vaŚová - sklo Concept 100 - Őavá
Zástena vaŚová - sklo Concept 100 - pravá
Zástena vaŚová - sklo Concept 100 - Őavá
Zástena vaŚová - sklo Concept 100 - pravá
150 x 80 cm
150 x 80 cm
150 x 80 cm
150 x 80 cm
150 x 80 cm
150 x 80 cm
biela/transparent
biela/transparent
satin/transparent
satin/transparent
lesk/transparent
lesk/transparent
PT-CVS1-80 L WT
PT-CVS1-80 R WT
PT-CVS1-80 L ST
PT-CVS1-80 R ST
PT-CVS1-80 L BT
PT-CVS1-80 R BT
Zástena vaŚová - plast Concept 50 (3 dielna
140 x 45 cm
biela/santro
PT-VS3-130 WS
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2OQBGNUĢYēRSDMX".-"$/3".-
-NUēQ@C@ROQBGNUşBGJŕSNU".-"$/35ēROQDRUDCĜıCNAQNTJU@KHSNTY@UşANQMŕBDMT2OQBGNU@BHDJŕSX
".-"$/3RŕYĜıQDGNRJK@NGQŕAJDLL@RŕY@R@CDMĢCNGKHMıJNUşBGOQNkKNURKDRJKşLRSQHDANQMşL
ONUQBGNL3HBGş@GK@CJşBGNCIDY@HRSDMşJNKHDĜJNUşLHONI@YC@LH
2OQBGNU@BHDJŕSX".-"$/3CNCēU@LDUNBGQ@MMNLNA@KD@QNYLNMSNU@MNLRS@UD#UDQDIDLNţMĢ
LNMSNU@ŒCNMHJXHRANĜMNTRSDMNT1ēCHTR1LL5şQNAB@JŕSNUIDkQL@'ŘOOD
9¾23$- 2/1"'.5¾!.È-¾
Zástena sprchová boĦná - sklo Concept 50
Zástena sprchová boĦná - sklo Concept 50
Zástena sprchová boĦná - sklo Concept 50
Zástena sprchová boĦná - sklo Concept 50
75 x 185 cm
80 x 185 cm
0 x 185 cm
100 x 185 cm
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
PT620501.06.321
PT620502.06.321
PT620503.06.321
PT620504.06.321
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
120 x 185 cm
str. lesk / sklo Ħíre
PT620201.06.321
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
80 x 185 cm
0 x 185 cm
100 x 185 cm
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
PT620301.06.321
PT620302.06.321
PT620303.06.321
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50
80 x 185 cm
0 x 185 cm
100 x 185 cm
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
PT620401.06.321
PT620402.06.321
PT620403.06.321
80 x 80 x 185 cm
0 x 0 x 185 cm
100 x 100 x 185 cm
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
PT620101.06.321
PT620102.06.321
PT620103.06.321
80 x 80 x 185 cm
0 x 0 x 185 cm
str. lesk / sklo Ħíre
str. lesk / sklo Ħíre
PT620605.06.321
PT620601.06.321
9¾23$- 2/1"'.5¾û35.1$"
Zástena sprchová štvorec - sklo Concept 50
Zástena sprchová štvorec - sklo Concept 50
Zástena sprchová štvorec - sklo Concept 50
9¾23$- 2/1"'.5¾û351þ*14'
Zástena sprchová štvrŰkruh - sklo Concept 50
Zástena sprchová štvrŰkruh - sklo Concept 50
4ROQBGNUşBGYēRSDMR@IDCMēNURS@U@MĢQNYLDQXOQDU@MHĜJX
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
25
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
FARVA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2OQBGNUĢYēRSDMX@U@MHĜJX".-"$/3".-
2OQBGNUĢJŕSX".-"$/3RŕUXQNADMĢYDKNWNU@MşBGGKHMıJNUşBGOQNkKNUUOQıO@CDE@QAXAHDKDINO@SQDMĢ
JNL@WHSNUNTŕOQ@UNT5şOKľLńţDAXŒYIDCMNUQRSUNUĢGNADYODĜMNRSMĢGNRJK@RŕOQ@UNT-NM/K@PTD
@IUŏS@MC@QCD@KDANOKDWHRJK@NO@SQDMĢGNCDJNQNLûODBHēKM@ŕOQ@U@-NM/K@PTDTLNţľTIDĻ@GŏHTŕCQţAT
/NRTUXM@CUDQēBGRŕJNKHDRJNUĢFTKHĜJNUĢKNţHRJēCUDQDRŕURONCMDIĜ@RSHNCJKNOMĢĜNY@HRŒTID
IDCMNCTBGŏHTĜHRSHSDĻMNRŒ@GK@CJşONRTU
2OQBGNUĢYēRSDMXR@CNCēU@IŕUNBGQ@MMNLNA@KD@YNRS@UDMĢUQLNMSēţMDGNOQıRKTŏDMSUN1NYLDQXQ@LHDM
@M@RS@UHSDĻMNRSHROQBGNUşJŕSIDM@RS@UHSDĻMşUQNYLDCYıLLROQBGNUşJŕSUQNYLDCYı
LL@ROQBGNU@BıJŕSUQNYLDCYıLLUşŏJ@ROQBGNUĢGNOQNFQ@LT".-"$/3
IDLLTRĢQHNUşBGUşQNAJNU'QŕAJ@RJK@IDLLŏıQJ@MēRSDMMĢKHŏSXLL@TANĜMDIRSDMXLL
9¾23$- 2/1"'.5¾!.È-¾
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
Zástena sprchová - boĦná - Concept 100
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
biela/plast matný
biela/plast matný
biela/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
PT1312.055.264
PT1313.055.264
PT1314.055.264
PT1312.087.264
PT1313.087.264
PT1314.087.264
PT1312.055.322
PT1313.055.322
PT1314.055.322
PT1312.087.322
PT1313.087.322
PT1314.087.322
PT1312.02.322
PT1313.02.322
PT1314.02.322
PT2012.055.264
PT2013.055.264
PT2014.055.264
PT2012.087.264
PT2013.087.264
PT2014.087.264
PT2012.055.322
PT2013.055.322
PT2014.055.322
PT2012.087.322
PT2013.087.322
PT2014.087.322
PT2012.02.322
PT2013.02.322
PT2014.02.322
!NĜMŕRSDMTMDLNţMNONTţHŒ@JNR@LNRS@SMDRSNI@BDA@KDMHDMDNAR@GTIDUYODQT
/QHYGNSNUDMıM@LHDQTCNONQTĜDTIDLDNCANQMĢY@LDQ@MHDŏıQJ@LL
UşŏJ@CNLL/QıOK@SNJY@@SXO
YIDCMNSJBHDM4YēRSDMR@IDCMē
NURS@U@MĢQNYLDQXM@U@MHĜJT
9¾23$- 2/1"'.5¾ONRTUMĢCUDQDCHDKMDRODUMşLRDFLDMSNL
Posuvné dvere - Concept 100
80 x 10 cm
biela/plast matný
Posuvné dvere - Concept 100
0 x 10 cm
biela/plast matný
Posuvné dvere - Concept 100
100 x 10 cm
biela/plast matný
Posuvné dvere - Concept 100
80 x 10 cm
strieborná/plast matný
Posuvné dvere - Concept 100
0 x 10 cm
strieborná/plast matný
Posuvné dvere - Concept 100
100 x 10 cm
strieborná/plast matný
Posuvné dvere - Concept 100
80 x 10 cm
biela/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
0 x 10 cm
biela/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
100 x 10 cm
biela/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
80 x 10 cm
strieborná/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
0 x 10 cm
strieborná/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
100 x 10 cm
strieborná/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
80 x 10 cm
chróm/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
0 x 10 cm
chróm/sklo Ħíre
Posuvné dvere - Concept 100
100 x 10 cm
chróm/sklo Ħíre
/QHYGNSNUDMıM@LHDQTCNONQTĜDTIDLDNCANQMĢY@LDQ@MHDŏıQJ@LL
UşŏJ@CNLL/QıOK@SNJY@@SXO
YIDCMNSJBHDM4YēRSDMR@IDCMē
NURS@U@MĢQNYLDQXM@U@MHĜJT5RSTOYĻ@UDI@KDANYOQ@UDIRSQ@MXNSNĜDMHDYēRSDMX
OŌHLNMSēţHN§
26
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
9¾23$- 2/1"'.5¾KHDS@BHDCUDQD
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
Lietacie dvere - Concept 100
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
80 x 10 cm
0 x 10 cm
100 x 10 cm
biela/plast matný
biela/plast matný
biela/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
PT1401.055.264
PT1402.055.264
PT1403.055.264
PT1401.087.264
PT1402.087.264
PT1403.087.264
PT1401.055.322
PT1402.055.322
PT1403.055.322
PT1401.087.322
PT1402.087.322
PT1403.087.322
PT1111.055.264
PT1112.055.264
PT1115.055.264
PT1111.087.264
PT1112.087.264
PT1115.087.264
PT1111.055.322
PT1112.055.322
PT1115.055.322
PT1111.087.322
PT1112.087.322
PT1115.087.322
PT1111.02.322
PT1112.02.322
PT1115.02.322
CENA v €
/QHYGNSNUDMıM@LHDQTCNONQTĜDTIDLDNCANQMĢY@LDQ@MHDŏıQJ@LL
UşŏJ@CNLL/QıOK@SNJY@@SXO
YIDCMNSJBHDM4YēRSDMR@IDCMē
NURS@U@MĢQNYLDQXM@U@MHĜJT
9¾23$- 2/1"'.5¾ûSUNQDBCHDKMDONRTUMĢCUDQD
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
80 x 80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
0 x 0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
100 x 100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
80 x 80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
0 x 0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
100 x 100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
80 x 80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
0 x 0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
100 x 100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
80 x 80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
0 x 0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
100 x 100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
80 x 80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
0 x 0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100
100 x 100 x 10 cm
biela/plast matný
biela/plast matný
biela/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
/QHYGNSNUDMıM@LHDQTCNONQTĜTIDLDNCANQMĢY@LDQ@MHDŏıQJ@BL
UşŏJ@CNBL4ROQBGNUDIYēRSDMXR@IDCMēNURS@U@MşQNYLDQOQDU@MHĜJT
9ēRSDM@ROQBGNUēŏSUNQDB"NMBDOS
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
27
OBRÁZOK
NÁZOV
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
biela/plast matný
biela/plast matný
biela/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
strieborná/plast matný
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
biela/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
biela/Chinchilla
strieborná/Chinchilla
chróm/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
chróm/sklo Ħíre
PT3200.055.264
PT3100.055.264
PT3300.055.264
PT3200.087.264
PT3100.087.264
PT3300.087.264
PT3200.055.322
PT3100.055.322
PT3300.055.322
PT3200.087.322
PT3100.087.322
PT3300.087.322
PT3100.055.33
PT3100.087.33
PT3200.02.322
PT3100.02.322
PT3300.02.322
ROZMER
9¾23$- 2/1"'.5¾û351þ*14'CHDKMDONRTUMĢCUDQD
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
100 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
80 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
0 x 10 cm
Zástena sprchová - štvrŰkruh - Concept 100
100 x 10 cm
CENA v €
9GNSNU@MHDM@LHDQTTSDISNYēRSDMXMHDIDLNţMĢ
4ROQBGNUşBGYēRSDMR@IDCMēNURS@U@MşQNYLDQOQDU@MHĜJT1ēCHTRLL
/1Ü2+4û$-235.*42/1"'.5Č,*Ă3.,
Rozširovací proĺl Concept 100
Rozširovací proĺl Concept 100
Rozširovací proĺl Concept 100
1,5 x 10 cm
1,5 x 10 cm
1,5 x 10 cm
biely
strieborný
chróm
PT11100.055
PT11100.087
PT11100.02
1NYŏHŌNU@BıOQNkKIDLNţMĢONTţıŒIDCDMM@J@ţCŕRSQ@MT
Montá{ na vaniĦku
28
Montá{ pŦímo na podlahu
WEM
vestavný rozmĵr vaniĦky
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
5@MHĜJXYKH@SDGNLQ@LNQT
5@MHĜJ@".-"$/35DQ@MNIDUXQNADMēYCQUDMĢGNLQ@LNQT/NUQBGLēMıYJTSDODKMŕUNCHUNRŒ
SDC@MDOńRNAıBGK@CMşLCNILNL9CńUNCNUL@RıUMNRSHL@SDQHēKTCNBGēCY@JSKLDMHTMēQ@YNUCNO@C@IŕBDI
UNCXtSYUADYGKTĜMĢROQBGNU@MHDg/QHDLDQNCO@CTU@MHĜHDJIDLL
5 -(È*89+( 3$'.,1 ,.14
JQTGUşŏJ@U@MHĜJXLL
VaniĦka Verano - 80 cm
VaniĦka Verano - 0 cm
VaniĦka Verano - 100 cm
Radius u 1/4 kruhových vaniĦiek je 504mm.
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
biela
235020.055
235021.055
235022.055
JQTGOKNBGĢMıYJDLL
VaniĦka VITRA liaty mramor 80 cm vr. no{iĦiek
VaniĦka VITRA liaty mramor 0 cm vr. no{iĦiek
Radius u 1/4 kruhových vaniĦiek je 500 mm.
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
VCK800/R500
VCK00/R500
TGNKMıJUşŏJ@U@MHĜJXLL
VaniĦka Verano - 80 cm
VaniĦka Verano - 0 cm
VaniĦka Verano - 100 cm
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
biela
235000.055
235001.055
235002.055
80 x 80 cm
0 x 0 cm
biela
biela
VCT800/800
VCT00/00
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
biela
075510.055
075511.055
075512.055
80 x 80 cm, R500
0 x 0 cm, R500
biela
biela
PCK 800/R500
PCK 00/R500
80 x 80 cm
0 x 0 cm
100 x 100 cm
biela
biela
biela
075500.055
075501.055
075502.055
80 x 80 cm
0 x 0 cm
biela
biela
PCT800
PCT00
µ DN 0
chróm
chróm
07568.000
PT1004K
23483.000
TGNKMıJOKNBGĢMıYJDLL
VaniĦka VITRA liaty mramor 80 cm vr. no{iĦiek
VaniĦka VITRA liaty mramor 0 cm vr. no{iĦiek
/1Ü2+4û$-235.*5 -(È*¾,9+( 3$'.,1 ,.14
JQTG5DQ@MN
Kryt k vaniĦke 075510.055 výška krytu 14 cm
Kryt k vaniĦke 075511.055 výška krytu 14 cm
Kryt k vaniĦke 075512.055 výška krytu 14 cm
JQTGMıYJş
Kryt k vaniĦke PCK 800/R500 výška krytu ,5 cm
Kryt k vaniĦke PCK 00/R500 výška krytu ,5 cm
ŕGDKMıJ5DQ@MN
Kryt k vaniĦke 075500.055 výška krytu 14 cm
Kryt k vaniĦke 075500.055 výška krytu 14 cm
Kryt k vaniĦke 075500.055 výška krytu 14 cm
ŕGDKMıJMıYJş
Kryt k vaniĦke PCT 800 výška krytu ,5 cm
Kryt k vaniĦke PCT 00 výška krytu ,5 cm
2HEŃM5DQ@MN
2HEŃM"NMBDOS
-NţHĜJX5DQ@MN
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
2
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
FARVA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2OQBGNUĢYēRSDMX".-"$/3".-
2OQBGNUĢYēRSDMX".-"$/3R@UXYM@ĜTIŕADYQēLNUNTJNMŏSQTJBHNTDKDF@MSMşLHOēMSXL@CK@LH
@JNSUH@BHLHOQNkKXJSNQĢRŕUXQNADMĢYGKHMıJ@BGQŃLNUşKDRJ9ēRSDMXRŕCNCēU@MĢUOQDUDCDMıĜıQDRJKN
RGQŕAJNTLLRONUQBGNUNTŕOQ@UNT MSH/K@PTD/ēMSXRŕUXA@UDMĢŏODBHēKMDYCUıG@BNTETMJBHNT
JSNQēTĻ@GĜTIDNSUēQ@MHD5NĻANTROQBGNUĢGNJŕS@".-"$/3R@RS@MDU@ŏDROQBGNU@MHDMHDKDM
YLXRKNUşL@KD@IDRSDSHBJşLONSDŏDMıL
9¾23$- 2/1"'.5¾!.È-¾23$Zástena CONCEPT 300
80 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
0 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
100 x 10 cm
Zhotovenie na mieru - PRIPLATOK
výška: 160 - 200 cm
U sprchovacích zásten sa jedná o vstavané rozmery na vaniĦku.
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
šírka: 40 - 100 cm
PT432603.02.322
PT432604.02.322
PT432605.02.322
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
šírka: 70 - 120 cm
PT432101.02.322
PT432102.02.322
PT432103.02.322
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
šírka: 70 - 120 cm
PT432201.02.322
PT432202.02.322
PT432203.02.322
PT432301.02.322
PT432302.02.322
PT432303.02.322
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
šírka: 70 - 120 cm
PT432401.02.322
PT432402.02.322
PT432403.02.322
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
PT432801.02.322
PT432802.02.322
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$4/$5-$-($5æ 5.#.-(*8
Zástena CONCEPT 300
80 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
0 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
100 x 10 cm
Zhotovenie na mieru - PRIPLATOK
výška: 160 - 200 cm
U sprchovacích zásten sa jedná o vstavané rozmery na vaniĦku.
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$4/$5-$-($5/1 5.#.-(*8
Zástena CONCEPT 300
80 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
0 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
100 x 10 cm
Zhotovenie na mieru - PRIPLATOK
výška: 160 - 200 cm
U sprchovacích zásten sa jedná o vstavané rozmery na vaniĦku.
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$4/$5-$-($5æ 5.2/$5-Č,2$&,$-3.,
Zástena CONCEPT 300
80 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
0 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
100 x 10 cm
Zhotovenie na mieru - PRIPLATOK
výška: 160 - 200 cm
U sprchovacích zásten sa jedná o vstavané rozmery na vaniĦku.
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
strieborná/sklo Ħíre
šírka: 70 - 120 cm
9¾23$- 2/1"'.5¾#5$1$4/$5-$-($5/1 5.2/$5-Č,2$&,$-3.,
Zástena CONCEPT 300
80 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
0 x 10 cm
Zástena CONCEPT 300
100 x 10 cm
Zhotovenie na mieru - PRIPLATOK
výška: 160 - 200 cm
U sprchovacích zásten sa jedná o vstavané rozmery na vaniĦku.
9¾23$- 2/1"'.5¾û351þ*14'
Zástena CONCEPT 300
0 x 10 / R 50,4 cm
Zástena CONCEPT 300
100 x 10 / R 50,4 cm
Zhotovenie na mieru - nieje mo{né.
Vzpery dverí sú súĦasŰou dodávky sprchovej zásteny
U sprchovacích zásten sa jedná o vstavané rozmery na vaniĦku.
30
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
80 x 80 cm
0 x 0 cm
biela
biela
VCK800/R500
VCK00/R500
80 x 80 cm
0 x 0 cm
biela
biela
VCT800/800
VCT00/00
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
5@MHĜJXYKH@SDGNLQ@LNQTMıYJD
JQTGOKNBGĢMıYJDLL
VaniĦka liaty mramor 80 cm vr. no{iĦiek
VaniĦka liaty mramor 0 cm vr. no{iĦiek
Radius u 1/4 kruhových vaniĦiek je 500 mm.
ŕGDKMıJOKNBGĢMıYJDLL
VaniĦka liaty mramor 80 cm vr. no{iĦiek
VaniĦka liaty mramor 0 cm vr. no{iĦiek
Montá{ na vaniĦku
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Montá{ pŦímo na podlahu
WEM
vestavný rozmĵr vaniĦky
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
31
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2OQBGNUĢţK@AX".-"$/3".-
/NţH@C@UJXM@LNCDQMŕJŕODĻľTRSēKDUH@BRLDQTIŕJĜHRSNSDSU@QNUCNJNM@KDIETMJĜMNRSH@RONĻ@GKHUNRSH
/NCK@GNUĢţĻ@AX".-"$/3UXBGēCY@SşLSNSQDMCNLUŕRSQDSX@ONMŕJ@HCDēKMDQHDŏDMHDOQDUēŏROQBGNU@Bı
JŕS9@ATCNU@MıLONCK@GNUĢGNţĻ@ATCNROQBGNU@BHDGNJŕS@CNRH@GMDSDG@QLNMHBJĢGNOQHDRSNQNUĢGN
@UşŏJNUĢGNTRONQH@C@MH@U@ŏDIJŕODĻMDRCńQ@YNLM@ADYA@QHĢQNUşOQDBGNCYLNJQDICNRTBGDINAK@RSH
1NŏSXOQDţĻ@ARŕUCUNBGOQDUDCDMH@BGJNKLş1*"@ŏHJLş12"OQıOOQıOQ@U@ţĻ@ATM@UKNţDMHDCK@ţAX
ĐĻ@AX@QNŏSXRŕUCĺţJ@BGBLĜNNCONUDCēJŕST@BL@RŕUXQNADMĢYJU@KHSMDIMDQDYNUDI
NBDKDONCĻ@#(-È2-ĐĻ@AXRŕUOQDUDCDMıCNOQHDRSNQTCNOQHDRSNQTRNYMıţDMNTRS@UDAMNT
UşŏJNT@ţĻ@AXJTRSDMD.CSNJNUşRXRSĢLF@Q@MSTIDNCSNJKLHMTţK@ANURNYMıţDMNTRS@UDAMNTUşŏJNT
KLHMUOQHDADGTBDKDIţHUNSMNRSHţĻ@AT
ĐĻ@A/.#+ '.5Č#./1($23.14
nŐab podlahový - do priestoru s okrajom
nŐab podlahový - do priestoru s okrajom
nŐab podlahový - do priestoru s okrajom
(nastaviteŐná výška 100 - 158 mm
75 cm
85 cm
5 cm
nerez
nerez
nerez
ZPC1-750
ZPC1-850
ZPC1-50
75 cm
85 cm
5 cm
nerez
nerez
nerez
ZPC101-750
ZPC101-850
ZPC101-50
75 cm
85 cm
5 cm
nerez
nerez
nerez
ZPC4-750 )LE;
ZPC4-850 )LE;
ZPC4-50 )LE;
75 cm
85 cm
5 cm
nerez
nerez
nerez
ZPC7-750
ZPC7-850
ZPC7-50
JNKLş
Rošt ku {Őabu - kolmý vzor
Rošt ku {Őabu - kolmý vzor
Rošt ku {Őabu - kolmý vzor
75 cm
85 cm
5 cm
nerez
nerez
nerez
RKC1-750
RKC1-850
RKC1-50
ŏHJLş
Rošt ku {Őabu - šikmý vzor
Rošt ku {Őabu - šikmý vzor
Rošt ku {Őabu - šikmý vzor
75 cm
85 cm
5 cm
nerez
nerez
nerez
RSC2-750
RSC2-850
RSC2-50
Đæ !/.#+ '.5Č2.9-ÜĐ$-.423 5$!-.45Čû*.4
nŐab podlahový - do priestoru s okrajom
nŐab podlahový - do priestoru s okrajom
nŐab podlahový - do priestoru s okrajom
(nastaviteŐná výška 70 - 6 mm
ĐĻ !/.#+ '.5Č*423$-$
nŐab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcom
nŐab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcom
nŐab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcom
(nastaviteŐná výška 100 - 158 mm
Mo{nosŰ nastavenia vzdialenosti {Őabu od steny 10 - 15 mm.
Đæ !/.#+ '.5Č- 5+.Đ$-($#+ Đ!8
nŐab podlahový - s okrajom a roštom
nŐab podlahový - s okrajom a roštom
nŐab podlahový - s okrajom a roštom
(nastaviteŐná výška 110 - 168 mm
1.û3*4Đæ !.,".-"$/3
32
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2OQBGNUĢţĻ@AX".-"$/3".-
2OQBGNUĢţĻ@AX".-"$/3YA@UTIŕJŕODĻMTUŏDSJşBGQTŏHUşBGDKDLDMSNU@JNRŕM@OQROQBGNUĢU@MHĜJXĜH
ROQBGNUĢYēRSDMX@TLNţľTIŕS@JUXTţıŒIDCMNSMşUYGĻ@CONCK@GXJ@ţCDIJŕODĻMD3NUDCHDJM@UQGMTSHT
ADYA@QHĢQNUşBGJŕODĻMıUDKJNQXRşBGQNYLDQNUNOQ@UCNUĢLTOQHDRSNQTOQDţHUNS5K@RSMĢSDKNROQBGNUĢGN
ţĻ@ATIDUXQNADMĢYMDQDYNUDINBDKD@MDLēţH@CMDLDCYDQXĜHŏQNTAX/QDSNR@UDĻLHĻ@GJNĜHRSıĜıLID
Y@QTĜDMēCNJNM@KēGXFHDM@/NĻ@GJNLUXRTMTSıYēO@BGNUDITYēUDQJXIDLNţMĢIDCMNCTBGŏHDUXĜHRSHŒHRHEŃM
3DKNRHEŃMTANKNM@UQGMTSĢS@J@AXTLNţľNU@KNĜHRSDMHDNCO@CMĢGNONSQTAH@UXRNJNSK@JşLĜHRSHĜNL@KDAN
JK@RHBJNTHMŏS@K@SĢQRJNTŏOHQēKNT2ŕĜ@RŒRNQSHLDMSTROQBGNUşBGţĻ@ANU".-"$/3IDRHEŃMNURQńYMNT
NCSNJNUNTJ@O@BHSNT@JNMŏSQTJĜMNTUşŏJNT*@ţCşYNRHEŃMNUIDLNţMNONTţıŒM@ţKH@AJXYNRNQSHLDMSTţĻ@AX
".-"$/3
Đæ !/.#+ '.5Č4-(5$19¾+-8
nlab podlahový, rovný s hydroizolaĦnou páskouSeal System
nlab podlahový, rovný s hydroizolaĦnou páskouSeal System
nlab podlahový, rovný s hydroizolaĦnou páskouSeal System
nlab podlahový, rovný s hydroizolaĦnou páskouSeal System
700 mm
800 mm
00 mm
1000 mm
nerez
nerez
nerez
nerez
600700CON
600800CON
60000CON
601000CON
/1Ü2+4û$-235.*4Đæ !.,".-"$/3
2(%ï-8
Super nízký, zápachová uzávera, boĦný odpad
DN 40
0,48 l/s
650004CON
Zápachová uzávera, boĦný odpad
DN 50
0,8 l/s
650001CON
Zápachová uzávera max., boĦný odpad
DN 70
1,2 l/s
650002CON
Zápachová uzávera, zvislý odpad
DN 50
1,3 l/s
650003CON
660003CON
660005CON
660001CON
.23 3-Í
Montá{ne podpery so zvukovou izoláciou, (4 ks
2 - 13 mm
Sítko na vlasy pre vlo{enie do tela {Őabu
Zvuková izolacia Drainbase pre {Őaby
1250 x 1250 x 6 mm
1.û3*4Đæ !.,".-"$/3
Designová mrie{ka - ocelová, leštená
Designová mrie{ka - ocelová, leštená
Designová mrie{ka - ocelová, leštená
Designová mrie{ka - ocelová, leštená
700 mm
800 mm
00 mm
1000 mm
nerez
nerez
nerez
nerez
600712CON
600812CON
60012CON
601012CON
700 mm
800 mm
00 mm
1000 mm
nerez
nerez
nerez
nerez
600770CON
600870CON
60070CON
601070CON
1.û3*4Đæ !.,".-"$/3OQDUKNţDMHDCK@ţAX
Rošt ku {Őabom - nerezový
Rošt ku {Őabom - nerezový
Rošt ku {Őabom - nerezový
Rošt ku {Őabom - nerezový
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
33
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
!@SĢQHD".-"$/3".-
!@SĢQHD".-"$/3RŕYēJK@CMNTtDJNMNLHBJNTgQ@CNTA@SĢQHıUONMTJDRNQSHLDMST".-"$/3
1@C".-"$/3ONMŕJ@UşADQYMHDJNĻJşBGCQTGNUA@SĢQHıJSNQĢOKMDONJQXIŕUŏDSJXONţH@C@UJXU@ŏHBG
OQNIDJSNU!@SĢQHDRŕNR@CDMĢJDQ@LHBJNT*KHBJJ@QSTŏıROQHDLDQNLLLRHMSDQFQNU@MNT$".ETMJBHNT
@NALDCYNU@ĜNLSDOKNSXUNCX
! 3$1($4,Č5 #+.5¾
Batéria - stojánková, páková, s výpustou
chróm
B 378 AA
Batéria - stojánková, páková, bez výpuste
chróm
B 376 AA
chróm
B 381 AA
chróm
B 384 AA
! 3Í1($!(#$3.5¾
Batéria - stojánková, páková, s výpustou
! 3Í1( #1$9.5¾
Batéria- stojánková, páková
34
Batéria - nástenná, páková
150 mm
chróm
B 385 AA
Batéria- stojánková, páková
výtok 168 mm
chróm
B 380 AA
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
150 mm
chróm
B 382 AA
vr. podom. modulu
chróm
B 38 AA
150 mm
chróm
B 383 AA
vr. podom. modulu
chróm
B 30 AA
Lékarska páka
chróm
A60804AA
Predl{ená páka (iba pre batérie
chróm
B 0107 AA
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
! 3Í1( 2/1"'.5¾
Batérie sú dodávané bez sprchového setu.
Batéria - nástenná, páková
Batéria - podomietková, páková
! 3Í1( 5 ë.5¾
Batérie sú dodávané bez vaŚového setu.
Batéria - nástenná, páková
Batéria - podomietková, páková
/1Ü2+4û$-235.5.#.5.#-Č"'! 3Í1(Ü".-"$/3
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
35
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
!@SĢQHD".-"$/3".-
rETMJĜMşCDRHFMJSNQşMēICDTOK@SMDMHDS@JLDQUNUŏDSJşBGU@ŏHBGOQNIDJSNBG
rJU@KHSMē@QL@SŕQ@NR@CDMēJDQ@LHBJNTJ@QSTŏNT"+("*NOQHDLDQDLLRHMSDFQNU@MNT
$BNETMJBHı@NALDCYNU@ĜNLSDOKNSXUNCX
rJNLENQSMĢNUKēC@MHDQNYR@GONGXATOēJX§
rSQHDC@GKTĜMNRSHLDMDI@JNC!
rMDNODQK"@RB@CDODQKēSNQRCKGNTţHUNSMNRŒNT
rTĻ@GĜDMHDLNMSēţD$@RXkWRXRSĢL
rOQHONIDMHDlDWHG@CHĜJ@LH
! 3Í1( 4,85 #+.5¾
Batéria - stojánková, páková
Batéria- stojánková, páková
s odtokovou garnitúrou - úsporná (5 l/min
výtok 10 mm
výtok 10 mm
chróm
chróm
B 001 AA
B 002 AA
Batéria- stojánková, páková, s retiazkom
výtok 10 mm
chróm
B 003 AA
Batéria - stojánková, páková, bez odtokovej garnitúry
výtok 10 mm
chróm
B 004 AA
Batéria - stojánková, páková
- bez odtokovej garnitúry - úsporná (5 l/min
výtok 10 mm
chróm
B 005 AA
Batéria - stojánková, páková, s bidetovou sprškou
výtok 108 mm
chróm
B 007 AA
výtok 127 mm
chróm
B 00 AA
Batéria - stojánková, páková
výtok 234 mm
chróm
B 0104 AA
Batéria - nástenná, páková
výtok 205 mm
chróm
B 008 AA
Batéria- nástenná, páková
výtok 245 mm
chróm
B 0106 AA
! 3Í1( !(#3.5¾
Batéria - stojánková, páková, s výpustou
! 3Í1( #1$9.5¾
36
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Batéria - nástenná, páková
chróm
B 0100 AA
Batéria - nástenná, termostatická
chróm
A 505 AA
Batéria - podomietková, páková
(ku kombinácií s univerzálnym podomietkovým dielom
A 1000 NU
chróm
A 502 AA
NÁZOV
ROZMER
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
! 3Í1( 2/1"'.5¾
! 3Í1( 5 ë.5¾
Batéria - nástenná, páková
150 mm
chróm
B 0102 AA
Batéria- nástenná, termostatická
150 mm
chróm
A 506 AA
chróm
A 503 AA
A 1000 NU
SB-PT50Z
SB-PT50B
SLZ 01Y
SLZ 01Z
Batéria - podomietková, páková
Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BO;
! 3Í1( 2$-9.1.5¾
Batéria - stojánková pre zdroj 24 V
Batéria - stojánková pre zdroj V
výtok 100 mm
výtok 100 mm
chróm
chróm
#NONQTĜDMĢYCQNID
SLZ 01Y - napájecí zdroj 24 V pre napájanie max. 5 ks baterií
SLZ 01Z - napájací zdroj 24 V pre napájenie max. ks baterií
/1Ü2+4û$-235.5.#.5.#-Č"'! 3Í1(Ü".-"$/3
Lékarská páka
chróm
A60804AA
Predl{ená páka (iba pre batérie
chróm
B 0107 AA
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
37
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
!@SĢQHD".-"$/3".-
rUşQ@YMşNQHFHMēKMXCDRHFMJSNQşTOK@SMıSD@ITMēQNĜMDIŏıBG@OKHJēBHı
rJU@KHSMē@QL@SŕQ@NR@CDMēJDQ@LHBJNTJ@QSTŏNT"+("*NOQHDLDQDLLRHMSDFQNU@MNT
$BNETMJBHı@NALDCYNU@ĜNLSDOKNSXUNCX
rJNLENQSMĢNUKēC@MHDQNYR@GONGXATOēJX§
rSQHDC@GKTĜMNRSHLDMDI@JNC!
rY@OTRSDMşODQKēSNQ-DNODQK"@RB@CDODQKēSNQRCKGNTţHUNSMNRŒNT
rTĻ@GĜDMHDLNMSēţDUğ@J@3./kWRXRSĢLTLNMSēţYUQBGTOK@SENQLX
rOQHONIDMHDBGQŃLNUşLHSQTAHĜJ@LHTRSNI@MJNUşBGTLşU@CKNUşBGA@SĢQHı
rRJQXSĢDSēţJXTMēRSDMMşBGA@SĢQHı
! 3Í1( 4,Č5 #+.5¾
Batéria - stojánková, páková, s odtokovou garnitúrou
Batéria - stojánková, páková, s odtokovou garnitúrou (úsporná
Batéria - stojánková, páková, bez odtokovej garnitúry
výtok 115 mm
výtok 115 mm
výtok 115 mm
chróm
chróm
chróm
B 010 AA
B 0110 AA
B 0111 AA
Batéria - stojánková, páková, so sprškou
výtok 118 mm
chróm
B 0113 AA
Batéria - stojánková, páková, s odtokovou garnitúrou
Batéria - stojánková, páková, bez odtokovej garnitúry
výtok 140 mm
výtok 140 mm
chróm
chróm
B 0114 AA
B 0115 AA
Batéria - stojánková, páková Piccolo, bez odtokovej garnitúry
výtok 0 mm
chróm
B 0116 AA
Batéria - stojánková, páková, s nástavcom, bez odtok. garnitúry
výtok 22 mm
chróm
B 0118 AA
Batéria - podomietková, páková (nadomietková ĦásŰ
Batéria - podomietková, páková (nadomietková ĦásŰ
výtok 178 mm
výtok 222 mm
chróm
chróm
A 50 AA
A 510 AA
A4265NU
B 011 AA
Podomietkové teleso pre umývadlové batérie
(A 50 AA, A510 AA
! 3Í1( !(#$3.5¾
Batéria - stojánková, páková
38
výtok 131 mm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
chróm
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Batéria - stojánková, páková
výtok 231 mm
chróm
B 0124 AA
Batéria - stojánková, páková
- s ventilom pre pripojenie praĦky alebo umývaĦky
výtok 230 mm
chróm
B 0126 AA
Batéria - stojánková, páková, so sprškou
výtok 235 mm
chróm
B 0128 AA
Batéria - nástenná, páková
chróm
B 0120 AA
Batéria - nástenná, termostatická
chróm
A 516 AA
Batéria - nástenná, termostatická s hlavovou sprchou
- vr. Príslušenstva
chróm
A 523 AA
Batéria - podomietková, páková
(nadomietková ĦásŰ
chróm
A 511 AA
Batéria - podomietková, termostatická
(nadomietková ĦásŰ
chróm
A 514 AA
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
! 3Í1( #1$9.5¾
! 3Í1( 2/1"'.5¾
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
3
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
18 mm
chróm
B 0122 AA
Batéria - podomietková, páková
(nadomietková ĦásŰ
chróm
A 512 AA
Batéria - podomietková, termostatická
(nadomietková ĦásŰ
chróm
A 515 AA
A 1000 NU
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
! 3Í1( 5 ë.5¾
Batéria - nástenná, páková
Podomietkový modul Concept univerzálny EASY-BO;
/1Ü2+4û$-235.5.#.5.#-Č"'! 3Í1(Ü".-"$/3
40
Lékarska páka
chrom
A60804AA
Predŏ{ená páka (iba pre batérie
chrom
B 0107 AA
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
!@SĢQH@"1(23(- -$6# 8"1(2"1(2
!@SĢQH@"1(23(- -$6# 8IDRSēUJ@M@JU@KHSTONTţıU@MşBGL@SDQHēKNU@OQDCNUŏDSJşLCńQ@YM@CDRHFM@
RONK@GKHUNRŒ"1(23(- R@RS@K@IDCMNTYNRUDSNUşBGYM@ĜHDJTQĜTIŕBıBGSQDMCXUNRUDSDUNCNUNCMXBGA@SĢQHı
2LDQDCHţDLńţDLDM@ŏHLYēJ@YMıJNLDWJKTYıUMDONMŕJMTŒSŕSNYM@ĜJTJSNQēIDLDCYH@QBGHSDJS@LHUDĻLH
NAĻŕADMē2ĢQHD-$6# 85ēRM@OQUşONGĻ@CY@TILDMDUŏDCMNTJNLAHMēBHNTSU@QNU"1(23(- ONRJXSTID
YēQTJTQNJNUM@UŏDSJXLDBG@MHBJĢĜēRSHUşQNAJNU#UNIHSĢHMNU@SHUMDTODUMDMHDA@SĢQHDY@QTĜTIDUXRNJŕ
RS@AHKHSTM@R@MHSēQMDIJDQ@LHJD5ŏDSJXSDQLNRS@SHBJĢUşQNAJXL@Iŕ@TSNL@SHBJŕONIHRSJTOQNSHNA@QDMHT
! 3Í1( 4,85 #+.5¾
Batéria - stojánková, páková, s odtokovou súpravou
výška 135 mm, 1/4q
chróm
ND 221
Batéria - stojánková, páková, s odtokovou súpravou
výška 155 mm, 1/4“
chróm
ND 222
Batéria - stojánková, páková, otoĦná, s odtok. Súpravou
výška 160 mm, 1/4“
chróm
ND 261
Batéria - stojánková, páková, s odtokovou súpravou
výška 170 mm, 1/4"
chróm
ND 264
Batéria - podomietková, páková - Őavá
(vrchní díl vĦ. push-open ventilu
ramienko 185 mm
chróm
ND 266
Batéria - podomietková, páková - pravá
(vrchný diel vr. push-open ventilu
ramienko 230 mm
chróm
ND 268
Podomietkové telo univerzálne - Őavé
(pre umývadlo, bidet, vaŚu
LISPD23751
Podomietkové telo univerzálne - pravé
(pre umývadlo, bidet, vaŚu
LISPD23851
chróm
ND 321
Baterie Tricolore Verde - bidetová, nástenná, páková,
se sprchou
chróm
LISPD67651
Batéria s ruĦnou sprchou pre bidet
chróm
LISPD67651
! 3Í1( !(#$3.5¾
Batéria - bidetová, stojánková, páková, s odtok. Súpravou
1/4" chróm
! 3Í1( #1$9.5¾
Batéria - drezová, stojánková, páková
ramienko 230 mm
chróm
ND 521
Batéria - drezová, stojánková, páková, s odtok. súpravou
ramienko 210 mm
chróm
ND 530
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
41
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Batéria - sprchová, nástenná, páková
150 mm
chróm
ND 401
Batéria - sprchová, nástenná, páková, s odtok. súpravou
150 mm
chróm
ND 402
Batéria- sprchová, nástenná, termostatická
150 mm
chróm
ND 451
Batéria - sprchová, nástenná, termostatická
- vr. sprchového setu (hlavová a ruĦná sprcha
150 mm
chróm
ND 458
Batéria - sprchová, podomietková, páková
(spodný diel LISPD43851 nieje súĦasŰou
chróm
ND 118
Batéria - sprchová, podomietková, páková
(spodný diel LISPD43851 nieje súĦasŰou
chróm
ND 616
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
! 3Í1( 2/1"'.5¾
42
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Batéria - vaŚová, nástenná, páková
- s ruĦnou sprchou
150 mm
chróm
ND 100
Batéria - vaŚová, nástenná, páková
- s ruĦnou sprchou
150 mm
chróm
ND 101
Batéria - vaŚová, nástenná, páková
150 mm
chróm
ND 107
Batéria - vaŚová, nástenná, termostatická
150 mm
chróm
ND 157
Batéria- vaŚová, podomietková, páková
(spodný diel LISPD43851 nieje súĦasŰou
150 mm
chróm
ND 61
LISPD43851
chróm
PD 060
chróm
PD 445
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
! 3Í1( 5 ë.5¾
Podomietkové telo univerzálne
(pre batérie sprchové a vaŚové
2/1"'.5Č/1.&1 ,"1(23(- -$6# 8
2/1"'.5Č2$3
Sprcha vrátane dr{iaku a hadice
Sprcha vrátane dr{iaku a hadice
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
l
57,5 cm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
43
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Sprcha - ruĦná
210 mm
chróm
PD 113
Sprcha - ruĦná vrátane dr{iaku a hadice
Sprcha - ruĦná vrátane dr{iaku a hadice
Sprcha - ruĦná vrátane dr{iaku a hadice
232 mm
230 mm
280 mm
chróm
chróm
chróm
PD 433
PD 651
PD 67
20 cm
chróm
AC 680
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2/1"' 14È-¾
2/1"' '+ 5.5¾
Sprcha - hlavová
d
1 ,($-*
Príslušenstvo ku sprche Cristina - SandZich
L
300 mm
chróm
LISPD4051
Príslušenstvo ku sprche Cristina - SandZich
L
330 mm
chróm
LISPD41551
Príslušenstvo ku sprche Cristina - SandZich
Príslušenstvo ku sprche Cristina - SandZich
L
L
300 mm
200 mm
chróm
chróm
LISPD42651
LISPD42551
chróm
PD 434
chróm
PD 057
/1Ü2+4û$-235.*42/1"'$"1(23(- -$6# 8
Dr{iak
Sprchová hadica
44
150 cm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Ventil Schell - rohový, uzatvárací, závitový, bez matky
1/2" x 3/8"
chróm
0521206
Ventil Sanland - rohový
3/8" x 1/2"
chróm
70330000
Ventil Schell - rohový, uzatvárací, závitový, s ĺltrom
1/2" x 3/8"
chróm
04406
Ventil - rohový, uzatvárací, s ĺltrom
(balené v páru
1/2" x 3/8"
chróm
EAR.001.B2
JTR
Ventil - rohový, uzatvárací, s ĺltrom
(balené v páru
1/2" x 3/8"
chróm
EAR.002.B2
JTR
Úsporný perlátor Cascade SLC PCA
- vnútorný závit
M 22 x 1,5 l/min
chróm
0272528
Úsporný perlátor Cascade SLC PCA
- vonkajší závit
M 24 x 1,5 l/min
chróm
0273528
Úsporný perlátor výklopný SSR PCA
- vnútorný závit
M 22 x 1,7 l/min
chróm
0280604
Úsporný perlátor výklopný SSR PCA
- vonkajší závit
M 24 x 1,7 l/min
chróm
0280644
1/2" x 1/2"
chróm
026274
M 22 / 24 / 28
plast
0145008
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUNJUNCNUNCMşLA@SĢQH@L
Regulátor prietoku medzi sprchovou hadicou a betériou
Univerzálny servisný kŐúĦ pre perlátory
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
45
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
! 3Í1( 4,Č5 #+.5¾
Batéria - stojanková, páková, s výpustou
Batéria - stojanková, páková, so zkrátenou výpustou
výtok 120 mm
výtok 102 mm
chróm
chróm
A 3888 AA
A 381 AA
Bateria - stojanková, páková, so sprškou, s výpustou
výtok 132 mm
chróm
A 384 AA
! 3Í1( !(#$3.5¾
Batéria - stojanková, páková, s výpustou
výtok 124 mm
chróm
A 383 AA
ramínko 24 mm
chróm
B 7213 AA
150 mm
chróm
A 385 AA
150 mm
chróm
A 300 AA
chróm
A 387 AA
A 2650 NU
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*È-¾/.-4* ! 3Í1($".-"$/3
53$)3.Ⱦ23(- )#$3$/1.#4*389 95Č'.#-$-Í"$-8
! 3Í1( #1$9.5¾
Batéria - stojanková, páková
! 3Í1( 2/1"'.5¾
Batéria - nástenná, páková
- variabilné pripojenie, rozteĦ 137 - 163 mm
- integrovaný spÁtný ventil proti nasatiu vody
- skryté etá{ky
- bez príslušenstva
! 3Í1( 5 ë.5¾
Batéria - nástenná, termostatická
- plynulá regulacia teploty s bezpeĦnost. blokovacím tlaĦítkom.
- variabilné pripojenie, rozteĦ 137 - 163 mm vĭaka S etá{kam
- integrovaný spÁtný ventil proti nasatiu vody.
- prepínaĦ sprcha/vaŚa s automat. vrátením do polohy vaŚa
- bez príslušenstva
Batéria - podomietková, páková
(pre kombinaciu s univerzálnym podomietkovým dielom A 2650 NU
- pŦepínaĦ sprchy/vana s automat. vrácením do polohy vana
- bez príslušenstva
Podomietkový modul - univerzálny
- pre montá{ v hrubej stavbe
- s integr. Eco funkciou a omedzovaĦom teploty
- CLICK kartuša
- vrátane tesnenia
46
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2OQBGNUşOQNFQ@L".-"$/3".-".-
2OQBGNUşOQNFQ@L".-"$/3UēLOQHMēŏ@TBDKDMŕQ@CTHMNUNU@MşBGOQNCTJSNUJSNQĢOKMDONJQXIŕU@ŏD
ONţH@C@UJXM@UXA@UDMHDJŕODĻMD2OQBGNUşOQNFQ@LIDQNYCDKDMşCNCUNBGCDRHFMNUşBGQ@C@
1@C@ONJQşUēADţMĢ@OKHJēBHD1@C@IDTQĜDMēMēQNĜMDIŏıLYēJ@YMıJNL
9SDBGMHBJĢGNGĻ@CHRJ@ONMŕJ@ROQBGNUşOQNFQ@L".-"$/3MHDJNĻJNY@TIıL@UşBGQHDŏDMı
rLNţMNRŒLNMSēţDRDSTCNQNGTROQBGNUĢGNJŕST
r@MSHB@KBRXRSĢLAQēMH@BHTR@CYNU@MHTUNCMĢGNJ@LDľ@TROQBGNUşBGGK@UıB
rROQBGNUēG@CHB@".-"$/3RNSNĜMşLJŃMTRNLY@LDCYTIıBıONŏJNCDMHTG@CHBD
rTMēRSDMMşBGRDSNU".-"$/3IDLNţMNRŒONRTMTJNMYNKUQNYLDCYıLLUGNCMĢOQDQDJNMŏSQTJBHD
OQHUşLDMDRSēU@IŕBıBGRDSNUADYMTSMNRSHUQS@MH@MNUşBGCHDQCNNAJK@CNU
rTUŏDSJşBGOQNCTJSNUIDF@Q@MSNU@MēSQHDC@GKTĜMNRSH
2/1"' 14È-¾".-"$/3
2OQBG@IDCMNONKNGNUē
-emný prúd vody, priemer hlavice 8 mm, Anticalc systém, prietok
prietok 13l/min. pri tlaku 3 bary, pripojenie na hadicu 1/2 ".
chróm
7582010003
2OQBG@CUNIONKNGNUē
-emný a masá{ny prúd, priemer hlavice 8 mm, Anticalc systém,
prietok 13l/min. pri tlaku 3 bary, pripojenie na hadicu 1/2 ".
chróm
7582020003
2/1"'.5Č2$3-¾23$--Č".-"$/3!$9'+ 5("$
Dŏ{ka hadice 160 cm, montá{na šablóna a upevnenie je súĦasŰou
dodávky. Posuvný dr{iak pravo-Őavý - sklopný. Bez spŤch. hlavice.
Pre rohovú montá{ pou{ite set 7600100003.
2OQBGNUşRDS
Celková dŏ{ka 700 mm, uchytenie 600-660 mm.
700 mm
chróm
7552100003
2OQBGNUşRDS
Celková dŏ{ka 1000 mm, uchytenie 00-60 mm.
1000 mm
chróm
7552200003
600 mm
chróm
chróm
7512510003
7512520003
chróm
chróm
7532510003
7532520003
chróm
7522410003
2/1"'.5Č2$3-¾23$--Č".-"$/32'+ 5(".4
Dŏ{ka hadice 1600 mm, montá{na šablóna a upevnenie je súĦasŰou
dodávky. Posuvný dr{iak pravo-Őavý - sklopný. Bez spŤch. hlavice.
Pre rohovú montá{ pou{ite set 7600100003.
