115
2015 Hakem Listesi-2015 Reviewer List
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi Editörler Kurulu olarak dergimiz 2015 yılı sayılarındaki makaleleri
değerlendirerek dergimize destek veren tüm danışmanlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.
Editörler Kurulu adına,
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit - Editör
Osman Abbasoğlu
Murat Arsava
Müge Aydoğdu
Gülbin Aygencel
Ayşe Barış
Ramazan Coşkun
Celaleddin Demircan
Begüm Ergan
Pınar Ergün
Emel Eryüksel
Burçin Hallaçlı
Deniz İnal İnce
Seval İzdeş
Emre Karakoç
Tanıl Kendirli
Gökhan Metan
Almila Gülsün Pınar
Serpil Öcal
Nurten Özen
Lale Özışık
İsa Sahar
Hülya Sungurtekin
Mine Durusu Tanrıöver
Mehmet Akif Topçuoğlu
Levent Yamanel
Gönül Yıldırım
Kaya Yorgancı
Kürşat Uzun
Download

Tam Metin - Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi