Design Testelemző Mérleg
Használati útmutató .................. 3-13 oldal
Osobná váha Design s analytickou funkciou merania vody, tuku a svaloviny v tele
Návod na obsluhu..................... Strana 14-24
Cântar electronic body fat&body water
Design Body Analysis
Instrucţiuni de folosire............... Pagină 25-35
Design vaga za analizu tijela
Uputstva za uporabu ................ 36-46 stranica
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 1
1
2010.06.07 11:21:27
A garancia a promóció befejezésétől számított két évig érvényes.
Garantáljuk, hogy a Termék
(i) mentes a gyártási hibáktól és/vagy az anyaghibáktól és/vagy a kivitelezésből eredő hibáktól; továbbá
(ii) forgalomba hozható minőségű és alkalmas a rendeltetésének megfelelő célra.
Amennyiben a termék gyártási hibás, automatikusan kicseréljük egy új termékre. Amennyiben egy vagy
több funkciójában jelentkezik hiba, a végfelhasználó tájékozódjon a használati útmutató Hibajavítás
fejezetéből (xx oldal). Amennyiben a probléma a leírtak szerint nem oldható meg és a hiba továbbra is
fennáll, a végfelhasználó a garancia értelmében egy új készüléket kap cserébe.
Szépséghibákra vonatkozóan (karcolások): a fogyasztó ellenőrizze a terméket, mielőtt megvásárolja,
hogy nincsenek-e rajta karcolások, nem hiányoznak-e alkatrészek stb. Az ilyen típusú hibával visszaküldött termék esetében a garancia érvényét veszti.
Záruka platí dva roky odo dňa ukončenia akcie.
Zaručujeme, že tento výrobok
(i) je bez výrobných závad a/alebo chýb materiálu
(ii) disponuje takou kvalitou, že môže byť uvedený do obehu a je vhodný na užívanie k účelu, ktorému je
určený.
Vadný výrobok Vám vymeníme na nový v prípade, že prístroj má výrobnú závadu. V prípade, že sa
zistí porucha jednej alebo viacerých funkcií prístroja, konečný užívateľ sa má informovať o obsahu
kapitoly „Odstránenie porúch“ (strana 24). Pokiaľ sa na základe tohto návodu nedá odstrániť porucha,
konečnému užívateľovi bude vadný prístroj, na základe záruky, vymenený za nový.
Estetické chyby (škriabance): užívateľ má pred zakúpením výrobku skontrolovať, či je jeho povrch bez
závad, respektíve, či je prístroj kompletný, či mu nechýbajú niektoré súčiastky, atď. Záruka neplatí na
vady takéhoto typu a v prípade vrátenia výrobku, kvôli takýmto vadám, bude reklamácia zamietnutá.
Termenul de garanție a produsului este de 2 ani după data sfârşitului promoției.
Produsul este garantat a fi:
(i) fără defecte de fabricare și/sau defecte materiale și/sau defecte de montare, precum și
(ii) de defecte rezultate din calitatea vandabila, și este perfect adecvat scopului căruia este menit sa fie
folosit.
În cazul în care produsul are un deficit rezultat din montare, acesta va fi automat schimbat cu unul
nou. Dacă una sau mai multe funcțiuni ale produsului sunt defecți, consumatorul este rugat ca prima
data sa citească capitolul „Cele mai frecvente probleme” din manualul de folosire. Dacă probleme sunt
persistente, consumatorul va primi în schimb un produs nou, acest lucru făcând parte din garanție.
În cazul defectelor referitoare la aspectul exterior (zgârieturi), cumpărătorul trebuie sa verifice produsul
referitor la zgârieturi, piese lipse etc. Dacă produsul este returnat după cumpărare cu astfel de defecte,
garanția se anulează.
Garancija važi dvije godine računajući od završetka promidžbe.
Garantiramo da Proizvod
(i) nema greške koje su nastale pri proizvodnji i/ili zbog grešaka materijala i/ili koje su nastale pri izvedbi; te da
(ii) posjeduje kvalitetu za trgovački promet i da je podoban za namjenske svrhe.
Ukoliko proizvod ima greške nastale pri proizvodnji, automatski ćemo ga zamijeniti novim proizvodom.
Ukoliko se greške javljaju u jednoj funkciji ili više njih, krajnji korisnik se treba informirati iz poglavlja
uputstava za uporabu pod naslovom Popravak grešaka (xx stranica). Ukoliko se problem ne može riješiti
prema gore navedenima i greška se i dalje javlja, krajnji će korisnik u smislu garancije dobiti novi uređaj
u zamjenu.
2
U pogledu estetskih nedostataka (ogrebotine): prije kupovine potrošač treba provjeriti da li proizvod ima
ogrebotine, nedostaju li mu neki dijelovi itd. U slučaju proizvoda vraćenog s takvom greškom, garancija
prestaje važiti.
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 2
2010.06.07 11:21:28
Tartalomjegyzék
Használat előtt ......................................................................................................... 4
Figyelmeztetés ......................................................................................................... 4
A megfelelő használat ............................................................................................. 5
A termék használatának megfelelő módja ............................................................... 5
Magyarázó ábra és a termék részeinek megnevezése ......................................... 6
Előoldal .................................................................................................................... 6
Hátoldal ................................................................................................................... 6
Az LCD kijelző ikonjai ............................................................................................. 7
Technikai adatok...................................................................................................... 8
Tulajdonságok ......................................................................................................... 8
Biztonsági utasítások az elem használatához ...................................................... 8
A mérleg használatának előkészítése ................................................................... 8
Kicsomagolás .......................................................................................................... 8
Megjegyzés az elem cseréjéhez ............................................................................. 9
Beállítás .................................................................................................................... 9
Személyre szabás/Személyes adatok bevitele ..................................................... 9
Mérések: testsúly, testzsír, izomtömeg, a test víztartalma és a napi
kalóriafelhasználás................................................................................................ 10
A mérleg használata csak a testsúly mérésére ...................................................11
Korábbi mérések eredményeinek előhívása ........................................................11
Az LCD kijelző további jelzéseinek magyarázata ................................................11
A mért értékek értelmezése .................................................................................. 12
Működési adatok ................................................................................................... 12
Testzsír/víztartalom alapján végzett állapotfelmérés ............................................. 12
Hibajavítás.............................................................................................................. 13
Ha a mérleget nem lehet bekapcsolni ................................................................... 13
Ha a mérés elvégzése nem lehetséges ................................................................ 13
Egyéb hibák ........................................................................................................... 13
Tisztítás .................................................................................................................. 13
Hulladékkezelés ..................................................................................................... 13
3
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 3
2010.06.07 11:21:28
Design Testelemző Mérleg (az elemet tartalmazza)
Használat előtt
Köszönjük, hogy a FROTTANA Design Testelemző Mérleget választotta. Termékünk alkalmas
a testúly mérése mellett a testben található zsír, víz, izom és csontok arányának mérésére
is. Használat előtt mindenképpen olvassa át alaposan használati útmutatónkat. Kizárólag
a leírt módon és célokra használja a terméket. Tartsa a használati útmutatót biztonságos
helyen. Amennyiben másnak adná a terméket, mellékelje hozzá a hozzátartozó összes
dokumentációt is.
Biztonsága érdekében kérjük, az első használat előtt ismerje meg alaposan a terméket.
Figyelmeztetés
NE HASZNÁLJA A TERMÉKET, HA PACEMAKER VAGY EGYÉB ELEKTRONIKUS
ORVOSI ESZKÖZ VAN A TESTÉBEN ILL. KÜLSŐ ESZKÖZKÉNT HASZNÁL
HASONLÓT!
A termék gyenge elektromos áramot bocsát a testbe, amely meghibásodást okozhat az
ilyen eszközökben és súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Semmilyen körülmények
között ne használják a terméket olyan személyek, akik szívrohamra hajlamosak,
pacemakert, lélegzéssegítő eszközt, elektrokardiográfot vagy hasonló orvosi eszközt
használnak. Terhes nők számára szintén tilos a használata.
NE HASZNÁLJA KERESKEDELMI VAGY ORVOSI CÉLLAL KÓRHÁZAKBAN ÉS MÁS
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN!
A termék csak otthoni használatra alkalmas.
NE HASZNÁLJA CSÚSZÓS, NEDVES FELÜLETEN!
A mérleget lapos, egyenletes felületre helyezve használja. Ha a padló nedves, törölje
szárazra, mielőtt a terméket ráhelyezi, hogy elkerülje a csúszásveszélyt.
NE HAGYJA A CSOMAGOLÁST VAGY A TERMÉKET GYERMEK KÖZELÉBEN
FELÜGYELET NÉLKÜL!
A csomagolás fulladásveszélyes, halált okozó sérüléshez vezethet. A terméket
gyermekektől távol tárolja.
™Ne álljon a mérleg szélére és ne ugorjon rá.
™Szakértő segítsége nélkül ne kísérelje meg a kapott eredmények értelmezését és
edzésterv megvalósítását.
™Gyermekek és olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő ismerettel és gyakorlattal
az elektronikus eszközök használatában, illetve fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességeikben korlátozott személyek ne használják a terméket felügyelet nélkül,
vagy a biztonságukért felelős személy útmutatása nélkül. A gyermekeket mindenkor
felügyelje, hogy ne játsszanak a termékkel.
™Víz vagy nedvesség soha ne érje a mérleget!
4
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 4
2010.06.07 11:21:28
A megfelelő használat
Ez a termék a testsúly mérésére, valamint a testzsír, víztartalom, izom- és csonttömeg
kiszámítására, a napi kalóriafelhasználás (anyagcsereérték) megállapítására szolgál
bizonyos személyes adatok – súly, nem, magasság, kor – felhasználásával a BIA (BioImpedancia Analízis) alapján.
A termék segítségével kaptt adatok csak tájékoztatási célúak, orvosi célra nem használhatók.
A megfelelő értelmezés érdekében kérjük, mindig kérdezze meg orvosát.
A terméket csak testsúly mérésére használja. Az ettől eltérő alkalmazás, illetve a terméken
elvégzett bármilyen módosítás a terméket megrongálhatja. A termék személyes használatra
való, nem alkalmas kereskedelmi vagy orvosi célú felhasználásra.
Ne engedje, hogy kellő jártassággal nem rendelkező személy használja a terméket. Ügyeljen rá, hogy a terméket csak olyan személy használja, aki elolvasta a használati útmutatót
és képes a terméket biztonságosan üzemeltetni. Használathoz helyezze a mérleget szilárd,
vízszintes, sík felületre.
A termék 10–40˚C közötti hőmérsékleten való használatra optimalizált.
A termék megfelelő kezelése és karbantartása
• Ne helyezze a mérleget hőforrás (tûzhely, sütő, stb.) közelébe. Ez helyrehozhatatlan kárt
okozna a szerkezetben.
• Ne lépje túl a 150 kg-os terhelési súlyhatárt. Ez tartós károsodást okozna a termékben.
• A termék megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye ki a mérleget a következő
körülményeknek:
* szélsőséges hőmérsékletek
* erős rezgés
* túlterhelés
* közvetlen napsütés.
• Óvja a mérleget az elektrosztatikus töltéstől/kisüléstől. Ez gátolja a szerkezet belső
adatátviteli folyamatait és az LCD kijelző hibás eredményeket jeleníthet meg.
• A mérleg tisztításához puha, enyhén benedvesített törlőkendőt és kímélő tisztítószert
használjon.
• Soha ne nyissa fel a mérleg burkolatát. Ez sérüléshez és a termék helyrehozhatatlan
meghibásodásához vezethet. A javításokat bízza szakemberre.
• A termék szabályszerû mûködését megzavarhatja az elektromágneses interferencia. Ebben
az esetben távolítsa el az elemet egy rövid időre, majd helyezze vissza. A mûveletet a
„Megjegyzés az elem behelyezéséhez és cseréjéhez” fejezet alapján végezze.
• A mérleget kizárólag vízszintesen és lapjával fölfelé tárolja. Ne fektesse az oldalára, mivel
ez egyenetlen gravitációs terhelést jelenthet a szerkezet számára.
5
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 5
2010.06.07 11:21:28
Magyarázó ábra és a termék részeinek megnevezése
Előoldal
1. Üveglap
2. Rozsdamentes acél érintkező elektródák
3. LCD kijelző
4. Érintőbillentyû, növekvő értékek görgetése
5. Érintőbillentyű, bekapcsolás / beállítás és
megerősítés funkció (‘SET’)
6. Érintőbillentyû, csökkenő értékek
görgetése
Hátoldal
7. Elemtartó fedélzár
8. Elemetartó fedele
9. Elemtartó
10. 1 db. Lithium CR2032 elem
11. Műanyag szigetelő alátét
12. A fedél két kiugró része
13. Az elemtartó szélén a két bemélyedés
14. Kg / Lb / Stone:Lb átváltó kapcsoló
6
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 6
2010.06.07 11:21:28
Az LCD kijelző ikonjai
1. ‘Goal’ = a célként/részleges célkitűzésként előre beállított testsúly (alapérték: 50 kg)
2. ‘ ’ = a célként megadott testsúlytól lefelé való eltérés mértékét jelzi
3. ‘ ’ = a célként megadott testsúlytól felfelé való eltérés mértékét jelzi
4. ‘ ’ = memória tárhely száma
5. ‘ Kcal ’ = Javasolt napi kalóriabevitel
6. ‘ AGE ’ = a felhasználó életkora (alapérték: 25 év)
7. ‘
’ = nagyon alacsony fizikai aktivitású személy; pihenés
8. ‘
’ = ülő foglalkozású személy; irodai munka
’ = mérsékelt fizikai aktivitású személy; állómunka, némi gyaloglást igénylő munka,
9. ‘
mint például eladók, pincérek esetében
10. ‘
’ = nehéz fizikai munkát végző személy; például hordárok, szállítócégek alkalmazottai, akik nehéz tárgyakat mozgatnak meg
11. ‘
’ = különlegesen nehéz fizikai munkát végző személy; hivatásos sportolók, építőmunkások stb.
12. ‘ BF ’ = a testzsír százalékarányát jelzi
13. ‘ BW ’ = a test víztartalmának százalékarányát jelzi
14. ‘ BM ’ = a test izomtömegének százalékarányát jelzi
15. ‘ BONE ’ = a test csonttömegének százalékarányát jelzi
16. ‘ st:lb’, ‘lb ’ = a súly mértékegysége ‘Stone:font’ vagy ‘font’
17. ‘ kg ’ = mjerna jedinica za težinu ‘kilogram’
18. ‘ ’ = női beállítás (alapértelmezett)
19. ‘ ’ = férfi beállítás
20. ‘
’ = magasság lábban és hüvelykben (alapérték: 5’5”)
21. ‘
’ = magasság centiméterben (alapérték: 165 cm)
22. ‘ ’ = a testzsír, izomtömeg, víztartalom, csonttömeg százalékarányát jelzi
23. ‘
’ = a mért értékek értelmezése
7
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 7
2010.06.07 11:21:28
Technikai adatok
- Energiaellátás: 1 db 3V CR2032 (tartalmazza)
- Maximális terhelés: 150 kg/330 lb
- Minimális mérhető súly: 8 kg/17,6 lb (alapértelmezett: kg)
- Skálabeosztás: 0,1 kg/0,2 lb
- Mérési alapelv: BIA (Bioelektromos Impedancia Analízis)
- Testzsír méréstartomány: 4,0% – 60,0% (skálabeosztás: 0,1%)
- Víztartalom méréstartomány: 27,5% – 66,0% (skálabeosztás: 0,1%)
- Izomtömeg méréstartomány: 20,0% – 56,0% (skálabeosztás: 0,1%)
- Csonttömeg méréstartomány: 2,0% – 20,0% (skálabeosztás: 0,1%)
- Kalória mértékegység: Kcal (skálabeosztás: 1 kcal)
- Memória: 12 tárhely
- Nemek: férfi és nő
- Aktivitási szintek: 5 szint (alacsony/pihenés, ülőmunka/irodai, mérsékelt/séta, nehéz fizikai,
különleges/sportoló)
- Megadható magasság határértékei: 100 cm – 250 cm / 3’3,5” – 8’2,5” (alapérték: 165 cm)
- Kor megadható értékei: 10–100 év
- Üzemi hőmérséklet: 10–40˚C
Tulajdonságok
- A testsúly, testzsír, víztartalom, izomtömeg és csonttömeg mérésére.