2OQBGNUşRDSGK@UHB@SXĜLL
Hlavica jednopolohová, tyĦ, hadica
Hlavica dvojpolohová, tyĦ, hadica
2OQBGNUşRDSGK@UHB@SXĜLL
Hlavice jednopolohová, tyĦ, hadica
Hlavice dvojpolohová, tyĦ, hadica
00 mm
2/1"'.5Č2$3".-"$/3*5 -(
Sprchová hlavica jednopolohová CONCEPT 100,
sprchová hadica 125 cm, dr{iak na stenu vrátane uchytenia
Sprchový set k vani - hlavica, dr{iak, hadica
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
47
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
1/2“
chróm
750100003
Nástenný dr{iak sprchy
chróm
7560100003
Súprava pre rohovú montá{
chróm
7600100003
DistanĦná podlo{ka
chróm
7610100003
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUNJTROQBGD".-"$/3
Univerzálne pripojovacie kolienko
Sprchová hadica 1/2" x 1/2"
Sprchová hadica 1/2" x 1/2"
Sprchová hadica 1/2" x 1/2"
125 cm
160 cm
200 cm
chróm
chróm
chróm
7572400003
7572500003
7572200003
Sprchová hadica s otoĦnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká
Sprchová hadice s otoĦnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká
150 cm
200 cm
SATIN
SATIN
SH01-150
SH02-200
2OQBG@".-"$/3IDCMNONKNGNUē
- jemný prúd, priemer hlavice 12 cm, pripojenie 1/2“
- anticalc syst., prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bar,
- sítko pre zachytenie neĦistÑt
chróm
7582040003
2OQBG@".-"$/3SQNIONKNGNUē
- jemný, oplachovací a masá{ny prúd, priemer hlavice 12 cm,
- pripojenie 1/2“, prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bar,
- sítko pre zachytenie neĦistÑt
chróm
7582060003
chróm
7552400003
2/1"' 14È-¾".-"$/3
2/1"'.5Č2$3-¾23$--Č".-"$/3!$9'+ 5("$
2OQBGNUşRDS".-"$/3
- dŏ{ka tyĦe 100 cm, dŏ{ka hadice 160 cm s otoĦ. koncovkou
- posuvný dr{iak pravo / Őavý / sklopný
- montá{na šablóna a upevnenie je súĦasŰ dodávky
- bez sprchovej hlavice
48
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
chróm
7560200003
125 cm
160 cm
chróm
chróm
7573400003
7573500003
2OQBG@S@MHDQNUēIDCMNONKNGNUē
- jemný prúd, priemer 22 cm
- mo{nosŰ náklonu vĭaka guŐovému kŏbu
- prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bar
- anticalc systém
22 cm
chróm
7620100003
2OQBGNUĢQ@LHDMJNMēRSDMMĢ
- pre tanierovú sprchu
- pripojenie 1/2“ vr. rozety
35 cm
chróm
7630100003
2OQBGNUĢQ@LHDMJNRSQNOMĢ
- pre tanierovú sprchu
- pripojenie 1/2“ vr. rozety
20 cm
chróm
7640100003
NÁZOV
ROZMER
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUNJTROQBGD".-"$/3
Nástenný dr{iak sprchy - sklopný
Sprchová hadica 125 cm
Sprchová hadica 160 cm
PŦipojení 1/2" - otoĦná koncovka
2/1"' '+ 5.5¾".-"$/3
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
4
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
$JNMNLHBJēQ@C@JŕODĻľNUĢGNMēAXSJTUXBGēCY@YONţH@C@UJNUM@IDCMNCTBGĢ@kM@MĜMDOQHI@SDĻMĢ
UXA@UDMH@JŕODĻMD*NQOTRXMēAXSJTRŕYGNSNUDMĢYNŏODBHēKMDICQDUNSQHDRJXNCNKMĢUNĜHUKGJĢLTOQNRSQDCHD
CUHDQJ@YK@JNU@MDI,#%CNRJXUNUXRNJNLKDRJT-ēAXSNJONMŕJ@LDUDCUNBGU@QH@MS@BGRJNQOTRNL
AHDKXL@KDANULNCDQMDIE@QADRKHUJ@2ŕĜ@RŒNTRŕRONL@ĻNU@BHDOēMSXTCUHDQNJTLNţľTIŕBHSHBGĢY@SUēQ@MHD
50
Skrinka pod umývadlo závesná
Skrinka pod umývadlo závesná
Skrinka pod umývadlo závesná
Skrinka pod umývadlo závesná
Skrinka pod umývadlo závesná
Skrinka pod umývadlo závesná
51 x 72 x 31,5 cm
51 x 72 x 31,5 cm
55 x 72 x 31,5 cm
55 x 72 x 31,5 cm
61 x 72 x 31,5 cm
61 x 72 x 31,5 cm
biela
biela/slivka
biela
biela/slivka
biela
biela/slivka
C50.55.B
C50.55.BS
C50.60.B
C50.60.BS
C50.65.B
C50.65.BS
Skrinka spodná závesná - Őavá
Skrinka spodná závesná - Őavá
Skrinka spodná závesná - pravá
Skrinka spodná závesná - pravá
35,5 x 77, x 35,5 cm
35,5 x 77, x 35,5 cm
35,5 x 77, x 35,5 cm
35,5 x 77, x 35,5 cm
biela
biela/slivka
biela
biela/slivka
C50.SLB
C50.SLBS
C50.SPB
C50.SPBS
Skrinka vysoká závesná Őavá
Skrinka vysoká závesná Őavá
Skrinka vysoká závesná pravá
Skrinka vysoká závesná pravá
35 x 183, x 35,2 cm
35 x 183, x 35,2 cm
35 x 183, x 35,2 cm
35 x 183, x 35,2 cm
biela
biela/slivka
biela
biela/slivka
C50.VLB
C50.VLBS
C50.VPB
C50.VPBS
Skrinka horná Őavá
Skrinka horná Őavá
Skrinka horná pravá
Skrinka horná pravá
35 x 61,5 x 22, cm
35 x 61,5 x 22, cm
35 x 61,5 x 22, cm
35 x 61,5 x 22, cm
biela
biela/slivka
biela
biela/slivka
C50.HLB
C50.HLBS
C50.HPB
C50.HPBS
Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínaĦom
Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínaĦom
52,4 x 62,8 x 25 cm
52,4 x 62,8 x 25 cm
biela
biela/slivka
C50.GB
C50.GBS
biela
biela
biela
8.1338.2.000.104.1
8.1338.3.000.104.1
8.1338.4.000.104.1
4,Č5 #+ /1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus
Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus
Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus
55 cm
60 cm
65 cm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
Skrinka pod umývadlo závesná
53 x 42 x 43 cm
biela
C 100.1
Skrinka vysoká závesná
38 x 165 x 22 cm
biela
C 100.2
Skrinka zrkadlová s osvetlením
58 x 80 x 15 cm
biela
C 100.3
Skrinka zrkadlová bez osvetlenia
60 x 68 x 14 cm
biela
CGAL60
CZRC60
Zrkadlo univerzálne s LED podsietením
60 x 70 cm
4,Č5 #+¾/1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo CONCEPT 100 Style
60 x 47 cm
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
biela
5276L003-1121
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
2ĢQH@".-"$/3IDBG@Q@JSDQHRSHBJēI@RMDQDY@MşLHQXRLHJSNQĢQD@FTIŕM@ONRKDCMĢLŃCMDSQDMCX
UJŕODĻľNUNLMēAXSJT'K@CJĢĜDKMĢOKNBGXADYYAXSNĜMşBGCDS@HKNUTJQşU@IŕUDĻJŕOQHDRSQ@MMŕYēRTUJT
/NGNCKMşOQıRSTOCNUMŕSQ@Y@HRŒTIŕJNUNUĢOKMNUşRTUXR@R@LNCNUıQēMıL
"DKJNUŕDKDF@MBHTONCSQGTIDYQJ@CKNUēRJQHMJ@RIDCMNCTBGşLRUDSKNL
51
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
".-"$/3JĻŕĜNLJDKDF@MBHHUJŕODĻMH2@LNYQDILDCNAQşCDRHFMMHDIDUŏDSJN@KDQNUM@JNCNAQD
M@UQGMTSşOQNCTJSQNAıţHUNSNUDĻ@OQıIDLMDIŏı SNSşLRJńQ@JIDBDMNUNCNRSTOMş
"IDMNUşCQTGJŕODĻľNUĢGNMēAXSJTJNLOKDSMĢCńRKDCMDM@UQGMTSşCDRHFMUBDKDIŏıQJDRNQSHLDMST
Y@UXMHJ@IŕBTGNCMNST)DGNUYGĻ@CIDYCQţ@MKHUşJK@RHBJşBGSU@QNUURJTSNĜMNRSHRJńQROKşU@RNJNKıL
3NIDSNĜNQNAıYNRĢQHD"MēAXSJNUŕQ@CTM@CĜ@RNUNLNCDQMĢ@BG@Q@JSDQHRSHBJşLYM@JNLCNAQĢGN
CDRHFMT-ēAXSNJONRJXSTIDUDĻ@LNţMNRSıQHDŏDMH@OQDUŏDSJXLXRKHSDĻMĢJŕODĻľNUĢRHSTēBH@US@JNL
QNYR@GTJSNQşLMNGNĻTCıNĜ@JēU@LNţMN@IUX
52
Skrinka pod umývadlo závesná - pravá
Skrinka pod umývadlo závesná - Őavá
40,2 x 56 x 36 cm
40,2 x 56 x 36 cm
biela
biela
C150.40.BP
C150.40.BL
Skrinka pod umývadlo závesná
80,2 x 56 x 36 cm
biela
C150.80.B
Skrinka spodná závesná - Őavá
Skrinka spodná závesná - pravá
Skrinka spodná závesná - Őavá
40,1 x 67,6 x 36 cm
40,1 x 67,6 x 36 cm
40,1 x 67,6 x 36 cm
Ħervená
biela
biela
C150.SCL
C150.SBP
C150.SBL
Skrinka spodná závesná s 1 zásuvkou - pravá
Skrinka spodná závesná s 1 zásuvkou - Őavá
40,1 x 67,6 x 36 cm
40,1 x 67,6 x 36 cm
biela
biela
C150.SBZP
C150.SBZL
Skrinka vysoká závesná- Őavá/pravá
40,1 x 176 x 36 cm
biela
C150.VB
60 x 68 x 14 cm
biela
CGAL60
CZRC60
23106000002
Skrinka zrkadlová bez osvetlenia
Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením
60 x 70 cm
4,Č5 #+¾/1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo Duravit D-Code
60 x 46 cm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
biela
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
Skrinka pod umývadlo závesná so zásuvkou
54,5 x 43,4 x 3,2 cm
breza/biela
C200.1
Skrinka pod umývadlo závesná so 2 zásuvkami
Skrinka pod umývadlo závesná so 2 zásuvkami
54,5 x 43,4 x 3,2 cm
54,5 x 43,4 x 3,2 cm
breza/biela
biela/biela
C200.2
C200.3
35 x 154,5 x 35 cm
35 x 154,5 x 35 cm
breza/biela
biela/biela
C200.4
C200.5
Skrinka zrkadlová
Skrinka zrkadlová
60 x 68 x 14 cm
60 x 68 x 14 cm
biela
breza
C200.6
C200.7
Skrinka zrkadlová bez osvetlenia
60 x 14 x 68 cm
biela
CGAL60
CZRC60
CU200.8
Skrinka vysoká závesná
Skrinka vysoká závesná
Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením
4,Č5 #+¾/1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo nábytkové CONCEPT 200
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
60 x 70 cm
60 x 47,5 cm
biela
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
1NUM@JN@JNHMĢY@QH@CDMH@JŕODĻMDLē@IJŕODĻľNUşMēAXSNJMHDKDMETMJĜMĢ@KD@IDRSDSHBJĢONRK@MHD
2ĢQH@".-"$/3RI@RMDQDY@MşLHQXRLHQD@FTIDM@ONRKDCMĢLŃCMDSQDMCXUJŕODĻľNUNLMēAXSJT
*NQOTRUOQDUDCDMıHLHSēBHDCQDU@CNJNM@KDK@CıRAHDKNTĜDKMNTOKNBGNTUKDRJKNLK@JT4RJQHMHDJ
ONCTLşU@CKNRŕTYēRTUHDJONTţHSĢR@LNCNŒ@GNU@BHDONI@YCX
53
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
*NMBDOSkQDLMĢGNMēAXSJT".-"$/3UXBGēCY@YSQDMCNUCDRHFMNUĢGNRSUēQMDMH@JŕODĻľNUĢGNMēAXSJT
*NQOTRXRJQHMHDJRŕONMŕJ@MĢMHDKDMUYēJK@CMDIAHDKDIE@QAD@KD@IULNCDQMşBGE@QAēBGNKHU@@VDMFD
%@QDAMĢOQDUDCDMHDDKDF@MSMDJNMSQ@RSTIDRĜDKMşLHAHDKXLHOKNBG@LH@ŕĜDKMŕŕBGXSJNT2UNIıLGQ@M@SşL
SU@QNL@OQHDRSQ@MMNTYēRTUJNTROKMNUşRTUNL@@TSNL@SHBJşLCNŒ@GNLONMŕJ@RONSQDAHSDĻNUHCNRS@SNJ
ŕKNţMĢGNOQHDRSNQT
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
54
51,5 x 45 x 40 cm
51,5 x 45 x 40 cm
51,5 x 45 x 40 cm
55,5 x 45 x 43 cm
55,5 x 45 x 43 cm
55,5 x 45 x 43 cm
61 x 45 x 46 cm
61 x 45 x 46 cm
61 x 45 x 46 cm
biela
biela/oliva
biela/Zenge
biela
biela/oliva
biela/Zenge
biela
biela/oliva
biela/Zenge
C300.55B
C300.55O
C300.55BW
C300.60B
C300.60O
C300.60BW
C300.65B
C300.65O
C300.65BW
zrkadlová skrinka
zrkadlová skrinka
zrkadlová skrinka
60 x 60 x 15 cm
60 x 60 x 15 cm
60 x 60 x 15 cm
biela
biela/oliva
Zenge
C300.ZB
C300.ZO
C300.ZBW
Vysoká skrinka Őavá / pravá
Vysoká skrinka Őavá / pravá
Vysoká skrinka Őavá / pravá
38 x 165 x 20 cm
38 x 165 x 20 cm
38 x 165 x 20 cm
biela
biela/oliva
Zenge
C300.VB
C300.VO
C300.VBW
Zrkadlo so zabrúsenou hranou
60 x 80 cm
C300.Z
Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením
60 x 70 cm
CZRC60
8.1042.2.000.104.1
8.1042.3.000.104.1
8.1042.4.000.104.1
4,Č5 #+./1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo nábytkové Jika Cubito
Umývadlo nábytkové Jika Cubito
Umývadlo nábytkové Jika Cubito
55 cm
60 cm
65 cm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
biela
biela
biela
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
Skrinka pod umývadlo závesná
62,6 x 74 x 30,5 cm
breza/sklo
C400.7
Skrinka boĦná
36 x 7,3 x 36 cm
breza/sklo
C400.
Skrinka spodná s košom
36 x 7,3 x 36 cm
breza/sklo
C400.4
Skrinka vysoká závesná
Skrinka vysoká závesná s košom
35 x 184 x 35 cm
35 x 184 x 35 cm
breza/sklo
breza/sklo
C400.1
C400.2
Skrinka zrkadlová s osvetlením
5 x 83,8 x 22 cm
breza
C400.6
Zrkadlo bez osvetlenia
58 x 80 x 3,5 cm
breza
C400.5
CZRC60
CU400.8
Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením
60 x 70 cm
4,Č5 #+¾/1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umyvadlo nábytkové pro CONCEPT 400
66 x 43 cm
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
biela
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
2JQHMJXQ@CT".-"$/3R@UXQēA@UJNLAHMēBHH+3#@,#%ONSH@GMTSĢEŃKHNT!NJXRJQHMHDJRŕK@JNU@MĢ
AHDKNTKDRJKNTE@QANT@JMHLRŕOQHODUMDMĢANĜMHBDYEŃKHNU@MĢ,#%UOQıRKTŏMNLE@QDAMNLOQDUDCDMıAQDY@
#UDQDSUNQH@QēLRUşOKľNTYLKHDĜMDGNRJK@9QJ@CKNLēANĜMĢKHŏSXYEŃKHNU@MĢ,#%UQNUM@JNLE@QDAMNL
OQDUDCDMı@IDLNţMĢJMDLTCNCēU@Œ@ICDRHFMNUĢG@KNFĢMNUĢNRUDSKDMHD*CHRONYıBHHRŕRJQHMJXKDM
UYēUDRMNLOQDUDCDMı@KDRLNţMNRŒNTHMŏS@KēBHDOQ@JSHBJşBGMNţHĜHDJ
55
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUşMēAXSNJ".-"$/3".-
$KDF@MSMşQ@CJŕODĻľNUĢGNMēAXSJT"NMBDOSIDTQĜDMēONCTLşU@CKNRNY@NAKDMşLHQNGLH
-@CĜ@RNUNRŒRJQHMHDJONCĜH@QJTIŕĜDKMĢOKNBGXCUHDQNJJSNQĢRUNIHLSU@QNLJNOıQTIŕSU@Q
TLşU@CK@5YēRTUJDRŕONTţHSĢJNUNUĢOKMNUşRTUXR@TSNL@SHBJşLCNŒ@GNL2JQHMJTIDLNţMĢ
UHMSDQHĢQHCNOKMHŒMēAXSJNUŕF@KĢQJ@RNYQJ@CKNL
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
56
4,5 x 45 x 43,5 cm
55 x 45 x 43,5 cm
5 x 45 x 43,5 cm
biela
biela
biela
C500.55
C500.60
C500.65
Vysoká skrinka Őavá/pravá
40 x 165 x 20 cm
biela
C500.V
Skrinka zrkadlová bez osvetlenia
60 x 60 x 15 cm
biela
C500.G
Skrinka zrkadlová
60 x 14 x 68 cm
biela
CGAL60
Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením
60 x 70 cm
CZRC60
Zrkadlo so zabrúsenou hranou
60 x 80 cm
C500.Z
7.3275.1.C00.0
7.3275.1.B00.0
7.3275.1.A00.0
4,Č5 #+¾/1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo Dama Senso
Umývadlo Dama Senso
Umývadlo Dama Senso
55 cm
60 cm
65 cm
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
biela
biela
biela
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*NTODKMNUşMēAXSDJ".-"$/3".-
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
Skrinka pod umývadlo
52,5 x 43 x 42 cm
52,5 x 43 x 42 cm
52,5 x 43 x 42 cm
62,5 x 43 x 42 cm
62,5 x 43 x 42 cm
62,5 x 43 x 42 cm
72,5 x 43 x 42 cm
72,5 x 43 x 42 cm
72,5 x 43 x 42 cm
82,5 x 43 x 42 cm
82,5 x 43 x 42 cm
82,5 x 43 x 42 cm
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
C600.60.B
C600.60.BG
C600.60.SG
C600.70.B
C600.70.BG
C600.70.SG
C600.80.B
C600.80.BG
C600.80.SG
C600.0.B
C600.0.BG
C600.0.SG
Vysoká skrinka s 2 dvermi - pravá
Vysoká skrinka s 2 dvermi - pravá
Vysoká skrinka s 2 dvermi - pravá
Vysoká skrinka s 2 dvermi - Őavá
Vysoká skrinka s 2 dvermi - Őavá
Vysoká skrinka s 2 dvermi - Őavá
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
C600.V1P.B
C600.V1P.BG
C600.V1P.SG
C600.V1L.B
C600.V1L.BG
C600.V1L.SG
Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- pravá
Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- pravá
Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- pravá
Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- Őavá
Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- Őavá
Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- Őavá
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
35 x 160 x 35 cm
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
C600.V2P.B
C600.V2P.BG
C600.V2P.SG
C600.V2L.B
C600.V2L.BG
C600.V2L.SG
Skrinka doplnková s dvierkami - pravá
Skrinka doplnková s dvierkami - pravá
Skrinka doplnková s dvierkami - pravá
Skrinka doplnková s dvierkami - Őavá
Skrinka doplnková s dvierkami - Őavá
Skrinka doplnková s dvierkami - Őavá
35 x 35 x 87 cm
35 x 35 x 87 cm
35 x 35 x 87 cm
35 x 35 x 87 cm
35 x 35 x 87 cm
35 x 35 x 87 cm
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
C600.S1P.B
C600.S1P.BG
C600.S1P.SG
C600.S1L.B
C600.S1L.BG
C600.S1L.SG
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
*ŕODĻľNUşMēAXSNJRĢQH@".-"$/3IDOQDCRS@UHSDĻNLCMDŏMĢGNŏSşKT@M@CĜ@RNUĢGNCDRHFMT
/QDOQ@BNU@MĢKıMHD@JU@KHSMĢL@SDQHēKXCNSUēQ@CNJNM@KŕQNUMNUēGTLDCYHDKDF@MBHNT@ĜHRSNSNT
(CDNETMJĜMĢ@IDCMNCTBGĢQHDŏDMHDJSNQĢOQDONţHĜH@U@JŕODĻMHL@WHLēKMXJNLENQS@RNkRSHJNU@MNRŒ
NĜ@JēU@MŕNCLNCDQMĢGNţHUNSMĢGNŏSşKTADYOQDGM@MşBGCDS@HKNUÈHRSş@IDCMNCTBGşCDRHFMONMDBGēU@
OQHDRSNQOQD5@ŏTUK@RSMŕHMŏOHQēBHT
57
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - pravá
Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - pravá
Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - pravá
Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - Őavá
Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - Őavá
Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - Őavá
35 x 87 x 35 cm
35 x 87 x 35 cm
35 x 87 x 35 cm
35 x 87 x 35 cm
35 x 87 x 35 cm
35 x 87 x 35 cm
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
C600.S2P.B
C600.S2P.BG
C600.S2P.SG
C600.S2L.B
C600.S2L.BG
C600.S2L.SG
Zrkadlová skrinka
Zrkadlová skrinka
Zrkadlová skrinka
60 x 75 x 15 cm
60 x 75 x 15 cm
60 x 75 x 15 cm
biela
hnedá
šedá
C600.G60.B
C600.G60.BG
C600.G60.SG
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
60 x 75 x 5 cm
60 x 75 x 5 cm
60 x 75 x 5 cm
70 x 75 x 5 cm
70 x 75 x 5 cm
70 x 75 x 5 cm
biela
hnedá
šedá
biela
hnedá
šedá
C600.ZR60LED.B
C600.ZR60LED.BG
C600.ZR60LED.SG
C600.ZR70LED.B
C600.ZR70LED.BG
C600.ZR70LED.SG
60 cm
70 cm
80 cm
0 cm
biela
biela
biela
biela
4451B003-0001
4452B003-0001
4453B003-0001
4454B003-0001
NÁZOV
CENA v €
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
4,Č5 #+¾/1$-¾!83*.5Í2*1(-*8".-"$/3
Umývadlo Vitra T4
Umývadlo Vitra T4
Umývadlo Vitra T4
Umývadlo Vitra T4
(odkládací plocha pouze na pravé stranĵ
JEDNOTKOVÁ
58
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
5Č/1$# )*Ă/$æ-.5Č"'-¾!83*.5".-"$/3
Umývadlo nábytkové
Skrinka pre umývadlo
65 x 48 cm
82 x 65 x 48 cm
biela
biela lesk
8.1436.4.000.104
C50.1
Skrinka spodná - Őavá
Skrinka spodná - pravá
85 x 35 x 33 cm
85 x 35 x 33 cm
biela lesk
biela lesk
C50.3L
C50.3P
Skrinka horná - Őavá
SkŦíŚka horní - pravá
77 x 35 x 1 cm
77 x 35 x 1 cm
biela lesk
biela lesk
C50.4L
C50.4P
Zrkadlo
7 x 57 x 12 cm
C50.2
Nohy k nábytku (pár
10 cm
chróm
C50.5
Umývadlo nábytkové pre CONCEPT 300
Skrinka pod umývadlo
85 x 48 cm
40 x 78 x 45 cm
biela
ĦerešŚa/biela
135.6.000.104
C300.1
Skrinka spodná - pravá
Skrinka spodná - Őavá
80 x 35 x 35 cm
80 x 35 x 35 cm
ĦerešŚa/biela
ĦerešŚa/biela
C300.3P
C300.3L
Skrinka horná - pravá
Skrinka horná - Őavá
60 x 35 x 25 cm
60 x 35 x 25 cm
ĦerešŚa/biela
ĦerešŚa/biela
C300.4P
C300.4L
Skrinka zrkadlová
78 x 78 x 15 cm
ĦerešŚa
C300.2
Príslušenstvo k zrkadlu - poliĦka
2 x 15 cm - ND
sklo
C300.5
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
Rozmery kúpeŐŚového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hŏbka.