- A napi energiaigény meghatározása az életkor és életmód függvényében.
- Az elérni kívánt testsúly előre beállítható.
- A legfrissebb mérési eredmények visszanézhetők.
- Átváltható súlymértékegység: kg / lb / st:lb
- Nagy precizitású nyúlásmérő érzékelővel működik.
- Érintőbillentyűs technológia.
Biztonsági utasítások az elem használatához
VIGYÁZAT! Életveszély! Az elemet tartsa gyemekektől távol. Ne hagyja az elemet elöl
felügyelet nélkül. Gyermekek vagy állatok lenyelhetik az elemet. Foduljon haladéktalanul
orvoshoz, amennyiben valaki lenyelte az elemet.
- Távolítsa el az elemet a készülékből, ha egy bizonyos ideig nem kívánja használni.
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. Az elemet a ‚+‘ jellel fölfelé
helyezze be, ahogy az elemtartón lévő rajzon látja. Helytelen behelyezés esetén az elem
felrobbanhat.
- Óvatosan helyezze be az elemet, hogy a készülék meg ne sérüljön.
- A használt elemet ne otthon dobja ki a szemetesbe, hanem a veszélyeshulladékgyűjtőponton adja le.
A mérleg használatának előkészítése
Kicsomagolás
1. Óvatosan vegye ki a mérleget a dobozból. Ne ejtse le a mérleget, mivel ez
helyrehozhatatlan meghibásodáshoz vezethet.
2. Fordítsa meg a mérleget, és távolítsa el a műanyag szigetelő alátétet az elemtartóból a 3V
Lithium CR2032 elem (10) alól.
8
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 8
2010.06.07 11:21:28
Megjegyzés az elem behelyezéséhez és cseréjéhez
- Nyissa ki az elemtartót (9) a fedél (8) oldalán található zár (7) megnyomásával.
- Távolítsa el a kimerült elemet az elemtartóból (9).
- Helyezze be az új elemet az elemtartóba (9).
Ismételten ügyeljen rá, hogy az elem polaritása
helyes legyen.
- Csukja be az elemtartót (9) a fedéllel (8). Ügyeljen
rá, hogy a fedél két kiugró része (12) illeszkedjen az
elemtartó szélén lévő két bemélyedésbe (13), amikor
becsukja a fedelet. Nyomja a fedelet az elemtartóra
(9), amíg észrevehetően és hallhatóan a helyére
nem kattan.
Beállítás
1. Ügyeljen rá, hogy a mérleget sík, karcálló, csúszásmentes felületen használja. Ne
használja a mérleget szőnyegen.
2. A mértékegység átváltó kapcsoló (14) megnyomásával állítsa be a használni kívánt
mértékegységet a következők közül: ‘kg’, ‘lb’, ‘st:lb’.
Megjegyzés: A tömeg mértékegységének kiválasztása után a magasság
mértékegysége automatikusan beáll az annak megfelelő – imperial vagy metrikus –
rendszerre.
Személyre szabás/Személyes adatok bevitele
A mérleg első használata előtt végezze el a személyes adatok bevitelét, hogy személyre
szabja a készüléket. A mérleg 12 tárhelynyi memóriával rendelkezik 12 különböző
felhasználó adatai számára. A személyes adatok beviteléhez kövesse a következő lépéseket:
1. Érintse meg a ‘Set’ gombot körülbelül 1 másodpercig, hogy bekapcsolja a mérleget. Az
LCD kijelzőn villogni kezd a bal alsó sarokban látható ikon (4) ‘X’ számjegyet mutatva,
ahol az ‘X’ a memória tárhely számát jelenti.
2. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a kívánt memória számáig 1 és 12
között.
3. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy jóváhagyja és továbblépjen a nem beállítására.
4. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot a férfi és nő közötti választáshoz (18. és 19. ikon).
5. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy jóváhagyja és továbblépjen az aktivitási szint
beállítására.
6. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a kívánt aktivitási szinthez az 5
különböző lehetőség közül (7., 8., 9., 10., 11. ikon).
7. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy jóváhagyja és továbblépjen a magasság beállítására.
8. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a megfelelő magasságig
(20. és 21. ikon).
9. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy jóváhagyja és továbblépjen a kor beállítására.
10. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a megfelelő korig (6. ikon).
11. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy jóváhagyja és továbblépjen az elérni kívánt testsúly
beállítására.
12. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a megfelelő testsúlyig (1. ikon).
13. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy jóváhagyja és befejezze a beállítás műveletét. Ha
hosszabban megérintve tartja a gombot, a beállítási ciklus újra elkezdődik. Ha megvárja,
amíg az ikon 6-szor felvillan, utána a mérleg átáll a beállítási módból használati módba
és elkezdheti a mérést.
14. A mérleg további használói kövessék a fenti lépéseket a saját személyes adataik
bevitelére a rendelkezésre álló 12 memória tárhely egyikébe.
9
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 9
2010.06.07 11:21:28
Megjegyzés:
A személyes adatok bevitele során bármikor, ha megvárja, amíg az ikon villogása
abbamarad, a mérleg átáll a használati módba (a kiválasztott memória adatai alapján).
A ‘Set’ gomb megérintésével juthat vissza a beállítási módba.
Mérések: testsúly, testzsír, izomtömeg, a test víztartalma
és a napi kalóriafelhasználás
A mérleget ruhátlanul használja, ha lehetséges. Az így kapott mérési eredmények
pontosabbak lesznek. Mindig cipő és zokni nélkül álljon a mérlegre.
1. Érintse meg a ‘Set’ gombot körülbelül 1 másodpercig, hogy bekapcsolja a mérleget.
2. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a kívánt memória számáig 1 és
12 között, amelyet a saját használatára alakított ki. Várja meg, amíg a memória ikon
abbahagyja a villogást és a mérleg átáll a használati módba. Ekkor a mérleg kész a
mérések elvégzésére, a kijelzőn megjelenő érték ‘0,0 kg’, ‘0,0 lb’ vagy ‘0:0 st:lb’. (A mérleg
magától kikapcsol, ha 20–25 másodperces várakozás után a mérés nem kezdődik meg.)
Lépjen fel az üveglapra és ne mozogjon. Ügyeljen rá, hogy kis terpeszben állva a talpai
érintkezzenek az üveglap jobb és bal oldalán található két fémelektródával. Vigyázzon rá,
hogy lábujja ne érintse a ‘Set’ gombot, mert ez a beállítási módba állítaná vissza a
mérleget.
3. Az LCD kijelzőn jelzett érték emelkedni kezd, majd megáll az ön mért súlyánál. A kijelzett
szám háromszor felvillan, ekkor a mérleg eltárolja a mért adatot.
4. Ezután az LCD kijelző számsorában kétszer végigfut a 0 számjegy. Ez jelzi, hogy
leléphet a mérlegről és a készülék megkezdte az adatok feldolgozását. Majd a következő
sorrendben jelzi ki a mérleg az adatokat:
- Mért testsúly (kilogrammban, fontban vagy Stone:fontban)
- Eltérés a célként megjelölt értéktől (‘▲‘ vagy ‘▼‘, 2. vagy 3. ikon)
- Testzsír %
- Víztartalom %
- Izomtömeg %
- Csonttömeg %
- Kalória (Kcal)
Megjegyzés:
- Az LCD kijelző kétszer mutatja végig a 7 kapott eredményt a fenti sorrendben, majd
automatikusan kikapcsol.
- A mérések akár egy napon belül is eltérő értékeket adhatnak, ha különböző napszakokban
végezzük őket. Ezért javasoljuk, hogy tartsa be a következőket, ha szeretné, hogy mérési
eredményei egymással érdemben összevethetők legyenek:
• Azonos körülmények között végezze az egyes méréseket.
• Ruha nélkül, zokni nélkül.
• Azonos napszakban (javasoljuk a koraesti időpontot, vacsora előtt).
- A következő személyeknél lehetséges jelentős eltérés a mért értékek és a valódi állapot
között:
• 7 évesnél fiatalabb gyermekek és akiknek magassága nem éri el az 1 métert.
• Nők a klimax időszakában.
• Extrém aktivitás, hivatásos sportolók.
• Láz, megfázás esetén.
• Különféle okokból előforduló végtagduzzadás esetén.
• Csontritkulásban szenvedőknél (általában idősebb nők).
• Dialízis kezelés alatt állóknál.
10
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 10
2010.06.07 11:21:28
A mérleg használata csak a testsúly mérésére
A mérleget a következőképpen használhatja csak a testsúly mérésére:
1. Használja a mérleget ‘OFF’, kikapcsolt üzemmódban. Álljon az üveglapra. Ne mozogjon,
egyenletesen ossza el a terhelést a mérlegen. Amennyiben levette a cipőjét és zokniját
(ami ehhez a méréshez nem szükséges), ügyeljen rá, hogy lábujjával ne érintse a
‘Set’ gombot, mert ez a beállítási módba állítaná a mérleget.
2. Az LCD kijelzőn jelzett érték emelkedni kezd, majd megáll az ön mért súlyánál. A kijelzett
szám háromszor felvillan, ekkor a mérleg eltárolja a mért adatot. Ezután leléphet a
mérlegről.
3. Körülbelül 15 másodperc múlva az LCD kijelző kikapcsolódik.
Megjegyzés:
A mérleg áthelyezése vagy megmozgatása után végzett első mérés eredményeit ne vegye
figyelembe. Áthelyezés vagy jelentősebb mozgatás után a mérlegnek újra kell kalibrálnia
magát a ‘nulla’ értékhez. Csak a második mérés eredményeit fogadja el
érvényesnek!
Korábbi mérés eredményeinek előhívása
A legutóbbi mérési eredmények előhívásához kövesse a következő lépéseket:
1. Érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy bekapcsolja a mérleget.
2. Érintse meg a ‘▲‘ vagy a ‘▼‘ gombot és scrollozzon a kívánt memória számáig 1 és
12 között, amelyet a saját használatára alakított ki. Várja meg, amíg a memória ikon
abbahagyja a villogást és a mérleg átáll a használati módba. Ekkor a mérleg kész a
mérésre, a kijelzőn megjelenő érték ‘0,0 kg’, ‘0,0 lb’ vagy ‘0:0 st:lb’.
Ekkor érintse meg ismét a ‘▲‘ vagy ‘▼‘ gombot, hogy előhívja a legutóbbi mérés
eredményeit. Az LCD kijelzőn sorban megjelenik a hét mérési adat, kétszer egymás után,
majd a kijelző automatikusan kikapcsol.
Az LCD kijelző további jelzéseinek magyarázata
‘Lo’
Amikor ez a jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, azt jelenti, hogy az elem kezd kimerülni. Haladéktalanul cserélje ki az elemet az elemtartóban. Kövesse a Megjegyzés az
elem cseréjéhez fejezet utasításait.
‘Err’
A mérleg a maximális terhelhetőségét (150 kg vagy 330 lb) meghaladó terhelést jelez.
Azonnal lépjen le a mérlegről, hogy megóvja a tartós károsodástól.
‘ErrL’ A testzsír értéke nem éri el a mérhető tartomány alsó határértékét (4%).
‘Errh’ A testzsír értéke meghaladja a mérhető tartomány felső határértékét (60%).
11
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 11
2010.06.07 11:21:28
A mért értékek értelmezése
Az LCD kijelző alján egy egyre növekvő méretű függőleges csíkokból álló sort láthat.
Ez az eredményjelző csíksor villogni kezd a mérés kiértékelése után. A sor jelzéseit a
következőképpen értelmezheti:
LCD kijelző
Jelentés
túl sovány
sovány
normális
túlsúlyos
rendkívül túlsúlyos
Működési adatok
Item
Súly
Zsír %
Víz %
Izom %
Csont %
Méréstartomány
150 kg
~ 330 lb
4,0%
~ 60,0%
27,5%
~ 66,0%
20,0%
~ 56%
2,0%
~ 20,0%
Skálabeosztás
0,1 kg
0,2 lb
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Index
Kalória
1 KCAL
Testzsír/víztartalom alapján végzett állapotfelmérés
Kor
≤ 30
> 30
Zsír (nő)
Víztartalom
(nő)
Zsír (férfi)
Víztartalom
(férfi)
Állapot Eredményjelző csíksor
4,0-16,0%
66,0-57,8%
4,0-11,0%
66,0-61,2%
túl sovány
16,1-20,5%
57,7-54,7%
11,1-15,5%
61,1-58,1%
sovány
20,6-25,0%
54,6-51,6%
15,6-20,0%
58,0-55,0%
normális
25,1-30,5%
51,5-47,8%
20,1-24,5%
54,9-51,9%
túlsúlyos
30,6-60,0%
47,7-27,5%
24,6-60,0%
51,8-27,5%
rendkívül
túlsúlyos
4,0-20,0%
66,0-55,0%
4,0-15,0%
66,0-58,4%
túl sovány
20,1-25,0%
54,9-51,6%
15,1-19,5%
58,3-55,3%
sovány
25,1-30,0%
51,5-48,1%
19,6-24,0%
55,2-52,3%
normális
30,1-35,0%
48,0-44,7%
24,1-28,5%
52,2-49,2%
túlsúlyos
35,1-60,0%
44,6-27,5%
28,6-60,0%
49,1-27,5%
rendkívül
túlsúlyos
12
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 12
2010.06.07 11:21:28
Hibajavítás
Ha a mérleget nem lehet bekapcsolni
1. Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve az elemtartóba. Győzödjön meg
róla, hogy az elem polaritása (+)(-) helyes, ahogy az elemtartón lévő rajzon látja.
2. Ellenőrizze az elem töltöttségét. Ha az elem kezd kimerülni, az LCD kijelzőn feltűnik a
‘Lo’ figyelmeztető jelzés (lásd az LCD kijelző további jelzéseinek magyarázata fejezetet).
Cserélje ki az elemet. Kövesse a Megjegyzés az elem cseréjéhez fejezet utasításait.
Ha a mérés elvégzése nem lehetséges
1. Ha mérés közben a kijelzőn bármi szokatlan történik, egyszerűen lépjen le a mérlegről és
várja meg, amíg magától kikapcsolódik, majd lépjen föl rá újra, ha csak a testsúlyát kívánja
megmérni. Vagy érintse meg a ‘Set’ gombot, hogy az LCD kijelző bekapcsolódjon és a
mérleg beálljon a mérési módba.
2. A teljeskörű mérési funkció (testzsír, víztartalom, stb.) használata esetén ellenőrizze,
hogy levette-e a zokniját. Ha nem, tegye meg. (A testsúly méréséhez ez a lépés nem
szükséges.)
3. Ellenőrizze, hogy a talpai érintkeznek-e az üveglap jobb és bal oldalán található két
fémelektródával. Ha nem, hozza létre az érintkezést. (A testsúly méréséhez ez a lépés
nem szükséges.)
4. Ellenőrizze, hogy lábujja nem érinti-e a ‘Set’ gombot, mert ez a beállítási módba állíthatta
vissza a mérleget.
5. Ha a fenti lépések egyike sem oldotta meg a problémát, vegye ki az elemet az
elemtartóból, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd helyezze vissza az elemet a helyére.
Ez újraindítja a mérleg elektronikáját.
Egyéb hibák
Ha olyan problémával találkozik, amelyet nem tud megoldani, ne próbálja meg felnyitni
a készülék burkolatát a javításhoz. A terméket juttassa vissza a forgalmazó helyi
képviseletéhez és forduljon hozzájuk felvilágosításért.
Tisztítás
- A termék enyhén benedvesített, nem bolyhos kendővel tisztítható. Makacsabb
szennyeződés esetén kímélő tisztítószert is alkalmazzon.
- Ne használjon vegyszereket, súrolószereket és éles tárgyakat a tisztításhoz. Ezek
megrongálhatják a terméket.
- Sose merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ez megrongálhatja a terméket.
Hulladékkezelés
- A csomagolás teljes egészében újrahasznosítható anyagokból áll, melyet a helyi
újrahasznosító telepen helyezhet el. Tájékozódjon a helyi hulladékgazdálkodási hivatalnál,
hogy a terméket élettartama lejárta után milyen hulladékgyűjtőben helyezze el.
- A környezet védelme érdekében kérjük, a terméket ne az otthoni szemetesbe dobja ki.
Kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságnál a megfelelő elhelyezés módjáról, a gyűjtőtelepekről
és nyitva tartási idejükről.
- A meghibásodott vagy kimerült elemeket a 2006/66/EC irányelvnek megfefelően kell
újrahasznosítani. Kérjük, adja le az elemeket és/vagy a készüléket az e célra szolgáló
gyűjtőponton.
- Az elemeket tilos a háztartási hulladék közé helyezni! A használt elemek
robbanásveszélyesek, valamit mérgezőek a háztartási huladék újrahasznosítási
folyamatában.
13
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 13
2010.06.07 11:21:29
Obsah
Užitočné rady pred použitím váhy ....................................................................... 15
Upozornenie ........................................................................................................... 15
Správne používanie výrobku ............................................................................... 16
Správny spôsob používania váhy .......................................................................... 16
Obrázok prístroja, s vyobrazením jednotlivých častí a s vysvetlivkami ......... 17
Predná strana ........................................................................................................ 17
Zadná strana ......................................................................................................... 17
Ikony na LCD displeji ............................................................................................ 18
Technické údaje ..................................................................................................... 19
Vlastnosti výrobku ................................................................................................ 19
Bezpečnostné pokyny v súvislosti s používaním batérie ................................. 19
Príprava váhy na uvedenie do prevádzky ........................................................... 19
Vybalenie ............................................................................................................... 19
Poznámky v súvislosti svložením a výmenou batérie............................................ 20
Nastavenie.............................................................................................................. 20
Osobné nastavenie/Vkladanie osobných údajov ............................................... 20
Meranie: telesnej hmotnosti, podielu tuku, svalovej hmoty v tele
a dennej energetickej spotreby ............................................................................ 21
Používanie váhy len na meranie telesnej hmotnosti.......................................... 22
Zobrazenie výsledkov z predchádzajúcich meraní ............................................ 22
Vysvetlivky k ďalším symbolom na LCD displeji ............................................... 22
Výklad nameraných hodnôt.................................................................................. 23
Údaje súvisiace s funkciou prístroja ...................................................................... 23
Vyhodnotenie stavu na základe obsahu tuku/vody v tele ...................................... 23
Odstránenie porúch .............................................................................................. 24
V prípade, ak sa váha nedá zapnúť ...................................................................... 24
Ak nie je meranie ani naďalej možné..................................................................... 24
Ďalšie závady ........................................................................................................ 24
Čistenie prístroja ................................................................................................... 24
Narábanie s odpadom ........................................................................................... 24
14
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 14
2010.06.07 11:21:29
Osobná váha Design s analytickou funkciou merania vody, tuku
a svaloviny v tele (batérie sú príslušenstvom prístroja)
Užitočné rady pred použitím váhy
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali osobnú váhu s analytickou funkciou merania vody, tuku
a svaloviny v tele značky FROTTANA Design. Náš výrobokje, okrem váženia telesnej
hmotnosti, vhodný aj na meranie obsahu tuku, vody, svaloviny a kostí v tele. Pred prvým
použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na používanie a výrobok používajte
výlučne za účelom a v súlade, uvedeným v tomto doporučení. Návod na používanie
uschovajte na bezpečnom mieste. Pokiaľ by ste prístroj požičali ďalšej osobe, pripojte k
nemu aj celú dokumentáciu.
V záujme Vašej bezpečnosti sa dôkladne oboznámte s prístrojom.
Upozornenie
PRÍSTROJ SA NESMIE POUŽIŤ V PRÍPADE, AK MÁTE V TELE ZABUDOVANÝ
KARDIOSTIMULÁTOR ALEBO INÝ ELEKTRONICKÝ MEDICÍNSKY PRÍSTROJ,
RESPEKTÍVE, AK POUŽÍVATE TAKÉTO EXTERNÉ PRÍSTROJE!
Prístroj vyžaruje slabý elektrický prúd do tela, ktorý môže narušiť funkciu týchto
medicínskych prístrojov a spôsobiť tým vážne poškodenie zdravia. Váhu v žiadnom
prípade nesmú používať osoby s rizikom srdečného záchvatu, používajúce
kardiostimulátor, pomocný dýchací prístroj, elektrokardiograf alebo ďalšie obdobné
prístroje. Taktiež je zakázané používanie váhy pre tehotné ženy.
VÁHA SA NESMIE POUŽÍVAŤ NA OBCHODNÉ ALEBO LEKÁRSKE ÚČELY V
NEMOCNICIACH ALEBO V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH!
Výrobok je vhodný len na domáce používanie.
VÁHA SA NESMIE POUŽÍVAŤ NA ŠMYKĽAVEJ A VLHKEJ PODLAHE!
Váha sa má umiestniť na plochý a rovný povrch. Pokiaľ je podlaha vlhká, pred
umiestnením váhy ju utrite do sucha, a tým predídete nebezpečiu pošmyknutia.
BEZ DOZORU NENECHAJTE BALENIE ALEBO SAMOTNÝ VÝROBOK V DOSAHU DETÍ!
Obal výrobku môže spôsobiť smrť udusením. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.
™Nestavajte sa na okraj váhy a neskáčte po nej!
™Bez pomoci odborníka sa nepokúšajte o výklad zistených výsledkov merania a
nezačínajte ani realizáciu tréningového plánu bez tejto pomoci.
™Prístroj by nemali používať bez dozoru deti a osoby s obmedzenými vedomosťami
a praxou v obsluhe elektronických prístrojov, respektíve osoby s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, respektíve, bez pomoci dozoru,
zodpovedného za bezpečnosť týchto osôb. Mali by ste permanentne dávať pozor, aby
sa deti nehrali s výrobkom.
™Dávajte pozor i na to, aby sa do váhy nedostala voda a vlhkosť!
15
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 15
2010.06.07 11:21:29
Správne používanie výrobku
Tento výrobok je vhodný na meranie telesnej váhy, vypočítanie množstva tuku, vody, svalstva
a kostnej hmoty, na zistenie kalorickej spotreby (hodnoty metabolizmu) pomocou určitých
osobných údajov (hmotnosť, výška, pohlavie, vek) na základe bioimpedančnej analýzy (BIA).
Údaje, získané pomocou tohto prístroja majú len informačný charakter a nedajú sa použiť na
lekárske účely. V záujme správneho výkladu ich prekonzultujte s Vašim lekárom.
Prístroj používajte len na váženie telesnej hmotnosti. Jeho využívanie na iné účely alebo jeho
úprava môže mať zanásledok poškodenie váhy. Váha je určená na osobné používanie a nie
je vhodná na obchodné alebo lekárske využitie.
Nedovoľte používanie prístroja osobe, ktorá nedisponuje s dostatočnou skúsenosťou v jeho
obsluhe. Dbajte na to, aby prístroj používala len osoba, ktorá sa oboznámila s obsahom
návodu na používanie a je schopná zvládnuť jeho bezpečné prevádzkovanie. V záujme
bezpečného používania váhu umiestnite na pevnú, horizontálnu a rovnú plochu.
Optimálna prevádzka váhy je nastavená na prostredie s teplotou medzi 10 – 40˚C.
Správne narábanie s výrobkom a jeho údržba
• Váha sa nesmie umiestniť v blízkosti tepelného zdroja (kuchynský sporák, rúra, atď.).
Vyžarovaná teplota by mohla spôsobiť nenapraviteľné poškodenie prístroja.
• Pri meraní sa nesmie prekročiť limit 150 kilogramového zaťaženia. V opačnom prípade
taktiež môže dôjsť k vážnemu poškodeniu prístroja.
• Aby sa predišlo poškodeniu váhy, mali by ste dbať, aby nebola vystavená nasledujúcim
vplyvom:
* extrémnym teplotám,
* silnej vibrácii,
* preťaženiu,
* priamemu dopadu slnečných lúčov.
• Chráňte váhu od tvorby elektrostatického náboja a výboja, ktoré narúšajú interný prenos dát
v prístroji, následkom čoho na LCD displeji môže dôjsť k vyobrazeniu chybných údajov.
• Na čistenie váhy používajte mäkké a mierne navlhčené utierky a jemné čistiace prostriedky.
• Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryt prístroja! Môže to spôsobiť nenapraviteľné poškodenie
krytu aj prístroja. Opravu prístroja zverte iba kvalifikovanému odborníkovi.
• Normálna funkcia prístroja môže byť narušená elektromagnetickou interferenciou. V
takomto prípade vyberte z prístroja batériu a po krátkej prestávke ju opäť vráťte späť. Pri
tejto operácii postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole „Poznámky v súvislosti s
vložením a výmeny batérie“.
• Váha sa má skladovať vždy vo vodorovnej polohe, a tak, aby jej meracia plocha bola vždy
nahor. Nesmie byť postavená na bočnú hranu, pretože to môže spôsobiť nerovnomerné
gravitačné zaťaženie prístroja.
16
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 16
2010.06.07 11:21:29
Obrázok prístroja s vyobrazením jednotlivých častí a vysvetlivky
Predná strana
1. Sklenená platňa
2. Dotykové elektródy z nehrdzavejúcej
ocele
3. LCD displej
4. Dotykové tlačidlo, posun narastajúcich
hodnôt (‘▲‘)
5. Dotykové tlačidlo, zapínanie/funkcia
nastavenia a potvrdenia (‘SET’)
6. Dotykové tlačidlo, posun klesajúcich
hodnôt (‘▼‘)
Zadná strana
7. Zámka krytu batériového priestoru
8. Kryt batériového priestoru
9. Priestor pre batériu
10. Lítiová batéria typu CR2032 (1 ks)
11. Izolačná podložka z umelej hmoty
12. Dve vypuklé časti krytu
13. Dve priehlbeniny na okrajových častiach
batériového priestoru
14. kg/Lb/Stone: Lb prepínač
17
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 17
2010.06.07 11:21:29
Ikony na LCD displeji
1. ‘Goal’ = telesná váha, vopred nastavená ako cieľ (základná hodnota: 50 kg)
2. ‘ ’ = naznačuje mieru odchýlky smerom nadol od telesnej váhy zadanej ako cieľ
3. ‘ ’ = naznačuje mieru odchýlky smerom nahor od telesnej váhy zadanej ako cieľ
4. ‘ ’ = poradové číslo pamäťovej jednotky
5. ‘ Kcal ’ = odporúčané množstvo energetickej hodnoty denného príjmu stravy
6. ‘ AGE ’ = vek užívateľa (východzia hodnota: 25 rokov)
7. ‘
’ = osoba s veľmi nízkou fyzickou aktivitou; odpočinok
8. ‘
’ = osoba so sedavým zamestnaním; kancelárska práca (prednastavené)
’ = osoba s miernou fyzickou aktivitou; práca vykonávaná postojačky, práca, ktorá sa
9. ‘
spája s chôdzou, napríklad: predavač, čašník
10. ‘
’ = osoba vykonávajúca ťažkú fyzickú prácu; napríklad nosiči, zamestnanci prepravujúci náklady, ktorí premiestňujú ťažké bremená
11. ‘
’ = osoba vykonávajúca obzvlášť ťažkú fyzickú prácu; profesionálny športovci, stavební robotníci, atď.
12. ‘ BF ’ = vyobrazenie percentuálneho podielu tuku v ľudskom tele
13. ‘ BW ’ = vyobrazenie percentuálneho podielu vody v ľudskom tele
14. ‘ BM ’ = vyobrazenie percentuálneho podielu svalstva v ľudskom tele
15. ‘ BONE ’ = vyobrazenie percentuálneho podielu kostí v ľudskom tele
16. ‘ st:lb’, ‘lb ’ = merná jednotka hmotnosti ‚Stone‘: libra‘ alebo ‚libra‘
17. ‘ kg ’ = merná jednotka hmotnosti ‚kilogram‘
18. ‘ ’ = nastavenie pre ženy (základné nastavenie)
19. ‘ ’ = nastavenie pre mužov
20. ‘
’ = výška uvedená v merných jednotkách - stopa a palec (východzia hodnota: 5‘5“)
21. ‘
’ = výška uvedená v centimetroch (východzia hodnota: 165 cm)
22. ‘ ’ = percentuálny podiel tuku, svaloviny, vody, kostí v ľudskom tele
23. ‘
’ = interpretácia nameraných hodnôt
18
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 18
2010.06.07 11:21:29
Technické údaje
- Napájanie: 1 ks batéria typu 3V CR2032 (je príslušenstvom prístroja)
- Maximálne zaťaženie: 150 kg/330 lb
- Minimálna merateľná hmotnosť: 8 kg/17,6 lb (základné nastavenie: kg)
- Delenie stupnice: 0,1 kg/0,2 lb
- Princíp merania: BIA (bioimpedančná analýza)
- Rozsah meraní podielu tuku: 4,0 % – 60,0 % (delenie stupnice: 0,1 %)
- Rozsah meraní podielu vody: 27,5 % – 66,0 % (delenie stupnice: 0,1 %)
- Rozsah meraní podielu svalstva: 20,0 % – 56,0 % (delenie stupnice: 0,1 %)
- Rozsah meraní podielu kostí: 2,0 % – 20,0 % (delenie stupnice: 0,1 %)
- Merná jednotka kalórií: kcal (delenie stupnice: 1 kcal)
- Pamäť: 12 pamäťových jednotiek
- Pohlavia: mužské a ženské
- Úrovne aktivity: 5 úrovní (nízka/oddych, sedavá práca/kancelárska práca, mierna/
prechádzka, ťažká fyzická práca, špeciálna aktivita/športovci)
- Údaje, ktoré sa majú zadať o telesnej výške: 100 cm – 250 cm / 3‘3,5“ – 8‘2,5“ (základné
nastavenie: 165 cm)
- Údaje, ktoré sa majú zadať o veku užívateľa: 10–100 rokov
- Prevádzková teplota: 10–40 ˚C
Vlastnosti
- Prístroj slúži na meranie telesnej hmotnosti, podielu tuku, vody, svalstva a kostí v tek.
- Prístroj je vhodný na určenie dennej energetickej potreby podľa veku a životosprávy
užívateľa.
- Na prístroji sa dá vopred nastaviť hodnota telesnej hmotnosti, ktorú chce užívateľ
dosiahnuť.
- Možnosť spätného vyobrazenia naposledy nameraných údajov.
- Možnosť zmeny merných jednotiek: kg / lb / st:lb
- Prístroj pracuje pomocou tenzometrického čidla vysokej presnosti.
- Na prístroji je uplatňovaná technológia dotykových kláves.
Bezpečnostné pokyny v súvislosti s používaním batérie
POZOR! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Batériu uschovajte mimo dosahu detí. Batériu
nenechávajte bez dozoru, pretože ju môžu deti alebo zvieratá prehltnúť. V takomto prípade
okamžite požiadajte o lekársku pomoc.
- Ak nebudete váhu dlhšie používať, vyberte z nej batériu.