5SDISNĜēRSHM@ICDSDOQNCTJSXY@YUşGNCMDMĢBDMXJSNQĢUXQ@ğTIDLDYOQDC@I@
5
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*NTODKMNUĢCNOKľJX".-"$/3".-
*ŕODĻľNUĢCNOKMJX".-"$/3ADQŕCNŕU@GXJ@ţCşCDS@HKU@ŏDIJŕODĻMD)DCMNCTBGĢSU@QX@ĜHRSşCDRHFM
ŕOKMDYNCONUDC@IŕLNCDQMşLONţH@C@UJēLM@DRSDSHJT@DQFNMŃLHT2ĢQH@".-"$/3OQDCRS@UTIDTBDKDMş
OQNFQ@LUŏDSJNM@ADGMDSDUţCXM@ROQēUMNLLHDRSD@NJ@LţHSDM@CNR@G*ŕODĻľNUĢCNOKMJX".-"$/3
OQDYDMSTIŕCNJNM@KĢRONIDMHDTţHSNĜMNRSH@OQ@JSHBJNRSHRDKDF@MBHNT@ĜHRSşLHKıMH@LH2ŕUXQNADMĢYNCNKMşBG
L@SDQHēKNUUJNLAHMēBHHBGQŃLT@JQHŏSēĻRJK@2ĢQH@".-"$/3ONMŕJ@TBDKDMşJŕODĻľNUşOQNFQ@L
Y@OQH@YMHUŕBDMT
Univerzálny dr{iak
chróm
002-1166
Univerzálny dr{iak - dvojitý
chróm
002-1188
sklo/chróm
plast/chróm
002-1171
002-1172
sklo
plast
002-1167
002-1168
DávkovaĦ mydla
DávkovaĦ mydla
sklo/chróm
plast/chróm
002-116
002-1170
Dr{iak ruĦníkov
chróm
002-1174
Madlo
chróm
002-1177
Mydlenka
Mydlenka
Pohárik
Pohárik
60
Dr{iak ruĦníkov
600 mm
chróm
002-1175
Dr{iak ruĦníkov
800 mm
chróm
002-1176
Dr{iak ruĦníkov - dvojitý
40 mm
chróm
002-1173
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
HáĦik - dvojitý
chróm
002-1180
HáĦik na kúpací plášŰ
chróm
002-117
HáĦik
chróm
002-1178
NÁZOV
ROZMER
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
DrÑtený košík - mydlenka
135 x 32 x 0 mm
chróm
002-1181
DrÑtený košík - hlboký
205 x 60 x 104 mm
chróm
002-1183
DrÑtený košík rohový - mydlenka
186 x 54 x 134 mm
chróm
002-1182
DrÑtený košík rohový - hlboký
250 x 61 x 172 mm
chróm
002-1184
sklo/chróm
plast/chróm
002-1164
002-1165
chróm
002-1163
WC sada
WC sada
Dr{iak toaletného papieru - rezervný
Dr{iak toaletného papieru
s}krytom
chróm
002-1161
Dr{iak toaletného papieru
bez krytu
chróm
002-1162
chróm
002-1113
Dr{iak toaletného papieru
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
61
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUĢCNOKMJX".-"$/3".-
2ĢQH@CNOKMJNU".-"$/3ROĺľ@DRSDSHBJĢS@J@IDQFNMNLHBJĢ@RODJSXS@J@AX5ēLSēSNQ@C@UşQNAJNU
OQHMHDRK@ONSDŏDMHDYHBGONTţıU@MH@2ĢQH@CNOKMJNU"NMBDOSIDUDĻLHŏHQNJē@Uğ@J@F@Q@MSNU@MDI
CNRSTOMNRSHRHLńţDSDRUNITJŕODĻľTUXA@UHŒ@CNOKMHŒONRSTOMDOQDRMDONCĻ@5@ŏHBGONSQHDA5ğ@J@UXRNJĢLT
ŏS@MC@QCTROQ@BNU@MHD@ONTţHSHDM@IKDOŏıBGL@SDQHēKNU5ēL".-"$/3Y@QTĜTIDCKGŕţHUNSMNRŒ@UXRNJŕ
ŕţHSJNUŕGNCMNST#NOKMJX"NMBDOSL@IŕUDĻLHIDCMNCTBGŕLNMSēţUğ@J@TODUľNU@BHDLTRXRSĢLT
0THBJSQHBJ*@ţCşOQUNJODQEDJSMDCNR@CMDM@RSDMTADYUHCHSDĻMşBGYēGXANUĜHQNYHDSĜNY@QTĜTIDĻ@GJĢ
ĜHRSDMHD@ONTţıU@MHD
DávkovaĦ mydla
Ħíre sklo
S4826
Dr{iak s pohárom
Ħíre sklo
S4820
Dr{iak toaletného papiera s krytom
chróm
S4800
Dr{iak toaletného papiera bez krytu
chróm
S4802
Dr{iak toaletného papiera rezervný
chróm
S4805
Ħíre sklo
S4830
Dr{iak s mydlovniĦkou
Dr{iak uteráka otoĦný dvojitý
460 mm
chróm
S4850
Dr{iak uteráka otoĦný dvojitý
360 mm
chróm
S4851
chróm
S4855
Dr{iak uteráka zahnutý
62
Dr{iak uteráka rovný
800 mm
chróm
S4860
Dr{iak uteráka rovný
600 mm
chróm
S4861
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
HáĦik malý
chróm
S4875
HáĦik veŐký
chróm
S4877
HáĦik dvojitý
chróm
S4878
3L
nerez
S487
Košík drôtený
200 x 100 x 60 mm
chróm
S4844
Košík drôtený rohový
228 x 176 x 60 mm
chróm
S484
300 mm
chróm
S4870
MydelniĦka drôtená rohová
228 x 176 x 37 mm
chróm
S4847
MydelniĦka drôtená
200 x 100 x 36 mm
chróm
S4848
chróm
S484
NÁZOV
ROZMER
Kôš odpadkový závesný
Madlo
Osvetlenie halogénové vr. transformátora
-upevnenie na zrkadlo
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
PoliĦka
700 mm
chróm/sklo
S4810
PoliĦka
500 mm
chróm/sklo
S4812
matné sklo
S4815
WC sada
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mÑ{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
63
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUĢCNOKMJX".-"$/32SXKD".-
5ğ@J@RUNIHLĜHRSşLKıMHēLYCńQ@YľTIŕCNOKMJX".-"$/32SXKDIDCMNCTBGŕDKDF@MBHTRŕĜ@RMDILNCDQMDI
JŕODĻMD/QDCRS@UTIŕCNJNM@KşRŕK@CUXBHAQDMşBGSU@QNU@IDLMĢGNONUQBGT
5şRKDCJNLSNGSNRONIDMH@RŕM@CĜ@RNUNDKDF@MSMĢUşQNAJXJSNQĢATCŕNYCNANTJ@ţCDIJŕODĻMD
#NOKMJXRĢQHD".-"$/32SXKDRŕM@UQGMTSĢS@J@AXHBGŕCQţA@ANK@ĜNM@IIDCMNCTBGŏH@
2ŕUXQNADMĢYONYHMJNU@MĢGNGKHMıJ@UJNLAHMēBHHRIDLMşLJQHŏSēĻNUşLRJKNL
Dr{iak toaletného papiera s krytom
chróm
010-7838
Dr{iak toaletného papiera bez krytu
chróm
010-783
Dr{iak toaletného papiera
chróm
010-7840
PoliĦka
600 mm
chróm/sklo
010-7841
PoliĦka
450 mm
chróm/sklo
010-7842
WC sada
chróm/sklo
010-7843
Dr{iak s pohárom
chróm/sklo
010-7844
DávkovaĦ mydla s dr{iakom
chróm/sklo
010-7845
Dr{iak s mydlovniĦkou
chróm/sklo
010-7846
chróm
010-7847
chróm
010-7848
Dr{iak ruĦníkov - dvojitý
410 mm
Dr{iak uteráka
64
Dr{iak uteráka
600 mm
chróm
010-784
Dr{iak uteráka
800 mm
chróm
010-7850
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Madlo
300 mm
chróm
010-7851
HáĦik - malý
34 mm
chróm
010-7852
HáĦik - veŐký
54 mm
chróm
010-7853
HáĦik - dvojitý
37 mm
chróm
010-7854
chróm
010-7855
5L
chróm
010-7856
Drôtený košík
200 x 100 x 37 mm
chróm
010-7857
Drôtený košík - rohový
228 x 176 x 37 mm
chróm
010-7858
Drôtený košík - hlboký
217 x 4 x 70 mm
chróm
010-785
183 x 80 mm
chróm
010-7860
chróm
010-7861
Stierka
Odpadkový kôš
Drôtený košík - rohový hlboký
Zásobník na odliĦovacie tampóny
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
JEDNOTKOVÁ
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
CENA v €
65
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QDCRSDMNUĢRXRSĢLX".-"$/3".-
/NTţHSHDOQDCRSDMNUşBGRXRSĢLNU5ēLOQHMēŏ@ŕRONQTLHDRS@Ļ@GŏHDTOQ@SNU@MHDMHţŏHT
RONSQDATUNCX@LHMHLēKMTŕCQţAT/ŌDRSDMNUĢRXRSĢLX".-"$/3RŕNR@CDMĢMēCQţJNT4/
9ēUDRMē6"LHR@".-"$/3IDIDCMNCTBGN@ADYODĜMDOQHRJQTSJNU@MēJNBDĻNUĢLT
HMŏS@K@ĜMĢLTQēLTJSNQĢGNQNATRSMēJNMŏSQTJBH@TMDRHDY@Œ@ţDMHD@ţJF
,.#4+/1$6"*.,!(%(7
Montá{ny prvok urĦený pre inštaláciu s mokrými procesmi do masívnych murovaných
konštrukcií alebo pre predstenovú inštaláciu (pred murovanú alebo betónovú stenu
s predvymurovaním. tento prvok je u{ dodávaný vrátane výplŚovej vlo{ky a tlmiacej podlo{ky
medzi WC a vlastný predstenový prvok - odpadá tak pracné vymurovanie otvoru pod nádr{kou.
Predstenový modul CONCEPT KOMBI)I; UP320
s výplŚou a tlmiacou vlo{kou bez tlaĦidla
hl. 12 cm
110.353.00.5
111.31.00.5
115.70.11.5
,.#4+/1$6"#4.%(7
Univerzálne a rýchlo pou{iteŐný montá{ny prvok pre všetky riešenia v oblasti suchých
procesov. Prispieva tie{ podstatnou mierou k splneniu tých najvyšších nárokov na akustickú
a protipo{iarnu ochranu. CONCEPT Duoĺx je urĦený pre montá{ do Őahkých sadrokartónových
prieĦok alebo na inštaláciu pred masívnu stenu. Montá{ prvku je aj mimoriadne rýchla
za pou{itia len štyroch upevŚovacích bodov.
Predstenový modul CONCEPT DUO)I; UP320
- bez tlaĦidla
výška 112 cm
.5+¾# "($3+ ÈÜ3* ".-"$/3
Ovládací tlaĦidlo CONCEPT Sigma
246 x 164 mm
biela
2OK@BGNU@BHDMēCQţJX".-"$/3".-
-ēCQţJX".-"$/3RŕCNCēU@MĢUQēS@MDQNGNUşBGUDMSHKNU@HMŏS@K@ĜMĢGNOQıRKTŏDMRSU@ĜNY@QTĜTID
JNLO@SHAHKHSTIDCMNSKHUşBGOQUJNUOQHLNMSēţH-ēCQţJXRŕSHDţUXA@UDMĢUMŕSNQMNTHYNKēBHNTOQNSHQNRDMHT
JSNQēYēQNUDľY@QTĜTIDMıYJTGKTĜMNRŒOQHM@OŕŏŒ@Mı
-¾#1Đ* /+ 23.5¾2/.#-¾,.-3¾Đ
66
Nádr{ka CONCEPT Standard
- system start/stop s objemom 6 litrov
- vrátane roháĦkov
biela
602001
(602001
Nádr{ka CONCEPT Verona - dvojpolohová
- nastavitelný objem splachovania mno{stvo vody
(6- litrov a 3,5 litra
- mo{nosŰ prestavby na start/stop systém
- vrátane roháĦkov
biela
605401
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/@RSX@OēIJX".-"$/3".-
3@SNRJTOHM@RNQSHLDMST".-"$/3NAR@GTIDOēI@BıCQńS@O@RSTOQDLĖJJĢOēI@MHDLDCDMşBGSQTAHDJ@kSHMDJ
5ŏDSJXOQNCTJSXUSDISNQ@CDL@IŕBDQSHkJēSNUGNCMNRSHOQDRSXJROHSMNTUNCNT@L@IŕUXOQ@BNU@MĢ
ADYODĜMNRSMĢKHRSX
/ēI@BıCQńSIDCNCēU@MşUŮOQDUDCDMıRŮNAR@GNLLDCH@KDANRSQHDAQ@UŮOQHDLDQNBG@LLmM@BHDUJ@BG
NGLNSMNRSHF/@RS@IDCNCēU@MēS@JSHDţUŮOQDUDCDMıRŮNAR@GNLLDCH@KDANRSQHDAQ@mNAR@GA@KDMH@
IDF OKHJ@ĜMşŏSDSĜDJIDRŕĜ@RŒUHDĜJ@
/¾)* ".-"$/3
Pájka mÁkká Broĺl (3S-Sn7Cu3 - 2 mm
Pájka mÁkká Broĺl (3S-Sn7Cu3 - 3 mm
CONCEPT3CU
CONCEPT3CU3
Pájka mÁkká Broĺl (4S-Sn7Ag3 - 2 mm
Pájka mÁkká Broĺl (4 S-Sn7Ag3 - 3 mm
CONCEPT3
CONCEPT3AG3
Pasta mÁkké pájanie - - CONCEPT Bropaste CU
CONCEPTPASTECU
Pasta mÁkké pájanie - - CONCEPT Bropaste AG
CONCEPTPASTEAG
/ 23 ".-"$/3
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
67
Q[W] /
OBRÁZOK
NÁZOV
doporuě. výkon el.
vykurovacie tyěe
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUĢQ@CHēSNQX".-"$/3".-
*ŕODĻľNUĢUXJTQNU@BHDSDKDRē".-"$/3ROĺľ@IŕMēQNĜMĢSDBGMHBJĢ@CDRHFMNUĢONţH@C@UJXCMDŏMDICNAX
@RŕUGNCMĢM@ILĖOQDUXJTQNU@MHDJŕODĻMıBGNCHDA6"JTBGXMRJşBGJŕSNUONRHKľNUMı@ONCSDKDRē
RŕONMŕJ@MĢUOQDUDCDMı*3*/3RQNUMşLHSQTAJ@LH@KDANUOQDUDCDMı*3./3RQŕQJ@LHNAKşLH
9ēJK@CMĢOQDUDCDMHDSDKHDRIDUAHDKDIE@QAD3DKDRē".-"$/3LNţMNONTţHŒOQDUXJTQNU@BHDRŕRS@UX
R@R@LNSH@ţMXL@KDANMŕSDMşLNADGNLNL@WHLēKMDISDOKNSDSDOKNMNRMDIKēSJX§"@L@WHLēKMNL
OQDSK@JT,/@.AHCUDQ@CXSDKHDRIDLNţMĢNR@CHŒ@IUXJTQNU@BıLHDKDJSQHBJşLHSXĜ@LHOQDY@HRSDMHD
OQDUēCYJXSDKDR@HLHLNUXJTQNU@BHTRDYŃMT
1 #(¾3.1*Ă/$+ë.5Č1.5-Č
CONCEPT 100 KTK - 450 / 740
CONCEPT 100 KTK - 450 / 80
CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340
CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700
CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860
CONCEPT 100 KTK - 600 / 740
CONCEPT 100 KTK - 600 / 80
CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340
CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700
CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860
CONCEPT 100 KTK - 750 / 740
CONCEPT 100 KTK - 750 / 80
CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340
CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700
CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860
332 W / (200 W
431 W / (300 W
587 W / (400 W
757 W / (500 W
837 W / (500 W
431 W / (300 W
55 W / (300 W
761 W / (500 W
81 W / (600 W
1085 W / (700 W
527 W / (300 W
684 W / (400 W
31 W / (600 W
1200 W / (700 W
1327 W / (00 W
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
KTK07400450-10
KTK0800450-10
KTK13400450-10
KTK17000450-10
KTK18600450-10
KTK07400600-10
KTK0800600-10
KTK13400600-10
KTK17000600-10
KTK18600600-10
KTK07400750-10
KTK0800750-10
KTK13400750-10
KTK17000750-10
KTK18600750-10
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
KTO07400450-10
KTO0800450-10
KTO13400450-10
KTO17000450-10
KTO18600450-10
KTO07400600-10
KTO0800600-10
KTO13400600-10
KTO17000600-10
KTO18600600-10
KTO07400750-10
KTO0800750-10
KTO13400750-10
KTO17000750-10
KTO18600750-10
Pou{itý materiál - zvislé proĺly D 40x30 mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.
1 #(¾3.1*Ă/$+ë.5Č/1$'-43Č
CONCEPT 100 KTO - 450 / 740
CONCEPT 100 KTO - 450 / 80
CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340
CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700
CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860
CONCEPT 100 KTO - 600 / 740
CONCEPT 100 KTO - 600 / 80
CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340
CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700
CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860
CONCEPT 100 KTO - 750 / 740
CONCEPT 100 KTO - 750 / 80
CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340
CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700
CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860
332 W / (200 W
431 W / (300 W
587 W / (400 W
757 W / (500 W
837 W / (500 W
431 W / (300 W
55 W / (300 W
761 W / (500 W
81 W / (600 W
1085W / (700 W
527 W / (300 W
684 W / (400 W
31 W / (600 W
1200 W / (700 W
1327 W / (00 W
Pou{itý materiál - zvislé proĺly D 40x30mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.
Vykurovací výkon telies je uvedený vo Zattoch pri teplotnom spáde 75/65C a 20C
zátvorka uvádza odporúĦaný príkon elektrickej vykurovacej tyĦe vo Zattoch.
3DBGMHBJĢO@Q@LDSQX SúĦiniteŐ hydraulického odporu - DN 15 (1/2 ȟ 1,8.
Pripojovací zývit G1/2 e(vnútorný, Skúšobný pretlak max p 1,3 Mpa,
Pracovný pretlak max p 1,0 Mpa Prevádzková teplota 110C.
Osový rozstup pripojovacích závitov šírka radiátora podŐa varianty - 30 mm
4ODUľNU@BH@R@C@NAR@GTID
príslušné plastové konzoly všetok spojovací materiál,
vrátane skrutiek a podlo{iek sadu na odvzdušnenie radiátora
68
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Q[W] /
OBRÁZOK
NÁZOV
doporuě. výkon el.
vykurovacie tyěe
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻMNUĢQ@CHēSNQX".-"$/3RDRSQDCNUşLOQHONIDMıL".-
1@CHēSNQXRNRSQDCNUşLOQHONIDMıLRŕNYM@ĜDMĢUQNUMNLOQDUDCDMı*3*,@OQDGMTSHD
*3.,5şJNMXSDKHDRRŕUOKXUNLRSQDCNUĢGNOQHONIDMH@MHţŏHD@JNTJK@RHBJĢGNOQDUDCDMH@
@SNNBB@JNDkBHDMSNUJTQYNBGOQDOQDONĜDSIDEW
1 #(¾3.1*Ă/$+ë.5Č1.5-Č2.231$#.5Č,/1(/.)$-Ü,
CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740
303 W (200 W
CONCEPT 100 KTKM - 450 / 80
32 W (300 W
CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340
535 W (400 W
CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700
67 W (500 W
CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860
776 W (500 W
CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740
32 W (300 W
CONCEPT 100 KTKM - 600 / 80
506 W (300 W
CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340
61 W (500 W
CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700
01 W (600 W
CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860
1003 W (700 W
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740
478 W (300 W
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 80
617 W (400 W
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340
843 W (600 W
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700
108 W (700 W
CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860
1223 W (00 W
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
KTK07400450M10
KTK0800450M10
KTK13400450M10
KTK17000450M10
KTK18600450M10
KTK07400600M10
KTK0800600M10
KTK13400600M10
KTK17000600M10
KTK18600600M10
KTK07400750M10
KTK0800750M10
KTK13400750M10
KTK17000750M10
KTK18600750M10
1 #(¾3.1*Ă/$+ë.5Č/1$'-43Č2.231$#.5Č,/1(/.)$-Ü,
CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740
303 W (200 W
CONCEPT 100 KTOM - 450 / 80
32 W (300 W
CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340
535 W (400 W
CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700
67 W (500 W
CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860
776 W (500 W
CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740
32 W (300 W
CONCEPT 100 KTOM - 600 / 80
506 W (300 W
CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340
61 W (500 W
CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700
01 W (600 W
CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860
1003 W (700 W
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740
478 W (300 W
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 80
617 W (400 W
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340
843 W (600 W
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700
108 W (700 W
CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860
1223 W (00 W
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
KTO07400450M10
KTO0800450M10
KTO13400450M10
KTO17000450M10
KTO18600450M10
KTO07400600M10
KTO0800600M10
KTO13400600M10
KTO17000600M10
KTO18600600M10
KTO07400750M10
KTO0800750M10
KTO13400750M10
KTO17000750M10
KTO18600750M10
Pou{itý materiál - zvislé proĺly D 40x30mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.
Vykurovací výkon telies je uvedený vo Zattoch pri teplotnom spáde 75/65C a 20C
zátvorka uvádza odporúĦaný príkon elektrickej vykurovacej tyĦe vo Zattoch.
Technické parametre: SúĦiniteŐ hydraulického odporu - DN 15 (1/2 ȟ 1,8.
Pripojovací závit G1 / 2 e(vnútorný, Skúšobný pretlak max p 1,3 Mpa,
Pracovný pretlak max p 1,0 Mpa Prevádzková teplota 110C.
Osový rozstup pripojovacích závitov šírka radiátora podŐa varianty - 30 mm
4ODUľNU@BH@R@C@NAR@GTID
príslušné plastové konzoly všetok spojovací materiál,
vrátane skrutiek a podlo{iek sadu na odvzdušnenie radiátora
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
6
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUNJQ@CHēSNQNLRNRSQDCNUşLOQHONIDMıL".-
/QDOQHONIDMHDM@Q@CHēSNQX@JŕODĻľNUĢSDKDR@RNRSQDCNUşLOQHONIDMıLONMŕJ@".-"$/3JNLAHMēBHH
SDQLNRS@SHBJĢGK@UHBDt4MH2'g@OQHONINU@BHD@QL@SŕQXt,TKSHAKNBJ3g2ONTţHSıLCDRHFMNUDIJQXSJX
S@JYıRJ@SDNOSHBJX@SDBGMHBJXUXUēţDMĢQHDŏDMHD3U@QNUNODJMĢCDRHFMNUĢJQXSJXSDQLNRS@SHBJĢGK@UHBD
@OQHONINU@BHD@QL@SŕQXUNE@QADAHDKDIBGQŃLNUĢ@KDANUOQDUDCDMıYTŏĻ@BGSHKDINBDKDCNSUēQ@Iŕ
G@QLNMHBJşOQDBGNCJUXJTQNU@BHDLTSDKDRT
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priamy,
designové krytky biele, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
biela
1674183
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohový,
designové krytky biele, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
biela
1674184
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priamy,
designové krytky chróm, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
chróm
1674283
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohový,
designové krytky chróm, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
chróm
1674284
'NCMNS@*52
70
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre Cu trubku
Prechodka 3/4" pre Cu trubku
3/4" x 15 mm
3/4" x 18 mm
OT114M-3/4E
OT114M-3/4H
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
3/4" x 16 mm
3/4" x 18 mm
OT113M-3/4)
OT113M-3/4H
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
VÝKON [W]
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻľNUĢQ@CHēSNQX".-"$/3DKDJSQHBJĢ".-
$KDJSQHBJĢQ@CHēSNQXRŕUQNUMNLOQDUDCDMıNYM@ĜDMĢ*3*$@UOQDGMTSNL*3.$
)DCMēR@NRJNLOKDSNU@MĢSDKDRNJSNQĢIDNR@CDMĢMDQDYNUNTUXJTQNU@BNTSXĜNT@M@OKMDMĢŏODBHēKMNT
MDLQYMŕBNTYLDRNTRANCNLSTGMTSH@§"5XJTQNU@BH@SXĜLēUHMTSŕŏľŕQTJSNQēMHDIDY@JNMĜDMēUHCKHBNT
IDNR@CDM@SDODKMNTONIHRSJNTM@RS@UDMNTM@SDOKNST§"3HDSNDKDJSQHBJĢUXJTQNU@BHDSDKDR@R@UŮYēJK@CMDI
UDQYHHOQHONITIŕM@ODUMşDKDJSQHBJşQNYUNCOQıUNCMşLJ@AKNLCNHMŏS@K@ĜMDIJQ@AHBD@KDANLNţMNUXTţıŒ
TOQ@UDMşOQıUNCMşJēADKOQDOQHONIDMHDCNRHDŒNUDIYēRTUJX5ŮSNLSNOQıO@CDIDUŏ@JMTSMĢNAIDCM@Œ
OQıRKTŏDMRSUNUŮYēUHRKNRSHM@ONţ@CNU@MNLJNLENQSDNARKTGX@GNRONCēQMNRSHOQDUēCYJX@M@LNMSNU@ŒGN
M@OQıUNCMşJēADK#NONQTĜTIDLDY@ONIDMHDBDYUHCKHBT52Y@ONIDMHDCNQDFTK@ĜMşBGSDQLNRS@SNU
SDOKNSXUŮLHDRSMNRSH".-"$/339MDAN393
1 #(¾3.1*Ă/$+ë.5Č$+$*31("*Č1.5-Č
CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740
CONCEPT 100 KTKE - 450 / 80
CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340
CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700
CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860
CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740
CONCEPT 100 KTKE - 600 / 80
CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340
CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700
CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860
CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740
CONCEPT 100 KTKE - 750 / 80
CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340
CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700
CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860
200 W
200 W
300 W
400 W
500 W
200 W
300 W
400 W
500 W
600 W
300 W
300 W
500 W
600 W
700 W
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
KTK07400450-10E
KTK0800450-10E
KTK13400450-10E
KTK17000450-10E
KTK18600450-10E
KTK07400600-10E
KTK0800600-10E
KTK13400600-10E
KTK17000600-10E
KTK18600600-10E
KTK07400750-10E
KTK0800750-10E
KTK13400750-10E
KTK17000750-10E
KTK18600750-10E
1 #(¾3.1*Ă/$+ë.5Č$+$*31("*Č/1$'-43($
CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740
CONCEPT 100 KTOE - 450 / 80
CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340
CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700
CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860
CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740
CONCEPT 100 KTOE - 600 / 80
CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340
CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700
CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860
CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740
CONCEPT 100 KTOE - 750 / 80
CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340
CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700
CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860
200 W
200 W
300 W
400 W
500 W
200 W
300 W
400 W
500 W
600 W
300 W
300 W
500 W
600 W
700 W
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
KTO07400450-10E
KTO0800450-10E
KTO13400450-10E
KTO17000450-10E
KTO18600450-10E
KTO07400600-10E
KTO0800600-10E
KTO13400600-10E
KTO17000600-10E
KTO18600600-10E
KTO07400750-10E
KTO0800750-10E
KTO13400750-10E
KTO17000750-10E
KTO18600750-10E
chróm
T-KUS/726
Z-U52
Z-U53
Pou{itý materiál - zvislé proĺly D 40x30 mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.
4ODUľNU@BH@R@C@NAR@GTID
- príslušné plastové konzoly
- všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek a podlo{iek
- sadu na odvzdušnenie radiátora
/1Ü2+4û$-235.*4*Ă/$æ-.5Č,1 #(¾3.1.,
CONCEPT T-kus pre vykurovacie teleso
G 1/2"
Náhradný diel upevŚovacia sada pre KTK
Náhradny diel upevŚovacia sada pre KTO
Concept VS - vidlica s vypínaĦom IP20
Concept VS - vidlica s vypínaĦom IP20
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
16 A / 250 V
16 A / 250 V
biela
šedá
VS - BIELA
VS - kEDž
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
71
OBRÁZOK
NÁZOV
VÝKON [W]
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
5XJTQNU@BHDSXĜD@SDQLNRS@SX".-"$/3".-
$KUXJTQNU@BHDSXĜD".-"$/3ONMŕJ@LDUOQDUDCDMıRUHMTSşLOQıUNCMşLJēAKNLUAHDKDIE@QADTJNMĜDMĢ
UHCKHBNTOQDY@ONIDMHDCNYēRTUJX3XĜDRŕCNCēU@MĢUŏHQNJNLQNYOĖSıUşJNMTNC6@ţON6
$+$*31("*Í58*41.5 "($38È$
Concept TT-100
Concept TT-200
Concept TT-300
Concept TT-400
Concept TT-500
Concept TT-600
Concept TT-700
Concept TT-800
Concept TT-00
Concept TT-1000
Concept TT-1200
Concept TT-1350
100 W
200 W
300 W
400 W
500 W
600 W
700 W
800 W
00 W
1000 W
1200 W
1350 W
TT-100
TT-200
TT-300
TT-400
TT-500
TT-600
TT-700
TT-800
TT-00
TT-1000
TT-1200
TT-1350
TZ-33C
TZT-63C
Elektrická vykurovacia tyĦ je urĦená pre napÁtie 230 V pripojovací závit G 1/2 „.
Dodávané bez T-kusu.
$+$*31.-("*Í(9!.5Í3$1,.23 38
Pre reguláciu teploty v miestnosti pri pou{ití kúpeŐŚového radiátora osadeného elektrickou
vykurovacou tyĦou odporúĦame pou{iŰ elektronický izbový zásuvkový termostat CONCEPT.
Termostaty sú dodávané v dvoch prevedeniach.
9ēRTUJNUşONJNINUşSDQLNRS@S".-"$/339"
Technické parametre:
- teplotný rozsah 5-35C, spínacia diferencia 1C,
- max. zaŰa{enie kontaktov 16 (3 A
- napájanie kontaktov 230 V
- krytie IP 20
- prevádzková vlhkosŰ 5-0 (nekondenzujúci.
9ēRTUJNUşONJNINUşSDQLNRS@S".-"$/3393"RĜ@RNUşLROıMēMıL
Technické parametre:
- teplotný rozsah 0-45C
- spínacia diferencia 1C
- napájanie kontaktov 230 V / 50 Hz
- krytie IP 20
- prevádzková vlhkosŰ 5-0 (nekondenzujúci.
72
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
VÝKON [W]
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
$+$*31("*¾58*41.5 "($38È$25.23 5-.,3$1,.23 3.,
Concept TST - 300
Concept TST - 400
Concept TST - 500
Concept TST - 600
Concept TST - 700
Concept TST - 800
Concept TST - 00
Concept TST - 1000
Concept TST - 1200
Concept TST - 1350
300 W
400 W
500 W
600 W
700 W
800 W
00 W
1000 W
1200 W
1350 W
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
TST-300 BIELA
TST-400 BIELA
TST-500 BIELA
TST-600 BIELA
TST-700 BIELA
TST-800 BIELA
TST-00 BIELA
TST-1000 BIELA
TST-1200 BIELA
TST-1350 BIELA
Concept TST - 300
Concept TST - 400
Concept TST - 500
Concept TST - 600
Concept TST - 700
Concept TST - 800
Concept TST - 00
Concept TST - 1000
Concept TST - 1200
Concept TST - 1350
300 W
400 W
500 W
600 W
700 W
800 W
00 W
1000 W
1200 W
1350 W
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
TST-300 STRIEBORNž
TST-400 STRIEBORNž
TST-500 STRIEBORNž
TST-600 STRIEBORNž
TST-700 STRIEBORNž
TST-800 STRIEBORNž
TST-00 STRIEBORNž
TST-1000 STRIEBORNž
TST-1200 STRIEBORNž
TST-1350 STRIEBORNž
16 A / 250 V
16 A / 250 V
biela
šedá
VS - BIELA
VS - kEDž
Concept VS - vidlice s vypínaĦom IP 20
Concept VS - vidlice s vypínaĦom IP 20
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
73
OBRÁZOK
NÁZOV
VÝKON [W]
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻľNUĢQ@CHēSNQXCDRHFMNUĢ".-"$/3".-
*ŕODĻMNUĢQ@CHēSNQXCDRHFMNUĢ".-"$/3RDUXYM@ĜTIŕJNLENQSNL@DKDF@MBHNT
".-"$/3RŕDKDF@MSMĢUDQSHJēKMDSDKDRēJSNQĢIDLNţMNONTţıŒMHDKDMUJŕODĻMH@KDSHDţ@JNOQHDRSNQNUş
OQDCDKUXJTQNU@BDIRSDMXĜH@JNOKMDETMJĜMş@QBGHSDJSNMHBJşOQUNJRCDBDMSMNT@MDMēO@CMNTJNMŏSQTJBHNT
OQHONIDMHDCN@JĢGNJNĻUDJHMSDQHĢQT5XJTQNU@BHDSDKDRē".-"$/3R@GNCH@OQDJ@ţCŕCNLēBMNRŒ
UXYM@ĜTIŕR@JU@KHSMşLROQ@BNUēMıLIDSNHRSNS@OQDU@ŏTJŕODĻMT*U@KHSMĢQ@CHēSNQXOQDJ@ţCĢGNRĢQH@
".-"$/3IDSUNQDMēQ@C@LHQ@CHēSNQNU@SN5(.+ %+43$+81 34!$@34!$$731 *Ă/$æ-.5Č1 #(¾3.1#$2(&-.5Č".-"$/35(.+
Concept 200 Viola - 550 x 1255
Concept 200 Viola - 550 x 1255
Concept 200 Viola - 550 x 1255
Concept 200 Viola - 550 x 1255
Concept 200 Viola - 550 x 1755
Concept 200 Viola - 550 x 1755
Concept 200 Viola - 550 x 1755
Concept 200 Viola - 550 x 1755
438 W (75/65/20
438 W (75/65/20
626 W (75/65/20
626 W (75/65/20
612 W (75/65/20
612 W (75/65/20
874 W (75/65/20
874 W (75/65/20
chróm
antracit
snehová biela
satén
chróm
antracit
snehová biela
satén
CVL12550550SK80-5003
CVL12550550SK61-5003
CVL12550550SK01-5003
CVL12550550SK82-5003
CVL17550550SK80-5003
CVL17550550SK61-5003
CVL17550550SK01-5003
CVL17550550SK82-5003
C)L18060288SM61-5004
C)L18060288SM20-5004
C)L18060288SM01-5004
C)L18060477SM61-5004
C)L18060477SM20-5004
C)L18060477SM01-5004
C)L18060603SM61-5004
C)L18060603SM20-5004
C)L18060603SM01-5004
CLY18000274SM60-5005
CLY18000274SM61-5005
CLY18000274SM01-5005
CLY18000442SM60-5005
CLY18000442SM61-5005
CLY18000442SM01-5005
CLY18000610SM60-5005
CLY18000610SM61-5005
CLY18000610SM01-5005
*Ă/$æ-.5Č1 #(¾3.1#$2(&-.5Č".-"$/3%+43$RSQDCNUĢOQHONIDMHD
Concept 200 )lute - 288 x 1806
Concept 200 )lute - 288 x 1806
Concept 200 )lute - 288 x 1806
Concept 200 )lute - 477 x 1806
Concept 200 )lute - 477 x 1806
Concept 200 )lute - 477 x 1806
Concept 200 )lute - 603 x 1806
Concept 200 )lute - 603 x 1806
Concept 200 )lute - 603 x 1806
540 W (75/65/20
540 W (75/65/20
540 W (75/65/20
80 W (75/65/20
80 W (75/65/20
80 W (75/65/20
1128 W (75/65/20
1128 W (75/65/20
1128 W (75/65/20
antracit
svetlá šedá
snehová biela
antracit
svetlá šedá
snehová biela
antracit
svetlá šedá
snehová biela
*Ă/$æ-.5Č1 #(¾3.1#$2(&-.5Č".-"$/3+81 RSQDCNUĢOQHONIDMHD
Concept 200 Lyra - 274 x 1800
Concept 200 Lyra - 274 x 1800
Concept 200 Lyra - 274 x 1800
Concept 200 Lyra - 442 x 1800
Concept 200 Lyra - 442 x 1800
Concept 200 Lyra - 442 x 1800
Concept 200 Lyra - 610 x 1800
Concept 200 Lyra - 610 x 1800
Concept 200 Lyra - 610 x 1800
74
550 W (75/65/20
550 W (75/65/20
550 W (75/65/20
866 W (75/65/20
866 W (75/65/20
866 W (75/65/20
1183 W (75/65/20
1183 W (75/65/20
1183 W (75/65/20
hliník
antracit
snehová biela
hliník
antracit
snehová biela
hliník
antracit
snehová biela
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
VÝKON [W]
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CTU11750450SM80-5001
CTU11750450SM82-5001
CTU11750450SM61-5001
CTU11750450SM60-5001
CTU11750600SM80-5001
CTU11750600SM82-5001
CTU11750600SM61-5001
CTU11750600SM60-5001
CTU16550450SM80-5001
CTU16550450SM82-5001
CTU16550450SM61-5001
CTU16550450SM60-5001
CTU16550600SM80-5001
CTU16550600SM82-5001
CTU16550600SM61-5001
CTU16550600SM60-5001
CTE11750450SM80-5002
CTE11750450SM82-5002
CTE11750450SM61-5002
CTE11750450SM60-5002
CTE11750600SM80-5002
CTE11750600SM82-5002
CTE11750600SM61-5002
CTE11750600SM60-5002
CTE16550450SM80-5002
CTE16550450SM82-5002
CTE16550450SM61-5002
CTE16550450SM60-5002
CTE16550600SM80-5002
CTE16550600SM82-5002
CTE16550600SM61-5002
CTE16550600SM60-5002
CENA v €
*Ă/$æ-.5Č1 #(¾3.1#$2(&-.5Č".-"$/334!$RSQDCNUĢOQHONIDMHD
Concept 200 Tube - 450 x 1175
Concept 200 Tube - 450 x 1175
Concept 200 Tube - 450 x 1175
Concept 200 Tube - 450 x 1175
Concept 200 Tube - 600 x 1175
Concept 200 Tube - 600 x 1175
Concept 200 Tube - 600 x 1175
Concept 200 Tube - 600 x 1175
Concept 200 Tube - 450 x 1655
Concept 200 Tube - 450 x 1655
Concept 200 Tube - 450 x 1655
Concept 200 Tube - 450 x 1655
Concept 200 Tube - 600 x 1655
Concept 200 Tube - 600 x 1655
Concept 200 Tube - 600 x 1655
Concept 200 Tube - 600 x 1655
340 W (75/65/20
340 W (75/65/20
485 W (75/65/20
485 W (75/65/20
438 W (75/65/20
438 W (75/65/20
626 W (75/65/20
626 W (75/65/20
478 W (75/65/20
478 W (75/65/20
683 W (75/65/20
683 W (75/65/20
616 W (75/65/20
616 W (75/65/20
880 W (75/65/20
880 W (75/65/20
chróm
satén
antracit
hliník
chróm
satén
antracit
hliník
chróm
satén
antracit
hliník
chróm
satén
antracit
hliník
*Ă/$æ-.5Č1 ##$2(&".-"$/334!$$731 RSQDCNUĢOQHONIDMHD
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
344 W (75/65/20
344 W (75/65/20
41 W (75/65/20
41 W (75/65/20
444 W (75/65/20
444 W (75/65/20
634 W (75/65/20
634 W (75/65/20
41 W (75/65/20
41 W (75/65/20
702 W (75/65/20
702 W (75/65/20
632 W (75/65/20
632 W (75/65/20
03 W (75/65/20
03 W (75/65/20
chróm
satén
antracit
hliník
chróm
satén
antracit
hliník
chróm
satén
antracit
hliník
chróm
satén
antracit
hliník
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
75
OBRÁZOK
NÁZOV
VÝKON [W]
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
*ŕODĻľNUĢQ@CHēSNQX".-"$/32SXKD".-
#DRHFMNUĢJŕODĻľNUĢQ@CHēSNQX".-"$/32SXKDOQDCRS@UTIŕRŕĜ@RMşSQDMCLNCDQMşBGJŕODĻMı2UNIHLH
IDCMNCTBGşLH SU@QLH @ OQDOQ@BNU@MşL CDRHFMDL CNJNM@KD Y@O@C@Iŕ CN OQDCRS@UX LNCDQMDI JŕODĻMD
1@CHēSNQX ".-"$/3 2SXKD Rŕ UXQNADMĢ Y NBDĻNUşBG SQTAHDJ R OQHDLDQNL LL JSNQĢ Rŕ NQēLNU@MĢ
ŏSUNQBNUşL OQNkKNL N QNYLDQD W LL 5ŏDSJX RONID Rŕ YUēQ@MĢ ONLNBNT K@RDQNUDI SDBGMHJX Uğ@J@
JSNQDI Rŕ S@JLDQ MDUHCHSDĻMĢ )DCMNCTBGş @KD CNJNM@KD OQDOQ@BNU@Mş CDRHFM ID UıS@MNT YLDMNT NOQNSH
NAUXJKşL QHDŏDMH@L 5YCH@KDMNRŒ LDCYH GNQHYNMSēKMXLH OQHDĜJ@LH ID HCDēKMX OQD Y@UDRDMHD TSDQēJNU
OQHRTŏDMı@KDANOQDCGQHDU@MHD5ğ@J@UĖĜŏDIQNYNRSTOMNRSHLDCYHUNCNQNUMşLHQŕQJ@LHID@IĜHRSDMHDSDKDR@
UDĻLHIDCMNCTBGĢ".-"$/32SXKDR@CNCēU@IŕUSQNBGOQDUDCDMH@BGADţMĢHA@OQDSDOKNUNCMĢUXJTQN
U@MHD DKDJSQHBJĢ @ JNLAHMNU@MĢ $KDJSQHBJĢ @ JNLAHMNU@MĢ OQDUDCDMHD ID LNţMĢ CNC@Œ R ĜDKMşL O@MDKNL
JSNQşDKDF@MSMDRJQXIDM@ONIDMHD@NUKēC@MHDSDKDR@".-"$/32SXKDONMŕJ@LNţMNRŒANG@SĢGNUşADQT
YUDĻJĢGNLMNţRSU@E@QDAMşBGNCSHDľNUNCJK@RHBJşBGE@QHDA@ţONLŃCMDLDS@KHBJĢNCSHDMD
*Ă/$æë.5Č1 #(¾3.1".-"$/3238+$!$9*1834
Concept 200 Style - PC3-00-045
Concept 200 Style - PC3-00-060
Concept 200 Style - PC3-130-045
Concept 200 Style - PC3-130-060
Concept 200 Style - PC3-130-080
Concept 200 Style - PC3-180-045
Concept 200 Style - PC3-180-060
Concept 200 Style - PC3-180-080
Concept 200 Style - PC3C-00-045
Concept 200 Style - PC3C-00-060
Concept 200 Style - PC3C-130-045
Concept 200 Style - PC3C-130-060
Concept 200 Style - PC3C-180-045
Concept 200 Style - PC3C-180-060
883 x 450 mm
883 x 600 mm
1261 x 450 mm
1261 x 600 mm
1261 x 800 mm
1765 x 450 mm
1765 x 600 mm
1765 x 800 mm
883 x 450 mm
883 x 600 mm
1261 x 450 mm
1261 x 600 mm
1765 x 450 mm
1765 x 600 mm
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
PC3-00-045
PC3-00-060
PC3-130-045
PC3-130-060
PC3-130-080
PC3-180-045
PC3-180-060
PC3-180-080
PC3C-00-045
PC3C-00-060
PC3C-130-045
PC3C-130-060
PC3C-180-045
PC3C-180-060
66 x 450 mm
66 x 600 mm
1344 x 450 mm
1344 x 600 mm
1848 x 450 mm
1848 x 600 mm
biela
biela
biela
biela
biela
biela
PC3P-100-045
PC3P-100-060
PC3P-130-045
PC3P-130-060
PC3P-180-045
PC3P-180-060
*Ă/$æë.5Č1 #(¾3.1".-"$/3238+$2*183.,
Concept 200 Style - PC3P-100-045 s ventilom a krytom
Concept 200 Style - PC3P-100-060 s ventilom a krytom
Concept 200 Style - PC3P-130-045 s ventilom a krytom
Concept 200 Style - PC3P-130-060 s ventilom a krytom
Concept 200 Style - PC3P-180-045 s ventilom a krytom
Concept 200 Style - PC3P-180-060 s ventilom a krytom
3XO/"@/"/IDLNţMĢM@NAIDCMēUJTCNC@ŒSHDţUNE@QDAMNLOQDUDCDMı
76
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUNJQ@CHēSNQNL".-"$/3/"@/""".-
/QDOQHONIDMHDM@Q@CHēSNQX@JŕODĻľNUēSDKDR@RNRSQDCNUşLOQHONIDMıLONMŕJ@".-"$/3JNLAHMēBHT
SDQLNRS@SHBJDIGK@UHBDt4MH2'g@OQHONINU@BHD@QL@SŕQXt,TKSHAKNBJ3g2ONTţHSıLCDRHFMNUĢJQXSJXS@J
YıRJ@SDNOSHBJX@SDBGMHBJXUXUēţDMĢQHDŏDMHD3U@QNUNODJMĢCDRHFMNUĢJQXSJXSDQLNRS@SHBJĢGK@UHBD
@OQHONINU@BHD@QL@SŕQXUNE@QADAHDKDIBGQŃLNUĢ@KDANUOQDUDCDMıYTŏĻ@BGSHKDINBDKDCNSUēQ@Iŕ
G@QLNMHBJşOQDBGNCJUXJTQNU@BHDLTSDKDRT
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priamy,
designové krytky biele, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
biela
1674183
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohový,
designové krytky biele, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
biela
1674184
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priamy,
designové krytky chróm, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
chróm
1674283
2 # ".-"$/3
2@C@NAR@GTID
Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohový,
designové krytky chróm, hlavice termostatitacká
UNI SH designová
chróm
1674284
'NCMNS@*52
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre Cu trubku
Prechodka 3/4" pre Cu trubku
3/4" x 15 mm
3/4" x 18 mm
OT114M-3/4E
OT114M-3/4H
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
3/4" x 16 mm
3/4" x 18 mm
OT113M-3/4)
OT113M-3/4H
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
77
OBRÁZOK
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
Dr{iak uteráka na kúpeŐŚový radiátor
214 x 600 mm
biela
DROT1
Dr{iak uteráka na kúpeŐŚový radiátor
214 x 600 mm
chróm lesk
DROT2
Dr{iak uteráka na kúpeŐŚový radiátor
315 x 0 x 75 mm
biela
DROT3
250 x 600 x 100 mm
biela
DROT4
biela
DROT5
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
#NOKMJXJTJŕODĻMNUşLQ@CHēSNQNL
Sušiak na radiátor
DvojháĦik na vykurovacie teleso
78
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
1DFTKēBH@Q@CHēSNQNU".-"$/3".-
5$-3(+1 #(¾3.1.5Č3$1,.23 3("*Č2/1$#- 23 5$-Ü,
Pou{itie termostatických ventilov v kombinácií s termostatickou hlavicou umo{Śuje individuálne
nastavenie teploty v rôznych miestnostiach podŐa spôsobu ich vyu{itia a tým dosiahnuŰ
výrazné úspory energie pri vykurovaní. Termostatické ventily sa pou{ívajú pre dvojtrubkové
vykurovacie sústavy.
Ventil VPT 70, priamy s prednastavením
Ventil VPT 70, priamy s prednastavením
Ventil VPT 70, priamy s prednastavením
3/8"
1/2"
3/4"
VPT 70-01
VPT 70-02
VPT 70-03
Ventil VPT 71, rohový s prednastavením
Ventil VPT 71, rohový s prednastavením
Ventil VPT 71, rohový s prednastavením
3/8"
1/2"
3/4"
VPT 71-01
VPT 71-02
VPT 71-03
3DBGMHBJĢO@Q@LDSQD
Pracovná teplota: max 130C
Prevádzkový tlak: max 10 bar
Závit pre termostat. hlavicu: M30 x 1,5
û1ï!$-($9¾5(3.5Í1$&4+ È-Í258/Ăûþ -Ü,
Pou{ívajú sa pre dvojrúrkové alebo jednorúrkové sústavy k regulácii alebo uzatváranie prietoku
vykurovacej vody radiátory. jednotlivé radiátory mô{u byŰ pomocou špeciálneho adaptéra
vypustené alebo napustené za prevádzky sústavy.
króbenie SPT 80, priame s vypúšŰaním
króbenie SPT 80, priame s vypúšŰaním
króbenie SPT 80, priame s vypúšŰaním
3/8"
1/2"
3/4"
SPT 80-01
SPT 80-02
SPT 80-03
króbenie SPT 81, rohové s vypúšŰaním
króbenie SPT 81, rohové s vypúšŰaním
króbenie SPT 81, rohové s vypúšŰaním
3/8"
1/2"
3/4"
SPT 81-01
SPT 81-02
SPT 81-03
3DBGMHBJĢO@Q@LDSQD
Médium: voda
Pracovná teplota: max 110C
Pracovný tlak: max 10 bar
Hodnota KVS: prevedenie rohové 1,70 prevedenie priame 1,45
49 35¾1 "($û1ï!$-($/1$1 #(¾3.1838/5*
Pou{itie pre radiátory s pripojovacím závitom vnútorným 1/2“ i vonkajším 3/4“
Dodávajú sa vrátane dvoch vsuviek 1/2“x3/4“.
H-kus priamy, 50 mm
1/2", 3/4"
SHPT 0-01
H-kus rohový, 50 mm
1/2", 3/4"
SHPT 1-01
3DBGMHBJĢO@Q@LDSQD
Médium: voda
Pracovná teplota: max 110C
Pracovný tlak: max 10 bar
Hodnota KVS: prevedenie rohové 0,75 prevedenie priame 0,72
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
7
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
OēQ
OēQ
CENA v €
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre Cu trubku
Prechodka 3/4" pre Cu trubku
3/4" x 15 mm
3/4" x 18 mm
OT114M-3/4E
OT114M-3/4H
/QDBGNCJ@UMŕSNQMē
Prechodka 1/2" pre Cu trubku
1/2" x 15 mm
VA620A1515
5RTUJ@LNR@CYMēŪWŪ$
1/2" x 3/4" E
230-045
/QDBGNCJ@UMŕSNQMē
Prechodka 1/2" pre AL/PE-;c trubku
1/2" x 16 mm
VA622A1516
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
3/4" x 16 mm
3/4" x 18 mm
3/4" x 20 mm
OT113M-3/4)
OT113M-3/4H
217-20020
3/4" EK x 16 mm
3/4" EK x 17 mm
3/4" EK x 18 mm
3/4" EK x 20 mm
216-16020
216-17020
216-18020
216-20020
HPT 100-10
KolíĦky k blokovaniu rozsahu (20ks
TA3000C002
Pojistka proti odcudzeniu hlavice
- pou{itie pre radiátory s vstavaným termostatickým ventilom
TA600A001
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Eurokonus pre PE a PB trubku 16
Eurokonus pre PE a PB trubku 17
Eurokonus pre PE a PB trubku 18
Eurokonus pre PE a PB trubku 20
OēQ
OēQ
'+ 5(" 3$1,.23 3("*¾*5 / +(-.5¾".-"$/3
Termostatická hlavica pre štandardné termostatické ventily a telesa typu ventil-kompakt.