- Pri vkladaní batérie dávajte pozor na správnu polaritu. Batéria má byť vložená do prístroja
podľa návodu na kryte batériového prístroja (označenie ‚+‘ má byť na vrchu). V prípade
nesprávneho vloženia môže dôjsť k výbuchu batérie.
- Batéria sa má vložiť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
- Použitú batériu nevyhadzujte do odpadového koša, ale ju odovzdajte na zbernom mieste
nebezpečného odpadu.
Príprava váhy na uvedenie do prevádzky
Vybalenie
1. Opatrne vyberte váhu z balenia. Dávajte pozor, aby nedošlo k jej pádu, lebo to môže
spôsobiť nenapraviteľné poškodenie prístroja.
2. Otočte váhu a otvorte batériový priestor a odstráňte ochranný pásik (11) z umelej hmoty
umiestnený pod lítiovou batériou typu 3V CR2032 (10).
19
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 19
2010.06.07 11:21:29
Poznámky v súvislosti vložením a výmenou batérie
- Stisknutím zámky (7) umiestnenej na okraji krytu batériového priestoru (8) otvorte batériový
prístroj (9).
- Odstráňte použitú batériu z batériového priestoru (9).
- Vložte novú batériu do batériového priestoru (9).
Dávajte pozor na správnu polaritu batérie.
- Zatvorte kryt (8) batériového priestoru (9). Pri navrátení krytu dávajte pozor, aby dve vypuklé časti krytu
(12) zapadli do dvoch priehlbín, nachádzajúcich sa
na okrajoch priestoru batériového priestoru (13).
Pritisnite kryt na batériový priestor (9). Cvaknutie naznačí, že kryt bol správne vrátený na svoje miesto.
Nastavenie
1. Dávajte pozor, aby bola váha umiestnená na plochom, rovnom a nešmykľavom povrchu
odolnom proti poškriabaniu. Váhu nedávajte na koberec.
2. Pomocou prepínača merných jednotiek (14) z ponúkaných možností (‚kg‘, ‚lb‘, ‚st:lb‘) nastavte mernú jednotku, ktorú chcete používať.
Poznámka: Po výbere merných jednotiek hmotnosti dôjde k automatickému nastaveniu mernej jednotky telesnej výšky na metrický alebo imperiálny systém.
Osobné nastavenie / Vkladanie osobných údajov
Pred prvým použitím váhy vložte do pamäti Vaše osobné údaje, čím vykonáte osobné nastavenie prístroja. Váha má 12 pamäťových jednotiek ukladania údajov rôznych užívateľov.
Pri ukladaní osobných údajov postupujte nasledovným spôsobom:
1. Dotknite sa tlačidla ‚Set‘ približne na 1 sekundu, a tým zapnete váhu. V ľavom spodnom
rohu LCD displeja začne blikať ikona (4) spolu s vyobrazením číslice ‚X‘. Číslica ‚X‘ ukazuje poradové číslo pamäťovej jednotky.
2. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a zmeňte poradové číslo pamäťovej jednotky medzi 1 až 12.
3. Opätovným dotknutím sa tlačidla ‚Set‘, potvrďte výber poradového čísla pamäťovej jednotky a postúpte ďalej na možnosť výberu pohlavia užívateľa.
4. Výber pohlavia užívateľa (muž, žena) sa vykonáva dotknutím tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ (ikony č. 18 a č. 19).
5. Dotknutím tlačidla ‚Set‘, potvrďte výber pohlavia užívateľa a postúpte ďalej na možnosť
nastavenia úrovne aktivity.
6. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a z 5 ponúknutých možností vyberte žiadanú úroveň aktivity
(ikony č. 7, 8, 9, 10 a 11).
7. Dotknutím tlačidla ‚Set‘, potvrdíte výber požadovanej aktivity a postúpite ďalej k nastaveniu správnej telesnej výšky užívateľa.
8. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a vyberte správnu telesnú výšku užívateľa (ikony č. 20 a 21).
9. Dotknutím tlačidla ‚Set‘, potvrdíte výber správnej telesnej výšky užívateľa a postúpite ďalej
na nastavenie veku užívateľa.
10. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a vyberte správny vek užívateľa (ikona č. 6).
11. Dotknutím tlačidla ‚Set‘, potvrdíte výber správneho veku užívateľa a postúpite ďalej na
nastavenie telesnej hmotnosti, ktorú mienite dosiahnuť.
12. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a vyberte telesnú hmotnosť, ktorú mienite dosiahnuť (ikona č. 1).
13. Dotknutím tlačidla ‚Set‘, potvrdíte výber telesnej hmotnosti a ukončíte nastavenie prístroja. Dlhším tlačením tlačidla sa opätovne spustí cyklus nastavenia. Ak vyčkáte, kým
sa ikona rozsvieti šesťkrát, ukončí sa režim nastavenia a prístroj prestúpi na užívateľský
režim. Po tomto preladení môžete zahájiť meranie.
14. Aj ďalší užívatelia pri vkladaní svojich údajov do niektorej z 12 pamäťových jednotiek
majú postupovať vyššie popísaným spôsobom.
20
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 20
2010.06.07 11:21:29
Poznámka:
Ak kedykoľvek pri vkladaní osobných údajov vyčkáte kým prestane blikanie ikony,
prístroj vždy prejde na užívateľský režim na základe údajov uložených vo vybranej
pamäťovej jednotke. Dotknutím tlačidla ‚Set‘ sa môžete vrátiť k režimu nastavenia.
Merania: telesnej hmotnosti, podielu tuku, svalovej hmoty v tele,
a dennej energetickej spotreby
Pokiaľ je to možné vážte sa bez odevu. Takto dosiahnete najpresnejšie výsledky. Na
váhu sa vždy postavte bez topánok a ponožiek.
1. Dotknite sa tlačidla ‚Set‘ približne na 1 sekundu, a tým zapnete váhu.
2. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a vyberte spomedzi 1–12 poradové číslo pamäťovej
jednotky, do ktorej ste vložili svoje vlastné údaje. Vyčkajte, kým ikona prestane blikať.
Toto signalizuje zmenu nastavenia váhy na užívateľský režim. Prístroj je pripravený na
meranie. Na displeji sú vyobrazené hodnoty v merných jednotkách ‚0,0 kg‘, ‚0,0 lb‘ alebo
‚0:0 st:lb‘. (Prístroj sa automaticky vypne, pokiaľ sa po 10-25 sekundovom čakaní nezačne
meranie). Postavte sa na sklenenú dosku a zostaňte pokojne stáť. Dávajte pozor, aby ste
stáli rozkročmo a Vaše chodidlá sa dotýkali kovových elektród, umiestnených na pravej a
ľavej strane sklenenej dosky. Dbajte na to, aby ste sa palcom nohy nedotkli tlačidla ‚Set‘.
Dotknutím sa tohto tlačidlasa váha opätovne vráti na režim nastavenia.
3. Údaj o telesnej hmotnosti, zobrazený na LCD displeji, začne narastať a zastaví sa pri
hodnote Vašej naváženej hmotnosti. Vyobrazené číslo trikrát zabliká a prístroj uloží túto
nameranú hodnotu.
4. Následne na číselnom riadku LCD displeja dvakrát prebehne 0 číslica. Je to znamenie,
že môžete ustúpiť zo sklenenej dosky váhy a prístroj začne spracovávať namerané údaje,
ktoré budú vyobrazené na displeji v nasledovnom poradí:
- Nameraná hmotnosť tela (v kilogramoch, librách alebo v Stone:librách)
- Odchýlka od hodnôt, stanovených ako dosažiteľný cieľ (‘▲‘, ‘▼‘, ikony č. 2 alebo 3)
- Podiel tuku na Vašej telesnej hmotnosti v %
- Podiel vody vo Vašej telesnej hmotnosti v %
- Podiel svalstva na Vašej telesnej hmotnosti v %
- Podiel kostnej hmoty vo Vašej telesnej hmotnosti v %
- Vaša denná potreba kalórií (kcal)
Poznámka:
- Na LCD displeji bude týchto 7 výsledkov vyobrazených vo vyššie uvedenom poradí dvakrát
za sebou a následne sa prístroj automaticky vypne.
- Merania uskutočnené v rámci jedného dňa, ale v rôznych denných dobách, môžu mať rôzne
výsledky. Aby bolo možné meritórne porovnať výsledky, odporúčame dodržať nasledujúce
zásady:
• jednotlivé merania sa majú realizovať za rovnakých podmienok,
• bez oblečenia a ponožiek,
• v rovnakej dennej dobe (odporúčame skorý podvečer, pred večerou).
- Medzi nameranými hodnotami a skutočným stavom, sa môžu vyskytnúť značné rozdiely v
prípade nasledujúcich osôb:
• deti mladšieho veku ako 7 rokov, s telesnou výškou nižšou ako 1 meter,
• ženy v klimaktériu,
• osoby s extrémnou aktivitou, profesionálni športovci,
• chorí na chrípku alebo s horúčkou,
• osoby s opuchnutými končatinami,
• osoby s osteoporózu (obyčajne staršie ženy),
• osoby podrobené dialýze.
21
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 21
2010.06.07 11:21:29
Používanie váhy len na meranie telesnej hmotnosti
Zvoľte nasledujúci postup, ak chcete použiť váhu len na meranie telesnej hmotnosti:
1. Váhu použite vo vypnutom (‚OFF‘) režime. Postavte sa na sklenenú dosku. Nehýbte sa
a záťaž na váhe rozložte rovnomerne. Pokiaľ ste si vyzuli topánky a vyzliekli
ponožky (pri tomto meraní to nie je potrebné), dávajte pozor, aby ste sa
palcom nedotkli tlačidla ‚Set‘, lebo tým dôjde k zmene funkcie prístroja
na režim nastavenia.
2. Údaj o telesnej hmotnosti, zobrazený na LCD displeji, začne narastať a zastaví sa pri
hodnote Vašej naváženej hmotnosti. Vyobrazené číslo trikrát zabliká a prístroj uloží túto
nameranú hodnotu. Následne môžete zostúpiť zo sklenenej dosky.
3. Po uplynutí približne 15 sekúnd sa vypne LCD displej.
Poznámka:
Výsledky prvého merania sa nemajú brať do úvahy po premiestnení váhy alebo v prípade, že
s ňou budete hýbať. Po premiestnení alebo značnom hýbaní váhou, váha musí vykonať svoju
kalibráciu na ‚nulovú‘ hodnotu. V takomto prípade sa majú uznať za platné údaje,
získané až z druhej série meraní!
Vyvolanie výsledkov z predchádzajúceho merania
Ak chcete vyvolať posledné namerané výsledky, postupujte nasledovným spôsobom:
1. Dotknite sa tlačidla ‚Set‘, čím zapnete váhu.
2. Dotknite sa tlačidla ‘▲‘, ‘▼‘ a vyberte spomedzi 1 – 12 poradové číslo pamäťovej jednotky,
ktorú ste vytvorili pre uloženie vlastných údajov. Vyčkajte, kým ikona pamäte prestane
blikať a prístroj sa preladí na užívateľský režim. Váha v tomto stave je pripravená na
meranie a na displeji sa zobrazia hodnoty ‚0,0 kg‘, ‚0,0 lb‘ alebo ‚0:0 st:lb‘.
Teraz sa opäť dotknite tlačidlo ‘▲‘, ‘▼‘ a takýmto spôsobom vyvoláte posledné namerané
hodnoty. Na LCD displeji bude postupne dvakrát za sebou zobrazených 7 nameraných
hodnôt a následne sa displej automaticky vypne.
Vysvetlivky k ďalším symbolom, zobrazených na LCD displeji
‚Lo‘
‚Err‘
‚ErrL‘
‚Errh‘
Tento symbol na LCD displeji oznamuje, že batéria v prístroji je takmer vybitá. V
takomto prípade bez váhania vymeňte batériu. Pri výmene batérie postupujte podľa
pokynov, uvedených v kapitole „Výmena batérie“.
Tento symbol oznamuje, že váha bola preťažená. (Maximálna zaťažiteľnosť váhy je
150 kg alebo 330 lb). Okamžite zostúpte zo sklenenej dosky váhy, a tým predídete jej
vážnemu poškodeniu.
Tento symbol upozorňuje na to, že hodnota telesného tuku nedosahuje spodnú
prahovú hodnotu meracieho rozsahu (4 %).
Tento symbol upozorňuje na to, že hodnota telesného tuku prevyšuje hornú hranicu
meracieho rozsahu (60 %).
22
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 22
2010.06.07 11:21:29
Výklad nameraných hodnôt
Na spodnej strane LCD displeja je riadok pozostávajúci z postupne narastajúcich zvislých
pásikov. Po ukončení vyhodnotenia nameraných hodnôt začnú tieto pásiky, oznamujúce
výsledky meraní, blikať.
Symboly v tomto riadku sa dajú interpretovať nasledovne:
LCD displej
Význam
symbolu
príliš
chudý
chudý
normálny
nadváha
vysoká nadváha
Údaje súvisiace s funkciou prístroja
Item
Hmotnosť
Tuk %
Voda %
Svalstvo %
Kosti %
Merací
rozsah
150 kg
~ 330 lb
4.0%
~ 60.0%
27.5%
~ 66.0%
20.0%
~ 56%
2.0%
~ 20.0%
Delenie
stupnice
0.1 kg
0.2 lb
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Index
Kalórie
1 KCAL
Vyhodnotenie stavu na základe obsahu tuku/vody v tele
Vek
≤ 30
> 30
Tuk (žena)
Obsah vody
(žena)
Tuk (muž)
Obsah vody
(muž)
Stav
4.0-16.0%
66.0-57.8%
4.0-11.0%
66.0-61.2%
príliš
chudý
16.1-20.5%
57.7-54.7%
11.1-15.5%
61.1-58.1%
chudý
20.6-25.0%
54.6-51.6%
15.6-20.0%
58.0-55.0%
normálny
25.1-30.5%
51.5-47.8%
20.1-24.5%
54.9-51.9%
nadváka
30.6-60.0%
47.7-27.5%
24.6-60.0%
51.8-27.5%
vysoká
nadváha
4.0-20.0%
66.0-55.0%
4.0-15.0%
66.0-58.4%
príliš
chudý
20.1-25.0%
54.9-51.6%
15.1-19.5%
58.3-55.3%
chudý
25.1-30.0%
51.5-48.1%
19.6-24.0%
55.2-52.3%
normálny
30.1-35.0%
48.0-44.7%
24.1-28.5%
52.2-49.2%
nadváka
35.1-60.0%
44.6-27.5%
28.6-60.0%
49.1-27.5%
vysoká
nadváha
Riadok oznamujúci výsledky meraní
pozostávajúci zo zvislých pásikov.
23
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 23
2010.06.07 11:21:29
Odstránenie porúch
V prípade, ak sa váha nedá zapnúť
1. Skontrolujte či je batéria správne vložená do priestoru pre batérie. Skontrolujte polaritu
batérie a porovnajte ju so správnou polohou, zakreslenou na kryte batériového priestoru
(+)(-).
2. Skontrolujte, či nie je batéria vybitá. Ak batéria začne slabnúť, na LCD displeji sa zobrazí
varovný symbol ‚Lo’ (pozri kapitolu „ Výklad ďalších symbolov zobrazených na LCD displeji). Vymeňte vybitú batériu. Pri výmene postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole
„Poznámky v súvislosti s výmenou batérie“.
Ak nie je meranie ani naďalej možné
1. V prípade, ak počas merania na displeji zistíte nezvyčajné znaky, ustúpte zo sklenenej
dosky váhy a počkajte, kým sa nevypne. Ak chcete merať len telesnú hmotnosť, opätovne
nastúpte na sklenenú dosku alebo sa dotknite tlačidla ‚Set’, čím zapnete LCD displej a
prístroj sa naladí na režim merania.
2. V prípade, ak chcete realizovať kompletné meranie (obsah tuku, vody, atď.) skontrolujte, či
ste si vyzliekli ponožky. Pokiaľ nie, tak to urobte dodatočne. (Ak chcete merať len telesnú
hmotnosť, nie je potrebné vyzutie ponožiek).
3. Skontrolujte, či sa Vaše chodidlá dotýkajú dvoch kovových elektród, umiestnených na
pravej a ľavej strane sklenenej dosky. Pokiaľ nie, tak vytvorte kontakt medzi elektródami a
chodidlami. (Ak chcete merať len telesnú hmotnosť, tento krok nie je potrebný).
4. Skontrolujte, či sa Váš palec nedotýka tlačidla ‚Set’. Pokiaľ áno, týmto sa prístroj preladil
na režim nastavenia.
5. Pokiaľ sa pomocou vyššie uvedených kontrolných krokov nepodarilo odstrániť poruchu,
vyberte batériu z batériového priestoru, vyčkajte približne 10 sekúnd, a potom opäť vložte
batériu späť. Takýmto spôsobom sa reštartuje elektronika prístroja.
Ďalšie možné poruchy
Nepokúšajte sa otvoriť kryt prístroja, pokiaľ sa vyskytne problém, s ktorým si neviete dať
rady. V žiadnom prípade sa nepokúšajte o opravu prístroja. Kontaktujte miestne príslušného
zástupcu distribútora a zašlite mu vadný prístroj.
Čistenie prístroja
- Váhu čistite mäkkou, navlhčenou, bezvlasovou utierkou. V prípade silného znečistenia
použite jemný čistiaci prostriedok.
- Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky. Tieto môžu poškodiť prístroj.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo do inej tekutiny. Takýmto zaobchádzaním môžete
poškodiť prístroj.
Narábanie s odpadom
- Balenie prístroja je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tieto môžete uložiť v miestnych recyklačných prevádzkach odpadov. Informujte sa na miestnom úrade životného
prostredia, na ktorom zbernom mieste odpadov môžete odovzdať prístroj po skončení jeho
životnosti.
- V záujme ochrany životného prostredia prístroj nevyhadzujte do nádoby pre komunálny odpad. Informujte sa na miestnom úrade životného prostredia o spôsobe správneho umiestnenia vyradeného prístroja, o zberných miestach odpadov a ich prevádzkovej dobe.
- Vadné a vybité batérie sa majú recyklovať v súlade so smernicou ES č.2006/66. Použité
batérie a/alebo prístroj odovzdajte na príslušných zberných miestach odpadov.
- Použité batérie sa nesmú vyhodiť do zberných nádob komunálneho odpadu! Použité batérie
predstavujú riziko výbuchu a otravy v recyklačnom procese odpadov.
24
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 24
2010.06.07 11:21:29
Conținut
Cântarul Design Body Analysis (cu baterie inclusă) ......................................... 26
Precauții ................................................................................................................. 26
Utilizarea corespunzătoare ................................................................................... 27
Tratarea corespunzătoare/îngrijirea dispozitivului ................................................. 27
Elemente de referinta Descrierea partilor componente ..................................... 28
Fața ....................................................................................................................... 28
Spatele .................................................................................................................. 28
Semnele ecranului LCD ........................................................................................ 29
Date tehnice ........................................................................................................... 30
Caracteristici .......................................................................................................... 30
Instrucțiuni pentru protecția bateriei ................................................................... 30
Pregătirea cântarului pentru folosire................................................................... 30
Despachetarea produsului..................................................................................... 30
Observații privind înlocuirea bateriei ..................................................................... 31
Instalarea ................................................................................................................ 31
Personalizarea/Introducerea datelor personale ................................................. 31
Măsurarea greutate corporală, grăsime în corp, conținut de apă, masa
musculară, necesar de calorii .............................................................................. 32
Folosirea cântarului numai pentru măsurarea greutății corporale ................... 33
Reprivirea celor mai recente rezultate................................................................. 33
Explicarea simbolurilor de pe ecranul LCD ........................................................ 33
Interpretarea valorilor măsurate .......................................................................... 34
Performance index - Indexul de performanță ........................................................ 34
Tabel de evaluare grăsime în corp/conținut de apă ............................................... 34
Cele mai frecvente probleme................................................................................ 35
Cântarul nu poate fi pornit ..................................................................................... 35
Dacă nu se poate efectua măsurarea ................................................................... 35
Alte probleme ........................................................................................................ 35
Curățarea ................................................................................................................ 35
Dispoziții................................................................................................................. 35
25
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 25
2010.06.07 11:21:29
Cântarul Design Body Analysis (cu baterie inclusă)
Vă mulțumim că ați ales cântarul FROTTANA Design Body Analysis. Acest produs măsoară
nu numai greutatea corporală, dar și grăsimea în corp, conținutul de apă, masa musculară
și osoasă. Înainte de folosire este important citirea cu atenție a instrucțiunilor de folosire.
Folosiți produsul numai cu respectarea acestor instrucțiuni și pentru scopul indicat. Păstrați
acest manual într-un loc sigur. Dacă împrumutați produsul, nu uitați nici de acest manual cu
instrucțiunile de folosire.
Pentru folosirea sigură a produsului citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de
prima utilizare.
Precauții
NU FOLOSIȚI ACEST CÂNTAR DACĂ AVEȚI PACEMAKER, IMPLANTURI
ELECTRONICE MEDICALE SAU ALTE DISPOZITIVE EXTERNE.
Produsul induce în corp un curent electric slab care poate cauza disfuncții acestor aparate
și poate duce la răniri serioase. Produsul nu poate fi folosit în nici un caz de persoane cu
boli cardiace, care folosesc pacemaker, respirator, electrocardiograf sau alte dispozitive
medicale similare. Produsul nu poate fi folosit nici de femei însărcinate.
NU FOLOSIȚI PRODUSUL PENTRU SCOPURI COMERCIALE SAU PROFESIONALE ÎN
SPITALE SAU CENTRE MEDICALE.
Cântarul este conceput numai pentru folosire personală.
NU FOLOSIȚI PRODUSUL PE SUPRAFEȚE ALUNECOASE SAU UMEDE.
Folosiți cântarul numai pe suprafețe netede și uscate. Dacă suprafața este umedă., folosiți
cântarul numai după uscarea acestuia pentru a evita posibilele accidente cauzate de
alunecare.
NU LĂSAȚI AMBALAJUL SAU PRODUSUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.
Ambalajul poate cauza accidente fatale, sufocare. Nu lăsați copiii nesupravegheați cu
produsul sau ambalajul.
™Nu stați pe marginea unității, și nu săriți pe produs.
™Nu încercați sa interpretați rezultatele obținute și să vă impuneți un regim, fără
consultarea unui medic.
™Copiii sau persoanele care nu cunosc funcționarea produsului sau nu au experiență.
în folosirea acestuia, ori au capacitați fizice, senzoriale sau mentale limitate, pot folosi
produsul numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
Copiii trebuie întotdeauna supravegheați când folosesc produsul.
™Asigurați-vă că unitatea nu intra în contact cu apă sau umezeală.
26
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 26
2010.06.07 11:21:29
Utilizarea corespunzătoare
Produsul este conceput pentru măsurarea greutății corporale personală., a grăsimii în corp, a
conținutului de apă, a masei musculare și osoase, și totodată pentru evaluarea consumației
zilnice de calorii (rata metabolică), prin analizarea datelor personale ca: greutatea, genul,
înălțimea și vârsta , toate acestea stând la baza procedeului BIA (Bio-Impedance Analysis).
Toate rezultatele măsurate de acest produs sunt doar informații de referință, care nu pot fi folosite pentru scopuri medicale. Pentru o interpretare corespunzătoare consultați medicul Dvs.
Folosiți produsul numai pentru măsurarea greutății corporale. Orice alt mod de folosire sau
modificarea produsului va cauza avarierea acestuia. Produsul este conceput pentru utilizare
personală, și nu pentru scopuri comerciale sau medicale.
Nu lăsați folosirea produsului persoanelor neexperimentate. Asigurați-vă. că orice altă persoană care folosește produsul a citit manualul de instrucțiuni și este capabila să folosească
produsul în siguranța. În timpul folosirii așezați produsul pe o suprafață solida, orizontală și
netedă.
Funcționarea corespunzătoare a produsului este asigurată între temperaturile de 10-40°C.
Tratarea corespunzătoare/îngrijirea dispozitivului
• Nu plasați produsul în vecinătatea surselor de căldura, ca aragaz, cuptor sau alte surse
similare. Aceștia pot cauza avarierea lui.
• Nu depășiți capacitatea de 150 kg a cântarului. Produsul poate fi avariat permanent.
• Nu expuneți produsul următoarelor condiții:
* temperaturi extreme
* vibrații puternice
* greutăți mecanice
* lumina soarelui
• Protejați cântarul de descărcări/încărcări electrostatice. Aceștia pot împiedica schimbul de
date, ducând la producerea de greșeli la citirea ecranului LCD.
• Pentru curățarea cântarului folosiți numai material fin, ușor umezit, și un agent de curățare
slab.
• Nu deschideți casa cântarului, fiindcă acesta poate duce la avarierea acestuia. Repararea
produsului poate fi efectuată numai de un electrician experimentat.
• Funcționarea normala a cântarului poate fi deranjată de interferări electromagnetice. În
acest caz îndepărtați repede bateriile din cântar, apoi așezați-le din nou la loc. Efectuați
acesta urmărind descrierea din secțiunea: „Observații privind înlocuirea bateriilor”.
• Așezați cântarul întotdeauna pe o suprafață plata și cu faţa în sus. Nu așezați cântarul pe o
parte, fiindcă presiunea gravitațională poate deforma unitatea.
27
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 27
2010.06.07 11:21:29
Elemente de referinta Descrierea partilor componente
Faţa
1. Platforma de sticlă
2. Electrozi din oţel inoxidabil
3. Ecran LCD
Spatele
7. Capac cu clamă al compartimentului
bateriei
8. Capacul compartimentului bateriei
9. Tocul compartimentului bateriei
10. 1x Litiu CR2032 baterie
4. Buton de numărătoare cu senzor (‘▲‘)
5. Buton On/Set & confirmare cu senzor (SET)
6. Buton de numărătoare inversa cu senzor (‘▼‘)
11. Panglica de izolaţie din plastic
12. 2 benzi pe capac
13. 2 crestături la marginea compartimentului
de baterii
14. Buton pentru transformare: Kg/Lb/Stone: Lb
28
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 28
2010.06.07 11:21:30
Simboluri display LCD
1. ‘Goal’ = Indicator pentru greutatea dorita (implicit: 50kg)
2. ‘ ’ = Indică diferența dintre greutatea actuală măsurată și cea dorita
3. ‘ ’ = Indică diferența dintre greutatea actuală măsurată și peste cea dorita
4. ‘ ’ = Indică poziția memoriei
5. ‘ Kcal ’ = Sugereaza necesarul zilnic de calorii
6. ‘ AGE ’ = Indică introducerea vârstei utilizatorului (implicit: 25)
7. ‘
’ = Indicator pentru persoane cu un nivel de activitate foarte redusă, odihniti
8. ‘
’ = Indicator pentru persoane cu nivel de activitate redusa, munca de birou (implicit)
’ = Indicator pentru persoane cu nivel de activitate zilnică moderată, agenți comerciali,
9. ‘
chelneri etc
10. ‘
’ = Indicator pentru persoane cu nivel de activitate zilnică ridicata, făcând eforturi
fizice, mari.
11. ‘
’ = Indicator pentru persoane cu nivel de activitate fizică extremă, atleți profesioniști,
muncitori în construcții
12. ‘ BF ’ = Reprezintă indicatorul pentru procentul grăsimii în corp
13. ‘ BW ’ = Reprezintă indicatorul pentru procentul conținutului de apă
14. ‘ BM ’ = Reprezintă indicatorul pentru procentul masei musculare
15. ‘ BONE ’ = Reprezintă indicatorul pentru procentul masei osoase
16. ‘ st:lb’, ‘lb ’ = Indicator de greutate în Stone:Pound sau Pound
17. ‘ kg ’ = Indicator de greutate în kilograme
18. ‘ ’ = Poziția pentru femei (implicit)
19. ‘ ’ = Poziția pentru bărbați
20. ‘
’ = Indicator de înălțime în sistemul (englez) de feet&inch (implicit: 5‘5)
21. ‘
’ = Indicator de înălțime în sistemul metric, cm (implicit: 165 cm)
22. ‘ ’ = Indicator de grăsime în corp, masă musculară, conținut de apă, masă osoasă în
procente
23. ‘
’ = Interpretarea valorilor măsurate
29
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 29
2010.06.07 11:21:30
Date tehnice
- Aprovizionarea cu energie a cântarului: 1 x 3V CR2032 (inclus)
- Capacitate maximă de cântărire: 150 kg/330 lb
- Capacitate minimă de cântărire: 8 kg/17,6 lb (implicit: kg)
- Gradații 0,1kg/0,2 lb
- Principiul măsurării: BIA (Bioelectric Impedance Analysis)
- Grăsime în corp % raza: 4,0 – 60,0% (gradație: 0,1%)
- Conținut de apă % raza: 27,5% - 66,0% (gradație: 0,1%)
- Masa musculară % raza: 20,0% - 56,0% (gradație: 0,1%)
- Masa osoasă % raza: 2,0% - 20,0% (gradație: 0,1%)
- Unitatea de măsurare a caloriilor: Kcal (gradație: 1 kcal)
- Memorie: 12 poziții de memorie
- Gen: Masculin & Feminin
- Niveluri de activitate: 5 niveluri (redus/stare de odihnă, așezat/clerical, moderat/mers, greu
fizic, extrem/sportiv)
- Înălțime permisă: 100 cm – 250 cm / 3‘ 3.5“ – 8‘ 2.5“ (implicit: 165 cm)
- Interval de vârsta posibil: 10 – 100 ani
- Temperaturi permise pentru funcționare: 10 – 40º C
Caracteristici
- Măsoară greutatea corporală, grăsimea în corp, conținutul de apă, masa musculară, masa
osoasă
- Evaluează consumarea necesară zilnica de calorii, bazat pe datele de vârsta și nivelul zilnic
de activitate
- Programarea greutății dorite
- Reprivirea celor mai recente înregistrări
- Convertare intre sistemele de greutate: kg – lb – st:lb
- Folosește un senzor de măsurare de mare precizie
- Tehnologie de butoane cu senzori
Instrucțiuni pentru protecția bateriei
ATENȚIE! Pericol de moarte! Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor. Nu lăsați bateria
nesupravegheată. Există riscul ca copiii sau animalele de casă sa o ingereze. Dacă se
intamplă acest lucru, consultați imediat un medic.
- Îndepărtați bateria din produs dacă aceasta nu este folosită de un timp îndelungat.
- Când introduceți bateria, asigurați-vă că polaritatea este corectă, cu semnul „+” în sus.
Acest lucru este semnalat și în compartimentul de baterie. Altfel bateria poate exploda.
- Introduceți bateria cu grijă. Altfel produsul poate fi avariat.
- Nu aruncați bateria uzată în gunoiul menajer, duceți-l la punctul special de colectare din
localitatea Dvs.
Pregătirea cântarului pentru folosire
Despachetarea produsului
1. Despachetați cântarul cu grijă din ambalaj. Nu scăpați produsul fiindcă acesta se poate
avaria încât va avea nevoie de reparație.
2. Înainte de folosire întoarceți cântarul pe spate, îndepărtați panglica de izolație din plastic
(11) prinsa sub bateria (10) 3V Litiu CR2032 în interiorul compartimentului.
30
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 30
2010.06.07 11:21:30
Observații privind înlocuirea bateriei
- Deschideți compartimentul de baterie (9) prin apăsarea clemei (7) pe partea capacului (8).