Hlavica HPT 100
M 30 x 1,5
Nástroj pre montá{ krú{ku proti kráde{i termostatickej hlavice
Hlavica HPT 200 (vr. blokovacieho kolíĦku
TA600B001
M 30 x 1,5
Pojistka proti odcudzeniu hlavice
'+ 5(" 14È-¾
CONCEPT HPT 50 ruĦná hlavica s aretáciou
80
M 30 x 1,5
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
271
HPT 200-10
582530
HPT 50-10
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
'K@UHB@SDQLNRS@SHBJē4MH2'CDRHFMNUē
3DQLNRS@SHBJēGK@UHB@4MH2'UMNUNLŏSıGKNLCDRHFMDRJU@O@KHMNUşLĜHCKNLOQDQDFTKēBHTOQHDRSNQNUDI
SDOKNSX/QDUDCDMHDAHDK@BGQŃLUCDRHFMDYTŏĻ@BGSHKDINBDKD$KDF@MSMĢCDRHFMNUĢJQXSJX2'"@OJSNQĢ
RŕJCHRONYıBHHATğUAHDKNL@KDANBGQŃLNUNLOQDUDCDMıR@C@IŕCNC@SNĜMDM@R@CHŒ
Hlavica Uni SH
M 30 x 1,5
Termostatická hlavica je dodávaná so vstavaným snímaĦom teploty.
niadaná teplota mô{e byŰ nastavená v rozsahu 7-28C.
Designová krytka pre hlavicu Uni SH
Designová krytka pre hlavicu Uni SH
chróm
biela
1012065
1012081
1012082
Pripojovacia armatúra "Multiblock T" mosadz - priamy
- pre dvojtrubkové sústavy s vstavaným term. ventilom
- inštalácia je mo{ná do prívodu aj spiatoĦky
1/2" vnútorný
1184083
Pripojovacia armatúra "Multiblock T" mosadz - rohový
- pre dvojtrubkové sústavy s vstavaným term. ventilom
- inštalácia je mo{ná do prívodu aj spiatoĦky
1/2" vnútorný
1184084
Designová krytka pre Multiblock T priamy
Designová krytka pre Multiblock T priamy
biela
chróm
118405
118407
Designová krytka pre Multiblock T rohový
Designová krytka pre Multiblock T rohový
biela
chróm
118406
118408
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
81
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
1NYUNCXUNCXJŕQDMH@@RXRSĢLONCK@GNUĢGNUXJTQNU@MH@
".-"$/3".-".-
"DKşQNYUNCIDLNţMĢQ@KHYNU@SYOQUJNUIDCMĢGNRXRSĢLTĜNLēM@ILĖM@RKDCTIŕBDUşGNCX
rUYēINLMēJNLO@SHAHKHS@UŏDSJşBGOQUJNU@F@Q@MBH@RONINU
rIDCM@SDBGMHJ@ROēI@MHDIDCMNMēQ@CHD
5( "51235.5Í1Ă1*8 +/$7B
9ēJK@CMēBG@Q@JSDQHRSHJ@
CONCEPT AL/PE-;c je viacvrstvová rúrka s pozdŏ{ne zvarenou hliníkovou trubkou.
Materiál vnútornej rúrky je PEHD-;c - materiál tej najvyššej kvality.
Rúrka znesie vysoký statický tlak a odoláva nárazom i krátkodobému prekroĦeniu teploty.
9ēJK@CMĢSDBGMHBJĢO@Q@LDSQD
Maximálna prevádzková teplota: 5C Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov
NepriepustnosŰ kyslíka: 100 . Viacvrstvové trubky AL / PE-;c sú podŐa áSN EN ISO 21003
zaradené do triedy pou{itie 2a a 5b
)DCMNSKHUĢUQRSUXQŕQJX
s vonkajšia krycia trubka PE-;c
• adhézna vrstva
• hliníková pozdŏ{ne zvarená rúrka (u rúrky 16 ´ 2 sila hliníka 0,2 mm
• adhézna vrstva
• vnútorná rúrka PE-;c
16x2 AL/PE-;c
16x2 AL/PE-;c
18x2 AL/PE-;c
20x2 AL/PE-;c
26x3 AL/PE-;c
32x3 AL/PE-;c
100 m/bal.
200 m/bal.
100 m/bal.
100 m/bal.
50 m/bal.
50 m/bal.
biela
biela
biela
biela
biela
biela
B142002011
B142002012
B142003011
B142004011
B142005011
B142006011
B00001001
1Ă1*89/.+8!43Í-4/!
9ēJK@CMēBG@Q@JSDQHRSHJ@
Trubky sú vyrobené z materiálu AkoaĻoor PB R 50, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre trubky
urĦené k plošnému vykurovaniu alebo chladeniu. Vĭaka tomuto materiálu je dosiahnutá
vyššia ohybnosŰ trubiek pri zachování ostatných charakteristík na po{adovanej úrovni.
Trubky odpovedajú EN ISO 15876 a majú kyslíkovú bariéru podŐa DIN 4726.
3DMSNM@IOQNFQDRıUMDIŏHDL@SDQHēKOQDUşQNATQŕQOQDUXJTQNU@MHDR@UXYM@ĜTID
• vysokou {ivotnosŰou
• vysokou tlakovou (10 barov a tepelnou (5C odolnosŰou
• vysokou pru{nosŰou daná spracovateŐnosŰou pri nízkych teplotách
• vysokou chemickou odolnosŰou (pou{itie nemrznúcich zmesí
Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru a preto je vhodná pre rozvody kúrenia
alebo podlahové kúrenia.
9ēJK@CMĢSDBGMHBJĢO@Q@LDSQD
• maximální provozní teplota: 5C
• maximální provozní tlak: 10 barƀ
• nepropustnost kyslíku: 0,014 mg/lxd pŦi 60C
)DCMNSKHUĢUQRSUXSQTAJX
• vrstva z EVOH zabraŚujúca prestupu kyslíka
• adhézny vrstva
• vnútorná rúrka PB
17 ´ 2 - PB EVOH
250 m/bal.
slon. kosŰ
* okrem príslušenstva
82
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
1Ă1*89.2($þ.5 -Í'./+8$38+Í-4/$'#7B
9ēJK@CMĢBG@Q@JSDQHRSHJX
Rúrka PE-; CONCEPT-COMAP je vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou so
zasieŰovaním fyzikálnou cestou, tj materiál je správne oznaĦovaný ako PEHD-;c.
Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru a preto je vhodná pre rozvody kúrenia alebo podlahové
kúrenia. Pre rozvody kúrenia pou{ívame rúrku s chrániĦkou, pre podlahové kúrenie
naopak trubku bez chrániĦky.
9ēJK@CMĢSDBGMHBJĢO@Q@LDSQD
Maximálna prevádzková teplota: 5C Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov
NepriepustnosŰ kyslíka: 0,014 mg / L;D pri 60C
)DCMNSKHUĢUQRSUXQŕQJX
• vonkajšie krycie ĺlm z PE-;c
• adhézna vrstva
• vrstva z EVOH zabraŚujúca prestupu kyslíka
• adhézna vrstva
• vnútorná rúrka PE-;c
16x2 - Pe;c EVOH
16x2 - Pe;c EVOH
120 m/bal.
240 m/bal.
prírodný PE
prírodný PE
B713001011
B713001012
18x2 - Pe;c EVOH
120 m/bal.
prírodný PE
B713001021
50 m/bal.
Ħierna
50-MBLACK20
314!* /1Ü2+4û$-235.
ChrániĦka Ħierna
rozmer 20 mm, hrúbka steny 6 mm pre rúrky 16, 15, 20 mm
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
83
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
+HRNU@BHDSU@QNUJX".-"$/32TCN/QDRR5HRT"NMSQNK
OQDSQTAJX +/$7B +/$7B/D7B
$5.'
+HRNU@BHDSU@QNUJX2TCN/QDRRRĢQHD2RTMHJēSMNTSDBGMNKŃFHNT5HRT"NMSQNKRŕSU@QNUJXRUDĻLH
ŏHQNJşLUXTţHSıL3U@QNUJXLNţMNUXTţHŒOQDQNYUNCXUNCXHJŕQDMHDUOQıO@CDONSQDAX@IOQDONCK@GNUĢ
JŕQDMHD3U@QNUJXRŕRQŕQJ@LHROēI@MĢQ@CHēKMXLKHRNU@MıLUDĻLHLNCDQMĢQşBGKT@GK@UMDRONĻ@GKHUNT
SDBGMNKŃFHNT+HRNU@BHDOQNkKIDNYM@ĜNU@Mş@JNt3'3'+g@IDCMēR@NADţMDONTţıU@MşOQNkK@SDC@
@IADţMDONTţıU@MĢĜDĻTRSDQDROKHRNU@BHDRŕOQ@UX
ûQŃADMHDROKNBGşLSDRMDMıL
14x2 - 1/2
16x2 - 3/8
16x2 - 1/2
16x2 - 3/4
18x2 - 1/2
18x2 - 3/4
20x2 - 1/2
20x2 - 3/4
26x3 - 3/4
S735GV
S735GV
S735GV
S735GV
S735GV
S735GV
S735GV
S735GV
S735GV
762AC;
762BB;
762BC;
762BD;
762DC;
762DD;
762EC;
762ED;
762JD;
S735GEV
S735GEV
S735GEV
763BD;
763DD;
763ED;
/QDBGNCYēUHSNUşUMŕSNQMşYēUHS
16x2 - 1/2
18x2 - 1/2
18x2 - 3/4
20x2 - 1/2
20x2 - 3/4
26x3 - 3/4
26x3 - 1
32x3 - 1
40x3,5 - 5/4
50x4 - 6/4
63x4,5 - 2
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
S7270GV
746BC;
746DC;
746DD;
746EC;
746ED;
746JD;
746JE;
746KE;
746L);
746MG;
746NJ;
/QDBGNCYēUHSNUşUNMJ@IŏıYēUHS
14x2 - 1/2
16x2 - 1/2
18x2 - 1/2
18x2 - 3/4
20x2 - 1/2
20x2 - 3/4
26x3 - 3/4
26x3 - 1
32x3 - 1
40x3,5 - 5/4
50x4 - 6/4
63x4,5 - 2
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
S7243GV
742AC;
742BC;
742DC;
742DD;
742EC;
742ED;
742JD;
742JE;
742KE;
742L);
742MG;
742NJ;
2ONIJ@OQDYUDQMĢM@ONIDMHD"T
16x2 - 15
20x2 - 22
26x3 - 22
S7240JMV
S7240JMV
S7240JMV
741BC;
741EG;
741JG;
ûQŃADMHDRDTQNJŃMTRNL
16x2 - 3/4 E
18x2 - 3/4 E
20x2 - 3/4 E
84
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
JEDNOTKOVÁ
ROZMER
+F@QMHSŕQ@JNMBNUē
16x2 - 15 - L200
16x2 - 15 - L300
16x2 - 15 - L1100
18x2 - 15 - L300
20x2 - 15 - L300
20x2 - 15 - L300
S700LV
S700LV
S700LV
S700LV
S700LV
S700LV
724BC)
724BCG
724BCH
724DCG
724ECG
724ECG
3F@QMHSŕQ@OQHDBGNCMē
16x2 - 15 - T300
20x2 - 15 - T300
S7130LV
S7130LV
732BCG
732ECG
*NKDMNUēF@QMHSŕQ@
16x2 - 15 - L150
20x2 - 22 - L60
26x3 - 22 - L60
S700EV
S700EV
S700EV
721BCE
721EGA
721JGA
2ONIJ@
14x2
16x2
18x2
20x2
26x3
32x3
40x3,5
50x4
63x4,5
S7270V
S7270V
S7270V
S7270V
S7270V
S7270V
S7270V
S7270V
S7270V
745A;;
745B;;
745D;;
745E;;
745J;;
745K;;
745L;;
745M;;
745N;;
2ONIJ@QDCTJNU@Mē
16x2 - 14x2
18x2 - 16x2
20x2 - 14x2
20x2 - 16x2
20x2 - 18x2
26x3 - 16x2
26x3 - 18x2
26x3 - 20x2
32x3 - 16x2
32x3 - 20x2
32x3 - 26x2
40x3,5 - 26x3
40x3,5 - 32x3
50x4 - 32x3
50x4 - 40x3,5
63x4,5 - 40x3,5
63x4,5 - 50x4
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
S7240V
740BA;
740DB;
740EA;
740EB;
740ED;
740JB;
740JD;
740JE;
740KB;
740KE;
740KJ;
740LJ;
740LK;
740MK;
740ML;
740NL;
740NM;
SP57270V
SP57270V
584CE;
584EE;
2ONIJ@OQDKHRNU@MĢM@ONIDMHD"T
20 - 15
20 - 18
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
NÁZOV
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
CENA v €
85
OBRÁZOK
86
JEDNOTKOVÁ
ROZMER
3JTRIDCMNYM@ĜMş
14x2
16x2
18x2
20x2
26x3
32x3
40x3,5
50x4
63x4,5
S7130V
S7130V
S7130V
S7130V
S7130V
S7130V
S7130V
S7130V
S7130V
730A;;
730B;;
730D;;
730E;;
730J;;
730K;;
730L;;
730M;;
730N;;
3JTRQDCTJNU@Mş
16x2 - 14x2 - 14x2
16x2 - 14x1 - 16x2
16x2 - 20x2 - 16x2
18x2 - 16x2 - 16x2
18x2 - 16x2 - 18x2
20x2 - 14x2 - 20x2
20x2 - 16x2 - 16x2
20x2 - 16x2 - 18x2
20x2 - 16x2 - 20x2
20x2 - 18x2 - 18x2
20x2 - 18x2 - 20x2
20x2 - 20x2 - 16x2
20x2 - 26x3 - 16x2
20x2 - 26x3 - 20x2
26x3 - 16x2 - 16x2
26x3 - 16x2 - 20x2
26x3 - 16x2 - 26x3
26x3 - 18x2 - 18x2
26x2 - 18x2 - 20x2
26x3 - 18x2 - 26x3
26x2 - 20x2 - 16x2
26x3 - 20x2 - 20x2
26x3 - 20x2 - 26x3
26x3 - 26x3 - 16x2
26x3 - 26x3 - 20x2
26x3 - 32x3 - 26x3
32x3 - 16x2 - 32x3
32x3 - 18x2 - 32x3
32x3 - 20x2 - 32x3
32x2 - 26x3 - 26x3
32x3 - 26x3 - 32x3
32x3 - 32x3 - 26x3
40x3,5 - 26x3 - 40x3,5
40x3,5 - 32x3 - 40x3,5
50x4 - 26x3 - 50x4
50x4 - 40x3,5 - 50x4
63x4,5 - 26x3 - 63x4,5
63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
S7130RV
733BAA
733BAB
733BEB
733DBB
733DBD
733EAE
733EBB
733EBD
733EBE
733EDD
733EDE
733EEB
733EJB
733EJE
733JBB
733JBE
733JBJ
733JDD
733JDE
733JDJ
733JEB
733JEE
733JEJ
733JJB
733JJE
733JKJ
733KBK
733KDK
733KEK
733KJJ
733KJK
733KKJ
733LJL
733LKL
733MJM
733MLM
733NJN
733NLN
3JTRRUNMJ@IŏıLYēUHSNL
16x2 - 1/2 - 16x2
20x2 - 1/2 - 20x2
20x2 - 3/4 - 20x2
26x3 - 3/4 - 26x3
26x3 - 1 - 26x3
S7132GV
S7132GV
S7132GV
S7132GV
S7132GV
734BCB
734ECE
734EDE
734JDJ
734JEJ
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
NÁZOV
CENA v €
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
JEDNOTKOVÁ
ROZMER
3JTRRUMŕSNQMşLYēUHSNL
16x2 - 1/2 - 16x2
18x2 - 1/2 - 18x2
20x2 - 1/2 - 20x2
20x2 - 3/4 - 20x2
26x3 - 1/2 - 26x3
26x3 - 3/4 - 26x3
26x3 - 1 - 26x3
32x3 - 1/2 - 32x3
40x3,5 - 1 - 40x3,5
S7130GV
S7130GV
S7130GV
S7130GV
S7130GV
S7130GV
S7130GV
S7130GV
S7130GV
731BCB
731DCD
731ECE
731EDE
731JCJ
731JDJ
731JEJ
731KCK
731LEL
S7130JMV
736BCB
14x2
16x2
18x2
20x2
26x3
32x3
40x3,5
50x4
63x4,5
S700V
S700V
S700V
S700V
S700V
S700V
S700V
S700V
S700V
720A;;
720B;;
720D;;
720E;;
720J;;
720K;;
720L;;
720M;;
720N;;
*NKDMN§
26x3
32x3
40x3,5
50x4
63x4,5
S7041V
S7041V
S7041V
S7041V
S7041V
710J;;
710K;;
710L;;
710M;;
710N;;
*NKDMNRUNMJ@IŏıLYēUHSNL
14x2 - 1/2
16x2 - 1/2
18x2 - 1/2
20x2 - 1/2
20x3 - 3/4
26x3 - 3/4
32x3 - 1
S702GV
S702GV
S702GV
S702GV
S702GV
S702GV
S702GV
726AC;
726BC;
726DC;
726EC;
726ED;
726JD;
726KE;
*NKDMNRUMŕSNQMşLYēUHSNL
16x2 - 1/2
18x2 - 1/2
20x2 - 1/2
20x2 - 3/4
26x2 - 3/4
32x3 - 1
S700GV
S700GV
S700GV
S700GV
S700GV
S700GV
722BC;2
722DC;
722EC;
722ED;
722JD;
722KE;
S700JMV
S700JMV
S700JMV
723BC;
723EG;
723JG;
3JTRRNRUNQMşLM@ONIDMıL"T
16x2 - 15 - 16x2
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
NÁZOV
CENA v €
*NKDMN§
*NKDMNOQDYUDQMĢM@ONIDMHD"T
16x2 - 15
20x2 - 22
26x6 - 22
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
87
OBRÁZOK
88
JEDNOTKOVÁ
ROZMER
9ēRKDOJ@
16x2
18x2
20x2
26x2
32x3
40x3,5
S7300V
S7300V
S7300V
S7300V
S7300V
S7300V
780B;;
780D;;
780E;;
780J;;
780K;;
780L;;
*NKDMNOQDM@ONIDMHDQNYCDĻNU@Ĝ@
26x3 - 1
S708DV
727JE;
-ēRSDMJ@CUNIHSēŏS@MC@QCM@
16x2 - 1/2
18x2 - 1/2
20x2 - 1/2
S7471DGV
S7471DGV
S7471DGV
770BCB
770DC;
770ECE
-ēRSDMJ@IDCMNCTBGēŏS@MC@QCM@
16x2 - 1/2
18x2 - 1/2
20x2 - 1/2
20x2 - 3/4
26x3 - 3/4
S7471GV
S7471GV
S7471GV
S7471GV
S7471GV
771BC;
771DC;
771EC;
771ED;
771JD;
-ēRSDMJ@IDCMNCTBGēMıYJ@
16x2 - 1/2
20x2 - 1/2
S7473GV
S7473GV
774BC;
774EC;
#NONIDMHDQDYDQUNēQT6"
16x2 - 1/2
S740V
781BC;
#UNIHSĢJQıţDMHD
16x2 - 16x2 - 16x2
20x2 - 16x2 - 16x2
20x2 - 16x2 - 20x2
20x2 - 20x2 - 20x2
S745V
S745V
S745V
S745V
782BBB
782EBB
782EBE
782EEE
#UNIHSēOĖSJ@
16x2 - 15 R50/V53
16x2 - 15 R50/V65
S7506V
S7506V
783BCB
783BCD
-ēRSDMJXRCQţH@JNLQNYSDĜ
16x2 - 1/2
20x2 - 1/2
S507V
S507V
784BCE
784ECE
A331001001
2ONIJ@
17x2 pro PB, H contur
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
NÁZOV
CENA v €
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
ÈDQO@CKNUĢRJTOHMX".-"$/3".-
2S@UDAMHBNUşRXRSĢLĜDQO@CKNUşBGRJTOıM@QNYCDKNU@ĜNUTLNţľTIDUXSUēQ@ŒYNRS@UXOQDQńYMDUXJTQNU@BHD
RXRSĢLXHYCQNIDSDOK@4LNţľTIDY@ONIDMHDONCK@GNUĢGN@KDANRSDMNUĢGNJŕQDMH@Q@CHēSNQNUHOQıOQ@UTSDOKDI
UNCX9CQNISDOK@LńţDAXŒĻTANUNKMşSDODKMĢĜDQO@CKNOKXMNUş@KDANDKDJSQHBJşJNSNKJNSNKM@STGĢO@KHUN
@ONC9CQNISDOK@LńţDOQ@BNU@ŒR@JTLTK@ĜMNTMēCQţNTHADYMDIÈDQO@CKNUĢRJTOHMXRŕGM@BıLH
@QDFTK@ĜMşLHIDCMNSJ@LHIDCMNSKHUşBGUXJTQNU@BıBGNJQTGNU/QHROQēUMNLM@UQGMTSıONĜSTUXJTQNU@BıBG
UDSUı@BGQDFTKēBHDIDLNţMĢCNBHDKHŒCNJNM@KĢGNJNLENQSTUXJTQNU@MH@@UşYM@LMDYMıţHŒOQDUēCYJNUĢ
MēJK@CXNAIDJST*@ţCēUXJTQNU@BH@UDSU@UXA@UDMēĜDQO@CKNUNTRJTOHMNTLńţDAXŒQDFTKNU@MēMDYēUHRKD
ONLNBNTOQNFQ@LNU@SDKMşBGHYANUşBGSDQLNRS@SNUJSNQĢATCŕONOıR@MĢMHţŏHD5XJTQNU@MHDIDCMNSKHUşBG
ĜēRSıCNLTS@JLńţDOQDAHDG@ŒRUK@RSMşLHSDOKNS@LH@RUK@RSMşLHĜ@RNUşLHOQNFQ@L@LH
È$1/ #+.5Í2*4/(-8
Bez zmiešavaĦa CONCEPT UK bez Ħerpadla
(nezmiešavaný okruh pre rozdelovaĦe s rozostupom 125 mm
PTC66811EA
So zmiešavaĦom CONCEPT MK bez Ħerpadla
(smĵšovaný okruh pro rozdĵlovaĦe s rozteĦí 125 mm
PTC66831EA
#./.14È$-ÍÈ$1/ #+¾
Obehové Grundfos závitové ALPHA2 L 25-60
(bez funkcie AUTOADAPT
180 mm
1 x 230V
5047564
Obehové Grundfos závitové ALPHA2 25-60 NEW
180 mm
1 x 230V
73201
Obehové Wilo závitové Yonos PICO 25/1-6 - 180
4164032
áerpadlo obehové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-6 - 180
4132463
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
8
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
1.9#$+.5 È$
RozdelovaĦ - - CONCEPT 2 vykurovacie okruhy
RozdelovaĦ - - CONCEPT 3 vykurovacie okruhy
RozdelovaĦ - - CONCEPT 4 vykurovacie okruhy
do 70 kW, do 3 m3/hod.
do 70 kW, do 3 m3/hod.
do 70 kW, do 3 m3/hod.
PTC66301.2
PTC66301.3
PTC66301.4
Konzole pre montá{ rozdelovaĦa na stenu
PTC66337.3
Príslušenstvo ku skupinám - - CONCEPT Servophon 230 V
Príslušenstvo ku skupinám - - CONCEPT Servophon 24 V
PTC66341
PTC66341.24
PTC6631.3
RPT10-02 ELC
RPT10-03 ELC
RPT10-04 ELC
RPT10-05 ELC
RPT10-06 ELC
RPT10-07 ELC
RPT10-08 ELC
RPT10-0 ELC
RPT10-10 ELC
RPT10-11 ELC
RPT10-12 ELC
/1Ü2+4û$-235.
'8#1 4+("*Č23 !(+(9¾3.1".-"$/3
Nádoba vyrovnávacia - Hydraulický stabilizátor
- vrátane odvzdušnenia a odkalenia
do 70 kW, do 3 m3/hod.
1.9#$+.5 È$/1$/.#+ '.5Í58*41.5 -($
RozdelovaĦe pre systémy podlahového vykurovania sú vyrobené pre zajistenie jednoduchéj
inštalácie a bezproblémového rozvodu teplonosnej kvapaliny. RozdelovaĦe sú univerzálne
pre systémy pripojenia radiátorov a podlahového vykurovania pou{ívaného v SR.
2/1$,($û 5 -Ü,2/1($3.*.,$1,(2$+$*3.1-("*Č,È$1/ #+.,
!$9!8/ 24
RozdelovaĦ - 2 okruhy – dopor. skrinka SGNG-3/SGP-3
RozdelovaĦ - 3 okruhy – dopor. skrinka SGNG-3/SGP-3
RozdelovaĦ - 4 okruhy – dopor. skrinka SGNG-4/SGP-4
RozdelovaĦ - 5 okruhov – dopor. skrinka SGNG-4/SGP-4
RozdelovaĦ - 6 okruhov – dopor. skrinka SGNG-4/SGP-4
RozdelovaĦ - 7 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5
RozdelovaĦ - 8 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5
RozdelovaĦ - okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5
RozdelovaĦ - 10 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5
RozdelovaĦ - 11 okruhov – dopor. skrinkaSGNG-5/SGP-5
RozdelovaĦ - 12 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5
9NRS@U@QNYCDKNU@Ĝ@YKNţDMēY
Vstupní RozdeŐovaĦ se 2 a 12 vývody, s regulátory prƀtoku se stupnicí 0,5 - 6 l/min.
Výstupní RozdeŐovaĦ se 2 a 12 výstupy s uzavíracími termostatickými ventily.
PŦipojovací set obĵhového Ħerpadla s elektronickým Ħerpadlem WILO.
BezpeĦnostní termostat nastaven na 55C.
v
0
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
È$1/ #+.5¾2*4/(- /1$1.9#$+.5 È$1/3
Pou{itie pre zapojenie s kondenzaĦným kotlom, max. 8 okruhov
áerpadlová skupina (s elektronickým Ħerpadlom Wilo
- s pevným regulaĦným bodom a prednastavením
bezpeĦnostným termostatom (55C
Pou{itie pre zapojenie s kondenzaĦným kotlom, - 12 okruhov
áerpadlová skupina (s elektronickým Ħerpadlom Yonos
- s pevným regulaĦným bodom a prednastavením
bezpeĦnostným termostatem (55C
CONCEPT By-pass
!$9/1$,($û -( 21$&4+ È-Č,û1.4!$-Ü,#./1$# )
RozdeŐovaĦ - 2 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-0
RozdeŐovaĦ - 3 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-1
RozdeŐovaĦ - 4 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-1
RozdeŐovaĦ - 5 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-2
RozdeŐovaĦ - 6 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-2
RozdeŐovaĦ - 7 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
RozdeŐovaĦ - 8 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
RozdeŐovaĦ - okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
RozdeŐovaĦ - 10 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-4
RozdeŐovaĦ - 11 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-4
RozdeŐovaĦ - 12 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-5
24KVD-Y066-60
1"
24KVD-Y066-70
1"
253-06
RPT03-02
RPT03-03
RPT03-04
RPT03-05
RPT03-06
RPT03-07
RPT03-08
RPT03-0
RPT03-10
RPT03-11
RPT03-12
RPT04-02
RPT04-03
RPT04-04
RPT04-05
RPT04-06
RPT04-07
RPT04-08
RPT04-0
RPT04-10
RPT04-11
RPT04-12
240 mm
20 mm
340 mm
30 mm
440 mm
40 mm
540 mm
50 mm
640 mm
60 mm
740 mm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
9NRS@U@QNYCDĻNU@ĜNUYKNţDMēY
vstupný rozdeŐovaĦ s mikrometrickým regulátory prietoku a výstupy 3/4 „EK, výstupné
rozdeŐovaĦe so zabudovanými ventilmy s prípravou na inštaláciu elektrotermických pohonov
s výstupmi 3/4 „EK, sada s odvzdušŚovacím ventilom a vypúšŰacím/napúšŰacím ventilom,
guŐové ventily so šróbením, dr{iaky a prípojky primárneho okruhu 1 „
!$9/1$,($û¾5 -( 2/1($3.*.,$18
RozdeŐovaĦ - 2 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-0
RozdeŐovaĦ - 3 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-1
RozdeŐovaĦ - 4 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-1
RozdeŐovaĦ - 5 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-2
RozdeŐovaĦ - 6 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-2
RozdeŐovaĦ - 7 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
RozdeŐovaĦ - 8 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
RozdeŐovaĦ - okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
RozdeŐovaĦ - 10 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-4
RozdeŐovaĦ - 11 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-4
RozdeŐovaĦ - 12 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-5
240 mm
20 mm
340 mm
30 mm
440 mm
40 mm
540 mm
50 mm
640 mm
60 mm
740 mm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
9NRS@U@QNYCDĻNU@ĜNUYKNţDMēY
vstupný rozdeŐovaĦ s regulátormi prietoku a výstupy 3/4 „EK, výstupný rozdeŐovaĦ
so zabudovanými ventilmy s mo{nosŰou pripojenie elektrotermických pohonov
s výstupmi 3/4 „EK, sada s odvzušŚovacím ventilom, vypúšŰací /napúšŰacím ventilom
a teplomerom 0-80C, guŐové ventilmy so šróbením, dr{iaky a prípojky primárneho okruhu 1 „
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
1
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
2 okruhy
3 okruhy
4 okruhy
5 okruhov
6 okruhov
7 okruhov
8 okruhov
okruhov
10 okruhov
11 okruhov
12 okruhov
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
RPT01-02 INO;
RPT01-03 INO;
RPT01-04 INO;
RPT01-05 INO;
RPT01-06 INO;
RPT01-07 INO;
RPT01-08 INO;
RPT01-0 INO;
RPT01-10 INO;
RPT01-11 INO;
RPT01-12 INO;
RPT04-02 INO;
RPT04-03 INO;
RPT04-04 INO;
RPT04-05 INO;
RPT04-06 INO;
RPT04-07 INO;
RPT04-08 INO;
RPT04-0 INO;
RPT04-10 INO;
RPT04-11 INO;
RPT04-12 INO;
220BM100-07-02
220BM100-07-03
220BM100-07-04
220BM100-07-05
220BM100-07-06
220BM100-07-07
220BM100-07-08
220BM100-07-0
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
!$9/1$,($û¾5 -( -$1$9
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 2 okruhy nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 3 okruhy nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 4 okruhy nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 5 okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 6 okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 7 okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 8 okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 10 okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 11 okruhov nerez
RozdeŐovaĦ - bez premiešávania pro radiátory 12 okruhov nerez
2DRS@U@1NYCDĻNU@ĜśRKNţDMēY
RozdeŐovaĦ bez guŐových ventilov na vstupe do rozdeŐovaĦa a na výstupe z rozdeŐovaĦa.
Vstupy a výstupy vetiev sú 3/4“ EK. ZberaĦ a rozdeŐovaĦ je vybavený ruĦným odvzdušnením
a dopúšŰaním.
!$9/1$,($û¾5 -( 2/1($3.*.,$18-$1$9
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
RozdeŐovaĦ
2 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-0
3 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-1
4 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P-1
5 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-2
6 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-2
7 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
8 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-3
10 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-4
11 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-4
12 okruhov - odpor. skriŚa SGN/P-5
240 mm
20 mm
340 mm
30 mm
440 mm
40 mm
540 mm
50 mm
640 mm
60 mm
740 mm
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
2DRS@U@1NYCDĻNU@ĜśRKNţDMēY
Vstupný rozdelovaĦ s regulátormi prietoku a výstupy 3/4“ EK, výstupný rozdelovaĦ s
zabudovanými ventilmi s}mo{nostou pripojenia elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4“ EK,
sada s}odvzdušŚovacím ventilom, vypúštacím/napúštacím ventilom. RozdelovaĦe RPT INO;
je mo{né kombinovaŰ s}Ħerpadlovou skupinou 24 KVD.
/1($,82$+-Í1.9#$æ.5 È$
RozdeŐovaĦe pre bytové domy a priemyselné objekty, sú pripravené
na osadenie meraĦmi tepla, guŐovými uzávermi a odvzdušŚovacími ventilmi.
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-02 - 2 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P0
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-03 - 3 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P1
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-04 - 4 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P2
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-05 - 5 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P3
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-06 - 6 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P3
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-07 - 7 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P5
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-08 - 8 okruhy - odpor. skriŚa SGN/P5
RozdeŐovaĦ 220BM100-07-0 - okruhy - odpor. skriŚa SGN/P5
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
00 mm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
chróm
2DRS@U@1NYCDĻNU@ĜśRKNţDMēY
vstupný rozdeŐovaĦ s výstupmi 3/4 „tesnenie na plocho, výstupný rozdeŐovaĦ s výstupnou 3/4
„tesnenie na plocho, trubka primárneho okruhu 1 1/4 „zakonĦená vnútornými závitmi, príprava
na ruĦný odvzdušŚovací ventil, mozadzné nastaviteŐné konzoly, rozteĦ vetiev 100cm,
materiál - pochrómovaná mozadz
2
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
2KR(NE PRE
ROZDEæOVAÈE
NÁZOV
CENA
v€
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
1"
1"
Ħervený
modrý
305/1-06 RED
305/1-06 BLUE
JEDNOTKOVÁ
/QıRKTŏDMRSUNOQDQNYCDĻNU@ĜD
GuŐový kohút rohový
GuŐový kohút rohový
/QDBGNCJ@OQDUH@BUQRSUNUĢSQTAJX +/$7B
/QDBGNCJ@UMŕSNQMē
Prechodka 1/2" pre AL/PE-;c trubku
1/2" x 16 mm
VA622A1516
/QDBGNCJ@UNMJ@IŏH@
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
Prechodka 3/4" pre AL/PE-;c trubku
3/4" x 16 mm
3/4" x 18 mm
3/4" x 20 mm
OT113M-3/4)
OT113M-3/4H
217-20020
3/4" EK x 16 mm
3/4" EK x 17 mm
3/4" EK x 18 mm
3/4" EK x 20 mm
216-16020
216-17020
216-18020
216-20020
/QDBGNCJ@OQDUH@BUQRSUNUĢSQTAJX/D7B/!
Eurokonus pre PE a PB trubku 16
Eurokonus pre PE a PB trubku 17
Eurokonus pre PE a PB trubku 18
Eurokonus pre PE a PB trubku 20
2*1(-$/1$1.9#$æ.5 È$
• skrinky pre rozdeŐovaĦe s povrchovou úpravou komaxit
• farba biela RAL 010
• dodávané vĦetne zámku s kŐúĦikom
• vyrábané ako dvojdielne
Skrine sú vyrábané z plechu o sile 1 mm. Na oboch bokoch sú pripravené prierazy
pre prívody. Pre konzoly rozdeŐovaĦov sú vo vnútri zadného dielu nastaviteŐné úchyty.
2JQHľ@ONCNLHDSJNUē
SkriŚa podomietková SGP-0
SkriŚa podomietková SGP-1
SkriŚa podomietková SGP-2
SkriŚa podomietková SGP-3
SkriŚa podomietková SGP-4
SkriŚa podomietková SGP-5
335 / 575-665 / 110-175
435 / 575-665 / 110-175
565 / 575-665 / 110-175
715 / 575-665 / 110-175
75 / 575-665 / 110-175
65 / 575-665 / 110-175
biela
biela
biela
biela
biela
biela
SGP-0
SGP-1
SGP-2
SGP-3
SGP-4
SGP-5
385 / 580 / 110
485 / 580 / 110
615 / 580 / 110
760 / 580 / 110
845 / 580 / 110
1015 / 580 / 115
485 / 580 / 135
615 / 580 / 135
760 / 580 / 135
845 / 580 / 135
1015 / 580 / 135
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
biela
SGN-0
SGN-1
SGN-2
SGN-3
SGN-4
SGN-5
SGNG-1
SGNG-2
SGNG-3
SGNG-4
SGNG-5
Hŏbka je nastaviteŐná od 110 do 175 mm
V spodnej Ħasti sú výškovo polohovateŐné nohy.
2JQHľ@M@CNLHDSJNUē
SkriŚa Nadomietková SGN-0
SkriŚa Nadomietková SGN-1
SkriŚa Nadomietková SGN-2
SkriŚa Nadomietková SGN-3
SkriŚa Nadomietková SGN-4
SkriŚa Nadomietková SGN-5
SkriŚa Nadomietková SGNG-1
SkriŚa Nadomietková SGNG-2
SkriŚa Nadomietková SGNG-3
SkriŚa Nadomietková SGNG-4
SkriŚa Nadomietková SGNG-5
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
3
OBRÁZOK
CENA
v€
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
2XRSĢLNUēCNRJ@M@ONCK@GNUĢUXJTQNU@MHDADYHYNKēBHD
Systémová doska z tvrdeného polystyrénu o hrúbke 0, mm.
Balenie obsahuje 12 dosiek.
Rozmer dosky: 1 x 00 x 1400 mm
vhodná len pre max 17x2 trubku
13,44 m2 /bal.
Ħierna
PT10001-01
«L
2XRSCNRJ@OQDONCK@GNUĢUXJTQNU@MHDRHYNKēBHNTLL
Systémová doska s pochôdznou fóliou z tvrdeného
polystyrénu o sile 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 11 mm.
Belenie obsahuje 13 dosiek.
Rozmer dosky: 11 x 00 x 1400 mm
14,56 m2/bal.
Ħierna
PT10011-01
«L
2XRSCNRJ@OQDONCK@GNUĢUXJTQNU@MHDRHYNKēBHNTLL
Systémová doska s pochôdznou fóliou z tvrdeného
polystyrénu o sile 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 33 mm.
Balenie obsahuje 6 dosiek.
Rozmer dosky: 33 x 800 x 1400 mm
6,72 m2/bal.
Ħierna
PT10033-01
«L
10 m2/bal.
biela
CONCEPT
DESK TAC1
«L
1 mm
Ħierna
A303
D305
A@K
NÁZOV
JEDNOTKOVÁ
2823Í,.5Í#.2*8JONCK@GNUĢLTUXJTQNU@MHT
2XRSĢLNUēCNRJ@3@BJDQCNRJ@
s fóliou a izoláciou 30 mm, balenie 10 m2
Príchytka podlahová - priama
Príchytka podlahová - priam v páse
(pre tacker náradie - SET
DilataĦný pás
DilataĦný pás s presahujúcou fóliou a lepiacou páskou.
Materiál - penový PE.
1 mm / 200 ks
balenie
8 x 150 mm
DilataĦná lišta T2002
DilataĦná lišta pre rozdelenie polí v betone,
napr. pre oddelenie miestností.
Plastiĺkátor CONCEPT N200
Zlo{enie zmesi na podlahové potery: kamenivo 4/8,
piesok 0/4, pomer voda/cement max 0,4
(tj max 10 l vody / 25 kg cementu
Dávkovanie: cca. 0,2 l plastiĺkátoru na 1 m2
pri výške poteru 5 cm.
10 kg
Vodiaci oblúk pre rúrky D 16-18
4
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
šedá
65670010
TG200218
PT10010
C250008001
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
/QıRKTŏDMRSUNJONCK@GNUĢLTUXJTQNU@MHT
/NJNINUşSDQLNRS@S
Termostat elektronický s regulaĦ. koleĦkem
230 V
2710-03
Termostat elektronický s podsvieteným regulaĦ. kolieskom
230 V
27S16-01
Termostat elektronický s dig. displejom
230 V
27S10-01
/QHONINU@BH@KHŏS@OQD
- 6 zón
230 V
2754-06
/QHONINU@BH@KHŏS@OQD2@2
- 6 zón, 24 servopohonov
230 V
27S54-01
1DFTKēBH@ONCK@GNUĢGNRXRSĢLT
Nadradená elektronická regulácia
240 V
2720
Logický okruh Ħerpadla k lište 2754-06
230 V
2810-03
230 V _ M 30 x 1,5
24 V _ M 30 x 1,5
116T-01
116T-02
2DQUNONGNM
Servopohon 2-drátový
Servopohon 2-drátový
Bez proudu uzavŦeno.
- polohy „otevŦi / zavŦi“
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
5
9 /.)$-($/1$1$&4+¾"(4
)$#-$),($23-.23(
27S16-01
230 V
116T-01
9 /.)$-($/1$1$&4+¾"(45( ",($23-.23Ü
2- #1 #$-.41$&4+¾"(.4
9 /.)$-($/1$1$&4+¾"(45( "$1Č"',($
23-.23Ü!$9- #1 #$-$)1$&4+¾"($
27S16-01
27S16-01
27S16-01
27S16-01
kábel 4x1
27S54-01
230 V
116T-01
27S16-01
27S16-01
27S16-01
2720
kábel 4x1
27S54-01
230 V
116T-01
6
(YANUşSDQLNRS@S2
LNţMNY@LDMHŒY@CHFHSēKMXHYANUş
SDQLNRS@S2
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
44035-12
Ů
CENA v €
-¾1 #($$+$*31("*Í *4,4+¾3.1.5Í
Novopress A)P 101
- kufr, lis, materská ĦelusŰ, nabíjaĦka
Akumulátor pre súpravu A)P101
18V / 1,5 Ah
J260001001
Lis Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack
577010
Batéria Akku Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah
571550
572111
7023014
7023016
7023018
7023020
7023026
7023032
Materská ĦelusŰ TH pre súpravu A)P101
7022000
Púzdro na vlo{ky TH
70230
570460
570465
570470
570475
570487
-¾1 #($$+$*31.'8#1 4+("*Í
Press Basic Pack PoZer-Press E Basic-Pack
+HRNU@BH@UKNţJ@3'OQDMēQ@CHD"., /
Lisovacia vlo{ka 7023 - TH14
Lisovacia vlo{ka 7023 - TH16
Lisovacia vlo{ka 7023 - TH18
Lisovacia vlo{ka 7023 - TH20
Lisovacia vlo{ka 7023 - TH26
Lisovacia vlo{ka 7023 - TH32
+HRNU@BH@ĜDKTRŒOQNkK3'OQDMēQ@CHD1$,2
TH 16 mm
TH 18 mm
TH 20 mm
TH 26 mm
TH 32 mm
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
7
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
FARVA
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
-¾1 #($14È-Í
Tacker náradie
Pre podlahové príchytky D 305
TC162001
Lis Eco Press
(ĦeŐuste nie sú súĦasŰou lisu
574000
Lisovacie Ħeluste proĺl H 17
570330
11202B
11201D
11201E
11201J
11201K
Púzdro na rukoveŰ a kalibry
1101;
Univerzálna rukoveŰ kalibru
11002;
*@KHAQNU@BHDQTţHBD
Kalibrovacie ru{ice 16 mm
Kalibrovacie ru{ice 18 mm
Kalibrovacie ru{ice 20 mm
Kalibrovacie ru{ice 26 mm
Kalibrovacie ru{ice 32 mm
8
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
/QTţHM@UMŕSNQMē
Pru{ina vnútorná 16x2
Pru{ina vnútorná 18x2
Pru{ina vnútorná 20x2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
MB3620
MB3630
MB3640
/QTţHM@UNMJ@IŏDI
Pru{ina vonkajšie 16x2
Pru{ina vonkajšie 18x2
Pru{ina vonkajšie 20x2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
C210003001
C210004001
C210005001
No{nice na plastové rúrky
508080
No{nice na chrániĦky
508100
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
JTLTK@ĜMĢMēCNAX".-"$/3".-
/2WWWW"
AkumulaĦné nádr{e PS sú urĦené pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotlov
na pevné palivo, tepelných Ħerpadiel, slneĦných kolektorov, elektrokotlov apod.
3DBGMHB3DBGMHBJĢHMEN
rMēU@QJNUYNRSQ@MXRUMŕSNQMşLYēUHSNL&g/2"HA@MēU@QJNUOQDOQHONIDMHDSDODKMşBGYCQNINU
@YēŒ@ţı@KDANUKNţDMHDDKUXJTQNU@BıBGSDKHDR
rMēU@QNJGNQDRUMŕSNQMşLYēUHSNL&gOQDNCUYCTŏMDMHD@KDANUşRSTOCNUXJTQNU@BHDGNRXRSĢLT
rMēU@QJXYNRSQ@MXRUMŕSNQMşLYēUHSNL&gOQDTLHDRSMDMHDIıLNJOQDSDOKNSMĢĜHCKē
Maximálny pracovný tlak 6 bar. Maximálna pracovná teplota 5C. K akumulaĦným nádr{iam PS dodávame odnímatelnú izoláciu
tl. 100 mm z mÁkkého polyuretanu s ko{enkovým povrchom.
/26%WWW"
AkumulaĦné nádr{e PSW) sú vybavené hornou navarenou prírubou, ktorou je mo{né osadiŰ trubkovým
výmeníkom vhodnej veŐkosti podŐa zvolenej aplikácie a potrebného výkonu. äalej sú vybavené dolným oceŐovým vykurovacím hadom.
Tieto nádr{e sú vhodné predovšetkým pre kombinaciu so solárnymi systémami.
3DBGMHBJĢHMEN
• 8 návarkov zo strany s vnútorným závitom G 6/4“ (PSW)200C iba 6 návarkov - pre pripojenie tepelných zdrojov
a záŰa{í, alebo vlo{enie el. vykurovacích telies.
• 1 návarok hore s vnútorným závitom G 6/4“ - pre odvzdušnenie alebo výstup do vykurovacieho systému
• 4 návarky zo strany s vnútorným závitom G 1/2“ - pre umiestnenie teplotných Ħidiel
• 1 horná navarená príruba zo strany, vnútorný priemer 210 mm - pre umiestnenie rebrovaných výmeníkov
• 2 návarky s vnútorným závitom G 1“ - pripojenie dolného ocelového vykurovacieho hada
Maximálny pracovny tlak 6 bar. Maximálna pracovná teplota 5C. K akumulaĦným nádr{iam PSW) dodáváme
odnímateŐné izolácie tl. 100 mm z mÁkkého polyuretanu s ko{enkovým povrchom.
Nádoba akumulaĦná - Concept PS200Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná - Concept PS300Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná - Concept PS500Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná- Concept PS650Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná - Concept PS800Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná – Concept PS00Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná- Concept PS1000Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná– Concept PS1100Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná- Concept PS1500Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná - Concept PS2000Cn bez izolácie
Nádoba akumulaĦná - Concept PSW)200Cn bez izolácie, 1 - špirála
Nádoba akumulaĦná- Concept PSW)300Cn bez izolácie, 1 - špirála
Nádoba akumulaĦná - Concept PSW)500Cn bez izolácie, 1 - špirála
Nádoba akumulaĦná - Concept PSW)650Cn bez izolácie, 1 - špirála
Nádoba akumulaĦná- Concept PSW)800Cn bez izolácie, 1 - špirála
NádobaakumulaĦná - Concept PSW)1000Cn bez izolácie, 1 - špirála
Nádoba akumulaĦná- Concept PSW)1500Cn bez izolácie, 1 - špirála
Nádoba akumulaĦná - Concept PSW)2000Cn bez izolácie, 1 - špirála
181 l
280 l
474 l
656 l
780 l
860 l
27 l
1040 l
1504 l
2005 l
182 l
280 l
472 l
654 l
776 l
30 l
148 l
17 l
13115
13116
13117
13118
1311
1381
13120
13820
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
1312
13130
Ů
Ů
/QıRKTŏDMRSUNJ@JTLTK@ĜMşLMēCNAēL
Concept IZ-PS200Cn izolacia
13131
Concept IZ-PS300Cn izolacia
Concept IZ-PS500Cn izolacia
Concept IZ-PS650Cn izolacia
Concept IZ-PS800Cn izolacia
Concept IZ-PS00Cn izolacia
Concept IZ-PS1000Cn izolacia
Concept IZ-PS1100Cn izolacia
Concept IZ-PS1500Cn izolacia
Concept IZ-PS2000Cn izolacia
Concept IZ-PSW)200Cn izolacia
Concept IZ-PSW)300Cn izolacia
Concept IZ-PSW)500Cn izolacia
Concept IZ-PSW)650Cn izolacia
Concept IZ-PSW)800Cn izolacia
Concept IZ-PSW)1000Cn izolacia
Concept IZ-PSW)1500Cn izolacia
Concept IZ-PSW)2000Cn izolacia
Concept IZ-PSW)2000Cn izolacia
Concept príruba zaslepovacia k PSW)C
13132
13133
13134
13135
13821
13136
13822
13137
13138
1313
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146
13146
11354
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
OBRÁZOK
NÁZOV
ROZMER
ÈÜ2LO TOVAR4
DODÁVATEæA
JEDNOTKOVÁ
CENA v €
2NKēQMDRXRSĢLX".-"$/3
2KMJNR@Q@CıLDCYH@KSDQM@SıUMDYCQNIDDMDQFHD@IDGNUşYM@LRSēKDQ@RSHDURŕUHRKNRSHRQ@RSNL
BHDMENRıKMXBGO@KıU@YMDĜHRSDMıL@SLNREĢQX2NKēQMDRXRSĢLXIDLNţMĢUXTţHŒ@JNUCNLēBMNRSH
S@J@IOQHDLXRDKMşBG@OKHJēBHēBGOQDNGQDUUNCXA@YĢMT@KDAN@I@JNONCONQTUXJTQNU@MH@
2NKēQM@YNRS@U@$*.23 -# 1#@*.,%.13
R@JTLTKēBHNTSDOKDIUNCXURL@KSNU@MNLYēRNAMıJTg
2NKēQM@YNRS@U@2$3$*.