- Îndepărtați bateria folosită din compartiment (9)
- Introduceți bateria nouă în compartiment (9).
Asigurați-vă încă odată că polaritatea este corectă.
- Închideți compartimentul bateriei, punând la loc
capacul (8). Când închideți capacul, asigurați-vă că
cele două benzi ale capacului (12) se angrenează
în cele două crestături (13) de pe margine. Apăsați
capacul pe compartimentul de baterie (9), pană când
se poate auzi un „click”, însemnând că compartimentul de baterie a fost închis.
Instalarea
1. Asigurați-vă că folosiți cântarul pe o suprafață plană, rezistenta la zgârieturi și nealunecoasa. Nu folosiți cântarul pe podea cu covor.
2. Apăsați butonul pentru transformare (14) aflat în partea de spate a cântarului pentru a
selecta unitatea de măsurare a greutății: „kg – lb – st:lb”
Observație: După ce unitatea de măsurare a greutății a fost selectata, unitatea de măsurare a înălțimii va fi automat programata în sistemul selectat de imperial (englez) sau
metric.
Personalizarea/Introducerea datelor personale
Înainte de prima folosire, asigurați-vă că ați personalizat/introdus datele personale în cântar.
Cântarul are o capacitate de memorie de 12 unități, pentru 12 utilizatori diferiți. Pentru a
personaliza/introduce datele personale, urmăriți pașii de mai jos:
1. Apăsați butonul „Set” pentru 1 secunda pentru a porni cântarul . Pe ecranul LCD va apărea
un „X” (semnul 4 – în partea de jos, la stângă), unde „X” reprezintă poziția din memoria
cântarului.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege poziția dorită din memorie, un număr intre 1 și 12
3. Apăsați butonul „Set” pentru confirmare, și introduceți modul Gender (Gen)
4. Apăsați ▲ sau ▼pentru a alege Male sau Female (Masculin - Feminin) (semnele 18 și 19)
5. Apăsați butonul „Set” confirmarea genului ales, și introduceți modul Activity Level (Nivelul
de activitate)
6. Apăsați ▲ sau ▼pentru a alege din cele 5 nivele de activitate (semnele 7,8,9,10 sau 11)
7. Apăsați butonul „Set” pentru confirmare, și introduceți modul Height (Înălțime).
8. Apăsați ▲ sau ▼pentru a alege înălțimea Dvs. (semnele 20, 21)
9. Apăsați butonul „Set” pentru confirmare, și introduceți modul Age (Vârsta)
10. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege vârsta potrivita (semnul 6)
11. Apăsați butonul „Set” pentru confirmare, și introduceți modul greutate Target/Goal (Țintă/
Scop)
12. Apăsați ▲ sau ▼pentru a alege greutatea target/goal dorita (semnul 1)
13. Apăsați butonul „Set” pentru confirmare, și terminați personalizarea/introducerea datelor
în cântar. Dacă continuați sa apăsați butonul „Set”, ciclul de personalizare/introducerea
datelor personale se va reporni. Cântarul este pregătit pentru măsurare când ultimul
semn apărut pe ecran clipește de 6 ori.
14. Urmăriți pașii de mai sus pentru a personaliza și introduce datele personale pentru alți
utilizatori în memoria disponibila, număr intre 1 și 12.
31
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 31
2010.06.07 11:21:30
Observație:
Oricând în timpul personalizării/introducerii datelor personale, dacă așteptați ca
semnul curent de pe ecran sa se oprească din clipire, cântarul va intra automat în
modul de operare&măsurare (la locația actuala selectata din memorie). Dacă apăsați
butonul „Set” din nou, cântarul va reveni la modul personalizare/introducerea datelor
personale.
Măsurarea greutatii corporale, procentului de grasime din în corp,
conținutuliu de apă, masei musculare, necesarului de calorii
Dacă este posibil, folosiți cântarul fără haine. Rezultatele obținute astfel vor mult mai
exacte. Întotdeauna urcați-va pe cântar fără pantofi și ciorapi.
1. Apăsați butonul „Set” pentru o secunda pentru a porni cântarul.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege poziția Dvs în memorie (intre 1 și 12) preselectata.
Așteptați pana semnul memory (memorie) nu mai clipește, cantarul fiind pregătit pentru
măsurare, aflându-se în modul operare/măsurare, pe ecran apărând: „0,0 kg. 0,0 lb sau
0,0 st:lb”. (Cântarul se va opri automat după 20-25 secunde dacă nu se va efectua nici
o activitate de măsurare). Acum puteți sa va urcați pe platforma de sticla a cântarului, și
stați nemișcați. Picioarele trebuie sa stea întinse în contact cu cei 2 electrozi din metal, din
partea stânga și dreapta a platformei de sticla.
Asigurați-va ca degetele de la picioare nu ating butonul „Set”. Altfel cântarul poate reporni
întâmplător modul personalizare/introducerea datelor personale.
3. Pe ecranul LCD va apărea procesul de măsurare, care se va opri la greutatea Dvs actuala,
apoi va clipi de 3 ori pentru a memora și citi greutatea măsurată.
4. În scurt timp pe ecran va apărea de 2 ori rezultatul, ‚0000’. Acum puteți cobori de pe
cantar, în timp ce aceasta va calcula rezultatele. Pe ecran vor apărea în ordine continua
următoarele valori măsurate:
- Greutatea corporala actuala (Kg, Lb sau St:lb)
- Diferența de greutate comparata cu greutatea target/goal (țintă/scop) (semnele 2, 3).
- Body Fat (Grăsimea în corp) %
- Body Water (Conținut de apa) %
- Muscle Mass (Masa musculara) %
- Bone Mass (Masa osoasa) %
- Caloria (Kcal)
Observație:
- Cele 7 rezultate măsurate vor apărea de 2 ori pe LCD, după care acesta se va opri automat.
- Rezultatele măsurate pot fi diferite și pot fluctua într-o singura zi, dacă sunt efectuate
la diferite date ale zilei. Pentru comparabilitatea valorilor primite, va sfătuim sa efectuați
măsurătoarele în următoarele condiții:
• În aceeași condiții
• Fără haine, ciorapi
• În aceea perioada a zilei (sugestie: seara, înainte de cina)
- Sunt câteva grupuri de persoane în cazul cărora se pot arata diferențe mari intre valorile
măsurate și cele actuale:
• Copii sub vârsta de 7 ani și sub înălțimea de 100 cm
• Femei în perioada menopauzei
• Atleții profesionali/cei solicitați fizic
• Persoanele bolnave de febra
• Persoane cu membre umflate
• Persoane cu osteoporoză (de obicei femei mai în vârstă)
• Persoane sub tratament regulat de dializa
32
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 32
2010.06.07 11:21:30
Folosirea cântarului numai pentru măsurarea greutății corporale
Pentru a folosi cântarul numai pentru măsurarea greutății corporale, urmăriți pașii de
mai jos:
1. În timp ce cântarul este în modul OFF. Urcați-va pe platforma cântarului. Stați nemișcați
și păstrați-vă echilibrul. Dacă v-ați scos pantofii și ciorapii (acest lucru nu este necesar),
atunci evitați sa atingeți cu degetele de la picioare butonul „Set”. Altfel cântarul poate
reporni întâmplător modul personalizare/introducerea datelor personale.
2. Pe ecranul LCD va apărea procesul de măsurare, care se va opri la greutatea Dvs actuală,
apoi va clipi de 3 ori pentru a memora și citi greutatea măsurată. Acum puteți cobori de pe
cântar.
3. Așteptați circa 15 secunde, ecranul LCD se va închide automat.
Observație:
În caz ca dispozitivul a fost mutat în alt loc sau mișcat brusc, întotdeauna ignorați rezultatele primite la prima măsurare după aceasta. Cântarul trebuie sa se recalibreze odată ce a
fost mutat în alt loc, să se reseteze la punctul „zero”. În asemenea condiții, luați în
considerare numai măsurarea a doua ca fiind corespunzătoare.
Reprivirea celor mai recente rezultate
Pentru reprivirea celor mai recente rezultate/înregistrări, urmăriți pașii de mai jos:
1. Apăsați butonul „Set” pentru a porni cântarul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a alege poziția dorita din memorie pentru care vreți
reprivirea celor mai recente rezultate. Așteptați pana ce semn memory (memorie) nu mai
clipește, cântarul intrând în modul de operare, unde este pregătit pentru măsurare, pe
ecran apărând „0,0 kg, 0,0 lb sau 0,0 st:lb”.
Acum apăsați butonul ▲ sau ▼ din nou pentru a intra a modul la recall (reprivire), recuperând astfel cele mai recente rezultate măsurate din memorie. Cele 7 rezultate măsurate vor
apărea de 2 ori pe LCD, după care acesta se va opri automat.
Explicarea simbolurilor de pe ecranul LCD
‚Lo’
Când acest semn apare pe ecran, înseamnă ca bateria este descărcată. Înlocuiți
imediat bateria, urmărind pașii descriși la „Observații privind înlocuirea bateriei”.
‚Err’
Înseamnă ca cântarul este supraîncărcat, depășindu-se maximumul de 150 kg (330
lbs). Coborîți imediat de pe cântar, evitând astfel avarierea permanenta a acestuia.
‚ErrL’ Înseamnă ca Body Fat (Grăsimea în Corp) % este mai redusa decât valoarea minimă
măsurabilă de 4%.
‚ErrH’ Înseamnă ca Body Fat (Grăsimea în Corp) este mai ridicata decât valoarea maximă
măsurabilă de 60%.
33
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 33
2010.06.07 11:21:30
Interpretarea valorilor măsurate
Pe partea de jos al ecranului puteți găsi un rând alcătuit din linii verticale de diferite mărimi,
de la mici și subțiri pana la mari și groase.
Acest rând din linii verticale va clipi pana la sfârșitul procesului de măsurare. Definirea acestui rând se poate face după interpretarea următoare:
Ecran LCD
Însemnând
prea slab
slab
normal
supraponderal
extrem
de supraponderal
Performance index - Indexul de performanță
capacitatea
de măsurare
grăsime %
hidratie %
mușchi %
os %
raza
indexului
150 kg
~ 330 lb
4.0%
~ 60.0%
27.5%
~ 66.0%
20.0%
~ 56%
2.0%
~ 20.0%
gradație
0.1 kg
0.2 lb
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Index
Item
calorie
1 KCAL
Tabel de evaluare a procentului de grăsime din corp/conținutului de apă
vârsta
≤ 30
> 30
grăsime
(Feminin)
hidraţie
(Feminin)
grăsime
(Masculin)
hidraţie
(Masculin)
stare
4.0-16.0%
66.0-57.8%
4.0-11.0%
66.0-61.2%
prea
slab
16.1-20.5%
57.7-54.7%
11.1-15.5%
61.1-58.1%
slab
20.6-25.0%
54.6-51.6%
15.6-20.0%
58.0-55.0%
normal
25.1-30.5%
51.5-47.8%
20.1-24.5%
54.9-51.9%
gras
30.6-60.0%
47.7-27.5%
24.6-60.0%
51.8-27.5%
prea
gras
4.0-20.0%
66.0-55.0%
4.0-15.0%
66.0-58.4%
prea
slab
20.1-25.0%
54.9-51.6%
15.1-19.5%
58.3-55.3%
slab
25.1-30.0%
51.5-48.1%
19.6-24.0%
55.2-52.3%
normal
30.1-35.0%
48.0-44.7%
24.1-28.5%
52.2-49.2%
gras
35.1-60.0%
44.6-27.5%
28.6-60.0%
49.1-27.5%
prea
gras
indicator rezultate
34
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 34
2010.06.07 11:21:30
Cele mai frecvente probleme
Cântarul nu poate fi pornit
1. Verificați dacă bateriile au fost puse corespunzător în compartimentul lor. Asigurați-va ca
bateriile au fost așezate cu polaritatea corecta (+),(-), conform descrierii aflate în interiorul
compartimentului.
2. Verificați dacă este destulă energie în baterii. Dacă nivelul energiei bateriilor este scăzută,
pe ecranul LCD va apărea un semn de avertizare (‚Lo’), conform celor descrise în
secțiunea „Explicarea simbolurilor de pe ecranul LCD”. Schimbați bateriile folosite cu altele
noi, urmărind pașii din capitolul „Observații privind înlocuirea bateriei”.
Dacă nu se poate efectua măsurarea
1. Dacă în timpul măsurării observați defecte pe ecran, coborîți de pe cântar. Dacă măsurați
numai greutatea corporala, așteptați pana ce cântarul se închide automat, apoi urcați
din nou. În alt caz apăsați butonul „Set” pentru a porni ecranul LCD și a reveni la modul
operare/măsurare.
2. Dacă măsurați Body Fat/Body Water .. etc, verificați dacă v-ați dat jos ciorapii. Încercați din
nou fără ciorapi (Nu este necesar în cazul în care măsurați numai greutatea corporala).
3. Verificați dacă ambele picioare sunt în contact cu senzorii – electrozii din metal în partea
stânga și dreapta a platformei de sticla. Dacă nu, atingeți cu ambele picioare senzorii.
(Nu este necesar în cazul în care măsurați numai greutatea corporala).
4. Verificați dacă degetele de la picioare nu au atins întâmplător butonul „Set”, ceea ce
ar determina cantarulului sa intre din nou în modul Personalizare/Introducerea datelor
personale.
5. Dacă nici o acțiune de mai sus nu a rezolvat problema, scoateți bateriile din compartiment,
apoi așteptați circa 10 secunde, după care introduceți-le din nou la loc. Acesta
funcționează ca un fel de resetare a cântarului.
Alte probleme
Dacă va confruntați cu o problema aparent nerezolvabilă, nu încercați sa deschideți casa
cântarului. Duceţi înapoi produsul vânzătorului sau distribuitorului Dvs local pentru a găsi o
soluție.
Curățarea
– Curățarea se face cu un material ușor umezi, nepufos. Pentru îndepărtarea murdăriei
persistente, folosiți o soluție de săpun slaba.
– Nu folosiți pentru curățat chimicale, burete de sarma sau alte obiecte dure. Acestea pot
avaria produsul.
– Niciodată nu băgați produsul în apa sau alte lichide. Acestea pot avaria produsul.
Dispoziții
– Ambalajul este făcut în totalitate din materiale reciclabile pe care le puteți pune la dispoziția
unităților locale de reciclare. Contactați autoritățile Dvs. Locale pentru a afla mai multe
detalii.
– Pentru protejarea mediului vă rugăm să dispuneți corespunzător despre produs, nu
îl aruncați între deșeurile menajere. Informații privind punctele de colectare și orarul
acestora, le puteți obține de la autoritățile Dvs. locale.
– Bateriile stricate sau folosite trebuie reciclate conform Directivei: 2006/66/EC. Duceți
bateriile și/sau dispozitivul la punctele de colectare aflate în apropierea Dvs.
– Nu aruncați bateriile în gunoiul menajer! Ele pot exploda și reprezinta un risc de toxicitate în
procesul de reutilizare.