Zásobník SG 140l s 1x výmenníkpríslušenstvo
1x kolektor doskový 2,1 m2 CONCEPT 100 T4 Cu 2,2
SET EKO 2014
2NKēQM@YNRS@U@2$323 -# 1#
Zásobník NTRR300/SOL s 2x výmenníkprísluš
2x doskový kolektor. CONCEPT 100 T4 Cu 2,2
SVT kód kolektoru: SVT 136
SET STANDARD 2014
2NKēQM@YNRS@U@2$3*.,%.13
Zásobník NTRR300/SOL s 2x výmenníkprísluš.
2x trubicový kolektor 3,2 m2 VSC25:2013
SVT kód kolektoru: SVT 4876
SET KOM)ORT
CONCEPT 50 STANDARD
2NKēQM@YNRS@U@".-"$/323 -# 1#
zásobník NTRR250/SOL s 2x výmenník prísluš.
2x doskový kolektor T4 ALU 4,4m2
SVT kód kolektoru: SVT 1402
2NKēQM@YNRS@U@".-"$/3*.,%.13/+42
zásobník NTRR400/SOL s 2x výmenníkprísluš.
3x kolektor 4 ALU 6,6 m2
SVT kód kolektoru: SVT 1402
CONC.50 KOM)ORT PLUS
9NRS@U@NAR@GTID
kolektory, montá{nu sadu, háky, hnaciu sadu, reguláciu
expanznú nádobu dr{iak, zásobník TV, kvapalinu,
zmiešavací ventil
100
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZEK
NÁZEV
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
CENA v Kě
2 m2
4 m2
6 m2
12661
12662
12663
JEDNOTKOVÁ
".-"$/3NGQDU35
2NKēQMXRXRSĢLYNRS@UXADYYēRNAMıJ@
9NRS@U@OQDNGQDUUNCX
CDRJNUĢJNKDJSNQX"NMBDOS
Klasik 1 - 1x kolektor príslušenstvo
Klasik 2 - 2x kolektor príslušenstvo
Klasik 3 - 3x kolektor príslušenstvo
Kód SVT kolektoru
SVT1078
9NRS@U@NAR@GTID
kolektory, montá{nu sadu, háky, separátor vzduchu,
odvzdušŚovací ventil, hnaciu sadu s reguláciou, expanznú
nádobu dr{iak ventil, zmiešavací ventil na TV, solárnu
kvapalinu
9NRS@U@MDNAR@GTID
ohrievaĦ na TV
#NONQTĜDMēJU@O@KHM@OQDOQıO@CMĢCNOKMDMHD
Solarten super
10 l
12681
#NONQTĜDMĢNGQHDU@ĜDM@35
.GQHDU@ĜRS@BHNMēQMDRCUNL@UşLDMMıJLH
OhrievaĦ výmenníkový vertikálny 200 NTRR / SOL
OhrievaĦ výmenníkový vertikálny 250 NTRR / SOL
OhrievaĦ výmenníkový vertikálny 300 NTRR / SOL
OhrievaĦ výmenníkový vertikálny 400 NTRR / SOL
OhrievaĦ výmenníkový vertikálny 500 NTRR / SOL
200 l, 2 výmenníky
250 l, 2 výmenníky
300 l, 2 výmenníky
400 l, 2 výmenníky
500 l, 2 výmenníky
11071301
1101301
12101301
12141301
12131301
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
101
OBRÁZEK
NÁZEV
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
*NKDJSNQX"NMBDOS
".-"$/3m*NKDJSNQ"NMBDOS3 KT
Doskový solárny kolektor prevedenie „U“ plášŰ kolektoru
z prírodného hliníku, trubky a absorbér Al selektívna vrstva absorbéru.
3DBGMHBJĢŕC@ID
Plocha absorbéru
HmotnosŰ
Objem
Koeĺcient absorbcie
Koeĺcient emisie
Pripojenie 2x
DoporuĦený prietok
Lineárny súĦiniteŐ tepelnej straty
Kvadratický súĦiniteŐ tepelnej straty
Optická úĦinnosŰ
Kód SVT
S40016
S40017
S40018
S4001
2,1 m2
35 kg
1,1 l
0,5
0,005
3/4"
80 l/hod.
3,627
0,015
0,81
SVT1402
/QıRKTŏDMRSUNOQDOQHONIDMHDRNKēQMXBGJNKDJSNQNU"NMBDOS
OdvzdušŚovací ventil s jímkou pre Alu - Őavý
OdvzdušŚovací ventil s jímkou pre Alu - pravý
Prípojka kolektorov L 3/4" -3/4"
Prípojka kolektorov P 3/4" -3/4"
102
S20032
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZEK
NÁZEV
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
*NKDJSNQX"NMBDOS
".-"$/3m*NKDJSNQ".-"$/33"T
Doskový solárny kolektor prevedenie „U“ plášŰ kolektoru z prírodného hliníku,
trubky a absorbér Cu selektívna vrstva absorbéru.
S20034
,NMSēţM@R@C@M@CJQXSHMTDSDQMHSOKDBGUQMDQDYTBGXSNU@BıGŏQŃANU
króby - MS CLICK V1
pre 1 kolektor
króby - MS CLICK V2
pre 2 kolektory
króby - MS CLICK V3
pre 3 kolektory
S30037
S30001-21
S30002-21
,NMSēţM@R@C@OQDUDQSHJēKMDJNKDJSNQXS@ŏJNUĢJQXSHMX
Háky - MS CLICK V1
Háky - MS CLICK V2
Háky - MS CLICK V3
S3004
S30001-11
S30002-11
MS PS1
MS PS2
MS PS3
3DBGMHBJĢŕC@ID
Plocha absorbéru
HmotnosŰ
Objem
Koeĺcient absorbcie
Koeĺcient emisie
Pripojenie 2x
DoporuĦený prietok
Lineárny súĦiniteŐ tepelnej straty
Kvadratický súĦiniteŐ tepelnej straty
Optická úĦinnosŰ
Kód SVT
2,1 m2
36 kg
1,1 l
0,5
0,005
3/4"
80 l/hod.
3,78
0,011
0,82
SVT136
pre 1 kolektor
pre 2 kolektory
pre 3 kolektory
*NMŏSQTJBH@M@OKNBGŕRSQDBGTY +OQNkKNUOQDUDQSHJēKMDJNKDJSNQX
MS PS 1
pre 1 kolektor
MS PS 2
pre 2 kolektory
MS PS 3
pre 3 kolektory
4BGXSDMHDJNKDJSNQNUM@ŏHJLŕRSQDBGTADYŕBGXSNU
U-12 univerzálna montá{nía sada pre 1 kolektor
S1 Spojka Al proĺlov
2@C@NAR@GTID
2´ Al proĺl, kamene so šroubom boĦné prílo{ky a podpery
kolektorov (úchyty do krytiny je nutné objednaŰ
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
4 úchyty
4T8241200
4T4130367
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
103
OBRÁZEK
NÁZEV
ROZMÏR
".-"$/3m*.+$*3.1%2"
TiNox
Doskový solárny kolektor prevedení H plášŰ kolektora z hliníka, rúrky a absorbér
z medi Tinox selektívna vrstva absorbéru
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
SO8100125
4 úchyty
4T8241500
4T4130367
tašky
tašky (s náklonom
plech rovný, lepenka
plech rovný, lepenka
univerzál
univerzál
SR100002
SR100003
SR102001
SR102002
SR111010
SR111013
3DKDRJNOHBJēSXĜOQDYLDMTRJKNMT
T1 Teleskopická tyĦ pre zmenu sklonu o 35
T2 Teleskopická tyĦ pre zmenu sklonu o 45
SU8200447
SU8200446
*NLONMDMSXMēGQ@CMĢCHDKX
AL6 proĺ l 6 m
KámeŚ na montá{ K1 - do AL proĺlov prílo{ka
KámeŚ na montá{ K2 - do AL proĺlov
Dr{iak kolektorov D1 - spodný Al
4T4130025
K1
K2
SC221201
/QıRKTŏDMRSUNJR@CēLOQDQNUMŕRSQDBGT
Trojúholník V-Zn
Zavetrávanie L-Zn
4T8200012
4T8200112
3DBGMHBJĢŕC@ID
absorbĦná plocha
hmotnosŰ
objem
koeĺcient absorbcie
koeĺcient emisie
pripojenie 4x
maximálny prietok
lineárny súĦiniteŐ tepelnej straty
kvadratický súĦiniteŐ tepelnej straty
optická úĦinnosŰ
Kód SVT
4BGXSDMHDJNKDJSNQNUM@ŏHJLŕRSQDBGTADYŕBGXSNU
U-15 univerzálna montá{nía sada pre 1 kolektor
S1 Spojka Al proĺlov
2@C@NAR@GTID
2´ Al proĺl, kamene so šroubom boĦné prílo{ky a podpery
kolektorov (úchyty do krytiny je nutné objednaŰ
ĂBGXSXOQD-2ONCĻ@SXOTRSQDBGX
Hák PS nerez s plochou pevný
Hák PSS nerez s plochou nastaviteŐný
Hák LS nerez L pevný
Hák LSS nerez L nastaviteŐný
Vrut M10-200 mm nerez s doskou
Vrut M12-300 mm nerez s doskou
104
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
2,4 m2
41,5 kg
1,2 l
0,5
0,05
G 3/4“
200 l/hod.
3,263
0,0132
0,763
SVT488
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZEK
NÁZEV
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
*NKDJSNQX"NMBDOSGNQHYNMSēKMD
".-"$/3m*NKDJSNQ".-"$/33"T'NQHYNMS@K
Doskový solárny kolektor horizontálne prevedenie „H“ plášŰ
kolektoru z hliníku, trubky a absorbér z medi selektivna vrstva absorbéru
3DBGMHBJĢŕC@ID
absorbĦná plocha
hmotnosŰ
objem
koeĺcient absorbcie
koeĺcient emisie
pripojenie 4x
maximálny prietok
lineárny súĦiniteŐ tepelnej straty
kvadratický súĦiniteŐ tepelnej straty
optická úĦinnosŰ
Kód SVT
S20033
2,1 m2
36 kg
1,07 l
0,5
0,05
G 3/4r
80 l/hod.
3,78
0,011
0,82
SVT136
4BGXSDMHDJNKDJSNQNUM@ŏHJLŕRSQDBGT
króby - MS CLICK H1
króby - MS CLICK H2
króby - MS CLICK H3
Háky - MS CLICK H1
Háky - MS CLICK H2
Háky - MS CLICK H3
pre 1 kolektor
pre 2 kolektory
pre 3 kolektory
pre 1 kolektor
pre 2 kolektory
pre 3 kolektory
S30052
S30001-41
S30002-41
S30050
S30001-31
S30002-31
4BGXSDMHDJNKDJSNQNUM@QNUMŕRSQDBGT
MS PH1 / 45
pre 1 kolektor
S30008
M10010
/QıRKTŏDMRSUN
Spojka proĺlov - horného a dolného
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
105
OBRÁZEK
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
vakuový
GT8100325
4 úchyty
4T8241200
4T4130367
tašky
tašky (s náklonom
plech rovný, lepenka
plech rovný, lepenka
univerzál
univerzál
SR100002
SR100003
SR102001
SR102002
SR111010
SR111013
3DKDRJNOHBJēSXĜOQDYLDMTRJKNMT
Teleskopická tyĦ T1 - pre zmenu sklonu o 35
Teleskopická tyĦ T2 - pre zmenu sklonu o 45
SU8200447
SU8200446
/QıRKTŏDMRSUNJR@CēLOQDQNUMĢRSQDBGX
Trojúholník V-Zn
Zavetrávanie L-Zv
4T8200012
4T8200112
NÁZEV
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
*NKDJSNQX"NMBDOSSQTAHBNUĢ
".-"$/3m*NKDJSNQ52"
Trubicový solárny kolektor prietoĦný.
Vakuové trubice s potrubým a absorbérom z medi.
Za trubicami je zrkadlová plocha pre zvýšenie úĦinnosti.
3DBGMHBJĢŕC@ID
AbsorbĦní plocha
HmotnosŰ
Objem
Koeĺcient absorbcie
Koeĺcient emisie
Pripojení 2x
Maximální prietok
PoĦet trubíc
Lineárny súĦinitel tepelnej straty
Kvadratický súĦinitel tepelnej straty
Optická úĦinnosŰ
Kód SVT
4BGXSDMHDJNKDJSNQNUM@ŏHJLŕRSQDBGTADYŕBGXSNU
U-12 univerzálna montá{na sada pre 1 kolektor
S1 Spojka Al proĺlov
2@CXNAR@GTIŕ
2´ Al proĺl, kamene so šróbmi boĦné prílo{ky a podpery
kolektorov (úchyty do krytiny je nutné objednaŰ
ĂBGXSXOQD-2ONCĻ@SXOTRSQDBGX
Hák PS nerez s plochou - pevný
Hák PSS nerez s plochou - stavitelný
Hák LS nerez L - pevný
Hák LSS nerez L - stavitelný
Vrut M10 - 200 mm nerez s doskou
Vrut M 12 - 300 mm nerez s doskou
106
1,6 m2
31 kg
1,6 l
0,6
0,06
Rp 3/4r
30 l/hod.
10 ks
1,034
53
0,66
SVT4876
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZEK
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
2 Ħidlá - 3 vstupy, 1 výstup
ST8600301
STECA TR A501T - regulácia
- pre jedno kolektorové pole, jeden solárny spotrebiĦ,
regulace otáĦek, PWM signál
2 Ħidla - 5 vstupov, 1 výstup
ST8600511
STECA TR 603
- MC s výstupom na SD kartu
- pre dve kolektorové polia alebo tri spotrebiĦe,
mo{nosŰ pripojenia modulov pre riadenie
vykurovacích okruhov
STECA TR A502TT - regulácia
- pre dve kolektorové polia alebo dva solárne spotrebiĦe,
regulácia otáĦok, PWM signál, výstup pre alarm
3 Ħidla - 6 vstupov, 3 výstupy
ST8610603
3 Ħidla - 5 vstupov, 2 výstupy
ST8600512
STECA TR A503TTR
- regulácia s výstupom na Micro SD kartu
- pre dve kolektorové polia alebo dva solárne spotrebiĦe
digitálny monitoring všetkých funkcií, regulácia otáĦiek
3 Ħidla - 5 vstupov, 3 výstupy
ST8600513
1,5 m
ST8600011
ST8600013
2xG1" 1xG 3/4"
1362062
4xG1" 1xG 3/4"
OV136004
Regusol )PP - pumpa ruĦná, plniaca
G1/2"
OV8700021
Regusol 3 - plniaci ventil do solárnych zostáv
2xG 1"
OV8700010
1" x Cu 15 mm
1" x Cu 18 mm
1" x Cu 22 mm
OV8400017
OV8400018
OV8400022
OV1650
DN 15 G 3/4"
1265
1"
3/4"
1124
1123
NÁZEV
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
1DFTK@BD
1DFTK@BD
STECA TR 0301 - regulácia
- pre jedno kolektorové pole, jeden solárny spotrebiĦ
STECA PT 1000 - teplotný senzor
STECA CMM - prietokomer impulsný
ÈDQO@CKNUĢRJTOHMX
Regusol 130/l - hnacia sada jednotrubková
Regusol 130/III - hnacia sada dvojtrubková
s absorbérem vzduchu
Matka R15 - zárezný krú{ok na Cu
Matka R18 - zárezný krú{ok na Cu
Matka R22 - zárezný krú{ok na Cu
Vlo{ka s plochým tesnením k hnacím sadám Regusol
QL@SŕQX
Termostatický 3-cestný ventil zmiešavací 3/4 - 38-65C
Ventil zónový - 3-cestný s pohonom
Ventil zónový - 3-cestný s pohonom
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
107
OBRÁZEK
NÁZEV
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
12 l, 10 bar 3/4“
18 l, 10 bar 3/4“
25 l, 10 bar 3/4“
35 l, 10 bar 3/4“
50 l, 10 bar 3/4“
80 l, 10 bar 1“
GI002012
GI002018
GI002025
GI002035
GI002050
GI002080
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
/QıRKTŏDMRSUNJRNKēQMXLRXRSĢLNL
$WO@MYMĢMēCNAXOQDRNKēQMDRXRSĢLX
SUN 12/10 - bez úchytov
SUN 18/10 - bez úchytov
SUN 25/10 - bez úchytov
SUN 35/10 - s úchytom
SUN 50/10 - s úchytom
SUN 80/10 - stacionárna
/QıRKTŏDMRSUNJDWO@MYMşLMēCNAēL
Dr{ák expanzní nádoby T 12-24
MK 3/4“ guŐový kohút so zajistením
MK 1“ guŐový kohút so zajistením
DN 20 3/4“
DN 25 1“
7613000
7613100
Rp 3/4“ ´ 800 mm
Rp 1“ ´ 1200 mm
4T8500023
4T8500123
/QıRKTŏDMRSUNJTJNKDJSNQNL
OdvzdušŚovací ventil 3/8“ automat do 160C
3/8“
6118
GuŐový kohút solárny M/) 3/8“ do 200C
3/8“
7250
3/4“ ruĦní
4T8300060
Rp 3/4“ ´ 800 mm
4T8500036
MS 3/4“ vieĦko mosadz pre )SC21 a )SC25
Rp 3/4“
276134R
VE 4300 króbenie priame - 1/2“ mosadzné
1/2“
61610012
PS-3/4“EN- 800, Ļexibilné pripojenie exp. nádoby, bez izolácie
PS-1"EN-1200, Ļexibilné pripojenie exp. nádoby, bez izolácie
OS-NR 3/4“, odvzdušnenie pre )SC 21, )SC25 a VSC 25
PS-3/4“-800, Ļexi pripojenie
s iz. kolektorov VSC25, )SC21 a )SC25
108
RA4521000
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZEK
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
3/4"
14-040-303
11,2 x 18,5 mm
15 x 24 mm
18,5 x 30 mm
77
78
80
TWINE)LON
5l
10 l
25 l
1010
12681
1006
2x nerez hadica s izoláciou 3/4"
4T8500026
13 / 18 mm
13 / 22 mm
13 / 28 mm
1 / 18 mm
1 / 22 mm
1 / 28 mm
55000018
5500001
55000020
55000030
55000031
55000032
30 l/min, 5 bar
ZU134060
NÁZEV
Vsuvka bronzová silnostenná
PT)E Tesnenie pre solárne systémy (2 mm 1/2“
PT)E Tesnenie pre solárne systémy (2 mm 3/4“
PT)E Tesnenie pre solárne systémy (2 mm 1“
TZineĻon – tesniace vlákno na závity
-DLQYMŕB@JU@O@KHM@
Solarten Super
Solarten Super
Solarten Super
PS3/4-1200 - Pripojovaci hadica
QL@lDW
Izolace Armacell 13 x 18 Ħerná
Izolace Armacell 13 x 22 Ħerná
Izolace Armacell 13 x 28 Ħerná
Izolace Armacell 1 x 18 Ħerná
Izolace Armacell 1 x 22 Ħerná
Izolace Armacell 1 x 28 Ħerná
Plniaci vozík ZUWA P80
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
l
175 m, do 240C
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
10
OBRÁZEK
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
3QTAJNUĢUşLDMMıJX
P40 bazénový trubkový výmenník
P55 bazénový trubkový výmenník
P0 bazénový trubkový výmenník
2xRP 3/4“, 2xRP 6/4“
2xRP 1“, 2xRP 6/4“
2xRP 1“, 2xRP 6/4“
SE8710004
SE8710005
SE8710006
PSB 1 pripojovacia sada pre výmenník P15-P40
PSB 2 pripojovacia sada pre výmenník P0
2xRP 3/4“, 2xRP 6/4“
2xRP 1“, 2xRP 6/4“
4T8710018
4T871001
G 3/4“
G 3/4“
SE02010015
SE02010017
SE0011420
SE0011430
4T8710021
NÁZEV
JEDNOTKOVÁ
CENA v Kě
5şLDMMıJX
#NRJNUĢUşLDMMıJX
LA14-20 doskový pájaný výmenník - 3 kW
LA14-30 doskový pájaný výmenník - 6 kW
Izolácia pre výmenník LA14-10 a{ 20 dosiek
Izolácia pre výmenník LA14-21 a{ 40 dosiek
'NCMNS@UşJNMTCNRJNUĢGNUşLDMMıJTIDTC@MēJSşLSNGNCMNSēL
Primárna strana: nemrznúca zmes etylenglycol 35 , teploty 50/30C
Sekundár: voda, teploty vstup 26C, Tlaková strata 16 kPa.
PSB4 pripojovacia sada pre výmenník LA14
110
G 3/4“, DN 50
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
OBRÁZEK
ROZMÏR
ÈÜ2LO ZBOĎÜ
DODAVATELE
CENA v Kě
.GQHDU@ĜRS@BHNMēQMXRIDCMşLUşLDMMıJNL
SG 200/1 S/K stacionárny kombinovaný
SG 300/1 S/K stacionárny kombinovaný
SG 400/1 S/K stacionárny kombinovaný
SG 500/1 S/K stacionárny kombinovaný
SG 700/1 S/K stacionárny kombinovaný
SG 1000/1 S/K stacionárny kombinovaný
SG 1500/1 S/K stacionárny kombinovaný
200 l, 1 výmenník
300 l, 1 výmenník
400 l , 1 výmenník
500 l, 1 výmenník
700 l, 1 výmenník
1000 l, 1 výmenník
1500 l, 1 výmenník
GA6208000
GA6308000
GA6408000
GA6504000
GA6704000
GA6104000
GA6154000
Ů
Ů
Ů
.GŌıU@ĜRS@BHNMēQMıRCUĤL@UşLĤMıJX
SG 200/2 S/K stacionárny kombinovaný
SG 300/2 S/K stacionárny kombinovaný
SG 400/2 S/K stacionárny kombinovaný
SG 500/2 S/K stacionárny kombinovaný
SG 700/2 S/K stacionárny kombinovaný
SG 1000/2 S/K stacionárny kombinovaný
SG 1500/2 S/K stacionárny kombinovaný
200 l, 2 výmenníky
300 l, 2 výmenníky
400 l, 2 výmenníky
500 l, 2 výmenníky
700 l, 2 výmenníky
1000 l, 2 výmenníky
1500 l, 2 výmenníky
GA620000
GA630000
GA640000
GA650000
GA670000
GA610000
GA615000
Ů
Ů
Ů
Ů
JTLTK@ĜMĢMēCNAX
DELTA 600/2, solárna akumulácia s ohrevom TUV
DELTA 750/3/2E, solárna akumulácia s ohrevom TUV
600 l, 2 výmenníky
750 l, 3 výmenníky
GA1007103
GA1007003
Ů
Ů
NÁZEV
JEDNOTKOVÁ
9ēRNAMıJX
ZZZ.ptacek.sk}}}.}}}ZZZ.ptacek.cz
Niektoré obrázky mô{u byŰ len ilustratívne. TlaĦové chyby vyhradené.
111
/NYMēLJX
Technický cenník CONCEPT
/NYMēLJX
Technický cenník CONCEPT
Kompletnú ponuku kúrenárskeho a sanitárneho vybavenia
nájdete v našich produktových katalógoch.
KATALÓG
KÚPEĽNÍ
412 stran
Ústí nad
Labem
Sokolov
Most
Chomutov
Karlovy Louny
Vary
Kladno
UnhošĢ
ZADARMO
slu{ieb
PRAHA
Strakonice
Kutná
Hora
Chrudim
Písek
HavlíÏkĬv
Brod
Jihlava
JindĖichĬv
Hradec
Îeské
BudÝjovice
Ústí
nad Orlicí
TĖebíÏ
a cien
Karviná
Ostrava
Frýdek-Místek
N.JiÏín
KromÝĖíĻ
Vyškov
Uherský
Ostroh
Hodonín
BĖeclav
BRNO
Znojmo
Îeský
Krumlov
Opava
Šumperk
OLOMOUC
ĺÑár nad
Sázavou ProstÝjov
Blansko
Velké
MeziĖíÏí
NDWDORJNXSHOQL#SWDFHNVN
DZVēa`S`ýZV\a`TV]V[
D]`gV_d\V[RöVd\V[cVafS]Z\V
Svitavy
Benešov
Tábor
Klatovy
Liberec
Jablonec n. Nisou
Îeská
Lípa
Jilemnice
Trutnov
LitomÝĖice
JiÏín
Náchod
Mladá
Hradec Králové
MÝlník Boleslav
Rychnov
Kolín Pardubice
nad KnÝĻnou
PĖíbram
02 444 557 81
garanc
ia
najlepš
ích
DÝÏín
Beroun
Plzeć
DomaĻlice
Objednávajte
TĖinec
Námestovo
Valašské
MeziĖíÏí
Zlín
Uherské
HradištÝ
ĺ,L,NA
Banská
Bystrica
Prievidza
Trnava
Poprad
Martin
Prešov
TrenÏín
Košice
Zvolen
BRAT,SLAVA
www.ptacek.cz
www.ptacek.sk
"DMSQēK@RONKNĜMNRSH
SR : Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782–3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk
È1 Tyršova 647 . 664 42 ModŦice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz
Download

Technický cenník Concept 2015