35
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 35
2010.06.07 11:21:30
Sadržaj
Design vaga za analizu tijela (baterija je uključena) .......................................... 37
Prije uporabe.......................................................................................................... 37
Upozorenje ............................................................................................................. 37
Odgovarajuća uporaba ......................................................................................... 38
Odgovarajući način uporabe proizvoda ................................................................. 38
Ilustracija i nazivi pojedinih dijelova proizvoda ................................................. 39
Prednja stranica..................................................................................................... 39
Stražnja stranica .................................................................................................... 39
Ikone LCD prikazivača .......................................................................................... 40
Tehnički podaci...................................................................................................... 41
Svojstva .................................................................................................................. 41
Sigurnosne upute za uporabu baterije ................................................................ 41
Pripreme za uporabu vage.................................................................................... 41
Raspakiranje.......................................................................................................... 41
Napomene uz zamjenu baterije ............................................................................. 42
Podešavanje........................................................................................................... 42
Podešavanje po mjeri/Unos osobnih podataka .................................................. 42
Mjerenja: tjelesna težina, tjelesna masnoća, mišićna masa, sadržaj vode u
organizmu i dnevni utrošak kalorija .................................................................... 43
Korištenje vage isključivo za mjerenje tjelesne težine ...................................... 44
Predočavanje rezultata prijašnjih mjerenja......................................................... 44
Značenja daljnjih oznaka na LCD prikazivaču .................................................... 44
Tumačenje izmjerenih vrijednosti ........................................................................ 45
Podaci o funkcioniranju ......................................................................................... 45
Procjena općeg stanja na osnovi tjelesne masnoće/sadržaja vode u organizmu . 45
Popravak grešaka .................................................................................................. 46
Ako se vaga ne može uključiti ............................................................................... 46
Ako se ne može izvršiti mjerenje ........................................................................... 46
Ostale greške ........................................................................................................ 46
Čišćenje .................................................................................................................. 46
Tretiranje otpada.................................................................................................... 46
36
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 36
2010.06.07 11:21:30
Design vaga za analizu tijela (baterija je uključena)
Prije uporabe
Zahvaljujemo Vam se što ste izabrali vagu za analizu tijela FROTTANA Design. Pored
mjerenja tjelesne težine, naš proizvod je pogodan i za mjerenje masnoće i vode u tijelu, te za
mjerenje razmjera mišića i kostiju. Prije uporabe svakako temeljito pročitajte naša uputstva za
uporabu. Proizvod koristite isključivo na opisan način i u opisane svrhe. Uputstva za uporabu
držite na sigurnom mjestu. Ukoliko biste proizvod dali drugoj osobi, priložite i svu pripadajuću
dokumentaciju.
Radi Vaše sigurnosti, molimo Vas da prije prve uporabe temeljno upoznate proizvod.
Upozorenje
NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD UKOLIKO JE U VAŠE TIJELO UGRAĐEN
PACEMAKER ILI DRUGI ELEKTRONSKI MEDICINSKI UREĐAJ, ODNOSNO AKO
KORISTITE SLIČAN VANJSKI UREĐAJ!
Proizvod pušta slabu električnu struju u tijelo, što može prouzročiti kvarove u ovim
uređajima, te može dovesti do teškog narušenja zdravlja. Osobe sklone srčanom napadu,
te osobe koje imaju ugrađen pacemaker ili koriste uređaje za olakšavanje disanja,
elektrokardiograf ili slične medicinske uređaje, ni pod kakvim okolnostima ne smiju koristiti
proizvod. Za trudnice je također zabranjena njegova uporaba.
NEMOJTE KORISTITI U TRGOVINSKE ILI MEDICINSKE SVRHE U BOLNICAMA I
DRUGIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA!
Proizvod je podoban samo za kućnu uporabu.
NEMOJTE GA KORISTITI NA KLIZAVOJ I VLAŽNOJ POVRŠINI!
Vagu koristite stavljajući je na plosnatu i ravnomjernu površinu. Ako je pod vlažan, obrišite
ga da bude suh prije nego što proizvod stavite na njega, kako biste izbjegli opasnost od
klizanja.
AMBALAŽU ILI PROIZVOD NEMOJTE OSTAVITI BEZ NADZORA U BLIZINI DJECE!
Ambalaža može prouzročiti gušenje i dovesti do smrtne ozljede. Proizvod čuvati izvan
domašaja djece.
™Nemojte stati na rub vage ili skočiti na nju.
™Bez pomoći stručnjaka nemojte pokušati protumačiti dobivene rezultate i realizirati plan
treninga.
™Djeca i osobe koje nemaju dovoljno znanja i prakse u korištenju elektronskih uređaja,
odnosno osobe ograničene u svojim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ne
smiju koristiti proizvod bez nadzora ili bez instrukcija osobe koja je odgovorna za njihovu
sigurnost. ™Pobrinite se da se djeca nikada ne igraju s proizvodom.
™Pobrinite se da vaga nikad ne dođe u dodir s vodom ili s vlagom!
37
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 37
2010.06.07 11:21:30
Odgovarajuća uporaba
Ovaj proizvod služi za mjerenje tjelesne težine, te za izračunavanje tjelesne masnoće,
sadržaja vode, mišićne i koštana mase, i za ustanovljavanje dnevnog utroška kalorija
(vrijednost metabolizma), koristeći izvjesne osobne podatke – težina, spol, visina, životna dob
–, a na osnovi BIA (bioimpedancijske analize).
Podaci dobiveni pomoću proizvoda su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u
medicinske svrhe. Radi odgovarajućeg tumačenja podataka, koštana svog liječnika.
Proizvod koristite samo za mjerenje tjelesne težine. Drugačija primjena, odnosno bilo kakva
izmjena proizvoda može prouzročiti oštećenja proizvoda. Proizvod je namijenjen za osobnu
uporabu, nije podoban za korištenje u trgovinske ili medicinske svrhe.
Nemojte dopustiti da proizvod koristi osoba koja nema odgovarajuće iskustvo. Pobrinite se
da proizvod koristi samo ona osoba koja je pročitala uputstva za uporabu i sposobna je da
proizvod koristi u skladu sa sigurnosnim propisima. Prije uporabe vagu stavite na čvrstu,
vodoravnu i ravnu površinu.
Proizvod je optimaliziran za uporabu pri temperaturi između 10–40˚C.
Odgovarajuće rukovanje i održavanje proizvoda
• Nemojte staviti vagu u blizinu izvora toplote (štednjak, pećnica, itd.). To bi prouzročilo
nepopravljivu štetu u uređaju.
• Nemojte prekoračiti težinsku granicu opteretljivosti od 150 kg. To bi prouzročilo trajno
oštećenje proizvoda.
• Radi izbjegavanja oštećenja proizvoda, vagu nemojte izložiti sljedećim okolnostima:
ekstremne temperature
jaka vibracija
preopterećenje
izravno sijanje sunca.
• Čuvajte vagu od elektrostatičkog naboja/pražnjenja. To sprečava unutarnje procese
prijenosa podataka uređaja, a LCD prikazivač može predočiti pogrešne rezultate.
• Za čišćenje vage koristite mekanu, blago navlaženu krpu i blago sredstvo za čišćenje.
• Nikad nemojte otvoriti oblogu vage. To može dovesti do ozljeda i do nepopravljivih oštećenja
proizvoda. Popravke povjerite stručnjaku.
• Elektromagnetska interferencija može ometati pravilno funkcioniranje proizvoda. U tom
slučaju izvadite bateriju na kratko, pa zatim vratite. Operaciju vršite na osnovi poglavlja
Napomene uz postavljanje i zamjenu baterije.
• Vagu držite isključivo u vodoravnom položaju s pločom prema gore. Nemojte položiti bočno,
jer to može predstaviti neujednačeno gravitacijsko opterećenje za uređaj.
38
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 38
2010.06.07 11:21:30
Ilustracija i nazivi pojedinih dijelova proizvoda
Prednja stranica
1. Staklena ploča
2. Dodirne elektrode od nehrđajućeg čelika
3. LCD prikazivač
4. Dodirna tipka, skroliranje rastućih
vrijednosti (‘▲‘)
5. Dodirna tipka, funkcija uključenja /
podešavanja i potvrde (‘SET’)
6. Dodirna tipka, skroliranje padajućih
vrijednosti (‘▼‘)
Stražnja stranica
7. Zatvarač poklopca držača baterije
8. Poklopac držača baterije
9. Držač baterije
10. 1 kom. litijske baterije tipa CR2032
11. Plastični izolacijski podmetač
12. Dva izbočena dijela poklopca
13. Dva udubljenja na rubu držača baterije
14. Kg / Lb / Stijena:Lb prekidač za promjenu
mjernih jedinica
39
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 39
2010.06.07 11:21:30
Ikone LCD prikazivača
1. ‘Goal’ = tjelesna težina koja je unaprijed podešena kao cilj/djelomičan cilj (osnovna
vrijednost: 50 kg)
2. ‘ ’ = označuje mjeru odstupanja prema dolje od tjelesne težine koja je data kao cilj
3. ‘ ’ = označuje mjeru odstupanja prema gore od tjelesne težine koja je data kao cilj
4. ‘ ’ = broj memorijskih mjesta
5. ‘ Kcal ’ = Preporučeni dnevni unos kalorija
6. ‘ AGE ’ = životna dob korisnika (osnovna vrijednost: 25 godina)
7. ‘
’ = fizički vrlo nisko aktivna osoba; odmaranje
’ = osoba koja obavlja sjedeći posao; uredski posao
8. ‘
’ = fizički umjereno aktivna osoba; stojeći posao, posao koji zahtijeva malo pješačenja,
9. ‘
kao na primjer u slučaju prodavača i konobara
10. ‘
’ = osoba koja obavlja težak fizički posao; na primjer nosači, zaposlenici prijevoznih
tvrtki, koji pokreću teške predmete
11. ‘
’ = osoba koja obavlja osobito težak fizički posao; profesionalni sportaši, građevinski radnici, itd.
12. ‘ BF ’ = označuje postotni razmjer tjelesne masnoće
13. ‘ BW ’ = označuje postotni razmjer sadržaja vode u organizmu
14. ‘ BM ’ = označuje postotni razmjer mišićne mase tijela
15. ‘ BONE ’ = označuje postotni razmjer koščane mase tijela
16. ‘ st:lb’, ‘lb ’ = mjerna jedinica za težinu ‘stijena:funta’ ili ‘funta’
17. ‘ kg ’ = mjerna jedinica za težinu ‘kilogram’
18. ‘ ’ = podešavanje za žene (osnovna postavka)
19. ‘ ’ = podešavanje za muškarce
20. ‘
’ = visina u stopama i palčevima (osnovna postavka: 5’5”)
21. ‘
’ = visina u centimetrima (osnovna vrijednost: 165 cm)
22. ‘ ’ = označuje postotni razmjer tjelesne masnoće, mišićne mase, sadržaja vode i
koščane mase
23. ‘
’ = tumačenje izmjerenih vrijednosti
40
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 40
2010.06.07 11:21:30
Tehnički podaci
- Izvor energije: 1 kom. bat. 3V tipa CR2032 (uključen)
- Maksimalno opterećenje: 150 kg/330 lb
- Minimalna mjerljiva težina: 8 kg/17,6 lb (osnovna postavka: kg)
- Podjela skale: 0,1 kg/0,2 lb
- Osnovno načelo mjerenja: BIA (bioelektrična impedancijska analiza)
- Raspon mjerenja tjelesne masnoće: 4,0% – 60,0% (podjela skale: 0,1%)
- Raspon mjerenja sadržaja vode: 27,5% – 66,0% (podjela skale: 0,1%)
- Raspon mjerenja mišićne mase: 20,0% – 56,0% (podjela skale: 0,1%)
- Raspon mjerenja koštana mase: 2,0% – 20,0% (podjela skale: 0,1%)
- Mjera za kaloriju: Kcal (podjela skale: 1 kcal)
- Memorija: 12 memorijskih mjesta
- Spolovi: muško i žensko
- Razine aktivnosti: 5 razina (niska/odmaranje, sjedeći/uredski posao, umjerena/šetnja, teško
fizička, osobito teška/sportaš)
- Granične vrijednosti visine koje se mogu dati: 100 cm – 250 cm / 3‘3,5“ – 8‘2,5“ (osnovna
vrijednost: 165 cm)
- Vrijednosti životne dobi koje se mogu dati: 10–100 godina
- Pogonska temperatura: 10–40˚C
Svojstva
- Za mjerenje tjelesne težine, tjelesne masnoće, sadržaja vode, mišićne mase i koštana mase.
- Određivanje dnevne potrebe za energijom u zavisnosti od životne dobi i načina života.
- Željena tjelesna težina se može unaprijed podesiti.
- Najnoviji rezultati mjerenja se mogu ponovno pogledati.
- Promjenljiva mjera za težinu: kg / lb / st:lb
- Funkcionira sa senzorom velike preciznosti za mjerenje rastezanja.
- Tehnologija s dodirnim tipkama.
Sigurnosna uputstva za korištenje baterije
POZOR! Životna opasnost! Bateriju držite izvan domašaja djece. Nemojte ostaviti bateriju
bez nadzora. Djeca ili životinje mogu progutati bateriju. Ukoliko je netko progutao bateriju,
neodložno se obratite liječniku.
- Odstranite bateriju iz uređaja ukoliko ga izvjesno vrijeme ne namjeravate upotrijebiti.
- Pri umetanju baterije obratite pažnju na pravilan polaritet. Bateriju stavite unutra s oznakom
‚+‘ prema gore, kako to vidite na crtežu na držaču baterije. U slučaju nepravilnog umetanja,
baterija može eksplodirati.
- Bateriju oprezno stavite unutra, tako da se uređaj ne ošteti.
- Istrošenu bateriju nemojte baciti kod kuće u kantu za smeće, nego je predajte na mjestu za
skupljanje opasnih otpada.
Pripreme za uporabu vage
Raspakiranje
1. Vagu oprezno izvadite iz kutije. Vagu nemojte ispustititi iz ruke, jer to može dovesti do
nepopravljivih kvarova.
2. Okrenite vagu i odstranite plastični izolacijski podmetač iz držača baterije koji se nalazi
ispod litijske baterije 3V tipa CR2032 (10).
41
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 41
2010.06.07 11:21:30
Napomene uz umetanje i zamjenu baterije
- Otvorite držač baterije (9) pritiskom na zatvarač (7) koji se nalazi na bočnoj strani poklopca
(8).
- Odstranite istrošenu bateriju iz držača baterije (9).
- Stavite novu bateriju u držač baterije (9). Ponovno
obratite pažnju da polaritet baterije bude pravilan.
- Zatvorite držač baterije (9) poklopcem (8). Pri zatvaranju poklopca obratite pažnju na to da dva izbočena
dijela (12) budu podešena u dva udubljenja (13) koja
se nalaze na rubu držača baterije. Gurnite poklopac
na držač baterije (9) sve dok se primjetno i čujno ne
škljocne na svoje mjesto.
Podešavanje
1. Pobrinite se da vagu koristite na ravnoj površini koja je otporna na ogrebotine i klizanje. Ne
koristite vagu na tepihu.
2. Pritiskom na prekidač za promjenu mjerne jedinice (14), od sljedećih mjera izaberite
mjernu jedinicu koju želite koristiti: ‘kg’, ‘lb’, ‘st:lb’.
Napomena: Nakon što ste izabrali mjernu jedinicu za masu, mjerna jedinica za visinu
će se automatski podesiti na odgovarajući – imperijalni ili metrički – sustav.
Podešavanje po mjeri/Unos osobnih podataka
Prije prve uporabe vage izvršite unos osobnih podataka, kako biste uređaj podesili po mjeri.
Vaga ima memoriju s 12 memorijskih mjesta za podatke 12 različitih korisnika. Za unos
osobnih podataka postupite po sljedećim koracima:
1. Dodirnite dugme ‘Set’ otprilike 1 sekundu, kako biste uključili vagu. Na LCD prikazivaču
počet će svjetlucati ikona u donjem lijevom uglu (4) pokazajući brojku ‘X’, gdje ‘X’ označuje
broj memorijskog mjesta.
2. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘, i skrolirajte do željenog broja memorijskog mjesta
između 1 i 12.
3. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste potvrdili i prešli na podešavanje spola.
4. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ za izbor između muškarca i žene (18. i 19. ikona).
5. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste potvrdili i prešli na podešavanje razine aktivnosti.
6. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼ ‘ i skrolirajte do željene razine aktivnosti, do jedne od 5
različitih mogućnosti (7., 8., 9., 10., 11. ikona).
7. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste potvrdili i prešli na podešavanje visine.
8. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ i skrolirajte do odgovarajuće visine (20. i 21. ikona).
9. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste potvrdili i prešli na podešavanje životne dobi.
10. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ i skrolirajte do odgovarajuće dobi (6. ikona).
11. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste potvrdili i prešli na podešavanje tjelesne težine koju želite
postići.
12. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ i skrolirajte do odgovarajuće tjelesne težine (1. ikona).
13. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste potvrdili i završili s operacijom podešavanja. Ako dugme
držite duže pritisnuto, ciklus podešavanja će ponovo započeti. Ako sačekate da ikona
6 puta zasvjetluca, vaga će s funkcije podešavanja preći na funkciju uporabe, i može
započeti s mjerenjem.
14. Daljnji korisnici vage trebaju slijediti gornje korake za unos svojih osobnih podataka u
jedno od raspoloživih 12 memorijskih mjesta.
42
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 42
2010.06.07 11:21:30
Napomena:
Tijekom unosa osobnih podataka, svaki put kad sačekate da ikona prestane svjetlucati,
vaga će preći na funkciju uporabe (na osnovi podataka izabranog memorijskog
mjesta). Dodirom dugmeta ‘Set’ možete se vratiti na podešavanje.
Mjerenja: tjelesna težina, tjelesna masnoća, mišićna masa,
sadržaj vode u organizmu i dnevni utrošak kalorija
Ako je moguće, vagu koristite bez odjeće. Tako dobiveni rezultati mjerenja bit će
točniji. Na vagu uvijek stanite bez cipela i čarapa.
1. Dodirnite dugme ‘Set’ otprilike 1 sekundu kako biste uključili vagu.
2. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ i skrolirajte do broja željene memorije između 1 i 12,
koji ste podesili za vlastitu uporabu. Sačekajte dok ikona memorije prestane svjetlucati i
vaga pređe na funkciju uporabe. Tada je vaga spremna na vršenje mjerenja, a vrijednost
koja se pojavljuje na prikazivaču je ‘0,0 kg’, ‘0,0 lb’ ili ‘0:0 st:lb’. (Ukoliko nakon 20–25
sekundi čekanja ne započne mjerenje, vaga će se sama isključiti.) Stanite na staklenu
ploču i ne mičite se. Obratite pažnju da se stojeći u užem raznožnom stavu Vaši tabani
dodiruju s dvjema metalnim elektrodama koje se nalaze na desnoj i lijevoj strani staklene
ploče. Pazite da Vam nožni prst ne dodirne dugme ‘Set’, jer bi to vagu vratilo na funkciju
podešavanja.
3. Vrijednost označena na LCD prikazivaču počinje rasti i stane kod Vaše izmjereni težine.
Prikazan broj će tri puta zasvjetlucati, a vaga će tada skladištiti izmjereni podatak.
4. Nakon toga će se na LCD prikazivaču u brojčanom nizu dva puta pojaviti brojka 0. To
znači da možete sići s vage, i da je uređaj započeo obradu podataka. Nakon toga će vaga
prikazati podatke u sljedećem redoslijedu:
- Izmjerena težina (u kilogramima, funtama ili stijenama:funtama)
- Odstupanje od vrijednosti koja je označena kao cilj (‘ ‘ ili ‘ ‘, 2. ili 3. ikona)
- Tjelesna masnoća %
- Sadržaj vode %
- Mišićna masa %
- Koščana masa %
- Kalorija (Kcal)
Napomena:
- LCD prikazivač će dva puta pokazati 7 dobivenih rezultata u gornjem redoslijedu, a zatim će
se automatski isključiti.
- Mjerenja čak i unutar jednog dana mogu dati različite vrijednosti, ukoliko ih vršimo u različito
doba dana. Stoga, ako želite da Vaši rezultati mjerenja stvarno budu međusobno usporedivi,
preporučejemo Vam da se držite sljedećeg:
• Pojedina mjerenja vršite pod istim okolnostima.
• Bez odjeće i bez čarapa.
• U isto doba dana (preporučujemo ranu večer, prije večere).
- Znatna odstupanja između izmejerenih vrijednosti i stvarnog stanja moguća su kod sljedećih
osoba:
• Kod djece mlađe od 7 godina i kod osoba koje ne dostižu visinu od 1 metra.
• Kod žena u razdoblju klimakterija.
• U slučaju ekstremne aktivnosti i profesionalnih sportaša.
• U slučaju temperature i prehlade.
• U slučaju otečenosti udova što se javlja iz raznih razloga.
• Kod osoba koje pate od osteosporoze (uglavnom starije žene).
• Kod osoba koje se liječe dijalizom.
43
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 43
2010.06.07 11:21:30
Korištenje vage isključivo za mjerenje tjelesne težine
Vagu isključivo za mjerenje tjelesne težine možete koristiti na sljedeći način:
1. Vagu koristite u ‘OFF’ načinu rada isključenja. Stanite na staklenu ploču. Nemojte se
micati, opterećenje ravnomjerno raspodjelite na vazi. Ukoliko ste skinuli cipele i čarape (što
za takvo mjerenje nije potrebno), pazite da nožnim prstom ne dodirnete dugme ‘Set’, jer bi
to vagu vratilo na funkciju podešavanja.
2. Vrijednost prikazana na LCD prikazivaču počinje rasti, te će se zaustaviti kod Vaše
izmjerene težine. Prikazan broj će tri puta zasvjetlucati, i tada će vaga skladištiti izmejereni
podatak. Nakon toga možete sići s vage.
3. Otprilike za 15 sekundi LCD prikazivač će se isključiti.
Napomena:
Rezultate prvog mjerenja nakon premještanja ili micanja vage nemojte uzeti u obzir. Nakon
premještanja ili znatnijeg micanja vaga se treba ponovno kalibrirati za vrijednost ‘nula’.
Samo rezultate drugog mjerenja prihvatite kao važeće!
Predočavanje rezultata prijašnjih mjerenja
Za predočavanje najnovijih rezultata mjerenja postupite po sljedećim koracima:
1. Dodirnite dugme ‘Set’ da biste uključili vagu.
2. Dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ i skrolirajte do broja željene memorije između 1 i 12, koji
ste podesili za vlastitu uporabu. Sačekajte dok ikona memorije prestane svjetlucati i vaga
pređe na funkciju uporabe. Tada je vaga spremna na vršenje mjerenja, a vrijednost koja se
pojavljuje na prikazivaču je ‘0,0 kg’, ‘0,0 lb’ ili ‘0:0 st:lb’.
Tada ponovo dodirnite dugme ‘▲‘ ili dugme ‘▼‘ da biste predočili rezultate posljednjeg
mjerenja. Na LCD prikazivaču će se za redom pojaviti sedam mjernih podataka, dva puta
uzastopce, a zatim će se prikazivač automatski isključiti.
Značenja daljnjih oznaka na LCD prikazivaču
‘Lo’
‘Err’
‘ErrL’
‘Errh’
Kad se pojavljuje ova oznaka na LCD prikazivaču, znači da baterija počinje slabjeti.
Bez odlaganja zamijenite bateriju u držaču baterije. Slijedite uputstva poglavlja
Napomene uz zamjenu baterije.
Vaga označuje opterećenje koje nadmašuje maksimalnu opteretljivost (150 kg ili 330
lb). Odmah siđite s vage kako biste je sačuvali od trajnog oštećenja.
Vrijednost tjelesne masnoće ne dostiže donju graničnu vrijednost (4%) mjerljivog
raspona.
Vrijednost tjelesne masnoće nadmašuje gornju graničnu vrijednost (60%) mjerljivog
raspona.
44
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 44
2010.06.07 11:21:31
Tumačenje izmjerenih vrijednosti
Na dnu LCD prikazivača možete vidjeti redove rastućih okomitih pruga. Nakon vrednovanja
mjerenja ovi redovi pruga koji prikazuju rezultate, počet će svjetlucati. Oznake redova možete
protumačiti na sljedeći način:
LCD prikazivač
Značenje
premršav
mršav
normalan
prekomjerna težina
izrazito prekomjerna
težina
Podaci o funkcioniranju
Item
Težina
Masnoća %
Voda %
Mišići %
Kosti %
Raspon
mjerenja
150 kg
~ 330 lb
4.0%
~ 60.0%
27.5%
~ 66.0%
20.0%
~ 56%
2.0%
~ 20.0%
Podjela
skale
0.1 kg
0.2 lb
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Index
Kalorije
1 KCAL
Procjena općeg stanja na osnovi tjelesne masnoće/sadržaja vode u organizmu
Životna
dob
≤ 30
> 30
Masnoća
(žena)
Sadržaj vode
(žena)
Masnoća
(muž)
Sadržaj vode
(muž)
Stanje
4.0-16.0%
66.0-57.8%
4.0-11.0%
66.0-61.2%
premršav
16.1-20.5%
57.7-54.7%
11.1-15.5%
61.1-58.1%
mršav
20.6-25.0%
54.6-51.6%
15.6-20.0%
58.0-55.0%
normalan
25.1-30.5%
51.5-47.8%
20.1-24.5%
54.9-51.9%
prekomjerna
težina
30.6-60.0%
47.7-27.5%
24.6-60.0%
51.8-27.5%
izrazito
prekomjerna
težina
4.0-20.0%
66.0-55.0%
4.0-15.0%
66.0-58.4%
premršav
20.1-25.0%
54.9-51.6%
15.1-19.5%
58.3-55.3%
mršav
25.1-30.0%
51.5-48.1%
19.6-24.0%
55.2-52.3%
normalan
30.1-35.0%
48.0-44.7%
24.1-28.5%
52.2-49.2%
prekomjerna
težina
35.1-60.0%
44.6-27.5%
28.6-60.0%
49.1-27.5%
izrazito
prekomjerna
težina
Red pruga koji
prikazuje rezultate
45
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 45
2010.06.07 11:21:31
Popravak grešaka
Ako se vaga ne može uključiti
1. Provjerite da li je baterija stavljena na odgovarajući način u držač baterije. Uvjerite se da je
polaritet baterije (+)(-) pravilan, kako to vidite na crtežu na držaču baterije.
2. Provjerite napunjenost baterije. Pri slabljenju napunjenosti baterije na LCD prikazivaču će
se pojaviti znak upozorenja ‘Lo’ (vidi poglavlje pod naslovom Značenja daljnjih oznaka na
LCD prikazivaču). Zamijenite bateriju. Slijedite uputstva poglavlja Napomene uz zamjenu
baterije.
Ako se ne može izvršiti mjerenje
1. Ako se tijekom mjerenja na prikazivaču desi bilo što neuobičajeno, jednostavno siđite s
vage i sačekajte da se sama isključi, a zatim stanite ponovo na nju, ukoliko želite izmjeriti
samo Vašu tjelesnu težinu. Ili pak dodirnite dugme ‘Set’ da se uključi LCD prikazivač, i da
se vaga podesi na funkciju mjerenja.
2. U slučaju uporabe funkcije cjelokupnog mjerenja (tjelesna masnoća, sadržaj vode, itd.)
provjerite da li ste skinuli čarape. Ako ne, učinite to. (Za mjerenje tjelesne težine ovaj korak
nije potreban.)
3. Provjerite da li se Vaši tabani dodiruju s dvjema metalnim elektrodama koje se nalaze na
desnoj i lijevoj strani staklene ploče. Ako ne, ostvarite taj dodir. (Za mjerenje tjelesne težine
ovaj korak nije potreban.)
4. Provjerite da li Vam nožni prst dodiruje dugme ‘Set’, jer je to vagu moglo vratiti na funkciju
podešavanja.
5. Ukoliko nijedna od gornjih mjera nije riješila problem, izvadite bateriju iz držača baterije,
čekajte otprilike 10 sekundi, zatim vratite bateriju na svoje mjesto. Time će se ponovo
pokrenuti elektronika vage.
Ostale greške
Ako naiđete na problem koji ne možete riješiti, za popravak nemojte pokušati otvoriti oblogu
uređaja. Vratite proizvod lokalnom predstavništvu distributera i obratite im se za infomacije.
Čišćenje
- Proizvod se može čistiti s blago navlaženom krpom koja ne pušta dlačice. U slučaju agresivnijih nečistoća koristite i blago sredstvo za čišćenje.
- Za čišćenje nemojte koristiti kemijska sredstva, sredstva za ribanje, niti oštre predmete, jer
mogu prouzročiti oštećenja proizvoda.
- Proizvod nikad nemojte uroniti u vodu ili drugu tekućinu. To može prouzročiti oštećenja
proizvoda.
Tretiranje otpada
- Ambalaža se u potpunosti sastoji od materijala koji se mogu reciklirati, i koja se može deponirati na lokalnom odlagalištu za reciklažu. Informirajte se u lokalnom uredu za zbrinjavanje
otpada da nakon isteka roka proizvoda u koji kontejner ga trebate odložiti.
- U interesu zaštite okoliša molimo Vas da proizvod ne bacite u kućni kontejner za smeće.
Molimo Vas da se informirate kod lokalnih organa o odgovarajućem načinu odlaganja, o
odlagalištima i njihovom radnom vremenu.
- Pokvarene ili istrošene baterije se u skladu sa smjernicom 2006/66/EZ trebaju reciklirati.
Molimo Vas da baterije i/ili uređaj predate na sabirnom mjestu namijenjenom u te svrhe.
- Zabranjuje se bacanje baterija među otpad iz domaćinstva! Rabljene baterije su potencijalno eksplozivne i otrovne u procesu recikliranja domaćinskog otpada.
46
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 46
2010.06.07 11:21:31
47
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 47
2010.06.07 11:21:31
Hulladékkezelés
A csomagolás teljes egészében újrahasznosítható anyagokból áll, melyet a helyi
újrahasznosító telepen helyezhet el. Tájékozódjon a helyi hulladékgazdálkodási hivatalnál,
hogy a terméket élettartama lejárta után milyen hulladékgyűjtőben helyezze el.
A környezet védelme érdekében kérjük, a terméket ne az otthoni szemetesbe dobja
ki. Kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságnál a megfelelő elhelyezés módjáról, a
gyűjtőtelepekről és nyitva tartási idejükről.
Narábanie s odpadom
Balenie prístroja je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tieto môžete uložiť v miestnych
recyklačných prevádzkach odpadov. Informujte sa na miestnom úrade životného prostredia,
na ktorom zbernom mieste odpadov môžete odovzdať prístroj po skončení jeho životnosti.
V záujme ochrany životného prostredia, prístroj nevyhadzujte do nádoby pre
komunálny odpad. Informujte sa na miestnom úrade životného prostredia o spôsobe
správneho umiestnenia vyradeného prístroja, o zberných miestach odpadov a ich
prevádzkovej dobe.
Dispoziție
Ambalajul produsului este făcut în totalitate din materiale reciclabile, pe care le puteți pune la
dispoziția unităților locale de reciclare.
Contactați autoritățile Dvs. locale pentru a afla mai multe detalii.
Pentru protejarea mediului vă rugăm să dispuneți corespunzător despre produs, nu
îl aruncați între deșeurile menajere. Informații privind punctele de colectare și orarul
acestora, le puteți obține de la autoritățile Dvs. locale.
Tretiranje otpada
Ambalaža se u potpunosti sastoji od materijala koji se mogu reciklirati, i koja se može
deponirati na lokalnom odlagalištu za reciklažu. Informirajte se u lokalnom uredu za
zbrinjavanje otpada da nakon isteka roka proizvoda u koji kontejner ga trebate odložiti.
U interesu zaštite okoliša molimo Vas da proizvod ne bacite u kućni kontejner za
smeće. Molimo Vas da se informirate kod lokalnih organa o odgovarajućem načinu
odlaganja, o odlagalištima i njihovom radnom vremenu.
48
Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd 48
2010.06.07 11:21:31
Download

Frottana merleg HUN, SK, RO, HR 0603_CS3.indd